__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

Газета заснована 26.03.2002 р.

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

ЗАПРОШУЄМО НА БЛАГОДІЙНУ ФОТОВИСТАВКУ-ПРОДАЖ

«ЗАРАДИ ЖИТТЯ» Шановні бориспільці та гості міста! Запрошуємо вас відвідати благодійну виставку фоторобіт, представлених редакціями місцевих ЗМІ, які не були надруковані в газетах. Виставка відбудеться 16 вересня, під час святкування Дня міста, і розміщуватиметься біля центрального входу в КРЦ «Бархат». На вас чекають цікаві кадри із сесій міської ради та життя Борисполя. Кожен бажаючий зможе придбати уподобане фото. Зібрані кошти редакції передадуть на лікування лікарякардіолога Бориспільської ЦРЛ Катерини Мартинюк, яка проходить курс лікування у відділенні гематології Національного інституту раку після видалення пухлини головного мозку. Приходьте і підтримайте нас. Врятуймо разом життя людині!


2

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Понеділок, 18 вересня UA:Перший

18.00 19.00,4.20 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “0.40 Т/с “Подаруй менi недiлю”. (16+). 0.30 Х/ф “ТIЛЬКИ ПОВЕРНИСЯ”. (16+). 2.00 5.00 “Подробицi” “Час”. 2.30 “Скептик”. 3.00 “Вдалий проект”. 3.40 “Готуємо разом”

1.55

Служба розшуку дiтей. з В. Фроловою i С. Дойком. 16.00 23.00 Кримiнал. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь17.00 “Ситуацiя” з Т. Берекий путiвник”. 4.50 Служба розшуку дiтей. зовцем. 6.30 Анонс дня. 4.55 2.45 Дивитись усiм! 18.00 “Разом” з Ганаполь6.35 5.40 19.20 Надзвичайнi но- ским, Кисельовим, Орловською, 7.25,7.40,8.10,16.30,18.00 Повини з К. Стогнiєм. Пальчевським. года. 6.25 Факти тижня. 100 хви- 18.40 21.30 “Ехо України” з 6.40 М/с “Пiп вiдкриває лин з О. Соколовою. М. Ганапольським. свiт”. 8.45 Факти. Ранок. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з 7.30 Ера бiзнесу. 9.10 Спорт. Ганапольським, Кисельовим, Ор7.35 Агроера. 9.15 Надзвичайнi новини. ловською, Пальчевським. 7.45 Спорт. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 19.40 “Вказiвний палець” з 7.50 Вiд першої особи. 10.05 Антизомбi. А. Пальчевським. 8.15 М/ф “Книга джунглiв”. 6.50 7.15,8.15 Ранок з 11.05 Секретний фронт. 20.25 “Нейтральна терито9.05 Д/с “Супервiдчуття”. Україною. Дайджест. рiя” з С. Орловською. 9.30 Д/ф “Блюз. Мартiн 7.00 12.30 13.20 Х/ф “IСТОРIЯ 22.00 “Пiдсумки” з Є. КиСкорсезе представляє”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 ЛИЦАРЯ”. сельовим. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 5 Сьогоднi. 12.45 15.45 Факти. День. 13.00 9.15 4.00 Зоряний шлях. 16.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 10.45 6.00 Байдикiвка. Реальна мiстика. ЛОТА АРМIЯ”. (16+). 13.15 23.00 Перша шпаль6.30 Казка з татом. 11.45 Т/с “Зимовий вальс”, 1 18.45 21.05 Факти. Вечiр. та. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. i 2 с. (16+). 20.20 Бiльше нiж правда. 14.00 Розсекречена iсторiя. 7.10 Це наше - це твоє. 15.30 Т/с “Зимовий вальс”. 21.25 Т/с “Штрафбат”. 15.20 Д/с “Аболiцiонiсти”. 7.15 Мультмiкс. (16+). (16+). 16.40 Д/с “Розповiдi про 10.45 Х/ф “КАШТАНЧИК: ГЕ16.00 5.20 Т/с “Адвокат”. 22.25 Свобода слова. Хансiк”. РОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ”. (16+). 0.50 Х/ф “МЕМЕНТО”. 17.10 М/с “Легенда про Бi12.25 23.00 Розсмiши комi18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. (16+). лоснiжку”. ка. (16+). 3.35 Провокатор. 17.40 2.45 Вiкно до Амери- 19.45 13.25 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ3.00 “Говорить Україки. РЯ: ПОВЕРНЕННЯ”. на”. 15.25 “Все буде доб- 15.05 18.15 1.10 Новини. Свiт. Т/с “Домашнiй арешт”. 21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 1 i 5.35 ре!” 18.45 22.45,2.10 Тема дня. 2 с. 15.40 3.40 Вiталька. 7.35 “Все буде смачно!” 19.00 2.25 Новини. Культу- 23.30 16.50 22.00 Казки У Кiно. Х/ф “ФОРСАЖ 6”. 9.30 Х/ф “КОХАННЯ НАДIЇ”. 17.50 ра. 20.00,2.50 Країна У. (16+). 13.25 1.55 “Слiдство ведуть 18.50 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 0.00 Танька i Володьекстрасенси”. пульс Америки”. ка. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 20.55 3.15 2.00 Зона ночi. 21.30 1.50 Новини. Спорт. Готель Галiцiя. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 5.00 Абзац. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. 21.25 Одного разу в Одесi. Нова iсторiя”. 7.45 Kids’ Time. 23.30 Д/с “Увесь цей джаз”. 5.55 1.00 Т/с “Баффi - винищу6.00 М/ф “Втеча з планети 19.55 22.45 “Хата на тата”. вачка вампiрiв”. (16+). 3.10 Тенiс. Кубок Девiса. Земля”. 2.55 “Найкраще на ТБ”. 2.00 Казки У. 7.50 Х/ф “ЗАГУБЛЕНI В 6.00 М/ф. КОСМОСI”. 7.00,8.00 “Новий 6.20 13.30,22.40 “Слiдство 10.20 4.20 Х/ф “ДИКЕ КОХАННЯ”. Х/ф “НЕБЕСНI ГIНЦI”. 6.00 день” з Анатолiчем та Шпачинсь- 6.20 вели...” з Л. Каневським”. Т/с “Пригоди нотарiуса 12.20 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: кою. 7.00 Неглiнцева”. (16+). ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ”. 6.45 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 9.45 19.30 Т/с “Кулагiн i 15.15 Т/с “Не родись врод7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 партнери”. (16+). 7.10 8.10 “Ранок з Iнтелива”. 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре- 11.50 ром”. “Страх у твоєму домi”. 19.00 Гастарбайтери. портер”. Новини. 9.20 Т/с “Джерело щастя”, 21.00 13.30 “Нашi”. Дешево i сердито. 10.00,11.00,12.00 1-3 с. (16+). 14.15 “2 кiнських сили”. 22.00 Х/ф “НЕ ЖАРТУЙТЕ З 9.00 “Ми все...” з Ашiон, Леончук i 12.25 Т/с “Джерело щастя”, ЗОХАНОМ”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.15 Рольником. 4 с. (16+). “Свiдок”. 0.10 Х/ф “ЙОГАНУТI”. 13.00 14.00,15.00 “Деталi” 15.05 15.15 “Чекай на мене”. Т/с “13”. (16+). (16+).

ICTV

КАНАЛ УКРАЇНА

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ПРЯМИЙ

HTH

21.30 Т/с “CSI: Кiберпростiр 2”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+). 1.30 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 2.45 “Випадковий свiдок”. 2.50 “РечДОК”. 3.35 “Правда життя. Професiї”. 4.05 “Легенди бандитської Одеси”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 10.55 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 13.15 Х/ф “ВЕЛИКИЙ СОЛДАТ”. (16+). 15.10 Х/ф “12 РАУНДIВ”. (16+). 17.15 “Загублений свiт”. 19.10 “Бандерлоги”. 19.30 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.20 Х/ф “ШПИГУН ПО СУСIДСТВУ”. 23.10 Х/ф “УСIМ ПОТРIБНА КЕТ”. (18+). 1.10 Т/с “Легенди 2”. (16+). 2.00 Х/ф “СТРАЧЕНI СВIТАНКИ”. 3.15 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля”. 10.50 12.20 “Мiняю жiнку”. 13.50 14.55 Т/с “Свати 3”. 16.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”. (12+). 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Х/ф “ДОГОРИ ДРИГОМ”. (12+). 22.00 “Грошi”. 23.15 0.10 “Танцi з зiрками”. 1.50 “Мольфар”.


Б7

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Вівторок , 19 вересня 0.30 Х/ф “ТАК БУВАЄ”. 2.00 5.15 “Подробицi” 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь- “Час”. кий путiвник”. 2.45 “Скептик”. 6.30 Анонс дня. 3.10 “Вдалий проект”. 6.35 7.25,7.40,8.10,18.00 3.50 “Готуємо разом”. Погода. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває свiт”. 6.00 16.00 Т/с “Адвокат”. 7.30 Ера бiзнесу. (16+). 7.35 Агроера. 7.00 7.45 Спорт. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,4.1 7.50 Вiд першої особи. 5 Сьогоднi. 8.15 М/ф “Книга джунглiв”. 7.15 8.15 Ранок з Украї9.05 16.40 Д/с “Розповiдi ною. про Хансiк”. 9.15 5.00 Зоряний шлях. 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 10.40 Свекруха або невiстка. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 11.40 5.20 Реальна мiстика. 13.00 13.40 15.30 Т/с “Черговий 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. лiкар 3”. (12+). 13.15 23.00 Д/ф “Левко 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. Лук’яненко. Йти за сумлiнням”. (16+). 14.00 Розсекречена iсторiя. 19.45 “Говорить Україна”. 15.20 Фольк-music. 21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 3 i 17.35 М/с “Легенда про Бi4 с. лоснiжку”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: 18.15 1.10 Новини. Свiт. спецiальний корпус”. (16+). 18.45 22.45,2.10 Тема дня. 2.10 Х/ф “ФОРСАЖ 6”. 19.00 2.25 Новини. Культу- (16+). ра. 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 3.00 2.00 Зона ночi. пульс Америки”. 3.50 Т/с “Татусевi дочки”. 20.30 Нашi грошi. (16+). 21.30 1.50 Новини. Спорт. 4.40 Абзац. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. 5.35 6.55 Kids’ Time. 23.30 2.45 Д/с “Увесь цей 5.40 М/с “Губка Боб Квадджаз”. ратнi Штани”. 3.45 Т/с “Таксi”. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. 11.00 Т/с “Моя прекрасна 5.45 М/ф. няня”. 6.20 13.30,22.40 “Слiдство 15.15 Т/с “Не родись вродвели...” з Л. Каневським”. лива”. 7.00 19.00 Половинки. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 21.00 Київ вдень i вночi. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте22.00 Зiрки пiд гiпнозом. ром”. 0.00 Х/ф “НЕБЕСНI ГIНЦI”. 9.20 “Давай одружимося”. 11.15 12.25,20.40 Т/с “По4.25 Факти. даруй менi недiлю”. (16+). 4.45 Дивитись усiм! 15.50 16.45 “Речдок”. 5.35 20.20 Громадянська 18.00 19.00,4.30 “Стосуоборона. ється кожного”. 6.30 Ранок у великому мi20.00 “Подробицi”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

стi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.05 Бiльше нiж правда. 11.00 13.20 Х/ф “IСТОРIЯ ЛИЦАРЯ”. 12.45 15.45 Факти. День. 14.20 16.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”. (16+). 16.50 22.25 Т/с “Винищувачi”. (16+). 17.45 21.25 Т/с “Штрафбат”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 23.25 Х/ф “ПОЛЮВАННЯ НА ЗВIРА”. (16+). 1.25 Т/с “Молодий Вовкодав”. (16+).

М. Ганапольським. (16+). 19.10 20.10,21.00 “Разом” з 2.45 Ганапольським, Кисельовим, Ор3.00 ловською, Пальчевським. 3.30 19.40 “Вказiвний палець” з фесiї”. А. Пальчевським. 4.00 20.25 “Нейтральна теритоОдеси” рiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим. 6.00

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТРЯ: ПОВЕРНЕННЯ”. 12.25 23.00 Розсмiши комiка. Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ6.10 15.25 “Все буде доб- 13.25 РЯ: СЬОМА ПОДАЧА”. ре!” 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 8.10 Х/ф “МРIЯТИ НЕ 15.40 3.40 Вiталька. ШКIДЛИВО”. (12+). 16.50 22.00 Казки У Кiно. 10.10 “МастерШеф 5”. 20.00,2.50 Країна У. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 17.50 18.50 0.00 Танька i Володь18.00 Т/с “Коли ми вдома. ка. Нова iсторiя”. Готель Галiцiя. 19.55 22.45 “МастерШеф 7”. 20.55 21.25 Одного разу в Одесi. 0.00 “Один за всiх”. Т/с “Баффi - винищу1.15 “Слiдство ведуть екс- 1.00 вачка вампiрiв”. (16+). трасенси”. 2.00 Казки У.

СТБ

ПРЯМИЙ

6.00 7.00,8.00 “Новий день” з Анатолiчем та Шпачинською. 6.45 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Репортер”. Новини. 9.00 10.00,11.00,12.00 “Ми все...” з Ашiон, Леончук i Рольником. 13.00 14.00,15.00 “Деталi” з В. Фроловою i С. Дойком. 16.00 23.00 Кримiнал. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з

HTH 4.55 Х/ф “ВIРНIСТЬ”. 6.20 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”. 8.00 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн i партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.25 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: Кiберпростiр 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.15 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+). 1.30

Т/с “Полiцiя Маямi”.

8.00

“Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Правда життя. Про“Легенди бандитської

2+2 М/ф. 12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.15 “Загублений

свiт”. 13.10

Х/ф “ОБЛОГА”. (16+).

15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса 2”. 21.30

Х/ф “БАНДИТКИ”.

23.20

Х/ф “БОЖЕВIЛЬНI

ВЧИТЕЛI”. (16+). 1.05

Т/с “Легенди 2”. (16+).

1.55

Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”.

3.25

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

10.55 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

“Мiняю жiнку”.

13.45

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.40

Т/с “Свати 3”.

15.45

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 22.00

“Життя без обману”.

23.15

0.10 Х/ф “НАЇЗНИЦI

ТА ЯНГОЛИ”. 1.25 “Мольфар”.

3

Тягнибок: «Законом про освіту в Україні заклали міну сповільненої дії» Нібито благі наміри проголосувати освітню реформу, насправді узаконили деукраїнізацію та продовжили поширення сепаратизму в Україні. Так лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок прокоментував ухвалений парламентом законопроект «Про освіту» (№3491-д). «Сьогодні (5 вересня. — Ред.) черговий раз Україна стала свідком парламентського шуллєрства. Завдяки голосам 255 нардепів була закладена міна сповільненої дії, яка вибухне в найближчому майбутньому», — пише націоналіст на своїй «Фейсбук-сторінці». Тягнибок наголосив на тому, що навчальний процес у школі відбуватиметься передусім мовою держави-агресора. «За що сьогодні проголосував парламент, вдумайтеся: – особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття дошкільної, початкової освіти поряд з державною мовою мовної відповідної національної меншини. Це означає, що навчальний процес у школі буде відбуватися мовами нацменшин, в першу чергу російською. В цьому законі не закріплено обов’язковість навчання українською мовою у школі; – у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами — державною, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Згідно з цим пунктом закону, можна викладати будь-яку кількість предметів мовами нацменшин. Тому «свободівці» голосували проти цієї так званої освітньої реформи», — резюмував він. infa.ua


№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 20 вересня 5.35 10.10 Громадянська оборона. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь6.30 Ранок у великому мiкий путiвник”. стi. 6.30 Анонс дня. 8.45 Факти. Ранок. 6.35 9.15 19.20 Надзвичайнi но“Скептик”. 7.25,7.40,8.10,10.55,18.00 Повини з К. Стогнiєм. “Вдалий проект”. года. 11.10 13.20 Х/ф “ПОЛЮ“Готуємо разом”. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває ВАННЯ НА ЗВIРА”. (16+). свiт”. 12.45 15.45 Факти. День. 7.30 Ера бiзнесу. 6.00 16.00,5.20 Т/с “Адво- 13.40 “На трьох”. 7.35 Агроера. кат”. (16+). 14.15 16.10 Т/с “Спецзагiн 7.45 Спорт. 7.00 “Шторм”. (16+). 7.50 Вiд першої особи. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.5 16.45 22.30 Т/с “Винищува8.15 М/ф “Книга джунглiв”. 0 Сьогоднi. чi”. (16+). 9.05 16.40 Д/с “Розповiдi 7.15 8.15 Ранок з Украї17.45 21.25 Т/с “Штрафбат”. про Хансiк”. ною. (16+). 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 11.15 Т/с “Епоха честi”. 10.40 Свекруха або невiстка. 20.20 Секретний фронт. 13.00 11.40 4.30 Реальна мiстика. 23.30 Х/ф “В IМ’Я ПРАВО15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 13.40 15.30 Т/с “Черговий СУДДЯ”. (16+). 13.15 23.00 Нашi грошi. лiкар 3”. (12+). 1.30 Т/с “Молодий Вовко14.00 Розсекречена iсторiя. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. дав”. (16+). 15.20 Д/с “Нью-Йорк”. (16+). 17.15 Хочу бути. 19.45 “Говорить Україна”. 17.35 М/с “Легенда про Бi15.25 “Все буде доб21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 5 i 6.40 лоснiжку”. ре!” 6 с. 18.15 1.10 Новини. Свiт. 8.40 “Все буде смачно!” 23.30 Т/с “Закон i порядок: 18.45 22.45,2.10 Тема дня. спецiальний корпус”. (16+). 9.25 “Битва екстрасенсiв 19.00 2.25 Новини. Культу16”. ра. 11.30 “МастерШеф 5”. 1.55 Зона ночi. 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 3.00 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 3.30 Т/с “Татусевi дочки”. пульс Америки”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. (16+). 20.30 Слiдство.Iнфо. Нова iсторiя”. 4.40 Абзац. 21.30 1.50 Новини. Спорт. 19.55 22.45 “МастерШеф 7”. 5.35 6.55 Kids’ Time. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. 0.05 “Один за всiх”. 5.40 М/с “Губка Боб Квад22.40 Мегалот. 1.20 “Слiдство ведуть ексратнi Штани”. 23.30 2.45 Д/с “Увесь цей трасенси”. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. джаз”. 11.00 Т/с “Моя прекрасна 3.45 Т/с “Таксi”. 6.00 7.00,8.00 “Новий няня”. день” з Анатолiчем та Шпачинсь15.15 Т/с “Не родись врод6.00 М/ф. кою. лива”. 6.20 13.30,22.40 “Слiдство 19.00 6.45 Зiрки пiд гiпнозом. вели...” з Л. Каневським”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 21.00 Київ вдень i вночi. 7.00 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре22.10 Зорянi яйця. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. портер”. Новини. 0.00 Х/ф “ПАЛКI УТIКАЧ7.10 8.10 “Ранок з Iнте9.00 10.00,11.00,12.00 КИ”. (16+). ром”. 1.50 Служба розшуку дiтей. “Ми все...” з Ашiон, Леончук i 9.20 “Давай одружимося”. Рольником. 11.15 12.25,20.40 Т/с “По13.00 14.00,15.00 “Деталi” 4.15 Служба розшуку дiтей. з В. Фроловою i С. Дойком. даруй менi недiлю”. (16+). 4.20 Студiя Вашингтон. 15.50 16.45 “Речдок”. 16.00 23.00 Кримiнал. 4.25 Факти. 18.00 19.00,4.30 “Стосу17.00 “Ситуацiя” з Т. Бере4.45 Дивитись усiм! ється кожного”. зовцем.

UA:Перший

20.00 0.30 ЛЮБИВ...” 2.15 “Час”. 3.00 3.20 3.50

“Подробицi”. Х/ф “ЯКБИ Я ТЕБЕ (16+). 5.15 “Подробицi” -

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ПРЯМИЙ

IНТЕР

ICTV

18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з Ганапольським, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 19.40 “Вказiвний палець” з А. Пальчевським. 20.25 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим

“Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+). 1.25 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 2.45 “Випадковий свiдок”. 2.50 “РечДОК”. 3.35 “Правда життя. Професiї”.

2+2

6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 6.00 Байдикiвка. 10.00 18.15 “Спецкор”. 6.30 Казка з татом. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 10.55 19.10 “Бандерлоги”. 7.10 Це наше - це твоє. 11.25 17.15 “Загублений 7.15 Мультмiкс. свiт”. 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ- 13.45 Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХОРЯ: СЬОМА ПОДАЧА”. ТИНЕЦЬ”. (16+). 12.25 23.00 Розсмiши комi- 15.25 Т/с “Команда”. (16+). ка. 19.30 20.30 Т/с “Ментiвськi 13.25 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ- вiйни. Одеса 2”. (16+). РЯ: ЛIГА ЧЕМПIОНIВ”. 21.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНИЙ 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. УДАР”. (16+). 15.40 3.40 Вiталька. 23.25 Х/ф “ОБЛОГА”. (16+). 16.50 22.00 Казки У Кiно. 1.45 Х/ф “КАМIННА ДУША”. 17.50 20.00,2.50 Країна У. 3.20 “Облом.UA”. 18.50 0.00 Танька i Володька. 20.55 Готель Галiцiя. 6.00 21.25 Одного разу в Одесi. 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 1.00 Т/с “Баффi - винищу- 0,0.00 “ТСН”. вачка вампiрiв”. (16+). 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiда2.00 Казки У. нок з “1+1”.

ТЕТ

1+1

HTH 4.25 Х/ф “ЗУПИНИВСЯ ПОТЯГ”. 4.30 “Легенди бандитської Одеси”. 5.55 Х/ф “ПОЛЮВАННЯ ЗА ТIННЮ”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн i партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: Кiберпростiр 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.15

9.30 10.45 “Чотири весiлля”. 12.20 “Мiняю жiнку”. 13.50 Т/с “Пончик Люся”. (16+). 14.45 Т/с “Свати 3”. 15.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 17.10 Т/с “Нескiнченне кохання”. (12+). 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Х/ф “ДОГОРИ ДРИГОМ”. (12+). 22.00 23.15,0.10 “Мiняю жiнку 12”. 1.00 “Мольфар”.


№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Четвер , 21 вересня Факти. Ранок. Х/ф “ТАНЦЮЙ”. (16+). 8.45 9.15 19.20 Надзвичайнi но5.15 “Подробицi” 6.00 19.55 Д/с “Орегонсьвини з К. Стогнiєм. кий путiвник”. 10.10 Секретний фронт. “Скептик”. 6.30 Анонс дня. 11.10 13.20 Х/ф “В IМ’Я “Вдалий проект”. 6.35 ПРАВОСУДДЯ”. (16+). “Готуємо разом”. 7.25,7.40,8.10,16.35,18.00 По12.45 15.45 Факти. День. года. 13.40 “На трьох”. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває 6.00 16.00,5.20 Т/с “Адво- 14.10 16.10 Т/с “Спецзагiн свiт”. кат”. (16+). “Шторм”. (16+). 7.30 Ера бiзнесу. 7.00 16.45 22.30 Т/с “Винищува7.35 Агроера. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.5 чi”. (16+). 7.45 Спорт. 0 Сьогоднi. 17.40 21.25 Т/с “Штрафбат”. 7.50 Вiд першої особи. 7.15 8.15 Ранок з Украї(16+). 8.15 М/ф “Книга джунглiв”. ною. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 9.05 16.40 Д/с “Розповiдi 9.15 3.40 Зоряний шлях. 20.20 Iнсайдер. про Хансiк”. 10.40 Свекруха або невiстка. 23.25 Х/ф “ГОДИННИКОВИЙ 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 11.40 4.30 Реальна мiстика. МЕХАНIЗМ”. (16+). 11.15 Т/с “Епоха честi”. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 1.30 Т/с “Молодий Вовко13.00 лiкар 3”. (12+). дав”. (16+). 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 13.15 23.00 Слiдство.Iнфо. (16+). 14.00 Розсекречена iсторiя. 6.15 15.25 “Все буде доб19.45 “Говорить Україна”. 15.20 Надвечiр’я. Долi. 21.00 Т/с “Вiкно життя 2”, 7 i ре!” 17.15 Школа Мерi Поппiнс. 8.15 “Битва екстрасенсiв 8 с. 17.35 М/с “Легенда про Бi16”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: лоснiжку”. 10.10 “МастерШеф 5”. спецiальний корпус”. (16+). 18.15 1.10 Новини. Свiт. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.45 22.40,2.10 Тема дня. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. 1.45 Зона ночi. 19.00 2.25 Новини. Культу- 3.00 Нова iсторiя”. 3.30 Т/с “Татусевi дочки”. ра. 19.55 22.45 “Зваженi та ща19.20 0.35 Д/с “Мистецький (16+). сливi 7”. 4.40 Абзац. пульс Америки”. 0.00 “Один за всiх”. 6.55 Kids’ Time. 20.30 “Схеми” з Н. Седлець- 5.35 1.15 “Слiдство ведуть екс5.40 М/с “Губка Боб Квадкою. трасенси”. ратнi Штани”. 21.30 1.50 Новини. Спорт. 7.00 Т/с “Щасливi разом”. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. 6.00 7.00,8.00 “Новий 11.00 Т/с “Моя прекрасна 23.30 2.45 Д/с “Увесь цей день” з Анатолiчем та Шпачинсьняня”. джаз”. кою. 15.15 Т/с “Не родись врод3.45 Т/с “Таксi”. 6.45 лива”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 19.00 Зорянi яйця. 6.00 М/ф. 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре21.00 Київ вдень i вночi. 6.20 13.30,22.40 “Слiдство 22.00 портер”. Новини. Суперiнтуїцiя. вели...” з Л. Каневським”. 9.00 10.00,11.00,12.00 0.00 Х/ф “IНШИЙ СВIТ: 7.00 “Ми все...” з Ашiон, Леончук i ПРОБУДЖЕННЯ”. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 1.40 Служба розшуку дiтей. Рольником. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте13.00 14.00,15.00 “Деталi” ром”. з В. Фроловою i С. Дойком. 4.20 Студiя Вашингтон. 9.20 “Давай одружимося”. 16.00 23.00 Кримiнал. Факти. 11.15 12.25,20.40 Т/с “По- 4.25 17.00 “Ситуацiя” з Т. Бере4.45 Дивитись усiм! даруй менi недiлю”. (16+). зовцем. 5.35 Громадянська оборо15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 “Разом” з Ганапольна. 18.00 19.00,4.30 “Стосуским, Кисельовим, Орловською, 6.30 Ранок у великому мiється кожного”. Пальчевським. стi. 20.00 “Подробицi”. 18.40 21.30 “Ехо України” з

UA:Перший

0.30 2.10 “Час”. 2.50 3.15 3.50

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ПРЯМИЙ

IНТЕР

ICTV

М. Ганапольським. 1.25 19.10 20.10,21.00 “Разом” з (16+). Ганапольським, Кисельовим, Ор2.45 ловською, Пальчевським. 3.00 19.40 “Вказiвний палець” з 3.20 А. Пальчевським. фесiї”. 20.25 “Нейтральна терито3.50 рiя” з С. Орловською. Одеси” 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТРЯ: ЛIГА ЧЕМПIОНIВ”. 12.25 23.00 Розсмiши комiка. 13.25 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТРЯ. ЗОЛОТА ЛIГА”. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.40 3.40 Вiталька. 16.50 22.00 Казки У Кiно. 17.50 20.00,2.50 Країна У. 18.50 0.00 Танька i Володька. 20.55 Готель Галiцiя. 21.25 Одного разу в Одесi. 1.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 2.00 Казки У.

HTH 5.20 Х/ф “ЛАСКАВО ПРОСИМО, АБО СТОРОННIМ ВХIД ЗАБОРОНЕНО”. 6.40 Х/ф “ЗА КИМ В’ЯЗНИЦЯ ПЛАЧЕ...” 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн i партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”.”. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: Кiберпростiр 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.15 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+).

Т/с “Полiцiя Маямi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Правда життя. Про“Легенди бандитської

2+2

6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.15 “Загублений

свiт”. 13.25

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНИЙ

УДАР”. (16+). 15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.35

Х/ф “ПОЛIТ ФЕНIКСА”.

(16+). 23.55

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ 2”. (16+). 1.50

Х/ф “ВIДЬМА”.

3.45

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.30 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

10.55 “Чотири весiл-

ля”. 12.20

“Мiняю жiнку”.

13.45

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.40

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Т/с “Нескiнченне ко-

хання”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.00

“Право на владу”.

0.40

“Грошi”.

2.05

“Мольфар”.

5

ГОРОСКОП на 18.09 — 24.09 ОВЕН (21.03-20.04). Вам не доведеться перенапружуватися на роботi, вам допоможуть не тiльки колеги, але й керiвництво. Але можуть виникнути конфлiкти вдома через те, що ви багато часу проводите на роботi. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Вам потрiбно проявити себе i як висококласний фахiвець, i як гнучка людина. Кiнець тижня буде дуже напруженим в емоцiйному вiдношеннi - близька людина потребуватиме допомоги, а допомогти ви не зможете. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Для вас це буде досить важко. Робити, що захочете, активно ухвалювати рiшення, швидко мiняти їх - вiд всього цього доведеться вiдмовитися. Фiнанси достатнi. Тиждень хороший для крутих змiн в особистому життi. РАК (22.06-23.07). Хай це навiть поламає робочi плани, але вам доведеться провести велику частину тижня з рiдними. Сварка з близькими може позбавити вас впливових покровителiв i зiпсувати кар`єру. ЛЕВ (24.07-23.08). Всi справи вдаватимуться, нi в чому ви не знатимете вiдмови. Доля обiцяє велику суму грошей на початку тижня. Приємна новина у серединi тижня дасть можливiсть вихiднi провести з найближчими друзями i коханими. ДIВА (24.08-23.09). Енергiя б`є ключем, ви готовi гори скрутити. Не дуже напружуйтеся вдома. Не дуже стомлюйте своїм ентузiазмом i шефа на роботi. Матерiальне становище на достатньо високому рiвнi. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Можна смiливо затiвати новi проекти, висувати iдеї перед начальством i спонсорами. Кiнець тижня хороший для важливих зустрiчей, зокрема особистого характеру. Будьте уважнi до свого здоров`я. СКОРПIОН (24.10-22.11). Ваше життя якiсно змiнюється - з погляду фiнансiв, соцiального статусу - вiрогiдний рiзкий кар`єрний злiт. У особистому життi все неспокiйно. Якщо рiднi просять вашої уваги - це крик про допомогу. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). У вашому життi з`явиться вiдразу декiлька нових справ. Ви зможете чомусь новому навчитися. Для нових фiнансових проектiв пiдiйде середина тижня. А ось особистi вiдносини потрiбно укрiплювати постiйно! КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Все не так добре, як хотiлося б. На роботi достатньо нервова обстановка. На вас звалять непосильний вантаж вiдповiдальностi. Сiм`я теж зажадає пiдвищеної уваги, а дiти турботи. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Дуже активний, творчий перiод, i це не пов`язано з роботою. Хтось помiняє обстановку будинку, хтось вдасться до улюбленого хобi. Ну, а деякi спробують змiнити своє особисте життя на краще. РИБИ (20.02-20.03). Спробуйте зробити рiшучий крок з погляду особистого життя. Вихiднi цього тижня можуть показати вам вашi ж вади. Те ж може вiдбутися i з роботою. Але оптимiзм допоможе вам зберегти вiдчуття гiдностi.


6

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Сесійні новини

УНИКНУЛИ ЗАБУДОВИ ЧИ ВІДСТРОЧИЛИ ЇЇ?

Нарешті, депутати Бориспільської міської ради під тиском громади прийняли рішення розірвати договір оренди землі від 27.02.2008, укладений між міською радою та приватним акціонерним товариством «ПентоПак» на земельну ділянку площею 2,3594 га під будівництво багатоповерхових житлових будинків у Соцмістечку Борисполя в районі житлового будинку № 367. Сталося це на минулій сесії, що проходила 7 вересня 2017 року. За достовірними даними, ПрАТ «ПентоПак» сам звернувся листом до міськради з проханням розірвати вказаний договір оренди. Проте у мешканців Соцмістечка, які відстоюють створення і облаштування там зеленої зони, все ж таки були сумніви, що МР спроможеться за це проголосувати, адже, як дехто висловлювався на цьому засіданні, окремі депутати були зацікавлені у забудові того клаптика землі, причому, як було почуто, мабуть, не без персональної вигоди. Тож і розгорілася перепалка між людьми та прихильниками «розвитку» міста з непоміняними комунікаційними мережами та недобудованими очисними спорудами. Результати голосування: 19 — «за» (зелен.), «проти» — 0, «утрималися» — 4 (жовт.), не голосували — 10(на білому тлі) (див. фото). Чи зможе тепер суборендар-забудовник вжити якісь контр-дії, покаже час. А ось мешканцям Соцмістечка доведеться доводити справу до переможного кінця.

А півтора гектари міському центру туризму таки передали Йдеться про схвалення депутатами МР проекту рішення «Про внесення змін у рішення міської ради від 04 липня 2017 року № 2024-27-VII «Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на безоплатну передачу основних засобів», згідно з яким Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської молоді було передано 1,4975 га біля колишньої другої школи. Вказаний проект не підтримали лише депутати від ВО «Свобода», адже на вказаній ділянці розташована зелена зона, яка, згідно з останніми змінами до Схеми зонування міста, потрапила до зони «Ж-4п» (зона перспективної змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови). І хоча на сесійному засіданні заступник

міського голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко намагалася запевнити, що у даному випадку виправляється якась технічна помилка, що і після зазначеної передачі ця територія залишається у комунальній власності, та все ж повністю довіряти чиновниці, яка дискредитувала себе під час Майдану і сприяла рішенню суду про перейменування вулиці Степана Бандери, «свободівці» не стали. Як зауважив депутат Ігор Петренко, сьогодні передається півтора гектари, а завтра там уже може постати такий собі 16-поверховий «центр туризму», згідно з оновленим зонінгом. Адже громада вже має сумний досвід і з «культуроно-розважальним центром», замість якого постав «АТБ маркет», і з «реконструкцією туалету» за ним. Вадим ШАПОШНІКОВ

МІСЬКВИКОНКОМ СХВАЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ Після бурхливого обговорення на засіданні 11 вересня у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради таки назбиралася необхідна кількість голосів, аби схвалити підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал», а також на послуги з вивезення побутових та рідких відходів у місті Борисполі. У прийнятому рішенні про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, зокрема, йдеться: «Встановити з 01 жовтня 2017 року комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» тарифи: - на централізоване водопостачання — 12,96 грн. з ПДВ; - на централізоване водовідведення — 9,72 грн. з ПДВ; - на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 13,65 грн. з ПДВ; - на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 10,23 грн. з ПДВ». У рішенні про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових та рідких відходів у місті Борисполі зазначено: «1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення побутових та рідких відходів у місті Борисполі: 1.1. Для населення, що проживає в приватному секторі з однієї садиби:

- вивезення твердих побутових відходів — 31,80 грн. з ПДВ в місяць; - вивезення рідких відходів — 76,74 грн. за 1 куб. м з ПДВ. 1.2. Для бюджетних установ: - вивезення твердих побутових відходів — 57,66 грн за 1 куб. м з ПДВ; - вивезення рідких відходів — 83,46 грн. за 1 куб. м з ПДВ. 1.3. Для інших споживачів: - вивезення твердих побутових відходів — 77,22 грн за 1 куб. м з ПДВ; - вивезення рідких відходів — 111,78 грн. за 1 куб. м з ПДВ». На головну причину підвищення тарифів міський голова вказав: інакше не буде з чого платити працівникам комунальних підприємств заробітну плату — вочевидь, згідно з підвищеним у державі мінімумом до 3200 грн. Водночас в обговоренні з його вуст пролунало, мовляв, якби у нас був сміттєпереробний завод, то цей завод ще й доплачував би бориспільцям за здане йому сміття, проте є ось такі реалії, як нині… Чи не тому міська виконавча влада, мабуть, і не зацікавлена у сміттєпереробному заводі, що її такі реалії можуть влаштовувати? Тож як тепер вона агітуватиме бориспільців укладати персональні угоди на вивезення сміття, важко сказати. Члени виконкому від ВО «Свобода» утримались від голосування за вищевказані рішення. Що цікаво, проект рішення «Про проведення коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя» не набрав необхідної кількості голосів «за» (мабуть, поки). Вадим ШАПОШНІКОВ


7

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

ШКОЛА РІДНОЇ ДУХОВНОСТІ ОГОЛОШУЄ ПРО НАБІР СЛУХАЧІВ

У вересні 2017 року у Борисполі відновлює свою роботу Школа рідної духовності, започаткована в 2016 році і яка добре себе зарекомендувала Метою Школи є, насамперед, духовна освіта українців, які бажають усвідомити себе Дажбожими онуками, відчути гой споконвічний зв’язок поколінь, який було давно втрачено. Завдання Школи: ознайомлення слухачів з основами рідного дохристиянського світогляду Предків українців, поширення правдивих знань з етнічної історії та духовної (релігійної) культури українського народу. До навчальних курсів входить вивчення Велесової Книги, ознайомлення з основами рідного Богознавства, загального релігієзнавства, українського народного обрядознавства й звичаєвості. Періодика занять: двічі на місяць. Навчання безкоштовне. Слухачами зараховуються українці від 14 років. Зарахування до Школи відбувається після очної співбесіди зі вступником на підставі його письмової заяви про вступ та документів, що посвідчують особу. З Положенням про Школу рідної духовності можна ознайомитися під час співбесіди. Тел. приймальної комісії: 097-869-64-68. E-mail: symargl@ukr.net

А

втор книги «Грона українських повстань» В. Стрілько-Тютюн наводить перелік відважних солдатів армії УНР. У цьому ряду називає й Олексія Павловича Бахмата, бориспільця 1896 року народження. У надрукованих архівних документах його кримінальної справи проглядаються сторінки біографії. Народився у сім’ї бідняка. Як свідчить витяг із трудового списку, дванадцятирічним працював у Бориспільському волосному правлінні переписувачем. А після закінчення чотирикласної школи обіймав посаду діловода у канцелярії мирового судді, поки його не призвали в 1915 році на військову службу у царській армії. А в травні 1918 року повернувся додому у званні прапорщика. У той час Бориспіль переживав першу окупацію московсько-більшовицькими військами, тож не прагнув зустрічі з ними. У 1919 році був призначений начальником поліції Переяславського повіту. Про це засвідчує такий документ, виданий Переяславським повітовим виконавчим комітетом Рад селянських і робітничих депутатів 1919 року № 403: «Це посвідчення видано Олексію Павловичу Бахмату в тому, що він Переяславським повітовим виконавчим комітетом призначений на посаду комісара Переяславської повітової Робітничо-селянської міліції, і що йому дозволено мати і носити при собі зброю». Документ затверджений печаткою і підписом голови виконкому. З приходом денікінців Олексій Бахмат перейшов у підпілля, а в лютому 1920 року був призначений начальником міліції першої дільниці Переяславського повіту. Майже через рік, за станом здоров’я і за рішенням комісії лікарів, залишив посаду начальника міліції і влаштувався в Бориспільське страхове аґентство рахівником. Цей епізод у його житті теж підтверджений відповідним документом, виданим у грудні 1920 року. «Пред’явник цього посвідчення є дійсно начальник міліції 1-ї дільниці Переяславського повіту Олексій Павлович Бахмат, звільнений у відпустку через хворобу для поновлення здо-

БЕЗПІДСТАВНО ЗАСУДЖЕНИЙ БАХМАТ ров’я, відправляється в м. Новоград-Волинський з дружиною Гликерією до рідних, а тому прошу Владу й особи, до яких т. Бахмат буде звертатись, законно сприяти йому в цій поїздці, що підтверджую підписом і печаткою. Секретар Костик». Він користувався довірою громадян Борисполя і 8 років був депутатом Бориспільської сільської ради. Вже тоді у бориспільців зародилася традиція вибирати до органів влади своїх надійних людей, а не чужих, та ще й комуністів. Здавалося, О. Бахмат користувався довірою не лише в жителів Борисполя, а й представників органів влади. Працюючи рахівником, бухгалтером в установах Борисполя, він не виявляв політичних поглядів. Можливо, кинуте ненароком якесь слово або анекдот було сприйнято як контрреволюційну діяльність. На початку 1930 року Бахмата несподівано арештували і, як записано у витязі з «трудового списку», «призначений бухгалтером матеріальної частини лікарні допрів». Таким чином роботу в Борисполі змушений змінити на таку саму вже в далекому Сиктивкарі Комі АРСР. «Відрядження» до Крайньої Півночі не було тривалим, хоча його за статтею карного кодексу засудили на термін до 6 років. Невідомо, які сили втрутилися в долю арештованого, але парадоксальним виглядає такий документ від 27 листопада 1930 року, виданий в Сиктивкарі. Подаю мовою оригіналу. «Дано гражданину Бахмату Алексею Павловичу, рождения 1896 года, уроженцу г. Борисполь, Киевского округа, в том, что он содержался в Северных лагерях ОН ОГПУ по Постановлению Тройки при ГПУ УССР от 25 апреля 1930 года, за преступления, предусмотренные ст. 54-10 УК, коим он был осужден к лишению свободы на шесть лет и что, согласно постановлению той же Тройки от 10 декабря 1930 года, прежнее постановление отменено, почему он Бахмат с правом свободного проживання по СРСР и с обязательством явки в учетно-воинский орган по избранному месту

жительства. Из-под стражи освобожден, что и удостоверяется. Начальник управления (Подпись)». Такий документ зустрічається вперше і виглядає неймовірним в тому, що Трійка винесла свій вирок і через деякий час відмінила його на користь звинуваченого. Мотиви такого рішення залишаються поки що невідомими. Але Бахмат, не позбавлений обмежень в правах, повернувся до Борисполя, де, крім хати, не мав нічого. Влаштувався бухгалтером в артілі кравців, потім в Бориспільській заготконторі. Але настав 1937 рік. Сталінсько-беріївська репресивна машина набирала обертів. Навколо Бахмата активно загудів осиний рій обмовників. Винник, Лисовець, Пелехань, Луценко, Гофман щедро розповідали про «гріхи» Бахмата, наголошуючи на тому, що він офіцер царської армії, за часів Петлюри був волосним старостою, видавав революційно налаштованих громадян, агітував за самостійну Україну, у 1920 році зі своєю охороною напав на бронепоїзд на ст. Бориспіль, його, Бахмата, група займалася підпалами бідняків та активістів, а сам поширював контрреволюційні анекдоти, був у банді Зеленого в Трипіллі, брав участь у єврейських погромах і т. д., і т. п., причому допити свідків проводилися до арешту О. Бахмата. Тож 18 серпня 1937 року його арештували. І хоча жодного факту арештований не підтвердив і не визнав себе винним, це не полегшило його долі, бо слідчі вірили не арештованому, а обмовникам. 11 жовтня 1937 року Трійка при Київському облуправлінні НКВС УРСР засудила Олексія Павловича до вищої міри покарання — розстрілу. Вирок виконано 23 жовтня 1937 року о 24й годині. Арешт Бахмата був несподіваний як для рідних, так і для його оточуючих. Дружині повідомили, що чоловіка засудили на 10 років з ізоляцією. Через 24 роки після арешту дружина Л. К. Бахмат звернулася до начальника Управління внутрішніх справ Київської області з листом, в якому писала: «Мій чоловік був

чесним трударем, працював бухгалтером в м Борисполі, протягом 8 років був депутатом Бориспільської сільради, арештований за обмовою. В роки громадянської війни був начальником охорони. Прошу реабілітувати його як чесного працівника, а в разі його смерті видати мені свідоцтво і довідку справи, де він працював останнім часом». Справу Олексія Бахмата повторно переглянули. У ході слідства було вияснено, що показання свідків записані поверхово, без уточнення фактів і обставин. Отже, Бахмат засуджений безпідставно. Постанову Трійки було відмінено. Крім того, до прокурора СРСР звернулася рідна сестра засудженого, Анастасія Павлівна Кузьменко, з проханням дізнатися про долю брата і його місцезнаходження. Але рідні так не дізналися правди. Дружині і сестрі повідомили: «Отбывая наказание в местах лишения свободы, умер 14 августа 1943 года от желудочно-кишечного заболевания». Така далеко неправдива інформація стала як офіційне повідомлення про смерть Олексія Павловича Бахмата. Ця ж дата була записана і в Бориспільському ЗАГСі. Вона стала надбанням історії. А нині документально встановлено дату його розстрілу: 23 жовтня 1937 року. Якщо є нащадки Олексія Бахмата, пам’ятайте це і поминайте свого предка. Андрій ЗИЛЬ, краєзнавець


8

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

ТАМАДА

Продам за мінімальну ціну котика-британця. Колір — темний, прямоухий. 2,5 місяці , приучений до звичайної їжі , а також до лотка. Звертатись за телефоном: 050-222-12-92, 098-3-555-702. Продам молоду кізочку для молока. Т. 09322-33-068. Віддам кішечку в добрі руки. Кішечка лагідна та не дряпається. Тел. 095-731-10-07.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14 Продам речі великого розміру для жінок: костюм бордового кольору (піджак і спідниця 60 розміру), куртка легка 58 роз. - бежевий колір, куртка джинсова 60 розмір, сукня літня 56 розміру. Взуття: туфлі жіночі,без каблука, бежевий колір 39 розмір - 2 різні пари. Кеди молодіжні - 41 розмір на високій підошві. Босоніжки літні - 39 розмір, зеленого і чорного кольорів. Деталі:067 962 49 86 Вікторія,також пишіть у Viber - надішлю фото. Продам жіночу зимову куртку-парку великого розміру 66.Колір синій, стан відмінний, куртка хорошої якості, тепла і зручна, після хімчистки. Деталі за тел.0679624986. Можу надіслати фото у Viber. Продам жіночі шкіряні туфлі у відмінному стані, розмір 38, на каблуку. Деталі за тел. 0679624986. Фото можу скинути у Viber . Можлива примірка. Продам промисловий очищувач води з програмуванням. Т. 5-02-48. Продам Шведську драбину, торг. Дуже кріпка і підходить для людей любого росту і ваги. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Тренажер Євминова і Шведская стінка, торг. Якщо у Вас болить спина або грижа. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам VHS Відеомагнітофон касетний LG. торг. Відеозапис, Video doctor, Cristal live picture. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам Відеокасети VHS з мультфільмами і відеофільмами, торг. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Ультразвуковий компактний Німецький пристрій для прання білизни в будь якій ємності, торг. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03. Продам б/в, в гарному стані електронагрівач (тен в захисному корпусі — не для води), 350 грн. Т.050659-12-03 Продам або здам гараж(1000грн) в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам гирю 16 кг зручна в руці 650 грн тел..0506591203 Продам сумку-кейс для ноутбука 16/5 ціна 360грн тел 0506591203 Продам 2шт ломи міцні зручні в роботі 350 та 400грн тел0506591203 Продам б/у маску електрозарювальника 100грн тел 0506591203 Продам пристрій для вирізання дір в плитці(балеринка)120 грн тел 0506591203 Продам полову плитку коричневого кольору 20х20 90шт (виробник СССР)5 грн шт. Т 0506591203. Продам б/у набір головок 300грн тел 0506591203. Продам автополіроль для авто та тканину для миття авто 300 грн. Т. 0506590203. Продам для мотоблока «Нева» плуг (садить, осипать, вибирать). Т. 093-22-33-068. Продам автомобільно-переносний радіоприймач «Урал Авто 2», новий. Т. 093-22-33-068. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-100-3737. Продам мед. Т. 6-60-55. Продам сервант та шафу недорого. Т. 066-38859-41. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42180, 063-767-10-04. Продам: салатниці, стопки хрустальні (недорого), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, хлібниця дерев’яна, матрас, плащ пуховий (жін.) 50 р., радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пухпір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

○ Жінка, 67,5 років, шукає чоловіка 60-70 років, що любить подорожувати, театр, музику. Т. 067-443-60-42. ○ Чоловік, 70 років, бажає познайомитися з жінкою такого ж віку. Т. 5-17-51, 098-103-27-97.

Продам «Волгу» ГАЗ-24, 1984 р.в., на ходу. Т. 098-375-98-35. Продам кузов Москвича М-2140 з документами,та стартер СТ-212а тел.098 250 76 50. Генератори 40 і 50 Амп. на Москвич 412, торг. Гарний стан. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам човен ПВХ,новий,плотність матеріалу- 680 г/м2, розміри-220х125,балон- 33 см., вантажність- 200 кг., два гермовідсіки, вага- 11 кг., повна комплектація(весла,насос,слань-коврик,ремкомплект,сумка), гарантія. Виробник Україна. тел: 050 547 21 82 Продам «Кіа Ріо» чорного кольору, комплектація «люкс», ГБО в подарунок. Т. 097363-85-54. Продам «ЗАЗ Сенс», червоного кольору, з кондиціонером. Оформлення в МРЕВ в подарунок. Можлива оплата частинами. Т. 067304-80-65.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33.

П ’ ятниця , 22 вересня 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 “Стосується кожного”. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь- 20.00 2.30 “Подробицi тижкий путiвник”. ня”. 6.30 Анонс дня. 22.00 “Вони стояли на 6.35 смерть. Оборонi Києва присвячу7.25,7.40,8.10,15.20,16.35,18.0 ється”. 0,22.50 Погода. 22.40 Х/ф “У НЕБI “НIЧНI 6.40 М/с “Пiп вiдкриває ВIДЬМИ”. свiт”. 0.20 Х/ф “ПОЛЮВАННЯ НА 7.30 Ера бiзнесу. ЄДИНОРОГА”. 7.35 Агроера. 2.00 “Великi українцi”. 7.45 Спорт. 4.00 “Чекай на мене”. 7.50 Вiд першої особи. 8.15 М/ф “Книга джунглiв”. 9.05 Д/с “Розповiдi про 6.00 16.00 Т/с “Адвокат”. Хансiк”. (16+). 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 7.00 11.15 Т/с “Епоха честi”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 13.00 5 Сьогоднi. 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 7.15 8.15 Ранок з Украї13.15 23.00 “Схеми” з Н. ною. Седлецькою. 9.15 5.40 Зоряний шлях. 14.00 Розсекречена iсторiя. 10.40 Свекруха або невiстка. 15.25 Д/с “Вагасi - японськi 11.40 4.10 Реальна мiстика. смаколики”. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 16.40 Д/с “Порятунок ферлiкар 3”. (12+). ми”. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 17.15 Хто в домi хазяїн? (16+). 17.35 М/с “Легенда про Бi19.45 “Говорить Україна”. лоснiжку”. 21.00 0.00 Т/с “Берег надiї”. 18.15 1.10 Новини. Свiт. (16+). 18.45 2.10 Тема дня. 23.20 По слiдах. 19.00 2.25 Новини. Культу- 2.00 Т/с “Закон i порядок: ра. спецiальний корпус”. (16+). 19.20 0.35 Д/с “Мистецький пульс Америки”. 3.00 Т/с “Татусевi дочки”. 20.30 Борхес. (16+). 21.30 1.50 Новини. Спорт. 4.00 Абзац. 21.50 Богатирськi iгри. 4.45 6.05 Kids’ Time. 23.30 Д/с “Нью-Йорк”. М/с “Губка Боб Квад2.45 Д/с “Увесь цей джаз”. 4.50 ратнi Штани”. 3.45 Т/с “Таксi”. 6.10 22.50 Половинки. 11.50 21.40 Київ вдень i 6.00 М/ф. вночi. 6.20 13.30 “Слiдство ве16.15 19.00 Топ-модель поли...” з Л. Каневським”. українськи. 7.00 1.00 Х/ф “НЕ ЖАРТУЙТЕ З 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. ЗОХАНОМ”. (16+). 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.15 Служба розшуку дiтей. 9.20 “Давай одружимося”. 4.20 Студiя Вашингтон. 11.15 12.25 Т/с “Подаруй 4.25 Факти. менi недiлю”. (16+).

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.45 Дивитись усiм! 5.30 Гражданская оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Iнсайдер. 11.10 13.20 Х/ф “ГОДИННИКОВИЙ МЕХАНIЗМ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.45 “На трьох”. 14.15 16.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”. (16+). 16.45 Т/с “Винищувачi”. (16+). 17.40 Т/с “Штрафбат”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 0.00 Комiк на мiльйон. 1.40 Т/с “Молодий Вовкодав”. (16+). 3.55 Провокатор.

17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з Ганапольським, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 19.40 “Вказiвний палець” з А. Пальчевським. 20.25 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

14.45 19.00,23.15,2.15 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+). 1.30 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 2.45 “Випадковий свiдок”. 3.00 “РечДОК”. 4.05 “Легенди бандитської Одеси”.

2+2

6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 6.00 Байдикiвка. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 6.30 Казка з татом. “Бандерлоги”. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 10.55 11.25 17.15 “Загублений 7.10 Це наше - це твоє. свiт”. 7.15 Мультмiкс. Х/ф “12 РАУНДIВ”. 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ ПОВIТ- 13.15 (16+). РЯ. ЗОЛОТА ЛIГА”. 15.20 Т/с “Команда”. (16+). 12.25 Розсмiши комiка. 13.25 Х/ф “ХАКЕРИ”. (16+). 19.10 Х/ф “БОЇ В БРОНЕЖИ6.35 23.25 Х/ф “СПРАВЖ- 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. ЛЕТАХ”. (16+). НЄ КОХАННЯ”. 15.40 3.35 Вiталька. 21.05 Х/ф “МАСКА НIН�ЗЯ”. 8.45 Х/ф “ДРУЖИНА ЗА 16.50 Казки У Кiно. (16+). КОНТРАКТОМ”. 17.50 2.45 Країна У. 22.55 “Змiшанi єдиноборст10.45 Х/ф “ДИХАЙ ЗI МНОЮ. 18.50 Танька i Володька. ва. UFC”. ЩАСТЯ В БОРГ”. (16+). 20.00 М/ф “Льодовиковий 1.35 “Цiлком таємно”. 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. перiод 4: Континентальний 2.00 Х/ф “ЧОРНА ДОЛИНА”. 18.00 Т/с “Коли ми вдома. дрейф”. 3.30 “Облом.UA”. Нова iсторiя”. 21.40 Х/ф “ПИПЕЦЬ”. (16+). 20.00 22.45 “Сюрприз, сюр- 23.40 Х/ф “ЦЯ НЕЗРУЧНА приз!” МИТЬ”. (16+). 6.00 1.50 “Слiдство ведуть екс- 1.40 Казки У. 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 трасенси”. 0 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiда4.40 Х/ф “ЖIНОЧI РАДОЩI нок з “1+1”. 6.00 7.00,8.00 “Новий Й ПЕЧАЛI”. 9.30 10.55 “Чотири весiлдень” з Анатолiчем та Шпачинсь- 4.55 “Правда життя. Проля”. кою. фесiї”. 12.20 “Мiняю жiнку 9”. 6.45 6.05 Х/ф “ОСIННIЙ МАРА13.50 Т/с “Пончик Люся”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 ФОН”. 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре- 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кула- (16+). 14.45 Т/с “Величне столiття. портер”. Новини. гiн i партнери”. (16+). Роксолана”. 9.00 10.00,11.00,12.00 8.30 “Ранковий “Свiдок”. 17.10 Т/с “Нескiнченне ко“Ми все...” з Ашiон, Леончук i 10.25 17.25 Т/с “ДетектиРольником. ви”. (16+). хання”. (12+). 13.00 14.00,15.00 “Деталi” 12.00 “Страх у твоєму домi”. 20.15 22.50 “Лiга смiху 3”. з В. Фроловою i С. Дойком. 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: 1.25 “Вечiрнiй Київ”. 16.00 23.00 Кримiнал. Кiберпростiр 2”. (16+). 5.15 “Мольфар”.

ТЕТ

СТБ

1+1

ПРЯМИЙ

HTH


№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Продам кіз високоудійних, молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

Продам картоплю велику їстівну по 6 грн за 1кг. Тел. 095 344 14 94, 096 718 63 21. Продам картоплю дрібну для худоби, відро 18.00 грн. Тел. 095 344 14 94, 096 718 63 21. Продам дрібну картоплю.Тел.097-238-5125. Продаю іриси жовтого і білого кольору. 0991202535. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп, за кг. Т 095-201-32-96.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ

БОРИСПІЛЬ

з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70

та НАЙБЛИЖЧІ СЕЛА! Шукаю «перетримку» для тварини — собака. 1500-2000 грн/місяць (домовимося). Т. 098-412-22-18 (Катя).

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82 Продам пів будинку за адрес. Київський Шлях. 45 кв.м 4 сотки землі.20000 дол. Торг можливий. Стан задовільний. тел. 050 087 78 40 Даніїл. Продам ділянку, с. Старе, 0,6 га. Терміново! Т. 502-48. Продам земельну ділянку 10 соток, під інд.будівництво, комунікації поруч. Кут вул. Коцюбинського, вул. Пушкіна та вул. Перемоги. Ціна 11 000$. 093-952-00-44. Господарі терміново продають 1-к.квартиру 2/5 цегляної багатоповерхівки 21,4/11,7/2,3 район "3 школи". Поряд зупинка, школа, дитячий садок, дитячий майданчик, озеро. Зручне, тихе місце для проживання! З меблями, холодильником, пральною машиною! Лічильники, завжди гаряча вода з газ.колонкою, ламінат, вбудована кухня, двоє

Субота , 23 вересня UA:Перший 6.00

13.00

ICTV

Т/с “Любов згiдно iз

законом 2”, 1-8 с. (16+).

11.00

13.00,16.00 “Терито-

рiя позитиву” з С. Єгоровою.

23.10

20.00

“Подробицi”.

4.40

Факти.

“Творчий вечiр Iгоря

5.00

12.00

20.30

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

ки”.

6.30

Дивитись усiм!

7.25

14.00

Без гальм.

напольським.

7.25,7.55,8.15,8.50,13.40,20.45 ДАЮ ПЕРЕВАГУ ВЕСIЛЛЮ”. (16+).

8.25

М i Ж.

Одеси”.

“Золотий гусак”.

9.25

15.00

Погода.

Дизель-шоу.

3.45

Кримiнал.

10.45

17.00

11.45 Особливостi на- 18.00

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”. 6.30

Анонс дня.

6.35

6.40

Нiколаєва”. 0.10

Х/ф “ВЛIТКУ Я ВIД-

2.00

“Подробицi” - “Час”.

М/с “Пiп вiдкриває

КАНАЛ УКРАЇНА

свiт”.

цiональної роботи.

7.30

На слуху.

7.00

8.00

Свiт он-лайн.

Сьогоднi.

8.25

М/с “Чорний пiрат”.

7.15

5.50 Зоряний шлях.

9.00

Д/с “Розповiдi про

8.40

Т/с “Вiкно життя 2”, 1- 16.05

Хансiк”. 9.30

15.00,19.00,3.10

лоснiжку”.

15.20

“Пальчевський.Пiдсум- 1.10 “Ехо України” з М. Га-

3.20

“Легенди бандитської

“Правда життя. Про-

фесiї”.

“Закрита зона”.

2+2

“Очi в очi” з Юлiєю

Факти. День.

Литвиненко.

13.00

“На трьох”.

6.00

М/ф.

14.15

20.00

Комiк на мiльйон.

8.00

“Бандерлоги”.

вою.

Х/ф “ПРИВИД”. (16+).

21.00

9.00

11.30 “Загублений

Факти. Вечiр.

сельовим.

Надзвичайнi новини.

23.00

Т/с “Вiкно життя 2”, 7 i 19.20

“Мiсто S” з С. Єгоро“Пiдсумки” з Є. Ки“Свiтськi хронiки”.

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

8 с.

Т/с “Полiцiя Маямi”.

(16+).

12.45

18.45

6 с. М/с “Легенда про Бi-

19.00

Х/ф “ОНГ БАК: ТАЙ-

СЬКИЙ ВОЇН”. (16+).

11.00

“Цiлком таємно”.

13.45

Х/ф “ПОЛIТ ФЕНIКСА”.

(16+).

10.45

Хто в домi хазяїн?

17.00

11.10

Хочу бути.

могосподар”, 1 i 2 с.

11.30

Школа Мерi Поппiнс.

19.40

11.45

Фольк-music.

могосподар”.

АТАКА КОБРИ 2”. (16+).

6.50

13.10

1.30 Театральнi сезо-

22.00

Х/ф “КАРУСЕЛЬ”.

0.40

7.10

Це наше - це твоє.

0.00

Т/с “Герократiя”.

СIВ”. (18+).

7.15

Мультмiкс.

19.20

10.55

М/ф “Клуб Вiнкс: Ча-

“Динамо” - “Верес”.

ни.

Т/с “Вiдчайдушний до- 20.05

ТЕТ

свiт”.

Х/ф “ДЖI АЙ ДЖО.

АТАКА КОБРИ”. (16+).

Т/с “Вiдчайдушний до- 22.35

2.20

Х/ф “ДЖI АЙ ДЖО. Х/ф “БЕЗ КОМПРОМI-

6.00

Байдикiвка.

15.50

6.30

Казка з татом.

(16+).

5.30 Кориснi пiдказки. 17.40 (16+).

Х/ф “МАСКА НIНДЗЯ”.

Х/ф “САМОВОЛКА-72”.

10 тур ЧУ з футболу.

13.50

Т/с “Дiвчата вiйни”.

(18+).

17.45

Богатирськi iгри.

1.20

Реальна мiстика.

Лос-Анджелес”. (16+).

рiвна пригода”.

21.25

Х/ф “БОКСЕР”. (16+).

18.50

Х/ф “МИЛИЙ ДРУГ”.

3.50

Т/с “Закон i порядок:

3.00

Провокатор.

12.35

Х/ф “БIЛА ЗМIЯ”.

23.15

Бокс. Пряма трансля-

21.00

1.10 Новини.

спецiальний корпус”. (16+).

Готель Галiцiя.

цiя з Манчестера. Двобiй за чем-

21.30

Д/с “Скарби та смер-

СТБ

14.25 18.00

М/ф “Льодовиковий

пiонський титул за версiєю WBO:

НОВИЙ КАНАЛ

тельнi таємницi морiв”.

6.05

Т/с “Морська полiцiя.

Х/ф “ХАТНЯ РОБIТНИ-

перiод 4: Континентальний

Джозеф Паркер vs Г’ю Ф’юрi.

дрейф”.

22.20

Книга.ua.

3.10

Служба розшуку дiтей. ЦЯ”. 2.10 Зона ночi.

8.00

“Караоке на Майданi”.

Танька i Володька.

23.00

5.55

7.15 Kids’ Time.

“Все буде смачно!”

Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”.

Х/ф “ЦЯ НЕЗРУЧНА

23.30

6.00

М/с “Губка Боб Квад-

“Зваженi та щасливi

МИТЬ”. (16+).

3.50

“Облом.UA”.

Д/с “Аболiцiонiсти”.

10.15

22.20

2.15

Борхес.

9.00

19.40

1.15

Мегалот.

3.15

“Територiя обману”.

22.45

Д/с “Мистецький пульс ратнi Штани”. 7.20 Т/с “Татусевi дочки”. Америки”. (16+). 2.05 Надвечiр’я. Долi. 0.35

3.05

Т/с “Таксi”.

IНТЕР

7”. 13.45

“Сюрприз, сюрприз!”

16.20

“Хата на тата”.

10.50

Гастарбайтери.

19.00

“Х-Фактор 8”.

12.40

Дешево i сердито.

21.30

Т/с “Коли ми вдома.

13.45

Зiрки пiд гiпнозом.

Нова iсторiя”.

5.50

М/ф.

15.50

Зорянi яйця.

6.20

2.30 Х/ф “ПРИБОРКУ-

17.50

М/ф “Iван Царевич i

ПРЯМИЙ

ВАЧКА ТИГРIВ”.

Сiрий Вовк”. (16+).

9.00

8.20

19.40

їздi”.

4.00 Х/ф “СIМ НЯНЬ-

ОК”. 10.00

5.15 “Весiлля в Мали-

М/ф “Iван Царевич i

Сiрий Вовк 2”. (16+).

9.45

21.00

10.45,11.45,12.45,13.45,14.45,

Х/ф “ХОББIТ: НЕСПО-

нiвцi. Непридуманi iсторiї”.

ДIВАНА ПОДОРОЖ”. (12+).

11.10

0.15

ЛИНIВЦI”.

Х/ф “ВЕСIЛЛЯ В МА-

“Золотий гусак. На ви-

15.45,16.45,17.45,18.45,19.45

Х/ф “ПЛЕТЕНА ЛЮДИ- “Репортер”. Новини. 10.00 Концерт. НА”. (16+).

1+1

0.20

Одного разу в Одесi.

2.15

Вiталька.

6.00

19.30 “ТСН”.

HTH

6.55

“Грошi”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

10.00

23.25 “Свiтське жит-

5.55

Х/ф “ВIЧНИЙ ПО-

КЛИК”. 11.30

“РечДОК”.

13.50

“Склад злочину”.

15.30

“Крутi 90-i”.

17.20

“Речдок”.

19.00

2.50 “Свiдок”.

19.30

Х/ф “ХIД У ВIДПО-

ВIДЬ”. 21.10

Х/ф “БОМЖ”.

тя”. 11.00

“Життя без обману”.

12.30

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 16.20

21.15 “Вечiрнiй квар-

тал”. 18.30

“Розсмiши комiка”.

20.15

“Українськi сенсацiї”.

0.25

4.35 “Вечiрнiй Київ”

9

вхідних дверей одна броньована. Т. 0939268986. Продам землю (3 ділянки по 25 соток), с. Сошняків під будівництво будинку, садиби, поруч всі комунікації: вода, світло, газ. Поруч з ділянками: ліс, Дніпро, 2 чистих озера. Екологічно чиста зона. Т. 050-750-11-12. Господарка, можливий торг. Продам 1-к. квартиру в новобудові, 26000 у.о. Т. 066-527-80-72. Продам півбудинку 46,8 м кв., м. Березань. У будинку 2спальні, велика кухня, коридор з підвалом та душова-туалет. Газ, світло, вода, на все лічильники. До зупинки автобусу і магазину- 150м. До ж/д вокзалу і центру- 4хв. їзди. 11000$, торг. Т.067 9091457. Продам земельну ділянку 10+2 соток р-он вул Щорса. Асфальт. Під’їзд, світло, газ поруч. Зручне місце. Приватизована. тел: 050 23 00450. Продам кришталеві вироби 5 видів (салатники, фруктовниці та інше ) ціна помірна. Черепиця керамічна, глазурована 50 кв.м \ 34 шт в кв.м\ Коричнева, бобрівка. Ціна договірна. тел: 093 648 43 56. Продам дім в селі Вороньків, 25 соток. Ціна договірна. Тел: 0500359398. Продам ділянку в селі Кийлів 8 соток. Ціна договірна. Тел: 0674573222. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодязь, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продам 2-кімн.кв. Бориспіль. Новобудова, вул.Нова 31 А. 6/9 пов. 78/40/15 м.кв.після будів. 33,000 у.о. Т. 0964800715, 0634191255, 0508216455. Продам земельну ділянку 10 соток, вул. Дніпровська. Світло, газ поруч. Приватизована. Державний акт. тел. 093 835 46 57. Продам 2 кімн.квартиру,с.Щасливе, новобудова.84/40/12 м.кв.після будівельників. 46,000 у.о +комісія ріелтору. Т. 066-202-92-64. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці.електрика.газ по вулиці. Чорнозем. вул.Лобановського ціна 21 тис у.є тел 0506591203. Терміново продаю житловий будинок (електрифікований, поруч газ, асфальтована дорога, розташований за 120 км від Борисполя і за 5 км від залізничного вузла м. Гребінка) в с. Березівка Гребінківського р-ну, Полтавської обл. та приватизовану земельну ділянку (ДА) площею 0,63 га з молодим садом. Ціна договірна. Без посередників. Тел. МТС: 066-465-82-50 Здам житло тільки для будівельників-монтажників, гарні умови. с.Гора по 1000 грн. Т. 099 3720140. Здам врем’янку подобово або на тривалий термін. Т. 099-553-18-09. Зніму житло в Борисполі квартиру,будинок чи пів будинку. Розгляну будь-які варіанти, навіть якщо потребує ремонту. Т. 050 08778 40 Даніїл. Порядна жінка зніме квартиру або кімнату на зимовий період. Не дорого. Тел.: 0500359398 Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 35 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-59383-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063594-48-70. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам або обміняю на 2-к. квартиру, дві суміжні ділянки (кутові), площею 20 соток із побудованим цокольним поверхом, в якому 2 гаражі, п’ять кімнат, в місті Борисполі. По вулиці асфальт, газ, електрика. Т. 068-121-02-75. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. - 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-714-23-90.


10

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

Неділя , 24 вересня UA:Перший 6.00

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”. 6.30

Анонс дня.

6.35 7.25,7.45,8.15,8.50,22.55 Погода. 6.40

М/с “Пiп вiдкриває

свiт”. 7.30

Свiт он-лайн.

7.50

Смакота.

8.25

М/с “Чорний пiрат”.

9.00

Д/с “Розповiдi про

завантаження”.

17.45

12.00

СМАУГА”. (16+).

15.45,16.45,17.45,18.45 “Репор- 19.00

Т/с “13”. (16+).

лейний сезон”.

21.00

тер”. Новини.

23.40

Х/ф “БОМЖ”.

13.00

П’ЯТИ ВОЇНСТВ”. (16+).

10.00

1.40

Х/ф “ОНГ БАК: ТАЙ-

23.50

Литвиненко.

Х/ф “МИЛИЙ ДРУГ”.

11.45

1.30 Театральнi сезо-

ни.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА тел.: 067-408-28-64. ВІДДАМ шифер б/в (м. Бориспіль). Тел. 067-800-64-09. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. > Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам металевий кутик 63 - 5м. Т. 050 157 44 21. Продам 3 залізобетонні перемички БП-3.4 для перекриття воріт гаража, торг. Розміри 11 см х 22х340 см. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський з-д електрозварювальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2500 грн. Т. 050-65-91-203. Продам шифер б/в, 50 грн/листок, гарний стан. Т. 063981-31-49. Продам водостоки, комплект 4 шт., на будинок, б/в, гарний стан. Т. 063-767-95-33. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. Т. 066-774-78-60. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-510-84-56. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067-186182-6.

“Творчий вечiр Iгоря

Нiколаєва”. 16.30

Х/ф “ХОББIТ: ПУСТКА

Х/ф “ХОББIТ: БИТВА

Х/ф “ЗАПЛАТИ ПРИ-

1.50

18.30

“Крутiше за всiх”.

НА”. (16+).

20.00

“Подробицi”.

20.30

Х/ф “МIНЛИВОСТI ДО-

ICTV Факти.

22.30

5.00

Т/с “Слiдчi”. (16+).

кровi”, 1-4 с. (16+).

7.40

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

2.30

11.45

13.00 Х/ф “ДЖI АЙ

КАНАЛ УКРАЇНА

12.00

“Золотий гусак”.

14.00

“Закрита зона”.

15.00

20.00 “Кисельов. Ав-

торське”.

Кримiнал.

23.00

“Ехо України” з М. Га-

15.10

14.15

Х/ф “ДЖI АЙ ДЖО.

напольським.

Фольк-music.

11.40

Т/с “Берег надiї”.

18.45

Факти тижня. 100 хви- 6.00

13.35

Перший на селi.

(16+).

14.25

Т/с “Гранд-готель”.

15.40

20.30

Перша шпальта.

го”, 1-4 с. (16+).

лин з О. Соколовою. Т/с “Ключi вiд минуло- 20.30

Д/с “Вагасi - японськi

20.00

23.00

Книга.ua.

0.10

Реальна мiстика.

23.30

Богатирськi iгри.

2.45

5.00 Т/с “Жiночий лi-

0.20

Д/с “Пiвденна Корея

кар 3”. (16+).

0.35

НОВИЙ КАНАЛ

Д/с “Мистецький пульс

0.30

5.30 Кориснi пiдказки. Це наше - це твоє.

21.25

ПроФутбол.

7.15

Мультмiкс.

23.15

Трансляцiя з Токiо

11.00

Х/ф “ХАКЕРИ”. (16+).

(Японiя). Fight Night 116: Маурiсiо

Х/ф “БЕЗ КОМПРОМI-

13.00

Країна У.

Руа проти Овiнса Сент-Прю.

Лос-Анджелес”. (16+).

18.00

Х/ф “ПИПЕЦЬ”. (16+).

2.00

Х/ф “ВИШНЕВI НОЧI”.

2.50

Провокатор.

19.55

Танька i Володька.

3.25

“Облом.UA”.

СТБ

22.35

Казки У Кiно.

1.35

Х/ф “ДЕНЬ ПЕРЕМО-

Т/с “Морська полiцiя.

“Хата на тата”.

ЖЕНИХ”. (16+).

6.05

“ТСН”.

9.00

“Все буде смачно!”

3.05

Вiталька.

7.00

“Українськi сенсацiї”.

HTH

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

10.20

“Розсмiши комiка”.

Т/с “Пригоди нотарiуса 11.20

“Свiт навиворiт 9”.

3.20

5.20 Kids’ Time.

12.15

“МастерШеф 7”.

Скорсезе представляє”.

4.50

М/с “Губка Боб Квад-

19.00

1.55 “Слiдство ведуть

3.15

ратнi Штани”.

IНТЕР 6.10

Х/ф “ВЕСIЛЛЯ В МА-

6.10 8.20

22.10

“Один за всiх”. “Invictus - Iгри неско-

рених”.

їнськи. 11.10

ЛИНIВЦI”.

екстрасенси”.

Х/ф “ДУБЛЕРИ”. (16+). 21.00 Топ-модель по-укра-

М/ф “Iван Царевич i

23.10

“Х-Фактор 8”.

4.50

Х/ф “IПОДРОМ”.

6.25

Х/ф “СПРАВА РУМЯН-

ЦЕВА”. 8.10

Неглiнцева”. (16+).

12.20

13.40 Т/с “Свати 3”.

11.35

14.45

15.45 Т/с “Свати 4”.

ВIДЬ”.

16.50

23.20 “Лiга смiху 3”.

13.00

Х/ф “СОРОК ПЕРШИЙ”. 19.30

5.15 “ТСН-Тиждень”.

14.45

“Легенди карного роз- 21.00

“Танцi з зiрками”.

8.00

“Вдалий проект”.

Сiрий Вовк”. (16+).

9.00

“Готуємо разом”.

13.00

10.00

“Орел i решка. Рай i

Сiрий Вовк 2”. (16+).

9.00

14.30

сельовим.

шуку”.

9.45

15.50

пекло”. 11.00

“Орел i решка. Пере-

ПРЯМИЙ

М/ф “Iван Царевич i

Х/ф “ХОББIТ: НЕСПО-

ДIВАНА ПОДОРОЖ”. (12+).

1+1

6.20

“Караоке на Майданi”.

Т/с “Таксi”.

10 тур ЧУ з футболу.

“Карпати” - “Чорноморець”.

7.10

11.15

Д/ф “Блюз. Мартiн

19.20

6.50

Зона ночi.

1.55

Казка з татом.

Х/ф “ФАНТАСТИЧНА

ЧЕТВIРКА”. (16+).

Х/ф “КУР’ЄР”. (16+).

3.00

Америки”.

Байдикiвка.

17.05

Комiк на мiльйон.

СIВ”. (18+).

Т/с “Ключi вiд минуло- 2.10

го”. (16+).

сьогоднi”.

22.15

6.30

Х/ф “БОЇ В БРОНЕЖИ-

ЛЕТАХ”. (16+).

ТЕТ

12.30

смаколики”.

Х/ф “САМОВОЛКА-72”.

21.00

Дизель-шоу.

22.00

“Вiн, Вона i телевiзор”.

Концерт.

16.20

4.15 Подiї тижня з

“Бандерлоги”.

10.10

18.00

Х/ф “КАРУСЕЛЬ”.

Олегом Панютою.

М/ф.

8.00

13.45

9.40

19.00

6.00

“Свiтськi хронiки”.

Мистецькi iсторiї.

1.10 Новини.

2+2

17.00

12.15

“Таємницi кримiналь-

ного свiту”.

Факти. День.

Свекруха або невiстка. АТАКА КОБРИ 2”. (16+).

Д/с “Супервiдчуття”.

3.20

12.45

7.40

“Речдок”.

СЬКИЙ ВОЇН”. (16+).

(16+).

Сьогоднi.

21.30

17.25

ДЖО. АТАКА КОБРИ”. (16+).

6.50

21.00

13.00,16.00,19.00

вою.

4.35

“Подробицi” - “Час”.

“Очi в очi” з Юлiєю

Х/ф “ПЛЕТЕНА ЛЮДИ- “Територiя позитиву” з С. Єгоро-

ЛI”. Т/с “Рiдкiсна група

10.45,11.45,12.45,13.45,14.45,

11.00

Х/ф “ЯКБИ Я ТЕБЕ КО- МАРI”. (16+).

ХАВ...” (16+).

Хансiк”. 9.30

“Орел i решка. Ювi-

“Пiдсумки” з Є. Ки-

Х/ф “ХIД У ВIДПО-

“Склад злочину”.

1.55

“Аргумент Кiно”.

4.30

“Свiтське життя”.


№ 36 (593) 15 вересня 2017 р. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області ПОПЕРЕДЖАЄ!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ! Не спалюйте залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях — це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж. Додаткова неприємність полягає в тому, що з травою, як привило, горить сміття, яке виділяє токсичні речовини, що шкідливі для організму. Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю спалювання сухої трави, стерні — неминуче призводить до того, що вогонь з полів та подвір’я перекидається на лісосмуги, які з ними межують Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення ст.77-1 (самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків) тягне за собою накладання штрафу від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кримінальник кодекс України за знищення або пошкодження лісових масивів ст.245 передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Будьте обережні, дбайте про пожежну безпеку, бережіть своє життя та навколишнє середовище!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БОРИСПІЛЬЩИНИ! Перебуваючи в сучасному суспільстві, не так уже й важко опинитися в місці масового скупчення людей. Багато публіки часто збирається на паради і ходи, на концерти і виступи зірок естради, під час різних акцій і політичних виступів, в клубах, метро, на зупинках громадського транспорту. Небезпека натовпу не завжди відразу себе проявляє. Люди люблять зібратися разом, поштовхатися, покричати, поспівати пісні. Але не завжди весела, галаслива компанія або масове збіговисько має сприятливий настрій. Небезпека натовпу полягає в її спонтанності і силі впливу на кожного індивідуума окремо. Щоб повернутися з чергового заходу без забиттів або переломів, нагадуємо основні принципи поведінки масового скупчення

людей і безпечної поведінки в натовпі.: ◘ Ніколи не йдіть проти руху людей. Тримайтесь ближче до краю, остерігайтесь поручнів, кутів і сходино. ◘ Якщо ви упустили якісь річ (сумку, картку та інш) не намагайтесь її підняти – це може коштувати вам життя. ◘ Не робіть активних дій у натовпі - не чіпайте руками, їх можуть зламати. Постарайтесь застебнути куртку, зігніть руки в ліктях, притисніть їх до корпусу і поступово вибирайтесь. ◘ Якщо ви впали, відразу закривайте голову руками, постарайтесь різко встати. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області

Бориспільський РВ ГУ ДСНС України нагадує

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: ○ Перекладати, перекочувати з одного місця на інше; ○ Збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; ○ Намагатися розряджати і розбирати; ○ Виготовляти різні предмети; ○ Використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; ○ Приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь, чи річку; Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це місцеві органи ДСНС за телефоном 101, та МВС за телефоном 102.

11

Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області інформує:

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»(№6614) пропонує: 1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 01.10.2017 р. з використанням: - середньої заробітної плати за останні три роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.; - вартість одного року стажу , який застосовується для обчислення пенсії, знижено з 1,35 до 1%; - стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків для обчислення пенсії в мінімальному розмірі( для пенсій призначених до 01.10.2011 р. стаж відповідно 20/25); - показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 (1373 грн.), замість такого показника на 01.10.2017 (1312 грн.). 2. Різні правила призначення пенсій за віком на перехідний період 2017-2019 роки: - 2017 рік із застосуванням середньої з/плати 3764,40 грн.(2014-2016 роки) і вартості одного року страхового стажу -1,35%; - 2018 рік із застосуванням середньої з/плати за 2016 і 2017 роки та вартості одного року стажу -1%; - починаючи з 2019 року із застосуванням середньої заробітної плати за останні три роки та вартості одного року стажу -1%. 3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється: - на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян за наявності стажу 30/35 років (для пенсій призначених до 01.10.2011 р.-20/25); - з 1 січня 2018 року на рівні 40% мінімальної з/плати , але не менше за розмір прожиткового мінімуму , за наявності 30/35 років після досягнення 65 років; - у разі відсутності повного стажу виплачується пропорційно менший розмір пенсі; 4. Запровадження гнучкого коридору пенсійного віку (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком: - за наявності стажу на 01.01.2018 25 років призначати пенсію в 60 років.Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 р.; - за наявності стажу на 01.01.2018 від 15 до 25 років – у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 р.; - за наявності стажу на 01.01.2019 – 15 років, але менше, ніж 16 років , що давали б право виходу на пенсію в 63 роки,- призначати пенсію в 65 років .Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на один рік. Тобто , з 2028 року призначати пенсії в 65 років особам, які матимуть 15-25 років стажу. 5. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу після досягнення ними 65 років. 6. Відновити з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій пенсіонерам, що працюють , у повному розмірі. 7. Зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали п’ятеро дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових-учасників бойових дій (55 років); ліліпутів і диспропорційних карликів (40/45 років); чорнобильців (зі зниженням пенсійного віку). 8. Зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, які скористалися правом виходу на пенсію в 55 років, із часу досягнення ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної вікової категорії. 9. Спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідний стаж на 01.05.2016 р. 10.Скасувати призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками, зокрема,для осіб, які мають необхідну вислугу років на 1 жовтня 2017 р.).


12

№ 36 (593) 15 вересня 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 593  

Газета "Ринок Бориспіль" № 593  

Profile for vera_88
Advertisement