Page 1

Ben Verdyck

Ge誰ntegreerde Proef Stage - GIP

Schooljaar 2010 -2011

6 Boekhouden - Informatica


Ben Verdyck

Ge誰ntegreerde Proef Stage - GIP

Schooljaar 2010 -2011

6 Boekhouden - Informatica


Woord vooraf Als leerling van het laatste jaar boekhouden-informatica werd me een eindwerk opgelegd. Dit eindwerk waarin meerdere vakken aan bod komen, is het resultaat van een jaar hard werken. Mijn eindwerk omvat een ge誰ntegreerde proef en een stage. Mijn ge誰ntegreerde proef bestaat uit de voorstelling van mijn stagebedrijf en een analyse van een jaarrekening voor het vak Bedrijfseconomie. Voor het vak Toegepaste Informatica bestond de opdracht uit het ontwikkelen van een applicatie. Naast deze twee hoofdvakken komen de taalvakken Frans en Engels ook aan bod. Hierbij wil ik graag mijn titularis en leerkracht Bedrijfseconomie de heer P. De Hertogh bedanken. Bij hem kon ik steeds terecht met allerhande vragen over het eindwerk. Mevrouw Lamoen wil ik speciaal bedanken voor haar motiverende steun en hulp bij het realiseren van mijn ge誰ntegreerde proef. Ik wil ook graag mijn stagementor mevrouw V. De Beuckelaer bedanken. Tijdens mijn stage stond ze altijd klaar voor allerhande vragen en heeft ze me veel praktische kennis bijgebracht.


Inhoudsopgave inleiding..................................................................................................................................................1 Bedrijfseconomie ...................................................................................................................................2 1. Voorstelling van het stagebedrijf ..............................................................................................3 1.1 Historiek van het bedrijf .....................................................................................................4 1.2 Organogram van de onderneming .....................................................................................5 1.3 Missie en doelstellingen .....................................................................................................6 1.4 De werkomgeving ...............................................................................................................7 1.5 Stage verloop ......................................................................................................................8 1.6 PowerPoint presentatie van de stage.............................................................................. 10 2. Analyse van de jaarrekening .................................................................................................. 15 2.1 Activa invoer .................................................................................................................... 16 2.2 Passiva invoer .................................................................................................................. 17 2.3 Resultatenrekening invoer............................................................................................... 19 2.4 Activa gegroepeerd.......................................................................................................... 21 2.5 Passiva gegroepeerd ........................................................................................................ 22 2.6 Resultatenrekening gegroepeerd .................................................................................... 23 2.7 Horizontale analyse activa ............................................................................................... 24 2.8 Horizontale analyse passiva ............................................................................................. 26 2.9 Horizontale analyse resultatenrekening .......................................................................... 28 2.10

Verticale analyse activa ............................................................................................. 30

2.11

Verticale analyse passiva ........................................................................................... 31

2.12

Verticale analyse resultatenrekening ........................................................................ 33

2.13

Liquiditeit ................................................................................................................... 35

2.13.1 Nettobedrijfskapitaal .......................................................................................... 35 2.13.2 Current ratio ....................................................................................................... 35 2.13.3 Quick ratio .......................................................................................................... 36 2.13.4 Aantal dagen klantenkrediet .............................................................................. 36 2.13.5 Aantal dagen leverancierskrediet ....................................................................... 37 2.13.6 Voorraadrotatie .................................................................................................. 37 2.14

Solvabiliteit ................................................................................................................ 38

2.15

Rentabiliteit ............................................................................................................... 40

2.16

Ebit & Ebitda .............................................................................................................. 41


2.17

Cash flow ................................................................................................................... 42

2.18

Besluit ........................................................................................................................ 43

Toegepaste Informatica .............................................................................................................44 1. Opdracht ................................................................................................................................... 45 2. Ontwerp databank .................................................................................................................... 49 2.1 ERD ..................................................................................................................................... 49 2.2 Relaties Tabellen ................................................................................................................ 50 2.3 Tabellen in Access .............................................................................................................. 50 3. Voorstelling formulieren ........................................................................................................... 56 3.1 frmMSDS............................................................................................................................. 56 3.2 frmLeverancier ................................................................................................................... 58 3.3 frmToepassing .................................................................................................................... 59 3.4 frmZoeken .......................................................................................................................... 60 3.5 Overzichtslijst in Access...................................................................................................... 60 4. Structogrammen ....................................................................................................................... 61 4.1 frmMSDS............................................................................................................................. 61 4.2 frmLeverancier ................................................................................................................... 82 4.3 frmToepassing .................................................................................................................... 86 4.4 frmZoeken .......................................................................................................................... 88 5. Communicatie met de eindgebruiker ....................................................................................... 91 Frans .........................................................................................................................................94 1. Curriculum Vitae..................................................................................................................... 95 2. Le rappel ................................................................................................................................. 97 3. PrÊsentation de l’entreprise de stage .................................................................................... 98 Engels ..................................................................................................................................... 101 1. Manual English for application MSDS .................................................................................. 102 Besluit ............................................................................................................................................... 107


Inleiding De geïntegreerde proef bestaat grotendeels uit opdrachten voor de twee hoofdvakken, Bedrijfseconomie en Toegepaste Informatica. Voor het vak Bedrijfseconomie kreeg ik de kans om stage te lopen bij de firma Fiducto BVBA. Dit is een klein boekhoudkantoor gevestigd in Schoten. In dit eindwerk stel ik u het bedrijf graag voor. Verder bespreek ik het verloop van mijn stage waarin ik verschillende boekhoudkundige taken heb verricht. Daarnaast kreeg ik de opdracht om een volledige jaarrekening te analyseren van lingeriefabrikant Van de Velde NV. Zowel de horizontale en de verticale analyses als de ratio’s komen uitgebreid aan bod. De opdracht van Toegepaste Informatica bestaat uit het ontwerpen van een applicatie voor het olieverwerkend bedrijf Wolf Oil. Deze opdracht heeft tot doel een gebruiksvriendelijke applicatie te leren ontwikkelen en creatief te werk gaan met verschillende functies binnen de softwareprogramma’s. De gebruiker van de applicatie kan de gegevens van een MSDS of een stof ingeven. De gebruiker kan dan deze gegevens beheren, wijzigen of raadplegen via een databank binnen het project. In dit eindwerk beschrijf ik stap voor stap hoe het programma functioneert. Voor het vak Frans heb ik een curriculum vitae en een aanmaning leren schrijven. Daarnaast geef ik een presentatie over het verloop van mijn stage. Tot slot bevat de geïntegreerde proef voor het vak Engels een handleiding voor de eerder ontworpen applicatie.

Geïntegreerde Proef

6BI

1 /107


Ben Verdyck

Bedrijfseconomie Stage - GIP

Schooljaar 2010 -2011 Ge誰ntegreerde Proef

6 Boekhouden - Informatica 6BI

2 /107


1 : Voorstelling van het stagebedrijf Fiducto BVBA Boekhouden en Fiscaliteit Reebokdreef 3 2900 Schoten Tel : +32 3 658 32 58 Fax : +32 3 658 32 69 e-mail : guydepauw@fiducto.be website : www.fiducto.be

Zaakvoerder : Guy De Pauw Stagementor : Veerle De Beuckelaer Stage periode : 17/01/2011 – 28/01/2011

Ben Verdijck 6 Boekhouden – Informatica Schooljaar 2010 – 2011 Stagebegeleider : P. De Hertogh Geïntegreerde Proef

6BI

3 /107


1. Historiek van het bedrijf 6 november 1991 : Oprichting van het bedrijf Fiducto door zaakvoerder Guy De Pauw. Het kantoor bevond zich op de Ringlaan 133 te Merksem. Naast Guy De Pauw was Nancy Schollaers de enige werknemer. Het bedrijf telde een 50 tal dossiers. 25 oktober 1997: De zaakvoerder van de bvba Fiducto beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Ringlaan naar de Ridder Walter van Havrelaan 120 te Schoten. Gedurende deze periode groeide het bedrijf van 50 naar 150 dossiers. Het aantal werknemers steeg naar drie. 1 januari 2010: Het kantoor van Fiducto verhuist naar De Reebokdreef 3 te Schoten. Tevens ook de huidige woonplaats van zaakvoerder Guy De Pauw. Het privédomein met zowel het boekhoudkantoor als het privégedeelte zijn rustig gelegen en goed bereikbaar. Momenteel zijn er vier werknemers actief. Elk beheren ze hun eigen dossiers.

Het huidige kantoor van de BVBA Fiducto.

Geïntegreerde Proef

6BI

4 /107


2. Organogram van de onderneming

Guy de Pauw (Zaakvoerder)

Petra Schrauwen (Dossierbeheerder)

Veerle De Beuckelaer (Dossierbeheerder)

Nancy Schollaers (Dossierbeheerder)

Nadia Poelemans (Dossierbeheerder)

Ben Verdyck (Stagiair)

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

5 /107


3. Missie en Doelstellingen Het bedrijf is gespecialiseerd in boekhouding en fiscaliteit. Momenteel behandelt Fiducto ongeveer 200 dossiers, variërend van eenmanszaken, bvba’s en nv’s. De klanten bevinden zich in de meest diverse bedrijfstakken. Gaande van de horeca, de bouwnijverheid en de medische sector. Het belangrijkste doel van het bedrijf is het leveren van een goede dienstverlening aan de klant. In deze sector heeft reclame weinig of geen zin. De enige reclame die wordt toegepast is de mond aan mond reclame van tevreden klanten, want een tevreden klant is het beste reclamemedium. Omdat het aantal tevreden klanten de enige kans op groei zijn, worden zij met de beste zorgen omringd. De klant kan bij de dossierbeheerder steeds terecht voor boekhoudkundige hulp en financieel advies. Het bedrijf heeft de afgelopen 20 jaar een enorme groeimarge gekend in het aantal behandelde dossiers. Er is momenteel weinig ruimte voor een blijvende groei. Het behouden van de huidige dossiers is dan ook een belangrijke doelstelling. Voor de start van een onderneming, een hervorming of bijkomende ondersteuning kan het bedrijf steeds beroep doen op het notariaat en voor advies terecht bij een vaste externe bedrijfsrevisor.

Geïntegreerde Proef

6BI

6 /107


4. De werkomgeving Het kantoor bestaat uit een algemene werkruimte voor de werknemers. In deze ruimte bevinden zich de bureaus, de dossierkasten en de keuken. Het gescheiden bureau van zaakvoerder Guy De Pauw bevindt zich achteraan in het kantoor. Verder is er een bureau waar de klanten worden ontvangen en die als vergaderzaal wordt gebruikt.

De werkruimte van de werknemers

Het bureau van zaakvoerder Guy De Pauw

De ontvangtsruimte en vergaderzaal Ge誰ntegreerde Proef

6BI

7 /107


5. Stageverslag 5.1 Verloop van de stage

Voor het vak bedrijfseconomie kreeg ik de kans om stage te lopen bij de BVBA ‘Fiducto’. Fiducto is een klein boekhoud - en fiscaliteitkantoor dat uitblinkt in haar dienstverlening naar de klanten. Fiducto behandelt momenteel zo’n 200 dossiers, gaande van zelfstandigen tot vennootschappen en middelgrote ondernemingen. Zaakvoerder Guy De Pauw die de onderneming als zelfstandige startte, heeft momenteel vier werknemers in dienst. Elk zijn ze dossierbeheerder. Na een goede ontvangst kreeg ik een rondleiding in het bedrijf en de werking van het boekhoudpakket werd uitgelegd. Mijn taak bestond eruit om gedurende de eerste week een volledig dossier af te werken. Deze klant behoorde tot de bouwnijverheid. Mijn taak begon met het klasseren van de aan - en verkoopfacturen, die ik vervolgens kon coderen en boeken in het boekhoudpakket. Bij deze opdracht werd ik goed begeleid door mijn stagementor Veerle De Beuckelaer. Ze wees me de weg doorheen het softwarepakket en gaf nuttige informatie over de klant en de soort boekhouding. Na de aan - en verkoop volgde het financieel dagboek waarin de betaling van de boekingen werd behandeld. Deze taken verliepen positief omdat de basisregels van het boekhouden werden toegepast. Mijn stagementor nam na elke opdracht de tijd om het gedane werk te overlopen en te controleren op eventuele fouten. Op die manier leerde ik uit mijn fouten. De stagementor leerde me dan nieuwe functies van het softwarepakket aan. De eerste week was in de drukke btw-periode. Ter afwisseling kreeg ik vaak een taak in de btwadministratie. Dat kon gaan van het opzoeken van btw-nummers, het aanvullen van het klantenbestand tot controleren van de juiste btw-saldi. Hierbij werkte ik vaak in het softwareprogramma Excel. Ik leerde het bedrijf beter kennen.

In het begin van de tweede stageweek kreeg ik nieuwe dossiers te verwerken. De meeste klanten behoorden tot de medische sector. De boekhouding was moeilijker, omdat er vele zaken ontbraken en op andere boekhoudkundige manieren werden opgelost. Dat toont aan dat een boekhouder altijd flexibel en op de hoogte moet zijn van veranderingen in de wetgeving. De dossiers mocht ik op volledig zelfstandige basis en volgens eigen werkplanning verwerken. Dit vond ik zeer positief, omdat ik dan echt mee functioneerde in de werkomgeving. Bij eventuele vragen kon ik nog altijd terecht bij mijn stagementor. Samen zochten we dan naar een oplossing. Ik noteerde de informatie in een zelfgemaakt logboek. Zo kon ik voor elk dossier terugvallen op eerder gekregen informatie en op termijn zelfstandig werken. Ik leerde meer mogelijkheden van het softwarepakket kennen en kreeg meer inzicht in de boekhouding van bepaalde klanten. Ik had het soms moeilijk met het opsporen van mijn fouten. Dat kwam door het langdurig ingeven van cijfergegevens. Daarom nam ik mezelf voor om systematisch het gedane werk te controleren. Het bedienen van de deurtelefoon behoorde ook tot mijn taak.

Geïntegreerde Proef

6BI

8 /107


5.2 Evaluatie van de stage

Op het einde van de stage waren al mijn taken met succes volbracht. In het algemeen heb ik meer kennis verworven over het boekhouden op zich en de werking van een boekhoudkantoor. Ik heb ook geleerd om in een professionele werkomgeving problemen zo efficiënt mogelijk op te lossen. Als boekhouder is ook de communicatie naar klanten, collega’s en werkgever van uiterst belang. De stageplaats had een aangename en tegelijk zakelijke werksfeer. Mijn verwachtingen over de stage werden positief bevestigd. Het gesprek over de loopbaan van zaakvoerder Guy De Pauw wekte ook mijn interesse. Hij vertelde hoe het bedrijf tot stand was gekomen en welke filosofie hij nastreefde. Hij legde ook de nadruk op het feit dat een zelfstandige functie in de boekhoudwereld niet zozeer met kennis, maar vooral met inzet en wil te maken had. Ik heb bij mezelf ontdekt dat ik verantwoordelijkheid kan nemen en zin voor initiatief heb. Negatieve punten waren er niet. Ik kijk dan ook met een goed gevoel terug op de stage.

5.3 Toekomstperspectieven Het beroep van boekhouder is aantrekkelijk, omdat het een knelpuntberoep is. Werkzekerheid is een garantie in deze sector. Toch zie ik mezelf niet in een boekhoudkantoor werken. Ik verkies een beroep dat zich in de economische sector bevindt maar meer omvat dan enkel boekhouden. Ik zie mezelf niet een ganse loopbaan van negen tot vijf goochelen met getallen, maar zoek eerder een job waarbij ik door hard werken en zin voor ondernemen, mijn droom kan waarmaken. Mijn ambitie ligt namelijk in de muziekwereld.

Geïntegreerde Proef

6BI

9 /107


6. PowerPoint presentatie van de stage

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

10 /107


Ge誰ntegreerde Proef

6BI

11 /107


Ge誰ntegreerde Proef

6BI

12 /107


Ge誰ntegreerde Proef

6BI

13 /107


Ge誰ntegreerde Proef

6BI

14 /107


2. Analyse van de jaarrekening Tijdens mijn stage werd me de opdracht gegeven een volledige jaarrekening te analyseren. De activa, passiva en resultaten rekening werden zowel horizontaal als verticaal geanalyseerd. De ratio’s van de jaarrekening komen ook uitgebreid aan bod. Omdat mijn stagebedrijf geen jaarrekening van het volledig model kon aanbieden heb ik de balanscentrale van de Nationale Bank geraadpleegd. Op die manier analyseer ik de jaarrekening voor lingeriefabrikant Van de Velde voor de jaren 2007,2008 en 2009. De sectorcijfers zijn uitgedrukt in 1000 EUR. Beide jaarrekening en de sector gegevens zijn terg te vinden in de bijlage.

Algemene gegevens : Van de Velde N.V. Lageweg 4 9260 Schellebelle Activiteiten : Van de Velde N.V. creëert , produceert en commercialiseert luxueuze dameslingerie onder eigen merknamen. Missie : TO SHAPE THE BODY AND MIND OF WOMEN

Geïntegreerde Proef

6BI

15 /107


2.1 Activa Invoer ACTIVA

Codes

VASTA ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

2009

2008

2007

Sector

59 307 009,00

59 499 170,00

69 812 710,00

268 321,00

20

0,00

0,00

0,00

107,00

Immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

990 902,00

40 493,00

Materiële vaste activa

22/27

10 904 748,00

8 376 880,00

8 832 991,00

58 660,00

Terreinen en gebouwen

22

5 825 202,00

5 055 325,00

5 453 806,00

21 575,00

Installaties, machines en uitrust.

23

4 184 583,00

2 467 309,00

2 713 630,00

7 020,00

Meubilair en rollend materieel

24

766 772,00

842 668,00

570 843,00

5 435,00

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

9 020,00

Overige materiële vaste activa

26

59 978,00

11 578,00

11 578,00

14 671,00

Activa in aanbouw vruitbetaling.

27

68 213,00

0,00

83 134,00

939,00

Financiële vaste activa

28

33 204 531,00

38 587 644,00

59 988 817,00

169 061,00

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

86 404 895,00

69 966 573,00

74 329 475,00

872 811,00

Vorderingen op meer dan één jaar

29

2 604 014,00

2 349 154,00

2 578 823,00

5 849,00

Handelsvorderingen

290

1 954 014,00

2 006 386,00

788 823,00

3 595,00

Overige vorderingen

291

650 000,00

342 768,00

1 790 000,00

2 254,00

3

26 355 397,00

25 445 449,00

23 691 527,00

229 502,00

30/36

26 355 397,00

25 445 449,00

23 691 527,00

227 718,00

Grond- en hulpstoffen

30/31

8 763 962,00

8 643 436,00

8 477 640,00

37 517,00

Goederen in bewerking

32

6 909 243,00

6 865 235,00

6 310 661,00

19 881,00

Gereed product

33

10 682 192,00

9 936 778,00

8 903 226,00

149 793,00

Handelsgoederen

34

0,00

0,00

0,00

20 283,00

Onroerende goederen verkoop

35

0,00

0,00

0,00

0,00

Vooruitbetalingen

36

0,00

0,00

0,00

244,00

37

0,00

0,00

0,00

1 784,00

40/41

14 737 771,00

13 426 642,00

14 860 475,00

569 046,00

Handelsvorderingen

40

13 503 194,00

13 130 500,00

14 771 962,00

169 458,00

Overige vorderingen

41

1 234 577,00

296 142,00

88 513,00

399 588,00

14 240 912,00

20 282 502,00

23 303 535,00

30 581,00

Voorraden en bestelling. in uitvoer. Voorraden

Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Geldbeleggingen

50/53

Eigen aandelen

50

2 624 870,00

8 717 673,00

935 841,00

9 809,00

Overige beleggingen

51/53

11 616 042,00

11 564 829,00

22 367 694,00

20 772,00

Liquide middelen

54/58

27 266 579,00

6 947 849,00

8 492 939,00

28 441,00

Overlopende rekeningen

490/1

1 200 222,00

1 514 977,00

1 402 176,00

9 392,00

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

145 711 904,00

129 465 743,00

144 142 185,00

1 141 132,00

Geïntegreerde Proef

6BI

16 /107


2.2 Passiva invoer PASSIVA

2009

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal

2008

2007

Sector

99 072 088,00

102 037 748,00

95 622 639,00

665 995,00

10

1 936 174,00

1 936 174,00

1 936 174,00

326 333,00

Geplaatst kapitaal

100

1 936 174,00

1 936 174,00

1 936 174,00

326 402,00

Niet-opgevraagd kapitaal

101

0,00

0,00

0,00

- 69,00

Uitgiftepremies

11

743 422,00

743 423,00

743 423,00

745,00

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0,00

0,00

0,00

1 443,00

Reserves

13

96 392 492,00

99 358 151,00

92 943 042,00

186 088,00

Wettelijke reserves

130

193 617,00

193 617,00

193 617,00

32 849,00

Onbeschikbare reserves

131

2 624 870,00

8 717 673,00

935 841,00

10 119,00

Voor eigen aandelen

1310

2 624 870,00

8 717 673,00

935 841,00

9 818,00

Andere

1311

0,00

0,00

0,00

301,00

132

0,00

0,00

0,00

4 030,00

133

Belastingvrije reserves

93 574 005,00

90 446 861,00

91 813 584,00

139 090,00

Overgedragen winst (verlies)

Beschikbare reserves

14

0,00

0,00

0,00

151 172,00

Kapitaalsubsidies

15

0,00

0,00

0,00

214,00

Voorschot vennoten netto-actf

19

0,00

0,00

0,00

0,00

VOORZIENINGEN EN UITG, BELAST.

16

724 561,00

873 734,00

1 379 176,00

7 719,00

Voorzieningen vr risico's en kosten

160/5

724 561,00

873 734,00

1 379 171,00

7 255,00

Pensioenen en soortgel. Verplicht.

160

0,00

0,00

0,00

613,00

Belastingen

161

0,00

0,00

0,00

0,00

Grote herstel- en onderh.werken

162

Overige risico's en kosten

163/5

Uitgestelde belastingen

Ge誰ntegreerde Proef

168

0,00

0,00

0,00

70,00

724 561,00

873 734,00

1 379 171,00

6 572,00

0,00

0,00

5,00

464,00

6BI

17 /107


SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergstld obligatieleningen Leasingschuld. en soortgel. schulden

45 915 245,00

26 554 261,00

47 140 370,00

467 416,00

17

101 667,00

0,00

22 904 839,00

45 907,00

170/4

101 667,00

0,00

22 904 839,00

43 955,00

170

0,00

0,00

0,00

4 728,00

171

0,00

0,00

0,00

3 500,00

172

0,00

0,00

0,00

7 821,00

Kredietinstellingen

173

0,00

0,00

0,00

10 782,00

Overige leningen

174

101 667,00

0,00

22 904 839,00

17 124,00

Handelsschulden

175

0,00

0,00

0,00

0,00

Leveranciers

1750

0,00

0,00

0,00

0,00

Te betalen wissels

1751

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangen vooruitbetaling op bestel.

176

0,00

0,00

0,00

0,00

Overige schulden

178/9

0,00

0,00

0,00

1 952,00

42/48

Schulden op ten hoogste één jaar

44 135 379,00

25 642 360,00

23 498 206,00

417 680,00

Schulden > 1 jaar, binnen Bkjaar

42

0,00

0,00

0,00

7 595,00

Financiële schulden

43

0,00

0,00

0,00

144 567,00

Kredietinstellingen

430/8

0,00

0,00

0,00

132 861,00

Overige leningen

439

0,00

0,00

0,00

11 706,00

44

10 595 286,00

10 079 288,00

8 305 181,00

180 389,00

Leveranciers

440/4

10 595 286,00

10 079 288,00

8 305 181,00

179 879,00

Te betalen wissels

441

0,00

0,00

0,00

510,00

3 670 411,00

3 518 849,00

2 843 104,00

41 648,00

Handelsschulden

Ontvangen vooruitbetaling op bestel.

46

Schulden m.b.t. belast. Bezol. en soc.

45

1 141,00

Belastingen

450/3

333 746,00

1 176 762,00

703 161,00

8 611,00

Bezoldiging en sociale lasten

454/9

3 336 665,00

2 342 087,00

2 139 943,00

33 037,00

47/48

29 869 682,00

12 044 223,00

12 349 921,00

42 340,00

Overlopende rekeningen

492/3

1 678 199,00

911 901,00

737 325,00

3 829,00

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

145 711 894,00

129 465 743,00

144 142 185,00

1 141 130,00

Overige schulden

Geïntegreerde Proef

6BI

18 /107


2.3 Resultatenrekening Invoer RESULTATENREKENING

Codes

Bedrijfsopbrengsten

70/74

138 201 900,00

133 914 703,00

133 351 497,00

1 280 920,00

70

136 987 551,00

130 407 490,00

131 607 489,00

1 218 947,00

71

-1 393 238,00

1 594 546,00

- 6 367,00

24 816,00

Geproduceerde vaste activa

72

0,00

0,00

0,00

82,00

Andere bedrijfsopbrengsten

74

2 607 587,00

1 912 667,00

1 750 375,00

37 075,00

106 117 554,00

98 315 620,00

94 935 372,00

1 223 894,00

32 693 772,00

32 830 786,00

32 939 434,00

707 349,00

32 697 572,00

33 146 095,00

31 690 211,00

706 089,00

Omzet

Voorraad goederen in bewerking : toename (afname)

Bedrijfskosten

60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 Aankopen

600/8

Voorraad: afname (toename)

609

2009

2008

2007

Sector

- 3 800,00

- 315 309,00

1 249 223,00

1 260,00

Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

61

51 027 287,00

46 793 172,00

43 789 594,00

345 649,00

62

18 421 192,00

16 648 448,00

15 375 763,00

145 844,00

Afschrijvingen en waardevermind. oprichtingskosten, immat. en materiële vaste activa

630

4 830 511,00

2 242 100,00

1 965 717,00

18 990,00

631/4

- 840 252,00

143 706,00

542 672,00

3 915,00

635/7

- 149 174,00

- 505 435,00

176 449,00

- 4 351,00

Andere bedrijfskosten 640/8 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649

134 218,00

162 843,00

145 743,00

6 498,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 084 346,00

35 599 083,00

38 416 125,00

57 026,00

Waardevermind. op voorraden, bestel in uitvoering en handelsvord: toevoegingen (terugnemingen) Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen (terugnemingen)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

9901

Financiële opbrengsten

75

7 937 798,00

10 296 232,00

7 021 205,00

23 515,00

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

4 178 630,00

5 151 795,00

4 254 087,00

7 131,00

Opbrengsten uit vlottende activa

751

1 182 287,00

1 624 463,00

966 634,00

4 095,00

Andere financiële opbrengsten

752/9

2 576 881,00

3 519 974,00

1 800 484,00

12 289,00

65

4 856 691,00

7 874 967,00

4 238 027,00

38 921,00

650

16 745,00

3 982,00

149 485,00

12 405,00

651

1 200 000,00

2 250 000,00

0,00

2 250,00

652/9

3 639 946,00

5 620 985,00

4 088 542,00

24 266,00

9902

35 165 453,00

38 020 348,00

41 199 303,00

41 620,00

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemeningen) Andere financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

Geïntegreerde Proef

6BI

19 /107


Uitzonderlijke kosten

66

0,00

12 889 836,00

312 527,00

17 816,00

660

0,00

0,00

0,00

166,00

661

0,00

0,00

303 000,00

870,00

662

0,00

0,00

0,00

983,00

663

0,00

12 889 836,00

0,00

13 074,00

Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen

664/8

0,00

0,00

9 527,00

2 723,00

669

0,00

0,00

0,00

0,00

35 194 301,00

28 970 362,00

46 805 047,00

87 055,00

780

0,00

6,00

516,00

159,00

680

0,00

0,00

0,00

0,00

Belastingen op het resultaat

67/77

10 208 833,00

10 652 777,00

12 613 163,00

15 670,00

Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

670/3

10 208 833,00

10 694 357,00

12 613 331,00

15 778,00

0,00

41 580,00

168,00

108,00

24 985 468,00

18 317 591,00

34 192 400,00

71 544,00

789

0,00

0,00

0,00

258,00

689

0,00

0,00

0,00

0,00

24 985 468,00

18 317 591,00

34 192 400,00

71 802,00

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Geïntegreerde Proef

9903

77 9904

9905

6BI

20 /107


2.4 Activa gegroepeerd ACTIVA

Codes

Vaste Activa

20/28

Oprichtingskosten

2009

2008

2007

Sector

59 307 009,00

59 499 170,00

69 812 710,00

268.321,00

20

0,00

0,00

0,00

107,00

Immateriële vaste activa

21

0,00

0,00

990 902,00

40.493,00

Materiële vaste activa

22/27

10 904 748,00

8 376 880,00

8 832 991,00

58.660,00

Financiële vaste activa

28

33 204 531,00

38 587 644,00

59 988 817,00

169.061,00

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

86 404 895,00

69 966 573,00

74 329 475,00

872.811,00

Vorderingen op meer dan één jaar

29

2 604 014,00

2 349 154,00

2 578 823,00

5.849,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

26 355 397,00

25 445 449,00

23 691 527,00

229.502,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

14 737 771,00

13 426 642,00

14 860 475,00

569.046,00

Geldbeleggingen

50/53

14 240 912,00

20 282 502,00

23 303 535,00

30.581,00

Liquide middelen

54/58

27 266 579,00

6 947 849,00

8 492 939,00

28.441,00

Overlopende rekeningen

490/1

1 200 222,00

1 514 977,00

1 402 176,00

9.392,00

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

145 711 904,00

129 465 743,00

144 142 185,00

1.141.132,00

Geïntegreerde Proef

6BI

21 /107


2.5 Passiva gegroepeerd PASSIVA

Codes

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal

2009

2008

2007

Sector

99 072 088,00

102 037 748,00

95 622 639,00

665.995,00

10

1 936 174,00

1 936 174,00

1 936 174,00

326.333,00

Uitgiftepremies

11

743 422,00

743 423,00

743 423,00

745,00

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0,00

0,00

0,00

1.443,00

Reserves

13

96 392 492,00

99 358 151,00

92 943 042,00

186.088,00

Overgedragen winst (verlies)

14

0,00

0,00

0,00

151.172,00

Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

15

0,00

0,00

0,00

214,00

19

0,00

0,00

0,00

0,00

16

724 561,00

873 734,00

1 379 176,00

7.719,00

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

724 561,00

873 734,00

1 379 171,00

7.255,00

Uitgestelde belastingen

168

0,00

0,00

5,00

464,00

SCHULDEN

17/49

45 915 245,00

26 554 261,00

47 140 370,00

467.416,00

Schulden op meer dan één jaar

17

101 667,00

0,00

22 904 839,00

45.907,00

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

44 135 379,00

25 642 360,00

23 498 206,00

417.680,00

Overlopende rekeningen

492/3

1 678 199,00

911 901,00

737 325,00

3.829,00

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

145 711 894,00

129 465 743,00

144 142 185,00

1.141.130,00

Geïntegreerde Proef

6BI

22 /107


2.6 Resultatenrekening gegroepeerd RESULTATENREKENING

Codes

Bedrijfsopbrengsten

70/74

138 201 900,00

133 914 703,00

133 351 497,00

1.280.920,00

Bedrijfskosten

60/64

106 117 554,00

98 315 620,00

94 935 372,00

1.223.894,00

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

9901

32 084 346,00

35 599 083,00

38 416 125,00

57.026,00

Financiële opbrengsten

75

7 937 798,00

10 296 232,00

7 021 205,00

23.515,00

Financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

65

4 856 691,00

7 874 967,00

4 238 027,00

38.921,00

35 165 453,00

38 020 348,00

41 199 303,00

41.620,00

Uitzonderlijke opbrengsten

76

28 848,00

3 839 850,00

5 918 271,00

63.251,00

Uitzonderlijke kosten Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen

66

0,00

12 889 836,00

312 527,00

17.816,00

35 194 301,00

28 970 362,00

46 805 047,00

87.055,00

780

0,00

6,00

516,00

159,00

680

0,00

0,00

0,00

0,00

Belastingen op het resultaat

67/77

10 208 833,00

10 652 777,00

12 613 163,00

15.670,00

Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9904

24 985 468,00

18 317 591,00

34 192 400,00

71.544,00

789

0,00

0,00

0,00

258,00

689

0,00

0,00

0,00

0,00

24 985 468,00

18 317 591,00

34 192 400,00

71.802,00

Geïntegreerde Proef

9902

9903

9905

2009

2008

6BI

2007

Sector

23 /107


2.7 Horizontale analyse activa Codes

2009 Absoluut

Vaste Activa

20/28

Oprichtingskosten

20

Immateriële vaste activa

21

Materiële vaste activa

22/27

Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting

22

-10 505 701,00

2008 %

Absoluut

%

Absoluut

%

-14,77%

69 812 710,00

100%

0,00%

0,00

100%

- 990 902,00 -100,00%

- 990 902,00 -100,00%

990 902,00

100%

2 071 757,00

23,45%

- 456 111,00

-5,16%

8 832 991,00

100%

371 396,00

6,81%

- 398 481,00

-7,31%

5 453 806,00

100%

23

1 470 953,00

54,21%

- 246 321,00

-9,08%

2 713 630,00

100%

Meubilair en rollend materieel

24

195 929,00

34,32%

271 825,00

47,62%

570 843,00

100%

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

0,00

0,00%

11 578,00

100%

- 83 134,00 -100,00%

83 134,00

100%

59 988 817,00

100%

0,00

-15,05% -10 313 540,00

2007

0,00%

Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

26

48 400,00

418,03%

27

- 14 921,00

-17,95%

Financiële vaste activa

28

-26 784 286,00

0,00

-44,65% -21 401 173,00

-35,68%

Via de indexen stellen we voor Van de Velde de volgende evoluties vast. De vaste activa zijn zowel in 2008 als in 2009 gedaald. Dat komt door de immateriële vaste activa die t.o.v. het basisbedrag in 2007 met 100 % gedaald zijn. De financiële vaste activa zijn ook gedaald met 35,68 % voor het jaar 2008 en 44.65 % voor het jaar 2009. Toch stellen we vast dat de materiële vaste activa het laatste jaar zijn gestegen met 23.45 %. Dit komt door de investeringen in nieuwe installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel en overige materiële vaste activa.

Geïntegreerde Proef

6BI

24 /107


Codes

2009

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

12 075 420,00

16,25%

-4 362 902,00

-5,87%

74 329 475,00

100%

Vorderingen op meer dan één jaar

29

25 191,00

0,98%

- 229 669,00

-8,91%

2 578 823,00

100%

290

1 165 191,00

147,71%

1 217 563,00

154,35%

788 823,00

100%

291

-1 140 000,00

-63,69%

-1 447 232,00

-80,85%

1 790 000,00

100%

3

2 663 870,00

11,24%

1 753 922,00

7,40%

23 691 527,00

100%

30/36

2 663 870,00

11,24%

1 753 922,00

7,40%

23 691 527,00

100%

Grond- en hulpstoffen

30/31

286 322,00

3,38%

165 796,00

1,96%

8 477 640,00

100%

Goederen in bewerking

32

598 582,00

9,49%

554 574,00

8,79%

6 310 661,00

100%

Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden

Gereed product

2008

2007

33

1 778 966,00

19,98%

1 033 552,00

11,61%

8 903 226,00

100%

Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop

34

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

35

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Vooruitbetalingen

36

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

37

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

- 122 704,00

-0,83%

-1 433 833,00

-9,65%

14 860 475,00

100%

-1 268 768,00

-8,59%

-1 641 462,00

-11,11%

14 771 962,00

100%

Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen

40/41 40 41 50/53

207 629,00

234,57%

88 513,00

100%

-9 062 623,00

1 146 064,00 1294,80% -38,89%

-3 021 033,00

-12,96%

23 303 535,00

100%

1 689 029,00

180,48%

7 781 832,00

831,53%

935 841,00

100%

-48,07% -10 802 865,00

-48,30%

22 367 694,00

100%

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

-10 751 652,00

Liquide middelen

54/58

18 773 640,00

221,05%

-1 545 090,00

-18,19%

8 492 939,00

100%

Overlopende rekeningen

490/1

- 201 954,00

-14,40%

112 801,00

8,04%

1 402 176,00

100%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

1 569 719,00

-10,18% 144 142 185,00

100%

1,09% -14 676 442,00

Voor het jaar 2008 stellen we een lichte daling van de vlottende activa vast (5.87 %). Dit door een daling van de vorderingen en de geldbeleggingen. In 2009 zijn de vlottende activa dan weer gestegen. Dit is te verklaren door een lichte stijging in de vorderingen op korte termijn en een sterke toename in de liquide middelen. Wel stellen we voor beide jaren een afname van de geldbeleggingen vast. Uit de gehele vaste activa kunnen we besluiten dat de onderneming minder kapitaal aan aandelen en beleggingen heeft besteed en geïnvesteerd heeft in materiële vaste activa (machines en installaties).

Geïntegreerde Proef

6BI

25 /107


2.8 Horizontale analyse passiva Codes PASSIVA

2009

2008

2007

Absoluut

%

Absoluut

%

Absoluut

%

3 449 449,00

3,61%

6 415 109,00

6,71%

95 622 639,00

100%

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal

10

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1 936 174,00

100%

Geplaatst kapitaal

100

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1 936 174,00

100%

Niet-opgevraagd kapitaal

101

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Uitgiftepremies

11

- 1,00

0,00%

0,00

0,00%

743 423,00

100%

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Reserves

13

3 449 450,00

3,71%

6 415 109,00

6,90%

92 943 042,00

100%

Wettelijke reserves

130

0,00

0,00%

0,00

0,00%

193 617,00

100%

Onbeschikbare reserves

131

1 689 029,00

180,48%

7 781 832,00

831,53%

935 841,00

100%

Belastingvrije reserves

132

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Beschikbare reserves

133

1 760 421,00

1,92%

-1 366 723,00

-1,49%

91 813 584,00

100%

Overgedragen winst (verlies)

14

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

15

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

19

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

16

- 654 615,00

-47,46%

- 505 442,00

-36,65%

1 379 176,00

100%

160/5

- 654 610,00

-47,46%

- 505 437,00

-36,65%

1 379 171,00

100%

160

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

161

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

Belastingen Grote herstelling- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen

162 163/5 168

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

- 654 610,00

-47,46%

- 505 437,00

-36,65%

1 379 171,00

100%

- 5,00 -100,00%

5,00

100%

- 5,00 -100,00%

Het eigen vermogen is in het boekjaar 2008 gestegen. Deze stijging is een gevolg van de aanleg in onbeschikbare reserves. In 2009 is het eigen vermogen licht maar is het bedrag van de onbeschikbare reserves sterk gedaald. Dat komt door de investering die Van de Velde in 2009 voerde. De voorzieningen zijn ook sterk gedaald. Dat komt door de risico’s en kosten die Van de velde voorziet.

GeĂŻntegreerde Proef

6BI

26 /107


Codes

2009

2008

SCHULDEN

17/49

-1 225 125,00

-2,60% -20 586 109,00

Schulden op meer dan één jaar

17 170/4

Financiële schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

2007 -43,67%

47 140 370,00

100%

-22 803 172,00

-99,56% -22 904 839,00 -100,00%

22 904 839,00

100%

-22 803 172,00

-99,56% -22 904 839,00 -100,00%

22 904 839,00

100%

175

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

176

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

178/9

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

42/48

20 637 173,00

87,82%

2 144 154,00

9,12%

23 498 206,00

100%

42

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

43

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

44

2 290 105,00

27,57%

1 774 107,00

21,36%

8 305 181,00

100%

46

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

100%

45

827 307,00

29,10%

675 745,00

23,77%

2 843 104,00

100%

47/48

17 519 761,00

141,86%

- 305 698,00

-2,48%

12 349 921,00

100%

Overlopende rekeningen

492/3

940 874,00

127,61%

174 576,00

23,68%

737 325,00

100%

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

1 569 709,00

-10,18% 144 142 185,00

100%

Financiële schulden Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

1,09% -14 676 442,00

De schulden van de passiva zijde zijn in 2008 sterk afgenomen, ook voor 2009 stellen we een lichte afname vast. Voor beide jaren zijn de schulden op meer dan een jaar volledig afgenomen (100 %). De schulden op ten hoogste één jaar zijn dan weer toegenomen. In 2008 met een lichte toename en in 2008 met een sterke toename. De toename bevindt zich in de rubriek handelschulden maar vooral in de rubriek overige schulden. De investeringen die Van de Voorde voerde kan hiervoor een verklaring zijn.

Geïntegreerde Proef

6BI

27 /107


2.9 Horizontale analyse resultatenrekening Codes RESULTATENREKENING

2009

2008

Bedrijfsopbrengsten

70/74

4 850 403,00

3,64%

563 206,00

0,42%

Absoluut % 133 351 497,00 100%

Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60/64

11 182 182,00

11,78%

3 380 248,00

3,56%

94 935 372,00 100%

60

- 245 662,00

-0,75%

- 108 648,00

-0,33%

32 939 434,00 100%

Aankopen

600/8

1 007 361,00

3,18%

1 455 884,00

4,59%

31 690 211,00 100%

Voorraad: afname (toename)

609

Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen (terugnemingen)

Absoluut

%

-1 253 023,00 -100,30%

Absoluut

2007 %

-1 564 532,00 -125,24%

1 249 223,00 100%

61

7 237 693,00

16,53%

3 003 578,00

6,86%

43 789 594,00 100%

62

3 045 429,00

19,81%

1 272 685,00

8,28%

15 375 763,00 100%

630

2 864 794,00

145,74%

276 383,00

14,06%

1 965 717,00 100%

631/4

-1 382 924,00 -254,84%

- 398 966,00

-73,52%

542 672,00 100%

635/7

- 325 623,00 -184,54%

- 681 884,00 -386,45%

176 449,00 100%

Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

640/8

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

9901

649

- 11 525,00

-7,91%

17 100,00

11,73%

145 743,00 100%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

-6 331 779,00

-16,48%

-2 817 042,00

-7,33%

38 416 125,00 100%

In 2008 en 2009 stellen we een stijging van de bedrijfskosten vast. Dit vooral door de afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa. Toch merken we een zeer sterke afname van de voorraad op ,dat wil zeggen dat de onderneming een goede verkoop heeft gehad, en er nieuwe handelsgoederen moeten voorzien worden. Het resultaat wordt teruggebracht met respectievelijk 7.33 % voor 2008 en 16.48 % voor 2009. De winst is hierdoor gedaald.

Geïntegreerde Proef

6BI

28 /107


Codes Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa

2009

2008

2007

75

916 593,00

13,05%

3 275 027,00

46,64%

7 021 205,00 100%

750

- 75 457,00

-1,77%

897 708,00

21,10%

4 254 087,00 100%

Opbrengsten uit vlottende activa

751

215 653,00

22,31%

657 829,00

68,05%

966 634,00 100%

Andere financiële opbrengsten

752/9

776 397,00

43,12%

1 719 490,00

95,50%

1 800 484,00 100%

Financiële kosten

65

618 664,00

14,60%

3 636 940,00

85,82%

4 238 027,00 100%

Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa

650

- 132 740,00

-88,80%

- 145 503,00

-97,34%

149 485,00 100%

651

1 200 000,00

0,00%

2 250 000,00

0,00%

0,00 100%

Andere financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

652/9

- 448 596,00

-10,97%

1 532 443,00

37,48%

4 088 542,00 100%

9902

-6 033 850,00

-14,65%

-3 178 955,00

-7,72%

41 199 303,00 100%

Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

76

-5 889 423,00

-99,51%

-2 078 421,00

-35,12%

5 918 271,00 100%

760

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

761

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

762

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

- 93 270,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten

763 764/9

Uitzonderlijke kosten Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen

66

Belastingen op het resultaat Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9903 780 680

-76,38%

3 717 732,00

3044,38%

122 118,00 100%

-5 796 153,00 -100,00%

-5 796 153,00

-100,00%

5 796 153,00 100%

- 312 527,00 -100,00%

12 577 309,00

4024,39%

312 527,00 100%

-24,81% -17 834 685,00

-38,10%

46 805 047,00 100%

- 510,00

-98,84%

516,00 100%

-11 610 746,00

- 516,00 -100,00% 0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

67/77

-2 404 330,00

-19,06%

-1 960 386,00

-15,54%

12 613 163,00 100%

670/3

-2 404 498,00

-19,06%

-1 918 974,00

-15,21%

12 613 331,00 100%

41 412,00 24650,00%

168,00 100%

77 9904

- 168,00 -100,00% -9 206 932,00

-26,93% -15 874 809,00

-46,43%

34 192 400,00 100%

789

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

689

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00 100%

-26,93% -15 874 809,00

-46,43%

34 192 400,00 100%

9905

-9 206 932,00

In 2008 vermindert de winst van Van de Velde met 46.43 %. Deze terugval is te verklaren door de vele kosten die de onderneming heeft gemaakt en een afname van de uitzonderlijke opbrengsten. Wel is er een mooie stijging van de financiële opbrengsten van 46,64 %. In 2009 is de terugval iets kleiner en vermindert de winst met 26.93 % t.o.v. het basisjaar. De kosten zijn minder fors gestegen en ook de financiële opbrengsten blijven constant. De te bestemmen winst is t.o.v. 2008 dan ook terug gestegen.

Geïntegreerde Proef

6BI

29 /107


2.10 Verticale analyse activa ACTIVA

Codes

Vaste Activa

20/28

Oprichtingskosten

2009

2008

2007

Sector

40,70%

45,96%

48,43%

23,51%

20

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Immateriële vaste activa

21

0,00%

0,00%

0,69%

3,55%

Materiële vaste activa

22/27

7,48%

6,47%

6,13%

5,14%

Terreinen en gebouwen

22

4,00%

3,90%

3,78%

1,89%

Installaties, machines en uitrusting

23

2,87%

1,91%

1,88%

0,62%

Meubilair en rollend materieel

24

0,53%

0,65%

0,40%

0,48%

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00%

0,00%

0,00%

0,79%

Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

26

0,04%

0,01%

0,01%

1,29%

27

0,05%

0,00%

0,06%

0,08%

Financiële vaste activa

28

22,79%

29,81%

41,62%

14,82%

Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

280/1

6,20%

11,22%

41,46%

12,16%

282/3

16,23%

18,27%

0,00%

2,28%

Andere financiële vaste activa

284/8

0,35%

0,31%

0,16%

0,37%

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

59,30%

54,04%

51,57%

76,49%

Vorderingen op meer dan één jaar

29

1,79%

1,81%

1,79%

0,51%

Handelsvorderingen

290

1,34%

1,55%

0,55%

0,32%

Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering

291

0,45%

0,26%

1,24%

0,20%

3

18,09%

19,65%

16,44%

20,11%

Voorraden

30/36

18,09%

19,65%

16,44%

19,96%

Bestellingen in uitvoering

37

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

10,11%

10,37%

10,31%

49,87%

Handelsvorderingen

40

9,27%

10,14%

10,25%

14,85%

Overige vorderingen

41

0,85%

0,23%

0,06%

35,02%

Geldbeleggingen

50/53

9,77%

15,67%

16,17%

2,68%

Eigen aandelen

50

1,80%

6,73%

0,65%

0,86%

Overige beleggingen

51/53

7,97%

8,93%

15,52%

1,82%

Liquide middelen

54/58

18,71%

5,37%

5,89%

2,49%

Overlopende rekeningen

490/1

0,82%

1,17%

0,97%

0,82%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Via de indexen stellen we voor Van de Velde de volgende evoluties vast : De vaste activa dalen in het totaal van de vaste activa. Dat komt door een sterke daling van de financiële vaste activa voor zowel 2008 als 2009. Dit verlies wordt enigszins gecompenseerd door een kleine stijging van de materiële vaste activa, specifiek de rubriek Terreinen en gebouwen. De financiële vaste activa kennen ook een daling, dat door de verbonden ondernemingen. De vlottende activa zijn t.o.v. van het basisjaar steeds toegenomen. Dit komt grotendeels door het fors stijgende aandeel van de liquide middelen in 2009. Dat wil zeggen dat het bedrijf over meer middelen beschikt voor de betaling van verrichtingen. Deze stijging komt onder meer door de Geïntegreerde Proef

6BI

30 /107


daling van de geldbeleggingen. Men kan dus stellen dat de onderneming geen beleggingsrisico neemt en de financiële middelen als liquide middelen beschouwt. De vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar zijn over de drie jaren grotendeels constant gebleven. Als we deze drie jaren vergelijken met de sectorgegevens kunnen we alleen maar besluiten dat Van de Voorde het zeer goed doet. De vaste en vlottende activa verhouden zich meestal gelijk van elkaar. In de sector merken we dat slechts 25 % van het totaal der activa tot het vast actief behoort en 75 % tot de vlottende activa.

2.11 Verticale analyse passiva PASSIVA

Codes

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal

2009

2008

2007

Sector

67,99%

78,81%

66,34%

58,36%

10

1,33%

1,50%

1,34%

28,60%

Geplaatst kapitaal

100

1,33%

1,50%

1,34%

28,60%

Niet-opgevraagd kapitaal

101

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

Uitgiftepremies

11

0,51%

0,57%

0,52%

0,07%

Herwaarderingsmeerwaarden

12

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

Reserves

13

66,15%

76,74%

64,48%

16,31%

Wettelijke reserves

130

0,13%

0,15%

0,13%

2,88%

Onbeschikbare reserves

131

1,80%

6,73%

0,65%

0,89%

Belastingvrije reserves

132

0,00%

0,00%

0,00%

0,35%

Beschikbare reserves

133

64,22%

69,86%

63,70%

12,19%

Overgedragen winst (verlies)

14

0,00%

0,00%

0,00%

13,25%

Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

15

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

19

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16

0,50%

0,67%

0,96%

0,68%

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

0,50%

0,67%

0,96%

0,64%

160

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen

161

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Overige risico's en kosten

163/5

0,50%

0,67%

0,96%

0,58%

168

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

Uitgestelde belastingen

Geïntegreerde Proef

6BI

31 /107


Codes SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar

2009

2008

2007

Sector

31,51%

20,51%

32,70%

40,96%

17

0,07%

0,00%

15,89%

4,02%

Financiële schulden

170/4

0,07%

0,00%

15,89%

3,85%

Handelsschulden

175

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Overige schulden

178/9

0,00%

0,00%

0,00%

0,17%

Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42/48

30,29%

19,81%

16,30%

36,60%

42

0,00%

0,00%

0,00%

0,67%

Financiële schulden

43

0,00%

0,00%

0,00%

12,67%

Handelsschulden

44

7,27%

7,79%

5,76%

15,81%

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

2,52%

2,72%

1,97%

3,65%

Overige schulden

47/48

20,50%

9,30%

8,57%

3,71%

Overlopende rekeningen

492/3

1,15%

0,70%

0,51%

0,34%

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Via de indexen stellen we voor Van de Velde de volgende evoluties vast : Het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen blijft zeer goed. Voor 2009 bedraagt dat 67.9% t.o.v. het totale vermogen. . In 2009 is er een kleine daling van dat percentage. Dit komt door het afnemen van de beschikbare en onbeschikbare reserves. Concreet wil dit zeggen dat men deze beschikbare middelen zal gebruiken om te investeren of te beleggen. De gemiddelde verhouding van 70 % eigen vermogen 30 % vreemd vermogen is uitstekend. In 2009 zijn ook de schulden op ten hoogste één jaar t.o.v. de voorgaande jaren toegenomen. Dit door de stijging van de overige schulden. Tegenover de sector doet de onderneming het met een goede verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen opnieuw zeer goed.

Geïntegreerde Proef

6BI

32 /107


2.12 Verticale analyse resultatenrekening RESULTATENREKENING

Codes

2009

2008

2007

Bedrijfsopbrengsten

70/74

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

70

99,12%

97,38%

98,69%

95,16%

71

-1,01%

1,19%

0,00%

1,94%

Geproduceerde vaste activa

72

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Andere bedrijfsopbrengsten

74

1,89%

1,43%

1,31%

2,89%

60/64

76,78%

73,42%

71,19%

95,55%

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

23,66%

24,52%

24,70%

55,22%

Diensten en diverse goederen

61

36,92%

34,94%

32,84%

26,98%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen (terugnemingen)

62

13,33%

12,43%

11,53%

11,39%

630

3,50%

1,67%

1,47%

1,48%

631/4

-0,61%

0,11%

0,41%

0,31%

635/7

-0,11%

-0,38%

0,13%

-0,34%

Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

640/8

0,10%

0,12%

0,11%

0,51%

649

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

9901

23,22%

26,58%

28,81%

4,45%

2009

2008

2007

Sector

Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)

Bedrijfskosten

Codes

Sector

Financiële opbrengsten

75

5,74%

7,69%

5,27%

1,84%

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

3,02%

3,85%

3,19%

0,56%

Opbrengsten uit vlottende activa

751

0,86%

1,21%

0,72%

0,32%

Andere financiële opbrengsten

752/9

1,86%

2,63%

1,35%

0,96%

Financiële kosten

65

3,51%

5,88%

3,18%

3,04%

Kosten van schulden 650 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemeningen) 651

0,01%

0,00%

0,11%

0,97%

0,87%

1,68%

0,00%

0,18%

Andere financiële kosten Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

652/9

2,63%

4,20%

3,07%

1,89%

9902

25,44%

28,39%

30,90%

3,25%

Geïntegreerde Proef

6BI

33 /107


Uitzonderlijke opbrengsten 76

0,02%

2,87%

4,44%

4,94%

760

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

761

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

762

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

763

0,02%

2,87%

0,09%

4,66%

Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

0,00%

0,00%

4,35%

0,27%

66

0,00%

9,63%

0,23%

1,39%

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

0,00%

0,00%

0,23%

0,07%

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)

662

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

0,00%

9,63%

0,00%

1,02%

Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

664/8

0,00%

0,00%

0,01%

0,21%

669

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

25,47%

21,63%

35,10%

6,80%

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Belastingen op het resultaat

67/77

7,39%

7,95%

9,46%

1,22%

670/3

7,39%

7,99%

9,46%

1,23%

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

77

0,00%

0,03%

0,00%

0,01%

Winst (Verlies) van het boekjaar

9904

18,08%

13,68%

25,64%

5,59%

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9905

18,08%

13,68%

25,64%

5,61%

Belastingen

Voor de verschillende jaren is de omzet die het bedrijf realiseert steeds constant. Enkel in 2008 was er een kleine daling en in 2009 terug een stijging. De verhouding tussen de omzet en de bedrijfskosten is tegenover de sector zeer goed. In 2008 en 2009 zijn de bedrijfskosten wel licht gestegen. De bedrijfswinst is in zowel 2008 als in 2009 afgenomen. Voor het laatste jaar bedroeg dat 76.78 % bedrijfskosten en 23.22 % bedrijfswinst. Als we deze cijfers vergelijken met de sector 95,55 % bedrijfskosten en 4,45 % bedrijfswinst kunnen we enkel maar besluiten dat Van de Voorde een gezonde en winstgevende onderneming is.

Geïntegreerde Proef

6BI

34 /107


2.13 Liquiditeit 1. Nettobedrijfskapitaal Omschrijving

Code

Vlottende activa

29/58

Vorderingen> 1 jaar

29

Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen (passiva)

2009

2008

2007

86.404.895,00

69.966.573,00

74.329.475,00

2.604.014,00

2.349.154,00

2.578.823,00

42/48

44.135.379,00

25.642.360,00

23.498.206,00

492/3

1.678.199,00

911.901,00

737.325,00

37.987.303,00

41.063.158,00

47.515.121,00

Nettobedrijfskapitaal

Het nettobedrijfskapitaal = de vlottende activa – het vreemd vermogen op korte termijn. Het vreemd vermogen op korte termijn is samengesteld uit de schulden op ten hoogste één jaar en de overlopende rekeningen : 2.604.014 + 44.135.379 + 1.678.199 = 48.417.592 Het nettobedrijfskapitaal is bijgevolg 86.404.895 – 48.417.592 = 37.987.303 EUR Tegenover de twee voorgaande jaren is het nettobedrijfskapitaal met bijna 10 % gedaald. Dit is toch een ruime buffer waarmee de schuldeisers reden tot gerustheid hebben. 2. Current ratio Omschrijving

Code

Vlottende activa

29/58

Vorderingen> 1 jaar

29

Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen (passiva) Current ratio

2009

2008

2007

Sector

86.404.895,00

69.966.573,00

74.329.475,00

872.811,00

2.604.014,00

2.349.154,00

2.578.823,00

5.849,00

42/48

44.135.379,00

25.642.360,00

23.498.206,00

417.680,00

492/3

1.678.199,00

911.901,00

737.325,00

3.829,00

1,83

2,55

2,96

2,06

De liquiditeit in ruime zin of de current ratio wordt berekend door de vlottende activa in verhouding te brengen met de schulden op korte termijn. Voor de drie jaren is de current ratio groter dan 1. Dit wil zeggen dat de onderneming in staat is om met haar vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. De current ratio van de gehele sector is in het algemeen heel hoog. Van de Voorde doet steeds beter, enkel in 2009 was er een kleine afname.

Geïntegreerde Proef

6BI

35 /107


3. Quick ratio Omschrijving

Code

Vlottende activa

29/58

Vorderingen> 1 jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering

29

Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen (passiva)

492/3

2009

2008

2007

Sector

86.404.895,00

69.966.573,00

74.329.475,00

872.811,00

2.604.014,00

2.349.154,00

2.578.823,00

5.849,00

3

26.355.397,00

25.445.449,00

23.691.527,00

229.502,00

42/48

44.135.379,00

25.642.360,00

23.498.206,00

417.680,00

1.678.199,00

911.901,00

737.325,00

3.829,00

1,25

1,59

1,98

1,51

Quick ratio

De liquiditeit in enge zin of de quick ratio brengen we de vlottende activa in verhouding vet de schulden op korte termijn en houden we ook rekening met de voorraden omdat we de voorraden moeilijk op korte termijn in geld omgezet kan worden. Ook hier zijn ratio’s voor de drie jaren groter dan 1 en kan de onderneming met haar vorderingen en liquide middelen haar schulden op korte termijn betalen. De quick ratio neemt t.o.v. het basisjaar af, dat komt door de stijging van de schulden kleiner dan één jaar. In het jaar 2007 en 2008 is de quick ratio steeds groter dan voor de sector, enkel in 2009 is de quick ratio kleiner dan voor de sector.

4. Aantal dagen klantenkrediet Omschrijving

Code

Handelsvorderingen < 1 jaar

40

Omzet

70

BTW

9146

Aantal dagen klantenkrediet

2009

2008

2007

Sector

13.503.194,00

13.130.500,00

14.771.962,00

169.458,00

136.987.551,00 130.407.490,00

131.607.489,00

1.218.947,00

8.715.902,86

7.872.599,33

8.292.761,26

76.316,00

33,83

34,66

38,54

47,75

Voor de berekening van het aantal dagen klantenkrediet vergelijken we de gemiddelde klantenvordering met de omzet en de verschuldigde btw op de verkopen per dag. Voor het jaar 2009 heeft de onderneming 34 dagen klantenkrediet. Dat is een ruime termijn voor de vordering op klanten. Toch stellen we een daling t.o.v. het aantal dagen vast. Het aantal dagen in de sector is ook aanzienlijk hoger dan het aantal dagen voor de onderneming.

Geïntegreerde Proef

6BI

36 /107


5. Aantal dagen leverancierskrediet Omschrijving Handelsschulden < 1 jaar Kostprijs van handelsgoederen Kostprijs van goederen en diensten BTW

Code 44 60

2009 2008 10.595.286,00 10.079.288,00 32.693.772,00 32.830.786,00

2007 Sector 8.305.181,00 180.389,00 32.939.434,00 707.349,00

61 9145

51.027.287,00 46.793.172,00 10.494.022,84 10.486.148,35

43.789.594,00 11.648.838,28

345.649,00 121.001,00

34,30

56,08

Aantal dagen leverancierskrediet

41,05

40,83

Het aantal dagen leverancierskrediet wordt berekend door de gemiddelde leverancierschuld te delen door de aankopen Handelsgoederen en diensten en de btw per dag. Voor 2009 bedraagt het aantal dagen leverancierskrediet 41 dagen. Dit aantal is positief omdat het groter is dan het aantal dagen klantenkrediet. Dat wil zeggen dat de leveranciers betaald kunnen worden nadat de vorderingen op de klanten werden ontvangen. Het aantal dagen leverancierskrediet is de voorbije jaren gestegen. Het aantal dagen leverancierskrediet in de sector ligt opnieuw weer hoger dan bij van Van de Voorde.

6. Voorraadrotatie Omschrijving Code Kostprijs van verkochte goederen 60 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraadrotatie

Omschrijving Code Kostprijs van verkochte goederen 60 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraadrotatie

2009 2008 32.693.772,00 32.830.786,00

2007 Sector 32.939.434,00 707.349,00

26.355.397,00 25.445.449,00

23.691.527,00

229.502,00

1,39

3,08

1,24

1,29

2009 2008 32.693.772,00 32.830.786,00

2007 Sector 32.939.434,00 707.349,00

26.355.397,00 25.445.449,00

23.691.527,00

229.502,00

1,39

3,08

1,24

1,29

De voorraadrotatie geeft weer hoeveel maal per jaar de voorraad vervangen wordt. Voor het jaar 2009 bedraagt dat 1,24. Dat wil zeggen dat de voorraad roteert tussen de 1 en 2 maal per jaar. De voorraadrotatie is de voorbije jaren gedaald. Voor de sector bedraagt de voorraadrotatie 3 maal per jaar.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

37 /107


2.14 Solvabiliteit Omschrijving

Code

Eigen vermogen Totaal vermogen

2009

10/15 10/49

99.072.088,00 102.037.748,00 145.711.894,00 129.465.743,00

Eigen vermogen over totaal vermogen

Omschrijving Vreemd vermogen Totaal vermogen

2008

67,99%

Code 17/49 10/49

Vreemd vermogen over totaal vermogen

78,81%

2007

Sector

95.622.639,00 665.995,00 144.142.185,00 1.141.130,00

66,34%

58,36%

2009 2008 2007 45.915.245,00 26.554.261,00 47.140.370,00 145.711.894,00 129.465.743,00 144.142.185,00

Sector 467.416,00 1.141.130,00

31,51%

20,51%

32,70%

De solvabiliteit van de onderneming is zeer goed. Het eigen vermogen vertegenwoordigt 67.99 % in het totaal vermogen. De onderneming kan daarom zonder problemen haar lange en korte termijnschulden afbetalen. Van de Velde heeft ook de spreekwoordelijke buffer van 33 % eigen vermogen ruimschoots bereikt. De onderneming zal dan ook geen enkel probleem ondervinden bij het aanvragen van krediet bij de bank.

Solvabiliteit 2009

32% Eigen vermogen

Vreemd vermogen 68%

De solvabiliteit van Van de Velde voorgesteld in cirkeldiagram.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

38 /107

40,96%


Solvabiliteit in %

Solvabiliteit relatief 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Vreemd vermogen Eigen vermogen

2007

2008

2009

Jaar

In deze grafiek vergelijken we de solvabiliteit over meerdere jaren. De geschiedenis leert ons dat Van de Velde ook de voorgaande jaren een uitstekende solvabiliteit had. De hoogste aandeel van het eigen vermogen met een percentage van 78.81% bevond zich in 2008.

EUR

Solvabiliteit over meerdere jaren 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2007

2008 Jaar

De relatieve waarden van de solvabiliteit van Van de Velde. Ge誰ntegreerde Proef 6BI

2009

Vreemd vermogen Eigen vermogen

39 /107


2.15 Rentabiliteit

Omschrijving Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar Totaal vermogen

Code

Rentabiliteit eigen vermogen

2008

2007

9905 24.985.468,00 18.317.591,00 34.192.400,00 10/49 145.711.894,00 129.465.743,00 144.142.185,00

Rentabiliteit totaal vermogen Omschrijving Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar Eigen vermogen

2009

17,15% Code 9905 10/15

2009

14,15% 2008

24.985.468,00 18.317.591,00 99.072.088,00 102.037.748,00 25,22%

17,95%

Sector

71.802,00 1.141.130,00

23,72%

6,29%

2007

Sector

34.192.400,00 95.622.639,00

71.802,00 665.995,00

35,76%

10,78%

Het rendement geeft de verhouding van het resultaat ten opzichte van de ingezette middelen weer. Uit het percentage van de rentabiliteit van het totaal vermogen kunnen we afleiden dat de investeerders van Van de Velde binnen een 6 tal jaar de investering hebben terugverdiend. Bij de rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt dat (als de rentabiliteit gelijkblijvend is) een 4 tal jaar. Investeren is hier dan ook beter dan een risicovrije belegging bij de bank. In 2007 bedroeg de rentabiliteit 35.76 %, dit hoge percentage werd in 2008 teruggebracht naar 17,95 %. In 2009 stellen we terug een stijging vast en bedraagt de rentabiliteit 25.22%. Tegenover de sector (10.78 %) kunnen we enkel maar vaststellen dat Van de Velde jaarlijks een heel hoog rendement heeft.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

40 /107


2.16 Ebit & Ebitda

Omschrijving Winst van het boekjaar Belastingen op het resultaat Financiële kosten Financiële opbrengsten

Code

2009

9904 67/77 65 75

24.985.468,00 10.208.833,00 4.856.691,00 7.937.798,00

18.317.591,00 10.652.777,00 7.874.967,00 10.296.232,00

34.192.400,00 12.613.163,00 4.238.027,00 7.021.205,00

32.113.194,00

26.549.103,00

44.022.385,00

EBIT

2008

2007

De Ebit of Earnings before intrest and taxes geeft het bedrijfsresultaat weer voor de intrest en belasting aftrek. Voor het laatste boekjaar bedroeg de ebit van Van de Velde 32 113 194,00 EUR. Met deze berekende waarden kunnen we de onderneming goed vergelijken met de concurrenten van dezelfde sector, los van hun specifieke financiële en fiscale structuur.

Omschrijving Afschrijvingen Waardeverminderingen EBITDA

Code 630 631/4

2009 4.830.511,00 -840.252,00

2008 2.242.100,00 143.706,00

2007 1.965.717,00 542.672,00

36.103.453,00

28.934.909,00

46.530.774,00

De Ebitda is gelijk aan de ebit vermeerdert met de afschrijvingen en de waardeverminderingen van Van de Velde. In 2009 bedroeg die 36.103.453,00 EUR. Deze twee ratio’s geven een beeld over de ruime operationele kasstromen van Van de Velde.

Geïntegreerde Proef

6BI

41 /107


2.17 Cash flow

Codes Winst (Verlies) van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen (terugnemingen) Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemeningen) Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa

2009

2008

2007

9904

24 985 468,00

18 317 591,00

34 192 400,00

630

4 830 511,00

2 242 100,00

1 965 717,00

631/4

- 840 252,00

143 706,00

542 672,00

635/7

- 149 174,00

- 505 435,00

176 449,00

651

1 200 000,00

2 250 000,00

0,00

760

0,00

0,00

0,00

761

0,00

0,00

0,00

762

0,00

0,00

0,00

660

0,00

0,00

0,00

661

0,00

0,00

303 000,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)

662

0,00

0,00

0,00

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

0,00

6,00

516,00

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

0,00

0,00

0,00

30 026 553,00

22 447 956,00

37 179 722,00

Cashflow

De cash flow bevat het resultaat na belasting + de niet-kaskosten van de onderneming. De cash flow geeft aan hoeveel de onderneming zelf genereert aan kasstromen. Dit gegeven is zeer belangrijk voor zowel banken, leveranciers als aandeelhouders. Bij Van de Velde bedraagt de cash flow in 2007 37 179 722,00 (winst na belastingen) + de niet kaskosten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. In 2008 stellen we net zoals bij de meeste andere ratio’s een enorme daling vast. In 2009 is er dan terug een stijging. De cashflow bedraagt dan 30 026 533,00 EUR.

Geïntegreerde Proef

6BI

42 /107


2.18 Besluit Door de analyse van zowel de activa, passiva , resultatenrekening en de ratioâ&#x20AC;&#x2122;s kunnen we besluiten dat Van de Velde een gezond bedrijf is . Door de hoge solvabiliteit kan de onderneming steeds terug vallen op haar eigen vermogen en heeft ze geen enkel probleem met het aanvragen van nieuwe kredieten om te investeren. Verder heeft ze een goede verdeling van de middelen in zowel de reserves, aandelen en investeringen. De liquiditeit van de onderneming is met een gezonde verhouding tussen klanten â&#x20AC;&#x201C;en leverancierskrediet ook zeer goed. Dankzij het hoge rendement kan de onderneming het zich permitteren om grote investeringen aan te gaan. Nieuwe afzetmarkten met bijhorende vestigingen in het buitenland starten zou een mooie bron van nieuwe inkomsten zijn. In vergelijking met de sector doet de onderneming het op alle vlakken uitstekend.

GeĂŻntegreerde Proef

6BI

43 /107


Ben Verdyck

Toegepaste Informatica GIP

Schooljaar 2010 -2011 Ge誰ntegreerde Proef

6 Boekhouden - Informatica 6BI

44 /107


1. Opdracht De opdracht van toegepaste informatica bestaat uit het ontwerpen van een applicatie voor het olieverwerkend bedrijf Wolf Oil. Deze opdracht heeft het doel een gebruiksvriendelijke applicatie te leren ontwikkelen en creatief te werk gaan met verschillende functies binnen de softwareprogramma’s. De gebruiker van de applicatie kan de gegevens van een MSDS of een stof ingeven. De gebruiker kan dan deze gegevens beheren, wijzigen of raadplegen via een databank binnen het project. In dit eindwerk beschrijf ik stap voor stap hoe het programma functioneert.

Situatieschets Elk industrieel bedrijf werkt in meer of mindere mate met chemische stoffen. Denk maar aan verven, reinigingsproducten, brandstoffen, etc. En om hiermee op een correcte en veilige manier te kunnen omgaan, heeft een bedrijf informatie nodig over de producten die ze gebruikt. Deze informatie moet door de leverancier van het product geleverd worden in de vorm van een ‘MSDS’. Een MSDS of Material Safety Data Sheet, is een bijzonder belangrijk document waarin alle relevante gegevens worden vermeld die van belang zijn voor een correct en veilig gebruik van het product. De chemische samenstelling, de belangrijkste gezondheidsrisico’s, de manier van opslag en gebruik, de effecten op het milieu, informatie voor brandbestrijding enzovoort zijn allemaal elementen die terug te vinden zijn in het MSDS. Zelfs in het kleinste chemische bedrijf kan het aantal MSDS van de verschillende grondstoffen al snel oplopen tot enkele honderden documenten. Het is dan ook nuttig om over een hulpmiddel te beschikken waarmee een bedrijf deze documenten kan beheren. Deze tool moet de gebruiker in staat stellen om op een snelle en eenvoudige manier bepaalde essentiële gegevens terug te vinden en te raadplegen.

Stappenplan • • • • • • •

Ontwerp een geschikte databank. Het basisontwerp van de GUI (Graphical user interface) Algoritme uitdenken Aanmaken van functie- en subprocedures Procedures afstemmen op elkaar Foutafhandeling en testen Afwerking

Bij elk van bovenstaande stappen is het belangrijk dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de eindgebruiker. Enkel op deze manier krijg je een volledig beeld van de applicatievereisten. De eindgebruiker kan gecontacteerd worden op volgend email adres: eindgebruiker@live.be

Geïntegreerde Proef

6BI

45 /107


Applicatievereisten Bij het opstarten van de applicatie heeft de gebruiker volgende keuzemogelijkheden: • • • •

Nieuwe MSDS ingeven = het startformulier Bestaande MSDS zoeken Overzichtslijst afdrukken Etiketten afdrukken : werd niet meer gerealiseerd

NIEUWE MSDS INGEVEN Per MSDS is er één centraal gegevensformulier dat volgende elementen moet tonen: •

Administratieve gegevens - Identificatie  Naam MSDS (uniek)  Naam intern  Code intern - Bijkomende informatie  Leverancier • Bestaande leverancier selecteren uit een lijst. • Details (naam, adres, telefoonnummer , fax, email)van een bestaande leverancier opvragen. • Nieuwe leverancier met details invoeren.  Datum waarop de MSDS is aangemaakt.  Toepassing • Bestaande toepassing selecteren uit een lijst. • Nieuwe toepassing invoeren.  Koppeling naar digitale versie MSDS (indien beschikbaar).

Gevaren - Chemische samenstelling die moet worden ingetypt (max 3 mogelijke stoffen) - Vlampunt (°C) - Symbolen die getoond worden na selectie van een code (max 3 symbolen uit 10 mogelijke symbolen) - R-zinnen die getoond worden na selectie van een R-code (max 6 zinnen uit een honderdtal zinnen ) - S-zinnen die getoond worden na selectie van een S-code (max 6 zinnen uit een honderdtal zinnen) - Sensibiliserende stoffen die moeten worden ingetypt (max 2 stoffen)

Bij het ingeven van een nieuwe MSDS zijn de velden leeg. In dit gegevensformulier moet men volgende navigatie voorzien (maak gebruik van iconen): • •

ingevulde gegevens kunnen opslaan, naar startformulier terugkeren.

Geïntegreerde Proef

6BI

46 /107


BESTAANDE MSDS ZOEKEN Het zoeken moet mogelijk zijn op drie identificatiegegevens: • • •

Originele naam Interne naam Interne code

Let wel, het zoeken gebeurt zelden aan de hand van de volledige naam. Het moet dus mogelijk zijn om MSDS terug te vinden met slechts een gedeelte van de identificatiegegevens. Wanneer de gebruiker een bestaande MSDS raadpleegt, zijn bovenstaande velden ingevuld met de juiste gegevens uit de databank. In dit gegevensformulier moet men volgende navigatie voorzien (maak gebruik van iconen): • • • • • • • • •

naar het formulier gaan om etiketten af te drukken, gegevens wijzigen, gegevens opslaan (indien gewijzigd), naar startformulier terugkeren, naar eerste record gaan, naar vorige record gaan, naar volgende record gaan, naar laatste record gaan, record verwijderen

Geïntegreerde Proef

6BI

47 /107


ETIKETTEN AFDRUKKEN Men moet eerst een leverancier kunnen selecteren uit een lijst van bestaande leveranciers. Vervolgens moet men de verpakkingsinhoud kunnen invoeren. En tenslotte kiest men het formaat van het etiket (A4, A5 of A6). De etiketten worden steeds op A4-formaat afgedrukt, maar het aantal etiketten verschilt naargelang het gekozen formaat (A4 1, A5  2, A6  4) De etiketten hebben een vaste lay-out. De gegevens worden uit de databank gehaald.

symbool

Naam MSDS

Verpakkingsinhoud

Bevat: chemische samenstelling (max 3 stoffen) tekst symbool

tekst

R-zinnen

S-zinnen

symbool

Bevat: sensibiliserende stoffen kan een allergische reactie veroorzaken tekst Naam, adres en telefoonnummer van leverancier

Het deel van de etiketten werd niet meer gerealiseerd.

OVERZICHTSLIJST AFDRUKKEN De overzichtslijst van alle bestaande MSDS bevat volgende elementen per MSDS: • • • • • •

Originele naam Interne naam Interne code Naam leverancier Vlampunt Datum MSDS

Geïntegreerde Proef

6BI

48 /107


2. Ontwerp databank Voor dit project werd een databank ontwikkeld waarin alle gegevens van een MSDS worden opgeslagen. Deze databank werd ontwikkeld in Microsof Office Access 2007.

2.1 ERD

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

49 /107


2.2 Relaties tabellen

2.3 Tabellen tblMSDS Primary key = MSDSId

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

50 /107


Veldnaam MSDSID NaamOpMSDS InterneNaam InterneCode Datum LeverancierID ToepassingID Vlampunt DigitaleVersie

gegevenstype Autonummering Tekst Tekst Tekst Datum/tijd Numeriek Numeriek Tekst Tekst

Vereist Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

tblLeverancier Primary key = LeverancierID

Veldnaam LeverancierID Naam Adres Postcode Plaats Land Telefoon Fax Email Noodnummer

Ge誰ntegreerde Proef

gegevenstype Autonummering Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

6BI

Vereist Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja

51 /107


tblChemischeStoffen Primary key = ChemischeStofID

Veldnaam ChemischeStofId ChemischeStof

Gegevenstype Autonummering Tekst

Vereist Ja Ja

tblSensibiliserendeStof Primary key = SensibiliserendeStofId

Veldnaam SensibiliserendeStofId SensibiliserendeStof

Gegevenstype Autonummering Tekst

Vereist Ja Ja

Gegevenstype Tekst Tekst

Vereist Ja Ja

tblSymbolen Primary key = Symbool

Veldnaam Symbool Opmerking

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

52 /107


tblToepassingen Primary key = ToepassingsId

Veldnaam ToepassingsId Toepassing

Gegevenstype Autonummering Tekst

Vereist Ja Ja

Gegevenstype Tekst Tekst

Vereist Ja Ja

Gegevenstype Tekst Tekst

Vereist Ja Ja

tblRZinnen Primary key = RZinCode

Veldnaam RZinCode Rzin

tblSzinnen Primary key = SZinCode

Veldnaam SZinCode Szin

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

53 /107


tblMSDS_Chemischestoffen Primary key = MSDSId en ChemischeStofID

Veldnaam MSDSId ChemischeStofId

Gegevenstype Numeriek Numeriek

Vereist Ja Ja

tblMSDS_SensStoffen Primary key = MSDSId en SensibiliserendeStofID

Veldnaam MSDSId SensibiliserendeStofID

Gegevenstype Numeriek Numeriek

Vereist Ja Ja

tblMSDS_Symbolen Primary key = MSDSId en Symbool

Veldnaam MSDSId Symbool

Ge誰ntegreerde Proef

Gegevenstype Numeriek Tekst

6BI

Vereist Ja Ja

54 /107


tblMSDS_Rzinnen Primary key = MSDSId en

Veldnaam MSDSId RZinCode

Gegevenstype Numeriek Tekst

Vereist Ja Ja

tblMSDS_Szinnen Primary key = MSDSId en ChemischeStofID

Veldnaam MSDSId SZinCode

Ge誰ntegreerde Proef

Gegevenstype Numeriek Tekst

6BI

Vereist Ja Ja

55 /107


3. Voorstelling formulieren 3.1 frmMSDS Wanneer de gebruiker de applicatie start komt hij op het formulier frmMSDS. In dit formulier kan hij meteen een nieuwe MSDS invoeren. Via de invoervelden kan de gebruiker de administratieve gegevens en de gevaren invoeren. Gegevens die zich nog niet in de databank bevinden kan hij eveneens toevoegen. Leveranciers en toepassingen voor de administratieve gegevens worden toegevoegd via een apart deelformulier. De Chemische stoffen, sensibiliserende stoffen, R-zinnen en S-zinnen voor de gevaren kunnen worden toegevoegd op het startformulier. De gekozen items worden dan in een tabel op het formulier weergegeven. Wanneer de gebruiker alle gegevens heeft ingevoerd kan hij de MSDS opslaan door op de save knop te klikken.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

56 /107


De menu balk van het startformulier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

De gebruiker kan via deze knop terug keren naar de eerste ingegeven MSDS. De gebruiker kan via deze knop terugkeren naar de vorige MSDS. De gebruiker kan via deze knop naar de volgende MSDS gaan. De gebruiker kan via deze knop naar de laatst ingeven MSDS gaan. De gebruiker kan door het klikken op deze knop een nieuwe MSDS toevoegen. De gebruiker kan door het klikken op deze knop een MSDS verwijderen. De gebruiker kan door te klikken op de save knop, een MSDS opslaan. Via de zoek knop komt de gebruiker in een deelformulier waarin hij kan .zoeken naar een eerder ingegeven MSDS. 9. De gebruiker kan een etiket voor de MSDS afdrukken. 10. De gebruiker kan een overzichtlijst van alle eerder ingevoerde MSDS gegevens raadplegen.

1

2

3

1. De gebruiker kan een nieuwe leverancier toevoegen. 2. De gebruiker kan een leverancier wijzigen of verwijderen. 3. De gebruiker kan een digitale versie van het bestand opnemen in de databank.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

57 /107


3.2 frmLeveranciers

De gebruiker kan een nieuwe leverancier toevoegen door in het startformulier frmMSDS het ‘+ teken’ aan te klikken. Hij komt dan in het deelformulier frmLeverancier. Hier kan hij alle gegevens van een nieuwe leverancier invoeren. De gegevens opslaan gebeurt via de save knop bovenaan. Hij begeeft zich dan terug in het startformulier waar de nieuw aangemaakt leverancier in de keuzelijst zal verschijnen. De gebruiker kan ook een bestaande leverancier wijzigen. Dat doet hij door op de ‘info knop’ van het startformulier te klikken. Hij begeeft zich dan in de hetzelfde formulier leverancier waar hij gegevens van alle leveranciers kan aanpassen of verwijderen.

Geïntegreerde Proef

6BI

58 /107


3.3 frmToepassing

De gebruiker kan een nieuwe toepassing toevoegen door in het startformulier frmMSDS op het ‘+ teken’ te klikken. Hij komt dan in het deelformulier toepassing. Hier kan hij de naam van een nieuwe toepassing van een MSDS invoeren. De gegevens opslaan gebeurt via de save knop bovenaan. Hij begeeft zich dan terug in het startformulier waar de nieuw aangemaakte toepassing in de keuzelijst zal verschijnen.

Geïntegreerde Proef

6BI

59 /107


3.4 frmZoeken

In het formulier frmZoeken kan de gebruiker zoeken naar eerder ingegeven MSDS gegevens. De gebruiker kan zoeken op originele naam, Interne naam of Interne code. Wanneer hij dan op de zoek knop klikt zal hij in de onderstaande lijst de basisgegevens van de MSDS terugvinden. Die gegevens kan hij sorteren op de originele naam, de interne naam, interne code, datum of op de naam van de leverancier. Wanneer hij op de gewenste gegevens klikt komt hij terug in het startscherm waar hij de volledige MSDS kan bekijken. Indien hij het formulier wenst te sluiten klikt hij op het kruisje bovenaan het formulier.

3.5 Overzichtslijst in Access Via het symbool van de overzichtslijst in de menubalk kan de gebruiker een overzichtslijst van alle MSDS bestanden opvragen. Het Access bestand van de databank zal dan geopend worden. Hij bekomt dan de basisgegevens van alle MSDS bestanden, vervolgens kan hij deze afdrukken.

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

60 /107


4. Structogrammen 4.1 frmMSDS 4.1.1

frmMSDS_Load

TableAdapter van tblMSDS_Szinnen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_Szinnen TableAdapter van tblSzinnen vullen met dtsMSDS.tblSzinnen TableAdapter van tblMSDS_Rzinnen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_Rzinnen TableAdapter van tblRzinnen vullen met dtsMSDS.tblRzinnen TableAdapter van tblMSDS_SensStoffen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_SensStoffen TableAdapter van tblSensStoffen vullen met dtsMSDS.tblSensStoffen TableAdapter van tblMSDS_Symbolen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_Symbolen TableAdapter van tblSymbolen vullen met dtsMSDS.tblSymbolen TableAdapter van tblMSDS_ChemischeStoffen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_ChemischeStoffen TableAdapter van tblChemischeStoffen vullen met dtsMSDS.tblChemischeStoffen Nieuwe MSDS aanmaken Subprocedure ComoboxVullen () Subprocedure DatumLevToepTonen () Als het aantal items in cboChemischeStof = 0 cboChemischeStof weergeven btnAanSamenstellingToevoegen weergeven Als het aantal items in cboSensStoffen = 0 cboSensStoffen weergeven btnSensStof weergeven Focus op txtNaam Subprocedure SymbolenTonen

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

61 /107


Private Sub frmMSDS_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.objtblMSDS_SzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Szinnen ) Me.objtblSzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSZinnen.tblSzinnen) Me.objtblMSDS_RzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Rzinnen ) Me.objtblRzinnenTableAdapter.Fill(Me.objdtsRZinnen.tblRzinnen) Me.objtblMSDS_SensStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Sen sStoffen) Me.objtblSensStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSensStoffen.tblSensSt offen) Me.objtblMSDS_SymbolenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS_Symbol en) Me.objtblSymbolenTableAdapter.Fill(Me.objdtsSymbolen.tblSymbolen) Me.objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSD S_ChemischeStoffen) Me.objtblChemischeStoffenTA.Fill(Me.objdtsChemischeStoffen.tblChemis cheStoffen) Me.objtblMSDSTableAdapter.Fill(Me.objdtsMSDS.tblMSDS) ComboBoxenVullen() objtblMSDSBindingSource.AddNew DatumLevToepTonen()

If cboChemischeStof.Items.Count = 0 Then cboChemischeStof.Enabled = False btnAanSamenstellingToevoegen.Enabled = Fal End If If cboSensStoffen.Items.Count = 0 Then cboSensStoffen.Enabled = False btnSensStof.Enabled = False End If txtNaam.Focus() SymbolenTonen() End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

62 /107


4.1.2

Subprocedure ComoboxVullen ()

tblLeveranciers TableAdapter vullen met dtsMSDS tblLeveranciers tblToepassingen TableAdapter vullen mets dtsMSDS tblToepassingen Naam leverancier laten zien in cboLeverancier Waarde van cboLeverancier = LeverancierId Data van cboLeverancier = dtsMSDS.tblLeveranciers Naam toepassing laten zien in cboToepassing Waarde van cboToepassing = ToepassingId Data van cboToepassing = dtsMSDS.tblToepassingen

Private Sub ComboBoxenVullen()

objtblLeveranciersTA.Fill(objdtsLeveranciers.tblLeveranciers) objtblToepassingenTA.Fill(objdtsToepassingen.tblToepassingen) cboLeverancier.DisplayMember = "Naam" cboLeverancier.ValueMember = "LeverancierId" cboLeverancier.DataSource = objdtsLeveranciers.tblLeveranciers cboToepassing.DisplayMember = "Toepassing" cboToepassing.ValueMember = "ToepassingID" cboToepassing.DataSource = objdtsToepassingen.tblToepassingen End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

63 /107


4.1.3

Subprocedure DatumLevToepTonen()

Als txtDatum leeg is Nee Ja Datum = Vandaag Als txtLeverancier niet leeg is

Datum = txtDatum.text Ja

Nee

txtLeverancier = De geselecteerde waarde van cboLeverancier Als txtToepassing niet leeg is Ja

Nee

txtToepassing = De geselecteerde Waarde van cboToepassing

Private Sub DatumLevToepTonen() If txtDatum.Text = String.Empty Then dtpDatum.Value = Today Else dtpDatum.Value = txtDatum.Text End If If txtLeverancier.Text <> String.Empty Then cboLeverancier.SelectedValue = txtLeverancier.Text End If

If txtToepassing.Text <> String.Empty Then cboToepassing.SelectedValue = txtToepassing.Text End If End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

64 /107


4.1.4

Subprocedure TekstvakkenVullen()

txtDatum = dtpDatum.geselecteerde waarde Als de geselecteerde waarde in cboLeverancier niet niets is Ja

Nee

txtLeverancier = geleselecteeerde waarde van cboLeverancier Als de geselecteerde waarde in cboToepassing niet niets is Ja

Nee

txtToepassing = geleselecteeerde waarde van cboToepassing Als txtVlampunt leeg is Ja

Nee

txtVlampunt.text = “geen”

Private Sub TekstvakkenVullen() txtDatum.Text = dtpDatum.Value If Not cboLeverancier.SelectedValue = Nothing Then txtLeverancier.Text = cboLeverancier.SelectedValue End If If Not cboToepassing.SelectedValue = Nothing Then txtToepassing.Text = cboToepassing.SelectedValue End If If txtVlampunt.Text = String.Empty Then txtVlampunt.Text = "geen" End If End Sub

Geïntegreerde Proef

6BI

65 /107


4.1.5

Subprocedure TussentijdsOpslaan ()

Subprocedure TekstvakkenVullen () Try dts valideren Bindingsource.EndEdit TableAdapter van tblMSDS. Update met dtsMSDS.tblMSDS Tabla Adapter van tblMSDS vullen met dtsMSDS.tblMSDS Catch ex as Exeption Als txtNaam leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een naam op te geven” txtNaam selecteren focus op txtNaam Als txtInterneNaam leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een interne naam op te geven” txtInterneNaam selecteren focus op txtInterneNaam Als txtInterneCode leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een interne code op te geven” txtInterneCode selecteren focus op txtInterneCode Als txtDigitaleVersie leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een digitale versie op te geven” txtDigitaleVersie selecteren focus op txtDigitaleVersie Als txtLeverancier leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een leverancier op te geven” txtLeverancier selecteren focus op txtLeverancier Als txtToepassing leeg is Ja

Nee

Melding : “Gelieve een toepassing op te geven” txtToepassing selecteren focus op txtToepassing End Try tblMSDSBindingSource.Position = Aantal rijen van de tblMSDS -1 intMSDSId = txtMSDSID.text

Geïntegreerde Proef

6BI

66 /107


Private Sub TussentijdsOpslaan() Try TekstvakkenVullen() Me.Validate() Me.objtblMSDSBindingSource.EndEdit() objtblMSDSTableAdapter.Update(objdtsMSDS.tblMSDS) objtblMSDSTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS) Catch ex As Exception If txtNaam.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een naam in te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtNaam.SelectAll() txtNaam.Focus() End If

If txtInterneNaam.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een interne naam in te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtInterneNaam.SelectAll() txtInterneNaam.Focus() End If If txtInterneCode.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een interne code in te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtInterneCode.SelectAll() txtInterneCode.Focus() End If If txtDigitaleVersie.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een digitale versie in te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtDigitaleVersie.SelectAll() txtDigitaleVersie.Focus() End If If txtLeverancier.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een leverancier op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtLeverancier.SelectAll() txtLeverancier.Focus() End If If txtToepassing.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een toepassing op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtToepassing.SelectAll() txtToepassing.Focus() End If Exit Sub End Try

objtblMSDSBindingSource.Position = objdtsMSDS.tblMSDS.Rows.Count - 1 intMSDSID = Integer.Parse(txtMSDSID.Text) End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

67 /107


4.1.6

btnLeverancier_Click

objfrmLeverancier = nieuw formulier frmLeverancier blToevoegen = True objfrmLeverancier weergeven

Private Sub btnLeverancier_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLeverancier.Click objfrmLeverancier = New frmLeverancier blnToevoegen = True objfrmLeverancier.Show() End Sub

4.1.7

btnLeverancierDetails_Click

Subprocedure TekstvakkenVullen () objfrmLeverancier = Nieuw formulier frmLeverancier LevId = txtLeverancier.text -1 blnToevoegen = False objfrmLeverancier weergeven

Private Sub btnLevDetails_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLevDetails.Click TekstvakkenVullen() objfrmLeverancier = New frmLeverancier intLevID = Integer.Parse(txtLeverancier.Text) - 1 blnToevoegen = False objfrmLeverancier.Show() End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

68 /107


4.1.8

btnToepassing_Click

objfrmToepassing = Nieuw formulier frmToepassing objfrmToepassing weergeven

Private Sub btnToepassing_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnToepassing.Click objfrmToepassing = New frmToepassing objfrmToepassing.Show() End Sub

4.1.9

btnBrowse_Click (Browsen naar Digitale versie)

Als Digitaleversie.ShowDialog = ok Ja

Nee

Openen van digitale versie txtDigitaleversie = Bestandsnaam van digitale versie

Private Sub btnBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click Dim objFileName As Object ' Use the open file dialog to choose a word document If Me.ofdDigitaleVersie.ShowDialog() = DialogResult.OK Then 'Set the file name from the open file dialog objFileName = ofdDigitaleVersie.FileName System.Diagnostics.Process.Start(objFileName.ToString) txtDigitaleVersie.Text = objFileName.ToString End If If txtDigitaleVersie.Text <> String.Empty Then btnOpenen.Enabled = True End If End Sub

4.1.10 btnOpenen_Click (Openen van digitale versie) Ge誰ntegreerde Proef

6BI

69 /107


Openen van digitale versie

Private Sub btnOpenen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpenen.Click System.Diagnostics.Process.Start(txtDigitaleVersie.Text) End Sub

4.1.11 btnAanSamenstellingToevoegen_Click Als het aantal rijen in dgvChemSamenstelling niet 0 is Nee Ja Voor alle rijen van dgvChemSamenstelling Als de waarde van cboChemStof = de waarde van dgvChemSamenstelling Ja

Nee

Melding: “De chemische stof is al aan de samenstelling toegevoegd” Einde

Private Sub btnAanSamenstellingToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAanSamenstellingToevoegen.Click Dim intTeller As Integer = 0 If Not dgvChemSamenstelling.Rows.Count = 0 Then For intTeller = 0 To dgvChemSamenstelling.Rows.Count - 1 If cboChemischeStof.SelectedValue.ToString = dgvChemSamenstelling.Rows(intTeller).Cells(1).Value Then MessageBox.Show("De chemische stof is al aan de samenstelling toegevoegd", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) Exit Sub End If Next End If

Als het aantal rijen in dgvChemSamenstelling groter of gelijk is aan 3 Geïntegreerde Proef

6BI

70 /107


Nee Ja Melding: “U kan geen chemische stoffen meer toevoegen”

Dim intChemischeStof as integer Connectie met MSDS ConnectionString Subprocedure Tussentijdsopslaan () intChemischeStofId = de geselecteerde waarde van cboChemischeStof Parameters van cmdAanChemSamenstelling toevoegen (intMSDSId en ChemStofId) Connectie openen CmdAanChemSamenstellingtoevoegen uitvoeren Connectie sluiten TableAdapter van ChemischeStoffen vullen met dtsMSDS.tblsMSDS_ChemischeStoffen

If dgvChemSamenstelling.RowCount >= 3 Then MessageBox.Show("U kan geen chemische stoffen meer toevoegen", " Fout") Else Dim intChemStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() intChemStofID = cboChemischeStof.SelectedValue cmdAanChemSamenstellingToevoegen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdAanChemSamenstellingToevoegen.Parameters(1).Value = intChemStofID cnnMSDS.Open() cmdAanChemSamenstellingToevoegen.ExecuteNonQuery.ToString() cnnMSDS.Close() objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Chem ischeStoffen) End If End Sub

Dit structogram en de bijhordende code zijn gelijkaardig voor : • • •

SensibiliserendeStoffen (btnSensStof) max 2 Rzinnen (btnRZinToevoegen) max 6 Szinnen (btnSZinToevoegen) max 6

Geïntegreerde Proef

6BI

71 /107


4.1.12 btnNieuweChemStof_Click Commando Chemstoffen aanmaken blnBestaande = false cmdChemStoffen verbinden met cnnMSDS cmdChemStoffen waarde geven : alle chemische stoffen van de tblChemischeStoffen Als txtChemStof niet leeg is Nee Ja Connectiie met dbMSDSConnectionString Parameter toevoegen aan cmdChemStofToevoegen Parameter = txtChemischeStof Try cnnMSDS.open Catch ex as execption Melding : “De databank kan niet worden geopend” End Try Als cnnMSDS.open Nee Ja cmdChemischeStoffen uitvoeren Controle of de nieuwe chemische stof zich al in de databank bevindt blnBestaande = true Einde Als blnBestaande = true Nee Ja Melding: “Deze chemische stof bestaat al”

cmdChemStofToevoegen uitvoeren

txtChemischeStof leegmaken

cnnMSDS sluiten

btnNieuweChemStof verbergen

TableAdapter Chemische Stoffen vullen met dtsChemischeStoffen.tblChemischeStoffen

btnAanSamenstellingToevoegen weergeven cboChemischeStof weergeven

txtChemischeStof leegmaken

Checkedbox chemische stof afvinken

btnAanSamenstellingToevoegen weergeven

cnnMSDS sluiten

cboChemischeStof weergeven

btnNieuweChemStof verbergen

Checkedbox chemische stof afvinken

Geïntegreerde Proef

6BI

72 /107


Private Sub btnNieuweChemStof_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNieuweChemStof.Click Dim cmdChemStoffen As New OleDb.OleDbCommand Dim drChemischeStoffen As OleDb.OleDbDataReader Dim blnBestaande As Boolean = False cmdChemStoffen.Connection = cnnMSDS cmdChemStoffen.CommandText = "Select chemischestof from tblChemischeStoffen" If Not txtChemStof.Text = Nothing Then cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString cmdChemStofToevoegen.Parameters(0).Value = txtChemStof.Text Try cnnMSDS.Open() Catch ex As Exception MessageBox.Show("De databank kan niet worden geopend", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) End Try If cnnMSDS.State = ConnectionState.Open Then drChemischeStoffen = cmdChemStoffen.ExecuteReader Do While drChemischeStoffen.Read If txtChemStof.Text = drChemischeStoffen(0).ToString Then blnBestaande = True End If Loop If blnBestaande Then MessageBox.Show("Deze chemischestof bestaat al", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtChemStof.Text = String.Empty btnNieuweChemStof.Enabled = False btnAanSamenstellingToevoegen.Enabled = True cboChemischeStof.Enabled = True chkNieuweChemStof.Checked = False cnnMSDS.Close() Else cmdChemStofToevoegen.ExecuteNonQuery() cnnMSDS.Close() objtblChemischeStoffenTA.Fill(objdtsChemischeStoffen.tblChemischeSto ffen) txtChemStof.Text = String.Empty btnNieuweChemStof.Enabled = False btnAanSamenstellingToevoegen.Enabled = True cboChemischeStof.Enabled = True chkNieuweChemStof.Checked = False End If End If End If End Sub

Dit structogram en de bijhordende code zijn gelijkaardig voor : •

btnNieuweSensStof

Geïntegreerde Proef

6BI

73 /107


4.1.13 chkNieuweStof_CheckedChanged Als chkNieuweChemStof aangevinkt is Nee Ja txtChemischeStof weergeven btnAanSamenstellingToevoegen verbergen cboChemischeStof verbergen btnNieuweChemischeStof weergeven

txtChemischeStof verbergen btnAanSamenstellingToevoegen weergeven cboChemischeStof weergeven btnNieuweChemischeStof verbergen

Private Sub chkNieuweStof_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkNieuweChemStof.CheckedChanged If chkNieuweChemStof.Checked = True Then txtChemStof.Enabled = True btnAanSamenstellingToevoegen.Enabled = False cboChemischeStof.Enabled = False btnNieuweChemStof.Enabled = True Else txtChemStof.Enabled = False btnAanSamenstellingToevoegen.Enabled = True cboChemischeStof.Enabled = True btnNieuweChemStof.Enabled = False End End Sub

Dit structogram en de bijhordende code zijn gelijkaardig voor : •

checkedbox SensStoffen

Geïntegreerde Proef

6BI

74 /107


4.1.14 btnSymboolToevoegen Als het aantal symbolen = 3 (intTeller = 2) Nee Ja Melding: “U kan geen symbolen meer toevoegen”

strSymbool declareren cnnMSDS = dbMSDSConnectionString Subprocedure TussentijdsOpslaan () strSymbool = geselecteerde waarde cboSymbool Parameters toevoegen aan cmdSymbool Connectie cnnMSDS openen cmdSymbool uitvoeren Connectie cnnMSDS sluiten TableAdapter tblSymbolen vullen Subprocedure SymbolenTonen ()

Private Sub btnSymboolToevoegen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSymboolToevoegen.Click If intTeller > 2 Then MessageBox.Show("U kan geen symbolen meer toevoegen", " Fout") Else Dim strSymbool As String cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString TussentijdsOpslaan() strSymbool = cboSymbolen.SelectedValue cmdSymbool.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdSymbool.Parameters(1).Value = strSymbool cnnMSDS.Open() cmdSymbool.ExecuteNonQuery.ToString() cnnMSDS.Close()

objtblMSDS_SymbolenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Symbolen) SymbolenTonen() intTeller = intTeller + 1 End If End Sub

Geïntegreerde Proef

6BI

75 /107


4.1.15 Subprocedure SymbolenTonen () picSymbool 1,2,3 leegmaken Voor intTeller = 0 tot Aantal rijen - 1 strSymbool = dgvSymbool(intTeller) Select case intTeller Case 0 Case 1 picSymbool1 = picSymbool2 = imglSymbolen imglSymbolen

Case 2 picSymbool3 = imglSymbool

Private Sub SymbolenTonen() Dim strSymbool As String Dim intTeller As Integer picSymbool1.Image = Nothing picSymbool2.Image = Nothing picSymbool3.Image = Nothing For intTeller = 0 To dgvSymbolen.Rows.Count - 1 strSymbool = dgvSymbolen.Rows(intTeller).Cells(1).Value Select Case intTeller Case 0 picSymbool1.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") Case 1 picSymbool2.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") Case 2 picSymbool3.Image = imglSymbolen.Images(strSymbool & ".JPG") End Select Next End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

76 /107


4.1.16 btnUitSamenstellingVerwjideren_Click intChemStof declareren cnnMSDS.Connectionstring = dbMSDSConnectionString intMSDSID = txtMSDS.Text intChemStofID = De geselecteerde waarde van dgvChemSamenstelling Parameters cmdChemSamenstellingVerwijderen toevoegen (intMSDSID en intChemStofID) cnnMSDS openen cmdChemischeSamenstellingVerwijderen uitvoeren cnnMSDS sluiten TableAdpater tblMSDS_ChemischeStoffen vullen met dtsMSDS.tblMSDS_ChemischeStoffen

Private Sub btnUitSamenstellingVerwijderen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnUitSamenstellingVerwijderen.Click Dim intChemStofID As Integer cnnMSDS.ConnectionString = My.Settings.dbMSDSConnectionString intMSDSID = CInt(txtMSDSID.Text) intChemStofID = CInt(dgvChemSamenstelling.Rows(dgvChemSamenstelling.SelectedCells.It em(0).RowIndex).Cells(1).Value)

cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.Parameters(0).Value = intMSDSID cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.Parameters(1).Value = intChemStofID cnnMSDS.Open() cmdUitChemSamenstellingVerwijderen.ExecuteNonQuery.ToString() cnnMSDS.Close()

objtblMSDS_ChemischeStoffenTableAdapter.Fill(objdtsMSDS.tblMSDS_Chem ischeStoffen) End Sub

Dit structogram en de bijhordende code zijn gelijkaardig voor : • • • •

btnSymboolVerwijderen (tblMSDS_Symbolen) btnUitSensStofVerwijderen (tblMSDS_SensStoffen) btnRzinVerwijderen (tblMSDS_Rzinnen) btnSzinVerwijderen (tblMSDS_Szinnen)

Geïntegreerde Proef

6BI

77 /107


4.1.17 txtVlampunt_Leave (verlaten van txtVlampunt) Als txtVlampunt leeg is Ja

Nee

Melding: “Gelieve een vlampunt op te geven” txtVlampunt selecteren

Als txtVlampunt niet numeriek is Ja Nee

Focus op txtVlampunt

Melding: “Gelieve een correct vlampunt op te geven” txtVlampunt selecteren Focus op txtVlampunt Einde

Einde

Private Sub txtVlampunt_leave(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtVlampunt.Leave If txtVlampunt.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een vlampunt op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtVlampunt.SelectAll() txtVlampunt.Focus() Else If Not IsNumeric(txtVlampunt.Text) Then MessageBox.Show("Gelieve een correct vlampunt op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtVlampunt.SelectAll() txtVlampunt.Focus() End If End If Exit Sub End Sub

Geïntegreerde Proef

6BI

78 /107


4.1.18 BindingNavigatorAddNewItem_Click (Nieuwe MSDS toevoegen) blnToevoegen = True picSymbool 1,2,3 leegmaken Als de geselecteerde waarde van cboLeveranciers niet leeg is Nee Ja Index van cboLeveranciers = 0 Als de geselecteerde waarde van cboToepassing niet leeg is Nee Ja Index van cboToepassing = 0 Als de geselecteerde waarde van cboChemischeStof niet leeg is Nee Ja Index van cboChemischeStof = 0 Als de geselecteerde waarde van cboSensStoffen niet leeg is Nee Ja Index van cboSenStoffen = 0 Einde De geselecteerde index van cboSymbool = 0 De geselecteerde index van cboRZinnen = 0 De geselecteerde index van cboSZinnen = 0 Datum = datum vandaag

Private Sub BindingNavigatorAddNewItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BindingNavigatorAddNewItem.Click blnToevoegen = True picSymbool1.Image = Nothing picSymbool2.Image = Nothing picSymbool3.Image = Nothing If Not cboLeverancier.SelectedValue = Nothing Then cboLeverancier.SelectedIndex = 0 End If If Not cboToepassing.SelectedValue = Nothing Then cboToepassing.SelectedIndex = 0 End If If Not cboChemischeStof.SelectedValue = Nothing Then cboChemischeStof.SelectedValue = 0 End If If Not cboSensStoffen.SelectedValue = Nothing Then cboSensStoffen.SelectedValue = 0 End If cboSymbolen.SelectedIndex = 0 cboRZinnen.SelectedIndex = 0

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

79 /107


cboSZinnen.SelectedIndex = 0 dtpDatum.Value = Today End Sub

4.1.19 TblMSDSBindingNavigatorSaveItem_Click (MSDS opslaan) Subprocedure TekstvakkenVullen () Valideren Bindingsource.EndEdit TableAdapter UpdateAll met dtsMSDS Nieuwe MSDS aanmaken

Private Sub TblMSDSBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblMSDSBindingNavigatorSaveItem.Click TekstvakkenVullen() Me.Validate() Me.objtblMSDSBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsMSDS) objtblMSDSBindingSource.AddNew()

End Sub

4.1.20 tlsZoeken_Click (MSDS zoeken)

Nieuw object maken van frmZoeken frmZoeken weergeven frmMSDS verbergen

Private Sub tlsZoeken_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tlsZoeken.Click objfrmZoeken = New frmZoeken objfrmZoeken.Show() Me.Visible = False End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

80 /107


4.1.21 tlsOverzichtslijst_Click (Overzichtslijst MSDS raadplegen) Access object declareren en initialiseren Access object verbinden met de databank Access databank openen Overzichtslijst in Access bestand weergeven

Private Sub tlsOverzichtslijst_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tlsbtnOverzichtslijst.Click Dim oAccess As Access.Application Dim strPathName As String 'Start a new instance of Access for Automation: oAccess = New Access.ApplicationClass()

'Open a database in exclusive mode: oAccess.CloseCurrentDatabase() oAccess.OpenCurrentDatabase(filepath:="F:\20102011\6BI\GIP\oplossing\MSDS3\MSDSBeheer\MSDSBeheer\bin\Debug\dbMSDS. accdb", Exclusive:=True) strPathName = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory() oAccess.OpenCurrentDatabase(filepath:=strPathName & "dbMSDS.accdb", Exclusive:=True) 'Preview a report: oAccess.DoCmd.OpenReport(ReportName:="OverzichtslijstMSDS", View:=Access.AcView.acViewPreview) oAccess.Visible = True End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

81 /107


4.2 frmLeverancier 4.2.1

frmLeverancier_Load

TableAdapter tblLeveranciers vullen met dtsLeveranciers.tblLeveranciers Als blnToevoegen van frmMSDS = true Nee Ja Nieuwe leverancier aanmaken

Bindingsource positie = intLevId van frmMSDS Leverancier weergeven

Einde Focus op txtNaam

Private Sub frmLeverancier_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.objtblLeveranciersTableAdapter.Fill(Me.objdtsLeveranciers.tblLeve ranciers) If frmMSDS.blnToevoegen Then Me.objtblLeveranciersBindingSource.AddNew() Else Me.objtblLeveranciersBindingSource.Position = frmMSDS.intLevID End If txtNaam.Focus() End Sub

4.2.2

TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem_Click (Leverancier opslaan)

Try frmLeveranciers valideren BinidngSource.EndEdit TableAdapter UpdateAll met dtsLeveranciers TableAdapter vullen met dtsLeveranciers.tblLeveranciers BindingSource positie = aantal rijen van tblLeveranciers - 1 intLeverancierID = txtLeverancierId frmLeverancier sluiten frmMSDS.tblLeveranciers TableAdapter vullen met dtsLeveranciers.tblLeverancier LeverancierID laten zien in frmMSDS cboLeverancier Focus op frmMSDS.cboLeverancier Catch ex As Execption Als txtNaam leeg is Nee Ja Ge誰ntegreerde Proef

6BI

82 /107


Melding: “Gelieve een naam in te geven” txtNaam seleceteren Focus op txtNaam Als txtAdres leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een adres op te geven” txtAdres seleceteren Focus op txtAdres Als txtPostcode leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een postcode op te geven” txtPostcode seleceteren

Als txtPostcode niet numeriek is Nee Ja

Focus op txtPostcode

Melding: “Gelieve een correcte postcode op te geven” txtPostcode selecteren Focus op txtPostcode

Als txtPlaats leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een Plaats op te geven” txtPlaats seleceteren Focus op txtPlaats Als txtLand leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een Land op te geven” txtLand seleceteren Focus op txtLand Als txtTelefoon leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een telefoonnummer op te geven” txtTelefoon seleceteren

Als txtTelefoon niet numeriek is Nee Ja

Focus op txtTelefoon

Geïntegreerde Proef

Melding: “Gelieve een correct telefoonnummer op te geven” txtTelefoon selecteren 6BI

83 /107


Focus op txtTelefoon Als txtNoodnummer leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een noodnummer op te geven” txtNoodnummer seleceteren

Als txtNoodnummer niet numeriek is Nee Ja

Focus op txtNoodnummer

Melding: “Gelieve een correct noodnummer op te geven” txtNoodnummer selecteren Focus op txtNoodnummer

Einde

Private Sub TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblLeveranciersBindingNavigatorSaveItem.Click Try Dim intLeverancierID As Integer Me.Validate() Me.objtblLeveranciersBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsLeveranciers) Me.objtblLeveranciersTableAdapter.Fill(objdtsLeveranciers.tblLeveran ciers) objtblLeveranciersBindingSource.Position = objdtsLeveranciers.tblLeveranciers.Rows.Count - 1 intLeverancierID = txtLeverancierId.Text Me.Close() frmMSDS.objtblLeveranciersTA.Fill(frmMSDS.objdtsLeveranciers.tblLeve ranciers) frmMSDS.cboLeverancier.SelectedValue = intLeverancierID frmMSDS.cboLeverancier.Focus() Catch ex As Exception If txtNaam.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een naam in te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtNaam.SelectAll() txtNaam.Focus() End If If txtAdres.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een adres op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtAdres.SelectAll() txtAdres.Focus() End If

Geïntegreerde Proef

6BI

84 /107


If txtPostcode.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een postcode op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtPostcode.SelectAll() txtPostcode.Focus () If Not IsNumeric(txtPostcode) Then MessageBox.Show("Gelieve een correcte postcode op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtPostcode.SelectAll() txtPostcode.Focus() End If End If If txtPlaats.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een plaats op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtPlaats.SelectAll() txtPlaats.Focus() End If If txtLand.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een land op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtLand.SelectAll() txtLand.Focus() End If If txtTelefoon.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een telefoonnummer op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtTelefoon.Focus() If Not IsNumeric(txtTelefoon) Then MessageBox.Show("Gelieve een correct telefoonnummer op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtTelefoon.SelectAll() txtTelefoon.Focus() End If End If If txtNoodnummer.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een noodnummer op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtNoodnummer.Focus() If Not IsNumeric(txtNoodnummer) Then MessageBox.Show("Gelieve een correct noodnummer op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtNoodnummer.SelectAll() txtNoodnummer.Focus() End If End If End Try

End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

85 /107


4.3 frmToepassing 4.3.1

frmToepassing_Load

TableAdapter tblToepassingen vullen met dtsToepassingen.tblToepassing Nieuwe Toepassing aanmaken

Private Sub frmToepassing_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsToepassingen.tblToepassingen' table. You can move, or remove it, as needed. Me.objtblToepassingenTableAdapter.Fill(Me.objdtsToepassingen.tblToep assingen) objtblToepassingenBindingSource.AddNew() End Sub

4.3.2

TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem_Click (Toepassing opslaan)

Try frmToepassing valideren BinidngSource.EndEdit TableAdapter UpdateAll met dtsToepassingen TableAdapter vullen met dtsLeveranciers.tblLeveranciers BindingSource positie = aantal rijen van tblToepassingen - 1 intToepassingID = txtToepassingsId frmToepassing sluiten frmMSDS.tblToepassingen TableAdapter vullen met dtsToepassing.tblToepassingen ToepassingID laten zien in frmMSDS cboToepassing Focus op frmMSDS.cboToepassing Catch ex As Execption Als txtToepassing leeg is Nee Ja Melding: “Gelieve een toepassing op te geven” txtToepassing selecteren Focus op txtToepassing

Geïntegreerde Proef

6BI

86 /107


Private Sub TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TblToepassingenBindingNavigatorSaveItem.Click Try Dim intToepassingID As Integer Me.Validate() Me.objtblToepassingenBindingSource.EndEdit() Me.objtableAdapterManager.UpdateAll(Me.objdtsToepassingen)

Me.objtblToepassingenTableAdapter.Fill(objdtsToepassingen.tblToepass ingen) objtblToepassingenBindingSource.Position = objdtsToepassingen.tblToepassingen.Rows.Count - 1 intToepassingID = txtToepassingsId.Text Me.Close()

frmMSDS.objtblToepassingenTA.Fill(frmMSDS.objdtsToepassingen.tblToep assingen) frmMSDS.cboToepassing.SelectedValue = intToepassingID frmMSDS.cboToepassing.Focus() Catch ex As Exception If txtToepassing.Text = String.Empty Then MessageBox.Show("Gelieve een toepassing op te geven", "Fout", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) txtToepassing.SelectAll() txtToepassing.Focus() End If End Try End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

87 /107


4.4 frmZoeken 4.4.1

frmZoeken_Load

TableAdapter tblsMSDS vullen met dtsMSDS.tblMSDS Dataview aanmaken = dtsZoeken.tblMSDS Private Sub frmZoeken_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.objtblMSDSTableAdapter.Fill(Me.objdtsZoeken.tblMSDS) dtvMSDS = Me.objdtsZoeken.tblMSDS.DefaultView Me.objtblMSDSBindingSource.DataSource = Nothing End Sub

4.4.2

btnZoeken_Click

Select case true rdbNaamOpMSDS.Checked rdbInterneNaam.Checked rdbInterneCode.Checked tblMSDSBindingSource.dataSource = dtvMSDS

dtvMSDS filteren op NaamOpMSDS dtvMSDS filteren op InterneNaam dtvMSDS filtere op InterneCode

Private Sub btnZoeken_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnZoeken.Click Select Case True Case rdbNaamOpMSDS.Checked dtvMSDS.RowFilter = "NaamOpMSDS like '*" & txtNaamOpMSDS.Text & "*'" dtvMSDS.Sort = "NaamOpMSDS ASC" Case rdbInterneNaam.Checked dtvMSDS.RowFilter = "InterneNaam like '*" & txtInterneNaam.Text & "*'" dtvMSDS.Sort = "InterneNaam ASC" Case rdbInterneCode.Checked dtvMSDS.RowFilter = "InterneCode like '*" & txtInterneCode.Text & "*'" dtvMSDS.Sort = "InterneCode ASC" End Select objtblMSDSBindingSource.DataSource = dtvMSDS End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

88 /107


4.4.3

rdbNaamOpMSDS_CheckedChanged

Als rdbNaamOpMSDS aangevinkt is Nee Ja txtNaamOpMSDS weergeven

txtNaamOpMSDS verbergen

Private Sub rdbNaamOpMSDS_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbNaamOpMSDS.CheckedChanged If rdbNaamOpMSDS.Checked = True Then txtNaamOpMSDS.Enabled = True Else txtNaamOpMSDS.Enabled = False End If End Sub

Dit structogram en de bijhordende code zijn gelijkaardig voor : • •

rdbInterneNaam rdbInterneCode

Geïntegreerde Proef

6BI

89 /107


4.4.4

dgvZoekResultaat_CellDoubleClick ( MSDS van zoekformulier weergeven in frmMSDS)

intMSDSID van frmMSDS = De geselecteerde cel van dgvZoekresultaat blnToevoegen = False intTest = frmMSDS.intMSDSID frmZoeken sluiten frmMSDS weergeven

Private Sub dgvZoekResultaat_CellDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) frmMSDS.intMSDSID = dgvZoekResultaat.Rows(dgvZoekResultaat.SelectedCells.Item(0).RowInde x).Cells(0).Value frmMSDS.blnToevoegen = False Dim intTest As Integer intTest = frmMSDS.intMSDSID Me.Close() frmMSDS.Visible = True frmMSDS.Show() End Sub

Ge誰ntegreerde Proef

6BI

90 /107


5. Communicatie met de eindgebruiker

||

Schetsen Applicatie 5/01/2011

Ben Verdijck Aan eindgebruiker@live.be Van: Ben Verdijck (benverdijck@hotmail.com) Verzonden: woensdag 5 januari 2011 17:01:38 Aan: eindgebruiker@live.be 1 bijlage Ontwerp Applicatie.docx (1053,9 kB) Beste, In bijlage vindt u mijn nieuwe schetsen van de Applicatie MSDS. Graag had ik ook nog wat meer informatie over de lay out en de gegevens die op het formulier 'Etiket afdrukken' moeten staan. Met vriendelijke groeten Ben Verdijck

RE: Schetsen Applicatie 6/01/2011

eind gebruiker Aan benverdijck@hotmail.com Van: eind gebruiker (eindgebruiker@live.be) Verzonden: donderdag 6 januari 2011 9:30:58 Aan: benverdijck@hotmail.com 1 bijlage Ontwerp Applicatie-antwoord.docx (1058,0 kB) Beste Ben, in bijlage mijn antwoorden. Ik vind het al veelbelovend maar er zijn toch nog een aantal zeer essentiële zaken waar je nog eens goed over zult moeten nadenken. Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ze te stellen.

Mvg, B. Van Dyck

Geïntegreerde Proef

6BI

91 /107


RE: Schetsen Applicatie 6/01/2011

Ben Verdijck Aan eindgebruiker Van: Ben Verdijck (benverdijck@hotmail.com) Verzonden: donderdag 6 januari 2011 16:57:22 Aan: eindgebruiker (eindgebruiker@live.be) Beste, Alvast bedankt voor de opmerkingen, de nodige aanpassingen zijn reeds gedaan. Nog een paar vraagjes : - In het huidige formulier, kan de gebruiker zijn R en S zinnen kiezen vanuit een keuzelijst . Misschien is het beter dat hij ze handmatig moet invoeren ? Kunnen er ook R of S zinnen gewijzigd of toegevoegd worden. - Bij de symbolen, is het de bedoeling dat de gebruiker een symbool kiest uit een keuzelijst die de code van het symbool bevat? of via het symbool zelf. Met vriendelijke groeten Ben Verdijck

RE: Schetsen Applicatie 7/01/2011

eind gebruiker Aan benverdijck@hotmail.com Van: eind gebruiker (eindgebruiker@live.be) Verzonden: vrijdag 7 januari 2011 8:21:31 Aan: benverdijck@hotmail.com Dag Ben, Ik ben het met je eens dat het makkelijker (sneller) zou zijn om de R- en S-zinnen, of toch de codes ervan, handmatig in te voeren. Een zeer goed idee! R en S-zinnen zijn wettelijk vastgelegde bepalingen. De kans dat deze ooit nog gaan wijzigen is bijzonder klein. Zij moeten dus niet kunnen gewijzigd of toegevoegd worden. Wat betreft de symbolen, zou ik dezelfde redenering volgen als bij de R- en S-zinnen. Handmatig invoeren aan de hand van de code zal de snelste manier zijn om de gegevens in te voeren. Om de applicatie echter ook toegankelijk te maken voor mensen die minder vertrouwd zijn met deze codes, zou ik ook nog steeds een 'pull down' menu voorzien, waarin de gebruiker eventueel een code kan selecteren. Maar handmatige invoer, waarin de code eventueel automatisch verder wordt aangevuld, is zeker een meerwaarde voor de gebruiker.

Mvg, B. Van Dyck

Geïntegreerde Proef

6BI

92 /107


RE: Schetsen Applicatie 7/01/2011

Ben Verdijck Aan eindgebruiker Van: Ben Verdijck (benverdijck@hotmail.com) Verzonden: vrijdag 7 januari 2011 15:49:05 Aan: eindgebruiker (eindgebruiker@live.be) 1 bijlage Ontwerp Applicatie (2).docx (1271,6 kB) Beste, In bijlage mijn vernieuwde ontwerp voor de applicatie. Groetjes Ben Verdijck

RE: Schetsen Applicatie 10/01/2011

eind gebruiker Aan benverdijck@hotmail.com Van: eind gebruiker (eindgebruiker@live.be) Verzonden: maandag 10 januari 2011 11:15:13 Aan: benverdijck@hotmail.com 1 bijlage Ontwerp Applicatie-antwoord (2).docx (1272,7 kB) Dag Ben, Ik ben verheugd te kunnen vaststellen dat onze communicatie goed van grond is gekomen. Een applicatie kan immers alleen maar tot stand komen wanneer een goede interactie is tussen de ontwerper en de gebruiker. Ik heb gemerkt dat je een flink aantal aanpassingen hebt doorgevoerd en ik moet zeggen dat het er al heel goed uitziet. Maar (er is altijd een maar), ik heb nog wel enkele belangrijke opmerkingen en vragen. Het kan echter zijn dat je bepaalde opmerkingen hebt opgevangen in de functionaliteit van je applicatie, maar dat kan ik aan de hand van een screenshot uiteraard niet controleren. In dat geval leg je me gewoon maar even uit hoe je bepaalde zaken hebt opgelost of denkt op te lossen.

Mvg, B. Van Dyck

Geïntegreerde Proef

6BI

93 /107


Ben Verdyck

Frans GIP

Ge誰ntegreerde Proef

Schooljaar 2010 -2011

6BI

94 /107

6 Boekhouden - Informatica


1. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Données personnelles -

Nom : Verdyck Prénom : Ben Adresse : De Wilgen 53 2170 Merksem Date de naissance : né le 6 décembre 1993 Lieu de naissance : Deurne Numéro de téléphone : 03/ 645 18 55 Numéro de portable : 04/ 72 52 51 36 Adresse e-mail : benverdijck@hotmail.com État civil : célibataire Nationalité : Belge

Formation

-

Enseignement secondaire 2009 – 2011 : Comptable – informatique Ksjoma 2007 - 2009 : Sciences industrielles L’ institut de St–Jozef 2005 - 2007 : L’enseignement général KsJoma

Expérience -

2009 -2010 : travail de vacances à Deplo (une entreprise de nettoyage)

Connaissance des langues -

néerlandais : langue maternelle

francais anglais

Geïntegreerde Proef

Compréhension écrite bonnes bases bon

Compréhension orale bon bon

6BI

Expression écrite bon bon

Expression orale bonnes bases bon

95 /107


Divers -

connaissances informatiques : Word, Excel, Powerpoint hobbys : je suis moniteur d’un mouvement de jeunesse (Patro) diplôme de l’école de musique à Schoten

Références -KsJoma tel : 03/645.59.60

Geïntegreerde Proef

6BI

96 /107


2. Le rappel

FIDUCTO bvba Fiducto bvba Reebokdreef 3 B-2900 SCHOTEN

Monsieur Pierre Capelle Electro Technic Solutions bvba R.W. Van Havrelaan 193 B-2900 SCHOTEN

votre lettre du 2011-01-25

vos références GP/PC/

nos références PC/GP/RA

SCHOTEN 2011-02-03

Rappel Monsieur Nous regrettons de devoir constater que la facture avec la référence ci dessous, reste toujours impayée. Référence facture Référence F 2865

Date 25-01-2011

Echéance 02-02-2011

montant 302.50

Débet 0.00

Crédit 302.50

Nous vous prions d’effectuer le paiement dans les meilleurs délais sinon nous serons contraints de vous réclamer les indemnités d’usage ainsi que les intérêts légaux. Au cas où votre versement aurait été effectué entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce courrier. Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Guy De Pauw Service de comptabilité

Geïntegreerde Proef

6BI

97 /107


3.

Présentation de l’entreprise de stage

3.1 Introduction Ma firme de stage est Fiducto. C’est une entreprise spécialisée dans la compatibilité et la fiscalité. Vous trouvez Fiducto dans le Reebokdreef 3 à Schoten. Le chef de firme est Guy De Pauw et mon mentor est Veerle De Beuckelaer.

3.2 L’Histoire 1991 L’ entreprise a été créée en 1991. Avec un petit bureau à Merksem et un employé. L’entreprise avait environ 50 clients. 1997 Le bureau était situé à Schoten. Il y avait plus de clients et il y avait 3 employés. 2010 – Maintenant Le bureau est dans le Reebokdreef à Schoten. La firme a environ 200 clients et 4 employés.

Geïntegreerde Proef

6BI

98 /107


3.3 La mission de firme La mission principale est le service à la clientèle. Dans ce secteur ou la publicité n’est pas omniprésente, les service et l’assistance aux clients sont très important.

3.4 Les bureaux 1. Un grand espace de travail Avec les bureaux d’employés, les classeurs et une petite cuisine 2. Le bureau du chef 3. La réception et une petite salle de réunion

L’espace des employés

Le bureau du chef

La réception et la salle de réunion

Geïntegreerde Proef

6BI

99 /107


3.5 Mon stage 1. Positif : Le stage était très intéressant et instructif. J’ai eu la possibilité de faire connaissance avec le monde de la comptabilité. J’ai fonctionné au sein d’une firme et j’ai beaucoup appris sur la comptabilité. J’ai toujours été aidé par les employés et mon mentor de stage. Il y avait toujours une atmosphère de travail très agréable. Ce stage m’a donc permis d’enrichir mes connaissance pratiques de la comptabilité 2. Négatif La période n’était pas idéale parce que , c’était la période des déclaration TVA. Tout le monde était très occupé. Fiducto n’est pas une grande entreprise, il n’ y a pas de grandes structures ou systèmes. 3. Le futur Le stage était très intéressant mais ne m’a pas pu convaincre d’entamer des études supérieures de comptabilité.. Ma profession de rêve est un fonction de management dans le monde de la musique.

L’organisation de la firme -

Le chef (Guy de Pauw) Les employés

Guy de Pauw (Zaakvoerder)

Petra Schrauwen (Dossierbeheerder)

Veerle De Beuckelaer (Dossierbeheerder)

Nancy Schollaers (Dossierbeheerder)

Nadia Poelemans (Dossierbeheerder)

Ben Verdyck (Stagiair)

Geïntegreerde Proef

6BI

100 /107


Ben Verdyck

Engels GIP

Schooljaar 2010 -2011 Ge誰ntegreerde Proef

6 Boekhouden - Informatica 6BI

101 /107


English manual for application MSDS 1. Create and delete an MSDS file

Create a new MSDS: • Click the add button in the menu • Form will be cleared • Possibility to identify new data

Delete an MSDS: • Click on the delete button

2. Search MSDS Geïntegreerde Proef

6BI

102 /107


• • • • • •

Click the search button on the form MSDS Search form will be opened Select your search term category Write a search term in the textbox Click on the search button Solution/Result will be showed in the list

Geïntegreerde Proef

6BI

103 /107


3. Make a new supplier

• • • • •

Click the add button on the form MSDS Form supplier will be opened Identify the new supplier Save data The new supplier appears in the dropdown list

Geïntegreerde Proef

6BI

104 /107


4. Add a symbol to the MSDS • • • •

Open dropdown list Choose a symbol and select Add the symbol with the add button The symbol is present in the symbol list

Geïntegreerde Proef

6BI

105 /107


5. Select and make a chemical substance • • •

Open dropdown list Choose a chemical substance and select Add the chemical substance with the add button

• • • • •

Create a new chemical substance Mark the check box ‘New Substances’ Write the new substance in the textbox Click the add button The chemical substance appears in the dropdown list

6. MSDS overview

• • • •

Click the list button A Microsoft Office Access application will be opened You see an overview with all the MSDS in the database You can print this list

Geïntegreerde Proef

6BI

106 /107


Besluit Mijn besluit over dit eindwerk is dat ik enorm veel heb bijgeleerd. De theorie die ik de voorbije twee jaar heb verworven in deze richting heb ik praktisch kunnen omzetten in dit eindwerk. Daardoor heb ik meer inzicht gekregen in zowel de boekhoud- als de informaticawereld. Dankzij de stage heb ik meer kennis verworven over het boekhouden en de werking van een boekhoudkantoor. Ik heb ook geleerd om in een professionele werkomgeving problemen zo efficiënt mogelijk op te lossen. Door de analyse van de jaarrekening heb ik geleerd om op een correcte manier de resultaten van de analyses en de ratio’s te beoordelen. Daardoor heb ik meer inzicht gekregen in de waarde van deze cijfers. Het ontwikkelen van een applicatie voor het vak Toegepaste Informatica was voor mij de grootste uitdaging. De geziene leerstof over de verschillende softwareprogramma’s werd samengebracht in één project. Het project was ook gebaseerd op een werkelijke situatie. Een gebruiker die op gebruiksvriendelijke manier een grote hoeveelheid gegevens kan ingeven en vervolgens beheren. Positief vond ik dat we erg vrij waren in het realiseren van deze opdracht. Toch konden we steeds rekenen op de hulp en het advies van zowel de vakleerkracht als de eindgebruiker. De opdrachten van de taalvakken Frans en Engels vond ik ook heel interessant, omdat je op een correcte en zakelijke manier leerde communiceren in een andere taal. Ik kan enkel aanraden om de twee afzonderlijke opdrachten van Bedrijfseconomie en Toegepaste Informatica samen te voegen tot één grote opdracht. Het ontwikkelen van een soort boekhoudpakket kan hiervan een mooi voorbeeld zijn. Mijn toekomst ligt in de richting van bedrijfsmanagement. Mijn verworven kennis over boekhouden en bedrijfseconomie vormen een mooie basis voor mijn hogere studies.

Geïntegreerde Proef

6BI

107 /107

6BI-VerdyckB-6-GIP  
6BI-VerdyckB-6-GIP  

De GIP van Ben Verdyck. Leerling 6BI van KSJoma te Merksem

Advertisement