Page 1

............................................................................................

Let duše Duhovni savjeti i misli svetaca

VERBUM


Francis Johnston je u knjizi Let duše u sedamnaest poglavlja priredio kompilaciju svetačke mudrosti o različitim temama, kao što su: Božja ljubav, molitva, spasenje, brak, svijet, poniznost, kajanje, Euharis­ tija, Blažena Djevica, pat­ nja, čistoća i vjera u Boga. Ovo je knjiga koja svakom svojom stranicom potiče, upućuje i krijepi čitatelja istinskim, katoličkim pogledom na život.


v


V. IZDANJE

VERBUM Split, 2013.


, Selected and Arranged by Francis W. Johnston © Copyright za hrvatski prijevod: Verbum, Split, 2003. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez pret­ hodne pisane suglasnosti nakladnika.

CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 242 JOHNSTON, Francis W. Let duše : duhovni savjeti i misli svetaca / odabrao i priredio Francis W. Johnston ; <prijevod Antonija Pavić>. - 5. izd. - Split : Verbum, 2013. - (Biblioteka Klasici katoličke kulture ; 5) Prijevod djela: The voice pf saints. ISBN 978-953-6197-53-8 150121080


PREDGOVOR

Kada razmišljamo o katoličkom nauku o općinstvu svetih, koje uključuje i povezuje sve članove Crkve na ovome i na onome svijetu i sve one koji iskreno traže Boga, postajemo svjesni divnoga jedinstva i sklada mističnog Tijela Kristova. Po općinstvu svetih od Krista, koji je Glava, neprekidno teku milost i duhovna bogatstva u sve dijelove Njegova mističnog Tijela. Mi imamo udjela u svim krepostima i zaslugama svetaca. Ono što pripada jednome, pripada svima. “Cjelokupno dobro koje su sveci ikada postigli”, kaže sv. Toma Akvinski, “priopćava se onima koji žive u ljubavi prema bližnjemu, jer su svi oni jedno.” Daljnje nas razmatranje o ovom čudesnom otajstvu vjere vodi do spoznaje o mogućnosti sudjelovanja u životu svetaca. Obilje svojega


6

LET DUŠE

teško stečenoga iskustva, postignutoga u svladavanju najtvrdokornijih poteškoća i osjećaja promašenosti u životu, u podnošenju brojnih različitih iskušenja, u konačnom svladavanju najtvrdokornijih napasti, sveci su predali na­ ma kao bogatu baštinu. Njihovi su savjeti plod pobjedničkoga življenja. Sjajnim primjerom svojih svetih života oni tvore savršenu nadopunu bujice duhovnih bogatstava koje mi od njih primamo po općinstvu svetih. Osim te mistične dimenzije, od velike nam pomoći može biti njihov nauk i primjer. Ova nam knjiga nudi upravo to. Na ovim ćete stranicama naći neprolazno duhovno blago probrano iz spisa, propovijedi i izreka svetaca. Ovaj izbor iz preobilne riznice katoličkih svetaca obogatit će svakoga tko uzme ovu knjigu u ruke.


PROLOG

Kršćanstvo je ispovijedanje Kristova života. Sv. Grgur Nazijanski (†395.)

Jedinstvo kršćanina s Isusom Kristom plemenitije je, intimnije i savršenije od jedinstva tijela i glave. Sv. Ivan Eudes (1601. – 1680.)

Mi smo također Krist jer smo Njegovi članovi, jer smo Njegovo Tijelo, jer je On naša Glava, jer je cijeli Krist Glava i Tijelo. Sv. Augustin (354. – 430.)

Po naravi je svatko ograničen na svoju osobnost, ali nadnaravno smo svi jedno. Učinjeni smo jednim Tijelom u Kristu, jer se hranimo jednim Tijelom. Budući da je Krist nedjeljiv, svi smo mi jedno u Njemu.


8

LET DUŠE

Stoga je On od Oca molio za nas da budu jedno kao što smo mi jedno. Sv. Ćiril Aleksandrijski (376. – 444.)

Kršćanski je život nastavak i dovršetak Kristova života u nama. Svatko treba biti Krist ovdje na zemlji, nastavljajući Njegov život i Njegova djela, radeći i pateći se na sveti i božanski način u Isusovu duhu. Sv. Ivan Eudes (1601. – 1680.)

Predajmo se stoga Bogu s velikom željom da započnemo živjeti na taj način i zamolimo Ga da uništi u nama svijet grijeha i uspostavi svoj život u našoj nutrini. Sv. Ivan Eudes (1601. – 1680.)


1.

KRŠĆANSKA DUŽNOST

Posveti sebe i posvetit ćeš društvo. Sv. Franjo Asiški (1181. – 1226.)

Kako ćemo izvršiti svoje kršćanske dužnosti u modernom svijetu? Kako primijeniti evanđeoske poruke u uzburkanosti modernoga života? Koje su naše obveze prema društvu? Prema svojim bližnji­ ma? Prema sebi? I iznad svega prema Bogu? Gdje ćemo u nesvetom svijetu pronaći svetost? Ta se temeljna pitanja nameću svakome od nas. Na njih nam odgovore darežljivo daju sveci i upozoravaju nas da idemo u suprotnom smjeru od onoga koji vodi u Život ukoliko ih ne razumijemo i predano ih ne nastojimo ostvariti.


10

LET DUŠE

Moraš biti svet na način na koji Bog hoće da budeš svet. Bog ne traži od tebe da budeš trapist ili pustinjak. On želi da posvetiš svijet i svoj svakodnevni život. Sv. Vinko Pallotti (1795. – 1850.)

Biti savršen u svom zvanju ne znači ništa drugo nego ispunjavati sve svoje staleške dužnosti dobro i samo na slavu Božju i Njemu za ljubav. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)

Dobro iskorišten život u vjernom je odgovaranju na milost i u dobrom korištenju danih talenata. Nema druge vjere osim te, a to je pravilo života jednako za sve. Bl. Théophane Vénard (1829. – 1861.)

Ovo je naša životna zadaća: radom i molitvom napredovati u milosti Božjoj dok ne postignemo onaj stupanj savršenosti u kojemu čista srca možemo gledati Boga. Sv. Augustin (354. – 430.)

Svi mi možemo postići kršćansku krepost i svetost bez obzira na životne uvjete i zvanje. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)

Oni koji se bave književnošću, koji su na znan­stvenim akademijama, u profesorskim fo­


KRŠĆANSKA DUŽNOST

11

teljama, u krugovima učenjaka mogu posta­ti sveci podjednako kao i oni koji su među grešnicima. Sv. Vinko Pallotti (1795. – 1850.)

Postat ćeš svetac izvršavajući točno svoje svakodnevne dužnosti. Sv. Marija Josipa Rossello (1811. – 1880.)

Moramo nastojati započeti svaki dan s novom gorljivošću. Želimo li napredovati u služenju Bogu započnimo svaki dan svojega života s novom gorljivošću. Držimo se u Božjoj prisutnosti koliko god je više moguće i nemajmo drugu nakanu ili cilj u svim svojim djelima osim božanske časti. Sv. Karlo Boromejski (1538. – 1584.)

Neka ti svaki dan tvojega postojanja bude kao prvi – kao da je početak – i uvijek djeluj s jednakom gorljivošću kao na dan kad si započeo. Sv. Antun Padovanski (1195. – 1231.)


12

LET DUŠE

Naša djela imaju svoj vlastiti jezik. Ona dokazuju ljubav više od riječi, jer kad govor utihne djela nastavljaju pripovijedati. Sv. Ćiril Jeruzalemski (315. – 386.)

Predložit ću vam način na koji Boga možete slaviti cijeli dan ako želite. Što god činili, činite to dobro i proslavili ste Boga. Sv. Augustin (354. – 430.)

Gospodin ne mjeri našu savršenost niti brojnošću niti veličinom naših djela, nego načinom na koji smo ih izvršili. Sv. Ivan od Križa (1542. – 1591.)

Čovjekov se uspjeh ne mjeri stvarnim tjelesnim naprezanjem niti prirodom zadatka, nego duhom vjere s kojim je izvršen. Sv. Franjo Ksaverski (1506. – 1552.)

Bog više uzima u obzir čistoću nakane s kojom su naša djela izvršena nego djela sama. Sv. Augustin (354. – 430.)

Malo djelo izvršeno s puno ljubavi prema Bogu daleko je izvrsnije od velikog učinjenog s manje ljubavi prema Bogu. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)


KRŠĆANSKA DUŽNOST

13

Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju. Sv. Terezija od Djeteta Isusa (1873. – 1897.)

U Božjim očima puno čini onaj tko radi najbolje što može, makar to bilo jako malo. Sv. Petar Alkantarski (1499. – 1562.)

Bog traži malo, ali daje puno. Sv. Ivan Zlatousti (347. – 407.)

Nisam sposoban izvršiti velika djela, ali želim činiti sve, čak i ono najmanje, na veću slavu Božju. Sv. Dominik Savio (1842. – 1857.)

Svaki trenutak dolazi nam bremenit Božjom zapovijedi, zatim prođe i uroni u vječnost ostajući u njoj zauvijek onakav kakvim smo ga mi učinili. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)

Upravo u ovom trenutku mogu, ako želim, postati Božji prijatelj. Sv. Augustin (354. – 430.)


14

LET DUŠE

Bog ne traži od nas savršenost za sutra, čak niti za večeras, nego samo za sadašnji trenutak. Sv. Madeleine Sophie Barat (1779. – 1865.)

Moramo imati na umu da je kršćanski život ponajprije život djelovanja. Rođeni smo za rad, ne za sanjarenje. Upamti da kršćanski živjeti znači djelovati, ne govoriti i sanjariti. Neka bude malo riječi a puno djela, i neka budu učinjena dobro. Sv. Vinko Pallotti (1795. – 1850.)

Svaka je pobožnost koja vodi lijenosti lažna. Moramo voljeti rad. Sv. Zita (†1278.)

Tvoje srce Bogu, a tvoje ruke radu. Sv. Marija Josipa Rossello (1811. – 1880.)

Radi bez prestanka; učini sva dobra djela koja možeš dok još imaš vremena. Sv. Ivan od Boga (1495. – 1550.)

Ljudska se narav umara čineći uvijek isto. Bog je to htio kako bismo se mogli vježbati u dvjema velikim krepostima: u ustrajnosti, koja


KRŠĆANSKA DUŽNOST

15

će nas dovesti do našega cilja, i u postojanosti, koja svladava poteškoće na putu. Sv. Vinko Paulski (1580. – 1660.)

Naš je zadatak voljeti ono što nam je Bog dao. Dao nam je i naše zvanje, takvo kakvo jest. Stoga ga volimo i ne gubimo svoje vrijeme čeznući za zvanjima drugih ljudi. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)

Ništa se ne čini zamornim ili bolnim kad radite za Gospodara koji dobro plaća, koji nagrađuje čak i čašu hladne vode danu iz ljubavi prema Njemu. Sv. Dominik Savio (1842. – 1857.)

Ova je misao potakla još jednog mladog sveca da piše o radosti koju nalazi usred zamorne mono­ tonije. Nalazim nebo usred lonaca i metli. Sv. Stanislav Kostka (1550. – 1568.)

 Trebamo upamtiti da vedro raspoloženje umno­ gome čini teret života podnošljivim.


16

LET DUŠE

Radost osnažuje srce i pomaže nam ustrajati u dobrom življenju. Stoga sluga Božji uvijek treba biti vedra duha. Sv. Filip Neri (1515. – 1595.)

Radostan i vedar duh postiže savršenost puno spremnije od melankoličnoga. Sv. Filip Neri (1515. – 1595.)

Sjetite se tijekom dana što je češće moguće da ste u Božjoj prisutnosti. Razmotrite što On čini, a što vi činite. Shvatit ćete da vas Njegove oči trajno gledaju pogledom punim neusporedive ljubavi. Sv. Franjo Saleški (1567. – 1622.)

Nisu nam potrebna krila da bismo Ga tražili, samo moramo pronaći mjesto gdje možemo biti sami i gledati Njega prisutnog u nama. Sv. Terezija Avilska (1515. – 1582.)

Možda ne postoji ništa važnije u svakodne­ vnom životu kršćanina od potrebe da pred ljudima svijetli svjetlom dobrog primjera. Trebamo živjeti i djelovati poput Krista – ne­ prekidno stavljajući pred oči svojih bližnjih tiho svjedočanstvo svojih djela i svoje gorljivosti.


KRŠĆANSKA DUŽNOST

17

Dobar je primjer najdjelotvorniji apostolat. Morate biti kao upaljene svjetiljke i sjati kao sjajni svijećnjak među ljudima. Svojim dobrim primjerom i svojim riječima potičite druge da upoznaju i zavole Boga. Sv. Marija Josipa Rossello (1811. – 1880.)

Naš život treba biti potpuno isprepleten vjerom i darežljivošću. Bl. Rafaela Marija (1850. – 1925.)

Najprije sam moraš vježbati sve što želiš naučiti druge. Sv. Bernardin Sienski (1380. – 1444.)

Misli dobro. Govori dobro. Čini dobro. Te će troje uz milost Božju dovesti čovjeka u nebo. Sv. Kamilo de Lellis (1550. – 1614.)


SADRŽAJ

Predgovor.................................................................5 Prolog........................................................................7 1. Kršćanska dužnost..............................................9 2. Nitko ne može služiti dvojici gospodara.......19 3. Neka bude volja Tvoja......................................30 4. Najveća zapovijed.............................................36 5. Ljubav na djelu..................................................43 6. Snaga molitve....................................................56 7. Poniznost............................................................73 8. Izazov čistoće.....................................................83 9. U napasti............................................................94 10. Pokajanje.........................................................107 11. Kruh života....................................................123 12. Nebo među nama..........................................139 13. Sačuvati Krista u obitelji..............................148 14. Vodič za mlade..............................................159 15. Smisao patnje.................................................171 16. Osloni se na Boga..........................................191 17. Evo ti Majke...................................................198 I na kraju ..............................................................216


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: Jafra Print I. izdanje tiskano u prosincu 2003. II. izdanje tiskano u travnju 2013.


Poznati katolički autor Francis Johnston je u Let duše, knjigu iznimne vrijednosti, uložio velik trud i puno vremena kako bi iz obilja duhovne literature izabrao i tematski rasporedio misli i savjete svetaca. Riječ je o najznačajnijim izrekama brojnih poznatih i omiljenih svetaca.


ISBN 978-953-6197-53-8

VERBUM 37 kn

9 789536 197538

www.verbum.hr

............................................................................................

Zašto su izreke svetaca tako poticaj­ ne, tako snažne i tako duboke? Istina je da su oni bili smrtnici poput nas, ali su njihovi životi u potpunosti bili predani služenju Bogu i spasenju duša. A kako ‘’iz obilja srca usta govore’’ (Mt 12,34), bili su sposobni prenijeti nam u samo nekoliko riječi veliku mudrost svojega života koji odiše ispunjenošću i radošću.

Let duše  

Ovo je knjiga koja svakom svojom stranicom potiče, upućuje i krijepi čitatelja istinskim, katoličkim pogledom na život.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you