__MAIN_TEXT__

Page 1

”Tämä on tosi hyvä paikka nuorelle PELAAJALLE”

16

”Det här är en mycket bra plats FÖR EN UNG SPELARE” 18

12

”Juuri näinä aikoina tarvitaan enemmän KANNUSTUSTA”

14

”Framförallt i dessa tider behövs MERA STÖD”

vepsu.fi


Yhdessä omistajien kanssa VPS pystyy kehittämään toimintaansa ja eheyttämään talouttaan. VPS käynnisti osakeannin tiistaina 26.2.2019. Ryhdy osakkeenomistajaksi ja tehdään yhdessä Vepsusta pysyvästi menestyvä Veikkausliigaseura!

Tillsammans med sina ägare kan VPS utveckla sin verksamhet och främja sin ekonomi. VPS inleder en aktieemission på tisdag 26.2.2019. Bli en aktieägare och låt oss tillsammans göra Vepsu till en kontinuerligt framgångsrik Veikkausliigaförening.

Osakeanti/Aktieemission: Osakkeen hinta En akties pris

Osakkeiden aiempi lukumäärä Tidigare mängden aktier

Uusia osakkeita jaossa Nya aktier som ges ut

100€ 6025 2125 kpl/st.

kpl/st.

Jaettava omistusosuus Ägandeandel som ges ut

0,012 - 26,07% ”Menestyvä Vaasanseutu, sen ihmiset ja yritykset tarvitsevat tuekseen huipputason elämyksiä. Ryhtymällä osakkeenomistajaksi olet mukana turvaamassa huippujalkapallon jatkumista Vaasassa.”

"Den framgångsrika Vasaregionen, dess människor och företag behöver stöd av upplevelser på högsta nivå. Som aktieägare tryggar du en fortsatt fotboll på toppnivå i Vasa."

#8 SEBASTIAN STRANDVALL

#8 SEBASTIAN STRANDVALL

Lue lisää: www.vepsu.fi/anti/osakeanti Läs mera: www.vepsu.fi/anti/aktieemission 2

Good Company 02/2019


04

Mitä nyt, Vepsu?

16

”Tämä on tosi hyvä paikka nuorelle pelaajalle”

06 Pelaajakehitys edellä - kausi Kakkosessa opettaa Akatemiaa

12

”Juuri näinä aikoina tarvitaan enemmän kannustusta” – Tim Sparv on aito Vepsulainen

05

Vad ska Vepsu göra nu?

18

”Det här är en mycket bra plats för en ung spelare”

07 Spelarutveckling i första hand – Tvåan en lärorik serie för Akatemia

22 Vielä voitoitta

23 Fortfarande utan vinster

14

25 Ympäristöystävällinen VPS

29

”Teen vähän kaikenlaista”

”Framförallt i dessa tider behövs mera stöd” – Tim Sparv är en genuin VPS:are

27 Miljövänlig VPS

29

”Jag gör lite allt möjligt”

2/2019

Good Company TOIMITTAJA / REDAKTÖR: Roope Kuisma roope.kuisma@vepsu.fi

STUDIOKUVAT / STUDIOFOTON: Foto Airaksinen Oy

KANSIKUVA / PÄRMBILD: Harri Bragge / Mikael Matikainen

Niko Tykkyläinen

PAINO / TRYCKNING: UPC-Print

KIELENKÄÄNNÖKSET / ÖVERSÄTTNINGAR: Sebastian Pundars, Petteri Räisänen, Lauri Laaksonen ja/och Stefan Nåhls

PAINOS / UPPLAGA: 62 000

ILMOITUSMYYNTI / ANNONSFÖRSÄLJARE: Olli Nieminen 050 410 1520 olli.nieminen@vepsu.fi

JULKAISIJA / UTGIVARE : Vaasan Palloseura OY

JAKELU / DISTRIBUTION: Vaasa ja lähialueet Vasa och Vasaregionen

LAYOUT: 25Hmedia.fi

Good Company 02/2019

3


Kolumni

”Kentälläkin hävitään tai voitetaan joukkueena - sama pätee myös kentän ulkopuolella.”

Mitä nyt, Vepsu? Riku Asukas

Minulta ja varmasti monelta muulta seuramme edustajalta on kysytty vastaavanlaisia kysymyksiä. Pelikentillä eikä myöskään niiden ulkopuolella ole sujunut kovin hyvin viime aikoina, kuten olemme uutisoineet viime viikkojen ja kuukausien aikana. Lienee paikallaan avata, mitä kaikkea on viime vuosien aikana tapahtunut ja miten maailma on muuttunut nopeasti ympärillämme. Osakeyhtiömme taloudellisiin haasteisiin yksinkertainen syy on, että kustannusten noustua tulovirrat eivät kehittyneet riittävän hyvin. Tilanne vaatii tässä hetkessä rahoitusratkaisuja, mutta myös merkittäviä kustannusten leikkauksia, joita on tehty jo tälle kaudelle ja niitä pitää varautua tekemään lisää jatkossa.

Urheilubisneksen sietämätön epävarmuus Urheilubisnes on omalla laillaan haastavaa, kuten toki mikä tahansa muukin liiketoiminta. Haasteita tuo siihen sellaiset tekijät kuten monet päätökset etupainotteisesti (esim. valmentaja- ja pelaajasopimukset), joiden vaikutus on pitkä samalla kun epävarmuus tulevaisuuden tulovirroista on melkoinen. Merkittävimmät tulovirtamme ovat yhteistyösopimukset, yleisön tuottamat tulot ja mediatulot. Näistä kahteen ensimmäiseen omalla toiminnalla pystyy vaikuttamaan eniten ja kustannuksiin nähden suoriutuminen ei ole ollut riittävää. Kumppanuuskentässä tapahtuu vuosittain monenlaisia muutoksia ja niihin pitää pystyä jatkossa reagoimaan paremmin. Yleisön osalta on myös tapahtunut muutoksia kaikissa lajeissa, kuten tuore tilastokeskuksen tutkimus osoittaa. Suomalaiset aktiivisina uusien media-

4

Good Company 02/2019

kanavien omaksujina ovat siirtyneet aktiivisiksi medioiden kuluttajiksi ja vähentäneet eri urheilutapahtumissa käymistä. Tämä muutos on tapahtunut nopeasti ja näkyy myös meillä kuten muuallakin - maailma on kovin erilainen kuin 4-5 vuotta sitten, kun uutta stadionia rakennettiin. Toki pitää myös tunnustaa, että kotiotteluidemme tulokset eivät ole olleet viime aikoina tyydyttäviä, millä on myös iso merkitys. Edellä mainitulla medialla on monensuuntainen merkitys ja sen kehittyminen on luonnollisesti myös tärkeää Veikkausliigalle ja sen seuroille. Veikkausliiga on tänä päivänä omalla laillaan kahtiajakautunut. On seuroja, jotka ovat omalla tavallaan taloudellisesti riippumattomia vahvan ulkoisen rahoituksen turvin ja toinen puoli seuroista (kuten VPS) kamppailee vahvasti talouden ehdoilla urheilullisesta menestyksestä kovassa kilpailussa. Tilanteessamme ja vaikeuksissamme tänään pitää tunnistaa ja tunnustaa menneisyyden virhearviot sekä tehdä tarvittavia toimenpiteitä tulevaan. Tehtävä on haastava muttei mahdoton. Onnistumiseen tulemme tarvitsemaan paljon ymmärrystä ja tukea. Seuraa voi auttaa monella eri tavalla - osakeannin ja peleissä käymisen lisäksi on monia tehtäviä joihin apukädet ja ajatukset ovat tervetulleita. Kentälläkin hävitään tai voitetaan joukkueena - sama pätee myös kentän ulkopuolella.


Kolumn

”På planen vinner och förlorar man som ett lag, samma gäller även för oss som befinner oss utanför spelplanen.”

Riku Asukas Vaasan Palloseura Oy puheenjohtaja ordförande

Vad ska Vepsu göra nu? Riku Asukas

Av mig, och säkerligen även många andra föreningsrepresentanter, har liknande fråga ställts. Det har inte gått särskilt bra varken på eller utanför planen den senaste tiden, vilket vi även berättat om i medierna de senaste månaderna. Det är alltså lägligt att berätta lite om vad som hänt de senaste åren och hur världen har förändrats kring oss. Aktiebolagets ekonomiska utmaningar har en enkel förklaring, intäkterna har inte vuxit i samma takt som utgifterna. Situationen kräver för tillfället så väl finansieringslösningar och betydande nedskärningar när det kommer till utgifterna, som redan gjorts inför denna säsong och som vi även måste vara beredda att göra i framtiden.

Idrottens affärsvärlds ständiga ovisshet Idrottens affärsvärld är ständigt utmanande, liksom givetvis även den vanliga affärsvärlden är. En stor utmaning är att många utgiftsrelaterade beslut, så som t.ex. spelar- och tränarkontrakt, är förfinansierade och påverkar långsiktigt,

medan osäkerheten kring framtidens intäkter är ovissa. Våra mest betydande intäkter är samarbetskontrakt, publikintäkter och mediaintäkter. De två förstnämnda kan vi själva påverka mest, och i jämförelse med utgifterna så har vi inte lyckats tillräckligt bra. Navigeringen kring samarbetspartners förändras årligen, och i framtiden måste vi bättre kunna reagera och anpassa oss efter dessa förändringar. Enligt en färsk undersökning av Statistikcentralen så har det i publikens beteende även skett ändringar på sistone. Finländarna är aktiva att ta åt sig nya mediakanaler, och har mer och mer gått över till digitala tjänster och minskat besöken på idrottsevenemang. Denna föränd-

ring har skett mycket snabbt, och syns både hos oss och andra – världen är väldigt mycket annorlunda än för 4-5 år sedan, då nya stadion byggdes. Däremot måste vi även erkänna att det varit motigt på hemmaplan, vilket givetvis påverkar publikintresset. Ovan nämnda medier har en mångfacetterad betydelse och utveckling är naturligtvis viktigt för så väl Veikkausliiga som dess klubbar. I dagsläget är Veikkausliiga på sitt eget sätt tudelat, med klubbar som på sitt eget sätt är ekonomiskt oberoende tack vare utomstående finansiering, och så finns det klubbar som VPS som kämpar på med det finansiella i en tuff konkurrens. I vår situation och våra svårigheter i nuläget måste vi identifiera och acceptera de tidigare missberäkningarna och göra de åtgärder som krävs inför framtiden. Utmaningen är krävande men inte omöjlig. För att lyckas behöver vi både förståelse och stöd. Det går att hjälpa föreningen på många sätt, som genom att delta i aktieemissionen eller genom att gå på matcher. Men även en hjälpande hand eller nya idéer är alltid välkomna. På planen vinner och förlorar man som ett lag, samma gäller även för oss som befinner oss utanför spelplanen.

Good Company 02/2019

5


Pelaajakehitys edellä - kausi Kakkosessa opettaa Akatemiaa Niko Tykkyläinen

Roope Kuisma

VPS J Akatemia voitti kaudella 2018 oman Kolmosen lohkonsa ja nousi kovatasoiseen Kakkoseen. VPS Junioreiden urheilujohtaja Janne Lindberg on pitänyt nousua positiivisena asiana, vaikka kaudesta saattaa tulla vaikea nuorelle joukkueelle, joka koostuu pitkälti VPS-kasvateista. VPS:n edustusjoukkue on poiminut monet viimevuotisen akatemien parhaat pelaajat omiin riveihinsä, mikä ei tietenkään ole helpottanut joukkueen työtä. — On erittäin hieno asia seuralle ja pelaajille, että olemme päässeet tällaiseen tilanteeseen urheilullisesti. Kakkonen on kuitenkin erittäin kova sarja, ja Kakkosen ja Kolmosen välinen tasoero on ehkä kaikkein suurin eri sarjatasojen välillä. Vaikka totta kai haluamme pärjätä urheilullisesti ja säilyä sarjassa, niin joukkueella ei ole varsinaisia tuloksellisia tavoitteita. Tärkein tavoitteemme on kehittää pelaajia edustusjoukkueeseen. VPS J Akatemia onkin lähtenyt kauteen ensisijaisesti pelaajakehitys edellä,

6

Good Company 02/2019

tuloksista niinkään välittämättä. Ensisijaisesti kausi on VPS:n nuorille pelaajille mahdollisuus saada kehitykselle elintärkeää peliaikaa kovatempoisista otteluista. — Peliaika on yksi tärkeimmistä osa-alueista nuoren pelaajan kehityksessä ja säännöllinen peliaika kehittää pelaajia. Ikävuodet 17-21 ovat erittäin tärkeitä pelaajan kehityksen kannalta. Se on varmasti kaikilla mielessä, että haluamme nähdä vaasalaisia pelaajia edustusjoukkueessa, Lindberg painottaa. Joukkuetta valmentamaan palkattiin portugalilainen Andre Lourenço. Portugalin suurseura Sportingin junioreista Vaasaan tulleella valmentajalla on


Spelarutveckling i första hand – Tvåan en lärorik serie för Akatemia Niko Tykkyläinen

Roope Kuisma

VPS J Akatemia vann säsongen 2018 deras egen zon i Trean och tog steget upp till tuffa Tvåan. VPS Juniorernas sportchef Janne Lindberg ser på uppflyttningen som en positiv sak, även om han visste att laget som främst består av VPS-fostrade grabbar kommer få det tufft. VPS representationslag har plockat upp de duktigaste spelarna till ligalaget, vilket inte direkt gjort uppgiften lättare. — Det är en fin sak både för föreningen och spelarna, att vi uppnått denna nivå på ett sportsligt plan. Tvåan är hur som helst en väldigt tuff serie, och skillnaden till Trean är kanske den största av alla serienivåer. Även om vi såklart vill klara oss sportsligt och hålla oss kvar i serien, så har laget inga sportsliga målsättningar i sig. Vårt viktigaste mål är att fostra spelare till representationslaget. nuoresta 24 vuoden iästään huolimatta takanaan jo kahdeksan vuoden valmennuskokemus. Lindbergin mukaan joukkueeseen haettiin nimenomaan sellaista valmentajaa, joka pystyy opettamaan ja kehittämään nuoria pelaajia. Ensisijaisesti verkot olivat vesillä kotimaassa, mutta pitkä rivi suosittelijoita Vepsun Portugalin-kontakteilta sai seuran palkkaamaan lopulta Lourençon. Talven Cup alkoi parilla tappiolla, mutta seuran Kakkosen kausi lähti liikkeelle hyvin. Kajaanin Haka kaatui vieraissa lukemin 1-2. Sen jälkeen voittoja ei kuitenkaan ole irronnut. Päävalmentaja ei ole ollut aivan tyytyväinen esityksiin, vaikka hänkään ei halua keskittyä tuloksiin liikaan. — Olemme ottaneet hieman liikaakin paineita voittamisesta. Emme kuitenkaan voi keskittyä liikaa pelkästään tuloksiin tai voittojen hakemiseen, sillä olemme akatemiajoukkue. Jos putoamme, niin putoamme. Tärkeintä on keskittyä pelaajien sekä oman pelimme kehittämiseen. Akatemian pelejä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, sillä joukkueesta saattaa nousta ensi vuoden edustusjoukkueen mukaan montakin pelaajaa. Nämä nuoret haluavat ennen kaikkea pelata rohkeasti ja näyttää omat kykynsä joukkueen valmennukselle ja katsojille. Akatemian kausikortin saa VPS:n verkkokaupasta 30 eurolla.

VPS J Akatemia har gjort just det, fokuserat mindre på resultaten och mer på spelarutvecklingen. I första hand är säsongen en bra möjlighet för spelarna att för utvecklingens skull få viktig speltid i en serie med högt tempo. — Speltiden är en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen då spelarna är mellan 17 och 21 år. Jag tror att alla vill se fler Vasabördiga spelare i representationslaget, betonar Lindberg. Andre Lourenço från Portugal anställdes för att träna laget. Portugisen kom från storklubbeng Sporting i Portugal, och trots att han blott är 24 år så har han redan åtta år som tränare på nacken. Enligt Lindberg ville man få in en tränare som framförallt kunde lära och utveckla unga spelare. I första hand sökte man efter en tränare i Finland, men efter många goda ord om Lourenço från VPS portugisiska kontakter så föll valet på honom. Vinterns cupspel började med två förluster, men starten på seriespelet var desto bättre. I den första matchen besegrades Kajaanin Haka med 2-1 borta i Kajana. Trots det så har vinsterna uteblivit efter det. Lourenço har inte varit helt nöjd med insatserna, men inte heller han vill fokusera för mycket på resultaten. — Vi har tagit lite för mycket press på oss när det kommer till att vinna matcher. Vi kan dock inte fokusera allt för mycket på att jaga vinster, eftersom vi är ett akademilag. Om vi åker ner, så åker vi ner. Det viktigaste är att utveckla spelarna och vårat eget spel. Det lönar sig absolut att komma och titta på Akatemias matcher, för det finns många spelare med potential att ta sig upp till representationslaget efter denna säsong. De unga killarna vill spela modigt och visa upp sig inför så väl tränare som åskådare. Akademilagets säsongskort kan du köpa i VPS webbshop för 30 euro.

Good Company 02/2019

7


Paras paikka maailmassa.

KOTI. LÖYDÄT SEN MEILTÄ. Omistusasunnot, vuokrakodit ja Omaksi-kodit lakea.fi

8

Good Company 02/2019


www.taksivaasa.ďŹ

Kyytiin vaikka lennosta. Stig ombord.

Good Company 02/2019

9


kotiottelut

hemmamatcher ma/mån 17.6.

18.30

VPS - KUPS la/lör 29.6.

17.00

VPS - ILVES la/lör 20.7.

17.00

VPS - FC LAHTI la/lör 3.8.

17.00

VPS - FC HONKA ma/mån 19.8.

18.30

VPS - IFK MARIEHAMN la/lör 31.8.

17.00

VPS - HIFK

LIPUT/BILJETTER: VEPSU.fi/KAUPPA

10

Good Company 02/2019


www.viipalemediat.fi

Espen on Vaasan uusin kauppakeskus. Espen är Vasas nyaste kÜpcenter. espenshopping.fi

espenshopping Espen Shopping

Good Company 02/2019

11


”Juuri näinä aikoina tarvitaan enemmän kannustusta” – Tim Sparv on aito Vepsulainen Roope Kuisma

Juha Tamminen • Roope Kuisma

Suomen miesten maajoukkueen kapteeni Tim Sparvilla on yhä vahva suhde Vaasan Palloseuraan. Sparv kehottaa vaasalaisia tukemaan joukkuettaan vaikeinakin aikoina. Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv teki yllätysvierailun VPS Junioreiden futisleirille kesäkuun alussa. Oravaisista kotoisin oleva 32-vuotias keskikenttäpelaaja pelasi Vepsussa kaudella 2008 ja seuraa yhä tarkasti Raidan otteita. Huuhkajakipparin mukaan seura tarvitsee tavallista enemmän tukea ja kannustusta vaikeina aikoina. — Olen lukenut juttuja Vepsusta, mutta en ole vielä katsonut yhtäkään peliä. Seuraan VPS:n tuloksia, ja nyt on vähän vaikeampi hetki. Uskon kuitenkin, että VPS saa vielä tarvittavat voitot. Juuri näinä aikoina tarvitaan enemmän kannustusta. Yleisön pitää tulla stadionille kannustamaan joukkuetta, ja ehkä joku voisi ostaa osakkeenkin. Tällä hetkellä VPS tarvitsee hieman enemmän tukea, Sparv sanoo. Sparv pelasi Raidassa vain kahdeksan ottelua ollessaan lainalla ruotsalaisseura Halmstadista, mutta miehellä on silti vahva suhde Vepsuun. Innostus seuraa kohtaan syntyi jo lapsuudessa. VPS:n ottelutapahtumat olivat unohtumattomia

12

Good Company 02/2019

kokemuksia nuorelle jalkapallosta kiinnostuneelle pojalle. Sparv on myös osallistunut VPS:n yhä käynnissä olevaan osakeantiin. — Suhteeni Vepsuun alkoi jo junnuvuosina. Asuin tietysti Oravaisissa, mutta tulimme aina faijan kanssa katsomaan VPS:n pelejä junnuna. Ne olivat hienoja tapahtumia ja isoja otteluita. Siellä soitettiin Dirlandaata ja kentällä oli Huhtamäet sekä muut isot legendat. Se merkitsi minulle todella paljon. Sain siitä halun ja motivaation pelata Vepsussa jossain vaiheessa. Se oli tavoitteeni nuorena. Minun on helppo ostaa esimerkiksi osakkeita, koska minulla tällainen suhde Vepsuun ja haluan, että VPS menestyy, puolustava keskikenttäpelaaja kertoo. Spavin edustama FC Midtjylland voitti tällä kaudella Tanskan Cupin ja sijoittui sarjassa toiseksi. Myös maajoukkuepaidassa on viime aikoina kulkenut hyvin, koska Huuhkajat voitti UEFA Nations League lohkonsa kapteeni Sparvin johdolla. 68-maaottelua pelannut mies kokee yhä olevansa yhä hyvässä fyysisessä kunnossa. Moni

on elätellyt toiveita Sparvin paluusta Vepsun riveihin, mutta mies ei osaa vielä antaa vastausta suuntaan tai toiseen. — Se on vaikea sanoa. Olen nyt 32-vuotias ja minulla ei ole liian montaa vuotta jäljellä jalkapallossa. Se riippuu tietysti fyysisestä kunnosta ja motivaatiosta, mutta tällä hetkellä minulla on tosi hyvä fiilis FC Midtjyllandissa ja maajoukkueessa. Suomeen palaaminen ei ole minulle mikään must do -juttu. Se olisi hienoa, jos se tapahtuisi, mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy. Southamptonin akatemiassa teinivuotensa viettänyt Sparv tukee Vaasan Palloseuraa myös fanituotemyynnillä. Careca Sports myy futistähtien faniasusteita ja Sparv on päättänyt ohjata huppareidensa ja t-paitojensa myynnistä saatuja tuottoja VPS Futareille sekä VPS:n tukisäätiölle. — Vepsu on enemmän kuin jalkapalloseura. Sen yhteiskunnallinen rooli on moninainen ja seura toimii monella tavoin esikuvana muille. Vaikka tämä paitakampanja on hauska tempaus, löytyy siitä myös syvempi merkitys, sillä mielestäni jalkapallo kuuluu kaikille. Haluan kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan enemmän, Huuhkajien kapteeni sanoo.


Tim Sparv

Good Company 02/2019

13


”Framförallt i dessa tider behövs mera stöd”

– Tim Sparv är en genuin VPS:are Roope Kuisma

Roope Kuisma

Tim Sparv, kapten för Finlands herrlandslag, har fortfarande ett starkt band till Vaasan Palloseura. Sparv uppmanar vasaborna att stöda sitt lag även under svåra tider. Landslagskaptenen Tim Sparv gjorde ett överraskningsbesök till VPS Juniorers fotbollsläger i början av juni. Den 32-åriga Oravaisbördiga mittfältaren spelade i Vepsu under säsongen 2008 och följer fortfarande noggrant med Rändernas prestationer. Enligt honom behöver föreningen mera stöd och hejande än normalt under svårare tider. —Jag har läst saker om Vepsu, men jag har inte sett en enda match ännu. Jag följer med VPS resultat och nu har man en lite svårare stund. Jag tror ändå att VPS får ännu de vinster som behövs. Framförallt i dessa tider behövs mera stöd. Publiken måste komma till stadion och heja på laget, och kanske någon också kunde köpa en aktie. För tillfället behöver VPS lite mera stöd, säger Sparv. Sparv spelade enbart åtta matcher i Ränderna när han kom på lån från svenska klubben Halmstad, men han har ändå en stark relation till Vepsu. Entusiasmen gentemot föreningen föddes redan i barndomen. VPS matchevenemang var oförglömliga erfarenheter för en ung kille intresserad av fotboll. Sparv har även deltagit i VPS aktieemission, som fortfarande är igång. — Min relation till Vepsu började redan under junioråren. Jag bodde såklart i Oravais, men vi kom alltid med farsan för att se på VPS matcher när jag var junior. De var fina evenemang och stora matcher. Där spelades Dirlandaa och på planen fanns Huhtamäki samt andra legender. Det betydde jätte mycket för mig. Från det fick jag viljan och motivationen att spela i Vepsu i något skede. Det var min målsättning som ung. Det är lätt för mig att till exempel köpa aktier, eftersom jag har en sådan här relation till Vepsu och jag vill att VPS når framgång, berättar den defensiva mittfältaren. FC Midtjylland, som Sparv representerar, vann Danska Cupen och blev andra i ligan denna säsong. Även i landslagströjan har det gått bra, eftersom herrlandslaget vann sin grupp i UEFA Nations League med Sparv som kapten. Med 68 landskamper i bagaget anser mannen sig fortfarande vara i bra fysiskt skick. Många har haft förhoppningar om att Sparv skulle komma tillbaka till Vepsu, men han kan inte ge något svar på det ännu. — Det är svårt att säga. Jag är nu 32 år och jag har inte för många år kvar inom fotbollen. Det beror såklart på fysiska skicket och motivationen, men för tillfället har jag det mycket bra i FC Midtjylland och landslaget. Att komma tillbaka till Finland är ingen must do-sak för mig. Det skulle vara fint, ifall det skulle hända, men det finns även andra alternativ. Sparv, som spenderade sin tonårstid i Southamptons akademi, stöder Vaasan Palloseura även genom försäljning av supporterprodukter. Careca Sports säljer fotbollsstjärnors supporterkläder och Sparv har beslutit sig för att rikta försäljningsintäkter från munktröjor och t-skjortor till VPS Futarit samt VPS stödförening. — Vepsu är mera än en fotbollsförening. Dess samhälleliga roll är mångsidig och föreningen verkar på flera sätt som en förebild åt andra. Även om denna tröjkampanj är ett roligt påhitt, finns där även en djupare betydelse, då jag anser att fotboll tillhör alla. Jag vill sporra barn och unga att röra på sig mera, säger landslagskaptenen.

14

Good Company 02/2019


Good Company 02/2019

15


”Tämä on tosi hyvä paikka nuorelle pelaajalle” Roope Kuisma

Harri Bragge

Jonas Häkkinen ja Martti Haukioja pelaavat ensimmäistä kauttaan Vaasan Palloseurassa. Kaverusten mukaan VPS on erinomainen paikka nuorille pelaajille, jotka haluavat kehittyä. Toukokuun lopussa kaksikko palkittiin hyvistä peliesityksistään kutsulla U21-maajoukkueeseen. Jonas Häkkinen on pelannut täydet minuutit jokaisessa Vepsun tämän kauden Veikkausliigaottelussa. Kanadassa kasvanut pelaaja ei ollut pelannut miesten pelejä ennen tätä kautta, joten saavutusta voi pitää todella kovana. Myös Martti Haukioja on pelannut isoja minuutteja VPS:n puolustuslinjassa. 19-vuotias laitapuolustaja on ollut avauskokoonpanossa Vepsun jokaisessa Veikkausliigaottelussa. — Vastuun määrä on tavallaan vähän yllättänyt, mutta toisaalta sitä lähdin täältä hakemaan. Olen ollut tyytyväinen, voittoja pitäisi vaan saada lisää

16

Good Company 02/2019

ja kasvattaa sitä kautta itseluottamusta, Ilveksestä Vepsuun siirtynyt Haukioja sanoo. — Täällä on totta kai kovempi taso kuin junioripeleissä Kanadassa ja pelejä on enemmän peräkkäin. Täällä pelaaminen on ollut fyysisesti paljon vaikeampaa. Mielestäni joukkueemme pystyy vielä parantamaan tästä. Toivottavasti pääsen vielä kentälle näyttämään, mitä pystyn tekemään, 20-vuotias Häkkinen pohtii. Nuorukaisten hyvät peliesitykset palkittiin toukokuussa kutsulla U21-maajoukkueeseen. Haukioja

on edustanut Suomea nuorisomaajoukkueissa aina U17-maajoukkueesta asti, mutta kesäkuussa mies pääsi ensimmäistä kertaa Pikkuhuuhkajien mukaan. Molempien pelaajien tavoitteena on murtautua Juha Malisen nuorisomaajoukkueen pelaavaan kokoonpanoon EM-karsintojen alkaessa. — Tietysti on positiiviset fiilikset siitä, että on valittujen listalla. Se kertoo siitä, että asioita on tehty oikein. Toivottavasti sielläkin saa sitten vastuuta ja pääsee näyttämään osaamistaan. Nyt on ainakin näytönpaikka. Valmentaja tekee sitten lopullisen päätöksen siitä, että kuka pelaa karsinnoissa, ”Mara” kertoo. Häkkisen vyöllä ei ole vielä Kanadan eikä Suomen nuorisomaaotteluita, vaikka ”Häkä” olikin jo tammikuussa mukana Pikkuhuuhkajien harjoitusleirillä. Kanadassa koko ikänsä asunut pelimies ei ole kuitenkaan vielä tehnyt lopullista päätöstä siitä, mitä maajoukkuetta hän edustaa tulevaisuudessa.


Jonas Häkkinen

”Tämä on tosi hyvä paikka nuorelle pelaajalle, koska täällä annetaan paljon vastuuta” Jonas Häkkinen

— Mielestäni on ihan viisasta, että en päätä asiasta vielä. Valinta on lopullinen vasta sitten, kun olen pelannut A-maaottelussa. Katsotaan, miten urani etenee ja kuka soittelee sitten, Häkkinen toteaa. VPS on osoittautunut oivaksi paikaksi nuoren kehittymiselle. Molemmat pelaajat kehuvat joukkueen toimintakulttuuria. — Tämä on tosi hyvä paikka nuorelle pelaajalle, koska täällä annetaan paljon vastuuta. Vieressä on kokeneita pelaajia, joilta voi kysyä aina neuvoja, sanoo Häkkinen. — Palautetta tulee paljon. Pelaajat keskustelevat paljon keskenään ja myös valmentajien kanssa. Käydään aika paljon erilaisia asioita läpi ja sitä kautta saa tietoa, Haukioja säestää. Kaksikko viihtyy hyvin yhdessä myös kentän ulkopuolella. Häkkinen ja Haukioja ovat tuttu näky muun muassa elokuvateatteri BioRexissa. Jalkapal-

loammattilaisen arjessa voi olla tylsiäkin hetkiä, ja kaverukset kuluttavat aikaa muun muassa pelikonsoleita pelaamalla. — Me olemme melkein naapureita, siinä välissä on vain pari rakennusta. Aika paljon kuljemme yhdessä ja meillä on ehkä muutenkin paljon yhteisiä mielenkiinnonkohteita. Treenien jälkeen ei paljon mitään tehdä. pleikkaria ja Xboxia pelataan, kaksikko kertoo. Vepsun kausi ei ole sujunut vielä joukkueen haluamalla tavalla. Yksi etu nuoressa joukkueessa on kuitenkin se, että pelaajat saavat kokemusta ja mahdollisesti kehittyvät kauden edetessä. Häkä ja Mara uskovat, että Vepsun kurssi kääntyy hyvin pian.

tii Häkkinen. — Olemme pystyneet haastamaan kaikki joukkueet. Timi Lahti puhui jo ennen kauden alkua, että nämä pelit tulevat ratkeamaan yhteen maaliin. Valitettavasti se on mennyt niin, että jos vastustaja ei ole tehnyt euromaalia, niin sitten on käynyt vähän huonoa tuuria. Hyvä tuuri täytyy kuitenkin ansaita. Toivottavasti pikkuhiljaa meilläkin alkaa käydä tuuri. Kova työnteko ja jatkuva kehittyminen ovat avainasemassa, Haukioja päättää.

— Kauden mittaan tulee enemmän kokemusta. Tiettyjä asioita ei voi enää parantaa, mutta toistojen kautta voi oppia esimerkiksi sijoittumaan kentällä paremmin. Tämän ikäisenä on helpompi kehittää taktista osaamista kuin esimerkiksi tekniikkaa, poh-

Good Company 02/2019

17


”Det här är en mycket bra plats för en ung spelare” Roope Kuisma

Juha Tamminen

Jonas Häkkinen och Martti Haukioja spelar sina första säsonger i Vaasan Palloseura. Enligt killarna är VPS en strålande plats för unga spelare som vill utvecklas. I slutet av maj belönades duon för sina goda prestationer med inbjudan till U21-landslaget. Jonas Häkkinen har spelat fulla minuter i varenda av Vepsus Veikkausliigamatcher denna säsong. Spelaren, som växt upp i Kanada, har inte spelat matcher på herrnivå innan denna säsong, så prestationen kan anses vara mycket hård. Även Martti Haukioja har spelat stora minuter i VPS försvarslinje. Den 19-åriga ytterbacken har startat i VPS varenda Veikkausliigamatch.

av och genom det öka självförtroendet, säger Haukioja som kom till Vepsu från Ilves.

— Mängden ansvars har på sätt och vis lite överraskat, men å andra sidan kom jag hit för att få det. Jag har varit nöjd, vinster måste man bara få mera

Unga killarnas goda spelprestationer belönades i maj med inbjudan till U21-landslaget. Haukioja har representerat Finland i ungdomslandslagen ända

18

Good Company 02/2019

— Nivån är såklart hårdare här än i juniormatcherna i Kanada och det kommer fler matcher efter varandra. Att spela här har varit fysiskt mycket tuffare. Enligt mig så kan vårt lag förbättra ännu från detta. Jag hoppas att jag ännu får komma på plan och visa vad jag kan göra, funderar 20-åriga Häkkinen.

sedan U17-landslaget, men i juni är han för första gången med ”Pikkuhuuhkajat”. Båda spelarnas målsättning är att bryta sig in den spelande truppen i Juha Malinens ungdomslandslag när EM-kvalet börjar. — Såklart är man positiv gällande det att man är med bland de utvalda. Det berättar om det att man gjort saker och ting rätt. Förhoppningsvis får man ansvar också där och får visa vad man går för. Nu har man åtminstone en möjlighet att visa. Tränare gör sedan det slutgiltiga beslutet gällande vem som spelar i kvalet, berättar ”Mara”. Häkkinen har inte ännu spelat en enda ungdomslandskamp i varken Kanadas eller Finlands tröja, även om ”Häkä” var med under U21-landslagets träningsläger i januari. Spelaren, som bott hela sitt liv i Kanada, har dock inte ännu gjort ett slutgiltigt beslut gällande vilket landslag han representerar i framtiden.


”Hårt arbete och en kontinuerlig utveckling är nyckelsaker” Martti Haukioja Martti Haukioja

— Jag tycker det är helt smart att inte göra det beslutet ännu. Valet är definitivt först sedan när jag har spelat en A-landskamp. Vi får se hur min karriär utvecklar sig och vem som sedan ringer, konstaterar Häkkinen. VPS har visat sig vara en bra plats för en ung spelares utveckling. Båda spelarna berömmer lagets verksamhetskultur. — Detta är en mycket bra plats för en ung spelare eftersom man ger mycket ansvar här. Det finns erfarna spelare bredvid som man kan alltid fråga råd av, säger Häkkinen. — Man får mycket feedback. Spelarna diskuterar mycket sinsemellan och även med tränarna. Man går rätt mycket igenom olika saker och via det får man information, fyller Haukioja i. Duon trivs också bra tillsammans utanför planen. Häkkinen och Haukioja är en bekant syn bland annat i biografen BioRex. Det kan även finnas tråkiga

stunder i en fotbollsproffs vardag, och kompisarna spenderar tid bland annat genom att spela på spelkonsoler. — Vi är nästan grannar, det finns bara några byggnader mellan. Vi går ganska mycket tillsammans och vi har kanske annars också många gemensamma intressen. Efter träningarna gör vi inte så mycket, utan spelar Playstation och Xbox, berättar duon. Vepsus säsong har inte ännu gått på det vis som laget önskat. En fördel med ett ungt lag är dock det att spelarna får med sig erfarenhet och möjligen utvecklas under säsongens gång. Häkä och Mara tror att Vepsus kurs svänger snart.

pel tekniken, funderar Häkkinen. — Vi har lyckats utmana alla lag. Timi Lahti talade redan innan säsongens början om att dessa matcher kommer att avgöras med ett måls marginal. Tyvärr har det gått så att ifall motståndaren inte gjort ett euromål så har vi sedan haft lite otur med oss. Den goda turen måste man dock göra sig värd. Förhoppningsvis börjar även vi få turen med oss så småningom. Hårt arbete och en kontinuerlig utveckling är nyckelsaker, avslutar Haukioja.

— Under säsongens gång får man mera erfarenhet. Vissa saker kan man inte förbättra mera på, men genom upprepningar kan man till exempel lära sig att placera sig bättre på plan. I denna ålder är det lättare att utveckla taktiska kunnandet än till exem-

Good Company 02/2019

19


He shoots! She scores! Are you the team player we are looking for? VEO is constantly looking for skilled professionals to join our winning teams. We encourage and coach people to achieve their goals, to develop and access their full potential. Take your game to the next level and check out our open positions at veo.fi/careers !

We are expanding, several open positions, please contact us to hear more!

20

Good Company 02/2019

veo.fi


Good Company 02/2019

21


Vielä voitoitta Roope Kuisma

Harri Bragge

VPS:n kausi 2019 alkoi lupaavissa merkeissä. Ennen kautta joukkuetta nuorennettiin reilusti ja omille nuorille vaasalaispelaajille annettiin enemmän luottoa kuin vuosikymmeniin, joten odotukset kauteen lähdettäessä olivat maltillisempia kuin edellisinä vuosina. Cupin lohkovaiheessa Vepsun hyökkäyspeli rullasi silti iloisesti, ja sekä SJK, RoPS että KuPS kaatuivat heti. Myös maaliskuun jatkopeleissä peli toimi. IF Gnistan ja FC Inter joutuivat molemmat toteamaan Raidan vahvemmaksi. Liigassa kausi ei kuitenkaan ole lähtenyt käyntiin yhtä iloisesti. Alkukaudesta VPS päätyi pitkään tasapeliputkeen. Johtoasemien pitäminen ei onnistunut muun muassa kummassakaan Pohjanmaan kotiderbyssä KPV:tä ja SJK:ta vastaan. Toukokuun ilonaiheena olivat hyvät tasapelit vahvoja Honkaa ja HJK:ta vastaan, joista jälkimmäisessä Hindrek Ojamaan komea maali tasoitti pelin lukemiin 1-1 aivan viimeisellä sekunnilla vaasalaisyleisön riemuksi.

22

pitää olla parempia pallon kanssa. Yhtenä asiana varmasti tulee tahtotila ja ymmärrys siitä, missä me olemme. Meillä on kuusi pistettä ja meillä ei ole yhtään varaa antaa siimaa kenellekään, Vuorinen kommentoi HIFK-tappion jälkeen.

Tätä seurasi taas vaikeampi jakso. Tähänastisen kauden kirvelevin tappio koettiin IFK Mariehamnille Suomen Cupin välierässä Elisa Stadionilla. Cup-pettymyksen jälkeen VPS on hävinnyt Veikkausliigassa kolme viimeisintä otteluaan. Vepsu on vielä voitoitta Veikkausliigassa ja joukkue on tällä hetkellä sarjassa toiseksi viimeisenä. Sarjan jumbopaikalla on KPV, jonka edellä VPS on maalieron turvin. Päävalmentaja Petri Vuorinen tiedostaa, että tilanne ei ole helppo.

Veikkausliigan uusi sarjajärjestelmä jakaa joukkueet tällä kaudella haastajaja mestaruussarjaan. Maaottelutauolle lähdettäessä VPS oli 8 pisteen päässä viimeisestä mestaruussarjaan oikeuttavasta sijoituksesta. Vepsulla on kuitenkin jäljellä vielä 12 runkosarjaottelua, joiden avulla joukkue voi vielä parannella sijoituksiaan tasaisessa sarjassa. Joukkue sai hiljattain myös hyviä uutisia. Pitkäaikaispotilaat Juho Lähde ja Jesper Engström ovat palaamassa täyteen pelikuntoon ja ovat todennäköisesti käytettävissä jo kesäkuun otteluissa. VPS-pelaajat tulevat varmasti taistelemaan ja antamaan kaikkensa tulevissa otteluissa.

— 10 peliä ja 6 pistettä. Se on todella huono tuloksellisesti ja se on se ensimmäinen asia. Pelillisiä asioita, joita meidän pitää pohtia, ovat maalipaikkojen luominen ja hyökkäyspelaamisemme. Meillä on tosi lyhyitä hyökkäyksiä aika paljon ja se tarkoittaa sitä, että siitä pelistä tulee aika aaltoilevaa. Meidän

VPS:n tämän kauden kurssi on vielä käännettävissä, mutta joukkue tarvitsee siihen vaasalaisten tuen. Tervetuloa Hietalahteen seuraamaan, kun VPS taistelee!

Good Company 02/2019


Fortfarande utan vinster Roope Kuisma

Harri Bragge

VPS började säsong 2019 lovande. Före säsongen blev laget mycket yngre och egna ungdomar from Vasa fick mycket mer speltid än på årtionden. Därför var förväntningarna för säsongen också laga. Ändå attackerade VPS lyckligtvis på Finlands Cup och slog SJK, KuPS och RoPS. I mars fortsatte VPS spela bra i mars och vann mot IF Gnistan och FC Inter i slutspelet. Men ligan har inte börjat så bra. I början av säsongen hade VPS en långa sträcka av kryssor. I många matcher ledde Vepsu men kunde inte hålla ledningen för hela matchen, till exempel i hemmaderbys mot SJK och KPV. De glada punkterna i maj var kryssor mot starka Honka och HJK. Hindrek Ojamaa gjorde utjämnare i sista sekunden de matchen hemma mot HJK. Det följdes av en annan svårare period. Det mest slående nederlaget av säsongen var mot IFK Mariehamn i Finlands cup semifinalen i Elisa Stadion. Efter Cup-besvikelsen har VPS förlorat sina sista tre matcher i ligan. Nu är VPS fortfarande utan vinster i ligan och laget är näst sista i bordet. KPV är den sista i ligan. Huvudtränaren Petri Vuorinen vet att situationen inte är lätt. — 10 matcher och 6 poängar. Det är mycket dåligt resultat-klokt och resultatet är det första. Saker som är relaterade till hur vi spelar är skapar chanser och hur vi attackerar. Ofta har vi korta attackerar och det betyder att spelet flyter upp och ner. Vi måste vara bättre med boll. En stark är viljestyrka och förståelse för var vi är. Vi har sex poänger och det menar att vi inte har någon chans att ge någon någonting, kommenterar Vuorinen efter nederlag. Ny serieformat i Veikkausliiga delar klubbarna i mästerskapserien och utmanarserien. Att gå in i landslagpauset var VPS åtta poäng bort från en position som kvalificerar sig för mästerskapserien. Vepsu har dock 12 matcher kvar i grundserien, med vilket laget kan förbättra sin position i ligan. För en tid sedan fick laget bra nyheter också. Juho Lähde och Jesper Engström återvänder till full träning och kommer förmodligen vara tillgängliga redan i junis matcher.

VPS-spelare kommer säkert att slåss och ge allt i kommande matcher. Det är inte sänt att vända säsongen, men för att göra det, behöver Vepsu stöd från Vasa. Velkommen till Hietalahti för att se VPS kamp!

Good Company 02/2019

23


VVaa ssnnppuuiissttkkoo1144 PPuuhh..((0066))331199 770022 Vaasanpuistikko 14 Vaasanpuistikko 14 Puh.(06) 319 9702 Puh.(06) 319 9702

MEILLE KAIKKI OVAT HUIPPU-URHEILIJOITA FÖR OSS ÄR ALLA TOPPIDROTTARE Varaa aika p. 010 414 00* tai mehilainen.fi Boka tid tel. 010 4140 100* eller mehilainen.fi Tervetuloa! • Välkommen!

Vaasa, Raastuvankatu 13 urheilumehilainen.fi • @urheilumehilainen * 0,08 €/puh + kiinteästä verkosta tai matkapuhelimesta 0,17 €/min. 0.08€/samtal + 0.17€/min från fast telefonnätverk eller mobiltelefon

www.korsholm.fi • www.mustasaari.fi

SÖKER DU TOMT? ETSITKÖ TONTTIA? Stadsnära landsbygd då den är Kaupunginläheistä maaseutu­ asumista parhaimmillaan. som bäst.

 06­327 7111

TORI TORG

VAASA / VASA 12 KM E8

HYVIEN YHTEYKSIEN PÄÄSSÄ!

Vikbyn hyötykäyttöasema

Vain 12 km torilta Endast 12 km från torget Ab Stormossen Oy +358 10 320 7600 Vaihde / Växel www.stormossen.fi facebook.com/stormossen Instagram: stormossen

SULVA / SOLF 9 KM

24

Good Company 02/2019

Ilveksenpolku 5 ma 11.30-19 (touko – syyskuu myös la 10-14)

E12

LÄNGS GODA FÖRBINDELSER!

Vikby återvinningsstation Lostigen 5 må 11.30-19 (maj - september även lö 10-14)

VIKBY

Hyötykäyttöasema Återvinningsstation

E8

LAIHIA ∠ 15 KM


Ympäristöystävällinen VPS Roope Kuisma

Mikael Matikainen • Roope Kuisma

Vaasan Palloseura on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa ympäristöön liittyvissä kampanjoissa kevään aikana. Joukkueen kapteeni Sebastian Strandvall oli käynnistämässä #Treenimatka2019 -kampanjaa, jossa ihmisiä kannustetaan kulkemaan harjoituksiin ekologisilla kulkuvälineillä. Kapteenin esimerkki näkyy joukkueen päivittäisessä toiminnassa muun muassa siten, että kaikki pelaajat pyöräilevät harjoituksiin. Huhtikuussa VPS-pelaajat olivat mukana Ylen I love muovi -kampanjassa, jonka tavoitteena oli opettaa ihmisiä lajittelemaan muovijätteensä. Osa pelaajista osallistui kampanjan aikana leikkimieliseen muovinkeräyskilpailuun pesäpallojoukkue Mailattaria vastaan. Kampanja huipentui toritapahtumaan, jossa Mailattaret julistettiin tällä kertaa voittajiksi. Vaasa vei lopulta voiton useiden kaupunkien välisessä kierrätyskilpailussa. Toukokuussa VPS osallistui Wärtsilän ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämään Siivoa Biitsi -tapahtumaan. Tällä kertaa kilpailtiin Vaasan Sportia vastaan, siitä kumpi joukkue kerää enemmän roskia Onkilahden alueella. Raita julistettiin voittajaksi kovan urakoinnin jälkeen. Kapteeni Strandvall oli yllättynyt löytyneen roskan määrästä. — Muovipakkaukset eivät hajoa ihan heti kun me niitä heitellään sinne luontoon. Tänään löytyi esimerkiksi paljon karkkipusseja, jotka eivät enää ole myynnissä, eivätkä ole olleet moneen vuoteen. Se kertoo aika paljon. Yksi sänky löydettiin myös, Strandvall totesi.

Good Company 02/2019

25


Koulukatu 19, 65100 VAASA puh. (06) 325 4432 26

Good Company 02/2019


Miljövänlig VPS Roope Kuisma

Mikael Matikainen

Vaasan Palloseura har haft en aktiv roll i olika kampanjer relaterad till miljö under våren. Lagkapten Sebastian Strandvall var en del av att börja kampanjen #Treenimatka2019, som uppmuntrar folk att åka till träningen med ekologiska vehikel. Kaptens exempel visar i de dagliga aktiviteterna så att, till exempel, alla spelare cyklar till träning. I april deltog VPS-spelare i Yles I love muovi -kampanjen, där syftet var att få människor att skilja sitt plastavfall. Några av de spelarna deltog i en lekfull tävling mot baseboll-lag Mailattaret. Kampanjen kulminerade på en händelse på torget, och den här gången Mailattaret förklarades vinnare. Så småningom vunnit Vaasa i ätervinningtävlingen där var medtävlare från många städer. Också deltog VPS i Wärtsiläs och Hålla Skårgarden Ren rfs händelse kallas

Sträda upp stranden. Den här gången tävlade VPS mot Sport om vilket lag som rensar upp mer skräp i Onkilahti. Efter hårt arbete förklarade Vepsu vinnaren. Kapten Strandvall var förvånad över den mängd skräp som hittades. — Plastpaket bryts inte upp mycket snart efter att vi slänger dem i naturen. I dag hittade vi för exempel många godispåsar som inte har sålts i år. Det säger mycket. Vi hittade också en säng, Strandvall uttalade.

ME MULTITRONICISSA TEEMME LUOTETTAVAN JA EDULLISEN KORJAUKSEN LAITTEELLESI! Korjaamme suosituimpien valmistajien puhelimia ja tabletteja, kuten Apple, Samsung, OnePlus, Huawei, Honor, LG ja muita.

e

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa Ma-Pe 10-18.00 | La 11-15.00 | multitronic.fi

Good Company 02/2019

27


PELAA MALTILLA

PELIT JATKUVAT PELAAMOSSA

Lähimmän pelisalisi löydät osoitteesta veikkaus.fi/pelaamo

28

Good Company 02/2019

WASASPORT


Jasper Terho ja/och Martin Kompalla

”Teen vähän kaikenlaista” Roope Kuisma

Roope Kuisma

”Jag gör lite allt möjligt” Roope Kuisma

Roope Kuisma

Jasper Terho on ollut viime kaudesta lähtien mukana auttamassa VPS:n joukkuetta ja toimistoa Vaasan kaupungin avotyötoiminnan kautta. Kova VPS-fani on viihtynyt seurassa hyvin.

Jasper Terho har sedan förra säsongen varit med och hjälpt både Vepsus lag och kontor genom stadens verksamhet för öppet arbete. Den fanatiska VPS-supportern har trivts bra.

— Olen ollut aika kauan Vepsulla auttamassa. Täällä on ollut todella kivaa ja olen viihtynyt hyvin. Hommat ovat olleet mukavia ja olen tykännyt olla täällä. Vepsulla on hyvä joukkue ja hyvä organisaatio, täällä on ollut kiva olla hommissa, Jasper kertoo.

— Jag har trivts bra med Vepsu. Det är väldigt roligt här och jag trivs. Mina uppgifter har varit trevliga och det gillar jag. Vepsu har ett bra lag och en bra organisation, så det har varit trevligt, berättar Jasper.

Vaasan kaupungin avotyötoiminnassa asiakkaalle pyritään löytämään mielekäs avotyötoimintapaikka. VPS:n kanssa toiminen olikin Jasperin toive. — Avotyötoiminta on yksi työtoiminnan muoto, jota Vaasan kaupunki järjestää henkilöille, joilla on esimerkiksi kehitysvamma. Meillä oli Jasperin kanssa keskustelua siitä, että mitä hän haluaisi tehdä ja mikä olisi hänen unelmatyöpaikkansa. Asiakkaalle pyritään löytämään sellaista tekemistä, jota hän haluaa tehdä, sanoo työvalmentaja Katarina Tyynismaa.

Vasa stads program för öppet arbete strävar till att hitta en plats där kunden trivs. Önskemålet att verka inom Vepsus organisation kom från Jasper själv. — Öppet arbete är en sysselsättningsform som Vasa stad erbjuder åt till exempel personer med funktionsnedsättning. Vi diskuterade med Jasper vad han skulle vilja göra och hur hans drömarbetsplats såg ut. Vi försöker hitta sysselsättningar till våra kunder som de själva är intresserade av, säger jobbcoach Katarina Tyynismaa.

Tyynismaan mukaan avotyötoiminta voi auttaa ihmistä monella tavalla.

Enligt Tyynismaa kan verksamheten för öppet arbete hjälpa människor på många olika sätt.

— Tällainen voi antaa tosi paljon. Ensinnäkin se, että päivään tulevaa mielekästä tekemistä ja avotyöntekijä saa osallistumisen kokemuksia. Se on tärkeää, että ollaan jossakin kiinni ja koetaan, että kuulutaan johonkin työyhteisöön. Toiminnassa mukana oleminen tekee hyvää itsetunnolle ja antaa merkityksellistä tekemistä päivään.

— Det kan vara väldigt givande. För det första så fylls dagarna med något att göra på dagarna som personen uppskattar, och erfarenhet av att vara en del av någonting. Det är viktigt att de får känna att de är en del av en gemenskap. Att vara med höjer självförtroendet, och ger ett meningsfullt innehåll i vardagen.

Jasperin tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan. Joskus hän auttaa joukkuetta harjoituksissa, joskus taas päivät kuluvat toimistolla. Suosikkipelaajakseen Jasper mainitsee Martin Kompallan.

Jaspers uppgifter är mycket varierande. Vissa dagar hjälper han till då laget tränar, och andra hjälper han till på kontoret. Jasper nämner Martin Kompalla som en favoritspelare.

— Kiva olla tällaisen porukan kanssa. On mahtavaa olla tällaisen joukkueen mukana matkassa. Olen yleensä toimistolla tai teen jotain muuta hommaa. Se vähän riippuu siitä, mitä tehtävää on. Teen vähän kaikenlaista. Martin Kompalla on suosikkipelaajani Vepsussa. Martin on hyvä maalivahti, joka saa kyllä pallon kiinni. Veikkaan että loppukaudella alkaa tulla voittoja ja pisteitä pikkuhiljaa. Sitä ainakin toivoisin, että voittoja tulisi enemmän. Pelit kääntyvät vielä ihan varmasti voitoiksi, aina positiivinen Jasper kertoo.

— Det är kul att vara en del av denna grupp, och fantastiskt att vara med på resan med laget. Oftast är jag på kontoret eller så hjälper jag till med något annat. Det beror helt enkelt på vad som behöver göras. Jag gör lite allt möjligt. Martin Kompalla är min favoritspelare i Vepsu, en bra målvakt som kan rädda skott. Jag tippar att vinsterna snart börjar rulla in, och poängen likaså. Framförallt hoppas jag på vinster, och jag är säker på att vinden vänder snart, berättar Jasper som alltid är på ett positivt humör.

Good Company 02/2019

29


UpCodeTM -the smart tag technology! UPC Center Gerbyntie 18, 65230 Vaasa, Finland Tel. +358 6 321 8000 info@upcode.fi

WWW. 30

Good Company 02/2019

.FI


Aitioissa pääsette nauttimaan porukalla hienosta ottelutapahtumasta, mahtavasta NÄKYVYYDESTÄ ja JUOMA- SEKÄ RUOKATARJOILUSTA!

I logen får ni i grupp njuta av det fina matchevenemanget, den STORSLAGNA UTSIKTEN samt DRYCKES- OCH MATSERVERING!

Varaa aitio kaveriporukalla tai esimerkiksi kokouskäyttöön. Palaverin jälkeen on mukava rentoutua samoissa tiloissa huippujalkapallon, sekä tarjoilujen äärellä. Boka en loge med kompisgänget eller t.ex. för möte. Efter palavern är det trevligt att slappna av i samma utrymmen, med fotboll av toppenklass samt servering.

KYSY LISÄÄ! / FRÅGA MERA!

Olli Nieminen, 050 410 1520, olli.nieminen@vepsu.fi

Good Company 02/2019

31


MA/MÅ 17.6.

ELISA STADION

18:30 sisäänkä ynti vain eteläpää dystä!

VPS

GOLDEN PARTNERS

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

Porteilla turvatarkastus

kups

Profile for Vaasan Palloseura

VPS - GOOD COMPANY 02 / 2019  

Vaasan palloseura - yhteistyömedia / samarbetsmedia 02 / 2019

VPS - GOOD COMPANY 02 / 2019  

Vaasan palloseura - yhteistyömedia / samarbetsmedia 02 / 2019

Profile for vepsu
Advertisement