Page 1

Priručnik za voditelje koji ide uz Priručnik za krizmanike namijenjen je župnicima, kapelanima, vjeroučiteljima, katehetama, župnim animatorima te svima onima koji vode skupine mladih u pripravi za sakrament potvrde. Teološko utemeljenje Razrađene kateheze za različite dobne skupine kandidata za potvrdu (osnovce i srednjoškolce) Dodatni radni materijali

ISBN 978-953-235-327-3

VERBUM

9 789 532 35 327 3

www.verbum.hr

Priprava za sakrament potvrde – priručnik za voditelje

Nils Baer

Priprava za sakrament potvrde

Priručnik za voditelje


YOUCAT Priprava za sakrament potvrde PriruÄ?nik za voditelje


PR IPR AVA Z A S A K R A ME N T P O T V R DE

PR IRU Č NIK Z A V ODI T EL JE

Priredio: Nils Baer u suradnji s YOUCAT Team Augsburg

VERBUM Split, 2013.


Naslov izvornika: Nils Baer (Hg.), Der YOUCAT Firmkurs. Handbuch © 2012 by Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg Upotreba znaka YOUCAT s dopuštenjem izdavača YOUCAT-a, Austrijske biskupske konferencije. Sva prava pridržana. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2013. Sva prava pridržana. Prijevod: Franjo Frankopan Velić, mag. theol. Lektura: Anđa Jakovljević, prof. Grafičko oblikovanje i ilustracije: Alexander von Lengerke, Köln Priprema za tisak: ACME Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u kolovozu 2013. Nakladnik: Verbum d.o.o., Split www.verbum.hr CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 150307047 ISBN 978-953-235-327-3


Sadržaj

Predgovor 6 Kako se koristiti ovim priručnikom? 6 Struktura priručnika 7 Zašto si i ti važan za ovu pripravu za potvrdu? 7 Što je važno u svakoj katehezi? 8

7. Potraga za Duhom Svetim 52 Kateheze 53 | 55

Kateheza 10

Kateheze 60 | 61

2. Što možemo znati o Bogu 12

9. Crkva – tvoj i moj dom 68

Kateheze 13 | 15

Kateheze 69 | 71

SADRŽAJ

1. Za početak 9

8. Molitva – priljubljenost uz živoga Boga 59

4

3. Zašto svijet nije sav svoj? 26

10. Euharistija – o Božjoj velikodušnosti 75

Kateheze 27 | 30

Kateheze 76 | 78

4. Isus – Bog i čovjek 33

11. Update! Ispovjedi se! 85

Kateheze 34 | 38

Kateheze 86 | 89 Poseban događaj 94

5. Zašto je Isus morao umrijeti? 42 Kateheze 44 | 46

12. Što se događa kod potvrde? 98 Kateheza 100

6. Isusov povratak među žive – ili pripovijest o uskrsnuću 49 Kateheza 50

5


0

Pr i je nego što krenemo

Predgovor

Otkada O Ot tkkkaad ada da jjee YYOUCAT YO OUCAT C u travnju 2011. započeo svoj pobjednički hod do 2,5 milijuna tiskanih primjeraka, najčešće pitanje koje nam se postavljalo nije glasilo: ”Je tisk ti issk skanih kanih anih h primjera rii je nepogrješiv?” ili: ”Zašto je Crkva protiv kontracepcije?”, nego: li pa papa paa zzaista aiistt n ne ”Kada K ada će napoko napokon app ko izići YOUCAT priprava za sakrament potvrde?” Evo ga. apo ”M ”Mladi Ml adi nisu su ta tak tako a površni”, piše Papa u svojemu predgovoru za YOUCAT. Oni želi vjeruju. znati nat n ati št što o vje vjeruju r jju u Zato se ova priprava za potvrdu ravna prema bitnim sadržajimaa n jim na našee vjere. jerre. e No budući da se katkada radi o teškoj materiji, nastojali smo ostaviti os ost stavi avi mj mjesta jest a i za zabavu.

”Crkva živi i Crkva je mlada”, rekao je papa Benedikt. I u YOUCAT-u je posve jasno prepoznatljiv engleski YOU. Zato se čitatelju obraćamo s ”ti”, a da ga nismo prethodno pitali. Međutim, to se ne bi smjelo shvatiti kao manjak poštovanja ili ulagivanje.

sakrament potvrde sastoji se od Priručnika za krizmanike i od priPripra Priprava ip prava pr avaa zzaa sa sakra k kra rručnika ru nik ik a koji ji sa sadaa držiš u rukama. Obje knjige idu zajedno i međusobno se nadopunjuju. unjuju nju . Ob Obje knjige čine istih dvanaest koraka do potvrde. I obje knjige odnose se na ista ključna mjesta u Bibliji i u YOUCAT-u. krizmanike obraća se izravno mladima tvoje skupine potvrđenika Priručnik za kriz i zorno im objašnjava o čemu se u pripravi radi, kao u svojevrsnu romanu s 12 poglavlja.

U YOUCAT Priručniku za voditelje nalaze se cjelovito pripremljene kateheze uz svako od 12 poglavlja koja se nalaze u Priručniku za krizmanike. Uz svako poglavlje nalazi se osim toga teološki članak koji tebi kao voditelju skupine potvrđenika pruža dovoljno pozadinskoga znanje. Sveukupno nastaje složena mreža YOUCAT-a, Biblije, Priručnika za krizmanike, ovoga priručnika i kateheza jer svi oni međusobno upućuju jedno na drugo.

Kako se koristiti ovim priručnikom? Veličina skupine Kod priprave kateheza imali smo u vidu skupinu s otprilike osam do deset krizmanika koji se redovito sastaju. Temeljna oprema U temeljnu opremu za ovu pripravu za sakrament potvrde spadaju Biblija i YOUCAT (Katekizam Katoličke Crkve za mlade). Materijali za YOUCAT pripravu za sakrament potvrde Pripremili smo za te dosta materijala kao što su karte, slike i radni listovi. Možeš je naći na kraju svake cjeline. Samo trebaš kopirati u onoliko primjeraka koliko ti je potrebno i eventualno izrezati. Mediji i drugi radni materijali Za neke kateheze trebaš dodatne materijale koje iz praktičnih ili pravnih razloga ne možemo priložiti, na primjer kada predlažemo da pogledate film ili izradite svijeću. Priprava Stoga je prilično važno da se za kateheze pripremiš na vrijeme. To znači da je pročitaš, pogledaš predložena biblijska mjesta i tekstove iz YOUCAT-a i, naravno, nabaviš potrebne materijale. Ako tek dvadesetak minuta prije početka kateheze ustanoviš da ti je potrebno deset bijelih svijeća i voštanih pločica u devet različitih boja, dolaziš neminovno u bezizlaznu situaciju.


Struktura priručnika Teološki temelj Priručnik je tako strukturiran da uz svaku temu najprije imaš uvod koji ti daje opće informacije o temi. Ne ćeš sve od onoga što se u tomu tekstu tumači naći kasnije u strukturi kateheze. U odlomku ”Teološki temelj” nastoji ti se pružiti osnovna ideja o čemu se sadržajno u toj temi radi. Nacrti kateheza Nakon uvoda slijede uglavnom dva prijedloga kako temu možeš konkretno obraditi sa svojom skupinom. Možeš izabrati onaj nacrt koji je prikladniji za tvoju skupinu. Teološke informacije koje su apsolutno nužne u tijeku kateheze ovdje se još jednom ukratko tumače. Materijali Na kraju svakoga poglavlja možeš naći materijale koje smo za te pripremili. Samo ih još moraš kopirati i izrezati. Priručnik za krizmanike Ovaj priručnik za tebe kao voditelja nadopunjava se s Priručnikom za krizmanike. Tamo su sve teme objašnjene na zanimljiv način i ponegdje razmotrene s posve drugoga vidika. Za tebe kao voditelja bilo bi dobro da u pripremi za svaku katehezu baciš pogled i u Priručnik za krizmanike. Možda će te to navesti na još neke dodatne dobre ideje. PREDGOVOR

Znakovi i simboli 1 Kor 9,24–27 203

upućuje na Bibliju. upućuje na YOUCAT Katekizam Katoličke Crkve za mlade.

6

Priručnik za voditelje nudi za većinu kateheza dva različita stupnja zahtjevnosti kako bi što je više moguće bio prilagođen različitim dobnim skupinama. Ovdje moraš znati procijeniti svoju skupinu:

kao zahtjevnije ili

negdje između.

Zašto si i ti važan za ovu pripravu za potvrdu? Ovaj ti priručnik stavlja na raspolaganje široku pozadinu znanja, ideja i materijala kako bi ti poslužilo u tvojemu zadatku voditelja jedne skupine potvrđenika. Ti si lice Crkve Ti si za svoje krizmanike lice priprave za potvrdu i na taj način i lice Crkve. Ne podcjenjuj svoju ulogu i utjecaj. Ako na katehezama budeš vjerodostojno i otvoreno zastupao svoju vjeru, onda će to ostaviti dobar dojam na tvoje mlade. Pa čak i onda kada još nisu posve uvjereni u nauk Crkve. Uključi Isusa Ako ti se čini da se od tebe traži velika odgovornost, u pravu si. Zato je ne bi trebao nositi sam. Uključi Isusa. U konačnici, u svemu ovome zapravo se radi o njegovoj Crkvi. A bez njega ionako ništa ne funkcionira. Stoga bi bilo dobro da redovito moliš sa svojom skupinom potvrđenika. I onda kada ne ide baš onako kako bi trebalo, i onda kada sve izvrsno ide. Obnovi vlastitu vjeru U pripravi za sakrament potvrde ti si taj koji treba povesti mlade na njihovu putu prema Isusu nekoliko koraka dalje. Zato nije loše da vlastitu vjeru prethodno obnoviš ili ojačaš. Dobar su izbor duhovne vježbe, duhovna obnova, kratki tečajevi, radionice, hodočašća. Za dublje razumijevanje može biti od velike važnosti da se nađeš s drugim voditeljima skupina potvrđenika i da se zajedno pripremite na iduće kateheze te da raspravljajte o nadolazećim temama.

PR I JE NEGO ŠTO KRENEMO

kao jednostavnije,

7


Što je važno u svakoj katehezi? Biblijska radionica, YOUCAT radionica i Rasprava dio su svake kateheze. Ovdje smo kratko saželi na što pri tome moramo pripaziti: Biblijska radionica Neka svi potvrđenici imaju ispred sebe tekst U biblijskoj radionici zajednički čitate odgovarajuće tekstove iz Biblije. Svi sudionici trebaju pri tome imati Bibliju, najbolje istoga prijevoda. Zajedničko čitanje Najbolje je da jedan od sudionika pročita naglas odgovarajući biblijski tekst dok ga drugi u tišini prate. Zgodno je uzeti nekoga tko je inače mirniji, tako da se i njega uključi. Nikako ne možemo preporučiti prijedloge poput: ”Svatko neka redom pročita jednu rečenicu” ili: ”Netko čita sve dok ne pogriješi, onda je sljedeći na redu.” Iskustvo pokazuje da se potvrđenici tada doduše koncentriraju na čitanje, ali ne primaju sadržaj teksta. Mogućnost za pitanja Pruži mladima mogućnost da nakon čitanja teksta mogu postaviti pitanja o pojmovima ili formulacijama prije nego što krenete na sljedeću točku. YOUCAT radionica YOUCAT radionica funkcionira jednako kao i biblijska radionica, samo što se odnosi na određenu točku iz YOUCAT-a. I u ovoj bi radionici bilo potrebno da svaki od mladih ima YOUCAT pred sobom. Zajednički pročitajte tekst i pruži mogućnost za pitanja. Rasprava Omogućiti otvoren razgovor Ova točka služi da potvrđenici međusobno razgovaraju i raspravljaju o pojedinim tekstovima. Da bi se omogućio pravi razgovor, važno je da mladi ovdje mogu reći svoje stvarno mišljenje. Zato je nužno da se pobrineš da se sudionici međusobno poštuju, da drugoga ne prekidaju dok govori i da dopuste i protivna mišljenja. To vrijedi i tada kada izražena mišljenja ili predodžbe potpuno odstupaju od načela kršćanske vjere. Pojasniti kršćansko stajalište Međutim, u tomu je slučaju važno da jasno izneseš kršćansko stajalište o tome pitanju kako ne bi ostao dojam da ni Crkva ne zna što je ispravno i da je u biti sve nekako ispravno.


Teološki temelj

1

Z a p o č e ta k

Maraton – potvrda

Priručnik za krizmanike uspoređuje potvrdu s maratonom i pruža mladima plan treninga u obliku ”Četiri koraka”: dolazak na kateheze, nedjeljna misa, redovita molitva i čitanje Biblije. Mladi moraju shvatiti da bez priprave ništa ne ide. To je već sv. Pavao shvatio. 1 Kor 9,24–27

Potvrđenici moraju postati svjesni da na potvrdi primaju ”snagu”, to jest silu odozgor – Duha Svetoga. Za ovaj program treninga postoji i trenerska ekipa: Biblija, YOUCAT (katekizam za mlade) i YOUCAT Priručnik za krizmanike. I ti. A glavni izbornik jest sâm Bog. 203 Krizmanicima će postati jasno da se ovdje ne radi o bilo kakvim teorijama, nego da se oni sami cijelim svojim bićem trebaju intenzivnije predati Bogu. Oni trebaju biti, kao što to kaže Priručnik za krizmanike zajedno s Majkom Terezijom, žica u Božjemu električnom sklopu kako bi svijetlilo svjetlo na zemlji. Duh Sveti, kojega u potvrdi primamo kao Božje sebedarje, jest struja koja nas povezuje s Bogom i međusobno u Crkvi tako da mi ljudi ne ostanemo u mraku. K AT EHEZ A 1

Mala napomena: Moguće je da impuls koji je za to potreban postane učinkovit sa zakašnjenjem; kateheza za potvrdu stoga nije propala ako se odmah ne uoči ”uspjeh”. Postoje duboke vode koje se, čini se, ne daju uznemiriti ni s čim. Ali to ne znači da se u tim mladima ništa ne događa u smislu tečaja za potvrdu, nego suprotno: jedan susret, jedan kratak trenutak, jedna rečenica iz Biblije ili iz YOUCAT-a može i godinama poslije ostati u sjećanju. Odjednom se probudi to sjećanje i tek tada počinje biti djelotvorno. Stoga preporučujemo smirenost u vašim susretima s krizmanicima: ne opterećujte jedni druge previše, vjera je uvijek i stvar pojedinca s Bogom samim.

8 9

Svaki program treninga započinje prvim korakom. Maraton, trčanje, gibanje, … u biti, pod ”religijom” uvijek podrazumijevamo nekakav put do Boga. Nijednoj religiji svijeta ne možemo zanijekati da ne ide ozbiljno u potragu za nečim ”višim”, nečim što nije čisto ljudsko. Religiozna je predodžba stara kao i sam ljudski rod: da postoji više od ovoga života ovdje i sada, da nešto nadilazi (”transcendirati – ići iznad”) ovaj život. Ali postoji li uopće to ”nešto”? Međutim, mi već pretpostavljamo to ”nešto” kada govorimo o sveukupnomu svijetu ili o našoj smrti. Ono što po sebi zahvaća iznad naše gole egzistencije, to zovemo ljudski duh. Taj duh već tisućljećima razmatra taj drugi svijet. Filozofija i teologija, religija i Crkva, ali i pjesnici i umjetnici kreću se u tomu svijetu koji ih nadahnjuje i fascinira. Kada se dvoje zaljube, već se otvara taj svijet. I ljubav među roditeljima i djecom ili pravo prijateljstvo vodi u taj svijet. Ima dakle razloga u prilog tomu ne-materijalnome, za svijet ”iza opipljivih stvari”, ”iza fizike” (”meta-fizika”). Dotle je sve u redu, ali to nam ne daje sigurnost s obzirom na ono ”nešto”. Prema kršćanskome shvaćanju religije kao puta k Bogu pridolazi još nešto temeljno, nešto u što vjerujemo iz svega srca: Bog je sam od sebe krenuo k nama, on nam se objavio u povijesti riječju i djelom, konačno se u Isusu Kristu pokazao onakav kakav uistinu jest i u Isusu Kristu hodi s nama na našemu putu.

M AR AT ON – P O T V R DA

Vratimo se tekstu. Prva kateheza služi međusobnu upoznavanja te kratku prikazu ”Četiriju koraka” – dolazak na kateheze, nedjeljne mise, redovite molitve i čitanja Biblije – koja mladi mogu naći u svojemu Priručniku za krizmanike i koji bi trebali uvježbati kao program treninga. Ovi ”koraci” žele pomoći pri boljemu upoznavanju Boga te ih potaknuti da s njim izravno započnu razgovor. Ako sumnjaš da se ovdje možda malo previše zahtijeva, evo nekoliko misli da sama sebe uvjeriš.


Naš životni put jest put s Bogom, koji na kraju opet uvire u Boga. Taj je put započeo krštenjem, kada su naši roditelji i kumovi, zastupajući nas, ispovjedili vjeru. Prva je sveta pričest bila prva velika svečanost: primili smo Isusa Krista u posvećenoj hostiji. A sada trebamo učiniti daljnji korak: upoznati vjeru tako da zaista možemo reći: ”Da, to vjerujem.” I da je nosimo i drugima. Zato nam je u potvrdi obećan Duh Sveti. Taj je događaj Božji dar nama. Tko istinski prihvati taj dar, proslijedit će ga drugima: 197 Dakle, zato Biblija (četvrti korak), jer u njoj možeš sve to pročitati. Ali zato i sveta misa (drugi korak), jer tu slavimo otajstvo u kojemu Sin predaje sama sebe Ocu, na način da ono postaje nazočno. Neka to bude za sada dovoljno: na molitvu (treći korak) ćemo se opširno osvrnuti u osmome poglavlju, ona je i zasebna tema kateheze.

ka

teheza

1 k at e g o r i j a

Za početak – Krenimo! Tema i cilj Međusobno upoznavanje članova skupine Uvođenje mladih u osobnu molitvu Priprava Pripremi karte za igru KrizmAktivnost! Karte možeš naći na linku: http://www.verbum.hr/preuzimanja/KrizmAktivnost.pdf Pripazi da kopiraš odgovarajuće pozadine na pojedinim kartama. Pribavi kocku, papir i olovke. Pronađi iz serije ”Simpsoni” nastavak ”Bart gets an F”, 2. sezona, 1. nastavak. Ne zaboravi voditi računa o projektoru i platnu za prikazivanje.

Za uvod Postavi krizmanicima sljedeći zadatak kao kratku igru upoznavanja: neka svatko navede svoje ime, jedan pojam iz života Crkve koji počinje istim slovom kao i njegovo ime, svoje najdraže jelo te najdraži lik iz nekog crtića. Ostavi im nešto vremena da razmisle. Najjednostavnije je da ti započneš. Načelne obavijesti Potom im možeš uputiti neke načelne obavijesti u vezi s vanjskim uvjetima priprave za potvrdu, primjerice koliko puta i zbog kojih razloga smiju izostati s kateheza te koje bi bile posljedice toga. Ovo bi također bio trenutak kada se mogu kratko protumačiti pravila međusobnoga ophođenja. KrizmAktivnost! Sljedeća je točka na programu KrizmAktivnost! (Prilično smo se potrudili da igri damo što kreativnije ime. Smatramo da smo uspjeli.) Podijeli svoju skupinu u dvije ekipe i stavi karte na tri odijeljene hrpe (pantomima, crtanje, opisivanje). Ide se redom i svaki sudionik baca kocku. Ovisno o rezultatu izvlači kartu s jednoga od sljedećih područja: 1 i 2 ”pantomima” 3 i 4 ”crtanje” 5 i 6 ”opisivanje”.


Ostali članovi ekipe moraju pogoditi pojam, a protivnička ekipa pazi da se drže pravila (”Pantomima znači da se ne govori, ne mrmlja i ne pjeva” i: ”Nacrtati znači ne pisati riječi, slova ili brojeve ili, pak, na stranim jezicima”). Ekipa za svaki pogođeni pojam dobiva po jedan bod. Ako se potroše karte jedne kategorije, nastavlja se s ostalim dvjema kategorijama. Pobijedila je ona ekipa koja na kraju ima najviše bodova. Film: Simpsoni, ”Bart gets an F” Nakon napornih krugova igre KrizmAktivnost! pogledaj za odmor sa svojom skupinom nastavak Simpsona ”Bart gets an F”. Daljnji poticaj Nastavak ”Bart gets an F” prikladan je da krizmanicima kratko i jezgrovito objasniš nešto o molitvi te ih pozoveš na ”molitveni izazov”. Izazov jest u tome što će, makar tijekom kratka razdoblja priprave za potvrdu, svakoga dana najmanje deset minuta provesti u razgovoru s Bogom. Možeš to formulirati otprilike ovako: ”Nastavak Simpsona, koji smo upravo pogledali, jasno pokazuje da je katkada vrlo korisno nešto znati. Stoga je i nakana priprave za potvrdu naučiti nešto o svojoj vjeri. Ali je zapravo puno važnije da sami stupite u odnos s Bogom. I, gle iznenađenja, baš nam Bart pokazuje kako to možemo učiniti:

Da biste se tijekom priprave za potvrdu malo približili Bogu, pozivamo vas na molitveni izazov: nađite tijekom priprave za potvrdu svakoga dana barem deset minuta za pravi razgovor s Bogom. Onako kako je to Bart učinio. I nešto će se pokrenuti u vašemu odnosu s Bogom.”

10 11 M AR AT ON – P O T V R DA

Molitveni završetak Gospodine Isuse Kriste, pripravljamo se za potvrdu. Budi s nama i pomozi nam da svakoga dana sve više razumijemo što tvoj život i tvoja poruka za nas znače. Dođi nam ususret kada te u tjednima, koji su pred nama, budemo pokušali bolje upoznati. I priteci nam u pomoć ako iz udobnosti budemo htjeli izbjeći zajedništvo s tobom. Amen.

K AT EHEZ A 1

on razgovara s Bogom kao s prijateljem (”Stari”, ”Tvoj prijatelj Bart”) sasvim je iskren prema njemu i ne smišlja isprike (”A znam da nisam uvijek bio poslušan.”) potpuno mu se povjerava (”Ako netko to može, onda si to ti.”) kada mu se pruži prilika, čini sve što je u njegovoj moći (kada stigne snježna oluja, zbilja uči).


Teološki temelj

2

P o s t o j i , ne p o s t o j i …

U Priručniku za krizmanike mladi će se upoznati s ateizmom koji danas nastupa na izrazito agresivan način, jednostavno niječući vjernicima razumno razmišljanje. 5 Međutim, postoji nekoliko dobrih argumenata za Boga da su ih nazvali ”dokazi za Božju opstojnost”. Priručnik za potvrđenike navodi obrise jednoga takva dokaza, u koji su uklopljeni takozvani ”kozmološki dokaz” (Svemir ne može imati razlog postojanja u sebi) i ”dokaz iz uzročnosti” (Sve što 41–45 postoji ima uzrok). Hajde, pogledaj na Wikipediji kakvi dokazi još postoje.

Što možemo znati o Bogu?

Iznimno snažan argument jest egzistencija malena zrna pijeska koje izaziva pitanje zašto uopće nešto postoji, a ne radije ništa. Ps 53,2 Ali onda tek počinje ono pravo: svojim vlastitim moždanim vijugama možemo dokučiti da Bog postoji, ali kada se radi o tome kakav je Bog, moramo biti oprezni, svakako bismo se trebali držati onoga što Bog kaže sam o sebi. 7 Molim – on govori? Pa ne će li biti prije da on šuti? Nije li upravo to razlog zašto ljudi više ne vjeruju? Zašto u Siriji, ili u bilo kojoj drugoj zemlji gdje se ljudi međusobno ubijaju, Bog ne kaže u svojoj moći o čemu se radi i da već jednom prestanu s time, i to odmah!? No ako bi se Bog na taj način pokazao, ako bi se objavio tako da samo još možemo reći: ”U redu, Bože, sve je jasno, odmah ćemo tako učiniti”, onda bi to bilo kao izravna zapovijed. Ako Bog izvana u mene prodire kao administrator u računalo i čini sve što mu izgleda ispravno, bez obzira što trenutačno imam na svojemu ekranu, onda me tako pretvara u automat. Je li moguće da sva ta priča o Božjoj šutnji na kraju smjera k tome da se od Božjega govora nadamo tolikoj jasnoći da ne trebamo više odlučivati, da ne trebamo zauzeti stav, da ne trebamo više vjerovati, jer smo potpuno zatečeni Apsolutnim? Jer nas je Bog takoreći smlavio? Onda bi on zapravo mogao usput riješiti i sve ostalo, dakle baš uvesti reda, zar ne? Čežnja za tim da mi se Bog izravno obrati, ili čežnja za sjedinjenjem s njim u ljubavi, ili čežnja za njegovim sudom koji će uvesti reda, čežnja za njegovom pravdom – sve su to duboko ljudske čežnje koje i u teologiji i u nauku Crkve imaju svoje mjesto i vrijednost. Samo nam jednu čežnju Bog ne će ispuniti: ne će nas lišiti naše slobode. Mi smo oni koji trebaju prihvatiti njegovu objavu. Mi smo oni koji trebaju raditi na tome da se sjedinimo s njim. I mi smo oni koji moraju djelovati: činiti dobro uz svijest da to ostaje samo ljudsko djelo. Da izbjegnemo još jednu zabludu, valja reći da nas Bog ne ostavlja same. Bez njegove pomoći ne možemo ni spoznati njegovu objavu ni vjerovati u nj ni djelovati po njegovu naumu. Objava u biti započinje stvaranjem. Ono svjedoči o Bogu – njegov red, ljepota i razvoj ukazuju na nešto iznad sebe – 4 na Boga. Čovjek je stvoren ”na sliku i priliku Božju”. On ima ime za nas.

Izl 3

”Bog je ljubav“

56

1 Iv 4,16, koja se objavila u Isusu Kristu.


Tako smo stigli usred biblijskoga teksta. Ali što ga čini Božjom riječi? Kako znamo da je u njemu sadržana objava? Ovdje se ne može raditi o znanju koje inače pretpostavljamo – kao na primjer da je Zagreb glavni grad Hrvatske. No ako mi netko kaže da mu je preminuo otac, onda mogu pretpostaviti da je to istina. Čak bih drugima rekao da to znam. Znam jer mi je to rekao njegov sin. I u tome je bit: možemo li imati povjerenja u svjedoke? To nije jednostavno! Jer svjedoci nastupaju pred sudom i na temelju iskaza svjedoka donose se presude, izriče se pravo. Vjerodostojnost svjedoka može odlučiti o tome hoće li netko završiti u zatvoru. Ali o kakvim se svjedocima radi u Bibliji? Prvenstveno o onima koji su je i pisali. Tako piše Ivan u svojoj Prvoj poslanici: ”Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu” ( 1 Iv 1,1). Njemu je dakle stalo do toga da prenosi vlastita iskustva koja se temelje na onomu što je vidio, čuo, dodirnuo. Evanđelja ne protuslove onomu što znamo iz povijesti. Izvori izvan Biblije također potvrđuju neke pojedinosti. Nadalje, četiri evanđelista i drugi autori Novoga zavjeta potvrđuju u bitnome iste događaje vezane za Isusa. (Svjetovna je povijest ponegdje puno lošije potvrđena, a ipak se gotovo nikada u nju ne sumnja.) Mnogi od tih prvih kršćana krenuli su na duga putovanja i uz velike napore širili to događanje i svoju vjeru. Bili su zatvarani u tamnicu, mučeni i ubijani. Zapečatili su dakle svojim životom ono što su pisali i pripovijedali drugima. Tko bi htio umrijeti za izmišljenu priču?

Stoga vjerujemo u njega koji je među nama živio. Naša se vjera odnosi na jedan događaj, na događaj Isusa Krista. Ona je odnos s jednom osobom, s osobom Isusa Krista. Nije odnos s nekom knjigom…

K AT EHEZ A 2

Već smo govorili o tome da već sama priroda i sam čovjek svjedoče o Bogu. Na početku Biblije čovjek je prikazan kao slika Božja. Isus Krist kao Božja zbiljnost zaključuje objavu. (Vidjet ćemo da se objava s Crkvom dalje otkriva.) Bog 10 je po njemu definitivno rekao: ”Pogledajte, ovakav sam.”

12 13

ka

teheza

2 k at e g o r i j a

Tema i cilj Tri aspekta: Bog nas je stvorio iz ljubavi, želi s nama uspostaviti kontakt i zajedno s nama provesti vječnost. Priprava Kopiraj ilustracije predodžaba o Bogu iz materijala i napravi od njih osam karata. Pojedine slike možeš fotokopirati u više primjeraka kako bi sudionici mogli izabrati i iste prikaze. Kopiraj po jedan primjerak slike za stvaranje čovjeka, za gorući grm i za Isusa.

Uvod Izloži fotokopije s različitim predodžbama o Bogu i pozovi potvrđenike da izaberu onu koja je najbliža njihovoj vlastitoj predodžbi. Kada svi sudionici izaberu kartu, neka redom obrazlože svoj izbor. Prijelaz Prijeđi na sljedeću točku otprilike ovako: ”Nakon što smo se malo pozabavili našim predodžbama o Bogu, pogledajmo što Bog o svemu tome kaže. Bog nam je dao nekoliko naznaka kakav on jest i pretpostavljam da ste o nekima već čuli.”

Š T O MOŽ E MO Z N AT I O B O GU?

Što možemo znati o Bogu?


Bog Stvoritelj Stavi sliku Adama i Eve u raju u sredinu i neka jedan od mladih ispripovijeda priču. Ako se nitko iz skupine ne javi (iz iskustva znamo da su potvrđenici o tomu pitanju vrlo različiti), onda ti ispripovijedaj priču ili pročitaj retke Post 1,26–31 izravno iz Biblije. Upitaj sudionike što biblijski tekst kaže o Bogu i njegovu odnosu s ljudima. Za našu su temu važne sljedeće točke: Bog smatra čovjeka dobrim ( Post 1,31). Bog je stvorio čovjeka, a da ga nije namijenio za određenu svrhu (samo ga je stvorio iz preobilne ljubavi, usp. također 2). Bog se objavljuje ljudima Postupi jednako sa slikom Mojsija i gorućega grma (usp. sam od sebe želi uspostaviti kontakt s ljudima.

Izl 3,1–6.13–14). Važno je da potvrđenici shvate da Bog

Bog se objavljuje u Isusu Kristu Uzmi sada sliku Isusa i njegovih učenika i neka ispričaju što znaju o Isusu. Za ovu je temu važno da nam se Bog u Isusu objavljuje, dakle da na Isusu vidimo kakav je Bog. Ovdje možeš ukazati i na Iv 14,9 (”Tko je vidio mene, vidio je i Oca“). Prijelaz Prijeđi na sljedeću točku s napomenom: ”Čuli smo što nam je Bog o sebi otkrio. A sada ćemo vidjeti kako on gleda na nas.” Tko sam ja za Boga? Pogledaj sa svojom skupinom dva ključna mjesta iz Biblije koja prilično jasno karakteriziraju Božji odnos s nama: Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga ( Iv 15,15). Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego Iv 3,16). da ima život vječni ( Možeš oba mjesta iz Ivanova Evanđelja pročitati svojoj skupini izravno iz Biblije ili obje karte s biblijskim retcima jednu za drugom izložiti tako da svi mogu pročitati tekst. R a spr ava Porazgovaraj s potvrđenicima što nam oba mjesta govore o Božjemu odnosu prema nama. Važno je da nas smatra prijateljima ( Iv 15,15) ) i da je poslao svojega Sina za naše spasenje ( Iv 3,16). Možeš također napomenuti mladima da u retku Iv 3,16 riječ ”svijet” možeš zamijeniti riječju ”tebe”. Prijelaz U završetak kateheze možeš otprilike ovako uvesti: ”Za kraj ćemo još vidjeti koji je Božji plan za nas.” Što Bog hoće za mene? Pročitaj zajedno s mladima masnim slovima otisnut odgovor na prvo pitanje iz YOUCAT-a ili stavi odgovarajuću kartu u sredinu. Objasni im da Božji plan za nas predviđa da jednoga dana svi živimo zajedno s njim u nebu. To je Božji plan za nas jer nas beskonačno voli. (Za objašnjenje ovoga plana možeš još posegnuti za Iv 17,24.)


R a spr ava Zaključi katehezu molitvom nakon kratke izmjene misli o Božjemu planu. Molitveni završetak Dobri Bože, sve si nas stvorio iz ljubavi. Želiš nam biti blizak i zajedno s nama živjeti. Pomozi nam da se i u svojemu svakodnevnom životu zbilja ponašamo kao tvoji prijatelji i primi nas na kraju našega života u tvoju vječnu zajednicu. Amen.

ka

teheza

2 k at e g o r i j a

Što možemo znati o Bogu? Tema i cilj Tri aspekta: Bog nas je stvorio iz ljubavi, želi s nama uspostaviti kontakt i zajedno s nama provesti vječnost.

Susret s Bogom u ”Bruce Almighty” Prikaži svojoj skupini kratak isječak iz filma ”Bruce Almighty” gdje Bruce prvi put susreće Boga.

Upitaj zatim potvrđenike slaže li se prikaz Boga u tome nastavku s njihovom predodžbom o Bogu. Priprava Kopiraj ilustracije za predodžbe o Bogu iz materijala i napravi od njih osam karata. Pojedine slike možeš fotokopirati u više primjeraka kako bi sudionici mogli izabrati i isti prikaz. Uvod Izloži fotokopije s različitim predodžbama o Bogu i pozovi potvrđenike da izaberu onu koja je najbliža njihovoj predodžbi. Kada svi sudionici izaberu kartu, neka redom obrazlože svoj izbor. Prijelaz Prijeđi na sljedeću točku otprilike ovako: ”Nakon što smo se malo pozabavili našim predodžbama o Bogu, pogledajmo što sam Bog o svemu tome ima reći.” Rad s biblijskim tekstom u skupinama Podijeli krizmanike u tri skupine. Svaka će skupina dobiti jedan od tri teksta. Imaju desetak minuta na raspolaganju odgovoriti na pitanje: ”Što kaže biblijski tekst o Bogu i što kaže o njegovu odnosu prema ljudima?” Možeš fotokopirati odgovarajuća mjesta iz Biblije ili zamoliti krizmanike da čitaju izravno iz Biblije.

14 15 Š T O MOŽ E MO Z N AT I O B O GU?

Bonus crtić Ako imaš puno vremena, možeš započeti i nastavkom ”Godfellas” iz serije Futurama (Futurama DVD, sezona 4., nastavak 8.).

K AT EHEZ A 2

Bonus uvodi Za ovu smo temu smislili još neke načine uvoda koje možeš upotrijebiti ili umjesto dolje opisane metode ili umetnuti prije same metode.


Prva skupina: Druga skupina: Treća skupina:

Post 1,26–31 (stvaranje čovjeka) Izl 3,1–6.13–14 (Bog se objavljuje Mojsiju u gorućemu grmu) Iv 14,8–11 (Bog se objavljuje u Isusu Kristu).

Predstavljanje rezultata Svaka od triju skupina predstavlja svoje rezultate. Idi pri tome kronološkim redom (stvaranje, Mojsije, Isus). U predstavljanju i u mogućoj kasnijoj raspravi trebale bi se pojaviti sljedeće točke: Bog smatra čovjeka dobrim ( Post 1,31). Bog nije stvorio čovjeka jer je morao, za određenu namjenu (stvorio ga je samo iz preobilne ljubavi, usp. također 2). Bog uspostavlja kontakt s ljudima ( Izl 4,14). Bog se objavljuje u Isusu Kristu ( Iv 14,9). Prijelaz Prijeđi na sljedeću točku s napomenom: Čuli smo što nam je Bog o sebi otkrio. A sada ćemo vidjeti kako on gleda na nas. Bibl i jsk a r adionic a ” Tko sam ja z a Boga?” Iv 15,15: ”Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazPročitajte zajedno vao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.“ Ovdje je važno da Bog gleda na nas kao na prijatelje. Nakon toga pročitajte Iv 3,16 (”Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“). U zajedničkoj obradi toga mjesta možeš napomenuti da na tome mjestu riječ ”svijet“ možeš zamijeniti riječju ”tebe“. Tako će postati još jasnije koliko je svaki od nas iznimno važan za Boga. Prijelaz Prijeđi na sljedeću točku s napomenom: ”Čuli smo što nam je Bog o sebi otkrio. A sada ćemo vidjeti kako on gleda na nas.” Bibl i jsk a r adionic a ”Što Bog žel i z a mene?” Iv 17,24 (”Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju Pročitajte zajedno si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta“). Objasni mladima da se ovime želi reći da Bog u vječnosti želi ući u zajedništvo s nama. YOUC AT r adionic a ”Što Bog žel i z a mene?” Za produbljenje Božjega plana za nas pročitajte

1 (”Zašto smo na zemlji?“) i u skupini razmijenite misli o tome.

Molitveni završetak Dobri Bože, sve si nas stvorio iz ljubavi. Želiš nam biti blizak i zajedno s nama živjeti. Pomozi nam da se i u svojemu svakodnevnom životu zbilja ponašamo kao tvoji prijatelji i primi nas na kraju našega života u svoju vječnu zajednicu. Amen.


16 17

Š alex ander von lengerke


YOUCAT – KATEKIZAM ZA MLADE je prvi katolički katekizam za mlade koji vrijedi za cijelu Crkvu. Ovaj jedinstveni vjerski priručnik pisan jezikom mladih, originalna je i privlačna sadržaja, s mnoštvom fotografija u boji i vrlo atraktivnim grafičkim elementima. Predgovor Katekizmu je napisao papa Benedikt XVI., žarko ga preporučivši svim mladim katolicima kao nužno sredstvo za upoznavanje vlastite vjere. YOUCAT – MOLITVENIK ZA MLADE pomaže mladima da žive svoju vjeru u svakodnevnici. Nudeći duhovno blago vjere ovaj jedinstveni Molitvenik sadrži moderne, svježe molitve koje se izmjenjuju s velikim, drevnim molitvama iz Svetoga pisma te s molitvama svetaca i duhovnih velikana iz kršćanske povijesti. YOUCAT – PRIRUČNIK ZA KRIZMANIKE je nestrpljivo i željno iščekivano novo YOUCAT izdanje namijenjeno pripravnicima za sakrament potvrde. Ovaj priručnik na mladima prihvatljiv i moderan način daje jasna i uvjerljiva objašnjenja temeljnih načela vjere te ih metodički dovodi do dobre i cjelovite priprave za slavljenje i primanje sakramenta potvrde.

www.verbum.hr www.facebook.com/verbum.hr Proučavajte Katekizam! To je želja mojega srca. Oblikujte skupine za čitanje i umrežite se, podijelite ga s drugima na internetu! PAPA BENEDIK T X V I.

Predgovor Katekizmu za mlade

www.youcat.org k now. share. mee t. e x pre ss.


Priručnik za voditelje koji ide uz Priručnik za krizmanike namijenjen je župnicima, kapelanima, vjeroučiteljima, katehetama, župnim animatorima te svima onima koji vode skupine mladih u pripravi za sakrament potvrde. Teološko utemeljenje Razrađene kateheze za različite dobne skupine kandidata za potvrdu (osnovce i srednjoškolce) Dodatni radni materijali

ISBN 978-953-235-327-3

VERBUM

9 789 532 35 327 3

www.verbum.hr

Priprava za sakrament potvrde – priručnik za voditelje

Nils Baer

Priprava za sakrament potvrde

Priručnik za voditelje

Youcat - Priprema za sakrament potvrde - priručnik za voditelje  

YOUCAT - Priprava za sakrament potvrde - priručnik za voditelje namijenjen je župnicima, vjeroučiteljima, katehetama, župnim animatorima te...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you