__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

Понеділок, 29 травня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,9.45,13.30,17.40,23.20 Погода. 6.25 23.50 Вiд першої особи. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 Свiт он лайн. 9.00 Д/ф “Юрiй Рибчинський. Слова i музика”. 10.00 Т/с “На межi. Група “Антитерор”. 11.00 Д/с “Нацiональнi парки Америки”. 11.55 Баклани на Балкани. 12.30 Український корт. 13.40 3.30 Борхес. 14.05 Т/с “Анна Пiль”. 15.35 Х/ф “ПО-МОДНЬОМУ”. 17.15 Д/ф “Клоун iде на манеж. М. Яковченко”. 17.50 Вiкно до Америки. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.50 З перших вуст. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Перша шпальта. 19.55 Вересень. 20.20 2.10 Про головне. 21.30 Новини. Спорт. 21.50 Вiйна i мир. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 Пiдсумки. 0.15 Телемагазин. 2.40 Д/с “Традицiйнi свята Мацурi”. 3.55 Д/с “Розповiдi про Хансiк”. 4.20 Т/с “Травма”.

12.25 Т/с “Усе повернеться”, 4 с. 15.15 “Чекай на мене”. 18.00 19.00,4.35 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 20.40 Т/с “Єдиний чоловiк”. 22.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”. 1.55 Х/ф “ПОЛЕТТА. У ВСI ТЯЖКI”. (16+). 3.15 “Вдалий проект”. 3.50 “Готуємо разом”.

КАНАЛ УКРАЇНА 6.50 7.15,8.15 Ранок з Україною. 7.00 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,1.50 Сьогоднi. 9.15 3.45 Зоряний шлях. 11.00 Х/ф “ПIЗНЯ ЛЮБОВ”. 12.50 Т/с “З надiєю на щастя”, 1 i 2 с. (16+). 15.30 Т/с “З надiєю на щастя”. (16+). 17.10 Т/с “Райське мiсце”, 95 i 96 с. (16+). 19.45 2.40 “Говорить Україна”. 21.00 Т/с “Тiльки про любов”, 1 i 2 с. 23.30 Х/ф “ПОЇЗД У ПУСАН”. (16+). 4.30 Реальна мiстика. 5.20 Агенти справедливостi. (16+).

НОВИЙ КАНАЛ

3.00 2.30 Зона ночi. 4.50 18.00 Абзац. 5.40 7.00 Kids’ Time. 5.45 М/с “Сiмейка Крудс”. 7.05 Х/ф “ГАРФIЛД 2”. 8.40 Х/ф “СЛIДОПИТ”. 10.45 Х/ф “КНИГА IЛАЯ”. 13.00 Х/ф “IНДIАНА ДЖОНС I ОСТАННIЙ ХРЕСТОВИЙ ПОХIД”. 5.20 1.05 “Подробицi” 15.40 Х/ф “IНДIАНА ДЖОНС “Час”. I КОРОЛIВСТВО КРИШТАЛЕВОГО 5.50 М/ф. ЧЕРЕПА”. 6.20 13.30 “Слiдство ве19.00 Ревiзор. Магазини. ли...” з Л. Каневським”. 21.00 Ревiзор. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 0.00 Пристрастi за РевiзоНовини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. ром. Служба розшуку дiтей. 9.20 Т/с “Усе повернеться”, 2.35 1-3 с.

IНТЕР

17.10 “П’ять дорiг доктора Сивого”. 5.00 Служба розшуку дiтей. 19.05 В гостях у Д. Гордона. 5.05 Дивитись усiм! Тетяна Єгорова, ч. 1. 5.50 19.20 Надзвичайнi но- 20.05 22.55 Вердикт iсторiї. вини з К. Стогнiєм. 21.30 Українець Михайло 6.40 Факти тижня. 100 хви- Поплавський у Варшавi. лин з О. Соколовою. 22.05 5.15 DW-Вiзерунок 8.45 Факти. Ранок. дня. 9.10 Спорт. 22.15 Неприручена Амазон9.15 Надзвичайнi новини. ка. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 0.05 Т/с “Нiч чорних крава10.10 Антизомбi. ток”. (18+). 11.10 Секретний фронт. 2.00 Т/с “Життя на верши12.45 15.45 Факти. День. нi”. (18+). 13.20 16.05 Х/ф “2012”. 3.00 Т/с “Пiсля опiвночi”. (16+). (18+). 16.25 Х/ф “П’ЯТА ХВИЛЯ”. 4.00 “Свiтськi хронiки”. (16+). 4.45 “Кумири”. 18.45 21.00 Факти. Вечiр. 4.55 “Моднi iсторiї з Окса20.20 Бiльше нiж правда. ною Новицькою”. 21.20 Т/с “Пес”. (16+). 5.25 “Джаз-коло”. 22.35 Свобода слова. 0.30 Х/ф “ТЕОРIЯ ЗМОВИ”. 6.00 5.40 Кориснi пiдказки (16+). 2. 2.25 Стоп-10. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.35 16.00 “Все буде доб6.50 Байдикiвка. ре!” 7.15 М/с “Шаленi кролики. 8.35 “Все буде смачно!” Вторгнення”. (16+). 10.15 18.30 “За живе!” 7.35 М/с “Королiвська ака11.45 Х/ф “КОХАНИЙ ЗА демiя”. НАЙМОМ”. 8.00 Мультмiкс. 13.45 “Битва екстрасенсiв 9.40 М/с “Дора-мандрiвни13”. ця”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Шко19.55 22.35,1.30 “Слiдство ла чарiвниць”. ведуть екстрасенси”. 11.00 Х/ф “ПАНI МЕТЕЛИ23.30 “Давай поговоримо ЦЯ”. про секс 4”. 12.10 18.50 Панянка-селянка. 13.15 19.55 Готель Галiцiя. 6.00 15.40 “Формула Пру14.20 Т/с “Домашнiй арешт”. ста. Анатолiй Матвiйчук”. 15.25 4.05 Вiталька. 6.50 4.25 “Цивiлiзацiя In16.40 Казки У Кiно. cognita”. 17.45 Одного разу пiд Пол7.00 14.00,18.00 “Алло, лi- тавою. карю!” 21.00 Танька i Володька. 7.55 13.45,18.55,21.20 “По- 22.00 2.25 Країна У. года”. 23.00 Розсмiши комiка. 9.50 Життя в цифрi. 0.55 Т/с “Отже”. (18+). 10.50 Завтра-сьогоднi. 1.15 Шпiлiвiлi. 12.00 Євромакс. 1.35 Теорiя зради. 15.00 “Вiдлуння”. 16.40 Фестиваль “Червона Рута”-97, ч. 1. 5.00 Т/с “Кат”. (16+).

ICTV

ТЕТ

СТБ

ТОНIС

HTH

8.05 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 10.10 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 11.45 0.45 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 13.45 15.05,21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас 13”. (16+). 14.45 19.00,23.15,3.30 “Свiдок”. 15.40 “Легенди карного розшуку”. 23.45 Т/с “Детектив Босх”. (18+). 2.30 Т/с “Батькiвщина 3”. (16+).

2+2 6.00 М/ф. 8.00 18.30 “Спецкор”. 8.30 19.00 “ДжеДАI”. 9.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 13.25 Х/ф “ПРИСТРЕЛИТИ ГЕРОЯ”. (16+). 15.00 Х/ф “МЕГА-АКУЛА ПРОТИ КОЛОСА”. (16+). 16.50 0.00 Т/с “Теорiя брехнi”. (16+). 19.20 20.15 Т/с “Зустрiчна смуга”. (16+). 21.15 Х/ф “МИСЛИВЕЦЬ ПРОТИ ЧУЖОГО”. (16+). 23.00 “Вiн, Вона i телевiзор”. 1.40 “Угон по-нашому”. 2.05 Х/ф “ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ”. 3.15 “Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,1. 20 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 4”. 10.55 “Мiняю жiнку”. 12.20 Х/ф “МАТУСI”. (12+). 13.25 Т/с “Матусi 2”. (12+). 14.30 17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 20.15 21.20,22.20 Т/с “Свати 3”. 23.20 1.45 Х/ф “ОБЕРЕЖНО! ПРЕДКИ В ХАТI”. 5.05 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.


Б7

3

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

У Борисполі загинув 13-літній школяр Встановлено, що хлопчик намагався вилізти на дах багатоповерхової новобудови, але втратив рівновагу і впав додолу. Дитина отримала тілесні травми несумісні з життям. Трагедія сталася у місті Бориспіль. Територія, де розташована недобудована висотна будівля у напівзруйнованому стані, не огороджена та не охороняється. Хлопчик не вперше там гуляв, однак цього разу дитяча легковажність коштувала йому життя. На місце події прибули слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та карета швидкої допомоги. Медики провели реанімаційні заходи, однак хлопцю врятувати життя не вдалося. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині працівники поліції перевіряють різні версії трагічного випадку, зокрема і самогубство. Триває слідство. Шановні батьки! Не будьте байдужими до дозвілля ваших дітей, максимально убезпечте їх від екстремальних захоплень! Учіть своїх дітей свідомо оцінювати ступінь небезпеки! Відділ комунікації поліції Київської області

Вівторок , 30 травня 9.20 “Давай одружимося”. 11.05 12.25,20.40 Т/с “Єди6.00 ний чоловiк”. 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00 Нови- 15.50 16.45 “Речдок”. ни. 18.00 19.00,4.35 “Стосується 6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. кожного”. 6.15 7.15,8.15 Спорт. 20.00 “Подробицi”. 6.20 8.20 АгроЕра. 22.30 Т/с “Доярка з Хацапе6.25 тiвки 3”. 7.20,8.25,9.55,12.00,13.30,17.40,22 1.15 Т/с “Зозуля”, 1 i 2 с. .45,23.20 Погода. 2.35 “Замки Закарпаття”. 6.30 23.50 Вiд першої осо- 3.15 “Вдалий проект”. би. 3.50 “Готуємо разом”. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 7.25 23.25 На слуху. 6.10 13.30,15.30,5.20 Аген8.35 Паспорт.ua. ти справедливостi. (16+). 8.45 Свiт он лайн. 7.00 9.00 Т/с “Бiлий танець”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.45 10.00 Т/с “На межi. Група Сьогоднi. “Антитерор”. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 11.00 Д/с “Iсторичнi розслi9.15 Зоряний шлях. дування”. 11.30 4.30 Реальна мiстика. 12.10 Баклани на Балкани. 16.10 Т/с “Тiльки про лю12.40 21.30 Новини. Спорт. 13.40 Уряд на зв’язку з гро- бов”, 1 i 2 с. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 97 мадянами. с. (16+). 14.05 Т/с “Анна Пiль”. 19.45 “Говорить Україна”. 15.35 Фольк-music. 21.00 Т/с “Тiльки про лю16.30 Т/с “Незнайомка”. бов”, 3 i 4 с. 17.45 М/с “Книга джунглiв”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: 18.15 1.20 Новинний блок. злочинний намiр”. (16+). 18.50 22.50 З перших вуст. Х/ф “ПОЇЗД У ПУСАН”. 19.00 1.55 Новини. Культура. 1.50 (16+). 19.20 Перший на селi. 19.55 Нашi грошi. 20.20 2.10 Про головне. 3.00 Зона ночi. 21.50 Т/с “Справедливi”. 4.30 Т/с “Татусевi дочки”. 22.55 5.50 Вiчне. (16+). 23.00 Пiдсумки. 5.45 18.00 Абзац. 0.15 Телемагазин. 6.40 7.55 Kids’ Time. 2.40 Д/ф “Справа братiв 6.45 М/с “Сiмейка Крудс”. Райт”. 7.05 М/с “Пригоди Кота у 3.35 Вiкно до Америки. 3.55 Д/с “Розповiдi про Хан- чоботях”. 8.00 Т/с “Молодята”. сiк”. 10.45 Т/с “СашаТаня”. (16+). 4.20 Т/с “Травма”. 16.00 19.00 Серця трьох. 21.00 Київ вдень та вночi. 22.00 Х/ф “У ПЕКЛI”. (18+). 5.20 0.25 “Подробицi” 0.00 Х/ф “ПРИБРАТИ КАР“Час”. ТЕРА”. (16+). 6.00 М/ф. 2.00 Х/ф “УТIКАЧ IЗ ТОГО 6.20 13.20 “Слiдство веСВIТУ”. ли...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. Факти. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.25

UA:Перший

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.45 Дивитись усiм! 5.35 20.20 Громадянська оборона. 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Бiльше нiж правда. 11.10 13.20 Х/ф “ТЕОРIЯ ЗМОВИ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.45 16.10 Т/с “Кримiнолог”. (16+). 17.45 21.25 Т/с “Пес”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 22.25 Х/ф “МОРПIХИ”. (16+). 0.50 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). 2.15 Стоп-10.

СТБ 7.00 16.00 “Все буде добре!” 9.00 18.30 “За живе!” 10.30 Х/ф “ДIВЧАТА”. 12.30 “МастерШеф Дiти”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 20.00 “МастерШеф Дiти 2. Фiнал”. 22.45 “МастерШеф Дiти 2. Фiнал. Оголошення переможця”. 23.15 Т/с “Коли ми вдома”. 0.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

ТОНIС 6.10 “Формула Пруста. Михайло Сидоржевський”. 6.50 22.00,5.15 DW-Вiзерунок дня. 7.00 14.00,18.00 “Алло, лiкарю!” 7.55 13.45,18.55,22.20 “Погода”. 9.50 “Будьте здоровi!” 10.40 Teen-клуб. 11.50 “Соцiальний статус”. 15.00 21.20,4.45 “Вiдлуння”. 15.40 Фестиваль “Червона Рута” - 97, ч. 2. 16.10 Неприручена Амазонка. 16.50 20.10,22.55 Вердикт iсторiї. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Тетяна Єгорова, ч. 2.

22.25 0.05 ток”. (18+). 1.25 нi”. (18+). 2.50 (18+). 3.50 4.20 4.30 5.25

Неприручена Азiя. Т/с “Нiч чорних крава-

(16+). 12.00

0.45 Т/с “Полiцiя Мая-

мi”. (16+). Т/с “Життя на вершиТ/с “Пiсля опiвночi”.

13.40

15.05,21.30 Т/с “CSI:

Лас-Вегас 13”. (16+). 14.45

19.00,23.15,3.25 “Свi-

док”.

“Свiтськi хронiки”. 15.40 “Кумири”. “Цивiлiзацiя Incognita”. шуку”. 23.45 “Джаз-коло”. (18+).

ТЕТ

6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.35 М/с “Королiвська академiя”. 8.00 Мультмiкс. 9.40 М/с “Дора-мандрiвниця”. 10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 11.00 Х/ф “ЧЕРВОНА ШАПОЧКА”. 12.10 18.50 Панянка-селянка. 13.15 19.55 Готель Галiцiя. 14.20 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.25 4.05 Вiталька. 16.40 Казки У Кiно. 17.45 Одного разу пiд Полтавою. 21.00 Танька i Володька. 22.00 2.25 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.55 Т/с “Отже”. (18+). 1.15 Шпiлiвiлi. 1.35 Теорiя зради.

HTH 4.00 Д/ф “...якого любили всi”. 4.25 “Легенди бандитської Одеси”. 5.10 Х/ф “ДЕ ВИ, ЛИЦАРI?” 6.15 Х/ф “САМОТНЯ ЖIНКА БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ”. 8.00 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”.

2.30

“Легенди карного розТ/с “Детектив Босх”. Т/с “Батькiвщина 3”.

(16+). 3.55

“РечДОК”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

18.30 “Спецкор”.

8.30

19.00 “ДжеДАI”.

9.00

Д/ф “Помста природи”.

11.30

3.55 “Облом.UA”.

15.00

Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРА-

ВОСУДДЯ 2: ПОМСТА”. (16+). 16.50

0.15 Т/с “Теорiя брех-

нi”. (16+). 19.20

20.20 Т/с “Зустрiчна

смуга”. (16+). 21.25

Х/ф “ЦIННИЙ ВАН-

ТАЖ”. (16+). 23.15

“Вiн, Вона i телевiзор”.

1.55

Х/ф “БОГДАН-ЗИНО-

ВIЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,1. 15 “ТСН”. 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 4”.

10.55

“Мiняю жiнку”.

12.20

Т/с “Матусi 2”. (12+).

13.00 14.00,15.00,20.15,21.15,22.20 Т/с “Свати 3”. 16.00

17.10 Т/с “Величне

столiття. Роксолана”. 23.20

1.40 Х/ф “ЩОДЕННИК

СЛАБАКА 2: ПРАВИЛА РОДРIКА”. 5.00 в Арктицi”.

“Ескiмоска 2: Пригоди


№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 31 травня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,13.30,17.40,23.20 Погода. 6.25 23.50 Вiд першої особи. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 Свiт он лайн. 9.00 16.30 Т/с “Незнайомка”. 10.00 Т/с “На межi. Група “Антитерор”. 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України. 13.40 Нашi грошi. 14.05 Т/с “Анна Пiль”. 15.35 Свiтло. 17.45 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.50 З перших вуст. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Д/с “Дикi тварини”. 19.55 Слiдство.Iнфо. 20.20 2.10 Про головне. 21.30 Новини. Спорт. 21.50 Т/с “Справедливi”. 22.40 Мегалот. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 Пiдсумки. 0.15 Телемагазин. 2.40 Д/ф “Ловець слiв”. 3.30 Уряд на зв’язку з громадянами. 3.55 Д/с “Розповiдi про Хансiк”. 4.20 Т/с “Травма”.

IНТЕР 5.20 0.30 “Подробицi” “Час”. 6.00 М/ф. 6.20 13.20 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. 11.05 12.25,20.40 Т/с “Єдиний чоловiк”.

15.50 18.00 кожного”. 20.00 22.30 тiвки 3”. 1.15 2.30 3.15 3.50

стi. 16.45 “Речдок”. Факти. Ранок. 19.00,4.35 “Стосується 8.45 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. “Подробицi”. 13.20 Х/ф “МОРПIХИ”. Т/с “Доярка з Хацапе- 10.45 (16+). 12.45 15.45 Факти. День. Т/с “Зозуля”, 3 i 4 с. 13.35 Т/с “Кримiнолог”. “Недитячi iгри”. (16+). “Вдалий проект”. 15.10 16.10 Т/с “Володи“Готуємо разом”. мирська, 15”. (16+). 17.40 21.25 Т/с “Пес”. (16+). 6.10 13.30,15.30,5.20 Аген- 18.45 21.05 Факти. Вечiр. ти справедливостi. (16+). 20.20 Секретний фронт. 7.00 22.25 Х/ф “КОРОЛIВСТВО”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.40 (16+). Сьогоднi. 0.40 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). 7.15 8.15 Ранок з Україною. 2.05 Стоп-10. 9.15 3.30 Зоряний шлях. 11.30 4.30 Реальна мiстика. 6.35 16.00 “Все буде доб16.10 Т/с “Тiльки про люре!” бов”, 3 i 4 с. “Все буде смачно!” 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 98 8.30 10.20 18.30 “За живе!” с. (16+). 11.50 “МастерШеф Дiти”. 19.45 “Говорить Україна”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 21.00 Т/с “Тiльки про лю19.55 22.45 “МастерШеф Дiбов”, 5 i 6 с. ти 2. Невiдома версiя”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: 23.10 Т/с “Коли ми вдома”. злочинний намiр”. (16+). 0.10 “Слiдство ведуть екстрасенси”. 4.10 1.50 Зона ночi. 5.45 18.00 Абзац. 6.10 15.35 “Формула Пру6.40 7.55 Kids’ Time. ста. Микола Сивий”. 6.45 М/с “Сiмейка Крудс”. 6.55 22.00,5.05 DW-Вiзеру7.05 М/с “Пригоди Кота у нок дня. чоботях”. 7.00 14.00,18.00 “Алло, лi8.00 Т/с “Молодята”. карю!” 10.45 Т/с “Татусевi дочки”. 7.55 13.40,18.55,21.15 “По(16+). года”. 16.00 19.00 Вiд пацанки до 9.55 4.25 “Цивiлiзацiя Inпанянки. cognita”. 21.00 Київ вдень та вночi. 10.50 “Зимою i лiтом манд22.00 Х/ф “УБИВЦI НА ЗАруємо свiтом”. МIНУ”. (18+). 11.50 “Моднi iсторiї з Окса23.50 Х/ф “У ПЕКЛI”. (18+). 1.45 Служба розшуку дiтей. ною Новицькою”. 12.20 “Кумири”. 14.55 “Вiдлуння”. 4.20 Служба розшуку дiтей. 16.20 Фестиваль “Червона 4.25 Студiя Вашингтон. Рута” - 89, ч. 1. 4.30 Факти. 16.55 “Зцiлення теплом”. 4.50 Дивитись усiм! 17.30 22.20 Неприручена 5.35 9.50 Громадянська Азiя. оборона. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 6.30 Ранок у великому мiТетяна Єгорова, ч. 3.

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

20.05 21.30 23.55 0.05 ток”. (18+). 1.55 нi”. (18+). 2.55 (18+). 3.55 5.15

22.45 Вердикт iсторiї. 4.40 Глобал-3000. “Натхнення”. Т/с “Нiч чорних краваТ/с “Життя на вершиТ/с “Пiсля опiвночi”. “Свiтськi хронiки”. “Джаз-коло”.

Лас-Вегас 14.45 док”. 15.40 шуку”. 23.45 (18+). 2.35 (16+). 4.05 4.20

13”. (16+). 19.00,23.15,3.35 “Свi“Легенди карного розТ/с “Детектив Босх”. Т/с “Батькiвщина 3”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”.

ТЕТ

2+2

6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.35 М/с “Королiвська академiя”. 8.00 Мультмiкс. 9.40 М/с “Дора-мандрiвниця”. 10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 11.00 Х/ф “СТОЛИКУ, НАКРИЙСЯ”. 12.10 18.50 Панянка-селянка. 13.15 19.55 Готель Галiцiя. 14.20 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.25 4.05 Вiталька. 16.40 Казки У Кiно. 17.45 Одного разу пiд Полтавою. 21.00 Танька i Володька. 22.00 2.25 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.55 Т/с “Отже”. (18+). 1.15 Шпiлiвiлi. 1.35 Теорiя зради.

6.00 М/ф. 8.00 18.30 “Спецкор”. 8.30 “ДжеДАI”. 9.00 0.50 “Територiя обману”. 11.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 14.55 Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРАВОСУДДЯ 2: ТЕМНИЙ ПРОВУЛОК”. (16+). 16.45 23.55 Т/с “Теорiя брехнi”. (16+). 17.35 Т/с “Теорiя брехнi 2”. (16+). 18.50 32 тур ЧУ з футболу: “Зоря” - “Олiмпiк” та “Динамо” “Чорноморець”. 21.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ”. (16+). 22.55 “Вiн, Вона i телевiзор”. 1.45 “Угон по-нашому”. 2.10 Х/ф “МОСКАЛЬ-ЧАРIВНИК”. 3.25 “Облом.UA”.

HTH 4.50 Х/ф “ДОБРI НАМIРИ”. 6.05 Х/ф “БIЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ”. 8.00 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 0.45 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 13.40 15.05,21.30 Т/с “CSI:

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,1. 10 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 4”. 10.55 “Мiняю жiнку”. 12.20 Т/с “Матусi 2”. (12+). 13.00 14.00,15.00,20.15,21.20,22.20 Т/с “Свати 3”. 16.00 17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”. 23.20 1.35 Х/ф “ТРИ ТЕЛЕПНI”. (16+). 4.50 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.


№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

5

ГОРОСКОП на 29.05 — 4.06 ОВЕН (21.03-20.04). З самого початку тижня вас долатиме сильне бажання дiяти, ви будете дуже продуктивнi. У особистому життi все складається вiдмiнно. Ви будете у вiдмiннiй формi i повнi ентузiазму.

Четвер , 1 червня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00 Новини. 6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. 6.15 7.15,8.15 Спорт. 6.20 8.20 АгроЕра. 6.25 7.20,8.25,12.00,13.30,22.45,23.20 Погода. 6.30 23.50 Вiд першої особи. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 7.25 23.25 На слуху. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 Свiт он лайн. 9.00 16.30 Т/с “Незнайомка”. 10.00 Т/с “На межi. Група “Антитерор”. 11.00 Д/с “Iсторичнi розслiдування”. 12.10 Баклани на Балкани. 12.40 21.30 Новини. Спорт. 13.40 Слiдство.Iнфо. 14.05 Т/с “Анна Пiль”. 15.35 Надвечiр’я. Долi. 17.30 Школа Мерi Поппiнс. 17.45 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.50 З перших вуст. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Д/с “Дикi тварини”. 19.55 “Схеми” з Н. Седлецькою. 20.20 2.10 Про головне. 21.50 Т/с “Справедливi”. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 Пiдсумки. 0.15 Телемагазин. 2.40 Д/ф “Аркани Франка”. 3.30 Книга.ua. 3.55 Д/с “Розповiдi про Хансiк”. 4.20 Т/с “Травма”.

IНТЕР

9.20 “Давай одружимося”. 11.05 12.25,20.40 Т/с “Єдиний чоловiк”. 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 19.00,4.35 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 22.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”. 1.15 Х/ф “МIЛЬЙОН У ШЛЮБНОМУ КОШИКУ”. 2.40 “Життя в кредит”. 3.20 “Вдалий проект”. 3.50 “Готуємо разом”.

КАНАЛ УКРАЇНА 6.10 13.30,15.30,5.20 Агенти справедливостi. (16+). 7.00 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.40 Сьогоднi. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 9.15 3.30 Зоряний шлях. 11.30 4.30 Реальна мiстика. 16.10 Т/с “Тiльки про любов”, 5 i 6 с. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 99 с. (16+). 19.45 “Говорить Україна”. 21.00 Т/с “Тiльки про любов”. 23.30 Т/с “Закон i порядок: злочинний намiр”. (16+).

4.50 Громадянська оборона. 6.35 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 9.55 Секретний фронт. 10.50 13.20 Х/ф “КОРОЛIВСТВО”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.30 16.10 Т/с “Володимирська, 15”. (16+). 17.40 21.25 Т/с “Пес”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 22.25 Х/ф “НЕ БРАТИ ЖИВИМ”. (16+). 0.40 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). 2.05 Стоп-10.

СТБ 7.05 16.00 “Все буде добре!” 9.05 “Все буде смачно!” 11.00 18.30 “За живе!” 12.30 “МастерШеф Дiти”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 20.00 22.45 “Я соромлюсь свого тiла 4”. 0.00 “Один за всiх”. 1.10 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

3.00 2.25 Зона ночi. 4.25 Т/с “Татусевi дочки”. (16+). 5.40 18.00 Абзац. 6.35 7.50 Kids’ Time. 6.40 М/с “Сiмейка Крудс”. 7.00 М/с “Пригоди Кота у чоботях”. 7.55 Т/с “Молодята”. 10.40 Т/с “Щасливi разом”. 16.00 19.00 Хто зверху? 21.00 Київ вдень та вночi. 22.10 Х/ф “НАЙМАНI ВБИВЦI”. (16+). 0.50 Х/ф “УБИВЦI НА ЗАМIНУ”. (18+). 2.20 Служба розшуку дiтей.

6.10 16.05 “Формула Пруста. Iво Бобул”. 6.55 22.00,5.00 DW-Вiзерунок дня. 7.00 14.00,18.00 “Алло, лiкарю!” 7.55 13.45,18.55,21.15 “Погода”. 9.50 “Цивiлiзацiя Incognita”. 10.50 “Зимою i лiтом мандруємо свiтом”. 11.50 “Соцiальний статус”. 15.00 21.20,4.30 “Вiдлуння”. 15.40 Глобал-3000. 17.00 Фестиваль “Червона Рута” - 89, ч. 2. 17.30 22.20 Неприручена Азiя. 19.05 В гостях у Д. Гордона. Євген Чичваркiн, ч. 1. 20.00 22.50 Вердикт iсторiї.

5.20 0.25 “Подробицi” “Час”. 6.00 М/ф. 6.20 13.20 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.25 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.30

ICTV Студiя Вашингтон. Факти.

0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.15 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.45 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.45 “Свiтськi хронiки”. 4.10 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”. 5.10 “Джаз-коло”.

док”. 15.40 23.45 2.30

Т/с “Батькiвщина 3”.

(16+). 4.00

“Випадковий свiдок”.

4.15

“Правда життя. Про-

ТЕТ 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.35 М/с “Королiвська академiя”. 8.00 Мультмiкс. 9.40 М/с “Дора-мандрiвниця”. 10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 11.00 Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”. 12.10 18.50 Панянка-селянка. 13.15 19.55 Готель Галiцiя. 14.20 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.25 4.05 Вiталька. 16.40 Казки У Кiно. 17.45 Одного разу пiд Полтавою. 21.00 Танька i Володька. 22.00 2.25 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.55 Т/с “Отже”. (18+). 1.15 Шпiлiвiлi. 1.35 Теорiя зради.

Одеси”.

4.45

4.50 Х/ф “ПОГАНЬ”. 6.15 Х/ф “ТУПИК”. (16+). 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 0.40 Т/с “Полiцiя Маямi”. (16+). 13.40 15.05,21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас 13”. (16+). 14.45 19.00,23.15,3.30 “Свi-

Т/с “Детектив Босх”.

(18+).

фесiї”.

HTH

“Легенди карного роз-

шуку”.

“Легенди бандитської

2+2 6.00

М/ф.

8.00

18.30 “Спецкор”.

8.20

11.00 “Вiдеобiмба”.

9.00

0.50 “Територiя обма-

ну”. 15.05

Х/ф “СПРАВЖНЄ ПРА-

ВОСУДДЯ 2: ВIДПЛАТА”. (16+). 16.50

23.55 Т/с “Теорiя брех-

нi 2”. (16+). 19.00

“ДжеДАI”.

19.20

Х/ф “ДОРОГА БЕЗ ВО-

РОТТЯ”. (16+). 21.05

Х/ф “МЕСНИК”. (16+).

22.55

“Вiн, Вона i телевiзор”.

1.45

“Угон по-нашому”.

2.10

Х/ф “СТРАЧЕНI СВI-

ТАНКИ”. 3.40

“Облом.UA”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,1. 45 “ТСН”. 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля”.

10.55

“Мiняю жiнку”.

12.20

Т/с “Матусi 2”. (12+).

13.00 14.00,15.00,20.15,21.15 Т/с “Свати 3”. 16.00

17.10 Т/с “Величне

столiття. Роксолана”. 22.20

“Право на владу”.

0.00

2.10 Х/ф “БОЖЕВIЛЬ-

НI ВИКЛАДАЧI”. (12+). 5.25

“Ескiмоска 2: Пригоди

в Арктицi”.

ДРУЗІ! Створюємо вокально-інструментальний ансамбль української пісні на базі Бориспільського будинку культури. ПОТРІБНІ: - соло-гітарист; - бас-гітарист; - клавішник. Художній керівник Вадим Шапошніков, адміністратор Володимир Синявський. Тел.: 093-677-51-27

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Якщо ваш робочий графiк дуже напружений, вам необхiдно все дуже добре органiзувати, щоб впоратися зi всiма дорученнями. Вiдносини з друзями будуть прекрасними. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Намагайтеся уникнути конфлiктiв, демонструючи все, на що ви здатнi. Можливо, ви опинитеся у важкiй ситуацiї i до кiнця тижня напруга збiльшиться. РАК (22.06-23.07). Використовуйте вашу здiбнiсть до спостереження, щоб витягнути найбiльш вигiднi моменти для здiйснення задуманих проектiв. Ви дуже стурбованi вiдносинами з близькими. ЛЕВ (24.07-23.08). Напруга трохи спаде. Вiдносини зi спiвробiтниками будуть спокiйнiшими. Свою проникливiсть ви використовуєте в роботi i у вiдносинах з близькими. ДIВА (24.08-23.09). Вашi iнiцiативи будуть заснованi на вашому натхненнi i дипломатiї i справлять сильне враження на ваше оточення. Будьте уважнi до своїх близьких i рiдних, вони потребують вашої допомоги. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). З`явиться тенденцiя до перевтоми i ви нервуватимете через дурницi. Будьте економнi i управляйте своїми емоцiями. У сiмейнiй обстановцi ви забудете про неприємне i повнiстю насолоджуватиметеся життям. СКОРПIОН (24.10-22.11). Ви вiдчуватимете величезну потребу до дiї. Ви впливаєте на iнших, умiєте примусити спiвбесiдникiв слухати вас. Будьте терпимiшими до оточуючих. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Подiї в професiйнiй сферi розвиватимуться сприятливо в результатi ваших iнiцiатив. У вашому iнтимному життi ви зможете отримати перемогу над суперниками. Вiдносини з коханими будуть дуже теплими. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). Ваша здатнiсть переконувати дозволить вам одержати бажане. Можливо, вам доведеться витратитися на дiтей. Вихiднi спробуйте провести з сiм`єю, придiлiть увагу батькам. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). Ви мiняєте напрям дiяльностi. Якщо ви хочете, щоб вам продовжували довiряти, треба докласти великi зусилля. Вам бракує уяви. Наберiться терпiння i не впадайте у вiдчай. РИБИ (20.02-20.03). Ви вiдчуватимете недовiру до себе на роботi. Не намагайтеся робити менше, нiж ранiше, така позицiя може обернутися проти вас. У особистих вiдносинах ви будете в центрi уваги, будете щасливi.


6

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

24 травня — День слов’янської писемності і культури

АЗБУКА, НАЗВАНА «КИРИЛИЦЕЮ», ІСНУВАЛА ЩЕ ЗАДОВГО ДО КИРИЛА

Г

оворячи про слов’янську писемність, не можна обійти увагою давність української мови, яка є однією з найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчить і наявність архаїчної лексики, і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом століть. Давність української мови доводили вітчизняні та зарубіжні вчені: Павел Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський, Володимир Шаян, Іван Огієнко, Андрій Білецький та ін. Про давність української мови свідчать і реліктові фольклорні твори, особливо календарно-обрядові пісні. Наприклад, український мовознавець Олександр Потебня стверджував, що веснянка «А ми просо сіяли» існувала в Україні вже у І тисячолітті до н. ч. То невже вона співалась якоюсь іншою мовою? А колядки про створення світу птахами (ще з дохристиянських часів) навряд чи перекладалися з якоїсь давнішої мови на українську, адже християни не мали в тому потреби. Багато наукових дискусій викликає також проблема існування писемності в українських землях. Археологічні знахідки засвідчують наявність писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, зброї ще за Трипільської доби. Чи це було фонетичне, чи ієрогліфічне письмо — певної відповіді дослідження поки що не дали. Можна з певністю твердити, що свою писемність мали вже племена Трипільської і Катакомбної культури Бронзової доби, Зарубинецької та Черняхівської культур. Стародавні автори свідчать, що давні руси мали своє письмо. Так, іранський письменник Марваруді констатує, що у «хозар є також письмо, що походить від руського й схоже на грецьке».

Дослідженнями найдавніших систем письма в Україні офіційна мовознавча наука не займалася. Вперше спробував дешифрувати давні, ще піктографічні, знаки Кам’яної Могили (неподалік Мелітополя) археолог Валентин Даниленко. Прочитанням трипільських написів займався Микола Суслопаров. Проте вивчено ще дуже мало, не встановлений зв’язок між трипільськими і кіммерійсько-скіфо-сарматськими та ранніми слов’янськими знаковими системами. Висловлюються припущення, що писемність І тис. н. ч. на території України мала кілька варіантів. Північне Причорномор’я користувалося абеткою, ідентичною грецькій або римській (латиниці), а східні райони (особливо скіфо-сармати) мали свою оригінальну писемність, відому в науці як «сарматські знаки». Те, що пам’яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання: повсякденні записи, вірогідно, робилися на навощених дерев’яних дощечках або на бересті — матеріалі, який погано зберігається. Проте знаходять чимало писарських інструментів, так званих «стилів», «писал», «писачків» тощо. Добре збереглися графіті, накреслені на свіжій, ще не обпаленій глині. Горщики з написами часто мають вигляд речей повсякденного вжитку. Вони прості, ліплені вручну, що свідчить про їхнє місцеве походження. Деякі з цих графічних зображень вважають таврами або тамгами (знаки власності) майстрів. Чимало дискусій у науковому світі викликала діяльність Кирила і Мефодія, з іменами яких пов’язують створення слов’янської абетки. Ґрунтовне дослідження абетки, яку умовно названо «кирилицею», зробив український філолог Іван Огієнко, відомий також як Митрополит Іларіон. Його праця «Слов’янське письмо перед Костянтином» переконливо доводить правдивість оповіді болгарського ченця Храбра, який писав, що Костянтин (Кирило) знайшов у Херсонесі Таврійському Євангеліє і Псалтир «руськими письменами писані». Ця подія датується зимою 860–861 рр. Якщо це вже була сформована писемність, то що ж тоді створив Кирило? Це питання не дає спокою вченим ось уже кілька століть. Стислу історію досліджень цієї проблеми подав Михайло Брайчевськнй у праці «Походження слов’янської писемності». Він, зокрема, висловив думку, що перед Несторовим літописом існували інші давніші списки історії Русі, наприклад Літопис Аскодьда. Однак офіційна українська наука й досі не може подолати догми, нав’язані їй імперськими схемами. Нині відомо безліч пам’яток рунічної писемності слов’ян, яка в Україні ще не досліджувалася. Існує чимало згадок у давніх текстах проте, що писемність існувала задовго до прийняття християнства, aлe такі повідомлення у СРСР іґнорувалися. Хоча інші слов’янські автори повідомляють, наприклад, що в чеській пісні «Суд Любуши», записаній в IX ст., згадуються «дошки правдодат-

ні» (тобто закони, записані на спеціальних дощечках)». Велесова Книга, як відомо, також була первісно написана на дощечках. Її азбуку нині називають «велелесовицею» (27 букв, які мають свої аналоги і в рунічному письмі, й у так званні «кирилиці»). Навіть у літописі Нестора є повідомлення про укладання угод між князями язичницької Русі та грецькими цісарями, які записувалися як грецькою, так і руською мовами, наприклад: договір «про мир і дружбу» між Олегом і Леоном — «це написання дали обом цесарям» (912 р.): або «домовився князь наш посилати грамоту до цесарства вашого» (945 р.) Можна погодитися, що й сам Нестор не з пам’яті писав свій літопис, а використовував стародавні, ще язичницькі письмена з історії Русі, адже часто він передає досить великі тексти договорів, датує до точності велику кількість тих чи інших подій, що неможливо без попередньої писемної традиції. Однак із приходом християнства уся язичницька історія та культура були навмисно викинуті з християнського літописання, бо загальноприйнятою ідеологемою стало з цього часу уявлення про те, що нібито християнство «просвітило» диких і некультурних «варварів», якими були слов’яни-язичники. Тому християнським ідеологам потрібно було знайти місіонера, надавши йому славу «просвітителя Русі». І такі «просвітителі» знайшлися. Відомо, що діяльність місіонерів, які проповідували християнство серед слов’ян латинською мовою, успіху не мала. Тоді моравський князь Ростислав звернувся до Константинопольського патріарха з проханням надіслати проповідників, котрі б знали слов’янські мови. У цей час Кирило повернувся із хозарської місії, де намовив кагана охристити всіх бажаючих. Такий успіх, а також знання слов’янських мов стали вирішальними при виборі кандидатури Кирила для проповіді християнства серед слов’ян, а також перекладу для них богослужебних книжок. Після кількох походів Аскольда (за Велесовою Книгою, християнина) на греків у Київській Русі було вже чимало християн. Тому й не дивно, що Кирило знайшов і християнські книги, написані по-руськи. Якою ж абеткою вони писалися? Якщо поглянути навіть на сучасну українську абетку, то видно, що більшість її літер схожі на грецькі, але є і кілька суто слов’янських. Можливо, саме їх додав Кирило до грецької абетки? Але ж у «Житії Кирила» повідомляється про створення ним цілком нового алфавіту. Слід зауважити, що одночасно з «кирилицею» існувала й інша абетка, яка була відома під назвою глаголиці, і мала незвичайний характер завитків. Вчені не знаходять їй аналогів. Це дало підставу для тверджень, що глаголиця є штучним витвором однієї людини, на відміну від «кирилиці», яка має природний органічний характер і давніші прототипи. Можна було б припустити, що глаголиця була тайнописом язичницьких волхвів, якби відомі глаголичні тексти не були християн-

ськими за своїм змістом. То, можливо, цю глаголицю й створив Кирило? Дослідники (Іван Огієнко, Михайло Брайчевський, Олександр Мельничук та ін.) вважали, що Кирило створив саме глаголицю — штучний алфавіт, який проіснував недовго, бо не знайшов загального визнання через свою ускладненість. Назва ж «кирилиця» закріпилася за нашою та деякими іншими слов’янськими азбуками (наприклад, болгарською) ще з давніх часів через плутанину або просто для уславлення християнського місіонера, адже це відповідало завданням творців нової ідеології. Отже, азбука, названа «кирилицею», існувала ще задовго до Кирила. Це доведено знахідками графіто на стінах Софії Київської, літери якої визнано «протокирилицею». Дослідженнями цих написів займається Сергій Висоцький, який, крім текстів, відкрив саму азбуку, записану, мабуть, давнім книжником для пам’яті. Адже йому, напевно, доводилося працювати зі стародавніми книгами з Ярославової книгозбірні, що були написані такою азбукою. Отож, чи варто нам у незалежній Україні Свято української писемності пов’язувати з іменами Кирила і Мефодія, християнських місіонерів, або хоч би й з іменем Нестора Літописця, якщо слов’янська писемність існувала задовго до них. Чим же відрізнялася ця азбука від пізнішого варіанта «кирилиці»? Вона простіша — має 27 літер, серед яких 23 грецьких і 4 слов’янські (б, ж, ш, щ). Моравська ж «кирилиця» у своєму ранньому варіанті мала 38 літер, а в пізнішому — 43. Частина цих букв просто дублювала вже наявні, тому в пізніших руських книгах такі знаки як юси, ять, глухі голосні, омега тощо) поступово зникали як зайві. Впровадження церковнослов’янської мови як літературної не тільки створило багато незручностей для дослідників старої української мови, але й просто відкинуло її природний розвиток на багато століть. Замість того, щоб розвивати граматику рідної мови, русичі взялися впроваджувати чужу мову в офіційне діловодство та церковне богослужіння. Народ цією мовою ніколи не розмовляв. Отже, тепер вивчати мову руського народу без писемних зразків майже неможливо. Проте становище не таке вже безнадійне, як це здається на перший погляд. Літописці, погано знаючи церковнослов’янську мову, часом вживали слова і вислови з простої народної мови. А це значить, що орфографія, а часом і лексика стародавніх книжок може стільки подарувати сумлінним дослідникам цікавих відхилень від норм церковнослов’янської мови! Саме такі помилки літописців чи писарів можуть бути безцінними перлинами, витягнутими на поверхню з праукраїнського мовного моря, з того середовища, в якому жив і до якого належав автор цих помилок. Галина ЛОЗКО (за матеріалами народознавчих праць)


№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИСТАВКИ ДИТЯЧИХ ТВОРЧИХ РОБІТ «УКРАЇНА — СОНЯЧНА КРАЇНА» 17 травня 2017 в центральній бібліотеці відбулася презентація виставки дитячого малюнку «Україна — Сонячна країна». На виставці представлені роботи вихованців гуртків «Творча майстерня» та «Відкриття радості», що діють на базі Загальноосвітньої школи села Гора і які веде Катерина Поляруш (на фото). Виставка «Україна — сонячна країна» є щорічною і присвячується саме юним талантам нашої рідної землі. У нас є багаті культурні традиції, духовні надбання та люди, які відкривають цю глибину і мудрість та несуть її у світ. Представлені на виставці малюнки виконані в різних техніках: гуаш, акварель, вітражний розпис. Катерина Поляруш є членом Творчого клубу «Спілка митців Борисполя». Неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Вона представляє свою творчість на куль-

турних заходах: мистецькій виставці до дня міста, на Етнофестивалі «Козацька варта», на міжнародному фестивалі ронделя «На берегах Альти» та інших. З вітальним словом до викладача та її вихованців звернулися директор районного будинку дитячої та юнацької творчості Світлана Галатенко; директор Гірської загальооствітньої школи I-III ступенів Андрій Гутовський, який сприяв організації виставки; голова «Спілки митців Борисполя» майстриня-лялькарка, постійний учасник мистецьких заходів бібліотеки Олена Кравчун; громадський діяч, член Спілки митців Борисполя Михайло Боярко. Ведучі Яна Руденко та Олена Шкребтієнко розповіли присутнім про художницю, майстриню та викладача Катерину Поляруш. Під час проведення презентації гості переглянули відеосюжети, присвячені творчості Катерини, «Людина в професії» та «Майстерня радості», а також взяли участь у розіграші подарунків від ви-

7

хованців Катерини Поляруш, отримавши листівки-щасливки, виготовлені дітками. Директор бібліотеки подякувала Катерині за творчу співпрацю з міською бібліотекою та вручила Подяку від Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради. Виставка «Україна — Сонячна країна» експонуватиметься до кінця червня. Тож запрошуємо всіх до огляду! Олена КОСТЮКОВА, методист МЦБС. Фото А. Сидоренка

АКТУАЛЬНІ ЛЕКЦІЇ В СТІНАХ БІБЛІОТЕКИ Бориспільська міська бібліотека співпрацює з громадськими організаціями, загальноосвітніми школами, закладами культури, творчими особистостями, представниками різних професій. Ми вдячні всім, хто разом з нами долучається до великої справи виховання молодого покоління. Неодноразово до підготовки та проведення бібліотечних заходів ми залучали Леонтія Івановича Сандуляка, науковця, професора, доктора медичних наук, громадського діяча, співавтора тексту «Акту незалежності України». Леонтію Івановичу завжди є що розповісти будь-якій аудиторії. Великої значимості він надає роботі з молоддю, зокрема з учнями. А ті, в свою чергу, завжди раді поспілкуватися з мудрецем. Ось і цієї весни вчений прочитав дві взаємопов’язані лекції: «Структурні рівні організації матерії і виникнення життя на Землі», яка розрахована на старшокласників, які збираються в майбутньому вступати до вишів природничого напрямку, та «Етнічна екологія і екологічні особливості українців». Леонтій Іванович повідомив дітям актуальну інформацію, яка доповнила шкільну програму. Саме в час, коли українські військові захищають рідну землю від загарбника на сході України, необхідно знати своє походження, знати історичну правду. Про це він наголосив словами: «Якщо ви не любити свій народ, то як ви можете любити інші народи? Не треба соромитися бути націоналістом, бути патріотом своєї країни». Учасники зустрічі почули багато нової, цікавої інформації, пов’язаної з генетикою, історією, релігією та народознавством. Сподіваємося, що отримані знання стануть майбутнім випускникам у нагоді. А я, користуючись нагодою, запрошую всіх до творчої співпраці. Ми з радістю приймемо позитивні пропозиції. Жанна КРУЧИНІНА, директор Бориспільської МЦБС

УКРАЇНА ВИГРАЄ ВІЙНУ ТОДІ, КОЛИ ВІДМОВИТЬСЯ ВІД РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Страшні часи. Країна, яку довго називали братньою і стратегічним партнером, країна, де у багатьох наших співвітчизників є родичі, напала на Україну і намагається відшматувати ще клапоть нашої землі. «Експерти» стверджують, що жодних приводів для агресії не треба було, що напад все одно стався б. Я так не думаю. Якби в Україні не було «п’ятої колони» — Кремль не зважився б на агресію. А «п’ята колона» — це всі російськомовні громадяни України. Тож пам’ятайте: кожен із вас, хто нехтує державною мовою, кожен із вас, хто вимагає офіційного статусу для російської мови, кожен із вас, хто репетує про утиски і націоналізм — винен у всьому, що зараз відбувається в Криму і на Донбасі. Кожен із вас, російськомовних, винен у відсутності прогресу нашої — разом із вами! —

держави. Бо ви тягнули весь цей час країну у болото «російського світу». Весь час, який ми могли використати, як Литва, Латвія та Естонія, для модернізації і поступу, ми завдяки вам, російськомовним, протринькали. І не треба казати про «російськомовних патріотів України», які зараз гинуть на фронті. Їм не довелося б гинути, якби ви, російськомовні, не накликали нам своїх одноплемінців для захисту вас, російськомовних. І кожен з вас ще вигребе від своєї карми. Хтось тут, а хтось в Магадані, куди ви тікатимете, якщо не збагнете: Україна виграє цю війну. Ціною великих жертв, але виграє. На жаль, тільки тоді, коли відмовиться від «язика» окупанта. Це буде ще нескоро, тож війна триватиме довго. Але переможе Україна. Володимир КРИНИЦЬКИЙ prostir.co.ua

ПОРОШЕНКО ВИКОНАВ СВОЮ ОБІЦЯНКУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІЗУ 22 травня у Віснику Ради Європи опубліковано угоду, котра дозволяє українцям подорожувати країнами Шенгенської зони без віз. З нагоди цієї події активісти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провели «ЄвроМарафон» від західного до східного кордону. 17 травня акція стартувала біля крайньої західної точки, міста Чоп, а 20-го завершилася на Сході, у містечку Мілове. Там однопартійців Петра Порошенка розгорнули прапор Євросоюзу. Ця акція пройшла і в Борисполі. 19 травня через наше місто та район колона автомобілів поїхала на Харків. Як зазначив керівник бориспільської міської організації БПП «Солідарність» Дмитро Гопанчук, котрий долучився до акції: «Петро Порошенко, попри критику і «зрадофільство» виконав свою передвиборчу обіцянку щодо запровадження безвізового режиму». За його словами збільшення потоку наших туристів до країн ЄС має збільшити кількість пасажирів аеропорту «Бориспіль», а відтак і надходження до міського бюджету Як заявив в одному з інтерв’ю Глава держави: безвіз для України — це повернення до Європи. «Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією. Саме так, пофілософськи, ми маємо це сприймати. Це вихід із більше ніж 300-річної історії, яка почалася з Переяславської ради, і сьогодні Україна вертається додому», — заявив Петро Порошенко. Маючи в руках біометричний паспорт до Європи по зеленому коридору можна буде подорожувати вже з 00:01 хвилини 11 червня. Богдан ЛУК’ЯНЧУК


8

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

ТАМАДА

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

ПРОДАМ ВАЗ-2107

Продам двоє козеняток, 2 місяці. Т. 097-531-27-85.

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

т. 097-204-62-14

Продам торгові прилавки жовтого кольору Т. 095-888-58-05, 063-05-50-008, Світлана Продам велосипед.Тел.097-238-51-25. Продам: Аккордеон "Horh", баян "Кременное", піаніно "Украина" експортний варіант. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Строгальний та токарний станок, електродвигуни3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат, автоген (балони для кисню з редукторами, шланги, генератор для ацетилену). Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Велосипеди 2шт Україна та Аист ,мотоцикли ИЖЮ-3 ,К-750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Відеокамера цифрова(Японія) ,ноутбук Самсунг. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. Продам морозильну камеру, 340 л, столовий посуд, постільну білизну. Т. 066-499-89-97. Продам пральну машинку. Т. 093-223-30-68. Продам будку для собаки. Т. 099-218-42-69. Продам взуття жіноче, 35-36 рр. Т. 099-218-42-69. Продам стільці м’які (2 шт.), тумбочки кухонні, пенал кухонний, табуретки (2 шт.), труба 7 м. Т. 5-17-51, 098103-27-97. Потрібна няня для дівчинки 10 місяців у м. Бориспіль. Повна зайнятість на довгий термін. Бажано з досвідом роботи. Порядна, добра, без шкідливих звичок. Тел. 096-83-999-21 Анна. Куплю бочку металеву, 200 л. Т. 066-999-90-95. Продам: сітку з кутником 1,5х2,0; каркас тепличний металевий, дуга довж. 6 м по дузі 9 м, 8 шт. Бочку для бензину. Т. 066-527-80-72. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та картопля. Тел:066 783 92 09; 096 439 48 52. Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Продам козине молоко. Т. 098-620-32-57. Продам підгузки-труси для дорослих (великого розміру), виробництво США, 5 капель. Одноразові труси-підгузки для дорослих. Т. 093-99-88-198. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-767-10-04. Продам: котел для опалення на рідкому паливі (дизельне пальне); запчастини для ремонту двигуна на автомобілі ГАЗ-21, ГАЗ-24 (поршня, кільця, вкладиші); автомобільні генератори; КПП на авто ГАЗ-24; теса слюсарні найбільшого розміру; решітку радіатора, передній бампер на ГАЗ-21. Т. 095-136-53-50, 050-692-01-11. Продам: пральну машинку, вази хрустальні (недорого), плащ пуховий (жін.) 50 р., радіопрогравач багатофункціональний, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон, жалюзі від сонця. т. 6-7916. Продам котел твердопаливний, б/в, 2 диван-ліжка, б/в. Т. 067-302-25-28. Продам баян «Тембр», ціна договірна. Т. 067-186182-6. Продам: рідину для індивідуального опалення, вікно м/п 120х125, ворота гаражні, зварювальний апарат, газову колонку, трубу цементно-асбестову, пральну машинку «Лебедь», пральну машинку з віджимом, газовий балон, двері м/к. Т. 099-32771-10. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-80-89, 6-30-92. Закуповуємо постійно: вагончики, контейнера, кунги, гаражі та еврокуби. тел. 096 99 18 144. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28. Продам пристрій для відстрілу гумових куль “Макаров”. Т. 066-132-74-88. Куплю маленький холодильник. Т. 066-132-74-88. Куплю гарну мисливську рушницю. Т. 066-132-74-88.

ВІДДАМ У ДОБРІ РУКИ КОШЕНЯТ БІРМАНСЬКОЇ ПОРОДИ

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Допоможу учням 1-го класу в навчанні. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33. ◘ Няні, домогосподарки, розгляну різні пропозиції. Т. 6-71-09, 066-369-79-61.

○ Жінка, 67,5 років, шукає чоловіка 60-70 років, що любить подорожувати, театр, музику. Т. 067-443-60-42. ○ Жінка, гарна, не схильна до повноти, 39/65/170 бажає познайомитися з чоловіком без матеріальних проблем, з окремим житлом, вік 40-55 років. Чекаю листів на ел. пошту: musorova.77@mail.ru. Пенсіонер, запрошую одиноку дівчину, яка стала б для мене рідною дитиною, можна із фізичною вадою. вул. Пречистенська (Панфілова), 42 Микола Данилович

098-380-02-02, 066-004-14-01

Продам мотоцикл «Восход». Тел.097-238-51-25. Продам човен ПВХ,новий,плотність матеріалу680 г/м2, розміри-220х125, балон- 33 см., вантажність- 200 кг., два гермовідсіки, вага- 11 кг., повна комплектація(весла,насос,слань-коврик,ремком-

ПРОДАМ МЕД по 100 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А. ПРОДАМ БДЖОЛОСІМ’Ї. Т. 050-10037-37. Продам бджолосім`ї породи українська степо-

плект,сумка), гарантія. Виробник Україна. Т: 050

ва, українська система вулика. Т. 097-052-69-

547 21 82.

84.

П ’ ятниця , 2 червня UA:Перший 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,9.55,12.00,13.30,23.20 Погода. 6.25 Життєлюб. 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.20 23.25 На слуху. 8.35 Територiя закону. 8.40 Паспорт.ua. 8.45 Свiт он лайн. 9.00 Т/с “Незнайомка”. 10.00 Т/с “На межi. Група “Антитерор”. 11.00 Д/с “Iсторичнi розслiдування”. 12.10 Баклани на Балкани. 12.40 21.30 Новини. Спорт. 13.40 “Схеми” з Н. Седлецькою. 14.05 Т/с “Анна Пiль”. 15.35 Вiра. Надiя. Любов. 16.30 Т/с “Аристократи”. 17.25 Хто в домi хазяїн? 17.45 М/с “Книга джунглiв”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 22.50 З перших вуст. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Богатирськi iгри. 20.20 2.10 Про головне. 21.50 Д/ф “ХХ столiття Кароля Войтили”. 22.55 5.50 Вiчне. 23.00 Пiдсумки. 23.50 Вiд першої особи. 0.15 Телемагазин. 2.40 Музичне турне. 3.35 Театральнi сезони. 4.00 Д/ф “Всеволод Нестайко. Родом з дитинства”. 4.20 Т/с “Травма”.

IНТЕР 5.20 “Подробицi” - “Час”. 6.00 М/ф. 6.20 13.20 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”.

9.20 11.05 ловiк”. 15.50 18.00 20.00 22.00 с. 1.30 3.35

4.30 Факти. 4.50 Дивитись усiм! 5.35 Громадянська оборо16.45 “Речдок”. на. “Стосується кожного”. 6.30 Ранок у великому мi“Подробицi тижня”. стi. Т/с “Птах у клiтцi”, 1-4 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi ноХ/ф “ДИКЕ КОХАННЯ”. вини з К. Стогнiєм. “Чекай на мене”. 9.50 Iнсайдер. 10.50 13.20 Х/ф “НЕ БРАТИ ЖИВИМ”. (16+). 6.10 13.30,15.30 Агенти 12.45 15.45 Факти. День. справедливостi. (16+). 13.30 16.10 Т/с “Володи7.00 мирська, 15”. (16+). 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,3.10 17.45 Т/с “Пес”. (16+). Сьогоднi. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 20.20 Антизомбi. 9.15 5.30 Зоряний шлях. 21.25 Дизель-шоу. 11.30 4.00 Реальна мiстика. 23.45 Х/ф “ШОУГЕЛЗ”. (16+). 16.10 Т/с “Тiльки про лю2.05 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). бов”. 3.25 Стоп-10. 18.00 Т/с “Райське мiсце”. (16+). 7.10 Х/ф “СТЕРЕЖИСЬ АВ19.45 “Говорить Україна”. ТОМОБIЛЯ”. 21.00 Т/с “Щастя є”, 1 i 2 с. Х/ф “ZОLUSHKА.RU”. 23.20 “Слiдами популiста”, ч. 9.05 11.15 Х/ф “ТРОХИ НЕ В СО3. БI”. 0.00 Т/с “Щастя є”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 1.45 Т/с “Закон i порядок: 18.30 23.55 Т/с “Коли ми злочинний намiр”. (16+). вдома”. 20.00 22.45 “Холостяк 7”. 3.00 2.05 Зона ночi. 0.50 “Слiдство ведуть екс3.45 Т/с “Татусевi дочки”. трасенси”. (16+). 5.30 18.00 Абзац. 6.05 15.35 “Формула Пру6.25 7.40 Kids’ Time. ста. Володимир Дорош”. 6.30 М/с “Сiмейка Крудс”. 6.50 22.05,5.05 DW-Вiзеру6.50 М/с “Пригоди Кота у нок дня. чоботях”. 7.00 14.00,18.00 “Алло, лi7.45 Т/с “Молодята”. карю!” 9.40 20.45 Київ вдень та 7.55 13.40,22.00 “Погода”. вночi. 14.15 Серця трьох. 10.35 4.15 “Моднi iсторiї з 16.15 19.00 Суперiнтуїцiя. Оксаною Новицькою”. 10.55 “Будьте здоровi!” 22.00 Х/ф “СПЕЦIАЛIСТ”. 11.45 Teen-клуб. (16+). “Цивiлiзацiя Incognita”. 0.00 Х/ф “УЛЬТРААМЕРИ- 12.10 14.55 21.20,4.35 “Вiдлуння”. КАНЦI”. (16+). Фестиваль “Червона 2.00 Служба розшуку дiтей. 16.25 Рута” - 89, ч. 3. 17.30 Неприручена Азiя. 4.20 Служба розшуку дiтей. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 4.25 Студiя Вашингтон. Євген Чичваркiн, ч. 2. “Давай одружимося”. 12.25 Т/с “Єдиний чо-

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

20.00 Вердикт iсторiї. 22.15 Х/ф “СЕРЕНАДА СОНЯЧНОЇ ДОЛИНИ”. 0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.50 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.50 Т/с “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (18+). 3.50 “Свiтськi хронiки”. 5.15 “Джаз-коло”.

ТЕТ 6.00 5.40 Кориснi пiдказки 2. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Шаленi кролики. Вторгнення”. (16+). 7.35 М/с “Королiвська академiя”. 8.00 Мультмiкс. 9.25 Х/ф “РА-ОДИН”. 12.10 18.50 Панянка-селянка. 13.15 Готель Галiцiя. 14.20 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.25 4.05 Вiталька. 16.40 Казки У Кiно. 17.45 Одного разу пiд Полтавою. 20.00 Х/ф “САМ ВДОМА 5: СВЯТКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ”. 21.45 Х/ф “КОХАННЯ НА ОСТРОВI”. 23.15 Х/ф “НЕБИЛИЦI ПРО IВАНА”. 0.55 Т/с “Отже”. (18+). 1.15 Шпiлiвiлi. 1.35 Теорiя зради. 2.25 Країна У.

(16+). 12.00 мi”. (16+). 13.45 Лас-Вегас 14.45 док”. 15.40 шуку”. 23.45 (18+). 2.30 (16+). 4.40 4.45

0.45 Т/с “Полiцiя Мая15.05,21.30 Т/с “CSI: 13”. (16+). 19.00,23.15,4.10 “Свi“Легенди карного розТ/с “Детектив Босх”. Т/с “Королi втечi”. “Випадковий свiдок”. “РечДОК”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 18.30 “Спецкор”. 8.30 19.00 “ДжеДАI”. 9.00 1.20 “Територiя обману”. 10.00 “Роби бiзнес”. 10.35 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 16.05 Х/ф “БРУКЛIНСЬКI КОПИ”. (16+). 19.20 Х/ф “БАНДИТКИ”. 21.10 Х/ф “МОРСЬКА ПРИГОДА”. (16+). 23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC”. 2.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 3.25 “Облом.UA”.

1+1

6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,3. 25 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля”. 10.55 “Мiняю жiнку”. 5.10 Х/ф “РОЗВIДНИКИ”. Т/с “Матусi 2”. (12+). 5.15 “Легенди бандитської 12.20 14.00 15.00 Т/с “Свати 3”. Одеси”. 16.00 17.10 Т/с “Величне 5.40 “Правда життя. Простолiття. Роксолана”. фесiї”. “Розсмiши комiка. Дiти 6.25 Х/ф “БЕРЕМО ВСЕ НА 20.15 СЕБЕ”. 2”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 22.00 “Вечiрнiй квартал. Тута партнери”. реччина”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 0.10 “Вечiрнiй Київ”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. 3.50 “Маленькi гiганти”.

HTH


№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04

ПРОДАМ КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ з підвалом по периметру в гаражному коперативі «СТРЕЛА» біля «ЕКО». Т.: 099-111-43-70 Продається земельна ділянка 12,5 га під забудову с. В. Олександрівка, ДА, власник. Т. 066-718-80-88. Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097-23851-25. Терміново продам 1-к. квартиру, вул. Бежівка. Після забудовника, 1/6, 37,7 кв.м, ціна 22000 у.о. Т. 050-360-63-19. Продам 2 кімн. кв. вул. Ленінградська, 4/5, 46/2/6 м.кв. гарний стан.20,000 у.о + комісія ріелтору. Т. 066-202-92-64. Продам земельну ділянку, 12 соток, кооп. «Світанок», ДА, с. Тарасівка, Любарецька сільрада, на ділянці вагончик, вода, світло, поряд газ. Т. 097-330-72-42. Продам земельну ділянку під забудову, 10 соток, правильної форми, поруч усі комунікації, зупинка. Т. 066-455-74-14. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Продаю земельні ділянки Бориспільський район с. Ревне, садовий кооператив "Іква". Електрика, річка, хороший заїзд, акт на землю.10 соток 1,500 $. 095-72 71 57 Саша. Продам 1 кiмнатну квартиру в с.Старе площею 42.3кв.м.Кiмната 21.4кв.м, кухня 8.8кв.м. Iндивiдуальне опалення, 2-контурний котел.

Бiля будинку гараж для авто. Поряд школа, дитячий садок, лiкарня, магазин, автобусна зупинка. Недалеко сосновий лiс. 10500$ (торг). Тел. 0679267844, 0506945212. Продам 1кімнатну квартиру в спальному районі на вул.Лютневій.5/5, 30/18/6 без балкона. В квартирі зроблений ремонт, м/п вікна, нова сантехніка, замінена електропроводка. Залишаються частково меблі, холодильник, пральна машина. В будинку установлений індивідуальний лічильник на опалення. Тел.0679267844. Продам земельну ділянку с Кийлів, Бориспільського району, в центрі села, газ електрика по вул є. Біля ділянки канал протікає, до Дніпра 20 хв ходу. Приватизована. Ціна 21 сотка22000 доларів. Тел 097 4881860. 093 6530703. Продам 1 кімн. Квартиру, вул. Соборна (Ленінградська) 3/5 пов.32/17/6 м .кв. є балкон не заскл. 16,500 у.о. Т. 096-480-07-15, 063-419-1255, 050-821-64-55. Здам добротний гараж в центрі Борисполя ( біля центрального базару). Під склад, авто. Теплий, без ями, електрика є.Корисна площа 5.5/3.5. Місяць-1200 грн. Тел 093 653 07 03. Здам в оренду землю. Центр Борисполя ( навпроти дитсадка номер3 ) . Приватний сектор 500-600м². 1м²-40грн. Під сільське господарство, склад , магазин , СТО , тощо .Тел 093 653 07 03. Здається під склад приміщення, в центрі Борисполя. 100м від центрального базару, в приватному секторі. Площа 120м², висота стелі — 3м. Будівля з піноблоку, електрика є. 1м²-50 грн. Т. 093 653 07 03. Здам кімнату в гуртожитку в районі СУМ-17. Т. 0679267844. Здам кімнату в жилому буднку по вул. Чкалова. Т. 5-17-51, 098-103-27-97. Продам земельну ділянку під забудову, с. Рогозів, 19 соток. По вулиці світло, газ - за 80 м, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096361-58-16. Здам 2-к. квартиру, р-н «Голівуд», 4000 + ком., меблі, техніка, косм.ремонт, с/в окремо + 50% ріелтору. Т. 096-759-22-75. Продам земельну ділянку в с. Любарці, терміново, 15 соток, ДА, приватизована, поруч комунікації, озеро, 110 тис.грн. Господар. Т. 063-594-48-70. Обміняю квартиру 1-к., 30 кв.м по вул. Лютнева, на 2-кімнатну з доплатою. Т. 097392-12-24. Продам житловий будинок обкладений білою цеглою, на бетонному фундаменті, з новими пластиковими вікнами, і новою верандою 32 кв.м. в с. Любарці по провулку Соборному (Щорса) №9 для хазяйської родини. Загальна площа 64.8 м кв. Три житлові кімнати, кухня-піч, газове опалення, світло,

підведена вода і каналізація. Недобудована двоповерхова літня кухня з піноблоку на двоє дверей, покрита металочерепицею, і двоє нових пластикових вікон. Господарський двоповерховий сарай з шлакоблоку на троє дверей. В дворі три погреби і дві робочі свердловини. Бетонна огорожа довжиною 45 м. Земельна ділянка 30 соток. Гарний садок. Ціна 20000 у.о. з торгом Т. 6-78-72, 050217-61-89. Галина Миколаївна. Продам або обміняю на 2-к. квартиру, дві суміжні ділянки (кутові), площею 20 соток із побудованим цокольним поверхом, в якому 2 гаражі, п’ять кімнат, в місті Борисполі. По вулиці асфальт, газ, електрика. Т. 068-12102-75. Врем’янка 1-к., меблі, гар.вода, р-н розвилки, можливе підселення, 600 грн., р-н розвилки. Т. 099-923-61-20. Продам земельну ділянку (терміново), 10 соток, прямокутна, пров. Коцюбинського, маршрутка 1-а. Т. 067-45-222-05. Продам земельну ділянку з недобудовою, підвал на весь будинок, дах — рубероїд. Т. 068-857-8-101. Продам 2-поверховий цегляний будинок, 2004 р., 131 кв.м, всі комунікації, свердловина, 4 кімнати, 2 входи, 8 кв. м ванна, цегляний погріб, капітальна огорожа навколо, гараж, 8 соток, великий двір, город, садок, ціна - 40000 у.о. Або обміняю на 1-к. квартиру до 4 поверху з доплатою - 20000 у.о.Т. 063427-13-33. Продам дачу, с. Кийлів, кооператив «Маяк», 7 соток, світло, газ поруч (3 м), до Дніпра 100 м, гарне місце. Т. 068-650-58-02. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга — 35 соток, під город або забудову. Ділянки в одному місці, 800 у.о./сотка. Без комісії. Т. 096-309-79-04. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-399-34-43. Продам 1-к. квартиру, м. Коломия, 31 кв.м. (або обміняю на 1-к. кв. у Борисполі). т. 6-79-16. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16.

Субота , 3 червня 12.45 Факти. День. 13.00 Т/с “На трьох”. 6.00 У просторi буття. 13.35 Х/ф “ПРОБЛЕМНА 6.30 ДИТИНА”. 7.00,8.00,13.00,16.00,23.20,0.00,1. 15.10 Х/ф “ПРОБЛЕМНА 7.00 15.00,19.00,2.00 Сьо- ДИТИНА 2”. 15 Погода. годнi. 6.35 Пiдсумки. 16.55 Х/ф “ЕРА ДРАКОНIВ”. 7.15 5.20 Зоряний шлях. 7.05 АгроЕра. Пiдсумки. 18.45 Факти. Вечiр. 9.00 Т/с “Щастя є”. 7.20 Шеф-кухар країни. 19.15 Надзвичайнi новини. 12.45 Т/с “Не вiдрiкаються 8.05 Смакота. Пiдсумки з К. Стогнiєм. люблячи”, 1 i 2 с. (16+). 8.30 Золотий гусак. 20.05 Х/ф “ПАДIННЯ ЛОН15.20 Т/с “Не вiдрiкаються 8.45 Телемагазин. ДОНА”. (16+). люблячи”. (16+). 9.00 М/с “Книга джунглiв”. 21.55 Х/ф “ПАДIННЯ ОЛIМ16.40 Т/с “Велика любов”, 1 i ПУ”. (16+). 10.50 Хто в домi хазяїн? 2 с. (12+). 11.10 Хочу бути. 0.05 Х/ф “ШОУГЕЛЗ”. (16+). 19.40 Т/с “Велика любов”. 11.50 Фольк-music. 2.20 Т/с “Лас-Вегас”. (16+). (12+). 13.10 Т/с “Справедливi”. 3.40 Стоп-10. 21.00 Шоу братiв Шумахерiв. 16.10 Книга.ua. Реальна мiстика. 16.40 Чоловiчий клуб. Спец- 23.00 5.50 “ВусоЛапоХвiст”. 2.40 Т/с “Закон i порядок: випуск. Фрi-файт. 8.00 “Караоке на Майданi”. злочинний намiр”. (16+). 18.00 Богатирськi iгри. 9.00 “Все буде смачно!” 19.00 Конкурс професiйної 10.55 “Холостяк 7”. журналiстики “Честь професiї”. 3.00 Зона ночi. 13.55 “МастерШеф Дiти 2. 20.00 Д/с “Скарби та смер5.00 Т/с “Татусевi дочки”. Фiнал. Оголошення переможця”. тельнi таємницi морiв”. (16+). 16.35 “МастерШеф Дiти 2. 21.00 Новини. 7.40 Kids’ Time. Невiдома версiя”. 21.30 Розсекречена iсторiя. 5.50 5.55 М/с “Сiмейка Крудс”. 19.05 Х/ф “ТАТО НАПРО22.20 Д/с “Дикi тварини”. 6.50 М/с “Пригоди Кота у КАТ”. 22.45 Мегалот. чоботях”. 23.15 “Давай поговоримо 23.00 Свiт on-line. 7.45 Київ вдень та вночi. про секс 4”. 23.25 Життєлюб. 9.00 Ревiзор. Спецвипуск. 1.10 “Слiдство ведуть екс0.05 На слуху. Пiдсумки. 11.45 Ревiзор. Магазини. трасенси”. 1.20 Музичне турне. 13.40 Вiд пацанки до панян2.20 Д/с “Iсторичнi розслiки. дування”. 6.05 Х/ф “КУБАНСЬКI КОХто зверху? 5.00 Д/ф “Василь Стус. Фе- 15.40 ЗАКИ”. 17.35 М/ф “Пiдводна братномен суток”. 7.55 10.25,12.05,16.05 “Пова”. года”. 19.00 Х/ф “СОЛТ”. (16+). 9.50 “Шеф-кухар країни” з Х/ф “ЛИЦАР ДНЯ”. 5.20 Х/ф “ТОПIНАМБУРИ”. 21.00 М. Поплавським. (16+). 7.45 Х/ф “МОСКВА - КАС10.30 Життя в цифрi. 23.15 Х/ф “ЦЕ КIНЕЦЬ”. СIОПЕЯ”. 11.35 Завтра-сьогоднi. (18+). 9.30 “Україна вражає”. “Ландшафтнi iгри”. Х/ф “ПРИБРАТИ КАР- 12.15 10.00 Х/ф “ПIДЛIТКИ У ВСЕ- 1.25 13.40 “Iпостасi спорту”. ТЕРА”. (16+). СВIТI”. 14.10 Неприручена Азiя. 11.45 Х/ф “ПРИГОДИ ЕЛЕК15.30 “Соцiальний статус: ТРОНIКА”, 1-3 с. 4.50 Факти. ваша пенсiя”. 15.50 Х/ф “НЕВЛОВИМI 5.10 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 16.10 Х/ф “СЕРЕНАДА СОМЕСНИКИ”. Дивитись усiм! НЯЧНОЇ ДОЛИНИ”. 17.15 Т/с “Одеса-мама”, 1-3 6.45 7.45 Без гальм. 17.50 Концерт Михайла Пос. (16+). 8.45 Я зняв! плавського “Українська пiсня ро20.00 “Подробицi”. Дизель-шоу. Дайджест. ку”. 20.30 Т/с “Одеса-мама”, 4-6 9.40 10.50 11.50 Вiдпустка за об- 19.40 Вердикт iсторiї. с. (16+). мiном. 20.50 “Валерiй Маренич. 23.00 Х/ф “ОБЛАСТI ТЕМ-

UA:Перший

РЯВИ”. (16+). 1.05 “Подробицi” - “Час”. 1.40 Х/ф “КВО ВАДIС”.

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

ICTV

Крихкi гойдалки слави”. 22.00 Х/ф “КОТИСЯ!” (16+). 0.05 Т/с “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (18+). 1.15 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 2.20 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 3.55 “Свiтськi хронiки”. 4.20 “Цивiлiзацiя Incognita”. 4.35 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”. 5.00 “Кумири”. 5.15 “Джаз-коло”.

(16+). 1.00 ЧЯ”. (16+). 3.00 4.40 Одеси”. 5.05 фесiї”.

Х/ф “ЗМIНИ ОБЛИЧ“Випадковий свiдок”. “Легенди бандитської “Правда життя. Про-

2+2

6.00 М/ф. 8.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 9.00 “Бушидо”. 11.00 “Ситуацiя “Небезпека”. 11.30 “Територiя обману”. 12.30 0.55 “Цiлком таємно”. 6.00 5.50 Кориснi пiдказки 13.00 1.55 “Люстратор 7,62. 2. Прокляття системи”. 6.20 Казка з татом. 13.30 1.25 “Нишпорки”. 6.40 Це наше - це твоє. 14.00 “Вiн, Вона i телевiзор”. 6.50 Байдикiвка. 17.00 Х/ф “В IМ’Я КОРОЛЯ 7.15 М/с “Шаленi кролики. 3”. (16+). Вторгнення”. (16+). Х/ф “ПОВЕРНЕННЯ 7.35 М/с “Королiвська ака- 18.45 ГЕРКУЛЕСА”. (16+). демiя”. 20.20 Х/ф “ЦЕНТУРIОН”. 8.00 Мультмiкс. 9.40 М/с “Дора-мандрiвни- (16+). 22.15 Х/ф “ДIАМАНТОВI ця”. 11.00 М/ф “Втеча з курника”. ПСИ”. (18+). 0.00 “Заручники правосуд12.40 Одного разу пiд Полдя”. тавою. 2.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА ПРО 14.15 Казки У Кiно. КНЯГИНЮ ОЛЬГУ”. 16.25 Х/ф “КОХАННЯ НА 3.30 “Облом.UA”. ОСТРОВI”. 5.00 “00 “Змiшанi 18.05 Х/ф “САМ ВДОМА 5: єдиноборства. UFC”. Пряма СВЯТКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ”. трансляцiя. 19.50 Готель Галiцiя. 22.00 Рятiвники. 0.00 Х/ф “ГЕРОЙ З ПЛАКА7.00 19.30 “ТСН”. ТА”. 8.00 “Снiданок. Вихiдний”. 2.30 Країна У. 10.00 23.10 “Свiтське життя”. 4.10 Вiталька. 11.00 Х/ф “ПАРТIЯ ДЛЯ ЧЕМПIОНКИ”. (16+). Х/ф “ЧОЛОВIЧА IНТУЇ6.10 Х/ф “ЗIРКА ШЕРИФА”. 14.40 ЦIЯ”. 8.20 Х/ф “ЧЕРЕЗ ГОБI ТА 16.45 20.15 “Вечiрнiй кварХIНГАН”. тал”. 11.30 3.15 “РечДОК”. 18.30 “Розсмiши комiка”. 14.20 “Склад злочину”. “Вечiрнiй квартал. 15.50 Т/с “Детективи”. (16+). 22.10 Дайджест”. 19.00 2.30 “Свiдок”. 0.10 “Лiга смiху”. 19.30 Х/ф “МIМIНО”. 4.35 “Ескiмоска 2: Пригоди 21.20 Х/ф “ПОЛЮВАННЯ в Арктицi”. ХАНТА”. (16+). “Вечiрнiй Київ”. 23.15 Х/ф “БРОНЕЖИЛЕТ”. 5.00

ТЕТ

1+1

HTH

9

База нерухомості Здам в оренду зем. ділянку 50 сот. Під комерцію, 500м. від Київського Шляху. 096 059 65 46 ; 050 775 39 18 Здам в оренду приміщення під комерційну діяльність від 20 -150 м2. 096 059 65 46; 050 775 39 18

Продам 3к Терміново! Рн Екомаркету 5/5 пов. Житловий стан 25000$ Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона 2к Ушакова 42м2, акуратний житловий стан. Нова сантехника, 2/2 пов., 17000$ Великий вибір 1к, 2к, 3к. Т. 096 059 6546; 050 775 39 18 Альона 2к Соборна, 44 м2, акуратний житловий стан, 1/5 поверх 21000$ Т. 096 059 6546; 050 775 39 18 Альона Будинок пров. Лісовий газ, вода в будинку 3 кім. ділянка 10с. 30000$ Т.096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Будинок с. Вороньків ділянка 20с озеро ліс поруч Ціна 20000$. Великий вибір будинків. Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Будинок пров. Серова 2 поверхи. 5 кімнат, тепла підлога. Система опалення газ та тверде топливо. 70000$ торг. Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Будинок вул. Польова невеликий 70м2 новий 2 поверхи, частково ремонт мп вікна економна система опалення. 30000$ Т. 096 059 6546; 050 775 39 18 Зем. ділянка 10с. Сєрова, Київський шлях 15000$ торг 096 059 6546; 050 775 39 18 Альона Зем. ділянка 10с. Розумовського усі комуніуації вже все забудовано. 12000$ Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Зем. ділянка 10с. Дружби Народів усі комунікації 8500$ Т. 096 059 6546; 050 775 39 18 Альона Зем. ділянка 3сот. Центр. З коробкою із газоблоку площа 100м2. Асфальт 500м від Київського Шляху. 10 000$ Т. 096 059 6546; 050 775 39 18 Дуже багато земельних ділянок! На будьякий вибір.Телефонуйте 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Допоможемо продати квартиру, будинок, зем ділянку у Борисполі. Швидко та вигідно. Т. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Продається все! Зніму 2к або 3к квартиру у господаря на довготривалий термін. Сімя порядні та аккуратні. Вчасну оплату гарантуємо! 096 059 65 46 ; 050 775 39 18 Альона Зніму 1к квартиру для сімейної пари у господаря! Будь-який р-н. Розглянемо усі пропозиції 096 059 65 46; 050 775 39 18 Зніму 2к або 1к квартиру у господаря, для однієї жінки. Будь-які пропозиції розглянемо. Район значення не має 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Допоможемо здати в оренду будь-яку нерухомість. Швидко та вигідно! Клієнти на оренду є завжди! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Зніму житло для бригади будівельників з усіма умовами. У господаря. 096 059 65 46; 050 775 39 18; Альона


10

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

Неділя , 4 червня UA:Перший 6.00

Свiт православ’я.

10.00 пекло”. 11.00

Продам шифер 8-хвильовий, б/в, 50 штук. Т.

каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-04-61. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097-51084-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6. Куплю бетонозмішувач на 80-100 л. Т. 099211-611-5.

Х/ф “ЛАНЦЮГОВА РЕ- бiлявок “Miss Blond Ukraine” -

АКЦIЯ”.

Х/ф “ВИХIДНI!”

0.50

15 Погода.

КАНЦI”. (16+).

13.45

Х/ф “ДВА IВАНИ”.

6.35

На слуху.

17.20

Т/с “Одеса-мама”, 7-9

7.05

Вiд першої особи.

с. (16+).

7.25

Життєлюб.

20.00

“Подробицi”.

4.45

8.10

Смакота.

20.30

Т/с “Одеса-мама”, 10-

5.15

8.35

Паспортний сервiс.

12 с. (16+).

8.45

Телемагазин.

23.00

9.00

Д/с “Скарби та смер-

15.45

2016. Х/ф “УЛЬТРААМЕРИ-

20.05

4.30 “Цивiлiзацiя In-

cognita”.

ICTV

ОДНА ДIВЧИНА”.

17.30

“Склад злочину”.

19.00

Т/с “Бухта страху”.

20.20

4.15 “Кумири”.

20.40

3.50 “Свiтськi хронiки”. (16+).

7.00

Факти. 21.15 “Шеф-кухар країни” з 3.35 Т/с “Слiдчi”. (16+). М. Поплавським. Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 21.45 Євромакс.

10.25

Х/ф “ПТАШКА НА

22.20

Ювiлейний концерт

22.15 2.00

ДРОТI”. (16+).

Вiктора Павлiка.

3.40

12.45

Факти. День.

0.05

ного свiту”.

10.00

СИМО В КАПКАН”. (16+).

12.55

Х/ф “ЕРА ДРАКОНIВ”.

ток”. (18+).

14.35

Х/ф “ПАДIННЯ ОЛIМ-

1.45

Богослужiння у день

КАНАЛ УКРАЇНА

Х/ф “ПОЛЮВАННЯ

ХАНТА”. (16+).

0.35

Т/с “Нiч чорних крава-

Т/с “Охоронець 2”.

(18+).

ЗАПИС”. (16+). Х/ф “ЛАСКАВО ПРО-

“Легенди карного роз-

шуку”.

тельнi таємницi морiв”.

“Таємницi кримiналь-

2+2

Т/с “Життя на верши6.00

13.00

Д/ф “Доньки Єви”.

13.50

Мистецькi iсторiї.

6.50

Сьогоднi.

16.50

14.20

Фольк-music.

7.40

Зоряний шлях.

ДОНА”. (16+).

опiвночi”. (18+).

8.30

“Роби бiзнес”.

16.10

Д/с “Садовi скарби”.

9.50

Т/с “Не вiдрiкаються

18.45

4.45

9.00

“Вiн, Вона i телевiзор”.

16.40

Х/ф “СВЯТИЙ ПЕТ-

люблячи”. (16+).

лин з О. Соколовою.

ною Новицькою”.

16.00

Х/ф “БАНДИТКИ”.

13.15

20.30

Х/ф “ПОМПЕЇ”. (16+).

5.10

“Джаз-коло”.

17.45

Х/ф “ЦЕНТУРIОН”.

22.40

Х/ф “ВОДНИЙ СВIТ”.

ТЕТ

(16+).

20.30

Перша шпальта.

(12+).

21.00

Новини.

17.00

21.30

Д/с “Традицiйнi свята

(12+).

22.20

Т/с “Велика любов”.

ПУ”. (16+).

Т/с “Лист надiї”, 1 i 2 с. 2.00

19.00

нi”. (18+). Х/ф “ПАДIННЯ ЛОНФакти тижня. 100 хви-

2.50

Х/ф “ЗЛИВА”. (16+).

СТБ

6.45 Подiї тижня з

Д/с “Розповiдi про Хан- Олегом Панютою.

6.00

Т/с “Вихiдний, пiсля “Моднi iсторiї з Окса-

5.40 Кориснi пiдказки

ва. UFC”. Пряма трансляцiя.

19.40

Х/ф “ПОГРАБУВАННЯ

КАЗИНО”. (16+). 21.15

2.

“Змiшанi єдиноборст-

Х/ф “МОРСЬКА ПРИ-

7.00

“Все буде добре!”

6.20

Казка з татом.

ГОДА”. (16+).

20.00

Т/с “Лист надiї”. (12+).

8.55

“Все буде смачно!”

6.40

Це наше - це твоє.

23.00

23.00

Свiт on-line.

21.50

Х/ф “НIЧНА ФIАЛКА”.

9.50

“Караоке на Майданi”.

6.50

Байдикiвка.

ва. UFC”. Повтор трансляцiї.

23.25

Територiя закону.

(16+).

10.45

Х/ф “ТАТО НАПРО-

7.15

М/с “Шаленi кролики.

23.30

Вiд першої особи. Пiд- 23.45

сiк”.

Продам новий насос дренажно-фекальний

Х/ф “СIМ СТАРИХ I

22.50

12.00

Мацурi”.

096-415-86-67.

Х/ф “МIМIНО”.

14.10

18.10

завантаження”.

Х/ф “ВИПАДКОВИЙ

12.20

Конкурс краси серед

Х/ф “ПРИСКОРЕННЯ”. 16.05

(16+).

7.00,8.05,16.00,22.50,23.20,0.00,1.

РО”.

157 44 21.

“Орел i решка. Пере-

Х/ф “КОТИСЯ!” (16+).

21.00

6.30

Святої Трiйцi.

Продам шальовку, 25 мм х 6 м, 2.3 м3 . Т. 050

“Орел i решка. Рай i

2.10

сумки. 1.20

Музичне турне.

2.20

Чоловiчий клуб. Спец-

Реальна мiстика.

КАТ”.

Т/с “Райське мiсце”.

14.45

(16+).

НОВИЙ КАНАЛ

Х/ф “НАЙЧАРIВНIША

1.20

“Територiя обману”.

Вторгнення”. (16+).

2.20

Х/ф “ДВIЙНИК”.

7.35

3.30

“Облом.UA”.

демiя”.

16.15

8.00

Мультмiкс. М/с “Дора-мандрiвни-

свого тiла 4”.

9.40

3.35

Надвечiр’я. Долi.

3.25

2.45 Зона ночi.

18.05

ця”.

4.25

Свiтло.

5.55

9.05 Kids’ Time.

ведуть екстрасенси”.

10.50

5.15

Х/ф “ДЕ ПРИХОВАНЕ

6.00

М/с “Сiмейка Крудс”.

20.55

сель”.

7.00

М/с “Пригоди Кота у

випуск. Фрi-файт.

ЩАСТЯ”.

IНТЕР 5.15

2.15 “Подробицi” -

5.45

6.10

М/ф “Пiдводна брат-

года”.

9.45

М/ф “Бременськi музи- ва”. 12.40

канти”. 6.05

М/ф “Переполох у Гi-

малаях”. 10.50

“Час”.

М/ф “Слiдами бре-

Х/ф “СПЕЦIАЛIСТ”.

(16+).

22.05,0.10 “Слiдство “Один за всiх”.

ТОНIС

чоботях”. 9.10

IВАНА”.

“Зимою i лiтом манд-

4.10

13.40

“Будьте здоровi!”

14.10

19.25 Неприручена

8.00

“Вдалий проект”.

19.00

9.00

“Готуємо разом”.

(16+).

Х/ф “КОЛОМБIАНА”.

Азiя. 15.30

“Соцiальний статус:

ваша пенсiя”.

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

Х/ф “ГЕРОЙ З ПЛАКА- 10.15 11.15 1.40 Країна У.

2”.

Готель Галiцiя.

13.05

“Розсмiши комiка”. “Розсмiши комiка. Дiти

14.10,15.15,16.10,17.30 “Свiт нави-

“Iпостасi спорту”.

руємо свiтом”.

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

ворiт 5: Iндонезiя”.

12.05 Х/ф “ЛИЦАР ДНЯ”.

“ТСН”.

8.00

Х/ф “НЕБИЛИЦI ПРО

11.45

Х/ф “СОЛТ”. (16+).

7.00

Рятiвники.

0.00

16.40

М/ф “Чарiвна кару-

1+1

22.00 Вердикт iсторiї.

14.45 (16+).

ТА”.

9.50

6.25

МЕСНИКИ”.

12.15

Х/ф “СВIТЛИЙ ШЛЯХ”. 15.00 12.00,13.55,21.05 “По- 19.50

менських музикантiв”. Х/ф “НЕВЛОВИМI

М/с “Королiвська ака-

ТА НАЙПРИВАБЛИВIША”. 23.00 “Я соромлюсь

“Змiшанi єдиноборст-

18.30 Вiталька.

HTH

4.30 “Українськi сенса-

цiї”. 19.30

5.15 “ТСН-Тиждень”.

21.00

Х/ф “КАТЕРИНА”.

6.10

Х/ф “31 ЧЕРВНЯ”.

(16+).

8.35

Т/с “Право на захист”.

1.00

“Аргумент Кiно”.

1.55

“Свiтське життя”.

(16+).


№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОПЕРЕДЖАЄ! Шановні мешканці! Не спалюйте залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях - це може призвести до загорання торфовищ та виникнення лісових пожеж. Додаткова неприємність полягає в тому, що з травою, як привило, горить сміття, яке виділяє токсичні речовини, що шкідливі для організму. Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю спалювання сухої трави, стерні - неминуче призводить до того, що вогонь з полів та подвір’я перекидається на лісосмуги, які з ними межують Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення ст.77-1 (самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків) тягне за собою накладання штрафу від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кримінальник кодекс України за знищення або пошкодження лісових масивів ст.245 передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Будьте обережні, дбайте про пожежну безпеку, бережіть своє життя та навколишнє середовище!

Протягом січня-квітня 2017 року надходження плати за землю від платників Броварської ОДПІ склали 114,1 млн. грн. В т.ч. юридичними особами сплачено – 107 млн. грн., фізичними особами – 7,1 млн. грн. Платниками земельного податку вважаються, зокрема, власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Даний податок нараховується на підставі витягу з державного земельного кадастру. Нагадаємо, власники землі та землекористувачі сплачують податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичне перебування землі у власності або користуванні у поточному році. Броварська ОДПІ нагадує, що нарахування сум податку громадянам – землевласникам і землекористувачам проводиться територіальними органами Державної фіскальної служби, які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. В свою чергу громадяни мають сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового пові-

домлення – рішення. Варто зазначити, що за несвоєчасну сплату податку громадянину нараховується штраф та пеня. Закон України передбачає низку пільг щодо сплати земельного податку. Зокрема, відповідно до статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для зазначених осіб надаються пільги на одну земельну ділянку кожного виду в межах норм, установлених Земельним кодексом України. Розширену інформацію щодо порядку сплати громадянами плати за землю можливо отримати в кабінеті №32 ЦОП Броварської ОДПІ, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська 286, або за телефонами (04594) 7-20-90, (04594)4-02-21. Броварська ОДПІ

11

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БОРИСПІЛЬЩИНИ! Перебуваючи в сучасному суспільстві, не так уже й важко опинитися в місці масового скупчення людей. Багато публіки часто збирається на паради і ходи, на концерти і виступи зірок естради, під час різних акцій і політичних виступів, в клубах, метро, на зупинках громадського транспорту. Небезпека натовпу не завжди відразу себе проявляє. Люди люблять зібратися разом, поштовхатися, покричати, поспівати пісні. Але не завжди весела, галаслива компанія або масове збіговисько має сприятливий настрій. Небезпека натовпу полягає в її спонтанності і силі впливу на кожного індивідуума окремо. Щоб повернутися з чергового заходу без забиттів або переломів, нагадуємо основні принципи поведінки масового скупчення людей і безпечної поведінки в натовпі.: ◘ Ніколи не йдіть проти руху людей. Тримайтесь ближче до краю, остерігайтесь поручнів, кутів і сходино. ◘ Якщо ви упустили якісь річ (сумку, картку та інш) не намагайтесь її підняти – це може коштувати вам життя. ◘ Не робіть активних дій у натовпі - не чіпайте руками, їх можуть зламати. Постарайтесь застебнути куртку, зігніть руки в ліктях, притисніть їх до корпусу і поступово вибирайтесь. ◘ Якщо ви впали, відразу закривайте голову руками, постарайтесь різко встати. Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області

Електронні сервіси ДФС на допомогу платникам податків Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів, створення комфортних умов для платників є одним з пріоритетних напрямів роботи у розвитку партнерських стосунків між органами ДФС та платниками податків. Електронні сервіси ДФС (електронна адреса: www.sfs.gov.ua.) – це реформування формату відносин з суб`єктами господарювання, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів фіскальної служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, а також знижуються корупційні ризики, завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів. Наприклад, електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» допоможе оцінити податкові ризики діяльності з партнером по бізнесу, який можливо не є платни-

ком податку на додану вартість, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, є інструментом для мінімізації податків («податкова яма») чи учасником схем оптимізації бюджетних платежів. Сервіс «Електронний кабінет платника» надає майже повний спектр послуг як для суб’єктів господарювання, так і громадян, сприяє правильному i зручному обчисленню та своєчаснiй сплатi податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). Для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення, оскільки він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Запрошуємо платників скористатися сервісами фіскальної служби на офіційному веб – порталі відомства. Броварська ОДПІ


12

№ 20 (577) 26 травня 2017 р.

Profile for Rinok_Borispol

Газета "Ринок Бориспіль" № 577  

Газета "Ринок Бориспіль" № 577  

Profile for vera_88
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded