Page 1

Confessio Ispovijest svetoga Patrika

VERBUM


Autobiografski spis sv. Patrika Confessio, napisan u 5. stoljeću, sačuvan je u cijelosti sve do danas, više od 1 500 godina nakon svojega nastanka, što ga čini jedinstvenim i autentičnim izvorom za poznavanje života toga velikog sveca, kao i za poznavanje kasnoantičke kršćanske misli. Drevni spis, kratak po suvremenim mjerilima, pruža nam fascinantan uvid u život i djelo ovoga iznimnog čovjeka čiji se spomen svake godine slavi širom svijeta. Ovo prvo hrvatsko izdanje toga djela donosimo u dvojezičnomu obliku, na latinskomu izvorniku i u hrvatskomu prijevodu, obogaćeno iluminacijama u koloru za jedinstveno čitateljsko iskustvo.


Confessio Ispovijest svetoga Patrika


Confessio Ispovijest svetoga Patrika

VERBUM


Izdavač: VERBUM Urednik: mr. sc. Petar Balta Naslov izvornika: Confessio © za ovo izdanje: Verbum, Split, 2017. Sva prava pridržana Izvršna urednica: Ljiljana Jurinović Prijevod: Branko Jozić Lektura: Anđa Jakovljević Ilustracije: Patrik Benedičič Naslovnica: Lucia Jerman © Družina d.o.o., 2014 Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj ISBN 978-953-235-540-6 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 160915064


praefatio Riječ izdavača Poštovani čitatelju, knjiga koju držiš u rukama sadrži dragocjeni drevni spis, spis kojega od njegova nastanka do danas dijeli više od 1 500 godina i koji je – a to je doista iznimno – sačuvan u cijelosti. Iznimno je vrijedan zbog svoje starine, ali još više zbog svojega autora i njegove duhovne ostavštine, a to su vjera i kultura irskoga naroda. Sedamnaestoga ožujka, blagdan sv. Patrika, svake se godine slavi u mnogim zemljama širom svijeta ne toliko kao kršćanski blagdan, koliko kao proslava irske kulture, običaja i nacionalnosti – kao takav, dan sv. Patrika posljednjih je godina postao popularan i u Hrvatskoj, na poseban način među mladima. No koliko zapravo znamo o sv. Patriku? Sam je svetac iza sebe ostavio dva spisa: Pismo Korotiku (Epistola ad Coroticum), upućeno britanskomu vođi koji je oteo novokrštenike, i Confessio (Ispovijest), autobiografski spis koji se nalazi na stranicama ove kratke knjige i koji je svetac napisao pred kraj života. U ovomu svojem djelu, čiji najstariji poznati rukopis potječe s početka 9. st. (Liber Ardmachanus), Patrik se nije usredotočio ni na detalje iz svojega života ni na pojedine svoje grijehe ili pogrješke; njegov je Confessio kao sam život, jezero događajâ isprepletenih grijesima i krjepostima, obasjano i do dubine prožeto sunčevim zraIspovijest svetoga Patrika

5


kama Božje milosti. U njemu sv. Patrik pripovijeda o poteškoćama i uspjesima, o progonstvima i milostima uvijek imajući u vidu Božji plan spasenja i njegovu dobrotu i milosrđe. Svetac zaštitnik Irske rođen je najvjerojatnije oko 385. godine u Britaniji, tada pokrajini Rimskoga Carstva, a točno mjesto njegova rođenja nije moguće utvrditi – neke predaje tvrde da je rođen u današnjemu Ravenglassu, priobalnomu gradu, neke da je iz Walesa, a neke druge pak da je iz Kilpatricka u Škotskoj. Iako mu je obitelj bila izrazito kršćanska – djed mu je bio svećenik, a otac đakon (u to vrijeme odredba o celibatu još nije bila utvrđena za cijelu Crkvu) i rimski dekurion – Patrik nije bio privržen vjeri, sam za sebe kaže da u mladosti nije poznavao pravoga Boga. U kratkim poglavljima svojega djela Patrik donosi pregled događaja koji su snažno utjecali na njegov život i usmjerili njegovo poslanje: kada je imao nepunih šesnaest godina, bio je otet na obiteljskomu imanju i prodan u ropstvo u Irsku gdje je proboravio više godina kao pastir u službi jednoga od irskih moćnika za kojega tradicija kaže da se zvao Milchu. Tijekom toga razdoblja naučio je njihov keltski jezik, običaje i društveni ustroj. U samoći i tišini, boraveći u prirodi, Patrik je doživio duboko obraćenje i nakon šest godina, upućen u snu i čuvši Božji glas, pobjegao je iz ropstva lađom i napokon stigao kući. No Bog je imao druge planove za njega – u drugomu noćnom viđenju obznanio mu je da se treba vratiti u zemlju svojega ropstva propovijedati evanđelje. Patrik se odazvao tomu Božjem pozivu i primio svećeničko zvanje – najvje-

6

Confessio


rojatnije u Galiji, pod vodstvom i budnim okom Germana, biskupa Auxerrea. Sam papa Celestin I. posvetio ga je za biskupa i poslao u Irsku. Patrik nije bio ni prvi ni posljednji misionar među Ircima, narodom „koji je Bog sebi stekao na kraju svijeta“, ali svojim je mudrim upravljanjem, tankoćutnim provođenjem inkulturacije, širenjem monaštva, propovijedanjem i čudesima više od svih pridonio širenju i ukorjenjivanju kršćanstva: biskupije je ustrojio u okvirima postojećih plemenskih granica i u najvećoj mogućoj mjeri poštivao lokalno političko i društveno uređenje, njihovu kulturu i običaje pročistio je od poganstva i kristijanizirao oplemenjujući irsku kulturu i običaje. Također je odmah prionuo evangelizaciji plemenskih vođa jer je znao da će oni prenijeti vjeru na svoje klanove. Tako je i bilo, a tradicija donosi da je prvi među plemenskim vladarima koji je prihvatio kršćanstvo bio njegov bivši gospodar Milchu. Sjedište svoje biskupije utemeljio je u Ulsteru (Armagh), gdje je i dan-danas sjedište irskoga kardinala primasa. Smatra se da je preminuo 17. ožujka oko 460. godine u današnjemu Downpatricku gdje su, kako se vjeruje, njegovi ostatci sahranjeni na groblju pored katedrale. Sveti Patrik nikada nije bio službeno kanoniziran, ali časti se kao svetac u cijeloj Crkvi od svoje smrti. Njegov je život obavijen i brojnim legendama. Primjerice, jedna predaja kaže da je svetac otjerao sve zmije iz Irske, a jedna druga da je koristio trolisnu djetelinu da Ircima protumači otajstvo Presvetoga Trojstva – upravo je zato djetelina simbol Irske i jedan od svetačkih atributa sv. Ispovijest svetoga Patrika

7


Patrika. Također, planina Croagh Patrick već je stoljećima hodočasničko odredište: na tisuće Iraca svake godine (posljednje nedjelje u srpnju) hodočasti na tu planinu na kojoj je, prema predaji, sveti Patrik boravio posteći četrdeset dana. Neki stručnjaci tvrde da je sv. Patrik napisao Confessio kao odgovor na optužbe kojima su ga obasipali. Možda je to doista tako, a možda je i samo djelomično točno; možda je pisao i na poticaj svojih vjernika koji su htjeli da njihov pastir ostavi spomen na svoje uistinu veliko djelo, a možda je i sam sv. Patrik pred smrt htio ostaviti taj tekst kao svoju ostavštinu, kao svoju „duhovnu oporuku“. Jer ovaj spis doista sadrži sjećanja na gorke rane nastale od optužaba i izdaja, sjećanja na slatke milosti primljene od Boga kao i na radosti zbog plodova svoje evangelizacije; no bez obzira koje od tih sjećanja čitamo, jasno ćemo opaziti da iz svakoga retka izbijaju tiha duhovna radost i smiraj duše koja radosno iščekuje svoj skori susret s Bogom. Confessio je tako doista ispovijest jedne duše koja je duša duše naroda, irskoga naroda. Stoga s ponosom predstavljamo ovaj drevni tekst našemu hrvatskom čitateljstvu u nadi da će im biti na duhovno obogaćenje. Također, nadamo se da će pridonijeti poznavanju ovoga velikog sveca omiljenoga širom svijeta, kao i poznavanju bogate kršćanske baštine i njezina doprinosa cjelokupnoj ljudskoj povijesti i civilizaciji. Tekst donosimo u dvojezičnomu obliku (na latinskomu izvorniku i u hrvatskomu prijevodu), obogaćen iluminacijama mladoga Slovenca, studen-

8

Confessio


ta arhitekture Patrika Benedičiča, koje je izradio nadahnut keltskim geometrijskim ukrasima koji se mogu naći u iluminacijama drevnih rukopisa. Zaključit ćemo riječima koje je papa Franjo uputio na općoj audijenciji povodom blagdana sv. Patrika prošle godine: „Dragi mladi, neka vam njegova duhovna snaga bude nadahnuće da ustrajete u svojoj vjeri; dragi bolesnici, neka vas njegova vjera u Krista Spasitelja podrži u najtežim trenutcima; a vas, dragi mladenci, neka njegov misionarski žar podsjeti na to koliko je važno da poučite svoju djecu u kršćanskoj vjeri.“

Ispovijest svetoga Patrika

9


go Patricius peccator rusticissimus et minimus omnium fidelium et contemptibilissimus apud plurimos patrem habui Calpornium diaconum filium quendam Potiti presbyteri, qui fuit uico bannauem taburniae; uillulam enim prope habuit, ubi ego capturam dedi. Annorum eram tunc fere sedecim. Deum enim uerum ignorabam et Hiberione in captiuitate adductus sum cum tot milia hominum ‘ secundum merita nostra, quia a Deo recessimus et praecepta eius non custodiuimus et sacerdotibus nostris non oboedientes fuimus, qui nos nostram salutem admonebant: et Dominus induxit super nos iram animationis suae et dispersit nos in gentibus multis etiam usque ad ultimum terrae, ubi nunc paruitas mea esse uidetur inter alienigenas,

12

Confessio


1

Ja, Patrik, grješnik, najneukiji, od svih vjernika najmanji i mnogima najprezriviji, potječem od oca Kalpornija, đakona, koji bijaše sin svećenika Potita, iz mjesta Bannaventa Tabernije. U blizini toga mjesta on je imao malo imanje i tu sam bio zarobljen. Tada mi je bilo gotovo šesnaest godina. Pravoga Boga nisam poznavao. Odveden sam u ropstvo u Irsku zajedno s tisućama drugih. To smo i zaslužili jer smo se od Boga odmetnuli, nismo čuvali njegovih zapovijedi i nismo se pokoravali svojim biskupima, koji su nas opominjali radi našega spasenja.1 Gospodin je na nas izlio svoj žarki gnjev i raspršio nas među brojne narode sve do nakraj zemlje, gdje se moja malenkost sada nalazi kao među tuđincima.

1

Dn 9,5–6 Ispovijest svetoga Patrika

13


t ibi Dominus aperuit sensum incredulitatis meae, ut uel sero rememorarem delicta mea et ut conuerterem toto corde ad Dominum Deum meum, qui respexit humilitatem meam et misertus est adolescentiae et ignorantiae meae et custodiuit me antequam scirem eum et antequam saperem uel distinguerem inter bonum et malum et muniuit me et consolatus est me ut pater filium.

14

Confessio


2

Tu mi je Gospodin dao da uvidim kolika je moja nevjera, da se makar i sa zakašnjenjem spomenem svojih grijeha te se svim srcem obratim Gospodinu, Bogu svojemu2. Pogledao je na neznatnost moju3 i smilovao se mojemu mladenačkom neznanju. On me je čuvao i prije nego što ga upoznah i prije nego što znadoh razlučivati između dobra i zla. On me osnažio i utješio kao otac sina.

2 3

Jl 2,13 Lk 1,48 Ispovijest svetoga Patrika

15


nde autem tacere non possum, neque expedit quidem, tanta beneficia et tantam gratiam quam mihi Dominus praestare dignatus est in terra captiuitatis meae; quia haec est retributio nostra, ut post correptionem uel agnitionem Dei exaltare et confiteri mirabilia eius coram omni natione quae est sub omni caelo.

16

Confessio


3

Stoga ne mogu, a i ne dolikuje šutjeti o tolikim dobročinstvima i tolikim milostima koje mi se Gospodin udostojao udijeliti u zemlji mojega zatočeništva. Ovaj je spis izraz moje zahvalnosti zato što me Bog izveo na pravi put i očitovao mi se pa ga mogu veličati i ispovijedati njegova divna djela pred svim narodima pod nebom.

Ispovijest svetoga Patrika

17


<

sadrzaj prefatio RijeÄ? izdavaÄ?a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Confessio Ispovijest svetoga Patrika

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ispovijest svetoga Patrika

11

139


Nakladnik: VERBUM d.o.o. TrumbiÄ&#x2021;eva obala 12, 21000 Split Tel.: 021/340-260, fax: 021/340-270 E-mail: naklada@verbum.hr www.verbum.hr Tisak: Denona d.o.o. Tiskano u oĹžujku 2017.


Sveti Patrik, svetac zaštitnik Irske i jedan od najomiljenijih svetaca širom svijeta, rođen je krajem 4. stoljeća u rimskoj pokrajini Britaniji. Dok je odrástao, nije bio privržen vjeri; susret sa živim Bogom doživio je tijekom šest godina ropstva u Irskoj. Božanskom je intervencijom uspio pobjeći, postao je svećenik i vratio se u Irsku propovijedati evanđelje te je postao poznat kao „apostol Irske”. Iza sebe je ostavio dva spisa: Pismo Korotiku (Epistola ad Coroticum) te autobiografski spis Confessio, najautentičniji izvor za proučavanje njegova života koji je sada prvi put dostupan na hrvatskomu jeziku u izdanju nakladne kuće Verbum. Život sv. Patrika obavijen je i brojnim legendama. Primjerice, jedna predaja kaže da je svetac otjerao sve zmije iz Irske, a druga da je koristio trolisnu djetelinu da Ircima protumači otajstvo Presvetoga Trojstva – upravo je zato djetelina simbol Irske i jedan od svetačkih atributa sv. Patrika.


Ovaj je spis izraz moje zahvalnosti zato što me Bog izveo na pravi put i očitovao mi se pa ga mogu veličati i ispovijedati njegova divna djela pred svim narodima pod nebom. sv. Patrik

ISBN 978-953-235-540-6

VERBUM 98 kn

www.verbum.hr

Confessio - Ispovijest svetoga Patrika  

Autobiografski spis sv. Patrika "Confessio", napisan u 5. stoljeću, sačuvan je u cijelosti sve do danas, više od 1 500 godina nakon svojega...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you