__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

Газета заснована 26.03.2002 р.

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

К

ожна людина мріє мати зручне і затишне житло, в якому можна було б добре почуватися, відпочиваючи і працюючи. Проте у пошуку такого житла пересічні українці переслідують дві мети — недорога ціна та комфорт. Схоже, з наближенням до європейських стандартів можливість мати недороге і комфортне житло поступово з’являтиметься і в нашому місті. Адже саме таунхауз і передбачає такі умови. Таунхауз (від англ. townhouse) — переважно двоповерховий житловий будинок на кілька багаторівневих квартир, як правило, з ізольованими входами (тобто без загального під’їзду), що набув поширення в європейських містах і передмістях на території забудови середньої щільності. Кожна квартира таунхаузу здебільшого (але не обов’язково) має окремий вхід з вулиці, іноді гараж і невеликий палісадник. Незважаючи на деяку структурну схожість, таунхаузи не варто плутати з блокованими будинками, оскільки під терміном «таунхауз» може розумітися як блокований, так і окремий житловий будинок. Таунхаузи з’явилися в XIX столітті у Великобританії. У перекладі з англійської, слово означає «міський будинок». Спочатку цим терміном називали міську резиденцію представника аристократії, — такі будинки могли стояти окремо, але в біль-

ТА У Н Х А У З — НОВИЙ ТИП КОМФОРТНОГО ЖИТЛА

шості випадків вони були побудовані в ряд, ніби тулячись один до одного. Внаслідок цього досить важко було розрізнити, наприклад, скромні таунхаузи дрібної аристократії і рядову забудову верхівки британської

буржуазії, так як архітектурно вони являли собою одне і те ж. Сучасні таунхаузи — це новий тип житла. Це забудова малоповерховими комфортабельними будинками. Між собою споруди поєднані бічними сті-

нами, вхід в кожен дім — окремий. Це найкращий варіант житла для тих, хто хоче поєднати міське життя із заміським затишком і комфортом. У кожного таунхаузу є своє подвір’я та прибудинкова територія, на

якій можна розташувати все, що душі завгодно — альтанку, дитячі гойдалки, мангал з обіднім столом для сімейного відпочинку з дітьми та друзями. До того ж: - мала кількість сусідів (всі один одного знають) підвищує особисту і майнову безпеку, - низькі експлуатаційні комунальні витрати; - мешканці самі визначають необхідність, періодичність і вартість витрат на утримання будинку (прибирання території, вивіз сміття і т. д.); - оплату за електрику, воду та опалення мешканці здійснюють за даними своїх лічильників; експлуатація природного газу в апартаментах не передбачена; - за бажанням мешканців передбачена установка для всього будинку альтернативних джерел енергії, що поширені в Європі, — теплового насоса від землі, теплових сонячних акумуляторів, електричних сонячних акумуляторів та інших джерел енергії — це дозволить ще більше знизити експлуатаційні втрати мешканців і не забруднювати навколишнє середовище; - розташування об’єкта в екологічно чистому і тихому районі міста; - можливість мати як додаткове житло для тимчасового проживання у вихідні, святкові дні та в літній час. У Борисполі таунхаузи, побудовані на вул. Головатого, 65 та 67, вже чекають на своїх господарів. Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: 067-597-02-07.


2

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

Понеділок, 11 вересня 21.00 Дешево i сердито. 0.00 Х/ф “ЧУЖI НА РАЙОНI”. (18+). 1.45 Служба розшуку дiтей.

13.00 14.00,15.00 “Деталi” з В. Фроловою i С. Дойком. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь16.00 23.00 Кримiнал. кий путiвник”. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Бере6.30 9.25 Анонс дня. зовцем. 6.35 18.00 “Разом” з Ганаполь7.25,7.40,8.15,10.55,18.00 По4.45 Служба розшуку дiтей. ским, Кисельовим, Орловською, года. 4.50 2.35 Дивитись усiм! Пальчевським. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває 5.40 19.20 Надзвичайнi но- 18.40 21.30 “Ехо України” з свiт”. вини з К. Стогнiєм. М. Ганапольським. 7.30 Ера бiзнесу. 6.25 Факти тижня. 100 хви- 19.10 20.10,21.00 “Разом” з 7.35 Агроера. лин з О. Соколовою. Ганапольським, Кисельовим, Ор7.45 Спорт. 8.45 Факти. Ранок. ловською, Пальчевським. 7.50 Вiд першої особи. 9.10 Спорт. 19.40 “Вказiвний палець” з 8.20 Свiт на Першому. 9.15 Надзвичайнi новини. А. Пальчевським. 8.40 Д/с “Дика планета”. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 6.50 7.15,8.15 Ранок з 20.25 “Нейтральна терито9.05 Д/с “Супервiдчуття”. 10.15 Антизомбi. Україною. рiя” з С. Орловською. 9.30 Пенсiйна реформа. 11.15 Секретний фронт. 7.00 22.00 “Пiдсумки” з Є. КиСпецпроект. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.0 Дайджест. сельовим. 11.20 Т/с “Епоха честi”. 12.00 13.20 Х/ф “КЛЮЧ СА5 Сьогоднi. 13.00 ЛАМАНДРИ”. (16+). 9.15 4.00 Зоряний шлях. 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 10.45 12.45 15.45 Факти. День. Реальна мiстика. 6.00 Байдикiвка. 13.15 23.00 Перша шпаль14.40 16.10 Х/ф “ТАКСI 3”. 11.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВ”. 6.30 Казка з татом. та. (16+). (16+). 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 14.00 Розсекречена iсторiя. Х/ф “ТАКСI 4”. (16+). 7.10 13.50 Т/с “Школа проживан- 16.55 Це наше - це твоє. 15.20 Д/с “Аболiцiонiсти”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. ня”, 1 i 2 с. (16+). 7.15 Мультмiкс. 16.40 Д/с “Розповiдi про Бiльше нiж правда. 15.30 Т/с “Школа проживан- 20.20 10.45 Х/ф “КОРОЛЬ СНОУХансiк”. 21.25 Т/с “Штрафбат”. ня”. (16+). БОРДУ”. 17.15 М/с “Легенда про Бi18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. (16+). 12.25 Повне перевтiлення. лоснiжку”. 22.25 Свобода слова. (16+). Дiм за тиждень. 17.40 2.35 Вiкно до Амери- 19.45 Х/ф “МИРОТВОРЕЦЬ”. 13.55 3.00 “Говорить Украї- 0.55 Х/ф “ЙОРИНДА I ЙОки. (16+). на”. РИНГЕЛЬ”. 18.15 1.10 Новини. Свiт. Провокатор. 21.00 Т/с “Вiкно життя”, 17 i 3.25 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 18.45 22.45,1.50 Тема дня. 18 с. (12+). 15.40 3.50 Вiталька. 19.00 2.20 Новини. Культу- 23.30 Х/ф “ФОРСАЖ 5”. 16.50 20.55 Готель Галiцiя. 7.05 15.25 “Все буде доб- 17.50 ра. (16+). 20.00,3.00 Країна У. ре!” 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 5.20 Т/с “Адвокат”. (16+). 18.50 0.00 Танька i Володь9.05 Х/ф “ТАТО НАПРОпульс Америки”. ка. КАТ”. 21.30 2.05 Новини. Спорт. 22.00 Казки У Кiно. 13.30 “Слiдство ведуть екс- 23.00 3.00 1.50 Зона ночi. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. Розсмiши комiка. трасенси”. Т/с “Татусевi дочки”. 23.30 Д/с “Увесь цей джаз”. 3.30 1.10 Т/с “Баффi - винищу17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. вачка вампiрiв”. (16+). 2.55 Д/ф “Таємницi Вiльню- (16+). 18.00 Т/с “Тато Ден”. 4.25 Абзац. са”. 2.10 Казки У. 19.55 22.45 “Хата на тата”. 5.20 6.35 Kids’ Time. 3.45 Т/с “Таксi”. 3.15 “Найкраще на ТБ”. 5.25 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”. 5.05 Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”. 5.25 2.15 “Подробицi” 6.40 Х/ф “ДЖУНГЛI: У ПО6.40 Т/с “Життя, якого не 6.00 7.00,8.00 “Новий “Час”. ШУКАХ МАРСУПIЛАМI”. було”. (16+). день” з Анатолiчем та Шпачинсь- 9.50 5.55 М/ф. 8.45 Х/ф “ПАНДОРУМ”. 19.30 Т/с “Кулагiн та кою. 6.20 13.30,22.50 “Слiдство (16+). партнери”. (16+). 6.45 вели...” з Л. Каневським”. 11.00 22.00 Х/ф “ВАВIЛОН 11.50 “Страх у твоєму домi”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 13.30 7.00 НАШОЇ ЕРИ”. (16+). “Нашi”. 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре- 14.15 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 12.50 Х/ф “РОБОТ ЧАППI”. “2 кiнськi сили”. портер”. Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте(16+). 14.45 19.00,23.15,2.30 9.00 10.00,11.00,12.00 ром”. 15.10 Т/с “Не родись врод“Свiдок”. “Ми все...” з Ашiон, Леончук i 9.20 Т/с “Яблучний спас”, 1 лива”. 15.05 Т/с “13”. (16+). Рольником. i 2 с. 19.00 Гастарбайтери. 21.30 Т/с “Елементарно 2”.

UA:Перший

12.25 Т/с “Яблучний спас”, 3 i 4 с. 15.15 “Чекай на мене”. 18.00 19.00,4.30 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “Заборонена любов”. (16+). 0.25 Т/с “Любов не дiлиться на два”. 2.55 “Скептик”. 3.25 “Вдалий проект”. 3.50 “Готуємо разом”.

ICTV

КАНАЛ УКРАЇНА

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

HTH

ПРЯМИЙ

(16+). 23.45 (18+). 1.45 (16+). 3.00 3.10 3.40 фесiї”. 4.10 Одеси”.

Т/с “Чорнi вiтрила 3”. Т/с “Полiцiя Маямi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Правда життя. Про“Легенди бандитської

2+2 6.00 М/ф. 8.00 10.55 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 10.35 18.40 “ДжеДАI”. 13.10 Х/ф “ЯК УКРАСТИ МIЛЬЙОН”. 15.30 Х/ф “ГАРЯЧI ГОЛОВИ 2”. 17.15 “Загублений свiт”. 19.10 “Бандерлоги”. 19.30 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.30 Х/ф “ОЗЕРО АКУЛ”. (16+). 23.15 Х/ф “IДЕАЛЬНI КАНIКУЛИ”. (18+). 1.00 Т/с “Легенди 2”. (16+). 1.50 Х/ф “СТРАЧЕНI СВIТАНКИ”. 3.20 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 3”. 10.50 12.20 “Мiняю жiнку”. 13.50 Т/с “Пончик Люся”. (16+). 14.45 Т/с “Свати 3”. 15.50 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 17.10 Х/ф “НЕСКIНЧЕННЕ КОХАННЯ”. (12+). 20.30 “Секретнi матерiали”. 21.00 Х/ф “ДОГОРИ ДРИГОМ”. (12+). 22.00 “Грошi”. 23.15 0.10 “Танцi з зiрками”. 1.45 “Ворожка”.


Б7

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

ЗАПРОШУЄМО!

Вівторок , 12 вересня 5.30 20.20 Громадянська оборона. 6.00 6.30 Ранок у великому мiтiвник”. стi. 6.30 8.45 Факти. Ранок. 6.35 9.15 19.20 Надзвичайнi ноПогода. вини з К. Стогнiєм. 6.40 10.05 Бiльше нiж правда. свiт”. 11.00 13.20 Х/ф “КЛЮЧ СА7.30 Ера бiзнесу. ЛАМАНДРИ”. (16+). 7.35 Агроера. 6.00 16.00 Т/с “Адвокат”. 12.45 15.45 Факти. День. 7.45 Спорт. (16+). 13.45 “На трьох”. 7.50 Вiд першої особи. 7.00 14.25 16.10 Т/с “Пiвнiчний 8.20 Свiт на Першому. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,4.1 вiтер”. (16+). 8.40 Д/с “Садовi скарби”. 5 Сьогоднi. 16.45 22.30 Т/с “Винищува9.30 Т/с “Гранд-готель”. 7.15 8.15 Ранок з Україчi”. (16+). 11.20 Т/с “Епоха честi”. ною. 17.45 21.25 Т/с “Штрафбат”. 13.00 9.15 5.00 Зоряний шлях. (16+). 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 11.30 5.20 Реальна мiстика. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 13.15 23.00 Д/ф “Олесь 13.40 15.30 Т/с “Черговий 23.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3. Шевченко. Як на сповiдi”. лiкар 3”. (12+). ВИМИРАННЯ”. (16+). 14.00 Розсекречена iсторiя. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 1.25 Т/с “Морська полiцiя. 15.20 Фольк-music. (16+). Лос-Анджелес”. (16+). 16.40 Д/с “Розповiдi про 19.45 “Говорить Україна”. 3.35 Провокатор. Хансiк”. 21.00 Т/с “Вiкно життя”, 19 i 17.15 Хто в домi хазяїн? 20 с. (12+). 17.35 М/с “Легенда про Бi6.45 15.25 “Все буде доб23.30 Т/с “Закон i порядок: лоснiжку”. ре!” спецiальний корпус”. (16+). 18.15 1.10 Новини. Свiт. 8.45 “Все буде смачно!” 2.10 Х/ф “ФОРСАЖ 5”. 18.45 22.45,1.50 Тема дня. (16+). 10.55 “МастерШеф 5”. 19.00 2.20 Новини. Культу17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. ра. 18.00 Т/с “Тато Ден”. (16+). Зона ночi. 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 3.00 19.55 22.45 “МастерШеф 7”. 3.45 Т/с “Татусевi дочки”. пульс Америки”. 0.05 “Один за всiх”. (16+). 19.55 Перший на селi. 4.40 7.00 Абзац. 20.30 Нашi грошi. 6.00 7.00,8.00 “Новий 5.35 6.55 Kids’ Time. 21.30 2.05 Новини. Спорт. день” з Анатолiчем та Шпачинсь5.40 М/с “Губка Боб Квад21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. кою. ратнi Штани”. 23.30 2.35 Д/с “Увесь цей 6.45 8.00 Т/с “Щасливi разом”. джаз”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 12.00 Т/с “Моя прекрасна 3.45 Т/с “Таксi”. 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Реняня”. портер”. Новини. 15.20 Т/с “Не родись врод5.15 2.15 “Подробицi” 9.00 10.00,11.00,12.00 лива”. “Час”. “Ми все...” з Ашiон, Леончук i 19.00 Половинки. 5.55 М/ф. Рольником. 21.00 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: 6.20 14.00,22.50 “Слiдство IМПЕРIЯ ЗАВДАЄ УДАРУ У ВIДПО- 13.00 14.00,15.00 “Деталi” вели...” з Л. Каневським”. з В. Фроловою i С. Дойком. ВIДЬ”. 7.00 16.00 23.00 Кримiнал. 23.45 Х/ф “ПАНДОРУМ”. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Бере(16+). 7.10 8.10 “Ранок з Iнте1.50 Х/ф “IНШИЙ СВIТ: ПО- зовцем. ром”. 18.00 “Разом” з ГанапольВСТАННЯ ЛИКАНIВ”. (18+). 9.20 “Давай одружимося”. ским, Кисельовим, Орловською, 11.25 12.25,20.40 Т/с “ЗаПальчевським. 4.25 Факти. боронена любов”. (16+). 18.40 21.30 “Ехо України” з 4.45 2.50 Дивитись усiм! 15.50 16.45 “Речдок”. М. Ганапольським. 18.00 19.00,4.30 “Стосується кожного”. Д/с “Орегонський пу- 20.00 “Подробицi”. 0.25 Т/с “Любов не дiлить9.25 Анонс дня. ся на два”. 7.25,7.40,8.15,18.00 2.55 “Скептик”. 3.20 “Вдалий проект”. М/с “Пiп вiдкриває 3.50 “Готуємо разом”.

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

19.10 20.10,21.00 “Разом” з (16+). Ганапольським, Кисельовим, Ор3.00 ловською, Пальчевським. 3.10 19.40 “Вказiвний палець” з 4.05 А. Пальчевським. фесiї”. 20.25 “Нейтральна терито4.35 рiя” з С. Орловською. Одеси”. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “ЙОРИНДА I ЙОРИНГЕЛЬ”. 11.55 23.00 Розсмiши комiка. 12.55 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.55 Х/ф “БРАТИК I СЕСТРИЧКА”. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.40 3.50 Вiталька. 16.50 20.55 Готель Галiцiя. 17.50 20.00,3.00 Країна У. 18.50 0.00 Танька i Володька. 22.00 Казки У Кiно. 1.10 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 2.10 Казки У.

ПРЯМИЙ

IНТЕР

ICTV

HTH 5.00 Х/ф “ВЕСIЛЬНИЙ ПОДАРУНОК”. 6.20 Х/ф “ДIЛОВI ЛЮДИ”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. 13.45 15.05 Т/с “Елементарно 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.30 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 21.30 Т/с “CSI: кiберпростiр 2”. (16+). 23.45 Т/с “Чорнi вiтрила 3”. (18+). 1.45

3

Т/с “Полiцiя Маямi”.

“Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Правда життя. Про“Легенди бандитської

2+2

6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.15,23.15 “Загубле-

13 вересня 2017 в центральній бібліотеці відбудеться презентація персональної виставки майстрині вишивки (ікони) Світлани Гасіч «Відлуння душі». Початок о 16.00.

ний свiт”. 13.30

Х/ф “ОЗЕРО АКУЛ”.

(16+). 15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.30

Х/ф “ЕРА ДИНОЗАВ-

РIВ”. (16+). 0.15

Т/с “Легенди 2”. (16+).

1.05

“Територiя обману”.

2.05

Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”.

3.35

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 3”.

10.55

“Чотири весiлля 6”.

12.20

“Мiняю жiнк�”.

13.50

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.45

Т/с “Свати 3”.

15.45

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Х/ф “НЕСКIНЧЕННЕ

КОХАННЯ”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 22.00

“Життя без обману”.

23.15

0.10 Х/ф “ВЕЖА”.

(12+). 1.50

“Ворожка”.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com


№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 13 вересня UA:Перший

на любов”. (16+). 15.50 16.45 “Речдок”. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь- 18.00 19.00,4.30 “Стосукий путiвник”. ється кожного”. 6.30 9.25 Анонс дня. 20.00 “Подробицi”. 6.35 20.40 Т/с “Не було б щастя”. 7.25,7.40,8.15,10.55,16.30,18.0 0.25 Т/с “Жереб долi”. 0 Погода. 2.55 “Скептик”. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває 3.20 “Вдалий проект”. свiт”. 3.55 “Готуємо разом”. 7.30 Ера бiзнесу. 7.35 Агроера. 7.45 Спорт. 6.00 16.00,5.20 Т/с “Адво7.50 Вiд першої особи. кат”. (16+). 8.20 Свiт на Першому. 7.00 8.40 М/ф “Книга джунглiв”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.50,2.5 9.05 16.40 Д/с “Розповiдi 0 Сьогоднi. про Хансiк”. 7.15 8.15 Ранок з Украї9.30 Т/с “Гранд-готель”. ною. 11.20 Т/с “Епоха честi”. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 13.00 11.30 4.30 Реальна мiстика. 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 13.15 23.00 Нашi грошi. лiкар 3”. (12+). 14.00 Розсекречена iсторiя. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 15.20 Д/с “Нью-Йорк”. (16+). 17.15 Хочу бути. 19.45 “Говорить Україна”. 17.35 М/с “Легенда про Бi21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв лоснiжку”. УЄФА. “Шахтар” - “Наполi”. 18.15 1.10 Новини. Свiт. 0.10 Т/с “Закон i порядок: 18.45 22.45,1.50 Тема дня. спецiальний корпус”. (16+). 19.00 2.20 Новини. Культура. Зона ночi. 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 3.15 4.45 7.00 Абзац. пульс Америки”. 5.35 6.55 Kids’ Time. 20.30 Слiдство.Iнфо. 5.40 М/с “Губка Боб Квад21.30 2.05 Новини. Спорт. ратнi Штани”. 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. 8.00 Т/с “Щасливi разом”. 22.40 Мегалот. 12.00 Т/с “Моя прекрасна 23.30 2.35 Д/с “Увесь цей няня”. джаз”. 15.20 Т/с “Не родись врод3.45 Т/с “Таксi”. лива”. 19.00 Зiрки пiд гiпнозом. 5.15 2.15 “Подробицi” 21.10 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: “Час”. ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ”. 5.55 М/ф. 0.00 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: 6.20 14.00,22.50 “Слiдство IМПЕРIЯ ЗАВДАЄ УДАРУ У ВIДПОвели...” з Л. Каневським”. ВIДЬ”. 7.00 2.45 Служба розшуку дiтей. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте4.10 Служба розшуку дiтей. ром”. 4.15 Студiя Вашингтон. 9.20 “Давай одружимося”. Факти. 11.25 12.25 Т/с “Забороне- 4.20

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.40 2.45 Дивитись усiм! 5.30 10.05 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 11.05 13.20 Х/ф “МИРОТВОРЕЦЬ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.45 “На трьох”. 14.25 16.10 Т/с “Пiвнiчний вiтер”. (16+). 16.45 22.20 Т/с “Винищувачi”. (16+). 17.45 21.25 Т/с “Штрафбат”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Секретний фронт. 23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИТТЯ ПIСЛЯ СМЕРТI”. (18+). 1.25 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+).

Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з Ганапольським, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 19.40 “Вказiвний палець” з А. Пальчевським. 20.25 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “БРАТИК I СЕСТРИЧКА”. 11.55 23.00 Розсмiши комiка. 12.55 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.55 Х/ф “ПРИНЦ-ЖАБЕНЯ”. Т/с “Домашнiй арешт”. 15.25 “Все буде доб- 15.05 15.40 3.50 Вiталька. 16.50 20.55 Готель Галiцiя. “Битва екстрасенсiв 17.50 20.00,3.00 Країна У. 18.50 0.00 Танька i Володь“МастерШеф 5”. 22.00 “Вiкна-Новини”. ка. Казки У Кiно. Т/с “Тато Ден”. (16+). 22.00 Т/с “Баффi - винищу22.45 “МастерШеф 7”. 1.10 вачка вампiрiв”. (16+). “Один за всiх”. 2.10 Казки У.

СТБ

6.35 ре!” 8.35 16”. 10.30 17.30 18.00 20.00 0.20

ПРЯМИЙ

6.00 7.00,8.00 “Новий день” з Анатолiчем та Шпачинською. 6.45 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Репортер”. Новини. 9.00 10.00,11.00,12.00 “Ми все...” з Ашiон, Леончук i Рольником. 13.00 14.00,15.00 “Деталi” з В. Фроловою i С. Дойком. 16.00 23.00 Кримiнал. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською,

HTH 5.30 Х/ф “ЧАРIВНИЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМIНО”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. 13.40 15.05,21.30 Т/с “CSI: кiберпростiр 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.25 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Чорнi вiтрила 3”. (18+).

1.40

Т/с “Полiцiя Маямi”.

(16+). 2.55

“Випадковий свiдок”.

3.00

“РечДОК”.

3.20

“Правда життя. Про-

фесiї”. 3.50

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.15,23.45 “Загубле-

ний свiт”. 13.30

Х/ф “ЕРА ДИНОЗАВ-

РIВ”. (16+). 15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.30

Х/ф “ЧУЖИЙ 4: ВОС-

КРЕСIННЯ”. (16+). 0.45

Т/с “Легенди 2”. (16+).

1.35

Х/ф “КАМIННА ДУША”.

3.10

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 3”.

10.55

“Чотири весiлля 6”.

12.20

“Мiняю жiнку”.

13.50

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.45

Т/с “Свати 3”.

15.45

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Х/ф “НЕСКIНЧЕННЕ

КОХАННЯ”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 22.00

“Мiняю жiнку 12”.

23.15

0.10 Х/ф “IНША ЗЕМ-

ЛЯ”. (16+). 1.20

“Ворожка”


№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

Четвер , 14 вересня UA:Перший

було б щастя”. 15.50 16.45 “Речдок”. 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь- 18.00 19.00,4.25 “Стосукий путiвник”. ється кожного”. 6.30 9.25 Анонс дня. 20.00 “Подробицi”. 6.35 0.25 Т/с “Жереб долi”. 7.25,7.40,8.15,10.55,16.30,18.0 2.50 “Скептик”. 0 Погода. 3.15 “Вдалий проект”. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває 3.50 “Готуємо разом”. свiт”. 7.30 Ера бiзнесу. 7.35 Агроера. 6.00 16.00,5.20 Т/с “Адво7.45 Спорт. кат”. (16+). 7.50 Вiд першої особи. 7.00 8.20 Свiт на Першому. 8.00,9.00,15.00,19.00,0.00,2.50 8.40 М/ф “Книга джунглiв”. Сьогоднi. 9.05 16.40 Д/с “Розповiдi 7.15 8.15 Ранок з Україпро Хансiк”. ною. 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 11.20 Т/с “Епоха честi”. 11.30 4.30 Реальна мiстика. 13.00 13.40 15.30 Т/с “Черговий 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. лiкар 3”. (12+). 13.15 23.00 Слiдство.Iнфо. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 14.00 Розсекречена iсторiя. (16+). 15.20 Надвечiр’я. Долi. 19.45 “Говорить Україна”. 17.15 Школа Мерi Поппiнс. 21.50 Футбол. Лiга Європи 17.35 М/с “Легенда про БiУЄФА. “Зоря” - “Естерсунд”. лоснiжку”. 0.15 Т/с “Закон i порядок: 18.15 1.10 Новини. Свiт. спецiальний корпус”. (16+). 18.45 22.45,1.50 Тема дня. 19.00 2.20 Новини. Культу2.50 2.35 Зона ночi. ра. 7.00 Абзац. 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 4.45 5.35 6.55 Kids’ Time. пульс Америки”. М/с “Губка Боб Квад20.30 “Схеми” з Н. Седлець- 5.40 ратнi Штани”. кою. 8.00 Т/с “Щасливi разом”. 21.30 2.05 Новини. Спорт. 12.00 Т/с “Моя прекрасна 21.50 Т/с “Дiвчата вiйни”. няня”. 23.30 2.35 Д/с “Увесь цей 15.20 Т/с “Не родись вродджаз”. лива”. 3.45 Т/с “Таксi”. 19.00 Зорянi яйця. 20.45 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: 5.15 2.10 “Подробицi” ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА”. “Час”. 23.40 Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ: 5.55 М/ф. ПОВЕРНЕННЯ ДЖЕДАЯ”. 6.20 14.00,22.50 “Слiдство 2.30 Служба розшуку дiтей. вели...” з Л. Каневським”. 7.00 4.20 Студiя Вашингтон. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 4.25 Факти. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте4.45 2.45 Дивитись усiм! ром”. 5.35 Громадянська оборо9.20 “Давай одружимося”. на. 11.25 12.25,20.40 Т/с “Не

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Секретний фронт. 11.10 13.20 Х/ф “В ОБЛОЗI”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.50 “На трьох”. 14.25 16.10 Т/с “Пiвнiчний вiтер”. (16+). 16.50 22.25 Т/с “Винищувачi”. (16+). 17.50 21.25 Т/с “Штрафбат”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5. ВIДПЛАТА”. (18+). 1.20 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+). 3.30 Провокатор.

Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з Ганапольським, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 19.40 “Вказiвний палець” з А. Пальчевським. 20.25 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “ПРИНЦ-ЖАБЕНЯ”. 11.55 23.00 Розсмiши комiка. 12.55 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.55 Х/ф “ДIВЧИНКА З СIР15.25 “Все буде доб- НИКАМИ”. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.40 3.50 Вiталька. “Битва екстрасенсiв 16.50 20.55 Готель Галiцiя. 17.50 20.00,3.00 Країна У. “МастерШеф 5”. 0.00 Танька i Володь22.00 “Вiкна-Новини”. 18.50 ка. Т/с “Тато Ден”. (16). Казки У Кiно. 22.45 “Зваженi та ща- 22.00 1.10 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). “Один за всiх”. 2.10 Казки У.

СТБ

7.10 ре!” 9.10 16”. 11.10 17.30 18.00 20.00 сливi 7”. 0.00

ПРЯМИЙ

6.00 7.00,8.00 “Новий день” з Анатолiчем та Шпачинською. 6.45 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Репортер”. Новини. 9.00 10.00,11.00,12.00 “Ми все...” з Ашiон, Леончук i Рольником. 13.00 14.00,15.00 “Деталi” з В. Фроловою i С. Дойком. 16.00 23.00 Кримiнал. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Березовцем. 18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською,

HTH 4.15 Х/ф “ЗВОРОТНОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (16+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 “Страх у твоєму домi”. 13.40 15.05,21.30 Т/с “CSI: кiберпростiр 2”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.10 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Доктор Блейк”. (16+). 23.45 Т/с “Морський патруль”. (16+).

1.30

Т/с “Полiцiя Маямi”.

5

ГОРОСКОП на 11.09 — 17.09

(16+). 2.40

“Випадковий свiдок”.

2.50

“РечДОК”.

3.20

“Правда життя. Про-

фесiї”. 3.50

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

19.10 “Бандерлоги”.

11.25

17.15,23.50 “Загубле-

ний свiт”. 13.15

Х/ф “ЧУЖИЙ 4: ВОС-

КРЕСIННЯ”. (16+). 15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.30

20.30 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса 2”. (16+). 21.30

Х/ф “ОБЛОГА”. (16+).

0.50

Т/с “Легенди 2”. (16+).

1.40

Х/ф “ЯРОСЛАВ МУД-

РИЙ”. 2.50

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0,0.00 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

ОВЕН (21.03-20.04). Веселий тиждень. Маса роботи, що вимагає швидкої реакцiї, iнiцiативи i смiливих рiшень. Удома теж нудьгувати не доведеться. В кiнцi тижня - раптово захворiють батьки. У вихiднi раптовi гостi. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Непогано б поклопотатися про фiнанси. Спробуйте зажадати у начальства надбавку до зарплати. У серединi тижня доведеться узятися за додаткову роботу. Не забувайте про здоров`я: у вихiднi - на природу. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Радимо набратися терпiння. Ви зараз дуже емоцiйнi. Засмучення на роботi можуть привести до сварок в сiм`ї. До вихiдних все налагодиться. Близькi не пригадають вам вашої бридкої поведiнки. РАК (22.06-23.07). Незвичайно вдалий тиждень. Принесе плоди пiдприємство, на яке ви вже плюнули. Може вирiшитися справа будь-якої складностi. Сприятливий час для переходу на iнше мiсце роботи. Фiнанси i сiм`я у повному порядку. ЛЕВ (24.07-23.08). Ви будете за версту чути прибуток i не упустите свого. Пiдвищенi гонорари за вашу роботу вам забезпеченi. Ви будете особливо удачливi в любовному полюваннi. Не промахнiться!

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 3”.

10.55

“Чотири весiлля 6”.

12.20

“Мiняю жiнку”.

13.50

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.45

Т/с “Величне столiт-

тя. Роксолана”. 17.10

Х/ф “НЕСКIНЧЕННЕ

КОХАННЯ”. (12+). 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 22.00

“Свiт навиворiт 9”.

23.15

0.10 Х/ф “САНКТУМ”.

(16+). 1.45

“Ворожка”.

ДIВА (24.08-23.09). У вас з`явиться шанс полiпшити фiнансове становище. Покращає самопочуття. Тiльки ось ви самi не будете собою особливо задоволенi. Зiрки обiцяють прояснити, до чого приведуть змiни, що вiдбуваються з вами. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Знаходьтеся в повнiй гармонiї з собою, можете спокiйно роздумувати i ухвалювати рiшення. Роботу, яку ви почнете на початку тижня за допомогою друзiв завершите до кiнця тижня. Рiднi зажадають вашої пiдтримки. СКОРПIОН (24.10-22.11). На початку тижня ви - поступливi, сентиментальнi батьки. У серединi тижня - безсловеснi пiдлеглi. А ось в кiнцi тижня - пристраснi коханцi i вiрнi друзi. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Не намагайтеся призначати дiловi зустрiчi на вiвторок - вони не вiдбудуться. Не потрiбно втручатися в справи друзiв - вони образяться. У вихiднi поговорiть з коханими - вiдмови не буде нi в чому. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Вiдпочинку не передбачається, але й перенапружуватися не доведеться. Трохи домашнiх турбот: суботнiй шопiнг припаде вам до душi. Легкий флiрт... Все легко, невитiювато це саме те, що вам зараз потрiбне. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Тиждень сварок, непорозумiнь i образ. Близькi сприймуть вашу пристрасть до роботи, як небажання спiлкуватися. Вихiднi - не кращi днi для спiлкування з батьками. Займiться дiтьми. РИБИ (20.02-20.03). Дуже вдалий тиждень з точки отримання i вкладення фiнансiв, але дуже невдалий для роботи - вся з рук валиться. Для сiмейних вiдносин важливi увага i врiвноваженiсть.


6

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

Мовою документів

ТО ЩО, ГРОМАДО, СКАЖЕМО «GOOD-BYE!» ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БІЛЯ ДРУГОЇ ШКОЛИ?

Проект рішення

Зеленій зоні, що біля другої школи (вул. Київський Шлях, 108) загрожує знищення забудовами. Ось уже кілька років депутати-«свободівці» ведуть боротьбу за збереження цієї зеленої зони для нащадків. Проте кілька місяців тому депутатська більшість проголосувала за зміни до зонування міста, причому шляхом обдурства. Було заявлено, що вносяться 5 змін, а насправді було проголосовано за всі 12, під які й потрапила територія другої школи — у так звану зону «Ж-4п» (зона перспективної змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови). Кілька сесій підряд ця територія вже виносилася до порядку денного окремим питанням, проте «свободівцям» вдавалося його знімати. Й ось чергова спроба. На нинішню четвергову сесію Бориспільської міської ради виноситься новий проект рішення, яке має дозволити передачу Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, що нині перебуває у приміщенні колишньої другої школи, земельної ділянки площею 1,4975 га.

Навіщо Бориспільському міському центру туризму та краєзнавства учнівської молоді земельна ділянка площею півтора гектари? Чи не для того, щоб простіше було у громади «відтяпати» земельку під забудову? А фестиваль «Козацька варта» потім на цен-

тральній площі міста проводитимемо? І взагалі, навіщо громаді стільки забудов? Коли немає ні очисних споруд, ні сміттєпереробного заводу… Мстислав КУТАЛО

Фрагмент Схеми зонування міста Борисполя з прийнятими змінами із сайту Бориспільської міської ради

ЗАКОН «ПРО ОСВІТУ»: І ГАНЬБА, І ВІЙНА, І КАПІТУЛЯЦІЯ! За закон «Про освіту» (№ 3491-д) проголосувало 255 депутатів. Ці виродки, обрані такими ж, як і вони (і не треба ображатися, бо ПРАВДА КОЛЮЧА!) узаконили викладання в дошкільних і середніх шкільних закладах ДЕРЖАВНИМ коштом навчання мовами нацменшин, розумій мовами окупантів — і не важить, чи окупантів теперішніх, московських, чи колишніх: угорських, польських, румунських. Ці 255 биків і бичиць ПОКАЗАЛИ цілому світові, що Україна — це Малоросія, себто колонія путіна. Бо ці 255 биків і бичиць узаконили сепаратистські середовища ПО ВСІЙ Україні, зусібіч її кордонів: від східних до західних. Підтверджує це війна винятково там, де не було УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Тому агент Квіт скасував обов’язковість цих предметів у вишах у листопаді 2014 року, щоб через ці предмети ми, притомні викладачі, НЕ ФОРМУВАЛИ націоналістичного чи націєцентричного

покоління. Але ми будемо ВСЕ ОДНО його формувати!!! Після нього Яценюк привів «учітєльніцу со Львова» безлику і печально тупу Гриневич, що пішла значно дальше за єрусалимського козака Табачніка: вона завела в закон «Про вищу освіту» право тестуватися на ЗНО мовами нацменшин; запровадила непосильну плату за навчання у вишах; спільно з Квітом їм належить ідея холуйської системи англіїзації освіти через сектові структури, обізвані «Скопус» і «Веб оф Сайнс», що здійснюють доларові побори з викладачів у вишах і закріплюють кероване грантоїдство з метою знищити НАЦІОНАЛЬНУ освіту; за часів міністрування Квітогрінєвіч (2013– 2017 рр.) в Україні закрито 965 шкіл, а торік відкрито лише одну. І ось вивершення переходу України у статус колонії — закон «Про освіту», що написаний для принизливого лягання під нацменшини і демонстрування своєї вторинности і

малоросійства. Думаю, на це пішли кейси еврів. Подавіться ними, курви політичні. А тепер пойменно про цих політичних проституток. За узаконення вогнищ сепаратизму повним складом проголосувала фракція «Самопоміч» (25 депутатів, клоун Семенченко — відсутній) — неомосквофіли із засипаного їхнім же сміттям Львова. Зазвичай, цей сморід типу Подоляк, Березюка, Скрипника, Гопко, Сироїд, Зубача та інших відходів ходять у вишиванках та щось показного ліплять укрмовою, а насправді саме вони локомотиви катастрофічного змосковлення Львова, а Подоляк і Садовий ініціятори акції у день анексії Криму ЛЬВОФҐАВАРІТПАРУСКІ! Тепер реально ґаваріт. На мою вимогу закрити у Львові 6 москвоязичних шкіл, як сепаратистських середовищ, я отримала відповідь із покликанням на закон Ківалова-Колесніченка… Блокмосковізатора-порошенка дав за змосковлення української

освіти 110 голосів із 138. Серед них львів’яни: І. Гринів (політтехнолог партії), Б. Дубневич, Я. Дубневич, А. Лопушанський, О. Юринець із Львівської Політехніки, відома як «нормальна баба»…. Проголосувала за і кума президента О. Білозір, і «писательниця» М. Матіос, яку ніколи НЕ читатиму більше, головна акторка майдану О. Богомолець і вишиватник Бригинець…. Про таке, як Наєм — не йдеться. Бо то діягноз. Народний фронт, який представляє «учітєльніца со Львова» Грінєвіч (зразок неомосквофільства), дав 70 голосів із 81, серед яких львів’яни передусім: І. Васюник, М. Величкович, М. Хміль. Серед позафракційних рабів, що підробляють у нацменшин-окупантів, Г. Гопко, авантюрник В. Парасюк, красномовець А. Парубій, відома сектантка з Відродження О. Сироїд. Те, що Ярош — відсутнє ЗАВЖДИ. Воно свою ролю виконало: забрати «Свободу» з

парламенту, і то руками ідіотів. У повному складі за навчальний процес мовами окупантів проголосувала «Батьківщина» на чолі з розпущеною косою — Ю. Тимошенко. Чи є сенс говорити про інших, типу «радикалів» (наприклад, Ю. Шухевич, що ЗА зросійщення шкіл), «Волі народу», «Відродження» як виродження? Риторичне запитання. Знищення України відбудеться руками начебто «демоліберальних» політиків… Ось така ПЛАТА за боягузливе бажання насєлєнія БОРОТИСЯ і ВОЮВАТИ. Як наслідок, отримали класичне: і війну, і ганьбу. І це справедливо. Проти цього закону ВСІ «СВОБОДІВЦІ»! А нам, панове, своє РОБИТИ. Прийшовши до парламенту, СПАЛИТИ цей закон. І не тільки закон. ВСЕ тільки розпочинається. Класно стартувала осінь. Сподіваюся, інфантилів та наївних поменшало. До роботи, панове! Ірина ФАРІОН


№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

7

Сарказм

У БОРИСПОЛІ ПОСТАВ ЩЕ ОДИН «КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

«ВІЙНИ» НЕ БУДЕ: СТАЛО ВІДОМО, ЩО БУДЕ ЗАМІСТЬ «АТО» У ЗАКОНІ ПРО РЕІНТЕҐРАЦІЮ ДОНБАСУ У законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонується замінити термін «АТО» на термін «операція з оборони України», але слова «війна» не буде. Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак. За його словами, якщо Україна офіційно застосує слово «війна», це тільки допоможе Росії. «Ми можемо назвати це війною. Тоді фактично ми оголошуємо війну Росії. Сьогодні Росія каже, що «нас там немає». Але коли ми оголошуємо війну, ми починаємо «отримувати» все, що може запропонувати російський ВПК: танки, артилерію, літаки, ракети і багато чого іншого. Це нам потрібно?», — пояснив Юрій Гримчак. За його словами, у законопроект про реін-

теграцію Донбасу внесуть зміни в позицію щодо миротворців і запропонують на розгляд народним депутатам України після сесії Генеральної асамблеї ООН. «Після того, як пройде Генеральна асамблея ООН і стане зрозуміло, яким чином ми будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни… Думаю, що до кінця вересня», — заявив Юрій Гримчак. 20 вересня на Генасамблеї ООН виступатиме президент України Петро Порошенко з пропозиціями щодо миротворчої місії на Донбасі. Представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготований повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії. vgolos.com.ua

Новини

З 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ В УКРАЇНІ СТАНЕ ОБОВ’ЯЗКОВИМ З 1 січня 2018 року громадяни України будуть зобов’язані сортувати всі побутові відходи за видами у відповідності з нормою закону «Про відходи». Однак постанови з переліком та послідовністю операцій зі сміттям досі не створено. Відомо, що нині сьома частина України завалена сміттям. Тільки під офіційними звалищами поховано 43 тисяч квадратних кілометрів що дорівнює площі Данії. А кожен українець щодня додає мінімум кілограм сміття до цієї кількості. Проте приблизно 40 % сміття — це корисні і цінні вторинні ресурси, як-то папір, скло та полімери. Поблизу деяких київських багатоповерхівок небайдужі активісти вже встановлюють експериментальні контейнери для сортування сміття, окремо для металевих упаковок, пластику та скла. people.in.ua

ШКОЛА РІДНОЇ ДУХОВНОСТІ ОГОЛОШУЄ ПРО НАБІР СЛУХАЧІВ У вересні 2017 року у Борисполі відновлює свою роботу Школа рідної духовності, започаткована в 2016 році і яка добре себе зарекомендувала Метою Школи є, насамперед, духовна освіта українців, які бажають усвідомити себе Дажбожими онуками, відчути гой споконвічний зв’язок поколінь, який було давно втрачено. Завдання Школи: ознайомлення слухачів з основами рідного дохристиянського світогляду Предків українців, поширення правдивих знань з етнічної історії та духовної (релігійної) культури українського народу. До навчальних курсів входить вивчення Велесової Книги, ознайомлення з основами рідного Богознавства, загального релігієзнавства, українського народного обрядознавства й звичаєвості. Періодика занять: двічі на місяць. Навчання безкоштовне. Слухачами зараховуються українці від 14 років. Зарахування до Школи відбувається після очної співбесіди зі вступником на підставі його письмової заяви про вступ та документів, що посвідчують особу. З Положенням про Школу рідної духовності можна ознайомитися під час співбесіди. Тел. приймальної комісії: 097-869-64-68. E-mail: symargl@ukr.net

Усупереч песимістичним прогнозам це сталося! Цієї неділі у місті відкрився ще один «культурно-розважальний центр», щоправда, із «закладами торгівлі» та під назвою з трьох букв. Справді, тут культурно розставлені пляшки і можна порозважатися, розповідаючи один одному анекдоти… Люди (а це «передова частина громади») настільки зголодніли за «культурними розвагами», що навіть створили при вході тісняву. Що й казати, Бориспіль вкотре підтвердив статус «міста культурно-розважальних центрів», в якому «починають тут» і «в якому варто жити».

А СВЯТО ДЕ? Чому у громади забрали головне свято країни? Чесно кажучи, мені набридло вже про це писати, бо «віз і нині там». Але друзі-музиканти умовили — мовляв, скільки ж можна терпіти це неподобство! Йдеться про проведення головного свята країни, якого у Борисполі не було. Тому, як і чимало бориспільців, намагаюся знайти відповідь, чому у нашому місті сяк-так святкують День Прапора, а День Незалежності України пропускають? Хоча робити концерт на День Прапора ніхто не примушує… І чому це все відбувається так недбало? Не кажу вже про те, що місце для проведення концерту на центральній площі міста не облаштоване належним чином. Так, для сцени накриття є, для звукооператора теж, а ви, шановні глядачі й слухачі, або печіться на сонці, або мокніть під дощем, як це і сталося 23 серпня, внаслідок чого публіка просто розійшлася, за винятком окремих прихильників «живого звуку». Сам концерт був поділений на дві частини. У першій виступали «народники», танцювали і співали діти під фонограму, а також вручали нагороди. У другій мали виступати рок-гурти з «живим» звуком, без фонограми. Однак перша частина чомусь затягнулася настільки, що о 19 годині, коли мала розпочатися вже друга, залишалося ще сім номерів попередньої. З чим саме це було пов’язано — важко ствердно відповісти: чи з непрофесійністю організаторів концерту, які не змогли правильно розрахувати тривалість цієї частини, чи з проведеним піаром партії «Наш Край» на Книшовому МПК, чи, можливо, з чимось іншим. Й ось, уявляєте: пройшов дощ, глядачі вже майже розійшлися, і лише о 19.30 завершується перша частина концерту, виходить ведучий і оголошує наш виступ… Який же, у чорта, виступ, коли апаратура й музичні інструменти не налагоджені, адже на нормальних концертах це потрібно робити заздалегідь! І тут розпочинається найстрашніше — налагоджування, яке за-

тягнулося на 40-хвилин… А інакше як ти виступиш? Отже, площа перед сценою уже порожня — виступайте, хлопці, хто встигне! Виступили ми (2 номера), рок-гурт «ЯРРА» з концертною програмою, а вже року-гурту «РАНА РИДИБУНДА» не вистачило часу для свого виступу! Що цікаво, на першій частині був присутній міський голова. Попри дощ, він спостерігав за концертом, стоячи під липкою. Не думаю, що йому було комфортно… На другий день, коли вся країна відзначала чергову річницю Незалежності України, бориспільці вийшли у центр міста у пошуках свята… А його не було! Навіть такого убогого, як напередодні. Був футбол на стадіоні — і все. А ось на День міста ситуація буде, як завжди, інакшою. На нього, кажуть депутати, виділено не менше 199 тис. грн. І виступатимуть під час святкування далеко не місцеві артисти. Чому? Не той рівень? На мою думку, вся суть у якості місцевої виконавчої влади. Ну не хоче місцеве кагебешне «правительство» відзначати головний День країни, хоч ти його стр… переобирай! Йому, вочевидь, ближчий по духу день повторної окупації міста московсько-більшовицькими військами, яке й маскують під День міста кожної третьої неділі вересня. І це попри закон про декомунізацію! А чому Київ не прив’язується до 6 листопада, коли до нього увійшли радянські війська у 1943 році? Кияни ж бо святкують День міста у травні! Тож і ми могли б відзначати День свого міста у травні, приурочивши його, наприклад, до дня протибільшовицького повстання 5 травня 1920 року. Але, думається, міська влада на це не спроможеться, як і на гідне відзначення Дня Незалежності України. Чому? Не той рівень! Вадим ШАПОШНІКОВ, художній керівник ВІА української пісні «Борисполяни»


8

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

ТАМАДА

Віддам в хороші руки кошенят-«британців», 1,5 місяці від народження. Т. 066-000-81-02.

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

Продам молоду козочку (чорненька), недорого. Т. 093-22-33-068. Віддам кішечку в добрі руки. Кішечка лагід-

ПРОДАМ ВАЗ-2107

на та не дряпається. Тел. 095-731-10-07., 050419-22-18.

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Продам Шведську драбину, торг. Дуже кріпка і підходить для людей любого росту і ваги. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Тренажер Євминова і Шведская стінка, торг. Якщо у Вас болить спина або грижа.Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам тиски.Тел.097-238-51-25. Продам нові якісні хороші. шкіряні туфлі, чорний колір,44- 45 р., поліурітанова підошва, міцна. Ціна 1020 грн. тел. 050-659-12-03. Продам б/в, в гарному стані електронагрівач (тен в захисному корпусі — не для води), 350 грн. Т.050-659-12-03 Продам VHS Відеомагнітофон касетний LG. торг. Відеозапис, Video doctor, Cristal live picture. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам відеокасети VHS з мультфільмами і відеофільмами, торг. Tел. після 18.00: 050-419-2218. Продам якісний б/у(тільки соц.сеті) але як в новому стані ноутбук HP Probook 6540b(usa)не Китай, Windows 10 pro, ліцензія, 4gb-озу, 300 gb, Intel i5 Gore 2.27 GHz, Led матриця 15.6, веб.камера, 720PHD, батар.на 5 год.роботи, WI-FI, док. драйвера, все є,сумка-кейс також є, стан супер, ціна 8 500 грн. Т. 050-659-12-03. Продам ультразвуковий Компактний Німецький пристрій для прання білизни в будь якій ємності, торг. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам циліндричну ємність з кришкою із нержавіючої сталі . Об"єм - 400 л. Телефон: 096396-98-05, 067-787-11-58. Продам морозильну камеру б/в на 400 л, гарний стан. Т. 097-3-2222-77. Продам велосипед підлітковий. Т. 050-629-7425. Продам телевізор, диван-ліжко, холодильник б/в. Т. 068-344-82-33. Продам запчастини б/в до пральної машини Mielle (Німеччина). Т. 5-51-48. Продам: 4-комфорну настільну газову плиту; стільці 2 шт., тумбочку під взуття, табуретки 2 шт, котел «Фастів», б/в, кухонні тумбочки. Т. 5-17-51, 098-103-27-97. Куплю вулики, дадан, 20 рамок. Т. 050-10037-37. Продам мед. Т. 6-60-55. Продам сервант та шафу недорого. Т. 066388-59-41. Продам: сітку з кутником 1,5х2,0; каркас тепличний металевий, дуга довж. 6 м по дузі 9 м, 8 шт. Бочку для бензину. Т. 066-527-8072. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та картопля. Тел:066 783 92 09; 096 439 48 52. Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам: салатниці, стопки хрустальні (недорого), телевізор «Оріон», пояс від радикуліту, хлібниця дерев’яна, матрас, плащ пуховий (жін.) 50 р., радіо, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон. т. 6-79-16. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

ПРОДАМ МІНІ-МЛИН (кавомолку) для рибака. Меле будь-яке зерно. тел.: 097-992-25-74 ПРОДАМ МЕД по 130 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

Продам генератори 40 і 50 Амп. на Москвич 412, торг. Гарний стан. Tел. після 18.00: 050419-22-18. Куплю мотоцикл «Ява», будь-який. Т. 066-13274-88. Продам «Кіа Ріо» чорного кольору, комплектація «люкс», ГБО в подарунок. Т. 097363-85-54. Продам «ЗАЗ Сенс», червоного кольору, з кондиціонером. Оформлення в МРЕВ в подарунок. Можлива оплата частинами. Т. 067304-80-65. БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ

○ Жінка, 67,5 років, шукає чоловіка 60-70 років, що любить подорожувати, театр, музику. Т. 067-443-60-42. ○ Чоловік, 70 років, бажає познайомитися з жінкою такого ж віку. Т. 5-17-51, 098-103-27-97.

ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com

П ’ ятниця , 15 вересня 20.00 “Подробицi тижня”. 22.00 Х/ф “КРАХ IНЖЕНЕРА 6.00 19.55 Д/с “Орегонсь- ГАРIНА”. кий путiвник”. 2.55 Х/ф “ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ 6.30 9.25 Анонс дня. ЛЮБОВ”. 6.35 7.25,7.40,8.15,18.00 4.00 “Чекай на мене”. Погода. 6.40 М/с “Пiп вiдкриває свiт”. 6.00 16.00 Т/с “Адвокат”. 7.30 Ера бiзнесу. (16+). 7.35 Агроера. 7.00 7.45 Спорт. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.2 7.50 Вiд першої особи. 5 Сьогоднi. 8.20 Свiт на Першому. 7.15 8.15 Ранок з Украї8.40 М/ф “Книга джунглiв”. ною. 9.05 Д/с “Розповiдi про 9.15 5.40 Зоряний шлях. Хансiк”. 11.30 4.10 Реальна мiстика. 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 13.40 15.30 Т/с “Черговий 11.30 19.20,0.35 Д/с “Милiкар 3”. (12+). стецький пульс Америки”. 18.00 Т/с “Жiночий лiкар 3”. 12.00 13.10,15.15,2.35 Те- (16+). нiс. Кубок Девiса. Iзраїль-Україна. 19.45 “Говорить Україна”. 13.00 21.00 Т/с “Вiкно життя”, 21 i 15.00,18.30,21.00,1.25 Новини. 22 с. (12+). 18.15 1.10 Новини. Свiт. 23.20 Спецiальний репор18.45 1.50 Тема дня. таж. 19.00 2.20 Новини. Культу- 0.00 Т/с “Вiкно життя”. ра. (12+). 20.30 Борхес. 2.00 Т/с “Закон i порядок: 21.30 2.05 Новини. Спорт. спецiальний корпус”. (16+). 21.50 Богатирськi iгри. 22.35 Д/с “Дика планета”. Зона ночi. 23.00 “Схеми” з Н. Седлець- 3.00 4.40 7.00 Абзац. кою. 5.35 6.55 Kids’ Time. 23.30 Д/с “Нью-Йорк”. 5.40 М/с “Губка Боб Квад0.20 Д/с “Пiвденна Корея ратнi Штани”. сьогоднi”. 8.00 Половинки. 5.15 Т/с “Таксi”. 10.00 Т/с “Моя прекрасна няня”. 5.10 “Подробицi” - “Час”. 16.15 19.00 Топ-модель по5.50 М/ф. українськи. 6.20 14.00 “Слiдство ве21.40 Х/ф “ПАЛКI УТIКАЧли...” з Л. Каневським”. КИ”. (16+). 7.00 23.35 Х/ф “ВОНО”. (18+). 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 1.40 Х/ф “ЗАНОЗА”. (18+). 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.10 Служба розшуку дiтей. 9.20 “Давай одружимося”. Студiя Вашингтон. 11.25 12.25 Т/с “Не було б 4.15 4.20 Факти. щастя”. 4.40 2.30 Дивитись усiм! 15.50 16.45 “Речдок”. Гражданская оборона. 18.00 “Стосується кожного”. 5.30

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Iнсайдер. 11.10 13.20 Х/ф “В ОБЛОЗI 2. ТЕРИТОРIЯ ТЕМРЯВИ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.45 “На трьох”. 14.20 Т/с “Пiвнiчний вiтер”. (16+). 15.20 16.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”. (16+). 16.50 Т/с “Винищувачi”. (16+). 17.45 Т/с “Штрафбат”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 0.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3. ВИМИРАННЯ”. (16+). 1.45 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”. (16+). 3.05 Провокатор.

18.00 “Разом” з Ганапольским, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 18.40 21.30 “Ехо України” з М. Ганапольським. 19.10 20.10,21.00 “Разом” з Ганапольським, Кисельовим, Орловською, Пальчевським. 19.40 “Вказiвний палець” з А. Пальчевським. 20.25 “Нейтральна територiя” з С. Орловською. 22.00 “Пiдсумки” з Є. Кисельовим.

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.30 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.15 Мультмiкс. 10.45 Х/ф “ДIВЧИНКА З СIРНИКАМИ”. 11.55 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.25 Х/ф “ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ”. 15.05 Т/с “Домашнiй арешт”. 3.45 Вiталька. 5.05 23.25 Х/ф “НЕIДЕАЛЬ- 15.40 16.50 Готель Галiцiя. НА ЖIНКА”. 17.50 1.20 Країна У. 7.00 Х/ф “ДИХАЙ ЗI 18.50 Танька i Володька. МНОЮ”. М/ф “Льодовиковий 17.30 22.00 “Вiкна-Новини”. 20.00 18.00 Т/с “Тато Ден”. (16+). перiод 3. Ера динозаврiв”. Х/ф “МОЛОДЯТА”. 19.55 22.45 “Сюрприз, сюр- 21.50 (16+). приз!” 23.30 Х/ф “КУР’ЄР IЗ РАЮ”. (16+). 6.00 7.00,8.00 “Новий день” з Анатолiчем та Шпачинською. 4.40 Х/ф “МIЛЬЙОН У 6.45 ШЛЮБНОМУ КОШИКУ”. 7.45,8.45,9.45,10.45,11.45,12.4 5.00 “Правда життя. Про5,13.45,14.45,15.45,16.45 “Ре- фесiї”. портер”. Новини. 6.10 Х/ф “АКСЕЛЕРАТКА”. 9.00 10.00,11.00,12.00 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кула“Ми все...” з Ашiон, Леончук i гiн та партнери”. (16+). Рольником. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 13.00 14.00,15.00 “Деталi” 10.30 17.25 Т/с “Детектиз В. Фроловою i С. Дойком. ви”. (16+). 16.00 23.00 Кримiнал. 12.00 “Страх у твоєму домi”. 17.00 “Ситуацiя” з Т. Бере13.40 15.05,21.30 Т/с “CSI: зовцем. кiберпростiр 2”. (16+).

СТБ

ПРЯМИЙ

HTH

14.45

19.00,23.15,2.15

“Свiдок”. 15.30

Т/с “Доктор Блейк”.

(16+). 23.45

Т/с “Морський пат-

руль”. (16+). 1.30

Т/с “Полiцiя Маямi”.

(16+). 2.45

“Випадковий свiдок”.

2.50

“РечДОК”.

4.10

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

левiзор”. 10.00

18.15 “Спецкор”.

10.35

18.40 “ДжеДАI”.

10.55

“Бандерлоги”.

11.25

17.15 “Загублений

свiт”. 13.50

Х/ф “ГАРЯЧI ГОЛОВИ”.

15.25

Т/с “Команда”. (16+).

19.10

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ”. (16+). 20.55

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ 2”. (16+). 22.50

“Змiшанi єдиноборст-

ва. UFC”. 1.30

“Цiлком таємно”.

1.55

Х/ф “ЯРОСЛАВ МУД-

РИЙ”. 3.10

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.3 0 “ТСН”. 6.30

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 3”.

10.55

“Чотири весiлля 6”.

12.20

“Мiняю жiнку”.

13.50

Т/с “Пончик Люся”.

(16+). 14.45

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 17.10

Х/ф “НЕСКIНЧЕННЕ

КОХАННЯ”. (12+). 20.15

23.00 “Лiга смiху 3”.

1.50

“Вечiрнiй Київ”.


№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

Продам кіз високоудійних,

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70

Продам картоплю велику їстівну по 6 грн за 1кг. Тел. 095 344 14 94, 096 718 63 21. Продам картоплю дрібну для худоби, відро 18.00 грн. Тел. 095 344 14 94, 096 718 63 21. Продам дрібну картоплю.Тел.097-238-5125. Продаю іриси жовтого і білого кольору. 0991202535. Куплю дрібну картоплю. Ціна 0,70 коп, за кг. Т 095-201-32-96.

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82 Продам будинок 150 м, без внутрiшнix робiт, пiдвальне примiщення 35м, з вiкнами, комунiкацii поруч не пiдведенi, свердловина, 10 соток город, Бориспiль, р-н Розвилка, цiна договiрна, тел.0688578101 . 0504699675. Продам квартиру в селi Пристроми ПереяславХмельницького району Киiвськоi областi. Цiна 2000 у.о. Тел.0939648582, тел.0990774574. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продам будинок в селi Воронькiв Киiвськоi областi. Площа 74 кв.м, 3 кiмнати. Газ, свiтло. Зе-

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ: rbgazeta@gmail.com Субота , 16 вересня UA:Перший 6.00

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”.

20.00

“Подробицi”.

20.30

Творчий вечiр Леонiда

Агутiна. 23.45

6.30

9.25 Анонс дня.

6.35

7.25,7.55,8.15,20.45 нов.

Погода. 6.40

М/с “Пiп вiдкриває

свiт”.

Великий бокс. Вiктор

Постол - Джамшидбек Наджмiтдi-

ICTV

Одеси”.

5.00

20.45 “Репортер”. Новини.

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

18.00

“Золотий гусак”.

6.30

4.00

Дивитись усiм!

“Закрита зона”.

7.25

20.00

фесiї”.

Без гальм.

21.00

“Мiсто S” з С. Єгоро-

М i Ж.

вою.

ТЕТ

М/ф.

8.00

“Бандерлоги”.

9.00

23.35 “Загублений

12.45

Факти. День.

6.30

Казка з татом.

свiт”.

13.00

“На трьох”.

6.50

5.30 Кориснi пiдказки. 12.00

“Цiлком таємно”.

14.40

Х/ф “В ОБЛОЗI”.

7.10

Це наше - це твоє.

12.35

Т/с “Одинак”. (16+).

7.15

Мультмiкс.

16.05

Х/ф “ГАРЯЧI ГОЛОВИ

7.00

8.20

Свiт на Першому.

Сьогоднi.

8.40

М/ф “Книга джунглiв”.

7.15

5.40 Зоряний шлях.

9.05

Д/с “Дика планета”.

8.10

Т/с “Вiкно життя”, 17-

(16+).

9.30

М/с “Легенда про Бi-

22 с. (12+).

16.45

Х/ф “В ОБЛОЗI 2. ТЕ-

РИТОРIЯ ТЕМРЯВИ”. (16+).

9.55

Хто в домi хазяїн?

(12+).

18.45

10.20

Хочу бути.

16.45

Т/с “Вибираючи долю”, 19.20

10.40

Школа Мерi Поппiнс.

1 i 2 с.

11.20

Фольк-music.

19.40

Т/с “Вибираючи долю”. 20.05

12.25

Т/с “Дiвчата вiйни”.

21.50

Т/с “Випробування вiр- (16+).

16.00

2.30 Тенiс. Кубок Де-

10.45

М/с “Дора i друзi. При- 2”. годи в мiстi”. 17.50

Факти. Вечiр.

11.10

Надзвичайнi новини.

ємниця загубленого королiвства”.

Пiдсумки з К. Стогнiєм. Х/ф “МОРСЬКИЙ БIЙ”.

12.50

М/ф “Клуб Вiнкс: Та-

Х/ф “КАШТАНЧИК: ГЕ-

РОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ”. 14.25

Готель Галiцiя.

18.00

М/ф “Льодовиковий

нiстю”. (16+).

22.45

вiса. Iзраїль-Україна.

1.10

Реальна мiстика.

ЖИТТЯ ПIСЛЯ СМЕРТI”. (18+).

перiод 3. Ера динозаврiв”.

19.00

Х/ф “ЗОЛОТО”.

3.40

Т/с “Закон i порядок:

0.40

21.00

1.10 Новини.

спецiальний корпус”. (16+).

21.30

Д/с “Скарби та смер-

НОВИЙ КАНАЛ

тельнi таємницi морiв”.

Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.

19.40

Танька i Володька.

Лос-Анджелес”. (16+).

22.20

Х/ф “КУР’ЄР IЗ РАЮ”.

2.15

(16+).

Т/с “Морська полiцiя.

Провокатор.

СТБ

0.00

Казки У Кiно.

1.05

Одного разу в Одесi.

3.00

Вiталька.

22.20

Книга.ua.

3.10

22.45

Мегалот.

3.15

2.00 Зона ночi.

6.00

23.00

Борхес.

5.45

7.05 Kids’ Time.

ШКIДЛИВО”. (12+).

23.30

Д/с “Аболiцiонiсти”.

5.50

М/с “Губка Боб Квад-

7.55

“Караоке на Майданi”.

0.35

Д/с “Мистецький пульс ратнi Штани”. 7.10 Т/с “Татусевi дочки”.

8.55

“Все буде смачно!”

6.00

Америки”.

9.50

“Зваженi та щасливi

КЛИК”.

1.30

Надвечiр’я. Долi.

(16+).

5.15

Т/с “Таксi”.

8.00

Гастарбайтери.

13.05

10.00

Дешево i сердито.

16.15

11.00

Зiрки пiд гiпнозом.

13.15 15.00

IНТЕР 5.45

Х/ф “ПРИГОДИ БУРА-

ТIНО”.

Служба розшуку дiтей.

“Сюрприз, сюрприз!”

13.50

“Склад злочину”.

“Хата на тата”.

15.35

“Пiвдень. Нерадянсь-

19.00

“Х-Фактор 8”.

кий Союз”.

Зорянi яйця.

22.00

“Вiкна-Новини”.

17.20

“Речдок”.

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

22.30

Т/с “Тато Ден”.

19.00

2.40 “Свiдок”.

19.30

Х/ф “У ЗОНI ОСОБЛИ-

ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА”.

2.35 “Володимир Ба-

18.00

Х/ф “ЩИТ I МЕЧ”, 2-4

с. 16.15 1-4 с.

Т/с “Джерело щастя”,

ПРЯМИЙ

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

АТАКА КЛОНIВ”.

9.00

21.00

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

ПОМСТА СИТХIВ”.

15.00,16.00,17.00,19.00 “Тери-

0.00

торiя позитиву” з С. Єгоровою.

Х/ф “РАЙОН 9”. (16+).

9.45

ВОЇ УВАГИ”. 21.20

Х/ф “ВЕЛИКИЙ СОЛ-

ДАТ”. (16+). 19.45

Х/ф “ШПИГУН ПО СУ-

СIДСТВУ”. 21.20

Х/ф “12 РАУНДIВ”.

(16+). 0.25

Х/ф “УСIМ ПОТРIБНА

КЕТ”. (18+). 2.15

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.25

“Облом.UA”.

5.00

Пряма трансляцiя з

Пiтсбурга (США). Fight Night 116. Люк Рокхолд проти Девiда Бранча.

1+1

Х/ф “ВIЧНИЙ ПО-

“РечДОК”.

Х/ф “ЩИТ I МЕЧ”, 1 с.

11.00

HTH 11.30

10.00

сов. Бiгун на довгi дистанцiї”.

Х/ф “МРIЯТИ НЕ

7”.

8.20

2+2 6.00

Байдикiвка.

Свiт он-лайн.

Т/с “Вiкно життя”.

11.45 Особливостi на-

“Правда життя. Про-

6.00

8.00

15.20

Дизель-шоу.

“Легенди бандитської

цiональної роботи.

На слуху.

лоснiжку”.

3.10

Факти.

7.37.30

15.00,19.00,3.00

(16+).

15.45,16.45,17.45,18.45,19.45,

4.40

3.20 Х/ф “ЧАРIВНИЙ ГОЛОС 8.25 9.25 ДЖЕЛЬСОМIНО”. 10.45

КАНАЛ УКРАЇНА

10.45,11.45,12.45,13.45,14.45,

Х/ф “ПОЛЮВАННЯ ЗА

6.00

19.30 “ТСН”.

6.55

“Грошi”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

10.00

23.15 “Свiтське жит-

тя”. 11.00

“Життя без обману”.

12.30

Х/ф “ДОГОРИ ДРИ-

ГОМ”. (12+). 16.30

21.15 “Вечiрнiй квар-

тал”.

ТIННЮ”.

18.30

“Розсмiши комiка”.

(16+).

20.15

“Українськi сенсацiї”.

0.55

0.15

4.15 “Вечiрнiй Київ”.

23.20

Х/ф “ТIНI В РАЮ”.

Т/с “Полiцiя Маямi”.

9

мельна дiлянка 25 соток. Цiна 15000у.о. тел.0507241302,0685280271. Продам або здам гараж в кооп. Прометей, хороший, великий, оглядова яма, світло, охорона, гарне місце розташування. Т. 050-659-12-03. Продам 2 кімн.квартиру,с.Щасливе, новобудова.84/40/12 м.кв.після будівельників. 46,000 у.о +комісія ріелтору. 0662029264. Господарі терміново продають 1-к.квартиру 2/5 цегляної багатоповерхівки 21,4/11,7/2,3 район "3 школи". Поряд зупинка, школа, дитячий садок, дитячий майданчик, озеро. Зручне, тихе місце для проживання! З меблями, холодильником, пральною машиною! Лічильники, завжди гаряча вода з газ.колонкою, ламінат, вбудована кухня, двоє вхідних дверей одна броньована 0939268986. Продаю капітальний гараж в кооперативі «Схід», зручне місце, поряд охорона, ціна договірна. Т. 063-851-21-11. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці, електрика, газ, по вулиці, чорнозем, вул. Лобановського ціна 21 тис у.о. Т. 0506591203. Продам земельну ділянку під забудову в хорошому тихому місці земля чорнозем.світло.та газ по вулиці .Вул.Лобановського ціна 21 тис.у.о. Т.0506591203. Продаю домоволодіння в с. Яворівка, Черкаська обл., Драбівський р-он, є газ, сарай, льох, криниця, 52 сотки землі. Екологічно чистий район, поруч озеро. моб. 0977798341. Продаю домоволодіння в с. Морозовка, Баришивській р-он, 53 км. від Києва, дороги асфальтовані в селі. Зупинка електрички Нова Троянда (Яготинський напрям). Хата, газ, криниця, льох, сарай, 25 соток землі, живописне місце, озеро. Моб. 0977798341. Здам житло тільки для будівельників-монтажників, гарні умови. с.Гора по 1,000 гр. Т. 099 372 0140. Здам 2 кімн. кв.с.Чубинське. новобудова. для сімейної пари без малих діток і тварин. Євроремонт, всі меблі і техніка. 6,000 гр.і 50 % ріелтору. .0964800715. 0634191255. 0508216455. Здам гараж в центрі 800 грн. Т. 099-120-25-35. Здам в оренду врем’янку, постійно або подобово. Т. 099-553-18-09. Зніму 1, або 2-х кімнатну квартиру. Т. 063-833-7017. Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 35 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-59383-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063594-48-70. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам або обміняю на 2-к. квартиру, дві суміжні ділянки (кутові), площею 20 соток із побудованим цокольним поверхом, в якому 2 гаражі, п’ять кімнат, в місті Борисполі. По вулиці асфальт, газ, електрика. Т. 068-121-02-75. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Здам врем’янку, с/в на вулиці, меблі, газ.плита, для 2 чол. - 2000 грн., для 3 чол. - 3000 грн. Кімната 1000-2000 грн. Т. 050-714-23-90.


10

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

ЗАБЕРУ ЗАЛИШКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (будь-яких). Т. 097-268-27-37, Микола.

Неділя , 17 вересня UA:Перший 6.00

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”. 6.30

9.25 Анонс дня.

6.35

7.25,7.45,8.15,22.50

20.00

“Подробицi”.

20.30

Т/с “Його любов”, 1-4

0.05

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА тел.: 067-408-28-64.

М/с “Пiп вiдкриває

свiт”.

КАНАЛ УКРАЇНА

Факти.

5.30

Т/с “Слiдчi”. (16+).

7.35

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

6.00

Байдикiвка.

11.30

13.00 “На трьох”.

6.30

Казка з татом.

7.40

Зоряний шлях.

13.35

Х/ф “МОРСЬКИЙ БIЙ”.

7.10

Це наше - це твоє.

Т/с “Жiночий лiкар 3”.

(16+).

7.15

Мультмiкс.

10.45

М/с “Дора i друзi. При-

8.35

Д/с “Скарби та смер-

14.50

Х/ф “В ОЧIКУВАННI

Т/с “Гранд-готель”.

17.00

16.00

2.30 Тенiс. Кубок Де-

i 2 с. (16+).

16.05

Дизель-шоу.

18.45

Факти тижня. 100 хви- годи в мiстi”.

лин з О. Соколовою.

ВЕСНИ”.

9.30

Т/с “Зимовий вальс”, 1 20.30 22.05

ЦЕ”.

Х/ф “ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО-

13.00

Трансляцiя з Пiтсбурга

Книга.ua.

3.30

Т/с “Черговий лiкар 3”.

23.30

Богатирськi iгри.

(12+).

0.10

Д/с “Мистецький пульс

10.00

“Орел i решка. Рай i

пекло”. 11.00

“Орел i решка. Пере-

3.00

Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 5.

Т/с “Морська полiцiя.

Провокатор.

ЛЯ”.

СТБ

3.15

5.05

Х/ф “КОХАННЯ НАДIЇ”.

Вiталька.

HTH

9.00

“Все буде смачно!”

4.30

11.00

“Караоке на Майдан”.

ТРОНIКА”.

4.40

5.55 Kids’ Time.

12.00

“МастерШеф 7”.

8.05

4.45

М/с “Губка Боб Квад-

19.00

“Слiдство ведуть екс-

рiуса Неглiнцева”. (16+).

Х/ф “ПРИГОДИ ЕЛЕК-

“Облом.UA”.

1+1 М/ф “Маша i ведмiдь”.

7.00

“Українськi сенсацiї”.

8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

“Лото-Забава”.

шуку”.

9.40

“Свiт навиворiт 9”.

15.55

“Склад злочину”.

10.55

12.00,13.00 Т/с “Сва-

“Один за всiх”.

ВОЇ УВАГИ”.

22.10

“Х-Фактор 8”.

13.10

Х/ф “ЗАГУБЛЕНI В

3.10

“ТСН”.

20.55

9.00

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

6.50

6.00

Земля”.

2.00

6.00

11.20

трасенси”.

ПРЯМИЙ

холд проти Девiда Бранча.

Т/с “Походеньки нота-

ратнi Штани”.

М/ф “Втеча з планети

9 тур ЧУ з футболу.

(США). Fight Night 116. Люк Рок-

Зона ночi.

10.35

9 тур ЧУ з футболу.

ПроФутбол.

23.00

“Готуємо разом”.

Х/ф “МОЛОДЯТА”.

“Зоря” - “Карпати”.

23.15

Реальна мiстика.

“Вдалий проект”.

16.50

21.25

2.00

8.00

Країна У.

Х/ф “НАЗАР СТОДО-

японськi смаколики”.

МЕХАНIКА ГАВРИЛОВА”.

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ 2”. (16+).

Казки У Кiно.

Т/с “Вибираючи долю”. Лос-Анджелес”. (16+).

8.45

14.55

1.45

21.50

Х/ф “КОХАНА ЖIНКА

Х/ф “ХОЛОДНЕ СЕР-

Танька i Володька.

1.30 Д/с “Вагасi -

6.25

Х/ф “МОРСЬКИЙ ПIХО-

ТИНЕЦЬ”. (16+).

22.20

22.00

їнськи.

“Вiн, Вона i телевiзор”.

13.10

19.40

(16+).

М/ф.

10.10

2.10

20.00

5.55

“Бандерлоги”.

ВIДПЛАТА”. (18+).

1.10 Новини.

Топ-модель по-укра-

8.00

“Чорноморець” - “Шахтар”.

Д/с “Супервiдчуття”.

“Час”.

ча.

19.15

21.30

НОВИЙ КАНАЛ

Люк Рокхолд проти Девiда Бран-

(16+).

21.00

3.00

Пряма трансляцiя з

Пiтсбурга (США). Fight Night 116.

18.00

Олегом Панютою.

Америки”.

6.00

0.35

Перша шпальта.

Т/с “Зимовий вальс”.

2+2

ЛОТА АРМIЯ”. (16+).

19.00

20.30

1.50 “Подробицi” -

5.50 Подiї тижня з

11.25

Комiк на мiльйон.

вiса. Iзраїль-Україна.

5.25

ТЕТ 5.30 Кориснi пiдказки.

(16+).

9.00

Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-51084-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6.

5.00

6.50

Смакота.

Одеси”.

вою.

Факти. День.

7.50

IНТЕР

“Мiсто S” з С. Єгоро-

12.45

9.50

Т/с “Таксi”.

“Золотий гусак”.

0.00

Сьогоднi.

Свiт он-лайн.

5.15

23.00

6.50

7.30

тельнi таємницi морiв”.

Продам хороший, якісний ел.зварювальний апарат на 220В, ТСБ-90, наш виробник Каховський зд електрозварювальних ап., в ньому є зарядне на 6 в для мотоцикла та 12 В для автомобіля, ціна 2500 грн. Т. 050-65-91-203. Продам 3 залізобетонні перемички БП-3.4 для перекриття воріт, гаража, торг. Розміри 11 см х 22 см х 340 см. Tел. після 18.00: 050-419-22-18. Продам електричний бетонний стовп, б/в, в хорошому стані, 2 тис. грн.. моб. 099-120-25-35. Продам: котел газовий, двохконтурний "Ferroli" С24., новий. дешево. Тел. 050-382-06-03. Продам сітку з кутником (секції). Ціна договірна. Телефон 096-396-98-05, 067-787-11-58. Продам котел твердопаливний (18 кВт), шланг кисневий Ø6 мм – 1 м – 11 гр. Лопата 60 гр. – 1 шт. Т. 097-122-47-30, 066-780-66-57. Продам слюсарний верстак 1370х640х840, двотумбовий. Кабель КГ 1/55 кв.мм (зварювальний). Т. 067-45-74-281.

Х/ф “ДЕВ’ЯТЬ ОЗНАК

ЗРАДИ”.

Х/ф “ВОНО”. (18+).

ICTV

с.

Погода. 6.40

1.15

Х/ф “У ЗОНI ОСОБЛИ-

Х/ф “П’ЯТЬ ХВИЛИН

СТРАХУ”. 14.50

“Легенди карного роз-

КОСМОСI”.

10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

13.00

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00

17.25

“Речдок”.

ти 3”.

АТАКА КЛОНIВ”.

“Територiя позитиву” з С. Єгоро-

19.00

Т/с “13”. (16+).

14.00

16.45 “Лiга смiху 3”.

16.00

вою.

22.45

Х/ф “МИСЛИВЦI ЗА

19.30

55.15 “ТСН-Тиждень”.

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

завантаження”.

ПОМСТА СИТХIВ”.

9.45

РОЗУМОМ”. (18+).

“Танцi з зiрками”.

Х/ф “ОЙ, МАТУСI!”

19.00

10.45,11.45,12.45,13.45,14.45,

21.00

12.00

0.45

23.20

Х/ф “НАЇЗНИЦI ТА ЯН-

14.00

Творчий вечiр Леонiда ПРОБУДЖЕННЯ СИЛИ”. (12+). 22.00

Агутiна. 16.30

Х/ф “Я ЙОГО ЗЛIПИ-

ЛА”. (16+). 18.30

“Крутiше за всiх”.

Х/ф “ЗОРЯНI ВIЙНИ:

Х/ф “IНШИЙ СВIТ:

15.45,16.45,17.45,18.45 “Репор- (16+). тер”. Новини. 2.15

ПРОБУДЖЕННЯ”. (18+).

20.00

23.45

21.00

(16+).

Х/ф “ЙОГАНУТI”.

22.00

Х/ф “ТIНI В РАЮ”.

“Таємницi кримiналь“Кисельов. Авторське”. ного свiту”. Творчий вечiр. 3.10 “РечДОК”. “Закрита зона”. 4.10 “Легенди бандитської

ГОЛИ”. 1.05

“Аргумент Кiно”.

2.00

“Свiтське життя”.

4.45

“Ескiмоска 2: Пригоди

в Арктицi”.


№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БОРИСПІЛЬЩИНИ! Перебуваючи в сучасному суспільстві, не так уже й важко опинитися в місці масового скупчення людей. Багато публіки часто збирається на паради і ходи, на концерти і виступи зірок естради, під час різних акцій і політичних виступів, в клубах, метро, на зупинках громадського транспорту. Небезпека натовпу не завжди відразу себе проявляє. Люди люблять зібратися разом, поштовхатися, покричати, поспівати пісні. Але не завжди весела, галаслива компанія або масове збіговисько має сприятливий настрій. Небезпека натовпу полягає в її спонтанності і силі впливу на кожного індивідуума окремо. Щоб повернутися з чергового заходу без забиттів або переломів, нагадуємо основні принципи поведінки масового скупчення людей і безпечної поведінки в натовпі.: ◘ Ніколи не йдіть проти руху людей. Тримайтесь ближче до краю, остерігайтесь поручнів, кутів і сходино. ◘ Якщо ви упустили якісь річ (сумку, картку та інш) не намагайтесь її підняти – це може коштувати вам життя. ◘ Не робіть активних дій у натовпі - не чіпайте руками, їх можуть зламати. Постарайтесь застебнути куртку, зігніть руки в ліктях, притисніть їх до корпусу і поступово вибирайтесь. ◘ Якщо ви впали, відразу закривайте голову руками, постарайтесь різко встати. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області

Бориспільський РВ ГУ ДСНС України нагадує:

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: - Перекладати, перекочувати з одного місця на інше; - Збирати і зберігати, нагрівати і ударяти; - Намагатися розряджати і розбирати; - Виготовляти різні предмети; - Використовувати заряди для розведення вогню і освітлення; - Приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь, чи річку; Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення, огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це місцеві органи ДСНС за телефоном 101, та МВС за телефоном 102.

11


12

№ 35 (592) 8 вересня 2017 р.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 592  

Газета "Ринок Бориспіль" № 592  

Profile for vera_88
Advertisement