Page 1

Revista Penitenciarului nr.4-Cricova

V.I.P. VERY INTERESTING PRISONERS

№1 Din 03.2012


V.I.P.

20.03.2012 №1

O veste bună pentru condamnaţii Penitenciarului nr.4Cricova, în instituţia noastră a apărut propriul ziar “V.I.P.”.

viitor, cei interesaţi vor putea citi despre viaţa spirituală a deţinuţilor, manifestaţiile culturale. Primul număr este începutul vieţii acestui ziar, ne vom lărgi, vom cuprinde mai multe teme pe viitor. Dar pentru acesta avem nevoie de sprijinul şi ajutorul vostru.

Acest ziar are ca scop să vă relateze despre viaţa penitenciarului nostru, evenimentele care au avut loc, problemele penitenciarului. Ziarul este creat şi editat de însuşi deţinuţii noştri, cu uimire veţi regăsi pe paginele sale nume ale deţinuţilor pe care îi cunoaşteţi, dar nu vă aşteptaţi că ei se vor putea realiza în arta condeiului.

Oricare, la dorinţă, poate participa la crearea numerelor acestui ziar, conlucrarea cu voi este foarte importantă. De aceia vă invităm cu articole, sugestii, idei pentru redacţia ziarului.

Pe paginile ziarului veţi putea afla despre evenimentele care au avut loc şi care se preconizează pe

Cu stimă redacţia ziarului “ V.I.P”.

Sumar: Evenimente sociale din viaţa penitenciarului Deţinuţii şi arta – pag.2 Mărţişor după gratii - pag.4 Diverse Deţinuţii din Romănia ajută sinistraţii – pag.9 Concurs Miss Primăvara petrecut în penitenciar – pag.10 Educaţia condamnaţilor Lecţii în penitenciar – pag.5 Sportul Competiţiile sportive în penitenciar – pag.6 Sănătatea spirituală Dumnezeu e cu noi – pag.7 1


V.I.P.

20.03.2012 №1

conform preferinţelor cîntecele, încercînd a exersa în arta cuvîntului.

În acest an, în peniteciarul nr. 4 Cricova a fost creată formaţia artistică „V.I.P.”, membrii fiind recrutaţi din mediul condamnaţilor deţinuti în instituţie. Deşi formaţia are doar două luni de la crearea sa, a acumulat o viaţă bogată în evenimente artistice. Membrii formaţiei au susţinut două concerte în faţa deţinuţilor, rudelor şi colaboritorilor penitenciarului. La data de 14 februarie ansamblul „V.I.P.” a susţinut un concert dedicat sărbătoririi zilei Sfîntului Valentinsimbolul dragostei veşnice.

Pregătirea deţinuţilor s-a petecut în timpul repetiţiilor, care a fost bogate în evenimente, inclusiv momente comice, au încercat diferite piese alegînd cele, ce li se potrivesc cel maibine.

Iar pe 7 martie au organizat un concert dedicat zilei mondiale „8 MARTE”. În cadrul lor, deţinuţii şi-au demonstrat abilităţile şi talentele în interpretarea cîntecelor, poieziilor. Unii au participat cu poieziile compuse de ei înseşi ori au modificat

Majoritatea din ei în viaţa lor, nu au avut nici o tangenţă cu muzica, 2


V.I.P.

20.03.2012 №1

dar datorită efortului, antrenamentelor şi nu în ultimul rînd lucrului asupra personalităţii lor, au obţinut rezultate exelente, răsplătite de publicul recunoscător. La concerte au participat ca spectatori şi cele mai dragi persoane ale participanţilor,îndemnîndu-i şi călăuzindu-i spre noi idealuri.

face ceva util şi frumos, ce le va rămîne ca o aminite plăcută lor şi celor dragi. Aceste evenimente au lăsat o urmă adîncă în inimele deţinuţilor şi în recepţionrea lumii înconjurătoare. În urma celor spuse mai sus, pot cu plăcere să-i numesc pe cei ce au contrubuit pri munca lor la realizarea concertelor: Vitalii Popa, Roman Moroianu, Ruslan Caral, Vasilie Rusu, Eugen Filipovici, Vitalie Ciuricov.

Participarea lor la manifestaţii cultural-artistice, le-a dezvăluit atît lor cît şi celorlaţi, că în sufletul omului toată vremea este loc pentru BINE, condamnaţii au înles că pot Imagini:

3


V.I.P.

20.03.2012 №1

Pe data de întîi martie, deţinuţii din penitenciarul nostru, nu au uitat că sunt bărbaţi şi au format o echipă , compusă din Dumitru Fală, Popa Vitalie, Roman Moroian, Ruslan Caral, Vasilie Rusu, pentru a felicita femeile din penitenciar cu ocazia sosirii primăverii. Ei au apreciat munca grea şi efortul depus a colaboratorelor. Pentru a le arată respectul şi stima, deţinuţii au pregătit o mică surpriză. Au invitat toate femeiele în cabinetul Serviciului psihologic şi asistenţă socială, unde le-au felicitat, le-au dedicat poiezii şi cuvinte de felicitare iar apoi le-au dăruit cîte un mărţişor.

Imagini:

Acest mic eveniment are o importanţă deosebită, deoarece prin astfel de gesturi noi, deţinuţii, arătăm că apreciem grija acordată de aceste femei şi nu uităm că şi după gratii trebuie să fim bărbaţi şi putem aprecia pe cei din jurul nostru creîndu-le mici şi simple sărbători. Cu această ocazie le urăm succese atît în cariră cît şi în viaţa personală.

4


V.I.P.

20.03.2012 №1

5


Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova „NORLAM” au început finanţarea de proiecte în penitenciarele din Moldova. În penitenciarul nr.4Cricova în comun acord cu conducerea DIP MJ RM, misiunea „NORLAM” a dat startul proiectelor pilot destudiere a limbii engleze şi a chitarei. Scopul acestor proiecte este ajutorarea integrării condamnaţilor în societate, schimbarea pozitivă comportamentală şi primirea de abilităţi necesare în viitor. Astfel deţinuţii din penitenciar au căpătat acces la noi posibilităţi de realizare după eliberare. În cadrul programului au fost iniţiate lecţii de limbă engleză de două ori pe săptămînă. La moment suntem unicul penitenciar în care există astfel de posibilităţi.

În cadrul lecţiilor, condamnaţii studiază limba engleză şi îşi îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe.

Deţinuţii realizează necesitatea obţinerii de noi cunoştinţe, deoarece în viitorul apropiat vor simţi necesitatea de a cunoaşte o limbă străină. Mai ales că realitatea dictează antreprenorilor, necesitatea de a angaja persoane ce cunosc limba engleză. O parte din deţinuţi doresc după eliberare plecarea la lucru peste hotarele ţării şi acest curs de studiu îi va ajuta de a-şi îndeplini dorinţa. În urma cursului, mai mulţi condamnaţi au înţeles importanţa limbei engleze şi dorinţa de a învăţa a apărut la mai mulţi condamnaţi decît sunt încadraţi în lecţii, din aceste considerente a fost creată o grupă nouă de studiu pentru a cuprinde toţi doritorii.

Lecţile de chitără se petec o dată pe săptămînă. În cadrul lor, deţinuţii fac cunoştinţă cu lumea muzicii. Ei sunt iniţiaţi în studirea chitarei de profesorul de muzică. Rezultatele obţinute pe parcusul a trei luni suni foarte bune, încît deja au participat la concertul dedicat


zilei de 8 martie cu cîteva compoziţii muzicale. Noile aptititudini permit condamnaţilor de a-şi îmbogăţi lumea spirituală inerioră, a o dezvolta şi îi îndeamnă spre noi idealuri.

Aceste cursuri sunt foarte importante pentru penitenciar, succesul lor va permite implementarea de noi programe şi atragerea de noi fonduri financiare, fapt ce va permite reintegrarea deţinuţilor în societate.

Iarna nu este tocmai un anotimp favorabil practicării sportului, dar deţinuţii, în colaborare cu administraţia instituţiei penitenciarului au gasit căi de rezolvare şi a acestei probleme.

numărul patru. Cîştigătorul în campionat a fost desemnat după punctajul acumulat în ambele ture. Cei mai buni au fost deţinuţii sectorului nr.4. Felicitări echipei cîştigătoare şi iniţiativei deţinuţilor.

La iniţiativa deţinuţilor sectoarelor unu şi patru a fost organizat un campionat la tennis de masă. Meciurile au fost disputate în incinta sectorului numărul unu.

Un alt eveniment sportiv a fost concursul la jocul de table organizat de deţinuţii sectorului nr.11 cu sprijinul acordat de organizaţia “Слово Веры”, care a asigurat premierea cîştigătorilor. Opt deţinuţi şi-au încercat mintea şi norocul în acest joc. În urma a opt partide a fost desemnat cîştigătorul, Popa Leonid. Partidele spectaculoase au captivat atenţia publicului. Nu au fost neglijaţi şi condamnaţii ce au ocupat locul doi şi trei care tot au fost premiaţi. Aciastă competiţie a interesat deţinuţii din sector care au planificat în viitorul apropiat de a organiza un concurs la dame.

Fiecare sector a format o echipă din trei condamnaţi. Aceştea s-au întrecut în măiestria folosirei paletei de tennis. În prima tură după o serie de meciuri spectaculoase a cîştigat echipa sectorului numărul unu. Acest fapt îănsă nu a lăsat indeferenţi condamnaţii din echipa sectorului numărul 4, care au cerut organizarea turei revanşe.Condamnaţii s-au pregătit foarte bine pentru competiţie atărnîndu-se cu seriozitate faţă de următoarea competiţie. În tura a doua după disputarea meciurilor a învins echipa sectorului

La data de 20 martie se va petrece spartachida interpenitenciară, în care se va decide în care penitenciar sunt cei mai buni sportive. Să le urăm success echipei condamnaţilor Penitenciarului nr.4.


Nu este o frunză a pădurii ori firicel de iarbă care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust şi frunză rulează acel element al vieţii fără de care nici omul, nici animalele n-ar putea trăi. Iar omul şi animalele la rîndul lor slujesc naturii. Totul a fost creat prin dragoste şi înţelepciune desăvărşită a bunului Dumnezeu. Astăzi dragostea noastră şi ascultarea de cuvîntul lui Dumnezeu, au o oarecare valoare, dacă sîntem sinceri recunoscători. Sîntem noi oamenii aşa de diferiţi, fiecare cu caracterele noastre foarte diferite. Pe toţi ne uneşte credinţa, speranţa în Domnul nostru Isus Hristos. Biserica ce este asta? Încăpere frumos anenanjată unde se păstrează curăţenie si gata? Îi mulţumim bunului Dumnezeu că avem şi noi în penitenciar o cameră de rugăciune,

unde zi de zi ne adunăm toţi la olaltă şi îi aducem laudă şi închinare. Ne deschidem înşişi în faţa lui Dumnezeu, îi aducem rugăciunile noastre şi grijile care ne frămîntă , problemele pe care le avem. Studiem Biblia, cuvîntul Domnului care a schimbat milione de oameni şi influienţează viaţa şi gîndirea noastră. Sîntem vizitaţi de creştini care ne ajută să descoperim adevărul din pajinile Sfintei Scripturi. Cu ce am putea compara Biserica? Probabil cu un spital unde oamenii bolnavi au nevoie de ajutor şi vindecare a bolilor. Medicul poate ajuta la vindecarea bolilor trupeşti şi atunci ce face cu rănile sufleteşti, cu sorţile distruse care aduc disperarea şi pierderea nădejdii la o viaţă mai bună? Răspunsul l-am găsit la Isus, Domnul nostru doreşte ca fiecare om să să fie scăpat şi să-şi refacă viaţa.


Tot El la creat pe om după chipul şi asemănarea lui, să avem o viaţă plină de dragoste, bucurie. Dar păcatul, fărădelegea, neascultarea noastră au distrus relaţiile dintre cer şi om. Crucea de la Golgota, jertva Domnului este puntea care duce la salvarea SUFLETULUI. Alegerea pînă la urmă a vieţii o facem noi, oamenii. Rolul Bisericii pe acest pămînt constă în a deschide tuturor adevărul. Vestea cea bună este că

Deţinuţii penitenciarului din Gherla, Romănia au fost profun mişcaţi de calamităţile naturale produse de iarna grea în Romănia. În urma reacţiei apărute în rîndul deţinuţilor, profund mişcaţi de suferinţele oamenilor, de către administraţia penitenciarului din iniţiativa şi cu sprijinul persoanelor

Domnul nostru şi Mîntuitorul Isus Hristos s-a jertfit viaţa pentru iertarea păcatelor noastre şi o şansă nouă la viaţă veşnică. Noi oamenii sîntem cele mai raţionale fiinţe de pe pămînt. Vă îndemn să faceţi o alegere înţeleaptă. Biserica Adventistă de ziua a şaptea Vă doreşte succes! Să fiţi binecuvîntaţi de Dumnezeu, nu rataţi şansa oferită.

private de libertate deţinute în penitenciar, au fost iniţiati caritabile pentu ajutorarea pătimaşilor. Cele 670 de persoane private de libertate care au participat la acţiune au donat bani din conturile personale sau şi-au manifestat dorinţa de a renunţa pe parcursul a trei zile, la unele dintre mesele zilnice. S-a strîns o cantitate de 343 kg de alimente neperisabile constând în orez, făină, zahăr, ulei, brânză, biscuiţi şi margarină, în valoare totală de aproape 1500 lei care au fost donate nevoiaşilor. Sumele de bani donate de către personalul penitenciarului şi persoane private de libertate deţinute la Gherla, în cuantum de peste 2200 lei, au fost transmise Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare, care vor asigura achiziţionarea de alimente si transportul acestora în zonele


afectate. Campania demarată la Penitenciarul Gherla se alătură acţiunilor tuturor unităţilor penitenciare din ţară, care împreună cu populaţia, în această perioadă şiau făcut simţită prezenţa la înlăturarea efectelor căderilor masive de zăpadă, prin participarea la

La data dei 7 martie, la unicul penitenciar din ţară destinat detenţiei femeilor a avut loc concursul de frumuseţe şi talent - Miss Primăvara, eveniment ce marchează sosirea primăverii. Şi în acest an, femeile premiate cu un set de cosmetice şi diplomă de onoare. Graţie colaborării prodigioase a Departamentului Instituţiilor Penitenciare cu Asociaţia Obştească ADRA, copiii deţinutelor-mame au avut şansa de a-şi felicita mamele şi de a le oferi o floare în ajun de sărbătoare. Cu ocazia sărbătorii de 8

acţiuni de dezăpezire sau prin donaţii, pentru persoanele sinistrate. Pentru persoanele private de libertate acţiunea reprezintă un exerciţiu pentru dezvoltarea unui comportament pro-social şi o ocazie de a-şi face simţită prezenţa într-un mod pozitiv, în comunitate.

din această instituţie penitenciară sau pregătit minuţios de sărbătoare care nu întîmplător este în ajunul Zilei internaţionale a Femeilor. Cu această ocazie, cele cinci participante la concurs şi-au asortat cele mai frumoase ţinute, machiaj, coafură şi desigur s-au pregătit pentru probele din concurs la care concurentele şi-au etalat abilităţile artistice, intelectuale şi de creativitate.Membrii juriul, colaboratori ai administraţiei penitenciarului au deliberat îndelung cine să fie deţinătoarea coroniţei de Miss şi doar una dintre deţinutele participante s-a ales cu titlul de Miss Primăvara, toate concurentele fiind martie, administraţia penitenciarului nr.7 Rusca a pregătit pentru deţinute un concert de sărbătoare, de asemenea a fost îmbunătăţită şi raţia


alimentară.


TE CAUT DE MULT Te caut şi azi.

Cînd frunzele cad.

Te caut în zori

Iarna te caut

Cînd soare răsare,

Prin fulgi de zăpadă.

Te caut prin flori

Unde tu eşti?!

Cum fluturii zbor.

Că-ci te caut de mult !

Te caut pe-amurg

Primăvara te caut

Cînd zorii se scurg.

Printre cîntece noi.

Prin stele te caut

Mă opresc -

În noapte senină.

Mă gîndesc -

Te caut cînd plouă

Oare cum să te găsesc ?

În stropii de apă

Autor: V. Popa

Si-n toamnă te caut, UN VIS DE TOAMNĂ Vîntul bate încetişor

Cu razele-ascuţite,

Şi ploaia î-mi aduce-un dor.

Străpunsă ceaţa cade

În suflet vine nostalgie Ce poate oare să fie?

Rouă la picioare.

E timpul trist de toamnă, Ne-alină ca o mamă , Şi-n ceaţa dimineţei Te simţi ca-ntro poveste. Apoi cînd ese soare

De parcă-ar fi smaralde Roua străluceşte Şi viaţa noastră pare Un vis întro poveste. Autor: V. Popa

Colegiul de redacţie: Vitalie P. Ruslan C. Eugen F. Oleg O.


V.I.P., Ediţia 1  

V.I.P. (Very Interesting Prisoners), Ediţia 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you