__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

Газета заснована 26.03.2002 р.

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

ЗАПРОШУЄМО 1 листопада 2017 о 16.00 запрошуємо до Бориспільської центральної бібліотеки на презентацію виставки картин Марини Попович «Мала планета Україна». Марина Федорівна Попович народилась 29 липня 1989 року в селі Рогозів Бориспільського району. З 2011 по 2017 навчалася в Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури в Києві в майстерні професора Василя Івановича Гуріна за спеціальністю художник-живописець. З 2006 по 2010 навчалась у Вищому художньому училищі № 19 (диплом з відзнакою, спеціальність: дизайнер).


2

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

Понеділок, 30 жовтня 12.25 Т/с “Анна Герман”. 13.10 Х/ф “ХОЛОДНЕ ЛIТО 6.00 6.35,7.05 М/с “Леген- 53-ГО”. да про Бiлоснiжку”. 15.10 “Речдок”. 6.30 16.10 “Чекай на мене”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 18.00 19.00,4.25 “Стосу,18.05,21.00,1.55 Новини. ється кожного”. 7.30 20.00 “Подробицi”. 8.04,8.20,8.50,10.55,16.35,23.2 20.40 Т/с “Я прийду сама”. 0 Погода. (16+). 7.34 Вiд першої особи. 1.10 Т/с “Що робить твоя 8.07 Ера бiзнесу. дружина”. (12+). 8.10 Агроера. 3.45 “Готуємо разом”. 8.15 Спорт. 5.10 “Подробицi” - “Час”. 8.30 М/с “Чорний пiрат”. 9.05 Д/с “Пiвденна Корея сьогоднi”. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 9.30 Д/ф “Хронiка Українсь- Україною. кої повстанської Армiї. 1942-1954”, 7.00 1 с. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 11.05 Т/с “Епоха честi”. 0 Сьогоднi. 13.10 14.30 Радiо. День. 9.30 3.00 Зоряний шлях. 13.55 Перша шпальта. 11.35 Х/ф “ФОТО НА ДОКУ15.15 Д/ф “Iсторичнi розслi- МЕНТИ”. дування”. 13.35 Т/с “Пограбування по16.45 Хто в домi хазяїн? жiночому”, 1 i 2 с. (16+). 17.20 2.50 Вiкно до Амери- 15.30 Т/с “Пограбування поки. жiночому”. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 18.20 21.30,1.25,2.35 Тема (12+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.00 Т/с “Коротке слово ра. “нi”, 9 i 10 с. (12+). 19.00 До справи. 23.30 Х/ф “МУМIЯ”. (16+). 19.30 #@)?$0 з Майклом 4.00 Реальна мiстика. Щуром. 4.45 Агенти справедливо20.15 Вiйна i мир. стi. (16+). 21.50 2.20 Новини. Спорт. 22.15 Роздягалка. 3.00 2.25 Зона ночi. 22.50 ЧереЩур (Late night 4.10 Абзац. show). М/с “Пригоди Кота у 23.30 Д/с “Орегонський пу- 6.00 чоботях”. тiвник”. 6.55 8.55 Kids’ Time. 0.00 3.10 Д/с “Iсторичнi 7.00 М/с “Лунтiк i його друрозслiдування”. зi”. 4.10 Т/с “Роксолана”. 8.00 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”. 5.50 М/ф. 9.00 М/ф “Упс... Ной по6.20 23.20 “Слiдство веплив”. ли...” з Л. Каневським”. 10.50 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ ДРА7.00 КОНА”. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 12.40 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 15.00 Х/ф “ПОМПЕЇ”. (16+). тером”. 17.10 Х/ф “ШРЕК 2”. 10.30 Т/с “Анна Герман”. 19.00 Ревiзор. (16+). 21.20 Пристрастi за Ревiзо-

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Репортер”. Новини. 9.15 10.15,11.15,12.15 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Рольником. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 4.40 Скарб нацiї. з В. Фроловою i С. Дойком. 4.45 Еврика! 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 4.50 Служба розшуку дiтей. Лiрчуком. 4.55 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 17.15 “Ситуацiя” з Т. Бере5.40 19.20 Надзвичайнi но- зовцем. вини з К. Стогнiєм. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з 6.25 Факти тижня. 100 хви- Ганапольским, Кисельовим, Орлин з О. Соколовою. ловською, Ашiон. 8.45 Факти. Ранок. 18.40 20.20 “Ехо України” з 9.10 Спорт. М. Ганапольським. 9.15 Надзвичайнi новини. 19.20 “Нейтральна теритоПiдсумки з К. Стогнiєм. рiя” з С. Орловською. 10.15 Антизомбi. 21.20 “Подiї” Вересня. 11.10 13.20 Х/ф “ДЖУ22.00 “Пiдсумки” з Є. КиМАНДЖИ”. (16+). сельовим. 12.45 15.45 Факти. День. 13.55 Х/ф “ПРОТИСТОЯННЯ”. (16+). 6.00 Байдикiвка. 15.40 16.10 Х/ф “СТРI6.30 Казка з татом. ЛЕЦЬ”. (16+). 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.10 Це наше - це твоє. 20.20 Бiльше нiж правда. 7.15 Мультмiкс. 21.25 Т/с “Невиправнi”. 10.45 М/ф “Пригоди мон(16+). стро-подружок. День усiх мон22.25 Свобода слова. стрiв”. 0.50 Х/ф “ЗАЛIЗНИЙ ЛИ11.45 М/ф “Дюймовочка”. ЦАР”. (18+). 13.00 23.00,2.50 Казки У 2.50 Т/с “Слiдчi”. (16+). Кiно. 14.30 Казки У. 15.30 3.40 Вiталька. 6.15 15.25 “Все буде доб- 16.50 2.00 Країна У. ре!” 19.00 21.00 Одного разу пiд 8.15 “Все буде смачно!” Полтавою. 9.15 Х/ф “СКРИНЬКА МАРIЇ 19.30 ЛавЛавCar 2. МЕДIЧI”. 22.00 Танька i Володька. 11.10 Х/ф “КОНИК-СТРИБУ- 0.00 Т/с “Баффi - винищуНЕЦЬ”. вачка вампiрiв”. (16+). 13.00 “Битва екстрасенсiв 17”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 5.15 22.10 Т/с “Кулагiн та 18.00 Т/с “Коли ми вдома. партнери”. (12+). Нова iсторiя”. 7.00 Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”. 20.00 22.45 “Хата на тата”. 8.50 Т/с “Черговий янгол 3.15 “Найкраще на ТБ”. 2”. (16+). 12.20 “Нашi”. 13.00 “2 кiнськi сили”. 6.00 7.15,8.15 “Новий 13.40 15.05,20.20 Т/с “CSI: день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- Лас-Вегас 12”. (16+). чинською. 14.45 19.00,23.15,2.25 7.00 “Свiдок”. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 15.25 Т/с “Розвiдники”. ром. 0.20 Х/ф “БРАТСТВО ПО КРОВI”. (16+). 2.20 Служба розшуку дiтей.

ICTV

ТЕТ

СТБ

HTH

ПРЯМИЙ

(16+). 19.30 Т/с “Елементарно 4”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+). 1.30 Т/с “Коджак”. 2.55 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.45 “Правда життя. Професiї”. 4.25 “Легенди бандитської Одеси”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 10.55 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 13.15 Х/ф “СУПЕР ЦИКЛОН”. (16+). 15.05 Х/ф “ВУЛКАН”. 17.20 “Загублений свiт”. 19.10 “Бандерлоги”. 19.30 20.35 Т/с “Ментiвськi вiйни. Київ”. (16+). 21.40 Т/с “Кiстки”. (16+). 23.20 Х/ф “ЧУЖI ПРОТИ ХИЖАКА 2”. (18+). 1.20 Д/ф “Топ 10: Мистецтво архiтектури”. 2.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.20 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля”. 10.45 12.20 “Мiняю жiнку”. 13.55 14.55 Т/с “Свати 5”. 16.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”. (12+). 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Т/с “Слуга народу. Вiд любовi до iмпiчменту”. (12+). 22.00 “Грошi”. 23.15 0.10 “Танцi з зiрками”. 2.05 Т/с “Пончик Люся”. (16+).


Б7

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

Вівторок , 31 жовтня UA:Перший

тером”. 10.25 12.25,20.40 Т/с “Я 6.00 6.35,7.05 М/с “Леген- прийду сама”. (16+). да про Бiлоснiжку”. 13.00 14.00 “Життя на 6.30 межi”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 14.50 15.50,16.45 “Речдок”. ,18.05,21.00,2.00 Новини. 18.00 19.00,4.25 “Стосу7.30 ється кожного”. 8.04,8.20,8.50,10.55,23.20 По- 20.00 “Подробицi”. года. 1.10 Т/с “Що робить твоя 7.34 Вiд першої особи. дружина”. (12+). 8.07 Ера бiзнесу. 3.45 “Готуємо разом”. 8.10 Агроера. 5.10 “Подробицi” - “Час”. 8.15 Спорт. 8.30 М/с “Чорний пiрат”. 9.05 Д/с “Пiвденна Корея 6.30 7.10,8.15 Ранок з сьогоднi”. Україною. 9.30 Д/ф “Хронiка Українсь- 7.00 кої повстанської Армiї. 1942-1954”, 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.4 2 с. 0 Сьогоднi. 11.05 Т/с “Епоха честi”. 9.30 Зоряний шлях. 13.10 14.30 Радiо. День. 11.30 4.30 Реальна мiстика. 13.55 22.15 Складна розмо- 13.30 15.30,5.30 Агенти ва. справедливостi. (16+). 15.15 Фольк-music. 16.00 Iсторiя одного злочи16.45 Поколiння Z. ну. (16+). 17.15 М/с “Книга джунглiв”. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 17.50 1.10 Новини. Свiт. (12+). 18.20 21.30,1.25,2.45 Тема 21.00 Т/с “Коротке слово дня. “нi”. (12+). 18.35 1.40 Новини. Культу- 23.30 Т/с “CSI. Мiсце злочира. ну”. (16+). 19.00 Перший на селi. 1.20 Х/ф “МУМIЯ”. (16+). 19.25 Д/с “Вагасi - японськi смаколики”. 3.00 1.50 Зона ночi. 20.25 Нашi грошi. 4.10 Абзац. 21.50 2.25 Новини. Спорт. 6.10 М/с “Пригоди Кота у 22.50 Д/с “Дикi тварини”. 23.30 Д/с “Орегонський пу- чоботях”. 6.55 8.55 Kids’ Time. тiвник”. М/с “Лунтiк i його дру0.00 Д/с “Iсторичнi розслi- 7.00 зi”. дування”. М/с “Iсторiї Тома i 3.05 Д/ф “Українська Гель- 8.00 Джерi”. сiнська спiлка - вектор визначе9.00 Т/с “Друзi”. но”. 12.20 Т/с “Вiдчайдушнi до4.10 Т/с “Роксолана”. могосподарки”. (16+). 17.00 Аферисти в мережах. 5.50 М/ф. 19.00 Любов на виживання. 6.20 23.20 “Слiдство ве21.00 Київ вдень i вночi. ли...” з Л. Каневським”. 22.00 Зiрки пiд гiпнозом. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. Скарб нацiї. 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- 4.05

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.10 Еврика! 4.20 Факти. 4.40 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 20.20 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Бiльше нiж правда. 11.10 17.30,21.25 Т/с “Невиправнi”. (16+). 12.10 13.20 Х/ф “ПРОТИСТОЯННЯ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 14.25 “На трьох”. 15.05 16.10 Т/с “Майор i магiя”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 22.20 1.30 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (16+). 23.15 Х/ф “ВЕЛИКI ГРОШI”. (16+). 2.15 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+).

СТБ 6.45 15.25 “Все буде добре!” 8.45 “Все буде смачно!” 9.45 “Битва екстрасенсiв 14”. 12.00 “МастерШеф 6”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 22.45 “МастерШеф 7”. 1.00 “Один за всiх”.

Лiрчуком. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

руль”. (16+). 1.25 Т/с “Коджак”. 2.50 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.55 “Легенди бандитської Одеси”.

2+2

6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 10.55 19.10 “Бандерлоги”. 11.25 17.20 “Загублений Байдикiвка. свiт”. Казка з татом. 13.10 Х/ф “ЕРАГОН”. 5.30 Кориснi пiдказки. 15.10 Т/с “Зустрiчна смуга”. Це наше - це твоє. (16+). Мультмiкс. 19.30 20.35 Т/с “Ментiвськi Х/ф “П’ЯТЕРО ДРУЗIВ вiйни. Київ”. (16+). 21.45 Т/с “Кiстки”. (16+). Панянка-селянка. 23.20 Х/ф “ВУЛКАН”. 19.30 ЛавЛавCar 2. 1.20 Д/ф “Топ 10: Мистецт2.50 Казки У. во архiтектури”. 3.40 Вiталька. 2.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО 2.00 Країна У. КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 21.00 Одного разу пiд 3.35 “Облом.UA”.

ТЕТ

6.00 6.30 6.50 7.10 7.15 10.45 2”. 12.00 13.00 14.30 15.30 16.50 19.00 Полтавою. 22.00 Танька i Володька. 23.00 Казки У Кiно. 0.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+).

1+1

6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiда5.35 22.10 Т/с “Кулагiн та нок з “1+1”. 9.30 10.45 “Чотири весiлпартнери”. (12+). ля”. 6.45 Х/ф “ЗЛИЙ ДУХ ЯМ11.50 12.20,13.45 “Мiняю БУЯ”. жiнку”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 14.55 Т/с “Свати 5”. 9.00 Х/ф “РОЗСЛIДУВАН16.00 Т/с “Величне столiття. НЯ”. 6.00 7.15,8.15 “Новий Роксолана”. 17.25 Т/с “Детектидень” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 10.25 17.10 Т/с “Нескiнченне кови”. (16+). чинською. 12.00 “Страх у твоєму домi”. хання”. (12+). 7.00 “Секретнi матерiали”. 19.30 Т/с “Елементар- 20.30 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 13.45 21.00 Т/с “Слуга народу. Вiд 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- но 4”. (16+). 14.35 15.05,20.20 Т/с “CSI: любовi до iмпiчменту”. (12+). портер”. Новини. 22.00 “Модель XL”. Лас-Вегас 12”. (16+). 9.15 10.15,11.15,12.15 23.45 0.10 Х/ф “МIЦНИЙ 19.00,23.15,2.20 “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- 14.45 ГОРIШОК: ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ ПО“Свiдок”. ником. Т/с “Служба розслiду- МЕРТИ”. (16+). 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 16.25 вань”. (16+). з В. Фроловою i С. Дойком. 1.55 Т/с “Пончик Люся”. 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 23.45 Т/с “Морський пат(16+)

ПРЯМИЙ

HTH

3


№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 1 листопада UA:Перший

прийду сама”. (16+). 13.00 14.00 “Життя на 6.00 6.35,7.05 М/с “Леген- межi”. да про Бiлоснiжку”. 14.50 15.50,16.45 “Речдок”. 6.30 18.00 19.00,4.25 “Стосу7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 ється кожного”. ,18.05,21.00,1.55 Новини. 20.00 “Подробицi”. 7.30 1.10 Т/с “Що робить твоя 8.04,8.20,8.50,10.55,16.35,23.1 дружина”. (12+). 5 Погода. 3.45 “Готуємо разом”. 7.34 Вiд першої особи. 5.10 “Подробицi” - “Час”. 8.07 Ера бiзнесу. 8.10 Агроера. 8.15 Спорт. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 8.30 М/с “Чорний пiрат”. Україною. 9.05 Д/с “Пiвденна Корея 7.00 сьогоднi”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.50,2.4 9.30 Т/с “Бодо”. 0 Сьогоднi. 11.05 Т/с “Епоха честi”. 9.30 3.25 Зоряний шлях. 13.10 14.30 Радiо. День. 11.30 4.00 Реальна мiстика. 13.55 Нашi грошi. 13.30 15.30,4.45 Агенти 15.15 До справи. справедливостi. (16+). 15.50 Твiй дiм. 16.00 Iсторiя одного злочи16.45 М/с “Книга джунглiв”. ну. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 18.20 21.30,1.25,2.35 Тема (12+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв ра. УЄФА. “Шахтар” - “Фейєноорд”. 19.00 23.30 Культурна афi- 0.10 Т/с “CSI. Мiсце злочиша здорової людини. ну”. (16+). 19.25 Д/с “Вагасi - японськi смаколики”. 3.00 1.45 Зона ночi. 20.25 Слiдство.Iнфо. 3.50 Абзац. 21.50 2.20 Новини. Спорт. 5.40 М/с “Пригоди Кота у 22.15 Свiтло. чоботях”. 23.25 Мегалот. 8.55 Kids’ Time. 0.00 Д/с “Орегонський пу- 6.55 7.00 М/с “Лунтiк i його друтiвник”. 2.50 Д/с “Мистецький пульс зi”. 8.00 М/с “Iсторiї Тома i Америки”. Джерi”. 3.15 Д/ф “Мiстичний пря9.00 Т/с “Друзi”. ник Лiбермана”. 12.20 Т/с “Вiдчайдушнi до4.10 Т/с “Роксолана”. могосподарки”. (16+). 17.00 Аферисти в мережах. 5.50 М/ф. 19.00 Вар’яти. 6.20 23.20 “Слiдство ве21.00 Київ вдень i вночi. ли...” з Л. Каневським”. 22.00 Зорянi яйця. 7.00 1.40 Служба розшуку дiтей. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн4.00 Скарб нацiї. тером”. 4.10 Еврика! 10.25 12.25,20.40 Т/с “Я

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.15 Служба розшуку дiтей. 4.20 Студiя Вашингтон. 4.25 Факти. 4.45 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 10.10 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 11.10 17.35,21.25 Т/с “Невиправнi”. (16+). 12.10 13.20 Х/ф “ВЕЛИКI ГРОШI”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 14.55 “На трьох”. 15.10 16.10 Т/с “Майор i магiя”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Секретний фронт. 22.25 1.35 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (16+). 23.25 Х/ф “ЖИТТЯ ЗА БРАТА”. (16+). 2.20 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+).

16.15 23.00 “Кримiнал” з О. Лiрчуком. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

13”. (16+). 23.45 (12+). 1.35 2.55 3.05 4.30 Одеси”.

Т/с “Комiсар Хельдт”. Т/с “Коджак”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитської

2+2

6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 10.55 19.10 “Бандерлоги”. 11.25 17.20 “Загублений 6.00 Байдикiвка. свiт”. 6.30 Казка з татом. Х/ф “ОДИН ШАНС НА 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 13.05 ДВОХ”. (16+). 7.10 Це наше - це твоє. 15.10 Т/с “Зустрiчна смуга”. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “БЛАКИТНА СВIЧ- (16+). 19.30 20.40 Т/с “Ментiвськi КА”. вiйни. Київ”. (16+). 12.00 Панянка-селянка. 21.40 Т/с “Кiстки”. (16+). 13.00 19.30 ЛавЛавCar 2. 23.15 Х/ф “ПОГРАБУВАННЯ 14.30 2.50 Казки У. КАЗИНО”. (16+). 15.30 3.40 Вiталька. 1.10 Д/ф “Топ 10: Мистецт16.50 2.00 Країна У. 19.00 21.00 Одного разу пiд во архiтектури”. 2.15 Х/ф “КАМIННА ДУША”. 7.05 15.25 “Все буде доб- Полтавою. 3.50 “Облом.UA”. 22.00 Танька i Володька. ре!” 23.00 Казки У Кiно. 9.05 “Все буде смачно!” 0.00 Т/с “Баффi - винищу10.05 “Битва екстрасенсiв 6.00 вачка вампiрiв”. (16+). 14”. 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 12.25 “МастерШеф 6”. 0,0.00 “ТСН”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 7.10,8.10,9.10 Снiда5.15 22.10 Т/с “Кулагiн та 6.30 18.00 Т/с “Коли ми вдома. нок з “1+1”. партнери”. (12+). Нова iсторiя”. 10.45 “Чотири весiлХ/ф “ПОСТРIЛ У СПИ- 9.30 20.00 22.45 “МастерШеф 7”. 6.25 ля”. НУ”. 0.35 “Один за всiх”. 11.45 12.20,13.45 “Мiняю 8.30 Ранковий “Свiдок”. жiнку”. 9.00 Х/ф “ЗАСУДЖЕНИЙ”. 14.55 Т/с “Свати 5”. 10.40 17.25 Т/с “Детекти6.00 7.15,8.15 “Новий 16.00 Т/с “Величне столiття. день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- ви”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. Роксолана”. чинською. Т/с “Нескiнченне ко13.45 19.30 Т/с “Елементар- 17.10 7.00 хання”. (12+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. но 4”. (16+). 20.30 “Секретнi матерiали”. 15.05 Т/с “CSI: Лас00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- 14.35 21.00 Т/с “Слуга народу. Вiд Вегас 12”. (16+). портер”. Новини. любовi до iмпiчменту”. (12+). 14.45 19.00,23.15,2.25 9.15 10.15,11.15,12.15 22.00 23.20,0.10 “Мiняю “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- “Свiдок”. 16.25 Т/с “Служба розслiду- жiнку 12”. ником. 1.15 Т/с “Пончик Люся”. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” вань”. (16+). (16+). 20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас з В. Фроловою i С. Дойком.

ТЕТ

СТБ

1+1

HTH

ПРЯМИЙ


№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

5

Четвер , 2 листопада 13.00 14.00 “Життя на межi”. 6.00 6.35,7.05 М/с “Леген- 14.50 15.50,16.45 “Речдок”. да про Бiлоснiжку”. 18.00 19.00,4.25 “Стосу6.30 ється кожного”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 20.00 “Подробицi”. ,18.05,21.00,1.55 Новини. 1.10 Т/с “Що робить твоя 7.30 дружина”. (12+). 8.04,8.20,8.50,10.55,16.35,23.2 3.45 “Готуємо разом”. 0 Погода. 5.10 “Подробицi” - “Час”. 7.34 Вiд першої особи. 8.07 Ера бiзнесу. 8.10 Агроера. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 8.15 Спорт. Україною. 8.30 М/с “Чорний пiрат”. 7.00 9.05 Д/с “Пiвденна Корея 8.00,9.00,15.00,19.00,0.00,2.50 сьогоднi”. Сьогоднi. 9.30 Т/с “Бодо”. 9.30 3.40 Зоряний шлях. 11.05 Т/с “Епоха честi”. 11.30 4.00 Реальна мiстика. 13.10 14.30 Радiо. День. 13.30 15.30,4.45 Агенти 13.55 Слiдство.Iнфо. справедливостi. (16+). 15.15 Надвечiр’я. Долi. 16.00 Iсторiя одного злочи16.45 М/с “Книга джунглiв”. ну. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 18.20 21.30,1.25,2.35 Тема (12+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.50 Футбол. Лiга Європи ра. УЄФА. “Герта” - “Зоря”. 19.00 Д/ф “Радянське”. 0.15 Т/с “CSI. Мiсце злочи19.15 Д/ф “Комуналка”. ну”. (16+). 19.25 23.30 Д/с “Вагасi японськi смаколики”. 1.40 Зона ночi. 20.25 “Схеми” з Н. Седлець- 3.00 3.15 Т/с “Татусевi дочки”. кою. (16+). 21.50 2.20 Новини. Спорт. 4.10 Абзац. 22.15 Книга.ua. 6.00 М/с “Пригоди Кота у 22.50 Д/с “Дикi тварини”. 2.50 Д/с “Мистецький пульс чоботях”. 6.55 8.55 Kids’ Time. Америки”. М/с “Лунтiк i його дру3.15 Д/ф “Василь Стус. Фе- 7.00 зi”. номен суток”. 8.00 М/с “Iсторiї Тома i 4.10 Т/с “Роксолана”. Джерi”. 5.05 Д/с “Латиноамери9.00 Т/с “Друзi”. канська музика”. 12.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. (16+). 5.50 М/ф. 16.50 Аферисти в мережах. 6.20 23.20 “Слiдство ве19.00 Зорянi яйця. ли...” з Л. Каневським”. 21.00 Київ вдень i вночi. 7.00 21.50 Суперiнтуїцiя. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 1.35 Служба розшуку дiтей. 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iнтером”. 4.00 Скарб нацiї. 10.25 12.25,20.40 Т/с “Я 4.10 Еврика! прийду сама”. (16+).

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.15 Студiя Вашингтон. 4.20 Факти. 4.40 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 5.30 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Секретний фронт. 11.05 17.30,21.25 Т/с “Невиправнi”. (16+). 12.00 13.20 Х/ф “ЖИТТЯ ЗА БРАТА”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 14.45 “На трьох”. 15.10 16.10 Т/с “Майор i магiя”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 22.20 1.10 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”. (16+). 23.25 Х/ф “ПIДРИВНИК”. (16+). 2.05 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+).

СТБ 6.15 15.25 “Все буде добре!” 8.15 “Все буде смачно!” 9.15 “Битва екстрасенсiв 14”. 11.40 “МастерШеф 6”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова iсторiя”. 20.00 22.45 “Зваженi та щасливi 7”. 23.25 “Один за всiх”.

16.15 23.00 “Кримiнал” з О. Лiрчуком. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 19.00,21.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Ашiон. 18.40 20.20 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.20 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 21.20 “Подiї” Вересня. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “ПОПЕЛЮШКА”. 12.00 Панянка-селянка. 13.00 19.30 ЛавЛавCar 2. 14.30 2.50 Казки У. 15.30 3.40 Вiталька. 16.50 2.00 Країна У. 19.00 21.00 Одного разу пiд Полтавою. 22.00 Танька i Володька. 23.00 Казки У Кiно. 0.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+).

HTH

5.45 22.10 Т/с “Кулагiн та партнери”. (12+). 6.55 Х/ф “СУТО АНГЛIЙСЬКЕ ВБИВСТВО”, 1 c. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 9.00 Х/ф “СУТО АНГЛIЙСЬКЕ ВБИВСТВО”, 2 c. 10.30 17.25 Т/с “Детекти6.00 7.15,8.15 “Новий ви”. (16+). день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 12.00 “Страх у твоєму домi”. чинською. 13.45 19.30 Т/с “Елементар7.00 но 4”. (16+). 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 14.35 15.05,20.20 Т/с “CSI: 00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- Лас-Вегас 13”. (16+). портер”. Новини. 14.45 19.00,23.15,2.25 9.15 10.15,11.15,12.15 “Свiдок”. “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- 16.25 Т/с “Служба розслiдуником. вань”. (16+). 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”. з В. Фроловою i С. Дойком. (12+).

ПРЯМИЙ

1.30

Т/с “Коджак”.

2.55

“Випадковий свiдок”.

3.10

“РечДОК”.

4.05

“Правда життя. Про-

фесiї”. 4.35

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.20 “Загублений

свiт”. 13.15

Х/ф “ПОГРАБУВАННЯ

КАЗИНО”. (16+). 15.10

Т/с “Зустрiчна смуга”.

(16+). 18.40

“ДжеДАI”.

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Київ”. (16+). 21.35

Т/с “Кiстки”. (16+).

23.15

Х/ф “ТЕРМIНОВА ДО-

СТАВКА”. (16+). 1.25

“Територiя обману”.

2.25

Х/ф “СТРАЧЕНI СВI-

ТАНКИ”. 3.55

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.30 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

10.55 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

13.45 “Мiняю жiнку”.

15.00

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Слуга народу. Вiд

любовi до iмпiчменту”. (12+). 22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.00

“Право на владу”.

0.40

Х/ф “ЧАТТАХУЧI”.

4.35

Т/с “Пончик Люся”.

(16+).

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 01.10.2017 Перший етап перерахунку пенсій: - осучаснення заробітної плати, з якої обчислена пенсія Заробітна плата визначається за формулою 3764,40 грн.( за три роки 2014,2015,2016) х коефіцієнт з/плати - зменшення оцінки страхового стажу, з якого була обчислена пенсія до 1( був коефіцієнт підвищення 1,35) - зняття обмеження максимальної кількості років понаднормативного стажу Другий етап: Перерахунок пенсій відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з використанням прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2017 року збільшеного на 79 грн.(1373+79) Після перерахунку розмір пенсії не може перевищувати 10740 грн. Із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальний розмір) 1452 грн. провадиться

перерахунок: -мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам (встановлюється якщо пенсія призначена до 01.10.2011р. при наявності стажу у жінок 20 років , чоловіків 25 років, після 01.10.2011 р. у жінок 30 років , чоловіків 35 років); -доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам; -пенсії за особливі заслуги перед Україною; -мінімального розміру пенсії по втраті годувальника; - мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців; - підвищень передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни ,гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»; -надбавки на утриманців відповідно до Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб);

- мінімальних розмірів пенсії по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС; - щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам війни та учасникам бойових дій ; - державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та інших інвалідів війни 1,2,3 груп; - доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення шахтарської праці», доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання. Працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії проводиться з використанням прожиткового мінімуму за даними пенсійної справи. Розмір пенсії до виплати встановлюється в розмірі 1373 грн. Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України

ГОРОСКОП на 30.10 — 05.11 ОВЕН (21.03-20.04). Цiкавий перiод з погляду фiнансiв i роботи. Якщо з`явиться несподiвана можливiсть в професiйнiй сферi, слiд вхопитися за неї. У сферi почуттiв доведеться ухвалювати важливе рiшення. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Ви знов знайдете хорошу форму i надолужите упущене в роботi. Встановляться хорошi вiдносини з близькими в сiм`ї. Сприятливими будуть вiдносини з дiтьми. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Вашi дiї в кар`єрному зростi будуть ефективними. Хороший момент для нових контактiв i знайомств. Загостриться iнтуїцiя. Вiдносини з близькими встануть на перше мiсце. РАК (22.06-23.07). У вас будуть непоганi вiдносини з партнерами. Чекає сюрприз у сферi почуттiв. До кiнця тижня вирiшаться вашi фiнансовi проблеми. Здоров`я не завдасть турбот. ЛЕВ (24.07-23.08). Вам зроблять цiкаву пропозицiю, але ви довго вагатиметесь перед ухваленням вiрного рiшення. Середина тижня особливо сприятлива для ваших справ. Можлива несподiвана зустрiч. ДIВА (24.08-23.09). Смiливо берiться за реалiзацiю складних справ, як на роботi, так i в особистому життi. Але добре подумайте, перш нiж дiяти. Вашi близькi продемонструють вам знаки вдячностi i любовi. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Ви повнi ентузiазму i доброї волi, щоб активiзувати свої зусилля. Загострюється ваша iнтуїцiя. Повiтря наповнене пристрастю. Сiм`я завжди пiдтримає вас. СКОРПIОН (24.10-22.11). У вас немає вiдчуття реальностi, ви витаєте в хмарах i це дратує ваших близьких. Ваша iнтуїцiя допоможе уникнути фiнансової пастки. Як нагороду одержите те, про що довго мрiяли. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Новi зустрiчi, контакти пiдтримають ваше професiйне просування. Укрiпiть вашi дiловi вiдносини. Вашi любовнi i дружнi вiдносини будуть iнтенсивними. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Зберiгайте спокiй, не дивлячись на агресивну поведiнку колег. Ви зустрiнете людей, якi допоможуть вам в майбутньому. У сiм`ї жодних проблем не виникне. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Нададуться новi можливостi на роботi, i ви ними скористаєтеся. Вашi дiї будуть сприятливими для полiпшення матерiальної сфери життя. Сiмейне життя пiддасться випробуванням. РИБИ (20.02-20.03). Соцiальне життя буде дуже багатим, також i в професiйнiй сферi. Ви зробите невеликий пролом у вашому бюджетi. Знайдете рецепт для отримання гарного настрою.


6

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

«УКРПОШТА» МАЄ НАМІР ПІДВИЩИТИ ТАРИФИ НА 16 %

«Укрпошта» з 1 січня 2018 року підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в середньому на 16 %. Про це йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Як повідомила прес-служба НКРЗІ, розгляд питання ініціювала «Укрпошта» в зв’язку з набуттям чинності нової редакції порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, а також через зростання собівартості послуг. «Підставою для перегляду тарифів є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, які впливають на рівень планової собівартості операторів поштового зв’язку», — нагадує НКРЗІ. У повідомленні вказується, що «Укрпошта» надала для розгляду пакет документів з розрахунками збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку в середньому на 16 %, а саме: на переслання поштових відправлень в межах України на 12,3 % і в іноземні держави — на 43,2 %. «Рішення про затвердження нових граничних тарифів в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Нові тарифи вступлять набудуть чинності з 1 січня 2018 року», — повідомила прес-служба регулятора. internetua.com

Олег ТЯГНИБОК: СКАСОВУВАТИ ДЕПУТАТСЬКУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ТРЕБА ЗАРАЗ, А НЕ ЧЕРЕЗ РОКИ Усі партії, що з проходженням у парламент увійшли до складу так званої коаліції, перед виборами обіцяли скасувати депутатську недоторканність. І хоча б у чомусь вони мають бути послідовними! Якщо депутатам немає, чого боятися — нехай проголосують за «свободівський» закон і не годують українців «пожданиками». Про це 20 жовтня 2017 року заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, перебуваючи з робочим візитом на Черкащині. За словами О. Тягнибока, серед інших тем українців особливо цікавило питання скасування депутат-

ської недоторканості — «вчорашні напівкроки від напіввлади». Лідер «Свободи» наголосив, що між двома відповідними законопроектами (президентським та «свободівським»), які в четвер парламент направив у Конституційний Суд, є разюча відмінність. «Проект закону «Свободи» пропонує скасувати недоторканність негайно. Тобто в разі ухвалення саме цього варіанту документа «з небес на землю» спустяться депутати вже цього скликання. Цей законопроект не залишає місця ніяким маніпуляціям із датами, відкладанням

змін до Конституції і т. д. Натомість проект закону від Президента — це шахрайство. З одного боку, документ ніби й передбачає скасування недоторканності, хоча відкладає її до 2020 року. Але з іншого ‒ далеко не факт, що 2020-го це диво таки станеться. Бо сьогодні в законі фігуруватиме 2020 рік, а завтра вони там собі виторгують — і стане 2030. Адже в президентському проекті цей термін прописаний не в тексті Конституції, а лише як дата набуття чинності», — зауважив голова ВО «Свобода». На його переконання, скасовувати де-

путатську недоторканність треба зараз, а не через роки — для цього парламент має ухвалити «свободівський» законопроект. Прес-служба ВО «Свобода»

ПРОДУКТ-ВБИВЦЯ: ЯКУ НEБЕЗПЕКУ В СОБІ ПРИХОВУЄ РАФІНОВАНА ОЛІЯ — МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН Про рафіновану олію. Без емоцій. Тільки факти Спосіб виготовлення: 1. Екстракція. Насіння заливають нафтохімічним розчинником (частіше гексан). Інтернет на допомогу – ви можете легко дізнатися подробиці про цей отруйний наркотик-розчинник. Незважаючи на всі випарювання – гексан в олії залишається. 2. Рафінація. Видалення всіх корисних речовин, заради яких має сенс вирощувати насіння на олію: лецитин, хлорофіл, вітамін Е і мінерали. 3. Очищення. Вплив лужним розчином. 4. Знебарвлення. Діатомовою землею. Або водяною парою під вакуумом. 5. Фільтрація. Тут олія втрачає каротин та інші залишки корисних речовин. 6. Дезодорування. Видалення ароматичних речовин шляхом прогонки водяної пари під вакуумом. Й ось це розливають по пляшках і називають олією. Про пастки від маркетологів, що дозволяють «впарювати» це населенню, навіть говорити нічо-

го. У процесі такого «очищення» відбувається ламання і перекручення молекул жирних кислот, що призводить до створення молекул-виродків — трансізомерів жирних кислот, або трансжирів. Рафіновані олії містять до 25 % трансжирів! Цих речовин в природі не існує! Тому організм не знає, як з ними впоратися і не може вивести їх назовні. З роками вони накопичуються і створюють великі проблеми для організму: трансжири надзвичайно токсичні і породжують тяжкi наслідки — стрeс, атеросклероз, ішемію, хвороби серця, рaк, гормональні збої (наприклад, ожиріння) тощо. А потім кажемо: хвороби помолодшали. Все просто! Чому ж багатьом людям в нерафінованих оліях «запах не подобається»? На жаль, ми відвикли від натуральних ароматів. Хімічні ароматизатори повністю замінили нам природні запахи. Це стрaшно. Це як з фільмів про техно-

генне майбутнє, де аромат трави називається смородом, запах дощу — цвіллю, а світло сонця — нестабільним шкідливим освітленням.

На якій олії можна смажити без шкоди? Не шкідливої, для смаження на олії, на жаль, не буває. Але те, що існують менш шкідливі, це правда. І зараз ми розберемо, які саме. Кокосова олія. На першому місці стоїть харчова кокосова олія. Це єдина олія, яка не руйнується і не стає отруйною при нагріванні. Вона практично на 90 % складається з насичених жирних кислот рослинного походження. Через це вона може витримувати температуру до 350 градусів, тому його можна використовувати при смаженні і навіть при випіканні ваших улюблених страв. Але є один мінус цієї олії — вона не з дешевих. Якщо для вас це не проблема, то сміливо можете її купувати і смажити на ній все, що вам хочеться. До речі, коко-

сову олію використовують не тільки для випічки, але і для приготування будь-яких гарячих страв. Олія з виноградних кісточок. Завдяки високому вмісту в складі олеїнової кислоти і низькому вмісту «Омега-3» жирної кислоти, виноградна олія відрізняється високою стійкістю до нагрівання до високої температури (точка «диміння» цієї олії становить 216 градусів), в зв’язку з чим вона може використовуватися для смаження або запікання в духовці (до зазначеної температури, не вище). Оливкова олія. Наступна олія, на якій можна смажити, це оливкова олія. Через те, що оливкова олія на 76 % складається з мононенасичених жирних кислот, вона вважається однією з найбезпечніших, які можуть застосовуватися при смаженні.

Для нетерплячих розповімо про те, як рафінують рослинну олію А ось так: беруть насіння і заливають його … гексаном (прим. гексан — орга-

нічний розчинник, аналог бензину). Після того, як з насіння виділяється олія, гексан видаляють парами води, а те, що залишилося — лугом. Потім отримане обробляється водяною парою під вакуумом, щоб відбілити і дезодорувати продукт. І потім ЦЕ розливають в пляшки і гордо іменують олією. Чому ж така рослинна олія завдає шкоди? Та тому, що, як не обробляй, а залишки бензину та інших хімікатів все одно містяться в олії. Рафінована олія, що пройшла теплову і хімічну обробку, збіднена на білки, вітаміни, фосфатиди, каротин і хлорофіл. Її жирний склад відрізняється від початкового, а стійкість до окислення знижена. А народ роками вживає цю олійку з бензинчиком і дивується, що старіє швидко, що рaк помолодшав. Думайте, чим ви харчуєтеся, або за вас подумають інші! osoblyva.com


7

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р. ЦЕ перше офіційне іноземне представництво у нашому місті. Розташоване воно тепер за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 1-д. Почесним Консулом був призначений Олег Владиславович Циганенко. Повноваження Почесного Консульства поширюватимуться не тільки на Бориспіль, а й на всю Київську область. Основними напрямками діяльності цієї установи будуть економічна і культурно-гуманітарна співпраця між Молдовою і Україною. «Молдова і Україна є сусідами, у нас схожі традиції і культура. Наші країни давно співпрацюють між собою, і відкриття Почесного Консульства в Київській області є ще одним кроком для зміцнення і розвитку партнерських відносин між нашими країнами», — відзначає Почесний Консул Республіки Молдова в місті Борисполі Олег Циганенко. В урочистому відкритті взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан, Почесний Консул Республіки Молдова у

МОЛДОВА СТАЄ БЛИЖЧОЮ 19 жовтня у Борисполі відбулося офіційне відкриття Почесного Консульства Республіки Молдова Вінниці Михайло Куницький, Почесний Консул Республіки Молдова у Львові Володимир Губицький, міський голова Анатолій Фе-

дорчук та інші міські посадовці. Також на честь відкриття Почесного Консульства у його приміщенні була відкрита фотовиставка під

назвою «Моя Молдова». Виставка складається з оцифрованих і відреставрованих світлин та поштових листівок з приватних колекцій. На

Почесний Консул Республіки Молдова у Борисполі Олег Циганенко та міський голова Анатолій Федорчук

ОЦЕ ТАК МЕДИЧНА РЕФОРМА! Верховна рада прийняла законопроект № 6327 про медичну реформу. «За» реформу проголосувало 240 депутатів Журналісти терміново доносять до українців правду про те, що прийняли неукраїнські депутати і що підготували українцям. Відповідно до нового Закону понад 80 % хворих загинуть, бо таких коштів для лікування у людей немає!

За все заплатять пацієнти Основна зміна, яку обіцяє медична реформа, це фактичне зникнення гарантованої Конституцією безкоштовної медицини. Реформа передбачає поділ медичних послуг на три види: повністю безкоштовні, частково оплачувані державою (так звана співоплата) і платні. Після вступу в силу медичної реформи українцям безкоштовно допоможуть тільки в екстрених ситуаціях. Так, безкоштовною буде невідкладна допомога, первинна медична допомога, паліативна допомога. На пальцях це буквально означає те, що безкоштовно українців прийме лікар первинної ланки — «сімейний лікар» або педіатр, надасть першу медичну допомогу, а також безкоштовно нададуть знеболювальні тим, хто потребує зниження болю при важких і смертельних захворюваннях. Для ветеранів зони АТО додатково безкоштовно «покриють» лікування бойових поранень. Повний пакет безкоштовних послуг щорічно прописуватиметься новим органом — Національною службою здоров’я — і затверджуватиметься Кабінетом міністрів. Другий вид послуг — співоплата, коли частина оплачує держава, іншу частину — пацієнт. Це була спірна стаття, правки до якої розглядалися в сесійній залі протягом трьох днів. У результаті принцип співоплати депутатами все-таки був затверджений. Ціна на подібні послуги буде також контролюватися новим органом. Для ветеранів АТО теж робиться виняток, і вони не беруть участі у співоплаті, весь список додаткових послуг оплачується державою довічно. Платними виявляться ті медичні послуги, які не будуть «покриватися» державою і входити в гарантований пакет. Й ось тут головна проблема. Цих списків (які маніпуляції до якого виду належать) немає. «Громадянам пропонується надавати безкоштовно тільки ті медичні послуги, які будуть включені в програму медичних гарантій, але, що саме і в якій кількості входить в цю гарантовану програму, нікому невідомо», — повідомила член Комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва. За її словами, вже точно відомо, що на співоплату буде винесено так званий «другий рівень» — це огляди, операції (наприклад, видалення апендициту), пологи. За словами Бахтєєвої, це означає, що, припустимо, самі пологи (як екстрені, так і платні) будуть безкоштовні, але супутні і додаткові послуги (оп-

лата медикаментів, кесареве) — платними. На повністю оплачуваний пацієнтом рівень винесуть всю вузькоспеціалізовану медицину (так званий «третій рівень»): травматологію, кардіохірургію, нейрохірургію і т. д. «Це розстріл української медицини і геноцид української нації», — заявив в сесійній залі з приводу цієї реформи колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій. «Цей проект призведе до закриття лікарень. З’являться черги, щоб потрапити на первинну консультацію. І співоплата залишається. Ця реформа призведе до збільшення смертності, до того, що у людей не буде грошей на лікування. Тобто, на все у людей гроші візьмуть з кишень», — говорить глава Комітету охорони здоров’я, член фракції БПП Ольга Богомолець.

Медичні маніпуляції будуть коштувати десятки тисяч гривень У розмові з журналістами депутати профільного комітету озвучують попередні розрахунки, скільки коштуватиме медицина поновому, після реформи. Ці цифри ще не затверджені, каже Богомолець. За її словами, дані цифри — це ті розцінки, за якими клініки, за своїми, вже з проведеними розрахунками, готові надавати медичні послуги «третього рівня» (тобто, повністю платні). «Міністерство охорони здоров’я не затвердило модель розрахунку собівартості медичної допомоги з однієї причини: щоб люди не побачили реальних цін. Я бачила ці ціни, вони жахливі, вони непідйомні для людей. Тобто операція на серці, операція із заміни суглоба — це сотні тисяч гривень. Після ознайомлення з цінами ви зрозумієте, чому МОЗ досі офіційно не затвердив модель розрахунку медичної послуги, не оприлюднив ціни на медичні послуги і не надав перелік того, за що після «реформи» держава вже платити не буде...», — пояснює вона. Наприклад, діагностика порушення ритму серця у дитини коштуватиме 65 тисяч гривень. Репротезування двох клапанів серця — майже 190 тисяч. Аневризма серця — майже 154 тис. Стеноз — понад 163 тис. Шунтування аорти — 130 тис. Коронарний тромбоз — 103 тис. Лікування цирозу печінки — 111 тисяч. Найдешевше в цьому списку — видалення фурункулів (7000 гривень). Травматологія виявиться теж не дешевою. Наприклад, відкрита рана ліктя «витягне» з кишень пацієнтів близько 54 тисяч, а відкрита рана передпліччя — 33,5 тисячі гривень. Забій гомілки потягне на 71 тисячу гривень. «Це вартість лікування, яку більшість українців просто не потягнуть», — вважає народний депутат Ірина Суслова.

них зображена довоєнна Молдова, можна побачити, який вона мала вигляд до отриманих руйнувань під час Другої світової війни. Виставка створена Почесним Консульством Молдови в місті Борисполі на основі матеріалів, які були надані молдавським порталом oldchisinau.md. Як наголосив міський голова в інтерв’ю, даному одному з телеканалів, у Борисполя є всі шанси перетворитися на дипломатичну столицю України. Місцевим журналістам важко з цим не погодитися, адже для цього потрібно справді небагато: Борисполю стати містом європейського зразка, а представникам іноземних дипломатичних місій — вивчити державну мову країни, в яку вони делеговані працювати. Вадим ШАПОШНІКОВ. Фото автора

Що ще зміниться З інших новацій реформи — введення принципу «гроші за пацієнтом». За кожного пацієнта лікарю заплатять в середньому 370 гривень на рік. Кожній лікарні потрібно зібрати мінімум 2 тисячі пацієнтів. Вже очевидно, що така новація залишить без медичної допомоги жителів віддалених населених пунктів. «Наслідком буде повне знищення сільської медицини», — заявив в сесійній залі депутат Сергій Каплін. Також в Україні запрацює міжнародна практика — європейські протоколи лікування, які будуть регулювати методи лікування і ліки, які виписує лікар. Наприклад, якщо сьогодні пацієнт хворіє на пневмонію, його кладуть в стаціонар. За європейськими протоколами, в разі пневмонії лікар просто прийде до пацієнта додому, і випише два препарати — антибіотик і жарознижувальну. У бригаду швидкої допомоги увійдуть тільки парамедики. Від нинішньої бригади швидкої допомоги вони відрізняються «скороченим» рівнем підготовки. Раніше в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснювала, що спершу на парамедиків перевчать фельдшерів, які зараз працюють в бригадах швидкої. «Це програма тривалістю в один місяць», — заявила Супрун. У майбутньому парамедики стануть готувати з «нуля» за три роки. Ще однією новацією стане створення «телемедицини» — надання консультацій мешканцям віддалених сіл по інтернету, а також постановка діагнозів лікарнями на підставі отриманих в сільських амбулаторіях даних. «Ніяка телемедицина не допоможе. Тому що в країні немає 4G-інтернету. Крім того, фельдшерськоакушерські пункти давно зруйновані — незрозуміло, куди будуть проводити 4G-інтернет і ставити монітори. Так само в селах немає досвідчених лікарів, а в деяких взагалі немає медиків, тому що села вимирають. Якщо немає школи, лікарні, і вважайте, що села немає. Незрозуміло, куди це все розподілятиметься. І виділені 4 мільярди на сільську медицину просто розкрадуть, так само, як і кошти, виділені на закупівлю ліків через міжнародні організації», — вже заявив із цього приводу голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко. «У цьому законі не передбачено підвищення заробітних плат лікарям, також не прописаний конкретний план, який зробить медицину доступною і якісною. З лікарів створюють підприємців. Тобто лікар, дивлячись на пацієнта, думатиме, скільки і де він повинен заробити, щоб вижити. Те, що уряд називає реформою, призведе до закриття лікарень, до скорочення лікарів і до недоступності для людей високопрофесійної та якісної медичної допомоги — лікування інфарктів, інсультів, реабілітація, заміна суглобів, операції на очах і всього того, що ніколи не зробить сімейний лікар», — пояснює Богомолець. За матеріалами сайту news247.com.ua

Скільки їх буде викинуто на вулицю?

МАЄТЕ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ? «Штраф від 5,1 до 20,4 тис. грн»: в Україні хочуть ввести податок на котів і собак

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7220, у разі прийняття якого українців зобов’яжуть реєструвати і чипувати домашніх котів і собак. Про це йдеться в пояснювальній записці до документа. Відповідний проект закону передбачає обов’язкову реєстрацію всіх тварин – диких, бездомних і домашніх. За перші дві категорії заплатить місцева влада, а за останню – власники. У подібний список потраплятимуть всі тварини старші двох місяців. Якщо українець тільки купив кота або собаку, то зареєструвати їх потрібно буде не пізніше ніж через п’ять днів. У разі переїзду з домашнім улюбленцем людей зобов’яжуть повідомляти ветеринарну службу також у п’ятиденний термін. Після успішної реєстрації тварині видадуть довічний порядковий номер, який доведеться прикріпити до нашийника. За реєстрацію домашньої тварини необхідно буде заплатити збір у розмірі близько 170 гривень. При цьому законопроект передбачає введення штрафів і кримінальної відповідальності за умертвіння вагітних домашніх тварин і їхнє усипляння в присутності дітей. Зокрема, ці дії будуть прирівнюватися до жорстокого поводження з тваринами. Згідно 299 статті КК України винуватцю загрожує штраф до 850 гривень або арешт на строк до шести місяців. Крім того, вводяться штрафи і за неприбирання екскрементів собаки (від 850 грн до 1,7 тис. грн), за використання тварин для жебракування (від 5,1 до 20,4 тис. грн), за розведення безпородних домашніх тварин "на дому" (від 5,1 до 20,4 тис. грн), за відмову від стерилізації тварини (3,4 до 20,4 тис. грн), а також за продаж котів і собак з рук без документів (від 340 грн до 20,4 тис. грн). korupciya.com


8

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

ТАМАДА

Продам кроленят каліфорнійської породи. Т. 093-234-52-58.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

Продам індоутки та кролі. Т. 093 297 96 96. Продаються молоді кози, молочні, молоко

095 537 15 24, Олеся

смачне і без запаху, первачкі і старші, вже спаровані. Село Іванків. 0957623462.

ПРОДАМ ВАЗ-2107

Продам поросят уркаїнська біла.Ціна договірна.Т 095-201-32-96.

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14 Продам кiмнатну рослину: молочай бiложильчатий. Висота 10 см. По 15 грн. 063-43204-61. Продам картоплю їстівну з власного городу. Т. 096 35 33 188. Строгальний та токарний станок, електродвигуни 3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат . Ціна договірна тел.096-769-22-26.

Продам «ЗАЗ Сенс»

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

Продам нові туфлі модель саламандра 46р чорні.шкіра ціна 900грн. тел0506591203. Продам чоловічі зимові сапоги 45р нові дуже гарна якість (кліф орт комфорт)чорні.міцна прошита підошва.шкіра.натур.хутро 2750 грн. тел. 0506591203.

Продам зимові б/в автомобільні шини: 1. тектор 6,5 мм. Ціна 2200грн. Торг. 2. NOKIAN 185/60 R14 82H комплект 4шт. протектор 6,5 мм. Ціна 2000грн. Торг. Бориспіль. Тел. (067) 970-83-

Продаю іриси жовтого і білого кольору. 0991202535.

Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03.

червоного кольору, з кондиціонером. Оформлення в МРЕВ в подарунок. Можлива оплата частинами. Т. 067-304-80-65.

NOKIAN 195/55 R15 89H XL комплект 4шт. про-

Велосипеди 2шт Ардис, мотоцикли ИЖЮ-3 ,К-750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна тел.096-769-22-26.

Продам крішталеві вироби 5 видів все нове (салатниці, фруктовниці та інше) ціна помірна. Черепиця керамічна, глазурована 50 кв.м \ 34 шт в кв.м\ Коричнева, бобрівка. Ціна помірна. тел: 093 648 43 56.

Продаються 2 молоді корівки. Т. 097-70825-77.

74.

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Продам: М-412, 1982 р.в., необхідний ремонт. ІЖ-Ю3 без мотора. «Верховина» мопед, без мотора. Адреса: с. Рогозів, вул. Чкалова, 17.

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Куплю зимову гуму б/у розмір 185*65*14.Т 066409-93-90. ◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ

задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в на-

ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ

Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203.

ПОШТУ:

Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203.

rbgazeta@gmail.com

Продам пристрій дли вирізання дір в плитці та в інших матер.(балеринка)120 грн тел.. 0506591203. Продам б/у набір головок(13шт) 300грн тел 0506591203. Продам автополіроль для авто та тканину для миття авто 300 грн тел 0506590203. Продам газову плиту, б/в, гарний стан. Т. 724-13, 067-910-25-02. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та дрібна картопля. Тел: 066 783 92 09; 096 439 48 52. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп за кг. Т 095-201-32-96. Продам електромаслобойку і соковижималку. Т. 097-510-84-56. Продам недорого гарбузи солодких сортів на корм тваринам. Т. 097-542-59-20. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-10037-37. Продам мед. Т. 6-60-55. Продам сервант та шафу недорого. Т. 066388-59-41. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам: салатниці, стопки хрустальні (недорого), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, хлібниця дерев’яна, матрас, плащ пуховий (жін.) 50 р., радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

вчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Шукаю роботу. Т. 050 218 20 97. ◘ Шукаю роботу по кладці камінів, печей, плит та зварюванню, електромонтажу та реставрації. Т. (04595)-5-15-13, 098-045-40-24, 066-841-93-84. ◘ Різноробоча, догляд за людиною похилого віку. Т. 066-369-79-61.

Продам 2шт ломи міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел0506591203. Продам в гарному стані простий надійний б/у тел Самсунг чорний модель CT-E1175T (без зарядки)350грн тел 0506591203.

букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати

П ’ ятниця , 3 листопада UA:Перший

сама”. (16+). 13.00 14.00 “Життя на 6.00 6.35,7.05 М/с “Леген- межi”. да про Бiлоснiжку”. 14.50 15.50,16.45 “Речдок”. 6.30 18.00 “Стосується кожного”. 7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,15.00 20.00 “Подробицi”. ,18.05,21.00,1.55 Новини. 23.50 Х/ф “ГУ-ГА”. 7.30 2.20 Х/ф “МIСЬКИЙ РО8.04,8.20,8.50,10.55,16.35 По- МАНС”. года. 3.55 “Чекай на мене”. 7.34 Вiд першої особи. 5.00 “Подробицi тижня”. 8.07 Ера бiзнесу. 8.10 Агроера. 8.15 Спорт. 6.30 7.10,8.15 Ранок з 8.30 М/с “Чорний пiрат”. Україною. 9.05 Д/с “Пiвденна Корея 7.00 сьогоднi”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.1 9.30 Т/с “Бодо”. 5 Сьогоднi. 11.05 Т/с “Епоха честi”. 9.30 5.40 Зоряний шлях. 13.10 14.30 Радiо. День. 11.30 4.00 Реальна мiстика. 13.55 “Схеми” з Н. Седлець- 13.30 15.30 Агенти справедкою. ливостi. (16+). 15.15 Свiтло. 16.00 Iсторiя одного злочи16.45 М/с “Книга джунглiв”. ну. (16+). 17.50 1.10 Новини. Свiт. 18.00 Т/с “Лiкар Ковальчук”. 18.20 21.30,1.25,2.35 Тема (12+). дня. 19.45 “Говорить Україна”. 18.35 1.40 Новини. Культу- 21.00 Т/с “Каблучка з бiрюра. зою”, 1 i 2 с. 19.00 Твiй дiм. 23.20 По слiдах. 19.25 Д/с “Супервiдчуття”. 0.00 Т/с “Каблучка з бiрю19.55 Д/с “Дикi тварини”. зою”. 20.25 Перша шпальта. 1.45 Т/с “CSI. Мiсце злочи21.50 2.20 Новини. Спорт. ну”. (16+). 22.15 ЧереЩур (Late night show). 3.00 2.25 Зона ночi. 22.50 Як дивитися кiно. 3.15 Т/с “Татусевi дочки”. 23.20 Фiльм. 2.50 Д/с “Мистецький пульс (16+). 4.10 Абзац. Америки”. 6.00 М/с “Пригоди Кота у 3.15 Д/ф “Августин Волошин. Метеорит незалежностi - над чоботях”. 6.55 8.15 Kids’ Time. Срiбною землею”. 7.00 М/с “Лунтiк i його дру4.10 Д/с “Латиноамеризi”. канська музика”. 8.20 22.45 Половинки. 10.20 Любов на виживання. 5.50 М/ф. 12.10 21.40 Київ вдень i 6.20 22.00 “Слiдство вевночi. ли...” з Л. Каневським”. 16.15 19.00 Топ-модель по7.00 українськи. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 0.20 Х/ф “БРАТСТВО ПО 7.10 8.10,9.20 “Ранок з Iн- КРОВI”. (16+). тером”. 2.20 Служба розшуку дiтей. 10.25 12.25 Т/с “Я прийду

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

ником. 13.15 14.15,15.15 “Деталi” 3.55 Скарб нацiї. з В. Фроловою i С. Дойком. 4.00 Еврика! 16.15 23.00 “Кримiнал” з О. 4.10 Служба розшуку дiтей. Лiрчуком. 4.15 Студiя Вашингтон. 17.15 “Ситуацiя” з Т. Бере4.20 2.00 Факти. зовцем. 4.40 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 18.00 19.00,21.00 “Разом” з 5.30 Громадянська обороГанапольским, Кисельовим, Орна. ловською, Ашiон. 6.30 Ранок у великому мi18.40 20.20 “Ехо України” з стi. М. Ганапольським. 8.45 Факти. Ранок. 19.20 “Нейтральна терито9.15 19.20 Надзвичайнi но- рiя” з С. Орловською. вини з К. Стогнiєм. 21.20 “Подiї” Вересня. 10.10 Iнсайдер. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Ки11.10 17.30 Т/с “Невиправ- сельовим. нi”. (16+). 12.10 13.25 Х/ф “ЗООНАГЛЯДАЧ”. 6.00 Байдикiвка. 12.45 15.45 Факти. День. 6.30 Казка з татом. 14.45 “На трьох”. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 15.10 16.10 Т/с “Майор i ма- 7.10 Це наше - це твоє. гiя”. (16+). 7.15 Мультмiкс. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ20.20 Антизомбi. РЯ: ЛIГА ЧЕМПIОНIВ”. 21.25 Дизель-шоу. 12.00 Панянка-селянка. 23.55 Комiк на мiльйон. 13.00 19.30 ЛавЛавCar 2. 2.20 Х/ф “ПIДРИВНИК”. 14.30 2.50 Казки У. (16+). 15.30 3.40 Вiталька. 3.40 Т/с “Слiдчi”. (16+). 16.50 2.00 Країна У. 19.00 Одного разу пiд Полтавою. 6.20 Х/ф “КОХАНА ЖIНКА 21.00 Х/ф “НIЧ У МУЗЕЇ 2”. МЕХАНIКА ГАВРИЛОВА”. 23.00 Х/ф “ЕДВАРД - РУКИ8.05 23.20 Х/ф “КОХАНИЙ НОЖИЦI”. ЗА НАЙМОМ”. 1.00 Т/с “Баффi - винищу10.05 Х/ф “ПРОВIДНИЦЯ”. вачка вампiрiв”. (16+). (16+). 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 5.30 22.10 Т/с “Кулагiн та Нова iсторiя”. партнери”. (12+). 20.00 22.45 “Сюрприз, сюр- 6.40 Х/ф “МОРСЬКИЙ ХАприз!” РАКТЕР”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 9.00 Х/ф “КАБЛУЧКА З АМ6.00 7.15,8.15 “Новий СТЕРДАМА”. день” з А. Анатолiчем та Ю. Шпа- 10.35 17.25 Т/с “Детектичинською. ви”. (16+). 7.00 12.00 “Страх у твоєму домi”. 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13. 13.45 19.30 Т/с “Елементар00,14.00,15.00,16.00,17.00 “Ре- но 4”. (16+). портер”. Новини. 14.35 15.05,20.20 Т/с “CSI: 9.15 10.15,11.15,12.15 Лас-Вегас 13”. (16+). “Ми всi...” з М. Леончук i П. Роль- 14.45 19.00,23.15,2.20

ТЕТ

СТБ

HTH

ПРЯМИЙ

“Свiдок”. 16.25 Т/с “Служба розслiдувань”. (16+). 23.45 Т/с “Комiсар Хельдт”. (12+). 1.25 Т/с “Коджак”. 2.50 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.55 “Легенди бандитської Одеси”. 5.15 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 10.55 “Бандерлоги”. 11.25 17.20 “Загублений свiт”. 13.00 Х/ф “ТЕРМIНОВА ДОСТАВКА”. (16+). 15.10 Т/с “Зустрiчна смуга”. (16+). 19.10 Х/ф “ЕРАГОН”. 21.10 Х/ф “СIМ ХВИЛИН”. (16+). 23.00 Змiшанi єдиноборства. UFC. Найкращi двобої Конора МакГрегора. 1.50 Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”. 3.20 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 10.55 “Чотири весiлля”. 12.20 “Мiняю жiнку 5”. 13.45 “Мiняю жiнку 4”. 15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”. (12+). 20.15 “Лiга смiху 3”. 22.20 “Iгри приколiв”. 23.20 “Вечiрнiй Київ”. 1.20 “Лiга смiху”. 5.05 “Недiля з Кварталом”.


№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

Продам кіз високоудійних,

Продам земельну ділянку 10 соток р-он вул Щорса\Крашенівка\. Асфальт. підїзд, світло, газ поруч. Зручне місьце.Приватизована.Господар. тел: 050 23 00450. Продам гараж цільнометалевий на вивіз 5х3,5х1,90. М. Бориспіль. 14000 грн. Т. 0667793781. Продам земельну ділянку 10 соток, вул. Дніпровська. Світло, газ поруч. Приватізована. Державний акт.Господар. тел. 093 835 46 57. Продам або здам гараж(1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам земельні ділянки Київська область, Бориспільський район від власника. Площа однієї ділянки 0.1200 га, чудове місце розташування, поряд комунікації, чудова транспортна розв'язка, дитячий садочок, школа, церква, озеро. Проходить автомагістраль Черкаси-Київ. За більш детальною інформацією телефонуйте. Т.073-29-07-199, 066-506-20-87. Зніму квартиру 1,2 чи 3км/кв. У господаря .в Борисполі, можна пів будинку, чи будинок .Тел. 0500877840 Даніїл. Здам житло тільки для будівельників-монтажників, гарні умови. с.Гора по 1,000 гр. 099 3720140. Здам гараж в центрі 800 грн. 0991202535.

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

ПРОДАМ земельну ділянку

БОРИСПІЛЬ

площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для

та НАЙБЛИЖЧІ СЕЛА! Шукаю «перетримку» для тварини — собака. 1500-2000 грн/місяць (домовимося). Т. 098-412-22-18 (Катя).

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 3-5 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-593-83-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Продам земельну ділянку, 25 соток, під забудову, с. Ковалин (Переяслав-Хмельницького р-ну), світло, газ поруч. Тихо, простір, луки, ліс, свіже повітря. Т. 067-93-00-733. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050-217-61-89. Галина Миколаївна. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. - 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-714-23-90.

Тел. (096) 296-52-82 Продам пів будинку по вул Київській шлях, в районі еко маркету 45кв/м 2 кімнати ,4 сотки землі. 20000 у.е. Тел . 0500877840. Продам 3 км/кв 76 кв/м по вулиці Європейска 11 . 3 Поверх ,стан радянський ,30.000 у.е. тел.0500877840. Продам свою земельну дiлянку 6 соток в селi Воронькiв. 10 км вiд р. Днiпро. Участок недалеко вiд центральноi вулицi, центра, школи, дитсадка, магазинiв. Всi комунiкацii знаходятся в метрах 150. Участок прямокутноi форми, плодорiдна земля. Пiд город. Цiна 20 000 грн за весь город. 063-432-04-61. Продам 2 кімн.квартиру,Бориспіль. вул.Нова 31 А. 6/9 пов.78/470/15 м.кв. Після будів.Ціна 33,000 у.о . ключ на руках. 0964800715. 0634191255. 0508216455. Продам 2 кімн. квартиру.вул.Головатого 77 Б,7/9 пов. новобудова. 65/40/12 м.кв.після будів. Ціна +30,000 у.о. Т. 0662029264. Продам садибу в с.Рогозів. Будинок -64кв.м, земельна ділянка- 40 соток, зручне місце, вода і газ підведені.тел.0989798133. Продаю домоволодіння в с. Морозовка, Баришивській р-он, 53 км. від Києва, дороги асфальтовані в селі. Зупинка електрички Нова Троянда (Яготинський напрям). Хата, газ, криниця, льох, сарай, 25 соток землі, живописне місце, озеро. Моб. 0977798341. Продаю домоволодіння в с. Яворівка, Черкаська обл., Драбівський р-он, є газ, сарай, льох, криниця, 52 сотки землі. Екологічно чистий район, поруч озеро. моб. 0977798341. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185.

Субота , 4 листопада UA:Перший 6.00

6.35,7.05,9.40 М/с

“Легенда про Бiлоснiжку”. 6.30

0.50 2.50

5.30 “Подробицi” -

“Час”.

7.30,8.05,8.25,9.30

КАНАЛ УКРАЇНА

Погода. 7.00

8.00,9.00,21.00,1.10 7.00

Новини.

ICTV

Х/ф “ДРУГИЙ ШАНС”.

(16+).

15.00,19.00,2.20

Сьогоднi.

5.25

Одеси”.

Еврика!

13.15

Студiя Прямого.

5.35

Факти.

4.45

“Ехо України” з М. Га-

5.55

14.15

Бiльше нiж правда.

напольським.

7.30

Я зняв!

9.25

13.10 Дизель-шоу.

17.15

11.45 Особливостi на- 18.15

7.15

4.30 Зоряний шлях.

10.45

Свiт он-лайн.

8.00

Т/с “Коротке слово

цiональної роботи.

“нi”. (12+).

Д/с “Пiвденна Корея

12.00

сьогоднi”.

16.50

Х/ф “ШКОЛА БОЙО-

6.00

Байдикiвка.

ВИХ МИСТЕЦТВ”. (16+).

16.25

Х/ф “КОПИ НА ПIД-

18.50

Лайфхак українською.

16.00

12.05

Хто в домi хазяїн?

бити тебе вiчно”, 1 i 2 с.

12.50

Х/ф “ДЖЕЙН ЕЙР”.

19.40

15.15

Д/ф “Смаки Джинь-

бити тебе вiчно”. 21.00

Т/с “Каблучка з бiрюТ/с “Присягаюся люТ/с “Присягаюся лю-

ТЕТ 6.30

Казка з татом.

ХВАТI”. (16+).

6.50

5.30 Кориснi пiдказки. ВИХ МИСТЕЦТВ 2”. (16+).

18.45

Факти. Вечiр.

7.10

Це наше - це твоє.

20.45

19.20

Надзвичайнi новини.

7.15

Мультмiкс.

(16+).

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

10.50

М/с “Дора i друзi. При- 22.55

20.05

годи в мiстi”.

Х/ф “ТИХООКЕАНСЬ-

КИЙ РУБIЖ”. (16+).

11.20

22.45

ємниця загубленого королiвства”.

23.00

НИЙ ГОРИЗОНТ”. (16+).

13.00

Х/ф “ШАЙБУ, ШАЙБУ!”

0.45

14.40

2.00 Країна У.

17.00

Х/ф “НIЧ У МУЗЕЇ 2”.

19.00

Роздягалка.

(16+).

21.35

Розсекречена iсторiя.

0.20

22.35

Вiйна i мир.

Х/ф “БЕСТСЕЛЕР ПО Т/с “Герократiя”. 3.00 Т/с “Моя велика

сiм’я”. (16+).

Х/ф “ГЛИБОКОВОДХ/ф “ЛЕЙК ПЛЕСIД:

ОЗЕРО СТРАХУ”. (16+). 2.05

Провокатор.

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

22.00

Х/ф “ШКОЛА БОЙО-

Х/ф “ПЕТЛЯ ЧАСУ”.

Х/ф “ДIАМАНТОВI

ПСИ”. (18+).

ЛЮБОВI”. (12+).

20.25

Д/ф “Блюз. Мартiн

“Загублений свiт”.

Комiк на мiльйон.

11.50

Мегалот.

1.35 “Цiлком таємно”.

9.35

“На трьох”.

зою”.

23.30

8.00

14.20

15.20

23.25

“Свiтськi хронiки”.

М/ф.

зою”, 1 i 2 с. Фольк-music. Дiти.

столiття”.

20.15 “Закрита зона”.

23.00

6.00

Факти. День.

Поколiння Z.

Т/с “Оповiдання ХIХ

2+2

“Кримiнал” з О. Лiрчу-

ком.

13.00

11.00

15.45

“Правда життя. Про-

фесiї”.

12.45 Т/с “Каблучка з бiрю-

10.30

яна”.

“Легенди бандитської

Кисельовим.

На слуху. М/с “Чорний пiрат”.

“Випадковий свiдок”.

3.50

21.00 “Пiдсумки” з Є.

Скарб нацiї.

8.10 9.05

2.40

12.15

5.20

7.34 8.30

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

М/ф “Клуб Вiнкс: Та-

0.50

Д/ф “Топ 10: Мистецт-

во архiтектури”. 1.55

Х/ф “ВИШНЕВI НОЧI”.

3.20

“Облом.UA”.

Танька i Володька.

5.00

Змiшанi єдиноборства.

Одного разу пiд Пол-

UFC 217. Титульний бiй: Майкл Бiспiнг vs Жорж Сен-П’єр. Пряма

тавою.

Скорсезе представляє”.

3.00

2.05 Зона ночi.

6.10

1.35

Свiтло.

5.50

М/с “Пригоди Кота у

ГРОМАДЯНКА НИКАНОРОВА”.

вачка вампiрiв”. (16+).

2.35

8.00

“Караоке на Майданi”.

Казки У Кiно.

9.00

2.50

са”.

Д/с “Дороги до Мемфi- чоботях”. 6.45

“Все буде смачно!”

3.40

Вiталька.

6.00

19.30 “ТСН”.

4.10

Д/с “Латиноамери-

HTH

6.50

“Грошi”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.45

“Життя без обману”.

11.00

23.10 “Свiтське жит-

канська музика”.

6.50

7.45 Kids’ Time.

М/с “Лунтiк i його дру- 10.05 12.55

зi”.

Х/ф “НА ВАС ЧЕКАЄ

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

“Сюрприз, сюрприз!” “Зваженi та щасливi 6.15

7.50

Дешево i сердито.

7”.

8.50

Ревiзор.

15.50

“Хата на тата”.

ОПIВДНI”.

М/ф.

11.15

Пристрастi за Ревiзо-

19.00

“Х-Фактор 8”.

12.00

2.55 “РечДОК”.

7.15

3.25 “Битва за Київ”.

ром.

22.50

Т/с “Коли ми вдома.

15.00

“Свiдок. Агенти”.

8.10

Х/ф “ДОЛЯ ЛЮДИНИ”.

14.15

15.40

“Склад злочину”.

IНТЕР 6.55

10.15

Х/ф “НА ВIЙНI, ЯК НА

ВIЙНI”. 12.10

Вар’яти.

16.10

Зорянi яйця.

18.00

Х/ф “ПIРАТИ КА-

4.05 Х/ф “ЙШОВ ЧЕТ- РИБСЬКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТТЯ

Нова iсторiя”.

ПРЯМИЙ 9.00

ВЕРТИЙ РIК ВIЙНИ”.

ЧОРНОЇ ПЕРЛИНИ”. (16+).

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

14.00

21.00

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,

20.30 Т/с “Що робить

Х/ф “ПIРАТИ КА-

твоя дружина”. (12+).

РИБСЬКОГО МОРЯ: СКРИНЯ МЕР-

20.00 “Репортер”. Новини.

20.00

“Подробицi”.

ЦЯ”. (16+).

9.15

22.30

Х/ф “ЛАРГО ВIНЧ 2:

0.00

ЗМОВА В БIРМI”. (16+).

Х/ф “УГОДА З ДИЯВО-

ЛОМ”. (16+).

10.15 11.15

1+1

тя”. 12.00

“Переломнi 80-тi”.

19.00

2.10 “Свiдок”.

16.30

Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН-

тал”.

19.30

Т/с “Слуга народу. Вiд

любовi до iмпiчменту”. (12+).

17.10

21.15 “Вечiрнiй квар-

ЗОКОЛОНКИ”.

18.30

“Розсмiши комiка”.

21.00

20.15

“Українськi сенсацiї”.

0.10

“Модель XL”.

Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ 2”.

15.15 “Золотий гусак”. 22.45 Концерт. 0.45 16.15,19.15 “Терито-

Х/ф “ТIНI ЗНИКАЮТЬ

трансляцiя з Нью-Йорку (США).

ми”.

Х/ф “ТIЛО”.

2.00 “Мисливцi за привида- 5.30

“Вечiрнiй Київ”. “Недiля з Кварталом”.

9

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН З настанням осінньо-зимового періоду у підрозділи пожежно-рятувальної служби дедалі більше надходить повідомлень про пожежі та надзвичайні ситуації, причиною яких є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів пічного опалення та електрообігрівачів. Йде опалювальний сезон. Що він принесе? Комусь тепло від газового опалення, а комусь неприємні турботи від пічного. Працівники пожежної охорони чекають осінньо-зимовий період з тривогою. В цей період збільшується вірогідність виникнення пожеж та загибелі людей з причини несправності пічного опалення та електроприладів. Добрий господар знає, що перед тим як запалювати грубу чи піч, потрібно очистити від залишків горіння димохід. Але це неєдина процедура яку необхідно виконати. Слід ще й помазати, відремонтувати трубу димоходу. На горищі будинків не можна зберігати легкозаймисті матеріали. Основними причинами виникнення пожеж від пічного опалення є: - Несправність цегляної кладки; - Перегрів стінок печі у місцях стиків з горючими матеріалами; - Вживання для розтопки легкозаймистої рідини; - Горіння сажі в димовій трубі; Хочеться сподіватися, що вогонь у печах та грубах ваших будинків буде безпечний і нестиме в вашу оселю тільки тепло. Загальні вимоги до пічного опалення 1. Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком та не рідше 1 раз в 3 місяці під час опалювального сезону. 2. печі повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій. 3. Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами металевим листом розміром 0,7 м х 0,5 м. 4. Відстань від печей до горючого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м. 5. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені. 6. Золу і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!! ○ Залишати печі, які топляться без догляду ○ Користуватися печами, які мають тріщини ○ Розмішати паливо та горючі рідини перед топковим отвором ○ Сушити й складати на печах одяг. дрова, інші горючі матеріали ○ Здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника ○ Використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глин оплетені та дерев’яні димоходи ○ Застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР Бориспільський РВ ГУ ДСНС України


10

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА тел.: 067-408-28-64.

Неділя , 5 листопада

Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2

UA:Перший

на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. > Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам металевий кутик 63 – 5 м. тел. 050 157 44 21. Продам електроопори - 2 шт., довжиною - 9,5 метрів. Т. 098 2931610. Продам блоки ФСБ 30, 40 розміру; ворота фермерські 1,8х6 м. Ворота гаражні (1,8х2,8). Ворота звичайні для в’їзду у двір (1,8х3,6 м). Стовп електричний, 2 шт. Т. 068-327-87-63, 093-874-20-33. Продам адгезійну грунтовку. після ремонту залишилось почате відро. Ціна 70 грн. 063432-04-61. Продам електричний бетонний стовп, бу, в хорошому стані, 2 тис. грн.. моб. 0991202535.

6.35,7.05 М/с “Леген- 11.00 “Орел i решка. Переда про Бiлоснiжку”. завантаження”. 6.30 7.30,8.05,8.25,9.20,23.20 Погода. 7.00

067-186-182-6.

(16+).

9.15

23.00

18.00

М. Ганапольським.

ПА”. (16+).

10.15

14.15 “Закрита зона”.

0.50

Х/ф “ТIЛО”.

11.15

16.15,19.15 “Терито-

2.40

“Таємницi кримiналь-

Х/ф “ПIРАТИ КА-

РИБСЬКОГО МОРЯ: СКРИНЯ МЕР-

Т/с “Крапля свiтла”, 1- ЦЯ”. (16+).

4 с. (16+).

Х/ф “УЧЕНЬ ЧАРОДIЯ”. рiя позитиву” з С. Єгоровою.

23.10

Х/ф “ТЕМНИЙ ЛIС”.

(16+).

“Подробицi”.

1.00

Х/ф “СУЄТА СУЄТ”.

ЛОМ”. (16+).

8.10

20.30

Свiт он-лайн.

“Галина Польських. За

8.30

22.20

М/с “Чорний пiрат”.

сiмейними обставинами”.

9.10

Д/с “Пiвденна Корея

сьогоднi”.

23.20 2.25

9.30

Д/с “Дика планета”.

10.35

Х/ф “ДЖЕЙН ЕЙР”.

13.00

Д/ф “Смаки Джинь-

яна”.

UFC 217. Титульний бiй: Майкл Бi-

торське”.

ICTV

“Свiтськi хронiки”.

спiнг vs Жорж Сен-П’єр. Пряма

18.15

Концерт.

трансляцiя з Нью-Йорку (США).

Х/ф “НIЧНА ПОДIЯ”.

4.35

Скарб нацiї.

21.00

“Кримiнал” з О. Лiрчу-

8.00

“Бандерлоги”.

“Подробицi” - “Час”.

4.40

Еврика!

9.45

“Вiн, Вона i телевiзор”.

4.50

Факти.

13.10

Х/ф “СIМ ХВИЛИН”.

5.15

Бiльше нiж правда.

ком.

ТЕТ

(16+).

6.55

Т/с “Слiдчi”. (16+).

6.00

Байдикiвка.

14.50

9.00

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

6.30

Казка з татом.

З’ЇХАЛИ З ГЛУЗДУ”.

Х/ф “ФОТО НА ДОКУ-

11.50

13.00 Х/ф “ЗООНАГ-

6.50

5.30 Кориснi пiдказки. 17.00

Х/ф “НIЧ У МУЗЕЇ 2”.

7.10

Це наше - це твоє.

19.20

15 тур ЧУ з футболу.

МЕНТИ”.

15.30

Перший на селi.

11.10

16.20

Д/с “Вагасi - японськi

ЛЯДАЧ”.

Х/ф “МАБУТЬ, БОГИ

12.45

Факти. День.

7.15

Мультмiкс.

“Динамо” - “Ворскла”.

бити тебе вiчно”.

14.05

Х/ф “ГЛИБОКОВОД-

11.00

М/ф “Школа монстрiв:

21.25

ПроФутбол.

15.10

НИЙ ГОРИЗОНТ”. (16+).

Великий монстровий риф”.

23.15

Змiшанi єдиноборства.

16.05

12.20

UFC 217. Титульний бiй: Майкл Бi-

Т/с “Присягаюся люХ/ф “БЕСТСЕЛЕР ПО

17.15

Т/с “Бодо”.

ЛЮБОВI”. (12+).

20.25

Слiдство.Iнфо. Спец-

17.10

Х/ф “ТИХООКЕАНСЬ-

Т/с “Протистояння”, 1 i КИЙ РУБIЖ”. (16+). 18.45

2 с. (12+). 19.00

4.00 Подiї тижня з

17.00

Олегом Панютою.

20.35

тавою.

20.00

НА Z”. (16+).

Т/с “Протистояння”.

(12+). Лайфхак українською.

22.50

Книга.ua.

(16+).

23.30

Богатирськi iгри.

2.15

0.15

Роздягалка.

вальчук”. (12+).

22.20

Д/с “Мистецький пульс

Америки”.

Т/с “Чужа жiнка”. 4.50 Т/с “Лiкар Ко-

Х/ф “ВСЕСВIТНЯ ВIЙ-

Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ-

РЯ: ЛIГА ЧЕМПIОНIВ”.

Факти тижня. 100 хви- 14.00

лин з О. Соколовою.

22.40

0.40

20.15 “Кисельов. Ав-

Змiшанi єдиноборства.

Зоряний шлях.

9.10

show).

15.15

2+2 6.00

Сьогоднi.

Фольк-music.

ЧереЩур (Late night

Студiя Прямого.

7.40 Фольк-music. Дiти.

22.15

“Золотий гусак”.

13.15

ного свiту”.

6.50

14.25

#@)?$0 з Майклом

Х/ф “УГОДА З ДИЯВО-

12.15

Х/ф “ПАЯЛЬНА ЛАМ-

17.15

КАНАЛ УКРАЇНА

13.30

смаколики”.

22.00 “Ехо України” з

21.00

20.00

Щуром.

Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т.

20.00 “Репортер”. Новини.

ЧОРНОЇ ПЕРЛИНИ”. (16+).

На слуху.

Продам новий насос дренажно-фекаль-

510-84-56.

РИБСЬКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТТЯ

7.34

21.35

Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-

12.10

16.00 Т/с “Тiльки не вiдпус8.00,9.00,21.00,1.10 кай мене”, 1-4 с. (16+).

Новини.

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60.

61.

“Орел i решка. Рай i

пекло”.

6.00

випуск.

ний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-

10.00

22.00

22.55

Комiк на мiльйон.

1.00

Х/ф “НЕЗВИЧАЙНА ПО- 0.00

2.00

Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”.

Одного разу пiд Пол-

3.35

“Облом.UA”.

6.05

“ТСН”.

7.00

“Українськi сенсацiї”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

НОЖИЦI”. Т/с “Баффi - винищу-

вачка вампiрiв”. (16+).

2.40

Провокатор.

2.00

СТБ

3.40

6.20

“Хата на тата”.

1+1

Х/ф “ЕДВАРД - РУКИ-

ДОРОЖ”. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

спiнг vs Жорж Сен-П’єр.

Країна У.

Х/ф “ЗАЛIЗНА СОТНЯ”. 9.00 9.40 Вiталька.

HTH

“Лото-Забава”. М/ф “Маша i ведмiдь”.

9.50

“Розсмiши комiка”.

10.50

“Свiт навиворiт 9”. “Свiт навиворiт 3: Тан-

1.35

Надвечiр’я. Долi.

3.00

Зона ночi.

9.00

“Все буде смачно!”

5.45

Х/ф “31 ЧЕРВНЯ”.

11.50

2.30

Д/ф “Блюз. Мартiн

5.10

6.25 Kids’ Time.

11.00

“Караоке на Майданi”.

8.15

Т/с “Черговий янгол

занiя, Ефiопiя”.

Скорсезе представляє”.

5.15

М/с “Пригоди Кота у

11.55

“МастерШеф 7”.

2”. (16+).

4.10

чоботях”.

19.00

“Битва екстрасенсiв

12.00

Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН-

Т/с “Свати 5”.

Д/с “Латиноамери-

канська музика”.

IНТЕР

6.30

Топ-модель по-укра-

їнськи. 9.10

6.00

М/ф.

6.20

1.00 Х/ф “СIМ СТАРИХ 11.20

Х/ф “СОННА ЛОЩИ-

КОНА”.

8.00

“Вдалий проект”.

13.10

9.00

“Готуємо разом”.

15.00

13.55,15.00,16.00

ЗОКОЛОНКИ”.

17.05

21.15

“Один за всiх”.

13.20

19.30

5.00 “ТСН-Тиждень”.

22.30

“Х-Фактор 8”.

ЗОКОЛОНКИ 2”.

21.00

“Голос. Дiти 4”.

“Легенди карного роз- 23.20

“Iгри приколiв”.

17”.

НА”. (16+).

I ОДНА ДIВЧИНА”.

12.55

ПРЯМИЙ

Х/ф “ПЕРСТЕНЬ ДРА-

15.05

Х/ф “КОРОЛЕВА БЕН-

шуку”.

“Лiга смiху 3”.

0.20

“Сватики”.

9.00

17.30

“Склад злочину”.

1.20

“Аргумент Кiно”.

М/ф “Шрек 3”.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

19.00

Свiдок. Агенти.

2.00

“Свiтське життя”.

Х/ф “ПIРАТИ КА-

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,

19.30

Т/с “Я - охоронець”.

4.35

“Сватики 12”.


№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

11

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, що з 30.10.2017 по 02.11.2017 та 06.11.2017 проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Яготин та селах Згурівського, Переяслав-Хмельницького, Бориспільського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!


12

№ 42 (599) 27 жовтня 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

ЯК ВИСПАТИСЯ ЗА КІЛЬКА ГОДИН Чи можна гарно виспатися за кілька годин? Питання актуальне для тих, хто багато працює, і тих, хто просто хоче встигнути зробити більше у своєму житті. Не дивлячись на те, що сьогоднішня наука знає про стан сну досить таки багато, більшість питань так і залишаються нерозгаданими. То який же час сну буде оптимальним для кожної людини і чи можна його скоротити? Що зробити, щоб спати менше і гарно висипатися? Перш ніж дати відповіді на ці питання, потрібно розібратися, які саме види сну за його протяжністю існують. Вчені поділяють сон на монофазний, біфазний і поліфазний. Монофазний – це сон, коли людина лягла спати ввечері і вранці прокинулась, чи лягла вранці, а ввечері прокинулася… Тут вже в кого як, залежно від власних біоритмів… Так спить переважна більшість жителів планети Земля. Біфазний сон характеризується тим, що замість семи-восьми годин сну за один раз,

можна спати спочатку шість годин, а трохи згодом ще півгодини (тобто в сумі 6,5 годин) і організму цього вистачить. Ну, а поліфазним сном вчені називають сон, у який людина занурюється більше ніж двічі на добу і саме в ньому приховано можливість спати менше, а почуватися так само бадьорим як і після повноцінного відпочинку. Винахідником згаданої вище методики вважається Леонардо да Вінчі, якому конче необхідним був час для своєї воістину колосальної діяльності, власне, тому він і вкладався спати кожні чотири години на 15-20 хвилин і почувався при цьому просто чудово. У сучасному світі існують і інші подібні техніки сну: 1. Режим Uberman – це техніка да Вінчі (15-20 хвилин сну через кожні чотири години); 2. Режим Everyman – півторитри години в нічний час, а потім тричі по двадцять хвилин на протязі дня; 3. Режим Tesla, яким, як вважають, користувався відо-

мий винахідник Нікола Тесла, — дві години вночі, а потім ще двадцять хвилин вдень; 4. Режим Siesta – п’ять годин вночі і півтори години вдень. Тобто, як бачимо, існує кілька доволі простих методик економії часу за рахунок сну, проте, яка з них буде ефективною для кожного конкретного індивідуума можна визначити лише експериментально. Так, наприклад, Бакмінстер Фуллер (винайшов режим сну «раз в шість годин по півгодини») в середині 1990-х років притримувався власно винайденої техніки поліфазного сну близько двох років, проте виявилося, що ті, з ким доводилося працювати Фуллеру, спали ночами, і тому бідолаха знудився бо йому не було з ким погомоніти… Американський блогер Стів Павліна експериментував з режимом сну Uberman п’ять з половиною місяців і публікував свої звіти в мережі Інтернет. Кілька тижнів у нього пішло на адаптацію — сонливість і фізичні незду-

жання, потім Павліна почав експериментувати: розтягував фази, пропускав їх, вживав каву… Зупинив експеримент по тій же причині, що й Фуллер — весь світ живе інакше... Томас Вера поставив інший експеримент: вісім здорових чоловіків залишалися по чотирнадцять годин на добу в темній кімнаті на протязі місяця. Спочатку вони спали по одинадцять годин з цих чотирнадцяти. Потім піддослідні стали спати чотири години, дві не спали і знову спали чотири години… Своїм експериментом Томас Вера хотів довести, що людина не повинна спати вісім годин підряд і сон «розривами» більш природній. На завершення варто зазначити, що кожен сам планує режим сну відповідно до власних уявлень і вподобань, проте в гонитві за економією часу не варто забувати про власне здоров’я. Критерієм підходящого для вас режиму дня буде ваше самопочуття: якщо почуваєтеся добре – то все правильно, якщо ні – треба щось змінювати. Володимир ПЕТРЕНКО

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 599  

Газета "Ринок Бориспіль" № 599  

Profile for vera_88
Advertisement