Page 1

www.verbum.hr

Obiteljske molitve i meditacije VERBUM

........................................................

Cijena: 45 kn

ISBN 978-953-235-203-0

.....................................................................................................

Obiteljske molitve i meditacije sabrane u ovoj knjizi pomoći će kršćanskim obiteljima u zajedničkoj molitvi i susretu s Božjom riječju, a sve polazeći od njihova konkretna života, od svakodnevnih iskustava, događanja i promišljanja. Četrdeset ključnih životnih stvarnosti poput uspjeha, rada, zdravlja, bolesti, starosti, smrti, hrabrosti, prijateljstva, supružničke i roditeljske ljubavi itd., pojašnjavaju se pomoću poticajnih misli koje potom prate prikladno čitanje iz Svetoga pisma, smjernice za razmišljanje o vlastitim prilikama i molitva.

Obiteljske molitve i meditacije VERBUM


OBITELJSKE MOLITVE I MEDITACIJE


Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Mirjana Vučica

Za nakladnika: Miro Radalj


OBITELJSKE MOLITVE I MEDITAC觸E Moliti u obitelji s Bibl議om

Priredili Piero Rattin i Gregorio Vivaldelli

VERBUM Split, 2010.


Naslov izvornika: Piero Rattin – Gregorio Vivaldelli, PARLA, SIGNORE, QUESTA FAMIGLIA TI ASCOLTA Pregare in famiglia con la Bibbia © Edizioni San Paolo s.r.l. – Cinisello Balsamo (MI) © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2010. Izvršna urednica: Ana Lemo, dipl. teologinja Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 249 RATTIN, Piero Obiteljske molitve i meditacije : moliti u obitelji s Biblijom / priredili Piero Rattin i Gregorio Vivaldelli ; <prijevod Mirjana Vučica>. - Split : Verbum, 2010. Prijevod djela: Parla, Signore, questa famiglia ti ascolta : pregare in famiglia con la Bibbia. ISBN 978-953-235-203-0 1. Vivaldelli, Gregorio 130522046


PREDGOVOR

Ova knjiga, nastala po nalogu Nacionalnoga ureda za obiteljski pastoral Talijanske biskupske konferencije (CEI), ispunja očekivanja mnogih: iznad svega samih obitelji, ali i pastoralnih djelatnika koji skrbe za obitelji u talijanskim biskupijama. Današnje vrijeme, koje je po mnogočemu površno (brojnima je stalo samo do vanjštine, dobitka i uspjeha), ipak otkriva jedno novo lice: potrebu za nutarnjim životom, za besplatnim davanjem, za tišinom. Utješno je što ne samo pojedini članovi nego i čitave obitelji imaju potrebu ponovno otkrivati molitvu. Već duže sam vrijeme osjećao potrebu za sredstvom koje bi pomoglo obiteljima moliti u različitim prilikama svakodnevnoga života. Familiaris consortio (Obiteljska zajednica) doista naglašava da je obiteljska molitva posebna upravo po svojoj “sastavljenosti od svakodnevice” jer se odnosi na ono što obitelj proživljava u društvenome i crkvenome okružju, kako onomu uobičajenu, tako i izvanrednu do kojega dolazi zbog neočekivanih okolnosti. 5


Ivan Pavao II. ovako kaže: “Osnovni sadržaj obiteljske molitve jest sam život obitelji koji se u svojim različitim zgodama tumači kao poziv što od Boga dolazi, a ostvaruje kao sinovski odgovor tome pozivu: radosti i muke, nade i žalosti, rađanja i obljetnice, godišnjice vjenčanja roditelja, odlasci i povratci, važne i presudne odluke, smrt dragih itd.; sve su to znakovi dobrohotne Božje prisutnosti u povijesti obitelji, a ti događaji moraju postati i prikladni trenutci milosti, prošnje i pouzdana predanja obitelji u ruke zajedničkoga Oca koji je na nebesima” (Familiaris consortio, br. 59). Hvale je vrijedno što neke obitelji običavaju u zajedništvu s Crkvom moliti iz dragocjene i nenadmašne knjige Časoslova. Ovaj oblik molitve uglavnom prihvaćaju supružnici i teže će se u nju uklopiti djeca različitih životnih dobi. Bilo bi prikladnije svim članovima obitelji ponuditi kratku molitvu za posebne prigode u skladu sa svakodnevnim životnim ritmom. Kada ova molitva nosi u samoj sebi, čineći motiv razgovora s Bogom, osjećaje, brige, radosti i očekivanja osoba, onda susret s Bogom pomaže gledati život drukčijim očima i otkrivati unutar svakodnevnoga života onu tanku nit providonosnoga plana koji dan za danom gradi “svetu povijest” u kojoj stanuje sam Bog. 6


Zahvalan sam dvojici bibličara, Gregoriju Vivaldelliju i Pieru Rattiniju, koji su s oduševljenjem prihvatili rad na ovome priručniku – prvome iz već osmišljena niza – te su koristili pristup stvaralačke suradnje koja uvažava, s jedne strane, životno iskustvo oca obitelji, i, s druge, pastirsku “strast” župnika: obojica su kao zaljubljenici u Božju riječ pomno vodili računa da ova riječ odjekne u ljudskim događanjima kako bi postali poviješću spasenja. I s radošću povjeravam ovaj priručnik obiteljima u vjeri i nadi da će one, u slušanju Boga, znati slaviti ljubav u tisuću naličja obiteljske povijesti. vlč. Sergio Nicolli, ravnatelj Nacionalnoga ureda za obiteljski pastoral Talijanske biskupske konferencije

7


UVOD

“Vjernicima treba biti širom otvoren pristup Svetome pismu… Božja riječ mora biti dostupna svim vremenima”, toplo preporučuje Drugi vatikanski sabor (Dei Verbum, 22). Ali ne samo vjernicima kao pojedincima nego cijeloj obitelji: kršćanske obitelji imaju pravo hraniti se za stolom riječi Božje. Pa, ipak, budimo iskreni: bilo zbog složena životnoga ritma današnjih obitelji, bilo zbog nedovoljne bliskosti s biblijskim tekstom (izravan pristup tekstu ponekad je težak), žarka je preporuka Sabora u opasnosti da se svede na “dobru namjeru” bez daljnjih koraka… Ovo djelo, proizišlo iz obiteljskoga i pastoralnoga iskustva autorâ, želi biti ponizna pratilja bračnim parovima i kršćanskim obiteljima za susret s Gospodinovom riječi: ne izvan njihova konkretna života, nego polazeći upravo od njega, od njihova iskustva – izvanredna ili svakodnevnoga, kakvo već jest – od “stvari”, osjećaja i stavova koji tvore njihovo vlastito postojanje. Naime, upravo ovo postojanje u njegovoj opipljivoj konkretnosti Božja riječ želi osvijetliti, 9


preobraziti, iskupiti. Riječ Boga našega snažna je i sve čini novo, ali postaje djelotvorna tek kada se spusti s razine općenitoga (gdje uvijek jednako odjekuje u svim vremenima i za sve) i ukorijeni se u dobru tlu koje ju želi prihvatiti. Riječ, u kršćanskome iskustvu, uvijek čeka da tijelom postane (usp. Iv 1,14). Od života k Bibliji, umjesto od Biblije k životu nije samo igra riječi, nego u potpunosti drukčiji izbor (premda odnosan i djelomičan), koji pokreće briga za jedinstvenu vjernost: Bogu i čovjeku. Obitelj – “kućna Crkva” Izraz, uobičajen u kršćanskome izražavanju, već u sebi sadrži razloge odnosa između Božje riječi i obiteljskoga iskustva. “Crkva” se u etimološkome smislu može povezati s “riječi koja zove i okuplja”: skup, okupljanje onih koji su slušali riječ; poslušnost ovome slušanju i razgovor koji iz toga slijedi ono su što određuje i što do najvišega stupnja potiče snagu njihova zajedništva. Dakle, želimo li mi, u ovomu našem vremenu koje odbacuje uljepšavanja i ljubi dosljednost, vratiti riječima, lijepim definicijama baštinjenima iz prošlosti, njihovo pravo značenje? “Kućna Crkva” ili “Crkva u malome” kršćanska je obitelj po svome utemeljenju: sam ju 10


je Bog izumio i stvorio. Ali, ona to može u potpunosti i u svakoj prilici biti jedino ukoliko ustraje u slušanju one riječi iz koje je iznikla, postupno kako život ide dalje, u svim životnim zgodama i nezgodama, običnim ili izvanrednim događajima, za blagdana i za radnih dana. Jer život – pojedinih članova ili cijele obitelji – previše je “jedinstvena” pustolovina da bismo se usudili sami njime upravljati, a da ga ne vodi Onaj koji nam je život darovao. A On – znamo – upravo po svojoj riječi “s ljubavlju izlazi ususret svojoj djeci i s njima razgovara” (Dei Verbum, 21). Onaj koji vjeruje živi od Riječi To je tvrdnja izvučena iz Biblije i pouzdana Božja riječ: “Čovjeka ne hrane različiti plodovi, nego riječ tvoja uzdržava sve koji u te vjeruju” (Mudr 16,26). “Uzdržava” im vjernički, sinovski identitet, identitet “Crkve u malome”. Slušati riječ u stvarnim prilikama obiteljskoga života, uzeti je kao mjerilo sučeljavanja i provjere iznutra dobro poznatih iskustava (jer smo ih doživjeli na vlastitoj koži), može imati višestruke učinke:

11


 prosvjetljenje, tj. razumijevanje svega onoga što se živi u svojoj pravoj dubini (zar nije opasno, i u obiteljskome životu, na sve se privikavati i ograničiti se samo na površinu svakoga iskustva?)  rasuđivanje, odnosno sposobnost razlikovanja između dobra od zla, između važnoga i nevažnoga, i to ne po subjektivnoj i djelomičnoj procjeni, nego po Bogu koji nas ljubi i koji – jedini On – dobro i objektivno vidi  obraćenje i novost: riječ Gospodnja, pa i onda kada osuđuje ili ne podržava naše ponašanje, ima za cilj naše spasenje, a to je ozdravljenje, obraćenje, prava istinska novost koja proizlazi ne toliko iz naše raspoloživosti, koliko iz njezine stvaralačke snage...  utjeha i nada: nerijetko se obitelj nađe u složenim i problematičnim prilikama za koje nema brzih rješenja ili – ako ih ima – teškom se mukom naziru… Kako se lako tada pomirimo sa sudbinom ili nas obuzme nestrpljenje! Možda riječ Božja nije lijek kakav bismo željeli, ali je sigurno maleno svjetlo u tami koje nam daje do znanja da nismo sami: “Dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim” (2 Pt 1,19). 12


Kršćanskim obiteljima želimo da uistinu slušaju Riječ koja prosvjetljuje i preobražava: da je slušaju polazeći od svojih vlastitih prilika, u konkretnosti svoje svakidašnje povijesti. Gregorio Vivaldelli i Piero Rattin

13


1. BITI ZADOVOLJAN

Uvećavati svoje blago, uživati sve veća dobra, s materijalne se strane “osigurati” – legitimna je potreba: nitko to ne smije zanemariti. Ali važno ju je držati pod nadzorom: da ne postane glavni ili čak jedini pokretač cijele obitelji. Kvaliteta se života ne mjeri po tome koliko se čega unese u obitelj, nego radije kakvoćom međusobnih odnosa. Uostalom, mi kao kršćani, između ostaloga, znamo oduvijek: razlozi i ciljevi radi kojih živimo posve su drukčiji. Ako to zanemarimo, nema rasta, nema istinskoga napretka… Dakle, umjerenost, znati biti zadovoljan, nije ništa drugo doli pravilo mudrosti. Iz Prve poslanice svetoga Pavla Timoteju “T`a` ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time. Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast.

15


Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.” (1 Tim 6,6–10)

Razmislimo Je li naše nastojanje oko poboljšanja materijalnoga stanja jedan cilj između ostalih ili jedini cilj do kojega nam je stalo i za koji se zauzimamo svim svojim silama? Treba li što ispraviti u načinu našega života?

Molimo “Gospodine, ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim; inače bih, presitivši se, zatajio tebe... ili bih, osiromašivši, krao i oskvrnio ime Boga svojega” (Izr 30,8.9). Gospodine, daj da znademo biti zadovoljni. Nauči nas cijeniti sve što imamo i prepoznati da dolazi od tebe: da je tvoj dar. Daj da iznad svega želimo i tražimo ono što vrijedi i ostaje zauvijek:  jedinstvo i sklad među nama  spremnost na razumijevanje i međusobno pomaganje  ljubav koja nam pomaže da rastemo i dozrijevamo kao tvoja djeca. 16


2. ADOLESCENCIJA

U ranoj se mladosti želja za sazrijevanjem u slobodi i samostalnosti isprepliće s potrebom za sigurnošću djetinje dobi. Taj sukob adolescenti proživljavaju u samima sebi još prije negoli u suočenju s odraslima. Sa svoje strane oni u odrasle trebaju imati povjerenja i biti spremni na razgovor dok ovi trebaju imati razumijevanja i ujedno čvrstine. No, iznad svega, i jedni i drugi trebaju biti svjesni da bez ikakve razlike pripadaju Gospodinu. Od njega dolazimo, u njemu živimo, On je cilj prema kojemu idemo. Iz Poslanice svetoga Pavla Efežanima “Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim! Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.” (Ef 6,1–4.10)

17


Razmislimo Međusobno suočavanje i razumijevanje ljudi različitih dobi i naraštaja ne ide uvijek baš lako. Ali, ako ne ide baš nikako, to je jasan pokazatelj preuzetosti i zatvorenosti u vlastitim pogledima: slijepa ulica iz koje se može izići jedino povjerenjem u Nekoga tko je iznad svih… Obasjani Gospodinovim svjetlom, kojemu svi pripadamo, što moramo promijeniti u svojim stavovima?

Molimo “Milosrdan i milostiv je Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv” (Ps 103,8). Stvorio si nas na svoju sliku i darovao si nas jedne drugima, različite po izgledu i osobinama, po dobi i u naraštajima, da nam tako daš živu sliku svoje veličine. Ne dopusti da nas u našim razlikama vodi sebičnost, preuzetost. Neka nas tvoja milost podrži kako bi među nama zavladali razumijevanje i sklad. Učini da ti nalikujemo i po strpljivosti, u velikodušnosti i ljubavi. 18


3. BRIGE

U našemu društvu više nitko nema vremena ni za koga. I dalje živimo s nogom na papučici gasa, uvijek u trku, uvjereni kako sve ovisi o nama. Što smo postigli? To da se neprestano osjećamo opsjednuti bezbrojnim obvezama. Osobni se odnosi svode, nažalost, na odlaske u kupovinu: postaju hladni, beznačajni, lišeni iskrena zanimanja za drugoga bez neke vlastite računice. Ne samo to: priječimo samima sebi uživati u životu kao Božjemu daru u tolikim običnim i mnogovrsnim zadovoljstvima i užitcima koje nam pruža. Evo kako to navodi, oštrim riječima, mudri Propovjednik. Iz Knjige Propovjednikove “Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost! Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio? Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost.

19


SADRŽAJ

Predgovor vlč. Sergio Nicolli . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1. Biti zadovoljan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2. Adolescencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3. Brige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4. Prijateljstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 5. Ljubav supružnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 6. Ljubav prema roditeljima . . . . . . . . . . . . . . .27 7. Ljubav prema djeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 8. Padovi, zablude, pogrješke . . . . . . . . . . . . . .33 9. Dom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 10. Brbljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 11. Hrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 12. Kompromis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 13. Sukobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 14. Hrabrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 15. Slabost, krhkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 16. Razlučivanje, izabrati ono što je pravedno . .57 17. Bol, patnja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 18. Oduševljenje ili revnost? . . . . . . . . . . . . . . .63 19. Nasljedstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 20. Zaruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 129


21. Povjerenje u Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 22. Roditelji poodmakle dobi. . . . . . . . . . . . . . .75 23. Zahvalnost, priznanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 24. Rad, zanimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 25. Osrednjost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 26. Smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 27. Poštenje ili nepoštenje?. . . . . . . . . . . . . . . . .89 28. Odlasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 29. Strah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 30. Oprost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 31. Zabrinutost i providnost . . . . . . . . . . . . . . .99 32. Planovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 33. Svakodnevica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 34. Odmor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 35. Žrtve i odricanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 36. Mudrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 37. Zdravlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 38. Podnošenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 39. Uspjeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 40. Praznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

130


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: Grafički zavod Hrvatske Tiskano u siječnju 2010.


www.verbum.hr

Obiteljske molitve i meditacije VERBUM

........................................................

Cijena: 45 kn

ISBN 978-953-235-203-0

.....................................................................................................

Obiteljske molitve i meditacije sabrane u ovoj knjizi pomoći će kršćanskim obiteljima u zajedničkoj molitvi i susretu s Božjom riječju, a sve polazeći od njihova konkretna života, od svakodnevnih iskustava, događanja i promišljanja. Četrdeset ključnih životnih stvarnosti poput uspjeha, rada, zdravlja, bolesti, starosti, smrti, hrabrosti, prijateljstva, supružničke i roditeljske ljubavi itd., pojašnjavaju se pomoću poticajnih misli koje potom prate prikladno čitanje iz Svetoga pisma, smjernice za razmišljanje o vlastitim prilikama i molitva.

Obiteljske molitve i meditacije VERBUM

Profile for VERBUM d.o.o.

Obiteljske molitve i meditacije  

Obiteljske molitve i meditacije sabrane u ovoj knjizi pomoći će kršćanskim obiteljima u zajedničkoj molitvi i susretu s Božjom riječju, a sv...

Obiteljske molitve i meditacije  

Obiteljske molitve i meditacije sabrane u ovoj knjizi pomoći će kršćanskim obiteljima u zajedničkoj molitvi i susretu s Božjom riječju, a sv...

Profile for verbum.hr