Page 1

Передплатний індекс: 99399

ШИРОКОФОРМАТНИЙ

ДРУК

вул.

Бежівка,

1;

т. :

6-69-04

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

Понеділок, 20 лютого УТ-1. ЕРА 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00,5.10 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,15.35,22.50,23.30,0.15 Погода. 6.25 23.35 Вiд першої особи. 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.20 23.00 На слуху. 8.35 Паспортний сервiс. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 Д/ф “Альманах. Свобода. Гiднiсть. Братство”. 10.25 Розмова з автором фiльму “Герої не вмирають” Володимиром Чистилiним. 10.40 Д/ф “Герої не вмирають”. 11.35 12.05 Д/ф “Generation Maidan”. 12.00 Загальнонацiональна хвилина мовчання пам’ятi героїв Небесної Сотнi. 13.15 16.40 Перша студiя. 13.30 Д/ф “Чорний зошит Майдану”. 15.45 Д/ф “Євромайдан - Волинська Сiч”. 16.20 На пам’ять. 17.00 Д/ф “Чмiль”. 17.55 4.50 Вiкно до Америки. 18.15 1.20 Новинний блок. 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Д/ф. 19.55 Вересень. 20.20 Про головне. 21.30 5.35 Новини. Спорт. 21.50 Т/с “Епоха честi”. 22.35 Обличчя вiйни. 22.55 5.50 Вiчне. 23.15 Пiдсумки. 2.10 Бiатлон. ЧС. Масстарт 12,5 км. (жiнки). 3.05 Бiатлон. ЧС. Масстарт 15 км. (чоловiки). 4.00 Т/с “Анна Пiль”.

IНТЕР 6.00 М/ф. 6.20 14.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини.

7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 Т/с “Своя правда”, 1-3 с. 12.50 Т/с “Своя правда”, 4 с. 15.20 “Чекай на мене”. 18.00 19.00,4.20 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 0.10 3.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (16+). 1.50 5.05 “Подробицi” “Час”. 2.35 “Подорожi в часi”.

9.50 “Iпостасi спорту”. 10.45 Завтра-сьогоднi. Євромакс. Х/ф “НЕБЕСА РЕАЛЬ- 11.55 14.00 Оглядач. 19.00 В гостях у Д. Гордона. Варьяти. Геннадiй Бурбулiс, ч. 1. 21.35 “Формула Пруста. Ми5.50 Служба розшуку дiтей. хайло Сидоржевський”. 5.55 19.20 Надзвичайнi но- 22.20 4.30 Сумнозвiснi мiсвини з К. Стогнiєм. ця. 6.45 Факти тижня. 100 хви- 22.40 4.45 Неприручена Пiвлин з О. Соколовою. нiчна Америка. 8.45 Факти. Ранок. 23.05 5.10 Д/ф “Новi техно9.15 Надзвичайнi новини. логiї вiйни”. (16+). Пiдсумки з К. Стогнiєм. 0.05 Т/с “Нiч чорних крава10.00 Секретний фронт. ток”. (18+). 10.55 13.20 Х/ф “БЛАКИТНА 2.00 Т/с “Життя на верши5.50 Подiї тижня з Олегом БЕЗОДНЯ”. (16+). нi”. (18+). Панютою. 12.45 15.45 Факти. День. 3.00 Т/с “Пiсля опiвночi”. 6.50 7.15,8.15 Ранок з 14.35 16.20 Х/ф “ВИКРАДЕ- (18+). Україною. НА 2”. (16+). 4.00 “Свiтськi хронiки”. 7.00 16.45 Х/ф “ПОВIТРЯНИЙ 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.05 МАРШАЛ”. (16+). Сьогоднi. 6.00 5.25 Кориснi пiдказки. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 9.15 2.50 Зоряний шлях. Казка з татом. 20.20 Д/ф “Русский мир”, ч. 6.20 10.50 3.50 Реальна мiстика. 1. 6.40 Це наше - це твоє. 11.50 Х/ф “МАМИНА ЛЮ21.25 Д/ф “Русский мир”, ч. 6.50 Байдикiвка. БОВ”. (16+). 2. 7.15 М/с “Дора-мандрiвни13.45 Т/с “Пощастить у ко22.15 Свобода слова. ця”. ханнi”, 1 i 2 с. (16+). 0.25 Х/ф “СТУКАЧ”. (16+). 7.40 М/с “Елвiн i бурунду15.30 Т/с “Пощастить у ко2.20 Т/с “Лас-Вегас 2”. ки”. ханнi”. (16+). (16+). 8.00 Мультмiкс. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 31 3.00 Стоп-10. 8.50 М/с “Пригоди Котигос. (16+). рошка та його друзiв”. 19.45 “Говорить Україна”. 9.50 М/с “Клуб Вiнкс: Шко7.15 16.00 “Все буде доб21.00 Т/с “Умови контракту ла чарiвниць”. ре!” 2”, 1 i 2 с. (16+). 10.45 Т/с “Баффi - винищу9.15 “Все буде смачно!” 23.30 Х/ф “РОБIН ГУД”. вачка вампiрiв”. (16+). 10.10 Х/ф “МИ ДИВНО ЗУ(16+). 13.15 Х/ф “У ПОШУКАХ СТРIЛИСЯ”. 5.20 Т/с “Адвокат”. (16+). СКАРБIВ ТАМПЛIЄРIВ 2”. 11.55 Х/ф “КОХАННЯ НА 14.50 Т/с “Нiделяндiя”. ДВА ПОЛЮСИ”. (16). 18.10 Х/ф “ЕДВАРД - РУКИ3.00 Зона ночi. 13.50 “Битва екстрасенсiв НОЖИЦI”. 4.05 18.00 Абзац. 16”. 20.05 Х/ф “ПIСЛЯЗАВТРА”. 4.55 6.10 Kids’ Time. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 22.15 Х/ф “АРКТИЧНИЙ ВИ5.00 М/ф “Геркулес”. 18.55 22.35 “Слiдство ведуть БУХ”. (16+). 6.15 Х/ф “НА ГРЕБЕНI екстрасенси”. 0.00 Х/ф “ТIНI ЗАБУТИХ ХВИЛI”. (16+). 23.30 “Один за всiх”. ПРЕДКIВ”. “Давай поговоримо 8.50 Х/ф “ЛАНЦЮГОВА РЕ- 0.55 1.45 Теорiя зради. про секс 3”. АКЦIЯ”. 2.35 Країна У. “Найкраще на ТБ”. 10.50 Х/ф “П’ЯТИЙ ВИМIР”. 2.50 4.15 Вiталька. (16+). 5.15 М/ф “Лiкар Айболит”. 13.00 Х/ф “ЗОРЯНИЙ ДЕ6.00 20.05 “Щоденники ДруСАНТ”. гої свiтової вiйни: день за днем”. 5.00 Х/ф “ВIНЧАННЯ ЗI 15.40 Х/ф “РОБОКОП”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” СМЕРТЮ”. (16+). 7.55 13.40,18.55,21.20 “По- 6.15 Т/с “Полювання на 19.00 Ревiзор Спешл. года”. Вервольфа”. 21.00 Таємний агент. 22.15 шоу. 23.35 НI”. 1.35

Таємний агент. Пост-

ICTV

КАНАЛ УКРАЇНА

ТЕТ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

HTH

10.05 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 12.20 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 13.45 14.20,21.30 Т/с “CSI: Маямi 9”. (16+). 14.00 19.00,23.15,2.30 “Свiдок”. 15.45 0.40 Т/с “Той, що читає думки 3”. (16+). 23.45 Т/с “Елементарно 2”. (16+). 3.00 “Випадковий свiдок”. 3.10 “РечДОК”. 3.30 “Легенди бандитської Одеси”. 4.20 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 Х/ф “МIСЦЕ АВАРIЇ: СIМ’Я В НЕБЕЗПЕЦI”. 9.45 Д/ф “Помста природи”. 13.05 “Українськi сенсацiї”. 14.00 “Хоробрi серця”. 14.55 0.40 Т/с “Гвардiя”. 18.30 “Спецкор”. 19.00 “ДжеДАI”. 19.30 20.20 Т/с “Одинак”. (16+). 21.15 Х/ф “ЗАГНАНИЙ”. (16+). 23.00 Х/ф “ТРАНЗИТ”. (18+). 3.45 Х/ф “ЧОТИРИ ЛИСТИ ФАНЕРИ”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 15 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 11.00,12.25,13.10 “Мiняю жiнку 3”. 14.50 15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”. 17.15 Т/с “Кохання проти долi”. 20.30 Х/ф “Я З ТОБОЮ”. (12+). 22.20 Д/ф “Переломний момент”. 0.30 Х/ф “СЕРЦЕ ПIРАТА”. (16+).


Б7

3

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р. Рідні свята наших Предків

«МИ НА ТЕБЕ, КОЛОДІЮ, МАЄМ ВСЮ НАДІЮ!» 13–19 лютого цього року за язичницьким календарем «Коло Свароже» святкуємо прадавнього українського Колодія (Масляний тиждень) — свято сонячного циклу, яке означає, що сонце переходить від зимового холоду й темряви до весняного тепла й світла. Про це свідчить сама назва свята: КОЛО-ДІЙ. Якщо пригадати, що слово коло — це стародавня назва Сонця, то неважко буде зрозуміти початкову звертальну форму, яка переросла у назву цього весняного свята: «Сонце, дій (грій)!» І воно, після цього звертання, справді починає діяти — гріти, наближаючи літо. Себто сама Природа розпочинає нове одвічне Коло свого Вічного Життя з відродження та оживлення всього живого. Наші Предки, українські слов’яни, глибоко розуміли святість цієї пори в Природі, тому й самі жили за Законами Природи — космічними Законами Всесвіту. Саме за цими законами і формувалися звичаї та обряди наших Предків: не порушувати космічні ритми, жити в гармонії з ними. Тож свято Колодія, як і всі інші свята Кола Сварожого, відігравало важливу роль у житті слов’ян, а особливо — слов’янської молоді. Адже це було свято Весни. А весна — це час кохання й злюбу–шлюбу. Шлюб і поява від нього дітей для наших Предків мали дуже важливе значення. Адже це — не просто поповнення сільської громади новими членами, молодою робочою силою, це одна із умов продовження роду, від чого залежало: існувати племені чи Роду, а відтак — і всьому народу, чи зникнути з лиця Землі! Тож, як бачимо, свято Колодія з’явилося у нас задовго до навернення у християнство і є суто язичницьким. Будучи сонцепоклонниками, наші Предки вважали: якщо Сонце починає «діяти» (гріти, себто виконувати своє космічне призначення), то і ми повинні діяти згідно з космічним Божественним Законом, щоб виконувати своє

призначення — саме те, що належить робити саме в цей космічний час. Старійшини (або Волхви) слов’янського селища пильно стежили за одружуваністю молоді. Тому на Колодія тим, хто вже був на порі одруження, але не одружився чи не знайшов собі пари, жартома чіпляли або прив’язували до ноги дерев’яну колодку, вирізану з гілки плодового дерева, прикрашену стрічками чи квітами. Колодка має кілька значень. Колодка — громадський осуд в жартівливій формі тих, хто не виконав свого природного обов’язку і не одружився, — не продовжив свій рід і не поповнив ним сільську громаду. Вважалося, що цим вони могли погано вплинути на Природу і зашкодити її плодючості. Колодка — це й фалічний знак — чоловічий символ продовження роду. Ті, кому прив’язували колодку, мають віддячити гостиною, дарунками чи грішми. Південні слов’яни (словенці, хорвати) примушували неодружених волочити колодку селом, а потім її закидали на дах їхньої хати. В Україні прив’язують колодку одружені жінки, які мають дітей. У понеділок (приблизно за місяць перед Великоднем Дажбожим) жінки сходилися у громадській хаті селища або у того, хто запрошував до себе (з приходом християнства місцем збору стала корчма). Одна з жінок непомітно клала сповите полінце на стіл і тоді всі враз викрикували: «Народилась, Колодка (або Коло-дій) — народилась!». Потім бралися всі за руки й жвавими рухами, з веселими вигуками та співом колодійних пісень, співаних нині на христинах, на зразок: «А вже наше дитя народилось, а вже дитя на світ Божий та й з’явилось!», тричі обходили навколо столу за рухом Сонця. Тут же, навколо колодки, що лежала посеред столу, розкладали молочно-борошняні обрядові страви: вареники, пироги, начинені сиром, сметану, млинці та ін.; на стіл ставили пляшку з ритуальним напоєм і веселились.

На другий день гурт цих же жінок брав з собою стільки колодок, скільки є неодруженої молоді в селі, і вирушав по селу, заходячи до хат, в яких жили неодружені хлопці або дівчата, але які вже були на порі одруження. Коли Колодієва жіноча громада заходила до таких у двір, господар не мав права її не впускати до себе в хату, оскільки боявся, що викличе цим на себе гнів Богів. Неодружена молодь, знаючи, що до неї в цей день прийдуть такі гості, звичайно ховалася, але її знаходили і колодку таки прив’язували. Ті, кому це робили, від колодки мали «відкупитися» гостиною, дарунками або почастувати хмільним напоєм та закусками. При цьому батько прив’язаного удавав сердитого вигляду, а іноді, мабуть, і дійсно сердився та казав синові: «Так тобі й треба! Не хотів женитися, тепер і тягни колодку! Думав йому весілля справляти, а тепер доводиться від колодки викупляти». Пізніше, коли значення обряду забулося, колодку стали в’язати й неодруженим дівчатам. При цьому мати казала: «Так тобі, доню, й треба! Не заслужила молодого, тепер тягни колодку!» Звичайно, такі обрядові дії слугували досить потужним заохочувальним стимулом для одруження. Після такого «сорому», як правило, більшість неодруженої молоді в селі згодом одружувалась, щоб не скуштувати такої участі у наступному році. У деяких селах Полтавщини прив’язували колодку й батькам, ніби за те, що не впильнували своєчасно одружити дітей. Так тривало протягом тижня. У суботу Колодій «вмирав», і його «оплакували» на останньому Колодієвому почастуванні. Ось у такій яскравій формі наші Предки дбали про збереження і поповнення нашого Роду, а відтак — українського народу, святкуючи таке дивовижне свято, як КОЛОДІЙ. Голова Бориспільської громади Українських рідновірів «Поляни», жрець Вогнедар

Вівторок , 21 лютого 5.40 Дивитись усiм! 6.30 Ранок у великому мi6.00 стi. 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00,5.10 8.45 Факти. Ранок. Новини. 9.15 19.20 Надзвичайнi но6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. вини з К. Стогнiєм. 6.15 7.15,8.15 Спорт. 10.05 Антизомбi. 6.20 8.20 АгроЕра. 11.05 17.50 Т/с “Котовський”. 6.25 (16+). 7.20,8.25,17.20,22.50,23.30,0.15 12.00 13.20 Т/с “Вiддiл 44”. Погода. (16+). 6.30 23.00 Золотий гусак. 12.45 15.45 Факти. День. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 13.30 Х/ф “ВIДКРИЙТЕ, ПО7.25 23.35 На слуху. ЛIЦIЯ! 3”. 6.10 16.10,5.20 Т/с “Адво8.35 Паспорт.ua. 15.30 16.20,21.25 Т/с “На кат”. (16+). 8.45 0.20 Телемагазин. трьох”. (16+). 7.00 9.00 Україна на смак. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 9.30 Д/ф “Джиммi Картер”. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.00 20.20 Громадянська обороСьогоднi. 10.55 Д/ф “Приватний лист на. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 23.20 свiтовi”. Х/ф “КРАЩИЙ СТРI5.00 Зоряний шлях. 11.45 Орегонський путiвник. 9.15 ЛЕЦЬ”. 11.30 Реальна мiстика. 12.15 Суспiльний унiверси1.25 Т/с “Лас-Вегас 3”. 13.30 Т/с “Черговий лiкар 2”. (16+). тет. (12+). 12.40 21.30,5.35 Новини. 2.50 Стоп-10. 15.30 Т/с “Черговий лiкар”. Спорт. Т/с “Райське мiсце”, 32 13.15 Уряд на зв’язку з гро- 18.00 7.05 16.00 “Все буде добс. (16+). мадянами. ре!” 19.45 “Говорить Україна”. 14.00 Книга.ua. 9.05 “Все буде смачно!” 21.00 Т/с “Умови контракту 14.30 Вересень. 10.05 “МастерШеф 2”. 2”, 3 i 4 с. (16+). 15.20 Театральнi сезони. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 23.30 Т/с “Умови контракту 15.45 Спогади. 18.30 23.10 Т/с “Коли ми 2”, 5 с. (16+). 16.15 Мистецькi iсторiї. вдома”. 0.20 Т/с “C.S.I.: Маямi”. 16.30 3.55 Т/с “Анна Пiль”. 20.00 22.45 “МастерШеф Дi(16+). 17.25 Хто в домi хазяїн? ти 2”. 2.50 Х/ф “РОБIН ГУД”. 17.45 М/с “Попелюшка”. 0.45 “Слiдство ведуть екс18.15 1.20 Новинний блок. трасенси”. 18.50 Що там з Євробачен3.10 Служба розшуку дiтей. ням? 2.25 Зона ночi. 19.00 1.55 Новини. Культура. 3.15 6.00 20.00 “Щоденники Дру5.05 18.00 Абзац. 19.20 Перша шпальта. гої свiтової вiйни: день за днем”. 5.55 7.55 Kids’ Time. 19.50 22.45 З перших вуст. 18.00 “Алло, лiкарю!” 6.00 М/с “Хай живе король 7.00 19.55 Нашi грошi. 7.55 18.55,21.15,22.25 “ПоДжулiан”. 20.20 4.40 Про головне. года”. 6.55 М/с “Iсторiї Тома i 21.50 Т/с “Епоха честi”. 9.55 “Будьте здоровi!” Джерi”. 22.55 5.50 Вiчне. 10.45 Teen-клуб. 8.00 Т/с “Клiнiка”. (16+). 23.15 Пiдсумки. 11.50 “Соцiальний статус”. 9.40 Київ вдень та вночi. 2.10 Д/с “Джон Фiтцже14.00 Оглядач. 12.50 Т/с “Щасливi разом”. ральд Кеннедi”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 19.00 Серця трьох. 22.00 Т/с “Костянтин”. (18+). Геннадiй Бурбулiс, ч. 2. 4.35 “Вiдлуння”. 0.30 Х/ф “ГОТЕЛЬ ДЛЯ СО- 21.20 6.00 М/ф. 22.00 4.10 Сумнозвiснi мiсБАК”. 6.20 14.10 “Слiдство веця. ли...” з Л. Каневським”. 22.30 Неприручена Пiвнiчна 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.30 Факти. Америка. Новини. Провокатор. 23.00 5.05 Д/ф “Новi техно7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 4.50

УТ-1. ЕРА

9.20 “Давай одружимося”. 10.20 12.25,21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 19.00,4.20 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 0.00 3.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (16+). 1.40 5.05 “Подробицi” “Час”. 2.30 “Подорожi в часi”.

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

ICTV

логiї вiйни”. (16+). 0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.05 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.45 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.45 “Свiтськi хронiки”.

ТЕТ 6.00 5.20 Кориснi пiдказки. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Дора-мандрiвниця”. 7.40 М/с “Елвiн i бурундуки”. 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 10.45 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 12.25 Панянка-селянка. 13.25 14.30 Одного разу пiд Полтавою. 13.55 Танька i Володька. 14.55 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.55 4.10 Вiталька. 16.50 21.00 Казки У Кiно. 17.50 ЛавЛавСar. 22.00 2.30 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.00 Т/с “Як уникнути покарання за вбивство”. (18+). 1.40 Теорiя зради. 5.10 М/ф “Лiкар Айболит”.

HTH 4.55 Х/ф “СУЄТА СУЄТ”. 5.00 “Правда життя. Професiї”. 6.15 Х/ф “ДIЛОВI ЛЮДИ”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. (16+). 12.00 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”. 13.45 14.20,21.30 Т/с “CSI: Маямi 9”. (16+). 14.00 19.00,23.15,2.25 “Свiдок”. 15.45 Т/с “Той, що читає думки 3”. (16+).

23.45

Т/с “Удар у вiдповiдь

4”. (16+). 0.40

Т/с “Той, що читає

думки 4”. (16+). 2.55

“Випадковий свiдок”.

3.10

“РечДОК”.

4.15

“Легенди бандитської

Одеси”.

2+2 6.00

М/ф.

8.00

10.50 “Нове Шалене

вiдео по-українськи”. 8.30

“Облом.UA”.

8.55

“Хоробрi серця”.

16.50

Х/ф “УРАГАН 500

МИЛЬ НА ГОДИНУ”. (16+). 18.30

“Спецкор”.

19.00

“ДжеДАI”.

19.30

20.20 Т/с “Одинак”.

(16+). 21.15

Х/ф “ВIДПЛАТА”.

(16+). 23.30

Х/ф “IДЕАЛЬНI КАНI-

КУЛИ”. (18+). 1.00

Т/с “Iнспектор Алекс

3”. 1.50

Х/ф “ВIДЬМА”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 30 “ТСН”. 6.45

7.10,8.10,9.10 Снiда-

нок з “1+1”. 9.30

“Чотири весiлля 3”.

10.50

12.25 “Мiняю жiнку 3”.

12.55

“Вечiрнiй Київ”.

15.05

“Мультибарбара”.

17.15

Т/с “Кохання проти до-

лi”. 20.30

“Секретнi матерiали”.

21.00

Т/с “Останнiй москаль

2”. (12+). 22.00

“На ножах”.

23.30

Т/с “Теорiя брехнi 3”.

(16+). 0.45

Х/ф “ВОДНЕ ЖИТТЯ”.

(16+). 2.45 МОТА”.

Х/ф “ПРОПАЛА ГРА-


№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Б7

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

4

Ліц. АГ № 365465 від 10.09.11

Середа , 22 лютого УТ-1. ЕРА 6.00 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00,5.10 Новини. 6.10 7.10,8.10 Спорт. 6.15 8.15 АгроЕра. 6.20 7.15,8.20,17.20,22.50,23.30,0.15 Погода. 6.25 23.00 Золотий гусак. 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.20 23.35 На слуху. 8.35 Паспорт.ua. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 Україна на смак. 9.30 2.10 Д/ф “Джиммi Картер”. 11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України. 13.15 Нашi грошi. 14.00 Вiйна i мир. 15.20 Свiтло. 16.05 Путiвник прочанина. 16.30 3.55 Т/с “Анна Пiль”. 17.25 Хочу бути. 17.45 М/с “Попелюшка”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 Що там з Євробаченням? 19.00 1.55 Новини. Культура. 19.20 Д/ф “Простiр толерантностi. Вiзьму твiй бiль собi”. 19.50 З перших вуст. 19.55 Слiдство.Iнфо. 20.20 4.40 Про головне. 21.30 5.35 Новини. Спорт. 21.50 Т/с “Епоха честi”. 22.40 Мегалот. 22.55 5.50 Вiчне. 23.15 Пiдсумки. 3.30 Уряд на зв’язку з громадянами.

IНТЕР 6.00 М/ф. 6.20 14.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. 10.20 12.25,21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!” 15.50 16.45 “Речдок”.

5.00 Провокатор. 5.45 Дивитись усiм! 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.05 Громадянська оборона. 11.05 17.50 Т/с “Котовський”. 6.10 16.10,5.20 Т/с “Адво(16+). кат”. (16+). 12.00 13.20 Т/с “Вiддiл 44”. 7.00 (16+). 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.50 12.45 15.45 Факти. День. Сьогоднi. 13.30 Х/ф “КРАЩИЙ СТРI7.15 8.15 Ранок з Україною. ЛЕЦЬ”. 9.15 3.40 Зоряний шлях. 15.35 16.20,21.25 Т/с “На 11.30 4.30 Реальна мiстика. трьох”. (16+). 13.30 Т/с “Черговий лiкар 2”. 18.45 21.05 Факти. Вечiр. (12+). 20.20 Секретний фронт. 15.30 Т/с “Черговий лiкар”. 23.20 Х/ф “ОПЕРАЦIЯ “АР18.00 Т/с “Райське мiсце”, 33 ГО”. (16+). с. (16+). 1.40 Т/с “Лас-Вегас 3”. 19.45 “Говорить Україна”. (16+). 21.00 Т/с “Умови контракту 3.00 Стоп-10. 2”, 6 i 7 с. (16+). 23.30 Т/с “Умови контракту 6.50 16.00 “Все буде доб2”. (16+). ре!” 0.30 Т/с “C.S.I.: Маямi”. 8.50 “Все буде смачно!” (16+). 9.50 “МастерШеф 2”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 3.00 Зона ночi. 18.30 23.50 Т/с “Коли ми 5.10 18.00 Абзац. вдома”. 6.05 7.55 Kids’ Time. 19.55 22.45 “МастерШеф Дi6.10 М/с “Хай живе король ти 2”. Джулiан”. 1.15 “Слiдство ведуть екс7.05 М/с “Iсторiї Тома i трасенси”. Джерi”. 8.00 Т/с “Клiнiка”. (16+). 6.00 20.00 “Щоденники Дру9.55 Київ вдень та вночi. гої свiтової вiйни: день за днем”. 11.50 Т/с “Останнiй iз Магi7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” кян”. 13.35,18.55,21.15 “По19.00 Вiд пацанки до панян- 7.55 года”. ки. 9.50 “Цивiлiзацiя Incognita”. 21.40 Х/ф “ДЖОН УIК”. 10.45 22.25 Неприручена (16+). 23.40 Т/с “Костянтин”. (18+). Пiвнiчна Америка. 12.00 “Зимою i лiтом манд1.30 Варьяти. 2.55 Служба розшуку дiтей. руємо свiтом. Словаччина”. 14.00 Оглядач. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 4.30 Служба розшуку дiтей. Геннадiй Бурбулiс, ч. 3. 4.35 Студiя Вашингтон. 21.30 4.20 Глобал-3000. 4.40 Факти. 21.55 4.45 Сумнозвiснi мiс-

18.00 19.00,4.15 “Стосується кожного”. 20.00 “Подробицi”. 0.00 3.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (16+). 1.40 5.00 “Подробицi” “Час”. 2.30 “Подорожi в часi”.

КАНАЛ УКРАЇНА

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

ICTV

ця. 22.50 5.05 Д/ф “Новi технологiї вiйни”. (16+). 23.50 “Натхнення”. 0.00 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.50 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.50 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.50 “Свiтськi хронiки”.

ТЕТ 6.00 5.20 Кориснi пiдказки. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Дора-мандрiвниця”. 7.40 М/с “Елвiн i бурундуки”. 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 10.45 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 12.25 Панянка-селянка. 13.25 14.30 Одного разу пiд Полтавою. 13.55 Танька i Володька. 14.55 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.55 4.10 Вiталька. 16.50 ЛавЛавСar. 20.00 Казки У Кiно. 21.00 Казки У. 22.00 2.30 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.00 Т/с “Як уникнути покарання за вбивство”. (18+). 1.40 Теорiя зради. 5.10 М/ф “Лiкар Айболит”.

док”. 15.45 0.40 Т/с “Той, що читає думки 4”. (16+). 23.45 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. (16+). 2.55 “Випадковий свiдок”. 3.10 “РечДОК”. 3.30 “Легенди бандитської Одеси”. 4.15 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 8.30 10.55 “Облом.UA”. 8.55 “Секретнi матерiали”. 16.45 Х/ф “СУПЕРТАНКЕР”. (16+). 18.30 “Спецкор”. 19.00 “ДжеДАI”. 19.30 20.20 Т/с “Одинак”. (16+). 21.15 Х/ф “600 КГ ЗОЛОТА”. (16+). 23.10 Х/ф “ВЛАДА ПЕРЕКОНАНЬ”. (16+). 1.00 Т/с “Iнспектор Алекс 3”. 1.50 Х/ф “ДОРОГА НА СIЧ”.

1+1

6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 30 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 3”. 11.00 12.25 “Мiняю жiнку 3”. 12.50 “Вечiрнiй Київ”. 15.05 “Мультибарбара”. 17.15 Т/с “Кохання проти до5.30 Х/ф “СЕКРЕТНИЙ лi”. ФАРВАТЕР”. “Секретнi матерiали”. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 20.30 21.00 Т/с “Останнiй москаль та партнери”. 2”. (12+). 8.30 Ранковий “Свiдок”. “Одруження наослiп 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. 22.00 3”. (16+). 12.00 Т/с “Iнспектор Джордж 23.30 Т/с “Теорiя брехнi 3”. Джентлi”. (16+). 13.45 14.20,21.30 Т/с “CSI: 0.45 Х/ф “ГЕПАРД”. Маямi 9”. (16+). 2.15 Х/ф “ТIНI ЗАБУТИХ 14.00 19.00,23.15,2.25 “Свi- ПРЕДКIВ”.

HTH


№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

5

ГОРОСКОП на 20.02 — 26.02 ОВЕН (21.03-20.04). Можливi проблеми матерiального характеру, якщо Ви дозволяли собi розслабитися, то вельми вiрогiднi фiнансовi ускладнення. Новi зв`язки з дiловими партнерами можуть виявитися вельми мiцними. ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05). Тиждень пройде ефективно, якщо Ви направите свiй потенцiал на рiшення справ, що вимагають фiзичного навантаження. Вiдкладiть рiшення будь-яких фiнансових проблем, не пiдписуйте нiяких документiв. БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06). Спроби почати що-небудь нове не увiнчаються успiхом, зустрiчi, призначенi на початок тижня, вiдмiняться з незалежних вiд Вас причин. Вдало складуться любовнi i сiмейнi вiдносини.

Четвер , 23 лютого 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. 6.00 10.20 12.25,21.00 Т/с “Зара7.00,8.00,13.00,15.00,21.00,5.10 ди любовi я все зможу!” Новини. 15.50 16.45 “Речдок”. 6.10 7.10,8.10 Ера бiзнесу. 18.00 19.00,4.00 “Стосується 6.15 7.15,8.15 Спорт. кожного”. 6.20 8.20 АгроЕра. 20.00 “Подробицi”. 6.25 0.00 2.45 Т/с “Пiзнай мене, 7.20,8.25,11.30,13.40,17.20,22.50,2 якщо зможеш”. (16+). 3.30,0.15 Погода. 1.30 4.45 “Подробицi” 6.30 23.00 Золотий гусак. “Час”. 6.45 7.45,8.30 Смакота. 2.20 “Подорожi в часi”. 7.25 23.35 На слуху. 8.35 Паспорт.ua. 6.10 16.10,5.20 Т/с “Адво8.45 0.20 Телемагазин. кат”. (16+). 9.00 Україна на смак. 7.00 9.30 Д/ф “Клiнтон”. 11.45 Орегонський путiвник. 8.00,9.00,15.00,19.00,0.00,2.30 Сьогоднi. 12.15 Суспiльний унiверси7.15 8.15 Ранок з Україною. тет. 9.15 3.15 Зоряний шлях. 12.40 21.30,5.35 Новини. 11.30 4.30 Реальна мiстика. Спорт. 13.30 Т/с “Черговий лiкар 2”. 13.15 Слiдство.Iнфо. (12+). 14.05 Д/ф “Раїса Недаш15.30 Т/с “Черговий лiкар”. кiвська. Те, що не вмирає”. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 34 15.20 Надвечiр’я. Долi. с. (16+). 16.15 На пам’ять. 19.45 “Говорить Україна”. 16.30 3.55 Т/с “Анна Пiль”. 21.50 Футбол. Лiга Європи 17.30 Школа Мерi Поппiнс. УЄФА. “Шахтар” - “Сельта”. 17.45 М/с “Попелюшка”. 0.15 Т/с “C.S.I.: Маямi”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 Що там з Євробачен- (16+). ням? 19.00 1.55 Новини. Культура. 3.00 Зона ночi. 19.20 Д/ф “Гармонiя проти5.05 18.00 Абзац. рiч Тетяни Яблонської”. 5.55 7.55 Kids’ Time. 19.50 З перших вуст. М/с “Хай живе король 19.55 “Схеми” з Н. Седлець- 6.00 Джулiан”. кою. 7.00 М/с “Iсторiї Тома i 20.20 4.40 Про головне. Джерi”. 21.50 Т/с “Епоха честi”. 8.00сторiї Тома i Джерi”. 22.35 Обличчя вiйни. 8.00 Т/с “Клiнiка”. (16+). 22.55 5.50 Вiчне. 9.45 Київ вдень та вночi. 23.15 Пiдсумки. Т/с “Щасливi разом”. 2.10 Д/ф “Джиммi Картер”. 14.20 Хто зверху?. 3.30 Д/ф “Київська старови- 19.00 21.00 Х/ф “ТОКАРЄВ”. (16+). на. Свiт мистецтва. О. Екстер”. 22.45 Т/с “Костянтин”. (18+). 0.35 Х/ф “НА ГРЕБЕНI ХВИЛI”. (16+). 6.00 М/ф. 2.55 Служба розшуку дiтей. 6.20 14.00 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 4.35 Студiя Вашингтон. Новини.

УТ-1. ЕРА

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

4.40 Факти. 5.00 Провокатор. 5.40 Дивитись усiм! 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Секретний фронт. 11.05 17.50 Т/с “Котовський”. (16+). 12.00 13.20 Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 13.30 Х/ф “СКАЖЕНI ПЕРЕГОНИ”. 15.20 16.20,21.25 Т/с “На трьох”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Iнсайдер. 23.25 Х/ф “ГРА В IМIТАЦIЮ”. (16+). 1.35 Т/с “Лас-Вегас 3”. (16+). 2.55 Стоп-10.

СТБ 6.30 16.00 “Все буде добре!” 8.15 “Все буде смачно!” 9.15 “МастерШеф 2”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 18.30 1.10 Т/с “Коли ми вдома”. 19.55 22.45 “Я соромлюсь свого тiла 4”. 0.00 “Один за всiх”. 2.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

ця. 23.05 5.10 Д/ф “Новi технологiї вiйни”. (16+). 0.05 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 1.15 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.40 Т/с “Пiсля опiвночi”. (18+). 3.50 “Свiтськi хронiки”.

ТЕТ 6.00 5.20 Кориснi пiдказки. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Дора-мандрiвниця”. 7.40 М/с “Елвiн i бурундуки”. 8.00 Мультмiкс. 9.50 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 10.45 Т/с “Баффi - винищувачка вампiрiв”. (16+). 12.25 Панянка-селянка. 13.25 14.30 Одного разу пiд Полтавою. 13.55 Танька i Володька. 14.55 Т/с “Домашнiй арешт”. 15.55 4.10 Вiталька. 16.50 20.00 Казки У Кiно. 17.50 ЛавЛавСar. 21.00 Казки У. 22.00 2.30 Країна У. 23.00 Розсмiши комiка. 0.00 Т/с “Як уникнути покарання за вбивство”. (18+). 1.40 Теорiя зради. 5.10 М/ф “Лiкар Айболит”.

15.45 0.40 Т/с “Той, що читає думки 4”. (16+). 23.45 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. (16+). 2.55 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.25 “Легенди бандитської Одеси”. 4.10 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 10.55 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 8.30 “Облом.UA”. 8.55 “Люстратор”. 16.35 Х/ф “600 КГ ЗОЛОТА”. (16+). 18.30 “Спецкор”. 19.00 “ДжеДАI”. 19.30 20.20 Т/с “Одинак”. (16+). 21.15 Х/ф “КОД ДОСТУПУ “СОФIЯ”. (16+). 23.00 Х/ф “БИТВА ПРОКЛЯТИХ”. (16+). 0.45 Т/с “Iнспектор Алекс 3”. 1.35 Х/ф “МОСКАЛЬ-ЧАРIВНИК”.

1+1

6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,0. 30 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 3”. 10.55 12.25 “Мiняю жiнку 3”. 6.00 20.00 “Щоденники Дру12.50 “Вечiрнiй Київ”. 5.15 Х/ф “СЕКРЕТНИЙ гої свiтової вiйни: день за днем”. 15.05 “Мультибарбара”. ФАРВАТЕР”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” Т/с “Кохання проти до9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 17.15 7.55 10.00,21.15,22.30 “По- 7.50 лi”. та партнери”. года”. 20.30 “Секретнi матерiали”. 8.30 Ранковий “Свiдок”. 9.45 “Ландшафтнi iгри”. Т/с “Останнiй москаль 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. 21.00 10.45 22.35 Неприручена 2”. (12+). (16+). Пiвнiчна Америка. “Чотири весiлля 6”. 12.00 Т/с “Iнспектор Джордж 22.00 11.50 “Соцiальний статус”. 23.00 “Право на владу”. Джентлi”. 14.00 Оглядач. 14.20,21.30 Т/с “CSI: 18.55 В гостях у Д. Гордона. 13.45 0.45 Х/ф “ЗА ВЗАЄМНОЮ Маямi 9”. (16+). Стас Намин, ч. 1. ЗГОДОЮ”. (16+). 14.00 19.00,23.15,2.25 “Свi- 2.30 21.20 4.40 “Вiдлуння”. Х/ф “АРТУР НЬЮдок”. 22.00 4.20 Сумнозвiснi мiсМАН”. (16+).

ТОНIС

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН МІСТА ТА РАЙОНУ! Шановні господарі! В зв’язку із загостренням проблеми безпритульності домашніх тварин, велике прохання до тих, хто утримує самок котів, собак, з метою запобігти небажаному приплоду, простерилізувати своїх тварин у ветеринарному закладі. Якщо на даний час господар не має можливості простерилізувати свою тварину, то радимо використовувати ветеринарні препарати (таблетки, що знижують статеву активність). Головне — недопустити збільшення поголів’я котів та собак в місті та районі. Цим ви позбавите себе та інших людей від зайвого клопоту прилаштування нікому непотрібного молодняка та внесете свій вклад в подолання проблеми безпритульності тварин. В Україні нині тяжкі часи. Людям важко виживати. Просимо: не плодіть котів, собак! Не погіршуйте й без того тяжке становище! Інформація щодо пільгової стерилізації собак за тел.: (093)936-39-78, (068) 65-44-768.

І.Р. ГАХ, голова ГОБМО екологічної ліги Ю.М. ОПАНАСЮК , голова ГОБМО захисту тварин«Артемон»

HTH

РАК (22.06-22.07). Можуть виникнути проблеми з представниками влади. Лiнь i неуважнiсть можуть звести нанiвець всi вашi досягнення. Працiвники iнтелектуальної працi сьогоднi укладуть вигiднi договори на проведення наукових робiт. ЛЕВ (23.07-23.08). Завдяки Вашому досвiду у серединi тижня вдасться правильно розпорядитися iснуючими коштами. Ваша розторопнiсть дозволить узятися за кiлька справ вiдразу i кожне довести до кiнця. ДIВА (24.08-23.09). Вашi мрiї повиннi вiдповiдати реальностi. Романтичний настрiй не дозволить займатися нудною роботою. Ймовiрне романтичне знайомство з людиною здалеку. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Не виключено, що дехто може неправильно розцiнити Вашу дiлову активнiсть i вирiшити, що Ви надмiрно самовпевненi. При зустрiчi з коханою людиною, можливi серйознi ускладнення вiдносин, аж до сварки. СКОРПIОН (24.10-22.11). Вiвторок - хороший день для занять мистецтвом, але нiяк не бiзнесом - Ви будете не зосередженi. Ближче до кiнця тижня можна смiливо брати позики i робити грошовi внески пiд вiдсотки. Смiливо йдiть на контакт з представниками iноземної органiзацiї. СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12). Тиждень обiцяє Вам душевну рiвновагу, сприяє заходам по змiцненню здоров`я. Найбiльш плiдною виявиться перша половина тижня, тому суперечливi питання краще вирiшити до середи. КОЗЕРIГ (22.12-20.01). На початку тижня Ви будете органiзованi, зiбранi, здатнi виконати велику роботу. Не давайте необдуманих обiцянок, не потурайте своїм бажанням. ВОДОЛIЙ (21.01-19.02). У серединi тижня варто вiддатися цiлком i повнiстю почуттю, що захопило Вас. Можливо, доведеться звалити на себе всi домашнi обов`язки або доглядати хворого родича. РИБИ (20.02-20.03). Не поспiшайте довiритися малознайомим людям. Успiшною буде iнтелектуальна i творча дiяльнiсть, яка надихне Вас новими iдеями.


6

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

Надія ДРАПЕЙ: «ОБ’ЄДНАТИСЯ, ЩОБ ВИЖИВАТИ!» розмова з новою головою Бориспільської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Надією Іванівною Драпей.

Минулий, 2016 рік указом Президента України був оголошений роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Як на собі відчули таку ініціативу влади бориспільські чорнобильці — про це та про інші питання наша коротенька

— Надіє Іванівно, як для членів вашої організації минув 2016 рік? — Минулого року відзначалася 30 річниця Чорнобильської катастрофи, яка стала трагедією не тільки для нас, а й для всього світу. Тож 2016-ий Президент Петро Порошенко оголосив Роком чорнобильців. Однак увага нам була приділена все ж таки не досить належна. Тож для нас і надалі залишається слушною по-

Чорнобильцю, ти хочеш вижити? Тоді не чекай милості від чиновника: Приєднуйся до нас — разом боротимемося за свої права! /Ю. Б. Андреєв, президент ВГОІ «Союз Чорнобиль України» 1990–2014/

дальша боротьба за свої права. — Власне, до цього і покликана діяльність «Союз Чорнобиль України»? — Так, «Союз Чорнобиль України» — відома в Україні громадська організація, яка сьогодні відстоює права чорнобильців, впли-

ває на формування державних соціальних, медичних, пенсійних програм чорнобильців. Організація відома в кожному реґіоні нашої країни. Сьогодні — це наймасовіша організація постраждалих від радіаційного лиха. — Скільки людей нині належить до членства вашої організації? — Нині у Борисполі налічується 2254 чорнобильців. Це ліквідатори, переселенці, діти, вдови, інваліди онкохворі, які зараз перебувають на межі виживання. З них до нашої організації входять 420 людей — переважно інвалідів. — Нещодавно Ви очолили Бориспільську міську організацію ВГОІ «Союз Чорнобиль України».

Квіткобізнес

ЯКЩО КОХАТИ — ТО ЩОДНЯ! А ДО ЧОГО ТУТ ЯКИЙСЬ ВАЛЕНТИН?

А

й справді, хто такий цей Валентин, названий буцімто «святим» і нібито належний до християнської церкви західного обряду? І що він зробив для нашого міста з огляду на те, що йому у цьоготижневій програмі виконавчого комітету Бориспільської міської ради були присвячені аж три заходи! «Мюзикл «Кохати час» з нагоди відзначення Дня Святого Валентина» — так називався перший захід, що проходив у колишньому радгоспному Будинку культури у понеділок 13 лютого. «Традиційний спортивно-розважальний захід серед членів підліткового клубу «Ровесник» Бориспільського центру спорту та ФЗН з нагоди відзначення Дня Святого Валентна» (приміщення для занять фізичної культурою та спортом підліткового клубу «Ровесник») та «Вистава «Валентинів день» за участю акторів Муніципального театру» (міський БК) — таку назву мали решта два заходи, що відбулися у вівторок 14 лютого. Спланувало їх управління культури, молоді та спорту на чолі з «куратором» міської культури Л. В. Пасенко та начальником вказаного управління Н. В. Погребною. Отже, хто ж такий той Валентин, якому

була приділена така пристрасна увага у нашому місті? Може, це псевдонім Павла Чубинського? Та ні — в історії такого не зустрічаємо… Може, Тараса Шевченка? Та він теж наче не підписувався псевдонімами… А може, Степана Бандери? Він хоч і мав псевда, та жодного разу не називався «Валентином»… Тоді хто? Звертаємося до інтернету і знаходимо: «А хто ж такий святий Валентин? Він був християнином, якого 14 лютого 269 року нібито за вінчання закоханих під час посту, всупереч християнській церкві(!), розіп’яли (за іншими версіями, обезглавили) неподалік від Риму. Тобто самі християни закатували, щоб потім зробити «святим» — абсурдніше не придумали! Тому сучасні християнські церкви переважно вважають, що Валентин не є «правильним» святим, простіше кажучи, такого «святого» не було зовсім» («Свято закоханих — звідки воно», http://oru.org.ua). Тож постає логічне запитання: навіщо нам, українцям, яким потрібно дбати за відродження власних традицій та духовності, нині насаджується чужинський бездуховний маразм та ще й на такому офіційному рівні, як зазначено вище? Яку мету переслідують наші «прокуратори» культури? Чого саме їм бракує: компетентності чи

патріотизму? І найголовніше: що тепер робити закоханим в інші дні — перед і після 14 лютого? Мстислав КУТАЛО

Яке завдання Ви вважаєте для себе найголовнішим? — Хотілося б об’єднати всі категорії чорнобильців, щоб у нас була велика дієздатна громадська організація, яка б могла вирішувати усі наболілі наші проблеми. Моя мета — об’єднати усіх! Тож запрошую всіх потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вступити до Бориспільської міської організації «Союз Чорнобиль України», офісне приміщення якої розташоване за адресою: вул. Бежівка, 1 (ліве крило, 2-ий поверх). Наша сила в єдності! Запитував Вадим ШАПОШНІКОВ


№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

7

ДЖОРДАНО БРУНО — ЛЮДИНА і ЛЕГЕНДА

Похмурим ранком 17 лютого 1600 року з воріт римської Башти Нони вивели закутого у кайдани в’язня, вдягненого в одяг єретика — жовтий саван з намальованими хрестами, чортами і язиками полум’я. Змучений за вісім років ув’язнення в катівнях інквізиції він важко ступає босими ногами по холодній бруківці, відміряючи свій останній земний шлях. Поруч з вартовими йдуть плюгавенькі монахи, що настирливо гундосять про покаяння і востаннє намовляють його зректися своїх поглядів. Але дух цього чоловіка, попри нелюдські страждання і тортури, залишається незламним, хоч, як і кожна жива людина, десь у глибині свого єства він боїться смерті, прагне жити, творити, мислити… Та дороги назад вже немає і він мовчки йде далі — до площі з поетичною назвою Кампо дей Фйорі — Площа Квітів, яка того дня призначена стати місцем його страти. Цей чоловік — філософ, письменник і мислитель Джордано Бруно… У більшості людей ім’я Джордано Бруно асоціюється з таким собі міфічним персонажем — молодим вченим, якого знищили церковники начебто за розповсюдження науково вірної теорії Ніколая Коперніка про будову нашої Сонячної системи. Цей стереотипний образ був свідомо чи несвідомо створений шкільними підручниками з природничих наук, де якраз і розповідалося, що наша планета має форму кулі і обертається у космічному просторі навколо Сонця і своєї осі, а не лежить непорушно на трьох китах в океані, змушуючи небесні світила обертатися навколо себе, як це вважалося раніше. Останню теорію активно обстоювала і захищала Церква, проти чого, як проголошувалося у підручниках, і виступив молодий Джордано Бруно. Думаю, що мало хто з читачів цієї статті намагався дізнатися більше про реальне життя, світогляд та переконання Джордано, за які він заплатив найвищу ціну. Версія шкільної програми нас цілком влаштовувала, і ми не ставили її під сумнів, задовольняючись змальованим образом. Але, як відомо, легенда дуже часто відрізняється від дійсності… Отже, чи був Джордано Бруно настільки молодим, як ми звикли уявляти, чи був він вченим і чи насправді постраждав за свої наукові погляди? На момент смерті Джордано було… 52 роки! Навіть сьогодні чоловіка такого віку навряд чи можна назвати молодим. А що вже казати про Європу XVI століття, де до 50 років треба було ще зуміти дожити. Як на ті часи, Джордано Бруно прожив досить довге і буремне життя! А міф про його молодість, ймовірно, ґрунтувався на двох портретах, що збереглися, і де він дійсно виглядає практично юним. Портрети старшого віку були знищені за наказом інквізиції. Народився Філіппо Бруно в сім’ї солдата у місті Нола поблизу Неаполя у 1548 році. Спогад про рідне місто з часом виллється у псевдонім Ноланець, яким Бру-

но підписуватиме деякі свої твори. З дитинства хлопчик виділявся неабияким розумом та здібностями, тому з 11 років його привезли до Неаполя вивчати літературу, логіку і діалектику. Оскільки родина була не надто заможною, з 15-літнього віку Бруно вступив до місцевого Домініканського монастиря, де мав можливість вчитися безкоштовно. Тут у 1565 році він стає монахом і отримує ім’я Джордано, а через сім років приймає духовний сан католицького священика. Йому пророкують блискучу церковну кар’єру, але водночас на Джордано надходять доноси зі звинуваченнями у читанні єретичних книжок та висловлюванні сумнівів щодо деяких основних постулатів християнства. Не чекаючи вже призначеного керівництвом монастиря розслідування його «єретичної» діяльності, Бруно у 1576 році тікає до Риму і далі до Європи. Роки подорожі країнами Європи стали найбільш плідними у діяльності та творчості Джордано Бруно. Він читає лекції у кількох університетах, серед яких Сорбонна і Оксфорд, захищає дві докторські дисертації, пише та видає свої поетичні та філософські твори. Загалом творча спадщина Бруно перевищує три десятки творів, серед яких сонети, комедії, п’єси, філософські роздуми у формі діалогів. Кілька його праць були присвячені мнемоніці — розробленій ним же методиці вдосконалення і розвитку пам’яті. За свідченнями сучасників, завдяки власній методиці запам’ятовування Бруно знав напам’ять понад тисячу книг, серед яких були Біблія та праці древніх філософів. Пізніше, під час слідства, навіть інквізитори визнавали його одним з найбільших геніїв, яких лише можна уявити. На той час Джордано Бруно стає знаменитим, але не затримується ніде надовго через свій прямий та запальний характер. Вражений його здібностями французький король Генріх ІІІ запрошує Бруно до свого двору і призначає непогані гроші на утримання, але філософ зумів швидко посваритися з ученими Французької академії та змушений був переїздити до Англії. У Лондоні він читає лекції та дискутує про істинність ідей Коперніка з найбільш відомими людьми того часу. В Англії Джордано видає свою головну філософську працю «Про безкінечність, Всесвіт та світи», в якій стверджує, що зірки — це далекі сонця, навколо яких обертаються планети, обстоює ідею існування інших населених планет і світів. Душі Бруно вважає безсмертними і самостійними сутностями, які переходять в інші тіла, а процес пізнання — безкінечним і невичерпним. Джордано не був атеїстом, як хтось вважає, він вірує в Бога, але, на його думку, Бога можна пізнати, вивчаючи Природу, оскільки Бог присутній у всьому оточуючому світі, а релігійні догми лише вбивають розум. Ідеї Бруно сприймаються різними людьми по-різному: з захопленням і обуренням водночас. Найвідоміші університети запрошують його до себе, щоб через деякий час зі скандалом вигнати. В Женевському університеті Бруно звинуватили в приниженні віри, виставили біля стовпа ганьби та два тижні протримали у в’язниці. У відповідь він назвав своїх супротивників віслюками та недоумками, і зробив це не лише усно, а й у поетичній формі. Подібні випадки траплялися з Джордано надто часто, і це змушувало його постійно переїздити. У 1591 році Бруно приймає запрошення молодого венеціанського аристократа Джованні Моченіго навчати його мистецтву пам’яті та їде до Венеції. Однак, до-

сить швидко стосунки між вчителем і учнем зіпсувалися, і у травні 1592 року Моченіго направляє інквізиції свій перший донос: «Я, Джованні Моченіго, доношу з обов'язку совісті та за наказом духівника, що багато разів чув від Джордано Бруно, коли розмовляв з ним в своєму будинку, що світ вічний і існують нескінченні світи... що Христос здійснював уявні чудеса і був магом, що Христос вмирав не з доброї волі і, наскільки міг, намагався уникнути смерті; що відплати за гріхи не існує; що душі, створені природою, переходять з однієї живої істоти до іншої. Він розповідав про свій намір стати засновником нової секти під назвою «нова філософія». Він говорив, що Діва Марія не могла народити; монахи ганьблять світ; що всі вони — осли; що у нас немає доказів, чи має наша віра заслуги перед Богом». Після ще двох доносів Джордано Бруно заарештовують. Майже рік тривало слідство у Венеції, яке не дає інквізиторам бажаних результатів, і вони вирішують передати в’язня своїм колегам з Риму разом з протоколами допитів. Під посиленою охороною та з надзвичайними заходами безпеки Бруно перевозять до Риму. Вочевидь, церковники бояться, що настільки геніальна людина може створити свою власну релігійну та філософську течію і у без того неспокійній Європі, де множаться протестантські рухи і спалахують антипапські повстання. А це загрожує виходом людей з рабської покори, подальшою втратою влади і доходів католицької церкви. Відпустити такого чоловіка, як Бруно, на волю було неможливо… Сім довгих років тягнеться слідство… Тюремна камера Бруно — це вологий кам’яний мішок, де він не може навіть випростатися на повний зріст. Філософу не дозволяють читати, не дають паперу і чорнила, він може тільки мислити… Чи може хтось уявити, що пережив і передумав самотній в’язень за ці роки?... Але судилище з кількох кардиналів не змогло переконати змученого і змордованого Джордано зректися своїх поглядів, тортури теж не давали результатів — його дух залишався незламним. Він вірив у правдивість своїх переконань і не міг зректися своєї правди. Серед численних звинувачень, які були висунуті на основі вивчення його праць та свідчень залучених до процесу свідків, значилися: богохульство, аморальна поведінка, єресь в питаннях догматичного богослов'я, і включення її у основні доктрини його філософії і космології. Сюди ж додавалися твердження про існування безлічі світів та їх вічності, віра в переселення душ та практикування магії. Документи з судового процесу збереглися лише частково, і таємниця вироку залиша-

ється повністю не розкритою. Відомо лише, що Бруно визнали «нерозкаяним єретиком», позбавили сану, відлучили від церкви та передали світській владі Риму з дорученням піддати його «наймилосерднішому покаранню без пролиття крові». У перекладі з попівсько-лицемірської мови це означало спалити живцем… Бруно під час читання вироку тримався з незворушним спокоєм і гідністю, а в кінці промовив до суддів фразу, що стала історичною: «Ви оголошуєте мені вирок з більшим страхом, ніж я його вислуховую». За іншим свідченням, він сказав, очевидно маючи на увазі свої ідеї,: «Спалити — не означає спростувати»… Похмурим ранком 17 лютого 1600 року на площі Кампо дей Фйорі в Римі зібрався величезний натовп, який чекав видовища — спалення «єретика». Адже смерть на ешафоті героїв та філософів — улюблена розвага для убогого натовпу духовних рабів… Закутий у ланцюги, змучений тілом, але нескорений духом Джордано піднявся сходами до залізного стовпа. Кати прив’язали його ланцюгами і мокрими мотузками, які від вогню врізалися у тіло приреченого і розривали шкіру, завдаючи більших мук, до рота вставили кляп (за іншою версією — прокололи язика залізною шпилькою), щоб позбавити його можливості говорити чи навіть кричати від болю, і запалили вогонь… Джордано зберігав свідомість до останньої миті, його погляд був спрямований до неба… Чи була така нелюдська страта проявом справжнього «християнського милосердя», чи наочним прикладом обіцяних грішникам пекельних мук для всіх, хто ще сміє мислити і сумніватися?... Але людську думку не приборкати і не зупинити. Саме символом нескореності людського духу і розуму став Джордано Бруно для багатьох людей на землі. Полум’я його вогнища досі запалює вогонь у серцях і душах тих, хто прагне вільно мислити, жити і творити всупереч будь-яким релігійним, політичним чи суспільним догматам. У 1889 році на Кампо дей Фйорі був відкритий пам’ятник Джордано Бруно. На його постаменті напис: «Джордано Бруно — від століття, яке він передбачав, на тому місці, де було запалено вогнище». А ще на Місяці є кратер, названий його ім’ям… А що залишили після себе ті, хто писав доноси, хто судив, катував і страчував? Які теорії висловили? Що написали, крім наказів про заборону читати його книжки? Що зуміли створити? І чи потрапили до обіцяного церковниками Раю, зруйнувавши справжній Рай у своїх душах?... Ігор ПЕТРЕНКО


8

Б7

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

ПРОДАМ ВАЗ-2107

ТАМАДА

2003 р.в., 90000 км, відмінний стан, ціна договірна. т. 097-204-62-14

ДОРОСЛІ та ДИТЯЧІ СВЯТА. Весело! Сучасно! Надійно! Професійно!

095 537 15 24, Олеся

Продам пічку "буржуйку".Тел.097-238-51-25 Продам: > Аккордеон "Horh", баян "Кременное", піаніно"Украина" експортний варіант. Цінадоговірна. тел.096769-22-26. > Строгальний та токарний станок, електродвигуни3-фазні 2 та 2,8кВт, зварювальний апарат, автоген (балони длякисню з редукторами, шланги, генератор для ацетилену). Ціна договірна. тел.096-769-22-26. > Велосипеди 2шт Україна та Аист,мотоцикли ИЖЮ-3 ,К750,Днепр-12 з колясками не находу. Ціна договірна. тел.096-769-22-26. > Відеокамера цифрова(Японія) ,ноутбук Самсунг. Ціна договірна. тел.096-769-22-26.

т. 097-204-62-14

Продам кiмнатну рослину: молочай бiложильчатий. Висота 10 см. По 15 грн. 063-432-04-61. Продам нову юбку. чорна. Розмір 42. Підійде і на 44-46. Ціна 250 грн Продам нову кофточку. Розмір 40-42. Фірма Befree. Колір синій. Ціна 200 грн Продам нову кофточку. Розмір S. Фірма Oodji. Рукава на плечах у вигляді фонариків. Колір сиіий. Ціна 200 грн, Блузка-рубашка білого кольору фірма O'STIN за 200 грн. Майка-туніка салатового кольору за 150 грн. Все нове та фірмове. 063-432-04-61. Продам принтер НР-2010, робочий стан, б/в, 400 грн. Т. 050-714-23-90.

Продам нову морозильну камеру, 400 л. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13. Потрібна жінка по догляду за хворою жінкою, сумісне проживання. Т. 066-524-48-51, 093-275-60-13.

Продам вітрину кондитерську «Кремона»; 1,5 м, 3-ярусну, б/в. Т. 099-797-17-84. Продам картоплю їстівну. Т. 067-280-17-85, 066-170-4623. Продам: корпус плуга, електродвигун, 4/3000, ковзаничобітки 35 р., ланцюги, перетворювач струму ІЕ-9406-142, гідропідсилювач до КО-413. Т. 066-673-52-48. В селі Вороньків продаються гарбузи (їстівні) та картопля. Тел:066 783 92 09; 096 439 48 52.

Продам цуценят карликової такси. Цуценята народилися 12.01.2017. Кого зацікавили наші цуценята звертайтесь за телефоном: 0680375746.Ольга

ПРОДАМ МЕД по 80 грн./літр у ветаптеці за адресою: вул. Київський шлях, 79-А.

ПЕРЕКЛАДАЧ/ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Продам торгові прилавки жовтого кольору Т. 095-888-58-05, 063-05-50-008, Світлана

Продам мотоцикл "Восход".Тел.097-238-5125. Продаю комплект ( 4шт.) світлодіодних автомобільних лампочок ALLA Lightig 1156-283539Y для показників поворотів з вбудованим драйвером ІС для кращої продуктивності. Колір - жовтий; чипи - 39шт. 360*. Робоча напруга 12-18 вольт. Сила світла - 900Lm. Світлодіоди нові в упаковці, привезені з США. Ціна договірна. Тел. 067-970-83-74. Продам запчастини до ГАЗ-24: помпа, ліхтар задній, масляний радіатор, склопідйомник правий. Т. 050-469-12-52. Продам «Фольксваген Гольф плюс», 2006 р.в., АКП, бензин, двигун 1,6л, стан — все працює. Т. 093-504-70-61, 097-760-76-99. Продам мотоцикл "Восход".Тел.097-238-5125 Продам авто «IVECO», моделі Fiat Spa, легковий, пасажирський. Т. 067-601-36-83.

Продам зимову гуму на авто, б/в: 195/65 R15 91T. “Континенталь” (2 шт). Т. 097-39212-24. Куплю двигун до мотоцикла “Мінськ”. Т. 066-132-74-88. Куплю “Мінськ”, можна несправний, але з документами. Т. 066-132-74-88. Продам “Яву” 350, 6V, в гарному стані. Т. 066-132-74-88.

Продам дрова, автопричеп, батареї чавунні, каністру 40 л. Т. 6-14-13. Продам козине молоко. Т. 098-620-32-57. Продам підгузки-труси для дорослих (великого розміру), виробництво США, 5 капель. Одноразові трусипідгузки для дорослих. Т. 093-99-88-198. Шукаю людину, яка допоможе в працевлаштуванні та стане опікуном за унаслідування. Т. 068-675-85-01. Продам: вугілля, акордеон «Хонер», манікени, ноги для брюк, машинки швейні. Т. 093-23-42-180, 063-76710-04. Продам: котел для опалення на рідкому паливі (дизельне пальне); запчастини для ремонту двигуна на автомобілі ГАЗ-21, ГАЗ-24 (поршня, кільця, вкладиші); автомобільні генератори; КПП на авто ГАЗ-24; теса слюсарні найбільшого розміру; решітку радіатора, передній бампер на ГАЗ-21. Т. 095-136-53-50, 050-69201-11. Продам: брюки, светри, куртка шкіряна (жін.), жіночі чобітки 39-41 р., ковдри, утюг (праск), тахту, банки (3, 1, 0,5 л), стаціонарний телефон, жалюзі від сонця. т. 679-16. Продам котел твердопаливний, б/в, 2 диван-ліжка, б/в. Т. 067-302-25-28. Продам нову чавунну ванну. Т. 6-60-55. Продам баян «Тембр», ціна договірна. Т. 067-186182-6. Продам: рідину для індивідуального опалення, вікно м/п 120х125, ворота гаражні, зварювальний апарат, газову колонку, трубу цементно-асбестову, пральну машинку «Лебедь», пральну машинку з віджимом, газовий балон, двері м/к. Т. 099-327-71-10. Продам швейну машинку «Подольск», нова; програвач + 2 колонки + платівки; 2 крісла нерозкладні; ел.полотер; 2 подушки 70х70 (пух-пір’я). т. 050-179-8089, 6-30-92. Закуповуємо постійно: вагончики, контейнера, кунги, гаражі та еврокуби. тел. 096 99 18 144. Догляну людину похилого віку за умови успадкування житла тел. 096-99-18-144. Продам станок (Сілкін) для покрою ДВП, ДСП та ін. Т. 067-302-25-28. Продам пристрій для відстрілу гумових куль “Макаров”. Т. 066-132-74-88. Куплю маленький холодильник. Т. 066-132-74-88. Куплю гарну мисливську рушницю. Т. 066-132-74-88.

◘ Підготовка дитини до школи. Навчу писати букви - каліграфічно, читати буквар, вирішувати задачі, приклади. Педагог. Вища освіта. Досвід роботи. Т. 063-427-13-33..

П’ ятниця , 24 лютого 15.50 16.45 “Речдок”. 18.00 “Стосується кожного”. 6.00 20.00 “Подробицi”. 7.00,8.00,13.00,15.00,21.00,5.10 21.00 “Чорне дзеркало”. Новини. 23.00 4.40 Х/ф “БЛАГI НАМI6.10 7.10,8.10 Спорт. РИ”. 6.15 8.15 АгроЕра. 0.40 Х/ф “БАЛАГАН”. 6.20 2.10 “Подробицi” - “Час”. 7.15,8.20,11.30,17.20,22.50,23.30,0 3.00 “Чекай на мене”. .15 Погода. 6.25 Життєлюб. 6.10 Т/с “Адвокат”. (16+). 6.45 7.45,8.25 Смакота. 7.00 7.20 23.35 На слуху. 8.00,9.00,15.00,19.00,23.00,2.50 8.35 Територiя закону. Сьогоднi. 8.40 Паспорт.ua. 7.15 8.15 Ранок з Україною. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.15 5.10 Зоряний шлях. 9.00 Д/с “Легенди тофу”. 11.30 3.40 Реальна мiстика. 9.30 Д/ф “Клiнтон”. Т/с “Черговий лiкар 2”. 11.45 Орегонський путiвник. 13.30 (12+). 12.15 Суспiльний унiверси15.30 Т/с “Черговий лiкар”. тет. 16.00 Х/ф “ФОТО НА НЕ12.40 21.30,5.35 Новини. ДОБРУ ПАМ’ЯТЬ”. (12+). Спорт. 18.00 Т/с “Райське мiсце”, 35 13.15 Схеми. 14.00 Д/ф “Пiсля прем’єри - с. (16+). 19.45 “Говорить Україна”. розстрiл”. 21.00 Т/с “Сила вiра”, 1 i 2 с. 15.20 Вiра. Надiя. Любов. (16+). 16.15 На пам’ять. 23.30 Т/с “Сила вiри”. (16+). 16.30 3.10 Т/с “Анна Пiль”. 1.20 Т/с “C.S.I.: Маямi”. 17.25 Хто в домi хазяїн? (16+). 17.45 М/с “Попелюшка”. 18.15 1.20 Новинний блок. 18.50 Що там з Євробачен3.00 Зона ночi. ням? 18.00 Абзац. 19.00 1.55 Новини. Культура. 4.50 5.40 7.35 Kids’ Time. 19.15 З перших вуст. 5.45 М/с “Хай живе король 19.25 Вiйна i мир. Джулiан”. 20.20 4.35 Про головне. 6.40 М/с “Iсторiї Тома i 21.50 Д/ф “Iван Франко”. Джерi”. 22.55 5.50 Вiчне. 7.40 Т/с “Клiнiка”. (16+). 23.00 Золотий гусак. 9.20 Київ вдень та вночi. 23.15 Пiдсумки. 15.05 Серця трьох. 2.10 Музичне турне. 19.00 М/с “Кухня”. 21.00 Х/ф “МЕДАЛЬЙОН”. (16+). 6.00 М/ф. 23.00 Т/с “Костянтин”. (18+). 6.20 14.00 “Слiдство ве0.50 Х/ф “ЛАНЦЮГОВА РЕли...” з Л. Каневським”. АКЦIЯ”. 7.00 8.00,9.00,12.00,17.40 2.50 Служба розшуку дiтей. Новини. 7.10 8.10 “Ранок з Iнтером”. 9.20 “Давай одружимося”. Служба розшуку дiтей. 10.20 12.25 Т/с “Заради лю- 4.30 4.35 Студiя Вашингтон. бовi я все зможу!” 4.40 Факти.

УТ-1. ЕРА

КАНАЛ УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

ICTV

5.00 Провокатор. 5.40 Дивитись усiм! 6.30 Ранок у великому мiстi. 8.45 Факти. Ранок. 9.15 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм. 10.10 Iнсайдер. 11.05 17.50 Т/с “Котовський”. (16+). 12.00 13.20 Х/ф “ГРА В IМIТАЦIЮ”. (16+). 12.45 15.45 Факти. День. 14.45 16.20 Т/с “На трьох”. (16+). 18.45 21.05 Факти. Вечiр. 20.20 Антизомбi. 21.25 Дизель-шоу. 23.35 Х/ф “ЧОРНИЙ ЯСТРУБ”. (16+). 2.10 Т/с “Лас-Вегас 3”. (16+). 3.35 Стоп-10.

1.55 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 2.55 Т/с “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (18+). 3.55 “Свiтськi хронiки”. 4.30 “Цивiлiзацiя Incognita”. 5.05 Останнiй шанс побачити.

ТЕТ

6.00 5.20 Кориснi пiдказки. 6.20 Казка з татом. 6.40 Це наше - це твоє. 6.50 Байдикiвка. 7.15 М/с “Дора-мандрiвниця”. 7.40 М/с “Елвiн i бурундуки”. 8.00 М/с “Маша i Ведмiдь”. 9.50 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”. 10.45 Х/ф “ПОДВIЙНI НЕПРИЄМНОСТI”. 12.25 Панянка-селянка. 13.25 14.30 Одного разу пiд 8.35 Х/ф “КОХАННЯ ПIД Полтавою. НАГЛЯДОМ”. 13.55 Танька i Володька. 10.30 Х/ф “ЗРАДА”. 14.55 Т/с “Домашнiй арешт”. 18.00 22.00 “Вiкна-Новини”. 15.55 23.10,4.10 Вiталька. 18.30 0.30 Т/с “Коли ми вдо- 16.50 Казки У Кiно. ма”. 17.50 ЛавЛавСar. 20.00 Х/ф “ХАТНЯ РОБIТНИ- 20.00 М/ф “101 далматиЦЯ”. нець”. 22.35 Х/ф “НЕIДЕАЛЬНА 21.25 Х/ф “ШПИГУН ПО СУЖIНКА”. СIДСТВУ”. 2.05 “Слiдство ведуть екс- 0.00 Т/с “Як уникнути покатрасенси”. рання за вбивство”. (18+). 1.40 Теорiя зради. 2.30 Країна У. 6.00 20.05 “Щоденники Дру- 5.10 М/ф “Лiкар Айболит”. гої свiтової вiйни: день за днем”. 7.00 18.00 “Алло, лiкарю!” 4.40 Х/ф “МIЛЬЙОНИ ФЕР7.55 13.45,22.00 “Погода”. 10.45 Неприручена Пiвнiчна ФАКСА”. 6.00 Х/ф “МОРСЬКИЙ ХААмерика. РАКТЕР”. 11.20 “Будьте здоровi!” 12.00 Teen-клуб. 7.55 9.00,19.30 Т/с “Кулагiн 14.00 Оглядач. та партнери”. 19.00 В гостях у Д. Гордона. 8.30 Ранковий “Свiдок”. Стас Намин, ч. 2. 10.30 17.25 Т/с “Детективи”. 21.20 4.50 “Вiдлуння”. (16+). 22.05 Х/ф “ШАРАДА”. 12.00 Т/с “Iнспектор Джордж 0.15 Т/с “Нiч чорних крава- Джентлi”. ток”. (18+). 13.45 14.20,21.30 Т/с “CSI:

СТБ

ТОНIС

HTH

Маямi 9”. (16+). 14.00 19.00,23.15,2.20 “Свiдок”. 15.45 0.40 Т/с “Той, що читає думки 4”. (16+). 23.45 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. (16+). 2.50 “Випадковий свiдок”. 3.05 “РечДОК”. 3.55 “Легенди бандитської Одеси”. 4.35 “Правда життя. Професiї”.

2+2 6.00 М/ф. 8.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 8.30 “Облом.UA”. 8.55 Бушидо. 10.55 “Вiдеобiмба”. 16.45 Х/ф “КОД ДОСТУПУ “СОФIЯ”. (16+). 18.30 “Спецкор”. 19.00 “ДжеДАI”. 19.25 Х/ф “БИТВА ПРОКЛЯТИХ”. (16+). 21.10 Х/ф “БЕЙТАУН ПОЗА ЗАКОНОМ”. (16+). 23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC”. 1.25 Т/с “Iнспектор Алекс 3”. 2.15 “Роби бiзнес”. 2.45 “Секретнi матерiали”. 3.35 Х/ф “КАМIННА ДУША”.

1+1 6.00 7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,2. 05 “ТСН”. 6.45 7.10,8.10,9.10 Снiданок з “1+1”. 9.30 “Чотири весiлля 3”. 10.50 12.25 “Мiняю жiнку 3”. 12.55 “Вечiрнiй Київ”. 15.05 “Мультибарбара”. 17.15 Т/с “Кохання проти долi”. 20.20 “Лiга смiху 3”. 22.25 “Вечiрнiй квартал”. 0.20 Х/ф “8 КРАЩИХ ПОБАЧЕНЬ”. 2.35 Х/ф “МОТЕЛЬ”. (18+).


№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ у Вишеньках, гарне місце для житла або дачі. Т. 066-665-70-04 Продам гараж по вул.Глібова.Тел.097238-51-25. В с. Березівка, Гребінківського р-ну, Полтавської обл.., продається старий будинок з надвірними будівлями, земельна ділянка площею 0,63 га, молодий сад, поруч газ, недалеко річка. Ціна договірна, господар. Т. 066-465-82-50. Терміново Продам 1 кімн.квартиру,3/5 пов .вул Соборна (Ленінградська). 32/17/6 гарний житловий стан.є балкон. 16.000 у.о 0964800715. 0634191255. 0508216455 Наталія. Продам 1 кімн.квартиру р-н ж/д Вокзалу, 3/5 пов.32/17/6 м.кв. є балкон. житловий стан. ціна 13.500 у.о є варінати 0662029264 Віка. Продам будинок 95 м2 під чистову обробку з усіма комунікаціями в межах Борисполя ( "Сади") в сторону с.Глубокое. 5 хвилин до центру Борисполя на машині. 3 спальні, зал, кухня-студіо, 2 санвузли, топочная.Земля 6 соток (можна 12 соток), паркан, світло. Можливість провести газ і інтернет. Ціна 52000 $ (договірна, господар). Є можливість докупити ще 6 соток.Тел.0674450252 Наталія. Будинок одноповерховий - 84 м/2 з білої цеглини, 1986 року будови. Cело недалеко від Березани. Три окремі кімнати. Туалет і ванна у будинку, розділені. Є комора. Світло, газ, вода. Газовий котел. Ділянка 12 соток. Сарай, погріб. В селі школа, садочок, магазини. 13000 уе. тел.0507713913. Продам земельну ділянку в Борисполе р-он вул Щорса. 10 соток. + 2. Світло, газ поруч. Асфальтований підїзд. 5 хвилин до маршруток, магазинів. тел: 050 23 00 450. Продам свою земельну дiлянку 6 соток в селi Воронькiв. 10 км вiд р. Днiпро. Учас-

ток недалеко вiд центральноi вулицi, центра, школи, дитсадка, магазинiв. Всi комунiкацii знаходятся в метрах 150. Участок прямокутноi форми, плодорiдна земля. Пiд город. Цiна 20 000 грн за весь город. 063-432-04-61. Продаю земельні ділянки Бориспільський район с. Ревне, садовий кооператив "Іква". Електрика, річка, хороший заїзд, акт на землю.10 соток 1,500 $. Т. 095 272 71 57 Саша. Здам 1 кімнатну квартиру в м.Бориспіль. Т. 063-178-03-37. Господарі терміново продають будинок в с. Бутова Долина, від Миргорода 20 км. Площа будинку 80 м.кв., ділянка 30 сот. Є електрика, колодец, гараж, сарай, молодий сад, поряд озеро, зручності на дворі. Тел. 099-52-54-185. Здам житло тільки для будівельниківмонтажників, в Борисполі по 800 гр і с.Гора по 800 гр. 099 3720140 Лена. Здам кімнату в будинку, меблі, техніка, косметичний ремонт, від 1300-2500 грн. Т. 063-594-48-70. Зніму приміщення для відкриття ломбарду, розглянемо так само цокольний поверх з сан.вузлів, з окремим входом. З виходом на центральну вулицю в районі Центру, Супутника, Ленінградської. 09956-86-715 Ірина. Обміняю квартиру 1-к., 30 кв.м по вул. Лютнева, на 2-кімнатну з доплатою. Т. 097-392-12-24. Продам земельну ділянку з недобудовою, підвал на весь будинок, дах — рубероїд. Т. 068-857-8-101. Продам або Обміняю 2-поверховий будинок, 4 кімнати, 2 кухні, 2 входи, ванна 8 кв.м, нова сантехніка, комунікації, 8 соток, садок, огорожа, гараж на 2 квартири або 3-к. квартиру, до 4-го поверху, з доплатою 15000 у.о., не “хрущовка”. Т. 063-427-13-33. Продам дачу, с. Кийлів, кооператив «Маяк», 7 соток, світло, газ поруч (3 м), до Дніпра 100 м, гарне місце. Ціна 18000 у.о. Т. 068-650-58-02.

Здам будинок для родини, с. Любарці, пров. Соборний (Щорса), 9. 64,8 кв.м, газ, світло, газове опалення, 2 колонки. Якщо включити станцію, вода буде в хаті. Ціна: 1000 грн./міс., торг. Т. (04595) 6-78-72, (050) 217-61-89. Продам дачу, с. Кийлів, кооп “Маяк”, 7 соток, приватизовані, світло, сад, до Дніпра 100 м, газ поруч 3 м, город виходить на канал, гарне місце. Ціна 18000 у.о. Т. 5-09-06, 068-650-58-02. У селі Вороньків продається хата, сарай, літня кухня, 2 колонки, 25 соток землі приватизованих, а 5 — ні. Тел. 096-824-07-81. Продам земельну ділянку під забудову, 19 соток, с. Рогозів, ДА, власник. Ціна договірна. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку, с. Сошників, 0,5 га (50 соток) — 2 ділянки по 25 соток розташовані поруч. Під будівництво будинку, є комунікації: вода, світло, газ. Поруч ліс, за ним — Дніпро. Екологічно чистий район. Т. 050-750-11-12. Село Вороньків, дві земельні ділянки під забудову, одна — 25 соток, ДА, сарай, хата, погріб; друга —35 соток, під город або забудову. Без комісії. Т. 096309-79-04. Продам житловий будинок в с. Любарці, заг. Площа 64,8 кв.м, ділянка 0,30 га, в будинку газ, світло, вода. Ціна 15000 у.о., торг. Т. 6-78-72, 050-21761-89. Продам будинок в центрі Борисполя. Загальна площа 237 кв.м., житлова 118 кв.м., два входи, кухня, 2 санвузли, 5 кімнат, підлога-паркет, сучасне опалення, індивідуальне водопостачання і каналізація, гараж, літня кухня, погріб, сад, 13 соток. т. 6-08-92, 068-39934-43. Продам 1-к. квартиру, м. Коломия, 31 кв.м. (або обміняю на 1-к. кв. у Борисполі). т. 6-79-16. Здам або продам магазин 10 кв.м. на ринку «Центральний». Т. 067-276-90-02. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16.

Субота , 25 лютого УТ-1. ЕРА 6.00 У просторi буття. 6.30 7.00,8.00,0.15 Погода. 6.35 Пiдсумки. 7.05 АгроЕра. Пiдсумки. 7.20 Шеф-кухар країни. 8.10 Смакота. 8.35 Тепло.ua. 8.45 0.20 Телемагазин. 9.00 М/с “Книга джунглiв”. 9.55 Хто в домi хазяїн? 10.15 Хочу бути. 11.00 Фольк-music. 12.30 Т/с “Аристократи”. 16.15 Книга.ua. 16.45 Д/ф “Переслiдуй свою мрiю”. 17.15 Чоловiчий клуб. Спорт. 17.50 Чоловiчий клуб. 18.20 Український корт. 19.00 22.30 Нацiональний вiдбiр учасника вiд України на Мiжнародний пiсенний конкурс “Євробачення-2017”. Фiнал. 21.20 5.35 Новини. 21.45 Мистецький пульс Америки. 22.20 Мегалот. 23.25 Свiт on-line. 23.40 Життєлюб. 1.20 Музичне турне. 2.20 Д/ф “Клiнтон”. 4.15 Д/ф “Гармонiя протирiч Тетяни Яблонської”. 4.40 Надвечiр’я. Долi.

КАНАЛ УКРАЇНА 7.00 15.00,19.00,1.30 Сьогоднi. 7.15 5.00 Зоряний шлях. 9.00 Т/с “Умови контракту 2”, 1-6 с. (16+). 15.20 Т/с “Умови контракту 2”. (16+). 17.15 Т/с “Це було бiля моря”, 1 i 2 с. 19.40 Т/с “Це було бiля моря”. 21.30 Х/ф “СТРАШНА КРАСУНЯ”. 23.30 Реальна мiстика. 2.10 Т/с “C.S.I.: Маямi”. (16+).

13.00 Т/с “На трьох”. (16+). 13.20 Х/ф “ПЕРШИЙ ЛИЦАР”. (16+). 16.00 Х/ф “ЧОРНИЙ ЯСТРУБ”. (16+). 18.45 Факти. Вечiр. 19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм. 20.05 Х/ф “КРУТI ЧУВАКИ”. (16+). 22.15 Х/ф “ВТЕЧА З ШОУШЕНКА”. (16+). 1.00 Х/ф “IНШИЙ СВIТ: ПРОБУДЖЕННЯ”. (18+). 2.20 Т/с “Прокурори”. (16+).

кола Сивий”. 22.00 Х/ф “ВIДЧИНIТЬ, ПОЛIЦIЯ!” 0.00 Т/с “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (18+). 1.10 Т/с “Нiч чорних краваток”. (18+). 2.15 Т/с “Життя на вершинi”. (18+). 3.45 “Свiтськi хронiки”. 4.10 “Кумири”. 4.20 “Цивiлiзацiя Incognita”. 4.40 Rock Time з Петром Полтарєвим.

21.30 (16+). 0.00 (16+). 1.40 ЛI”. 3.35 4.25 Одеси”. 5.05 фесiї”.

Х/ф “ДЕВ’ЯТI ВРАТА”. Х/ф “НЕСТРИМНI”. Х/ф “ПРИГОДИ БЕЙ“Випадковий свiдок”. “Легенди бандитської “Правда життя. Про-

2+2

6.00 М/ф. 8.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”. 6.00 5.20 Кориснi пiдказки. 8.30 “Супероблом.UA”. 6.20 Казка з татом. 5.50 “ВусоЛапоХвiст”. 10.25 “Top Gear”. Це наше - це твоє. 8.00 “Караоке на Майданi”. 6.40 11.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МАЙ6.50 Байдикiвка. 9.00 “Все буде смачно!” СТЕР”. (16+). 2.55 Зона ночi. 7.15 М/с “Дора-мандрiвни9.55 21.30 Т/с “Коли ми 13.50 19 тур ЧУ з футболу: 5.35 7.25 Kids’ Time. ця”. вдома”. “Зоря” - “Динамо”. 5.40 М/с “Хай живе король 11.40 М/с “Елвiн i бурундуХ/ф “ХАТНЯ РОБIТНИ- 7.40 16.00 Х/ф “ПРОЕКТ “ДИНОДжулiан”. ки”. ЦЯ”. ЗАВР”. (16+). 6.35 М/с “Iсторiї Тома i 8.00 Мультмiкс. 13.20 “МастерШеф Дiти 2”. 17.40 Х/ф “ВУЛИЧНИЙ Джерi”. 9.15 М/с “Шаленi кролики. 19.00 “Євробачення 2017”. ВОЇН”. (16+). 7.30 Ревiзор Спешл. Вторгнення”. (16+). 22.40 “Євробачення 2017. 19.30 Х/ф “МIЦНИЙ ГОРI9.30 Таємний агент. 11.15 М/ф “Клуб Вiнкс: ТаємПiдсумки голосування”. ШОК 4”. (16+). 10.45 Таємний агент. Постниця морської безоднi”. 23.40 “Давай поговоримо 21.55 Х/ф “МИСЛИВЕЦЬ шоу. 12.40 Х/ф “КРАСУНЯ Й ЧУпро секс 3”. ПРОТИ ЧУЖОГО”. (16+). 12.10 Вiд пацанки до панян- 1.35 “Слiдство ведуть екс- ДОВИСЬКО”. 23.35 Х/ф “МОВЧАЗНА ки. 14.30 Х/ф “МОДНА МАТУтрасенси”. ОТРУТА”. (16+). 14.45 Хто зверху? СЯ”. 1.05 Х/ф “СИНДБАД I МI16.40 Х/ф “ВЕЛИКА ГРА”. 16.40 Х/ф “ШПИГУН ПО СУНОТАВР”. (18+). 5.55 Х/ф “ШАРАДА”. (16+). СIДСТВУ”. 2.35 “Секретнi матерiали”. 10.25,12.05,18.00 “По- 18.25 18.30 Х/ф “NEED FOR SPE- 7.55 М/ф “101 далмати3.25 Х/ф “ЧОРНА ДОЛИгода”. ED. ЖАГА ШВИДКОСТI”. (16+). нець”. НА”. “Шеф-кухар країни” з 21.00 Х/ф “ВИКРАСТИ ЗА 60 9.50 19.50 Казки У Кiно. М. Поплавським. 5.50 Х/ф “ЩИТ I МЕЧ”, 1-4 СЕКУНД”. (16+). 20.50 Казки У. Неприручена Пiвнiчна 22.00 23.15 Т/с “Костянтин”. (18+). 11.05 с. 2.30 Країна У. 2.10 Х/ф “ПОГАНА Америка. Х/ф “ДЖОН УIК”. 12.30 4.30 Х/ф “НЕВЛОВИМI 1.10 0.00 Т/с “Як уникнути пока- 6.00 КОМПАНIЯ”. (16+). 13.30 “Iпостасi спорту”. (16+). МЕСНИКИ”. рання за вбивство”. (18+). 8.00 “Снiданок. Вихiдний”. 14.00 Завтра-сьогоднi. 14.00 Х/ф “СВIЙ СЕРЕД ЧУ1.40 Теорiя зради. 10.00 19.30 “ТСН”. 15.20 “Соцiальний статус: ЖИХ, ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ”. 4.10 Вiталька. 11.15 23.15 “Свiтське життя”. 4.35 Факти. ваша пенсiя”. 16.00 Т/с “Смерть шпигу5.10 М/ф “Лiкар Айболит”. 12.15 “Одруження наослiп 4.55 Х/ф “ДIАМАНТИ НА16.00 Баскетбол. Фiнал Кубнам”, 1-4 с. (16+). ЗАВЖДИ”. (16+). 3”. ку України. 20.00 “Подробицi”. 6.55 Дивитись усiм! 14.00 “Голос країни 7”. 18.10 5.10 Океан-ВЕТ. 6.10 Х/ф “ВIЧНИЙ ПО20.30 Т/с “Смерть шпигу7.50 М i Ж. 16.30 21.15 “Вечiрнiй квар18.30 Пiснi Володимира Iва- КЛИК”. нам”, 5-8 с. (16+). 8.50 Я зняв! тал”. сюка виконують лауреати фести- 11.30 3.40 “РечДОК”. 0.50 Х/ф “ДВОЄ”. (16+). 9.45 Дизель-шоу. Дайджест. валю “Червона Рута-2015”. 18.30 “Розсмiши комiка”. 13.50 “Склад злочину”. 2.30 “Легендарнi замки 10.50 11.45 Особливостi на- 20.00 “Валерiй Маренич. 15.15 Т/с “Детективи”. (16+). 20.15 України”. 3.55 “Українськi сенсацiональної роботи. Крихкi гойдалки слави”. 19.00 3.05 “Свiдок”. 3.10 Х/ф “БАЛАГАН”. цiї”. 12.45 Факти. День. 21.05 “Формула Пруста. Ми- 19.30 Х/ф “АЗIАТ”. (16+). 0.15 “Лiга смiху 3”.

СТБ

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

ТОНIС

IНТЕР

1+1

ICTV

HTH

9

Агенція Нерухомості «San Sity»

Куплю 1к або 2к квартиру Терміново! Є покупці, розглядаємо усі варіанти. Пропонуйте. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Куплю 1к квартиру у новому будинку, на високому поверсі від 6го і вище, з ремонтом до 25000$ Є реальні покупці! 096 059 6546; 050 775 39 18 Альона Куплю будинок невеликий до 80м2, в районі 3ї школи, по вул. Польовій, Дубечанський. Розглянемо усі пропозиції 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Куплю квартиру або півбудинку 1-2кімнати недорого! Район значення не має! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Куплю будинок в Борисполі, Мартусівка, Ревне, Гора. Новий або 80х-2000х років побудови. Готові розглянути усі варіанти. Реальні покупці! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Допоможемо продати квартиру, будинок, земельну ділянку. Швидко та вигідно! Продається все! Агенція Нерухомості "Сан Сіті" 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Продам 2к квартиру по вул. Н.Вал,1 Акуратний стан. 1/5 поверх, можливо під бізнес. Дуже прохідне місце! Велика база об'єктів! Завжди готові до співпраці)) 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Продам будинок. Цегляний з усіма умовами космет ремонт. Недалеко від центру. Терміново! Ціна вас приємно здивує.! Багато будинків у Борисполі та районі. Телефонуйте 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Продам будинок в Іванкові по вул. Жовтнева 21000$ 096 059 6546; 050 775 39 18 Продам кімнату в гуртожитку нормальний житловий стан. Район 5ї школи. 8000$ 096 059 6546; 050 775 39 18 Продам земельну ділянку в центрі 5 сот. Асфальт усі комунікації 12000$. Великий вибір зем ділянок. 050 775 39 18; 0960596546. Здам в оренду 1к, 2х, 3х кімнатні квартири. Є житло для будівельників. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Зніму 2к квартиру у власника поруч із школою, порядна сімья з дитиною. Готові розрахуватися за 2 місяці. Пропонуйте! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона Зніму 1к квартиру у господаря. На тривалий термін, сімейна пара. 096 059 65 46; 050 775 39 18 Допоможемо здати в оренду будь-яку нерухомість. Швидко та вигідно! Телефонуйте клієнти на оренду є завжди! 096 059 65 46; 050 775 39 18 Альона


10

Б7

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

Продам пічку-"буржуйку". Тел.097-238-51-25. Продам бетонні стовпчики. Тел.097-238-5125. Продам лист металевий 1100 мм/560 мм/10 мм. Т. 067-509-94-17. Продам трубу металеву діаметром 530 мм, довжиною 690 мм і товщиною 8 мм. Т. 067445-31-92. Продам бетонні стобчики.Тел.097-238-51-25. Продам: Вагончик-термобудку на колесах 2 на 4 метра та ворота гаражні, дріт колючий у мотках. Стартер СТ 212А КАТЭК. Продам кузов автомобіля Москвич. Контактний телефон: 063 772 55 26. Продам новий насос дренажно-фекальний каналiзацiйний за 1450 грн. 063-432-0461. Продам перфоратор КРАФТ (СВН.626). Т. 067302-25-28. Продам бетонозмішувач на 810 л. т. 097510-84-56. Куплю б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам б/в електроінструмент для обробки деревини. Т. 067-302-25-28. Продам кахель, 15х15, колір бежевий. Т. 067186-182-6.

Неділя , 26 лютого УТ-1. ЕРА

11.00

с. (16+). 18.10

Х/ф “ЛЮБОВ ЗА РОЗ-

13.00 Х/ф “ПЕРШИЙ

20.35

3.55 “Свiтськi хронiки”. (16+).

ЛИЦАР”. (16+).

21.05

“Шеф-кухар країни” з

12.45

Факти. День.

М. Поплавським.

(16+).

Х/ф “ВТЕЧА З ШО-

2.10

6.00

Свiт православ’я.

КЛАДОМ”.

6.30

7.00,8.10,23.15,0.15

20.00

“Подробицi тижня”.

13.50

21.40

Євромакс.

21.30

Т/с “Усе повернеться”,

УШЕНКА”. (16+).

22.10

4.20 Х/ф “ВIДЧИНIТЬ,

16.35

ПОЛIЦIЯ! 2”.

Погода. 6.35

На слуху.

7.05

23.30 Золотий гусак.

7.25

Життєлюб.

8.15

Смакота.

6.50

Сьогоднi.

лин з О. Соколовою.

1.55

8.35

Паспортний сервiс.

7.40

Зоряний шлях.

20.30

нi”. (18+).

8.45

0.20 Телемагазин.

9.00

Т/с “Сила вiри”. (16+).

(16+).

9.00

Нацiональний вiдбiр

12.50

Т/с “Це було бiля мо-

1-4 с. (16+).

КАНАЛ УКРАЇНА

учасника вiд України на Мiжнарод- ря”, 1 i 2 с. ний пiсенний конкурс “Євробачен-

16.40

ня-2017”. Фiнал.

с.

12.05

Театральнi сезони.

19.00

12.35

Х/ф “ОСТАННIЙ ТА-

Панютою.

Х/ф “КРУТI ЧУВАКИ”.

0.10

(16+). 18.45

22.45

Факти тижня. 100 хвиХ/ф “ЗЛОЧИНЕЦЬ”.

1.05

Подiї тижня з Олегом

2.25

7.40

Т/с “Коли ми вдома”.

ки”.

Твiй дiм 2.

23.10

16.15

Д/ф “Раїса Кириченко.

(16+).

12.35

“Євробачення 2017”.

8.00

16.00

23.10 “Я соромлюсь

9.35

Дiагноз - народна”.

2.00

17.00

Т/с “Епоха честi”.

родження премiї “Оскар”.

20.30

Перша шпальта.

21.00

5.35 Новини.

21.30

Д/с “Легенди тофу”.

3.05

Зона ночi.

ведуть екстрасенси”.

21.55

Що там з Євробачен-

5.30

6.55 Kids’ Time.

20.55

СЯ”.

5.35

М/с “Хай живе король

ням?

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНИЙ М/ф “Клуб Вiнкс: Таєм- 19.45 УДАР”. (16+). Х/ф “БIЛА ЗМIЯ”.

21.30

ПроФутбол.

Х/ф “МОДНА МАТУ-

23.35

“Змiшанi єдиноборст-

22.10,0.20 “Слiдство “Один за всiх”.

ТОНIС

Свiт on-line.

7.00

Т/с “Однаждi в казцi”.

6.00

Територiя закону.

10.20

Х/ф “ВАЖКI ПIДЛIТ-

ЛIЦIЯ!”

1.20

Музичне турне.

КИ”. (16+).

2.20

Д/ф “Клiнтон”.

12.00

4.10

Д/ф “Гуцулка Ксеня”.

(16+).

4.40

Вiра. Надiя. Любов.

13.50

Х/ф “ВIДЧИНIТЬ, ПО-

ва. UFC”.

15.00

4.10 Вiталька.

16.40

Казки У Кiно.

20.50

Казки У.

22.00

2.30 Країна У.

7.50

“Натхнення”.

23.00

Розсмiши комiка.

7.55

12.15,21.00 “Погода”.

0.00

Т/с “Як уникнути пока-

10.00

Неприручена Пiвнiчна

рання за вбивство”. (18+).

Америка. 11.10

“Формула Пруста.

1.40

Теорiя зради.

5.10

М/ф “Лiкар Айболит”.

Х/ф “ВИКРАСТИ ЗА 60 Андрiй Демиденко”.

HTH

6.00

М/ф.

СЕКУНД”. (16+).

11.55

Життя в цифрi.

6.30

“Подробицi” - “Час”.

18.50

13.40

“Будьте здоровi!”

5.35

7.00

Х/ф “СВIЙ СЕРЕД ЧУ- СИМО В РАЙ”. (16+).

14.05

“Микола Сивий. Пiсня

Х/ф “ЛАСКАВО ПРО-

Х/ф “КУНГ-ФУ ДЖО”.

(16+).

12.50

23.20

16.35

18.05

11.00

23.00

ED. ЖАГА ШВИДКОСТI”. (16+).

Х/ф “МIЦНИЙ ГОРI-

ШОК 4”. (16+).

18.00

Джулiан”.

IНТЕР

Мультмiкс.

15.40

ниця морської безоднi”.

Арт-Клуб 38.

Х/ф “NEED FOR SPE-

М/с “Елвiн i бурунду-

Х/ф “ВУЛИЧНИЙ

ВОЇН”. (16+).

свого тiла 4”.

22.30

Х/ф “ВЕЛИКА ГРА”.

13.50

“Караоке на Майданi”.

15.55

НОВИЙ КАНАЛ

Це наше - це твоє.

10.50

9.00

89-а церемонiя наго-

Х/ф “ПРОЕКТ “ДИНО-

ЗАВР”. (16+).

9.55

7.00

“Нове Шалене вiдео

по-українськи”.

Казка з татом.

М/с “Дора-мандрiвни-

Х/ф “ФОТО НА НЕ-

ДОБРУ ПАМ’ЯТЬ”. (12+).

М/ф.

8.00

Бушидо.

ця”.

21.10

Фольк-music.

6.00

12.15

7.15

Мистецькi iсторiї.

14.35

2+2

5.20 Кориснi пiдказки.

“Все буде смачно!”

14.20

“РечДОК”.

“Роби бiзнес”.

“Все буде добре!”

Т/с “Його любов”.

4.15

9.00

Байдикiвка.

20.00

Х/ф “ДЕВ’ЯТI ВРАТА”.

(16+).

8.30

6.50

НЕЦЬ КАРМЕН”.

Х/ф “ГЛАДIАТОР”.

.6.00

Т/с “Прокурори”. (16+). 6.20 6.40

СТБ

Т/с “Вихiдний, пiсля

ТЕТ

Х/ф “IНШИЙ СВIТ:

ПРОБУДЖЕННЯ”. (18+).

Т/с “Життя на верши-

опiвночi”. (18+).

(16+). Т/с “Його любов”, 1 i 2

Х/ф “ЗАМЕРЗЛI”.

ток”. (18+).

2.55 Х/ф “СТРIЛЕЦЬ”.

Т/с “Нiч чорних крава-

0.30

Х/ф “НА ВАС ЧЕКАЄ

1.50

Х/ф “БОГДАН-ЗИНО-

ВIЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.

1+1 6.00

1.45 Х/ф “ПIД СОН-

ЦЕМ ТОСКАНИ”. 8.00

“Снiданок. Вихiдний”.

9.00

“Лото-Забава”.

9.40

М/ф “Маша i ведмiдь”.

10.00

“Свiт навиворiт 3: Тан-

занiя”.

ГРОМАДЯНКА НИКАНОРОВА”.

11.10

“На ножах”.

ЖИХ, ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ”.

21.00

Х/ф “ВУЛКАН”.

- моя любов 2”.

7.10

Х/ф “ЩИРО ВАШ...”

Т/с “Останнiй москаль

9.00

“Готуємо разом”.

23.00

Т/с “Костянтин”. (18+).

15.30

8.45

13.00

Т/с “Спадщина”.

10.00

“Орел i решка. Рай i

0.50

Х/ф “П’ЯТИЙ ВИМIР”.

ваша пенсiя”.

13.00

Х/ф “АЗIАТ”. (16+).

16.05

Океан-ВЕТ.

15.00

Х/ф “НОВОРIЧНИЙ

16.30

Останнiй шанс по-

ШЛЮБ”.

(16+).

пекло”. 11.00

ICTV

“Орел i решка. Шо-

пiнг”. 4.00

Факти.

“Соцiальний статус:

16.45

бачити. 17.30

“Легенди карного роз-

12.00

“Орел i решка” Кращi.

12.50

Х/ф “ЖИВИ I ДАЙ ПО- коли Свидюка. 19.00 Т/с “Одного разу в Ро1.10 Х/ф “ВИБIР МОЄЇ 4.30 МЕРТИ IНШИМ”. (16+). 20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”. стовi”. (16+). Т/с “Вiддiл 44”. (16+). 20.15 “Кумири”. Т/с “Птах у клiтцi”, 1-4 6.25 22.40 Х/ф “Ф6: ТВIСТЕР”. 10.00 Стоп-5.

МАТУСI”. 14.50

Шлягер в гостях у Ми-

шуку”.

2”. (12+). 17.30

Х/ф “8 КРАЩИХ ПО-

БАЧЕНЬ”. 19.30

5.15 “ТСН-Тиждень”.

21.00

“Голос країни 7”.

23.15

Х/ф “ПОГРАБУВАННЯ

ПО-АНГЛIЙСЬКОМУ”. (16+). 1.00

“Аргумент Кiно”.


№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

11

Платник податку не звільняється від обов’язку сплати податку чи суми податкового боргу у разі порушення банком строків переказу коштів Відповідно до Закону України від 05 квітня 2001 року № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» банк несе відповідальність за своєчасне виконання платіжних доручень клієнтів на перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів. Наявність податкової інформації щодо несвоєчасного виконання платіжних доручень банківською установою може слугувати підставою для проведення відповідних заходів податкового контролю органами ДФС. Разом з тим, в ситуації коли при достатній наявності грошових коштів на банківському рахунку відкритому в фінансовій установі, в якій введено

тимчасову адміністрацію і рух по поточних рахунках призупинено на невизначений термін, підприємство не може ними скористатися для сплати податків і зборів, платнику податків необхідно надати контролюючому органу підтверджуючі документи, що вказані обставини щодо неперерахування податків і зборів до бюджету виникли з вини банку. Такими документами, зокрема але не виключно, можуть бути листи-звернення до адміністрації банку з проханням перерахувати податки, платіжні доручення оформлені в паперовому вигляді тощо. Водночас, слід зазначити, що податковий борг платника податків, який виник з вини банку, залишаєть-

ся за таким платником і підлягає перерахуванню ним до бюджету. Тобто, незважаючи на причину несплати податкових зобов’язань, зокрема, у разі порушення банком строків виконання або невиконання доручень клієнтів на переказ коштів, платник податків не звільняється від обов’язку сплатити основну суму податкового зобов’язання або податкового боргу, а податковий орган, відповідно, від стягнення такого податкового боргу та/або від зарахування платежів, здійснених через установи інших банків, у передбаченій пунктом 87.9 статті 87 Податкового Кодексу черговості погашення податкових зобов’язань та податкового боргу. Броварська ОДПІ

Бориспільський РВ ГУ ДСНС України у Київській області інформує! З настанням похолодання багато людей користується печами. Через порушення правил пожежної безпеки при їх експлуатації, часто виникають пожежі, люди гинуть, втрачають своє житло і майно. Найчастіше це трапляється із людьми похилого віку, які живуть самотньо. Заходи безпеки при використанні печей Забороняється: • розпалювати опалювальні печі легкозаймистими та горючими рідинами; • залишати печі, в яких горить вогонь, без нагляду; • доручати розпалювати печі та нагляд за ними дітям; • розташовувати меблі, шафи та інше обладнання біля печей, відстань має становити не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м; • проводити топлення печей дровами довжина яких перевищує розміри топника; • сушити та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних печей горючі предмети; • використовувати для обігріву несправні та не відремонтовані опалювальні печі; • категорично забороняється закривати піддувало опалювальної печі, коли там ще горить вугілля або є жар це може призвести до отруєння чадним газом; • влаштовувати в якості димової труби металеві та азбестові труби; • виносити та викидати гаряче вугілля ближче 15 метрів від будівель. В опалювальний сезон не забувайте очищати димарі

від сажі хоча б один раз на три місяці. Не залишайте без нагляду затоплену піч чи плиту. Не залишайте малих дітей біля затопленої печі без нагляду дорослих. Палаючого вуглика, а інколи й іскри досить для того щоб скоїлося велике лихо. Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, що використовуються у побуті, такі: • нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки; • забороняється залишати прилади, що включені - без нагляду; • забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів; • необхідно спостерігати за щільністю контактів у місцях приєднання проводів приладів до вилки, клем між собою тощо; • забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами. Якщо пожежі уникнути не вдалося, негайно повідомте про це аварійно-рятувальну службу за телефоном 101, при цьому вкажіть точну адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомте своє прізвище та номер телефону, з якого надійшло повідом¬лення. По можливості евакуюйте людей, гасіть пожежу водою, піском та іншими підручними засобами. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та майно!

Платники екологічного податку застосовують збільшені ставки при обрахуванні податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року З початку року, за аналітичними даними Броварської ОДПІ, до Державного бюджету надійшло 221,2 тис. грн. екологічного податку. В свою чергу, звертаємо увагу, що збільшені ставки повинні застосовуватися платниками екологічного податку при обрахуванні податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року за наступні об’єкти, що визначені: •пунктами 243.1 - 243.4 статті 243 Кодексу, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за-

бруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності; для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів; ставка податку за викиди двоокису вуглецю; •пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 Кодексу - ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти; •пунктами 246.1 і 246.2 статті

246 Кодексу - ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; •пунктом 247.1 статті 247 Кодексу - ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); •пунктом 248.1 статті 248 Кодексу - ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. Якщо платник Податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів

протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у Звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Кодексу. Лист ДФСУ від 30.01.2017 № 2060/7/99-99-12-03-04-17 «Про адміністрування у 2017 році екологічного податку». Броварська ОДПІ


12

№ 6 (563) 17 лютого 2017 р.

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА «СВІТ БЕЗ ВІЙНИ»

Запрошуємо на мистецьку виставку Зоряни Глущенко «Світ без війни», що експонується в Бориспільській центральній бібліотеці до кінця лютого цього року. Зоряні всього 21 рік, але вона вже має досвід про те як може жорстко зруйнувати життя війна. Дівчина приїхала до Борисполя наприкінці 2015 року з міста Рубіжного Луганської області. Зараз Рубіжне — прифронтова територія зони АТО, і Зоряна не має умов для праці та творчості вдома. Сподіваємся, що відвідувачі виставки отримають задоволення від робіт молодої талановитої художниці. Олена КОСТЮКОВА, методист МЦБС

Газета "Ринок Бориспіль" № 563  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you