Page 1

ISBN 978-953-235-102-6

VERBUM

BIBLIJA

kardinal Vinko Puljić

ZA MLADE

»Dok budu čitali ove zgode iz Svetoga pisma, mladi će upijati duh i poruku Riječi Božje te svoje životne snove usklađivati s Božjim planom... Njima te njihovim roditeljima i odgojiteljima želim radosno čitanje i stupnjevito usvajanje ovih Božjih poruka.«

ILustrIrAnA

ILustrIrAnA

Ilustrirana Biblija za mlade sadrži odabrane biblijske tekstove u njihovu izvornom obliku, popraćene bogatim i privlačnim ilustracijama koje pomažu lakšem razumijevanju te boljem pamćenju biblijskog teksta. Mladima se tako na suvremen način približava Sveto pismo počevši od Knjige Postanka do Otkrivenja te im se omogućavaju jasne spoznaje o Božjem stvaranju svijeta, njegovu djelovanju u ljudskoj povijesti i upravljanju njome. Osim toga Ilustrirana Biblija za mlade sadrži i mnoštvo pripovijesti o ključnim biblijskim likovima, izvješća o Isusovu rođenju, njegovim ozdravljenjima, čudima, muci, smrti i uskrsnuću, o napredovanju i širenju kršćanske vjere, posljednjim vremenima i događajima vezanim za njih. Zahvaljujući svom sadržaju i ilustracijama, Ilustrirana Biblija za mlade knjiga je za svaku obitelj i zajednicu mladih te odlično sredstvo za školsku i župnu katehezu.

VERBUM

BIBLIJA ZA MLADE

VERBUM


Za

od

prigodom

dana


ILUSTRIRANA

BIBLIJA ZA MLADE

Ilustrirao: Zbigniew Freus

VERBUM


Naslov izvornika: BIBLIA DLA RODZINY Copyright © 2004 by VOCATIO INTERNATIONAL Publishing House Sva prava pridržana. The Artwork of The Family Bible Copyright © 2004 by VOCATIO INTERNATIONAL Publishing House, Warsaw, Poland Sva prava pridržana. Imprimatur za izvorno izdanje: Kuria Metropolitalna Warszawska, 9. ožujka 2004. Imprimatur za hrvatsko izdanje: Biskupska konferencija BiH br. 153/07 od 30. svibnja 2007. Copyright © za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2007. Ovlašteno izdanje. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. U Ilustriranoj Bibliji za mlade korišten je tekst Biblije u prijevodu dr. Ivana Ev. Šarića objavljen u izdanju Hrvatskog biblijskog društva, Vrhbosanske nadbiskupije i Verbuma 2006. godine. Copyright © za biblijski tekst: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb Sva prava pridržana.

Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr

Tiskano u Poljskoj

ISBN 978-953-235-102-6 CIP dostupan u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, 470612002 ISBN 978-953-235-103-3 (kožni uvez) CIP dostupan u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, 470612012


PREDGOVOR

Mladi i odrasli čitatelji naći će u ovoj knjizi oko 260 zgoda iz Staroga i Novoga zavjeta koje su ilustrirane slikama u boji da bi ih pozornije čitali i lakše pamtili. Kako bi se čitatelji neposredno upoznali sa Svetim pismom zgode donose izvorni biblijski tekst u prijevodu moga prethodnika, vrhbosanskog nadbiskupa Ivana Šarića (1871.– 1960.), koji je urađen po nalogu hrvatskih biskupa, a u popravljenom izdanju dalo ga je prirediti Hrvatsko biblijsko društvu u Zagrebu te tiskalo u prosincu 2006. Zahvaljujem djelatnicima Verbuma za to, jer time pridonose da Šarićeva Biblija naiđe kod čitatelja hrvatskoga govornog područja na prijem kakav zaslužuje. Odlomci iz Svetoga pisma čitaju se u liturgiji Crkve, u kućnim i grupnim molitvenim susretima, u osobnoj molitvi, u dušobrižništvu, u teološkom studiju, u župnoj i školskoj katehezi, u pojedinačnom i skupnom proučavanju. Zgode odabrane za ovu knjigu namijenjene su mladima i onima koji s njima rade: roditelji, vjeroučitelji, pastoralni djelatnici. Priređivači su slijedili raspored pojedinih knjiga u kanonu Katoličke Crkve, nudeći najprije zgode iz Staroga zavjeta od izvještaja o stvaranju do izbavljenja Židova u Knjizi o Esteri, zatim iz Novoga zavjeta od najave Krstiteljeva rođenja do Ivanova viđenja novoga neba i nove zemlje u Knjizi Otkrivenja. Ove zgode su odvojene i zaokružene cjeline koje mladi čitatelji i njihovi odgojitelji u vjeri mogu odabirati po vlastitom izboru i u skladu sa svojim programom rada. Osobito će biti prikladno pronalaziti zgode koje se čitaju u liturgiji Crkve tijekom godine te se po njima pripravljati za župnu misu. Prednost je što je u hrvatskom izdanju ove knjige točno zabilježeno iz kojeg je poglavlja pojedine biblijske knjige uzeta određena zgoda. Čitatelji koji se potrude nabaviti liturgijski kalendar ili izdanje Novoga zavjeta s podatcima o čitanjima za nedjelje i blagdane tokom liturgijske godine, moći će lagano u Ilustriranoj Bibliji za mlade naći odlomak ili zgodu o kojoj će slušati u liturgiji zajednice. U ovoj knjizi ponuđene su uglavnom narativne zgode iz Biblije koje mogu privlačiti i oplemenjivati maštu mladih. Zbog posebne svrhe knjige nije bilo mjesta za tekstove iz mudrosnih knjiga i Psalama, ali upravo iz tih dijelova Biblije vidimo važnost Riječi 5


Božje za život pojedinca i zajednice. Tako nadahnuti pisac Psalma 147 poziva vjernike da slave Boga koji boravi u svome narodu, pribavlja mir njegovim granicama i siti ga pšenicom najboljom te mu daje svoju Riječ kao trajno svjetlo kroz život: Pošalje svoju riječ i sve se rastopi; dahne svojim dahom i vode poteku. Objavi svoju riječ Jakovu, svoje odredbe i zakone Izraelu. Nijednom drugom narodu tako ne učini, ne naučiše njegove zapovijedi. Aleluja! (Ps 147,18-20) Slično u mudrosnom Psalmu 119, koji ima 22 kitice s po 8 stihova a svaka kitica počinje novim slovom hebrejske abecede, sveti pjesnik zahvaljuje za dar Riječi Božje te s radošću ističe: Svjetiljka je nozi mojoj riječ tvoja, svjetlo stazi mojoj. Zakleh se i to ću održati, slijediti tvoje pravedne odluke. Pretrpio sam previše, Gospode. Poživi me po riječi svojoj. (Ps 119,105-107) Dok budu čitali ove zgode iz Svetoga pisma, mladi će upijati duh i poruku Riječi Božje te svoje životne snove usklađivati s Božjim planom o samima sebi, o onima koji ih vole i od kojih ovise te o vjerničkoj i političkoj zajednici kojoj s ponosom pripadaju. Njima te njihovim roditeljima i odgojiteljima želim radosno čitanje i stupnjevito usvajanje ovih Božjih poruka. Sarajevo, 28. svibnja 2007.

Vinko kardinal Puljić, nadbiskup vrhbosanski i i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

6


SADRŽAJ Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 STARI ZAVJET Stvaranje svijeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sve je bilo dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bog stvara muškarca i ženu . . . . . . . . . . . . . . . . Zemaljski raj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istočni grijeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izgon iz raja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kajin i Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kajinov zločin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noa gradi korablju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulazak u korablju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nada u izbavljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestanak potopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Babilonska kula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomiješan jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abramov poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Božje obećanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abraham posreduje za Sodomu . . . . . . . . . . . Propast Sodome i Lotovo izbavljenje . . . . . . . . Izakovo rođenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abraham i Izak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrahamova poslušnost Bogu . . . . . . . . . . . . . Žena za Izaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebeka postaje Izakova žena . . . . . . . . . . . . . . .

13 14 17 18 18 21 22 22 24 27 28 28 31 31 32 33 34 37 39 40 40 42 44

Rođenje Ezava i Jakova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezav prodaje pravo prvorodstva . . . . . . . . . . . . Rebekina lukavština . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razdor u obitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakovljev san. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borba s Bogom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josip i njegova braća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josipovi snovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osveta braće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braća prodaju Josipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josip u Egiptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potifarova žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josip u tamnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faraonov san . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josipovo uzvišenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josipova braća idu u Egipat . . . . . . . . . . . . . . . . Josipova braća u Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josipova braća idu opet u Egipat. . . . . . . . . . . . Zlatni pehar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josip se otkriva svojoj braći . . . . . . . . . . . . . . . . Nevolje Izraelaca u Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . . . Mojsijevo spašavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mojsije bježi u zemlju Midjan . . . . . . . . . . . . . . Gorući grm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mojsije je zabrinut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faraonova tvrdokornost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egipatske pošasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 45 46 47 47 49 50 51 52 54 55 56 56 60 62 65 66 67 68 70 72 72 76 76 78 79 80

7


Zadnja pošast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Pashalno janje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Izlazak iz Egipta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Prijelaz preko Crvenoga mora. . . . . . . . . . . . . . 88 U pustinji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Gora Sinaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Deset zapovijedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zlatno tele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Obnova saveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Obećana zemlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Pobuna Izraelaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Četrdesetogodišnja kazna . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Mojsijeva smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Uhode u Jerihonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Dogovor s Rahabom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Crvena vrpca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Priprave za prijelaz preko Jordana . . . . . . . . . 111 Prijelaz preko Jordana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Osvajanje Jerihona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Proročica Debora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Gideon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Izbor ratnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 U neprijateljskom taboru . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Gideonova pobjeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Samson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Samson i Dalila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Samsonova osveta i smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Noemi i njezine snahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rutina vjernost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Na Boazovu polju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Boaz se ženi Rutom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Anina žalost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Ana i Penina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Molitva iz dubine srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Samuelovo djetinjstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Samuelova služba u Hramu . . . . . . . . . . . . . . . 138 Gospodin zove Samuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Izrael traži kralja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Šaulovo pomazanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 David pomazan za kralja . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 David na Šaulovu dvoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Oholi div. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

8

Pastir David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golijat izaziva izraelsku vojsku. . . . . . . . . . . . David i Golijat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šaul postaje ljubomoran na Davida . . . . . . . . Prijateljstvo za cijeli život. . . . . . . . . . . . . . . . . David bježi od Šaula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David pošteđuje Šaulu život. . . . . . . . . . . . . . . Šaulova i Jonatanova smrt . . . . . . . . . . . . . . . . David postaje kralj Izraela . . . . . . . . . . . . . . . . Davidov grijeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidovo kajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomonova vladavina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomon gradi Hram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salomonova mudrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posjet kraljice od Sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilija i Baalovi proroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilija moli za kišu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilijino uznesenje na nebo . . . . . . . . . . . . . . . . . Elizej postaje prorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udovičino ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jona ne sluša Božji nalog . . . . . . . . . . . . . . . . . Oluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obraćenje Ninive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bog je dobar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razorenje Jeruzalema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel i njegovi prijatelji . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielova vjernost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nemoćni gataoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tumačenje sna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ognjena peć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baltazarova gozba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel u lavljoj jami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraljeva gozba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vašti pada u nemilost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estera postaje kraljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraljev dekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esterin plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estera spašava svoj narod. . . . . . . . . . . . . . . . . Haman obješen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novi dekret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobjeda Judejaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149 149 150 152 153 154 156 158 158 161 163 165 166 168 170 172 175 177 178 180 183 185 186 188 190 193 194 195 196 199 200 204 206 207 208 208 208 213 214 214 217


NOVI ZAVJET Navještenje Zahariji u Hramu. . . . . . . . . . . . . Rođenje Ivana Krstitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navještenje Isusova rođenja. . . . . . . . . . . . . . . Marijin pohod Elizabeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josipove sumnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusovo rodoslovlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Put u Betlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusovo rođenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastiri i anđeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poklon mudraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darovi za Isusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prikazanje u Hramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijeg u Egipat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokolj nevine dječice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povratak u Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusovo djetinjstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Put u Jeruzalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus u Hramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivan Krstitelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusovo krštenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Početak Isusova javnog djelovanja . . . . . . . . . Kušnja u pustinji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prvi učenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čudesan ribolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svadba u Kani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus razgovara s Nikodemom . . . . . . . . . . . . . Čišćenje Hrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus i Samarijanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 222 224 225 228 228 230 233 235 236 238 240 242 245 246 248 248 250 252 254 254 256 256 258 258 261 262 264 266

Ozdravljenje uzetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziv Mateja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozdravljenje bolesnoga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izbor i poslanje dvanaestorice. . . . . . . . . . . . . Propovijed na gori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus i grješnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vjera rimskog satnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o ljiljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o sijaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o kukolju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druge prispodobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stišana oluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozdravljenje opsjednutoga. . . . . . . . . . . . . . . . Uskrišenje Jairove kćeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slanje apostola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smrt Ivana Krstitelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poučavanje mnoštva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus hrani pet tisuća ljudi. . . . . . . . . . . . . . . . . Isus hoda po vodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrova sumnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozdravljenje slijepca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vjera jedne strankinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrova ispovijest o Isusu. . . . . . . . . . . . . . . . . Preobraženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najveći u kraljevstvu nebeskom . . . . . . . . . . . Opraštanje među braćom . . . . . . . . . . . . . . . . Upute učenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deset gubavaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolazak kraljevstva Božjega . . . . . . . . . . . . . . Preljubnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milosrdni Samarijanac. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268 269 270 272 274 276 278 280 280 283 285 287 288 290 291 295 296 298 301 301 302 302 305 307 308 309 310 310 310 312 314

9


Prispodoba o minama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povratak učenika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marta i Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Molitva Gospodnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobri pastir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus uskrisuje Lazara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Učenje u prispodobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povratak izgubljenoga sina . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o mudrom upravitelju . . . . . . . . . Bogataš i Lazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustrajnost u molitvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus blagoslivlja djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogati mladić. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opasnost od bogatstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o radnicima u vinogradu . . . . . . Farizej i carinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprez pred pismoznancima . . . . . . . . . . . . . . Zakej carinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomazanje u Betaniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesijanski ulazak u Jeruzalem . . . . . . . . . . . . Porez caru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izgon trgovaca iz Hrama . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozdravljenja u Hramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dar siromašne udovice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravila za život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prispodoba o deset djevica. . . . . . . . . . . . . . . . Judina izdaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Priprava Vazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzor sluge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus pere učenicima noge . . . . . . . . . . . . . . . . . Učitelj i Gospodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posljednja večera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus predskazuje Petrovo zatajenje . . . . . . . . . Put, istina i život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U Getsemanskom vrtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

315 317 317 317 319 320 323 325 327 327 328 331 332 333 334 336 336 336 338 341 342 342 344 347 347 348 351 352 353 354 354 356 358 358 360

Isus uhićen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrovo zatajenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus pred Velikim vijećem . . . . . . . . . . . . . . . . Isus pred Pilatom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus pred Herodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vojnici izruguju Isusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koga da vam pustim? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus osuđen na smrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Križni put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus raspet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus izrugivan na križu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobri razbojnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusova smrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isusov ukop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prazni grob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus je uskrsnuo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isus se ukazuje učenicima . . . . . . . . . . . . . . . . Nevjerni Toma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mreža puna riba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sveopće poslanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzašašće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silazak Duha Svetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petar iscjeljuje uzetoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petar i Ivan pred Velikim vijećem . . . . . . . . . Čudesno oslobođenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stjepanovo mučeništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziv Savlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savao (Pavao) postaje kršćanin. . . . . . . . . . . . Petrovo viđenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U Kornelijevoj kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radosna vijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavao i Sila u tamnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavao propovijeda u Damasku i Jeruzalemu . . Pavlova putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na putu prema Jeruzalemu . . . . . . . . . . . . . . . Pavao uhićen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavao se priziva na carski sud . . . . . . . . . . . . . Oluja na moru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavao u Rimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavlove poslanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otkrivenje Ivana Apostola. . . . . . . . . . . . . . . . Novi Božji svijet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363 364 366 369 370 372 375 375 376 376 379 379 380 383 384 386 388 389 390 392 392 394 396 397 398 400 402 402 404 406 406 406 408 408 409 410 412 413 416 419 420 422


STARI ZAVJET


STVARANJE SVIJETA Postanak 1

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. Tada reče Bog: »Neka bude svjetlost!« i bî svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I nasta večer i nasta jutro: prvi dan. Tada reče Bog: »Neka bude svod posred voda i neka rastavi vodu od vode!« Tako učini Bog svod i rastavi vode pod

svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. Svod nazva Bog nebo. I nasta večer i nasta jutro: drugi dan. Tada reče Bog: »Neka se voda pod nebom skupi na jednom mjestu, i neka se pokaže kopno!« I tako se dogodi. Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog da je bilo dobro. Tada reče Bog: »Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi sjeme i plodonosno drveće što rađa plodove prema svojoj vrsti, plodove što u sebi samima nose svoje sjeme na zemlji!« I tako se dogodi. Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje što nosi sjeme i drveće, što rađa svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog da je bilo dobro. I nasta večer, nasta jutro: treći dan. Tada reče Bog: »Neka budu nebeska svjetlila na svodu, da rastavljaju dan od noći kao znakovi, neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine! Neka svijetle na nebeskome svodu, da rasvjetljuju zemlju!« I tako se dogodi. Bog stvori dva velika nebeska svjetlila, veće da vlada danom i manje, da vlada noću; uz to još (stvori) zvijezde, Bog ih postavi na svod da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je bilo dobro. I nasta večer, i nasta jutro: četvrti dan. 13


SVE JE BILO DOBRO Postanak 1 – 2

Tada reče Bog: »Neka vrvi voda posvuda od živih bića i ptice neka lete iznad zemlje po nebeskome svodu.« I vidje Bog da je bilo dobro. I blagoslovi ih Bog. I nasta večer, i nasta jutro: peti dan. Tada reče Bog: »Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje što gmižu, i zemaljske zvijeri, sve po njihovoj vrsti!« I tako se dogodi. I vidje Bog da je bilo dobro. I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega što ga je bio stvorio i učinio. U vrijeme kad Gospodin Bog stvori zemlju i nebo nije još bilo na zemlji nikakva poljskoga grmlja i na poljima još nije raslo nikakvo bilje. Jer Gospodin Bog nije još pustio dažda na zemlju. I nije bilo ljudi da obrađuju zemlju.

14


16


BOG STVARA MUŠKARCA I ŽENU Postanak 2

Tada načini Gospodin Bog čovjeka od zemaljskog praha i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće. Tada reče Gospodin Bog: »Nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje.« I dovede Gospodin Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske što ih je bio učinio od zemlje pred Adama, da vidi kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati. Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim. Ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica koja bi mu pristajala. Zato Gospodin Bog pusti dubok san na Adama. Kad je bio zaspao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Gospodin Bog načini ženu od rebra što ga je bio uzeo Ada-


mu i dovede je Adamu. Adam povika: »Ta je napokon kost od mojih kostiju i meso od mojega mesa. Ona će se zvati mužica, jer je uzeta od muža.« Zato ostavlja muž oca i majku i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo. Oboje, Adam i njegova žena, bili su goli, pa ipak se nisu stidjeli jedno pred drugim.

ZEMALJSKI RAJ Postanak 2

Tada zasadi Gospodin Bog daleko na istoku vrt u Edenu i stavi tamo čovjeka kojega je bio načinio. I dade Gospodin Bog te niče iz zemlje svakojako drveće, ugodno za pogled i dobro za jelo, drvo života usred vrta i drvo spoznaje dobra i zla. Od Edena dolazila je rijeka da natapa vrt, i ona se kod izlaza iz njega dijelila u četiri rukavca. Uze dakle Gospodin Bog čovjeka i stavi ga u vrt edenski, da ga obrađuje i uzgaja. A dade Gospodin Bog čovjeku ovu zapovijed: »Sa svakoga drveta u vrtu smi18

ješ jesti; samo s drveta spoznaje dobra i zla ne jedi! Jer čim bi s njega jeo, morao bi umrijeti.«

ISTOČNI GRIJEH Postanak 3

Zmija je bila lukavija od svih životinja zemaljskih što ih je bio učinio Gospodin Bog. Ona reče ženi: »Je li doista kazao Bog da ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu?« Žena odgovori zmiji: »Od plodova drveća u vrtu smijemo jesti. Samo od plodova drveta što stoji usred vrta zapovjedio je Bog: ‘Od toga ne smijete jesti, pa ni dotaknuti ga, inače morate umrijeti.’«


Zmija odvrati ženi: »Nikako ne ćete umrijeti. Štoviše, zna Bog da će vam se otvoriti oči čim s njega budete jeli, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate što je dobro i zlo.« Sada istom vidje žena kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poželjan, jer daje spoznaju. I ona uze od njegova ploda i pojede. I mužu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega; i on također pojede. Tada se oboma otvoriše oči i oni opaziše da su bili goli. Zato spletoše smokvino lišće i načiniše sebi od njega pregače.


ISBN 978-953-235-102-6

VERBUM

BIBLIJA

kardinal Vinko Puljić

ZA MLADE

»Dok budu čitali ove zgode iz Svetoga pisma, mladi će upijati duh i poruku Riječi Božje te svoje životne snove usklađivati s Božjim planom... Njima te njihovim roditeljima i odgojiteljima želim radosno čitanje i stupnjevito usvajanje ovih Božjih poruka.«

ILustrIrAnA

ILustrIrAnA

Ilustrirana Biblija za mlade sadrži odabrane biblijske tekstove u njihovu izvornom obliku, popraćene bogatim i privlačnim ilustracijama koje pomažu lakšem razumijevanju te boljem pamćenju biblijskog teksta. Mladima se tako na suvremen način približava Sveto pismo počevši od Knjige Postanka do Otkrivenja te im se omogućavaju jasne spoznaje o Božjem stvaranju svijeta, njegovu djelovanju u ljudskoj povijesti i upravljanju njome. Osim toga Ilustrirana Biblija za mlade sadrži i mnoštvo pripovijesti o ključnim biblijskim likovima, izvješća o Isusovu rođenju, njegovim ozdravljenjima, čudima, muci, smrti i uskrsnuću, o napredovanju i širenju kršćanske vjere, posljednjim vremenima i događajima vezanim za njih. Zahvaljujući svom sadržaju i ilustracijama, Ilustrirana Biblija za mlade knjiga je za svaku obitelj i zajednicu mladih te odlično sredstvo za školsku i župnu katehezu.

VERBUM

BIBLIJA ZA MLADE

VERBUM

Ilustrirana Biblija za mlade - bijela  

Ilustrirana biblija za mlade sadrži odabrane biblijske tekstove u njihovu izvornom obliku, popraćene bogatim i privlačnim ilustracijama koje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you