Page 1

Online werken met lesmateriaal  

Leerkrachten Vik Pauwels Werkgroep Handel 2014

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel


Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Online werken met lesmateriaal  

Leerkrachten Pauwels Vik Werkgroep Handel 2014

http://handel.vvkso.net

X/XXXX/XXXX/XXXX

Alle rechten  voorbehouden.  Behoudens  de  uitdrukkelijk  bij  wet  bepaalde  uitzonderingen  mag  niets  uit  deze  uitgave worden  verveelvoudigd,  opgeslagen  in  een  geautomatiseerd  gegevensbestand  of  openbaar  gemaakt,  op  welke  wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO.


Inhoud

Digitaal materiaal delen m.b.v. een link .................................................................... 5 

1.1 1.2 

Inleiding ............................................................................................................................ 5  Wat met lange URL’s?....................................................................................................... 5  Een URL verkorten met behulp van goo.gl ....................................................................... 5  Een URL verkorten met behulp van Bitly .......................................................................... 6 

   

Tekstdocumenten online plaatsen met Issuu ............................................................. 9 

2.1 2.2  2.3  2.4 

Een account aanmaken .................................................................................................... 9  Gebruiksinstellingen aanpassen ..................................................................................... 10  Een document uploaden ................................................................................................ 12  Gepubliceerde documenten aanpassen en bekijken ..................................................... 13 

Presentaties online plaatsen met Slideshare ........................................................... 17 

3.1 3.2  3.3  3.4 

Een account aanmaken .................................................................................................. 17  De gebruiksinstellingen aanpassen ................................................................................ 17  Een presentatie uploaden .............................................................................................. 19  Een geüploade presentatie openen ............................................................................... 20 

Online materiaal samenvoegen met Thinglink ......................................................... 21 

4.1 4.2  4.3 

Een educatief account aanmaken .................................................................................. 21  Een interactieve afbeelding maken ................................................................................ 22  Welke content kan ik toevoegen? .................................................................................. 23  Een link naar een externe webpagina ............................................................................ 23  Afbeeldingen van Flickr/Instagram/Photobucket .......................................................... 24  Video’s van YouTube/Vimeo/Vine .................................................................................. 24  Een geluidsfragment van Soundcloud/Spotify/Audioboo .............................................. 24  Presentaties op Slideshare/Speakerdeck ....................................................................... 25  Gepubliceerde documenten op Issuu............................................................................. 25  Een afbeelding openen en delen .................................................................................... 25   

          4.4   


Digitaal materiaal delen m.b.v. een link  1.1

Inleiding

Een heleboel materiaal dat we gebruiken in de klas staat reeds op een online platform. Denk maar  aan het videofragment dat je afspeelt via YouTube of het geluidsfragment dat je leerlingen laat be‐ luisteren vanaf Soundcloud. Dit materiaal is (meestal) openbaar beschikbaar en kan uiteraard mak‐ kelijk met leerlingen gedeeld worden m.b.v. een link. Hiervoor gebruik je de URL in de adresbalk.  Vb. Een YouTube‐video delen via link 

Vb. Een Soundcloud‐fragment delen via link 

1.2

Wat met lange URL’s? 

Bij het delen digitaal materiaal (webpagina’s, YouTube‐fragmenten…) kan het voorkomen dat een  URL enorm lang is. Deel je deze link in een e‐mailtje komt dit heel slordig over. Gelukkig bestaat er  een methode om URL’s in te korten: nl. het gebruik van een URL shortener. 

Een URL verkorten met behulp van goo.gl    Open een browser en surf naar www.goo.gl. 

  Kopieer en plak de URL in het tekstvak en bevestig met Shorten URL. 

VVKSO   

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 5


Voer de gevraagde code in en bevestig met Verify. 

  De URL wordt verkort. Kopieer deze URL en plak deze in je E‐mail, Smartschool… 

Een URL verkorten met behulp van Bitly  Bit.ly is een soortgelijke URL shortener.    Open een browser en surf naar https://bitly.com. 

 

Pagina 6 

Online werken met lesmateriaal


Kopieer en plak de URL in het tekstvak en bevestig met Shorten. 

  Je bekomt een verkorte link. Kopieer deze met behulp van Copy om deze te delen. 

Indien je op één van beide diensten een account zou aanmaken wordt je geschiedenis bijgehou‐ den. Hierin worden alle URL’s die je verkort hebt bijgehouden. Van iedere URL worden bovendien  statistieken bijgehouden. Zo kan je zien hoeveel mensen via je verkorte URL de website hebben be‐ zocht e.d. 

 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 7


Pagina 8   

Online werken met lesmateriaal


Tekstdocumenten online plaatsen met Issuu  Cursussen,  opdrachten,  overhoringen,  verdiepend  materiaal...  tekstdocumenten  zijn  niet  weg  te  denken uit de dagdagelijkse praktijk van de leerkracht. Veel van deze documenten kunnen we online  beschikbaar stellen voor de leerlingen en/of collega’s. Er bestaan tal van webtoepassingen om dit te  doen. In deze cursus maken we gebruik van Issuu. 

2.1

Een account aanmaken 

Open een browser en surf naar www.issuu.com.    Selecteer Create Account. 

  Selecteer Publisher. 

  Kies voor een gratis account. 

VVKSO   

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 9


Vul de gevraagde gegevens in, accepteer de voorwaarden en bevestig met Done. 

Je account is aangemaakt.    Selecteer Get Started. 

2.2

Gebruiksinstellingen aanpassen 

Het eerste wat je gaat doen is de gebruikersinstellingen aanpassen naar wens.    Kies onder Profile voor Account Settings. 

Pagina 10   

Online werken met lesmateriaal


Onder My information pas je je persoonlijke gegevens aan. 

  Onder Services & Plans Kan je het account‐type aanpassen. 

  Onder Notifications kan je (on)gewenste e‐mails van Issuu beheren. 

  Vergeet niet de veranderingen te bevestigen met Save Changes. 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 11


2.3

Een document uploaden 

Nu je Issuu naar wens hebt ingesteld kan je een document uploaden.    Kies in het menu voor Upload. 

  Selecteer Select a file to get started. 

  Selecteer het gewenste document om de uploaden te starten. 

  Pas de bestandinformatie aan. 

  Let  zeker  op  onderstaande  mogelijkheden  voor  het  gedeeltelijk  tonen  van  een  document  en/of het downloaden van een document vanaf Issuu. 

Pagina 12   

Online werken met lesmateriaal


Kies in het deelmenu van Publish Now wanneer je het document wenst te publiceren. 

  Na publicatie kan je het document delen via sociale media, e‐mail of via een directe link. 

  Ook deze link kan je uiteraard verkorten met behulp van een URL shortner (Zie 1.2) 

2.4

Gepubliceerde documenten aanpassen en bekijken 

Selecteer My Publications. 

  Selecteer een document op de opties van het desbetreffende document te openen. 

VVKSO   

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 13


Onder Share vindt je nogmaals de deelopties van het document. 

  Met behulp van Add To kan je een document toevoegen aan een ‘Stack’.  Een ‘stack’ is een stapel gerelateerde documenten. Zo kan je bijvoorbeeld alle documenten van een  bepaald vak/hoofdstuk samenvoegen tot een geheel. 

Pagina 14   

Online werken met lesmateriaal


Onder Edit krijg je een aantal mogelijkheden om het document te bewerken. 

  Met behulp van Open, open je het document. 

 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 15


Pagina 16   

Online werken met lesmateriaal


Presentaties online plaatsen met Slideshare  Naast tekstdocumenten zijn presentaties niet weg te denken uit de lespraktijk. Ondanks het feit dat  online presentatieprogramma’s als Prezi en Haiku Deck de laatste jaren naam hebben gemaakt blijft  MS PowerPoint het meest gebruikte presentatieprogramma binnen het onderwijs. MS PowerPoint  heeft echter één groot nadeel. De presentaties kunnen niet rechtstreeks online geplaatst en gedeeld  worden. Om presentaties online beschikbaar te maken voor leerlingen en/of collega’s maak je ge‐ bruik van Slideshare. 

3.1

Een account aanmaken 

Open een browser en surf naar www.slideshare.net.    Selecteer Signup. 

  Geef een e‐mailadres, gebruikersnaam en paswoord op en bevestig met Signup. 

  Bevestig je account via de verificatiemail die Slideshare stuurt. 

3.2

De gebruiksinstellingen aanpassen 

Selecteer Profile, Account Settings. 

VVKSO   

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 17


Pas onder General de algemene profielinstellingen, waaronder o.a.: profielfoto, persoonlijke  informatie, contactinformatie en (eventueel) wachtwoord aan. 

  Onder E‐mail beheer je (on)gewenste e‐mailupdates van Slideshare.  

  Stel onder Privacy de privacygegevens van je profiel in. 

  Stel onder Content de taal in van Slideshare en pas de standaard licentie van de door jouw  geüploade presentaties aan. 

  Bevestig de aangepaste gegevens steeds met Save. 

Pagina 18   

Online werken met lesmateriaal


3.3

Een presentatie uploaden 

Selecteer Upload. 

  Selecteer nogmaals Upload om een bestand (.PPT, .PPTX, .PDF) te selecteren. 

  Upload + is enkel beschikbaar in een Pro‐account (betalend) en dient om presentaties privé te  delen met anderen.    Geef, na het succesvol uploaden, je presentatie een gepaste titel. 

  Selecteer een passende categorie (bv. Education), geef een beschrijving en (eventueel) kern‐ woorden (Tags) op.    Bevestig met Save & Continue. 

 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 19


Je krijgt de mogelijkheid de geüploade presentatie meteen te delen via insluitcode, sociale netwer‐ ken of via e‐mail. 

3.4

Een geüploade presentatie openen 

Selecteer Profile, My Uploads. 

  Open de presentatie door de miniatuurafbeelding of titel te selecteren. 

→           Pagina 20   

Online werken met lesmateriaal


Online materiaal samenvoegen met Thinglink  Vaak gebruik je in de les een combinatie van digitaal materiaal. Zo zal je binnen één les zowel een  videofragment van YouTube, een geluidsfragment van Soundcloud, een informatieve website als een  PowerPoint presentatie gebruiken. Wil je al het materiaal delen met leerlingen/collega’s kan de hoe‐ veelheid links voor meer verwarring dan duidelijkheid zorgen. Met behulp van Thinglink kan je al het  digitaal bronmateriaal verzamelen op één plaats, een interactieve afbeelding! 

4.1

Een educatief account aanmaken 

Open een browser en surf naar http://www.thinglink.com/.    Selecteer Edu. 

  Selecteer I’m a Teacher. 

  Geef je naam, e‐mailadres en veilig paswoord op.    Bevestig deze gegevens met Sign up for free. 

  Selecteer willekeurig een persoon om te volgen. 

VVKSO   

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 21


Selecteer Go to your stream. 

4.2

Een interactieve afbeelding maken 

Selecteer Create. 

  Selecteer onder Upload, Choose images or drag and drop here om een lokaal opgeslagen af‐ beelding  te uploaden. 

De Thinglink‐editor opent zich. 

  Geef je afbeelding een passende titel. 

Pagina 22   

Online werken met lesmateriaal


Klik op de afbeelding om een ‘Media Tag’ toe te voegen 

  Voeg een link en tekst toe, kies een gepast icoon en bevestig met Save Tag. 

→  

4.3

Welke content kan ik toevoegen?  Een link naar een externe webpagina 

→    

    Let op! Thinglink maakt niet van alle websites een miniatuurweergave (zoals bv. Wikipedia). 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 23


Afbeeldingen van Flickr/Instagram/Photobucket 

→    

Video’s van YouTube/Vimeo/Vine 

→    

YouTube fragmenten worden rechtstreeks in de afbeelding geopend en afgespeeld. 

Een geluidsfragment van Soundcloud/Spotify/Audioboo 

→    

Pagina 24   

Online werken met lesmateriaal


Presentaties op Slideshare/Speakerdeck 

→    

Let op! Niet alle elementen worden in de editor meteen geactiveerd. 

Gepubliceerde documenten op Issuu 

→    

Eens je alle ‘Media Tags’ toegevoegd hebt sla je de afbeelding op met Save. 

4.4

Een afbeelding openen en delen 

Selecteer Me 

 

VVKSO  

Werkgroep Handel 

Online werken met lesmateriaal ‐ pagina 25


Onder Images vindt je al je interactieve afbeeldingen terug. Selecteer de gewenste afbeelding. 

Aan de rechterzijde van de afbeelding vindt je een heleboel opties. 

  Selecteer Share om de deelopties weer te geven. 

Thinglink geeft net als zowat alle webtoepassingen de mogelijkheid om content te delen m.b.v. so‐ ciale netwerken, een link of via een insluitcode.  Pagina 26   

Online werken met lesmateriaal

Online werken met lesmateriaal  
Online werken met lesmateriaal  

Bijscholing VVKS

Advertisement