Page 19

Samfundsansvar

Energibesparelser Vores selskaber inden for el- og varmedistribution er udset til hvert år at finde og udmønte energieffektiviseringer. Den samlede målsætning for 2017 var 33.800 MWh, og vi nåede målet med en samlet besparelse på 37.000 MWh.

Solceller på hovedsædet I 2015 og 2016 installerede vi solceller på to af vores vandværker, og i 2017 kom turen til hovedsædet i Randers. I forbindelse med renovering af tagkonstruktionen har vi installeret solceller på taget. Solcelleanlæggene skal være med til at mindske energiforbruget og dermed skabe en grønnere forsyning.

Grøn strøm Alle vores private kunder i Jylland og på Fyn har siden april 2016 og i hele 2017 fået grøn strøm uden at betale ekstra. For at fremme det nationale ønske om udfasning af fossile brændsler, har vi valgt at fortsætte det grønne initiativ, så vores kunder fortsat får grøn strøm uden merpris. Energinet.dk sikrer, at når vi køber grøn strøm på engrosmarkedet, så er den med garanti grøn – det vil sige produceret på vedvarende energikilder.

Grønt papir og affald Verdo’s kopipapir er UPM-certificeret. Det betyder, at fibrene i papiret er lavet af genbrugsmaterialer. Hertil kommer vores affaldssortering på kontorerne, hvor vi har to separate affaldsbeholdere – én til husholdningsaffald og én til genbrugspapir. I tillæg hertil har vi en containergård, hvor alt øvrigt affald kildesorteres og efterfølgende håndteres af et anerkendt og certificeret genbrugscenter.

Grøn kantine Vi tænker grønt og bæredygtigt, når det kommer til vores kantine. Knap halvdelen af de varer, vi serverer for vores medarbejdere er økologiske, og godt halvdelen er af lokalt ophav. Kødproduktion belaster miljøet, og derfor har vi fokus på vores samlede kødandel. I 2017 blev kødandelen reduceret til 11,9 procent mod 13,4 procent i 2016. Målet er at bruge kødet med øget omtanke og indføre flere vegetariske retter. Blandt andet har vi i 2017 indført en månedlig kødløs hovedret. Et lavere kødforbrug er en håndsrækning til miljøet, men samtidig sikrer vi også, at vi i stigende grad kan anvende producenter med fokus på dyrevelfærd. Vi har også fokus på at købe lokale grøntsager og frugter i sæson. Ved at handle årstidens frugt og grønt bidrager vi til besparelser i transport og opbevaring.

Miljøforhold Giftfri Have Et godt vandmiljø er væsentligt for, at Verdo kan levere rent drikkevand til kunderne. Derfor deltog vi i 2017 i initiativet Giftfri Have, som arbejder for færre sprøjtemidler i de danske haver. Vi har uddelt økologiske blomsterfrø til alle husstande i Randers for at gøre opmærksom på, at sprøjtemidler skader vandmiljøet.

Et godt vandmiljø er væsentligt for, at Verdo kan levere rent drikkevand til kunderne.

Årsberetning 2017 │

19

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as