Page 1

m e d l e m s b l a d f o r i n t e r n at i o n a l b ø r n e h j æ l p

Husk vores rejsekonkurrence - se bagsiden

www.verdensboern.dk

Vinter - Nr. 1 - 2011

Verdens Børn


Verdens Børn Vinter – Nr. 1 – 2011

Forsiden Regnskyl i Kakundi, Uganda. Læs Anette Stryhns og Kirsten Jensens dagbogsblade fra Ugandaprojekter på siderne 4-7.

2 For seks en halv om dagen Kom til generalforsamling

3

Hvad kan du få for seks en halv? To smøger, en liter mælk, en halv busbillet – men du kan også få glæden ved at sende et fattigt barn videre i livet. 6,50 kr. om dagen - mere koster det nemlig ikke at være fadder til et af de 170 børn, der i øjeblikket står uden faddere i Verdens Børn. Der kan være mange grunde til, at en fadder holder. Interessen ophører måske, økonomien er blevet for stram, eller jobbet har sendt fadderen til en anden del af landet eller verden. Men tanken om, at et fadderbarn - der på skolehjemmet har smagt trygheden - skal sendes tilbage til et liv på gaden, måske prostitution, er ubærlig. Så vi lader ikke børnene i stikken. Vi støtter dem via uddannelsesfonden eller projektfonden, men det er klart, det får en ende, for ingen af fondene er bundløse. Derfor denne appel. For seks en halv om dagen kan du give et forældre- eller hjemløst barn mad og tøj, skolegang og et hjem, lægehjælp og medicin. Du kan give barnet en bedre fremtid. Vi har også børn, der bor godt hos deres forældre, men hvor fattigdommen er for dyb, til at forældrene kan sende barnet i skole. For 3,60 kr. om dagen, kan du sikre barnet skolegang, mad i skolen og lægehjælp. Der er mange organisationer, der appellerer til danskernes tegnebog – også mange, der arbejder med børn. Forståeligt nok. FN har skønnet, at 44 mio forældreløse børn i verden har brug for hjælp. Du kan tage hånd om et af dem. Hanne Gregersen, Redaktør

Suma Mandal hedder han

4-5-6-7 Rundt om Uganda-projekter

8-9 Informationer om VERDENS BØRN projekter

10 Det var dengang Donationer Alt til børnene

11 Uddannelse i Bulgarien trods vanskeligheder

12 Børn samler 90.000 kr. Faren fra klimaet Nyt bestyrelsesmedlem?

13 Postkort betaler maden

14 Kontakt til VERDENS BØRN

15 Gaver at give

Bagsiden Sådan bliver du fadder Rejsekonkurrence

2

Indbydelse til generalforsamling VERDENS Børn indbyder faddere og medlemmer til vores ordinære generalforsamling på Svinninge Skole, Hovedgade 76, Svinninge, Nordvestsjælland. Vi håber at se rigtig mange. Lørdag den 9. april 2011 kl. 12 Kl. 12-13: VERDENS BØRN er vært ved en let frokost Kl. 13.00: Generalforsamling Kl. 14.30: Foredrag om Sri Lanka ved Nihal Jasinghe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2010 3: Aflæggelse af organisationens regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indsendt til formanden senest den 14. marts 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Astrid Møller (Bulgarien), Nihal Jasinghe (Sri Lanka), Torkil Dantzer (Sydindien), Chr. Mortensen (Nordindien) ønsker ikke genvalg, Anette Stryhn (Uganda) ønsker ikke genvalg 7. Valg af suppleanter. På valg er Flemming Løfgren Wakabayashi og Dennis Thaagaard 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Nyt bestyrelsesmedlem? Se side 12


Suman Mandal hedder han Sådan begynder Manja Andreasen historien om sin families fadderbarn fra Bangladesh

Suman Mandal hedder han. Han har livlige øjne og smiler forsigtigt til mig. Han er kun fem år yngre end jeg selv, men på alle andre områder er der godt nok langt imellem os. Min familie har længe været fadder for et barn i Bangladesh. Så længe, at jeg næsten havde glemt det. Men da jeg i sommer fandt ud af, at jeg skulle lave fire måneders feltarbejde til mit speciale i Bangladesh, besluttede jeg mig for at besøge ham – nu jeg alligevel var på de kanter. Kaotisk, larmende og overfyldt Bangladesh er overvældende på alle måder. For en, der er vant til dansk ordentlighed, er her kaotisk, overfyldt og larmende. Der er mennesker overalt. 160 millioner helt præcist. På et område der ikke er meget større end tre gange Danmarks areal. Men mest overvældende er alle de fattige mennesker. Arbejdsløsheden er høj, og lønningerne er utroligt lave. Sumans far kørte rickshaw (cykeltaxa), men han døde ung i en alder af 45 år. Det er benhårdt arbejde at køre rickshaw. De mænd, der kører dem, er underernærede med uhyggeligt tynde arme og rådne tænder. De cykler rundt i 30 graders varme på hullede veje og tjener absurd lidt på det. Sumans mor er landarbejder. Dem har jeg mødt nogen stykker af i forbindelse med mit feltarbejde. Man kan købe en landarbejder for en dag for 10 - 25 kroner afhængigt af sæsonen. Ofte har de dog været nødt til at sælge deres arbejdskraft

forud – til halv pris - for at kunne klare sig igennem den tørre periode, hvor der ikke er noget arbejde i landbruget. All children of God Suman selv er heldigvis hverken landarbejder eller rickshawkører. Han bor og lever på Calvary Apostolic School i Khulna, Bangladesh’ tredjestørste by. På skolen får børn fra fattige familier mulighed for at tage en uddannelse. Suman er et af de 62 hostelbørn, der bor og lever på skolen. Det er en kristen skole, der drives af den meget livlige biskop John Hira, men der går børn fra kristne, muslimske og hinduistiske familier på skolen. ”They are all children of God”, ifølge John. Under mit besøg i Khulna fik jeg en rundvisning på skolens område, og jeg fik mulighed for at hilse på Suman. Med mine begrænsede bangla-kundskaber og hans begrænsede engelskkundskaber var det ikke nogen lang filosofisk samtale, vi kunne føre. Men ved hjælp af lidt oversættelse fra John lykkedes det at snakke en smule sammen. Suman er 20 år gammel og går på 11. klassetrin. Som mange andre børn fra fattige familier er han kommet sent i gang med sin skolegang. Han mangler stadig fire års uddannelse for at have taget, hvad der svarer til en studentereksamen. Sideløbende er han også begyndt at lære svejsning og elinstallation på skolens værksted. Når han er færdiguddannet, har han forhåbentlig mulighed for at skabe sig en levevej ved at starte et mindre værksted eller lignende.

3


Rundt om Uganda-projekter Uganda er næst efter Sydindien det område, hvor Verdens Børn har flest projekter og flest børn, i alt fem projekter omfattende ca. 850 børn. I starten af november besøgte Anette Stryhn og Kirsten Jensen en del af projekterne. Deres besøg er beskrevet i ”dagbogsbladene” på de følgende sider.

Der blandes mursten. Både skolens voksne og eleverne hjælper – som det er naturligt i Uganda – til med arbejdet.

Her står den så, den genopførte køkkenbygning

Dagbogsblad: De vil selv gøre en indsats Der er en vældig byggeaktivitet på Mukono Children’s Home. Endnu en gang. Mukono plejer at ansøge om penge hos VERDENS BØRN til de forskellige projekter, men denne gang har skolehjemmet besluttet selv at gøre en indsats. Der findes et utal af små teglværker i Uganda, og ude på landet har mange familier et teglværk i baghaven. Bogstaveligt talt. Man skraber det øverste lag af den lerede jord sammen i en bunke, blander den godt med vand og tørt græs og fylder murstensforme af træ op med massen. De tørrer og stables i en slags hul pyramide, der pakkes ind i mudder. Og så tændes der bål inde i ”pyramiden”. På den måde brændes stenene. Det besluttede man også at gøre i Mukonos lille køkkenhave. Der blev ansat nogle arbejdsmænd, skolens børn og voksne hjalp til. 30.000 mursten er det blevet til. De fortæller, at muldlaget gendannes i løbet af få år, så der igen kan dyrkes grøntsager på stedet. Murstenene er dels blevet anvendt til at bygge verandaer rundt om bygninger, dels til opførelse af to lærerboliger. En veranda beskytter murene, når det regner voldsomt, og er perfekt at sidde eller ligge på, når man skal hygge sig eller læse lektier. Der bor 185 børn på skolen.

Dagbogsblad: Køkkenbygningen flyttet For 6 - 7 år siden blev det åbne bål, kokken lavede mad til børnene på, erstattet af en fin køkkenbygning med et brændselsbesparende komfur. Noget helt nyt på det tidspunkt. Komfuret havde man meget praktisk lagt i tilknytning til hallen, hvor børnene spiser. Nu er der imidlertid bygget en sovesal oven på hallen, og så udgjorde komfuret en brandfare, og det gav røggener i sovesalen. Køkkenbygningen blev pillet ned og genopført et andet sted på grunden, og samtidig skiftede man komfuret ud til nogle mere effektive kogekar, der ikke giver de røggener, som kokkene døjede med ved det gamle komfur. Nu mangler man bare at få lavet et lagerrum i forbindelse med køkkenet. For tiden bliver den nye børnehaveklasse brugt, så børnehavebørnene holder til i hallen. Man indretter sig.

4

Dagbogsblad: Kakundi løb tør for vand Vi ankom til Kakundi midt i den lille regntid i november, så skolens forsyning af drikkevand burde være helt i top. MEN det var den ikke! Skolen ligger ved en sø, men både den og grundvandet er lidt salt, så skolens vandforsyning klares ved opsamling af regnvand fra tagene i mange 15.000 liters plastictanke. De fleste børn er pilfingre, også i Uganda, og det er jo sjovt


Børnene måtte hente vand i 10-liter dunke

at tappe vand af en vandhane, især når sådan en ”eksotisk” ting ikke kendes hjemmefra. Efterhånden var alle hanerne blevet utætte, og vandet silede ud. En fejl på en vandtank kan ikke repareres, før tanken er tom. Så et nyt aftapningssystem var først lige installeret, da vi kom. Både børn og personale led under mangel på fersk vand i en periode, og børnene måtte ned til søen og hente grumset, let salt søvand. Det blev slæbt op til skolen i 10 liters dunke lige til den eftermiddag under vores besøg, da en ordentlig regnskylle igen fyldte tankene næsten op. Uanset hvor vandet kommer fra, koges det, før man drikker det. I januar og februar regner det overhovedet ikke, så vand skal bruges med omtanke. Der er ingen steder at hente ekstra forsyninger, hvis vandet slipper op. Selv den lavvandede sø tørrer sommetider ud i de tørre perioder.

Jeg havde ingen forstand på keyboards, og så ikke klart for mig, hvordan jeg skulle bringe et sådant til Uganda og helt ud til skolen mange timers kørsel fra lufthavnen. Men jeg kastede mig ud i det, forhørte mig i en musikinstrumentforretning og købte et, som de anbefalede med ”god anslagslyd” til 1495 kr.

Læreren spiller på det nye keyboard

Dagbogsblad: Keyboard på rejse En lille uge før vi skulle rejse til Uganda sendte jeg en sms til skolelederen på Maderaskolen, Sr. Elizabeth, og spurgte, om der var noget, hun gerne ville have, at vi tog med til hende. Jeg forestillede mig småting som et memorycard til skolens kamera eller en USB-pen til computeren. Så kom der en sms tilbage: Et keyboard med 5 oktaver. Det var nemlig meget ønsket på skolen men dyrt i Uganda (ca. 7000 kr.)

5


Nu er tappestedet via en rørledning flyttet et par meter fra tanken og aftapningshanen på selve tanken forseglet

Den nymalede skole lyser op i landskabet

Ved indtjekningen blev der sat en ”skrøbelig”-mærkat på keyboardet, og så gik det med den øvrige bagage. I Entebbe lufthavnen fik jeg det igen, og det så uskadt ud. Derfra blev det taget med i ”vores” bil, taget med ind og ud diverse steder, vi boede undervejs, før vi nåede Madera, hvor det blev endelig overdraget til en lærer. Da vi havde fået kufferterne på plads og vendte tilbage til Sr. Elizabeths kontor, kunne jeg høre musik. Jeg gik straks efter lyden og fandt en lærer, der spillede, forekom det mig, den smukkeste salme på keyboardet og mødte mig med det mest taknemmelige blik, jeg længe havde fået. Glæden lyste ud af ham. På mit spørgsmål fortalte han, at han havde lært at spille keyboard i kirken. Han kunne også spille anden musik, så skolen havde dermed fået tilført en ny musikdimension til trommerne og de små fingerklaverer, som normalt benyttes. Læreren havde allerede besluttet, at han ville undervise særligt interesserede elever i at spille.

holdelsesarbejdet på bygningerne var tydeligvis endelig gået i gang, så vi så nu en appelsinfarvet skolebygning med lysegrønne døre og vinduer og rødmalet tag. Hvorfor skal det også være så kedeligt? December og januar er skolernes lange ferie, og mens børnene er væk, vil der være travlt på Kakundi med at få udbedret skader på cementgulvene i klasseværelserne, få malet væggene blå, malet tavlerne op og få udskiftet samtlige træskodder og døre med tilsvarende i metal, så skolen kan stå fin og indbydende ved skoleårets start. Et større antal skolepulte er ved at blive lavet og er forhåbentlig klar til levering til februar.

Dagbogsblad: Appelsinfarvet skole Vi spærrede øjnene op, da vi endelig fik øje på skolen i Kakundi, der ligger så smukt på en bakke ved Kijanebalola søen. Vi plejer at mødes af gråpudsede bygninger med hvide indfatninger af gavlene og grå, til dels rustne, tage. Men vedlige-

6

Dagbogsblad: Drama på Kakundi Håndværkerne var i gang på taget over gæstehuset, da vi ankom. Vi kunne se, at flere af de andre bygninger havde fået malet deres tage røde, så nu var det vel gæstehusets tur. Det var dog meget mere dramatisk. Skolen var blevet hjemsøgt af en lille gruppe unge mænd, som forsøgte at afmontere og stjæle de store solpaneler på gæstehusets tag, der forsyner gæstehuset, kontorerne og hallen med elektrisk lys. Det lykkedes at jage dem bort. Men de vendte frygteligt tilbage. Denne gang en flok på knap 20. De jog børn og voksne ind i bygningerne, holdt


Koncentrationen lyser ud af 10-årig Joseph og hans japanske døvelærer

vagt ved dørene og tævede løs med kæppe på den, der forsøgte at komme ud. Og denne gang fik de, hvad de kom efter – solpanelerne. Banden var på turné i hele området, og skolen havde flere lidelsesfæller. Tyverierne blev meldt til politiet, som kun sætter en undersøgelse i gang mod betaling fra anmelderen! Indtil nu er der intet nyt om hverken tyve eller solpaneler. Det var lykkedes at skaffe penge til erstatningspaneler, og håndværkerne på taget var i gang med at installere dem. Men børn og voksne er bange. Tænk, hvis det sker igen. Dagbogsblad: Joseph lærer tegnsprog Mens jeg ”legede” fotograf på skolens område, så jeg gennem en åben dør en dybt koncentreret dreng. Jeg gik stille nærmere for ikke at forstyrre. Det var ikke nødvendigt. Drengen var døv. Besiga Joseph havde enetime i tegnsprog med sin lærer,Yugi Skamoto, en ung frivillig fra Japan. Joseph er 10 år. Han blev født med normal hørelse og kom i børnehaveskole som 4-årig. Men han blev alvorligt syg og mistede hørelsen totalt. Han vendte tilbage

til skolen, da han blev rask, men handikappet som døv var for stort, og han måtte gå ud af skolen. I flere år gik han bare hjemme. Ingen af hans forældre har arbejde, de har flere børn, og handikappede børn i fattige lande som Uganda prioriteres ikke. Moren hørte om skolen i Entebbe og opsøgte lederen for at få hjælp. Nu bor Joseph på skolen, hvor han får specialundervisning. Han er en meget velbegavet dreng og har gjort kæmpe fremskridt. Det er skolens plan at få ham ind på en døveskole, så snart han har lært tegnsprog godt nok. Når skoledagen er forbi, er han pedellens assistent. Det får ham til at føle sig betydningsfuld. En af hans bedste kammerater på Entebbeskolen er Babra Makayira, som er jævnaldrende med ham. Hun blev født døv. Hendes far kunne ikke acceptere sin lille døve datter og forlod familien. Det er desværre ikke ualmindeligt i Uganda, at fædre handler sådan. Hendes mor kæmpede for at forsørge sine børn ved at købe fisk hos fiskere ved Victoriasøen og sælge dem videre til husmødre. Men det var for hårdt for hende at klare Babra, så hun bragte hende til Entebbeskolen. Babra går nu i 3. klasse i en døveskole.

7


Verdens VerdensBørn Børn- International - International Børnehjælp Børnehjælp

Verdens Børn samarbejder med over 20 projekter i Bangladesh, Bulgarien, VerdensSri Børn samarbejder med over 20 projekter i Bangladesh, Bulgarien, Indien, Indien, Lanka og Uganda Sri Lanka og Uganda

Her følger en enkort kortoversigt oversigt over samtlige projekter, som Her følger over samtlige projekter, som VerVerdens Børngennem støtter fadderskaber. gennem fadderskaber. Der er stor dens Børn støtter Der er stor variation variation i projekterne, hvad angår og størrelse ogmere type,indgåenog mere i projekterne, hvad angår størrelse type, og indgående beskrivelser af projekterne kan findes på hjemmede beskrivelser af projekterne kan findes på hjemmesiden, siden, www.verdensboern.dk, med adresser, mere www.verdensboern.dk, sammensammen med adresser, mere detaljedetaljerede kortartikler samt artikler de enkelte projekter. rede kort samt fra de fra enkelte projekter.

SRI SRILANKA LANKA • Senkadagala Senkadagala Deaf Deaf & & Blind Blind Society Society (1315), Kandy. skolefor forhørehæmmede hørehæmmede svagtseende Skolehjem Skolehjem og skole og og svagtseende ørn. børn. børn.96 96 bbørn. • Sri SriChandrasekera Chandrasekera School School for for the the Deaf (1328), Colombo. ørn. 3 bbørn. Døveskole Døveskolemed med tilhørende tilhørende hostel. hostel. 993

BANGLADESH BANGLADESH Calvary Apostolic Apostolic School (1330), Khulna. • Calvary Drengebørnehjem Drengebørnehjem og og skole. skole. 282 børn. BULGARIEN BULGARIEN Dupnitsa (1303), (1303), Børnehjem. Børnehjem. 36 børn. • Dupnitsa Lukovit(1307), (1307),Børnehjem Børnehjem fysisk handikappede. • Lukovit forfor fysisk handikappede. 28 børn. • Mechka 28 børn.(1302), Børnehjem & skole. 49 børn. • Mechka (1302), Børnehjem & skole. 49 børn. NORDINDIEN/VESTBENGALEN Durgapur (1313, 1314). 170 børn. •NORDINDIEN/VESTBENGALEN

•• Albella Boys Home (1317, Durgapur (1313, 1314). 1701310), børn Kalimpong. og(1317, skole. 1310), 163 børn • Drengebørnehjem Albella Boys Home Kalimpong. • Khelaghar (1309, 1312), Calcutta. og skole. 69 børn. Drengebørnehjem og skole. 163Børnehjem børn • Santibari Pigebørnehjem Khelaghar(1337, (1309,1336), 1312),Narayanpur. Calcutta.Børnehjem og skole. 6 piger, dagbørnehave (»creche«) for 21 børn, for 69 4børn. klinik(1337, (Sevakendra). • samt Santibari 1336), Narayanpur. Pigebørnehjem for 46 børn, dagbørnehave (»creche«) for 21 børn, samt klinik (Sevakendra). SYDINDIEN/TAMIL NADU • Guild of Service (1304), Kotagiri. Pigehostel. 27 piger. NADU Liv (1306), pigehostel, børne•SYDINDIEN/TAMIL St. Joseph Dev. Trust/Nyt • landsby, Guild of gadebørnshjem Service (1304), og Kotagiri. 27 piger. et stortPigehostel. familieprojekt i flere • landsbyer. St. Joseph6Dev. Liv (1306), pigehostel, børiger og drenge. 71 pTrust/Nyt nelandsby, gadebørnshjem og ethandikaphjem stort familieprojekt • St. Joseph Dev. Trust/Nyt Livs (1305)i Træningshjem flere landsbyer.for 671 piger og drenge. psykisk handikappede og spastisk • lammede St. Josephbørn. Dev.21 Trust/Nyt børn. Livs handikaphjem (1305) Træningshjem psykisk handikappede og spastisk • St. Joseph Dev.for (1301). Gadebørn 18 børn. • ALC-hostel lammede børn. 21 børn. for Tribal Children (1331), Kariyalur. • Hostel St. Joseph Dev. (1301). Gadebørn 18 børn. og skole. 79 børn. ALC-hostel for Tribal Children (1331),(1311), Kariyalur. • Cross Community Center/ALC-hostel V. Hostel ogHostel. skole. 79 Sithur. 82børn. børn. • Happy Cross Community Center/ALC-hostel (1311), Home (1318), Ootacamund. Hostel. 41 børn. V. Sithur. Hostel. 82 børn. • Happy Home (1318), Ootacamund. Hostel. ørn.

8

8

Bulgarien

Bangladesh Indien Uganda

Sri Lanka

UGANDA UGANDA MukonoChildren’s Children’s Home Home (1316, (1316, 1322). 1322). • Mukono Primaryskole Primaryskole og og skolehjem. skolehjem. 31 310 0 bbørn. ørn. MaderaGirls Girls School School (1323). (1323). Primaryskole Primaryskole for piger. • Madera 218 218 ppiger. iger. RubagaCommunity Community School School (1324), (1324), Kampala. • Rubaga Primaryskole Primaryskole og og skolehjem. skolehjem. 53 53 børn. børn. EntebbeWelfare Welfare Unit Unit (1325). (1325). • Entebbe Dagskole for børn børn med særlige indlæringsvanskeligheder, Dagskole for indlæringsvanskeligheder, 25 25 bbørn. ørn. (1326,1329), 1329), Rakai. Rakai. Primaryskole Primaryskole og og skolehjem. skole• Kakundi Kakundi (1326, hjem. 259 børn. 259 børn.


Verdens Børn - International Børnehjælp

Verdens Børns arbejde har givet skolegang, lægehjælp og en tryg opvækst til fattige børn gennem 36 år Verdens Børns formål er at skabe bedre livsbetingelser for nogle af verdens fattige børn. Med trofast og vedvarende hjælp fra vores faddere, medlemmer og andre bidragydere har vi siden 1974 kunnet give tusindvis af børn en bedre start og mod på livet. Kernen i denne indsats er fadderskaberne. Ét fadderskab - ét barns uddannelse Aktuelt støttes ca. 3.000 børn i Bangladesh, Bulgarien, Indien, Sri Lanka og Uganda af næsten lige så mange danske faddere. Når man tegner et fadderskab, hjælper man et bestemt barn. Børnene, der optages i ordningen, er enten forældreløse, kommer fra fattige familier eller er opgivet af forældrene, f.eks. på grund af et handikap, og de vil kun have mulighed for skolegang, hvis de får økonomisk støtte. Bidraget er på enten 110 eller 190 kr. om måneden, afhængigt af om barnet bor hos forældrene eller på et skole- eller børnehjem. For dette beløb kan et barn få skolegang og skolematerialer, lægehjælp, sund mad og evt. ophold på et børnehjem eller skolehjem.

Mange bække små Den altovervejende del af støtten kommer gennem fadderbidragene. Men en række andre aktiviteter er også med til at skaffe midler til forbedringer af forholdene på de projekter, vi samarbejder med. Gennem indtægterne fra medlemskaber, enkeltbidrag, tilskud fra fonde og tipsmidler, lokalgruppers arrangementer, salg af hæklede hjerter, salg af brugte frimærker samt tøjindsamling og andre indsamlinger gennemføres løbende en række udviklingsprojekter såsom: • Drift af sundhedsklinik • Drikkevandsboringer • Opførelse og renovering af skolebygninger • Nødhjælp ved oversvømmelser • Solcelleanlæg i Uganda • Træplantningsprojekt i Uganda I 2009 udgjorde den samlede indtægt 6,5 mio kr. Administrationsomkostningerner var 3%, som dækkes af tipsmidlerne. Alle, der er med i foreningen, arbejder ulønnet. Dit bidrag går ubeskåret til børnene. Kontakt: info@verdensboern.dk eller tlf. 70 26 01 06

Fadder - og hvad så? Som fadder modtager man et fadderbevis med et billede af og oplysninger om barnet og institutionen. Hvert år modtager man et brev fra barnet med et nyt billede samt en årsopgørelse, ligesom man modtager foreningens blad Verdens Børn fire gange om året. På hjemmesiden www.verdensboern.dk kan man desuden læse om og se billeder fra de projekter, som børnene hører til. Når et barn først er optaget i fadderordningen, vil barnet blive støttet indtil det 18. år, eller til skolegangen er afsluttet, også selv om en fadder falder fra undervejs, og der ikke findes en ny fadder. Nogle af børnene er kommet sent i skole eller må gå om, og derfor kan man ikke drage sammenligninger mellem alder og klassetrin som i Danmark. Generelt bestræber vi os på at gøre ulandsarbejdet nærværende og personligt. Hjælpen ydes direkte til de institutioner, som Verdens Børn samarbejder med, og mange faddere har også besøgt deres fadderbørn gennem årene.

9


Tak for donationer Tak til alle vore donorer, som betænker VERDENS BØRN med store og små beløb. Hver eneste kroner har betydning for de børn, vi arbejder for. Da vi ikke kan nævne hver enkelt donation, opgøres beløbet kvartalsvis.

Vanessa har fået computer!

3. kvartal 2010: 17.025 kr. 4. kvartal 2010: 27.648 kr.

Det var dengang

Vi glæder os til at give pengene videre til projekterne til gavn for børnene.

TV-udsendelsen ”De fortabte børn” er i dag historie

Af HAnne gregersen, reDAKtØr

Alt til børnene

I november sidste år rullede Danmarks Radio en rystende udsendelse fra et bulgarsk børnehjem ud for øjnene af de danske seere. De Fortabte Børn, hed udsendelsen. En af den type udsendelser, hvor man sidder tilbage med fornemmelse af, at det er en håbløs opgave at hjælpe, og at hjælpen i øvrigt ikke nytter. Intet kunne være mere forkert. Det skal understreges, at udsendelsen var tre år gammel. Det viste børnehjem er heldigvis er lukket, og børnene flyttet.

I VERDENS BØRN arbejder alle gratis og ulønnede. Det vil sige, hver en krone går til børnene. Vores administrationsomkostninger på kun tre procent dækkes af tipsmidlerne. Fadderskaber udgør den væsentligste støtte, men en række andre aktiviteter – bl.a. tøjindsamling, salg af frimærker, donationer og lokalgruppers arrangementer - er med til at skaffe penge, så vi løbende kan gennemføre en række udviklingsprojekter. Det gælder: • • • • •

Gemt væk Handicappede børn altid har været gemt væk og har fristet en kummerlig tilværelse i alle fattige lande – ikke kun i Bulgarien. Men Astrid Møller, VERDENS BØRNs koordinator i Bulgarien, der har arbejdet i det østeuropæiske land i mange år og taler sproget, kan fortælle om en positiv udvikling. ”Jeg har tidligere set megen elendighed på børnehjem og handicapcentre i Bulgarien ,” siger Astrid Møller. ”Men som EU-medlem kan Bulgarien ikke have den skamplet siddende på sig, så derfor – og måske på grund af mediernes fokus på emnet - kan jeg tydeligt se det går fremad.”

Drift af sundhedsklinik Drikkevandsboringer Bygning og renovering af skoler Nødhjælp ved oversvømmelser Solcelleanlæg og træplantning i Uganda.

Stor interesse for elektronisk blad

- 2011

medlemsbl

Husk vores rejse

konkurrence

10

nal børne hjæl

- se bagsiden

p

.dk

ad for int e r n at i o

www.verdensb oern

Vinter - Nr. 1

Muligheden for at få bladet, Verdens Børn, som en e-mail i din indbakke er modtaget med stor interesse. Vi har fået mange henvendelser fra faddere, der ser en fordel i at få bladet elektronisk i stedet for i papirudgaven - det er lettere at sende rundt til evt. interesserede eller lægge på en hjemmeside. For VERDENS BØRN kan de Verdens ”elektroniske” blade være med til Børn at reducere vores forsendelsesomkostninger. Er du interesseret i at modtage bladet elektronisk, kan du blot sende en mail til hg@verdensboern.dk

Tre VB-projekter VERDENS BØRN har tre projekter i Bulgarien, bl.a. Lukovit, der er et børnehjem for fysisk handicappede børn. Også her har der været vanskeligheder, men som Astrid Møller kan rapportere fra sine besøg på hjemmet, går det fint. Personalet er dygtigt og veluddannet, og børnene trives. Også generelt på området er udviklingen positiv. Lukovit har fået en ungdomsbolig i byen. Der er nu mulighed for at få en faguddannelse på internatskoler, og der bygges boligenheder for handicappede børn. Se Verdens Børn nr. 3-2010. Uden støtten fra VERDENS BØRN, fadderskaber og donationer ville det have gået langsommere, men det er fortsat meget vigtigt med støtte udefra. Bulgarien lider under store økonomiske og sociale vanskeligheder. Læs Astrid Møllers seneste rapport fra Bulgarien på næste side.

Se også hendes kommentar til DRs udsendelse på verdensboern.dk


Uddannelse i Bulgarien, trods vanskeligheder Af AstriD mØLLer projeKtKoorDinAtor for BULgArien

Med Krassimira og Jasmina hos Mariika på jobbet

Gymnasiasterne fra Mechka

Emil på job

En årelang indsats for uddannelse har været vellykket. På vores projekter i Bulgarien har vi nu 21 unge under uddannelse, og VB’s støttebeløb er afgørende for mange - de får undervisningsmaterialer og transport, samt boligstøtte via sponsorpengene.

hjem i nogen tid. Oftest vender de taknemlige og modnede tilbage, er glade på hjemmet og fungerer godt.

Fagligt gymnasium er heldigvis gratis - endnu! Universitetsuddannelser er til gengæld gået fra at være dyre til meget dyre, og to piger fra Dupnitsa og Lukovit, som ville studere, må have både vilje og fuldtidsjob. Også de andre unge, som er over 18 år, må arbejde, og det er desværre meget svært overhovedet at finde job. Jeg har mødt megen taknemlighed over støtten; tøj, sko og istandsatte computere, som jeg kan få sendt fra Danmark. Det er ting, som herhjemme bliver kasseret! Svære vilkår i et fattigt land Muligheden for job og bedre løn er målet med uddannelsen, men en løn på ca.1200 kr. rækker ikke langt, så de unge bor flere på et værelse eller hos venner og familie. Kun de handicappede børn fra Lukovit får boligtilbud af staten. I Mechka søger de unge job i landbruget eller i byen, og i Dupnitsa hjælper Krassimira – hende kan de altid bede om råd. Hun holder også kontakten med børn, som på grund af skolepjækkeri, småtyveri eller behandling er på et lukket

Nogle af de gode historier Emil er en af dem, som nu er glad for tilværelsen: Han værdsatte uddannelsesstøtten og at kunne bo to år i ungdomslejligheden i Dupnitsa. Som han siger: ”Jeg fik hjælp til at lære at klare mig uden for børnehjemmet”. Hans liv er ikke let, men ligner nu andre unge menneskers. Mariika og Jasmiina bor i vores pigehybel og har job under uddannelsen. De er glade for støtte til transport, bøger, toiletartikler m.m. og klarer sig fint. I Mechka sørger vores leder, Peter Konov, både for uddannelsesstøtten og vedligehold af computere. Vanessa går på fagligt gymnasium og blev rigtig glad for sin computer. Hun satser på engelsk og vil være designer. Store planer for en fattig pige fra landet. Andre under uddannelse, som søskendeparret Dimiter og Juliana, må dele computeren! Ved vores årlige møde fortalte Veronika stolt, at hun havde fået en månedlig præmie på hele 100 kr. for gode skoleresultater – det ville søsteren nu også opnå! Det dejligt at mærke, at det trods de vanskelige forhold går fremad både med skolegang og uddannelse for vores børn i Bulgarien.

11


Børn indsamler 90.000 kr. til VB-fadderskaber Imponerende resultat af Skt. Josef Skoles velgørenhedsuge

Af Lone Kamper Rietz Projektansvarlig Hvert 2. år holder Skt. Josephs Skole i Roskilde en såkaldt velgørenhedsuge. Her arbejder alle skolens elever med et udviklingsland, hvor de dels får en masse viden om landets historie, kultur og problemer, dels producerer en masse materialer, som sælges til fordel for børn i det udvalgte land. Som lærer på skolen og frivillig i Verdens Børn så jeg en mulighed for at hjælpe en af vore skoler, nemlig Maderaskolen i Uganda – et land med en spændende og dramatisk historie. Eleverne var meget entusiastiske. Der blev læst historier, sunget, danset og lavet skuespil, men der blev også arbejdet med de mere alvorlige sider, herunder Idi Amin-tiden. Hvert minut blev der produceret et væld af ting, som skulle sælges på den store velgørenhedsdag sidst på ugen, og børnene fik god hjælp fra Roskildes butikker, der donerede gevinster til tombolaen. Da den store dag kom, vrimlede det med mennesker. Verdens Børn havde også en stand, hvor Anette Gæde fortalte om foreningens arbejde. Alle var naturligvis spændte på resultatet, og det var en meget stolt flok elever og lærere, som efterfølgende kunne overrække VB’s næstformand, Anette Stryhn, en check på 90.000 kr. Og pengene? Skt. Josefs Skole bruger dem til fadderskaber, så endnu flere børn kan komme i skole på Madera Girls School. Læs hele Lone Kamper Rietz’s fortælling om det store arrangement på hjemmesiden, www.verdensboern.dk

Piger fra 9. klasse danser til Waka-Waka!

12

Faren fra klimaet

Bangladesh er et af de lande, der havde håbet allermest på, at klimatopmødet i Cancun, COP 16, var nået frem til bindende reduktionsmål for CO2. Bl.a. har Danmarks Radio sat fokus på landets særlige sårbarhed, fordi der fra nord til syd er flere store floddeltaer med risiko for oversvømmelser, indtrængen af havvand i de lavtliggende kystområder med en millionbefolkning samt hyppige cykloner. VERDENS BØRN’s projekt, Calvary Apostolic School, er dog i den sammenhæng ret beskyttet, idet skolen ligger i Khulna i den højere, sydvestlige del af landet. Cancun-aftalen fortsatte blot hensigtserklæringer fra topmødet i København. Aftalen rummer dog en tilpasningsramme, der skal hjælpe udviklingslandene med at håndtere klimaændringerne. Det drejer sig om bl.a. teknologi til bedre vejrvarslinger og risiko-prognoser. Desuden understreger aftalen, at industrilandene har lovet at give 30 milliarder dollars i hurtig klimastøtte til ulandene i perioden 2010-2012. Samtidig skal industrilandene indfri det løfte, de gav sidste år i København, om at bidrage med 100 milliarder dollar i klimastøtte fra 2020.

8,2 kubikmeter – så meget CO2 udleder en EU-borger ca. hver måned – her anskueliggjort af kunstneren Alfio Bonannos CO2kube fra topmødet i København. Foto: Joshua Brott

Nyt bestyrelsesmedlem? VERDENS BØRN søger nye bestyrelsesmedlemmer Har du lyst til at prøve dine evner inden for et eller flere af følgende områder: projektstyring, økonomi, kommunikation og markedsføring, fundraising og rekruttering af nye frivillige? Så er du måske et af de nye bestyrelsesmedlemmer, som vi søger i VERDENS BØRN. Vi er i gang med en ambitiøs udviklingsplan for de kommende fem år og har derfor brug for nye ideer og tanker om, hvordan vi bedst udvikler organisationen. Den nuværende bestyrelse har medlemmer fordelt over hele landet og mødes hver 3. måned. Alle udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet vil blive dækket. Hvis du ønsker at høre mere om arbejdet så ring til: Margrethe Dantzer på tlf. 62 58 16 70 eller Mogens Fischermann på tlf. 28 18 52 63


Postkort betaler maden Glæde – Leg – Uddannelse – Fattigdom Over disse fire temaer malede Lisbeth Mortensen i 2005 fire malerier og fik dem trykt til postkort. Salget af postkortene støtter Santibari-skolen i Nordindien

Har du lyst til at købe postkort eller støtte skolen på andre måder, så kontakt Lisbeth Mortensen på tlf. 50 54 18 40 eller via hendes hjemmeside: www.lisbethmortensen.dk. Her kan du også se fotos fra skolen og Santibari. Postkortene, der er A5-format, koster 10 kr. pr. stk. plus porto. Ved køb af fire kort er prisen 35 kr.

Lisbeth besøgte børnehjemmet Santibari to gange i 2005 og under en samtale med lederen, Nekbar Mia, fortalte han, at hans største ønske var at starte en skole for de børn i Santibari-området, hvor forældrene ikke havde råd til at betale for skolegangen. Lisbeth tog idéen med hjem til Danmark, og året efter blev skolen i Santibari startet med kr. 60.000 i støtte fra den færøske spejderbevægelse. Forhistorien er, at spejderbevægelsen deroppe har en årlig tradition med at samle ind til et projekt for børn i fattige lande. Lisbeth, der er halv færing og har boet på øerne i 25 år, fortalte spejderne om Nekbar Mias skoledrøm. (Verdens Børn nr. 3 2007) Cyklende ”skolebus” Realiseringen af skolen betød, at 100 – 150 fattige børn fik mulighed for skolegang. For pengene blev der indrettet fire skolestuer, tømret skoleborde og -bænke, købt to cykel-rickshaws, der fungerer som ”skolebus”, købt grønne uniformer, skoletasker, bøger mm. Skole-

stuerne blev malet i stærke farver med malerier af velkendte ting på væggene. En sponsor støttede skolen de første år. Nu betaler Lisbeth Mortensen for maden via salg af postkort, foredrag om hendes projekter i Indien, støtte fra sponsorer og salg af malerier. I 2008 besøgte hun igen Santibari og fulgte med glæde skolegangen i 14 dage, ligesom hun jævnligt modtager fotos, breve og tegninger fra skolebørnene. Desværre døde Nekbar Mia i 2008, men skolen bliver drevet videre i hans ånd. 10.000 kr. rækker langt Der er siden 2005 solgt postkort for ca. 10.000 kr. 1.300 kr. er brugt til bøger, borde og stole til Santibari-biblioteket. 2.500 kr. er brugt til uniformer, skoletasker og bøger til nye børn. 867 kr. er brugt til broderier til skolen. I alt blev der sendt broderier for ca. 1.600 kr. Et firma sponsorerede halvdelen. 6000 kr. er sendt til mad til børnene, der får et måltid mad og frugt hver dag.

13


Verdens Børn Fadderskabstelefon/e-mail:

Tlf.: 70 26 01 06 Fadderskabstelefon/e-mail:

E-mail: Tlf.: 70 26fadderskab@verdensboern.dk 01 06 Bestyrelse: E-mail: fadderskab@verdensboern.dk Formand:

Bestyrelse: Margrethe Dantzer Tværbymark 3, 5970 Ærøskøbing Formand:

Tlf. 62 58 16 70 Torkil Dantzer E-mail: md@verdensboern.dk Nytorv 9, 1450 København K Næstformand: Tlf.: 25 51 35 39 Anette Stryhn E-mail: td@verdensboern.dk Frederiksborgvej 96, 4000 Roskilde Tlf.: 46 35 09 00 Næstformand: E-mail: as@verdensboern.dk

Anette Stryhn Kasserer: Frederiksborgvej 96, 4000 Roskilde Mogens Fischermann Tlf.: 46 35Uhrskovsvej 09 00 Anders 2, 3400 Hillerød Tlf.: 28 18 52 63 E-mail: as@verdensboern.dk E-mail: mf@verdensboern.dk

Kasserer + webredaktør: Fadderskabskontoret:

Christian Mortensen L. Chr. Nissen Kaløvej 6, 8410 Rønde Sct. Olaigade 30, 4400 Kalundborg Tlf.: Tlf.: 8670172624013006/ 28 58 67 38 E-mail: lcn@verdensboern.dk E-mail: cm@verdensboern.dk Tilforordnet – web: Inger Leth-Espensen Fadderskabskontoret:

72A, 8330 Beder L.Byagervej Chr. Nissen Tlf.: 61 46 92 58 Kaløvej 6, 8410 Rønde E-Mail: ile@verdensboern.dk

Tlf.: 70 26 01 06 Tilforordnet – generel information: E-mail: lcn@verdensboern.dk Lene Tang Christensen

Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Generel Tlf.: 59 26 information: 55 63 (nummer logger)

Lene Tang Christensen E-mail: info@verdensboern.dk Solbakkevej 20, 4520 Svinninge Øvrige Tlf.: 59 26 55bestyrelse: 63 (nummer logger) Torkilinfo@verdensboern.dk Dantzer E-mail: Nytorv 9, 1450 København K Tlf. 25 51 35 39 Øvrige bestyrelse E-mail: td@verdensboern.dk

Nihal NihalJayasinghe Jayasinghe JernbækAlle Alle38, 38,3200 3200Helsinge Helsinge Jernbæk Tlf.: 48 71 29 49 Tlf.: 48 71 29 49 E-mail: nj@verdensboern.dk E-mail: nj@verdensboern.dk

Astrid Møller AKatrinedalsvej strid Møller 32, 2720 Vanløse Tlf./fax: 38 7132, 812720 21 Vanløse Katrinedalsvej E-mail: am@verdensboern.dk

Tlf./fax: 38 71 81 21 Hanneam@verdensboern.dk Matthiesen E-mail: Delken 9, 6000 Kolding

Tlf.:Johan 28 24Rasmussen 28 20 Carl E-mail: Siøvej 24,hm@verdensboern.dk 8370 Hadsten Tlf.: 86 91Jensen 46 57 Kirsten Rudevang 65, 2840 Holte E-mail: cjr@verdensboern.dk Tlf.: 45 42 45 68 Hanne E-mail:Matthiesen kj@verdensboern.dk Delken 9, 6000 Kolding Christian Mortensen Tlf.: Tlf.:2886241728242030 E-mail:hm@verdensboern.dk cm@verdensboern.dk E-mail: Kirsten Jensen Suppleanter: Rudevang 65, 2840 Holte Dennis Thaagaard Hingevej 7, 8370 Tlf.: 45 42 45 68 Hadsten Tlf. : 31 11 33 66 E-mail: kj@verdensboern.dk E-mail: dt@verdensboern.dk

Suppleant: Flemming Løfgren Wababayashi

Guldbergsgade 2.th, 2200 København N Flemming Løfgren81, Wakabayashi Tlf.: 46 95 09 81, 18 2. t.h., 2200 København N Guldbergsgade E-mail: fl@verdensboern.dk Tlf.: 46 95 09 18 E-mail: fl@verdensboern.dk Tilforordnet: Lone Kamper Rietz

Tilforordnet Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf.: Kamper 35 12 30Rietz 44 (mob. 41 15 24 42) Lone E-mail: lone@rietz.dk Holmegårdsvej 18, 4320 Lejre Tlf. 35 12 Hansson 30 44 (mob. 41 15 24 42) Merete Viborgvej 41, 3000 Helsingør E-mail: lone@rietz.dk Tlf. 23 37 05 62

mh@verdensboern.dk ITE-mail: -administrator Gert Ohl IT-administrator Gert Ohl

Redaktion af Verdens Børn og suppleant:af Verdens Børn Redaktion

Margrethe Dantzer Hanne Gregersen Tværbymark 5970 Ærøskøbing Ved Kirken 3, 5,Værum, 8940 Randers SV Tlf.62 8658 4416 5070 95 Tlf.: E-mail:hg@verdensboern.dk E-mail: md@verdensboern.dk

Verdens Børn er en uafhængig og ulønnet humanitær organisation, som blev stiftet i Danmark i 1974. Formålet er at yde hjælp til forældreløse børn, syge, underernærede og handikappede børn samt børn fra fattige hjem. Hjælpen ydes uafhængigt af køn, nationalitet, hudfarve, religion eller politisk anskuelse. Hjælpearbejdet finder sted i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Hjælpearbejdet omfatter hovedsagligt etablering samt hel/delvis drift af udviklings- og skoleprojekter. Det økonomiske grundlag for hjælpearbejdet fås gennem fadderskaber og medlemskontingenter samt gennem bidrag fra fonde, lokalafdelinger, private, arv, salg af brugt tøj og frimærker m.m. Den samlede indtægt udgjorde i 2009 6,5 mio. kroner. Administrationsomkostningerne udgjorde i den periode 3,0%.

VERDENS BØRNS LOKALAFDELINGER: Ugandagruppen: Kirsten Jensen, Rudevang 65, 2840 Holte, tlf.: 45 42 45 68 Svendborg: Hanne Dahl, Boks 174, 5700 Svendborg, tlf.: 62 20 84 93, email: hannedahl@kabelmail.dk Svinninge: Lene Jensen, Ø. Hovvej 33, 4520 Svinninge, tlf.: 59 26 60 89 Sønderborg: Elsa Jefsen, Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg, tlf.: 74 42 72 50

KONTAKTPERSONER: Opdelt projektvis efter de første 4 cifre på fadderskabsbeviset. Anette Stryhn: Mukono (1316, 1322), Rubaga (1324), Kakundi (1326, 1329), Uganda Astrid Møller: Mechka (1302), Dupnitsa (1303), Lukovit (1307), Bulgarien Torkil Dantzer Nyt Liv (1306, 1305 og 1301)

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres på generalforsamlingen samt i Verdens Børn og på hjemmesiden.

Merete Hansson Calvary Apostolic School (1330) Bangladesh

Ledelsen i Verdens Børn består af en arbejdende bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem har specifikke arbejdsopgaver, som varetages i samarbejde med partnere og kontakter ude på projekterne.

Flemming Løfgren Wakabayashi Santibari (1337,1336), Khelaghar (1309,1312) Nordindien

Christian Mortensen: Durgapur (1313, 1314) Albella Boys Home (1317, 1310), Nordindien

Medlemskontingent: 100 kr. pr. år. Det første års medlemskab er gratis.

Hanne Matthiesen: V. Sithur (1311), Kariyalur (1331) Sydindien Kotagiri (1304), Happy Home (1318)

Medlemsbladet Verdens Børn sendes til medlemmer og faddere 4 gange om året.

Lone Kamper Rietz Entebbe (1325) Uganda

Officiel dansksproget hjemmeside: www.verdensboern.dk Engelsksprogede hjemmesider: Sri Lanka: www.srilanka.icws.dk Bulgarien: www.bulgaria.icws.dk

INDSAMLINGER: Frimærker: VB, Boks 174, 5700 Svendborg. e-mail: hannedahl@kabelmail.dk Tøjindsamlingen (alt rent tøj): Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer på tlf.: 43 52 63 87.

FOREDRAG OM VB’S ARBEJDE: Kontakt Lene Tang Christensen, tlf.: 59 26 55 63 for nærmere aftale.

BETALING:

Beløb til VERDENS BØRN kan indbetales på reg. nr. 4710, konto nr. 6000037, foretrækker man girokort, kan de fås på Fadderskabskontoret.

Kirsten Jensen Madera Girls School (1323) Uganda

Nihal Jayasinghe: Senkadagala (1315), N.C. of the deaf (1328) Sri Lanka

FRADRAGSREGLER I 2010: Verdens Børn har godkendelse efter ligningsloven. Bidrag, der betales til os, kan derfor fratrækkes i den personlige indkomst efter følgende regler: De første 500 kr. kan ikke fratrækkes, men alle følgende beløb op til 14.500 kr. kan fratrækkes. Hvis man opretter et GAVEBREV, kan hele beløbet dog fratrækkes. Med et gavebrev forpligter man sig til at indbetale et bestemt beløb om året i mindst 10 år. Der er ingen grænser for beløbets størrelse, blot det ikke overstiger 15% af den personlige indkomst. Rekvirer vores lille brochure om gavebreve.

TESTAMENTERING TIL VB:

Kontakt venligst fadderskabskontoret for yderligere uforpligtende information og få en informationsfolder og evt. en vidnetestamenteformular tilsendt.

HUSK ADRESSEÆNDRING: Adresseændring meddeles til Fadderskabskontoret

14

15


Gaver at give Gaven til ham eller hende, der har alt

Giv et beløb til uddannelsesfonden VERDENS BØRN tilbyder unge at få en uddannelse efter grundskolen. Hjælp os med at støtte flere unge til en kort videregående uddannelse ved at støtte vores uddannelsesfond. Giv et beløb til fonden ved at gå på hjemmesiden www.verdensboern.dk og under ”Støt Verdens Børn” printe et gavebevis ud, som du kan give til en, du holder af.

God julegave til børn og børnebørn Giv et støttemedlemskab Giv et års støttemedlemskab til en person, du ved, det kunne glæde. Som støttemedlem modtager man vores medlemsblad kr. fire gange årligt.

100

Giv et korttidsfadderskab Støt ved at give et korttidsfadderskab. Støttebeløbet går ubeskåret til barnet og skolen. Se bagsiden.

Kr.

100,-

Husk, at beløbet kan trækkes fra i skat. De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget.

Kærlighed til verdens børn Dette er bogen til fordybelse og samtaler sammen med børn og børnebørn. Se anmeldelse på s. 11 VB 2008-4. Bogen koster 100 kr. incl. forsendelse.

Et godt tilbud

1 pakke Hanefelt kort 10,00 kr. inklusiv porto.

Dobbeltkort af Esben Hanefeldt

Bestil via info@verdensboern.dk eller på tlf. 59 26 55 63 ( nummer logger så jeg ringer tilbage ). Lene Tang Christensen

4 kort kort 4 kr. 10,12,kr. + porto

Håndlavede halskæder

Naluwooza Rehemah er en aktiv plejemor for ca. 40 piger på Mukono i Uganda. Sammen med pigerne laver hun bl.a. halskæder, hvor perlerne er stramt rullet papir med mange farver og mønstre. De smukke kæder er meget populære, fordi de er billige at lave og sælge. Foreløbig har VB solgt kæder for 6.000 kr., som Vi har fået genoptrykt de søde dobbelte julekort malet Rehemah og pigerne har fået.

Julepostkort

af Birthe Einer-Jensen, Svendborg.

Interesserede kan få tilsendt et lille udvalg porto-frit. Støt Verdens Børns arbejde, og bestil dine julekort her. Man kan ønske farver. De korte enkelte kæder koster 25 kr., mens de dobbelte og de lange koster 50 kr. Kontakt Lene Tang Christensen, tlf. 59 26 55 63 eller info@verdensboern.dk

Mussepusser Tove Tersbøl begyndte at sælge mussepusserne for at skaffe penge til sit indiske fadderbarns operation. I dag går overskuddet til andre gode formål i VB, senest fik børnene på V. Sithur børnehjem nyt tøj. Send en check på 75 kr. og navn og adresse til Tove Terbøl, Skolegade 20, 6780 Skærbæk eller indsæt pengene på reg. 7971, konto 1030654. Skriv til tersboel@pc.dk når du + porto har indsat pengene, og du får tilsendt de sødeste mussepusser i str. ½ år.

4 kort

kr. 12,-

VB - mærkater

Hvede-varmepude Brug VB’s glade børnemærkater,

10,-

Varmepuden og opvarmes på f.eks. til indeholder at kommehvedekorn på dine breve. få minutter i mikrobølgeovn. Den er for- Kr. Et ark med 16 mærkater midabel til ømme muskler og kolde pr. ark koster kr. 10,porto. dyner, afslapning og+afstresning. Helle Holten, der er fadder, syr varmepuderne, og overskuddet fra salget af varmepuderne går til pigebørnehjemmet Santibari i Indien. Ring på 61 65 67 38 eller se mere på www.varmepuder.dk

VB - mulepose Muleposen koster

Varmepuden opvarmes på få minutter i mikrobølgeovn og er formidabel til ømme muskler og kolde dyner, afslapning og af-

0 Kr.1o5 r to +p

15


Afsender: International Børnehjælp Fadderskabskontoret Kaløvej 6, 8410 Rønde ID nr. 12566

Julegaveidé eller julegaveønske sådan bliver du fadder

tryk team a/s 62 22 91 22

Hjælp et af de mange ældre børn til at færdiggøre skolegangen Mange børn mangler kun et år Det koster kun 110,- kr. om måneden at tegne et korttidsfadderskab – og du bestemmer selv, hvor længe det skal løbe. International Børnehjælp har en del ældre børn, som venter på en korttidsfadder. Disse piger og drenge fra 13 års alderen, har tidligere haft en fadder, som har måttet stoppe deres støtte af personlige årsager.

ring til Fadderskabskontoret

og tal med Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller gå ind på www.verdensboern.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Korttidsfadderskab

Du har også mulighed for at tegne et korttidsfadderskab, hvor du støtter et barn i et år med enten 110 kr. eller 190 kr. pr. måned. Beløbet dækker mad, undervisningsmaterialer, løn til lærerne og tøj til barnet.

Vi har også mange mindre børn der venter på en fadder, fadderskaber til 110 kr. eller 190 kr. pr. måned. Du kan også hjælpe Verdens Børn ved at købe en af de nye flotte plakater, den nye børnebog om børnehjem i Sydindien eller nogle andre ting vi har fået i VB-shoppen. Se s. 14.

Rejsekonkurrence

Ring til Fadderskabskontoret og tal med Da vores fadderetlf. har70 vist Ludwig Chr. Nissen, 26sig 01 at 06være ellerde bedste ambassadører for vores arbejde, har vi valgt at benytte gå ind på www.verdensboern.dk, hvor du fremgangsmåden rejsekonkurrence endnu en gang, fremfor at bruge ogsåmed kanen tilmelde dig.

en masse penge på dyre annoncer.

Konkurrencen løber fra den 1. august 2010 til 31. marts 2011.

Husk CPR-nummer er nødvendig for at få fradrag for BETINGELSER 1. Alle faddere og støttemedlemmer dine indbetalinger i 2009 kan deltage.

r. et rejsegavekort på 10.000 k og besøg diSØGES t fadderbarn NYE MEDIEFOLK

Vind

Webredaktør I Verdens Børn er vi ved at lave en ny hjemmeside med flere

2. Det antal faddere, der hverves, udløser et tilsvarende antal lodder i rejsemuligheder end i den gamle, således at vi kan gøre den mere levende bla. med løbende nyheder. Vi søger derfor en person, til anviseren. Hvis dukonkurrencen ikke tidligere har oplyst os om dit CPR-nummer, der haretlyst og kendskab til hjemmesidearbejde, til at påtage 3. viNye faddere,omder er blevet hvervet, skal have indbetalt for mindst kvartal beder dig venligst at kontakte: sig arbejdet med at redigere og lægge materialet ind på hjemved konkurrencens slutning. Verdens Børn, Kaløvej 6, 8410 Rønde, mesiden. 4. pr. Nuværende faddere, der tegner et nyt fadderskab, kan deltage i konkurrencen enten brev, via mail: fadderskab@verdensboern.dk 5. Kortet kan ikke indløses til kontanter. eller pr. telefon 70 26 01 06 Redaktør 6. Bestyrelsens medlemmer kan ikke deltage. søger 2011. også en ny redaktør af vores medlemsblad, da redak7. Lodtrækning sker på VERDENS BØRNs generalforsamlingVii april

DERFOR:OPFORDRING! Grib chancen for at vinde en

Giv bladet til dine naboer, når du har læst det – måske kan de have glæde af at læse bladet

tøren gerne vil prøve noget andet i Verdens Børn. Jobbet kræver kendskab til billedbehandling og alm. computerkendskab, samt at man deltager i foreningens bestyrelsesmøder for rejseattil fadderbarn læredit foreningens arbejde at kende.

reet. e id t d

t dvu h e d r så

Ring og hør nærmere hos Anette Stryhn tlf. 46 35 09 00 læs r a eller skriv på mail: as@verdensboern.dk h ave

laoer, nå de ogf det. b v nab kan e a

i dine åske G Giv et gratis medlemskab – se side 10 til M

d

glæ

Verdens Børn - Vinter nr. 1 – 2011  
Verdens Børn - Vinter nr. 1 – 2011  

Verdens Børn - Vinter nr. 1 – 2011

Advertisement