__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

YOUR PROFIT PARTNER


Μπορεί η επιχείρησή σας να αξιοποιήσει κρυμμένα κέρδη; Ναι, μπορεί! Εμπιστευτείτε μας να σας τα αποκαλύψουμε, καθώς είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κόστους επιχειρήσεων.


ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΗ Από μια μικρή αλυσίδα καταστημάτων έως έναν πολυεθνικό πετρελαϊκό γίγαντα, οι υπηρεσίες μείωσης εξόδων της VERALLIS αποδίδουν εξαιρετικά σε ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Βοηθάμε τους CEOs, CFOs και τα ανώτερα στελέχη, σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο, να ανακαλύψουν επιπλέον κέρδη μέσα από τη μείωση εξόδων σε πολλές κατηγορίες δαπανών.

Μέσος όρος εξοικονόμησης 22,7%

Τα οφέλη για εσάς

Η VERALLIS εντοπίζει εξοικονόμηση της τάξης του 22,7%. Οι αναλυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα έργα, για να βεβαιώσουν ότι οι νέες υπηρεσίες εφαρμόζονται σωστά, ότι η ποιότητα είναι στο σωστό επίπεδο καθώς και να μετρήσουν με ακρίβεια την εξοικονόμηση. Οι πελάτες της VERALLIS συνήθως διαπιστώνουν εξοικονόμηση σε λιγότερο από 90 ημέρες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι πελάτες διατηρούν τους υπάρχοντες προμηθευτές αλλά με σημαντικά βελτιωμένο κόστος.

_ Έμφαση στην υλοποίηση / παρακολούθηση _ Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη _ Αξιοποίηση κορυφαίας εξειδίκευσης και know how _ Δυνατότητα benchmarking _ Ελάχιστη επένδυση χρόνου _ Win-win συνεργασία _ Ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαφανής διαδικασία _ Αμοιβή με βάση το αποτέλεσμα

22,7%

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 10.000 έργα προσφέροντας μέσο όρο εξοικονόμησης 22,7%. Ανακαλύψτε κι εσείς μαζί μας τα δικά σας επιπλέον κέρδη!


ΠΩΣ Η VERALLIS ΜΕΙΩΝEI ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΗ _ Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία από επιτυχημένα έργα. _ Ενισχύουμε την αγοραστική σας δύναμη. _ Μένουμε δίπλα σας για να μετρήσουμε την πραγματική εξοικονόμηση. Προϊόν μας αποτελεί το όφελος του πελάτη και όχι μία μελέτη. _ Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για 24 μήνες τουλάχιστον, για να διασφαλίσουμε ότι οι εκτιμώμενες εξοικονομήσεις πραγματοποιούνται. _ Οι έμπειροι αναλυτές μας είναι σε καθημερινή επαφή με την αγορά και γνωρίζουν τα σωστά επίπεδα τιμών ανά κατηγορία κόστους, προσφέροντας επιπλέον εξειδίκευση, τεχνογνωσία, γνώση και πληροφόρηση σε ό,τι αφορά το έργο.

_ Η αξιόπιστη και διαφανής διαδικασία μας, με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια αποτελεί την εγγύηση επιτυχίας για κάθε έργο μας. _ Καταγράφουμε πλήρως το αγοραστικό σας προφίλ, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα ποσοτικά κριτήρια, την ποιότητα και τις διαδικασίες σας. _ Ο partner της VERALLIS που θα αναλάβει αποκλειστικά την εταιρία σας, εξασφαλίζει ομαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των έργων, εφαρμογή της διαδικασίας και κάτι εξίσου σημαντικό: κεντρική επικοινωνία με αναλυτική πληροφόρηση / reporting _ Ο πελάτης εξοικονομεί ταυτόχρονα χρόνο σε σχέση με αυτό που επένδυε στην εξέταση των εξόδων του.

Μηδενική εξοικονόμηση - μηδενική αμοιβή! Οι αμοιβές μας προκύπτουν με βάση το όφελος και την εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε σε πάνω από 50 κατηγορίες κόστους. Μέσος Όρος Εξοικονόμησης ανά κατηγορία κόστους στην Ελλάδα Logistics

24%

Μεταφορές

16%

Ενέργεια

27%

Διαφήμιση

25,5%

Τηλεπικοινωνίες

30,1%

Εκτυπώσεις

28,6%

Ασφάλειες

23%

Courier

25%

Ενοίκια

19%

Προϊόντα Καθαρισμού

20,8%

Υπηρεσίες Security

20%

Μεταφορά προσωπικού

18,2%

Αναλώσιμα γραφείου

24,7%

Γενικός Μ.Ο. 0%

22,7% 5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% Πηγή: VERALLIS

Έχετε πιστοποίηση cost efficiency; Πιστεύετε ότι έχετε πετύχει βέλτιστο κόστος; Πιστοποιηθείτε χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η VERALLIS πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς για το cost efficiency στη διαχείριση των εξόδων. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται μετά από τον έλεγχο των δαπανών από τους ειδικούς ανά κατηγορία κόστους αναλυτές, η οποία είναι ανέξοδη για τις κατηγορίες κόστους που ο πελάτης έχει πετύχει βέλτιστο αποτέλεσμα και δεν υπάρχουν επιπλέον περιθώρια εξοικονόμησης.


ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «Η VERALLIS δίνει μία τεράστια ευκαιρία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού αλλά και του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα να μειώσουν το κόστος τους, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης κόστους και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων τους. Οι ειδικοί αναλυτές της VERALLIS μπορούν να δώσουν λύσεις με ταχύτητα, διαφάνεια, αξιοπιστία αλλά κυρίως να βοηθήσουν στην εφαρμογή τους και την μέτρηση του αποτελέσματος». Στ. Σταυρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ «Αξιόπιστος συνεργάτης, με εξειδικευμένη ομάδα εργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που συνέβαλε στην ομαλή υλοποίηση εφαρμογής των προτεινόμενων ενεργειών/λύσεων και συντέλεσε στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων/στόχων.  Η επιτυχία του έργου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βαθύτατη γνώση του αντικειμένου των στελεχών της VERALLIS, στον τρόπο αποτύπωσης και προσέγγισης των απαιτήσεων της εταιρείας μας, στον αναλυτικό σχεδιασμό,  στον καθορισμό των ενεργειών εκτέλεσης του έργου καθώς και στην εξαιρετική συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του οργανισμού μας». Σπύρος Αρμούτης, Procurement Head, Singular Logic «Παρά το γεγονός ότι είχαμε στρατηγικό προμηθευτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο των Logistics που σήμαινε και καλές τιμές, η VERALLIS κατάφερε να πετύχει για την εταιρεία μας μεγάλες εξοικονομήσεις και μας βοήθησε στη διαδικασία της υλοποίησης». Στάθης Τσαμπουνάρης, CFO Konica Minolta

«Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρχουν σ’ έναν οργανισμό άτομα με βαθιές και ειδικές γνώσεις για κάθε κατηγορία εξόδου. Η VERALLIS καλύπτει αυτό το συγκεκριμένο κενό βοηθώντας όχι μόνο μειώνοντας τα έξοδα αλλά και στην απόκτηση εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης». Μάνος Νικολάκης, General Manager Greece & Cyprus, BiC Violex SA

«Σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, η VERALLIS μου έδωσε τη δυνατότητα να μειώσω πολλά έξοδα της εταιρείας που πίστευα ότι δεν υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω μείωσής τους. Με πολύ επαγγελματικό τρόπο, με ειδικούς για την κάθε κατηγορία εξόδου, και χωρίς να διαταράξουν τις σχέσεις μας με τους υφιστάμενους προμηθευτές πέτυχαν όχι μόνο να μειώσουν τα κόστη αλλά και να εξασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες». Χρήστος Παπαζαχόπουλος, CFO, AHI Carrier SEE

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάθεση του έργου στη VERALLIS καθώς ανταμειφθήκαμε με εξαιρετικά αποτελέσματα σε δύο έργα, συνεχίζοντας τη συνεργασία με τους υπάρχοντες προμηθευτές στη μια περίπτωση και με νέο προμηθευτή στη δεύτερη. Η αμοιβή που προκύπτει βάσει του αποτελέσματος αποτελεί έναν από τους επιπλέον λόγους που μας ώθησε στην απόφαση να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Τα οφέλη και συμπεράσματα από τη συνεργασία μας είναι πολλά και καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας μιας εταιρείας: μείωση κόστους, αντικειμενικότερη αξιολόγηση προμηθευτών, αλλά κυρίως συνεργασία με εξαιρετικούς ανθρώπους και επαγγελματίες» Μιχάλης Λομβάρδος, CFO, Ελληνικοί Λευκόλιθοι

YOUR PROFIT PARTNER


Λ. Κηφισίας 227-229 Κτίριο 3, 4ος όροφος 145 61 Κηφισιά, Aθήνα T. 210 6128 583 F. 210 6128 584 E. info@verallis.com www.verallis.com

Profile for Verallis

Verallis brochure  

Verallis brochure  

Profile for verallis
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded