Page 7

Popratna riječ prvomu hrvatskom izdanju

Dinamičan i pobožan savojski biskup, sv. Franjo Saleški, objavio je 1609. godine knjigu Uvod u pobožni život (potom popularno nazvanu Filotea, po mladoj osobi kojoj se u djelu obraća), koja je uz Sveto pismo i Nasljeduj Krista Tome Kempenca zasigurno najčitanije duhovno djelo svih vremena. U želji da svoje bogato duhovno iskustvo podijeli sa svojim suvremenicima sv. Franjo Saleški piše ovo remek-djelo duhovnosti u kojemu naglašava kako je svaki čovjek pozvan na duhovni život, kao i na rast u pobožnosti i svetosti neovisno o društvenomu položaju i zanimanju, dajući konkretne naputke kako to ostvarivati u svakodnevici. Knjigu je namijenio čovjeku svojega vremena te je upravo zbog toga njegovo djelo postalo odmah jako čitano jer je sadržavalo aktualnu životnost i pisano je tada uobičajenim stilom, razumljivim njegovim suvremenicima. Danas, s preko četirsto godina od nastanka, jasno da su i izričaj i stil Franjina djela pomalo arhaični. Osim toga, životne su okolnosti suvremenoga čovjeka drukčije pa izvorna Filotea uglavnom nije do kraja bliska suvremenomu naraštaju. Stoga pred 5

Filotea 21. stoljeća  

Filotea 21. stoljeća pred čitatelja stavlja suvremenu obradu knjige koja je uz Sveto pismo i Nasljeduj Krista Tome Kempenca zasigurno najčit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you