Page 1

.....................................................

Jorge Mario Bergoglio

Papa Franjo

KORUPCIJA

Zlo našega vremena

VERBUM


»Grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti. Ona, prije svega, treba biti izliječena.« Mogu začuditi ove riječi iz usta Jorgea Marija Bergoglia, tada nadbiskupa Buenos Airesa, a danas pape Franje. Njegovo je propitivanje odlučno: korupcija ne predstavlja zbir grijeha, ma kako teških, a nije ni jedan od tolikih poroka srca. Ona je kvalitativno drukčije zlo. Korumpiran čovjek nije svjestan svojega stanja i postaje zarazan za društvo. Korupcija je paučina koja se širi, namećući suučesništvo. Ako je i prevladavalo mišljenje da se korupcija tiče prije svega onih na utjecajnim položajima, onih što imaju moć i vlast, nakon čitanja ove knjige biva razvidno da je korupcija puno šire zlo te da taj opasni virus može zahvatiti svakoga. Riječ je prije svega o mentalitetu kojemu bivamo podložni, a koji se na koncu može poistovjetiti s moralnom pokvarenošću koje nismo ni svjesni: pokvareno srce više ne vidi svoj grijeh, nego od njega čini životni stil, uzdižući ga na razinu vrline ili barem prihvaćene društvene danosti. Korupcija je korov našega vremena. Napada politiku, gospodarstvo, društvo. Prijeti i Crkvi. O ovomu moralnom raku koji je zahvatio mnoga društva, pa tako i hrvatsko, nekadašnji kardinal iz Buenos Airesa, a današnji Papa, nudi oštroumno promišljanje koje ide do korijena ove pojave i osvjetljava je autentičnom porukom evanđelja. Jasne riječi ohrabrenja za istinsko življenje kršćanstva te preobražaj srca i društva zaključuje rječitim pozivom: »Bit će dobro za nas da ponovimo jedni drugima: ‘Grješnik da, korumpiran ne!’«


Jorge Mario Bergoglio Papa Franjo KORUPCIJA – ZLO NAŠEGA VREMENA


Biblioteka:

FIDES 59.

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: Mario Marcos Ostojić Tatjana Margeta Grubišić-Čabo

Za nakladnika: Miro Radalj


Jorge Mario Bergoglio

Papa Franjo

KORUPCIJA Zlo našega vremena

VERBUM Split, 2013.


Naslov izvornika: Cardenal Jorge Mario Bergoglio, SJ, Corrupción y pecado. Algunas reflexiones en torno al tema de la corrupción © Editorial Claretiana, Buenos Aires, 2005 © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2013. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović, prof. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof. CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 174.7:343.352 BERGOGLIO, Jorge Mario Korupcija : zlo našega vremena / Jorge Mario Bergoglio (Papa Franjo) ; <prijevod Mario Marcos Ostojić, Tatjana Margeta Grubišić-Čabo>. - Split : Verbum, 2013. - (Biblioteka Fides ; 59) Prijevod djela: Corrupcion y pecado. ISBN 978-953-235-320-4 I. Korupcija -- Religijsko gledište 150209064


PREDGOVOR


KORUPCIJA – ZLO NAŠEGA VREMENA

Na sastancima s nadbiskupijskim i civilnim tijelima našega grada često se, gotovo neprestano, pojavljuje tema korupcije kao jedne od uobičajenih životnih pojava. Govori se o navodno korumpiranim osobama i institucijama koje su ušle u proces raspadanja i izgubile svoju bit, sposobnost bivanja, rasta, težnje k punini, služenja čitavu društvu. Nije to novost: otkada je čovjeka, uvijek je postojao ovaj fenomen koji je, očito, proces umiranja: korupcija postoji kada život umire. Učestalo primjećujem da se korupcija poistovjećuje s grijehom. U stvari, nije baš tako. Situacija grijeha i stanje korupcije dvije su različite stvarnosti, iako međusobno dubinski povezane. U ovakvoj mi se situaciji učinilo prikladnim ponovno objaviti članak koji sam napisao 1991. U to vrijeme mediji su posvećivali ovoj temi mnogo prostora i vremena. Bilo je 7


JORGE MARIO BERGOGLIO / PAPA FRANJO

to doba kada je Catamarca1 zaokupljala nacionalnu pozornost i mnogi su se čudili što je moguće da se takve stvari događaju. Potom smo se sve više privikavali na tu riječ… i na činjenice, kao da su dio svakodnevnoga života. Znamo da smo svi grješnici, ali je kolektivnoj svijesti kao novina pridodano da je korupcija naizgled dio normalna društvenoga života, denuncirana, ali prihvatljiva dimenzija građanskoga suživota. Ne želim ići u potankosti s primjerima, pune su ih novine. Nadbiskupija se okupila na skupštini. Ne možemo zaobići temu koja se, kao što sam rekao, pojavljuje u našim razgovorima i sastancima. Bit će dobro za nas da zajedno razmislimo o ovomu problemu, kao i o njegovu odnosu s grijehom. Bit će dobro za nas protresti dušu proročkom snagom evanđelja koje nas smješta u istinu o stvarima, uklanjajući izgovor da ljudska slabost, sjedinjena Catamarca je sjeverozapadna argentinska pokrajina u kojoj je 1991. bila mučki ubijena djevojka María Soledad Morales, a vlasti su pokušale zataškati slučaj budući da su ubojice bili sinovi lokalnih moćnika. Ovaj je slučaj izazvao golemu pozornost u cijeloj Argentini te je prema njemu snimljen i film (prim. prev.).

1

8


KORUPCIJA – ZLO NAŠEGA VREMENA

sa suučesništvom, stvara pogodan humus za korupciju. Bit će jako dobro za nas, u svjetlu Božje riječi, naučiti razaznati različita stanja korupcije koja nas okružuju i prijete da nas zavedu. Bit će dobro za nas ponoviti jedni drugima: “Grješnik da, korumpiran ne!” i kazati to sa strahom kako ne bismo stanje korupcije prihvatili kao još jedan grijeh. “Grješnik da.” Kako je lijepo moći to osjetiti i izgovoriti i u istomu trenutku predati se milosrđu Oca koji nas ljubi i čeka u svakomu trenutku. “Grješnik da”, kako je govorio carinik u hramu (“Bože, milostiv budi meni grešniku!”, Lk 18,13); kako je osjetio i izrekao Petar, prvo riječima (“Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine”, Lk 5,8) pa potom suzama čuvši te noći pjev pijetla, trenutak koji je genijalnost J. S. Bacha uobličila u uzvišenu ariju Erbarme dich, mein Gott (Milostiv budi meni, Gospodine). “Grješnik da”, kako nas Isus poučava da je rekao izgubljeni sin: “Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom” (Lk 15,21) i potom nije mogao nastaviti govoriti, već je zanijemio od topla zagrljaja oca koji ga je čekao. “Grješnik da”, kako Crkva traži od nas da izgovorimo na početku mise 9


JORGE MARIO BERGOGLIO / PAPA FRANJO

i svaki put kada pogledamo raspetoga Gospodina. “Grješnik da”, kako je rekao David kada mu je prorok Natan otvorio oči proročkom snagom (2 Sam 12,13). Ali kako je teško da proročka snaga pogodi korumpirano srce! Tako je zaštićeno zadovoljstvom svoje samodostatnosti da ne dopušta nikakvo preispitivanje. “Sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu” (Lk 12,21). Osjeća se udobno i sretno poput onoga čovjeka koji je planirao graditi nove žitnice (Lk 12,16–21), a ako mu situacija postane teška, poznaje sve prečace za bijeg, kao što je učinio nepošteni upravitelj (Lk 16,1–8) koji je najavio buenosairesku filozofiju “budala je tko ne krade”.2 Korumpiran je čovjek izgradio samopoštovanje utemeljeno upravo na ovomu tipu prevarantskoga ponašanja; prolazi kroz život nepoštenim prečacima po cijenu vlastitoga i tuđega dostojanstva. Korumpiran čovjek ima izraz lica koji govori: nisam to bio ja, “lice sa svetačke sličice”, kako je govorila moja baka. Zaslužio bi doktorat honoris causa u društvenoj kozmetologiji. A najgo “Budala je tko ne krade” stih je poznatoga argentinskog tanga Cambalache (prim. prev.).

2

10


KORUPCIJA – ZLO NAŠEGA VREMENA

re od svega je što na kraju u to povjeruje. I kako je teško da tu prodre proroštvo! Stoga, premda govorimo “grješnik da”, snažno viknimo: “ali korumpiran ne”. Jedna od značajki korumpirana čovjeka nasuprot proroštvu izvjesni je kompleks neupitnosti. Na svaku se kritiku vrijeđa, diskreditira osobu ili instituciju koja je upućuje, čini tako da ukloni svaki moralni autoritet koji ga može kritizirati, pribjegava sofizmu i nominalističko-ideološkomu ekvilibrizmu kako bi se opravdao, obezvrjeđuje druge i napada uvrjedama one koji misle drukčije (usp. Iv 9,34). Korumpiran se čovjek obično nesvjesno proganja, a razdraženost koju u njemu izaziva to samoproganjanje tolika je da je projicira na druge te se iz osobe koja proganja samu sebe pretvara u progonitelja drugih. Sveti Luka prikazuje bijes ovakvih ljudi (usp. Lk 6,11) pred Isusovom proročkom istinom: “A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.” Proganjaju namećući režim terora svima koji im proturječe (usp. Iv 9,22) i osvećuju im se isključujući ih iz društvenoga života (usp. Iv 9,34–35). Boje se svjetla jer je njihova duša 11


KORUPCIJA I GRIJEH Neka promišljanja o temi korupcije


KORUPCIJA – ZLO NAŠEGA VREMENA

SADRŽAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 KORUPCIJA I GRIJEH Neka promišljanja o temi korupcije . . . . . . . 15 Metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Imanencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pretvaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Uspoređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Od usporedbe do suda . . . . . . . . . . . . . . 29 I od suda do besramnosti . . . . . . . . . . . . 30 Trijumfalizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gledajući Isusovo doba . . . . . . . . . . . . . 37 Rezimirajući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Korupcija osoba posvećenog života . . . 43

51


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: JAFRA PRINT, Solin Tiskano u svibnju 2013.


Jorge Mario Bergoglio rođen je u Buenos Airesu 1936. Zaređen je za svećenika 1969. u Družbi Isusovoj, a 25. lipnja 1992. zaređen je za biskupa. Nadbiskupom Buenos Airesa postao je 1998. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 21. veljače 2001. Sudjelovao je na konklavama na kojima je Benedikt XVI. izabran za papu. Za papu je izabran 13. ožujka 2013. te je uzeo ime Franjo.


»Mogli bismo reći da se grijeh oprašta, a korupcija se ne može oprostiti. Jednostavno stoga što u temelju svakoga koruptivnog ponašanja postoji zamor transcendencije: pred Bogom koji se ne umara opraštati korumpiran se čovjek uzdiže kao samodostatan u izražavanju svojega spasenja: umara se od traženja oprosta.« *** »Grješnik, priznavši se takvim, na neki način prihvaća lažnost blaga kojemu se priklonio ili se priklanja… Za razliku od njega, korumpiran čovjek podvrgao je svoj porok ubrzanu tečaju dobra odgoja; skriva svoje pravo blago, ne tako da ga krije od tuđih pogleda, već tako da ga ponovno elaborira kako bi bilo društveno prihvatljivo.«

ISBN 978-953-235-320-4

VERBUM 49 kn

9 789 532 35 320 4

www.verbum.hr

VERBUM

Korupcija - Zlo našega vremena  

Korupcija je korov našega vremena. Napada politiku, gospodarstvo, društvo. Prijeti i Crkvi. O ovomu moralnom raku koji je zahvatio mnoga dru...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you