Issuu on Google+

Joseph Ratzinger

ISBN 978-953-235-285-6

VERBUM 68 kn

www.verbum.hr

VERBUM

Dođi, Duše Presveti ....................................................................

Pluća imaju smisla samo ondje gdje ima zraka; samo ondje gdje ima zraka, može se disati i može postojati život. Ono što ovaj tajanstveni element zraka znači za biološki život, to sveto, Duh Sveti, znači za svaki duh. Samo ondje gdje se njega diše, može postojati ljudsko biće, čovještvo, samo tu naš duh može istinski živjeti.

Joseph Ratzinger

U današnjoj je teologiji, kao i u religioznoj praksi, vrlo aktualno pitanje o Duhu Svetomu. Joseph Ratzinger (papa Benedikt XVI.) u svojim duhovskim propovijedima iznosi raznolikost misli i ideja o ovoj uzbudljivoj temi: što Sveto pismo i tradicija konkretno govore o Duhu Svetomu? U čemu leži značenje Duha Svetoga za svakidašnjicu i za stvarni kršćanski život? Idući puno dalje od teološke teorije, Papa pokušava osvijetliti pojedine putove Duha Svetoga i povezati ih s konkretnim kršćanskim životom te tako razotkriti barem jedan dio svega onoga otajstvenog o Duhu Svetomu.

Joseph Ratzinger

Dođi, Duše Presveti

VERBUM


Joseph Ratzinger DOĐI, DUŠE PRESVETI


Biblioteka:

FIDES 56.

Urednik: mr. sc. Petar Balta

Prijevod: dr. fra Ivan Ivanda

Redaktura: Bruno Petruťić, mag. theol.

Za nakladnika: Miro Radalj


Joseph Ratzinger

DOĐI, DUŠE PRESVETI Duhovske propovijedi

VERBUM Split, 2012.


Naslov izvornika: Benedikt XVI/Joseph Ratzinger KOMM, HEILIGER GEIST! Pfingstpredigten © Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg © Copyright za hrvatsko izdanje: Verbum, Split, 2012. Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović, prof. Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne pisane suglasnosti nakladnika. Lektura: Anđa Jakovljević, prof. CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU UDK 231.3 RATZINGER, Joseph Dođi, Duše Presveti : duhovske propovijedi / Joseph Ratzinger ; <prijevod Ivan Ivanda>. - Split : Verbum, 2012. - (Biblioteka Fides ; 56) Prijevod djela: Komm, Heiliger Geist!. ISBN 978-953-235-285-6 1. Ivanda, Ivan I. Duh Sveti -- Studija 140601069


PREDGOVOR

PREDGOVOR

Pitanje o Duhu Svetomu u današnjoj teologiji veoma je prisutno. Ponovno otkrivanje teme »stvaranja« samo od sebe upućuje na Duha koji je »u početku« lebdio »nad vodama«. Osim toga, Duh vrijedi kao vihor, dinamički princip koji lomi odveć okoštale uredbe u Crkvi i svijetu jer, on puše »gdje hoće« (Iv 3,8). Duha se ne suprotstavlja samo uredbama Crkve, nego i kristologiji koju se kritizira kao »kristomonizam« – kao isključivost Kristova zahtjeva: u teologiji religijâ zastupa se teza da pored povijesti spasenja, koju je odredio Krist, postoji i druga karika Božje povijesti s ljudima – povijest Božjega djelovanja po Duhu Svetomu koja se očituje u raznim religijama svijeta. To bi značilo da svjetske religije kao poseban prostor objave stoje pored prostora vjere koji opisuje Biblija. Unatoč takvim teorijama, koje takoreći Duhu Svetomu žele dati vlastiti profil pored Kristova lika, govor o Duhu Svetomu u propovijedanju ostaje neobično neodređen i nejasan. Ili su možda i same ove teorije one ko5


PREDGOVOR

je Duha Svetoga čine principom neodređenosti, neodređenoga? Obveza propovijedanja me u svakom slučaju prisiljava da se zapitam što propovjednik katoličke vjere, polazeći od Pisma i tradicije, može konkretno reći o Duhu Svetomu – konkretno ponajprije u smislu da rečeno ne ostane teološka teorija, nego da zadobije značenje i za stvaran kršćanski život. Razumije se samo po sebi da duhovske propovijedi, koje ovdje podastirem javnosti, ne mogu nadomjestiti teološki traktat o Duhu Svetomu. Polazeći od različitih povoda, u ovim propovijedima pokušavam osvijetliti pojedine vidove vjere u Duha Svetoga i povezati ih s našim životom. Sve su one tek nepotpuna zbirka ulomaka za koju se ipak nadam da bi mogla biti korisna kako propovjednicima, tako i »slušateljima Riječi« općenito. Ne bih se prihvatio priređivanja ovih propovijedi za objavljivanje da gospođa Gabriele Besold nije pojedinačne tekstove brižljivo skinula s magnetofonske vrpce i stavila na papir. Za to joj srdačno zahvaljujem. Svjesno sam ostavio izvorni ton govorenja, a stilističke sam ispravke ograničio na najmanju potrebnu mjeru. 6


PREDGOVOR

Sve se propovijedi, osim one održane na duhovsko bdjenje, »Duh i sloboda – sloboda i vezivanje«, temelje na čitanjima duhovske nedjelje (Dj 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Iv 20,19–23). Stoga su ponavljanja neizbježna, no nadam se da sam poput dobra domaćina zajedno sa starim, već rečenim, znao izvaditi i ponešto novoga iz riznice vjere (usp. Mt 13,52). Neka sve ovo, usprkos svojim nesavršenostima, posluži dubljoj spoznaji trojednoga Boga! Rim, na blagdan Navještenja Gospodinova 2004. Joseph Ratzinger

7


DOĐI, DUŠE PRESVETI

ISPOVIJEST VJERE CRKVE I DUH SVETI

Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: »Prokletstvo Isusu.« I nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. (1 Kor 12,3) Milost svetkovine Duhova odgovara na pitanje koje je u našemu vremenu postalo upravo problem preživljavanja. Duhovi su svetkovina povezivanja ljudi, njihova međusobna shvaćanja i uzajamnosti. No mi živimo u vremenu u kojemu se sve više primičemo jedni drugima, u kojemu nestaju udaljenosti u svijetu koje jedva i da igraju neku ulogu, ali i u svijetu u kojemu istodobno sporazumijevanje među ljudima postaje sve teže. Prvi, drugi, treći svijet stoje jedan protiv drugoga, razni naraštaji stoje jedni protiv drugih, a u svakodnevnomu životu primjećujemo kako ljudi jedni prema drugima postaju sve nasilniji, zajedljiviji i neugodniji, a razumijevanje postaje sve teže. Kako bi tu 9


Joseph Ratzinger

moglo postojati jedinstvo koje nam je toliko potrebno? I odakle zapravo dolazi to da se tako često suprotstavljamo jedni drugima? Izvješća o Duhovima u Svetome pismu pokazuju kako u njihovoj pozadini stoji prastara priča o izgradnji babilonske kule – dakle pripovijest o onome kraljevstvu u kojemu se nagomilalo toliko moći da su ljudi mogli vjerovati kako sada više ne moraju očekivati naklonost dalekoga božanstva, nego su dovoljno jaki da sami izgrade put do neba, da sami probiju vrata koja u nj vode, da postanu bogovi i sebi urede rajski život. A onda se događa ono neobično. Dok su gradili zajednički, jedni s drugima, gradili su zapravo jedni protiv drugih. A dok su pokušavali postati bogovi, upali su u opasnost da više ne budu ljudi jer se u njima raspalo ono najljudskije, sposobnost međusobna shvaćanja. Još prije dvadeset godina mogli smo zastupati mišljenje da je to stari istočnjački mit u kojemu je teško razabrati istinu. Danas znamo da je istinit jer se događa među nama. Zbog napretka znanosti i tehnike zadobili smo moć nad svijetom, sve do njegovih najprofinjenijih elemenata – moć da preuređujemo svijet i iznova konstruiramo čovjeka. I stoga se čini nadiđenim moliti se Bo10


DOĐI, DUŠE PRESVETI

gu koji je tako daleko, budući da i sami možemo ostvarivati ono što hoćemo, jer potrebno je samo pristupiti poslu da bismo sami izgradili raj, bolji svijet s potpunom slobodom i neograničenim uživanjem. I ponovno doživljavamo isto: dok nam jezik, informacija i stil života sve više postaju zajednički, sve manje shvaćamo jedni druge. Među ljudima nastaje okrutnost koju prije nismo poznavali; nastaje nepovjerenje, nastaje sumnjičenje, nastaje strah jednih od drugih i postajemo upravo opasni, okrećemo se jedni protiv drugih. Treba samo pratiti vijesti i promatrati ono što se svakoga dana događa da bismo to jasno uočili. Kako dolazi do toga? Kako bi moglo nastati jedinstvo? Odgovor nam daje Sveto pismo: to može biti samo po novome Duhu koji nam se daje, koji nam daruje novo srce i novi jezik. No ovdje se odmah postavlja i posve praktično pitanje: odakle treba doći taj Duh? Kako ga čovjek može primiti? Po čemu ćemo ga prepoznati? Sveti nam Pavao na to daje začuđujuće jednostavan i praktičan odgovor u prvome čitanju iz Poslanice Korinćanima koje smo upravo čuli. Odgovor je toliko praktičan da nam se čini i previše jednostavnim. S nama 11


Joseph Ratzinger

se događa kao i s Naamanom Sircem kojemu je rečeno da se samo treba okupati u Jordanu kako bi se oslobodio svoje gube. To mu se činilo prelaganim. On smatra da se izlječenje ipak ne može dogoditi na tako jednostavan način. Sa sličnim stavom i mi stojimo pred ovim odgovorom. Dakle, Pavao nam kaže da Duh Sveti ne čini ništa. Nova riječ koju nam stavlja u usta, ovaj vatreni jezik koji nam daje i koji preobražava srce, posve jednostavno glasi: Isus je Gospodin. To je nova riječ koja nadilazi podjele i povezuje ljude. Da bismo shvatili ovaj jednostavan, a ipak neizmjerljiv zahtjev koji se krije u ovoj riječi, moramo, dakako, sići malo u dubinu. Prije svega moramo posvijestiti to da Pavao ovdje sasvim jednostavno citira ispovijest vjere Crkve. Time nam želi reći: ono što je važno kod Duha Svetoga nisu zanesenjačke potresenosti; one postoje i u poganstvu. U prethodnome, 2. retku, Korinćane je podsjetio na vrijeme kada su bili vođeni »nijemim idolima« i tu doživljavali uobičajene oblike oduševljenja i zanosa. Duh Sveti – objašnjava nam on – ne služi se zanesenjaštvom; sasvim je trijezan. Nova riječ koju nam daje sastoji se u poniznosti ispovijedanja i priznavanja vjere Crkve. Sastoji se u jednostavnosti srca koje nije 12


DOĐI, DUŠE PRESVETI

SADRŽAJ

ISPOVIJEST VJERE CRKVE I DUH SVETI . 9 DUH SVETI U VIHORU I VATRI . . . . . . . . 17 DUH OPRAŠTANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 »GOSPODIN JE DUH« . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 DUH ŽIVOTA – DUH U TIJELU . . . . . . . . 43 DUH SVETI – SNAGA POVEZIVANJA . . 53 DUH I VATRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 DUH I SLOBODA – SLOBODA I VEZIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 JEDAN DUH U STVARANJU I OTKUPLJENJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

87


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Priprema za tisak: ACME Tisak: GrafiÄ?ki zavod Hrvatske Tiskano u travnju 2012.


Joseph Ratzinger

ISBN 978-953-235-285-6

VERBUM 68 kn

www.verbum.hr

VERBUM

Dođi, Duše Presveti ....................................................................

Pluća imaju smisla samo ondje gdje ima zraka; samo ondje gdje ima zraka, može se disati i može postojati život. Ono što ovaj tajanstveni element zraka znači za biološki život, to sveto, Duh Sveti, znači za svaki duh. Samo ondje gdje se njega diše, može postojati ljudsko biće, čovještvo, samo tu naš duh može istinski živjeti.

Joseph Ratzinger

U današnjoj je teologiji, kao i u religioznoj praksi, vrlo aktualno pitanje o Duhu Svetomu. Joseph Ratzinger (papa Benedikt XVI.) u svojim duhovskim propovijedima iznosi raznolikost misli i ideja o ovoj uzbudljivoj temi: što Sveto pismo i tradicija konkretno govore o Duhu Svetomu? U čemu leži značenje Duha Svetoga za svakidašnjicu i za stvarni kršćanski život? Idući puno dalje od teološke teorije, Papa pokušava osvijetliti pojedine putove Duha Svetoga i povezati ih s konkretnim kršćanskim životom te tako razotkriti barem jedan dio svega onoga otajstvenog o Duhu Svetomu.

Joseph Ratzinger

Dođi, Duše Presveti

VERBUM


Dođi, Duše Presveti