Page 1

AVALUACIÓ FINAL I PROVES DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

SECUNDÀRIA

Data: 12 de juny de 2012 Benvolguts pares/tutors: Com potser ja sabeu, aquest any hi ha hagut canvis en la llei que fan referència a l’avaluació final de secundària. En els cursos anteriors, els alumnes que suspenien alguna matèria globalment en el curs es presentaven a unes proves anomenades extraordinàries que es feien durant el mes de juny. A partir d’aquest curs el sistema canvia i aquestes proves de juny desapareixen. Actualment els alumnes que suspenen alguna matèria globalment en el curs s’han de presentar a unes proves de recuperació que tindran lloc els dies 4 i 5 de setembre tal i com indica el departament d’Ensenyament. A més a més han de fer uns deures de recuperació que els professors corregiran i la seva qualificació també influirà en la nota final.

A part d’informar-vos d’aquests canvis, aquesta circular té com a objectiu comunicar-vos que juntament amb el butlletí de notes que vindran a recollir els alumnes, hi haurà també dins el mateix sobre, un full on s’especificarà exactament a quines matèries s’ha de presentar l’alumne a les proves de recuperació. També hi trobareu els detalls sobre els deures que ha de fer obligatòriament. Cal que estigueu al cas ja que és molt important que tots els alumnes puguin recuperar el major nombre de matèries a fí i efecte que l’expedient acadèmic sigui el millor possible. En algun cas la superació d’aquestes proves juntament amb la bona realització dels deures poden determinar el pas de curs o l’obtenció del graduat en ESO. Sapigueu a més, que en el mateix sobre, trobareu deures de consolidació de matemàtiques, llengua, castellà i anglès per a tots els alumnes. Els professors aconsellem que facin aquests deures durant l’estiu per practicar. Data de lliurament del butlletí de notes: 28 de juny de 9 a 11h.

Atentament ,

Direcció Secundària

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVALUACIÓ FINAL I PROVES DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE

SECUNDÀRIA

La família d’en/ na......................................................de....... curs de secundària hem rebut la informació. Signat:

R-E4-01-GEN ESC-01

recuperacions  

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you