Optiek Optometriebrochure

Page 1

INFORMATIEBROCHURE VOOR UW OGEN

Zicht op optometrie LEES OVER WAT WIJ U AAN OOGZORG KUNNEN BIEDEN


COLOFON Tekst & eindredactie: Gabriëlle Janssen Uitgave: MeyeMedia Copyright: © MeyeMedia, Noordwijk


Goed zicht 5 Wat is Optometrie? 7 Oogafwijkingen 8 Onderzoek door de opticien of optometrist 9 Optometrie : de gezondheid van uw ogen in kaart 11 STAAR (CATARACT) 12 Oorzaak 13 Onderzoek door de optometrist 13 Behandeling en voeding 13 GLAUCOOM 14 Oorzaak 14 Preventie 15 Onderzoek door de optometrist 15 Behandeling 15 MACULADEGENERATIE 16 Oorzaak 17 Preventie 17 Onderzoek door de optometrist 17 Behandeling 18 DIABETISCHE RETINOPATHIE 19 Oorzaak 19 Onderzoek door de optometrist 19 Preventie 20 Behandeling 20 DROGE OGEN 21 Oorzaak 22 Preventie 22 Onderzoek door de optometrist 22 Behandeling 22

meyemedia

3


zicht op optometrie

4


Goed zicht Goed zicht is onmisbaar in onze visueel ingestelde wereld. Daarom staat de gezondheid van uw ogen centraal. Om u ervan te verzekeren dat u de beste en meest complete oogzorg ontvangt, zijn onze optometristen geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici, wat inhoudt dat zij zich continu bijscholen om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en innovaties op het gebied van behandelingen en apparatuur. Bovendien is optometrist een BIG artikel 34 geregistreerd beroep, waardoor het een beschermde (opleidings) titel is. Een optometrist is hbo-opgeleid en kan bepaalde screeningstaken van een oog- en huisarts overnemen. Wij kunnen met trots melden dat we ĂŠĂŠn van de meest moderne en vooruitstrevende oogzorgafdelingen in de regio zijn om uw ogen op te laten meten of de gezondheid van uw ogen te laten controleren.

De gezondheid van uw ogen staat bij ons centraal

meyemedia

5


zicht op optometrie

6


Wat is optometrie? Een optometrist is een laagdrempelige paramedisch expert op het gebied van vroegtijdige opsporing van oogafwijkingen en ziekten. U kunt hier rechtstreeks én zonder verwijzing naartoe. Met geavanceerde apparatuur onderzoekt onze optometrist verschillende aspecten van uw oog. Hij of zij beoordeelt of er sprake is van aandoeningen die uw gezichtsvermogen nu of in de toekomst kunnen beïnvloeden. Indien nodig verwijzen wij u door naar uw huisarts of oogarts voor verder onderzoek. De optometrist zal geen medische handelingen zelf verrichten, maar u hiervoor doorverwijzen naar een huisart of een oogarts. Wij adviseren u een afspraak bij onze optometrist te maken als er klachten zijn met zien. Ook kunt u bij ons terecht als u geen klachten aan uw ogen heeft, maar wel een risico hebt om een oogaandoening te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een familielid met glaucoom of als u zelf diabetes mellitus heeft. Met onze optometrist bent u verzekerd van snelle, toegankelijke oogzorg dicht bij huis; veilig en vertrouwd.

WANNEER NAAR DE OPTOMETRIST?

• Wazig of dubbel zien • Vermoeide, jeukende of geïrriteerde ogen • Last van de ogen bij lezen of beeldschermwerk • Hoofdpijn • Moeite met scherpstellen • Pijn in of rond de ogen • Lichtflitsen • Vlekjes of draadjes die voor het beeld drijven • Last van licht • Last van slecht zicht in het donker • Rechte lijnen lijken krom of vervormd • U heeft geen klachten, maar u heeft familieleden met glaucoom • U heeft geen klachten, maar u heeft diabetes mellitus

HEEFT U

ÉÉN VAN DEZE KLACHTEN?

Maak dan een

afspraak bij onze optometrist

meyemedia

7


zicht op optometrie

Oogafwijkingen Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Bij een perfect werkend oog zorgt de breking van het licht door het hoornvlies en de lens ervoor, dat bij het zien in de verte op het netvlies een scherp beeld ontstaat. Scherpstellen voor dichtbij gebeurt door het instellen van de ooglens; dit heet accommoderen. Wanneer de sterkte van hoornvlies en ooglens niet goed in verhouding staan tot de lengte van de oogbol dan vallen de lichtstralen uit de buitenwereld bij het in de verte kijken niet precies samen op het netvlies. Er is dan sprake van een refractie- of brekingsafwijking. Er zijn verschillende vormen van refractie-afwijkingen:

Boven: myopie Onder: gecorrigeerde myopie

Boven: hypermetropie Onder: gecorrigeerde hypermetropie

Boven: astigmatisme Onder: gecorrigeerd astigmatisme

• Bijziendheid/myopie Wanneer het hoornvlies te bol is of het oog te lang worden de binnenval• •

lende stralen te sterk gebroken. Ze vallen dan samen op een punt dat vóór het netvlies ligt. Op het netvlies zelf ontstaat geen scherp beeld; men spreekt dan van bijziendheid. Bij bijziendheid kan men zonder bril dichtbij goed zien, maar veraf niet. Verziendheid/hypermetropie Is het hoornvlies te vlak of het oog te kort dan vindt afbeelding van een voorwerp plaats achter het netvlies. Ook dan is het beeld niet scherp. Dit heet verziendheid. Bij verziendheid kan men zonder bril dichtbij niet goed zien, maar veraf vaak wel omdat de verziendheid door scherpstellen (accommoderen) soms gecompenseerd kan worden. Cilindrische afwijking/Astigmatisme Het is ook mogelijk dat het hoornvlies niet precies bolvormig is, waardoor de breking in de ene richting anders is dan in de andere richting; ook dit levert een onscherp beeld op. Deze afwijking heet astigmatisme.

8


• O uderdomsverziendheid Bij het ouder worden vermindert het vermogen van de ooglens om

scherp te stellen voor dichtbij. Ongeveer vanaf het veertigste levensjaar kunnen er klachten optreden dat de kleine lettertjes moeilijk te lezen zijn. De meeste mensen die tot dan toe geen bril nodig hadden, zullen nu behoefte krijgen aan een leesbril en/of computerbril.

ONDERZOEK DOOR DE OPTICIEN OF OPTOMETRIST De opticien of optometrist kan uw ogen opmeten om vast te stellen of u een refractie-afwijking heeft. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen door een orthoptist of optometrist een bril aan laten meten. Is een kind ouder dan 10 jaar dan kan een opticien of optometrist de oogmeting verrichten. Als blijkt dat u een refractie-afwijking heeft, dan kan onze opticien of optometrist u een bril aanmeten. Heeft u liever contactlenzen, dan zal onze opticien u verwijzen naar de contactlensspecialist of optometrist. Wilt u liever geen bril of contactlenzen, dan kan onze optometrist u verdere uitleg geven over de mogelijkheden op het gebied van een sterktecorrigerende oogoperatie. Uiteraard kan de optometrist u in dit traject begeleiden in de keuze naar welke oogarts of kliniek u toe kunt gaan. Merkt onze opticien tijdens de oogmeting dat er reden is om verder onderzoek te verrichten, dan zal onze opticien u adviseren een afspraak te maken bij onze optometrist. Binnen onze praktijk zijn hierover onderlinge afspraken gemaakt en worden ook de landelijke richtlijnen opgevolgd, zodat u altijd de beste en meest veilige oogzorg krijgt.

meyemedia

9


zicht op optometrie

Anatomie van het oog

1 = traanbuis 2 = sclera 3 = bovenste ooglid 4 = wenkbrauw 5 = wimpers 6 = onderste ooglid 7 = iris 8 = pupil

10


Optometrie: de gezondheid van uw ogen in kaart Bij een optometrisch onderzoek kan er gebruik gemaakt worden van oogdruppels die het oogoppervlak tijdelijk verdoven en druppels die de pupil groter maken, zodat het netvlies en de ooglens onderzocht kunnen worden om afwijkingen uit te sluiten. Door het groter worden van de pupil ziet u tijdelijk wazig. Wij adviseren u gedurende de eerste twee uur na het onderzoek niet zelf een auto te besturen. Ook zult u tijdelijk lichtgevoeliger zijn vanwege de vergrote pupil. Wij raden u daarom aan een zonnebril mee te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen

meyemedia

11


zicht op optometrie

Het gezonde oog heldere lens

12

Het aangetaste oog troebele lens


oogaandoeningen

• staar

STAAR (CATARACT) Staar is een vertroebeling van de ooglens. Hierdoor kunt u klachten krijgen als wazig zien, doffer/ grauwer zien of last krijgen van de koplampen van tegenliggers in het verkeer. OORZAAK Er zijn verschillende oorzaken voor staar. De meest voorkomende oorzaak is veroudering. De leeftijd waarop de klachten optreden is verschillend. In de meeste gevallen ontwikkelt de staar zich langzaam en duurt het jaren voordat er echt problemen ontstaan waardoor een staaroperatie nodig kan zijn. In de tussenliggende periode kunnen de klachten opgelost worden met een bril of contactlenzen. ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST Staar veroorzaakt geen blijvende schade aan het oog. Desondanks is het goed om met de eerder genoemde klachten een afspraak te maken voor een onderzoek bij onze optometrist. De optometrist kan namelijk uitsluiten of het beginnende staar is of dat u een andere oogziekte heeft die gepaard kan gaan met dezelfde klachten. Indien de staarklachten u hinderen in uw dagelijks functioneren, zal de optometrist u naar de oogarts sturen om te beoordelen of u voor een operatie in aanmerking komt. BEHANDELING Bij de staaroperatie wordt de oude lens via een kleine opening uit het kapselzakje (het zakje rond de ooglens) verwijderd. In ditzelfde zakje plaatst de oogarts de opgerolde kunstlens terug. De lens ontvouwt vanzelf en blijft op zijn plek zitten. De sterkte van de kunstlens is voor de staaroperatie bepaald. Net als bij brillen en contactlenzen zijn er ook verschillende soorten kunstlenzen. Er zijn lenzen die op één afstand scherp zien, dichtbij of veraf en afhankelijk waar de lens voor aangemeten is, heeft u daarnaast een bril nodig om te kunnen lezen of veraf te kunnen zien. Ook zijn er lenzen waar u mee kunt lezen en veraf mee kunt kijken, de multifocale kunstlenzen. Is er een cilinderafwijking, dan kan dat gecorrigeerd worden met torische lenzen. Er zijn ook torische multifocale lenzen. Onze optometrist kan u verdere uitleg geven over de verschillende kunstlenzen. Uiteindelijk bepaalt de oogarts samen met u welke lens voor u geschikt is.

Hoe herkent u staar?

U kunt staar herkennen doordat u waziger en minder helder zicht heeft en als u extra veel last heeft van de koplampen van tegenliggers.

meyemedia

13


zicht op optometrie

GLAUCOOM Het licht dat het oog binnenvalt wordt door cellen in het netvlies omgezet in elektrische signalen en via de oogzenuw naar de hersenen gestuurd. Daar worden de signalen omgezet in beelden. Bij glaucoom is de oogzenuw beschadigd, waardoor er een verstoring in het sturen van signalen naar de hersenen is. Dit leidt tot gezichtsvelduitval. Met gezichtsveld wordt het hele gebied dat u met uw oog kunt zien bedoeld, zonder dat u uw oog beweegt. Bij beginnende glaucoom is de uitval nog heel beperkt en zal u het niet opmerken, daarom wordt het ook wel de sluipende ziekte genoemd omdat het geheel symptoomloos verloopt. Bij ernstig glaucoom is de schade in het gezichtsveld dusdanig groot dat het uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Symptomen bij ernstig glaucoom zijn dat u snel struikelt of tegen mensen aanloopt omdat u ze niet gezien heeft. OORZAAK Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw. De bloedvoorziening van het oog en de oogzenuw speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van glaucoom. Een risicofactor bij glaucoom is een verhoogde oogdruk. Het is niet per defenitie zo dat mensen met een verhoogde oogdruk glaucoom hebben; het kan namelijk ook zo zijn dat mensen met een normale oogdruk glaucoom hebben.

Hoe herkent u glaucoom?

Omdat de symptomen van glaucoom moeilijk te herkennen zijn, adviseren wij u om, zeker indien u boven de 40 bent, uw ogen periodiek te laten controleren door onze optometrist.

14


oogaandoeningen

Het gezonde oog

Oog met glaucoom

• glaucoom

Gevolgen van glaucoom

Het zou ideaal zijn als iedereen ouder dan 40 jaar op glaucoom zou

worden gescreend. Als bij het onderzoek echter alleen de oogdruk

Preventie 40+

wordt gemeten, worden niet alle glaucoompatiënten ontdekt.

Zoals uit de lijst van risicofactoren blijkt, spelen er bij glaucoom meer factoren mee dan alleen de oogdruk. Een periodiek

oogonderzoek bij de optometrist is daarom te adviseren.

ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST Vroege ontdekking van glaucoom is belangrijk om blindheid te voorkomen en alleen het opmeten van de oogdruk is niet toereikend. Het glaucoomonderzoek omvat naast het meten van de oogdruk, het beoordelen van de oogzenuw en soms wordt de dikte van de zenuwvezellaag ook gemeten. Vermoedt onze optometrist na het uitvoeren van de diverse onderzoeken dat u risico heeft om glaucoom te ontwikkelen of dat u verdacht bent om glaucoom te hebben, dan zal u doorverwezen worden naar de oogarts voor verdere diagnostiek.

BEHANDELING Het verlagen van de oogdruk met behulp van daarvoor bestemde oogdruppels kan een oplossing bieden om de oogziekte onder controle te krijgen. Soms is een laserbehandeling of een operatie noodzakelijk. RISICOFACTOREN GLAUCOOM:

• Verhoogde oogdruk • E rfelijkheid • H oge leeftijd • S terke bij- of verziendheid • M ensen met donkere huidskleur • T e hoge of te lage bloeddruk • E en dun hoornvlies • H art- of vaatziekten • B epaalde geneesmiddelen meyemedia

15


zicht op optometrie

Normaal zicht

Maculadegeneratie

MACULADEGENERATIE Een vertroebeling van uw zicht door een grote wazige vlek in het centrum van het gezichtsveld kan duiden op maculadegeneratie (MD). De macula, een deel van het netvlies achter in het oog, zorgt ervoor dat u in het centrum van uw gezichtsveld scherp kunt zien. Doordat u scherp ziet kunt u bijvoorbeeld gezichten herkennen, lezen en autorijden. Bij MD ontstaat er schade aan de macula waardoor het scherpe zien wordt aangetast. Dat kenmerkt zich in een zwarte vlek centraal in het beeld. De gezichtsscherpte is verminderd, maar het netvlies eromheen is niet beschadigd, waardoor mensen met MD zich wel kunnen oriĂŤnteren in een ruimte. Er zijn verschillende vormen van MD, de leeftijdsgebonden variant komt het meeste voor. Bij droge MD is er sprake van een slijtageproces waarbij afvalproducten in de macula opstapelen gedurende het leven en de macula langzaam afsterft. Hierdoor kan een zwarte vlek in het centrale zicht ontstaan of is het zicht soms wazig of vervormd. Er is op dit moment geen genezende behandeling voor droge MD. Voedingssupplementen en het mijden van risicofactoren kunnen de slijtage vertragen. Lees hierover meer op pagina 17 en 18.

Hoe herkent u maculadegeneratie?

Heeft u moeite met lezen, lijken rechte lijnen krom of verschijnt er een vlek

centraal in het gezichtsveld? Dan verdient het aanbeveling om een afspraak bij onze optometrist te maken.

16


oogaandoeningen

Iris

Sclera Choroid Retina

Normaal

• maculadegeneratie

Natte Macula

Droge Macula

Macula Pupil

Blinde vlek Bloedvat

Cornea Lens

Optische zenuw

Door een gezonde leefstijl verkleint u het risico op MD. Uw

Preventie

voeding bevat voldoende omega-3 vetzuren en anti-oxidanten, u beweegt voldoende en u rookt niet. Er zijn ook voedingssupple-

menten die het netvlies kunnen ondersteunen en verergering

kunnen remmen. Onze optometrist informeert u graag hierover.

Bij natte MD is er ook sprake van een slijtageproces, maar bij deze vorm reageert het lichaam door nieuwe bloedvaten in de macula te laten groeien. Deze bloedvaten lekken en veroorzaken vochtopstapeling en bloedingen in de macula.

Het risico om deze oogziekte te krijgen is 3-5x groter als u rookt, het risico neemt af als u stopt met roken. Ook blijkt dat voeding een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van MD. Bij weinig inname van anti-oxidanten en omega-3 vetzuren neemt namelijk het risico toe.

Natte MD kan droog worden met behulp van behandeling. Door injecties in het oog van een medicijn wordt de vaatgroei geremd. Klachten bij natte MD zijn: moeite krijgen met lezen, rechte lijnen lijken krom of er verschijnt een vlek centraal in het gezichtsveld.

ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST De optometrist onderzoekt het netvlies en de macula. Als de optometrist MD in een vroeg stadium ontdekt, kan de behandeling van natte MD door de oogarts in sommige gevallen een verbetering van het zicht geven. Vroege opsporing van de aandoening is dus erg belangrijk. Indien de optometrist afwijkingen aan uw macula constateert, wordt u naar de oogarts verwezen.

OORZAAK De oorzaak van MD is niet bekend, maar er is wel een aantal risicofactoren die een rol spelen bij de ontwikkeling ervan. Driekwart van de mensen met MD is 75 jaar of ouder.

meyemedia

17


zicht op optometrie

BEHANDELING Er zijn twee soorten MD: de natte en de droge vorm. Helaas is de droge vorm niet te behandelen. Door risicofactoren te mijden en het nemen van voedingssupplementen kan de slijtage vertragen. De natte vorm kan droog worden met behulp van een behandeling, met als doel de achteruitgang tot stilstand te brengen. Door injecties in het oog te geven, wordt de vaatgroei geremd. Het zicht dat door de maculadegeneratie is verdwenen, kan vaak niet meer terugkomen. Een snelle start van de

GEZONDE VOEDING VOOR OGEN Dat wortels goed zijn voor uw ogen dat weet bijna iedereen. Maar dat er meerdere specifieke voedingsmiddelen bestaan die de gezondheid van uw ogen bevordert, is niet iedereen bekend. Er is een aantal voedingsstoffen zoals mineralen, anti-oxidanten, luteïne en zeaxanthine en omega-3 vetzuren dat uw ooggezondheid bevordert en waarbij een tekort aan deze stoffen zelfs de kans op oogaandoeningen kan verhogen.

18

behandeling is daarom van belang en daardoor ook een vroegtijdige opsporing van de oogziekte. De meeste mensen met maculadegeneratie hebben de droge vorm. RISICOFACTOREN MD E rfelijkheid R oken V rouw T ekort aan antioxidanten L eeftijd > 50 jaar H oge bijziendheid H art- en vaatziekten

• • • • • • •

Let dus ook voor uw ogen goed op uw voedingspatroon en zorg dat u voldoende van de benodigde voedingsstoffen neemt. Tip voor gezonde voeding: Eet dagelijks fruit Eet groene groenten zoals spinazie, broccoli en boerenkool Vette vis, zoals zalm, tonijn en makreel

• • •

Meer informatie vindt u op www.goedvoorogen.nl


DIABETISCHE RETINOPATHIE De beschadiging van het netvlies door diabetes mellitus (DM) wordt diabetische retinopathie (DR) genoemd. Als de beschadiging niet tijdig wordt ontdekt en behandeld, kan slechtziendheid of blindheid het gevolg zijn. De meeste mensen met DM type 1 en type 2 krijgen in milde of in ernstige mate diabetische retinopathie. Diabetische retinopathie is in westerse landen de meest voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en de 65 jaar. Als er maar weinig beschadiging in het netvlies is, dan zal dit niet opgemerkt worden. Daarom is het belangrijk dat de huisarts jaarlijks of tweejaarlijks het advies geeft de ogen te laten onderzoeken door een optometrist als u diabetes mellitus heeft.  OORZAAK Diabetische Retinopathie is een complicatie van diabetes mellitus die de bloedvaten van het netvlies aantast. Diabetes Mellitus heeft namelijk de eigenschap de bloedvaten van het hele lichaam te verzwakken. ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST Onze optometrist kan periodiek de conditie van het netvlies controleren op diabetische retinopathie. Belangrijk is dat diabetische retinopathie in een vroeg stadium ontdekt wordt omdat met de huidige behandelmethoden de oogziekte tot stilstand kan worden gebracht, vertraagd of verminderd. Worden er bij het onderzoek afwijkingen gevonden, dan zal de optometrist u naar de oogarts verwijzen.

meyemedia

19


zicht op optometrie

Preventie

Het gezonde oog

Bij een goed gereguleerde suikerwaarde is de kans op het ontwikkelen van diabetische retinopathie kleiner.

Beginnende retinopathie

Retinopathie in gevorderd stadium

BEHANDELING Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om de toename van diabetische retinopathie te remmen. Door middel van een laserbehandeling wordt de lekkage van de bloedvaatjes verminderd. Ook kan een operatie noodzakelijk zijn of worden er medicijnen gegeven door middel van een injectie in het oog. De behandelingen zijn allen bedoeld om de diabetische retinopathie af te remmen en om ervoor te zorgen dat de aantasting van het gezichtsvermogen beperkt blijft.

Hoe herkent u diabetische retinopathie?

Als u diabetes patiĂŤnt bent is het erg belangrijk om uw ogen regelmatig te laten controleren door onze optometrist. De klachten die u kan ervaren zijn wazig of vervormd zicht, of het zien van vlekken.

20


DROGE OGEN Droge ogen kunnen zich uiten door een jeukend, branderig gevoel of het gevoel dat er een zandkorrel in de ogen zit. De klachten nemen vaak toe in de loop van de dag. Soms leidt de irritatie tot een overvloed aan tranen en lopen de tranen letterlijk over uw wangen. Deze tranen zijn niet van goede kwaliteit en verhelpen de klachten van de droge ogen niet. Uiteindelijk kunnen er pijnklachten, lichtschuwheid en zichtklachten optreden. Droge ogen kunnen veel invloed hebben op de kwaliteit van leven. Ervaart u bovenstaande klachten, maak dan een afspraak bij onze optometrist om erger te voorkomen. OORZAAK EEN AFNAME IN DE PRODUCTIE VAN DE TRANEN KAN VEROORZAAKT WORDEN DOOR: T oename leeftijd H ormonale schommelingen A uto-immuunziekten, zoals het syndroom van Sjögren B ijwerking van bepaalde geneesmiddelen A llergie T ekort aan Omega-6 vetzuren in de dagelijkse voeding

• • • • • •

OOK KAN HET ZIJN DAT DE TRANEN HEEL SNEL VERDAMPEN, DE OORZAAK HIERVAN KAN ZIJN: Ontsteking van de ooglidranden D e knipperslag is onvoldoende of onvolledig O mgevingsfactoren Conserveermiddelen in oogdruppels T ekort aan Omega-3 vetzuren in de voeding H et dragen van contactlenzen

• • • • • •

meyemedia

21


zicht op optometrie

De aandoening droge ogen is niet te voorkomen, wel kunnen

de klachten door een verandering in voedingspatroon, door

Preventie

het bevochtigen van het oogoppervlak of het poetsen van de oogleden verminderen. Er bestaat geen geneesmiddel dat

de klachten geheel kan oplossen, wel zijn er manieren om

te voorkomen dat de klachten schade aan het oogoppervlak

veroorzaken.

ONDERZOEK DOOR DE OPTOMETRIST De optometrist zal eerst een uitgebreid vraaggesprek met u voeren om te achterhalen waardoor de droge ogen klachten veroorzaakt worden. Daarna beoordeelt de optometrist de kwaliteit van de traanfilm, het hoornvlies en de gezondheid van de ooglidranden. Afhankelijk van de bevindingen zal de optometrist u adviseren. BEHANDELING Voordat de droge ogen behandeld worden, is het belangrijk eerst de oorzaak te achterhalen. Worden de droge ogen veroorzaakt door een ontsteking van de oogleden, dan wordt het advies gegeven de oogleden dagelijks te reinigen. Tijdens het onderzoek zal de optometrist uitleg en een instructie geven hoe u dat het beste kunt doen. Vaak adviseert de optometrist het tekort aan tranen aan te vullen met kunsttranen. Ook kan het zijn dat de klachten van droge ogen vooral in de auto met airconditioning optreden en zal het advies zijn om een bril op te zetten in de auto om uitdroging van het oogoppervlak te verminderen. Worden er contactlenzen gedragen en zijn er klachten van droge ogen, dan zal er gekeken worden of een verandering van contactlensmateriaal de klachten kunnen reduceren. Soms kunnen er voedingsadviezen gegeven worden om de klachten van droge ogen te verminderen. Kortom: er zijn verschillende adviezen en mogelijke behandelingen om de klachten van droge ogen te verminderen. Een optometrisch onderzoek zal duidelijkheid verschaffen welke behandeling het beste zal zijn voor u.

Hoe herkent u droge ogen?

Als u last heeft van jeukende, branderige en tranende ogen dan is het te adviseren om een afspraak te maken bij onze optometrist.

22


Aandoening

Klacht

Te herkennen aan

Kijk op

Staar

Wazig zien, doffer/ grauwer zien of last krijgen van de koplampen van tegenliggers in het verkeer.

Waziger zien, kleuren kunnen doffer zijn en last van verstrooid licht in het donker van de koplampen van tegenliggers.

Pagina 13

Glaucoom

Symptoomloos, pas bij ernstige schade is er gezichtsvelduitval.

Omdat de symptomen van glaucoom moeilijk te herkennen zijn, adviseren wij u om, zeker indien u boven de 40 bent, uw ogen periodiek te laten controleren door onze optometrist.

Pagina 14

Maculadegeneratie

Moeite krijgen met lezen, rechte lijnen lijken krom of er verschijnt een vlek centraal in het gezichtsveld.

Heeft u moeite met lezen, lijken rechte lijnen krom of verschijnt er een vlek centraal in het gezichtsveld? Dan verdient het aanbeveling om een afspraak bij onze optometrist te maken.

Pagina 16

Diabetische retinopathie

Wazig of vervormd zicht, of het zien van vlekken.

Als u diabetes patiĂŤnt bent is het erg belangrijk om uw ogen regelmatig te laten controleren door onze optometrist.

Pagina 19

Droge ogen

Branderig gevoel in de ogen of het gevoel dat er een zandkorrel in de ogen zit. Ook kunnen er pijn, lichtschuwheid en zichtklachten optreden. De klachten nemen vaak toe in de loop van de dag.

Als u last heeft van jeukende, branderige en tranende of pijnlijke ogen dan is het te adviseren om een afspraak te maken bij onze optometrist.

Pagina 21

CHECKLIST


Omdat uw ogen het waard zijn!

Interessante links: www.optometrie.nl www.oogvereniging.nl www.glaucoomvereniging.nl www.maculavereniging.nl www.goedvoorogen.nl

MeyeMedia Gooweg 19 2201 AX Noordwijk 071 - 36 192 32 www.meyemedia.nl