Page 1

Ova ti knjiga otkriva što znači srce u žaru zanosa, u neizmjernosti ljubavi i postojanja. Tada se cjelovito daješ i uzvraćaš na dar.

Cijena: 85 kn

ISBN 978-953-6197-88-0

www.verbum.hr

Ne tumaraj nepoznatim stazama, tragom ovih misli pronađi svetište srca, te iz skrovitosti, potisnut Božjom snagom, kreni na put spasenja, u neizrecivu pustolovinu ljubavi.

Srce na putu spasenja Moliti i razmišljati srcem

Ivan Bodrožić

Srce je Božje skrovište u čovjeku. U njem je Bog koji ljubi potpuno, predaje se bez zadrške, darujući se obogaćuje, žrtvujući se spašava.

Srce na putu spasenja

Ivan Bodrožić

VERBUM

VERBUM


Ivan Bodrožić SRCE NA PUTU SPASENJA Moliti i razmišljati srcem


Biblioteka:

Posebna izdanja

12. Urednik: mr. sc. Petar Balta

Za nakladnika: Miro Radalj


Ivan Bodrožić

Srce na putu spasenja Moliti i razmišljati srcem II. izdanje

VERBUM Split, 2008.


Riječ zahvale: Zahvaljujem svima koji su svojim srcem naslutili potrebu da ovo Srce na putu spasenja ugleda svjetlo dana, te svojim prilogom to omogućili. Ivan Bodrožić

© Copyright Verbum, Split, 2004. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Ina Stupalo Fotografija na naslovnoj stranici: Foto Spring

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 248.143 BODROŽIĆ, Ivan Srce na putu spasenja : moliti i razmišljati srcem / Ivan Bodrožić. - 2. izd. - Split : Verbum, 2008. - (Biblioteka Posebna izdanja / Verbum, Split ; 12) ISBN 978-953-6197-88-0 121209078


Uzmi i čitaj (umjesto predgovora) Razgovarah s prijateljem i ugodno se prisjećasmo zajedničkog druženja s jednim kolegom koji više nije među nama. Komentirajući naš suživot, razišli smo se uz zanimljivu rečenicu: Stvarno, bio je srce! Imao je srce – bio je srce! Zamislih se malo i možete pretpostaviti kako sam se osjećao nekoliko dana kasnije uzevši u ruke tekst koji se, evo, nudi i vama! Tekst koji je “pun” srca, koji je “srce”. Nema u njemu sentimentalizma, a opet je sve protkano svakovrsnim osjećajima, posebno osjećajem za lijepo, dobro i vrijedno. A ti, prijatelju, kad budeš čitao ove zapise srca, ne zaboravi da je srce veliki projekt koji se zove ljubav, a svako, pa i najmanje ostvarenje tog “projekta” ima svoje ime. I ti si jedno od tih imena. I ti si srce! Zato, upravo zato, i svako tvoje djelovanje po projektu ljubavi ima svoje ime: prijateljevanje, pomaganje, bdjenje, žrtvovanje, druženje... Stoga, uzmi i čitaj! Čitaj polagano i samo priču po priču! Nemoj dvije u isti dan! Ako treba, i više vremena posveti jednoj izražajnoj cjelini i poruci pojedinih napisa! Neka ti polagano ulazi u svijest, a ona će je već smjestiti na pravo mjesto i utkati u tvoje biće. I uklanjaj prepreke, ako postoje. Učini da bude učinkovito! Marko Tomić


7 Dopusti srcu, putniče Dopusti srcu, putniče, da bira put kojim ti je krenuti, jer mnogi kroz život uzalud pokušavaju pronaći čvrsto uporište i zavičajnu luku spasa na tolikim putovima, obilaznicama i stranputicama tražeći izgubljeno srce i nježnu ruku prijateljstva tihu prisutnost koja ostaje i kad riječi utihnu! Zato, prijatelju, pođi putem srca, a stranice što slijede pisane su da ti olakšaju put, kao putokazi na cesti hodočašća kroz iskustvo hoda do vlastitog srca, i pokušaj ulaska u Srce u kojem svoj izvor i uvir, smisao i ispunjenje pronalazi svako ljudsko srce.


8


9

Raj zemaljski “I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio. (…) Jahve, Bog, uze čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. (…) Uto čuju (Adam i Eva) korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. (…) Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je uzet.” (Post 2‒3)

P

utniče koji tražiš izgubljeni raj, ne povodi se lakovjerno za varljivim obećanjima što ti nadražuju osjete i želje, ali ti nemarom svijesti i nemirom savjesti remete mir duše. Raj koji tražiš nije izgubljen, premda su ti ga jednom ukrali iz duše. Da bi ga našao, kreni putem srca, jer u njemu slutiš njegovu tajanstvenu prisutnost. Po tomu znam da nećeš dopustiti da ti ga po drugi put netko ukrade ili ga na prijevaru “otkupi”, otupljujući oštricu tvoje ljudskosti i osjećaj božanskog sinovstva i pripadnosti. Ti ćutiš u sebi miris što se širio edenskim vrtom, ti osjećaš radost onih iskonskih susreta, koji ti dušu ispunjavaju mirom, svjetlom i spoznajom. Ti nosiš stope njegovih koraka i pamtiš tragove kuda je prošao. Eden nije mjesto koje mogu locirati povijest i arheologija. Eden ne pripada jednom prostoru, podneblju i vremenu. Eden je mjesto koje nadilazi i prostor i vrijeme, pa


R a j

zato pripada svakom prostoru i vremenu. Točnije, Eden je najljepše mjesto koje je Bog odredio za mjesto svoje prisutnosti, uređujući ga svojom rukom za povlašteni kutak odmora. Eden je srce koje ti je darovano, da se raduješ šećući i razgovarajući u njem sa svojim Tvorcem, da ga čuvaš i uzdržavaš kao mjesto susreta i svetište njegove prisutnosti. I ako postoji raj, onda je to tvoje srce u stanju mira sa svim stvorenjima i sa svojim Stvoriteljem, srce koje se vratilo u svoj rajski pokoj. Vrijeme ti je, zato, da se vratiš u svoj Eden. Ne moraš, kako bi ga lakše prepoznao, ići u šumu i tražiti stabla koja su rasla u onom prvom vrtu. Ne radi se o povratku prirodi i iskustvu životinjskog i sjetilnog, premda i to u sebi nosiš od iskona, od čega si, u konačnici, dijelom i satkan, već se radi o povratku u zagrljaj onih ruku koje te oblikovaše. Povratak u Eden, povratak je u srce, u onaj mir duše koji se širi u tvojim grudima kad obnoviš staro prijateljstvo, kad dobiješ oprost za počinjeni grijeh, kada te iz okova zla izvedu na slobodu, kada ti, umjesto tame, ponude svjetlo, kada te, umjesto kazne, nagradom obdare. Vrijeme je da se vratiš u raj, u kojem crv sumnje ne nagriza stablo života, niti oholost plete, kao zmija, omču oko tvoga vrata, niti ptica nemira nalazi sebi gnijezdo. U njemu pohotna ambicija ne bere sebi za hranu zelenih plodova, od kojih zubi trnu, niti korov zlobe i drača neprijateljstva pušta svoje korijenje. U njemu buka svijeta i nemir vremena ne nailaze na odjek. Vrati se u svoj raj, u kojem susret nije mimoilaženje s neznancem, već događaj iskrenog prijateljevanja, tajanstvene

z e m a l j s k i

10


R a j

z e m a l j s k i

11 blizine, nadahnjujućeg promatranja i čudesne razmjene darova. A kad si se vratio u srce, tamo gdje susret postaje stvarnost, a rastanak nemogućnost, gdje zajedništvo života ne ustupa mjesto dvoličnoj radoznalosti, gdje mir ne prestaje vladati, učini sve da zemlja s tobom iskoristi sve svoje mogućnosti, da i sama postane raj, kao što je to tvoje srce.


180

O autoru Don Ivan Bodržić, sin Nikole i Anke, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, rođen je u Svibu 20. kolovoza 1968. Osnovnu školu završio je u Svibu i Splitu, a srednju u Nadbiskupskom sjemeništu gdje je završio klasičnu gimnaziju. Nakon mature stupio je u Centralno bogoslovno sjemenište i pohađao dvije godine filozofsko-teološkog studija pri Teologiji u Splitu, nakon čega je poslan u Rim. Daljnje školovanje nastavio je na Sveučilištu Santa Croce gdje je pohađao ostatak filozofsko-teološkog studija, te u veljači 1994. diplomirao na istom Sveučilištu. Za svećenika je zaređen u lipnju 1994., a u rujnu iste godine upućen je na poslijediplomski studij Patrologije na Patrističkom institutu Augustinianum u Rimu. U veljači 1997. je magistrirao, a u lipnju 2000. je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Numerologia in sant’Agostino”, nakon čega se vratio u Split, gdje mu je povjerena služba nadbiskupova tajnika. Od 2001. je urednik “Vjesnika Splitsko-makarske nadbiskupije”. Nakon što je razriješen službe nadbiskupova tajnika, 2003. je imenovan predstojnikom Tiskovnog ureda. Na KBF-u Sveučilišta u Splitu od 2002. honorarno predaje Latinski jezik. Objavio je knjigu Euharistija – od povijesti do vječnosti, više znanstvenih radova i sudjelovao je na nekoliko međunarodnih simpozija s područja teologije.


181

Sadržaj Uzmi i čitaj (Umjesto predgovora) .................................5 Dopusti srcu, putniče ..........................................................7 Raj zemaljski ......................................................................9 Korablja spasenja.............................................................12 Utvrda poniznosti ...........................................................15 Očev dom .........................................................................18 Goruća zublja ...................................................................21 Zdenac vjere .....................................................................23 Mojsijev grm ....................................................................26 Ploče zakona ljubavi .......................................................29 Šator sastanka ..................................................................32 Kovčeg saveza .................................................................34 Obećana zemlja................................................................36 Hram prisutnosti .............................................................39 Žrtvenik ............................................................................43 Harfa od deset žica .........................................................45 Proročka špilja .................................................................47 Pjevati o srcu......................................................................49 Betlehemska špilja ...........................................................51 Krsni zdenac preporođenja............................................54


182 Sjeme nade .......................................................................57 Kruh dobrote ...................................................................59 Hambar duše ...................................................................62 Svadbena dvorana prijateljstva .....................................65 Bračna soba sjedinjenja ...................................................68 Mješina radosti ................................................................71 Svjetiljka mudrosti ..........................................................74 Amfora posebnosti ..........................................................77 Posuda miomirisa ...........................................................80 Stijena oslonca..................................................................82 Kotač Božje slave .............................................................84 Knjiga života ....................................................................87 Svetohranište....................................................................90 Na krilima srca...................................................................93 Leptirova čahura oslobođenja .......................................95 Biserna školjka požrtvovnosti .......................................97 Jaje .....................................................................................99 Školjka .............................................................................101 Gordijski čvor ................................................................104 Sveti gral .........................................................................107 Spojene posude zajedništva .........................................109 Lakrimatorij suosjećanja i patnje.................................112 Boca infuzije ...................................................................114 Big bang ..........................................................................117 Vulkan .............................................................................120 Rudnik ............................................................................122 Piramida i visak .............................................................125 Mozaik ............................................................................128


183 Sklonište u srcu ................................................................131 Budilica ...........................................................................133 Trublja evanđeoskog poziva ........................................136 Filtar pročišćavanja .......................................................138 Stroj za pranje ................................................................141 Busola..............................................................................145 Dalekozor kontemplacije .............................................147 Detektor istine ...............................................................149 Satelit...............................................................................152 Vremeplov meditacije ...................................................154 Most.................................................................................157 Ključ života.....................................................................160 Turbomotor ....................................................................163 Amortizer .......................................................................165 Užarena peć preobraženja ...........................................168 Tijesak patnje .................................................................171 Grobnica nade................................................................174 Prijestol slave i sudačka stolica ...................................177 Kad te ljubav pozove ........................................................179 O autoru .........................................................................180 Sadržaj ............................................................................181


184

Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: Grafički zavod Hrvatske I. izdanje tiskano u siječnju 2004. II. izdanje tiskano u listopadu 2008.


Ova ti knjiga otkriva što znači srce u žaru zanosa, u neizmjernosti ljubavi i postojanja. Tada se cjelovito daješ i uzvraćaš na dar.

Cijena: 85 kn

ISBN 978-953-6197-88-0

www.verbum.hr

Ne tumaraj nepoznatim stazama, tragom ovih misli pronađi svetište srca, te iz skrovitosti, potisnut Božjom snagom, kreni na put spasenja, u neizrecivu pustolovinu ljubavi.

Srce na putu spasenja Moliti i razmišljati srcem

Ivan Bodrožić

Srce je Božje skrovište u čovjeku. U njem je Bog koji ljubi potpuno, predaje se bez zadrške, darujući se obogaćuje, žrtvujući se spašava.

Srce na putu spasenja

Ivan Bodrožić

VERBUM

VERBUM

Srce na putu spasenja  

Ova ti knjiga otkriva što znači srce u žaru zanosa, u neizmjernosti ljubavi i postojanja. Tada se cjelovito daješ i uzvraćaš na dar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you