Page 1

Verform Takpanne KLASSISK TEGLPROFIL - STYRKE SOM STÅL

Nyhet:

Verform utregningsprogram


Lett i vekt, enkel montering LEGGEANVISNING, TABELLER ETC.

• Start med å måle diagonalene. Dersom de ikke er like lange, er taket skjevt. Mindre skjevheter kan justeres med vindskibeslag. • Start monteringen i nummerert rekkefølge (se illustrasjon). Bruk 330 mm som lekteavstand ved 1. steg. • Ta kun hensyn til retningen ved raft. Vær nøye slik at starten blir riktig. Bruk rettesnor. Legg alle platene rett/jevnt mot raft/takfot. • Hvis du må kappe plater: Bruk nibbler eller elektrisk stikksag. • Vi anbefaler å lakkere klippkant mot raft (takets nedkant), for ekstra beskyttelse. Alle klippkanter du lager må lakkeres. – Ta hageslangen og spyl taket rent etter legging, slik at du fjerner metallspon o.l. • Hvis du må lagre platene ute, lønner det seg å fore opp platene og gi dem litt ”helling”, slik at eventuelt vann mellom platene får renne ut. mm 10 ca.

ca.10 mm

mm 18

Lekting: Vær obs på at alle lekter plasseres nedenfor markeringen/steghøyden, unntatt ved raft og skjøt. Husk 18 mm oppforing ved første steg og skjøt ovenfor markeringen/steghøyden. Ekstra lekting for stigetrinn plasseres nedenfor markeringen/steghøyden ved skjøt.

LEKTEAVSTANDER Anbefalt dimensjon på bærelekt: 36 x 48 mm

Strølekter 11 x 36 mm og/eller 23 x 48- mm festes i takets fallretning med c/c 600 mm. Bærelektene monteres på tvers av fallretningen oppe på strølektene.

SLIK BEHANDLER DU PLATENE Platene bør ikke lagres direkte på bakken. Bygg opp et underlag på ca. 20 cm med litt helling, slik at evt. vann renner av. Sørg for god lufting ved lagring under presenning, og bruk mellomlegg ved sta­bling i platepakker. Legg ikke mer enn 4 pakker i høyden. Spyl plat­ene etter montering. Unngå rester av bore­ og kappespon, som kan misfarge taket. Eventuelle skader ved montering – eller senere – kan repareres enkelt med utbedringslakk. Vi anbefaler å lakkere klippkant mot raft (takets nedkant) for ekstra beskyttelse. Lakkering av klippkant foretas første gang når platene

monteres. Vedlikehold/lakkering klippkant foretas deretter hvert 5. år. Under og etter montering: Bruk myke sko og trå alltid i profilbunnen. Skru fast pannen før du trår på den! Takgjennomføring: For inntekking av pipe, ventilasjonsrør etc. ta kontakt med blikken­slager.


– komplett med alt tilbehør! LEGGESKJEMA OG FESTING AV PLATER • Begynn monteringen fra høyre side. Fest første plate (evt. 1 og 2) med én skrue (35 x 4,9 mm) oppe og nede. • Legg plate nr. 2 (evt. 3 og 4) på plass jevnt i forkant og fest den til “naboplaten” (første plate) med skrue (20 x 4,8 mm) i omleggskjøten. • Sett sammen 3 plater på denne måten, før platene rettes inn ved raft ved å løse på en av plate skruene i plate 1. • Ta kun hensyn til retningen ved raft. Vær nøye slik at starten blir riktig. Når innrettingen ved raft er gjort, kan alle platene skrues fast. • Ved raft og skjøt skrues annenhver profilbunn ovenfor stegkant. Deretter skrues annenhver profilbunn nedenfor stegkant, på annenhver pannerad med 35 x 4,9 mm. (Se tegning). • Ved raft og skjøt plasseres skruen ovenfor stegkant. Det anbefales å bruke 20 x 4,8 mm skrue ved omleggskjøt (sideomlegg) og til festing av beslag. Bruk ca. 8-10 skruer pr. m2.

Gjør det selv - noen huskeregler ved utregning av utstikk, vinkeltak etc. 

: Eksempel på utregning av utstikk Ved utstikk over trapp/ inngang etc. regnes utstikklengde + 1 steg. Platene stikkes under nedre del av platene på hoved taket, og justeres til riktig avstand ved raft (R). : Eksempel på utregning av valmtak:Ta alltid utgangspunkt ved raft og første helplate fra høyre. På spiss høyreside smyges platene under foregående plate. Nødvendige mål: Riktig lengdemål (L) Riktig breddemål (B) Riktig toppmål - altså den rette delen på møne (T). Platelengde fra møne til raft (P1). Platelengde fra spiss til raft (P2).

STØRRELSE/ KOMBINASJONER Takpannens standardstørrelser Antall steg

• Ved skråskjæring (B, C) tas utgangspunkt ved møne kapp alltid i nedkant. • Avstand fra siste steg mot møne skal være lik på alle platene (A, B, C) - stegene skal passe i hverandre ved legging av plater langs hele taksiden, fra møne mot raft. • For å unngå feil ved beregning og legging av plater, anbefaler vi å bestille lik lengde fra møne til raft på samtlige plater. • Bestilles plater for skråskjæring i forskjellige lengder, vær obs på at forkanten på Takpannen er konstant (10 mm-foran 1. steghøyde). Dvs. beregn fullt steg i for- kant ved utregning av platelengder. Generelt Er du usikker på hvordan du beregner Verform tak, vennligst kontakte våre forhandlere som beregner ditt tak ved hjelp av Verforms beregningsprogram.

1

2

MÅL OG STANDARDLENGDER

51,1

18

60 350

10

mm

4

5

6

8m

10

3

12

10

12

6

10

10

12

3

4

12

3 6

10

4

3

12

4

12

3

10

4

10 4

7

12

10

3

4

4

12 4

4

4

3 6

10 6 4

3

4

3

3

33,1

1120 mm 1470 mm 2170 mm 3570 mm 4270 mm

3

12

4 6 X 175 = 1050 mm

m2 4,480 3,740 2,280 1,540 1,180

Størrelser og kombinasjoner

3

175

Dekkbredde i mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Ved skjøting av plater utgjør overlapp 70 mm. Leveres også i ønskede lengder.

: Eksempel på utregning av vinkeltak: Bruk skisse i målestokk for eksempel: 1:100. Strek opp platene i riktig retning. Start alltid med plate (A) - fig. (1). Fortsett mot vinkelplater (B,C osv.) 

Standard lengde i mm 4270 3570 2170 1470 1120 0770 0420

12 10 6 4 3 2 1

6 4 3

1

2

3

4

5

6

7

8m

Eff. lengde

Betalt for mm

8470

8540

8120

8260

7770

7840

7420

7560

7070

7140

6720

6860

6370

6440

6020

6160

5670

5740

5320

5390

4970

5040

4620

4690

4270

4410

4270

4270

3920

4060

3570

3640

3570

3570

3220

3290

2870

2940

2520

2590

2170

2240

2170

2170

1470

1470

1120

1120


BESLAG OG FESTEUTSTYR V1 Mønekam

Sikkerhet på taket LOBAS

V2 Raftbeslag

L = 1950

100

2-rørs gelender, L-2000 mm SN G-22

5 13

10

85 100

50

50

19 150

Endestykke

V5 Gradrenne

Stigetrinn TR V-75T

2-rørs konsoll SN T-166 Innfestingsskinne I-65T for stigetrinn

50

19

25

Feieplatå FP8 T-166 10

140

70

V20 Raftbeslag

Stigesikring TTR - utv.

66

0

Sikringslinekrok SK T 166

17

10

Takrennesystem ISOLA

Tettebånd

Selvborende skruer V 17 Beslag under vindu

4,9 x 35 mm

10 73

Tettebrikke

67

25

5

V 18 Beslag over vindu

7

73

25

5 7

4,8 x 20 mm skrue for festing av sideomlegg (omleggskjøt) og beslag.

Utbedringslakk Glassfiberplater / Lysplater Taksikringsutstyr Takrenner Utbedringslakk

Beslag etter ønskede mål lages på bestilling.

Raft (takfotbeslag): Husk å montere rennekroker før takfot-beslaget. Beslaget spikres i nederste lekt. Om ønskelig kan en profilert tetningslist legges mellom platen og raftet.

Vindskibeslag: Montér vindskibeslaget med 100 mm over-lapp. Skrues fast cc 400 mm i gavlbordet. Overkant bærelekt til overkant gavlbord, skal være 51 mm.

Mønebeslag: Mønebeslag monteres med selvborende skruer, 4,8 x 20 mm alt. 4,9 x 35 mm, i hver annen bølgetopp av takplaten.Endelokket monteres med skrue eller popnagle FØR montering av mønebeslaget. Profilert tettebånd kan også leveres.


Verform Takpanne KLASSISK TEGLPROFIL - STYRKE SOM STÅL

Kvalitetstak med klassisk design Verform Takpanne kombinerer tegltakets klassiske utseende med stålplatens egenska­per: Stor styrke, rask og enkel montering og lav vekt. Et Verform­tak veier bare 10­-delen av et tegltak. Dermed vil belastningene på byggets bærekonstruksjoner bli sterkt redu­sert. Samtidig er Verform Takpanner enkle å håndtere. En fem meter lang plate veier bare 25 kilo, noe som medfører rask og enkel montering. Nybygg og rehabilitering Verform Takpanne er godt egnet både til ny­bygg og rehabilitering. En perfekt teglprofil, gir taket et særpreg som passer til alle typer bygg – enten det er eneboliger, driftsbyg­ninger i landbruket, institusjoner, skoler, for­retningsbygg eller industrianlegg. Verform Takpanne kan legges på alle skråtak med en helling helt ned til 14°. Maksimal rustbeskyttelse Takpannen formes ved en kombinasjon av pressing og viking. Dette gir stål platen jevn tykkelse også i stegkanten, og mikrosprekker unngås. Den 0,5 mm tykke stålkjernen blir belagt med en spesiallegering som sikrer maksimal rustbeskyttelse. Selve overflaten består av plastisol, polyester eller forsterket polyester (Prelaq Nova) med korrosjons­hemmende pigment i grunnfargen. Undersiden er påført beskyttelseslakk. Festeskrue med skive. Kvalitetsskruer fra Ejot.


Vi produserer bygningsplater i kvalitets-stål

Siden etableringen i 1981 har Verform AS posisjonert seg som en av Norges ledende når det gjelder produksjon av profilerte stålplater for tak og vegg: Verforms Takpanner og Trapesplater produseres av den beste stålkvalitet som kan skaffes, fra stålleverandører som tilfreds­stiller de strengeste, europeiske standarder. Fabrikkanlegget ligger på Gudå industriområde i Meråker kommune, 70 km øst for Trondheim og disponerer moderne utstyr og miljøvennlige produksjonsmetoder. Vi produserer også tak­ og veggplater i aluminium for bygninger i områder der det er sur nedbør, fuktig og saltholdig kystatmosfære. Verform har rask levering og kort avstand til trafikknute- punktet Stjørdal (Europaveiene E6, E14, havn og flyplass).

Nyhet: Verform utregningsprogram Våre forhandlere er behjelpelig med utregning av ditt tak. Be om å få oppmålingsveiledning og pristilbud i byggevareforretningen.

E-post: verform@verform.no Telefon: 74 81 34 40

Takpanne  
Takpanne  

Siden etableringen i 1981 har Verform AS posisjonert seg som en av Norges ledende når det gjelder produksjon av profilerte stålplater for...

Advertisement