Issuu on Google+

Mama i dijete Mama i dijete

Ova jedinstvena knjiga je sveobuhvatni stručni priručnik o svemu što trebate znati o njezi svojega novorođenčeta kao i dnevnik u kojemu iz dana u dan možete bilježiti najznačajnije događaje i uspomene na prvu godinu djetetova života. Uz mnoštvo informacija o njezi djeteta knjiga je obogaćena i lijepim duhovnim citatima o ljubavi, djeci i obitelji, a u posebnom dodatku nalaze se i mnogobrojni savjeti i informacije za mlade majke. Ovaj priručnik – spomenar osim što je lijep dar za svaku mladu majku bit će i najdraža uspomena djetetu kada odraste!

Dnevnik i vodič kroz prvu godinu života vaše bebe

ISBN 978-953-235-213-9

VERBUM 148 kn

www.verbum.hr

VERBUM

VERBUM


MAMA I DIJETE


Urednik: mr. sc. Petar Balta Prijevod: Aleksandra Marija Chwalowsky, prof. Za nakladnika: Miro Radalj


Gianni Astrei – Antonella Bevere – Pierluigi Diano

MAMA I DIJETE Dnevnik i vodič kroz prvu godinu života vaše bebe

VERBUM Split, 2010.


Naslov izvornika: Gianni Astrei – Antonella Bevere – Pierluigi Diano, LA MAMMA E IL SUO BAMBINO: Agendiario del primo anno di vita Paoline Editoriale Libri © Figlie di san Paolo Via Francesco Albani, 21 – 20149 Milano © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2010. Izvršna urednica: Ana Lemo, dipl. teologinja Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Redaktura: mr. sc. Anita Peša Petar-Krešimir Hodžić, dr. med. Lektura: Josipa Korljan, prof.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 159.922.7(035) 613.95(035) ASTREI, Gianni Mama i dijete : dnevnik i vodič kroz prvu godinu života vaše bebe / Gianni Astrei, Antonella Bevere, Pierluigi Diano ; <prijevod Aleksandra Marija Chwalowsky>. - Split : Verbum, 2010. Prijevod djela: La mamma e il suo bambino. - Kazala. ISBN 978-953-235-213-9 1. Bevere, Antonella 2. Diano, Pierluigi I. Dojenčad -- Njega -- Priručnik II.Dojenčad -- Psihofizički razvoj -- Priručnik 130802064


Draga majko! Ova knjiga, koju držiš u ruci, u svojim je raznim izdanjima nastala uglavnom na temelju mojega iskustva kao pedijatra. Godine 1991., kada je prvi put objavljena, moja supruga i ja imali smo samo sina Angela. Nakon njega dobili samo Giorgia, Francescu i Mariu Michelu. U ovome sam prerađenom izdanju, slijedeći prvotni temelj i razvoj, razvio postupak bilježenja po danima te nadopunio (produbio) razradu nekih tema, služeći se pritom poglavito svojim iskustvom očinstva. Knjiga je pomalo neobična jer je moraš prilagoditi sebi. Za to je ostavljen prostor, kako bi mogla unositi vlastite dojmove. Moja je zadaća pritom pokazati ti put, no – ono što će se događati tijekom te prve godine života tvoga novorođenčeta, možeš ispričati samo ti. Upravo će ta tvoja otkrića i iskustva dati osobit pečat ovome izdanju. Znam – jer su mi brojne mame to posvjedočile – kako ne će biti lako svakoga dana u užurbanome ritmu pronaći pet minuta potrebnih za unošenje u dnevnik nekoga važnog podatka vezanog uz novorođenče koji se dogodio toga dana. No, to je svejedno važno učiniti. Ne samo za kasnije nego i za sada. Kada nastupi zamor, kada se počne javljati umor izazvan brigom o djetetu, kada noću ne spavaš jer tvoje dijete plače – zaustaviti se na trenutak i zabilježiti nešto može ti pomoći vratiti snagu. Vidjet ćeš kako će ti sjećanje na njegov osmijeh, njegovo lice umrljano dječjom hranom, prve pokušaje komuniciranja – vratiti snagu. Možda ćeš te stvari unositi dok dijete bude spavalo u krevetiću ili kolicima, svako malo ga pogledavajući: vidjet ćeš kako je sitno, ali ćeš

5


postati svjesna i kako raste; kako se svakoga dana nešto mijenja i u tebi i u njemu. Uključi u sve to i djetetova oca: pomozi mu naučiti kako se brinuti o djetetu – kako ga držiti u naručju, kako ga zibati, kako mijenjati pelene, kako ga hraniti, pokaži mu kako se otvara vlastito srce u razgovoru s njim. Učini to blago, ohrabrujući ga, i vidjet ćeš kako rezultati ne će izostati! Oni će biti korisni za sve: ponajprije za dijete, ali i za vas, roditelje. Predaj mu svoj dnevnik i potakni ga neka nešto upiše u njega; neka ne sputava osjećaje, nego ih slobodno i bez straha izrazi. Kada dijete odraste i postane sposobno razumjeti, događa se nešto upravo posebno i neopisivo kada mu se dâ ova knjiga, puna tvojih i tatinih zapisa. Čitajući je, dijete bolje shvaća veličinu vaše ljubavi, žrtava i odricanja koje ste rado podnijeli za njega; kao i strahove, ali i nadanja, što ih je u vama pobudila njegova nazočnost. Dopusti mi mali savjet: uvjeri svoje dijete kako će uvijek moći računati na ljubav svojih roditelja. Roditeljima se ne rađamo, nego to postajemo. A kako? Ponizno, svjesni kako smo sposobni pogriješiti te nastojeći promatrati stvarnost “očima djeteta”, ulazeći u njegov svijet, koji se sastoji od mašte, igre, fantazije, snova, želja, strahova. Kao roditelji, ne moramo nametati svoja čvrsta uvjerenja o tome što je dobro, a što zlo. Umjesto toga trebamo stvoriti okružje – ispunjeno mirom, radošću, ljubavlju, razumijevanjem, jasnim pravilima – unutar kojega će se naše dijete moći skladno razvijati. Tada će biti sretno; sposobno suočiti se sa životom koji donosi i radost i tugu, neizbrisivo u sebi noseći primjer svojih odgovornih roditelja. Razumije se kako tvoje dijete mora rasti, što znači kako postupno treba dobivati na težini, visini. No, htio bih skrenuti tvoju pozornost na činjenicu kako ne valja zaboraviti niti na druga područja – nerijetko previđena, nijekana ili jednostavno nepoznata – u kojima ono mora napredovati, a u kojima je ključna upravo prva godina života. Pritom ne mislim samo

6


na motorički i jezični razvoj, nego i na emotivni, društveni, stvaralački, moralni i osobni, što sve zajedno – u optimalnome slučaju skladno – pridonosi oblikovanju one jedinstvene i neponovljive cjeline koju predstavlja tvoje dijete. U tome smislu savjetujem mami i tati da trajno i pozorno prate i te druge vidove koji od roditelja zahtijevaju prikladne poticaje, pozornu procjenu i odgovarajuću potporu. Kao roditelj ne mogu se ne zapitati koliko se puta na licu moga djeteta pojavljuje osmijeh; koliko ga puta uzimam u naručje i čvrsto stisnem k sebi te mazim. Kako prolaze godine – razgovaram li s njim o nama, vodim li ga u šetnju, idemo li skupa na pizzu, u kino i slično. Na djetetovu je licu ispisana njegova povijest. Sve sam uvjereniji u ispravnost ove zanimljive tvrdnje. O tebi, kao i o njegovome tati, ponajviše ovisi hoće li ono odražavati sreću. Ti i tata najodgovorniji ste da ono bude blistavo i spokojno te odražava svu djetetovu radost. Osobitu pomoć, ponajprije temeljenu na praktičnom iskustvu, u svemu mi je, kao i uvijek, pružila moja supruga Antonella Bevere. Njezin doprinos ovome novom izdanju vidljiv je u njegovu obogaćenju tipično ženskim i majčinskim odlikama. Zahvaljujući njezinu primjeru, njezinu stilu, načinu ophođenja s djecom, mogao sam se posvetiti pisanju ovoga dnevnika. Uz to je sama obradila pojedine teme te izvršila konačnu redakturu. Eto zbog čega je ova knjiga doslovce napisana “s četiri ruke”! Sve najbolje! Gianni Astrei

7


Predgovor Prije je majka, kad bi posjetila pedijatra, saznavala neke osnovne stvari o njezi djeteta za vrijeme prve godine života. To se pogotovo odnosilo na “pravila ishrane”, koja je pedijatar uglavnom iznosio kategorično, te majka ne bi imala priliku pitati, komentirati, tražiti pojašnjenje. Posljednjih se desetljeća to poprilično promijenilo na bolje; pojmovi puerikulture su se proširili te danas omogućuju majci da se suoči s najvažnijim problemima – među ostalim i kroz razgovor s obiteljskim pedijatrom koji ju je sada spreman saslušati i općenito biti otvoreniji. Riječ je i dalje o “pasivnome” pristupu, koji ide u smjeru od liječnika k pacijentu (odnosno, pacijentovoj majci). U dnevniku doktorâ Astrei, Bevere i Diano način stjecanja znanja je drukčiji. Majka stječe znanje čitajući savjete koji su izneseni mudro, jednostavno i jasno. Redoslijed kojim su oni u ovom dnevniku izneseni jest kronološki. Drugim riječima, problemi su izneseni u skladu s dobi djeteta, od prvih dana života pa sve do kraja prve godine. Na predviđenome mjestu ostavljenom na svakoj stranici majka može upisati svoje komentare, osvrćući se pritom na ono što je izneseno na dnu te iste stranice. “Pasivan” postupak tako postaje “aktivan” te majka može prepoznati sve fiziološke varijacije postupka rasta i sazrijevanja koje njezino dijete od prvoga trenutka čine “osobom”. Jedino troje kolega s velikim iskustvom može tako dobro protumačiti majčine potrebe za znanjem u podizanju svoga djeteta. No, da bi se postigao cilj koji su autori postavili, osim iskustva, bile su potrebne još neke značajke: posvemašnja

8


ljudska raspoloživost u sprezi s dubokim teorijskim poznavanjem puerikulture. Te su značajke omogućile Gianniju Astreiju da pronađe “ispravan” način odgovaranja na pitanja, kao i na nedoumice majke za vrijeme prve godine djetetova života. Uvjeren sam da će obiteljski pedijatri majkama koje im dolaze savjetovati nabavku ovoga dnevnika kako bi na “aktivan” način unaprijedili njihovu razinu znanja – neophodan preduvjet za skladan i radostan razvoj njihove djece. Brunetto Boscherini redovni profesor pedijatrije

9


KAKO SE SLUŽITI DNEVNIKOM U gornjemu desnom uglu svake stranice veliki broj označuje broj dana djetetova života. Uz taj broj stoji riječ “datum”, do koje se upisuje dan, mjesec i godina; do toga nalaze se prva slova dana u tjednu. Ako je dijete – kao što je slučaj s mojom najmlađom kćerkicom Mariom Michelom – rođeno 30. srpnja 2003., predlažem ti da učiniš ovako:

1

10

Datum:

30. srpnja 2003.

P U

S

Č

P

S N


Dnevnik


Datum:

P U

S

Č

P

S N

1

Bolnica _______________________________________ Mjesto rođenja _________________________________ Porod ________________________________________ Vrijeme rođenja ________________________________ Boja kose/očiju ________________________________ Težina ________________________________________ Duljina _______________________________________ Opseg glave ___________________________________ Prisutni na porodu ______________________________ Ginekolog ____________________________________ Babica ________________________________________ Apgar bodovi od 1. minute _______________________ od 5. minute ___________________________________

Novorođenče je dar te donosi radost kojoj nema premca: dar, prije svega, za roditelje; radost za svijet, jer u sebi nosi obećanje budućega života... Fausto Gianfranceschi

13


2

Datum:

P U

S

Č

P

S N

Težina U prvim danima života tvoje novorođenče jede i spava, ima stolicu i mokri – a sve su to izuzetno važne aktivnosti za njegov pravilan razvoj. Podsjećam te kako se težina novorođenčeta u tome prvom tjednu života blago smanjuje (5–10% manje nego u trenutku rođenja). To je redovna pojava, uzrokovana novim životnim uvjetima, koju pedijatri određuju kao fiziološki gubitak težine. Prosječna težina novorođenčadi rođene u terminu kreće se između 2300 i 3200 g.

14


Datum:

P U

S

Č

P

S N

3

Stolica Prva stolica novorođenčeta u prva 24 sata života jako je važna jer potvrđuje ispravan rad crijeva – sastoji se od zelenkaste sluzi i naziva se mekonij. Tim se putem novorođenče oslobađa onoga što je za vrijeme svojega života u majčinoj utrobi nakupilo gutanjem plodne vode, staničnih ostataka, vlastite mokraće. Ako se novorođenče doji, stolica ima oblik paste zlatno-žute boje ili je bijelo-sivkasta i mekanija, ako se dijete hrani na bočicu.

15


4

Datum:

P U

S

Č

P

S N

Porođajne ozljede Prirodni porođaj može na novorođenčetu izazvati lezije (oštećenja) koje se nazivaju “porođajnim ozljedama”. Najznačajnije su među njima: lomovi (ključna kost, bedrena kost, nadlaktica), paraliza (facijalni živac, brahijalni splet) i cefalohematom (vanjsko nakupljanje krvi koje odgovara određenim kranijalnim kostima ispod kože). Ostale moguće komplikacije vezane su uz oči (konjuktivitis i manja krvarenja).

16


Datum:

P U

S

Č

P

S N

5

Pupčana vrpca U pretporođajnome se životu (prenatalno razdoblje) sastojala od umbilikalne arterije i vene koja je dijete povezivala s posteljicom. Nakon poroda ostaje pupčani bataljak koji obično otpada oko sedmog ili osmog dana života. Kada se to dogodi, očisti to mjesto vodom obogaćenom kisikom i antiseptičkim praškom kako ne bi došlo do upale dok potpuno ne zacijeli.

17


Kazalo pojmova brojevi označavaju dan u dnevniku

Obilježja djeteta u prvoj godini života dodir: 24 duševni razvoj: 151, 156–157, 168, 301, 353, 357–360 genitalni organi (higijena): 20 glava (sposobnost podizanja g.): 37, 134 govor: 64, 125–128, 162–165, 194– 196, 360, 363 hod (refleks automatskoga h.): 11 hvatanje šakama (refleks): 9 (refleks hvatanja stopalima): 10 komunikacija novorođenčeta: 22 lubanjske fontanele: 258 mjesečno vaganje (1. mjesec): 31; (2. mjesec): 63; (3. mjesec): 93; (4. mjesec): 124; (5. mjesec): 154; (6. mjesec): 184; (7. mjesec): 215; (8. mjesec): 246; (9. mjesec): 276; (10. mjesec): 306; (11. mjesec): 335; (12. mjesec): 365 njuh: 26 noge (pokreti n.): 198 nos (higijena n.): 15

oči (higijena o.): 16, 91 (pokreti o.): 97, 102 okus: 27 osmijeh: 99 plač: 22, 185–191 pokreti: (vidi “razvoj motorike i držanja”) položaj (p. koji dijete zauzima): 37, 155 prenatalni/pretporođajni život: 28– 29, (1. mjesec): 30; (2. mjesec): 62; (3. mjesec): 92, (4. mjesec): 123; (5. mjesec): 153; (6. mjesec): 183; (7. mjesec): 214; (8. mjesec): 245; (9. mjesec): 275 prsti: 139 pupčana vrpca: 5 puzanje: 298–299 razvoj motorike i držanja: 37–38, 98, 134–139, 155, 157–160, 198, 213, 239, 268, 271, 298–300, 302– 304, 323, 356–357, 359, 361–363 refleksi: 6–12 ruke (pokreti r.): 98, 100–101, 139, 158–159, 356–357, 359 (higijena ruku): 17 (ruke kao igračke): 95 san: 68–71

419


sisanje (refleks): 7 sisanje palca: 96 sluh: 25, 128–130 stolica: 3 stražnjica (higijena s.): 19

tijelo (svijest o t.): 101 tjemenica: 14 uši (higijena u.): 18 vid: 23, 97, 102, 136, 213

širenje ruku (refleks): 8 zubi (rast): 200–204, 270 težina: 2

Osobe i stvari koje okružuju dijete automobil: (vidi “sjedalice”) brašna: 109–112 cipele: 348 dadilja: 211 dehidrirani proizvodi: 122 dječja kolica: 152 dječje pjesme: (vidi Dodatak, str. 410–416) djedovi i bake: 241 duda: 72 fotografija: 181 griz: 113 higijena: 15–21 hodalica: 273 homogenizirani pripravci (kašice): 115–119, 121 hranjenje (dojenje): 46–51, (vidi i Dodatak, str. 385–392) (umjetno hranjenje): 52–53 (miješano hranjenje): 54 (upute za umjetno hranjenje): 51 (vitaminski dodatci): 55 (vidi i “mlijeko”)

420

hranjenje i odbijanje od prsa: 104, 107–108, 131, 133, 140, 145, 149– 150, 161, 169–179, 182, 192–193, 197, 199, 205–206, 212, 220, 227, 234, 242–244, 253, 257, 259, 267, 274, 282–283, 285, 290–291, 297, 305, 315, 326, 334, 342, 347, 355, 364 (v. i kalendar djetetove dohrane) igra skrivača: 353–354 igra: 94–96, 178–179, 216–219, 235– 238, 286, 292, 353–354 igračke: 235–236, 286 jaje: 282–285 jaslice: 207–210 jogurt: 169–172 keksi: 105, 205 kolijevka: 66 košulje: 33 krevetić: 252 kupanje: 13, 336 (vidi i “higijena”) lagane juhe: 133 mamin glas: 151 mlijeko: 39–45 (vidi i “hranjenje”) (sojino m.): 57 (nadohrana m.): 103


napitci: 242 odbijanje od prsa: (vidi i “hranjenje i odbijanje od prsa” i Dodatak, str. 403–405) odmor (putovanja): 293–296 ogradica: 269 opasnosti: (vidi “kućne nezgode”) oprema za novorođenče: 32–34 patronažna sestra: 36 pedijatar: 35 pelene: 33 podbradnici: 34 poslijeporođajna depresija: (vidi Dodatak, str. 399–401) povrće: 149 prepečenac: 177, 243 privrženost (vidi Dodatak, str. 393– 398) riba: 192 roditelji (mamin odmor): 60 (potreba roditelja da zajedno provode vrijeme): 132

(igra s tatom): 354 (međusobna ljubav roditelja): 354 kakva mama i kakav tata: (vidi Dodatak, str. 393–398 i str. 405– 409) sir: 173–175 sjedalice za automobil: 240 skuta: 291, 297 slaganje igračaka: 292 soba: 65, 67 šport: 218 tjelesni dodir s djetetom: 58–59, 61 tjelovježba: 160, 166–167s topljeni sirevi: 175 voće: 120 zrcalo: 237–238 žitne pahuljice: 199 žličica: 106

Manje i velike smetnje aceton: 272 alergije (savjeti za prehranu majke i djeteta u slučaju a.): 56 anemija: 255 angiomi: 222 bljuckanje: 80–82 bolesti bubrega: (vidi “nefrologija” 321) bolesti endokrinoga sustava: (vidi “endokrinologija” 260) bolesti krvi: (vidi “hematologija” 254)

bolesti lokomotornoga sustava: (vidi “ortopedija” 141) bolesti probavnoga sustava: (vidi “gastroenterologija” 277) bolesti živčanoga sustava: (vidi “neurologija” 146) celijakija: 281 cijanoza: 288 crljenica/rubeola: 314 Cushing/C. sindrom: 263

421


dermatitis (seboreični): 224, (pelenski): 225 dermatologija: 221–226 difterija: 85 dijabetes majke: 265

mukoviscidoza: 280

egzantemske bolesti/osipi: 311–314, 316–318, 320 endokrinologija: 260–264

obvezna cijepljenja: 83–88 ortopedija: 141–144 ospice: 83, 312 ozljede glave: 307–310

fimoza: 21 gastroenterologija: 277–281 glositis: 247 hematologija: 254–255 hermafroditizam: 264 hidrocefalus: 148 hidronefroza: 322 hipertrofična stenoza pilorusa: 279 hipotireoza: 261 hranjenje (manje smetnje): 76–82 hripavac: 90 iskrivljeno stopalo: 142 izborna/neobvezna cijepljenja: 89– 90, 320 kardiologija: 287–289 kašalj: 249 “klempave” uši: 256 konvulzije/napadaji: 147 kožne bolesti: (vidi “dermatologija” 221) kriptorhidizam: 266 kućne nezgode: 324–325, 328–333, 336–341, 343–346, 3498–351 kuk (urođeno iščašenje): 143

nefrologija: 321–322 neurologija: 146–148 nicanje zubi: 200–204, 270

parotitis: 319 plač: 22, 185–191 pneumologija: 248–250 podrigivanje: 77–78 poliomijelitis: 87 porođajne ozljede: 4 povraćanje: 75 proljev: 74 pseudokrup: 250 pupčana kila/umbilikalna hernija: 278 spušteno stopalo: 144 srčani šumovi: 289 strabizam: 180 šarlah: 313 štucanje: 79 tetanus: 86 tjelesna temperatura: 229–233 tjemenica: 14 tonzilitis: 251 trbušne kolike: 190 vodene kozice/varičela: 318 vrućica: 228–233

lubanjske fontanele: 258

zatvor/opstipacija: 73 zaušnjaci: (vidi parotitis 319)

milijarija: 223

žvakanje: 270 (vidi i “nicanje zubi”)

422


Sadržaj Draga majko! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kako se služiti dnevnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DNEVNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Djetetovo prvo slavlje: krštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tvoje dijete u prvom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pravo na život začetoga djeteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tvoje dijete u drugom mjesecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Cijepljenje u prvoj godini života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tvoje dijete u trećem mjesecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Tvoje dijete u četvrtom mjesecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Tvoje dijete u petom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Djetetova tjelovježba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Tvoje dijete u šestom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Tvoje dijete u sedmom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Tvoje dijete u osmom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Tvoje dijete u devetom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Tvoje dijete u desetom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Kalendar izbornih cijepljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Tvoje dijete u jedanaestom mjesecu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Tvoje dijete u dvanaestom mjesecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 DODATAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Majčino dojenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Mitovi i istine o dojenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Emocionalna privrženost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Deset zapovijedi za sigurnu privrženost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Poslijeporođajna depresija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Odbijanje od prsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Kalendar djetetove dohrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Uloga tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Dječje pjesme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Važni telefonski brojevi i adrese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Kazalo dječje hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

423


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: Recom, Zagreb Tiskano u kolovozu 2010.


Mama i dijete Mama i dijete

Ova jedinstvena knjiga je sveobuhvatni stručni priručnik o svemu što trebate znati o njezi svojega novorođenčeta kao i dnevnik u kojemu iz dana u dan možete bilježiti najznačajnije događaje i uspomene na prvu godinu djetetova života. Uz mnoštvo informacija o njezi djeteta knjiga je obogaćena i lijepim duhovnim citatima o ljubavi, djeci i obitelji, a u posebnom dodatku nalaze se i mnogobrojni savjeti i informacije za mlade majke. Ovaj priručnik – spomenar osim što je lijep dar za svaku mladu majku bit će i najdraža uspomena djetetu kada odraste!

Dnevnik i vodič kroz prvu godinu života vaše bebe

ISBN 978-953-235-213-9

VERBUM 148 kn

www.verbum.hr

VERBUM

VERBUM


Mama i dijete