Page 1

C R E A T I V I T Y I S   I N T E L L I G E N C E   H A V I N G   F U N   … ZEI  EINSTEIN  

KAN JE  BUSINESSPLAN  &  TEAM  CREATIEVER?  INNOVATIEVER?      

ERVAAR “GROEIMODELLEN  &  ONGESCHREVEN  REGELS”     DOE-­‐HET-­‐ZELF  STRATEGIE  &  CULTUUR  IN  1  DAG  

 

W IS  JOU ATIE   NIS ORGA  AAN   -­‐ TO E INGS D L E E VERB CHT?   KRA


T H E R E A L   V O Y A G E   O F   D I S C O V E R Y     L I E S   N O T   I N   S E E K I N G   N E W   L A N D S C A P E S ,   B U T   I N   S E E I N G   W I T H   N E W   E Y E S …       ZEI    PROUST  


VERBEELD JE…   …  DAT  JE  IN  STAAT  BENT  OM  DE  DOOR  JOUW  ORGANISATIE  AANGEBODEN  KLANTERVARING  EEN  ‘WOW’   FACTOR   TE   GEVEN.   BOVENDIEN   ZO   EEN   MET   ONDER   DE   MOTORKAP   BOVENDIEN   EEN   GOED   DRAAIEND   BUSINESS  MODEL  DAT  OOK  IN  DEZE  TIJDEN  GENOEG  OPLEVERT  OM  TE  KUNNEN  BLIJVEN  INNOVEREN.       …DAT   JE   IN   STAAT   BENT   OM   DE   JUISTE   KOERS   VOOR   DE   KOMENDE   JAREN   TE   BEPALEN   EN   IN   STAAT   BENT   OM   HET   GEHEEL   AAN   TE   STUREN.   DAT   JE   VERBEELDINGSKRACHT   KUNT   INZETTEN   OM   VORM   TE   GEVEN  AAN  DE  TOEKOMST.         …DAT  JE  ALS  LEIDINGGEVENDE  BEGRIJPT  WELKE  INGEBAKKEN  PATRONEN  IN  HET  GEDRAG  VAN  JE  TEAM,   HET   TOEKOMSTBEELD   VAN   DE   ORGANISATIE   ONDERSTEUNEN   OF   JUIST   DWARSBOMEN.   EN   HOE   JE   DIE   KUNT  OMBUIGEN,  ALS  JE  WILT.       OM   GROOTS   TE   PERFORMEN   IS   NIET   ALLEEN   DOEN,   MAAR   OOK   VERBEELDING   NODIG.   NIET   ALLEEN   PLANNEN  MAAR  OOK  OVERTUIGING.  OVERTUIG  JEZELF,  DOE  MEE  EN  VERBEELD  DIE  TOEKOMST  IN  1  DAG!   TOT2020   EN   ICSB   ORGANISEREN   OP   MAAT   1   DAG   VAN   STRATEGIE   EN   CULTUUR   IN   EEN   DOE-­‐HET-­‐ZELF   AANPAK.   MET   GROEIMODELLEN   &   ONGESCHREVEN   REGELS   ZET   JE   JE   EIGEN   STAPPEN   EN   VOLG   JE   JOUW   RICHTING,  TROUW  AAN  ALLE  MOGELIJKHEDEN  DIE  JE  IN  JE  HEBT.  


T A R G E T S A R E   T H E R E   W H E R E   Y O U   W A N T   T O   B E …  


JIJ MAAKT  HET  VERSCHIL…   DEZE  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DAG    IS  GERICHT  OP  MANAGEMENTTEAM  LEDEN  DIE  ACTIEF  INVLOED  WILLEN   UITOEFENEN  OP:     •  HET  CREEREN  VAN  NEW  BUSINESS   •  DE  SLAGKRACHT  VAN  TEAMS  IN  ORGANISATIES     •  HET  GROEIENDE  SUCCES  VAN  DE  ORGANISATIE  IN  DE  MARKT     HOEVEEL   PROJECTEN   ER   OOK   ZIJN   OPGESTART,   HOEVEEL   PLANNEN   ER   AL   ZIJN   UITGEVOERD,   HOEVEEL   VAARDIGHEDEN  JE  TEAM  OOK  HEEFT,  ERGENS  KOM  JE  TOT  DE  ONTDEKKING  DAT  JE  DAARMEE  HET  VERSCHIL   NIET  LANGER  KUNT  MAKEN.  DAN  IS  HET  TIJD  OM  IETS  TE  GAAN  DOEN  WAT  TOT  DAN  NOG  NIET  IS  GEBEURD.   MAAK  HET  VERSCHIL.       WEZENLIJKE  INVLOED  ONTSTAAT  ALS  JE  KUNT  SCHAKELEN  TUSSEN  DE  VERSCHILLENDE  PERSPECTIEVEN  OP  JE   EIGEN   ORGANISATIE.   VANUIT   KLANTEN…   EN   MEDEWERKERS,   WAT   IS   ER   NODIG   OM   VERSCHIL   TE   MAKEN?   STAP  UIT  JE  COMFORT  ZONE  EN  GA  VINDEN  WAT  ER  KAN  ZIJN.           •  •  • 

KUN JE  JE  VERBEELDEN  DAT  HET  OOK  IN  JOUW  MARKT  HEEL  ANDERS  KAN?     DURF  JIJ  UIT  JOUW  COMFORT  ZONE  TE  KOMEN  EN  DE  ONGESCHREVEN  REGELS  TE  BENOEMEN?     HEB  JE  HET  LEF  OM  ECHT  TE  VERNIEUWEN?    

KORTOM:  DURF  JIJ  TE  KIJKEN  NAAR  WAT  ER  IS  EN  DAARMEE  TE  DOEN  WAT  KAN  ZIJN?      


S E E W H A T   E V E R Y B O D Y   S E E S       D O   W H A T   N O B O D Y   D O E S …   ZEI  DUNCAN  STUTTERHEIM  

   


DOELEN   • 

EEN HELDER  BEELD  VORMEN  VAN  DE  MANIER  WAAROP  INNOVATIE  IN  JOUW  ORGANISATIE   WERKT  

• 

ZICHT KRIJGEN  OP  DE  MANIEREN  WAAROP  JE  INVLOED  KUNT  UITOEFENEN  OP  DE  VOLGENDE   STAP  IN  DE  TOEKOMST  VAN  JOUW  ORGANISATIE  

• 

HET ERVAREN  VAN  DE  RELATIE  TUSSEN  ONGESCHREVEN  REGELS  EN  GROEIMOGELIJKHEDEN  

• 

VAARDIG WORDEN  IN  HET  GEBRUIK  VAN  DE  GROEIMODELLEN      

• 

HET ERVAREN  DAT  INNOVATIE  OOK  EENVOUDIG  EN  LEUK  KAN  ZIJN    

• 

DE VOLGENDE  STAP  ZIEN  IN  HET  WERKEN  MET  TEAMS    

• 

GEINSPIREERD WORDEN  OM  AAN  DE  SLAG  TE  GAAN  EN  GROEI  TE  REALISEREN  


H O P E I S   N O T   A   S T R A T E G Y …  


VOOR WIE  WIL  GROEIEN…   WAT   ZIJN   VOOR   JOU   SLIMME   GROEIPADEN   VOOR   DE   TOEKOMST?   DE   TRADITIONELE   PADEN   ZIJN   INMIDDELS   WEL   PLATGELOPEN.   LAAT   JE   DUS   INSPIREREN  TOT  HET  VERKENNEN  VAN  ORIGINELE,  ONGEBAANDE  GROEIPADEN!   ’GROEIMODELLEN'   IS   EEN   BESTSELLER   VAN   ICSB   MARKETING   &   STRATEGIE.   HET   BOEK   LAAT   JE   TWAALF   NIEUWE,   EFFECTIEVE   STRATEGIEËN   VOOR   GROEI   ERVAREN  –  TOEGEPAST  BIJ  GROTE  EN  KLEINE  BEDRIJVEN.       DENK   BIJVOORBEELD   AAN   ANDERE   MANIEREN   VAN   AFREKENEN   MET   DE   KLANT,   AAN  HET  SLIM  INZETTEN  VAN  EEN  NETWERK  VAN  AMBASSADEURS,  OF  AAN  HET   BENUTTEN   VAN   DE   INNOVATIEKRACHT   VAN   BUSINESSPARTNERS.   DE   TWAALF   GROEIMODELLEN  BIEDEN  JE  EEN  BREED  SCALA  VAN  MOGELIJKHEDEN  OM  MET   JOUW  BUSINESSMODEL  OPTIMALE  WAARDE  VOOR  JE  KLANT  TE  CREËREN  EN  ZO   SUCCESVOLLER  TE  WORDEN.     GROEIMODELLEN  HELPEN  JE  DROMEN.  EN  GROEPMODELLEN  HELPEN  JE  DOEN.     JE  LEERT  JOUW  EIGEN  BUSINESSMODEL  DOORGRONDEN,  MET  EEN  NIEUWE  BLIK   NAAR  JE  OMGEVING  ZODAT  JE  ECHT  KUNT  VERNIEUWEN.  OM  ZO  ZELF  NIEUWE   BUSINESS  TE  CREËREN.      

TIJDENS DE   DOE-­‐HET-­‐ZELF   DAG   GA   JE   MET   DEZE   GROEIMODELLEN   AAN  DE  SLAG  VOOR  JE  ORGANISATIE.  BELEEF  HOE  JE  KUNT  GROEIEN!  


I T I S   N O T   W H A T   T H E   V I S I O N   I S     B U T   W H A T   I T   D O E S …   ZEI  PETER  SENGE  


HOE GROEIT  JOUW  ORGANISATIE?     JE  BENT  JE  ER  VAAK  NIET  VAN  BEWUST  EN  TOCH  BEPALEN  ZE  VOOR   EEN   GROOT   DEEL   HET   GEDRAG   BINNEN   EEN   ORGANISATIE:   DE   ONGESCHREVEN   REGELS   VAN   HET   SPEL.   TIJDENS   DE   DOE-­‐HET-­‐ZELF   DAG   BRENG   JE   DIE   INGEBAKKEN   PATRONEN   IN   KAART   EN   BEKIJKEN   WE   OF   ZIJ   DE   GROEIMODELLEN   VAN   DE   ORGANISATIE   ONDERSTEUNEN   OF   JUIST   DWARSBOMEN.   DURF   JIJ   TEGEN   DE   STROOM  IN  TE  ZWEMMEN?     AAN  DE  HAND  VAN  HET  DOOR  PETER  SCOTT  MORGAN  ONTWIKKELDE   MODEL   ONDERZOEKEN   WE   IN   WELKE   MATE   HET   GEDRAG   WAT   JE   ZIET   IN   ORGANISATIES   IS   INGEGEVEN   DOOR   DE   ONGESCHREVEN   REGELS   VAN   HET   SPEL.   GEVEN   DEZE   STILZWIJGENDE   CONVENTIES   ONZE   INNOVATIEKRACHT   EEN   VLIEGENDE   OF   JUIST   EEN   VALSE   START?   WILLEN   WE   ZO   DOORGAAN   OF   ONTWIKKELEN   WE   NIEUWE   GEZAMENLIJKE   CODES?   DOOR   DE   REGELS   TE   BENOEMEN,   KRIJG   JE   ER   GRIP  OP  EN  KUN  JE  ER  MEE  GAAN  SPELEN.        

WIL JE  MEESPELEN?  HET  SPEL  EN  DE  KNIKKERS  ACHTERHALEN?     SCHRIJF  JE  DAN  IN  VOOR  DEZE  ‘DOE–HET-­‐ZELF  STRATEGIE  &  CULTUUR  DAG’      

 


E V E R Y P R O   W A S   O N C E   A N   A M A T E U R ,     E V E R Y   E X P E R T   W A S   O N C E   A   B E G I N N E R …  


PROGRAMMA VOOR  WIE?  

VAN UUR  TOT  UUR..  

ONS PROGRAMMA  IS  TOEGESNEDEN  OP   MANAGEMENT  TEAMLEDEN  DIE    ZICH  WILLEN  OF   MOETEN  ORIENTEREN  OP  DE  TOEKOMST.  DE  TIJD   WILLEN  NEMEN  VOOR  EEN  GOEDE  AFWEGING.  DAAR   MAXIMAAL  INVLOED  OP  WILLEN  UITOEFENEN  OM   ER  HET  BESTE  UIT  TE  HALEN.       BIJVOORBEELD:   •  VOOR  HET  MAKEN  VAN  HET  2014  PLAN   •  VOOR  HET  CREEREN  VAN  EEN  LANGE  TERMIJN   VISIE  OF  EEN  STRATEGISCHE  HERORIENTATIE   •  VOOR  EEN  INNOVATIEVERE,  KLANTGERICHTE   MANIER  VAN  SAMENWERKEN  

•  • 

–  Kennismaken met  elkaar   –  Doelen  delen  

• 

10:00 UUR  THEORETISCH  KADER       –  Groeimodellen   –  Ongeschreven  regels    

• 

11:00 UUR  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DEEL  1   –  Ervaren  hoe  het  werkt  

•  • 

13:00 UUR  LUNCH   14:00  DOE-­‐HET-­‐ZELF  DEEL  2   –  Verbeelden  nieuwe  toekomst  

•  BEN JIJ  EEN  VAN  DIE  PERSONEN?   SCHRIJF  JE  IN  EN  DOE  MET  ONS  MEE!  

9:00 UUR  INLOOP   9:30  UUR  INTRODUCTIE  

16:30 UUR  HOE  VERDER   –  Wat  ga  je  morgen  anders  doen  

• 

17:30 UUR  EINDE  


I F E V E R Y T H I N G   I S   U N D E R   C O N T R O L   Y O U R   N O T   G O I N G   F A S T   E N O U G H …  

E E N G O E D   I D E E   K L O P T   A C H T E R A F   A L T I J D


PRAKTISCHE ZAKEN     LOCATIE  &  DATUM:   •  • 

OP EEN  DOOR  ONS  GESELECTEERDE  LOCATIE   31  OKTOBER  2013  

INVESTERING:   •  • 

JE WORDT  BIJ  ENTHOUSIASME  VOOR  DEZE  DAG  EEN  AMBASSADEUR  IN  JE  ORGANISATIE  VOOR  EEN   SOORTGELIJK  ‘IN  COMPANY  PROGRAMMA’     DE  KOSTEN  VOOR  DIT  PROGRAMMA  WORDEN  DOOR  ICSB  &  TOT2020  VOOR  HUN  REKENING  GENOMEN  

DEELNEMERS:   • 

HET MAXIMAAL  AANTAL  DEELNEMERS  IS  12  

BEGELEIDERS:   •  •  •  •   

ED PEELEN         DORIEN    VAN  DER  HEIJDEN   ERNA  TER  WEELE     MARGON  VAN  TOOR  

ICSB  MARKETING  &  STRATEGIE    ICSB  MARKETING  &  STRATEGIE        TOT2020,  VERBEELDERS  VAN  VERANDERING    TOT2020,  VERBEELDERS  VAN  VERANDERING  


I F I T   D O E S N ’ T   C H A L L E N G E   Y O U     I T   W O N ’ T   C H A N G E   Y O U …  


BIJVANGST…. INTERESSANTE  RELATIES    

FEEDBACK OP  PATRONEN  

TIJDENS DE   DOE-­‐HET-­‐ZELF   STRATEGIE   &   CULTUUR   DAG   ONTMOET   JE   NIEUWE   MENSEN  IN  SOORTGELIJKE  POSITIES.  HUN   VERHALEN   ZULLEN   MET   JE   MEE   BLIJVEN   DOEN   EN   INSPIRATIE   VORMEN   VOOR   DE   TOEKOMST.  

PATRONEN IN   EEN   ORGANISATIE   ZIJN   OOK   VAAK   IN   HET   HIER   EN   NU   WAARNEEMBAAR.   ZEKER   VOOR   HET   GEOEFEND   OOG.   DE   BIJVANGST   VAN   DE   DAG   IS   FEEDBACK   OP   DIE   PATRONEN,   IMMERS   HET   IS   LASTIG   OM   OP   JE   EIGEN  ETIKET  TE  KIJKEN.          


MEER WETEN?    

DIY Strategie & Cultuur in 1 dag met ICSB & TOT2020  
Advertisement