Page 14

Verdo Forsyning

Forsyning: Effektiv multiforsyning i topklasse Forsyning af el, vand og varme er det fundament, Verdo bygger på, og vi arbejder kontinuerligt for høj forsyningssikkerhed, bæredygtig energi og lavere energipriser til kunderne. Vores dedikerede indsats gør os til en af Danmarks bedste multiforsyninger.

• Verdo Randers El-net A/S ligger i Top 5 over de mest effektive elnetvirksomheder i Danmark • Verdo Randers El-net A/S ligger helt i top over elnetvirksomheder med højest forsyningssikkerhed

Verdo redder små vandværker Helsted Vandværk og Fyrrebakkens Vandværk blev i 2017 overdraget til Verdo Vand. Øget regulering og et stigende antal administrative opgaver gør det sværere at drive de mindre, private vandværker, der ofte er drevet af frivillige kræfter. Med overtagelsen får borgerne en effektiv drift, attraktive priser og professionelt døgnberedskab, som sikrer en høj kvalitet af drikkevandet. Overtagelse af vandværker er et fokusområde, vi arbejder videre med i 2018 og årene frem.

Sænker varmeprisen for tredje år i træk I 2017 sænkede vi den årlige varmeudgift med 630 DKK og i 2018 med yderligere 630 DKK for en boligejer. At vi kan sænke varmeprisen med 1.500 DKK over tre år skyldes vores position i den danske energibranche. Vi vil fastholde, og til stadighed udbygge, vores fokus på effektiv drift uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Endnu en topplacering i benchmarking Verdo Randers El-net har fundet den optimale kombination af økonomisk fokus udmøntet i effektive arbejdsgange og høj forsyningssikkerhed.

Forbedret kundeservice Vi har lanceret en ny platform for kommunikation med vores kunder, når der eksempelvis sker driftsuheld i el, vand eller varmeforsyningen. Med en SMS til vores kunder kan vi nu døgnet rundt give meddelelse om såvel planlagte som ikke planlagte forstyrrelser i vores el, vand og varmeforsyning.

Nøgletal: Alle tal i TDKK

2017

2016

Omsætning

762.687

765.764

EBITDA

129.832

131.599

Årets resultat

44.729

46.208

Investeringer

56.324

38.581

988.731

1.085.115

Egenkapital

Jesper S. Sahl Divisionsdirektør Verdo Forsyning 14

│ Årsberetning 2017

Kundetilgang i Verdo Go Green A/S Øget fokus på private el-kunder og konkurrencedygtige priser har betydet, at vi i 2017 kunne byde velkommen til mere end 3.000 nye kunder i Verdo Go Green A/S.

Pesticider i drikkevandet Verdo Vand har på eget initiativ lavet drikkevandsanalyser på sine vandværker. Der blev fundet pesticidet Chloridazon-desphenyl i drikkevandet i tre ud af fire boringer på Vilstrup Vandværk. Mindre end 48 timer efter vi havde konstateret pesticidet, blev de tre boringer taget ud af drift, og reserveforsyning fra et andet vandværk blev etableret. Kunderne har på intet tidspunkt kunne mærke ændringer i vandværkets drift.

Vi vil fastholde, og til stadighed udbygge, vores fokus på effektiv drift uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.”

Profile for Verdo

Verdo årsberetning 2017  

Verdo årsberetning 2017  

Profile for verdo-as