Page 1

  C R E A T I V I T Y   I S       I N T E L L I G E N C E   H A V I N G   F U N       ( Z E I   E I N S T E I N )

 KAN  JE  BUSINESSPLAN  &  TEAM  CREATIEVER?  INNOVATIEVER?      

 ERVAAR  OP  2  OKTOBER  2014      ‘GROEIMODELLEN                &  ONGESCHREVEN  REGELS’        DOE-­‐HET-­‐ZELF  STRATEGIE  &  CULTUUR  IN  1  DAG

IE T ISA N ? GA   R O AN ACHT   UW OE  A SKR O T NG IS  J I D L E BE R VE


T H E R E A L   V O Y A G E   O F   D I S C O V E R Y         L I E S   N O T   I N   S E E K I N G   N E W   L A N D S C A P E S ,         B U T   I N   S E E I N G   W I T H   N E W   E Y E S …           ( Z E I     P R O U S T )


VERBEELD JE…

       

… DAT   JE   IN   STAAT   BENT   OM   DE   DOOR   JOUW   ORGANISATIE   AANGEBODEN   KLANTERVARING   EEN   ‘WOW’   FACTOR   TE   GEVEN.   BOVENDIEN   ZO   EEN   MET   ONDER   DE   MOTORKAP   BOVENDIEN   EEN   GOED   DRAAIEND   BUSINESS  MODEL   DAT   OOK  IN   DEZE   TIJDEN  GENOEG   OPLEVERT  OM  TE  KUNNEN  BLIJVEN  INNOVEREN.     …DAT   JE   IN   STAAT   BENT   OM   DE   JUISTE   KOERS   VOOR   DE   KOMENDE   JAREN   TE   BEPALEN   EN   IN   STAAT   BENT   OM   HET   GEHEEL   AAN   TE   STUREN.   DAT   JE   VERBEELDINGSKRACHT   KUNT   INZETTEN   OM   VORM   TE   GEVEN  AAN  DE  TOEKOMST.       …DAT   JE   ALS   LEIDINGGEVENDE   BEGRIJPT   WELKE   INGEBAKKEN   PATRONEN  IN  HET  GEDRAG  VAN  JE  TEAM,  HET  TOEKOMSTBEELD  VAN   DE  ORGANISATIE  ONDERSTEUNEN  OF  JUIST  DWARSBOMEN.  EN  HOE  JE   DIE  KUNT  OMBUIGEN,  ALS  JE  WILT.   OM   GROOTS   TE   PERFORMEN   IS   NIET   ALLEEN   DOEN,   MAAR   OOK   VERBEELDING   NODIG.   NIET   ALLEEN   PLANNEN   MAAR   OOK   OVERTUIGING.   OVERTUIG   JEZELF,   DOE   MEE   EN   VERBEELD   DIE   TOEKOMST   IN   1   DAG!   TOT2020   EN   ICSB   ORGANISEREN   OP   MAAT   1   DAG   VAN   STRATEGIE   EN   CULTUUR   IN   EEN   DOE-­‐HET-­‐ZELF   AANPAK.   MET   GROEIMODELLEN   &   ONGESCHREVEN   REGELS   ZET   JE   JE   EIGEN   STAPPEN   EN   VOLG   JE   JOUW   RICHTING,  TROUW  AAN  ALLE  MOGELIJKHEDEN  DIE  JE  IN  JE  HEBT.  


T A R G E T S A R E   T H E R E     W H E R E   Y O U   W A N T   T O   B E …      

   


JIJ MAAKT  HET  VERSCHIL…  

DEZE DOE-­‐HET-­‐ZELF  DAG    IS  GERICHT  OP  MANAGEMENTTEAM  LEDEN  DIE   ACTIEF  INVLOED  WILLEN  UITOEFENEN  OP:     • HET  CREEREN  VAN  NEW  BUSINESS   • DE  SLAGKRACHT  VAN  TEAMS  IN  ORGANISATIES     • HET  GROEIENDE  SUCCES  VAN  DE  ORGANISATIE  IN  DE  MARKT     HOEVEEL   PROJECTEN   ER   OOK   ZIJN   OPGESTART,   HOEVEEL   PLANNEN   ER   AL   ZIJN   UITGEVOERD,   HOEVEEL  VAARDIGHEDEN   JE  TEAM   OOK   HEEFT,   ERGENS   KOM   JE   TOT   DE   ONTDEKKING   DAT   JE   DAARMEE   HET   VERSCHIL   NIET   LANGER   KUNT   MAKEN.   DAN   IS  HET   TIJD   OM   IETS   TE   GAAN   DOEN   WAT   TOT   DAN  NOG  NIET  IS  GEBEURD.  MAAK  HET  VERSCHIL.       WEZENLIJKE   INVLOED   ONTSTAAT   ALS   JE   KUNT   SCHAKELEN   TUSSEN   DE   VERSCHILLENDE   PERSPECTIEVEN   OP   JE   EIGEN   ORGANISATIE.   VANUIT   KLANTEN…   EN   MEDEWERKERS,   WAT   IS   ER   NODIG   OM   VERSCHIL   TE   MAKEN?  STAP  UIT  JE  COMFORT  ZONE  EN  GA  VINDEN  WAT  ER  KAN  ZIJN.         • KUN  JE  JE  VERBEELDEN  DAT  HET  OOK  IN  JOUW  MARKT  HEEL  ANDERS   KAN?     • DURF  JIJ  UIT  JOUW  COMFORT  ZONE  TE  KOMEN  EN  DE   ONGESCHREVEN  REGELS  TE  BENOEMEN?     • HEB  JE  HET  LEF  OM  ECHT  TE  VERNIEUWEN?                 KORTOM:    DURF  JIJ  TE  KIJKEN  NAAR  WAT  ER  IS     EN  DAARMEE  TE  DOEN  WAT  KAN  ZIJN?      


S E E W H A T   E V E R Y B O D Y   S E E S         D O   W H A T   N O B O D Y   D O E S …     Z E I   D U N C A N   S T U T T E R H E I M                                                                                    


DOELEN • EEN  HELDER  BEELD  VORMEN  VAN  DE  MANIER  WAAROP  INNOVATIE   IN  JOUW  ORGANISATIE  WERKT     • ZICHT  KRIJGEN  OP  DE  MANIEREN  WAAROP  JE  INVLOED  KUNT   UITOEFENEN  OP  DE  VOLGENDE  STAP  IN  DE  TOEKOMST  VAN  JOUW   ORGANISATIE     • HET  ERVAREN  VAN  DE  RELATIE  TUSSEN  ONGESCHREVEN  REGELS  EN   GROEIMOGELIJKHEDEN     • VAARDIG  WORDEN  IN  HET  GEBRUIK  VAN  DE  GROEIMODELLEN         • HET  ERVAREN  DAT  INNOVATIE  OOK  EENVOUDIG  EN  LEUK  KAN  ZIJN       • DE  VOLGENDE  STAP  ZIEN  IN  HET  WERKEN  MET  TEAMS       • GEINSPIREERD  WORDEN  OM  AAN  DE  SLAG  TE  GAAN  EN  GROEI  TE   REALISEREN  


H O P E I S   N O T   A   S T R A T E G Y …  


VOOR WIE  WIL  GROEIEN…                                                                              

WAT ZIJN  VOOR  JOU  SLIMME  GROEIPADEN  VOOR  DE     TOEKOMST?  DE  TRADITIONELE  PADEN  ZIJN  INMIDDELS     WEL  PLATGELOPEN.  LAAT  JE  DUS  INSPIREREN     TOT  HET  VERKENNEN  VAN  ORIGINELE,    ONGEBAANDE  GROEIPADEN!    

’GROEIMODELLEN' IS  EEN  BESTSELLER  VAN     ICSB  MARKETING  &  STRATEGIE.     HET  BOEK  LAAT  JE  TWAALF  NIEUWE,     EFFECTIEVE  STRATEGIEËN  VOOR  GROEI     ERVAREN  –  TOEGEPAST  BIJ  GROTE  EN  KLEINE  BEDRIJVEN.     DENK   BIJVOORBEELD   AAN   ANDERE   MANIEREN   VAN   AFREKENEN   MET   DE   KLANT,  AAN  HET  SLIM  INZETTEN  VAN  EEN  NETWERK  VAN  AMBASSADEURS,   OF   AAN   HET   BENUTTEN   VAN   DE   INNOVATIEKRACHT   VAN   BUSINESSPARTNERS.   DE   TWAALF   GROEIMODELLEN   BIEDEN   JE   EEN   BREED   SCALA  VAN  MOGELIJKHEDEN  OM  MET  JOUW  BUSINESSMODEL  OPTIMALE   WAARDE  VOOR  JE  KLANT  TE  CREËREN  EN  ZO  SUCCESVOLLER  TE  WORDEN.   GROEIMODELLEN   HELPEN   JE   DROMEN.   EN   GROEPMODELLEN   HELPEN   JE   DOEN.      

JE LEERT   JOUW   EIGEN   BUSINESSMODEL   DOORGRONDEN,   MET   EEN   NIEUWE   BLIK   NAAR   JE   OMGEVING   ZODAT   JE   ECHT   KUNT   VERNIEUWEN.   OM  ZO  ZELF  NIEUWE  BUSINESS  TE  CREËREN.       TIJDENS   DE   DOE-­‐HET-­‐ZELF   DAG   GA   JE   MET   DEZE   GROEIMODELLEN   AAN   DE  SLAG  VOOR  JE  ORGANISATIE.  BELEEF  HOE  JE  KUNT  GROEIEN!  


I T I S   N O T   W H A T   T H E   V I S I O N   I S   B U T   W H A T   I T   D O E S …   ( Z E I   P E T E R   S E N G E )


HOE GROEIT     JOUW  ORGANISATIE?  

                   

           

JE   BENT   JE   ER   VAAK   NIET   VAN       BEWUST  EN  TOCH  BEPALEN  ZE  VOOR     EEN   GROOT   DEEL   HET   GEDRAG       BINNEN  EEN  ORGANISATIE:       DE   ONGESCHREVEN   REGELS   VAN     HET  SPEL.  TIJDENS  DE  DOE-­‐HET-­‐ZELF       DAG   BRENG   JE   DIE   INGEBAKKEN     PATRONEN   IN   KAART   EN   BEKIJKEN     WE  OF  ZIJ  DE  GROEIMODELLEN  VAN       DE   ORGANISATIE   ONDERSTEUNEN       OF  JUIST  DWARSBOMEN.           DURF   JIJ   TEGEN   DE   STROOM   IN   TE       ZWEMMEN?               AAN   DE   HAND   VAN   HET   DOOR   PETER   SCOTT   MORGAN   ONTWIKKELDE     MODEL   ONDERZOEKEN   WE   IN   WELKE   MATE   HET   GEDRAG   WAT   JE   ZIET   IN       ORGANISATIES   IS   INGEGEVEN  DOOR   DE  ONGESCHREVEN  REGELS  VAN  HET  

SPEL. GEVEN  DEZE  STILZWIJGENDE  CONVENTIES  ONZE  INNOVATIEKRACHT   EEN   VLIEGENDE   OF   JUIST   EEN   VALSE   START?   WILLEN   WE   ZO   DOORGAAN   OF   ONTWIKKELEN   WE   NIEUWE   GEZAMENLIJKE   CODES?   DOOR   DE   REGELS   TE  BENOEMEN,  KRIJG  JE  ER  GRIP  OP  EN  KUN  JE  ER  MEE  GAAN  SPELEN.      

WIL JE  MEESPELEN?  HET  SPEL  EN  DE  KNIKKERS  ACHTERHALEN?   SCHRIJF  JE  DAN  IN  VOOR  DEZE  ‘DOE–HET-­‐ZELF  STRATEGIE  &  CULTUUR  DAG’    


DE DEELNEMERS  OVER  DIT  PROGRAMMA  OP  3  1  OKTOBER  2013:  

ERVARINGEN                                                                            

OEDSEN: "INSPIRERENDE  DAG!  GOEDE  BALANS  TUSSEN  ZENDEN  EN  DHZ   DOEN.  VEEL  GELEERD  OVER  MEZELF,  EIGEN  ORGANISATIE  EN  VAN   ANDEREN."  KOR:"HOE  GAAT  HET  IN  JE  ORGANISATIE  MET  DE   ONGESCHREVEN  REGELS  IS  LEERZAAM  +  VERHELDEREND.  JULLIE  DWINGEN   TOT  ANDERS  DENKEN."  MARIE  LOUISE:  "MOOI  PROGRAMMA,  OM  ZO  TE   KOMEN  TOT  INZICHT  T.A.V.  DRIJFVEREN,  MACHTGEVERS,  SUCCESSEN.  IK   HAD  ER  WEL  LANGER  OP  DOOR  WILLEN  GAAN,  HET  GAF  ME  ENERGIE  OM   MIJN  GEDACHTEN  TE  ORDENEN."  HUGO:  "LEUKE  INSPIRERENDE  DAG.   INTENSIEF,  BEST  UITDAGEND  OM  TOE  TE  PASSEN  VANUIT  MIJN  CONTEXT.   DE  INTERACTIE  WAS  ZINVOL,  EEN  PRIMA  INSPANNING."       MIJNTJE:  "DE  UITWISSELING  MET  ANDERE  DEELNEMERS  LEVERT   HERKENNING  OP  EN  OOK  SOMS  EEN  ‘AHA’  MOMENT.  TOP!"  ROBERT:  "MET   STRATEGIE  EN  CULTUUR  VRAAGSTUKKEN  MOET  JE  ZO  NU  EN  DAN  UIT  DE   EIGEN  OMGEVING.  DOOR  BEDRIJFSBLINDHEID  STAPELEN  DE   BELEMMERINGEN  ZICH  OP,  JUIST  DAAROM  IS  HET  GOED  OM  MENSEN  UIT   ANDERE  BEDRIJVEN  TE  ONTMOETEN.  DAT  IS  VOOR  MIJ  DE  KRACHT."    BEN:   "CONTACT  MET  MENSEN  UIT  ANDERE  DISCIPLINES  &  BRANCHES  IS  ALTIJD   INSPIREREND,  1  DAG  IS  MOGELIJK  TE  KORT."       SONJA:  "IK  WERD  CONTINUE  UITGEDAAGD  OM  ZOWEL  TE  FOCUSSEN  ALS   OUT  OF  THE  BOX  TE  DENKEN."  ALEX:  "ONGESCHREVEN  REGELS   REFLECTEREN  VAAK  DE  WERKELIJKE  WAARDEN  EN  NORMEN  IN  EEN   ORGANISATIE,  DEZE  JUIST  TE  GEBRUIKEN  STELT  JE  IN  STAAT  ELKE   STRATEGIE  EN  CULTUURAANPASSING,  EFFICIENT  EN  KRACHTIG  TE   ONTWIKKELEN.”     BEN  JIJ  OOK  EEN  VAN  DIE  MANAGEMENTTEAM  LEDEN  DIE  ACTIEF   INVLOED  WILLEN  UITOEFENEN?  WORDT  HET  OOK  VOOR  JOU  TIJD   OM  IETS  TE  GAAN  DOEN  WAT  TOT  NOG  TOE  NOG  NIET  IS  GEBEURD?      


E V E R Y P R O   W A S   O N C E   A N   A M A T E U R ,     E V E R Y   E X P E R T   W A S   O N C E   A   B E G I N N E R …  


PROGRAMMA

     

2 OK  

TOB ER  

2 0   1      

VOOR WIE?  

4  

ONS PROGRAMMA  IS  TOEGESNEDEN  OP  MANAGEMENT  TEAMLEDEN  DIE     ZICH  WILLEN  OF  MOETEN  ORIENTEREN  OP  DE  TOEKOMST.  DE  TIJD  WILLEN   NEMEN  VOOR  EEN  GOEDE  AFWEGING.  DAAR  MAXIMAAL  INVLOED  OP   WILLEN  UITOEFENEN  OM  ER  HET  BESTE  UIT  TE  HALEN.     BIJVOORBEELD:   • VOOR  HET  MAKEN  VAN  HET  2014  PLAN   • VOOR  HET  CREEREN  VAN  EEN  LANGE  TERMIJN  VISIE  OF  EEN   STRATEGISCHE  HERORIENTATIE   • VOOR  EEN  INNOVATIEVERE,  KLANTGERICHTE  MANIER  VAN   SAMENWERKEN     BEN  JIJ  EEN  VAN  DIE  PERSONEN?  SCHRIJF  JE  IN  EN  DOE  MET  ONS  MEE!  

VAN  UUR  TOT  UUR..        

                                 

• 9:00 UUR  INLOOP   • 9:30  UUR  INTRODUCTIE   – Kennismaken  met  elkaar   – Doelen  delen  

• 10:00 UUR  THEORETISCH  KADER       – Groeimodellen   – Ongeschreven  regels    

• 11:00 UUR  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DEEL  1   – Ervaren  hoe  het  werkt  

• 13:00 UUR  LUNCH   • 14:00  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DEEL  2   – Verbeelden  nieuwe  toekomst  

• 16:30 UUR  HOE  VERDER   – Wat  ga  je  morgen  anders  doen  

• 17:30 UUR  EINDE  


I F E V E R Y T H I N G   I S   U N D E R   C O N T R O L Y O U R   N O T   G O I N G   F A S T   E N O U G H …

 


PRAKTISCHE ZAKEN

         

DATUM: • 2  OKTOBER  2014    

LOCATIE: • KLEINE  KOPPEL  IN  AMERSFOORT      

INVESTERING: • JE  WORDT  BIJ  ENTHOUSIASME  VOOR  DEZE  DAG  EEN   AMBASSADEUR  IN  JE  ORGANISATIE  VOOR  EEN  SOORTGELIJK  ‘IN   COMPANY  PROGRAMMA’     • DE  KOSTEN  VOOR  DIT  PROGRAMMA  WORDEN  DOOR  ICSB  &   TOT2020  VOOR  HUN  REKENING  GENOMEN    

DEELNEMERS:

• HET MAXIMAAL  AANTAL  DEELNEMERS  IS  12    

BEGELEIDERS:

• ED PEELEN           • DORIEN  VAN  DER  HEIJDEN   • ERNA  TER  WEELE       • MARGON  VAN  TOOR    

 

ICSB MARKETING  &  STRATEGIE   ICSB  MARKETING  &  STRATEGIE       TOT2020  VERBEELDERS  VAN  VERANDERING   TOT2020  VERBEELDERS  VAN  VERANDERING  


I F I T   D O E S N ’ T   C H A L L E N G E   Y O U   I T   W O N ’ T   C H A N G E   Y O U …  


BIJVANGST….  

           

INTERESSANTE RELATIES  

   

TIJDENS DE   DOE-­‐HET-­‐ZELF   STRATEGIE   &   CULTUUR   DAG   ONTMOET   JE   NIEUWE   MENSEN   IN   SOORTGELIJKE   POSITIES.   HUN   VERHALEN   ZULLEN   MET  JE  MEE  BLIJVEN  DOEN  EN  INSPIRATIE  VORMEN  VOOR  DE  TOEKOMST.  

FEEDBACK OP  PATRONEN   PATRONEN   IN   EEN   ORGANISATIE   ZIJN   OOK   VAAK   IN   HET   HIER   EN   NU   WAARNEEMBAAR.   ZEKER   VOOR   HET   GEOEFEND   OOG.  DE  BIJVANGST   VAN   DE  DAG  IS  FEEDBACK  OP   DIE  PATRONEN,  IMMERS  HET  IS  LASTIG  OM  OP   JE   EIGEN  ETIKET  TE  KIJKEN.                              


E V E R Y C O L O U R   T E L L S   A   S T O R Y …


IN COMPANY  PROEVEN? DOE-­‐HET-­‐ZELF  DAG  MET  ELKAAR  

O PT

I E  1

WIL JE   ALS  TEAM  UITGEDAAGD  WORDEN  BUITEN  DE  BESTAANDE  KADERS   TE   KIJKEN?  DE   BASIS  LEGGEN  VOOR   GEZAMENLIJKE  VERNIEUWING   IN   WAT   JULLIE  DOEN  EN  HOE  JULLIE  ZIJN?  DAT  KAN!  

OOK MET   JE   COLLEGA’S   KUN   JE   IN   1   DAG   PROEVEN   VAN   DE   ONDERWERPEN   ZOALS   IN   DEZE   BROCHURE   BESCHREVEN.     VERTROUWD   OMDAT   JE   ELKAAR   KENT   MAAR   OOK   ANDERS   DAN   MET   BUITENSTAANDERS,    DAAROM  SPECIAAL  AANDACHT  VOOR    TEAMGEDRAG.   ZODAT   JULLIE     AANSLUITEND   SAMEN   JULIE   TOEKOMST   AANPAKKEN   EN   VERNIEUWING  GAAN  REALISEREN.     IS  JOUW  TEAM   KLAAR  VOOR   DE  TOEKOMST?   ERVAAR   HET   TIJDENS  DE  IN   COMPANY  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DAG.  

O PT

   

I FIT VOOR  DE  TOEKOMST  IN  3  WEKEN   E  2   GA   OP   REIS   NAAR   DE   TOEKOMST   EN   NEEM   JE   COLLEGA’S   MEE.    IN   EEN   DOORLOOPTIJD     VAN   3   WEKEN   AAN   DE  SLAG   MET   STRATEGIE  &  CULTUUR.   GROEIRICHTINGEN   BEPALEN,   ONGESCHREVEN   REGELS   VERKENNEN   EN   NIEUW   GEDRAG   OEFENEN.   HET   KAN   IN   EEN   KORTE   DOORLOOPTIJD   MET   GEZAMENLIJKE   BIJEENKOMSTEN   EN   WERKGROEPEN.   ZOEK   DE   VERDIEPING,  VIND  SAMEN  DE  OPLOSSINGEN  VOOR  DE  TOEKOMST.       VIND   HET   GROEIMODEL   WAT   BIJ   JOUW   TEAM   PAST.   INTERESSE?   WIJ   MAKEN   GRAAG   EEN   PROGRAMMA   VOORSTEL   WAT   PRECIES   BIJ   JOUW   ORGANISATIE  PAST.    


MEER WETEN?                                                                          

             

DOE HET ZELF op 2 oktober 2014  
DOE HET ZELF op 2 oktober 2014  

Ervaar Groeimodellen & Ongeschreven Regels tijdens de DHZ dag Strategie & Cultuur die ICSB met TOT2020 organiseert voor management teamleden...

Advertisement