Page 1

Thema Écht genieten!

Aan de slag Aanrader 7 geniet-tips Echt genieten, moet er wel echt van komen.

Nieuw Anne & Luuk

BRINKNIEUWS GEMEENTEBLAD / NUMMER 3 / 2012


Gezocht: Levensgenieter Kees C. Bakker “De kunst van het leven, is de kunst om te genieten”, las ik ergens. Terwijl ik nadenk trekt er aan mijn verbeelding de ene mooie herinnering, na de andere voorbij. De bergen van Corfu, de woestijn van Marokko, de brede straten van Barcelona. Zon, water, strakblauwe luchten, lachende mensen, de kleur van de namiddag en de geur van onbekende gerechten. Heerlijk. Genieten! Het genieten is in ons DNA gebakken. Als iemand je met genegenheid aanraakt, dan reageren je hersens daar meteen op, door een stofje los te laten dat je ‘gelukkig’ laat voelen. We zijn gemaakt om te horen, te zien, te proeven, te ruiken en te voelen. We koppelen wat we ervaren aan onze emotie. Op het moment dat je dat ene parfum ruikt, dan denk je direct weer terug aan die ene geliefde op dat speciale moment. Het is alsof je het moment opnieuw beleeft... alsof je opnieuw van dat geluk geniet. De manier waarop we ‘gebouwd’ zijn, verraadt misschien wel iets over onze Maker. Marketing probeert ons te beïnvloeden door een positief beeld te koppelen aan een merk, met de belofte dat je zonder dat merk shampoo of dat merk auto niet echt kunt genieten. Hoewel we weten dat het niet echt waren, zijn we toch eerder geneigd dát merk te kopen. Het reisbureau meent dat ik niet eerder kan genieten, dan wanneer ik in een vijfsterrenhotel – all inclusive – aan de Spaanse Costa lig te bruinen. Want vakantie, da’s pas genieten! Even 14 dagen uit de rat race stappen… dat heeft toch iedereen nodig? Is genieten te koop? Is genieten te plannen of te regisseren? Mijn collega’s vragen zich af of Christenen wel echt van het leven genieten, want ‘jullie mogen zo weinig’. Laat die opmerking even op je inwerken. Geniet je van het leven? Geniet je van je geloof? Of is het een ‘moetje’? Wat merkt je omgeving daarvan? Toen Jezus op aarde rondliep, genoot hij. Hij at en hij dronk. Hij genoot met volle teugen met het leven, want hij was het Leven. Hij is de Oorsprong en zonder hem is er geen leven. Daarom genoot hij. Daarom kon hij ook zeggen: “Ik ben gekomen om je de volheid van leven te geven.” Dat plaatst het genieten in perspectief. Het zou niet een moment of een vakantie moeten zijn, maar een levenshouding. Zeg, ben jij een Levensgenieter?

April 2012 47e jaargang, Nummer 3 Vergadering van Gelovigen Brink 13, 8021 AP Zwolle zwolle@vergadering.nu www.vergadering.nu/zwolle Zondag diensten Aanbidingsdienst om 09:30 Woorddienst om 11:00 Gebedsbijeenkomsten Dinsdag,- Woensdag- en Donderdagavond Redactieadres Bas Wildeboer Mackayware 106, 8014 RZ, Zwolle (voor alle kopij dat ingescand moet worden) Email redactie sremmelink@gmail.com Uiterste inleverdatum volgend nummer

29 april 2012 thema: Vier je vrijheid!

… s i n Leve n e p o l e g ...sta e d r voo d i e h g i w u ee


Genieten is geraakt worden Het is dinsdag 27 maart en ik zit De Wereld Draait Door te kijken. Een gaaf onderdeel vind ik, naast De tv draait door ook het onderdeel Recordings. Heel gaaf hoe mensen liedjes van anderen zingen en spelen. Vandaag speelde Djurre de Haan op een autoharp een liedje van een dominee uit Texas genaamd Washington Phillips, namelijk Mother’s last words to her son. Heeeeel gaaf, als je de kans krijgt, beslist een aanrader om te kijken. Een aantal regels uit dat lied (voor zover ik het goed heb verstaan): I never can’t forget the day when my dear mother is sweetly saying now you are leaving, my darling boy you allways have been your mothers joy …. above, remember Jesus, who lives on high who’s watching over you with the mighty eye …. Just remember Jesus, who’s everywhere if you get in trouble now, He’ll meet you there.

Dit was voor mij een echt genieten moment. Heerlijk! Wat me raakte is dat een artiest zo’n nummer kiest

om te spelen. En dat het er zo simpel staat, de Grote Jezus is aanwezig en waakt over mij. En juist in mijn zorgen is Hij er! Maar zo zijn er meer momenten van echt genieten. Heel vaak niet alleen, maar met anderen: uit eten, bijkletsen, samenzijn. En weet je? Ik zou dit ook zo graag willen voor ons op de Brink. Is het echt genieten om met elkaar samen te zijn? En wat moet ervoor gebeuren dat je ervan kunt genieten? Wat mag wel of niet gezegd worden? Zo kunnen er een heel aantal voorwaarden zijn om te genieten. Ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te zijn en om te proberen daar open in te staan. Als we allemaal de intentie hebben om de ander zo te behandelen als we zelf behandeld willen worden, dan moet dat een hele goede startpositie zijn voor een open gesprek! Christiaan Ps. Ik vind het heerlijk om samen te praten over de Brink, probeer dit in alle openheid te doen. Ik wil je dan ook heel graag uitnodigen er bij te zijn op de Brainstormavonden. Als je andere verwachtingen hebt of je het moeilijk vindt, dan zou ik het erg op prijs stellen dat je dat deelt. Ook dat vind ik echt genieten!


Wat is écht genieten? door Lex Klein Haneveld

Volgens mijn woordenboek kan genieten het volgende betekenen: ontvangen, krijgen, nemen, in het genot van iets zijn, de voordelen ervan krijgen, zich in iets verlustigen, genot hebben van, genot hebben, smaken. Als ik dat allemaal zo lees, dan lijkt genieten toch wat ingewikkeld. Want iets genieten is toch weer heel wat anders dan van iets genieten. Ik geniet een salaris, maar of ik van mijn salaris geniet, is een ander verhaal. Ik geniet wel van de dingen die ik met mijn salaris kan doen of kan kopen. Maar genieten of nietgenieten hangt een beetje van de omstandigheden af, en van je karakter, maar ook van je smaak. Want voor mij is echt genieten: een Zwitserse roomvlaai, een cantate van Johann Sebastian Bach, lekker op mijn terras in de zon zitten. En toppunt van genieten is dan: in de zon op mijn terras een stuk Zwitserse roomvlaai eten terwijl ik naar een

cantate van Bach luister. Maar omdat smaken verschillen, kan het best zijn dat jij wel van de zon kunt genieten, maar niet als je dan naar een cantate van Bach moet luisteren en ook nog Zwitserse roomvlaai moeten eten. Genieten heeft voor mij toch vaak iets met eten te maken. Ik heb ontdekt dat proeven en genieten ook nog Bijbels onderbouwd en verantwoord kan worden: kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods (Prediker 3:13). Maar behalve het fysieke genieten, kun je ook nog geestelijk genieten. Vanavond heb ik genoten van Psalm 73 in de oude berijming, het 12e en 13e couplet. Wij zingen niet zoveel psalmen. Eigenlijk zingen we tegenwoordig alleen psalmen als er nieuwe muziek bij de tekst is gemaakt en het dan een Opwekkingslied is. Maar op de Christelijke Lagere School (zo heette dat toen) heb ik nog psalmen en gezangen geleerd. En jong geleerd is

oud gedaan. Daardoor kan na zo’n 52 jaar zo’n oude psalm weer boven komen. Even voor jezelf zingen. Inderdaad, een oude melodie. En misschien toch maar goed dat we tegenwoordig modernere melodieën hebben. Psalm 73 — vertaling van 1773 couplet 12: 'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid. couplet 13: Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Natuurlijk, een ouderwetse tekst, met soms ouderwetse woorden. Maar toch: nostalgie misschien, wat heimwee naar ‘die goede oude tijd’, die overigens helemaal niet zo heel erg goed was? Maar het ultieme genieten wordt ons aangeraden in psalm 34:8: Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. (NBV)


Echt

Tja, wat denk je als je leest: "Het thema van de komende BN is 'Echt genieten'. Geloven is ook genieten! Althans... dat zou het moeten zijn? Wat is echt genieten? Waar geniet jij echt van? Wat is écht genieten volgens de Bijbel? Geniet jij wel écht?" Mijn eerste gedachte was: Echt genieten?? Er is altijd wel iets waardoor écht genieten getemperd wordt. De volgende dag las ik een vreemde tekst, Romeinen 1:21: Hoewel zij God kennen, hebben ze Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Nou, een leuke tekst hoor, maar toch precies op ons van toepassing. Nou ja, ik haalde er 4 tips uit om altijd écht te kunnen geníeten: 1. verheerlijk God 2. wees dankbaar 3. heb voorstellingsvermogen (positieve overwegingen) 4. heb een zuiver hart 1. Hoe kun je nu God verheerlijken of grootmaken? Hij is immers al groot. Groter of heerlijker kan niet. Maar toch kun je Hem groter maken. Namelijk vanuit jouw perspectief. Hij kan voor jou groter of kleiner zijn. Jij hebt zelf de macht Hem groter of kleiner te maken. Net zoals je jouw problemen kunt vergroten - daar zijn we vaak goed in - maak je Hem groter door groot over Hem te praten: God kan alles,

genieten komen

geen probleem is Hem te groot, geen ziekte is zo erg of Hij kan hem genezen. Alles is mogelijk voor Hem.

2. Wees dankbaar. Om God te verheerlijken moet je dankbaar zijn. Niet alleen een dankbaar gevoel in het algemeen, wat veel mensen nog wel hebben, maar specifiek: Jézus dankbaar zijn voor alles wat Hij geeft en gedaan heeft. Door niet toe te geven aan de neiging om te zeuren over problemen, maar Hem te danken voor..., vul maar in, gaat het probleem ineenschrompelen. 3. Voorstellingsvermogen is zoiets unieks voor mensen! Je kunt er je hele (denk)wereld mee veranderen. Je houdt er jezelf niet mee voor de gek, maar je stelt jezelf voor ogen wat God jou in de geestelijke wereld aan zegeningen geschonken heeft. Je kunt je in een pro-

door Harry Sleijster

bleemsituatie bijv. indenken hoe een Bijbelse persoon zich in een probleemsituatie voelde, maar door God werd uit gered. Door je in te leven ga je met je geestelijke ogen zien dat God jou ook uit elke situatie kan redden. Als God gezegd heeft: door Zijn striemen zijn wij genezen, dan moet je je voorstellingsvermogen gebruiken om jezelf met Gods woord overeen te stemmen. Punt 1 en 2 - God verheerlijken en dankbaar zijn - gaan hieraan vooraf. En overweeg dan dat God je reeds als gelukkig en gezond ziet. Alles is mogelijk voor wie gelooft (Mk.9:23). 4. Om echt te kunnen genieten moet je ook een zuiver hart hebben. Van buiten mag er best wel eens wat aan je mankeren, maar laat je hart zuiver zijn. Je hart, je houding, je verlangen bepaalt wat je doet. Je hart verandert niet door goede daden, maar je daden veranderen door een goed hart. Laat het woord van God je hart beïnvloeden en domineren. Met deze vier 'sleutels' zal de manier veranderen, waarop je over alles en iedereen om je heen denkt. Echt genieten... het moet er wel van komen.

ijn an m ens v e ik k kreeg nnelij beker die ke e j s Deze ie L at chter ijze w te do leefw e h c jongs tis stelijk darbis al gee e r r o e o b v so r en ik mijn . Maa waar reken r b e r o d o d ijzon u, wilde euk b cadea e spr d t dit is e n m ie j gez el bli hint. us he oede g was d e z ief de inclus


DE POST Ook de afgelopen periode is weer de nodige post ontvangen. Hiermee worden we op de hoogte gehouden van het werk dat broeders en zusters voor de Heer doen, van zorgen en bemoedigingen, gebedsonderwerpen en redenen om te danken. In de correspondentiemap ‘Ter inzage’, die in de hal ligt kunt u de onderstaande correspondentie vinden. In de nieuwsbrief van de Stichting Adullam schrijft Kees Beekhuizen over zijn bezoek aan Kenia, Oeganda en Burundi. Een cursus over belijden en vergeven in Kenia maakte heel wat los. In Oeganda willen ook moslims graag de cursussen volgen.

Oproep Met ingang van het nieuwe studiejaar gaat onze dochter Renske Hobelman beginnen aan een opleiding op het CIBAP in Zwolle. Aangezien de reisafstand Gendringen – Zwolle teveel is om dagelijks te reizen zijn wij voor haar op zoek naar een kamer/ woonruimte in of rond Zwolle. Renske is een gezellige meid van 17 jaar die graag gezellige mensen om zich heen wil. Ze houdt van muziek luisteren, sporten, gezellige dingen doen met vrienden en lekker shoppen. Een normale meid dus. We zoeken een kamer voor haar; dat hoeft niet persé zelfstandige woonruimte te zijn. Inwonen bij een christelijk gezin is zeker ook een optie. In principe gaat het voornamelijk voor door-de-weeks. In de weekenden zal Renske in de Achterhoek zijn. Als je iemand weet die ons kan helpen, dan mag men contact opnemen met: Walter en Wenda Hobelman Guido Gezellestraat 61 7081 AT Gendringen Tel: 0315-63 11 85 (privé) Tel: 0315-68 65 36 (kantooruren) Gsm: 06-109 721 73 Email: walter@walterhobelman.nl Website: www.walterhobelman.nl

In Weergave- de nieuwsbrief van de Stichting Gave – deze keer aandacht voor Haagse contacten: contacten met de politiek om op te komen voor de belangen van vluchtelingen. Verder is er het verhaal van Gulnaz, een jonge Afghaanse die in een azc wordt bedreigd. Ook zijn er andere verhalen van asielzoekers die in azc’s worden bedreigd omdat ze christen zijn. Wet- en regelgeving zijn ervoor bedoeld om de dingen in onze maatschappij ordelijk en veilig te laten verlopen. In de Oasekampen Nieuwsbrief kunt u lezen dat dit ook onverwachte gevolgen heeft. Het zwembad mag plotseling niet meer worden gebruikt. Maar in alles: de vervanging van het zwembad, de vervanging van de stacaravans door blokhutten, de aflossing van de vele leningen voor het logiesgebouw, wordt de helpende en gevende hand van de Heer ervaren. In de nieuwsbrief van Jaap en Frouwke Noorlander lees je vooral over Bijbelstands op beurzen. Bemoedigend is dat steeds weer mensen tot geloof komen en dat soms na jaren mensen terugkomen om te

vertellen dat ze jaren geleden op een Bijbelstand de Heer hebben leren kennen. Het mooie van de Koningin Beatrixschool in Den Haag is dat het werken vanuit het evangelie en ook het delen van het evangelie tot gevolg heeft dat mensen tot geloof komen. In de laatste nieuwsbrief is ook te lezen van een nieuw probleem. Het nieuwe schoolgebouw is al weer te klein door de grote groei van het leerlingenaantal. Verder brengt de grote groei ook weer financiële zorgen met zich mee.

Luiste a


7 geniet-tips 1

olle er eens met v r mooie aandacht naa muziek...

2

3

Geniet eens van spelend e kinderen en zie hoe onbezorgd z e zijn...

il staan Blijf eens st mooie om naar een e kijken... t g n a g r e d n zonso

4

Verwen j ezelf eens met een goed glas wijn ...

ns situatie ee je k ij k e B schouwer e o t n e e als iets te en prober aarom je vinden w en... kunt lach

6

5

Speel eens met vo lle aandacht een bordspel met je kind...

n als je e e h e j s om n Kijk een andelt e w d a t s ens door de geving e m o e d neem je op... echt in

7


In stilte genieten Door Wim Zwitser

Zoals jullie weten heb ik samen met onze zoon Robert enkele dagen in de Willibrordabdij in Doetinchem gebivakkeerd. Het kloosterbezoek was eigenlijk een soort sluitstuk van een periode van enkele jaren. Ik vermoed dat ik door het lezen van de boeken van Henri Nouwen op het spoor van het klooster ben gebracht. Daarbij heb ik de Regel van Benedictus en de boeken over het leven van de (Benedictijner) monniken gelezen. Bij mij ontstaat dan de wens het leven van de monniken van nabij mee te maken, inclusief hun dagindeling. Deze wens was bij mijn gezinsleden bekend. Ik was blij verrast toen Robert enige tijd geleden de suggestie deed samen een paar dagen naar een klooster te gaan. Na wat zoekwerk kwamen we uit bij het klooster in Doetinchem, dicht bij het terrein waar de de ons bekende Oasekampen worden gehouden.

We reisden donderdag 15 maart af, zonder precies te weten wat ons te wachten stond, omdat het voor ons beiden de eerste keer was dat we een klooster zouden bezoeken. Het was dus best een beetje een avontuur. We werden ontvangen door een oblaat (een soort vrijwilliger, die zich voor een aantal uren per week aan het klooster heeft verbonden, zonder dat hij aan alle eisen heeft te voldoen die voor de ‘echte’ monniken gelden). Hij liet ons enkele vertrekken zien waar we de komende dagen zouden verkeren, zoals de kapel, de refter (eetzaal) en natuurlijk onze kamers, oftewel onze cellen. Sober, maar doelmatig. Er staat een bed, een tafeltje met een stoel en een een-

Een van de lange, stille gangen van de abdij.

voudig bureaulampje en er is een wastafel. Op het bureau liggen enkele boeken, ondermeer een Bijbel en de bekende Regel van Benedictus. Er ligt ook een informatiemapje. Daarin lees ik dat de dagorde er als volgt uit ziet: 6.15 uur 7.30 uur 8.15 uur 9.30 uur 10.15 uur 12.00 uur 12.30 uur 17.00 uur 19.00 uur 20.30 uur

Lezingendienst Morgendienst (Lauden) Ontbijt in de refter (in stil te) Eucharistieviering Koffie met mede-gasten in de refter (in stilte) Middagdienst Warme maaltijd (aansluitend afwas) Avonddienst (Vesper) Broodmaaltijd (aansluitend afwas) Dagsluiting, daarna nacht stilte

Als ik om 06.15 uur de lezingendienst wil bijwonen – en dat wil ik – dan moet ik de wekker zetten op 05.45 uur! Voor mij ongekend vroeg!! Dat probleem kan ik op dat moment nog een aantal uren voor me uitschuiven. Robert en ik worden om 16.00 uur ontvangen door broeder Kefas, de gastenbroeder. Hij vertelt ons een en ander over het klooster, zijn bewoners (abt en 6 monniken) en de gasten die het klooster zoal bezoeken. We leren van hem dat deze abdij het enige klooster is waar de gasten in hetzelfde gebouw verblijven als de monniken. Nergens elders in Nederland kan je dus zo dicht bij het leven van de monniken komen. Daarom wordt ons gevraagd de gang, waaraan de cellen van de monniken liggen, uit privacyoverwegingen niet te betreden. Daarnaast wijst hij op het gebruik de stilte in het klooster te bewaren. Het duurt niet zo lang, of Robert en ik fluisteren met elkaar als we over de gangen van het klooster lopen. De diensten in de kapel verlopen vol-


nieten van je eten en dan bewust luisteren naar hetgeen gesproken wordt. Dat is pas echt genieten (voor mij). Nu ik het toch over stilte heb wil ik nog iets zeggen over de diensten in de kapel. Ongeveer 10 minuten voor aanvang luidt de klok. De mensen komen stil binnen, maken een groet in de richting van het altaar en gaan zitten. Geen woord komt over hun lippen. Dat geldt zowel voor de monniken als voor de gasten. Soms zijn er ook wat langere periodes van stilte tijdens de dienst. Ook dan hoor je (haast) de stilte. Na afloop van de dienst verlaat iedereen in stilte de kapel.

Een deel van de refter, met links de nis waar de monnik zit, die tijdens de maaltijd voorleest.

gens een vaste opzet/liturgie. Omdat wij tijdens de vastentijd in het klooster zijn, verlopen de diensten volgens de liturgie die voor deze periode geldt. Opmerkelijk voor een buitenstaander zoals ik is dat er veel Psalmteksten uit de Bijbel worden gezongen. Een van de monniken zingt een regel en de anderen zingen vervolgens de volgende regel en zo vervolgens. Vrijwel alles is in het Nederlands. De enige uitzondering hierop is het gebed aan het eind van de Avonddienst, voorafgaand aan de nachtstilte.

Ook de maaltijden in de refter worden in stilte genuttigd. Niet helemaal in stilte, want tijdens de maaltijd leest een van de monniken voor uit verschillende boeken (ondermeer de Regel van Benedictus, een boek van James Kennedy – volgens mij een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en geen onbekende op het christelijk erf – en Jean Vanier, de oprichter van de Arkgemeenschap, waaraan Henri Nouwen een aantal jaren was verbonden). Als genieter van stilte was dit voor mij een heel bijzondere ervaring. In stilte ge-

Het thema van deze BrinkNieuws is ‘echt genieten’. Beste mensen, ik kan jullie verzekeren dat ik echt heb genoten van deze stilte. Het voegde toe aan de heiligheid van het moment. Op vrijdagavond was de kring bezoekers groter dan op de andere momenten van de dag. Ik vermoed dat het vooral bewoners uit de omgeving waren. Ook tal van jongeren. Ook zij voegden zich in deze gewoonte. Als je van stilte houdt (en dat doe ik) en dat op zijn waarde weet te schatten (en dat doe ik), dan zou je alleen al daarvoor een paar dagen naar een klooster gaan. Ga ik nog eens terug? Ik denk van wel.

Bij deze ontvangen jullie weer een maandelijkse computer achtergrond in Matunkha-design. Dit is een plaatje van een luipaard, een van de ‘Big Five’ voor de Afrikaanse safarigangers en helaas weinigen is het gegeven het dier in levende lijve zo te mogen zien. Elke fotograaf droomt van een plaatje van zo’n luipaard uitrustend op een boomtak. Het liefst sleept het dier z’n prooi mee omhoog de boom in en doet zich eraan tegoed terwijl de hyena’s onder hem onrustig lopen te azen op de kruimels die van zijn tafel vallen. Dit solitaire jachtdier symboliseert soevereine macht en menig African Chief heeft zich eervol laten tooien met zijn onmiskenbare huid; ook onze Chief in Rumphi heeft een luipaard-hoed in zijn assortiment. Ikzelf was dan ook zeer verheugd dat diezelfde Chief mij destijds met een luipaardhuid heeft vereerd. Dat was een groot gebaar. Het betreffende dier was afgeschoten door de Parks & Wildlife autoriteiten omdat het vanwege zijn ouderdom (blindheid en tandenloosheid) geen andere keus meer had dan hun kippen als dagelijks voedsel te verorberen: het was oud en der dagen zat. Het huidje hing met instemming van de Chief te pronken aan onze schoorsteen, als erkenning dat ik een ‘waardig zoon van zijn volk’ was geworden. We zijn zo dom geweest het huidje naar Nederland mee te nemen; omdat de officiële uitvoerdocumenten verkeerd bleken te zijn ingevuld door de jongste bediende (de Malawische deskundige voor dit soort vergunningen was juist aan de Aids overleden, ik verzin het niet) moest het worden ingenomen door ons Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie…. Beetje dom! Het is inmiddels al een tijdje geleden en het hoort helaas allemaal bij onze ‘reverse culture shock’: Afrikaanse drama en symboliek zijn nu eenmaal niet eenvoudig te vertalen in onze hedendaagse digitale virtualiteit. Feit blijft: ik heb oog in oog met het luipaard gestaan; en voor de Chief in Malawi blijf ik wat hij in me zag. Jesaja 61:10 zegt: 'Ik ben erg blij in den Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de kleren van het heil, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan...' Nog mooier en waardiger dan een luipaardhuid! Kijk, dat erekleed is gelukkig niet van je af te pakken, hoe er ook op je tekortkomingen geaasd wordt!


Ik tel... Ik tel de sterren aan de hemel, zie de maan hoog boven mij en ik weet dat ik niet alleen ben, dat geeft rust en maakt mij blij. Ik tel de sterren aan de hemel, zie de maan hoog boven mij en weet u God, wat er ook gebeurd... ik weet, u bent bij mij! De stormen in mijn leven zij komen en zij gaan, maar nog steeds tel ik de sterren en boven mij straalt de maan.

Week van het christelijke boek Van 14 tot en met 24 maart wordt de week van het christelijke boek georganiseerd met het thema: Een open boek - over vriendschap in christelijke boeken. Speciaal voor dit thema heeft Rien van de Berg een actieboek geschreven Aslander. Iedereen die in deze week voor â‚Ź 12,50 of meer aan boeken koopt, krijgt dit boek gratis. De hele maand maart staat de Fakkel in het teken van het boekenweekthema. In de winkel staan boeken, cd's, films, kaarten en geschenken met het thema vriendschap extra onder de aandacht. U vindt in onze winkel en online dan ook een ruime keus aan artikelen speciaal voor u geselecteerd.


Genieten is overgave! door David Sorensen We groeien op in een wereld vol haast, drukte en onechtheid. Daarbij leren we niet om werkelijk te ontspannen en te genieten van de dingen die ons intens gelukkig maken. Vaak lijkt het zelfs bijna onmogelijk om te genieten en geluk in ons hart te laten stromen. Maar toch kan het. Mijn eigen leven is meestal ontzettend druk. Temidden van al die drukte wil God dat ik tijd neem om te genieten. Van Hem, van mijn vrouwtje, van zijn zegeningen. Maar dikwijls ga ik gewoon door. En dan is het te laat. Het gevolg is dat ik gespannen en oververmoeid word en de vreugde van Gods nabijheid verlies. Maar ik doe mijn best om daar verandering in te brengen. Hoewel het soms niet makkelijk is om telkens weer te kiezen voor het goede, omdat we zo makkelijk de neiging hebben om onze eigen weg te gaan, blijf ik vechten om goede beslissingen te nemen. Wist je dat de almachtige God, de Schepper van hemel en aarde er zelf intens van geniet als jij en ik genieten en vol vreugde zijn? God wil dat we genieten van het goede. En boven alles wil Hij ons leren om intens te genieten van Hem. Omdat Hij uiteindelijk nog beter is dan al het goede dat Hij geeft. Hij is immers de Bron waar het vandaan komt. Daarom verlangt Hij dat we leren om met heel ons hart te genieten van Hem. In een wereld waar we geleerd worden om op een nuchtere, verstandelijke manier met God om te gaan is dat voor velen iets wat haast onmo-

gelijk lijkt. Velen die dit lezen kennen God niet op een intieme manier. Onze gebeden zijn soms zo verstandelijk, zo beredeneerd, zo overdacht. We menen het wel, maar God blijft eigenlijk ver van ons gevoel. Diep van binnen blijven we leeg en onvoldaan. Velen hebben geen idee wat God eigenlijk voor ons weggelegd heeft. Besef je dat de hemel voor ieder kind van God puur genieten, zuiver geluk en onverklaarbare vreugde zal zijn? Genieten tot en met. Intens en onbeschrijflijk. God houdt ervan als wij genieten. Als we gelukkig zijn. Als we rusten en tot Hem komen, alles afleggen en ons onderdompelen in zijn warme, zachte, milde, machtige, sterke, heilige liefde. God is een liefhebbende Vader: Hij is blij als zijn kinderen blij zijn. Hij heeft het goede in overvloed voor je weggelegd. Ondanks vervolging, strijd en worstelingen. De vraag voor ons allemaal is: hoe kunnen we leren Gods overvloedige goedheid, zijn verzadigende liefde en zijn levenskracht te ontvangen? Een van de gemakkelijkste en meest diepgaande manieren is door te rusten in Hem. Door je lasten af te leggen, je schuld bij Jezus achter te laten en gewoon heerlijk tot rust komen in Hem. Alsof je drinkt van God. Bijna letterlijk. Het is gemakkelijk. En juist daarom is het voor velen erg moeilijk. Maar geef het niet op als je er eerst wat moeite mee hebt. Genieten van God is het beste medicijn voor pijn,

waar we allemaal mee zitten. Zelfs de meest volwassen christen loopt regelmatig verwondingen op. Onze omgeving is nu eenmaal zo hard. We zijn vaak gewend om ermee te leven. Maar God wil ons omhelzen. Hij wil ons vrij maken van de pijn en de lasten. Je kunt het vergelijken met een bad. Als je een bad vol laat lopen, lekker warm, liefst met gezellig badschuim, een leuk muziekje en wat kaarsjes erbij, eventueel met ontspannende badolie als extraatje, dan kun je daarin heerlijk tot rust komen. Je wordt ondergedompeld in het warme water en al je vuiligheid wordt afgewassen. Zo is het ook met God. Alleen veel beter. Door tot rust te komen in Hem en zijn liefde in je hart te ontvangen, laat je zijn Geest diep doordringen in je leven. Je legt al je hardheid af, geeft je volkomen over en nodigt Hem uit om als een heerlijke wind van liefde, vreugde en vrede om je heen te bewegen. Op zo'n uitnodiging gaat de almachtige Geest van God altijd in. Met groot plezier. Omdat dat hetgeen is wat Hij verlangt: jou liefhebben, jou koesteren, jou doordrenken met zijn vrede, je lasten, je pijn en je frustraties van je wegnemen. In plaats daarvan geeft Hij je zijn hoop, frisse levenskracht en nieuwe inspiratie. Hij ademt letterlijk zijn liefde en zijn leven in je binnenste. Het klinkt heel verheven en voor sommigen wellicht wat overdreven. Maar het is zo nuchter als wat. Het is gewoon open zijn voor Gods liefde. Je hardheid laten verzachten, je eigen gedachten even opzij zetten, de drukte van mensen om je heen even vergeten, en Hem


toestaan om je te wassen, zachtjes, soms heel intens, meestal heel voorzichtig. Hij neemt er graag wat tijd voor. Omdat Hij weet hoe diep veel dingen gaan in je hart. Dan omhelst Hij je, als een warme deken, als een wind van vrede, als een geluid van liefde. Hij is zo oneindig machtig, heilig, ongenaakbaar en groot. Maar tegelijkertijd is Hij o zo teder, zacht en lieflijk voor zij die Hem werkelijk vrezen en beminnen. Heb je last van verdriet, spanning, schuldgevoel? Ga liggen en rust in God. Nodig Hem uit om je te koesteren. Geniet van God. Het geneest je meer dan wat ook. Hij kust je hart, Hij omgeeft je van voor en van achter, van onder en van boven. Je pijn kan wegvloeien. Misschien begin je wel gigantisch te huilen. Laat het maar gebeuren. We zijn zo gewend om hard te zijn. Om door te bijten. Om te strijden tegen de druk van een leven in een wereld vol kwaad. Maar als je kunt ontspannen en jezelf overgeven aan God, dan omhelst Hij je en koestert Hij je. Dan vloeit je verdriet weg en geeft Hij je zijn stralende vreugde. Het is genezend, inspirerend, versterkend. Daar krijg ik vaak de beste inspiratie. God onderwijst me wanneer Ik gewoon lig te genieten van Hem. Veel doe ik niet. Moet jij ook niet doen. Rusten. Vrede. Overgave. Stilte. Maar geniet. Ontvang Hem. Laat Hem toe. Bemin Hem. Aanbid Hem. Geniet van zijn lieflijke aanraking. Laat Hem het vuil wegspoelen.

Soms heb ik wel een half uur nodig voor ik echt tot rust kom. Mijn gedachten gaan soms zo druk heen en weer. Maar ik geef het aan Hem. Belangrijke dingen die ik me herinner schrijf ik op. Dan ben ik ervan af en kan ik weer genieten. Vaak met een zacht muziekje, instrumentaal of met woorden die Jezus liefhebben of die spreken over zijn liefde voor mij. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk dat soms is. Er zijn dagen dat ik het liefst heel snel zou willen doorwerken en God niet echt heel mijn hart geef. Teveel te doen. 'Vader. Ik hou van U, maar ik moet echt doorwerken'. Dat vindt Hij niet erg. Maar als ik dan achter mijn computer zit of achter het stuur van mijn auto, of zelfs wandel op straat of in de winkel, dan geniet ik van Hem. 'Heer, ik hou van U'. Je kunt het altijd en overal doen. Ik weet dat het voor sommigen vreemd kan klinken. Misschien zelfs wat overdreven. Te romantisch. Maar God is de meest machtige, indrukwekkende, ontzagwekkende Persoon die er is. Voor zijn vijanden is Hij een verterend vuur. Hij is woest op het kwaad en Hij haat de zonde. Maar voor hen die zich door Hem laten reinigen is Hij een bron van liefde, leven en vreugde. Hij is een open hart en open armen, vol verlangen om ons te overladen met Zichzelf. Er is niets wat heerlijker is. Ik blijf het zeggen. Mijn vrouw hoort het vaak uit mijn mond. 'God is zo heerlijk'. Hij is

zo fenomenaal. Zo rijk, zo gevarieerd. Hij geeft puur vuur, krachtige passie, vrijmoedigheid en strijdlust en Hij doordrenkt ons met tedere rust, intieme liefde, genezende zalf. Leer rusten in Hem. Bewaar het als een geheim in je hart. Denk niet dat je vreemd bent als je op de grond gaat liggen, op de bank of op je bed om te genieten van God. Hij wil niets liever. Het is abnormaal en zelfs bizar als je God alleen met je verstand aanbidt. God is immers liefde. Waarom ben je dan alleen maar met je verstand bezig? Ben je bang misschien? Bang voor Gods aanraking? Bang voor intimiteit? Bang voor liefde? Dat kan. Maar geef het over. Laat je wapens zakken en geef Hem de sleutel tot je hart. Dan zal Hij als een zachte lentebries je tuin doorwaaien en frisse zaadjes planten in je grond. Zaadjes van liefde, geluk, vrede en vertrouwen. Dan zul je groeien en bloeien en vrucht dragen. 'Blijf in mijn liefde' zei Jezus, 'dan zul je veel vrucht dragen'. Ik wens je van harte toe dat je het mag leren ontvangen. Het is een geheim. Omdat velen het niet kennen, niet durven of gewoon te trots zijn. Maar voor hen die echt ontzag hebben voor de almachtige God, is zijn heerlijke liefde het mooiste dat er bestaat. Hou het vast en breng het in praktijk. Geniet van God. Laat Hem toe. Bemin Hem. En laat zijn leven je binnenste zachtjes vullen. Hij wil niets liever.


Genieten van het

Palmpaasfeest geschreven door:

Evelien Sluiter

“Hoeveel heb jij nog in je spaarvarken, Luuk?” “Dat weet ik niet”, zegt hij nukkig. Anna dringt aan en wil weten of zij zo’n grote verrassingspaasei kunnen kopen. “Goed, ik ga wel even kijken.” Luuk pakt uit zijn boekenkast het spaarvarken en telt het geld dat er in zit. “Om precies te zijn, heb ik 5 euro en 75 eurocent.” “Mooi, dat is meer dan genoeg.” Met een glimlach pakt Anna het geld van haar broertje en stopt dat in haar zak. “Dat mag niet,” zegt Luuk boos! “Dat geld heb ik van oma gekregen en jij hebt het al meteen opgemaakt aan andere lekkere dingen.” Mama hoort gekibbel boven en gaat even kijken waar de ruzie over gaat. “Mama, Anna wil mijn geld gebruiken voor….” De rest durft Luuk niet te vertellen, dat het om een verrassingsei gaat. Mama weet niet goed hoe zij dit probleem kan oplossen. “Anna, dit geld is van Luuk. Hij heeft het gekregen van oma en hij mag hier iets van kopen.” “Luuk, dit geld heb jij dan wel gekregen. Ik zou het fijn vinden dat je leert delen. Dat is wat wij allemaal doen. Samen delen. Weten jullie nog dat wij aan tafel het Bijbelvers lazen uit het boek Nehemia (8:13). Daarin staat geschreven dat de mensen op weg waren om een feestmaal klaar te maken en een deel ervan weggaven aan anderen. Overal heerste grote vreugde, want de mensen hadden Gods woorden gehoord en begrepen.” Luuk begrijpt wat mama bedoelt en vraagt aan Anna of zij mee naar de winkel gaat om dat verrassingspaasei te kopen. Want Luuk vindt stiekem zo’n verrassingsei toch ook wel een feestmaaltijd en net als de

mensen uit Nehemia deelt Luuk het verrassingsei met zijn grote zus Anna. Ondertussen is mama bezig in de keuken brood te bakken. De geur van vers gebakken brood is buiten al te ruiken. “Ik ben zo misselijk.” zei Luuk. “Ik ook,” zei Anna. “We laten niet merken dat wij zoveel gesnoept hebben, net doen of je niet misselijk bent.” Luuk en Anna lopen met een ondeugende glimlach de keuken binnen. “Lieve kids, jullie zijn weer thuis. Luuk, wat heb je gekocht en kon je het delen met Anna?” “Uhm, ja hoor. Ik kon het heel goed delen met Anna.” “Laat eens zien,” vraagt mama vol nieuwsgierigheid. “Uhm, het is al op…“ “Op?! Hoezo op, wat heb je dan gekocht?” “Niet boos worden mama, wij hebben een groot verrassingspaasei van chocolade gekocht en nu zijn wij allebei misselijk.” Huilend en snikkend vertelt Luuk het hele verhaal. “Mama, ik ben zo misselijk en mijn buik doet zo pijn. Sorry ik heb heel veel spijt.” “Het is niet de bedoeling om het geld wat je van oma hebt gekregen te gebruiken voor een groot verrassingsei van chocolade. Nu zijn jullie allebei misselijk en dat betekent dat je niet hebt kunnen genieten van dit feestmaal. Ik hoop maar dat je hiervan hebt geleerd. Teveel snoepen is niet goed en dat hebben jullie nu wel gezien! Kom maar mee dan gaan we thee drinken.” Moeder geeft Anna en Luuk thee en voor zichzelf schenkt zij ook een glas vol en begint te vertellen wat er in de oven zit. Moeder vertelt alles over een palmpasenstok: “De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met dit feest gemaakt. Elke versiering heeft zijn eigen betekenis. Het palmtakje staat voor de intocht in Jeruzalem. Dat was op Palmzondag. De broodjes diet ik nu aan het bakken ben, zijn haantjes. Jezus brak het brood en verdeelde dat bij het laatste avondmaal. Dit gebeurde op witte donderdag. In de Bijbel staat dat de haan kraaide in de vroege ochtend, om Petrus nog eens te


waarschuwen, maar hij loog en zei dat hij Jezus niet kende. Die vroege ochtend, noemen wij Goede vrijdag. De palmpasenstok is het kruis waar Jezus aan stierf en dat was later die middag. De eieren zijn het teken van het nieuwe leven. Dat is op Paaszondag. Jullie mogen ook een palmpasenstok maken.” Luuk is helemaal blij: “Joepie, nu mag ik ook genieten van dit Palmpasenfeest.” “Voordat wij beginnen, drink je eerst je thee op. Ik zal jullie dit mooie Bijbelverhaal vertellen.”Mama begint te vertellen…

De intocht in Jeruzalem Het was een mooie en bijzondere dag en Jezus besloot om naar Jeruzalem te gaan. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. De mensen die daar wonen noem je Israëlieten. “Jezus, ga nou niet weg,” zeiden de discipelen tegen Hem. De discipelen vonden dat hij niet het risico moest nemen, want in Jeruzalem woonden priesters, farizeeën en schriftgeleerden. Deze mensen vonden Jezus geen betrouwbare man en zij mochten hem niet. “Ik ga toch, want ik wil in de tempel het Pascha vieren. Deze maaltijd is voor mij heel belangrijk.” Jezus legde uit dat dit feest een herinnering aan de uittocht van de Joden in Egypte is. “Dan gaan wij mee,” en de discipelen besloten om Jezus te begeleiden op weg naar Jeruzalem. Na een lange tijd onderweg te zijn bereikten Jezus en de discipelen Jeruzalem. Toen gaf Jezus hen een opdracht: “Ga voor mij een jonge ezel halen.” De discipelen waren

verbaasd. “Wat een rare opdracht! Waar is die ezel dan te vinden?” In een dorpje vlakbij vonden ze de ezel en de eigenaar. “Meneer, vindt u het goed dat wij deze jonge ezel meenemen voor Jezus?” De eigenaar knikte dat het goed was. De discipelen namen de ezel mee en Jezus besteeg de ezel en reed naar Jeruzalem. De inwoners waren verheugd op de komst van Jezus, want zij waren vol lof over de wonderen die Hij had gedaan. Iedereen ging naar Jezus en de ezel toe en zwaaide met palmtakken, jubelde het uit en genoot van dit moment. “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!” riepen de mensen in koor en zij ontvingen Jezus als een ware koning.

Even later... Mama neemt nog een slok thee en vertelt dat er nog meer is gebeurd rond deze periode van het Paasfeest. “Dat vertel ik jullie komende week. Wij gaan nu de Palmpasenstok maken en dan kunnen jullie die laten zien als papa thuis komt.” “Mama, kan ik net als Jezus ook een koning worden?” Mama antwoordt: “Dat ben je al Luuk, jij en Anna zijn koningskinderen, omdat wij in Jezus geloven en Hem mogen kennen als Heer en Heiland.” “Ben je niet blij, Anna?” “Nee, want ik ben liever een prinses!” Stampvoetend gaat Anna een diadeem met kristalletjes halen en zet die op haar hoofd. “Ziezo, nu ben ik een prinses voor koning Jezus!”


Een man ligt 's nachts samen met z'n vrouw in bed te slapen als plotseling de bel gaat. Hij draait zich om, kijkt op de wekker en ziet dat het half 3 is. Bekijk het maar, denkt hij en draait zich weer om. Dan tikt zijn vrouw hem op de schouder en zegt: "Ga je niet kijken wie er aan de deur staat?" Dus met veel pijn en moeite komt hij uit bed en gaat naar beneden. Hij opent de voordeur en daar staat een of andere man die vraagt: "Zou je me even kunnen helpen met duwen?" "Nee! Ga weg! Het is half 3. Ik lag in bed te slapen," zegt de man en gooit de deur dicht.

Hij gaat terug naar boven en vertelt zijn vrouw wat er was gebeurd en zij zegt: "Je bent een sukkel! Weet je nog die nacht dat wij met een kapotte auto stonden in de stromende regen en we die man uit bed moesten bellen om ons weer op weg te helpen. Wat had jij gedaan als hij had gezegd dat we moesten opbokken?" Dus hij gaat weer het bed uit, kleedt zich aan en gaat naar beneden. Hij opent de deur en ziet de man nergens meer. Hij roept: "HĂŠ, hallo? Moet je nog geduwd worden?" Hij hoort een stem: "Ja, alstublieft!" Hij kan die man nog steeds niet zien en roept: "Waar ben je?" En de stem antwoordt: "Ik zit hier op de schommel!"

Een klein meisje, kwam bij 'n stalletje met watermeloenen. Ze wilde een meloen kopen en had al een mooie grote uitgezocht. Ze zei: Ik wil deze watermeloen. Wat kost hij? De boer zei: Drie euro. Ze zei: Ik heb maar dertig cent. Wat kan ik daarvoor krijgen? Hij zei: Zie je die kleine watermeloen daar, die nog geplukt moet worden? Die mag je voor dertig cent. Ze zei: Die neem ik. Laat hem nog maar hangen... Ik haal hem over een maand op.

Lachen is ook genieten! Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt: Dokter, ik heb een probleem met gasvorming. Het stoort me eigenlijk niet, want mijn winden zijn altijd stil en ruiken niet. Eigenlijk heb ik sinds ik hier binnen gekomen ben al minstens 20 winden gelaten. U hebt er vast niets van gemerkt, want ze ruiken niet en zijn altijd stil. De dokter: Ik begrijp het, neem dit medicijn en kom volgende week nog maar eens terug. De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter. Dokter, ik weet niet wat u mij gegeven heeft, maar mijn winden.... Ze zijn nog steeds geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk! De dokter zegt: Goed zo, nu uw neusholtes weer open zijn zullen we eens kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen.

Er zitten twee gekken op een fiets. Zegt de ene gek: "Wist je al dat er een bobbel in je fiets zit?" Zegt de ander: "Ja, dat weet ik. Ik denk dat mijn fiets zwanger is. Zullen we gaan wachten tot er een klein fietsje geboren wordt?" Even later komt er een derde gek bij en vraagt wat ze aan het doen zijn. "Nou," zegt de ene gek, "we zijn aan het wachten tot er een fietsje geboren wordt." Dan begint de derde gek hard te lachen en zegt: "Denk nou even na zeg: Dat kan toch helemaal niet... dit is een herenfiets!"

Een dominee liep te wandelen en kwam een groep jongens tegen. Ze waren tussen de tien en twaalf jaar oud en hadden een hond omsingeld. De dominee was bang dat de groep het dier iets zou aandoen. Hij ging erheen en vroeg: "Wat doen jullie met die hond?" EĂŠn van de jongens antwoordde:"Deze hond is al oud en heeft geen baasje meer. We willen hem allemaal wel mee naar huis nemen. Daarom hebben we besloten dat wie de grootste leugen kan vertellen de eigenaar van de hond is. Natuurlijk schok de predikant er wel een beetje van. "jullie zouden geen wedstrijdje moeten houden wie de grootste leugen kan vertellen" Zei hij. De dominee begon tegen hen een preek af te steken van wel tien minuten. Hij begon met: "Weten jullie jongens niet dat liegen zondig is?" en tot slot zei hij: "Ik heb, toen ik van jullie leeftijd was, nooit gelogen!" Het was ongeveer een minuut doodstil. En net toen de dominee het idee kreeg dat zijn preek vruchten had afgeworpen, zuchtte het kleinste jongentje eens diep en zei: "Oke, geef de hond maar aan hem!"

201204 Brinknieuws april 2012  

201204 Brinknieuws april 2012

201204 Brinknieuws april 2012  

201204 Brinknieuws april 2012

Advertisement