Issuu on Google+

i prati te sve do velikoga dana tvoje potvrde. U njoj ćeš naći dobar program treninga, puno poticaja za uzbudljiv život s Bogom, a prije svega uputit će te na dvije važne knjige: BIBLIJU i YOUCAT.

Priprava za sakrament potvrde – priručnik za krizmanike

Ova je knjiga tvoj trener

Bernhard Meuser Nils Baer

Priprava za sakrament potvrde H R VAT S K I

Priručnik za krizmanike

ISBN 978-953-235-326-6

VERBUM

9 789 532 35 326 6

www.verbum.hr

▲▲


YOUC AT Priprava za sakrament potvrde PriruÄ?nik za krizmanike


P R IP R AVA Z A S A K R A ME N T P O T V R DE hrvatski

P R IRU Č N IK Z A K R I Z M A N IK E

Priredili: YOUCAT Team Augsburg Bernhard Meuser Nils Baer

VERBUM Split, 2013.


Naslov izvornika: Bernhard Meuser − Nils Baer, YOUCAT Firmbuch © 2012 by Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg Upotreba znaka YOUCAT s dopuštenjem izdavača YOUCAT-a, Austrijske biskupske konferencije. Sva prava pridržana. © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2013. Sva prava pridržana. Prijevod: dr. sc. Ante Mateljan Lektura: Anđa Jakovljević, prof. Grafičko oblikovanje i ilustracije: Alexander von Lengerke, Köln Priprema za tisak: ACME Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u kolovozu 2013. Nakladnik: Verbum d.o.o., Split www.verbum.hr CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 150307048 ISBN 978-953-235-326-6


Sadržaj 1.

Za početak 8

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Maraton i potvrda 9 Pod naponom 10 i Božju snagu? 11 Želiš li osjetiti u seb Bog – tvoj trener 12 Biblija i YOUC AT 13 j plan treninga 14 “Če tir i korak a” − tvo

2.

Što možemo znati o Bogu

? 16

SADRŽAJ

2.1. Zaš to neki ljudi ne žele o Bogu niš ta znati? 17 2.2. A što ako ne mogu naći Boga? 18 2.3. Čudo zrnca pijesk a 19 2.4. Kraj malene sive moždane stanice 20 2.5. Bog koji se pok azu je i knjiga drukčija od svi h ost alih 22

4

3.

Zašto svijet nije sav svoj? 24

3.1.

Raj južnih mora 25

3.2.

“Ne činim dobro koje hoću,

3.3.

Zar to nikada ne će prestati? 27

3.4.

Inženjer tumači istočni grijeh 28

3.5.

Ključ za raj 29

nego zlo koje neću” 26

4.

g Isus – Bo

i čovjek 3

0

31 k a ideja misli 32 na” films rs v Božje za Iz “ u s a lm 4.1. fi kv a lje od ik a 4 4.2. Bo 32 Lazaru 3 te – dije ? i: pr iča o g k o s n B a ž . o b 4.3 i i t ak o znaje 34 ko ljudsk og ne po B 4.4. Ta ju o k je ma patn 4.5. Ne

5


5.

morao u Zaš to je Isus

mrijeti? 36

tr pio? 37 čega je Isus 5.1. R adi i udar ac 40 5.2. Smrtn titu smrt? 41 razumio vl as us Is je o ak koji 5.3. K je vac i jedan kašica, fr an a 41 en lj 5.4. Odboj ko a m nije pao n pred Hitlero iš tv a 44 tvo zastupn 5.5. Otajs

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.

6.

Isusov povratak među žive – ili pripovijest o uskrsnuću 46

6.1.

Rušenje jedne legende 47

6.2.

Bježimo! 48

6.3.

Početak jedne svjetske religije 49

6.4.

Tiha sumnja: Božja šala? 51

6.5.

Scene jednoga povratka među žive 53

6.6.

I kakve veze Isusov povratak među žive ima s nama? 54

Potraga za Duhom Svetim 56 Najmoder nija religija na svij etu 57 Jedan, dva ili tri, ili što? 57 Nepoznata osoba 58 Duh Sve ti i tvoje srce 59 Zaš to mi srce ni s čim nije zad ovoljno? 60 Nek‘ ti je lijepo u meni! 61 Devet plodov a Duha Sve toga 63

8.

st l j ub l j e n o i r p – a v 8 Molit a Boga 6 g o v i ž z u

litv a? 69 oliti 69 to je mo 71 e k ak o m ij z re e 8.1. Š t a hoće T e ji to zais od Majk o k i it e č v s U za 8.2. 5 molitve svije tu 7 ala škola M litve na . o .3 m 8 e ij n ž a vije najv 8.4. D


9.

Crkva – tvoj i moj dom 78

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

Crkv a nije nikakav klub savršenih 79 Ako želiš razumjeti otajstvo Crkve 80 Vi ste Tijelo Kris tovo 81 Vi ste hram Duha Svetoga 82 Vi ste narod Božji 83 Malo organizacije 83

j velikodušnosti 86 10. Euharis tija – o Božjo stvo 88

SADRŽAJ

ru prijatelj 10.1. Mali darovi podupi ivanja 89 10.2. Bog – majstor dar darovao? 90 10.3. Kako nam se Isus ešaka” 92 grj 10.4. Pet Isusovih “po toga? 94 10.5. Što mi imamo od enju 95 10.6. Priča o krijumčar

6 7

11. Update! Ispovjedi se! 96 11.1. Što te uništava? 97 11.2. Kako nam Bog daruje novi početak? 98 11.3. Od čega se sastoji ispovijed? 98 11.4. Što uopće trebam ispovjediti? 99

se d 1 2 . Št o O b re d i

Izvori 110 Fotografije 111

o

d potv g a đ a ko

tijek 10

3

rd e ? 1 0

2


1

M a r at o n i p o t v r da

Za poÄ?e tak


Bog! Zamisli da želiš trčati maraton – možda u Berlinu ili u New Yorku. To ne ćeš moći bez treniranja. Najmanje pola godine ranije moraš početi s trčanjem. Moraš pojačavati tempo i povećavati dužinu staze. A ako želiš biti zaista dobar, morat ćeš čak izmijeniti i svoju prehranu, na određeno vrijeme morat ćeš se odreći hrskavih pečenih krumpirića i neodoljive čokolade. Kao nagradu za svoj trud osjetit ćeš kako ti tijelo iz tjedna u tjedan postaje ljepše i športskije. Jednoga dana počinje utrka. Drugi gube dah dok ti imaš naizgled neiscrpne zalihe snage i ostaješ sasvim pri vrhu.

Maraton i potvrda Na maratonu ti je potrebna tjelesna snaga. Kod maratona

Kod potvrde je važno da ti je spremna duša, tvoje JA. Kod potvrde primaš božansku

crpiš vlastite

snagu u sebe (iz koje ćeš ubuduće

zalihe snage.

moći crpsti).

Maraton podiže

U potvrdi sam Bog osnažuje tvoj

tvoje ljudsko

identitet kao svojega ljubljenog

samopoštovanje.

djeteta i suradnika.

8 9 1.1. M A R AT ON I P O T V RDA

1.1.

Zašto moramo na sebi raditi?

1. Z A POČE TAK

Slično tome je i s pripravom za potvrdu na koju si se prijavio. I ovdje moraš najmanje pola godine ranije započeti da bi se na vrijeme pripravio za veliku stvar. Možda ćeš sada reći: Istrčati maraton – to bi bilo nešto! Ali potvrda – nju ću ionako primiti. Čemu više truda nego što je potrebno? Ok, napravimo usporedbu!

300


Naravno da se maraton ne može uspoređivati s potvrdom. Maraton se može istrčati ili ga propustiti. U stvarnosti je posve beznačajno jesi li u Berlinu ili New Yorku bio prvi ili 577. ili posljednji − jasno ako si ikada obuo tenisice za trčanje. 34 Što treba činiti kada se upozna Boga?

Ali, ne tražiti Boga, iako se zna da on postoji – to je ludo! Posve promašeno! O tome se radi kod potvrde: imaš jedinstvenu priliku otkriti Boga, otvoriti mu svoje srce i dopustiti mu da ti se posve približi. 1.2.

Pod naponom Poznaješ Majku Tereziju? Bila je velika svetica, svoj

je život darovala najsiromašnijima među siromasima, nije se bojala nježno njegovati zaražene, umiruće i odbačene. A kad bi imala koju minutu vremena, u vlaku ili u zrakoplovu, uzela bi kakav komadić papira i jedva čitljivim slovima pisala važne stvari o Bogu iz kojih možemo puno naučiti. Jednom je zapisala ovu bilješku (nije na nju napisala “potvrda”, ali je mislila upravo to):

Nerijetko vidiš žice uz cestu. Dok kroz njih ne prođe struja, nema svjetla. Žica, to smo ti i ja! Struja je Bog! Mi smo sposobni dopustiti da kroz nas poteče struja kako bi se upalilo svjetlo svijeta – ISUS, ili ne dopustiti da budemo upotrijebljeni i tako pustiti da se širi tama.


Pet udarnih rečenica. Sve što trebaš znati, u njima je sadržano. Pročitaj ih triput. Ili pet puta. Ili deset puta. Kada ih budeš posve razumio, možeš istoga časa nazvati svojega biskupa: “Molim te, krizmaj me! Odmah! Sve sam shvatio!” Ali to bi bilo kao kada bi nazvao svojega trenera i rekao mu: “Shvatio sam tajnu maratona. Molim te, odmah me prijavi na maraton u New Yorku!” Trener bi se vjerojatno nasmijao i rekao: “U koliko si

301

utrka do sada sudjelovao… Koliko si kilometara istrčao?” Mo-

Kako se postaje razborit?

rat ćeš mu odgovoriti: “Nijedan…” Bit ćeš postiđen i možda izgubiti volju da ostvariš veliki san. Zapravo, svaki veliki put počinje prvim korakom. Ako želiš profesionalno istrčati maraton, svake večeri moraš uzeti iz podruma svoju obuću za trčanje, a budilicu naviti na rano ustajanje. Inače se ne će nikada ništa dogoditi.

1. Z A POČE TAK

10 11

Želiš li osjetiti u sebi Božju snagu? Isto je tako i s potvrdom. Jesi li već pod naponom?

Jesi li u intenzivnoj poveznici s Bogom? Ili ti se čini da ništa ne ide? Osjećaš li se možda kao netko tko bez cilja okolo luta, kao kabel bez struje. Ne čezneš li za tim da postaneš kanal kojim će

290

teći Božja ljubav? Želiš li osjetiti u sebi Božju snagu? Želiš li ži-

Kako nam Bog pomaže da postanemo slobodni ljudi?

vjeti velik, snažan život? Jesi li već koji put osjetio da si sasvim blizu Bogu, da si uz njega, od njega posve ljubljen, zaštićen, nošen, vođen? Ili samome sebi moraš iskreno priznati: u meni je velika praznina; još nema u meni dovoljno struje… U redu, neko se vrijeme može izležavati. Može se hodati okolo bez cilja, vječno ogovarati, bez kraja ljenčariti. Može se na laptopu lagati o svojoj nutarnjoj praznini. Može se slobodno

1.3. ŽEL I Š L I OS JE T I T I U SEBI BOŽ JU SNAGU?

1.3.


287 Nije li “sloboda” upravo u tome da se možemo odlučiti za zlo?

upasti u ropstvo, zalijepiti se poput lutke za zaslon, pustiti u sebe loše filmove, pasti u ovisnost o računalnim igrama, postati ovisan o cigaretama ili provoditi život kao beskorisni parazit na Facebooku. Ali Bog nas nije za to stvorio. 1.4.

Bog – tvoj trener Bog hoće da budemo snažni, ponosni, slobodni ljudi,

nikome osim Bogu podložni, da svijetlimo iznutra, puni lju1 Zašto smo na svijetu?

bavi, srdačni, pažljivi, kreativni borci za dobro i branitelji od sotonskih zavođenja, budni čuvari ugroženoga stvorenja, postojani prijatelji siromaha i progonjenih … itd., itd., itd.

Zastaje ti dah? Ako želiš snažan život, ako ga želiš za sebe, ako ga želiš s Božjom pomoću, tada ti samo mogu reći:

Kakav samo program treninga imamo! Zreo si za put potvrde. Ali moraš znati: maraton je prema tome dječja igra.


Ova te knjiga želi trenirati i pratiti sve do velikoga dana tvoje potvrde. U njoj ćeš naći mnoge upute za uzbudljiv život s Bogom, ali prije svega uputit će te na dvije knjige kojima ćete se

203 Što je to potvrda?

za vrijeme priprave za potvrdu trajno baviti: na BIBLIJU i na YOUCAT. 1.5.

Biblija i YOUCAT Biblija je neusporedivo važnija knjiga jer je “Božja ri-

ječ”. Iako su i Bibliju napisali ljudi, oni su bili ispunjeni Duhom Svetim. “Tko ne poznaje Pisma, ne poznaje Krista”, govorio je sv. Jeronim, a sv. Franjo Asiški tome dodaje: “Čitati Sveto pismo znači primati savjet od Isusa.” YOUCAT je katekizam Katoličke Crkve za mlade – u biti nešto 1. Z A POČE TAK

kao kratka i jasna uputa za vjeru. Pročitaj zanimljiv Predgovor što ga je za tu knjigu napisao papa Benedikt XVI., u kojemu se mladima kao što si ti izravno obraća! Papa Benedikt kaže:

12 13 1.5. BIBL I JA I YOUC AT

Morate svoju vjeru tako precizno poznavati kao što IT stručnjak poznaje operativni sustav računala. Morate je razumjeti kao što dobar glazbenik poznaje svoj glazbeni komad.

Evo što je posebno u YOUCAT-u: ovaj katekizam za mlade nastao je u suradnji s 50 mladih u dobi od 15 do 25 godina. Mogli su u njega unositi vlastita pitanja. Obogatili su ga svojim fotografijama i njihova je želja bila da u njemu bude i ilustracija. Od mladih je potekla ideja o veselu nizu ilustracija na dnu stranica. Isprobaj ga! U katekizmu za mlade možeš još pročitati kakve veze potvrda ima s nogometnom utakmicom, a vjera sa skokom s padobranom.

21 Što je to vjera?


1.6.

Četiri koraka – tvoj plan treninga Tako, a sada program treninga! Zahtjevan je, ali velike

stvari ne postižu se mlitavošću. Jednostavno se drži ovih četiri koraka koji će te u treningu za život s Bogom snažno povući naprijed.

Dolaziti na kateheze Ne propustiti ni jedan susret krizmanika! Ako bi želio istrčati njujorški maraton, ne bi propustio ni jedan trening.

219 Koliko često mora kršćanin katolik sudjelovati na euharistijskomu slavlju?

Tražiti Božju blizinu Svake nedjelje ići na svetu misu! Bez iznimke. Uvijek. Bilo da pada kiša ili snijeg. Bilo da je večer prije bilo slavlje ili da je za prijepodne dogovorena kava. Sveta je misa sastanak s Bogom. To se ne izostavlja.

499 Kada treba moliti?

Razgovarati s Bogom Pravilo ruba postelje. Ono glasi: ujutro ne prelazi preko ruba postelje bez jutarnje molitve; navečer ne prelazi preko ruba postelje bez večernje molitve. Nitko ne može izgraditi odnos s Bogom ako s njim ne razgovara – a molitva nije ništa drugo nego razgovor. Ponajprije, važan je Očenaš, ali i Zdravomarijo. Pogledaj malo psalme u Bibliji – to su najljepše molitve čitava čovječanstva. A nađi vremena i za osobnu molitvu: za sve što ti leži na srcu.


Poslušati Božju poruku Vidi kako bi mogao doći do Biblije. Neka ti je netko pokloni, jedno lijepo izdanje. Biblija je nešto duže Božje pismo upravljeno tebi. Nastoj uvijek nanovo iz nje čitati, pogotovo preko praznika. Najbolje je da počneš s Novim zavjetom, i to s evanđeljima. Pokušaj shvatiti kako ti Bog govori preko svoje riječi.

1. Z A POČE TAK

Uf, dosta za početak. I puno radosti u pripravi za potvrdu.

14 15

Nils Baer i Bernhard Meuser

YOUCAT

Biblija

Na marginama ćeš uvijek naći neko pitanje iz YOUCAT-a. Uzmi ga u ruke i potraži odgovor ako ti je nešto nejasno. Naći ćeš i važne biblijske citate koje možeš pronaći u Bibliji. Najčešće je jako važno pogledati što im prethodi ili slijedi.

1.6. ČE T IR I KOR AK A – T VO J PL AN T RENINGA

Za YOUCAT-Team


I m a g a , ne m a g a …

2

Što možemo znati o Bogu?


2.1.

Zašto neki ljudi ne žele o Bogu ništa znati?

Sigurno su ti koji put ljudi rekli:

Bog uopće ne postoji! Bog je čista izmišljotina. Neki ljudi imaju čudan interes za to da Boga uopće nema. Zašto su na tako agresivan način protiv Boga i zašto žele da iz svijeta nestane sve što na njega podsjeća? A moglo bi im biti posve svejedno. Možda ne žele Boga jer bi inače morali posve promi-

357 Je li ateizam uvijek grijeh protiv Boga?

jeniti svoj život. Ako ima Boga, ako je Bog apsolutno dobar i ne želi ništa osim dobra, tada je apsolutno nemoguće lagati, 2. Š TO MOŽEMO ZNAT I O BOGU?

varati u braku, uzimati drogu, iskorištavati druge i sama sebe staviti u središte svijeta.

16 17

smatrati nekom vrstom “boga” kako bi sami mogli određivati što je dobro a što je zlo. Kome njegov EGO stoji u središtu svijeta, taj je egoist. Egoisti su, to je svatko ponekad doživio, prilično nesimpatični ljudi. Egoisti su logično ateisti – jer je jasno da se u njihovu sliku svijeta ne uklapa nitko tko je veći, ljepši, pametniji, svetiji ili dostojniji poštovanja od njih samih.

5 Zašto ljudi Boga niječu kada ga mogu svojim razumom spoznati?

2.1. Z A Š T O NEK I L JUDI NE ŽEL E O BO GU NI Š TA Z N AT I ?

Neki su ljudi zato ateisti jer smatraju da je sjajno sama sebe


YOUCAT – KATEKIZAM ZA MLADE je prvi katolički katekizam za mlade koji vrijedi za cijelu Crkvu. Ovaj jedinstveni vjerski priručnik pisan jezikom mladih, originalna je i privlačna sadržaja, s mnoštvom fotografija u boji i vrlo atraktivnim grafičkim elementima. Predgovor Katekizmu je napisao papa Benedikt XVI., žarko ga preporučivši svim mladim katolicima kao nužno sredstvo za upoznavanje vlastite vjere.

YOUCAT – MOLITVENIK ZA MLADE pomaže mladima da žive svoju vjeru u svakodnevnici. Nudeći duhovno blago vjere ovaj jedinstveni Molitvenik sadrži moderne, svježe molitve koje se izmjenjuju s velikim, drevnim molitvama iz Svetoga pisma te s molitvama svetaca i duhovnih velikana iz kršćanske povijesti.

www.verbum.hr www.facebook.com/verbum.hr

Proučavajte Katekizam! To je želja mojega srca. Oblikujte skupine za čitanje i umrežite se, podijelite ga s drugima na internetu! PAPA BENEDIK T X V I. Predgovor Katekizmu za mlade

www.youcat.org k n o w. sh a r e . me e t. e x p r e s s .


i prati te sve do velikoga dana tvoje potvrde. U njoj ćeš naći dobar program treninga, puno poticaja za uzbudljiv život s Bogom, a prije svega uputit će te na dvije važne knjige: BIBLIJU i YOUCAT.

Priprava za sakrament potvrde – priručnik za krizmanike

Ova je knjiga tvoj trener

Bernhard Meuser Nils Baer

Priprava za sakrament potvrde H R VAT S K I

Priručnik za krizmanike

ISBN 978-953-235-326-6

VERBUM

9 789 532 35 326 6

www.verbum.hr

▲▲


Youcat - Priprava za sakrament potvde - priručnik za krizmanike