__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Понеділок, 14 c ерпня 7.00 Факти. 7.45 19.20 Надзвичайнi но6.35 8.45,9.20,14.00 Повини з К. Стогнiєм. года. 8.45 Факти. Ранок. 6.40 М/с “Мандрiвники в 9.15 Надзвичайнi новини. часi”. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 7.30 Ранковий блок про10.10 Антизомбi. грам. 11.10 13.20 Х/ф “УБИВЧА 8.20 М/ф “Книга джунглiв”. 6.50 7.15,8.15 Ранок з ШВИДКIСТЬ”. (16+). 8.50 Д/с “Супервiдчуття”. Україною. 12.45 15.45 Факти. День. 9.30 Концерт симфонiчного 7.00 13.55 Х/ф “КУЛЯ В ЛОБ”. оркестру K&K Philharmoniker (Ав8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,1.3 (16+). стрiя). Kendlinger dirigent Straub 0 Сьогоднi. 16.10 Х/ф “НЕСТРИМНI 3”. (cимфонiчний оркестр та балет). 9.15 3.20 Зоряний шлях. (16+). 11.20 Т/с “Епоха честi”. 11.00 Т/с “Ляльки”. (12+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 13.00 15.00,18.30,21.00 14.45 Т/с “Буде свiтлим 20.20 Бiльше нiж правда. Новини. день”, 1 с. 21.25 Т/с “Сильнiше вогню”. 13.15 23.00 Перша шпаль15.30 Т/с “Буде свiтлим (16+). та. день”. 22.30 Х/ф “РАБОТОРГIВЛЯ”. 14.05 Т/с “Лiнiя захисту”. 19.45 2.20 “Говорить Украї- (16+). 15.35 Д/с “Бог в Америцi”. на”. 0.35 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). 16.40 Д/ф “Порятунок фер- 21.00 Т/с “Мiж любов’ю i не- 2.50 Провокатор. ми”. навистю”, 1 i 2 с. (16+). 17.35 М/с “Легенда про Бi23.30 Х/ф “ФОРСАЖ”. (16+). лоснiжку”. 5.20 Т/с “Черговий лiкар”. 5.25 16.00 “Все буде доб18.00 Вiкно до Америки. ре!” 18.45 21.30 Всесвiтнi iгри7.20 Х/ф “ОСIННIЙ ВАЛЬС”. 3.00 Зона ночi. 2017. Яскравi моменти. (16+). 5.00 18.00 Абзац. 19.00 Новини. Культура. 9.25 “Україна має талант! 7.40 Kids’ Time. 19.20 Д/с “Мистецький пульс 5.55 4”. 6.00 М/с “Сiмейка Крудс”. Америки”. 13.20 “Битва екстрасенсiв. М/с “Пригоди Кота у 19.55 Д/с “Орегонський пу- 6.50 Апокалiпсис”. чоботях”. тiвник”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 7.45 Х/ф “ЧОГО ХОЧУТЬ 20.30 Вересень. 18.40 1.00 “Слiдство ведуть ЖIНКИ”. 21.50 Т/с “Серце океану”. екстрасенси”. 10.10 Х/ф “СВЕКРУХА22.50 Д/с “Пiвденна Корея 20.35 22.35 “Хата на тата”. МОНСТР”. (16+). сьогоднi”. 12.00 Х/ф “ЗIЗНАННЯ”. 23.30 Чоловiчий клуб. (16+). 6.00 “Жертви радянської 14.30 Т/с “Не родись вродестради, ч. 1. Вадим Мулерман”. 6.00 М/ф. лива”. 7.00 14.05,18.00 “Алло, 6.20 13.30,22.40 “Слiдство 19.00 Хто зверху? лiкарю!” вели...” з Л. Каневським”. 21.00 Х/ф “ПАСТКА ДЛЯ 9.50 Життя в цифрi. 7.00 БАТЬКIВ”. 10.50 Завтра-сьогоднi. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 23.20 Х/ф “ДОМАШНIЙ 15.00 Євромакс. 7.10 8.10 “Ранок з IнтеАРЕШТ”. 15.40 “Жертви радянської ром”. 1.30 Х/ф “УЛЮБЛЕНЦI естради”, ч. 1. Вадим Мулерман. 9.20 12.25 Т/с “Секта”. АМЕРИКИ”. 16.50 “Жертви радянської (16+). естради”, ч. 2. Валерiй Ободзинсь15.15 “Чекай на мене”. кий. 5.15 Служба розшуку дiтей. 19.00 18.00 19.00,4.30 “СтосуВ гостях у Д. Гордона. 5.20 2.05 Дивитись усiм! ється кожного”. Лайма Вайкуле, ч. 1. 6.05 Громадянська оборо20.00 “Подробицi”. 20.15 Природа сьогоднi. 20.40 Т/с “Схiднi солодощi”. на. 21.30 Українець Михайло

UA:Перший

(12+). 0.25 Т/с “Серафима Прекрасна”. (16+). 3.20 “Вдалий проект”. 3.45 “Готуємо разом”. 5.15 “Подробицi” - “Час”.

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

ICTV

Поплавський у Варшавi. 22.00 4.50 DW-Вiзерунок дня. 22.15 Супервiдчуття. 22.50 Довiдник дикої природи. 1.10 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 2.50 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 3.55 “Свiтськi хронiки”. 4.20 “Кумири”. 4.30 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.05 “Джаз-коло”.

ТЕТ 6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.40 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.20 Мультмiкс. 10.30 Х/ф “ОСЛЯЧА ШКУРА”. 11.40 Х/ф “ЗОРЯНI ТАЛЯРИ”. 12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.50 19.55 Одного разу пiд Полтавою. 14.55 Одного разу в Одесi. 15.20 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.55 3.30 Вiталька. 17.50 22.00,2.40 Країна У. 18.50 Казки У Кiно. 20.55 Танька i Володька. 23.00 Панянка-селянка. 0.00 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 1.50 Казки У.

HTH 4.20 Х/ф “ОЧIКУЮЧИ ВАНТАЖ НА РЕЙДI ФУЧЖОУ БIЛЯ ПАГОДИ”. 6.20 Т/с “Охоронець 3”. (16+). 9.30 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. (16+). 11.50 “Страх у твоєму домi”. 13.35 15.05,21.30 Т/с “Елементарно”. (16+). 14.45 19.00,23.15,2.45 “Свiдок”. 15.30 Т/с “Розвiдники”. (16+). 23.45 Т/с “Кримiналiст”.

(16+). 1.55 (16+). 3.15 3.20 3.50 Одеси”

Т/с “Полiцiя Маямi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитської

2+2 6.00 М/ф. 8.00 10.25 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.15 “Спецкор”. 11.30 Х/ф “ДЖЕК ГАНТЕР. В ПОШУКАХ СКАРБIВ УГАРIТА”. (16+). 13.20 Х/ф “ДЖЕК ГАНТЕР. ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦI ЕХНАТОНА”. (16+). 15.15 Х/ф “ДЖЕК ГАНТЕР. НЕБЕСНА ЗIРКА”. (16+). 17.15 19.25 “Загублений свiт”. 18.40 “ДжеДАI”. 19.05 “Бандерлоги”. 20.25 Т/с “Ментiвськi вiйни. Одеса”. (16+). 21.25 Х/ф “ПОВСТАННЯ ПЛАНЕТИ МАВП”. (16+). 23.25 Х/ф “ДИНОКРОК ПРОТИ ДИНОЗАВРАА”. (18+). 1.10 “Територiя обману”. 2.10 Х/ф “ЯРОСЛАВ МУДРИЙ”. 3.20 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10 Снiданок з “1+1”. 9.10 “Чотири весiлля”. 10.45 “Мiняю жiнку 4”. 12.00 Х/ф “IНША ЖIНКА”. (16+). 15.50 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.15 21.15,22.10 Т/с “Центральна лiкарня”. (16+). 23.10 1.20 Х/ф “НА ГРЕБЕНI”. (16+). 5.20 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.


Б7

3

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Вівторок , 15 серпня UA:Перший 6.35

М/с “Мандрiвники в

часi”. 7.30

“Подробицi”.

стi.

0.25

Т/с “Серафима Пре-

8.45

8.45,9.20,14.00 Пого- красна”. (16+).

да. 6.40

20.00

9.15

“Вдалий проект”.

вини з К. Стогнiєм.

21.20

“Готуємо разом”.

10.05

Бiльше нiж правда.

1.10

5.10

“Подробицi” - “Час”.

11.00

13.20 Х/ф “ВЕЛИКА

ток”. (18+).

КАНАЛ УКРАЇНА

СПРАВА”. (16+).

2.15

12.45

15.45 Факти. День.

нi”. (18+).

13.30

Т/с “Танцi марiонеток”. 3.50

8.20

М/ф “Книга джунглiв”.

6.10

8.50

Д/с “Порятунок фер-

лiкар”.

(16+).

7.00

15.20

9.25

Анонс дня.

9.30

Т/с “Гранд-готель”.

12.05

Т/с “Епоха честi”.

13.00

15.00,18.30,21.00

Новини.

12.50 Т/с “Черговий

“Випадковий свiдок”.

3.20

“РечДОК”.

4.20

“Легенди бандитської

Одеси”.

“Джаз-коло”.

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.5 ла”. (16+). 0 Сьогоднi. 17.40 21.25 Т/с “Сильнiше 7.15 8.15 Ранок з Украївогню”. (16+).

6.00

М/ф.

6.00

Байдикiвка.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

ною.

Казка з татом.

левiзор”.

ТЕТ

18.45

21.05 Факти. Вечiр.

6.30

9.15

Зоряний шлях.

22.25

Х/ф “КРИЖАНI СОЛ-

6.50

4.40 Реальна мiстика.

ДАТИ”. (16+).

Т/с “Лiнiя захисту”.

14.45

15.20 16.40

10.55

19.05 “Бандерлоги”.

10.30

Х/ф “БIЛОСНIЖКА”.

11.15

17.15,23.25 “Загубле-

Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ I ГРЕ-

ний свiт”.

19.45

“Говорить Україна”.

Провокатор.

11.40

21.00

Т/с “Мiж любов’ю i не-

СТБ

ТЕЛЬ”.

17.35

М/с “Легенда про Бi-

23.30

Т/с “Закон i порядок:

6.40

спецiальний корпус”. (16+).

ре!”

2.00

8.40

2017. Яскравi моменти.

Х/ф “ФОРСАЖ”. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

Новини. Культура.

Д/с “Мистецький пульс 3.10 4.45 Америки”. 19.55 Д/с “Орегонський пу- 5.35 19.20

16.00 “Все буде доб-

12.50

12.50

“Україна має талант! 0.55 “Мiстичнi iсторiї

13.05 Повне перевтiлення.

15.15 Х/ф “ПОВСТАННЯ 19.55 Одного разу пiд ПЛАНЕТИ МАВП”. (16+).

Полтавою. 14.55

Одного разу в Одесi.

15.20

Т/с “Домашнiй арешт”.

Зона ночi.

5” з Павлом Костiциним”.

15.55

3.30 Вiталька.

18.00 Абзац.

13.45

17.50

22.00,2.40 Країна У.

“Битва екстрасенсiв.

Х/ф “У ПОШУКАХ БУР-

ШТИНОВОЇ КIМНАТИ”. (16+).

Дiм за тиждень. 13.50

4”.

18.15 “Спецкор”.

Мультмiкс.

Д/ф “Порятунок фер-

навистю”, 3 i 4 с. (16+).

18.40 “ДжеДАI”.

7.20

Фольк-music.

Хто в домi хазяїн?

5.40 Кориснi пiдказки. 10.00 10.30

Це наше - це твоє.

Х/ф “РАБОТОРГIВЛЯ”.

2.40

2+2

7.10

15.30 Т/с “Жiночий лi- 0.30 кар 2”. (16+). (16+).

17.15

19.00

3.10

“Кумири”.

14.05

21.30 Всесвiтнi iгри-

“Свiтськi хронiки”.

Т/с “Полiцiя Маямi”.

5.05

10.50

лоснiжку”.

Т/с “Життя на верши-

Т/с “Кримiналiст”.

4.15

23.00 Вересень.

ми”.

4.25 “Вiдлуння”. 1.55 Т/с “Нiч чорних крава- (16+).

Т/с “Болота”. (16+).

16.10 Т/с “Чужi кри-

13.15

18.45

В гостях у Д. Гордона. 23.45 19.20 Надзвичайнi но- Лайма Вайкуле, ч. 2. (16+).

3.50

грам.

ми”.

19.00

3.10

Ранковий блок про-

15.40

природи. Факти. Ранок.

19.25

20.25 Т/с “Ментiвськi

вiйни. Одеса”. (16+). 21.25

Х/ф “ВIЙНА БОГIВ”.

(16+).

6.55 Kids’ Time.

Апокалiпсис”.

18.50

Казки У Кiно.

0.25

“Територiя обману”.

тiвник”.

5.40

М/с “Сiмейка Крудс”.

18.00

22.00 “Вiкна-Новини”.

20.55

Танька i Володька.

2.25

Х/ф “ЯРОСЛАВ МУД-

20.30

Нашi грошi.

6.00

М/с “Пригоди Кота у

18.40

0.00 “Слiдство ведуть

РИЙ”.

21.50

Т/с “Серце океану”.

чоботях”.

22.50

Д/с “Пiвденна Корея

7.00

сьогоднi”.

10.45

23.30

няня”.

Чоловiчий клуб.

IНТЕР

14.30

М/ф.

6.20

13.30,22.40 “Слiдство 21.00

19.00

вели...” з Л. Каневським”.

ТО”.

7.00

22.45

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

КИ”. (16+).

7.10

0.15

ром”. 9.20

Панянка-селянка.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

Т/с “Щасливi разом”.

20.35

22.45 “Вагiтна у 16”.

вачка вампiрiв”. (16+).

Т/с “Моя прекрасна

23.10

“Доньки-матерi”.

1.50

Казки У.

6.00

“Жертви радянської

5.05

Х/ф “САМОТНЯ ЖIНКА 6.45

10.10 “Давай одружи-

HTH

Хто зверху?

естради”, ч. 2. Валерiй Ободзинсь- БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ”.

Х/ф “ЧЕРГОВИЙ ТА-

кий. 7.00

Х/ф “ВАЖКI ПIДЛIТ-

рунок дня.

Х/ф “ПАСТКА ДЛЯ

лiкарю!”

7.10

БАТЬКIВ”.

ICTV

мося”.

ТОНIС

Т/с “Не родись врод-

лива”.

6.00

8.10 “Ранок з Iнте-

23.00

екстрасенси”.

6.25 22.00,4.55 DW-Вiзе-

Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ

ВИПАДАЄ”. 7.55

14.00,18.00 “Алло,

8.30

Ранковий “Свiдок”.

9.55

“Будьте здоровi!”

10.30

17.25 Т/с “Детекти-

10.50

“Моднi iсторiї з Окса-

ви”. (16+).

ною Новицькою”.

12.00

“Страх у твоєму домi”. 15.05,45

4.35

Факти.

15.00

“Соцiальний статус”.

13.45

4.55

2.05 Дивитись усiм!

15.40

20.10 Природа сьо-

15.05,21.30 Т/с “Елементарно”.

16.45

“Речдок”.

5.30

20.20 Громадянська

годнi.

18.00

19.00,4.25 “Стосу-

оборона.

12.25,20.40 Т/с

ється кожного”.

6.30

Ранок у великому мi-

“Облом.UA”.

6.00

7.00,8.00,9.00,19.30

1+1 “ТСН”.

(16+).

16.35

22.20 Супервiдчуття.

14.45

17.00

22.55 Довiдник дикої

“Свiдок”.

19.00,23.15,2.40

7.10,8.10 Снiданок з

“1+1”. 9.10

“Чотири весiлля”.

10.35

11.50 “Мiняю жiнку

9.00,19.30 Т/с “Кула- 4”. гiн та партнери”. (16+). 13.05

“Схiднi солодощi”. (12+).

11.00

3.40

14.05,15.05,20.15,21.15,22.10 Т/с “Центральна лiкарня”. (16+). 16.05

Т/с “Величне столiття.

Роксолана”. 23.10

1.10 Х/ф “НЕБЕЗПЕЧ-

НI СНИ”. (16+). 5.05 в Арктицi”.

“Ескiмоска 2: Пригоди


№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 16 серпня UA:Перший 6.35 8.45,9.20,14.00,16.15 Погода. 6.40

М/с “Мандрiвники в

часi”. 7.30

Ранковий блок про-

грам. 8.20

М/ф “Книга джунглiв”.

8.50

Д/с “Порятунок фер-

18.00

19.00,4.25 “Стосу-

оборона.

20.00

“Подробицi”.

6.30

0.25

Т/с “Серафима Пре-

стi.

10.05 Громадянська Ранок у великому мi-

14.45

годнi. 22.20 Супервiдчуття.

“Свiдок”.

17.00

22.50 Довiдник дикої

15.40

Т/с “Болота”. (16+).

23.45

Т/с “Удар у вiдповiдь

природи.

8.45

Факти. Ранок.

3.10

“Вдалий проект”.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- Леонiд Парфьонов, ч. 1.

3.50

“Готуємо разом”.

вини з К. Стогнiєм.

21.30

4.50 Глобал-3000.

(16+).

5.10

“Подробицi” - “Час”.

11.05

3.00

КАНАЛ УКРАЇНА 12.50,5.20 Т/с “Чер-

13.20 Х/ф “КРИЖАНI

19.00,23.15,2.30

16.35

красна”. (16+).

6.10

ми”.

5.30

ється кожного”.

19.00

В гостях у Д. Гордона. 4”. (16+). 1.45

23.50

“Натхнення”.

СОЛДАТИ”. (16+).

1.15

Т/с “Нiч чорних крава- 3.15

12.45

15.45 Факти. День.

ток”. (18+).

13.30

16.10 Т/с “Чужi кри-

2.55

3.45 Т/с “Життя на верши-

Т/с “Полiцiя Маямi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитської

Одеси”.

9.25

Анонс дня.

говий лiкар”.

ла”. (16+).

9.30

Т/с “Гранд-готель”.

7.00

21.25 Т/с “Сильнiше

4.00

“Свiтськi хронiки”.

11.15

17.45

Т/с “Епоха честi”.

6.00

М/ф.

15.00,18.30,21.00

4.25

“Кумири”.

13.00

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.4 вогню”. (16+). 0 Сьогоднi. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.15 8.15 Ранок з Украї20.20 Секретний фронт.

5.30

“Джаз-коло”.

8.00

12.15 “Вiн, Вона i те-

Новини. 13.15

23.00 Нашi грошi.

14.05

Т/с “Лiнiя захисту”.

9.15

3.30 Зоряний шлях.

(18+).

15.20

Свiтло.

10.50

4.30 Реальна мiстика.

16.40

1.05

Д/ф “Порятунок фер-

14.45

ми”.

ною.

22.30

15.30 Т/с “Жiночий лi- (16+). кар 2”. (16+). 3.20

17.15

Хочу бути.

19.45

“Говорить Україна”.

17.35

М/с “Легенда про Бi-

21.00

Т/с “Мiж любов’ю i не-

лоснiжку”. 18.45

21.30 Всесвiтнi iгри-

2017. Яскравi моменти. 19.00

Новини. Культура.

19.20

Д/с “Мистецький пульс

Америки”. 19.55

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”.

навистю”, 5 i 6 с. (16+).

6.55

23.30

ре!”

Т/с “Закон i порядок:

нi”. (18+).

ТЕТ

Х/ф “8 МIЛIМЕТРIВ”. 6.00 Х/ф “ВЕЛИКА СПРАВА”. 6.30 6.50

10.00

18.40 “ДжеДАI”.

10.30

18.15 “Спецкор”.

Казка з татом.

10.55

19.05 “Бандерлоги”.

5.40 Кориснi пiдказки. 11.15

Провокатор.

7.10

Це наше - це твоє.

ний свiт”.

СТБ

7.20

Мультмiкс.

12.50

10.30

Х/ф “КIТ У ЧОБОТЯХ”.

ЗЕМЕЛЛЯ”.

11.40

Х/ф “ОСЛЯЧА ШКУРА”. 14.50

12.50

Повне перевтiлення.

16.00 “Все буде доб-

8.50

“Все буде смачно!”

Дiм за тиждень.

НОВИЙ КАНАЛ

9.45

“Україна має талант!

13.50

3”.

Зона ночi.

12.10

4.45

18.00 Абзац.

5.35

Полтавою. 1.05 “Мiстичнi iсторiї

21.25

Х/ф “НЕКЕРОВАНИЙ”.

0.20

Д/ф “Помста природи”.

Т/с “Домашнiй арешт”. 2.20

6.55 Kids’ Time.

14.00

15.55

3.30 Вiталька.

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.25

“Облом.UA”.

7.00,8.00,9.00,19.30

“Битва екстрасенсiв.

М/с “Сiмейка Крудс”.

Апокалiпсис”.

17.50

22.00,2.40 Країна У.

6.00

М/с “Пригоди Кота у

18.00

22.00 “Вiкна-Новини”.

18.50

Казки У Кiно.

22.40

Мегалот.

чоботях”.

18.40

“Слiдство ведуть екс-

20.55

Танька i Володька.

22.50

Д/с “Пiвденна Корея

7.00

Т/с “Щасливi разом”.

трасенси”.

10.45

Т/с “Моя прекрасна

20.35

6.00

няня”.

22.35 “Кохана, ми

вбиваємо дiтей”. Т/с “Не родись врод-

ТОНIС

лива”.

23.00

Панянка-селянка.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

“ТСН”.

вачка вампiрiв”. (16+).

6.45

1.50

“1+1”.

Казки У.

HTH

“Чотири весiлля”.

10.30

11.45 “Мiняю жiнку

13.30,22.40 “Слiдство 21.00

Х/ф “ТЕРНЕР I ХУЧ”.

довжиною в життя”.

5.05

Х/ф “ДОБРI НАМIРИ”.

4”.

вели...” з Л. Каневським”.

23.00

Х/ф “ЧЕРГОВИЙ ТА-

6.50

6.25

Х/ф “КОХАНА ЖIНКА

13.00

7.00

ТО”.

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

0.45

7.10

АРЕШТ”.

6.20

8.10 “Ранок з Iнте-

2.50

ром”. 9.20

10.10 “Давай одружи4.20

22.00,5.20 DW-Вiзе-

МЕХАНIКА ГАВРИЛОВА”.

рунок дня. Х/ф “ДОМАШНIЙ

7.00

14.00,18.00 “Алло,

лiкарю!” Служба розшуку дiтей. 9.45

ICTV

мося”.

“Тарапунька. Аншлаг

4.35 “Цивiлiзацiя In-

cognita”. 10.45

“Зимою i лiтом манд-

7.55

14.00,15.00,20.15,21.15,22.10

9.00,19.30 Т/с “Кула- Т/с “Центральна лiкарня”. (16+).

гiн та партнери”. (16+).

16.00

8.30

Ранковий “Свiдок”.

Роксолана”.

10.30

17.25 Т/с “Детекти-

23.10

ви”. (16+).

Служба розшуку дiтей. руємо свiтом”. Студiя Вашингтон. 15.00 “Вiдлуння”.

12.00

“Страх у твоєму домi”.

4.25

13.45

15.05,21.30 Т/с “Еле- 4.45

16.45

4.30

Факти.

ментарно”. (16+).

4.50

2.40 Дивитись усiм!

12.25,20.40 Т/с “Речдок”.

15.40

20.15 Природа сьо-

Т/с “Величне столiття. 1.00 Х/ф “СУДОВЕ ОБ-

ВИНУВАЧЕННЯ КЕЙСI ЕНТОНI”.

“Схiднi солодощi”. (12+).

11.00

7.10,8.10 Снiданок з

9.10

6.00

19.00

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

1+1 6.00

Хто зверху?

М/ф.

20.25 Т/с “Ментiвськi

15.20

5.40

IНТЕР

19.25

5” з Павлом Костiциним”.

Т/с “Серце океану”.

14.30

Х/ф “У ПОШУКАХ

СКАРБIВ НIБЕЛУНГIВ”. (16+).

Одного разу в Одесi.

Слiдство.Iнфо.

Чоловiчий клуб.

Х/ф “ДРАКОНИ I ПIД-

14.55

21.50

23.30

17.15,23.20 “Загубле-

19.55 Одного разу пiд вiйни. Одеса”. (16+).

20.30

сьогоднi”.

левiзор”.

Байдикiвка.

спецiальний корпус”. (16+).

2.55

2+2

(16+). в Арктицi”.

“Ескiмоска 2: Пригоди


№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

5

ГОРОСКОП на 14.08 — 20.08 ОВЕН (21.03-20.04). Цей тиждень сприятиме дiловiй активностi, реалiзацiям нових iдей i планiв. Останнi бажано ще раз проаналiзувати, звернути увагу на недолiки i усунути їх.

Четвер , 17 серпня UA:Перший 6.35 8.45,9.20,14.00,16.15 Погода. 6.40

М/с “Мандрiвники в

Факти. Ранок.

9.15

19.20 Надзвичайнi но- 21.30

3.10

“Вдалий проект”.

вини з К. Стогнiєм.

1.10

3.50

“Готуємо разом”.

9.55

Секретний фронт.

ток”. (18+).

5.15

“Подробицi” - “Час”.

10.55

13.20 Х/ф “48 ГО-

2.20

часi”. 7.30

Т/с “Серафима Пре-

КАНАЛ УКРАЇНА

Ранковий блок про6.10

грам.

21.05

8.45

красна”. (16+).

0.25

12.50,5.20 Т/с “Чер-

“Цивiлiзацiя Incognita”. 4”. (16+). 4.50 “Вiдлуння”. 1.45 Т/с “Нiч чорних крава- (16+). Т/с “Життя на верши-

ДИН”. (16+).

нi”. (18+).

12.45

15.45 Факти. День.

4.00

“Свiтськi хронiки”.

13.30

16.10 Т/с “Чужi кри-

4.25

“Моднi iсторiї з Окса-

Т/с “Полiцiя Маямi”.

3.00

“Випадковий свiдок”.

3.15

“РечДОК”.

3.45

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2

8.20

М/ф “Книга джунглiв”.

говий лiкар”.

ла”. (16+).

8.50

Д/с “Порятунок фер-

7.00

17.40

9.30

Т/с “Гранд-готель”.

11.15

Т/с “Епоха честi”.

6.00

Байдикiвка.

левiзор”.

13.00

15.00,18.30,21.00

8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.4 вогню”. (16+). 0 Сьогоднi. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.15 8.15 Ранок з Украї20.20 Iнсайдер. ною.

Казка з татом.

10.00

18.40 “ДжеДАI”. 18.15 “Спецкор”.

7.10

5.40 Кориснi пiдказки. 10.30 10.55 Це наше - це твоє.

7.20

Мультмiкс.

11.15

10.30

Х/ф “СПЛЯЧА КРАСУ-

свiт”.

ми”.

Новини.

9.15

3.30 Зоряний шлях. 4.30 Реальна мiстика.

Х/ф “АРЕНА”. (18+).

6.30

Х/ф “8 МIЛIМЕТРIВ”.

6.50

10.50

14.05

Т/с “Лiнiя захисту”.

14.45

15.20

Надвечiр’я. Долi.

(18+). 15.30 Т/с “Жiночий лi- 3.25 кар 2”. (16+).

16.40

Д/ф “Порятунок фер-

19.45

“Говорить Україна”.

21.00

Т/с “Мiж любов’ю i не- 7.05

17.15

Школа Мерi Поппiнс.

навистю”. (16+).

ре!”

17.35

М/с “Легенда про Бi-

23.30

9.05

лоснiжку”. 18.45

спецiальний корпус”. (16+). 21.30 Всесвiтнi iгри-

2017. Яскравi моменти. Новини. Культура.

19.20 Америки”.

Д/с “Мистецький пульс 4.45 5.35

19.55

Д/с “Орегонський пу-

тiвник”. 20.30

“Схеми” з Н. Седлець-

0.50 “Мiстичнi iсторiї

Т/с “Одинак”. (16+).

12.50

Повне перевтiлення.

19.25

20.25 Т/с “Ментiвськi

Дiм за тиждень. 19.55 Одного разу пiд

14.55

Одного разу в Одесi.

15.20

Т/с “Домашнiй арешт”. 3.30 Вiталька.

Полтавою.

“Флойд Мейвезер та

Конор МакГрегор. Перед двобоєм”. 22.25

Трансляцiя матчу Лiги

15.55

18.00

22.00 “Вiкна-Новини”.

17.50

22.00,2.40 Країна У.

5.40

М/с “Сiмейка Крудс”.

18.40

“Слiдство ведуть екс-

18.50

Казки У Кiно.

0.25

“Територiя обману”.

6.00

М/с “Пригоди Кота у

трасенси”.

20.55

Танька i Володька.

2.25

Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО

23.00

Панянка-селянка.

КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”.

0.00

Т/с “Баффi - винищу-

3.35

“Облом.UA”.

6.00

7.00,8.00,9.00,19.30

чоботях”.

20.35

23.30

Чоловiчий клуб.

няня”. 14.30

Т/с “Не родись врод-

М/ф.

6.20

13.30,22.40 “Слiдство 21.00

19.00

свого тiла 3”.

ТОНIС 6.00

Хто зверху?

6.50

Х/ф “ДВОЄ: Я I МОЯ

рунок дня.

1.50

“Родiон Нахапетов: вiд

7.00

22.00,5.20 DW-Вiзе-

4.35

6.45 Х/ф “БЕЗ СТРОКУ ДАВ- “1+1”.

ТIНЬ”.

7.00

23.00

Х/ф “ТЕРНЕР I ХУЧ”.

лiкарю!”

8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

1.00

Х/ф “ШТУЧНИЙ РО-

9.50

“Ландшафтнi iгри”.

гiн та партнери”. (16+).

7.10

ЗУМ”.

10.40

“Зимою i лiтом манд-

ром”.

ICTV

10.10 “Давай одружи-

НИНИ”. 9.00,19.30 Т/с “Кула-

8.30

Ранковий “Свiдок”.

руємо свiтом”.

10.30

17.25 Т/с “Детекти-

15.00

“Соцiальний статус”.

ви”. (16+).

мося”.

4.20

Студiя Вашингтон.

15.40

20.05 Природа сьо-

12.00

11.00

4.25

Факти.

годнi.

“Схiднi солодощi”. (12+).

4.45

2.40 Дивитись усiм!

16.30

22.25 Супервiдчуття.

ментарно”. (16+).

16.45

“Речдок”.

5.35

Громадянська оборо-

17.00

22.55 Довiдник дикої

18.00

19.00,4.30 “Стосу-

на.

ється кожного”.

6.30

20.00

стi.

13.45

природи. Ранок у великому мi-

ДРУЗІ! Створюємо вокально-інструментальний ансамбль української пісні на базі Бориспільського будинку культури. ПОТРІБНІ: - соло-гітарист; - бас-гітарист; - клавішник. Художній керівник Вадим Шапошніков, адміністратор Володимир Синявський. Тел.: 093-677-51-27

19.00

14.45

“Страх у твоєму домi”.

Леонiд Парфьонов, ч. 2.

23.45

7.10,8.10 Снiданок з

9.10

“Чотири весiлля”.

10.35

19.00,23.15,2.30

РАК (22.06-22.07). Намагайтеся пiднятися над суєтою. Це дозволить максимально використовувати наданi вам шанси i можливостi. На роботi ви можете потоваришувати з людиною, яку ранiше близько не знали. ЛЕВ (23.07-23.08). Цього тижня у вас з`являться можливостi для кар`єрного зростання. Може трапитися велике iнформацiйне навантаження. Обережнiше з новими спокусливими проектами - вони можуть вас вiдвернути вiд шляху iстинного.

11.50 “Мiняю жiнку

ДIВА (24.08-23.09). Перша половина тижня може пройти дуже спокiйно. Пристойну кiлькiсть часу займатимуть фiнансовi питання: зокрема, наприклад, все те, що пов`язане з кредитами. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Тиждень насичений враженнями i повний подiями. Намагайтеся використовувати свою конфлiктнiсть для рiзких, але своєчасних i необхiдних зараз дiй. Цього тижня все горить у вас в руках.

4”. 13.10 14.10,15.10,20.15,21.15,22.10 Т/с “Центральна лiкарня”. (16+).

Т/с “Величне столiття. 15.05,21.30 Т/с “Еле- 16.10 Роксолана”. 23.10

1.10 Х/ф “МАРТА,

МАРСI МЕЙ, МАРЛЕН”. (16+).

“Свiдок”. В гостях у Д. Гордона. 15.40

“ТСН”.

Х/ф “ЗАХАР БЕРКУТ”.

вели...” з Л. Каневським”.

7.55

1+1

Казки У.

HTH 6.10

14.00,18.00 “Алло,

(Португалiя) - Динамо (Київ).

вачка вампiрiв”. (16+).

П’ятихаток до Голiвуду”.

лива”.

6.00

22.35 “Я соромлюсь

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Цього тижня на вашi плечi ляже мiсiя миротворця: на роботi, серед близьких i друзiв. У понедiлок прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї: можливо, саме вона пiдкаже вам, як дiяти далi.

Європи УЄФА. Плей-оф. Марiтiму

Апокалiпсис”.

Т/с “Моя прекрасна

“Подробицi”.

21.25

6.55 Kids’ Time.

Т/с “Щасливi разом”.

12.25,20.40 Т/с

вiйни. Одеса”. (16+).

18.00 Абзац.

10.45

9.20

17.15 “Загублений Х/ф “НЕКЕРОВАНИЙ”.

13.35

7.00

8.10 “Ранок з Iнте-

19.05 “Бандерлоги”.

15.25

5” з Павлом Костiциним”. “Битва екстрасенсiв.

12.15 “Вiн, Вона i те-

13.30

13.50

3”.

М/ф.

8.00

Х/ф “БIЛОСНIЖКА”.

Зона ночi.

Т/с “Серце океану”.

IНТЕР

“Україна має талант!

6.00

11.40

НЯ”.

НОВИЙ КАНАЛ

21.50

кою.

СТБ 16.00 “Все буде доб-

11.45

2.55

19.00

Провокатор.

“Джаз-коло”.

ТЕТ

0.35

23.00 Слiдство.Iнфо.

Т/с “Закон i порядок:

5.35

22.30

13.15

ми”.

ною Новицькою”. 21.25 Т/с “Сильнiше

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Цього тижня закiнчується перiод труднощiв i стресiв: вже до його середини повинно наступити помiтне потеплiння у ваших вiдносинах з Фортуною. Є шанс отримати схвалення давно задуманої вами iдеї i дозвiл на її реалiзацiю.

Т/с “Болота”. (16+).

5.00

Т/с “Удар у вiдповiдь

в Арктицi”.

“Ескiмоска 2: Пригоди

СКОРПIОН (24.10-22.11). У понедiлок змагання з раптовими конкурентами може поглинути всi вашi думки: спробуйте вчасно зупинитися, тодi у вас з`являться всi шанси на успiх. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Цього тижня не варто чекати яких-небудь серйозних змiн. Амбiцiї сприятимуть полiпшенню фiнансового становища i закрiпленню успiхiв в професiйнiй дiяльностi. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Настає хороший час для творчих проектiв, тому вам знадобляться такi якостi, як iнiцiативнiсть i рiшучiсть. У вiвторок з`явиться можливiсть виходу на вищий професiйний рiвень з хорошими кар`єрними перспективами. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Вiрогiдний успiх в професiйнiй сферi. Тiльки спробуйте не будувати грандiозних планiв на цей тиждень - вони можуть не здiйснитися. РИБИ (20.02-20.03). Наступає сприятливий тиждень для творчої реалiзацiї i пошуку однодумцiв. Ваша комунiкабельнiсть дозволить змiнити ситуацiю на краще, оскiльки новi зв`язки i знайомства позитивно вплинуть на матерiальне становище.


6

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

КВАРТЕТ БРАТІВ-АВІАКОНСТРУКТОРІВ Довідкові енциклопедичні видання радянської доби подають інформацію про авіаторів — американських братів Райт, німця Отто Лілієнталя, француза Луї Блеріо, які були конструкторами літаків і пілотами, самі випробували апарати власної конструкції і злітали в повітря ще наприкінці XIX і в першому десятиріччі ХХ століття. А про чотирьох українських авіаконструкторів Андрія, Івана, Євгена і Григорія Касяненків в довідниках — ні слова. Їхнє життя обірвалося в роки великого терору не з власної волі. Їх розстріляли сталінські опричники. Про репресованих подавати інформацію було справою небезпечною. Лише в незалежній Україні про них з’явилися публікації в пресі. А в інтернеті висловлюється непевність, звідки вони родом: з Іванкова Переяславського повіту (нині Бориспільського району) чи з Іванкова — райцентру на Поліссі? Черкаський краєзнавець В. Б. Страшевич у розмові з автором цих рядків доводить, що вони народилися в Черкасах. Насправді брати народилися в селі Іванків Бориспільського району. У метричній книзі Преображенської церкви Іванкова за 1889 рік записано, що в козака Івана Миколайовича й Анастасії Федорівни Касяненків народився син Євген, обряд хрещення якого здійснив священик Леонтій Калиновський. Про родинні корені братів в Іванкові свідчить урочище Касянівщина. Старі люди пам’ятають, що земля Івана Касяненка була поряд з урочищем Нечаївщина. А його родина жила на початку села. Правда, і до сьогодні залишається таємницею, чому господар продав свою землю і поїхав до Черкас. Він був заможною людиною. Кажуть, що в Черкасах одержав право на видання газети «Кур’єр Придніпров’я». Але газета не вийшла, бо батько вирішив вкладати гроші синам на навчання та конструкції літаків. За рангом старшинства першим із братів був Андрій, який народився у 1886 році, за ним Іван (1887), Євген (1889) і Григорій (1891). Чотири брати закінчили черкаську гімназію, а потім продовжили навчання в Київському політехнічному інституті. Вони стояли біля витоків української авіації й українського літакобудування. На початку ХХ століття працювали поруч з відомими пізніше авіаконструкторами Г. М. Адлером, Д. П. Григоровичем, О. Д. Карпекою, О. С. Кудашовим, І. І. Сікорським. За свої кошти будували різні типи літаків. А випробовували літальні апарати самі конструктори і відважний льотчик П. М. Нестеров. Іноді братів називають черкащанами, бо саме в Черкасах вони здійснювали пробні польоти в повітря. Доречно нагадати такий факт: американські брати Райт у грудні 1903 р. здійснили перший у світі успішний політ протягом 59 секунд.

Серед чотирьох братів Касяненків найбільше марив авіацією Євген. Він знав, що для конструювання літаків потрібні кошти. Тому, будучи 12-річний юнаком, у 1900 році, за три роки до польоту братів Райт, у газеті «Киевлянин» надрукував оголошення: «1000 крб. шукаю для побудови аероплана власної конструкції. Той, хто позичить, матиме добрий зиск. Є. Касяненко». Тоді мало хто повірив у цю дитячу наївність, але до своєї мрії брати йшли 10 років. 31 серпня 1910 р. о 6.45 вечора Євген Касяненко провів випробування біплана власної конструкції. Літак пробіг 40 метрів і плавно відокремився від землі, піднявшись на висоту 3 метри. Апарат протримався в повітрі 4 секунди. Фахівці пояснюють короткочасність польоту тим, що пілот, виправляючи крен, ненароком повернув кермо вбік, що збільшило кут нахилу літака. Щоб зберегти апарат, він змушений сісти миттєво на землю. Таким був перший «підскок» у повітря. На базі 15-сильного двигуна наступного року брати видали «на-гора» видозмінений літак «Касяненко № 1 біс». Але на випробуваннях він не показав переваг над першою моделлю, що спонукало конструкторський квартет до нових творчих пошуків. Їхня заповзятливість і творча енергія швидко окриляла нову ідею. Вже в листопаді 1911 року Євген на засіданні повітроплавального гуртка в КПІ доповідав про новий двогвинтовий біплан з «оживленими крилами». Під «оживленими» брати розуміли крила літака, які в польоті міняли кут установки одне відносно одного. Літак будували в Петербурзі і восени 1912 р. був представлений на конкурсі військової техніки. Але в ході випробувань зазнав аварії і більше його не відновлювали. Прикра невдача змусила братів ще інтенсивніше працювати і знаходити нові рішення. Цього разу зупинилися на будівництві нового типу і форми моноплану з малопотужним двигуном. Теоретично все було обґрунтоване. Залишалося провести випробування. Влітку 1913 року брати демонстрували свій винахід на Куренівському аеродромі під Києвом. Одномісний моноплан з 15-сильним двигуном показав хороші результати. Сама конструкція літака важила 175 кілограмів, а злітна вага з пілотом 270 кг. Досконалий за формою моноплан фахівці вважають першою авієткою в нашій країні, тобто одномісним літаком з малопотужним двигуном. Цей літак зміг підніматися на висоту 30 м і летіти зі швидкістю 60 км на годину. Це був перший успіх. Невдовзі брати Касяненки створили експериментальний одномісний винищувач — біплан зі 100-сильним двигуном. Літак будували у майстернях Київського політехнічного інституту. Його випробування проходили у червні 1917 року. А в липні під час просад-

ки зламався костиль, за ним ґвинт і хвіст фюзеляжу. Прикра невдача на цьому етапі не спинила пошуків братів-конструкторів. 1921року брати побудували останню модель літака «Касяненко № 6» Він призначався для ведення близької розвідки і супроводу кавалерійських з’єднань, за що одержав назву «Аерокінь». У колекції Касяненків була ще й «Стрекоза» — так називали модель «Касяненко № 4». Цей літак тривалий час експонувався в музеї КПІ. Зусиллями братів було створено 6 типів літаків. Окрім того, вони займалися розробкою повітряних ґвинтів, які в роки Першої світової війни випускали серійно. Повітряні ґвинти «Бр. Касяненко» мали широке застосування на військових літаках. Вони були досконалішими за французькі, розвивали велику тягу і тим підвищували швидкість польоту. Виготовляли гвинти у майстернях КПІ, і військове відомство замовляло їх велику кількість для потреб діючої армії. В історії авіації це був нечуваний випадок, коли чотири рідні брати створили сімейне конструкторське бюро, діяли як один колектив, спільно виношували ідею, проводили розрахунки і будували літаки. Гідна подиву їхня мрія: злетіти в небо на крилах свого витвору. Кожен з братів вартий окремої розповіді. А поки що коротко про кожного з них. Найстарший Андрій належав до авіаційно-технічного товариства АНТТ (Авіаційне науково-технічне товариство), що виконувало певну роль авіаційного факультету і в рамках його діяльності проводилося навчання студентів. Андрій читав теорію аероплану, а Іван разом з В. Бобровим керував практичною роботою. До політичного життя в Україні у братів не було одностайності. Андрій, будучи інженером, не цурався виступити в пресі з актуальних питань суспільного життя. Коли влада в Києві весь час змінювалася, в есдеківській «Робітничій газеті» надрукував статтю «Кров і вино». У ній автор висловив свої враження в період чергового звільнення від більшовиків й огляду приміщення, залишеного штабом Ю. Коцюбинського. У ньому — купи порожніх пляшок, брудне закривавлене ганчір’я і потрощені меблі. А. Касяненко відверто поділився з читачами. Побачене нагадало йому трагічний малюнок Михайла Коцюбинського «На руїнах Месини» і поставив риторичне запитання: «Чи сподівався коли-небудь цей світовий художник і поет, що щось подібне до месинського погрому зробить не стихія, а юрба військових, народним секретарем котрих буде його син Юрко?». І сам же відповів: «Певно, ні, бо від одної думки про це можна збожеволіти» (М. Згуровський. Брати Касяненки: політ крізь морок часу). Андрій Касяненко прагнув зробити влас-

ний внесок у побудову України і разом з братом Григорієм у лютому-березні 1918 р. узяв участь у підготовці адресованої УНР «Доповідної записки українців-фахівців авіації про використання авіації в мирний час». За відомостями дослідника історії авіації В. С. Савіна Андрій Касяненко помер 1946 року шестидесятирічним, за іншими повідомленнями — в 1942 р. Іван Касяненко до середини 20-х років працював у Києві. Коли на базі агрономічного факультету КПІ було відкрито Київський сільськогосподарський інститут (тепер Національний університет біоресурсів і природокористування України), він став першим його ректором. Наприкінці 20-х років був головою правління державного акціонерного товариства «Укрповітрошлях» у Харкові, сприяв роботі новоствореного Харківського авіабудівного заводу. До Держплану і Наркомату освіти України подав проект створення нового навчального закладу гідрометеорологічного профілю в Харкові. Після звільнення з посади керівника гідрометеорологічної служби України працював у Вищій раді народного господарства, в центральному апараті Наркомату важкої промисловості. 15 жовтня 1939 року арештований. Отримав 25 років ув’язнення і з таборів не повернувся. Євген як член УРСДРП представляв свою партію у Центральній Раді, у березні 1918 р. вступив КП(б)У, співпрацював у більшовицьких періодичних виданнях, перекладав на українську мову твори Ф. Енгельса, працював у торговому представництві УРСР в Німеччині, редагував газету «Вісті ВУЦВК», журнал «Всесвіт». З 1931 р. — інженер Харківського авіазаводу, старший конструктор Московського заводу ім. Авіахіму. Заарештований 11 липня 1937 р. і, за вироком військової комісії Верховного суду СРСР, розстріляний. Наймолодший з братів Григорій Касяненко — авіаконструктор, член Центральної Ради і Крайового Комітету охорони революції. Арештований у середині 30-х років. У таборі зустрічався з українським літературознавцем Григорієм Костюком, який у спогадах писав: «…був він високий, гарний, ставний, на той час близько 50 років, типовий інтеліґент. Говорив добірною українською мовою. На події в Україні мав надто песимістичні погляди. Почався, казав, тотальний погром. Україна вже обезголовлена і обезкровлена… Хіба ж могли ми думати, що до такого дійде?!. Він, очевидно думав про тих соціалістів, які перейшли в КП(б)У й підсилили її позиції в роки революції. — Але дійшло! Наша доля вирішена. Тут зогниють наші кості… і пес про нас не гавкне. Запам’ятались чомусь дуже мені ці слова…». Влада зробила все, щоб імена братів були забутими. Але вони залишили багато добрих справ, які знайшли достойне місце на сторінках сумної і трагічної історії України. Андрій ЗИЛЬ, краєзнавець


7

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

ВЛАДА НІЯК НЕ МОЖЕ ЗАСПОКОЇТИСЯ ТА ПРИПИНИТИ ОБДИРАТИ УКРАЇНЦІВ ВО «Свобода» разом з іншими організаціями та небайдужими киянами пікетувала Нацкомісію регулювання у сферах енергетики та компослуг з вимогою не допустити запровадження абонплати для споживачів газу

Бариги намагалися приспати пильність громади і вибрали мертвий політичний сезон для того, щоби швиденько запустити в дію фактично вже ухвалене НКРЕКП рішення про запровадження абонплати за газ для українців. Але «Свобода» заявляла, що не подарує цього олігархам та їхнім прислужникам. 4 серпня, представники ВО «Свобода» під НКРЕКП проводили акцію протесту проти чергового антисоціального рішення влади. Наші активісти змусили членів комісії, повністю контрольованої олігархами, відкласти свої злочинні плани щодо впровадження абонплати. Відразу ж після цього з’явилися слізні заяви голови НКРЕКП, ексрошенівського менеджера Вовка, що ніхто начебто і не збирався нічого ухвалювати, а мова була лиш про обговорення. Брехуни і боягузи завжди діють тихо та саме тоді, коли найменший ризик попастися. Так було і сьогодні. Життя нічому не вчить цих злодіїв. Ми ж нічого не забудемо, нічого не подаруємо. Хай навіть не сподіваються.

Контрольований олігархічною владою регулятор у квітні цього року вже намагався запустити процес стягнення цієї абонплати. Тоді під тиском громадськості та ВО «Свобода» він мусив зупинитися. Тоді влада намагалася заспокоїти громаду фейковим звільненням членів НКРЕКП, які спокійнісінько сидять на своїх місцях і продовжують обслуговувати інтереси своїх господарів-олігархів. А також начебто було скасовано намір ввести саму абонплату. Хоча насправді фактично лише відтермінували на певний час запровадження постанови про абонплату за газ. Очевидно, що за цим буде рішення про абонплату і за теплопостачання. Зрозуміло, що поки влада кулуарно призначає регуляторів, в Україні ніколи не буде соціально справедливих тарифів. Поки діє система колективної безвідповідальності, коли соціальне становище українців погіршується, а відповідальних за це просто нема в природі, доти влада буде визискувати звичайних громадян та вірити в свою безкарність. Власне, саме віра в свою безкарність та розрахунок на те, що все зійде з рук, серед іншого спонукає владу бариг вчергове відверто плювати українцям в обличчя. Янукович і його посіпаки лізли людям у холодильники, а нинішня влада вже останнє прямо з рота витягує. І все заради збереження можливості отримувати корупційні надприбутки, заради самозбереження у владі, заради того, щоби продовжувати заганяти Україну в середньовіччя, а українців тримати в заручниках своєї жадібності. Олег ТЯГНИБОК

Сесійні новини

ШКОЛА РІДНОЇ ДУХОВНОСТІ ОГОЛОШУЄ ПРО НАБІР СЛУХАЧІВ У вересні 2017 року у Борисполі відновлює свою роботу Школа рідної духовності, започаткована в 2016 році і яка добре себе зарекомендувала Метою Школи є, насамперед, духовна освіта українців, які бажають усвідомити себе Дажбожими онуками, відчути гой споконвічний зв’язок поколінь, який було давно втрачено. Завдання Школи: ознайомлення слухачів з основами рідного дохристиянського світогляду Предків українців, поширення правдивих знань з етнічної історії та духовної (релігійної) культури українського народу. До навчальних курсів входить вивчення Велесової Книги, ознайомлення з основами рідного Богознавства, загального релігієзнавства, українського народного обрядознавства й звичаєвості. Періодика занять: двічі на місяць. Навчання безкоштовне. Слухачами зараховуються українці від 14 років. Зарахування до Школи відбувається після очної співбесіди зі вступником на підставі його письмової заяви про вступ та документів, що посвідчують особу. З Положенням про Школу рідної духовності можна ознайомитися під час співбесіди. Тел. приймальної комісії: 097-869-64-68. E-mail: symargl@ukr.net

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ! Звертаємось до Вас за допомогою: Мартинюк Катерина Василівна, 1986 р.н. Випуск ВНМУ ім. М. І. Пирогова 2010 р. Працює лікарем-кардіологом у Бориспільській ЦРЛ. На сьогоднішній день знаходиться у відділення гематології Національного Інституту раку. 22.05.2017 р. була прооперована, за життєвими показами, з приводу пухлини головного мозку (Первинна лімфома центральної нервової системи). Залишилась невидаленою ще одна пухлина в скроневій ділянці. На лікування необхідна досить велика сума коштів!!!

Друзі, давайте разом ВРЯТУЄМО ЖИТТЯ Катрусі!!! Карта «ПРИВАТБАНК» — 5168 7572 4331 1133 (Мартинюк К.В.) Номер мобільного телефону чоловіка Олександра: +38 097 129 6539

ЗАМІСТЬ НОВИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ЦЕНТР МІСТА «ОБРОСТАЄ» «ЗОЛОТИМИ ПІДКОВАМИ»?

БОРИСПІЛЬСЬКІ ДЕПУТАТИ ПОСТАВИЛИ НА «РУСКОМ МІРЄ» ЖИРНУ КРАПКУ Звісно, можна було обійтися без суперечок і гучних промов. Проте сталося, як сталося. Депутати Бориспільської міської ради своїм рішенням затвердили мережу класів Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 на 2017/2018 навчальний рік, у перших класах якої викладання російською мовою вже не передбачатиметься. І даремно поприходили на цю сесію деякі батьки, котрі ще сподівалися(!) на утворення російськомовних класів та щось доводити, адже, як зазначив депутат від ВО «Свобода» Олег Верес на своїй «стіні» у Фейсбуці, «з мовою викладання в школі № 8 все вирішилося набагато раніше. По-перше — на підставі законодавства України. По-друге, згідно з грудневим (2016 року) рі-

шенням тих же депутатів. Цим рішенням вони затвердили новий СТАТУТ Загальноосвітньої школи № 8. Воно було прийняте майже одноголосно і БЕЗ ЖОДНИХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ. Голосували «ЗА» і націоналісти, і патріоти, й інші… Внесені зміни стосувалися і мови викладання…». «Тому не треба спекулю-

вати на темі мови та заробляти тимчасові політичні дивіденди. Третього серпня 2017 року місцеві депутати нічого НЕ ЗАБОРОНЯЛИ. Навпаки, своїм рішенням дозволили (як компроміс) 9-му та 11му випускним класам продовжити викладання предметів російською мовою ще на один рік», — пояснив Олег Верес.

Немов гриби після дощу, у Борисполі стали з’являтися дивні заклади майже закритого типу з написом «лотерея». Вже й до центру дібралися. Не так давно мешканці міста побачили «реставрований» у «Золоту підкову» колишній магазин «Світанок», що був на початку вул. Шевченка, а тепер уже й на вулиці Київський Шлях посиніла будівля, де був колись продовольчий магазин «Смак»… Ще й кульками обвішався… Невже у нашому місті стільки «лотерейних» ігроманів? А що? Місто «європеїзується», потреба у закладах культури у центрі міста поступово затухає.., тож, вочевидь, цілком може бути… Що цікаво, і міська влада на це реаґує відносно спокійно (або ж удає, що реаґує). Так, на викладеному у ФБ одним із місцевих чиновників відеоролику можна було побачити, як представники влади просто обстежують ще не закінчені ремонтні роботи у «лотерейному» приміщенні, що у будівлі на Київському Шляху. Ходять собі, обмінюються жартами, заглядають у туалет… та обіцяють зайти згодом у гості… А

нещодавно вдалося почути і про вжиті серйозні(!) заходи щодо таких закладів: майбутнім охочим переобладнувати у місті споруди під «лотерейні» заклади заборонятимуть... змінювати вигляд їхнього фасаду… Варто нагадати: кілька місяців тому Бориспільська міська рада прийняла рішення «Про заборону комерційної діяльності, пов’язаної з організацією азартних ігор, роботи інтернет-клубів, лотерейних клубів, онлайн лотерей, закладів Національної та Державної лотереї, «Спортлото», «Лото-маркет», букмекерських контор, «Фаворит спорт», спорт аналізаторів» у нашому місті, проте воно виявилося популістським, не підкріпленим жодним законодавчим актом. Вадим ШАПОШНІКОВ

УВАГА! До 85-річчя утворення Київської області в Бориспільській міській бібліотеці експонується унікальна виставка оригінальних карт «Київщина на картах XVI–XIX століть», яку презентує Державний архів Київської області та Вишгородський історико-культурний заповідник. Презентація відбудеться 10 серпня о 12.00. Запрошуємо відвідати експозицію з 10-го по 28 серпня! Бориспільська МЦБС


8

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

ТАМАДА

Продається чорноряба теличка 7 міс. тільності. Тел. 096-932-91-35. Продається червоно-ряба теличка 6 міс. на племя. Т.096-140-70 45, 099-286-40-03. Дуже гарні , виховаін котики 1,5 місяця від сибірської кішки. Віддаю у подарунок. тел.: 095-012-22-75, 050-594-37-08, 6-86-59

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107 2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ т. 097-204-62-14

ПРОДАМ МІНІ-МЛИН (кавомолку) для рибака. Меле будь-яке зерно. тел.: 097-992-25-74 Продам: Дитяча коляска (бордо), дитяче ліжечко, 3-х літрові банки, стінка. Т. 095-685-76-56. Продам новий велосипед (жіночий).Тел.097-238-5125. Продам тіски.Тел.097-238-51-25. Продам буржуйку.Тел.097-238-51-25. Продам: Бочка металева 2.05×1.35, Бджолиний віск. Тел.0953950815. Продам кришталеві вироби 5 видів (салатники, фруктовниці та інше ) ціна помірна. Черепиця керамічна, глазурована 50 кв.м \ 34 шт в кв.м\ Коричнева, бобрівка. Ціна договірна. Т: 093 648 43 56.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писа-

ти букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта.

Продам Запчастини КАМАЗ. Запчастини ВАЗ. Автошину УРАЛ. Пічка автобуса ІКАРУС "СІРОККО". Тел.0953950815. Продам човен ПВХ,новий, плотність матеріалу — 680 г/м2, розміри-220х125,балон- 33 см., вантажність- 200 кг., два гермовідсіки, вага- 11 кг., повна комплектація(весла,насос,слань-коврик,ремкомплект,сумка), гарантія. Виробник Україна. тел: 050 547 21 82. Продам «Славуту» 2007 р.в. пробіг 6300 км. Т.095-126-77-60.

Досвід роботи. Т. 063-427-13-33.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ

◘ Няні, домогосподарки, розгляну різні пропозиції. Т. 6-71-09, 066-369-79-61.

ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ

Продам гантелі набірні по 6,5кг кожна. Вага дисків: 1,25; 1,00; 0,5; Гриф 1кг. Ціна 850гр. Телефон 067 156 57 26 (соцмістечко)/ Шукаю жінку, або сім'ю для допомоги на огороді. Можливе проживання. тел.: 0991202535

НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

○ Жінка, 67,5 років, шукає чоловіка 60-70 років, що любить подорожувати, театр, музику. Т. 067-443-60-42.

rbgazeta@gmail.com

Продам мед. Т. 6-60-55. Продам сервант та шафу недорого. Т. 066-388-5941. Продам: сітку з кутником 1,5х2,0; каркас тепличний металевий, дуга довж. 6 м по дузі 9 м, 8 шт. Бочку для бензину. Т. 066-527-80-72. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та картопля. Тел:066 783 92 09; 096 439 48 52. Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Продам козине молоко. Т. 098-620-32-57. Продам підгузки-труси для дорослих (великого розміру), виробництво США, 5 капель. Одноразові труси-підгузки для дорослих. Т. 093-99-88-198. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам: салатниці хрустальні (недорого), фужери, плащ пуховий (жін.) 50 р., радіо, холодильник “Норд”, ліжко одинарне, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон, жалюзі від сонця. т. 6-7916. Продам котел твердопаливний, б/в, 2 диван-ліжка, б/в. Т. 067-302-25-28. Продам баян «Тембр», ціна договірна. Т. 067-186182-6. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28.

П ’ ятниця , 18 серпня 20.40 Т/с “Дружина генерала”, 1-4 с. 6.35 0.35 Х/ф “I ЖИТТЯ, I 8.45,9.20,14.00,15.20,17.00 По- СЛЬОЗИ, I ЛЮБОВ”. года. 2.30 “Подробицi” - “Час”. 6.40 М/с “Мандрiвники в 3.10 “Потойбiчний свiт. часi”. Сни”. 7.30 Ранковий блок про4.00 “Чекай на мене”. грам. 8.20 М/ф “Книга джунглiв”. 8.50 Д/с “Порятунок фер6.10 12.50 Т/с “Черговий ми”. лiкар”. 9.30 Т/с “Гранд-готель”. 7.00 11.15 Т/с “Епоха честi”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.1 13.00 15.00,18.30,21.00 0 Сьогоднi. Новини. 7.15 8.15 Ранок з Украї13.15 23.00 “Схеми” з Н. ною. Седлецькою. 9.15 5.30 Зоряний шлях. 14.05 Т/с “Лiнiя захисту”. 10.50 4.00 Реальна мiстика. 15.30 Д/с “Вагасi - японськi 14.45 15.30 Т/с “Жiночий лiсмаколики”. кар 2”. (16+). 16.40 Д/ф “Садовi скарби”. 19.45 “Говорить Україна”. 17.15 Хто в домi хазяїн? 21.00 Т/с “Поцiлунок долi”, 1 17.35 М/с “Легенда про Бii 2 с. (16+). лоснiжку”. 23.20 Спецiальний репор18.45 21.30 Всесвiтнi iгритаж. 2017. Яскравi моменти. 0.00 Т/с “Поцiлунок долi”. 19.00 Новини. Культура. (16+). 19.20 0.35 Д/с “Мистецький 1.40 Т/с “Закон i порядок: пульс Америки”. спецiальний корпус”. (16+). 19.55 Д/с “Орегонський путiвник”. 3.30 2.40 Служба розшуку 20.30 Борхес. дiтей. 21.50 Богатирськi iгри. 3.35 2.45 Зона ночi. 22.50 Д/с “Пiвденна Корея 5.50 18.00 Абзац. сьогоднi”. 6.40 7.55 Kids’ Time. 23.30 Д/с “Дикi тварини”. 6.45 М/с “Сiмейка Крудс”. 7.10 М/с “Пригоди Кота у 6.00 М/ф. чоботях”. 6.20 13.30 “Слiдство ве8.00 Київ вдень та вночi. ли...” з Л. Каневським”. 19.00 Хто зверху? 7.00 21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ”. 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 23.15 Х/ф “ПIРАНЬЇ 3D”. 7.10 8.10 “Ранок з Iнте(18+). ром”. 1.00 Х/ф “ВАЖКI ПIДЛIТ9.20 10.10 “Давай одружи- КИ”. мося”. 11.00 12.25 Т/с “Схiднi со4.15 Служба розшуку дiтей. лодощi”. (12+). 4.20 Студiя Вашингтон. 16.45 “Речдок”. Факти. 18.00 “Стосується кожного”. 4.25 4.45 Дивитись усiм! 20.00 “Подробицi”. 5.35 Громадянська оборо-

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

на. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.50 Iнсайдер. 10.50 Х/ф “IНШI 48 ГОДИН”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.05 16.10 Т/с “Чужi крила”. (16+). 17.40 Т/с “Сильнiше вогню”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 “На трьох”. 0.50 Х/ф “IСТОРIЯ ОДНОГО ВАМПIРА”. (16+). 2.35 Х/ф “АРЕНА”. (18+).

22.40 Концерт В. Маренича “Я повернувся”. 1.10 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 2.55 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 3.55 “Свiтськi хронiки”. 4.20 “Кумири”. 4.30 “Ландшафтнi iгри”. 5.40 “Джаз-коло”.

ТЕТ

6.00 Байдикiвка. 6.30 Казка з татом. 6.50 5.40 Кориснi пiдказки. 7.10 Це наше - це твоє. 7.20 Мультмiкс. 10.15 Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”. (16+). 12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень. 13.50 Одного разу пiд Полтавою. 9.10 Х/ф “ДВА БЕРЕГИ”. Одного разу в Одесi. 10.45 Х/ф “ОСОБИСТЕ ЖИТ- 14.55 15.20 Т/с “Домашнiй арешт”. ТЯ ЛIКАРЯ СЕЛIВАНОВОЇ”. 4.05 Вiталька. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 15.55 17.50 1.30 Країна У. 18.30 Х/ф “Я ЩАСЛИВА”. 18.50 Казки У Кiно. (12+). Х/ф “БIБЛIОТЕКАР: 20.20 22.35 Х/ф “МАМА МИ- 20.00 ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ МОВОЛI”. (16+). 23.30 “Слiдство ведуть екс- СОЛОМОНА”. (16+). 22.00 Х/ф “ЗАПАЛЮВАННЯ”. трасенси”. (16+). 0.00 Х/ф “ДУЖЕ СТРАШНЕ 5.50 “В’ячеслав Хурсенко. КIНО 3”. (18+). Полiт бiлого журавля”. 2.35 Х/ф “ГЕТЬМАНСЬКI 6.50 22.20,5.30 DW-ВiзеКЛЕЙНОДИ”. рунок дня. 7.00 14.00,18.00 “Алло, лiкарю!” 4.35 Х/ф “НЕВИЗНАЧЕНА 10.35 4.40 “Моднi iсторiї з ОСОБА”. Оксаною Новицькою”. 6.10 Х/ф “ВАНТАЖ БЕЗ 11.00 “Будьте здоровi!” МАРКУВАННЯ”. 15.00 5.00 “Вiдлуння”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кула15.35 20.05 Природа сьогiн та партнери”. (16+). годнi. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 16.35 Супервiдчуття. 10.25 17.25 Т/с “Детекти17.00 Довiдник дикої приро- ви”. (16+). ди. 12.00 “Страх у твоєму домi”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 13.45 15.05,21.30 Т/с “ЕлеЛариса Кадочникова. ментарно”. (16+). 21.10 Концерт “Хiти Михайла 14.45 19.00,23.15,2.30 Поплавського”. “Свiдок”.

СТБ

ТОНIС

HTH

15.40 23.45 4”. (16+). 1.45 (16+). 3.00 3.05 3.35 Одеси”. 4.25 фесiї”.

Т/с “Болота”. (16+). Т/с “Удар у вiдповiдь Т/с “Полiцiя Маямi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”. “Легенди бандитської “Правда життя. Про-

2+2 6.00 М/ф. 8.00 12.15 “Вiн, Вона i телевiзор”. 10.00 18.40 “ДжеДАI”. 10.30 18.15 “Спецкор”. 10.55 “Бандерлоги”. 11.15 17.15 “Загублений свiт”. 13.20 Х/ф “ЗАГIН СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ”. (16+). 15.25 Т/с “Одинак”. (16+). 19.05 Х/ф “12 РАУНДIВ”. (16+). 21.10 Х/ф “ШАХ I МАТ”. (16+). 23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC”. 1.20 “Територiя обману”. 2.20 “Нишпорки”. 2.45 Х/ф “МОСКАЛЬ-ЧАРIВНИК”. 4.00 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,19.30 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10 Снiданок з “1+1”. 9.10 “Чотири весiлля”. 10.35 11.50 “Мiняю жiнку 4”. 13.05 14.05,15.05 Т/с “Центральна лiкарня”. (16+). 16.05 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.15 “Лiга смiху”. 23.15 “Розсмiши комiка. Дiти”. 1.05 “Вечiрнiй Київ”. 3.10 “Недiля з Кварталом”.


№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Продам кіз високоудійних,

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

молоко без запаху. М'які на удій. Недорого. тел.: 063-822-18-05

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ

Кошенята в добрі руки

з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70

На роботі кішка народила кошенят, троє. 2 хлопчика і одна дівчинка. Дівчинка смугаста, як один з хлопчиків, але проблема з одним оком (більмо, візуально помітно з поблизу. З другим оком все добре, все бачить, спритна :) Всі дуже ручні і грайливі, привчені вже до миски і туалету. Народилися приблизно 8-10 червня.

ПРОДАМ БУДИНОК с. Іванків, 102 кв.м, всі комунікації. Гараж, сарай, літня кухня, погріб, великий сад, 26 соток. Т. 099-211-611-5.

ПРОДАМ земельну ділянку площею 10 соток в м.Борисполі по провулку Залізняка, для будівництва житлового будинку. Ціна договірна. Власник.

Тел. (096) 296-52-82 Продам 2 кімн.кв.вул.Ленінградська 4/5, 46/2/6 м.кв. гарний стан.20.500 у.о + комісія ріелтору. Т. 0662029264. Продам 2 кімн.кв.вул.Нова 31 А. 6/9 пов. після будів.78/40/15 м.кв. 33,000 у.о + комісія ріелтору. Т. 096-480-07-15, 063-419-12-55, 050-821-64-55. Продам земельну ділянку 10 соток р-он вул Щорса. Поруч асфальт, світло, газ. Зручне місце. тел: 050 23 00450. Продам земельну ділянку 10 соток, вул. Дніпровська. Світло, газ поруч. Приватізована. Державний акт. тел. 093 835 46 57. Продаю домоволодіння в с. Яворівка, Черкаська

тел.: 067-508-18-12 Продаю іриси жовтого і білого кольору. 524-71. Продам кiмнатну рослину: молочай бiложильчатий. Висота 10 см. По 15 грн. 063-43204-61. Продам для офісу, готелю, ресторану, приватного будинку - 2 красивих фікуси висотою до 2-х метрів. Телефон 067 156 57 26 (соцмістечко).

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com

Субота , 19 серпня UA:Перший 6.35

14.55

КИ”. 1.00

Х/ф “СПИСОК КОН-

М/с “Мандрiвники в ча- ТАКТIВ”. (16+).

сi”. 7.20

М/ф “Книга джунглiв”.

8.10

Д/с “Традицiйнi свята

Мацурi”.

КАНАЛ УКРАЇНА 7.00

15.00,19.00,2.00

Сьогоднi.

Х/ф “48 ГОДИН”.

16.50

20.50

Концерт Iво Бобула

“Про любов”.

(16+).

Х/ф “IНШI 48 ГОДИН”. 1.10

Т/с “Вихiдний, пiсля

опiвночi”. (18+).

(16+). 18.45

Факти. Вечiр.

2.20

19.20

Надзвичайнi новини.

ток”. (18+).

Пiдсумки з К. Стогнiєм.

3.25

8.55

Д/ф “Садовi скарби”.

7.15

нi”. (18+).

9.20

Погода.

8.45

9.30

3.55

М/с “Легенда про Бi-

5.15 Зоряний шлях. 20.05 Х/ф “ТРИ ДНI НА Т/с “Мiж любов’ю i не- УБИВСТВО”. (16+). навистю”, 1-6 с. (16+). 22.35 Х/ф “БIЙ БЕЗ ПРА-

17.20

2.35 “Свiдок”.

19.30

Х/ф “ПЕРЕКЛАДАЧКА”.

21.20

Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНИЙ

Т/с “Нiч чорних крава- БАНГКОК”. (16+). 23.15 Т/с “Життя на верши-

0.50 “Свiтськi хронiки”.

Хто в домi хазяїн?

10.40

Хочу бути.

11.20

Фольк-music.

12.25

Т/с “Серце океану”.

19.30

16.45

Богатирськi iгри.

(12+).

17.30

Концерт симфонiчного 21.00

Т/с “Проїзний квиток”.

3.50

СТБ

6.00

Байдикiвка.

8.00

“Загублений свiт”.

6.30

Казка з татом.

12.00

1.30 “Цiлком таємно”. Т/с “Зустрiчна смуга”.

Реальна мiстика.

6.05

“Все буде добре!”

6.50

5.40 Кориснi пiдказки. 12.35

стрiя). Die shonstenOpernchore 2.

2.35

Т/с “Закон i порядок:

8.05

“Караоке на Майданi”.

7.10

Це наше - це твоє.

(16+).

18.50

Х/ф “ДЖЕЙН ЕЙР”.

спецiальний корпус”. (16+).

9.00

“Все буде смачно!”

7.20

Мультмiкс.

16.20

21.00

Новини.

10.05

“Хата на тата”.

10.20

М/с “Дора i друзi. При- 18.15

21.30

Розсекречена iсторiя.

11.55

“Вагiтна у 16”.

годи в мiстi”.

22.20

Книга.ua.

3.00

2.40 Зона ночi.

13.50

“Доньки-матерi”.

10.50

22.45

Мегалот.

5.35

6.55 Kids’ Time.

14.45

Х/ф “Я ЩАСЛИВА”.

НАЗ”.

23.00

Борхес.

5.40

М/с “Пригоди Кота у

(12+).

23.30

Д/с “Бог в Америцi”.

чоботях”.

0.35

Д/с “Мистецький пульс 7.00 16.00

Америки”.

IНТЕР

Х/ф “ЗАРУЧНИК”.

(16+).

12.30

Х/ф “КIТ У ЧОБОТЯХ”.

22.30

13.40

Х/ф “У ПОШУКАХ

(18+).

Х/ф “УБИТИ БIЛЛА”.

0.30

“Територiя обману”.

22.00 Казки У Кiно.

2.05

Х/ф “ЛIСОВА ПIСНЯ”.

17.40

18.00

Х/ф “БIБЛIОТЕКАР:

3.35

“Облом.UA”.

19.10

М/ф “Мадагаскар 3”.

ПОВЕРНЕННЯ ДО КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ

Х/ф “ЗМIШАНI”. (16+). ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”. Х/ф “ПIРАНЬЇ 3DD”.

6.25

М/ф.

23.15

7.20

Х/ф “НЕБЕСНI ЛАСТIВ- (18+). 1.00

Я блисну непрошеною сльозою”.

Х/ф “ПIРАНЬЇ 3D”.

ICTV

3.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС

23.05

Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ-

ТОНIС

2.50 “Андрiй Миронов. (18+).

ДВА”.

Х/ф “КУДЛАТИЙ СПЕЦ- 20.20

15.20

21.00

11.00

Х/ф “САМОВОЛКА”.

(16+).

СКАРБIВ ТАМПЛIЄРIВ 2”.

“Подробицi” - “Час”.

10.00

Х/ф “НЕКЕРОВАНИЙ”.

Т/с “СашаТаня”. (16+). ЛI”. (16+). М/ф “Мадагаскар”. 19.00 Х/ф “НАРЕЧЕНИЙ”. М/ф “Мадагаскар 2”. (16+).

5.45

КИ”.

Х/ф “МАМА МИМОВО-

2+2 М/ф.

23.00

16.25

“Правда життя. Про-

6.00

оркестру K&K Philharmoniker (Ав-

НОВИЙ КАНАЛ

“Випадковий свiдок”.

ТЕТ

Провокатор.

Х/ф “ВIЧНА КАЗКА”.

Т/с “Полiцiя Маямi”.

(16+).

4.20 “Цивiлiзацiя Incognita”. 3.05 Т/с “Мiж любов’ю i не- ВИЛ”. (16+). 4.15 4.40 “Моднi iсторiї з Оксанавистю”. (16+). фесiї”. 0.35 Х/ф “IСТОРIЯ ОДНОГО ною Новицькою”. 17.00 Т/с “Проїзний квиток”, ВАМПIРА”. (16+). 5.05 “Джаз-коло”. 1 i 2 с. (12+). 2.25 Т/с “Лас-Вегас”. (16+).

10.20

Х/ф “ТРИ ГОДИНИ НА

ВТЕЧУ”. (16+).

15.20

лоснiжку”.

“Речдок”.

19.00

6.05

Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”.

9.50

“Шеф-кухар країни” з

1+1

СОЛОМОНА”. (16+). 19.50

Одного разу пiд Пол-

тавою. 23.00

Х/ф “ДУЖЕ СТРАШНЕ

7.05

19.30 “ТСН”.

8.05

“Грошi”.

9.25

10.25 “Вгадай ящик”. 23.10 “Свiтське жит-

КIНО 3”. (18+).

11.25

М. Поплавським.

1.00

Одного разу в Одесi.

тя”.

10.25

Життя в цифрi.

3.25

Вiталька.

12.25

4.40

Факти.

11.30

Завтра-сьогоднi.

HTH

Х/ф “ТЕЩИНI МЛИН-

ЦI”.

5.00

Т/с “Вiддiл 44”. (16+).

13.50

“Iпостасi спорту”.

НЕ РАХУЮЧИ СОБАКИ”.

6.30

Дивитись усiм!

15.30

“Соцiальний статус”.

5.25

Х/ф “ЛЯЛЕЧКА”.

тал”.

15.15

7.25

Без гальм.

16.05

Анатолiй Демчук.

7.55

Х/ф “ПОВЕРНЕННЯ

18.30

“Розсмiши комiка”.

8.20

М i Ж.

Український пересмiшник.

“СВЯТОГО ЛУКИ”.

20.15

“Українськi сенсацiї”.

9.20

“На трьох”.

18.20

9.40

Х/ф “ЧОРНИЙ ПРИНЦ”. 0.10

самотнього чоловiка”. (16+).

12.45

Факти. День.

Нас вибрав час...

11.30

3.15 “РечДОК”.

ти”.

20.00

“Подробицi”.

13.00

Х/ф “АМЕРИКАНСЬКИЙ 18.50

“Склад злочину”.

2.00

23.20

Х/ф “ГРА В ПIЖМУР-

НIНДЗЯ”. (16+).

12.50

Х/ф “ТРОЄ В ЧОВНI,

Т/с “Дружина генера-

ла”, 1-4 с. 19.00

20.30 Т/с “Диван для

Андрiй Демиденко.

Концерт В. Гришка “Ти 13.50

моя мелодiя”.

15.30

“Переломнi 80-тi”.

16.25

21.10 “Вечiрнiй квар-

“Розсмiши комiка. Дi-

“Вечiрнiй Київ”.

9

обл., Драбівський р-он, є газ, сарай, льох, криниця, 52 сотки землі. Екологічно чистий район, поруч озеро. моб. 097-779-83-41. Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097-238-51-25. Продаю домоволодіння в с. Морозівка, Баришивській р-он, 53 км. від Києва, дороги асфальтовані в селі. Зупинка електрички Нова Троянда (Яготинський напрям). Хата, газ, криниця, льох, сарай, 25 соток землі, живописне місце, озеро. Моб. 097-779-83-41. Продається земельна ділянка 12,5 га під забудову с.В.Олександрівка, ДА, власник. Т.0667188088. Т.067-28-57-150. Продам земельну ділянку 0.6 га в с. Микуличин Івано-Франківської обл. т. 063-953-00-18. Продам земельну ділянку 0,08 га по вул. І.Багряного. т.095-547-81-57. Продам земельну ділянку 8,6 соток в с. Петропавлівське. Т.096-578-74-88. Продам земельну ділянку в с. Вишеньки, 12 соток. Т.096-578-74-88. Подам приватизований шлакоблочний гараж з оглядовою ямою, погребом, недалеко від центра. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Здам окрему кімнату в приватному секторі, меблі, холодильник, газплита, холодна вода(вмивальник), санвузол на вулиці, літній душ, WI-FI. Т. 050 547 21 82. Господарі здають 1 кімнату в 2-х кімнатній квартирі. Кімната велика, світла, не прохідна та після ремонту. Ліжко та всі необхідні меблі є. В квартирі колонка, пральна машинка, холодильник, wi-fi. До зупинки автобуса 5 хвилин. Бажано без дітей. Тел. 099-52-54-185. Здам гараж в центрі 800 грн. 0991202535. Здам гараж по вул. Нова 2. Т. 063-953-00-18. Дівчина зніме у господаря 1-к. квартиру на 35 місяців, з побутовою технікою в центрі Борисполя. Розгляну всі пропозиції. Т. 093-59383-72. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Врем’янка, 1-к. + кухня, с/в на вулиці, 2000 грн. Т. 050-714-23-90. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063594-48-70. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло, підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам або обміняю на 2-к. квартиру, дві суміжні ділянки (кутові), площею 20 соток із побудованим цокольним поверхом, в якому 2 гаражі, п’ять кімнат, в місті Борисполі. По вулиці асфальт, газ, електрика. Т. 068-121-02-75. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16.


10

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

ЗАБЕРУ ЗАЛИШКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (будь-яких). Т. 097-268-27-37, Микола.

Неділя , 20 серпня UA:Перший 6.30

Анонс дня.

6.35

М/с “Мандрiвники в

часi”.

тел.: 067-408-28-64. Продам: гараж металевий на вивіз, єврокуби, бочки, каністри пластикові. Контактний телефон: 066-930-77-44. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам 6-хвильовий шифер б/в 15 шт. по 20гр; 1л. банки – 20 шт.по 3 гр. Телефон: 067 156 57 26 (соцмістечко) Продам електричний бетонний стовп, б/в, в хорошому стані, 2 тис. грн. Т. 0991202535. Продається бензопилка Partner у хорошому стані. Подробиці за телефонами: 096-486-07-49 або 095-067-32-40. Продам м/п вікно, 137х177 в гарному стані за 2000 грн. Т. 098-080-73-82. Продам: Камінь БУТ. Кабель КГ 3×10 довжина 54 метри. Тел.0953950815. Продам куток 63 - 6м. тел. 050 157 44 21. Продам електричний бетонний стовп, бу, в хорошому стані, 2 тис. грн. Т. 0991202535.

М. Поплавським.

15.50

“Склад злочину”.

12.05

19.45

17.20

“Речдок”.

19.00

Т/с “13”. (16+).

“Подробицi” - “Час”.

КАНАЛ УКРАЇНА

13.00 Х/ф “МИШАЧЕ

Демиденка “На вiдстанi душi”.

12.45

Факти. День.

1.10

Х/ф “ТРИ ДНI НА

ток”. (18+).

6.50

Сьогоднi.

14.15

М/ф “Книга джунглiв”.

7.20

Зоряний шлях.

УБИВСТВО”. (16+).

2.55

Д/с “Традицiйнi свята

9.45

Т/с “Проїзний квиток”.

16.15

нi”. (18+).

(16+).

Х/ф “БIЙ БЕЗ ПРА-

2.45

“Кумири”.

ного свiту”.

(12+).

4.30

“Ландшафтнi iгри”.

3.20

“Випадковий свiдок”.

16.50

5.05

“Джаз-коло”.

3.35

“РечДОК”.

4.05

“Легенди бандитської

Погода. Х/ф “ДЖЕЙН ЕЙР”.

11.50

Театральнi сезони.

12.20

Мистецькi iсторiї.

19.10 Х/ф “МОЯ СУПЕР-КОТ/с “Якби я була цари- ЛИШНЯ”. (16+). ця”, 1 i 2 с. (12+). 21.05 Х/ф “ШИБАЙГОЛОВА”. 19.00 5.50 Подiї тижня з (16+).

12.30

Фольк-music.

Олегом Панютою.

14.00

Д/с “Садовi скарби”.

20.00

14.20

Т/с “Гранд-готель”.

ця”. (12+).

20.30

Перша шпальта.

21.30

Т/с “Дочки-матерi”.

21.00

Новини.

1.10

Реальна мiстика.

5.50

“Все буде добре!”

21.30

Д/с “Супервiдчуття”.

3.30

Т/с “Черговий лiкар”.

7.00

22.00

Д/с “Вагасi - японськi

Т/с “Поцiлунок долi”.

23.05 Т/с “Якби я була цари- 0.55

НОВИЙ КАНАЛ

Факти. Вечiр.

ТЕТ

Х/ф “ЕЛЕКТРА”. (16+). 6.00 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). 6.30

5.40 Кориснi пiдказки. 6.00

7.10

Це наше - це твоє.

8.00

“Бандерлоги”.

7.20

Мультмiкс.

9.10

“Вiн, Вона i телевiзор”.

“Хата на тата”.

9.30

Х/ф “У ПОШУКАХ

13.00

Х/ф “САМОВОЛКА”.

9.00

“Все буде смачно!”

СКАРБIВ ТАМПЛIЄРIВ 2”.

(16+). 15.05

СТБ

11.10 (16+).

(16+).

6.05

7.55 Kids’ Time.

13.05

Х/ф “IВАН ВАСИЛЬ-

13.40

Х/ф “КУДЛАТИЙ СПЕЦ- 16.55

6.10

М/с “Губка Боб i квад-

ОВИЧ ЗМIНЮЄ ПРОФЕСIЮ”.

НАЗ”.

14.55

15.20

Танька i Володька.

“Динамо” - “Сталь”.

19.50

Одного разу пiд Пол-

21.25

ПроФутбол.

23.15

“Змiшанi єдиноборст-

Богатирськi iгри. Д/с “Пiвденна Корея

ратнi штани”. Х/ф “МIЙ ДОМАШНIЙ Д/с “Мистецький пульс 8.00 ДИНОЗАВР”.

Х/ф “НАРЕЧЕНИЙ”.

(16+). 19.00

“Слiдство ведуть екс-

М/ф “Замбезiя”.

трасенси”.

11.45

М/ф “Мадагаскар”.

22.50

“Я соромлюсь свого тi- 23.00

13.10

М/ф “Мадагаскар 2”.

ла 3”.

(16+).

Олександр Гвоздик - Крейг Бей-

15.00

М/ф “Мадагаскар 3”.

кер”.

22.00

ТОНIС

16.45

Х/ф “ЗМIШАНI”. (16+).

8.00

“Вдалий проект”.

19.00

Х/ф “ДУЖЕ ПОГАНI

9.00

“Готуємо разом”.

МАТУСI”. (16+).

ХЛОП’ЯТА”.

10.00

“Орел i решка. Рай i

21.00

7.50

“Натхнення”.

9.50

Природа сьогоднi.

11.40

“Зимою i лiтом манд-

Х/ф “МИ - МIЛЛЕРИ”.

(16+). 23.10

завантаження”.

(18+).

12.00

Х/ф “IМ’Я”. (16+).

1.10

14.10

Х/ф “ЛЮБОВ ЗА РОЗ-

(18+).

КЛАДОМ”.

Х/ф “ПIРАНЬЇ 3DD”.

ICTV

Т/с “Особистi обстави“Подробицi”.

Х/ф “СЕКС-ВIДЕО”.

6.05

Х/ф “ВЕСЕЛI

19.20

Х/ф “ШАХ I МАТ”. Х/ф “ЧУЖИЙ”. (16+). 6 тур ЧУ з футболу.

Казки У Кiно.

ва. UFC”.

Х/ф “ЗАПАЛЮВАННЯ”.

1.45

Х/ф “КАМIННА ДУША”.

3.20

“Облом.UA”.

КЛЕЙНОДИ”.

6.10

“ТСН”.

3.35

7.05

“Українськi сенсацiї”.

8.00

2.05 Х/ф “ЗНАЙ НА-

1.00

Казки У.

2.05

Х/ф “ГЕТЬМАНСЬКI Вiталька.

HTH 4.45

Х/ф “МIЛЬЙОНИ ФЕР-

1+1

ШИХ”. 9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

9.50

“Розсмiши комiка”.

руємо свiтом”.

ФАКСА”.

13.50

“Будьте здоровi!”

6.05

14.15

4.40 “Моднi iсторiї з

НИКА ЗОРIНА”.

10.50

Оксаною Новицькою”.

7.40

12.00,13.15,14.15,15.15 “Свiт

15.30

“Соцiальний статус”.

було”. (16+).

навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.

Зiркафест “Лiтнi фан-

10.55

Х/ф “ПЕРЕКЛАДАЧКА”.

16.30

12.45

Х/ф “НЕВИПРАВНИЙ

19.30

5.15 “ТСН-Тиждень”.

21.00

Х/ф “ВСЕ ОДНО ТИ

5.10

Факти.

16.15

5.35

2.25 Т/с “Код Костян-

тазiї”.

Т/с “Особистi обстави- тина”. (16+). 17.30 Прощальний концерт 6.25 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). М. Поплавського “Юний орел”. ни”, 6-8 с. 10.10 Х/ф “АМЕРИКАНСЬКИЙ 19.15 1.30 Х/ф “ГАННIБАЛ: “Шеф-кухар країни” з 20.30

Х/ф “КОКТЕЙЛЬ”.

тавою.

10.00

20.00

М/ф.

“Полювання”.

0.25

ни”, 1-5 с.

2+2

Казка з татом.

6.50

“Караоке на Майданi”.

23.30

16.00

Байдикiвка.

12.05

Книга.ua.

“Орел i решка. Пере-

Одеси”.

11.10

23.00

3.00

пекло”.

“Таємницi кримiналь-

Зона ночi.

солодощi”.

23.40 “Великий бокс.

Х/ф “НЕБЕЗПЕЧНИЙ

БАНГКОК”. (16+). “Свiтськi хронiки”.

9.30

5.00

1.00

4.20

9.20

IНТЕР

Т/с “Життя на верши-

3.55

13.15

0.35

Х/ф “ДОБЕРМАН”.

(18+).

18.45

Д/ф “Садовi скарби”.

Америки”.

Т/с “Нiч чорних крава- 23.00

ВИЛ”. (16+).

8.55

сьогоднi”.

Ювiлейний концерт А.

ПОЛЮВАННЯ”.

8.10

11.00

Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-51084-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6.

НIНДЗЯ”. (16+).

3.20

7.20 Мацурi”.

ПРОДАМ ГАРАЖНІ ВОРОТА

СХОДЖЕННЯ”. (18+).

БРЕХУН”. 14.45 шуку”.

Х/ф “ВЕРСIЯ ПОЛКОВТ/с “Життя, якого не

“Лiга смiху”.

“Легенди карного роз- БУДЕШ МIЙ”. 1.05

“Свiтське життя”.


№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

11

Які дії платника податків у випадку якщо прийнято рішення про призупинення реєстрації/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН? Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755- VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. З 01.04.2017 відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених відповідно до п. 74.2 ст. 74 ПКУ. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації (п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ). Згідно з п.п. «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначається, зокрема пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Згідно з п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у п.п. «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312601 (далі – Повідомлення). Повідомлення (J(F)1312601) по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН, та копії документів у вигляді окремих додатків до Повідомлення, додаються за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ). Обмеження диктується обмеженнями системного програмного забезпечення, яке не залежить від Державної фіскальної служби України. Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п.п. 201.16.3 п. 201.16 ст. 201 ПКУ). Зазначена комісія приймає рішення про: - реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; - відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яке надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ. Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Броварська ОДПІ запрошує платників податків взяти участь у практикумі - тренінгу на тему: «Функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, аналіз та оцінка ступенів ризиків для зупинення реєстрації податкових накладних. Алгоритм дій при зупиненні в реєстрації податкової накладної» У роботі тренінгу візьме участь начальник відділу адміністрування ПДВ територирії обслуговування Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Красник О.В. Практикум відбудеться 10 серпня об 11 годині за адресою: м. Бровари, Київська, буд. 286. Довідки за телефоном (04594)5-30-29. Броварська ОДПІ


12

№ 31 (588) 11 серпня 2017 р.

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 588  

Газета "Ринок Бориспіль" № 588  

Profile for vera_88
Advertisement