Page 39

Noter

KONCERN

MODERSELSKAB

2017 DKK

2016 TDKK

2017 DKK

2016 TDKK

237.593.752

230.822

51.557.567

49.007

15.886.413

14.450

2.368.127

2.232

4.923.095

5.738

475.384

532

-9.869.814

-10.339

-3.472.625

-1.972

I alt

248.533.446

240.671

50.928.453

49.799

Ophørende aktiviteter jf. note 9

-10.098.470

-17.439

0

0

238.434.976

223.232

50.928.453

49.799

4. Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Heraf aktiveret på anlægsprojekter

I alt Aflønning af bestyrelse og repræsentantskab

1.299.000

1.301

1.299.000

1.301

Aflønning af direktion*

4.330.999

4.219

4.330.999

4.219

475

482

86

80

Gennemsnitligt antal ansatte *Bruttoløn. Direktion modtager ikke pension eller bonus.

KONCERN 2017 DKK

MODERSELSKAB 2016 TDKK

2017 DKK

2016 TDKK

5. Af- og nedskrivninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Materielle aktiver, nedskrivning I alt Ophørende aktiviteter jf. note 9 I alt

18.018.470

13.186

0

0

149.763.433

159.526

10.824.815

10.365

0

129.627

0

1.400

167.781.903

302.339

10.824.815

11.765

-12.137.757

-146.295

0

0

155.644.146

156.044

10.824.815

11.765

KONCERN 2017 DKK

MODERSELSKAB 2016 TDKK

2017 DKK

2016 TDKK

6. Finansielle indtægter Renteindtægter fra dattervirksomheder

0

0

36.537.016

26.666

Øvrige renteindtægter

944.095

107

822.825

527

Øvrige finansielle indtægter

384.616

796

187.971

74

1.328.711

903

37.547.812

27.267

I alt

KONCERN

MODERSELSKAB

2017 DKK

2016 TDKK

2017 DKK

2016 TDKK

45.131.776

49.069

25.603.307

23.346

1.144.242

1.102

754.549

1.152

I alt

46.276.018

50.171

26.357.856

24.498

Ophørende aktiviteter jf. note 9

-9.901.447

-7.556

0

0

36.374.571

42.615

26.357.856

24.498

7. Finansielle omkostninger Renteomkostninger Øvrige finansielle omkostninger

I alt

Årsberetning 2017 │

39

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as