Page 1

www.verdensboern.dk

www.verdensboern.dk

Sommer - Nr. 3 - 2009

MEDLEMSBLAD FOR INTERNATIONAL BØRNEHJÆLP


Redaktørens kommentar Sommer – Nr. 3 – 2009: Forsiden: Børnehavebørn fra Bulgarien 2: Redaktørens kommentar Statistik over projektbørn 3: Fra Sonatala til Durgapur, Nordindien

Dette sommernummer har flere temaer: Frivilligt arbejde - trangen og viljen til at hjælpe en god sag, muligheden for at hjælpe ved at testamentere til en organisation - f.eks.Verdens Børn - og herved både give sine arvinger en større arv og samtidig donere penge til en bedre fremtid for børn, og uddannelse som giver muligheder for et andet liv. Der er denne gang mange historier om, hvordan livet former sig for børnene, når de har forladt Verdens Børns fadderskabsordning, opmuntrende, men også frustrende når det viser sig, at kulturen og livsbetingelserne i det enkelte land vanskeliggør forandringer. Hermed ønskes læserne en fortsat god sommer og forhåbentlig en stille stund til at læse bladet. Redaktøren

4: Grace. En lille historie om hvordan livet kan forme sig, Uganda 5: Pankar Sharma, fadderbarn på Albella Boys Home, Nordindien 6: Arbejde haves – frivillige søges

Statistik over projektbørns videre færd på Sri Lanka

7: Foreninger samler frimærker 8+9: Informationer om Verdens Børns projekter 10: Historien om Ann-Grace Asio, Uganda 11: Vores vej til børnehjemmet, Bulgarien 12: Hvilken fremtid venter? Sydindien 13: Giv et beløb til velgørenhed og forøg samtidig arven til familien 14: Donationer. Reklamer 15: Information om Verdens Børn Bagsiden: Hvordan bliver jeg fadder Hvad ønsker du dig Reklamer Redaktion sluttet d. 17. juli 2009

2

Hvad børnene bl.a. har lært at lave

AF NIHAL JAYASINGHE Projektansvarlig Project 1328 National Council for the Deaf i Sri Lanka har udarbejdet nedenstående statistik om det videre forløb for de børn, som har forladt projektet fra 2004 til 2009. For disse handikappede børn er det af afgørende betydning, at skolen giver dem nogle færdigheder, som ruster dem til livet uden for skolens mure og gør dem i stand til at klare sig selv og ikke være en byrde for samfundet. Skolen har opnået sin målsætning takket være Verdens Børns støtte gennem fadderskaber.

4 børn flyttet til normal skole. 5 børn flyttet til normal skole, hvor de bruger høreapparater. 1 barn følger et erhvervstrænings kursus. 2 børn arbejder i frisørsalon. 2 børn hjælper forældrene i deres rismarker. 1 barn arbejder i et pottemagerværksted. 1 barn arbejder som gartner. 1 barn arbejder i en legetøjsfabrik (efter at have fulgt et erhvervstræningskursus). 1 barn arbejder som skrædder (efter at have fulgt et erhvervstræningskursus). 1 dreng arbejder i et tømrerværksted (efter at have fulgt et erhvervstræningskursus). 1 dreng arbejder i et cykelværksted. 1 dreng arbejder i en tyggegummifabrik. 1 barn arbejder i en købmandsforretning. 1 barn arbejder i en brødfabrik. 1 pige er blevet gift og har nu et lille barn.


Skolepiger i Durgapur

Fra Sonatala til Durgapur AF CHRISTIAN MORTENSEN Projektansvarlig 100 af de tidligere Sonatala-børn er nu ankommet til byen Durgapur, hvor den nye institution ”Durgapur Child Care Project” er blevet oprettet under ledelse af Sandip Chattarjee. Sandip blev ansat i Sonatala sidste år for at få orden på projektet, men da alle redningsforsøg mislykkedes, valgte Verdens Børn at standse samarbejdet med Sonatala-projektet – og i stedet oprette et nyt projekt, hvor børnehjemsbørnene fra Sonatala blev tilbudt at flytte over. Durgapur Child Care Project har foreløbig til huse i to lejede bygninger, og 10 af de tidligere ansatte på Sonatala-projektet er også flyttet med for at tage sig af børnene. Børnene er allerede indskrevet på en lokal skole og har fået fine nye

Skolen i Durgapur

skoleuniformer og skolematerialer. Derudover er et par lokale lærere blevet ansat for at give børnene lektiehjælp morgen og aften. Verdens Børn har stor tiltro til, at Sandip vil formå at skabe et trygt og godt hjem for børnene, og i samarbejde med en hollandsk organisation er projektet allerede kommet godt fra start. Byen Durgapur er en hurtigtvoksende by, der ligger et par timers kørsel nord for Calcutta, og på sigt er det planen at skaffe støtte til at opføre nye bygninger i udkanten af byen, så rammerne kan blive endnu bedre. De faddere, hvis fadderbørn er flyttet med over til Durgapur, vil få besked senest i slutningen af august.

3


GRACE

En lille historie om hvordan livet kan forme sig for et tidligere fadderbarn, nu ung moder

AF ANETTE STRYHN Næstformand ”Mummy, I have something to tell you.” Med dæmpet stemme og bortvendt ansigt (sådan taler en velopdragen ugandisk kvinde til en ældre) fortæller Grace mig, at hun er blevet mor for 3 måneder siden. Til en lille pige. Jeg er blevet ”mormor”. Grace er ikke gift med Pearls far, men har stadig kontakt til ham. Det er kun et halvt år siden, jeg sidst mødtes med Grace uden at opdage, at hun var gravid. I Danmark bekendtgør vi den glædelige begivenhed, så snart vi er sikre på den, og vi har helt styr på terminen. Ikke Uganda! Man fortæller ikke om en graviditet, eller hvornår barnet kan forventes. Man kunne risikere, at nogen udstødte en forbandelse over det ufødte barn! Grace var mit fadderbarn i mange år. Jeg er fadder til flere børn, men bortset fra Grace har jeg valgt ikke at have en personlig kontakt med børnene.

Da Grace var under uddannelse til lærer, skrev hun et brev til den ukendte fadder, som jeg syntes, jeg MÅTTE svare på, og nu ses vi hver gang, jeg besøger Mukono. Grace har en storesøster. Hun er født med en ”vissen” arm. Handikaps betragtes som en skam i Uganda, så måske var det derfor familien bragte hende til Mukono med det samme efter forældrenes død, mens de selv tog sig af Grace. Familien udnyttede hende. Storesøster kom til undsætning og fik også Grace ind på Mukono. Efter secondary school fik Grace en toårig læreruddannelse og kom derpå tilbage til Mukono som lærer. Storesøster fik aldrig gjort sin skolegang færdig. Hun blev gravid og - trods sit handikap gift, fik 3 børn, blev forladt af manden og har ingen mulighed for at forsørge sine børn alene. I tilfælde af skilsmisse er det almindeligt, at børnene efterlades hos mormoren. Men da hun er død, er der kun Grace til at hjælpe søsteren og hendes børn. Livet er ingen dans på roser for Grace, men fordi Mukono var der og sikrede hende en tryg opvækst og en uddannelse, kan hun klare sig og også hjælpe sin søsters børn

Grace med barn og Anette Stryhn

4


Pankar Sharma, fadderbarn på Albella Boys Home Pankar Sharma har boet på børnehjemmet i Kalimpong i Darjeeling siden 1998. Han har skrevet et meget sødt brev til sin sponsor, redaktøren, som syntes, at det kunne være spændende for andre at høre hans historie. 1998 Pankar i

AF MARGRETHE DANTZER Redaktør En gang om året får vi et fadderbrev fra de børn, vi støtter. Nogle gange er det klasselæreren, der skriver brevet, som børnene derefter skriver af på engelsk eller på deres modersmål. Men Pankar, som jeg har været fadder for siden 1998, har altid skrevet sine breve selv. Han har fortalt om årstiderne, hvor smuk naturen er rundt om Kalimpong med hvide bjergtoppe, om julen på skolen, besøgene hos forældrene og om skolen, hvor han er meget glad for at være. Det sidste brev fra marts var meget intenst og spørgende, så jeg blev nødt til at svare ham. Han ville gerne vide mere om, hvorfor hans sponsor støtter og ville gerne fortælle om hvilken betydning, det havde for hans liv. Jeg spurgte ham, om han ville skrive sin historie til bladet og selvfølgelig med en orientering til skolelederen Heshron, som selv har været børnehjemsbarn på samme sted. Tre dage efter fik jeg en mail fra Heshron med Pankars historie inkl. billeder, så jeg var imponeret. Pankar Sharma fortæller: I juni 1998 sørgede min mor for, at jeg blev optaget på Albella Boys Home, fordi vores familie var så fattig, at hun ikke havde råd til at sende mig i skole. Min far forlod familien for at søge arbejde, og han vendte først hjem igen for nogle år siden. Han var væk i mere end 6 år, og i alle de år sendte han ingen penge til familien. Min far er nu vendt hjem igen, og han arbejder som daglejer på andre menneskers jord. Min mor hjælper ham med det arbejde. Når jeg er hjemme på ferie, prøver jeg også på alle måder at hjælpe mine forældre, så godt jeg kan. Jeg har to yngre søstre, Sarsati og Sangita, og de går begge

Pankar i maj 2009

Pankar Sharma: En af mine hobbies er at spille guitar, og jeg kan også rigtig godt lide at spille fodbold og cricket. Og så elsker jeg at spille bordtennis. Efter 12. klasses eksamen vil jeg gerne læse videre og få en uddannelse som skolelærer. Det er mit mål at blive en dygtig skolelærer, så jeg kan hjælpe mine forældre, når de bliver gamle.

i en lokal skole i landsbyen. Jeg har også en storesøster, som bor sammen med mine forældre, hun har aldrig gået i skole. Derudover har jeg to storebrødre, men de er min onkels sønner, og de bor for sig selv. Jeg bor i en lille landsby, der hedder Lolay, ca. 40 km fra Kalimpong. Til slut vil jeg gerne udtrykke min dybe taknemmelighed overfor min fadder, som har hjulpet mig og betalt for både min skolegang og mit ophold på dette smukke hjem. Jeg ved ikke, hvor jeg ville have været i dag, hvis jeg ikke var blevet bragt hertil. Jeg er også meget taknemmelig overfor Gud, fordi jeg har fået muligheden for at bo her. Oversættelse af Inger Leth-Espensen Mange kærlige hilsener Jeres fadderbarn Pankar Sharma

5


Arbejde haves - frivillige søges AF TORKIL DANTZER Formand Verdens Børn har gennem de sidste 5-6 år opbygget en stærk struktur med projektstyringsgrupper og mange bestyrelsesmedlemmer, som har hver deres arbejdsopgaver – regnskab, fadderskaber, forsendelse, hjemmeside, medlemsblad, markedsføring m.v. Det fungerer ret effektivt, og bestyrelsen har direkte kontrol samt overblik over alle aktiviteter. Denne effektivitet og centrale styring har dog medført, at det ikke er nemt for nytilkomne frivillige at komme ind i foreningen og deltage i dens arbejde. Lokalforeninger giver en mulighed, men de er få og ligger for langt væk for de fleste. Vi har de sidste år oplevet, at tilbud om hjælp fra frivillige ikke har kunnet indpasses i vores arbejdsgange, og det har været utilfredsstillende for bestyrelsen, at vi ikke har været bedre til at tage imod nye frivillige. Frivilliges tid og ambitionsniveau Frivillige har forskellige ambitionsniveauer og tid til rådighed. I vores nuværende struktur kan vi let indpasse folk, som ønsker at gå ind på bestyrelsesniveau og gøre en større indsats, men vi har svært ved at modtage hjælp fra personer, som har begrænset tid, men som ikke desto mindre gerne vil gøre en god indsats. Mange frivillige vil også gerne starte på et mindre krævende niveau for måske senere at turde give sig i kast med mere, men tærsklen for at komme ind i foreningens arbejde er simpelthen for høj. Nye arbejdsgrupper Bestyrelsen gennemførte i sidste måned et heldagsmøde med deltagelse af adskillige frivillige, hvor der blev diskuteret, hvad der kunne gøres, for at foreningen kunne blive bedre til at inddrage flere i vores arbejde.

6

Der blev fremsat mange gode forslag, som nu skal bearbejdes af bestyrelsen. Men det gennemgående problem er, at Verdens Børn ikke har mange indgangspunkter. Vi har kun få lokalforeninger og ringe muligheder for, at frivillige kan mødes, få informationer og blive guidet i arbejdsopgaver. Så en af mulighederne kunne være, at der bliver etableret nogle arbejdsgrupper, i første omgang én i Københavnsområdet og én i Århusområdet, som kunne være med til at forbedre kontakfladerne til foreningen. Andre forslag gik på at ændre arbejdsrutinerne i foreningen, således at simplere opgaver lettere kunne uddelegeres. Men alt det vil der kunne læses mere om i kommende numre af Verdens Børn, når bestyrelsen har bearbejdet forslagene. Lyst og interesse, henvendelse til Men det er sikkert, at vi vil sørge for at øge frivilliges muligheder for at deltage i foreningens arbejde, og vi vil derfor gerne allerede nu opfordre alle, som kunne have lyst og interesse i at deltage, til at henvende sig til redaktør Margrethe Dantzer tlf. 62 58 16 70 eller 23 61 93 86.

Verdens Børn arbejder på at tilpasse foreningens struktur, så der bliver plads til flere frivillige hjælpere.


Mange foreninger samler frimærker ”Smid ikke frimærker i papirkurven – de er rede penge for Verdens Børn!”

AF HANNE DAHL Svendborg lokalforening Denne opfordring har mange af vore medlemmer og mange firmaer og private bakket op om i tidens løb, og det betyder, at der til stadighed er mange store og små portioner frimærker i Verdens Børns frimærkebox i Svendborg. Flere landsdækkende foreninger har også taget aktiviteten op og opfordret deres lokale afdelinger til at slutte op om at indsamle frimærker. Inner Wheel Således samler Inner Wheel Klubber landet over en meget stor mængde frimærker, som enten sendes direkte til frimærkeafdelingen i Svendborg, eller afleveres på det årlige landsmøde i Nyborg i oktober. Inner Wheel er en international organisation for kvinder med tilknytning til Rotary. I Danmark har foreningen 3.400 medlemmer, som er fordelt på 125 klubber, som så at sige alle samler frimærker til Verdens Børn. Inner Wheel klubberne har mange andre aktiviteter – bl.a. doneres der hvert år et stort beløb til forskellige almennyttige formål, og desuden samler man dåseringe, som forarbejdes til protese-komponenter i Thailand. Soroptimisterne Også Soroptimisternes 71 klubber har i flere år samlet mange kilo brugte frimærker, som afleveres på det årlige landsmøde, og Elly Nielsen fra Frederikssund-klubben sørger for overdragelse til Verdens Børn. Soroptimisterne er en verdensomspændende organisation, som arbejder for menneskerettigheder og kvinders og børns status. Og det er netop Verdens Børns arbejde for mødre og børn, som har vakt Soroptimisternes interesse for at hjælpe ved at samle frimærker.

Elly Nielsen med Soroptimisternes indsamlede frimærker.

Andre indsamlere Det skal også nævnes, at mange andre foreninger sender frimærker til Verdens Børn. Især Søsterloger og Odd Fellow Loger er flittige samlere. Sammen med de mange private, firmaer, skoler m.fl. medvirker alle de nævnte foreninger til, at der på årsbasis er godt 60.000 kr. til at hjælpe for, og de penge rækker rigtig langt i u-landene. Senest har børn på Kakundiskolen i Uganda fået solcelle-system, så de kan få elektrisk lys, de har fået vandtanke til opsamling af regnvand, nyt stort brændekomfur, møbler til spisesal og mulighed for at give børnene et solidt dagligt måltid mad. I Vest Bengalen i Indien har Seva Kendra klinikken fået hjælp til anskaffelse af en ambulancejeep, som anvendes af et lægeteam, der ugentligt besøger 19 landsbyer i distriktet. Alt dette har været muligt – udelukkende ved hjælp af brugte frimærker – så smid ikke rede penge i papirkurven! Send firmærkerne til Verdens Børn, Box 174, 5700 Svendborg.

7


Verdens Børn - International Børnehjælp

Verdens Børn samarbejder med over 20 projekter i Bangladesh, Bulgarien, Indien, Sri Lanka og Uganda Her følger en kort oversigt over samtlige projekter, som Verdens Børn støtter gennem fadderskaber. Der er stor variation i projekterne, hvad angår størrelse og type, og mere indgående beskrivelser af projekterne kan findes på hjemmesiden, www.verdensboern.dk, sammen med adresser, mere detaljerede kort samt artikler fra de enkelte projekter.

Sri Lanka • Senkadagala Deaf & Blind Society (1315), Kandy. Skolehjem og skole for hørehæmmede og svagtseende børn. 70 børn. • Sri Chandrasekera School for the Deaf (1328), Colombo. Døveskole med tilhørende hostel. 95 børn.

Bangladesh • Calvary Apostolic School (1330), Khulna. Drengebørnehjem og skole. 282 børn. Bulgarien • Dupnitsa (1303), Børnehjem. 36 børn. • Lukovit (1307), Børnehjem for fysisk handikappede. 31 børn. • Mechka (1302), Børnehjem & skole. 48 børn. Nordindien/Vestbengalen • Sonatala Milan Sangha Howrah(1308,1338,1348,1358), Samarbejdet er ophørt pr. 1 april 2009. Skolebørn: under afvikling. Hostelbørn: der arbejdes på en overflytning af børnene til et nyt projekt. • Albella Boys Home (1317, 1310), Kalimpong. Drengebørnehjem og skole. 125 børn • Khelaghar (1309, 1312), Calcutta. Børnehjem og skole. 60 børn. • Santibari (1337, 1336), Narayanpur. Pigebørnehjem for 49 piger, dagbørnehave (»creche«) for 22 børn, samt klinik (Sevakendra). Sydindien/Tamil Nadu • Guild of Service (1304), Kotagiri. Pigehostel. 27 piger. • St. Joseph Dev. Trust/Nyt Liv (1306), pigehostel, børnelandsby, gadebørnshjem og et stort familieprojekt i flere landsbyer. 673 piger og drenge. • St. Joseph Dev. Trust/Nyt Livs handikaphjem (1305) Træningshjem for psykisk handikappede og spastisk lammede børn. 18 børn. • St. Joseph Dev. (1301). Gadebørn 18 børn. • ALC-hostel for Tribal Children (1331), Kariyalur. Hostel og skole. 67 børn. • Cross Community Center/ALC-hostel (1311), V. Sithur. Hostel. 96 børn. • Happy Home (1318), Ootacamund. Hostel. 26 børn.

8

Bulgarien

Bangladesh Indien Uganda

Sri Lanka

Uganda • Mukono Children’s Home (1316, 1322). Primaryskole og skolehjem. 311 børn. • Madera Girls School (1323). Primaryskole for piger. 189 piger. • Rubaga Community School (1324), Kampala. Primaryskole og skolehjem. 53 børn. • Entebbe Welfare Unit (1325). Dagskole for børn med særlige indlæringsvanskeligheder, 23 børn. • Kakundi (1326, 1329), Rakai. Primaryskole og skolehjem. 258 børn. • Kireka Home for Mentally Handicapped (1327). Kostskole for svagtbegavede, 8 børn.


Undervisning i Sydindien

Verdens Børns arbejde har givet skolegang, lægehjælp og en tryg opvækst til fattige børn gennem 35 år. Verdens Børns arbejde har givet skolegang, lægehjælp og en tryg opvækst til fattige børn gennem 34 år. Verdens Børns formål er at skabe bedre livsbetingelser for nogle af verdens fattige børn. Med trofast og vedvarende hjælp fra vores faddere, medlemmer og andre bidragydere har vi siden 1974 kunnet give tusindvis af børn en bedre start og mod på livet. Kernen i denne indsats er fadderskaberne. Ét fadderskab – ét barns uddannelse Aktuelt støttes ca. 3000 børn i Bangladesh, Bulgarien, Indien, Sri Lanka og Uganda af næsten lige så mange danske faddere. Når man tegner et fadderskab, hjælper man et bestemt barn. Børnene, der optages i ordningen, er enten forældreløse, kommer fra fattige familier eller er opgivet af forældrene, f.eks. på grund af et handikap, og de vil kun have muligheden for skolegang, hvis de får økonomisk støtte. Bidraget er på enten 110,- eller 190,- kr. om måneden, afhængigt af om barnet bor hos forældrene eller på et skoleeller børnehjem. For dette beløb kan et barn få skolegang og skolematerialer, lægehjælp, sund mad og evt. ophold på et børnehjem eller skolehjem. Fadder, og hvad så? Som fadder modtager man et fadderbevis med et billede og oplysninger om barnet og institutionen. Hvert år modtager man et brev fra barnet med et nyt billede samt en årsopgørelse, ligesom man modtager foreningens blad Verdens Børn fire gange om året. På hjemmesiden www.verdensboern.dk kan man desuden læse om og se billeder fra de projekter, som børnene hører til. Når et barn først er optaget i fadderordningen, vil barnet

blive støttet indtil det 18. år, eller til skolegangen er afsluttet, også selv om en fadder falder fra undervejs, og der ikke findes en ny fadder. Nogle af børnene er kommet sent i skole eller må gå om, og derfor kan man ikke drage sammenligninger mellem alder og klassetrin som i Danmark. Generelt bestræber vi os på at gøre ulandsarbejdet nærværende og personligt. Hjælpen ydes direkte til de institutioner, som Verdens Børn samarbejder med, og mange faddere har også besøgt deres fadderbørn gennem årene. Mange bække små Den alt overvejende del af støtten kommer gennem fadderbidragene. Men en række andre aktiviteter er også med til at skaffe midler til forbedringer af forholdene på de projekter, vi samarbejder med. Gennem indtægterne fra medlemskaber, enkeltbidrag, tilskud fra fonde og tipsmidler, lokalgruppers arrangementer, salg af hæklede hjerter, salg af brugte frimærker, samt tøjindsamling og andre indsamlinger gennemføres løbende en række udviklingsprojekter såsom: • • • • • •

Drift af sundhedsklinik Drikkevandsboringer Opførelse og renovering af skolebygninger Nødhjælp ved oversvømmelser Solcelleanlæg i Uganda Træplantningsprojekt i Uganda

I 2008 udgjorde den samlede indtægt 8,1 mio kr. Administrationsomkostningerne var 2,2 %, som dækkes helt af tipsmidlerne. Alle, der er med i foreningen, arbejder ulønnet. Dit bidrag går ubeskåret til børnene. Kontakt: info@verdensboern.dk eller tlf. 70 26 01 06

9


Historien om Ann-Grace Asio fra Uganda Ann-Grace tv. med sine søskende

AF MARGRETHE DANTZER Redaktør I november/december 2008 besøgte jeg projekterne i Uganda sammen med Kirsten Jensen og Anette Stryhn. I Madera, som ligger i det nordlige Uganda lidt udenfor Soroti, boede vi overfor VB´s skole og børnehjem på et lille hotel med mange små lerklinede hytter. Her mødte jeg Ann-Grace, som arbejdede i receptionen, og som fortalte mig, at hun var et tidligere fadderbarn hos Verdens Børn. Hun ville gerne fortælle sin historie, så jeg kunne bringe den i bladet. Ann Graces historie Ann Grace kommer fra en lille by 45 km nord for Soroti, hvor hendes forældre stadig bor. Stedet er plaget af en stamme, Karamodjonger, som normalt lever af kvæghold og som opfatter sig som ejere af alt kvæg og derfor ofte stjæler andre stammers kvæg. Ingen af hendes 12 søskende er blevet tilbage i området og Grace, som er nr. 7 i søskendeflokken, er den eneste, der endnu har fået en uddannelse. En nonne fra klosteret i hendes barndomsby tilbød at betale for hendes primary school (1-7 klasse). Faderen ville derefter betale for secondary school, 8-12 klasse, men efter 11/2 år havde han ikke flere penge, og Ann Grace måtte stoppe. Hun var heldig og blev igen hjulpet af en nonne, som tilbød hende et job på skolen i Madera, hvor der også var et kloster, og hvor søstrene havde brug for en kok. Der arbejdede hun 1/2 år, men der var for mange ”chefer”, så hun sagde op. Lederen af Maderaskolen, Sr. Elisabeth, fandt dog en løsning, da hendes søster behøvede hjælp i Kampala, og Ann-Grace tog derned og hjalp i huset et år. Derefter tilbød Sr. Elisabeth hende at komme tilbage til Maderaskolen for at gå i secondary, hvis hun ville hjælpe nonnerne om eftermiddagen. Hun var glad og arbejdede flittigt med skole og job, men i S.4 (11 klasse) fik hun dårlige karakterer, da hun ikke havde tid nok til lektierne. Hun fik lov til at gå klassen om og

10

Ann-Grace har været fadderbarn hos Verdens Børn (VB) og fik også en uddannelse gennem VB´s uddannelsesfond. Det har ikke været den lige vej, men hun havde arbejde, da interviewet fandt sted, dog havde ingen af de ansatte fået løn i 8 måneder

fik færre pligter hos nonnerne, så hun bestod fint det følgende år. Uddannelse og job Verdens Børn havde lige oprettet en uddannelsespulje til dygtige elever, og hun var heldig at få del i den. Ann Grace kom på cateringskole i Mbale 100 km mod syd og klarede sig fint. Endnu engang hjalp Sr. Elisabeth med et job, da hun havde hørt, at de katolske munke, som ejer hotellet overfor skolen, manglede personale. Nu har Ann Grace arbejdet på hotellet i over 2 år. Det første år fik hun kun 50 kr. om måneden, derefter steg lønnen til 300 kr. Det er ikke nogen høj løn, men var nok til, at hun kunne tage sig af to søskende, som bor hos hende, og den ældste hjælper hun også med penge til skolegang på teknisk skole. Hendes store problem er dog, at den nye høje løn ikke er blevet udbetalt i de sidste 8 måneder, da munkene har økonomiske problemer pga. for få gæster. Halvdelen af personalet har forladt hotellet, og hun vil afvente julen og se, om der vil blive udbetalt løn som forventet. Hvordan går det nu D. 10. juli i år sendte Kirsten Jensen en sms til Sr. Elisabeth for at høre, hvordan det står til med Ann-Grace. Ann- Grace svarede selv tilbage, at hun stadig er på hotellet, og at det ”går godt,” selvom der er begyndende hungersnød pga. tørke, så det er meget dyrt at købe mad, og skolen er begyndt at sende børnene tidligere hjem fra skole. Det er et svært område at leve i. For 21/2 år siden var der så kraftige oversvømmelser i området, at VB så sig nødsaget til at sende fødevareforsyninger derop godt hjulpet af en dansk MS-medarbejder, se VB 2008 nr.1. I året der fulgte, kom der tørke, og nu i år er tørken blevet endnu værre, så der er hele tiden nye udfordringer. NB. Verdens Børn har besluttet at der bliver afsendt 25.000 kr. til afhjælpning af fødevaresituationen i Madera.


Sponsorerne med deres sponsorbørn

Vores vej til børnehjemmet i Dupnitsa, Bulgarien AF JESPER OG VANYA B. Faddere I efteråret 2007 besluttede min kone og jeg at blive faddere for to børn fra 'Verdens Børn'. Da min kone Vania er fra Dupnitsa, valgte vi, at børnene skulle være fra børnehjemmet der, så vi også kunne besøge dem, når vi selv var i Bulgarien. Vi valgte at blive faddere for Vasko, en dreng på 12 år, og Nikolina, en pige på 15 år, og vi besøgte dem på vores seneste tur til Bulgarien. Det første møde Først mødte vi lederen af børnehjemmet, Krassimira, der pudsigt nok viste sig at have gået i folkeskolen med min kone. Først viste hun os børnehjemmet og fortalte lidt om dets historie og hvilke projekter, de for tiden arbejdede med. Under rundturen var det rart at mærke den gode stemning mellem børnene og overfor de ansatte. Alle var meget nysgerrige efter at få at vide, hvem vi var og ville gerne snakke med os. Endelig mødte vi så Vasko og Nikolina. Det var jo en speciel oplevelse for både os og dem, først var stemningen lidt beklemt, men efterhånden løste den sig op. Da jeg ikke taler ret meget bulgarsk, var det Vania, der førte ordet for os begge. Efter en times tid tog vi børnene med på en gåtur og og fik en is i byen. De fortalte os om deres liv på børnehjemmet. Nikolina opfattede Vasko som en slags lillebror, så vi havde ramt rigtigt med at vælge netop de to.Vi købte lidt småting til Vasko og lillebror Peter i børnehjemmets gård

Nikolina og Vasko og også en bog til alle børnene om verdens lande, kontinenter og dyr. Den blev et stort hit, da vi kom tilbage. En stor flok af børnene samledes om bogen, og der blev debatteret livligt om, hvor Danmark og Bulgarien ligger og om, hvordan Jorden er som planet. De mindre børn var meget interesserede i diverse dyr, hvad de spiste, hvor de levede osv. De lidt større drenge ville dog hellere vise os deres evner i breakdance, så det endte i en kombineret bogoplæsnings-breakdance-seance. Lillebror Peter kom med i familien Det viste sig, at Vaskos lillebror Peter lige var blevet overført til børnehjemmet. Ham mødte vi selvfølgelig også, og vi har sidenhen besluttet også at blive faddere for ham, så vores bulgarske familie vokser stille og roligt. På et tidspunkt måtte vi sige farvel, og det blev lidt emotionelt, særligt for Vasko, som var bange for, at vi ikke ville komme igen. Han faldt til sidst til ro, og vi glæder os til at se dem alle tre til sommer, når vi igen tager til Bulgarien

Nikolina

11


Hvilken fremtid venter der ”vores” børn, når de efter endt skolegang forlader VB’s fadderskabsordning? AF HANNE MATTHIESEN Projektansvarlig Dette er et spørgsmål, vi ofte drøfter i bestyrelsen og sikkert også et spørgsmål, som mange af vore faddere stiller sig selv. Under mit besøg i Sydindien i februar i år, fik jeg svar på spørgsmålet for to unge kvinders vedkommende, og det er meget forskellige fremtidsmuligheder, der venter dem. Ilin th. med sin mor

Saranya tv. med sin mor

12

Ilin er vokset op på børnehjemmet i Kariyalur og har gået i skole der. Efter endt skolegang fik hun mulighed for at blive uddannet som sygeplejerske på et stort hospital i Chennai, og der har hun klaret sig så godt, at hun er blevet udvalgt til at rejse til Hannover i Tyskland til videreuddannelse. Det er et kæmpespring for en pige, der kommer fra meget fattige forhold og et så afsides liggende sted som Kariyalur. Da jeg mødte hende i februar, var hun på besøg hos sine forældre, der nu begge arbejder på børnehjemmet i V. Sithur. Forældrene var naturligvis meget stolte af hende, men bestemt også usikre og bekymrede ved tanken om at skulle sende hende til et så fjerntliggende og anderledes sted som Hannover. Hvordan det går hende i Hannover ved jeg i skrivende stund ikke. Ilin fik mit telefonnummer og min e-mailadresse og lovede at kontakte mig, hvis hun fik problemer eller bare trængte til at snakke med én, der kendte hendes forældre og hendes baggrund, men da jeg ikke har hørt fra hende, håber jeg, at intet nyt er godt nyt. En helt anden fremtid venter Saranya, der kommer fra en fattig familie i området nær V. Sithur i Sydindien. Jeg mødte hende første gang i efteråret 2005, hvor jeg havde brev med til hende fra hendes danske fadderfamilie og har siden truffet hende hver gang, jeg har besøgt børnehjemmet i V. Sithur. I efteråret 2008 forlod Saranya fadderskabsordningen, hun var da fyldt 18 år og havde gennemført den almindelige skolegang. Ved mit besøg i V. Sithur i februar 2009 havde jeg igen lejlighed til at møde hende, for selv om hendes tidligere faddere nu har fået nyt fadderbarn på V. Sithur, havde de alligevel sendt brev og hilsner med til Saranya. Denne gang havde Saranya fået en fin lille topmave. Hun var blevet gift og var nu gravid i 6. måned. Hendes mor fortalte grædende, at selv om hun så gerne ville have haft, at Saranya havde fået en uddannelse, havde hun været nødt til at få hende gift i en fart, da pigen ellers ikke kunne være i fred for hverken familiens eller landsbyens mænd. Saranyas ægteskab er som de fleste andre i Sydindien arrangeret af forældrene, og der venter hende nu en fremtid med hårdt fysisk arbejde og mange børnefødsler i en fattig landsby. Alligevel har opholdet på børnehjemmet og skolegangen bragt hende et lille skridt videre end hendes mor. Saranya har fået en sundere kost, har lært om betydningen af god hygiejne og ikke mindst kan hun læse og skrive. Derfor vil hun sandsynligvis være i stand til at give sine børn en lidt bedre fremtid end den, der venter hende selv.


Giv et beløb til velgørenhed og forøg samtidig arven til familien Vidste du, at du nu har mulighed for både at begunstige Verdens Børn – International Børnehjælp ved arv samtidig med, at dine arvinger modtager en større arv ? AF BRIAN DITLEV Medlem af markedsføringsudvalget

Formand for Foreningen Verdens Børn, Torkil Dantzer fortæller:” Vi har gennem flere år været så priviligerede, at enkelte af vores medlemmer har efterladt dele af deres formuer til Verdens Børn. Disse penge har betydet uendelig meget for børnene rundt omkring i verden. Børn i Indien, Uganda og andre lande har fået stor gavn af disse penge. ” Ordningen, der kaldes ”30% modellen”, er i virkeligheden ganske simpel: Du lader Verdens Børn – International Børnehjælp arve 30 procent, mod at vi betaler arveafgiften, det betyder at en arv på 1,5 millioner kroner vil give arvingen 1,05 millioner imod normalt 985.000 kroner. Verdens Børn vil efter betaling af arveafgift modtage ca. 100.000,- til hjælp for endnu flere nødlidende børn i den 3. verden. Dette kan lade sig gøre, da der samlet set betales mindre i arveafgift, når det er en velgørenhedsorganisation som Verdens Børn, der modtager arven. Det er alt sammen helt lovligt. Dog er det kun muligt, såfremt du ikke har arvinger i lige linie, det vil sige at dine eneste arvinger er søskende, kusiner, fætre, niecer eller nevøer.

Fra vores folder:

Lad livet gå videre, når du går bort En gang imellem er vi så heldige at modtage meddelelse om, at en af vores faddere eller medlemmer har betænkt foreningens arbejde i sit testamente. Uanset om beløbet er stort eller lille, er det altid en glædelig nyhed. En sådan gave betyder altid mad, uddannelse og et bedre liv for endnu flere udsatte børn i den 3. verden. Med disse arvegaver kan Verdens Børn hjælpe endnu bedre på endnu flere projekter. Såfremt du ønsker at betænke Verdens Børn med et beløb findes der yderligere 2 muligheder. Notar-testamente • Heri anføres at du ønsker at betænke Verdens Børn • Oprettes normalt hos advokaten • Ved dødsfald vil skifteretten automatisk meddele Verdens Børn, at foreningen står til at modtage en arv Vidne-testamente • Henvendelse sker til Verdens Børn, som sender 2 ens formularer. • Disse udfyldes og underskrives af 2 vitterlighedsvidner. • Det ene eksemplar returneres til Verdens Børn. • Det andet eksemplar gemmes sammen med andre vigtige personlige papirer. Verdens Børn anbefaler, at man får Vidnetestamentet noteret hos notaren på dommerkontoret, hvilket sikrer at skifteretten underretter Verdens Børn om arven.

Yderligere råd og rådgivning kan fås hos egen advokat eller ved henvendelse til Verdens Børn.

For yderligere information henviser vi til egen advokat, ligesom vi hos Verdens Børn står til rådighed med gode råd og vejledning om, hvordan ordningen tilrettelægges. Du kan også læse mere om ordningen på vores hjemmeside. Det er en ren vinder situation. Dine arvinger får en større arv og endnu flere af de udsatte børn rundt omkring i verden får større muligheder for et bedre liv, alene ved hjælp af din arv og hjælpen fra Verdens Børn.

13


Donationer Vi vil gerne sige tak for alle donationer, små som store

Kr.

100,-

Da vi ikke kan nævne alle donationer opgøres beløbene månedsvis.

April: Kr. 6.641 Maj: Kr. 8.133 Juni: Kr. 21.698 Projektbestemte donationer er ikke medtaget. Vi er meget glade for at kunne give midlerne videre til projekterne til deres mange nødvendige ønsker.

Nye foldere om Verdens Børn Hjælp os med at lægge foldere f.eks. på dit lokale bibliotek, hos din læge, tandlæge og hvor der ellers er »folk«, der gerne vil hjælpe os med at udbrede kendskabet til VB. Hvis der ligger gamle foldere rundt omkring, skal de gerne byttes ud med nye.

Flot plakat til børneværelset Børn der bærer bananer ind til fest på Kakundiskolen, Uganda. 70x100 cm.

Kr.

100,-

Dobbeltkort af Esben Hanefeldt 4 kort kr. 12,+ porto

Plakat af maleri Camilla Blachmanns maleri Inspiration fra Indiensrejse 2008. 70x72 cm. Pris 100 kr. incl forsendelse.

Tilbud

Køb 2 plakater

for samme pris: 100 kr. incl. forsendelse

Materialerne kan bestilles hos Lene Tang Christensen Tlf. 59 26 55 63 e-mail: info@verdensboern.dk

14


Fadderskabstelefon/e-mail: Tlf.: 70 26 01 06 E-mail: fadderskab@verdensboern.dk

Arbejdende bestyrelse: Formand: Torkil Dantzer Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62 58 16 70 E-mail: td@verdensboern.dk

Næstformand: Anette Stryhn Frederiksborgvej 96, 4000 Roskilde Tlf.: 46 35 09 00 E-mail: as@verdensboern.dk

Kasserer: Christian Mortensen Vilh. Bergsøesvej 55 1.th, 8210 Århus V Tlf.: 86 17 24 30 / 28 58 67 38 E-mail: cm@verdensboern.dk

Fadderskabskontoret: L. Chr. Nissen Kaløvej 6, 8410 Rønde Tlf.: 70 26 01 06 E-mail: lcn@verdensboern.dk

Generel information: Lene Tang Christensen Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Tlf.: 59 26 55 63 (nummer logger) E-mail: info@verdensboern.dk

WEB-master: Nihal Jayasinghe Jernbæk Alle 38, 3200 Helsinge Tlf.: 48 71 29 49 E-mail: nj@verdensboern.dk

Øvrige bestyrelse Astrid Møller Katrinedalsvej 32, 2720 Vanløse Tlf./fax: 38 71 81 21 E-mail: am@verdensboern.dk Carl Johan Rasmussen Siøvej 24, 8370 Hadsten Tlf.: 86 91 46 57 E-mail: cjr@verdensboern.dk Hanne Matthiesen Delken 9, 6000 Kolding Tlf.: 28 24 28 20 E-mail: hm@verdensboern.dk Kirsten Jensen Rudevang 65, 2840 Holte Tlf.: 45 42 45 68 E-mail: kj@verdensboern.dk

Arbejdende suppleant: Flemming Løfgren Wakabayashi Guldbergsgade 81, 2. t.h., 2200 København N Tlf.: 46 95 09 18 E-mail: fl@verdensboern.dk Tilforordnet Lone Kamper Rietz Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf. 35 12 30 44 (mob. 41 15 24 42) E-mail: lone@rietz.dk IT-administrator Gert Ohl

Redaktion af Verdens Børn og arbejdende suppleant: Margrethe Dantzer Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62 58 16 70 E-mail: md@verdensboern.dk

Verdens Børn er en uafhængig og ulønnet humanitær organisation, som blev stiftet i Danmark i 1974. Formålet er at yde hjælp til forældreløse børn, syge, underernærede og handikappede børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen ydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarve, religion eller politisk anskuelse. Hjælpearbejdet finder sted i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Hjælpearbejdet omfatter hovedsagligt etablering samt hel/delvis drift af udviklings- og skoleprojekter. Det økonomiske grundlag for hjælpearbejdet fås gennem fadderskaber og medlemskontingenter samt gennem bidrag fra fonde, lokalafdelinger, private, arv, salg af brugt tøj og frimærker m.m. Den samlede indtægt udgjorde i 2008 8,1 mio. kroner. Administrationsomkostningerne udgjorde i den periode 2,2 %. Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres på generalforsamlingen samt i Verdens Børn og på hjemmesiden. Ledelsen i Verdens Børn består af en arbejdende bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem har specifikke arbejdsopgaver, som varetages i samarbejde med partnere og kontakter ude på projekterne. Medlemskontingent: 100,- pr. år. Det første års medlemskab er gratis. Medlemsbladet Verdens Børn sendes til medlemmer og faddere 4 gange om året. Officiel dansksproget hjemmeside: www.verdensboern.dk Engelsksprogede hjemmesider: Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Bulgarien: www.bulgaria.icws.dk

INDSAMLINGER: Frimærker: IB, Boks 174, 5700 Svendborg. e-mail: hannedahl@kabelmail.dk Tøjindsamlingen (alt rent tøj): Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer på tlf.: 43 52 63 87.

FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE: Kontakt Lene Tang Christensen, tlf.: 59 26 55 63 for nærmere aftale.

BETALING: Benyt venligst de udsendte girokort. Ønsker du at sende bidrag kan vedlagte girokort i bladet bruges.

HÆKLING OG SALG AF JULEHJERTER: Kontakt Inge Asgaard Jensen og hør hvordan du kan støtte IB ved at hækle og sælge IB hjerter (tlf.: 50 56 31 61).

VERDENS BØRNS LOKALAFDELINGER: Helsinge: Kirsten Jensen, Rudevang 65, 2840 Holte, tlf.: 45 42 45 68 Svendborg: Hanne Dahl, Boks 174, 5700 Svendborg, tlf.: 62 20 84 93, email: hannedahl@kabelmail.dk Svinninge: Lene Jensen, Ø. Hovvej 33, 4520 Svinninge, tlf.: 59 26 60 89 Sønderborg: Elsa Jefsen, Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg, tlf.: 74 42 72 50

KONTAKTPERSONER: Opdelt projektvis efter de første 4 cifre på fadderskabsbeviset. Anette Stryhn: Mukono(1316, 1322), Rubaga(1324), Kakundi (1326, 1329), Uganda Astrid Møller: Mechka(1302), Dupnitsa(1303), Lukovit(1307), Bulgarien Carl Johan Rasmussen: Kotagiri(1304), Nyt Livs Handicaphjem (1305), Nyt Liv (1301, 1306), Happy Home(1318) Sydindien, Calvary Apostolic School(1330) Bangladesh Christian Mortensen: Sonatala Milan Shangha(1308, 1338, 1348, 1358). Ophørt 01.04.09 Albella Boys Home(1317, 1310), Nordindien Flemming Løfgren Wakabayashi Santibari(1337,1336), Khelaghar(1309,1312) Nordindien Hanne Matthiesen: V.Sithur(1311), Kariyalur(1331) Sydindien Kirsten Jensen Madera Girls School (1323) Afrika Lone Kamper Rietz Entebbe(1325), Kireka(1327) Uganda Nihal Jayasinghe: Senkadagala(1315), N.C. of the deaf (1328) Sri Lanka

FRADRAGSREGLER I 2009: Verdens Børn har godkendelse efter ligningsloven. Bidrag der betales til os kan derfor fratrækkes i den personlige indkomst efter følgende regler: De første 500 kr. kan ikke fratrækkes, men alle følgende beløb op til 14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter et GAVEBREV kan hele beløbet dog fratrækkes. Med et gavebrev forpligter man sig til at indbetale et bestemt beløb om året i mindst 10 år. Der er ingen grænser for beløbets størrelse, blot det ikke overstiger 15% af den personlige indkomst. Rekvirer vores lille brochure om gavebreve.

TESTAMENTERING TIL VB: Kontakt venligst fadderskabskontoret for yderligere uforpligtende information og få en informationsfolder og evt. en vidnetestamenteformular tilsendt.

HUSK ADRESSEÆNDRING: Adresseændring meddeles til Fadderskabskontoret

15


Afsender: International Børnehjælp Fadderskabskontoret Kaløvej 6, 8410 Rønde ID nr. 46641

tryk team a/s 62 22 91 22

OBS! Hvordan bliver jeg fadder?

Ring til Fadderskabskontoret og tal med Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller gå ind på www.verdensboern.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

VB - mærkater Brug VB’s glade børnemærkater, f.eks. til at komme på dine breve. Et ark med 16 mærkater koster kr. 10,- + porto.

God gave til børn og børnebørn

10,-

Kr.

pr. ark

150,-

2 stk kr. 1 stk kr. 100,-

Glæd en ven Ved at kontakte fadderskabskontoret kan du give 1 års gratis prøvemedlemskaber af Verdens Børn til alle dem, du mener, vil være interesseret i at modtage informationer om vort arbejde. Det er med andre ord gratis at glæde venner, familie og bekendte med det blad, du sidder og læser i nu.

VB - mulepose Muleposen koster kr. 40,-/stk. + porto.

Kr.

40,-

Kærlighed til verdens børn Dette er bogen til fordybelse og samtaler sammen med børn og børnebørn. Se anmeldelse på s. 11 VB 2008-4. Bogen koster 100 kr. incl. forsendelse.

Hvad ønsker du dig? Måske synes du, at du har rigeligt. Så har Verdens Børn et forslag til dig. Min øns Min øns kese kes dde l eddel

OPFORDRING!

Giv bladet til dine naboer, når du har læst det - måske kan de have glæde af at læse bladet

ønsk deleseddel Minesed Min ønsk

Kontakt Fadderskabskontoret på telefon 70 26 01 06 eller se www.verdensboern

Materialerne kan bestilles hos Lene Tang Christensen Tlf. 59 26 55 63 e-mail: info@verdensboern.dk

Verdens Børn 3/2009  

Medlemsblad for Verdens Børn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you