Page 12

FATIMA – CIJELA ISTINA

U jakom liturgijskom vremenu Velikoga tjedna župnik Manuel Joaquim de Oliveira izbjegavao je krstiti djecu mlađu od tjedan dana tako da je Antonio, koji je htio krstiti kćer prije Uskrsa, kao datum rođenja naveo 22. ožujka. Krštenje se slavilo 30. ožujka u župnoj crkvi u Fatimi, a ime Lucija odabrao je otac mlade kume Marije Rose, imenjakinje i kumčeta Lucijine majke Marije. Lucija je imala sretno djetinjstvo, obavljala je kućanske poslove, a sestra Maria dos Anjos, koja je od nje bila starija šesnaest godina, učila ju je šivati. Majka Maria poučavala je djecu katekizmu i u kući ih je pripravljala za primanje prve pričesti, u čemu je mala Lucija rado sudjelovala. Kad je imala šest godina, izrazila je želju da primi prvu svetu pričest. Župnik je smatrao da je još premlada, ali jedan drugi svećenik, otac Cruz iz Lisabona, pristao ju je ispitati katekizam i ustanovio da je prikladno pripravljena. Mnogo godina poslije vidjelica je pisala o svojoj prvoj ispovijedi, nakon koje joj je svećenik predložio da se pomoli Gospi da se ona brine o njezinu srcu: „U crkvi je bilo više Gospinih kipova. No, kako su moje sestre uređivale oltar posvećen Gospi od Ružarija, ja sam se običavala moliti pred tom Gospom, pa sam i taj put otišla tamo. Sa svim žarom za koji sam tada bila sposobna, zamolila sam je da sačuva moje siroto srce samo za Boga. Nakon što sam tu poniznu molbu ponovila više puta očiju uperenih u kip, učinilo mi se da mi se Gospa osmjehnula i da mi je pogledom i gestom punom dobrote izrazila svoj pristanak. Obuzela me tolika radost da sam jedva uspijevala izustiti koju riječ.“6 10

Fatima  

Ova izvanredna knjiga, objavljena u povodu stote obljetnice ukazanja u Fatimi, na nov i izvanredan način osvjetljava ovaj epohalni događaj k...

Fatima  

Ova izvanredna knjiga, objavljena u povodu stote obljetnice ukazanja u Fatimi, na nov i izvanredan način osvjetljava ovaj epohalni događaj k...

Advertisement