Page 1

BRINKNIEUWS GEMEENTEBLAD / NUMMER 4 / 2011


Wat moet ík daar mee? Kees C. Bakker Horen, zien & zwijgen… is op het eerste gezicht een weinig voor de hand liggend thema. Toen Bas en ik een maand geleden het thema van deze BN vaststelden, vonden we deze drie aapjes:

April 2011 46e jaargang, Nummer 4 Vergadering van Gelovigen Brink 13, 8021 AP Zwolle zwolle@vergadering.nu www.vergadering.nu/zwolle Zondag diensten Aanbidingsdienst om 09:30 Woorddienst om 11:00 Gebedsbijeenkomsten Dinsdag,- Woensdag- en Donderdagavond

Deze aapjes verwijzen naar een beeldhouwwerkje dat in de Japanse Nikko Toshogu schrijn is aangebracht om de woorden van Confusius te herinneren: mizaru, kikazaru, iwazaru. Letterlijk: niet zien, niet horen en niet spreken. Confusius leerde zijn leerlingen: kijk niet naar, luister niet naar, spreek je niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoeglijkheid. De Nederlandse versie laat de eerste twee niet-en weg: je hoort het wel, je ziet het wel, maar je spreekt er niet over. Als ik het toe zou passen op vandaag: je hoort dat iets niet in de haak is, je ziet dat iets niet in de haak is, maar je blijft passief, je komt niet in actie. Soms is zwijgen goed. Soms is afwachten nodig. In pastorale gesprekken laten we soms een strategische stilte vallen om de ander tot spreken te bewegen. Maar… soms is zwijgen fout. In mafiakringen is de code van stilte, de Omertà, zelfs tot credo verheven: non vedo, non sento, non parlo! Hoe zit het met jou? Hoe zit het in de kerk? Hoe zit op je werk? Hoe gaan jij om met onrecht? De Bijbel is duidelijk: Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet… is het hem tot zonde. (Jac 4:17) Auw! Da’s heftig!

Redactieadres Bas Wildeboer Mackayware 106, 8014 RZ, Zwolle (voor alle kopij dat ingescand moet worden) Email redactie s.remmelink@solcon.nl Uiterste inleverdatum volgend nummer

8 mei 2010 thema: Opgestaan!

d r o o w s d o G t e i n e j r a a w r e a b a m , t s a k e d in ! t r a h in je


Horen, zien & hoort dat iemand moeite heeft met bepaalde zaken of dingen? Dan is het makkelijker om niet te reageren, omdat je niet weet welke reactie je kunt krijgen. Maar net zoals met ons en onze kinderen is het vaak goed om er iets van te zeggen, en maar heeeel soms goed om er niets van te zeggen. En omdat we als gemeente gezin zijn, denk ik dat we er wel meer mee bezig mogen of moeten zijn om aandacht aan elkaar te geven en vervolgens te kiezen om niet te zwijgen, maar te spreken!

zwijgen! Christiaan Remmelink Op het eerste gehoor is het zwijgen in deze opsomming niet positief. Maar we hebben soms van die momenten...

Ik heb z贸 de neiging om ze dan te gaan aanmoedigen erop los te timmeren! Nee, onzin natuurlijk, de eerste reactie is om ze uit elkaar te trekken en ze met de koppen tegen elkaar te slaan! Maar soms lijkt het ons beter om te zwijgen. In het Twents hebben we een aantal spreekwoorden die gewoon goed klinken in het Twents. Een van deze is zwieg'n en joa knikk'n. Oftewel, net doen alsof je het ermee eens bent. Zo heb je veel manieren om het horen, zien en zwijgen in te vullen. Maar ik denk dat het gaat om hoe en of je reageert op bepaalde situaties. Heb je er wel eens over nagedacht waarom je zwijgt? Als je bijvoorbeeld hoort van het praten over anderen. Of als je

Er stond bij de aankondiging van het thema dat het ook over evangelisatie zou kunnen gaan. Tja, dat is zeker iets waar 'we' ook kunnen zwijgen op momenten dat er gesproken zou moeten worden. Neem nou het moment dat er iemand in je omgeving negatief praat over Jezus. Net zoals het pijn doet als iemand negatief is over onze partner of kind en we daar iets van zeggen, mag dat zeker ook zo zijn in onze geloofszaken. Mensen mogen weten dat het je raakt! We hebben goede contacten met de buren, en daar preken we absoluut niet. We willen wel graag spreken en verwachten ook dat zij reageren op wat we zeggen, zodat we het gesprek aan kunnen gaan. Het is echt gaaf om dat te doen, dus ik daag uit om te spreken! Want het kan wat mij betreft 100 keer zijn dat je niet goed bent in het spreken (net als Mozes), maar een gesprek voeren kunnen we allemaal. God geeft je woorden om over hem te vertellen en om Hem te eren!


Matunkha Center School Sponsor Program Tenthere Basisschool in Rumphi, Noord Malawi is gestart in 1990 als een antwoord op het verzoek van de dorpen omdat er te weinig onderwijs mogelijkheden voor hun kinderen waren. Elk jaar krijgt de hoogste klas van de basisschool een landelijk examen. De laatste 5 jaar is Tenthere school daarin de beste school van het district geweest. De kinderen van Tenthere school komen uit de dorpen rondom Matunkha: rijk of arm, met of zonder ouders, groot of klein, het maakt niet uit. Alle kinderen zijn welkom want alle kinderen hebben onderwijs nodig.

Tenthere Basisschool regels Onderwijs moet gratis zijn zodat alle kinderen naar school kunnen. Voorkeur is gegeven aan meisjes en weeskinderen; de meest kwetsbare groepen in dit gebied. De school moet genoeg lokalen, tafels en lesmateriaal hebben; alle leer-

lingen zullen de mogelijkheid krijgen om zich volledig te ontplooien. Alle leerlingen ontvangen elke dag een maaltijd; niemand kan goed leren met een lege maag. Kwetsbare kinderen ontvangen extra zorg en aandacht van Matunkha‟s dorpswerkers en van de vrijwilligers in de dorpen zodat ze hun school succesvol kunnen afronden. De klassen hebben maximaal elk 35 leerlingen. Matunkha gelooft in een holistisch Christelijke benadering van problemen. Kinderen kunnen wel naar school gaan en een maaltijd krijgen, maar als er problemen thuis zijn, zal het niet goed gaan op school. Kinderen die zich zorgen maken bijvoorbeeld omdat een ouder ziek is of omdat er geen geld voor een schooluniform is, zullen zich niet goed kunnen concentreren. En dan is de kans groot dat ze op een dag niet meer naar school komen. Vrijwilligers, gekozen door de dorpen en getraind door Matunkha, zijn actief in hun dorp in het voorkomen en behandelen van problemen. Zij betrekken er andere dorpelingen bij die zo meehelpen om de kwetsbare kinderen in hun dorpjes te helpen. Van beide kanten, zowel Matunkha als in de dorpen, wordt er voor de kinderen gezorgd zodat ze zich volledig kunnen ontplooien.

En daarna? De middelbare school is niet gratis in Malawi. Niet alleen is er schoolgeld nodig, maar ook geld voor schriften, uniformen en andere schoolkosten. Matunkha‟s middelbare schoolfonds voorziet in deze kosten voor kwetsbare kinderen in het district, zodat ze hun middelbare school kunnen afmaken. Naast de financiële voorziening zorgt Matunkha ook voor het welzijn van de leerlingen. Elke maand worden de scholen bezocht door een jeugdwerker en elk jaar komen de leerlingen voor een kampweek naar Matunkha. Zo leren we elkaar kennen en kunnen we ze onderwijzen in andere belangrijke onderwerpen zoals gezondheid, studiekeuzes en karakter ontwikkeling, alles vanuit een Bijbelse grondslag.

Wat kunt u doen? Gratis onderwijs is inderdaad gratis voor de ouders, maar niet voor Matunkha. De maandelijkse kosten voor salarissen, lesmateriaal en onderhoud zijn terugkerende kosten in het budget. En dat is waar u kunt helpen. Door een kind te sponsoren, kan Matunkha doorgaan met het aanbieden van gratis kwaliteitsonderwijs.


Sponsor informatie Waar wordt het geld voor gebruikt: Het sponsor geld wordt gebruikt voor de directe en indirecte kosten van het gehele onderwijs. Het is dus niet zo dat een sponsor kind meer leermateriaal krijgt dan een kind dat niet gesponsord wordt. De basisschool en de middelbare school hebben elk hun eigen „potje‟. U kunt kiezen of u een jongen of een meisje wilt sponsoren; of u de voorkeur geeft aan een kind van de basis‐ of de middelbare school. Ook kunt u uw voorkeur geven voor de leeftijd: Voor zover mogelijk zullen we daar rekening mee houden. Tenthere basisschool heeft 275 kinderen, het middelbare schoolfonds heeft 100 kinderen. Mochten er meer kinderen gesponsord worden, dan wordt het programma uitgebreid. Mocht het kind dat u sponsort onverwachts het onderwijs programma verlaten, dan krijg u een ander kind (met dezelfde criteria of zo dicht mogelijk bij uw criteria) toegewezen. U wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Contact Het contact zal via de email verlopen. Elk jaar ontvangt u een foto van het kind dat u sponsort. Drie maal per jaar ontvangt u een rapport kaart en eens per jaar een tekening, brief of ander werkstukje. Verder ontvangt u 3‐4 keer per jaar de Matunkha nieuwsbrief en maandelijks een kalender achtergrond voor uw computer. U kunt niet rechtstreeks met het kind

corresponderen. We willen hier niet het probleem krijgen dat een verzorger van een kind geld van Matunkha wil hebben omdat er geld voor zijn kind binnen komt. De kinderen weten niet dat er een individueel sponsorprogramma bestaat; kinderen hebben namelijk recht op onderwijs en hoeven zich geen zorgen te maken of er wel geld voor is, of ‟dank je wel‟ te moeten zeggen voor het feit dat ze naar school kunnen. Wat betreft Tenthere basisschool kunt u wel met de klas corresponderen. Gezien het verschil in cultuur graag uw mails beperken tot onderwerpen die ook op school behandeld worden (dus niet uw vakantie op Hawaï, uw skilessen of uw duikcursus). Mocht u willen mailen aan een leerling van het middelbare schoolfonds, dan wordt dat tijdens de kampweek aan de leerlingen getoond. U krijgt een verslag van de jaarlijkse kampweek.

Tijdsduur Dit is volledig afhankelijk van u. Mocht u willen stoppen, dan kan dat elk moment. Graag wel een mailtje naar ons, zodat we ervan op de hoogte zijn.

Betalingen U kunt per maand, per kwartaal of per jaar betalen. Met de betaling geeft u aan akkoord te gaan met bovengenoemde informatie. De betaling zal via automatische incasso gaan, tenzij u per jaar betaalt. Dit omdat de kosten voor overschrijvingen beduidend hoger zijn dan voor incasso‟s.

En nu doen!

1. Kies het kind at u wil sponsoren: - jongen/meisje - basisschool/middelbare school - leeftijd

2. Kies de wijze van betalen: incasso of overschrijving * - per maand - per kwartaal - per jaar *alleen als u per jaar betaalt

3. Stuur een mail met de informatie naar administration@matunkha.com. U krijgt zo snel mogelijk bericht met een foto en de informatie van het kind. dank voor uw hulp!

Voor € 25,00 per maand kan een kind ongestoord naar school. The Matunkha Centre Stichting Matunkha, Nederland Private Bag 62, Rumphi, Malawi mail: info@matunkha.com Bank: 79.87.321 t.n.v. Stichting Matunkha Ermelo


Message from Matunkha Wil je deze wallpaper? Mail dan naar Suzanne op s.remmelink@solcon.nl

Meer weten over dit project? Surf naar www.mathunka.nl

Bij deze ontvangen jullie weer de maandelijkse computer achtergrond in Matunkha-design. Dit is een Afrikaanse Tree Squirrel: hij lijkt erg op zijn Nederlandse broertje eekhoorn. 'One apple a day keeps the dentist away'.... dat schijnen ook eekhoorns te begrijpen, maar hoe het beestje in een wildpark überhaupt aan een appel komt is even de vraag. De appelbomen zijn via de Kaapkolonie het continent ingegroeid, maar mogen uiteraard niet geteeld worden in natuurreservaten. In de appel zijn nog duidelijk de tanden van een Homo Sapiens herkenbaar en helaas moeten we dus maar vermoeden dat de appel achteloos een raampje is uitgeslingerd. Dit lijkt een beetje op sommige vormen van ontwikkelingshulp kan ik wel zeggen: we geven onze afgedankte overvloed achteloos weg, en in

Afrika doet men zich er gretig tegoed aan. Elly en Rikkert zien het anders: 'Als je veel van iemand houdt, geef je 't beste wat je hebt, da's heel gewoon'. De vrome Jood moest de eerste 10% van zijn opbrengst aan de Here offeren: ook dat is wel wat anders als de kringloop. Het eekhoorntje lijkt met zijn handjes samen intussen zielsdankbaar; en dat is maar goed ook. De nijpende vraag blijft echter voor ons allemaal heel persoonlijk: hoe zal De Heer Zebaoth uiteindelijk al ons ge-geef beoordelen? Eén ding daarin staat gelukkig wel vast: het zit 'm niet primair in de grootte van de gift (Lukas 21:3) Hartelijk gegroet namens het Matunkhateam, Met dank voor jullie ondersteuning, echt we zijn dankbaar!

Bedankt! Bedankt! Bedankt! Diverse mensen Begin januari zijn de in het 2e halfjaar 2010 ontvangen gelden voor de werkers in Gods Koninkrijk en de „bijzondere doelen‟ naar de betrokken personen / inst ellingen overgemaakt . Naar aanleiding daarvan ontvingen wij de volgende bedankjes. Stichting Timon (‘de Stal’): “Heel erg bedankt, ik zal de bijdrage voor de woongroep Zwolle boeken. Gods zegen, Manoshak Ohanessian” Stichting Matunkha: “Namens Bert en Mathilde willen wij u hartelijk bedankten voor uw gift voor het Matunkha Project in 2010. Hierdoor bent u ook mede arbeiders voor het Koninkrijk van God. In bijgaande nieuwsbrief en op de website www.matunkha.nl. kunt u ook lezen over de verschillende projecten waar ze mee bezig zijn. Wij hopen dat u het

werk van Bert en Mathilde ook met gebed zult blijven ondersteunen. Met vriendelijke groeten, Jan Pruis (voorzitter Matunkha Commissie) Hans en Anneke Arentsen: “Heel veel dank dat jullie ons willen ondersteunen. Ik heb in de afgelopen jaren geen pensioen op kunnen bouwen (via Medema had het geen zin omdat ik te kort in dienst was), dus wij zijn extra dankbaar dat de Heer ook via jullie voorziet. In april word ik 65 jaar, dan beginnen we AOW te krijgen. Hartelijke groet van Hans Boekhandel de Fakkel: Hartelijk dank voor jullie blijk van betrokkenheid met onze stichting.(...) Nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en ik hoop dat jullie met name de medewerkers in de winkel in Zwolle willen blijven ondersteunen met jullie voorbede, want daar zijn de contacten met de mensen en daar doen we het

voor. Met vriendelijke groet, Cor Bunk (directeur) Jaap en Francien Vergouwe: Ook namens Francien onze hartelijke dank voor jullie blijk van betrokkenheid bij (een stukje) werk van de Heer in


Dat wist je misschien nog niet Wim Zwitser Het is zondagmiddag 20 maart 2011. Een poosje heerlijk in de zon gelegen. De eerste keer in dit jaar. Wat een genot. Daarna Brinknieuws gelezen. Het artikel „Kansen die het postmodernisme de gemeente biedt‟ ook gelezen. Jij ook? Wat vond je er van? Herkenbaar? Het voorgaande was aanleiding om naar boven te gaan en achter mijn computer te gaan zitten om dit stukje te schrijven. Het maakte wat bij me los en ik moest er iets mee. Postmodern? “Dat we in een postchristelijke tijd leven is een groter probleem. De afval van het geloof is onverminderd

Vlaanderen. Wil voor ons blijven bidden. We blijven merken dat wanneer we de Naam van de Here Jezus verkondigen, er tegenstand is. Juist vanuit de hoek die zegt ook Hem te kennen... Maar het is heerlijk te zien dat mensen die Hem aannemen, veranderd worden en de wil van God in hun levens zoeken. Hartelijke groet en tot spoedig ziens, Jaap

doorgegaan. Die zullen wij ook niet keren met een goed inspelen op de postmoderne tijd. (Vanaf dit punt pas ik de tekst wat aan om duidelijker te kunnen maken waar het mijns inziens omgaat.) Daarvoor is nodig: 1. een nieuwe bekering tot de levende God; 2. een gemeente die volhardt bij het onderwijs van de Schriften; 3. een gemeente die leeft uit de kracht van de Geest; 4. een gemeente die de navolging van Christus opnieuw beoefent; 5. een gemeente die zich bewust is van haar roeping en haar missie in deze wereld;

The Gideons International, Camp Zwolle: Geachte heren en broeders, Gedateerd 3 januari 2011 ontvingen wij van u een bedrag ad € 89,--- voor ons Bijbelfonds. Hartelijk dank daarvoor. Zoals u bekend is wordt uit het Bijbelfonds de aanschaf van de Nieuwe Testamenten bekostigd die we als Gideons uitdelen. Bijgaand treft u een overzicht aan van de scholen die we in de voorbije jaren hebben bezocht en de aantallen die we hebben uitgedeeld. Uw betrokkenheid bij ons werk doet ons goed en we vragen u dan ook opnieuw onze activiteiten in uw gebeden te gedeken en aan de Here God op te dragen. Met een christelijke groet, H.LH. de Vries Secr Camp Zwolle Uit het bedoelde overzicht blijkt dat in 2010/2011 de volgende scholen in Zwolle zijn bezocht, met vermelding van het aantal uitgedeelde bijbels: Groene Welle Zwolle (167), Gymnasium Celeanum (256), Landstede, administratie, automatisering, handel (348), Landstede, gezondheidszorg, dienstverlening (400), Present (167). WZ

6. een gemeente waar het vanzelfsprekende vanaf is; 7. een gemeente waar gevoeld wordt dat behoudend en vooruitstrevend slechts betrekkelijke tegenstellingen zijn; 8. een gemeente waar de gezamenlijke roeping en de gezamenlijke missie bindend zijn. De vreugde over het zo samen gemeente mogen zijn moet gevierd worden. De gemeente is een wonder van God, waar elke zondag voor gedankt moet worden. Wanneer een buitenstaander de kerk binnenkomt, moet hij merken dat daar mensen zijn met grote blijdschap, omdat ze de schat in de akker gevonden hebben en dat hun samenkomst bestaat uit het steeds maar weer om en om keren van die schat, zoals een diamant waar men nooit op uitgekeken raakt. Hij hoeft niet alles te begrijpen. Juist ook dat wat nog niet begrepen wordt kan verlangen wekken het te leren kennen.” Ik heb eigenlijk niets anders gedaan dan hetzelfde nog eens zeggen. Ik realiseer mij dat ik niets anders heb gedaan dan de woorden van Wim Dekker nog eens herhalen. Je wist dit natuurlijk al. Je hebt Brinknieuws immers al gelezen. Daarom zal wat hier boven staat je bekend voor komen. Maar waarom vertel ik het dan? Waarom neem ik de moeite om het nog eens op te schrijven? Omdat het mijn hart heeft geraakt. Omdat ik jullie wil vertellen dat ik zo graag op deze manier met jullie gemeente wil zijn. En dat wist je misschien nog niet...


Christen-zijn op ‘t werk: gave of opgav Wat is werk?

Christen-zijn mág weer, ook op het werk. Dat ontdekken steeds meer christenen. Ze beseffen dat het geloof consequenties heeft, ook voor maandag tot en met zaterdag, en dat je daar tegenwoordig weer rustig voor uit kunt komen. Maar echt gemakkelijk is het niet. Vanuit de kerk is er ook niet veel steun. Maar een kentering lijkt zich aan te kondigen.

Maarten Pijnacker Hordijk

Veel christenen zitten op hun werk met een schuldgevoel. Ze hebben het gevoel dat hun christen-zijn daar te weinig naar voren komt. Er wordt wel gesproken over het feit dat je als christen een getuige behoort te zijn op je werk, maar hoe je als christen met lastige situaties om moet gaan, daar hoor je weinig over. Alsof God niet geïnteresseerd is in je werk en je alleen maar ziet als een instrument om het evangelie door te geven. Het „moeten‟ kan behoorlijk wat stress en frustratie opleveren. Want wie kan er nou voldoen aan de hoge normen van Jezus, als Hij ons licht en zout noemt? De leer (op zondag) en het leven (op maandag) kunnen behoorlijk uit elkaar lopen. Trouwens - over welke leer hebben we het eigenlijk?

Voor de meeste christenen is „werk‟ niet veel meer dan een manier om geld te verdienen, structuur in je leven te krijgen, sociale contacten te hebben, een imago op te houden, tot ontplooiing te komen of een bijdrage aan de samenleving te leveren. Bijna iedereen vindt „gewoon‟ werk minder belangrijk dan „geestelijk‟ werk. Voor veel christenen hebben werk en geloof niets met elkaar te maken. Sommigen verbinden werk aan de zondeval, en zien het in zekere zin als een vloek, n.a.v. de beroemde uitdrukking uit Genesis 3:17-19 „in het zweet uws aanschijns‟. En er zijn ook christenen voor wie werken een platform is om te kunnen evangeliseren. De bijbelse visie staat haaks op onze theologie van werk en arbeid. Adam en Eva kregen nota bene al vóór de zondeval van God de opdracht om te heersen en te werken (Gen. 1:26, 28 en 2:15, 19). De waarde van ons werk ontlenen we dan ook aan God zelf, die als Schepper werkzaam is. In ons werken mogen we Hem weerspiegelen en met Hem een ruimte scheppen waar de mens kan bloeien. En daarom is God ook geïnteresseerd in wat wij doen en wil Hij betrokken zijn. Verder in het Oude Testament vormt het leven één geheel, is er wat betreft werk geen onderscheid tussen het 'natuurlijke' en 'geestelijke'. Denk aan Jozef, David, Nehemia, Amos, Daniël, Ester en een bijbelboek als Spreuken. Deze bijbelse personen waren actief in de politiek, in het stadsbestuur, als landbouwer, enz., en God


zegende dat werk. Sterker nog, Hij had er de hand in dat zij die taak kregen toegewezen! In het Nieuwe Testament is het niet anders. 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is...' (Kol. 3:23), 'Maar zonder Mij kun je niets doen.' (Joh. 15:5), 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' (Matt. 5:16). Jezus noemt ons 'het zout der aarde' en 'het licht van de wereld' (Matt. 5:13-16). Voor God is het dus niet belangrijk wat we doen, of waar, maar wie we zijn en met welke houding en motieven we dingen doen. Je zou mogen stellen dat God een werker is, en wij als beelddrager Gods dus ook. Timoteüs wordt niet voor niets „mede-werker van God‟ genoemd in 1 Thess. 3:1.

ave ?

En hoe staat de kerk t egenover werk? 'Gewoon werk' wordt nog te weinig gezien als opdracht en kans, en te veel als een min of meer noodzakelijk kwaad om in ons onderhoud te voorzien en de kerk te financieren. In de gemeente zijn er dus nog weinig preken over 'geloven op maandag', is er nauwelijks onderwijs over 'christen zijn op je werk', en is er een povere pastorale zorg voor deze werkers in de frontlinie... Opvallend dus eigenlijk: voor de kerk is werk nog vaak iets dat tijd en energie kost en afleidt van de hoofdzaak, het evangelie verkondigen. En voor gewone christenen is de kerk nogal eens een vorm van vrijetijdbesteding... Zo krijgen actieve christenen soms de vraag voorgelegd of ze nog een extra taak op zich willen nemen. Dan kun je het gevoel hebben te moeten kiezen: óf je gaat meer in de kerk doen en kiest „dus‟ voor God, óf je kiest voor je werk/ carrière en kiest „dus‟ voor jezelf. Deze tegenstelling lijkt logisch, maar berust op een ernstige misvatting. Bij ons zijn 'fulltime christenen' zoals voorgangers en zendelingen, geestelijker en dus belangrijker dan 'gewone christenen'. We kennen zelfs intuïtief een zekere rangorde toe aan een aantal

christelijke functies. Bovenaan staat (en dus het belangrijkst is) onze geestelijke leider (predikant/ voorganger/ pastor/ pastoor, enz.). Dan komt de zendeling/ missionaris die meestal fulltime en ergens ver weg voor God werkt. Vervolgens de fulltime kerkelijk werkers. Dan de 'tentenmaker' die in een voor het evangelie gesloten land weliswaar een 'gewoon beroep' heeft, maar er eigenlijk is om het evangelie bekend te maken. Daarna komt degene die een geestelijk ambt vervult als ouderling/ oudste/ diaken/ kerkelijk werker enz. En tenslotte, helemaal onderaan, de 'gewone christenen'... Ruwweg dus het onderscheid tussen „geestelijkheid‟ en „leken‟. Deze tegenstelling gaat al terug tot de vroegchristelijke kerk bij kerkvader Augustinus. Daar kwam onder invloed van het neoplatonisme de idee op dat materie niet belangrijk is, maar alleen het geestelijke. Dit heeft de theologie doortrokken, en bepaalt mede onze hedendaagse kijk op de werkelijkheid. Sinds de Reformatie is het priesterschap van álle gelovigen in de Bijbel weliswaar herontdekt, maar helaas niet voldoende uitgewerkt.

Hoopvolle ontwikkelingen Het is opvallend dat de laatste jaren de belangstelling voor het thema „christenzijn op je werk‟ zeer sterk is toegenomen. Dat blijkt niet alleen uit de media-aandacht, maar vooral uit „het veld‟. Een artikel in een blad schrij-

ven is immers geen garantie voor draagvlak. Was er vorig jaar in de media al meer dan 40 keer expliciete aandacht voor dit onderwerp met als hoogtepunt een item in het NOS Journaal op 3, dit jaar gaat het om een veelvoud aan items. In meer dan 500 kerken in Nederland hangen inmiddels ook een of meer posters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden. Het aantal bedrijfsbidstonden is in 2008 opnieuw sterk aan het stijgen, op ruim 250 locaties in ons land wordt door christencollega‟s samen gebeden, in kleine bedrijfjes en multinationals, maar ook bij steeds meer gemeenten, provincies en alle ministeries. Over wat christen-zijn betekent in je eigen beroepsgroep wordt nagedacht in 38 verschillende netwerken van christenprofessionals door maar liefst 69 verschillende groepen en organisaties. Je kunt met collega‟s over God praten in een speciale Alpha-cursus in twee vormen: 'Alpha op de werkplek' (in de lunchpauze met collega‟s) en 'Business Alpha‟ (speciaal voor leidinggevenden). Ook binnen de kerk zijn er tekenen van een kentering. Heel actueel natuurlijk is de vraag of het „gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen‟ (Ef. 4:20) misschien ook wel betrekking zou kunnen hebben op ons leven op maandag... En zo ja, hoe dan... Steeds meer christenen ontdekken dat de kerk hen daarin in hun „gewone werk‟ steunt door hen heel nadrukkelijk aandacht te ge-


ven in hun midden-in-de-wereld-staan. Er is een luisterend oor voor de behoeften van de werkers en gebed: wat zijn de belangrijkste kwesties op het werk/ school? En hóe kan de gemeente hen beter steunen op deze gebieden? Organisaties die zich hierin gespecialiseerd hebben, zoals www.gelovenopmaan dag.nl, kunnen hierbij erg behulpzaam zijn. De bijbelse visie op arbeid mag ook in de kerk in het zonnetje gezet worden en onze visie vervangen. In de preken op zondag en in het onderwijs is stelselmatig aandacht nodig voor „christen zijn op je werk‟ en de roeping van christenen op hun werk. Er zijn veel onderwerpen die daarbij kunnen helpen. Denk dan aan bijvoorbeeld: Theologie van het werk / Roeping / Het werk als bedieningsterrein / Getuigen op het werk / Omgaan met chefs / manipulatie / Gezag dragen / Schepping / Succes / Falen / Ambitie / Ontspanning / Rust / Sabbat / Geld en schul-

dag demid

, allen

den / Eerlijkheid (geen tweeërlei gewichten gebruiken) / Druk en stress / Timemanagement / Flirten / Seksuele verleiding / De waarheid spreken / Milieuzaken / Geestelijk zijn op het werk. Er zijn ook goede boeken over dit onderwerp, die kun je bijvoorbeeld samen o p e e n (interkerkelijke) studiekring behandelen.

Tot slot Christenen nemen steeds bewuster hun plaats in de maatschappij in. Het aantal christenen dat structureel sàmen bidt voor hun kerk, school, buurt, stad, werk, enz., neemt gestaag toe. De koudwater-

vrees van sommige christenen is aan het afnemen. Dat de bidgroepen soms nog klein zijn is niet verwonderlijk. Want bidden is zelden populair. Toch zijn „bedrijfsbidders‟ tot grote zegen voor hun omgeving. En... worden zelf ook enorm verrijkt, zowel door de geestelijke dimensie als door het contact met christencollega‟s. Niet in de laatste plaats als ze zo nu en dan merken dat God mede door hùn gebeden iets verandert in deze (geestelijke) wereld.

Bron: www.Bodem-Online.nl

ij in n dat w n heel goed dat is het e d le e e ver n g uden o ch. anden hebben wij e ed bijstaat e o a h m e 6 g go zo'n ssen rbij. ntastis tie heb mais er alweer er voo ndertu esenta n krijgen is fa n dus moet r p n Het is d waren. O ed, omdat de er min of me e eft e ppe de, e int lan go Mathil e vriendscha e die geld he chaars. , Neder oen gehad ( jullie is de w ik n e bij eiz blank pen s nieuw ting to regens dsel hier) en ntmoe erg goed en r als de rijke t vriendschap o e d ns e n ie vo oor ee gen aa oet mij altijd n ziet ons h t. Dat maak D hoofd in . r n e e n d je ben is. Me e herin r zien d te wor n goed rienden wee ontzettend m , niet om wie unkha t ed te e a b b M e et geb el van an eld v m g l i zo n e We h ha. Oude v w je e e la l d e a k nciee nweg d om in M iet ve Matun mdat ik dat resse in je va enodig atunkha fina de praktijk n g it u o ie e l or M er in ik jull Voora en heeft int n, heb ger en/of do s. Helaas is e r M e . n n in e tie illi er chool gev kunt h ie of als vrijw usiaste reac onze s at we ld p e o f ij n dere ntho getw omd kant ld. Kin oed is, maar en en je je on , lekker op va aren er veel e e k ls a ik o w t g Z n n w rijp oring o nderwijs erg inderen beg e kome Op die dag t s n s o g p n la . de k het o hools t nu. teunen een sc lleen omdat n manier die ij w onders ekomen, blijk n e op ee hebb tg , niet a terech sentijd l is bijzonder alen, verteld s u t e d h agen o n gedr jes een kind mail. In . Onze scho se Bijbelver f. e e m z a e s d a ar lijk ijs maat goed Vanda ratis onderw en. De dage pen vruchten n heel ren of sport d. e n n r r g u e e k u an krijgen zien verand n inleven, w en kind s of zussen, b ar €5 per ma e n a e n v n e roer je ma erwijs kinder r ze zich kun et ond riendinnen, b ven kost het h o r o o d r o a wa 'n vij 25) v ar n of v rgd na sten (€ met vriende nnen? Met z st. o u o r z k e e e g b s n e u n mail m eren o ol te k andelijk t same willen, lbare scholi De ma Waarom nie om naar scho ie t a m for n n. idde worde lijkheid geve meer in en en 100 m je t h c e r o kinde d. M de mog gevoeg dat alle 275 ij b ie t eten, o a jke gro inform stormloop z li e e t d r a b e H een Ik h pen op inga We ho unnen gaan! e Nann ha.com d il h k t l a o M unk scho e@mat mathild

Goe


Horen? Zien? Zwijgen? Wim Zwitser ik maar spreken zonder iets te weten, Als ik denk aan horen, zien en zwijgen, wat roept dat dan op bij mij? Daar heb ik wat over nagedacht. Bij ‘horen’ denk ik aan: “Hoor, Israël: de Here is onze God." (Dt6:4) Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, kan vertaald worden met horen, luisteren en gehoorzamen. Voor mij zit hierin een opklimmende reeks. Van oppervlakkig iets horen, naar aandachtig luisteren en vervolgens overgaan tot handelen. God verwacht van Zijn volk dat het naar Hem hoort, luistert, Hem gehoorzaamt. Hij is degene die spreekt; ik heb te luisteren. Praktiseer ik dat in mijn leven? Neem ik ten opzichte van God de plaats in van een leerling/ discipel, die luistert? Of spreek ik en heeft God maar naar mij te luisteren? Ik moet denken aan Job en zijn vrienden. Nadat zijn vrienden voor de zoveelste keer gesproken hadden, neemt God het woord (Job 38): “Wie waagt het daar, mijn bestel met woordenkraam te verdoezelen? Weer u als een man, want Ik ga u vragen stellen, u geeft antwoord. Waar was u toen Ik de aarde begon te bouwen? Spreek op als u zoveel weet. Wie stelde de afmeting vast, u weet dat toch, wie bepaalde de maten? ... enz.” Job laat zich door het „betoog‟ van God overtuigen en herroept dan alles wat hij daarvoor gezegd heeft. Hoofdstuk 42 begint met: “Nu sprak Job tot de Heer: Inderdaad, U kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En

over wondere dingen, die ik niet begreep, en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken, ik stel vragen, probeer eens te antwoorden. Alleen van horen zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien met eigen ogen. Alles herroep ik, over alles heb ik spijt, zittend in stof en as.” Ik vind dit heel aangrijpende verzen. Ook zo herkenbaar. Ik voel mij aangesproken door deze woorden: “En ik maar spreken zonder iets te weten, over wondere dingen, die ik niet begreep, en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken.” Een filosoof heeft ooit gezegd: “waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.” Als dit principe wordt toegepast, dan zal er vermoedelijk meer gezwegen worden dan gesproken.

Ingekomen correspondentie

maar er zijn ook veel meer mogelijkheden. Voor de Oasekampen wordt nog dringend gezocht naar kampleiding. Vooral voor de oudste meisjeskampen (15-16 jaar) is leiding nodig, anders kunnen deze kampen waarschijnlijk niet door gaan. Ook voor andere kampen is leiding nodig en verder ook kokkies. Een actuele lijst met vacatures vindt u op de website: www.oasekampen.nl

Sinds de vorige Brinknieuws is er niet zo veel correspondentie ontvangen. Wat er is ontvangen kunt u vinden in de correspondentiemap “Ter Inzage” in de hal: In zijn nieuwsbrief van april schrijft Jules Roosegaarde Bisschop over mogelijkheden die hij krijgt om het evangelie

te delen met collega‟s op de markt. Bemoediging ook bij een dure reparatie aan de bus, waarvoor de hoge rekening helemaal betaald werd. Maakte Jules tot voor kort gebruik van een marktkraam, nu heeft hij een verkoopwagen. Hierdoor wordt het werk veel lichter,

Over het woord „zien‟ kan ik korter zijn. Dan denk ik alleen maar aan “de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” Het woord „zwijgen‟ is al gepasseerd. Maar ook aan een vers uit Sefanja moet ik denken: “Hij (= God) zal zwijgen in zijn liefde” (3:17). Ik denk dat God over tal van dingen, waarover wij ons druk maken en elkaar kapittelen, zwijgt, louter en alleen omdat Hij van ons houdt. Juist waar Hij recht van spreken heeft, zwijgt Hij. Ook daarin ligt een les voor mij.


Als je blij wilt worden,

moet je evangelisern! Interview met Raoef Goerbanov "Onze broederschap is een zogenaamde vervolgde broederschap," vertelde evangelist en ex-moslim Raoef Goerbanov enkele weken geleden. In een interview met CIP.nl sprak hij over vervolging. Hij zei toen: "We ervaren allerlei problemen. Het is al een paar keer gebeurd dat we urenlang werden vastgehouden. De autoriteiten proberen evangeliseren te verbieden. Soms worden we uitgescholden door moslims, zo werd een broeder laatst uitgescholden. Hij stond op straat te getuigen. Er kwam een vrouw op hem af die hem in het gezicht spuugde. Dat zijn ook dingen die we moeten verdragen." "Een zuster in onze gemeente is door haar man aangevallen, die moslim is. Ze kon daardoor heel lang niet naar de kerk komen. Inmiddels komt ze weer. Ze bidt en vast iedere week een dag voor haar man." "Toen er eens een andere zuster tot bekering kwam kreeg ze huisarrest van de familie. Ze waren er achter gekomen dat ze christen was geworden. Ze pakte haar Nieuw Testament af. Broeders die voor haar gingen bidden gingen naar het huis van de zuster toe. Ze verstopten een Evangelie achter de regenpijp. De oma van die zuster vroeg haar dochter een keer om naar buiten te gaan om water te halen. Zoen ze bij de kraan voorover boog zag ze het Nieuw Testament liggen. Je kan je

voorstellen hoe blij ze was. 's Avonds kon ze uit de Bijbel lezen." "Het leven met de Heere Jezus is blijdschap," vertelt Raoef Goerbanov. "Het is een blijdschap die je niet kan afpakken. Een van de vruchten van de Geest is blijdschap. Als je meer gaat evangeliseren wordt je daar steeds blijer van. Als je blij wil worden moet je evangeliseren. Als ik niet evangeliseer voel ik me leeg. Wanneer ik iemand over Jezus heb kunnen vertellen, dan voel ik me blij." Bekijk de video op: http://bit.ly/gUeGwN Interview op RefDag.nl: http://bit.ly/958bj9

Wat is volgens u kenmerkend voor een goede evangelist? „Volledige overgave aan de Heere. Dat betekent dat je niemand anders dan Jezus Christus volgt. Hij leidt je leven, niet jijzelf. Hij zegt: Ga heen. Dat vereist volstrekte ge-

Sinds 2006 evangelist in Azerbeidzjan

hoor-zaamheid. In alles moeten we erop letten wat Hij zegt en wat Hij doet. Hoe heeft Hij het Evangelie verkondigd? Zo moeten wij het ook verkondigen. Hoe reageerde Hij op verzet? Zo moeten wij ook reageren op verzet. Het gebed is voor het evangeliseren erg belangrijk. Soms, als we bijvoorbeeld naar een nieuw gebied gaan, bidden en vasten wij de hele dag. Soms spreken we bepaalde gebedstijden met elkaar af. Dan bidt de ene broeder van elf uur ‟s avonds tot één uur ‟s nachts, de andere broeder van één uur ‟s nachts tot drie uur, de volgende broeder zet het bidden voort van drie tot vijf. Om te voorkomen dat m‟n gedachten tijdens het bidden afdwalen, schrijf ik van tevoren enkele punten op. Dat komt mijn concentratie ten goede, heb ik gemerkt.”


Recept

door Ellen Bartelds

uit de oven

Na het kijken van de Disneyfilm “Ratatouille” kreeg ik zin om ook ratjetoe te maken. Nou vind ik tomaat, courgette en aubergine zonder iets een beetje saai. Ik ben verder gaan zoeken en kwam een ovenvariant tegen. Daar kan ik wel wat mee. Ik heb er nog gehakt, uitjes, mozzarella en avocado bij bedacht en het resultaat is heerlijk.

Wat heb je nodig voor 6 personen?        

750 gehakt 3 flinke uien 3 tenen knoflook, voor als je op de Franse “tour” gaat 3 pakjes mozarella 3 rijpe avocado’s ( knijp er licht in, is ie zacht, dan is ie rijp) 4 flinke vleestomaten 2 aubergines 3 kleine of 2 grote courgettes (slinkt in)

    

Grote ovenschaal Boter om in te vetten Braadpan Boter om te braden Peper en zout

Wat moet je doen?  

 

Verwarm de oven voor op 180 ̊ C. Maak de ui en knoflook schoon en bak dat een beetje op in een braadpan. Meng het gehakt erdoor en voeg naar smaak peper en zout toe. Het hoeft niet gaar gebakken te worden. Maak alle overige groenten schoon en snijd ze in plakken en bestrooi het ligt met peper en zout. Vet de ovenschaal in en maak een bodempje met courgette en aubergine. Nu kunnen de andere ingrediënten er laag voor laag aan toegevoegd worden.

   

Eindig met een laagje mozzarella. Zet de schaal in de oven en laat het 50 minuten bakken. Kijk na 35 minuten hoe „bruin‟ het al is. Als het er al gaar uitziet, een stuk aluminiumfolie op

Dit gerecht kan je goed zonder rijst of aardappelen eten,

maar het kan er bij geserveerd worden.


Woord zoeker

Ester

Hey-hoi! Kennen jullie het verhaal van Ester? Ester is een meisje uit de Bijbel. Ze is heel mooi is en wordt koningin van Perzië. Ze weet te voorkomen dat het Joodse volk vermoord wordt. Als je alle woorden hebt gevonden, dan vormen de overgebleven letters de naam van het feest dat de Joden sindsdien vieren.

m

o

r

d

e

c

h

a

i

h

n

a

m

a

h

t

e

t

r

o

o

p

s

g

n

i

n

o

k

n

h

v

k

r

o

n

i

e

k

e

n

t

e

w

e

c

t

i

s

r

e

d

a

v

g

e

e

l

p

z

e

s

m

j

o

c

w

s

e

j

s

i

e

m

j

r

e

n

i

a

r

b

e

i

u

a

i

d

n

i

e

e

o

d

r

n

e

a

n

p

j

s

t

f

w

t

f

o

h

n

r

d

v

b

s

o

t

n

a

e

s

o

r

v

e

i

e

a

s

y

l

e

v

e

b

e

t

t

o

a

g

z

o

g

a

l

a

r

p

r

r

s

p

h

n

s

a

e

l

n

h

o

n

d

e

r

d

t

a

c

h

t

i

g

i

i

a

n

g

e

a

o

o

m

a

r

e

e

r

d

e

r

e

i

s

r

p

r

o

a

r

u

i

n

o

e

i

e

e

e

t

a

d

u

j

a

d

b

l

e

u

o

m

w

i

m

a

z

e

g

e

l

r

i

n

g

w

g

o

z

b

l

a

u

w

p

u

r

p

e

r

r

k

f

d

n

u

e

w

a

e

i

z

r

e

p

v

o

l

k

k

e

n

i

s

a

n

e

n

a

h

c

u

m

e

m

j

m

t

t

t

f

i

r

h

c

s

l

e

v

e

b

i

a

i

s

o

p

g

e

h

a

n

g

e

n

d

t

r

s

Adar Ahasveros angst Babylonië bevel bevelschrift blauwpurper burcht dag

eer bewijzen Ester feest feestmaal goedgezind Haman Hegai honderdtachtig India

Jood juda Koningspoort kronieken meisjes Memuchan mirreolie Mordechai morgen

Nisan Nubië onheil opgehangen

paal paard Perzië pleegvader poer recht rijkdom rouwkleed samenzwering scepter stof Susa troon vasten vijand volk Wasti wens wet wijn wit zegelring


Heb je ook wel eens hoofdpijn gekregen omdat je snel een milkshake drinkt of een grote hap ijs neemt? Dat heet een 'brainfreeze' of in het Nederlands 'ijshoofdpijn'. Een derde van de mensen heeft er wel eens last van. Je krijgt het omdat je gehemelte een seintje doorgeeft aan je hersenen. Dat seintje zegt: 'Ik heb het koud'. De bloedvaten in je hoofd reageren daarop en willen meer warm bloed brengen. Om dat te kunnen, worden die bloedvaten

Waaromkrijgje

hoofdpijn van koud

?

drinken

groter. Daardoor krijg je hoofdpijn. Het is helemaal niet erg of slecht voor je. Het is alleen vervelend. Gelukkig duurt het niet lang. Meestal is de brainfreeze binnen een minuut wel weer voorbij. Vind je het toch vervelend? Je kunt er iets aan doen. Je kunt bijvoorbeeld je tong tussen het eten of drinken door tegen je gehemelte aandrukken. Daarmee warm je je gehemelte op en krijgen je hersenen geen kou-seintje. Je kunt je ijsje ook langzamer eten. Of minder grote slokken van je milkshake nemen.

Bron: http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2539963/de-vraaggekraakt/item/2996139/waarom-krijg-je-soms-hoofdpijn-van-koud-

Waarom vliegen

ganzenin

De luchtwerveling die de vogel tijdens het vliegen veroorzaakt betekent veel energieverspilling. Ganzen, eenden, kraanvogels en andere vogels heffen dit verlies gedeeltelijk op door in een V-formatie te vliegen. Elke vogel krijgt dan extra stijgvermogen door de opwaartse luchtstroom, die wordt veroorzaakt door de vogels die v贸贸r hem vliegen. Op den duur zal de voorste vogel zich af laten zakken naar achteren en zijn inspannend werk aan een andere vogel overlaten. Het vliegen in V-formatie werkt dus energie besparend. Er zijn ook vele

?

v-formatie

vogels die in groepen vliegen. Vooral om beter beschermd te zijn tegen vijanden. Kleine vogels veroorzaken waarschijnlijk niet voldoende luchtstroom om het vliegen in formatie rendabel te maken.

Bron: http://www.vogelbescherming.nl/nl/service__vragen/vragen__antwoorden/q/ fq_id/61

Brinknieuws april 2011  

Brinknieuws april 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you