Page 1

BLUEBUDDHA.BE

FREE COLLECTORS ITEM

BLUE BUDDHA Real Estate Edition

MAGAZINE Knokke Duinbergen Heist Oostende

JULY HEMELAER INTERVIEWS

MARC COUCKE - Voorzitter KVO KRIS DEMEYERE - Schepen PIET BAILYU - Architect SPECIAL

WONEN MET STIJL AAN ZEE VLEUGJE BLINGBLING SPORT

ZOUTE GRAND PRIX THIBAULT VLIETINCK

N° 12


lounge

Life is a sailtrip. You are the captain. Choose the best destinations. de nieuwe residentie Cap Horn, perfect gesitueerd op de hoek Anemonenlaan-zeedijk, biedt 180° open zicht op strand, zee, duinen, park hinterland duinbergen. Elke dag opnieuw. Ontdek alle appartementen, duplexappartementen en mezzanines te koop op

w w w . r e s i d e n t i e c a p h o r n . b e info & verkoop

Immo Pallen 050 530 830 Immo MV 050 61 49 49

Stone Group 0475 25 25 52 POC Partners 051 46 79 21

www.gevaertgraphics.be

365 d/Y | 24/7 | 180°


Real Estate Edition

MAGAZINE BLUE BUDDHA KNOKKE

COVER STORY: JULY HEMELAER

70

VOORWOORD 2 REDACTIONEEL 4

PRIVÉ-JETS

INTERVIEW KRIS DEMEYERE

13

7

PRIVEJETS 13 DE GROTE DRIE

20

WONEN MET STIJL AAN ZEE

30

INTERVIEW MARC COUCKE

43

BOOKS 51 CHEFS TEGEN KANKER

54

INTERVIEW PIET BAILYU

57

VLEUGJE BLINGBLING

63

COVERSTORY/ JULY HEMELAER

70

EVENEMENTEN:

BAL DU RAT MORT

82 Cover: July Hemelaer

FESTIVAL INTERNATIONAL

DU CIRQUE

74

NEW YEARS EVE OOSTENDE

78

ONE NIGHT OF QUEEN

80

BAL DU RAT MORT

82

EVENTS KNOKKE-HEIST

86

Verantwoordelijke uitgever: Christoph Trio (christoph@bluebuddha.be)

TOYS FOR HER & FOR HIM

89

Hoofdredacteur: Walter Van den Branden (walter@bluebuddha.be)

SPORT:

Foto Cover: Fabien Raes

Redactie: Matthias Feyen - Walter Ego Fotografie: Freek Couvreur - VDW - MF

ZOUTE GRAND PRIX

95

Eindredactie: G. Bonnie

THIBAULT VLIETINCK

101

OOSTENDE EUR. SPORTSTAD 2017 107

Commercieel: Christoph Trio (christoph@bluebuddha.be) &

Melanie Annys (melanie@bluebuddha.be)

Lay-out: Verdographics Druk: Drukkerij De Maertelaere bvba, Aalter

BEACHLIFE:

FÊTE DES BELGES

109

© december 2016 Blue Buddha Knokke

SUMMER OF SOKS

117

Een uitgave van Blue Buddha Concept Store bvba –

MISS AUTUMN LEAVES LIVE

114

Verschijnt driemaal per jaar.

FANDAG BCO

121

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-

CLOSING PARTY OOSTENDE

125

CLOSING PARTY KNOKKE

130

Jonckheerestraat 191 – 8300 Knokke-Heist

baar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.

HOPE TO SEE YOU SOON

132

// 1


VOORWOORD 

Beste Lezers, We zitten inmiddels volop in de winter en de gezellige kerstperiode komt er weer aan. Altijd een speciale sfeer met al die mooie kerstverlichting. Zowel de bewoners als het gemeentebestuur doen hun best om van de straten iets sprookjesachtigs te maken. Een leuk gevoel. In deze twaalfde editie van het Blue Buddha magazine gaan we dieper in op de vastgoedwereld aan de kust. Met onder andere interviews met Kris Demeyere Schepen van stedenbouw, landbouw en waterbeheersing te Knok- ke-Heist, architect Piet Bailyu en ondernemer Marc Coucke. Voor Blue Buddha waren de afgelopen maanden een woelige periode. De huidige formule van het Blue Buddha restaurant te Knokke bleek niet rendabel waar- door er is beslist om voor enkele maanden te sluiten en intern een andere structuur te creëren. Gesprekken zijn er aan de gang met een aantal nieuwe kandidaat uitbaters en medewerkers. Ook zijn we intern aan het brainstormen om een nieuwe formule op poten te zetten. In elk geval zal de feestzaal (lounge tent) en tuin een grondige make-over krijgen die perfect aansluit bij de schoonheid en de klasse die het restaurant en het clubgedeelte nu reeds uitstralen. Wat wel al vast staat is dat we ons nog meer gaan specialiseren in het organiseren en ontvangen van trouwfeesten, verjaardagen, communies, doopfeesten en rouwmaaltijden. Iets wat de laatste jaren, naast het oprichten en uitbaten van hippe beachclubs, toch ook bij onze core business is gaan horen. Wat er daarnaast nog bijkomt zal in de komende weken en maanden beslist worden. In elk geval staat er binnen de Blue Buddha groep nog een nieuw en ambitieus project op til. We keep you informed! Christoph Trio

2 //


REDACTIONEEL 

AAN ZEE IS HET VAST GOED Met weemoed denken we in deze kille winterperiode terug aan de voorbije zomer. Toegegeven, in juni en begin juli soms nog een beetje aan de frisse kant maar vanaf midden juli kon het niet meer stuk en werden alle registers van de gunstig gestemde weergoden maximaal opengetrokken. Een modelzomer dus, boordevol mooie herinneringen, waar we aan zee ieder jaar voor willen tekenen. Maar niet getreurd! De kilte en de duisternis van de winter geven ons tijd voor bezinning en om ons voor te bereiden op een nieuwe lente en dito zomer. Met dit najaarsnummer van Blue Buddha Magazine kijken we alweer hoopvol uit naar de toekomst… naar wat komen zal en hopelijk inclusief nog heel veel jaren Belgisch zeegenot, jaar in, jaar uit. En voor wie zich nog niet definitief gesetteld heeft aan de Belgische kust wordt het de hoogste tijd om een stulpje aan zee te verwerven. Met deze ‘Real Estate Special’ willen we alleszins een idee geven van wat zoal te verwachten valt op het vlak van vastgoed. Want zowel in Knokke als in Oostende staan er heel wat imposante en aantrekkelijke bouwprojecten in de stijgers… sommige zijn zelfs al een heel eind gevorderd. Instapklaar en goed voor onmiddellijke bewoning! Hoewel, een aantrekkelijk gebouw, een ideale ligging en een schitterende omgeving volstaan niet om een aangenaam verblijf aan zee te beleven. Ook het interieur is uiteraard van cruciaal belang. Daarom hebben wij in deze vastgoedspecial beroep gedaan op dé specialist terzake. Niemand minder dan Patrick Retour, interieurspecialist en de meest succesvolle Vlaamse auteur van heel wat prachtige interieurboeken, -artikels en –programma’s geeft ons een beeld van hoe het moet… van eenvoudig betaalbaar tot super-exclusief en exuberant duur. Genoeg stof en leesvoer dus in dit magazine om na een winterse voorbereiding samen met ons nog jarenlang te kunnen genieten an ’t zaitsje. Walter Van den Branden Hoofdredacteur

4 //


120 JAAR ROMBOUTS E E N V E R H A A L VA N T R A D I T I E E N I N N O VAT I E

W W W. R O M B O U T S . C O M


INTERVIEW ďƒ?

ER IS NIETS MIS MET EEN VLEUGJE FUTURISME SCHEPEN KRIS DEMEYERE Knokke-Heist - Kris Demeyere is schepen van Stedenbouw, Landbouw en Waterbeheersing in Knokke-Heist. Daarnaast is hij ook het gezicht van Demeyere Cars. In 1992 stapte Kris mee in de zaak van zijn ouders. Een gesprek over de belangrijkste blikvangers van de huidige meerderheid en het belang van wonen, nu en in de toekomst.

// 7


komen er vierhonderdvijftig nieuwe woningen op lange termijn. Een nieuw masterplan is in opmaak, met honderdvijftig woningen in een eerste fase. Verder plannen we onder meer ook de bouw van een nieuwe hoofdredderspost en veiligheidspost ter hoogte van het lichttorenplein waar het toerismebureau ligt. Het wordt een indrukwekkende architectuur met een kraai-

HOE BELANGRIJK IS VASTGOED VOOR U BEROEPSHALVE?

nest dat naar boven geschoven zal kunnen worden als uitkijkpost.

Ik heb niet echt een link met vastgoed, eerder met mobiliteit. Als ik in de garage ben, dan zit ik tussen de auto’s. Er is natuurlijk een verschil tussen vastgoed en stedenbouw. Als schepen van Stedenbouw heb ik een link met de immosector door het vergunningsmatige en beleidsmatige te faciliteren. Immobiliën is veel meer dan louter de transactie van vastgoed.

ZIJN ER OOK GEDEELDE WAARDEN, DENK AAN EEN BEGRIP ALS ESTHETIEK? Ik word dagelijks geconfronteerd met design en techniciteit van zaken. Dat komt inderdaad vaak van pas. Mensen zijn altijd op zoek naar iets wat visueel een meerwaarde kan betekenen.

KNOKKE-HEIST KOESTERT HEEL WAT PLANNEN DEZE LEGISLATUUR, HET WORDT EEN BELANGRIJKE PERIODE? Klopt, we hebben onze tentoonstelling ‘Horizon 8300’

DAT KLINKT ALS EEN NIEUWE ATTRACTIE IN DE STAD?

waarbij we teruggrijpen naar wat er gerealiseerd werd in Knok-

Beschouw het niet echt als een nieuwe attractie,

ke-Heist of de eindfase van een realisatie. Er staan ook heel wat

het is effectief een hoofdgebouw voor de redders. Ook

nieuwe projecten op stapel. We hebben verschillende thema’s

de politie zal er in ondergebracht worden om de vei-

in de tentoonstelling, waarbij we denken aan wonen en zorg in

ligheid op het strand te garanderen. Vormgeving en

de toekomst. Onlangs openden we een nieuwe school waarbij

kleuren zullen voor een vakantiegevoel zorgen. Het

we extra inzetten op passieve energie. Ecologie en techniek

wordt ook een serieuze investering op de dijk.

moeten hand in hand gaan om zo zuinig mogelijk te werken.

WELKE ELEMENTEN SPRINGEN ER NOG ZOAL IN HET OOG? Momenteel loopt de afwerking van de wegenis van het project Heulebrug fase twee. We zijn druk in discussie over de

8 //

KNOKKE-HEIST WORDT VAAK IN ÉÉN ADEM GENOEMD MET NATUURCENTRUM HET ZWIN. ZIJN ER DAAR SPECIALE PLANNEN?

grondprijzen en de regels voor de verkoop. Betaalbaar wonen

Inderdaad, de hogere overheid voorziet een uit-

is en blijft een issue. Ook de Keuvelwijk zit eraan te komen.

breiding van vierhonderdvijftig hectare natuurgebied

In de oksel van de Tolpaertpolder, waar de nieuwe school ligt,

waarbij de provincie West-Vlaanderen het voortouw


neemt. Onlangs ging het bezoekerscentrum open, een mooi stukje architectuur. Er is een meerjarenplan om de polder terug te gaan inbreiden. Dat is een beetje spijtig voor mij als schepen van Landbouw. Waar onze voorouders vroeger gevochten hebben om land te winnen op zee, gaan we dat land nu als compensatie teruggeven aan de natuur. Ik vind dat allemaal niet zo erg, zolang er maar een combinatie is van natuur, landbouw, vrije tijd en toerisme. Een verboden gebied of een reservaat voor groene extremisten is het laatste wat ik wil. Respect voor mens en natuur kan net een toeristische troef zijn. De plannen zullen ook een voordeel zijn voor onze waterhuishouding. Momenteel kunnen we enkel afwateren via het Leopoldkanaal, want we zijn erg afhankelijk van getijden. De meerderheid investeert daarom vijfhonderdduizend euro in een pompgemaal om toch omgekeerd over de nieuwe dijk te gaan afwateren via het Zwin. Het gaat hier voor alle duidelijk over hemelwater en geen vuil water.

KNOKKE-HEIST STAAT OOK BEKEND ALS SHOPPINGSTAD. EEN TROEF OM EXTRA UIT TE SPELEN? Toerisme en vrije tijd gaan hand in hand in onze gemeente. We werken hard aan een nieuw masterplan om de shoppingassen Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan te remodelleren. Zo zijn we klaar om de concurrentie aan te gaan met webshops op het internet. Knokke-Heist is en blijft dĂŠ shoppingstad bij uitstek. Je moet toeristen en tweedeverblijvers naar je stad blijven lokken. Nadat alle banken op de zeedijk vervangen zijn, gaan we trou-

DE GEMEENTE MOET DAN OOK GOED TOEGANKELIJK BLIJVEN? Klopt, verkeer en mobiliteit staan ook volop in de kijker. Kijk naar de werken aan de A11, een heikel punt voor verkeersopstropping. Je kan natuurlijk geen eieren bakken zonder schalen te breken. Eind dit jaar wordt de nieuwe ziekenhuiscampus in gebruik genomen. Die wordt een economische motor voor onze gemeente, goed voor achthonderd werkplaatsen. Het spreekt voor zich dat een goede ontsluiting hier op zijn plaats is. Vandaar dat de nieuwe ronde punten op de NatiĂŤnlaan van vitaal belang zijn en onze prioriteit genieten

wens de dijk van Heist aanpakken.

// 9


INTERVIEW // KRIS DEMEYERE

ZIJN ER GEEN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN TUSSEN DE BEVOEGDHEDEN LANDBOUW EN NATUUR? Die zijn complementair en tegenovergesteld. Er spelen verschillende belangen: beton versus natuur, maar ook landbouw versus beton en natuur versus landbouw. Het is mijn taak om daarin wat de ‘mediaan’ te zijn om alle partijen te verzoenen. Eenheidsworst is nooit goed, we gaan voor kwaliteit door te investeren in zaken die het aangenaam maken voor de burger. Daardoor krijg je ook kwaliteit in de immobiliënsector. De landbouwsector heeft het hard te verduren gekregen de laatste tijd in Knokke-Heist, op vele plaatsen moesten ze vruchtbare grond afstaan voor o.a. de aanleg van de A11, uitbereiding van het Zwin. Dit is nu hopelijk achter de rug. Als gemeente gaan we volgend jaar investeren in aanzuig- en spoelplaatsen.

HOE EVOLUEERDEN BOUWEN EN WONEN IN VERGELIJKING MET ENKELE DECENNIA GELEDEN?

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN IN DE IMMOSECTOR? EN KAN HOOGBOUW EEN OPLOSSING ZIJN?

bijna communistisch in de mond durven nemen - die

Oude grijze blokken uit de jaren zeventig - ik zou

Ik weet niet of hoogbouw een uitdaging is, het is eerder

maximalisatie nastreefden, zorgen voor een muur van

een noodzaak op lange termijn. Grond is schaars, dus als de

beton. Als je vandaag met alle eigenaars kan overeen-

bevolking groeit, dan kan je niet anders dan diversifiëren. Land-

komen dat bepaalde gebouwen gesloopt worden voor

bouw- en natuurgebied bebouwen kan niet, dus moeten we

een meer urbanistische insteek, al dan niet rond een

het doen met de gronden die er zijn.

plein of ander nieuw landschap, dan is het niet erg om in de hoogte te gaan. Iets concreets heb ik nu niet in gedachten, het is eerder een visie en droom in de toekomst. Het Heldenplein in Heist is een plaats waarbij de

10 //


hoogbouw aangegrepen wordt om de privésector te laten investeren in het openbaar domein. Hoogbouw is niets zonder leven errond, anders is het een dood gebouw. Zo kan je een aantal bakens voorzien in je gemeente. De definitie van hoogbouw is ook relatief, Shanghai is anders dan Vlaanderen. Dertien verdiepingen is bij ons hoogbouw, in New York is dat laagbouw. Is wat je ziet in Dubai het mooiste van het mooiste? Neen, maar als er geïnvesteerd wordt in architectuur en design, dan krijg je iconische gebouwen die wat hebben.

HOE BELANGRIJK IS ARCHITECTUUR VOOR EEN STAD OF GEMEENTE? Je moet altijd bouwen op maat van de stad. Er is niets mis met een vleugje futurisme op voorwaarde dat het architecturaal waardevol is. Nogmaals liever dat dan een soort eenheidsworst. Sentiment en rationaliteit moeten hand in hand gaan. Daarover proberen wij als gemeente te waken, er moet een soort symbiose tussen de twee zijn.

MET MARC COUCKE EN BART VERSLUYS TELT KNOKKE-HEIST TWEE BEKENDE MENSEN UIT DE IMMOWERELD. EEN VERRIJKING?

tegenhouden. Je hebt de steun van alle inwoners nodig om over te gaan tot een renovatie of herbouw. Bart Versluys probeert een wetsvoorstel te lanceren waarbij bij de verbouwing of sloping van een appartementsgebouw niet meer de totaliteit van de eigenaars zouden moeten voor stemmen maar een grote meerderheid binnen de VME. Denk aan een verhouding van drie vierde. Hoogbouw kan ook leiden tot de renovatie van een gebouw. In een internationaal snel veranderende wereld is het probleem in Vlaanderen dat je soms tien jaar nodig hebt om tot een beslissing te komen vooraleer iedereen zijn zeg heeft gedaan. In die tijd staan er al vier gebouwen recht in andere dynamische plaatsen in de wereld. Tekst: MF Foto’s © MF

Ja, want beide heren zijn hier ook actief. Bart Versluys is ook een voorstander van in de hoogte te gaan, maar daar zal een stukje wetgeving voor moeten aangepast worden. In ons land is het eigendomsrecht heilig. Dat zorgt ervoor dat een eigenaar van een velokotje bij manier van spreken een volledig gebouw kan

// 11


WIJ BEGELEIDEN FAMILIALE VENNOOTSCHAPPEN EN KMO’S (NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) OP VOLGENDE VLAKKEN: Boekhouding // oplossingen op maat van de cliënt // jaarrekening // financiële analyse // vennootschapsbelasting // personenbelasting // management rapportering // waardering van vennootschappen bijstand bij overnames // begeleiding van

start-ups (o.a. opstellen financieel plan, contact notaris, inschrijving kbo, enz.) Btw - indiening en nazicht btw aangiftes // Recht // rechtspraak // juridische bijstand.

Kantoor Knokke: Knokkestraat 478 b2, 8301 Duinbergen // Kantoor Gent: Braemstraat 201, B-9050 Gentbrugge Telefoon: +32 (0)9 230 38 00 // Gsm: +32 (0)495 28 58 59 // Website: www.snpbvba.be // Onr BE 0468 721 024


TRAVEL 

PRIVÉJETS INPAKKEN EN WEGWEZEN

// 13


TRAVEL // PRIVÉJETS

14 //

Een dagje shoppen in Londen of een zakenlunch in Turijn? Met een privéjet is het zo gefikst. Inderdaad, na het succes van de zakenluchtvaart in de Verenigde Staten kent ook bij ons het gebruik van privé-straalvliegtuigen de laatste decennia een gestadige groei. Niet alleen zakenlieden en internationale artiesten, maar ook meer en meer privépersonen vinden de weg naar deze uiterst praktische en luxueuze vorm van personenvervoer. Ook in België hebben een aantal luchtvaartbedrijven zich gespecialiseerd in deze eigentijdse transportvorm. Diverse formules op maat, gaande van een gepersonaliseerde chartervlucht tot en met het (mede-)eigendom van een eigen privéjet behoren tot het unieke activiteitenpakket van deze exclusieve luchtvaartspecialisten. Ook aan de Belgische kust… want van en naar de luchthaven van Oostende ligt het genot van het vliegen met een privéjet zomaar voor het grijpen.


EBACE GENÈVE Wie alles wil te weten komen over het aanbod en de mogelijkheden op het vlak van privéjets doet er goed aan om, zoals wij, een kijkje te nemen op de jaarlijks in mei gehouden EBACE-tentoonstelling (European Business Aviation Convention & Exhibition) op de luchthaven en in het aanpalende Palexpo van Genève. Deze Europese luchtvaartshow brengt traditioneel meer dan vijfhonderd tenoren samen die actief zijn in de wereld van de privé- en zakenluchtvaart. Constructeurs, aanbieders, officiële instanties en diensten vanuit de ganse wereld zijn dan in Genève verenigd om de zowat dertienduizend bezoekers een inzicht te geven in het reilen en zeilen binnen deze sector. Wie na het lezen van dit artikel de smaak te pakken heeft, doet er goed aan om nu reeds de data van maandag 22 tot en met woensdag 24 mei 2017 te noteren in zijn agenda voor een afspraak in Genève.

VOORDELEN À GOGO In tegenstelling tot de traditionele luchtvaart met de courante lijn- of chartervluchten biedt het gebruik van een privéjet heel wat voordelen. Naast de gekende ongemakken zoals lange inchecktijden, overvolle luchthavens, genante veiligheidsprocedures en beperkingen voor wat betreft de bestemmingen en verbindingen, vlieg je met een privéjet wanneer je maar wil rechtstreeks van vertrekpunt tot bestemming. Alleen al in groot Europa zijn er voor privéjets ongeveer tweeduizend vertrek- en landingsplaatsen beschikbaar. Dit tegenover slechts een driehonderdtal voor wat de courante lijn- en chartervluchten betreft. Hierdoor kan je bijna steeds in de nabijheid van iedere denkbare bestemming opstijgen en landen en wordt het mogelijk om nagenoeg alle Europese bestemmingen in één dag met een retourvlucht aan te doen. Allerlei tijdrovende procedures bij het in- en uitstappen komen nagenoeg te vervallen. Je kan bij vertrek of aankomst op de meeste plaatsen als het ware met je limousine tot naast je vliegtuig rijden en een kwartier later hang je reeds in de lucht. Het reizen gebeurt uiteraard in volstrekte privacy. Je weet of bepaalt zelf met wie je vliegt en ook met de piloten en het eventuele boordpersoneel sta je voor, tijdens en na de vlucht in permanent contact.

// 15


TRAVEL // PRIVÉJETS

16 //

IN ALLE MATEN EN MODELLEN Afhankelijk van het model en de uitvoering varieert de capaciteit van zo’n privéjet van pakweg drie à vijf tot meer dan honderd personen. Uiteraard zijn deze laatste afgeleid van de vliegtuigtypes die eveneens voor lijn- en chartervluchten worden ingezet. Op het vlak van het boordcomfort, de mogelijkheden en de voorzieningen hebben zij zowat alles te bieden wat het vliegcomfort maximaal kan bevorderen. Meestal overtreffen ze in grote mate de uitrusting van de standaard vliegtuigtypes. De eigenaar of gebruiker van een privéjet baadt in een zee van luxe die vergelijkbaar is met deze van een megajacht of van een superchique villa. Het interieur van moderne businessjets draagt niet alleen de meest geavanceerde stijlkenmerken - desgewenst met de persoonlijke ‘finishing touch’ van je favoriete architect of ontwerper - maar is tevens gericht op een maximaal comfort tijdens de reis. Een luxe-interieur in hoogglanzend gepolierd kerselarenhout, fluweelzachte lederen zetels in diskreet afgescheiden clubcompartimenten, een rijkelijk gevulde bar met ijsblokjesmachine en automatische koffiezet, individuele plasmaschermen voor inflight entertainment, aangepaste voorzieningen met oven voor veeleisende cateringbehoeften, een volledige kantoorinrichting met vergaderruimte… en indien gewenst zelfs een volledig slaapvertrek met badkamer. Recente business-jets kunnen probleemloos afstanden van meerdere duizenden kilometers overbruggen waardoor je rechtstreeks gans West- en Oost-Europa kunt aanvliegen. Maar ook voor wie transcontinentaal wil vliegen, is deze flying luxury beschikbaar waardoor het mogelijk is om tegen een kruissnelheid van negenhonderd kilometer per uur tot meer dan zevenduizend kilometer ver te vliegen.


INTERNATIONAL AIRPORT OOSTENDE-BRUGGE DE POORT NAAR DE WERELD Met de zopas vernieuwde Apron 3 (Apron = de afgebakende zone op de luchthaven voor de afhandeling van laden, lossen, inen uitstappen, tanken en vliegklaar maken) beschikt de luchthaven van Oostende over een volwaardige locatie voor de verwerking van zaken- en privévluchten. Vanaf deze zone wordt de aankomst en het vertrek in een no time mogelijk voor alle vliegtuigbewegingen die geen verband houden met lijn-, charter of cargovluchten. In de renovatieplannen van de luchthaven wordt eveneens een volledig aparte infrastructuur voor deze General Aviation activiteiten voorzien, inclusief vliegtuigstalling, maintenance, self-tanking, een eigen gate, kantoren (cabines) en alle faciliteiten die privévliegers nodig hebben. Foto: © VideoLine

BETAALBAAR MAATWERK Hoewel niemand je kan tegenhouden om je eigen privévliegtuig aan te kopen vindt de formule van mede-eigendom meer en meer opgang. Met deze formule van fractional ownership wordt het mogelijk om tegen een betaalbare prijs een volwaardig aandeel in een vliegtuig te verwerven. Afhankelijk van je vliegbehoefte op jaarbasis kies je voor een groter of een kleiner aandeel in het gekozen vliegtuig en dit vertaalt zich meteen in het aantal dagen dat je per jaar van het vliegtuig gebruik wenst te maken. Naast de investering in het aandeel van het vliegtuig betaal je uiteraard ook nog de directe operationele kosten voor brandstof, onderhoud, luchthavenkosten, bemanning, verzekering, stalling, catering, enzomeer. Wil je met meer of minder passagiers vliegen dan kan je op uitwisselingsbasis gebruik maken van een groter of kleiner vliegtuig. Al bij al vlieg je dus aan kostprijs alsof het je eigen vliegtuig is. Omwille van de steeds toenemende populariteit van deze formule, het hieraan gekoppelde fiscaal voordelige stelsel en het waardebehoud van je privéjet blijft ook de waarde van je aandeel stabiel en kan je het desgewenst probleemloos doorverkopen. Veel zakenmensen en particulieren zijn reeds overtuigd van de voordelen van dit steeds toegankelijker wordende fenomeen. Voor wie eenmaal de stap heeft gezet naar het gebruik van een privéjet en de hieraan gekoppelde manier van reizen zal de toekomst er gegarandeerd voorgoed anders gaan uitzien! Tekst: Walter Ego Foto’s: © Cessna Corporation - Dassault – Bombardier – Ebace, Genève

// 17


TRAVEL // PRIVÉJETS

CESSNA: DE LEGENDE In 1927 begon deze Amerikaanse vliegtuigmaatschappij met de bouw van eenmotorige vliegtuigjes. Aanvankelijk waren deze toestellen bestemd voor het leveren van sportieve prestaties tijdens wedstrijdvluchten. Op zowat alle luchtvaartshows was Cessna de grote vedette. Het wedstrijdverhaal kreeg

echter een voorlopig einde toen in 1933 piloot Roy Liggett, een persoonlijke vriend van oprichter Clyde Vernon Cessna, tijdens zo’n race crashte en de dood vond. Vanaf dan kreeg de Cessna-story een minder roekeloos vervolg. Na de Tweede Wereldoorlog liep het succes van Cessna steeds in stijgende lijn. Een belangrijke mijlpaal was het in 1953 uitgebrachte Model 310. Een lichtgewicht toestel voor vijf passagiers. Het toestel dat gedurende nagenoeg dertig jaren gebouwd werd, zorgde met vijfduizendvijfhonderd verkochte exemplaren voor een ware hype. Vanaf de zestiger jaren startte Cessna met de bouw van toestellen met drukcabines en met aandrijving door middel van straalmotoren. Die periode werd gekenmerkt door de steeds grotere vraag naar compacte en comfortabele vliegtuigjes voor bedrijfsgebruik. De toenemende populariteit van deze kleine zakenvliegtuigen, aangedreven door straalmotoren, bracht voor Cessna nieuwe uitdagingen. Ook meer en meer welstellende privépersonen voelden zich hierdoor aangesproken. Het bezit van een privévliegtuig - bij voorkeur met een eigen piloot - groeide uit tot een gegeerd statussymbool. De grote doorbraak kwam er in 1968 met de voorstelling van de Fanjet 500. Van-

18 //

af dat ogenblik ging de ontwikkeling en de verkoop van businessjets steeds in stijgende lijn. In 1985 werd uiteindelijk besloten om te stoppen met de productie van propellertoestellen. Een beslissing die later werd herroepen want na de overname door Textron werd opnieuw met de bouw van de zogeheten ‘single piston engines’ gestart. Met de Citation X wordt in 1993 de grootschalige productie van zakenjets opgestart. Vandaag bekleedt Cessna wereldwijd nog steeds de belangrijkste positie op het vlak van kleine en middelgrote toestellen voor de burgerluchtvaart. Zowat de helft van alle toestellen uit deze categorie zijn afkomstig uit de Cessna-fabrieken. Met een vloot van niet minder dan honderdtachtigduizend vliegtuigen schreef Cessna niet alleen geschiedenis maar groeide deze merknaam eveneens uit tot een begrip voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met duizenden Citation jets, goed voor meer dan 20 miljoen vlieguren, blijft Cessna nog steeds de verdere ontwikkeling en de toekomst van dit steeds groeiend vliegtuigsegment bepalen. Tekst: Walter Ego Foto’s: © Cessna Corp


hitfm.be

PROUD PARTNER OF BLUE BUDDHA BAR OOSTENDE EN KNOKKE.

De Panne 107.6 fm · Oostende 106.3 fm Brugge 104.9 fm · Kortrijk 106.4 fm Waregem 105.4 fm · Telenet Kanaal 941 alle frequenties op hitfm.be


VASTGOED // DE GROTE DRIE

VASTGOED 

DE GROTE DRIE OOSTENDE BOUWT

Decennia lang werd Oostende gekenmerkt door een verouderde en een weinig aantrekkelijke bouwstijl. Na de grandeur van de Belle Epoque en de bouwwoede na WO II, die zich doorzette tot in de zeventiger jaren, leek de ‘Koningin der Badsteden’ lijdzaam te berusten in haar roemrijk verleden. Met uitzondering van enkele sporen van daadwerkelijke vernieuwing lieten de écht grote bouwprojecten op zich wachten. Daar is het laatste decennium duidelijk verandering in gekomen. Met een nooit gezien elan kent de stad Oostende een vlaag van vernieuwing. De grote spelers onder de aannemers en bouwpromotoren dingen gestaag naar het verwerven van de

Computersimulatie © Vastgoedgroep Degroote

20 //

meest aantrekkelijke locaties die hen de kans geven om tientallen, zelfs honderden nieuwbouwappartementen of –woningen op te richten. Hiermee maakt Oostende niet alleen haar architecturale achterstand goed maar ontstaat er voor de geïnteresseerde koper een aantrekkelijk aanbod aan nieuwe huizen en appartementen. In navolgend overzicht geven we een unieke inkijk in de drie grote bouwprojecten die in de Koningin der Badsteden op stapel staan. Het ene is volop in voorbereiding, het andere wordt vanaf nu gecommercialiseerd waarbij de werken in het voorjaar van 2017 worden opgestart en het laatste is reeds voor een groot deel gerealiseerd.


SITE HOTELSCHOOL VASTGOEDGROEP DEGROOTE De Hotelschool van Oostende staat als een baken in het centrum van de stad. Vlak naast het trein- en tramstation, de Mercator jachthaven, aan de Leopold III-laan en recht tegenover de Kapellestraat, één van de belangrijkste en drukst bezochte winkelstraten van België. Omdat de gebouwen van het KTA niet meer voldoen aan de normen voor eigentijds onderwijs verhuizen zij vanaf het schooljaar 2018/2019 definitief naar twee nieuwe campussen aan de stadsrand. Spoedig erna zullen de huidige gebouwen gesloopt worden en zal er een stadsvernieuwend project herrijzen boven het centrum van Oostende.

// 21


VASTGOED // DE GROTE DRIE

22 //

DE KOGEL IS DOOR DE KERK Ingezetenen van Oostende weten dat de discussie lang geduurd heeft. Ruim tien jaar werd er binnen het stadsbestuur gepraat over de mogelijke verkoop en de verdere toekomst van de Hotelschool. Drie jaar geleden stond het licht eindelijk op groen en kon Vastgoedgroep Degroote na een openbare verkoopprocedure van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing (AGSO) de gronden aankopen. David Degroote, Hoofd commerciële dienst binnen Vastgoedgroep Degroote geeft, in een exclusief gesprek met onze redactie, toelichting bij de recente stand van zaken in dit dossier. ‘Momenteel zitten we in de laatste voorbereidende fase zodat we, na uitvoerig en wederzijds overleg met alle Stadsdiensten, tegen het eind van het eerste kwartaal volgend jaar onze definitieve plannen kunnen indienen. Als alles normaal verloopt hopen we tegen het eind van de zomer 2017 over alle nodige vergunningen te kunnen beschikken. ‘Vanaf dan kunnen we met honderd percent zekerheid communiceren over hoe we de ruim zeventienduizend vierkante meter bouwgrond, die zal vrijkomen na afbraak van de Hotelschool, definitief zullen invullen en kunnen we starten met de commercialisering. In grote lijnen komt het erop neer dat de voetafdruk van de bebouwde ruimte slechts een deel van de totale oppervlakte zal innemen: zo’n zevenduizend vierkante meter. Daar te-

genover staat heel veel open ruimte want ongeveer tienduizend vierkante meter wordt voorbehouden voor een publieke pleinfunctie’. Wat vast staat is dat Vastgoedgroep Degroote, trouwens een 100% familiaal bedrijf, dit aanzienlijk project autonoom zal financieren, verduidelijkt David Degroote. ‘In een stabiele conjunctuur voorzien we een bouwtijd van ongeveer tien jaar om dit alles te realiseren.’

CENTRUMLOCATIE ‘De unieke kracht van dit project schuilt uiteraard in het feit dat we hier beschikken over een absolute toplocatie. Noem het gerust een AAA-locatie’, gaat David Degroote enthousiast verder. ‘We opteren voor een zeer gevarieerde invulling met uitgesproken residentieel karakter. Naast een circa vierhonderdtachtig woonappartementen, komen er state-of-the-art kantoren, een ondergrondse rotatieparking met een honderdtwintigtal plaatsen, een crèche, exclusieve winkelconcepten die versterkend én aanvullend werken naar het bestaande handelsapparaat van Oostende toe, horeca-speciaalzaken, een sky-Health-center, een vierhonderdzestigtal ondergrondse garageboxen, een viersterren hotel met honderdvijfentwintig kamers en een ‘skyrestaurant’ met een uniek view-


point over de stad, de haven en de zee. Ook de bewaking van de kwaliteit blijft in onze handen en is dus mede een garantie dat de exploitaties op een blijvende en performante wijze gebeurt. Dat we voor een deel opteren voor hoogbouw spreekt op deze locatie voor zich maar door de regelgeving die gebonden is aan de nabijheid van de luchthaven zijn er uiteraard beperkingen. We zullen, als één van de belangrijkste bouwgroepen uit de regio, het ganse project in eigen beheer uitvoeren zodat de kwaliteit van deze site altijd verzekerd is. Dat geldt zelfs voor de uitbating van het restaurant en het hotel. Want als familiebedrijf hebben we op dat vlak, met onder meer vier luxehotels goed voor in totaal een driehonderdzestigtal vier- en vijfsterrenkamers in het centrum van Brugge, voldoende expertise verworven om deze toekomstige exploitaties voortreffelijk aan te pakken.’

Waar in de huidige nieuwbouwprojecten van Oostende de verhouding tussen vaste en tweede bewoning momenteel ligt op pakweg vijentwintig tegenover vijfenzeventig percent, mikken wij met onze Hotelschoolsite zelfs op een vijftig/vijftig verhouding.’

COMPLEMENTAIR & VERNIEUWEND ‘Let wel, het is niet de bedoeling om er enkel een elitair complex van te maken’, voegt hij er onmiddellijk ter verduidelijking aan toe. ‘Het moet een aantrekkingspool voor een totaalbeleving worden, toegankelijk voor wie Oostende bezoekt of er woont. Ook de prijszetting van onze appartementen en commerciële ruimten zal daarop afgestemd zijn. Het geheel zal eveneens versterkend werken voor het steeds groeiend residentieel karakter van de Stad Oostende. De wijk Hazegras is recentelijk in volle transformatie en wordt binnenkort dé nieuwe en hippe woonlocatie bij uitstek in de Stad Oostende. Dit alles kadert in het ambitieus plan om een stedelijke wijk te realiseren met een groene dooradering via het doortrekken van het Maria Hendrikapark tot aan de Mercatordokken. Stadsvernieuwingsprojecten in de directe omgeving, onder meer van de hele stationsbuurt en de nabijgelegen wijk Hazegras, zullen dit in de toekomst nog aanvullen.

WWW.VASTGOED-DEGROOTE.BE

v.l.n.r. Jan, Pieter, Xavier, David Degroote

‘Kortom, we zijn er stellig van overtuigd dat we met dit unieke project, waarvan de effectieve werken in het najaar van 2018 starten, zullen voldoen aan een reële behoefte van het vastgoedaanbod in Oostende. Alleszins een mooie start en een niet te versmaden visitekaartje voor dé Stad aan Zee. ‘En wie geen geduld heeft om te wachten tot de opstart van onze Hotelschoolsite, vindt ongetwijfeld zijn gading in het ruime aanbod aan nieuwbouwprojecten dat wij momenteel in en rond Oostende aanbieden’, voegt David Degroote er tot slot nog aan toe. Tekst: Walter Ego Foto’s: © Vastgoedgroep Degroote – Oostende

// 23


VASTGOED // DE GROTE DRIE

24 //

O’SEA SITE MEDIA CENTER Op de grens met Mariakerke, vlakbij het nieuwe stadioncomplex van KV Oostende en van Basket Club Oostende, zijn de bouwplannen voor het nieuwe vastgoedproject O’Sea al een stuk gevorderd. Uit het puin van het vroegere Media Center verrijst binnenkort op een terrein van bijna dertigduizend vierkante meter een innovatieve en architecturale nieuwe stadswijk. Het project beoogt een vernieuwend kruispunt te vormen tussen de Stad Oostende en het ‘dorp’ Mariakerke. Dit project, waarvan de verkoop volgens de ons verstrekte informatie nu al zeer vlot loopt, wordt onderverdeeld in drie entiteiten die elk een bijpassende naam krijgen: O’Sea Charm, O’Sea Design en O’Sea Central.


DIVERSITEIT TROEF In samenspraak en in overeenstemming met de visie van de plaatselijke overheid werd geopteerd voor een combinatie van verschillende woonvormen. Zo komen er eengezinswoningen, assistentiewoningen, appartementen, studio’s, een woontoren, winkels, groene ruimten en een ondergrondse parkeergarage. Hiermee wil dit nieuwe project dat bij de huidige buurt aansluit een opwaardering van de oude Mediacenter-site bieden aan de Oostendenaars en hun bezoekers. De bouwheer wil op deze manier leven, verblijven en ontspannen hand in hand laten gaan.

GEFASEERD Om de woonruimte en het comfort van de omgeving en de nieuwe bewoners maximaal te respecteren zal het project in verschillende fases gerealiseerd worden. Elke fase wordt zorgvuldig bestudeerd en bijgestuurd waar nodig zodat een perfecte integratie in het stedelijk landschap gegarandeerd wordt. In eerste instantie zal O’Sea Charm in het westelijk deel van de site worden uitgevoerd. Het vormt de verbinding met Mariakerke. Het is de bedoeling om de eerste fase reeds in 2018 te kunnen opleveren. Voor de realisatie van het ganse complex wordt een totale duurtijd van ongeveer acht jaar vooropgesteld.

FACTSHEET O’SEA PROJECT: gemengd residentieel LIGGING: Troonstraat, Northlaan, Van Tyghemlaan Oostende OPPERVLAKTE: 29.600 m2 FUNCTIES: wonen, kantoren, handel, horeca EERSTE FASE ‘O’SEA CHARME’: 19.000 m2, 10 rijwoningen, 18 flats, 50 assistentiewoningen, 33 woonappartementen, 56 appartementen en studio’s, 1 restaurant-brasserie, 3 handelszaken, 1 crèche, 176 ondergrondse parkeergarages DOELGROEPEN: Oostendenaars, tweede verblijvers, investeerders, zelfstandige ondernemers, families, alleenstaanden jong en oud. Tekst: Walter Ego Foto’s: © O’Sea – Immobel WWW.O-SEA.BE

// 25


VASTGOED // DE GROTE DRIE

© Versluys Bouwgroep

PROJECT OOSTEROEVER VERSLUYS BOUWGROEP In het voormalig historisch havengebied van Oostende bouwt Groep Versluys aan een nieuwe toekomst voor de Belgische kust. Het Oosteroever-project beoogt geen monotone lintbebouwing maar een unieke beeldbepalende architectuur, omgeven door water, met groene accenten, veel open ruimtes, plaats voor plezier en ontspanning… en zelfs een nieuwe jachthaven.

26 //

© Versluys Bouwgroep


PLACE-TO-BE Bouwondernemer Bart Versluys gaat er prat op met het Oosteroever Project in Oostende het grootste en meest exclusieve stadsontwikkelingsproject sinds jaren aan de Belgische kust te realiseren. Met een bovengrondse bouwoppervlakte van nagenoeg honderdtwintigduizend vierkante meter zal het, na volledige realisatie, goed zijn voor bijna duizend appartementen. Dit omvangrijke bouwproject geeft aan het oostelijk deel van Oostende een nieuwe boost en schuift op één locatie tientallen verkoopargumenten gelijktijdig naar voor. Hierdoor ontstaat op een boogscheut van het centrum van Oostende een nieuw bruisend en dynamisch stadsdeel om te wonen, te werken en te ontspannen.

VER GEVORDERD Het Oosteroever-project is reeds voor een deel gerealiseerd. Van de verschillende projectfasen zijn er momenteel al vier ofwel afgewerkt en opgeleverd, ofwel naderen ze hun voltooiing. De eerste honderd appartementen werden in de loop van 2016 opgeleverd. ‘Baelskaai 12’ (fase 1), ‘Victoria’ (fase 2), ‘Baelskaai 8’ (fase 3) en ‘Oostkaai 11’ (fase 4) zijn volledig uitverkocht. Inmiddels is ook de verkoop van de ‘Ensor Tower’ (fase 5) en ‘One Baelskaai’ (fase 6) in voorbereiding. Met de ‘Ensor Tower’ wil Versluys Bouwgroep een nieuw landmark zetten in de Belgische vastgoedmarkt.

VERSLUYS SIGNATURE De unieke afwerkingsgraad die Versluys Bouwgroep brengt zal in de Ensor Tower aangevuld worden met een misschien al even uniek kunstproject. CEO Bart Versluys heeft plannen om er een artistieke tempel te creëren door verschillende privé kunstcollecties tentoon te stellen waaronder ook zijn persoonlijke Ensor-collectie. Hierdoor krijgen de één, twee of drie slaapkamerappartementen, zowel bestemd voor vaste bewoning als voor tweede verblijf, een aantrekkelijke meerwaarde die haar climax bereikt in de exclusieve penthouses gelegen op de bovenste verdiepingen met honderdtachtig graden oninneembaar panoramisch verzicht op de zee, de duinen, de stad en het achterliggend landschap. Tekst: Walter Ego Foto’s: © Versluys Bouwgroep WWW.GROEPVERSLUYS.BE

© Versluys Bouwgroep

© Versluys Bouwgroep

// 27


// 25


JUST A BEACH K N O K K E-Z O U T E


INTERIOR DESIGN 

WONEN MET STIJL AAN ZEE

30 //


Wie houdt er niet van stijlvol wonen? Ieder van ons doet thuis zijn best om er een echte thuishaven van te maken. Aan stijlkeuze geen gebrek. De boodschap is: maak er een persoonlijk prentje van om in te kaderen. Laat deze drie schitterende totaalprojecten aan onze Belgische kust uw inspiratiebron zijn!

// 31


INTERIOR DESIGN // WONEN MET STIJL AAN ZEE

PROJECT 1 – CLIMAWORLD HUIS EN TUIN MET X-FACTOR Zijn we niet allemaal op zoek naar een zekere X-factor zodat huis en tuin aanvoelen als een thuis die bij ons past? Deze oase ademt beslist dat gevoel uit. Van het buitenleven geniet je ook binnen, zowel in de woonkamer als in de keuken. En als het weer het enigszins toelaat, dan tafelen we ongetwijfeld op het terras.

ZON OVERAL WELKOM We wanen ons in Arizona, te oordelen aan de charmante windmolen in de verte. Maar we zijn wel degelijk gestrand in Knokke. De achtertuin gaat ongehinderd op in het landschap en door die openheid heeft het zonlicht hier vrij spel. Het blanke beeld bij het zwembad licht op. Voor het interieur hetzelfde verhaal trouwens. De achtergevel heeft grote glaspartijen die de zon het jaar rond van harte verwelkomen. Het zwembad van ClimaWorld schenkt de bewoners alle wellness-plezier dat een mens zich maar kan wensen. Deze oase getuigt van verfijning en originele klasse.

We zijn aan de Belgische kust gestrand en ontdekken een oase die de zon van harte welkom heet.

32 //

IN SLOW MOTION Op het overdekte terras is het winter en zomer zalig genieten. De open haard en de branders kunnen aan, en je kunt met behulp van een screen de gure wind buitensluiten. Het schilderij aan de muur van het overdekte terras toont ons een strand waar het over de koppen lopen is. Van die drukte heb je hier geen last. Er is ook een zogenaamd overloopzwembad, het waterniveau komt met andere woorden mooi gelijk met het aardoppervlak. De pool vloeit als het ware over in de tuin. Water dat over de rand stroomt, wordt gezuiverd en gerecupereerd. Esthetisch zeer geslaagd, en ook bijzonder aangenaam. Baden in de zon, baantjes trekken, bijpraten onder vrienden met een goed glas… alles gebeurt in slow motion.


// 33


34 //

INTERIOR DESIGN // WONEN MET STIJL AAN ZEE


PROJECT 2 – MET ILSE DE MEULEMEESTER LOUISIANA DELUXE IN KNOKKE Aan de rand van Knokke schittert het wit van een door Ilse De Meulemeester ingerichte villa in de zinderende zon. Het interieur heeft iets van een heldere hemel zoals je die vaak vindt aan de Belgische kust. Het lijkt alsof er in het interieur een klein zeebriesje staat, zo aangenaam vertoeven is het er. Altijd een beetje vakantie hier.

TIJDLOOS KNUS, SOBER CHIC Voor de deur geparkeerd, een Italiaanse Vespa. Op mooie dagen neemt mevrouw liever de motor dan de wagen: haren in de wind, onder een stralende zon, genieten van de gezonde zeelucht. Het huis luistert naar de naam Whiite. Met twee i’s, om aan te geven dat wit de hoofdtoon is. Dat frisse kleurenpalet alsook de openheid van het geheel zorgen voor een flair die doet denken aan de landhuizen in de Amerikaanse staat Louisiana. In deze exclusieve woning voel je duidelijk de hand van mediadame en interieurvormgeefster Ilse De Meulemeester. Haar stijl laat zich vatten onder de noemer knus en sober chic. Wat Ilse creëert oogt tijdloos met een eigen touch. Knap hoe ze mensen een interieur aanmeet, als een unieke outfit van haar persoonlijk label. Het is echt thuiskomen in zo’n ka-

der met karakter. De perfecte match tussen mens en habitat. Ilse ‘boetseert’ zo’n huis met verfijnde passie, als was het voor haarzelf bestemd. Ze legt er haar hart en ziel in en dat ervaar je tot in de details.

// 35


INTERIOR DESIGN // WONEN MET STIJL AAN ZEE

Zalig zo’n huis met doorkijk, het lijkt hier wel altijd vakantie. 36 //


ZALIGE ROES In de hal kijk je recht de eetkamer en de tuin in. In het groen duikt een enorm frivool konijn op van kunstenaar William Sweetlove. De vertrekken van meneer en mevrouw op de eerste etage vormen als het ware een privĂŠ appartement. Je verzinkt er in een zalige roes. Slaapkamer, zitkamer met bureautje en dressing vloeien in mekaar over. Het is er werkelijk goddelijk tot rust komen. Donkere shutters hullen het geheel in een stemmig licht. Het bed heeft een hoofdbord in wit leder. Aan het voeteneind twee oude reiskoffers. De bedsprei bestaande uit diverse, door Ilse bijeen gepuzzelde, edele stoffen, is een heuse blikvanger. Slim van Ilse: overal in huis werkt ze met dezelfde stoelen, en dus ook hier aan het bureautje, zo kun je altijd een stoel bijschuiven aan de eettafel als je veel volk over de vloer krijgt, een stoel die dan ook perfect past in het decoratieve plaatje.

Door zowel het bed- als het badlinnen te personaliseren creĂŤert Ilse De Meulemeester meer dan een warm nestje.

// 37


38 //

INTERIOR DESIGN // WONEN MET STIJL AAN ZEE


PROJECT 3 – MET PETER DECKERS AANMEREN IN TWEEDE THUISHAVEN Op het strand staren we naar de horizon die opgaat in het schitterende azuurblauw van de hemel‌ en ervaren de zalige rust die ons vanuit de zee tegemoet komt. Best te vergelijken met de sfeer die uitgaat van dit door Woonontwerp Peter Deckers van a tot z vormgegeven buitenverblijf in tijdloze stijl. In deze stemmige thuishaven is het steeds ontspannen aanmeren.

SUBLIEM VAKANTIEGEVOEL Het gezin geniet sinds jaar en dag, winter en zomer, van het sublieme vakantiegevoel eigen aan onze nationale kustlijn. Het was dan ook een evidente stap om een huurappartement in te ruilen voor een flat in eigendom. Dit nieuwbouwappartement werd casco gekocht, zo had men de vrijheid om samen met de specialisten de inrichting van het interieur helemaal naar eigen hand te zetten. Een sober maar gezellig geheel. Een plek waar de boog nooit gespannen staat, alle stress glijdt er zo van je af.

// 39


RUBRIEK // WONEN MET STIJL AAN ZEE

IN SFEER BADEND De hal leidt naar een spiegel die zijn verruimend doel niet mist. De geïntegreerde vestiairekast is getooid met schattige Dauby-trekkers. Aan de muur twee impressionante zeezichten van de beroemde fotograaf Tom D. Jones. De vazen met takken die er hoog bovenuit torenen zorgen voor een speelse touch. De overgang naar het salon wordt gemaakt met een schuifdeur in zwart gietijzer en glas. De bedrading van de flatscreen werd mooi weggewerkt. De ranke maatkast onder de TV is haast even lang als de ruimte zelf. De met witte blinden van de straat afgeschermde erker toont ons een romantische canapé voor twee. Elementen die maken dat dit gestroomlijnd kader in sfeer baadt: kandelaars, plaid met hoge aaibaarheidsfactor, lamp met voet in driftwood, bont boeket. En het terras smeekt om de jodiumrijke lucht in te ademen… Tekst: Patrick Retour Foto’s: Mich Verbelen

Voor het gezin is het doorheen de seizoenen ontspannen thuiskomen in Knokke.

40 //


ONTDEK DE AUTEUR ACHTER DE BOEKEN! Bewonder deze reportages aan zee in hun totaliteit in de boeken ‘Wonen met stijl’ van Patrick Retour. Bestsellers van formaat en dat inmiddels wereldwijd, in vier talen. Patrick Retour is een gerenommeerde woonjournalist en viert met dit nieuwste boek in de reeks, 10 jaar succes bij Uitgeverij Manteau. Met totaalprojecten van o.a. Pieter Porters, Jan des Bouvrie, Filip Deslee en Piet Boon. Haal deze prachtige jubileumuitgave ‘Wonen met stijl – Tijdloze Droomhuizen’ bij Flamant, Standaard Boekhandel of Taps & Baths in Knokke. Of bestel ze online: www.pureinterior.be, bol.com of ECI.

Meer weten over Patrick Retour? Surf naar www.woonjournalisten.com

// 41


INTERVIEW 

HET ALBERTPARK WAS ALS EEN DOOS LEGOBLOKJES MARC COUCKE Oostende / Knokke-Heist – Sinds enkele maanden speelt KV Oostende in de Versluys Arena. Het Albertpark van weleer is niet meer, voortaan speelt KVO in een eigentijds, nagelnieuw stadion. ‘Bart Versluys en zijn team hebben een titanenwerk geleverd om

dit pareltje op amper vijf maanden tijd klaar te krijgen. De timing was geen cadeau, soms waren er meer dan tweehonderdvijftig werknemers aan de slag op de werf’, klinkt het bij voorzitter Marc Coucke.

// 43


INTERVIEW // MARC COUCKE

EEN STADION VERNIEUWEN DOE JE NIET IN EEN HANDOMDRAAI. WANNEER ZAGEN DE EERSTE PLANNEN VOOR DE RENOVATIE HET LEVENSLICHT? We waren al een tijdje bezig met dit project om alle procedures op tijd klaar te hebben. Het was al een tijdje duidelijk… ons klein en gezellig ‘stadionneke’ was niet meer van deze tijd. Dat wisten we al langer, zeker als we Europese ambities koesteren. De kleedkamers van veel provinciale ploegen waren beter uitgerust dan de onze. Als je een ploeg wil laten groeien en toppers wil aantrekken, dan moet je hen ook iets kunnen bieden op vlak van accommodatie. Het stadion leek wel een doos legoblokjes met al die verschillende tribunes, verschillende vormen en hoogtes. Pas op, dat was historisch zo gegroeid. Maar als je als club vooruit wil, moet je gaan bouwen.

ZAT KV OOSTENDE STILAAN AAN ZIJN PLAFOND OP DE VOORMALIGE LOCATIE? Dat denk ik wel. Ik ben de voorbije jaren geschrokken van wat KV Oostende hier heeft teweeggebracht. We speelden voor een bijna uitverkocht stadion, ook al is zaterdagavond om 18 uur aan de kust een heel slecht moment. Het businessgebouw zat keer op keer vol en er kwamen nog elke week nieuwe sponsors bij. Om al onze gasten voor het diner een plaats te geven, moesten we vaak uitwijken naar de buren van BC Oostende. Kortom, de situatie was niet langer comfortabel. Niet voor onze klassieke supporters, niet voor onze businesspartners en niet voor onze spelers. Nu merken we dat de Versluys Arena een enorme hefboom is. Kabeljauwen komen niet naar het voetbal kijken, dat was altijd de boutade op KV Oostende. Maar de mensen komen intussen wel graag naar de kabeljauwen kijken. Nu zitten we hier met mensen uit Brugge, Aalter, Gent en zelfs Wallonië die om de veertien dagen driehonderd kilometer rijden om naar KVO te komen kijken.

44 //

v.l.n.r. Patrick Orlans - Bart Versluys - Garry Hagger - Marc Coucke

KV OOSTENDE HAD OOK KUNNEN KIEZEN OM ALLES TEGEN DE VLAKTE TE GOOIEN EN TERUG VAN NUL TE BEGINNEN. OF HET STADION METEEN OP EEN ANDERE LOCATIE NEER TE POTEN. VANWAAR DE KEUZE OM IN DE VAN TYGHEMLAAN TE BLIJVEN? We konden er inderdaad voor gekozen hebben om een totaal nieuw stadion te bouwen op de site Plassendale bijvoorbeeld, dichtbij de autosnelweg aan de rand van Oostende. Dan bouw je een complex dat misschien veel te groot is, met kantoren en appartementen. Maar dat wilden we totaal niet. We wilden absoluut op deze locatie blijven. Dicht bij de zee, leuk en charmant. We zijn verankerd in het sociale weefsel van de stad. Weinig clubs in Europa kunnen dat zeggen. We zitten op tweehonderd meter van de zee en mensen komen vanop de dijk te voet naar het stadion. De tram stopt aan onze voordeur, bij manier van spreken.


HET LIJKT ALS EEN UNIQUE SELLING PROPOSITION DIE NIEMAND ANDERS KAN BIEDEN? Klopt, onze ligging maakt deel uit van het succes van KV Oostende. Mensen komen een weekend naar zee en pikken een voetbalmatch mee. Dat is ook de reden waarom we enerzijds zoveel zakenmensen hebben van over het hele land en anderzijds ook zoveel vrouwen aantrekken. De vrouw is blij dat haar man nu ook in het weekend graag naar de zee gaat en de man is blij dat zijn vrouw graag meegaat naar het voetbal. Dat is echts iets wat we verder moeten promoten in de toekomst. Daarnaast willen we de club van gans de kust worden en mensen aantrekken van De Panne tot Knokke.

HOE VORDERDE HET ONTWERP GAANDEWEG TOT WAT VANDAAG DE HUIDIGE VERSLUYS ARENA IS? We wisten zeer duidelijk wat we wilden. De accommodatie voor onze klassieke fans moest verbeteren door een aantal kleinere ingrepen die hen veel meer comfort en een betere stadionbeleving zouden bieden. Denk aan extra drankgelegenheden, makkelijke toegangscontrole en nieuwe betaalsystemen. Voor een deel van hen kwam er zelfs een nieuwe tribune achter één van de doelen. Uiteraard moest ook de spelersinfrastructuur in het geheel verwerkt

worden, een moderne kleedkamer, sanitaire voorzieningen en medische ruimtes. Paradepaardjes zijn de Filou Bierstraat en de Nicolas Feuillatte Spektakelzaal, waar we tot elfhonderd diners kunnen serveren en waar we na de match altijd de stilaan beruchte derde helft kunnen spelen. (lacht)

WAT WAS DE CONCRETE OPDRACHT VOOR DE ARCHITECT EN DE AANNEMER? We mikten op een voetbalstadion met een hogere capaciteit die tegelijk het grootste café, het grootste restaurant en de grootste discotheek van Oostende kon worden. Met die opdracht zijn de architecten aan de slag gegaan. We moesten naar een modern, state-of-the art- en multifuctioneel voetbalstadion waarin er ook ruimte is voor feesten, seminaries en bedrijfsevenementen. Na de uitwerking gingen Bart Versluys en zijn team samen met onze commerciële directeur Patrick Orlans aan de slag om alles tot in de perfectie aan te kleden. Zij hebben ervoor gezorgd dat, naast de unieke architectuur, ook het zeegevoel op een klassevolle manier verweven zit in het project. De Versluys Arena moet de mensen onderdompelen in het unieke KVO-kader van ‘Voetbal aan Zee’.

// 45


PLUG

Brugsesteenweg 117 - 8450 Bredene - t 059 33 11 75 - f 059 33 07 62 email: info@dekuyper-products.com - www.dekuyper-products.com

onderhoudsproducten, papierwaren en horecamaterialen

24 //


Marc Coucke en Bart Versluys controleren de werken

HET ALBERTPARK IS DOOD EN BEGRAVEN NU. EIGENLIJK STOND HET IN DE STERREN GESCHREVEN DAT DE NAAM VAN BART VERSLUYS VERBONDEN ZOU WORDEN AAN HET STADION? Uiteraard werd er over de naam gespeculeerd, maar we hebben het uiteindelijk wel tot bij de effectieve onthulling kunnen stilhouden. Kijk, het Albertpark draagt een geschiedkundige betekenis met zich mee. Daar is op zich niets fout mee. Het was een wandelpark dat de toenmalige koning ooit aan Oostende had geschonken, maar van het parkje is niks meer te zien. Bovendien heb ik van het Koninklijk Paleis nooit een euro gekregen voor de naamrechten (lacht). In de huidige economische situatie van de sport was het evident dat het stadion een commerciële naam zou dragen. Bouwgroep Versluys is al langer actief op KV Oostende. Al in 2007 stond het bedrijf voor het eerst op de shirts van de club. Bart Versluys en zijn team hebben een titanenwerk geleverd om dit pareltje op amper vijf maanden tijd klaar te krijgen. Dat hij zich dan ook nog eens financieel engageerde om zijn naam voor vijf jaar aan het stadion te verbinden, bewijst dat hij een enorm vertrouwen heeft in de club en als Oostendse toponderneming met de regio verbonden wil blijven.

dagelijks aanwezig op de werf. Voor de materiaalkeuzes nam hij grotendeels zelf het roer in handen. Bart is een perfectionist en draagt kwaliteit hoog in het vaandel. De timing was geen cadeau, maar gelukkig was het stadion operationeel tegen de komst van Club Brugge. De tijdslimiet was bijna onmenselijk, maar we mogen fier zijn. Wie straks op bezoek komt, zal pas echt voetbal aan zee beleven. We hebben iets unieks gecreëerd: de bakstenen in combinatie met zwarte ramen, de zandvloer, de houten wanden en de afgebeelde duinen op de muren...

ONLANGS GING EEN NIEUWE FASE IN MET DE ONTHULLING EN DE LICHTSHOW VAN PHILIPS. IS HET NIEUWE STADION NU DEFINITIEF OPGELEVERD? Er was al een voorlopige oplevering, maar net zoals in de Ghelamco Arena zullen er de komende maanden nog details worden bijgesteld en afgewerkt. Dat zijn zaken die niet altijd zichtbaar zijn voor het grote publiek.

HEBBEN JULLIE HET GEVOEL DAT DE VERSLUYS ARENA NU OP KRUISSNELHEID ZIT? Ik hoor van onze commercieel directeur Patrick Orlans dat het operationele team op wedstrijddagen alles nu wel in de vingers heeft, ja. Het stadion loopt goed vol en bijna alle abonnementen zijn uitverkocht. Alleen op de hoofdtribune zijn nog voor de meeste wedstrijden een paar honderd losse tickets te koop, maar die gaan ook meestal vlot weg. Bedrijven en organisaties vinden hun weg naar het stadion op niet-matchdagen voor de organisatie van een beurs of infoavond. Het loopt dus goed.

JULLIE ZAGEN WELLICHT OOK DE NAAM 'COUCKEDOZE' OPDUIKEN OP SOCIALE MEDIA, NET ALS ANDERE BIJWIJLEN ABSURDE VOORSTELLEN Ja, het is logisch dat mensen speculeren. Ook leuk trouwens, want daar zaten wel een aantal grappige en zinvolle pogingen bij.

HOE BELANGRIJK WAS ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID BIJ DE OPLEVERING VAN HET STADION? Zoals eerder aangegeven hadden Bart Versluys en zijn team alles in handen. Hij had om de twee dagen een statusmeeting en in de afwerkingsfase was hij zo goed als

// 47


INTERVIEW // MARC COUCKE

HET WAS EEN HUZARENSTUKJE OM ALLES OP TIJD AF TE KRIJGEN TEGEN DE EERSTE THUISWEDSTRIJD. HOE BLIKT KV OOSTENDE TERUG OP DE VOORBIJE MAANDEN? Het is echt ongelofelijk wat we gerealiseerd hebben. Het was voor veel mensen een periode van korte nachten en lange dagen van soms meer dan negentien werkuren. De uitmuntende en intensieve samenwerking met onze bouwpartners en onderaannemers was de sleutel tot succes. Soms waren er meer dan tweehonderdvijftig werknemers aan de slag op de werf. Zo’n grote, complexe werforganisatie vergt een enorme coördinatie en planning van onze projectmanagers. Veel mensen hebben lange dagen geklopt, vaak zeven op zeven om alles in goede banen te leiden. Een bovenmenselijke inspanning waarvoor ik iedereen wil bedanken.

DE EERSTE THUISWEDSTRIJD GAAT VOOR ALTIJD DE GESCHIEDENISBOEKEN IN ALS DIE MATCH MET WINST TEGEN CLUB BRUGGE. ZO'N SCENARIO HOU JE VOORAF TOCH NIET VOOR MOGELIJK? Alles viel perfect samen, die vrijdagavond tegen landskampioen Club Brugge. Een uitverkochte Versluys Arena, schitterend zomerweer… De arbeiders hadden nog een half uur voor de gasten toekwamen. Dan kwam onze commercieel directeur Patrick Orlans het podium op en samen hebben we ons op voorhand een beetje verontschuldigd voor alles wat zou kunnen mislopen, want het was o zo nipt. En dan win je en is het één groot feest. Achteraf mochten we onze excuses intrekken, want er was niets foutgelopen. Het was een niet te beschrijven gevoel om mensen champagne te zien drinken aan een tafel waarop twee dagen voordien nog een werfemmer stond om het insijpelende water op te vangen.

TOT SLOT: WANNEER HOREN WE VOOR HET EERST DE JINGLE VAN DE CHAMPIONS LEAGUE IN DE VERSLUYS ARENA? Laat ons bescheiden en tegelijk ambitieus blijven. Het zou een onwaarschijnlijk groot feest zijn om in de eerste plaats play-off 1 te mogen spelen in onze eigen Versluys Arena. Geloof me, dat wordt geen evidentie, want er zullen negen ploegen meestrijden om die zes dure plaatsen. Het zou dus zomaar kunnen dat we plots achtste eindigen, maar met KV Oostende gaan we ons stinkende best doen om er dit jaar opnieuw in te slagen. Als we dan over een paar jaar met heel ons legioen eens op het vliegtuig kunnen stappen vanop de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge naar pakweg Ljubljana voor de Europa League, dan zullen we al bijzonder gelukkig zijn. Tekst: MF - Foto’s: © KV Oostende 48 //


WERELDPRIMEUR VAN PHILIPS LIGHTING ARENAVISION HYBRIDE VERLICHTING Op het vlak van verlichting beschikt de Versluys Arena over een absolute wereldprimeur. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt een voetbalstadion verlicht met een combinatie van traditionele en hoogtechnologische LED-lichtbronnen. Het Philips ArenaVision LED schijnwerpersysteem is een innovatieve LED-oplossing voor sportverlichting die overeenstemt met de allerstrengste normen voor tv-uitzendingen en die bovendien beschikt over een regelplatform voor het scheppen van een volledig overrompelende en sfeerscheppende verlichtingsbeleving. De ArenaVision LEDarmaturen, die exclusief zijn ontworpen voor sportaccommodaties en multifunctionele verlichtingstoepassingen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit, een effectief thermisch beheer en een zeer lange levensduur. Door haar multifunctioneel gebruik kan ArenaVision LED lichtsysteem ook gebruikt worden voor het creëren van speciale verlichtingseffecten in de amusementsbranche waarvoor normaal speciale podiumverlichtingsarmaturen vereist zouden zijn. Met een druk op de knop kan de gebruiker schakelen tussen vaste sportverlichtingsconfiguraties die voldoen aan de eisen van sportbonden en voorgeprogrammeerde speciale verlichtingseffecten. Het systeem werd in de Versluys Arena op vrijdag 21 oktober voor het eerst gedemonstreerd met een spectaculaire lichtshow. Dit naar aanleiding van de voetbalmatch KV Oostende – KV Kortrijk die, onder het licht van de nieuwe schijnwerpers eindigde op een 2-2 gelijkspel. Tekst: Walter Ego Foto’s: © Philips Lighting

// 49


NEW RUM FLAVOURED BEER NEW

DISCOVER THE SPIRIT WITHIN 108 //


VARIA 

BOOKS Wie Blue Buddha Magazine leest, hoeft zich niet te verplaatsen naar de Frankfurter Buchmesse of naar de overdrukke Antwerpse Boekenbeurs. Ook bij deze najaarseditie maakten wij voor onze lezers een selectie van interessante en/of streekgebonden boeken. Stuk voor stuk pareltjes van exclusief schrijverstalent, prachtig fotowerk en geestverruimende inspiratie. Een bloedstollende thriller, een prachtig interieurboek, een smaakbevorderend kookboek, een praktische gids boordevol ideeën voor cocktails en hapjes of een vlot leesbare handleiding voor een gezond en succesvol leven… het zit allemaal in onze exclusieve selectie.

En wat ook nu weer mooi meegenomen is: voor ieder boek dat in onze rubriek ‘Books’ besproken wordt, hebben wij een gratis exemplaar beschikbaar voor onze lezers. Interesse? Stuur uiterlijk tegen 31 januari 2017 een e-mail bericht naar walter@bluebuddha.be met de vermelding ‘Books BB Magazine Nr. 12’ én je naam en volledig adres. Wie weet, misschien maak je kans op een mooi boek uit deze reeks? De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

DRINKS & BITES Bij feesten en gezelligheid horen vlotte hapjes en drankjes. De allerhoogste tijd dus om inspiratie op te doen in het zopas verschenen boek van streekgenote Isabel Boons. Het beschreven aanbod is gebaseerd op de meest recente cocktailtrends en de drankjes gaan vergezeld van de meest hippe bar bites. Alles is netjes ingedeeld in tien herkenbare vibes of momenten. Een stevig feestje bouwen of gewoon een gezellig moment om te genieten met een soul mate? ‘Drinks & bites’ zorgt er samen met het Zeeuwse duo Kamiel en Hendrik – alias ‘The Blend Brothers’ - voor dat het memorabel lekker en smaakvol wordt: Easy to make, but so hard to resist! Drinks & Bites – Vlotte hapjes en drankjes voor parties & thereafter, Isabel Boons & The Blend Brothers, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2016, hard cover, 184 pagina’s, ISBN: 978 94 014 3600 7, ¤ 24,99.

// 51


VARIA // BOOKS

OMERTA Reeds vanaf de eerste pagina van deze bloedstollende thriller vormt de stad Oostende het decor en het uitgangspunt van het spannende gebeuren. Een geheimzinnig telefoontje van een onbekend individu naar een ijverige onderzoeksjournalist, de daarop volgende moord en de zoektocht naar een geheimzinnig dagboek vormt het uitgangspunt van het onderzoek dat geleid wordt door de eigenzinnige Commissaris Bottu. Een zaak van leven of dood die ons vanuit Oostende via Leuven naar Haspengouw voert. ‘Omerta’ is de negende misdaadroman van vader en zoon Willy en Steven Bogaerts uit Oostende en waarin telkens de figuur van Commissaris Bottu centraal staat. Fictie die de realiteit op een meeslepende manier overtreft. Omerta, Willy en Steven Bogaerts, Uitgeverij BoekBoek, Leuven, 2016, paperback, 244 pagina’s, ISBN: 978 90 902 9971 6, ¤ 18,95.

DURF, LEEF & ONDERNEEM In een geëmancipeerde samenleving vinden steeds meer vrouwen ook de weg naar het ondernemerschap. Zo ook de schrijfster van dit boek, Nathalie Arteel, die in deze publicatie haar ervaringen op het vlak van de combinatie tussen familiaal geluk, gezondheid, onafhankelijkheid en succesvol ondernemerschap deelt met de lezer. Na de overname van het bedrijf van haar schoonouders wist zij haar firma die gespecialiseerd is in relatie- en geschenkrecepten, uit te bouwen tot een stevige KMO. Vanuit haar activiteiten helpt zij de medewerkers van andere bedrijven te motiveren en te waarderen aan de hand van online en offline tools. Haar ervaringen en visie brengt zij in een inspirerend verhaal van een onzeker meisje dat zich, via een traject van nagenoeg vijfentwintig jaar, ontwikkelde tot een succesvolle en gelukkige vrouw. Niet verwonderlijk dat Nathalie Arteel in 2011 door de Europese Commissie werd verkozen tot ambassadrice voor vrouwelijk ondernemerschap. Durf, leef & onderneem - Handleiding voor een gelukkig, gezond en succesvol leven, Nathalie Arteel, Davidsfonds/WPG Uitgeverij, Antwerpen, 2016, paperback, 293 pagina’s, ISBN: 978 90 590 8772 9, ¤ 19,99.

PUUR PASCALE Voor of tegen, het maakt niets uit. Met doortastende vastberadenheid zet Pascale Naessens haar kruistocht voor een gezonde voeding ongehinderd verder. Met de slogan ‘Beter eten is beter leven’, in een nog groter en luxueuzer formaat dan voorheen en met vijfenzeventig inspirerende recepten met wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies. Hiermee geeft ze uiting aan haar levensstijl die kadert in een decor van gezelligheid en romantiek. In deze geest brengt het boek, naast en aansluitend bij de recepten, ook talloze voorbeelden van mooi gedekte tafels, aantrekkelijk gepresenteerde gerechten, de door haar ontworpen keramiek en haar liefde voor de natuur. Een levensfilosofie en beweging die haar niet alleen tot de best verkopende auteur van België maakt, maar die ook ver daarbuiten een steeds groter wordend aantal aanhangers telt. Puur Pascale – Beter eten is beter Leven, Pascale Naessens, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2016, hard cover, ISBN: 978 94 014 3593 2, ¤ 29,99.

52 //


KOKEN MET KRUIDEN(EXTRACTEN) Het huwelijk tussen kruiden en/of kruidenextracten en de bereiding van gerechten is onafscheidelijk met elkaar verbonden. Maar er is meer. In haar boek toont aromatherapeute Créosa Govaers aan dat kruiden niet alleen de basis vormen voor de smaak maar dat ze, door de geneeskrachtige substanties die ze bevatten, tevens een heilzame werking uitoefenen op lichaam en geest. De vele recepten, tips, voorbeelden en aanbevelingen in dit boek zijn het resultaat van vele jaren experimenteren. De beschreven gerechten, die veelal gebaseerd zijn op eenvoudige bereidingsprincipes, bieden een nooit eerder geboden smaaksensatie die gebaseerd is op essentiële oliën van kruiden en verse kruiden. Koken met Kruiden(extracten) – Meer dan 50 recepten vol verrassende smaken, Créosa Govaers, Davidsfonds/WPG Uitgeverij, Antwerpen, 2016, hard cover, 175 pagina’s, ISBN: 978 90 590 8783 5, ¤ 27,50.

BLING BLING Zijn debuutroman was voor Jan Van der Cruysse, voormalig crisiscommunicator van Brussels Airport, meteen een schot in de roos. Met ‘Bling Bling’ behaalde hij de fel begeerde Hercule Poirotprijs 2016, die jaarlijks toegekend wordt aan de beste Vlaamse misdaadroman. Het verhaal van ‘Bling Bling’ begint op de luchthaven van Delhi waar een diamantkoerier beroofd wordt van een koffer vol diamanten. Albertien, verantwoordelijk voor de beveiliging van het diamanttransport, wordt meteen de laan uitgestuurd maar start op eigen houtje een zoektocht. Al snel komt ze op het spoor van een misdaadorganisatie met wijde internationale vertakkingen. Een geweldloze diamantroof, die angstvallig onttrokken werd aan de aandacht van de media, ontaardt geleidelijk in een wervelwind van bloed en wraak. Bling Bling – Diamantroof in Delhi, Jan Van der Cruysse, Uitgeverij Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2016, paperback, 500 pagina’s, ISBN 9789059087019, ¤ 24,99

DE GEHEIMEN VAN DE MAKELAAR Een woning of een appartement verkopen is niet altijd evident. En toch, vroeg of laat krijgt zowat iedereen ermee te maken om vervolgens een nieuw droomhuis of appartement te kunnen bemachtigen Bij een succesvolle aankoop of verkoop komt echter bijzonder veel kijken. De (ver)koper dient zich te ontpoppen als een makelaar met inzicht in de complexe spelregels van de vastgoedmarkt. Als een onderhandelaar die de kunst beheerst om een verkoopprijs juist in te schatten en het onderste uit de kan weet te halen. En als een ‘huisdokter’ die met enkele ingrepen de waarde van een woning gevoelig de hoogte kan injagen. In haar boek klapt erkend vastgoedmakelaar Eveline Hoste (ooit Miss Belgian Beauty) uit de biecht. Het resultaat is een heldere en overzichtelijke gids waarin je stapsgewijs leert hoe je een succesvolle (ver) koop kan realiseren, zonder onaangename verrassingen. De Geheimen van de Makelaar – Alles over stapsgewijs je huis kopen of verkopen, Eveline Hoste, Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2016, softcover met flappen, 160 pagina’s, ISBN 9789089316189, ¤ 22,95

// 53


VARIA ďƒ?

CHEFS TEGEN KANKER KONINKLIJKE VILLA OOSTENDE CENTRUM VOOR ONCOLOGISCHE REVALIDATIE In de voormalige Koninklijke Villa in Oostende kunnen mensen met kanker en hun mantelzorger in alle comfort verblijven en zich ontspannen. Dit gezondheidscentrum heeft een unieke ligging met zicht op zee. Mensen met kanker kunnen er tijdens of na hun behandeling, zowel in residentieel verblijf als ambulant, terecht voor een multidisciplinair revalidatieprogramma dat bestaat uit kinesitherapie, ergotherapie, psychosociale begeleiding en opvolging door een revalidatiearts, cardioloog, diĂŤtist en psycholoog. Dit alles met als doel een zo groot mogelijke redzaamheid om familiale, sociale en professionele re-integratie mogelijk te maken.

54 //


STEUNFONDS & FUNDRAISING In samenwerking met de Stad Oostende, de Dienst Toerisme en het Economisch Huis van Oostende organiseert het ‘Steunfonds voor Oncologische Revalidatie Koninklijke Villa Oostende vzw’ een fondsenwervingsdiner. Dit gebeurde onder de auspiciën van haar voorzitter, Burgemeester van Oostende en Minister Van staat Johan Vande Lanotte op maandag 20 februari 2017 in de prestigieuze Delvauxzaal van het Casino-Kursaal van Oostende en in samenwerking met zes vermaarde topchefs en voedingsspecialisten onder de titel Chefs Tegen Kanker.

SPECIFIEKE DOELSTELLING 2017 Voor deze vijfde editie van dit initiatief hebben de organisatoren een aantal concrete doelstellingen voorop gesteld. Zo willen zij de nodige fondsen verzamelen om het

aangeboden zorgprogramma voor iedereen toegankelijk te maken. Hierbij is het streefdoel om in samenwerking met de Rotary Club Oostende honderd overnachtingen volledig gratis aan te bieden aan jonge mensen met kanker van minder dan zesentwintig jaar én hun begeleider. Daarnaast willen zij vijfhonderd overnachtingen voor patiënten en hun begeleider betaalbaar maken door een financiële tussenkomst van € 40,- per nacht (bovenop de tussenkomst van de mutualiteiten). Tenslotte is het eveneens de bedoeling om ook een duurzame oplossing te geven aan noodzakelijke toegankelijkheidswerken voor zorgbehoevende patiënten.

ZES TOPCHEFS IN DE BRES De avond van 20 februari kondigt zich aan als een gastronomisch topevenement. Na de receptie in de Erehal van Kursaal Oostende wacht de gasten een meergangendiner dat verzorgd wordt door een selecte groep van gastronomische autoriteiten: Sandra Bekkari (auteur en voedingsdeskundige) – Marcelo Ballardin (OAK Gent) – Benoit De Witte (Benoit & Bernard Dewitte, Kruishoutem) – Michael Vrijmoed (Vrijmoed Gent) – Filip Claeys (de Jonkman, Brugge & Northseachefs) – Roger Van Damme (Het Gebaar, Antwerpen).

INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN: Tom.Decraecke@bzio.be Koninklijke Villa Koningsstraat 79 8400 Oostende

v.l.n.r. Filip Claeys, Benoit Dewitte, Marcelo Ballardin, Roger Van Damme, Sandra Bekkari, Michael Vrijmoed // 55


IE

VARIA // BOOKS

EDITIE

•F

10 JA AR

M

€ 29,99

DITIE

FEE

NEN WO ET STIJL

STE

STEDIT

EST

EE

PAT R I C K R E T O U R

WONEN MET STIJL

WONEN MET STIJL

FE

PAT R I C K R E T O U R FOTOGR AFIE

MICH VERBELEN

T I J D L OZ E D R O O M H U I Z E N

WONEN MET STIJL – TIJDLOZE DROOMHUIZEN Met deze ‘woonklepper van formaat’ brengt auteur Patrick Retour de spreekwoordelijke kers op de taart bij de viering van ‘Tien Jaar Wonen met Stijl’. Het boek bundelt de vierendertig boeiendste reportages die in deze reeks de voorbije tien jaar de revue zijn gepasseerd. Het is een zorgvuldig geselecteerde bloemlezing van diverse woonstijlen, van zen tot weelderig en van strak klassiek tot uiterst modern. Tal van internationaal gerenommeerde stylisten zoals Peter Deckers, Pieter Porters, Piet Boon, Jean-Jacques Soenen, Jan des Bouvrie, Ilse De Meulemeester en vele anderen tonen het beste van hun kunnen.

56 //

Als Vlaanderens grootste expert op het gebied van wonen, trendwatcher en journalist bij diverse kranten en tijdschriften brengt Patrick Retour in een heldere schrijfstijl de door hem beschreven schitterende projecten. De talloze foto’s van de onafscheidelijke ‘huisfotograaf’ Mich Verbelen verheffen het boek tot een onmisbaar kunstwerk voor iedereen die op zoek is naar inspiratie bij de aankleding en inrichting van een interieur. Wonen met Stijl – Tijdloze Droomhuizen, Patrick Retour, Uitgeverij Manteau, Antwerpen, 2016, gebonden, 432 pagina’s, ISBN: 978902233037, ¤ 29,99.


INTERVIEW 

ALS ARCHITECT KAN JE JE OP ÉÉN MANIER ONDERSCHEIDEN: MET JE EIGEN STIJL ARCHITECT PIET BAILYU KNOKKE-HEIST

// 57


INTERVIEW // PIET BAILYU

Architectenbureau Project laat zich leiden door de overtuiging dat de kwaliteit van onze omgeving rechtstreeks invloed heeft op de kwaliteit van het leven, zowel op de werkplaats, thuis of in de publieke ruimte. Piet Bailyu, zaakvoerder van Project Architects, studeerde in 1992 af aan Sint-Lucas Gent. Zijn inspiratie en liefde voor architectuur kwam er van vader op zoon. ‘Mijn vader was architect en mijn grootvader ook. In het bureau van mijn vader kon ik onmiddellijk aan de slag.’ ‘Later werd ik zelfstandig en verhuisden we naar Knokke-Heist’, aldus Piet Bailyu. ‘Sindsdien volgde een uitbreiding van de zaak. Vandaag werken er negen mensen voor Project Architects. Mijn vader ging voornamelijk aan de slag in de sector van de appartementsgebouwen en ook een stukje in privégebouwen. Als student begon ik al te tekenen voor een bouwfirma, toen als zelfstandig architect. Later, toen mijn vader vertrok, richtte ik me meer op de residentiële markt in Knokke en omgeving.’

© MF

PROJECT ARCHITECTS HEEFT NAAM EN FAAM IN DE WIJDE REGIO. WAAR ZIJN JULLIE ZOAL ACTIEF? Onze actieradius loopt van Knokke-Heist over Wenduine, een stukje Middelkerke, Deinze en Gent. Dat is de streek waar we residentiële woningen en projecten voor onze rekening nemen. In de streek van Gent tot Brussel doen we voornamelijk logistieke opdrachten en kantoorgebouwen.

ZELF BEN JE ERG VERTROUWD MET DEZE STREEK. Klopt, ik heb mijn roots in Heist. Als kind woonde ik altijd in deze streek. Daarna verhuisde ik naar de Kalvekeetdijk om meer ruimte te hebben en meer faciliteiten te voorzien zoals kantoren en parking voor ons bedrijf. Ik woon in de hoeve vlak naast de firma.

JE VERTELDE DAT JE NEGEN MENSEN IN DIENST HEBT. HOE ZIT HET ORGANIGRAM VAN PROJECT ARCHITECTS ERUIT? Ik hou mij vooral bezig met alles wat het ontwerp betreft. Alles passeert langs mij, ontwerpen is mijn dagelijkse bezigheid. Daarnaast heb ik een architect en een ingenieurarchitect in dienst die zich ontfermen over de uitvoering, twee assistent-architecten die zich bekommeren over het tekenwerk, iemand voor de administratie en een aantal freelancers die de pieken van het werk opvangen. Van zodra mijn ontwerp klaar is, verhuist het project naar twee andere mensen die de uitvoering in handen nemen.

58 //


HEB JE VOLDOENDE TIJD OM EEN EIGEN VISIE UIT TE WERKEN? Dat lukt mij enkel door het feit dat ik mij volledig hierop toespits. Ik neem ook veel tijd om een eigen stijl te bedenken, er is maar één manier om je te onderscheiden. We kiezen voor constante verfijning. De komende jaren wil onze zaak zich nog meer inzetten op creatieve ontwerpen die de uitvoering niet alleen op een verstandige manier aanpakken, maar die zich vooral onderscheiden.

INNOVATIEF DENKEN EN WERKEN IS WELLICHT EEN PERMANENTE UITDAGING? Klopt. Er spelen altijd stedenbouwkundige beperkingen, alhoewel we proberen om daar mee om te gaan. Als je een degelijk alternatief met veel ruimtelijke kwaliteit aanbiedt, is er veelal nog een opening om iets naar je hand te zetten. Aan de technische kant zijn er met de jaren redelijk wat beperkingen bijgekomen, maar die geven uiteindelijk kwaliteit aan je gebouw. Het is goed dat we daarmee leren omgaan.

DE CONCURRENTIE ZIT NATUURLIJK NIET STIL. IN ELKE SECTOR WORDT ER WEL EENS LEENTJEBUUR GESPEELD?

HOE BELANGRIJK IS DE JAARLIJKSE VASTGOEDBEURS IN CANNES VOOR PROJECT ARCHITECTS? Wij gebruiken dat event meer om te kijken wat er in de wereld gebeurt. Ons bureau is te klein om er zelf te staan met een stand. Ik ga er elke twee jaar naartoe, niet om te netwerken maar uit nieuwsgierigheid hoe andere grote architectenbureaus hun projecten voorstellen. In Cannes komen er spelers van over de hele wereld samen. Je wisselt continu informatie uit met mensen uit de sector, maar ik zou niet durven stellen dat daar elke dag grote deals gesloten worden.

HOE ZIT HET MET DE INBRENG VAN JULLIE COLLEGA’S DAAR? SPEELT ER BELGISCHE TROTS IN FRANKRIJK? Elk jaar zitten er een paar grote Belgische kantoren elk jaar in Cannes, vaak spelers die internationaal mikken. Voor ons bureau is dat niet aan de orde. Tenzij we van de stad een opdracht voor een groot gebouw zouden krijgen, dan kan zo’n beurs al eens interessant zijn.

Ik ben vooral fier als ze onze stijl kopiëren, want dat is een teken dat het hier goed loopt. Dan hol je niet achter de feiten aan, maar sta je aan de wieg. Kopiëren is natuurlijk een groot woord, maar met je laten inspireren heb ik geen probleem. Elke architect loopt rond en steelt met zijn ogen. Er is wel een verschil tussen inspireren en kopiëren.

© MF

// 59


INTERVIEW // PIET BAILYU

EEN OPDRACHT VOOR EEN (LOKALE) OVERHEID IS ALTIJD PRESTIGIEUS. OOK VOOR JULLIE KANTOOR? Wij werken vooral voor privé-bouwontwikkelaars. Op dat vlak zijn we een commercieel bureau. Wij doen minder mee aan wedstrijden. In de toekomst kan die visie wel veranderen. Inschrijven voor aanbestedingen en wedstrijden kan in de toekomst een onderdeel worden van onze ontwerpen. Vandaag zijn wij vooral bezig met commerciële bouwpromotoren. In Knokke hebben we een aantal projecten van grotere omvang op ons palmares, maar geen projecten met een groot maatschappelijk belang.

IS ER EEN BEPAALDE RODE DRAAD IN JULLIE KLANTENBESTAND? Wij mikken op een publiek dat onze manier van aanpakken waardeert. Dat staat los van de budgetten die daarvoor vrijgemaakt worden. Een particulier die iets in het Knokse wil bouwen, heeft automatisch meer mogelijkheden om hier te kunnen kopen en te bouwen boven het Vlaams gemiddelde. Het is niet zo dat we ons puur op die markt richten, op het duurste segment zeg maar. Elk jaar krijgen we de opdracht voor een vijftal woningen, de rest is residentieel.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN WONEN AAN DE KUST ERUIT? Met appartementen van zo’n acht tot negen bouwlagen is de zeedijk al genoeg gesloten. We hebben er al dikwijls over gediscussieerd. Je zou een opening moeten

60 //

laten in de zeedijk zodat de dijk geen gesloten wand is. Dan worden de dijk en het strand opnieuw meer verbonden met het hinterland. Appartementen kunnen in die visie wel de toelating krijgen om enkele bouwlagen hoger te gaan, want met een opening tussen de gebouwen krijg je een meerwaarde voor de omgeving. Hoger bouwen om gewoon meer mensen in appartementen te krijgen, lijkt mij geen goede manier van nadenken.

EVENTUEEL PROTEST VAN BUURTBEWONERS, WAAR DAN OOK, KAN JE NATUURLIJK NOOIT UITSLUITEN. Als hoogbouw last berokkent voor een omgeving, is dat een terecht pijnpunt. Niemand verliest graag zijn zonlicht omdat er naast je plots vijf bouwlagen bijkomen. Het is logisch dat er daarvoor veel tegenkanting is, maar als je op bepaalde plekken openheid krijgt of een meerwaarde creëert met horeca en winkels, dan kan dat een algemene verbetering zijn goed voor een leefomgeving. Als het enkel de bedoeling is om een bouwpromotor of architect meer te laten verdienen, dan zijn we verkeerd bezig.

HEEFT PROJECT ARCHITECTS ENKELE CONCRETE PROJECTEN OP STAPEL? Eén van de projecten waarover we in onderhandeling zijn, is de verbouwing van een oude gevel


uit de jaren dertig. De gevel behouden we en daarbovenop voorzien we een hedendaagse rechthoek, waardoor de eigenaars hun gebouw kunnen houden en een vernieuwd appartement krijgen.

DAT KLINKT ALS EEN MODERNE INVULLING MET RESPECT VOOR HET VERLEDEN. Bij kleinere woningen wordt het proces waarbij een oud gedeelte bewaard wordt en er nieuwe stukken bijkomen, al langer toegepast. Dit project zal een van de eerste meergezinswoningen zijn. Het project is er nog niet volledig door. Op een andere plaats in Duinbergen realiseren we het grootste gebouw van meergezinswoningen in Knokke. Extra bouwlagen waren hier geen probleem, omdat het gaat om een beëindigingspunt. Het is een combinatie van hedendaagse architectuur en klassieke vormgeving. Het dak ligt er bijna op, het volume is stilaan zichtbaar.

ving vandaag. Je kan een gebouw maken dat totaal verkeerd in elkaar steekt op vlak van klimaat, maar waarbij je via extra technieken wel de klimaatnormen haalt. Dat is tegenstrijdig.

BOUWEN WE STRAKS ELK HUIS MET EEN VERPLICHT AANTAL ZONNEPANELEN? Ik heb geen probleem met het feit dat je platte daken van veel zonnepanelen voorziet. Mensen verplichten om op elk hellend dak van elke woning een zonnepaneel te voorzien, dat zou esthetisch niet verantwoord zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we duurzaamheid en milieuvriendelijke maatregelen op een andere manier kunnen omarmen. Tekst: MF Foto’s: © Project Architects & MF

GAAT ECOLOGIE HAND IN HAND MET MODERN BOUWEN EN WONEN? Eén van mijn ideeën is dat je zo weinig mogelijk nood moet hebben aan zonnepanelen en andere technieken die voldoen aan de wetgeving. Bij het ontwerp van een gebouw moet je zoveel mogelijk rekening houden met natuurlijke factoren op vlak van lichtinval en verwarming. Zo vermijd je dat er extra technieken nodig zijn om aan je verwacht energiepeil te komen. Als je dat integreert in je ontwerpfase, dan is dat een verstandige manier om mee om te springen. Dat vind ik een probleem van de wetge-

// 61


FOR MONTE: Renovatiewerken voor residentiĂŤle en commerciĂŤle panden. Eigentijdse, trendy en kwaliteitsvolle afwerking. Uiterst competitieve prijs. Persoonlijke aanpak. Zowel kleine aanpassingen als totaalrenovatie van A tot Z.

vraag ons uw vrijblijvende prijsofferte.

www.formonte.be info@formonte.be | www.formonte.be Albatrosstraat 14, 8301 Knokke-Heist Voor u op afspraak geopend. +32 483 09 44 40


WOONTRENDSPOTTING MET PATRICK RETOUR 

VLEUGJE BLINGBLING

Met de aparte accenten maak je het verschil bij de verfraaiing van een interieur. Laat je inspireren door Patrick Retour, de succesauteur van de reeks boeken ‘Wonen met stijl’. Een trend die zich heden ten dage duidelijk aftekent: met een vleugje blingbling vanwege Dauby, Taps & Baths en Pure Interior geef je je thuis een levendige touch. Kers op de taart: warmte van een vuur met sobere uitstraling van De Backer Haarden, dan is het helemaal gezellig thuiskomen.

1 // 63


WOONTRENDSPOTTING MET PATRICK RETOUR // VLEUGJE BLINGBLING

2

3 64 //

1 Designbad in vertind koper van Taps & Baths. Beslist het summum van zintuigelijk wellnesscomfort, www.badwinkel.be – 2 Klassiek kraanwerk met strak kantje dankzij dat streepje zwart. Elk product wordt handmatig afgewerkt volgens procedés eigen aan de overlevering van generatie op generatie. Vandaar de verworven titel ‘Master Tapmakers’, www. kenny-mason.com - 3 Authentieke dispenser die de woning charmeert met een genoeglijk puur aroma, www.purefragrance.be (ook voor online bestellingen).


4 5

6 4 De geurverdelers van Pure Interior gebruik je met zogenaamde no flip reed technologie staafjes in katoenvezel die de 100% natuurlijke olie gelijkmatig absorberen en verdelen. Goednieuw is dit charmante ronde model – 5 Sfeerlicht met tijdloos Pure Lights signatuur, al even verfijnd als het geroemde sierbeslag, www.pureinterior.be – 6 De finish in zuiver gepolijst koper geeft deze kraan een exquise look. Als je in Knokke bent, breng dan eens een bezoekje aan de winkel van Taps & Baths aldaar, nr 46 in de Dumortierlaan.

// 65


ďƒ?

WOONTRENDSPOTTING MET PATRICK RETOUR // VLEUGJE BLINGBLING

7 8

7 Dauby ken je van hun ambachtelijke collecties klinken en trekkers. Maar wist je dat ze nu ook een hele lijn designmodellen hebben, zoals de Sving inox Red Spring, alsook industrieel getinte pareltjes type PQ RM? Info: www.dauby.be 8 Je ziet terug veel smeedijzer, ook in de badkamer. Met dit resultaat houdt Taps & Baths het midden tussen retro en industrieel, www.badwinkel.be

66 //


9

10

11 9 Echt het neusje van de zalm! Zeer veel gashaarden ogen alsof ze branden met echt hout. Dit nieuwe model knettert zelfs en het lijkt wel of de vlammen gensters slaan. www.dbhaarden.be 10 De tuin is tegenwoordig een tweede woonkamer, winter en zomer. Wat dacht je van dit pareltje gezien bij De Backer Haarden? Interessant: de hoofdvestiging van Heist-op-den-Berg werd recent uitgebreid met een showroom te Lille waar beleving met alle zintuigen centraal staat. www.dbhaarden.be 11 Zeker tijdens de feestdagen speelt de strakke haard - hier verfijnd benut als spacedevider - een extra rol bij het creÍren van een genoeglijke familiale sfeer. www.dbhaarden.be

// 67


De Kust is van iedereen.

Oostende

Bredene

Middelkerke Westende Lancering

Residentie Royal Golf Gardens | De Haan Driftweg 176 - Villa A Klassevolle woonappartementen met 2 of 3 slpks., van 102 m² tot 197 m² Op wandelafstand van zee Vanaf € 220.000 tot € 560.000

Residentie Caprice | Oostende Raversijdestraat 20 Kwaliteitsvolle appartementen met 1 of 2 slpks., van 94 m2 tot 174 m2 Ruime zonneterrassen Van € 180.000 tot € 425.000

Residentie Waterfront | Zeebrugge Rederskaai 33-34 Ruime woonappartementen met 1, 2 of 3 slpks., van 89 m² tot 123 m² Frontaal zicht op de jachthaven Vanaf € 295.000 tot € 460.000

Residentie Perla I | Oostende Torhoutsesteenweg 83 Centrumresidentie met 1, 2 of 3 slpks., van 63 m² tot 153 m² Garageboxen inhouse Vanaf € 150.000 tot € 340.000

Residentie Riva | Middelkerke J. Casselaan 14 Kwaliteitsvolle appartementen met 1 of 2 slpks., van 83 m² tot 113 m² Zuidgeoriënteerde terrassen achteraan Vanaf 195.000 tot € 315.000

Residentie Nautica II | Wenduine Hoek Hovenierstraat/Zeevillalaan Luxe appartement met 1 slpks., van 63 m², incl. kelder Bij duinen en zee € 170.000

Residentie Verona I | Bredene Peter Benoitlaan 1-11 Klassevolle appartementen met 1,2 of 3 slpks., van 65 m² tot 162 m² Op 200m van de zee en strand Vanaf 155.000 tot € 385.000

Havenresidentie Waterview | Oostende Hoek Vindictivelaan 21/Dekenijstraat 18 Exclusieve appartementen met 2 slpks., van 91 m² tot 111 m² Panoramisch zicht op jachthaven Vanaf € 425.000 tot € 585.000

059 80 91 91 059 70 80 90

600 nieuwbouwappartementen aan zee,

Oook open op zondag!

gelegen tussen Middelkerke en Zeebrugge

| 8400 Oostende Troonstraat 60 Vindictivelaan 21 | 8400 Oostende

| |

vastgoedgroep-degroote.be


Blankenberge

Zeebrugge

Wenduine De Haan

Bij ons bent u de ster. Lancering

Residentie Royal Golf Gardens | De Haan Driftweg 177 - Villa C Klassevolle woonappartementen met 2 of 3 slpks., van 85 m² tot 224 m² Op wandelafstand van zee Vanaf € 225.000 tot € 310.000

Residentie Queens II | Oostende Perronstraat 6 Appartementen op toplocatie met 1, 2 of 3 slpks., van 65 m² tot 156 m² Extra-large terrassen van 2 m diep Vanaf € 140.000 tot € 395.000

Residentie North Beach | Oostende Zeedijk 335/Duinenstraat Zeedijkresidentie met 2 of 3 slpks., van 121 m² tot 136 m² Frontaal zeezicht en open duinenzicht Vanaf 320.000 tot € 395.000

Residentie Bristol | Middelkerke Koninginnelaan 69-71

Residentie Beluga | Bredene Duinenstraat 314-318

Residentie Queens I | Oostende Brigantijnenstraat/Vrijhavenstraat

Kwaliteitsvolle appartementen met 2 of 3 slpks., van 89 m² tot 149 m² In de winkelstraat en nabij duinen Vanaf 205.000 tot € 295.000

100% familiebedrijf rechtstreeks van de aannemer eigen professionele verhuurdienst

Kwaliteitsvolle appartementen met 2 slpks., van 72 m² Zuid-west ligging, hoeklocatie € 205.000

Uitzonderlijk wooncomfort met 1 of 2 slpks., van 61 m² tot 110 m² Nabij centrum en jachthaven Vanaf € 160.000 tot € 265.000

Residentie Milano | Oostende Langestraat 90-98 Optimaal wooncomfort met 1, 2 of 3 slpks., van 59 m² tot 111 m² Centrumlocatie, vlakbij de Zeedijk Vanaf € 160.000 tot € 305.000

Residentie Perla II | Oostende Toekomststraat 2-4 Centrumresidentie met 2 slpks., van 93 m² tot 123 m² Garageboxen inhouse Vanaf € 195.000 tot € 250.000


COVERSTORY 

JULY HEMELAER

Meneer Trump mag orakelen zoveel hij wil: vrouwelijk schoon en intellect gaan wél samen. En voor dat bewijs moesten we niet ver lopen. In hartje Knokke, op de hoek van de Dumortierlaan en de Koninginnelaan, treffen we niemand minder aan dan de vroegere Miss Knokke-Heist (2007)

70 //

July Hemelaer (30 j.) die er met succes het immobiliënkantoor LIV Immo runt. In het licht van dit vastgoednummer van Blue Buddha Magazine is dit natuurlijk dé ideale gelegenheid om haar persoon en haar activiteiten even wat uitgebreider in de aandacht te brengen.


JONG, SPORTIEF EN AMBITIEUS Het succesverhaal van July Hemelaer begint al op jeugdige leeftijd. Als negentienjarige is ze de jongste pilote ooit in de internationale sport van de powerboating en haalt ze daarmee tot ver buiten de gemeentegrenzen de krantenkoppen. In deze Formule 1 voor raceboten scheert ze moeiteloos tegen honderddertig kilometer per uur over de golven. Een goed jaar later haalt ze opnieuw alle mediabelangstelling naar zich toe wanneer ze gekroond wordt tot Miss Knokke-Heist. Een snoepreisje naar Thailand, een prachtig Miss Knokke-Heist juweel en het gebruik gedurende een vol jaar van een exclusieve Saab Cabrio zijn de welgekomen souvenirs die na zoveel jaren nog steeds in haar geheugen gegrift staan. Toch is mooi en sportief zijn niet het enige wat haar jeugdig levenspad bepaalt. In Gent werkt ze met succes haar hogere studies marketing en vastgoed af, waarna ze in haar thuisstad Knokke-Heist in het voetspoor treedt van haar oom Pierre Colpin die er het immobiliënkantoor Liv Immo runt. Ook daar zet haar succesverhaal zich onverminderd verder want in 2012 neemt ze definitief het kantoor van haar oom over. Volgens July Hemelaer een bewuste keuze want reeds op jeugdige leeftijd was ze geïnteresseerd in de sector. ‘Via mijn moeder, die eveneens actief was in het immobiliënkantoor van oom Pierre, werd ik van in mijn jeugd bijna dagdagelijks geconfronteerd met de boeiende wereld van het vastgoed’, begint ze haar verhaal. ‘Ik vond dat van meet af aan een leuke job. De vastgoedsector is zeer dynamisch, je komt met veel mensen in contact en de combinatie tussen kantoor- en buitenwerk geeft heel veel afwisseling.’

GEEN ECHTE CRISIS… WEL CORRECTIE Op de vraag of de laatste jaren het vet niet van de soep is antwoord ze ontkennend. ‘Neen, helemaal niet. De markt is wel veranderd. Daarvoor zijn er een aantal direct aanwijsbare factoren. Eerst en vooral is het natuurlijk zo dat door de komst van het internet de mensen veel beter geïnformeerd zijn dan vroeger. In de meeste gevallen is er vooraf al een grondige prospectie gebeurd vooraleer ze het kantoor binnenstappen. Maar dat heeft ook zijn voordeel want daarmee weten ze meestal al veel gerichter wat ze willen. Dat maakt de vraag voor ons al een stuk eenvoudiger. Daarnaast speelt natuurlijk ook het feit dat de crisis de mensen ertoe heeft aangezet om hun geld rationeler te beheren. Er wordt duidelijk niet over één nacht ijs gegaan bij de aankoop van vastgoed.’

POSITIEVE EVOLUTIE ‘Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat er na 2008 een lichte achteruitgang heeft plaatsgevonden’, gaat ze haar verhaal verder. ‘Niet echt crisis maar we voelden wel dat het moeilijker ging. De markt is zich sinds vorig jaar

duidelijk aan het herstellen. We merken wel verschuivingen. Zo wordt er tegenover vroeger trager beslist. Hoe paradoxaal het ook klinkt is het duidelijk dat het internationale terreurklimaat in ons voordeel werkt. Mensen zijn minder geneigd om verre reizen te maken en investeren liever in een tweede verblijf in eigen land. Dat de Belgische kust op dit vlak hun voorkeur wegdraagt,is zonder meer duidelijk. En tenslotte is het natuurlijk een open deur intrappen wanneer ik stel dat de onzekere toestand van de financiële beleggingsmarkt en de lage rente in ons voordeel speelt. De spreekwoordelijke bakstenen geven duidelijk meer zekerheid dan een financieel beleggingsavontuur.’

NATIONAAL & INTERNATIONAAL Volgens July Hemelaer blijft er zowel vanuit het binnenland als vanuit de ons omringende landen nog steeds een constante belangstelling voor vastgoed in Knokke-Heist. ‘Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat vastgoed in Knokke-Heist in het verleden terdege bewezen heeft dat het hier gaat om een zeer standvastige markt,’ verduidelijkt ze dit fenomeen. ‘Ook in het binnenland overstijgt ons klantenbestand de provinciegrenzen ruimschoots. Knokke heeft nog altijd een unieke aantrekkingskracht voor mensen uit Antwerpen, Brussel en zelfs vanuit Luxemburg en Nederland. In Knokke valt er

// 71


COVERSTORY // JULY HEMELAER

immers het hele jaar door heel wat te beleven, zowel in de zomer als in de winter en taalbarrières zijn hier zo goed als onbestaande. En wanneer we de vergelijking maken met bijvoorbeeld Oostende, dan stellen we vast dat de keuze vooraf gemaakt is. Ofwel trekt men naar Knokke-Heist, ofwel kiest men voor Oostende of een andere bestemming aan de Belgische kust. Noem het gerust een héél bewuste keuze zonder discussie vooraf.’

NIEUW VERSUS BESTAAND ‘Ook daar stellen we vast dat de markt aan het verschuiven is. De laatste tijd evolueert ze meer en meer in de richting van nieuwbouw. Dit heeft duidelijk te maken met de toenemende aandacht voor alles wat verband houdt met e-normen. Tegenover nieuwbouw, die wat dat betreft aan alle eisen voldoet, staat natuurlijk dat bestaande gebouwen tegen 2020 aan deze strengere eisen van de milieunormen moeten voldoen, wat uiteraard een invloed heeft op de te verwachten hoge onderhouds- en renovatiekosten aan oudere gebouwen. Daar tegenover staat dan weer dat een ouder gebouw meestal over grotere ruimtes beschikt en een zeer uitgesproken architectuur en afwerking heeft. Met ons koperspubliek dat voor een groot deel bestaat uit wat oudere mensen wiens woning is afbetaald en die hun spaarpot op een verstandige manier willen investeren zitten wij met ons kantoor gelukkig in het segment waar zich de meeste beweging voordoet. Zelfs in Knokke-Heist waar af en toe toch wel eens wilde verhalen de ronde doen over zeer exuberante vastgoedprijzen, gaat de grootste interesse van ons cliënteel naar het marktsegment dat zich situeert tussen de tweehonderdvijftigduizend en één miljoen euro.’

HET MISSENVOORDEEL Onze vraag of het feit dat ze als BK (= bekende Knokkenaar) misschien wel meer klanten aantrekt, antwoordt July Hemelaer met een schuchtere glimlach. ‘Ik geloof niet dat dit echt in mijn voordeel speelt. Feit is wel dat ik vanaf mijn zesde in Knokke woon en dat ik de stad ken als mijn broekzak. Ik heb er heel veel contacten en dat speelt na-

72 //

tuurlijk ook mee. We zijn wel een stad maar in feite is Knokke een groot dorp, noem het gerust één grote familie, waar zowat iedereen, iedereen kent.’ ‘Dat verklaart natuurlijk waarom ik een heel goede band heb met Christoph en Ann van Blue Buddha. Het verheugt me trouwens om vast te stellen dat hun Blue Buddha Magazine de laatste tijd een zeer positieve evolutie kent. Waar het in aanvang kon beschouwd worden als een mooi fotoboek met verslaggeving over de Blue Buddha activiteiten, is het vandaag de dag uitgegroeid tot een volwaardig lifestyle magazine met uitgebreide aandacht voor allerlei actuele en interessante onderwerpen.’ Tekst: Walter Ego - Foto’s: © Fabien Raes


Communiekleding

&

Vormselkleding

TARATATA • RIJKSWEG 158 • B-3630 MAASMECHELEN • +32 (0) 89 76 53 50 • WWW.TARATATAGIRLS.COM


EVENTS 

INTERNATIONAAL CIRCUSFESTIVAL VAN MONTE-CARLO Voor de eenenveertigste keer vindt van 19 tot 29 januari 2017 - in Monaco, vlakbij de prestigieuze jachthaven van Fontvieille, het jaarlijks ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ plaats. Circusartiesten uit de ganse wereld treden er in een reeks wervelende circusshows op en dingen er naar de fel

74 //

begeerde ‘gouden of zilveren clown’. Gedurende meer dan een week kan het uit alle windrichtingen talrijk opgekomen publiek er met volle teugen en in een authentieke circussfeer genieten van acrobatie, lenigheid, vaardigheid, dressuur en clowneske humor van de bovenste plank.


EEN PRINSELIJKE ERFENIS Dit internationaal circusfestival werd in 1974 in het leven geroepen door wijlen Prins Renier III van Monaco en groeide ondertussen uit tot het meest gevarieerde en het meest representatieve circusspektakel van de ganse wereld. Russische clowns, Indische olifanten, Koreaanse trapezisten, witte tijgers uit Siberië, raspaardjes van Medrano, koorddansers uit Oekraïne, gedresseerde hondjes uit Italië, Amerikaanse magiërs, Chinese diabolokunstenaars… en alles wat er in de internationale circuswereld op het hoogste niveau actief is bezorgt het publiek gedurende tien volle dagen een oogstrelend, uniek en adembenemend spektakel.

SENSATIE EN EMOTIE Spanning, ingehouden adem, verrassing, gelach en applaus vullen de feestelijk gedecoreerde circustent en dringen door tot in de diepste lichaamsvezels van jong en oud. Dit zowel in de prinselijke loge als bij het ‘gewone’ publiek. Kortom, het circusfestival van Monte-Carlo vormt het levende bewijs dat het traditionele circus, ondanks de vaak controversiële discussie bij dit thema, verre van dood is. Onder het motto ‘geen circus zonder dieren / met volle respect voor dieren’ wordt er de echte circustraditie in stand gehouden.

GEEN CIRCUS ZONDER DIEREN Het was inderdaad de vurige wens van Prins Renier om enerzijds de eeuwenoude circustraditie in stand te houden, doch er anderzijds ook over te waken dat de relatie tussen mens en dier in het circus op de meest humane manier wordt gevrijwaard. Daarom stelde hij van bij de start van zijn initiatief strenge eisen aan de manier waarop de dieren, zowel in de piste als tijdens hun verblijf erbuiten, diende te verlopen. Hierbij staat vooral de relatie tussen de temmers en verzorgers aan de ene kant en de dieren aan de andere kant centraal. Ook dit staat in de festivaleditie 2017 opnieuw centraal met als onvoorwaardelijke boodschap dat een circus slechts als volwaardig kan beschouwd worden wanneer er ook dieren in meespelen.

TWEE GROTE FAMILIES Om deze centrale gedachte ten volle gestalte te geven, zijn ook in deze editie twee grote circusfamilies met een lange traditie aangezocht om deel te nemen. De Russiche familie Zapachny, waarvan de broers Askold en Edgar het directeurschap waarnemen van het legendarische Staatscircus van Moskou, toont in een vertederend spektakel hun relatie met veertien tijgers en leeuwen. Erwin Fratello toont in een wervelende en speelse show op welke wijze olifanten en zeeleeuwen in staat zijn om het publiek in vervoering te brengen. Beide acts gelden als schoolvoorbeeld voor de unieke relatie tussen leerling en meester.

INTENSE VOORBEREIDING EN RESEARCH Een vol jaar aan voorbereiding gaat telkens vooraf aan de organisatie van dit jaarlijks weerkerend topevenement. Veelal in het nobele gezelschap van prinses Stéphanie, de gedreven ‘présidente’ van het internationaal circusfestival van Monte-Carlo, reist een ganse equipe gedurende twaalf maanden de hele wereld af op zoek naar de beste acts. Ronkende circusnamen zoals Fratellini, Bouglione, Pyongyang, Rastelli, Cirque du Soleil, Knie, Casartelli, Alvarez, Vassiliev en vele

// 75


EVENTS // INTERNATIONAAL CIRCUSFESTIVAL VAN MONTE-CARLO

76 //

andere sierden of sieren nog steeds de affiche en vormen de waardige opvolgers voor Charlie Rivel, die als eerste clown in 1974 de fel gegeerde ‘gouden clown’ in de wacht sleepte. Ook in 2017 is de eenenveertigste editie veelbelovend. Vanaf 19 januari staan iedere avond voorselecties, galavoorstellingen, prijsuitreikingen en shows van de winnende teams op de affiche.

BINNEN EN BUITEN Bij de start van het jaarlijks circusfestival trekt de bonte circusstoet vanaf de jachthaven van Fontveille naar het Palais des Princes in hartje Monaco. Duizenden enthousiaste circusfans juichen dan het bonte spektakel toe.In het mondaine Monte-Carlo staat alles gedurende de periode van het circusfestival in het teken van dit unieke gebeuren zodat het hele prinsdom als het ware is omgetoverd tot een compleet circusparadijs. Winkeletalages worden traditioneel feestelijk versierd rond het thema ‘circus’. Kunstgalerijen organiseren speciale thematentoonstellingen, restaurants serveren aangepaste menu’s en de souvenirindustrie beleeft ongekende hoogten met alles wat er van ver of van dichtbij met het circusleven verwant is.

Voor de echte circusliefhebbers ongetwijfeld de ‘place to be’ want nergens ter wereld valt in zo’n korte tijdspanne een zo grote concentratie aan hoogwaardig circusvertoon te beleven! Tekst: Walter Ego Foto’s: © Centre de Presse MC / Charly Gallo


Dumortierlaan 16, 8300 Knokke Maandag - zondag 10u00 - 13u00 & 14u00 -18u30. Doorlopend open in het weekend, tijdens vakanties en op feestdagen.


RUBRIEK // ARTIKEL

EVENEMENTEN OOSTENDE 

NYE DELUXE KURSAAL OOSTENDE Oudejaarsnacht in het Kursaal van Oostende staat traditioneel garant voor een exuberant feest. ‘De vierde editie van ‘New Year’s Eve Deluxe’ wordt opnieuw een groots festijn met verschillende muziekstijlen, live-muziek, bekende dj’s, een uitgebreid culinair buffet en héél veel confetti’, zegt directeur Peter Craeymeersch.

78 //


WAS HET NU 80, 90 OF 2000? Nieuw dit jaar is de samenwerking met Studio Brussel die tijdens het NYE van 31 december de hele Main Room inneemt waar de dj’s van de bekende radiozender, in het teken van het gelijknamig muziekprogramma ‘Was het nu 80, 90 of 2000’, de hele nacht door de beste danshits vanaf de jaren tachtig zullen draaien. De Ambi Room wordt muzikaal omkaderd door de liveband ‘The Amazing Flowers’. Sven Ornelis zorgt er voor de beste ambiance-hits. In de Club Ostendaise spelen uitsluitend Oostendse dj’s met onder andere Mario Willems, alias Dimaro, Mia Dewulf en GVQ. ‘En wie het nieuwe jaar letterlijk spetterend wil inzetten, kan op 1 januari een frisse duik nemen in de Noordzee tijdens de Nieuwjaarsduik,’ voegt Burgemeester Johan Vande Lanotte er volledigheidshalve nog aan toe.

TICKETS EN INFO: www.kursaal.oostende.be & www.nye.be

// 79


EVENEMENTEN OOSTENDE 

ONE NIGHT OF QUEEN QUEEN... DE LEGENDE

De in 1970 in Londen opgerichte rockgroep Queen is met gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor niet meer weg te denken uit de moderne muziekgeschiedenis. De band staat bekend om haar muzikale veelzijdigheid, geslaagde arrangementen, harmonieën en spraakmakende liveoptredens. Kortom, Queen mag, zelfs na de dood van Freddie Mercury kan Queen zonder meer beschouwd worden als een legende. 80 //


A TRIBUTE TO QUEEN One Night of Queen is één van de meest authentieke en impressionante Queen tributes ter wereld. Gedurende twee uur krijgt één van de meest legendarische rockbands de eer die hen toekomt met prachtnummers als Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to Love, I want to break Free en nog een heleboel andere nummers.

GARRY MULLEN & THE WORKS Frontman Garry Mullen heeft niet enkel de fysieke gelijkenissen met Freddie Mercury, maar ook zijn stem benadert de koning van de rock bijna tot in de perfectie. In 1986 gaf Queen zijn laatste concert van de Magic tour in het stadion van Wembley in Londen, net voor het overlijden van Freddie Mercury. Dat concert was zo indrukwekkend dat het bij de fans nog altijd in het geheugen staat gegrift. Het vormt de basis voor de concerten van Garry Mullen

en zijn band ‘The Works’. Garry Mullen is bijzonder succesvol geworden en beschikt ondertussen over een grote schare fans van over de hele wereld.

GRATIS NAAR ‘A TRIBUTE TO QUEEN’ Speciaal voor de lezers van Blue Buddha Magazine stelt Kursaal Oostende vijf gratis duotickets ter beschikking van de voorstelling op woensdag 11 januari 2017 om 20.00 u in het Kursaal van Oostende. Wie in aanmerking wil komen, moet uiterlijk tegen 4 januari 2017 een e-mail bericht sturen naar walter@bluebuddha.be met opgave van naam en adres en de vermelding ‘Queen’ + het antwoord op de vraag ‘In welk jaar overleed Freddie Mercury?’ De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

WWW.KURSAALOOSTENDE.BE

EVENEMENTEN OOSTENDE 

HERMAN VAN VEEN Op zaterdag 1 april 2017 is Herman van Veen met zijn muzikanten, liedjes en verhalen te gast in Kursaal Oostende. Deze veel gevierde en polyvalente artiest (schrijft, zingt, speelt viool, componeert en schildert) beklom voor het eerst in 1966 het podium. Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond waar hij zijn repertoire moeiteloos in vijf talen presenteert. Kursaal Oostende zaterdag 1 april 2017 om 20.00 u info en tickets: www.kursaaloostende.be

GRATIS NAAR HERMAN VAN VEEN Speciaal voor de lezers van Blue Buddha Magazine stelt Kursaal Oostende drie gratis duotickets ter beschikking van de voorstelling op zaterdag 1 april 2017. Wie in aanmerking wil komen, moet uiterlijk tegen 31 januari 2017 een e-mail bericht sturen naar walter@bluebuddha.be met opgave van naam, adres

en de vermelding ‘Herman van Veen’ + het antwoord op de vraag: ‘Hoe oud zal Herman van Veen zijn op 01.04.2017?’. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

// 81


RUBRIEK // ARTIKEL

EVENEMENTEN OOSTENDE 

BAL DU RAT MORT EDITIE 119

De oorsprong van het ‘Bal Du Rat Mort’ situeert zich in 1896. Toen trok een groep van zestien uitbundige Oostendse mannen, leden van de ‘Cercle Cœcilia’ op studiereis naar Parijs. Aan het nuttige werd ook het aangename gekoppeld met een bezoek aan het befaamde Montmartrekwartier, ‘Au Moulin Rouge’, ‘Le Ciel’ en ‘L'Enfer’. Laat in de nacht of vroeg in de ochtend kwamen ze terecht in de ‘RAT MORT’. Het orkest was al

82 //

vertrokken maar dankzij de huispianist en enkele leuke danseresjes werd er voor een passende epiloog gezorgd in de vorm van een onvergetelijke, feestelijke Parijse nacht... De belevenissen in Parijs moeten een enorme indruk nagelaten hebben bij de leden van de ‘Cercle’ want in 1898 werd het liefdadigheidsbal voor de eerste keer als ‘Bal Du Rat Mort’’ georganiseerd in Oostende.


LIBERATION BALL Honderdnegentien jaar later gaat dan ook naar jaarlijkse traditie in het Kursaal van Oostende het ‘Bal Du Rat Mort’, dit vanaf vrijdag 3 maart tot en met zondag 5 maart 2017). Editie 2017 staat helemaal in het teken van de jaren veertig en de bevrijding. Inspiratie voor de dresscode is dan ook niet ver te zoeken: matrozen, piloten, leger, pin-ups… en de sierlijke swing-stijl bieden quasi onuitputtelijke mogelijkheden en zullen ervoor zorgen dat de zalen van het Kursaal opnieuw helemaal ondergedompeld worden in de sfeer van toen.

DRIE DAGEN FEEST De feestelijkheden beginnen op vrijdag 3 maart in de Ridderzaal met een ‘Ve-Dey-Party’. Zaterdag staat het grote ‘Bal Du Rat Mort’ helemaal in het teken van de bevrijding met optreden van de Retronettes, live bands, een fotodecor, dansinitiaties, verschillende thema-acts en de alombekende kostuumwedstrijd. Wegens het groot succes van de vorige editie worden twee zalen ingericht: een ‘Swing Cave’ in de inkomhal en ‘The Big Liberation Ball’ in de erehal. Op zondag wordt het themaweekend afgesloten met een uitgebreide brunch in Restaurant Ostend Queen.

INFO EN TICKETS: www.kursaaloostende.be

// 83


START WITH PLEASURE, END IN BEAUTY Start je dag met plezier en eindig die in schoonheid met de nieuwe collectie ‘touch’ designschakelaars van CJC Systems.

CJC SYSTEMS I Vloedstraat 15 8800 Beveren - Roeselare I +32 (0) 51 24 61 40 I www.cjcsystems.com


VERLICHTING – DOMOTICA – ELEKTRICITEIT West Light nv 051 20 76 88

Vloedstraat 15, 8800 Roeselare www.westlight.be


EVENTS // KNOKKE-HEIST

EVENTS 

KNOKKE-HEIST HORIZON 8300 – KNOKKE-HEIST BOUWT VERDER

86 //

GRATIS EXPO

KNOKKE-HEIST BOUWT VERDER 17 oktober - 8 januari

Cultuurcentrum Scharpoord

V.U.: Jan Morbee, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist / Beeld: Compagnie-O. Architects i.s.m. John Körmeling

Wie alles wil te weten komen over de toekomstige urbanisatie en het leven gedurende de komende jaren in Knokke-Heist kan nog tot 8 januari terecht in het Cultuurcentrum Scharpoord. De vierde editie van de tentoonstelling Horizon 8300, ‘Knokke-Heist bouwt verder’ licht een tipje van de sluier over de toekomst van Knokke-Heist. De gemeente is op verschillende niveaus van onze samenleving actief. Deze expo focust op een vijftal domeinen die momenteel in volle verandering zijn. Ze geven de toekomst vorm en bepalen onze leefomgeving en woonkwaliteit. Cultuurcentrum Scharpoord – Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist Nog tot 8 januari 2017 – dagelijks van 10.00 u tot 19.00 u – Gratis toegang.


CASINO: NIEUWJAARSCONCERT TRIO VLAAMS MUZIEKTHEATER Op zondag 22 januari 2017 brengen drie topsolisten van het Vlaams Muziektheater om 11 uur een stijlvol nieuwjaarsconcert. Sopraanzangeres Nathalie Denyft, bariton François Jacobs en bas Kris Wouters zijn onze vaste gasten tijdens de eindejaarsperiode. Zij worden begeleid door een trio van muzikanten. Zij brengen een waaier van de meest populaire aria’s uit verschillende operettes van de Weense grootmeesters, Paul Abraham, Emmerich Kálmán, Franz Léhar, Robert Stolz en Johann Strauss. Een sterke muzikale start voor een schittend nieuw jaar! Tickets & prijs: e 16 en e 12 Uitpas (incl. hapje en drankje) Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, tel. 050 630 430

MOUNTAINBIKE BEACH CHALLENGE 2017 Onder het motto ‘back tot the roots’ werd het parcours hertekend. Om sneller een doortocht te hebben op de plaatsen waar het meeste publiek staat, werd er geopteerd voor een kortere ronde van zestien kilometer. Men kan kiezen om deze één, twee of driemaal af te leggen. De omstreden en vaak vervloekte slijkstrook werd geschrapt en de passages op verharde wegen werden tot een minimum herleid. Het resultaat blijft een zeer gevarieerde omloop waarbij de bikers de volledige kustlijn van in Duinbergen tot aan het Zwin volgen. Tonnen hard en zacht zand, tal van verrassende golfbrekers, de natuurlijke glooiïngen van het Zwin en de steile hellingen in Duinbergen staan garant voor een echte ‘Challenge’. Tijdstip: begin maart Locatie: Strand ter hoogte van het RBSC Duinbergen Info en inschrijvingen: www.mountainbikechallenge.be

MEER INFO EN EVENEMENTEN IN KNOKKE-HEIST: www.myknokke-heist.be

// 87


ZEEDIJK 550 | 8300 KNOKKE | TEL 0032/050 66 08 68 | INFO@ASTORIA-KNOKKE.BE


LIFESTYLE & LUXURY

TOYS 

FOR HER FOR HIM SIGRID B

LADIES PARADISE De Belgische juweelontwerpster Sigrid Brondeel richt zich met haar exclusieve creaties op een internationaal publiek. Haar passie voor juwelen ontstond al op jonge leeftijd en nog steeds kent haar creativiteit geen grenzen. Voor haar creaties gebruikt zij uitsluitend een selectie van de beste edelstenen en parels. Het zijn stuk voor stuk handgemaakte juwelen voor de klassevrouw die graag een uniek juweel draagt. Haar doordachte ontwerpen zijn gebaseerd op de kracht van edelstenen en emoties in hun zuiverste vorm. Alle juwelen zijn uniek en worden dus slechts één keer gemaakt als ‘pièce unique’. Meerdere keren per jaar gaat zij op schattenjacht… op zoek naar kleurrijke edelstenen, unieke parels, robijnen, saffieren en smaragden. (www.sigridb.com)

Rustig en vrolijk cadeautjes shoppen of een stresserende ‘last minute gift rush’? Het doet er niet toe, een vleugje geschenk-inspiratie voor de deadline shoppers is altijd meegenomen. In deze eindejaarseditie gaat onze speciale aandacht ook ditmaal weer naar uurwerken en juwelen. Weten hoe laat het is en er mooi uitzien is in deze periode immers meer dan ooit aan de orde. Blue Buddha Magazine brengt een zorgvuldige selectie die is afgestemd op ieders beurs… van schandalig duur tot aantrekkelijk goedkoop. (Walter Ego)

GRATIS PARELHALSSNOER In exclusiviteit voor de lezers van Blue Buddha Magazine geeft Sigrid B één mooi parelhalssnoer cadeau. Wie dit collier wil winnen moet vóór 15 januari 2017 om middernacht een e-mail bericht sturen naar walter@bluebuddha.be met daarin volledige naam en adres, de vermelding ‘Parelhalssnoer Sigrid B’ en het antwoord op de vraag: ‘Van welk Unizo-kwaliteitslabel zijn de juwelen van Sigrid B voorzien?’. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.

// 89


LIFESTYLE & LUXURY // TOYS FOR HER & FOR HIM

LEBEAU-COURALLY Lebeau-Courally is een typisch kosmopolitisch merk. De eigenaar is Belgisch maar de uurwerken zijn honderd percent Zwitsers. Naast de uurwerken is het merk sinds honderdzestig jaar eveneens actief in de vervaardiging van lederwaren en vanuit de zetel in Luik worden er wapens voor collectioneurs vervaardigd. De uurwerkproductie heeft zich in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid. Momenteel telt het merk vijf unieke collecties, Le Dauphin, L’Archiduc, Le Baron, Le Marquis en Le Comte. Alle worden ze gekenmerkt door een unieke combinatie van authenticiteit, kwaliteit en creativiteit. (www.lebeau-courally.com)

LIP

COMEBACK Het merk LIP, opgericht in 1876, zit diep in ons geheugen verankerd en maakt integraal deel uit van het historische erfgoed van de uurwerkmakerij. LIP keert terug naar zijn geboortestad om er een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis te schrijven. De horloges worden immers geassembleerd in ateliers die gevestigd zijn in Besançon, de bakermat van de Franse uurwerkmakerij. (www.loriaux.be)

MELANO

MINIMALISTISCHE OORSTEKERS Geen outfit is compleet zonder oorbellen. Blikvangers die subtiel in het oog springen en de vrouw nog meer laten stralen. MelanO presenteert met trots haar nieuwe en verrassende oorbellen binnen de collecties Twisted, Vivid en Friends. Oorbellen die in al hun variatie elke smaak en persoonlijkheid versterken. Dit najaar verblijdt MelanO de liefhebbers met een uitgebreide collectie aan stijlvolle, minimalistische oorknoppen. Deze oorstekers zijn door de ontwerpers afgeleid van de succesvolle Twisted Meddy’s en onder andere te verkrijgen in de stoere stud Keira, de tegendraadse square CZ Liza en de zacht gevormde bol Brigitte. (www. melano-jewelry.com)

90 //


GC WATCHES SMART LUXURY

Gc Watches maakt zijn tagline “Smart Luxury” helemaal waar met deze najaarscollectie. In de LadyChic Cable Collection worden motieven van touwen en kabels heel gesofisticeerd verwerkt in de kast, de schakels van de polsbandjes en de kroon. Bij de LadyChic Diamond Swirl staat één van de oudste liefdessymbolen centraal: de diamant, gevat in een wervelend ontwerp dat alles omhelst. De parelmoeren wijzerplaat biedt een rustpunt in het geheel. Een geschenkidee voor de feestdagen. En dan is er de capsulecollectie Floral Dream met een boho-chic inspiratie waarin bloemmotieven met accenten van roze goud de volle aandacht vragen - én krijgen. (www.vincentgaye.com)

BRONZALLURE

SEIKO

De band die Bronzallure MILANO met de stad Milaan heeft, leidt ons meteen naar Martina Colombari, Italiaanse actrice en model. Zij is de perfecte verpersoonlijking van de huisstijl met hedendaagse en elegante, casual creaties. Colombari, die vanaf het herfst/winterseizoen 2016/2017 het nieuwe gezicht van het merk wordt, is één van de Milanese schoonheidsiconen. De beste grondstoffen, pure vormen, uitstekend vakmanschap en met de hand gezette, gecertificeerde natuurstenen en bovendien een combinatie van een unieke roségouden bronslegering, gecombineerd met kleurrijke halfedelstenen. Bestemd voor alle vrouwen die van een tijdloze en smaakvolle stijl hun persoonlijke signatuur maken. (www.bronzallure.it)

De nieuwe Presage collectie is geïnspireerd op Seiko’s erfenis in het maken van mechanische horloges op topniveau. Met twee zeer speciale Limited Edition Chronografen wordt een eresaluut gebracht aan zestig jaar fabricatie van mechanische horloges maken én van Japan’s eerste polshorloge, de Laurel. In beide Limited Editions zijn de design-echo’s uit het verleden op prachtige wijze zichtbaar gemaakt. De wijzerplaten zijn vervaardigd in de traditie van oeroude Japanse kunstvormen, bij het ene model geëmailleerd en bij het andere afgewerkt met lak. Van beide modellen worden vanaf september 2016 maximaal duizend exemplaren op de wereldmarkt aangeboden. (www.seiko.nl)

MARTINA COLOMBARI

PRESAGE

// 91


LIFESTYLE & LUXURY // TOYS FOR HER & FOR HIM

PARELS BY B BARBARA LOUYS

In 2014 lanceerde Barbara Louys haar Belgische juwelencollectie ‘By B’ waarin ze zoetwaterparels en gerodineerd zilver met een gehalte van negenhonderdvijfentwintig duizendsten mooi tot hun recht laat komen. Korte en lange halssnoeren, oorbellen en armbanden bekoren door hun eenvoud met een originele toets en maken van een ‘By B’ juweel een trendy maar tijdloos sieraad. De collectie 2016-2017 omvat iconen van het merk zoals het moduleerbare ‘By B’ halssnoer met verwisselbare rijen, maar ook roségoud of geelgoud geplateerde juwelen die gekleurde parels, halfedelstenen en parelmoer combineren. De halssnoeren, unieke en exclusieve stukken, worden met de hand gemaakt in haar ateliers in het Brusselse. (info@by-b.be)

GRACE

ITALIAN STYLE

ESPRIT WATCHES NEW CLASSICS

New Classics is het centrale thema van de nieuwe collectie Timewear van Esprit. De collectie combineert trendy natuurlijke materialen met klassieke vormen en verenigt zo strakke lijnen met exclusieve details. Net als in de bijpassende Jewels collectie zijn ook hier de bekende stylistische elementen met veel creativiteit en elegantie geherinterpreteerd. De lederen horlogebandjes zijn bijzonder verrassend dankzij hun unieke oppervlakken en appliqués. Die details zorgen ervoor dat elk horloge uit deze collectie opvallend is, maar nooit opzichtig. Dit is een sterke, modieuze collectie met stukken die mooi zullen blijven, ook als het seizoen al lang voorbij is. (www.vincentgaye.com)

92 //

Deze nieuwe juwelencollectie is ontsproten uit een partnership tussen een gerenommeerde Belgische juwelier en één van de meest vermaarde Italiaanse juwelenateliers. Vanuit hun samenwerking werd een juwelenlijn ontworpen die GRACE werd gedoopt, een naam waarop het volledige assortiment is afgestemd omdat het een klassieke en zeer vrouwelijke elegantie uitstraalt en getuigt van een innovatieve geest. Het bijzondere karakter van het design van de GRACE juwelen is een delicaat en ijl spel van verstrengelde lijnen en asymmetrische volumes, dat een zeker bewegingsdynamisme oproept. Tegelijkertijd wordt er aan de klassieke stijl waarvan de modellenreeks de signatuur draagt, een vleugje hedendaags design toegevoegd. (www.gracejewelry.be)


GRATIS ICE LOULOU? Naar aanleiding van de lancering van Ice Loulou stelt Ice Watch vier gratis uurwerken van dit model ter beschikking van de lezers van Blue Buddha Magazine. Wie in aanmerking wil komen moet uiterlijk op 15 januari 2017 een e-mail sturen naar walter@bluebuddha.be met vermelding van naam en volledig adres + het antwoord op de vraag ‘In hoeveel verschillende kleurvarianten wordt Ice Loulou gecommercialiseerd?’. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

ICE WATCH ICE LOULOU

Bij dit uurwerkmodel staan de begrippen luxe en de pure verleiding op kop. Het is een sublieme combinatie van betoverende zwartheid en a priori onschuldig wit. Wit, van de huidskleur gecombineerd met fuchsia, turkoois of marineblauw. Van het meest sombere tot het meest opvallende, elk bandje streelt de pols met gladde en zachte silicone. De wijzerplaten schitteren. De ene is geslepen als een diamant of geweven als het kant van een zijden panty. De andere is één en al discoglitter. So glam, so woman! Het rood vermiljoenen sexappeal achteraan geeft een bijzonder effect. Het is duivels, sensueel en doordringend. Shock en chic met de teint van lipstick en nagellak! Het toont zich alleen aan de persoon die het uurwerk om de pols bindt! Ice Loulou: een uurwerk met een knap achterwerk… het meest wulpse uit de reeks. (www.ice-watch.com)

// 93


CARS 

ZOUTE GRAND PRIX EXCLUSIEF CLASSIC CAR FESTIVAL

// 95


CARS // ZOUTE GRAND PRIX

In de traditionele mondaine sfeer, onder belangstelling van meer dan honderdvijftigduizend bezoekers en in een zonovergoten decor, vond van 6 tot 9 oktober de jaarlijkse Zoute Grand Prix® plaats in Knokke-Heist en omstreken. Opnieuw de place to be voor de liefhebbers van klassieke wagens, exclusieve bolides en premium automerken. Een ‘society event’ zonder gelijke aan de Belgische kust.

MEER BEZOEKERS EN MEER KIJKCOMFORT Om het van jaar tot jaar toenemend bezoekersaantal de kans te geven om alles in de beste omstandigheden te kunnen bijwonen en ten volle te kunnen genieten van de vele evenementen, werd het centrale podium dit jaar verplaatst naar de Zeedijk, ter hoogte van het Albertplein dat volledig werd vrijgemaakt voor het publiek. Op het strand werd, in het kader van de diverse randactiviteiten (Zoute Sale® & Zoute Drivers Club® - secretariaat – perscentrum catering) een grote dubbeldektent opgezet.

VAN DONDERDAG TOT ZONDAG Vier dagen lang was het kloppend hart van Het Zoute, tussen de Zeedijk, de Kustlaan en het Albertplein, het decor van een openlucht-autoshow met ’s werelds meest prestigieuze merken. Verspreid over veertien podia kon het publiek zich vergapen aan de glimmende premium modellen van Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, McLaren, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce en Tesla.

HET HOOGTEPUNT: ZOUTE RALLY® Centraal in het sportieve gebeuren stonden naar jaarlijkse traditie de diverse rally’s en snelheidsproeven op het programma. De Zoute Rally® by Chubb was voorbehouden voor honderdvijfennegentig oldtimers met een eerste inschrijvingsdatum in het verkeer van vóór 1965. Deze regelmatigheidsrally wordt gereden over twee dagen met gemiddelde snelheden en regularity tests. Per dag leggen

96 //


de wagens zo’n tweehonderdvijftig kilometer af, in hoofdzaak op de openbare weg met onderweg een aantal snelheids- en behendigheidsproeven. Het parcours loopt van Knokke-Heist, via de polders naar enkele pittoreske plaatsen in het binnenland. Oldtimers die niet aan het rally-circuit kunnen of willen deelnemen leggen in dezelfde streek een kortere route af. Een spectaculaire ballade die traditioneel geldt als een waardige afsluiter van het zomerseizoen en de diverse oldtimer-evenementen.

IN FLANDERS FIELDS Naar aanleiding van de herdenking van WO I trok de ‘Zoute Rally® by Chubb’ dit jaar door de Westhoek. Op vrijdag werd halt gehouden in Zonnebeke aan Flanders Fields bij het Memorial Museum van Passchendaele. Zaterdag was er dan weer een stop voorzien in Kortrijk. In samenwerking met het Stadsbestuur werd tijdens de middagstop in de Guldensporenstad een speciaal herdenkingsprogramma gehouden.

ZOUTE SALES® BY BONHAMS Niet alleen voor de kenners maar eveneens voor het grote publiek werd door het gespecialiseerde Britse veilinghuis Bonhams in de VIP Marquee op de Zeedijk aan het Albertplein een expositie ge-

// 97


CARS // ZOUTE GRAND PRIX

houden met aansluitend ook een veiling van een uitzonderlijk, kwalitatief en gevarieerd aanbod aan classic cars. Naast enkele leuk geprijsde schaalmodellen en een aantal aantrekkelijke oldtimers van het merk BMW, Austin-Healy, Mercedes-Benz en Lamborghini ook een grote reeks Porsches waarvan de absolute topper, een Porsche 356 Pre-A 1600 Spider, die voor de zachte prijs van vijfhonderdzesentachtigduizend euro onder de hamer ging.

KLAAR VOOR 2017 Ook in 2017 zal de succesformule van de Zoute Grand Prix® zich onverminderd verderzetten. Liefhebbers van dit vijfsterrenevenement afkomstig vanuit de ganse wereld hebben nu reeds in hun agenda genoteerd dat editie 2017 plaats vindt van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober. Tekst: Walter Ego Foto’s: © Zoute Grand Prix® WWW.ZOUTEGRANDPRIX.BE

98 //


AND THE WINNER IS… Tijdens het Galadiner op zaterdag 7 oktober werden in de VIP-tent Fairway 1 aan de Royal Zoute Golf Club de winnaars van de Zoute Rally editie 2016 bekendgemaakt. Naast mooie prijzen en onderscheidingen, tevens een spannende gebeurtenis voor de enthousiaste deelnemers en hun equippe-leden:

ZOUTE RALLY 2016 • 1ST OVERALL LEBEAU COURALLY & RUINART TROPHY: Dhr. Martens – Dhr. Pyck met Alvis Firelfly Special • 2ND OVERALL – CHUBB & RUINART TROPHY: Dhr. en Mevr. Van Cauwenberge met Alfa Romeo Giulietta • 3RD OVERALL BANK DEGROOF PETERCAM & RUINART TROPHY: Dhr. Van Hooydonck en Dhr. Quatennens met Porsche 356 Pre A • 1ST PRE-WAR – STOW & RUINART TROPHY: dhr. Martens en Dhr. Pyck met Alvis Firelfly Special • 1ST POST-WAR – EY & RUINART TROPHY: Dhr. en Mevr. Van Cauwenberghe met Alfa Romeao Giulietta • 1ST CLASSIC – ALD & RUINART TROPHY: Dhr. Verhelst en Dhr. Caset met Porsche 356 Roadstar • 1ST BALADE – INTERPARKING & RUINART TROPHY: Dhr. en Mevr. Feltes met Jaguar XK 150 S Roadstar • LADIES TROPHY – PELICAN ROUGE & RUINART TROPHY: Mevr. Franck en Mevr. Verschooris met Porsche 356B • SPECIA AWARD LOEWE & RUINART TROPHY: Dhr. Declercq en Dhr. Becu met Fiat Abarth Record Monza

// 99


SPORT 

THIBAULT VLIETINCK TALENT VAN KOP TOT TEEN Thibault Vlietinck (19/08/1997) is een rechtsvoetige Belgische aanvaller. Na enkele jaren in de jeugdreeksen bij Cercle Brugge plukte Blauw-Zwart hem in 2008 weg. Acht jaar later is Thibault een vaste waarde bij de beloften geworden. De beste kwaliteiten van de flankaanvaller uit Knokke-Heist zijn snelheid, techniek en een goed spelinzicht. Hoewel hij rechtsvoetig is, kan hij ook op links gebruikt worden. Thibault doorliep tevens alle nationale jeugdelftallen. Hij combineert het profvoetbal met studies Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Tot zover het profiel van Thibault Vlietinck zoals beschreven op de website van Club Brugge (www.clubbrugge.be)

En omdat Thibault een ingezetene is van Knokke-Heist, hebben we meer dan redenen genoeg om hem persoonlijk even aan de tand te voelen over zijn sportieve en andere ambities. Een losse babbel met een minzaam jeugdtalent pur sang dat tot op heden gevrijwaard is gebleven van de glamour en glitter van de voetbalgoden met vetkuif, oogverblindende tattoos, glimmende bolides, vrouwelijk schoon ‘uit de boekskes’ en van de astronomische transfertsommen.

// 101


SPORT // THIBAULT VLIETINCK

THIBAULT. VOETBALLEN ZIT JE ONGETWIJFELD VAN KINDSBEEN AF IN HET BLOED. EEN ERFELIJKE AANDOENING? Eigenlijk niet. Mijn ouders hebben geen van beide voetbal gespeeld. Mijn grootvader had wel ‘sjottersbenen’. We kunnen het dan misschien best omschrijven als een sprongetje van de genen. Voor mij is voetballen zoiets als een onweerstaanbare drang die ik al voelde van toen ik nog klein was. Reeds als kind was er een onafscheidelijke band tussen mezelf en een bal. Voetbal heeft dus altijd deel uitgemaakt van mijn leefwereld. Na het lokale parcours en enkele jaren bij Cercle heb ik al vanaf mijn twaalfde de diverse jeugdafdelingen bij Club Brugge doorlopen. Daar ben ik dan uiteindelijk sinds een drietal jaren bij de beloften terechtgekomen en sedert vorig jaar ben ik doorgeschoven naar de eerste ploeg waarmee ik elke dag mag trainen. Ik speel echter wel nog vaak mijn wedstrijden met de beloften waar we ook heel erg goed bezig zijn in de UEFA Youth League.

JE PRILLE SPORTIEVE CARRIÈRE LIEP BLIJKBAAR SAMEN MET DIE VAN MAXIM TRIO, DE ZOON VAN ANN EN CHRISTOPH VAN BLUE BUDDHA? Helemaal juist. Aanvankelijk hebben we nog samen gevoetbald. Dat was in de periode bij Cercle. Daar hebben we een jaartje samen gespeeld. Ik ben toen overgestapt naar Club. Maxim heeft uiteindelijk zijn voetbalambities laten varen en zette de stap naar de wielrennerij. Uit zijn prestaties heb ik begrepen dat dit voor hem de beste keuze was want ook hij stort zich nu voor de volle honderd percent op zijn wielercarrière.

TERUG DAN MAAR NAAR HET VOETBAL. JE BENT NU NEGENTIEN JAAR, ZEER BELOFTEVOL EN DUIDELIJK BEZIG AAN EEN BLITZ- CARRIÈRE. WIE IS IN HET VOETBAL JE GROTE VOORBEELD, JE IDOOL? Thierry Henry! Daar moet ik echt niet lang over nadenken. Hij is en blijft in mijn ogen de knapste aanvaller aller tijden die achtereenvolgens speelde bij AS Monaco, Juventus, Arsenal, FC Barcelona en bij de New York Red Bulls en uiteraard ook deel uitmaakte van de Franse na-

102 //

tionale ploeg. Ongetwijfeld ligt hij aan de basis van het feit dat ik het zelf ook tot aanvaller heb geschopt. Ik heb me altijd gespiegeld aan zijn techniek en zijn snelheid. Twee elementen die volgens mij belangrijk zijn en waarop ik intens train. En als dromen niet verboden is, dan zou ik best wel even goed willen worden als Thierry Henry en, net als hij, ooit als speler bij Arsenal willen terechtkomen.

JE AMBITIES LIGGEN HOOG, DAT IS DUIDELIJK. DAAR MOET JE WAARSCHIJNLIJK TOCH HEEL WAT VOOR OVER HEBBEN? Veel tijd voor andere dingen schiet er inderdaad niet over. Voor feestjes, willekeurig eten en drinken en allerlei jeugdige uitspattingen is er zo goed als geen ruimte. Mijn levensstijl is volledig afgestemd op mijn sportieve prestaties. Frietjes of overdreven vetrijk voedsel is aan mij niet besteed. De rode draad die hier doorheen loopt is een normale proteïnerijke voeding. Uiteraard wordt ook vanuit de club alles constant mee opgevolgd om mijn medische en fysieke conditie optimaal te houden. Ook voor mijn ouders betekent dat een enorme inspanning. Zij hebben mij trouwens steeds enorm gesteund en leven sterk mee.

JE BEHOORT NU SINDS EEN JAAR TOT DE ECHTE PROFVOETBALLERS. MOGEN WE ERVAN UITGAAN DAT DAAR OOK EEN RIANTE VERGOEDING TEGENOVER STAAT? Over de hoogte van het bedrag kan ik geen details geven. Laten we stellen dat het vergelijkbaar is met een normaal basisloon, aangevuld met wat courante extralegale voordelen en premies. Telkens er iets veranderd in de overeenkomst wordt dat natuurlijk herbekeken. Alles wordt geregeld via het bestuur van de club waar mijn belangen mee behartigd worden door een vriend van mijn vader die hierin zowat de


taak van personal manager waarneemt. Mijn waardeschaal vind ik momenteel niet echt de voornaamste prioriteit. Ik ga ervan uit dat dat vanzelf komt in functie van mijn verdere prestaties. Ik ben de club in eerste instantie dankbaar omwille van de kansen die ze me geven. Ik vind het al een hele prestatie dat ik in de korte tijd dat ik ter beschikking sta van de eerste ploeg al twee keer heb mogen invallen.

IK VERWIJS EVEN NAAR DE TITEL VAN DIT INTERVIEW: ‘TALENT VAN KOP TOT TEEN’. NAAST VOLWAARDIG VOETBALLER BEN JE, ALTHANS VOLGENS DE INFORMATIE DIE IK KREEG VAN CHRISTOPH TRIO, OOK NOG EEN VOORBEELDIGE STUDENT. Ik probeer naast mijn voetbalcarrière ook nog een diploma TEW te behalen in Gent. Ik geniet wat dat betreft van het statuut van topsporter wat mij toch een aantal voordelen en extra mogelijkheden biedt. Zo zijn er faciliteiten in verband met het tijdstip om examens af te leggen of om een soepele keuze te maken in de spreiding van de te verwerven studiepunten.

// 103


SPORT // THIBAULT VLIETINCK

Op die manier kan ik bijvoorbeeld het eerste en het tweede jaar combineren en bovendien ook deelnemen aan de winterstage met de club. Ik zet alles op alles om naast mijn sportieve ambities ook mijn studies af te werken. Mijn ouders staan daar gelukkig ten volle achter want het leven van een voetballer is niet echt evident. Het stopt op pakweg je vijfendertigste en daarna is er natuurlijk nog een heel parcours te gaan.

WAAROM HEB JE DAN SPECIFIEK GEKOZEN VOOR TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN? Dat was het resultaat van een combinatie tussen meerdere factoren. Eerst en vooral ben in geïnteresseerd in economie. Dat is een sector die ook in de voetbalwereld reëel aanwezig is. Uiteindelijk draait het in dit wereldje ook om het economische en financiële aspect. Daarnaast moest ik als topsporter uitkijken naar een studierichting zonder praktijkverplichtingen. Bij TEW draait alles rond theoretische vakken en die kan ik maximaal van thuis uit verwerken. Tenslotte hoop ik dat ik via deze studierichting na mijn voetbalcarrière ook nog in de voetbalwereld actief kan blijven. Kortom, in de wetenschap dat er ooit wellicht een einde zal komen aan mijn voetbalambities en –carrière, wil ik niet met lege handen op de arbeidsmarkt terechtkomen. Hoewel voetbal momenteel mijn topprioriteit is kan het tij misschien snel keren. Zeker is zeker!

104 //

WAT DE TOEKOMST BRENGT, DAT ZIEN WE NOG WEL. WAT ZIJN DE ZEKERHEDEN VAN VANDAAG? Tot en met het seizoen 2017/2018 heb ik een contract bij Club, weliswaar met een optie op verlenging met één jaar. Daarna zal alles natuurlijk afhangen van mijn sportieve prestaties. Hoe dan ook wil ik de top bereiken. Daar zal ik hard voor trainen en me ten volle inzetten. Ik ga met voetbal slapen en sta ermee op want om die top te bereiken is het een combinatie van doorzettingsvermogen, vertrouwen van de club en natuurlijk ook een zekere dosis geluk. Bij Club voel ik me momenteel zeer goed en ik ben ervan overtuigd dat de gedroomde weg naar Arsenal nog lang en moeilijk zal zijn. Tekst: Walter Ego - Foto’s: © Club Brugge & Thibault Vlietinck


THE BEST WAY TO SPEND YOUR DAY AT THE BEACH!

drinks and fun beach relax bar lounge corner

IN FRONT OF HOTEL ANDROMEDA - ZEEDIJK OOSTENDE WWW.BLUEBUDDHAOOSTENDE.BE LIKE US www.facebook.com/BLUEBUDDHAOOSTENDE


Van oprit tot volledige renovatie. Bent u op zoek naar een veelzijdig vakman? Iemand aan wie u met een gerust hart uw renovatie of verbouwing kunt toevertrouwen? Dan is PDS bouw uit Knokke de gepaste partner. Reeds jaren verbouwen wij met ons hart en onze handen. En daar zijn wij trots op.

Uw woning. Onze zorg.

PDS BOUW ’t Walletje 21, 8300 Knokke-Heist T 050 / 62 12 20 • F 050 / 60 18 20 www.pdsbouw.be • info@pdsbouw.be


SPORT 

OOSTENDE, EUROPESE SPORTSTAD 2017 De European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES Europe) promoot sinds haar ontstaan in 1999 het beoefenen van sport door álle burgers van de Europese Unie, met bijzondere aandacht voor doelgroepen (vb. kansarmen, kinderen, senioren en personen met een beperking). Jaarlijks wordt door ACES Europe de titel van Europese Sportstad toegekend aan een aantal steden (25.000 tot 500.000 inwoners) die er op dit vlak bovenuit steken.

EEN TROTSE SCHEPEN VAN SPORT Arne Deblauwe, de Oostendse Schepen die onder meer bevoegd is voor Sport, is ten zeerste verheugd met deze titel. ‘We zijn bijzonder trots dat Oostende de titel van Europese Sportstad 2017 heeft binnengehaald. De beoordeling van de kandidatuur is gebeurd op basis van vijf sportdoelstellingen die Oostende hoog in het vaandel draagt: plezier beleven aan lichaamsbeweging, succes nastreven, community-werking/samenhorigheid, fairplay promoten en de gezondheid bevorderen. We zijn ervan overtuigd dat Oostende voor elk van deze criteria sterke troeven kan voorleggen.’

GEEN LEGE DOOS Dat de titel van Europese Sportstad 2017 geen holle slogan is wordt meteen duidelijk. ‘In 2017 kunnen we uitpakken met enkele grote sportevenementen zoals bijvoorbeeld het BK veldrijden, het EK Lifesaving en het Ostend Equestrian Festival. Verder blijft de stad investeren in een sportbeleid voor íedereen, zowel met de bestaande initiatieven als enkele nieuwe, structurele acties die in de pijplijn zitten. En daar zal het niet bij blijven. Ook na 2017 zal Oostende verder werken om alle inwoners warm te maken voor een sportieve en gezonde levensstijl. We zullen de titel van Europese sportstad alle eer aandoen,’ besluit schepen Arne Deblauwe. Tekst: Walter Ego Foto: © Stad Oostende

Sportschepen Arne Deblauwe en Burgemeester Johan Vande Lanotte tonen fier het vaandel dat vanaf 1 januari 2017 een jaar lang zal wapperen aan de gevel van het Oostends stadhuis.

// 107


PARTY 

FÊTE DES BELGES @ BLUE BUDDHA BEACH OOSTENDE Het meest legendarische ‘Fête des Belges’ mag zich dan wel op de ‘Plage Tropezina’ in het mondaine Saint-Tropez afspelen, toch is het gelijknamige feest op onze Nationale Feestdag in Blue Buddha Beach Oostende bij de tweede editie reeds uitgegroeid tot een onvergetelijke voltreffer die niet enkel is voorbehouden aan de ‘happy few’ en de ‘jetset’ van de mondaine Côte d’Azur. De Nationale Feestdag is in Oostendse bodem verankerd tot een populaire en voor iedereen toegankelijke ‘must visit’ met non stop fun and dance on the beach from noon untill midnight. Noteren dus in je agenda: vrijdag 21 juli 2017 - Blue Buddha Beach Oostende!

// 109


110 //

PARTY //FÊTE DES BELGES


Fotos: © Freek Couvreur // 111


Na: CUBA BEIJING DE GOEIEN TIET DE GOEIEN TIET Upgrade nu

“SNAPSHOTS om en rond KNOKKE “ (240Blz. 230 Snapshots in zwart wit : € 35) Te koop bij : Fabien Raes Piers De Raveschootlaan 39 Knokke tel 050 60 09 46


Met zijn gloednieuwe bundel “230 snapshots in Knokke-Heist” bewijst Fabien Raes opnieuw dat hij een meester is om in een fractie van een seconde een situatie juist in te schatten, zich te focussen op een detail en dit dan bliksemsnel vast te leggen op het juiste moment. Als man van de wereld voelt Fabien zich thuis in alle subculturen en vertelt hij met 1 klik op de knop een heel verhaal: vaak grappig, soms schrijnend of zelfs provocerend… zijn beelden wekken hoe dan ook emoties op. Fabien heeft dan ook de gave om dankzij zijn techniek en artistiek aanvoelen een hogere en diepere dimensie toe te voegen aan de realiteit. Precies deze artistieke interpretatie van de werkelijkheid maakt van hem een hoogstaand en veelzijdig kunstfotograaf Jan Morbee Schepen van Cultuur


PARTY ďƒ?

MISS AUTUMN LEAVES LIVE @ BLUE BUDDHA BEACH OOSTENDE

De stem van de wereldbekende Nederlandse zangeres met Antilliaanse roots Miss Autumn Leaves (Ebby Drenthe) klinkt als een klok. Haar repertorium aan zangstijlen is gigantisch. Met haar charismatisch warme stem beheerst ze zowat alle stijlen, gaande van house, gospel, blues, soul, jazz, funk, pop tot R&B. Voor de tweede maal verzorgde ze deze zomer een druk bijgewoond optreden in de Blue Buddha Beach in Oostende waar ze het publiek met volle teugen liet genieten van haar opzwepende muziek. Alweer een unicum en een privilege voor Blue Buddha op de Belgische stranden. Ook in 2017 zal ze de getrouwen van Blue Buddha Beach Oostende ongetwijfeld in vervoering brengen.

114 //


// 115


PARTY 

SUMMER OF SOKS @ BLUE BUDDHA BEACH OOSTENDE

Na de vele party’s die door het concept ‘Summer of Soks’ werden georganiseerd in Ibiza, Marbella of andere trendy plaatsen in grootsteden prijkt sinds vorig jaar, na ettelijke optredens in de Blue Buddha Lounge in Knokke, in de maand augustus ook Blue Buddha Oostende op de agenda van de legendarische Belgische fuiforganisator Patrick Soks. Als geroutineerde animator weet de vitale zestiger Patrick Soks als geen ander hoe een stevig feestje op te bouwen. Met zijn uniek concept krijgt Blue Buddha Beach Oostende jaarlijks de eer om als enige Belgische badplaats te kunnen genieten van zijn optreden. Een eer voor de uitbaters en voor de talrijke goede vrienden om samen te genieten van de zonnige vibes van Patrick Soks.

// 117


118 //

PARTY // SUMMER OF SOKS


Fotos: © Freek Couvreur // 119


PARTY 

TELENET OOSTENDE FANDAG BCO @ BLUE BUDDHA BEACH OOSTENDE

Op zondag 28 augustus was het over de spreekwoordelijke koppen lopen in de Blue Buddha Beach Club van Oostende. Basket Club Telenet Oostende organiseerde er in de namiddag een druk bijgewoonde interactieve ontmoeting tussen spelers, bestuur en supporters van de Belgische basket club nummer één. Met tal van animaties voor groot en klein en de actieve aanwezigheid van de BCO-partners Telenet, Spalding, Coca-Cola, Jetair en Hyundai kende Blue Buddha Beach een drukte van jewelste. Hoogtepunten waren ongetwijfeld de bijzonder deskundige voorstelling van de spelers door Burgemeester Johan Vande Lanotte, gevolgd door een druk bijgewoonde signeersessie van de spelers, het gastbezoek van de legendarische Belgische topbasketballer Quentin Serron en de verloting van een complete TUI-reis voor twee personen naar Mallorca. Topsport op een toplocatie!

// 121


122 //

PARTY // TELENET OOSTENDE FANDAG BCO


Fotos: © Freek Couvreur // 123


Wij zijn een jong dynamisch bedrijf dat vooral actief is in de hedendaagse villabouw. Wij richten ons voornamelijk op het gebied van sanitair en verwarming in de regio Knokke-Heist.

Kwaliteit en afwerking zijn onze troeven!

Installatie - Nieuwbouw - Renovatie Zonneboilers - Warmtepompen - Vloerverwarming Energie besparende ketels - Cascade installaties

‘t Walletje 105, Knokke-Heist

GSM 0486 51 59 46

www.peterdegrooteverwarming.be


PARTY 

CLOSING PARTY @ BLUE BUDDHA BEACH OOSTENDE Na ieder seizoen vormt de traditionele Closing Party dé apotheose van een geslaagde zomer aan zee. Iedere klant hunkert ernaar om een laatste keer aanwezig te zijn in de Blue Buddha Beach van Oostende. Een gebeuren dat bij de tweede editie reeds is uitgegroeid tot een druk bijgewoond, berucht, spraakmakend en niet te missen evenement. Een laatste fles roséwijn of champagne, een laatste keer dansen onder de ondergaande zon of een laatste goed gesprek met de strandvrienden alvorens de lange winter in te gaan? Het wordt alweer hunkeren naar een volgend seizoen.

// 125


126 //

PARTY // CLOSING PARTY


// 127


Relax is the word here! No stress the theme. Ssssst‌.. Tell only your best friends. Nico and Charline become for sure your best friend.

Albertplein, Knokke-Zoute | 0479/79.76.72 | info@collinsbeach.be


PARTY 

CLOSING PARTY @ BLUE BUDDHA BEACH KNOKKE

Eind september sloten uitbaters Mathieu en Kim het zomerseizoen af in stijl. Iedereen kon genieten van de heerlijke tapas van sterrenchef Fréderik Deceuninck (Sel Gris) en van een verfrissend glaasje bubbels. De ambiance was zoals steeds top. Dank aan alle aanwezigen en vooral aan het uitstekend Blue Buddha team. Vanaf Pasen 2017 staat iedereen weer paraat voor een heerlijke, zinderende zomer.’

130 //


// 131


GOODBYE 

HAVE A NICE WINTER

HOPE TO SEE YOU SOON @ BLUE BUDDHA KNOKKE & OOSTENDE


Aurélien Handgemaakt in Italië

Meer dan 20 kleuren. Zowel voor dames, heren en kinderen!

Welkom bij Smart Luxury: de hoogst mogelijke kwaliteit voor een realistische prijs

Normale prijs: 315 euro Onze prijs: 124,95 euro

FLAGSHIP STORE OPEN DECEMBER 2016 DUMORTIERLAAN 9, 8300 KNOKKE W W W. AU R E L I E N B O U T I Q U E . CO M


Een appartement met zicht op zee? Een nieuwe woning?

Vastgoed Naessens - Immo Leys Zeedijk 115 | 8400 Oostende Tel +32 59 50 64 27 info@vastgoednaessens.be www.vastgoednaessens.be

Blue Buddha magazine edition 12  

Real Estate Edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you