Page 1

Ежемесячная газета Пенитенциарного учреждения № 1—Тараклия. № 5 от 1 июля 2012 год.

Istoria neamului trebuie să o cunoaştem. 2 iulie 1504 - 2 iulie 2012 - COMEMORARE ŞTEFAN CEL MARE Stefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea, a fost domn al Moldovei între anii 1457 şi 1504. S-a născut în anul 1433 la Borzeşti şi a plecat de pe această lume în 2 iulie 1504, la Suceava. A domnit 47 de ani, perioadă care nu a mai fost egalată în Istoria Moldovei. În timpul său, ţara a dus multe lupte pentru independenţă împotriva Imperiului Otoman, a Regatului Poloniei şi a Regatului Ungariei. Mai multe dintre bisericile şi mînăstirile ridicate de el fac parte din patrimoniul mondial. Calităţile umane, cele de om politic, de strateg şi de diplomat, acţiunile sale fără precedent pentru apărarea integrităţii ţării, iniţiativele pentru dezvoltarea culturii au determinat admiraţia unor iluştri contemporani, iar, graţie tradiţiei populare, a fost transformat într-un erou legendar. Figura şi perioada lui Ştefan au fost o puternică sursă de inspiraţie pentru scriitori români: Barbu Ştefănescu Delavrancea, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif, Nicolae Gane, Eusebiu Camilar, Adrian Păunescu. Papa Sixtus al IV-lea l-a numit „Athleta Christi“ (atletul lui Christos), iar poporul l-a cîntat în balade: „Ştefan Vodă, domn cel mare, seamăn pe lume nu are,/ Decît numai mîndrul soare“. În vremea lui Ştefan cel Mare, Moldova se întindea peste toate ţinuturile, de la Carpaţii Răsăriteni pînă la Nistru. Ţăranii răzeşi, proprietari de pămînt, erau chemaţi, la solicitarea domnului, la „oaste“, în schimbul unor privilegii. Alături de ei, un rol important îl jucau cetele boierilor, care veneau cu oşteni de pe moşiile lor, şi cetele tîrgurilor, alcătuite din tîrgoveţi, care se puteau strînge mai repede în caz de nevoie. Oastea mare a lui Ştefan era o ,,oaste de ţară“, la vremea aceea puţini fiind lefegii. Ţara era apărată de cetăţi precum Soroca, Tighina şi Cetatea Albă, la Nistru, Cetatea Chilia la Dunăre, Cetăţile Hotinului şi Sucevei, la Nord, spre Carpaţi Cetatea Neamţului, iar, pe Siret, Cetatea Nouă a Romanului. Moldova era stabilă politic şi bogată. Incursiunile pretendenţilor la domnie erau rare şi opoziţia boierilor slabă. Buna securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni să treacă prin Moldova, de la Marea Neagră spre Liov (Lemberg) şi invers, aducînd din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale şi pietre preţioase, iar din Apus postavuri şi arme. Vămile culese de la aceştia aduceau bani în vistieria domnească. Astfel se explică mijloacele materiale care i-au permis lui Ştefan să lupte şi să construiască fără încetare în lunga lui domnie. Pericolul mare îl reprezenta însă expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea Constantinopolului, la 1453, de către sultanul Mehmed al II-lea Fatih - îşi continua înaintarea spre inima Europei. Ultimii ani de domnie au fost ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este „din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei“ a zidit 44 de mînăstiri şi biserici. Conform tradiţiei, după fiecare luptă cîştigată ridica o biserică. Bătrîn şi bolnav de gută, i s-a amputat un picior. După o domnie îndelungată - neobişnuită pentru acele vremuri - marele domnitor a închis ochii, la 2 iulie 1504. „Iară pre Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plîngere în mînăstire la Putna, care era zidită de dînsul, jale era, că plîngea toţi ca pe un părinte al său“, scria marele cronicar Grigore Ureche. În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptînd de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, Ştefan cel Mare a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Din nefericire, mărimea redusă a populaţiei şi resursele limitate au făcut ca, o dată cu modificarea tehnologiei războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe şi greu de fabricat), Moldova să nu mai poată ţine pasul cu vecinii mult mai bogaţi.


Зал филармонии. Начинается вечер. Объявляют: - Шестая симфония Шостаковича! Исполняет.... На заднем ряду: - Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили! - Ты знаешь, что такое «женский рай»? - Что? - Это много-много магазинов, по которым можно ходить, смотреть, примерять и покупать всю вечную жизнь, никогда не уставая, и водить за собой мужа. - А что такое «мужской ад» знаешь? - Нет. - Это попасть в женский рай. А у моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон Sоnу, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу... - Иван-дурак, ты куда? - В чисто поле... пущу стрелу, как батя велел, и в чей двор она упадет, на той стало быть и женюсь. - А боеголовку-то зачем прикрутил? - Не хочу жениться. Мужик приходит устраиваться на работу. В отделе кадров ему говорят: - Первые 2 месяца вы будете получать 800 долларов в месяц, а потом - 1000. - Хорошо, я загляну к вам через пару месяцев. - Всем доброе утро. Леночка сделайте мне, пожалуйста, кофе! - Дмитрий Алексеевич кофе делают в Латинской Америке, а я его просто готовлю. - Лена умничать надо было в школе на экзаменах, тогда бы работала, а не кофе носила Комментатор быстро-быстро говорит: — Мяч у Милевского, проход по левому краю, пас в штрафную площадку, удар по воротам, штанга!.. Тут дверь с шумом открывается, вбегает запыхавшийся Блохин: — Нельзя ли помедленнее? Ребята не успевают. Бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Утром бабушка прятала самогон, а если дедушка его находил, то вечером уже пряталась бабушка.

Редакционная группа: - Титов Александр - Редкозубов Виктор - Ципа Илья - Балта Роман -Сердиченко Олег -Морозов Анатолий

Есть латиноамериканская школа игры в футбол - когда главное, чтобы было красиво. Есть европейская - когда главное, чтобы было эффектно. А есть российская - когда главное, чтобы было на кого свалить. По коридору института идет профессор. Навстречу студент: - Здравствуйте, профессор. Можно Вас спросить? - Конечно, спрашивайте, молодой человек. - Скажите, профессор, Вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете? После некоторой паузы: - Да, знаете, как-то не задумывался. - Ну, извините, пожалуйста. Разошлись. Через неделю зеленый профессор с кругами под глазами встречает в коридоре того же студента и хватает за грудки: - Ну ты и…….! Неделю уже спать не могу - и так неудобно, и так неудобно! Стук в ворота рая. Открывает апостол Петр. Перед ним человек в майке с трехцветной диагональной полосой. - Ты кто? - спрашивает Петр. - Я - русский футболист Кержаков. - Слушай, а как ты в ворота попал??? Гаишник-отец будит гаишника-сына: - Сынок, вставай, на работу пора. - А сколько времени? - Пол седьмого. - Так ведь рано ещё! - Какой рано, они уже полчаса бесплатно ездят! Папа пошел отводить сына в садик. Приводит, а ему говорят что у них такой ребенок не числится.. Папа сына в охапку - и бегом в другой садик. Там такая же ситуация - у нас такой ребенок ни числится.. Садится на автобус и едет в другой садик.. Там все повторяется.. Он стоит чешет репу.. - Ничего не понимаю.. не могу вспомнить в какой садик ходит мой сын!.. - Папа, если мы еще в один садик поедем, то я в школу опаздаю!! Пошёл мужик нa рыбaлку. Взял одну удочку, поллитру - тaк, нa бережку посидеть. Сидит, нaльёт-выпьет. Не клюёт....Уже почти всю бутылку выпил, a ни одной поклёвки не было. Остaлось водки чуть чуть, и тут клюёт! Мужик вытaскивaет, a тaм мaленький кaрaсик. Ну рыбaк подумaл - что с ним делaть то? дa ещё с мелким. Открыл ему рот, плеснул пaру кaпель водки, бросил обрaтно в воду и нaчaл по тихоньку домой собирaться. И тут кaк нaчaло клевaть! Мужик устaл рыбу вытaскивaть. Нaловил полное ведёрко и довольный домой идёт. Слышит из ведрa злобный шёпот: - Ну кaрaсик, ну врун.....Нaливaют!!! Отпускaют!!!


Надежда

Перечень достоинств человеческой особи и их проявлений. Гипо ( - ) анархизм мотовство безумие невреждение не находчивость невосприимчивость неискренность лаконичность бесплодность предубеждённость сухость неуклюжесть бессвязанность незаинтересованность хладнокровие невежество беспощадность драчливость глупость героизм отчаяние ненадёжность нетребовательность растерянность требовательность отстарнённость покорность болтливость привередливость тугодумство нелюдимость неорганизованность авидья невнимательность неосмотрительность буквализм робость безответственность бессердечие скрытность забывчивость замедленность сварливость бескомпромиссность тупость непорядочность противоречивость переменчивость неподчинительность лживость непрактичность изменчивость сверхосторожность нерадивость индивидуализм принципиальность

Норма законопослушание заносчивость здравомыслие значимость изобретательность интуитивность искренность красноречие креативность критичность ласковость ловкость логичность лояльность любовь любознательность милосердие миролюбие мудрость мужественность надежда надёжность настойчивость находчивость невзыскательность нежность независимость немногословие неприхотливость обучаемость общительность организованность осведомлённость осмотрительность осторожность остроумие отвага ответственность отзывчивость открытость памятливость подвижность покладистость понимание понятливость порядочность последовательность постоянство почтительность правдивость прагматизм преданность предприимчивость прилежание приспосабливаемость приятие

Гипер ( + ) верноподданность скопидаиство эмпиризм подавление хитроумие правидчество исповедальность краснобайство плодовитость легковерие льстивость изворотливость схематизм ревность любострастие любопытство жалостливость блаженность мудрствование малодушие упование безотказность напористость ловкачество вседозволенность истомность бунтарство молчаливость неразличение послушничество фамильярность ритуализм всезнайство опасливость настороженность саркастичность отчаянность самобичевание сердоболие обнаженность запечатление суетливость потакание всепрощенчество изощрённость начётничество механистичность закоснелость подобострастие правдоборство выгадывание привязчивость авантюризм старательность приспособленчество всеядность


слепота замысловатость уклончивость необязательность устранённость отчуждённость брезгливость

прозорливость простота прямота пунктуальность пытливость радушие разборчивость

. невозмутительнолсть зажатость опрометчивость кротость нерешительность необузданность шкурничество завистливость самоуничтожение пошлость раболение конфликтность разнузданность шутовство бестактность боязливость гордыня презрение неухватистость разбросанность бесстыдство мятежность несправедливость податливость бесстрастность попустительство мягкость консерватизм нетерпеливость мечтательность праздность неуверенность алчность неумеренность возмущённость отступничество хаотичность обидчивость небрежность расторопность шаткость строптивость поверхностность бесхитростность трусливость порывистость

раздражительность раскованность рассудительность ровность решительность самообладание самоответственность самостоятельность самоуважение светкость свободолюбие оговорчивость сдержанность серьёзность скромность смелость смирение снисходительность сноровитость собранность совестливость спокойствие справедливость стойкость страстность строгость твёрдость творчество терпеливость трезвомыслие трудолюбие уверенность удовлетворительность умеренность умиротворённость упорство упорядоченность уравновешенность усердие услужливость устойчивость уступчивость фундаментальность хитрость храбрость целеустремлённость

сверхбдительность наивность резкость дотошность въедливость любознательность неразборчивость

гневливость распущенность ментализм агрессивность категоричность самоподавление жертвенность самовластие себялюбие щегольство беззаконие соглашательство скованность мрачность стеснительность дерзость прислужничество покровительство пронырливость напряжённость самоедство флегматичность праведность непосредственность неистовство тиранство жестокость прожектёрство безответственность приземлённость трудоголизм самоуверенность пресыщенность ограниченность благостность упрямство педантизм самодостаточность усердствование угодливость нерушимость мягкотелость тяжеловесность коварство самозабвенность узость Продолжение следует Редкозубов В.Н.


Жизнедеятельность любого организма целиком построена на процессах, совокупность которых так или иначе сводиться к перераспределению тепла между им самим и окружающей его средой, и поэтому изучение и знание того, каким образом происходит влияние температуры на организм, в принципе необходимо знать каждому человеку, желающему иметь полный контроль над состоянием собственного здоровья. Человек может переносить колебания температур воздуха в весьма широких пределах от — 40 — 50o и ниже до +100o и выше. Организм человека приспосабливается к столь широкому диапазону колебаний температур окружающей среды посредством регулирования теплопродукции и теплоотдачи человеческого организма, Этот процесс называется терморегуляцией. В результате нормальной жизнедеятельности организма в нем постоянно происходит образование тепла и его отдача, то есть теплообмен. Тепло образуется вследствие окислительных процессов, из которых две трети падает на окислительные процессы в мышцах. Отдача тепла идет тремя путями: конвекцией, радиацией и испарением пота. В нормальных метеорологических условиях окружающей среды (температура воздуха около 20o С) конвекцией отдается около 30%, радиацией — около 45% и испарением пота — около 25% тепла. Несмотря на то что организм человека благодаря терморегуляции может приспосабливаться к весьма широкому диапазону колебаний температур, нормальное физиологическое состояние его сохраняется лишь до определенного уровня. Верхняя граница нормальной терморегуляции в полном покое лежит в пределах 38— 40oС при относительной влажности воздуха около 30%. При физической нагрузке или повышенной влажности воздуха этот предел снижается. Высокая температура окружающего воздуха оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему. Установлено, что учащение пульса начинается одновременно с повышением температуры тела, то есть с нарушением терморегуляции. Эта зависимость дает возможность по учащению пульса судить о состоянии терморегуляции при условии отсутствия прочих факторов, оказывающих влияние на частоту сердечных сокращений (физическое напряжение и пр.). Воздействие на организм высокой температуры вызывает понижение кровяного давления. Это результат перераспределения крови в организме, где происходит отток крови от внутренних органов и глубоких тканей и переполнение периферических, то есть кожных, сосудов. Под влиянием высокой температуры изменяется химический состав крови, увеличивается удельный вес, остаточный азот, уменьшается содержание хлоридов и углекислоты и т. д. Особое значение в изменении химического состава крови имеют хлориды. При чрезмерном потении в условиях высоких температур хлориды выводятся из организма вместе с потом, вследствие чего нарушается водно-солевой обмен. Значительные нарушения водно-солевого обмена могут привести к так называемой судорожной болезни. Таким образом, высокая температура воздуха (выше допустимого предела) оказывает неблагоприятное влияние на жизнен но важные органы и системы человека (сердечнососудистую, центральную нервную систему, пищеварительную), вызывая нарушения нормальной их деятельности, а при наиболее неблагоприятных условиях может вызвать серьезные заболевания в виде перегревания организма, называемые в быту тепловыми

ударами. Что такое солнечный удар? Не смотря на схожесть симптомов, тепловой и солнечный удар - это не одно и тоже. Солнечные удары диагностируются преимущественно в летнее время и их появление связано с перегревом в первую очередь головы человека, если на ней не было головного убора. Чаще всего солнечные удары возникают в летнюю жару, когда безветренно или душно, если человек уснул на улице под палящим солнцем. Высок риск солнечного удара у распивающих алкоголь и интенсивно курящих людей. Солнечные лучи, нагревая поверхность головы, способствуют расширению сосудов головного мозга (расширение сосудов так же усиливается при курении и употреблении спиртного), что в свою очередь вызывает интенсивный приток крови к голове. Мелкие сосуды головного мозга и вовсе могут не выдержать напряжения и попросту лопнуть. Симптомы солнечного удара: У пострадавшего может наблюдаться несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя оказать помощь.  покраснение лица, вызванное расширением сосудов головы;  сильная головная боль, вызванная так же расширением сосудов, которые давят на головной мозг;  нарушение зрения;  кровь из носа; тошнота, рвота; Если человека вовремя не увести в прохладное место, то к вышеуказанным симптомам добавляются:

расстройство дыхания (одышка), учащение пульса. нарушение сердечного ритма, потеря сознания. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. При возможности уложите пострадавшего на спину, под ноги подложите валик из одежды или подручных средств (коробка, книги, табурет). Снимите тесную одежду, галстук, обувь, расстегните пуговицы рубашки. Если есть возможность, то лучше принять прохладный душ, можно обернуть пострадавшего мокрой простыней, полотенцем, положить на голову прохладный компресс или просто побрызгать его из пульверизатора. Направьте на пострадавшего вентилятор или сделать веер. Дайте пострадавшему обильное питье. Ни в коем случае не давайте сладкий чай, кофе, сладкие соки. Лучше чистую воду, немного подсоленую. Если пострадавшего тошнит, поверните голову на бок. Если пострадавший теряет (потерял) сознание, у него наблюдаются нарушение дыхания, слабый пульс,


5 июля 2012 года день памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Его творческая жизнь - это более 600 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей сыгранных в кино. Популярность Владимира Высоцкого по-прежнему высока, а фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке телеканалов. "Он родился в 1938 - но был человеком 21 века" - говорят его друзья и коллеги - те, кто жил и творил с ним в одно время.. Его творчество сразу полюбилось обычному человеку. Полноводная река народной любви к Высоцкому не иссякает и сегодня Владимир Высоцкий родился в Москве.Он не сразу определил, что хочет быть актером. После окончания школы он поступает в московский инженерно-строительный институт, но проучившись в нем полгода, бросает его Свои первые песни Высоцкий начал писать в начале 60-х годов. Спустя несколько лет, в 1965-м, он приходит в Театр на Таганке, который по выражению самого Высоцкого, стал для него "своим театром". "Ко мне в театр пришел наниматься молодой человек. Когда я спросил его, что он хочет прочитать, он ответил: "Я несколько своих песен написал, послушаете?" Я согласился послушать одну песню, то есть, фактически, наша встреча должна была продлиться не более пяти минут. Но я слушал, не отрываясь, полтора часа", вспоминает Юрий Любимов. Так начался творческий путь Высоцкого в Театре на Таганке. Параллельно с работой в театре были киноработы. Самая известная и самая любимая роль - Жеглов в телесериале "Место встречи изменить нельзя". И действительно, персонаж получился очень реалистичным. Многие телезрители были убеждены, что Глеб Жеглов - не выдуманный персонаж. После показа фильма еще долго шли

письма по адресу: "МВД, капитану Жеглову". А потом пришла Любовь. Марина Влади вошла в его жизнь в 1967 году. Высоцкий влюбился в нее после просмотра кинофильма "Колдунья". Он смотрел фильм по нескольку раз в день, мечтал о встрече многие годы. И вот, наконец, она состоялась. Первое знакомство произошло в ресторане ВТО - Высоцкий пришел туда после спектакля. "Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня, мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это ты", - так описывает свое первое знакомство с Высоцким Марина Влади. Через несколько лет они поженились. Марина Влади была с ним рядом двенадцать лет. "Я жив, двенадцать лет тобой храним..." успеет написать он на обратной стороне телеграфного бланка. И все эти годы Марина Влади пыталась замедлить бешеный ритм жизни Высоцкого. "Работать надо!" - была его любимая поговорка. Если бы он мог, он работал бы круглые сутки. Сон - 3-4 часа, остальное - работа. Песни свои он писал в основном ночью. Приходил домой после спектакля, и садился за работу. Марина ставила перед ним чашку с обжигающим чаем, и тихо садилась в углу. Иногда она засыпала, и тогда, уже под утро, Высоцкий будил ее, чтобы прочесть строки, написанные за ночь. Песни Высоцкого принято делить на циклы: военный, горный, спортивный, китайский... Надо было прожить несколько жизней, чтобы прочувствовать все персонажи, обрисованные в песнях. Фронтовики, слушавшие его песни о войне, были уверены, что он лично пережил все то, о чем писал в песнях. Люди,

слушавшие его песни "с криминальным уклоном", были уверены, что он сидел. Моряки, альпинисты, шоферыдальнорейсовики - все считали его своим. В каждой песне была правда жизни. ...25 июля 1980 года. Высоцкого хоронила, казалось, вся Москва, хотя официального сообщения о смерти не было - в это время проходила московская Олимпиада. Только над окошком театральной кассы было вывешено скромное объявление: "Умер актер Владимир Высоцкий." Ни один человек не сдал обратно билет каждый хранит его у себя как реликвию... "Кому сказать спасибо, что - живой!" написал Высоцкий в своем известном стихотворении. Высоцкий жив и сегодня, благодаря людской памяти, питавшейся и питающейся по сей день его стихотворениями, драматургическими произведениями, киноролями, песнями... Все песни Высоцкого написаны с глубоким смыслом. Не веришь? Прочти и вдумайся. «Я не люблю». Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, В которое я песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, В восторженность не верю, и еще Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей сомненья, почестей иглу Или, - когда все время против шерсти, Или, - когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово "честь" забыто И что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне, и неспроста: Я не люблю насилья и бессилья, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Я не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу,


Прогресс. Осень- пора очарований. Иду по знакомым переулкам и спешу домой, надо обрадовать родителей, ведь сегодня я получил первые чисто заработанные деньги. На работе - всё как полагается :первую зарплату отметили обильным вливанием в себя водки. Состояние, потихоньку , становится слабоконтролируемым . Рядом с домом мой любимый бар . Прохожу радом стоит.»Почему его ещё никто не снёс? В такой день , с деньгами в кармане, пройти мимо? Да я же , потом спать не смогу. « Захожу . Ну как всгда, все здесь: и недруги и други . Друзьям- пиво с водкой. С недругами поговорим позже . Э-эх гуляй душа – ещё всем водки… -Подъём, завтрак брать будешь? Эта фраза заставляет мой мозг проснуться и понять , что я не дома. Открываю глаза-КПЗ. Реальность ясна , но похмельный синдром мешает мозгу открыть ячейки памяти и выяснить причину такой печальной реальности . Помогает мне разобраться следователь . Всё таки вчера дошла очередь и до моих недругов . Да ещё и как - тяжкие телесные повреждения ст.151 ч.2.Короче , -не умеешь пить, не пой. Дальше произошло всё как в сказке-«Чем глубже в лес, тем страшнее».Следствие , суд и 10 лет закрытого типа. Если честно, с самого начала мне была глубоко безразлична судьба моего потерпевшего.На суду я даже возмущался против его дерзких , необоснованных обвинений . Но не зря говорят , что время лечит, а может, просто, с возрастом ты сам приходишь к насущной истине . Я не знаю. Но скоро закончится мой срок и бы очень хотел встретиться с пострадавшим от моих действий человеком. Я искренне хочу попросить у него прощения. Я не поэт и не умею говорить красиво, но думаю что даже на жаргоне сумею объяснить ему , что я стал другим человеком и искренне раскаиваюсь в совершенном преступлении. А перед ним, до конца своих дней , буду сознавать свою вину и попытаюсь добрыми делами заработать прощение у него и не только его. В первую очередь я на коленях буду вымаливать прощения у своей мамы. Мамуля ты для меня реальный осязаемый Бог. С самого детства ты окружила меня своей материнской заботой: кормила , лечила , учила и многое –многое другое. А я … вместо того, чтоб ты веселилась на моей свадьбе , радовалась рождению внуков , процветанию … обрёк тебя в течении 10 лет, обделяя себя , бегать по всем тюрьмам и изводить себя моими проблемами. Словами невозможно высказать мою благодарность выпросить твоё прощение, но я всю жизнь буду отчаянно стараться сделать так , чтоб ты была рада за меня и гордилась мною. Жигня Роман. Первая любовь В нескольких словах хочу рассказать вам о том, что переполняет мое сердце, пылая где-то внутри. Конечно же это сильное чувство именуется любовью…. …Звали ее Галиной. Она была моей первой любовью. Впервые мы с ней встретились в феврале 2002 года, когда мне было 18 лет. На тот момент она была ученицей 11-го класса. Галина была девушкой простой и скромной, происходила из полной семьи. Родители ее так же любили подвыпить, но я старался с ними поддерживать хорошие отношения. Со своей любимой я проводил практически каждый вечер. Отношения наши продлились около полутора лет. Галина привлекала меня и тем, что училась в классе не с детьми так называемого «высшего общества», не забивала себе мысли сережками и колечками, а также другими богатствами, которыми хотелось бы удовлетворить свои потребности. Может для кого-то это и является первостепенным, но Галина не относится к этой категории людей. Она предпочитала находиться дома, рядом с мамой и младшей сестричкой. Я же в свою очередь пытался завоевать ее доверие, так как именно ее доверие ко мне являлось для меня самой большой ценностью. Мои чувства к ней были самыми чистыми и светлыми, которые случаются лишь раз в жизни и не забываются никогда. Ее образ продолжает жить в моем сердце. Мне бы очень хотелось, что бы она лично прочла эти строки и поняла, что я никогда не желал и не желаю ей зла. Сегодня она замужем, воспитывает троих детей. А муж ее –мой друг….бывший….ведь мы когда-то дружили….Но мне никогда не пришло бы в голову подумать, что он может так поступить. Возможно, это и моя вина – мое длительное отсутствие в селе дало о себе знать. Но разве это могло послужить столь существенным мотивом? Ведь я так сильно любил ее, что она просто не могла так со мной поступить и выйти замуж . Да еще за кого? За моего друга! И что обиднее всего – она сделала это в тайне от меня, не сказав, не посмотрев мне в глаза. Я много раз думал о том, что не заслужил такого отношения к себе и даже не предполагал, что со мной такое может произойти. С тех пор прошло 10 лет, но сколько должно еще пройти, чтобы вытеснить эту боль из моего сердца, боль истории любви, имевшей начало, но не имевшей продолжения. После освобождения из мест лишения свободы в 2009 году я гостил у своих бабушки и дедушки. Я не смог удержаться и зашел в дом, где на тот момент проживала Галина совместно со своим супругом, чтоб посмотреть ей прямо в глаза. Хотел спросить у нее- как она могла так со мной поступить? Но когда я вошел и поздоровался с ней Галина мне ничего не ответила. Она просто развернулась и вышла из дома. Размышляя сегодня над той ситуацией, я хотел бы обратиться к той единственной: я не желаю тебе ничего плохого; люби, как я любил. Оставайся такой, какой ты всегда была и есть. Я не хочу бередить и огорчать тебе душу, ты сделала свой выбор и я, наверное, не имею права судить тебя. Однако, я хочу, чтоб ты знала, что моя душа опустела, лишившись тебя. Я тебя любил так искренне, так преданно…Но видимо, ты это не оценила. Знай, я до сих пор отношусь к тебе с глубочайшим уважением. И если б можно было все вернуть назад - я бы никогда не упустил своего шанса. Но в этой ситуации я бессилен, так пусть все будет так, как ты решила. Игнат Виорел


Promoţia nr. IV a şcolii profesionale nr. 1 Taraclia La data de 18.06.12 a fost organizat şi petrecută examinarea deţinuţilor la probele electro-sudor 24 condamnaţi, tencuitor-placator 20 condamnaţi, tîmplar 27 condamnaţi. Cursul de instruire profesională a fost predat cu examinarea ulterioară de către maiştri şcolii profesionale a or.Cahul.

În vederea consolidarii relaţiilor cu organizaţiile non-guvernementale la data de 28.06.12 a fost organizat şi petrecut un meci amical la minifotbal între echipa de condamnaţi selectaţi din sectoarele de detenţie a instiuţie şi echipa de la ,,Viaţa Nouă” , deasemenea a fost organizat un concert dedicat victimilor bolii ,,Sida” la care au participat toţi condamnaţii doritori, echipei oaspeţilor a fost înfrîntă cu scorul de 2-1, la finisarea meciului echipele au făcut schimb de cadouri; echipa ,,Viaţa Nouă” lea înmînat diplome, cîte un maiou şi cîte o cană-termos, condamnaţii la rîndul lor au dăruit un cuboc confecţionat de către condamnaţi.


Только моя. Прости за боль, за ревность за сомненья, За то что груб порою был с тобой. Готов стерпеть теперь любые униженья Лишь только раз услышать слово - МОЙ. Я вижу на губах твоих усмешку. Смеёшься ты? Страданья ни к чему, Вот так теряет королева друга пешку, Отвергнут я и, но не пойму: за что и почему? Но я уйду, поставив только точку, В последний раз целуя образ твой. Пусть мои слёзы смоют эту строчку: Не ты, а одиночество навеки,- верный спутник мой. Но где б я не был, в Атлантике, за океаном И даже на луне- я вдруг услышу слово « МОЙ» На самолёте, поездом, хоть паропланом Примчусь к тебе и искренне отвечу- ДА Я ТВОЙ. Жигня Роман

Веди меня мой белый свет Дай духу добрых дел желанье Будь мне наставник и совет В счастливый час, в час испытанья Сними с очей покровы сна Чтоб труд свершал я с наслажденьем Да будет цель устремлена Всегда к источнику спасенья Храни нас всех от искушенья И благодатию своей даруй нам радость искупленья Морозов Анатолий.


Гороскоп для Овна на июль 2012 года Социальные контакты выйдут у Овнов на передний план в июле. Снова в жизнь войдут друзья, партнёры, представители противоположного пола. От каждого Овны смогут почерпнуть что-то полезное. В июле Овны будут особенно привлекательны, как внешне, так и интеллектуально. Следует прислушиваться к советам и быть осторожнее за рулём. Гороскоп для Тельца на июль 2012 года Июль хорош для Тельцов тем, что они будут полагаться только на собственные силы. В этом месяце возможны новые знакомства и интересные проекты. Реализовать их Тельцам никто не помешает. Правда, есть вероятность, что от них отвернутся те, кому Тельцы всегда доверяли. Но это временно. Гороскоп для Близнецов на июль 2012 года Июль может доставить Близнецам неприятности из-за того, что ситуация начнёт меняться быстрее, чем они будут соображать в это время. В связи с постоянными опаздываниями Близнецам могут выразить недоверие. Настроение может испортиться, но это легко исправить работой. Любые нагрузки в июле приветствуются. Гороскоп для Рака на июль 2012 года В июле Раки почувствуют вкус к авантюрным действиям. Они будут энергичны и удачливы. Правда, могут возникнуть проблемы с толерантностью. Раков в июле будут раздражать буквально все: националисты и сексменьшинства, феминистки и неформалы. Свои взгляды в этот период лучше не озвучивать, можно нарваться на неприятности. Отдыхать у воды или путешествовать водным транспортом в этом месяце опасно. Гороскоп для Льва на июль 2012 года Дела замедлятся, точно так же как и реакции самих Львов. В июле придётся жить заслугами предыдущих периодов. К слову сказать, прошлые наработки будут великолепно работать в этот месяц. Пока Львы будут раздумывать, что предпринять, проблемы начнут утрясаться как бы сами собой. Возможны информационные ошибки. Записывать в этот период нужно абсолютно всё. Гороскоп для Девы на июль 2012 года В июле в жизни Дев что-то изменится. Поначалу новизна станет радовать, и Девы захотят перемен и в других

областях. Вот этого лучше не делать, поскольку хлопоты измотают. Заниматься в этом месяц лучше теми делами, которые интересны самим Девам, и не поддаваться на уговоры поучаствовать в чужом проекте. Гороскоп для Весов на июль 2012 года В июле у Весов будет много работы, направленной на подготовку какогото проекта. Если планируется переезд или длительная командировка, подготовка пройдёт успешно. Потребуется оказать кому-то помощь. Следует быть уверенным в том, что этот человек достоин доверия, потому что обязательства на себя придётся брать весьма серьёзные. Гороскоп для Скорпиона на июль 2012 года В июле Скорпионы своего добьются, хотя и не тем способом, на который будут рассчитывать изначально. Это слегка выбьет из колеи. Но в конечном итоге удастся восстановить равновесие. Путешествовать в июле 2012 года Скорпионам лучше в компании знакомых людей. Гороскоп для Стрельца на июль 2012 года В июле 2012 года Стрельцы будут подвержены жажде деятельности. Однако период – сложный, требующий чёткого соблюдения правил техники безопасности и разумного подхода. Если Стрельцы сумеют проявить выдержку и хладнокровие, то сумеют избежать неприятностей. Гороскоп для Козерога на июль 2012 года В июле Козероги будут несколько растеряны в силу того, что утратят прочное положение. Как раз в это время начнутся действия, связанные с какими-то злоупотреблениями или недосмотром, которые приобретут общественный резонанс. Планы Козерогов в июле не исполнятся, а вот выйти из сложной ситуации незапятнанными они смогут. Правда, в том случае, если возглавят разбирательства по вскрывшимся недостаткам. Гороскоп для Водолея на июль 2012 года В июле Водолеи приступят к реализации особенно объёмного и сложного проекта. Времени на раскачку не будет. Завершать работы придётся в сжатые сроки. Но и награда превзойдёт ожидания. В июле 2012 года Водолеям следует опасаться кражи деловых секретов. Гороскоп для Рыб на июль 2012 года В июле Рыбам больше всего понравится процесс. Они будут трудиться, как одержимые, ради какой-то цели и получать от этого удовольствие. Правда, есть опасность перессориться с целым миром и так и не добиться нужного результата, но это уже другая опера. В конце

Speranţa, Ediţia iulie  
Speranţa, Ediţia iulie  

Speranţa, Ediţia iulie

Advertisement