__MAIN_TEXT__

Page 1

Theatr Colwyn

Swyddfa Docynnau / Box Office:

01492 577888

theatrcolwyn.co.uk

Venue Cymru

Swyddfa Docynnau / Box Office:

01492 872 000

venuecymru.co.uk

Mai – Rhagfyr 19 // May – December 19


2

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Cipolwg // At a glance 2019 VC = Venue Cymru // TC = Theatr Colwyn

MAI / MAY 16 - 18 Di, Viv, Rose TC T/P 09 19 Welsh National Opera Orchestra VC T/P 09 20 – 22 The Vanishing (15) TC T/P 09 23 Free Solo (12A) TC T/P 09 21-25 Thriller Live! VC T/P 10 24 – 01/06 Aladdin (PG) TC T/P 11 23 Sing-along The Greatest Showman (PG) TC T/P 11 30 Dr John Cooper Clarke VC T/P 11 31 ELO Again VC T/P 11

MEHEFIN / JUNE 07 NT Live: All My Sons TC T/P 12 08 Matthew Bourne’s Swan Lake (screening) TC T/P 12 09 Jane McDonald Live in concert VC T/P 12 10 NT Live: The Taming of the Shrew (screening) TC T/P 12 10 -15 The Lady Vanishes VC T/P 13 13 – 15 Rock of Ages TC T/P 14 20 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) TC T/P 14 20 Hormonal Housewives VC T/P 14 22 One Night of Queen VC T/P 15 24 UB40 VC T/P 15 24 - 29 Club Tropicana VC T/P 16 & 17 28 NT Live: Small Island (screening) TC T/P 15

GORFFENNAF / JULY 05 Something About Simon TC T/P 15 15 Bel Canto (15) TC T/P 18 18 Jimmy Carr VC T/P 18 18 Chitty Chitty Bang Bang (U) TC T/P 19 19 Here come the boys VC T/P 19 20 The Grimethorpe Colliery Band VC T/P 19 25 – 27 Oklahoma VC T/P 19 26 The Chicago Blues Brothers VC T/P 20 26 Soul and Motown Night VC T/P 20


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

3

AWST / AUGUST 03 Let’s Twist Again VC T/P 20 10 Joe Longthorne VC T/P 20 12 – 17 The Mousetrap VC T/P 24 22 Luther – Luther Vandross Celebration VC T/P 25 23 Frankly Sinatra VC T/P 25 25 That’ll Be The Day VC T/P 25 29 Steve Steinman’s Anything For Love VC T/P 25 31 – 01/09 In the Night Garden Live VC T/P 26

MEDI / SEPTEMBER 03 NT Live: The Lehman Trilogy (screening) TC T/P 26 05 The Dreamboys VC T/P 26 06 Barry Steele and Friends: The Roy Orbison Story VC T/P 26 07 A Country Night in Nashville VC T/P 27 08 Ant Middleton: Mind over Muscle VC T/P 27 09 RSC Live: Measure for Measure (screening) TC T/P 27 10 Sometimes Always Never (12) TC T/P 27 11 – 15 Tom Gates Live on Stage VC T/P 28 17 Aled Jones and Russel Watson VC T/P 29 18 Taking Care of Elvis – The King is Back VC T/P 29 20 Ocean Film Festival VC T/P 29 21 Thank ABBA for the Music VC T/P 29 27 Justin Moorhouse: Northern Joker TC T/P 30 28 The Houghton Weavers TC T/P 30 30 NT Live: One Man, Two Guvnors (screening) TC T/P 30

HYDREF / OCTOBER 09 Diversity – Born Ready VC T/P 30 10 Daniel O’Donnell VC T/P 31 11 The Illegal Eagles VC T/P 31 16 An evening with Simon Reeve VC T/P 32 21 Swan Lake VC T/P 32 22 The Nutcracker VC T/P 32 23 The Sensational 60’s Experience VC T/P 32 24 Michael – starring Ben VC T/P 33 28 Ben Phillips VC T/P 33 29 – 02/11 Welsh National Opera VC T/P 34 - 36

a llawer mwy …. and much more… Diolch yr arbennig i’n tîm ymroddgar o Stiwardiad Gwirfoddol Special thanks to our dedicated team of Volunteer Stewards

Cyfeillion Venue Cymru // Friends of Venue Cymru

Mae Venue Cymru a’r holl weithgareddau codi arian sydd yn helpu ariannu llawer o brosiectau Venue Cymru // Venue Cymru is very grateful to the Friends of Venue Cymru and their fundraising activities which help fund many projects at Venue Cymru


ein cefnogwyr // our supporters Mae Venue Cymru yn cydnabod ac yn ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus gan y cwmnïau a ganlyn drwy’r flwyddyn. I fwynhau holl fuddion noddi Venue Cymru cysylltwch â Anwen Jones ar 01492 879 771 neu anfonwch e-bost at marketing@venuecymru.co.uk Venue Cymru gratefully acknowledges the following companies for their continued support throughout the year. To find out more about the benefits of sponsoring Venue Cymru please contact Anwen Jones on 01492 879 771 or email marketing@venuecymru.co.uk

darwinescapes.co.uk 01492 572002

escapebandb.co.uk 01492 877 776

stgeorgeswales.co.uk 0808 168 6030

bla-translation.co.uk

1 North Parade, Llandudno 01492 875 928 I 878 445

can-y-baehotel.com 01492 874 188

theimperial.co.uk 01492 877 466

llandudnobayhotel.com 01492 555 400

halliwelljonesnorthwalesmini.co.uk 01492 562444

01492 877702

Diolch yn arbennig i’n tîm ymroddgar o Stiwardiad Gwirfoddol

northwaleshonda.co.uk 01492 875991

stgeorgeswales.co.uk 0808 168 6030

arrivabus.co.uk

penderyn.wales 01985 813 300


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

5

Archebion GrwP ˆ // Groups Get More Dewch yn un o’n Harchebwyr Grŵp Rheolaidd

Become one of our Regular Group Bookers

• Gwybodaeth am archebu tocynnau â blaenoriaeth yn cael ei hanfon atoch lle bo’n bosibl • Gostyngiadau ar sioeau penodol • Telerau talu hyblyg (yn amodol ar delerau ac amodau) • Taflenni, posteri a DVDs am ddim i’ch helpu i hyrwyddo’r sioe i’ch grŵp (os ydyn nhw ar gael) • Teithiau, arlwyaeth, rhaglenni, melysion a hufen iâ yn ystod yr egwyl, y gellir eu trefnu o flaen llaw

• Priority booking information sent to you wherever possible • Discounts on selected shows • Flexible payment terms (subject to terms and conditions) • Free flyers, posters and DVDs to help you promote the show to your group (when available) • Pre-bookable tours, catering, programmes, interval sweets & ice creams

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn un o’n Harchebwyr Grŵp? Cysylltwch â ni groups@venuecymru.co.uk

Interested in becoming one of our Group Bookers? Get in touch groups@venuecymru.co.uk

01492 872001

01492 872001

AELODAETH PREMIER // PREMIER MEMBERSHIP Mae aelodaeth PREMIER yn ffordd wych i arbed arian ar eich ymweliadau i Venue Cymru a Theatr Colwyn. 12 mis o fuddion gwych – perffaith i bawb sy’n caru’r theatr. Peidiwch â cholli allan – dewch yn aelod PREMIER heddiw! • Cyfnod blaenoriaeth archebu ar sioeau dewisol • Gostyngiadau 2 am 1 a 10% i ffwrdd ar sioeau dewisol* • Gostyngiadau ar gael ar hyd at 4 tocyn* • Gostyngiadau ar sawl tocyn ar sioeau dewisol* • Dim ffi archebu ar sioeau dewisol • Gostyngiadau ar sioeau a ffilmiau dewisol yn Theatr Colwyn • Llyfryn tymor yn cael ei bostio’n uniongyrchol atoch chi • 10% o ostyngiad ym mwyty Y REVIEW a chaffi Catlin • Gostyngiadau nawr ar gael ar-lein • Newyddlenni e-bost rheolaidd

Allwedd // key Cyfeillion Theatr Colwyn Friends of Theatr Colwyn

PREMIER membership is a great way to save money on your visits to Venue Cymru. Get 12 months of great benefits – It’s the perfect ticket for all theatre lovers. Don’t miss out – become a PREMIER member today! • Priority booking period on selected shows • 2 for 1 and 10% off discounts on selected shows* • Discounts available on up to 4 tickets* • Multi-buy discounts on selected shows* • No booking fee on selected shows • Discounts available on selected Theatr Colwyn shows and screenings • Season brochure delivered directly to your doorstep • 10% discount at Y REVIEW restaurant and Catlin café bar • Discounts now available online • Regular e-mail newsletters *yn amodol ar argaeledd / subject to availability

Cerdyn Premier Premier Card

Consesiynau Grwpiau Groups Concession

Teulu Family

Consesiynau Concessions


LLANDUDNO CONWY

CONWY

LLA N D RI LL O -Y N-RH O S

RH O S- O N-SEA

BA E C O LW Y N

C O LW Y N BA Y

D Y FFR Y N C O N W Y

C O N W Y V A LLE Y

#DARGANFODYGOGLEDD

#DISCOVERNORTHWALES

Yn 2019, ‘Blwyddyn Darganfod’ Cymru, rydym yn datgelu’r cyfan. Dechreuwn â Llandudno, y gyrchfan glan môr sy’n gymysgedd unigryw o’r clasurol a’r cosmopolitaidd. Yna, symudwch ymlaen i lan môr newydd sbon tref cyfagos Bae Colwyn cyn cael blas ar swyn diamser Llandrillo-yn-Rhos. Caiff Conwy ganoloesol ei dominyddu gan un o gestyll Treftadaeth y Byd; ac yng nghefn gwlad y sir, byddwch yn dod o hyd i lagŵn syrffio mewndirol cyntaf y byd a harddwch Betws-y-Coed sydd, fel gweddill yr ardal hon, yn denu ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn.

In 2019, Wales’ ‘Year of Discovery’, we reveal all. Let’s start at Llandudno, the seaside resort that’s a unique mix of classic and cosmopolitan. Then move on to neighbouring Colwyn Bay’s brand-new seafront before sampling Rhos-on-Sea’s timeless charm. Medieval Conwy is dominated by a World Heritage castle, while upcountry you’ll find the world’s first inland surfing lagoon and beautiful Betws-y-Coed which, like the rest of this area, attracts visitors throughout the year.

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan a chliciwch ar lyfryn ar-lein Llandudno 2019.

For more information go to our website and click on the Llandudno 2019 online brochure.

dewchilandudno.org.uk

visitllandudno.org.uk


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Bwyd AM DDIM i blant! Wedi treulio bore prysur yn ein Caffi Lego, dewch am ginio yn y Review ac fe gaiff plant o dan 14 oed eu bwyd AM DDIM! Bargeinion ar gael: Dydd Mawrth 28 Mai – Dydd Sadwrn 1 Mehefin Dydd Mawrth 23 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 31 Awst Dydd Mawrth 29 Hydref – Dydd Sadwrn 2 Tachwedd Dylid archebu’n ddigon pell ymlaen llaw. *pryd am ddim i blentyn pan mae un oedolyn yn talu am fwyd. Dim ond yn ddilys ar gyfer y dewisiadau ‘Main Show’ neu ‘Classic Performer’ ar y fwydlen amser cinio.

Kids eat FREE! After a busy morning in our Lego Café call in for lunch at Y Review and under 14’s will eat for FREE! Offer available: Tuesday 28th May – Saturday 1st June Tuesday 23rd July - Saturday 31st August Tuesday 29th October – Saturday 2nd November Advanced booking advised. *free child meal available with one paying adult. Only valid off ‘Main show’ or ‘Classic performer’ options on the lunch time menu.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

7


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

9

Di and Viv and Rose

Welsh National Orchestra

Dydd Iau / Thursday, 16.05.19 // 19.30 Dydd Gwener / Friday, 17.05.19 // 19.30 Dydd Sadwrn / Saturday, 18.05.19 // 14.30 & 19.30

Dydd Sul / Sunday, 19.05.19 // 15.00

£12 The award winning Contrast Theatre Company is excited to return to Theatr Colwyn with Amelia Bullmore’s Di and Viv and Rose. Aged eighteen, three young students join forces at university where life is fun, living is intense and together they feel unassailable. Spanning twenty seven years the play is a humorous, thoughtful and poignant exploration of friendship’s impact on life, and life’s impact on friendship.

Grieg Peer Gynt Suite No 1 | Mahler Rückert Lieder | Tchaikovsky Symphony No 6 Pathétique. WNO Orchestra returns to Venue Cymru in May 2019 with a concert conducted by Ainārs Rubiķis, who audiences may remember from WNO’s production of Eugene Onegin in Autumn 2017. The first half of the concert includes Mahler’s Rückert Lieder, performed by Madeleine Shaw, who performed the role of Lady Rhondda in WNO’s hugely popular Rhondda Rips it Up! on tour in 2018.

THE VANISHING (15)

FREE SOLO (12A)

Dydd Llun / Monday, 20.05.19 Dydd Mercher / Wednesday, 22.05.19 // 19.30

Dydd Iau / Thursday, 23.05.19 // 19.30

£6

£7

After three lighthouse keepers arrive for work on a remote Scottish isle, they make a fateful discovery: a wrecked rowboat – with a chest full of gold. As a mysterious boat heads towards the island, the three men make a choice that will change their lives forever, ensnaring them in a web of greed, paranoia and murder. Gerard Butler, Peter Mullan and Connor Swindells star in this tense, action packed thriller based on true events. Theatr Colwyn is thrilled to announce that we will be joined by the film’s co-writer/executive producer and Patron of Theatr Colwyn, Celyn Jones on 20th May. Celyn will introduce the film and do a Q&A following the screening.

From award-winning documentary filmmaker E. Chai Vasarhelyi and world-renowned photographer and mountaineer Jimmy Chin, comes Free Solo a stunning, intimate and unflinching portrait of free soloist climber Alex Honnold, as he prepares to achieve his lifelong dream: climbing the face of the world’s most famous rock ... the 3,200-foot El Capitan in Yosemite National Park … without a rope. Winner of the 2018 Academy Award for Best Documentary Feature and the 2018 BAFTA Award for Best Documentary.

£24.50 (o dan 25 / under 25’s £6.50)

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


DIRECT FROM LONDON’S WEST END

‘’THRILLER LIVE’’

Direct from London’s West End where it is now in its record breaking 10th year, THRILLER LIVE is a spectacular concert created to celebrate the career of the world’s greatest entertainer. Seen by almost five million people in over 30 countries, THRILLER LIVE continues to moonwalk around the world, taking you on a visual, audio and electrifying journey through the magic of Michael’s 45 year musical history. You will experience over two hours of non-stop hits from pop to rock, soul to disco as the cast pay homage to Jackson’s legendary live performances and innovative dance moves executed with flair, precision and passion, this is a show that you will never forget. Expect your favourite songs delivered by an exceptionally talented cast and band, including: I Want You Back, ABC, Can You Feel It, Off The Wall, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean, Dirty Diana, Bad, Rock With You, They Don’t Care About Us, Dangerous and Thriller plus many more! Dydd Mawrth 21 – Dydd Sadwrn 25 Mai // Tuesday 21 – Saturday 25 May Dydd Mawrtn – Dydd Gwener / Tuesday – Friday // 19.30 Dydd Sadwrn / Saturday // 14.00 & 20.00 Tocynnau o / Tickets from: £20.50


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Sing-along with The Greatest Showman (PG) Dydd Iau / Thursday, 23.05.19 // 14.00

£4.50 Sing out loud and proud with the all soul-stirring musical numbers of The Greatest Showman. This is a Dementia Friendly Film Screening and we welcome those suffering with dementia and memory loss to come along with their family, friends and carers to enjoy the film in a relaxed and informal atmosphere. *Please contact us in advance if you are a wheelchair users as we have limited availability – please call 01492 556677

John Cooper Clarke ‘The Luckiest Guy Alive’ Dydd Iau / Thursday, 30.05.19 // 19.30

£36.50, £31.50, £26.50 John Cooper Clarke, the original ‘people’s poet’, has enjoyed a career which has spanned cultures, audiences, art forms and continents. Today, JCC is as relevant and vibrant as ever, and his influence just as visible on today’s pop culture. His influence can be heard within the keen social observations of the Arctic Monkeys and Plan B. His latest show is a mix of classic verse, extraordinary new material, and hilarious ponderings on modern life, good honest gags, riffs and chat – a chance to witness a living legend at the top of this game. Special guests: Mike Garry, Toria Garbutt, Clare Ferguson-Walker.

11

Aladdin (PG)

Dydd Gwener / Friday, 24.05.19 – Dydd Sadwrn / Saturday, 01.06.19 // 11.30, 14.30 & 19.30

£7 A thrilling and vibrant live-action adaptation of Disney’s animated classic, ‘Aladdin’ is the exciting tale of the charming street rat Aladdin, the courageous and self-determined Princess Jasmine and the Genie who may be the key to their future. Directed by Guy Ritchie, who brings his singular flair for fast-paced, visceral action to the fictitious port city of Agrabah. The film stars Will Smith as the Genie; Mena Massoud as Aladdin and Naomi Scott as Jasmine, the beautiful, self-determined princess.

ELO Again Dydd Gwener / Friday, 31.05.19 // 19.30

£25.50 ELO AGAIN are back with their stunning ‘ReDiscovery Tour’ celebrating the truly universal music of Jeff Lynne and the Electric Light Orchestra. Now in their 8th year ELO AGAIN really give you a dramatic taste of what a legendary ELO concert would have been like back in their heyday, the whole experience is professionally re-enacted with a great sound reproduction, light show and visual effects. Relive all the hits, including Mr Blue Sky, Sweet Talkin’ Woman, Shine a Little Love, Telephone Line plus many more.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


12

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

All My Sons (12A)

Matthew Bourne’s Swan Lake

Dydd Gwener / Friday, 07.06.19 // 19.00

Dydd Sadwrn / Saturday, 08.06.19 // 14.00 & 19.00

£12.50

£12.50

Recorded live from The Old Vic in London, Academy Award-winner Sally Field (Steel Magnolias, Brothers & Sisters) and Bill Pullman (The Sinner, Independence Day) star in Arthur Miller’s blistering drama All My Sons. Jeremy Herrin (NT Live: This House, People, Places & Things) directs a cast including Jenna Coleman (Victoria), and Colin Morgan (Merlin).

(Filmed Live at Sadler’s Wells Theatre, London in 2019). Matthew Bourne’s Swan Lake comes to cinemas with a fresh look for the 21st century. This thrilling, audacious and witty production is perhaps still best known for replacing the female corpsde-ballet with a menacing male ensemble, which shattered convention, turned tradition upside down and took the dance world by storm. Collecting over thirty international accolades including an Olivier Award and three Tonys on Broadway, Matthew Bourne’s powerful interpretation of Tchaikovsky’s beloved tale is ‘still original, still unmissable’ (5 Stars - Metro), a passionate and contemporary Swan Lake for our times.

All My Sons is an Old Vic co-production with Headlong.

(Dangosiad / Screening)

Jane McDonald - Live in Concert

RSC Live: The Taming of the Shrew

Dydd Sul / Sunday, 09.06.19 // 19.30

Dydd Llun / Monday, 10.06.19 // 19.00

£51.50, £45, £36.50

£12.50

One of the nation’s best-loved entertainers is back with her phenomenal new live show. The BAFTA award-winning star of Cruising with Jane McDonald and Jane & Friends always delivers a stunning performance and along with her fantastic live band, guarantees to bring the audience to their feet with this evening of music and laughter! With a sell-out show at Venue Cymru last year, book early to secure your seat for what promises to be another memorable evening.

In reimagined 1590, England is a Matriarchy. Baptista Minola is seeking to sell off her son Katherine to the highest bidder. Cue an explosive battle of the sexes in this electrically charged love story. Justin Audibert (Snow in Midsummer, The Jew of Malta) turns Shakespeare’s fierce, energetic comedy of gender and materialism on its head to offer a fresh perspective on its portrayal of hierarchy and power.

(Dangosiad / Screening)

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


INSPIRED BY THE CLASSIC HITCHCOCK THRILLER JULIET MILLS MAXWELL CAULFIELD LORNA FITZGERALD MATT BARBER ROBERT DUNCAN PHILIP LOWRIE BEN NEALON IN

BILL KENWRIGHT PRESENTS

THE

LADY VANISHES

BASED ON THE FILM DIRECTED BY ALFRED HITCHCOCK WRITTEN BY SIDNEY GILLIAT AND FRANK LAUNDER ADAPTED BY

ANTONY LAMPARD MARSDEN

DIRECTED BY ROY

Husband and wife JULIET MILLS and MAXWELL CAULFIELD lead the latest Classic Thriller instalment. Emmy award-winning actress Juliet Mills made her screen debut at just 11 weeks old, in In Which We Serve starring her father John, and her major stage debut was age 16 in Peter Shaffer’s Five Finger Exercise (West End and on Broadway). In ITV’s Wild at Heart she played sister to real-life sister Hayley, and for eight years she starred in US paranormal drama Passions. Award winning Maxwell Caulfield’s screen roles include Grease 2 with Michelle Pfeiffer and as Miles Colby in American soap Dynasty and spin-off The Colbys. His Broadway debut was in J.B. Priestley’s An Inspector Calls and his West End debut was as Billy Flynn in Chicago. The cast also stars: Lorna Fitzgerald, fresh from her shock departure as Abi in EastEnders; Matt Barber, Atticus Aldridge in Downtown Abbey, Robert Duncan, Drop The Dead Donkey; Philip Lowrie, Dennis Tanner in Coronation Street, and Ben Nealon, Soldier Soldier. When Socialite Iris’ travelling companion disappears, she’s bewildered to find fellow passengers deny ever having seen her. But with the help of musician Max, she turns detective, and together they try to solve this perplexing mystery. Building on the phenomenal decade-long success of The Agatha Christie Theatre Company, The Classic Thriller Theatre Company presents a quick-witted, devilishly fun thriller - based on the Hitchcock classic, ranked one of the Best British Films ever.

Dydd Llun / Monday, 10.06.19 – Dydd Sadwrn / Saturday, 15.06.19 Sioe yn y Nos // Evening Show: 19.30 Llun – Sad / Mon – Sat Sioe Prynhawn // Matinee Show: 14.30 Mer & Sad / Wed & Sat Tocynnau o / Tickets from £21.50* Aelodaeth Premier: 241 Nos Llun Premier Membership: 241 Monday Night* *yn amodol ar argaeledd / subject to availability


14

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Rock of Ages Dydd Iau / Thursday, 13.06.19 // 19.30 Dydd Gwener / Friday, 14.06.19 // 13.30 & 19.30 Dydd Sadwrn / Saturday, 15.06.19 // 19.30

£8 The Llandrillo Performing Arts company of ‘18/’19 - Bearfoot Productions bring you the smash hit musical Rock of Ages. It’s the tail end of the big, bad 1980s and the party has been raging hard. Lycra, lace and liquor flow freely at one of the Sunset Strips last legendary venues, where aspiring rock star (and resident toilet cleaner) Drew longs to take the stage and longs for small-town girl Sherri. But the rock and roll fairy-tale is about to end when developers sweep into town with plans to turn the fabled Strip into a mall. Can Drew, Sherri, and the gang save the strip before it’s too late? Only the music of hit bands with big egos, big guitar solos and even bigger hair; hold the answer.

ARE YOU READY TO ROCK?..... book your tickets now!

Mamma Mia! Here We Go Again

Hormonal Housewives

Dydd Iau / Thursday, 20.06.19 // 14.00

Dydd Iau / Thursday, 20.06.19 // 19.30

£4.50

£26.50

Get ready to sing and dance, laugh and love all over again as you are whisked over to the magical Greek island of Kalokairi for some f-ABBA-lous singalong fun! This is a Dementia Friendly Film Screening and we welcome those suffering with dementia and memory loss to come along with their family, friends and carers to enjoy the film in a relaxed and informal atmosphere. *Please contact us in advance if you are a wheelchair users as we have limited availability – please call 01492 556677

Join the vivacious Hormonal Housewives in a hilarious, no-holds-barred romp through the joys of being a fabulous 21st century woman. Weight gain, weight loss, mood swings, men, zumba, men, bikini waxes, online shopping, chocolate, wine, more chocolate, more wine, teenage tantrums, going out and staying in are mercilessly sliced and diced with vivacious abandon! And that’s not all – some of the very best bits from the previous tour of this smash-hit show will have audiences rolling in the aisles…again! A seriously funny evening – what these women can’t teach you about modern womanhood isn’t worth knowing! 12+

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

15

ONE NIGHT OF QUEEN

UB40

Dydd Sadwrn / Saturday, 22.06.19 // 19.30

Dydd Llun / Monday, 24.06.19 // 19.30

£23.50

£39 (Arena)

Performed by

One Night of Queen is a spectacular live concert, recreating the look, sound, pomp and showmanship of arguably the greatest rock band of all time. This show will ROCK you! ‘Stars in their eyes’ winner, Gary Mullen, re-creates the magic of Freddie Mercury and with his fantastic live band, The Works, provides the ultimate Queen experience.

For the Many – 40th Anniversary tour Birmingham’s world-famous reggae stars head to Llandudno as party of their 40 date UK tour. Featuring founding members Robin Campbell, Brian Travers, Jimmy Brown, Earl Falconer and Norman Hassan, and long-time members Duncan Campbell, Martin Meredith, Lawrence Parry and Tony Mullings. Fans can expect to hear UB40’s greatest hits, including ‘Food For Thought’, ‘One In Ten’, ‘Kingston Town’, ‘(I Can’t Help) Falling in Love With You’ and ‘Red, Red Wine’, amongst many, many others. 14+

NT Live: Small Island

SOMETHING ABOUT SIMON

Dydd Gwener / Friday, 28.06.19 // 19.00

Dydd Gwener / Friday, 05.07.19 // 19.30

£12.50

£14

GARY MULLEN AND THE WORKS

(Dangosiad / Screening)

Andrea Levy’s Orange Prize-winning novel Small Island comes to life in an epic new theatre adaptation. Experience the play in cinemas, filmed live on stage as part of National Theatre Live’s 10th birthday. The play follows three intricately connected stories. Hortense yearns for a new life away from rural Jamaica, Gilbert dreams of becoming a lawyer, and Queenie longs to escape her Lincolnshire roots. Hope and humanity meet stubborn reality as the play traces the tangled history of Jamaica and the UK.

The Life and Songs of Paul Simon Through Gary Edward Jones. Paul Simon is a name that has cemented itself in to the “hearts and bones” of audiences all over the world. As an artist, his name has become synonymous, not only with music, but with cultural history! In this poignant and critically acclaimed show, popular Liverpudlian singer-songwriter Gary Edward Jones not only recites the music of one of his idols, but also tells the unique story of Paul Simon: combining visuals, stage design, and of course…the music.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


STARRING JOE

McELDERRY

NEIL McDERMOTT, KATE ROBBINS, EMILY TIERNEY & AMELLE BERRABAH

THE PERFECT FEEL-GOOD 80S MUSICAL

DOUBle Page TemPlaTe Tem laT TemPla la e 148mm x 210mm finished size 216mm x 303mm with bleed 210mm x 297mm Flat Size All text and important elements to be kept within safe zone (light yellow area - 8mm from the edge of the finished size and 10mm from centre crease)

ETS TICKLING SEL ST! FA


THE ULTIMATE 80S PARTY THE BRAND NEW 80S MUSICAL FROM THE PRODUCERS OF THE HIT UK TOUR OF HAIRSPRAY This star cast is led by Joe McElderry (X Factor winner and star of Joseph and his Amazing Technicolor Dreamcoat), Neil McDermott (EastEnders, The Sound of Music), Kate Robbins (Spitting Image, Dinnerladies), Emily Tierney (Wicked, The Wizard of Oz); and former Sugababe star Amelle Berrabah, making her musical theatre debut. Take a trip back to the electric 80s and embark on a summer of love and smash-hit classics! Welcome to the Club Tropicana Hotel- the 1980s answer to Love Island- where the drinks are free and the whole family is invited to join the ultimate holiday musical, celebrating all that we love about the 80s. Book your first-class ticket today to see the feel-good musical of the year.

FEATURING SONGS FROM

CULTURE CLUB, A-HA, CYNDI LAUPER, DEPECHE MODE, FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, ABC, HEAVEN 17, BUCKS FIZZ AND MANY MORE! Dydd Llun 24 – Dydd Sadwrn 29 Mehefin Monday 24 – Saturday 29 June 2019 Sioe yn y Nos // Evening Show: Llun – Sad / Mon – Sat // 19.30 Sioe Prynhawn // Matinee: Sad / Sat // 14.30 Tocynnau o / Tickets from £19.50 (yn amodol ar argaeledd / subject to availability) Aelodaeth Premier: 2 am 1 nos Llun // Premier Membership: 2 for 1 Monday night Age Guidance // Canllaw oed 12+


18

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Bel Canto (15) Dydd Llun / Monday, 15.07.19 // 19.30

£7

Based on Ann Patchett’s best-selling novel, Bel Canto is a dramatic love story that follows a famous soprano (Julianne Moore) who travels to a military dictatorship in South America to give a private concert at a party for a wealthy Japanese industrialist (Ken Watanabe).

Jimmy Carr: Terribly Funny Dydd Iau / Thursday, 18.07.19 // 19.30

£31

Jimmy’s brand new show contains jokes about all kinds of terrible things. Terrible things that might have affected you or people you know and love. But they’re just jokes - they are not the terrible things. Having political correctness at a comedy show is like having health and safety at a rodeo. Now you’ve been warned, buy a ticket.

Gandolfi: Family Business Dydd Iau / Thursday, 18.07.19 // 19.30 A unique film following Fred and Arthur Gandolfi’s transition from being the world’s oldest living camera-makers, into retirement. Pay what you can, proceeds to Northern Eye Festival. An Oriel Colwyn event in partnership with The Royal Photographic Society. Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

19

Chitty Chitty Bang Bang (U)

Here Come The Boys

Dydd Iau / Thursday, 18.07.19 // 14.00

Dydd Gwener / Friday, 19.07.19 // 19.30

£4.50

£44, £39, £30, £26.50

A flying car, an evil Child Catcher and a whistle you can eat! Join the adventures of Caracactus Potts and his children Jemima and Jeremy in this charming musical film. This is a Dementia Friendly Film Screening and we welcome those suffering with dementia and memory loss to come along with their family, friends and carers to enjoy the film in a relaxed and informal atmosphere. *Please contact us in advance if you are a wheelchair users as we have limited availability – please call 01492 556677.

The show that everyone has been waiting for. Three of the biggest rock stars of dance, Aljaž Škorjanec, Giovanni Pernice and Gorka Marquez, battle each other every night in Latin, Ballroom, commercial and contemporary, and they need you to decide the champion! From J.Lo to Bruno Mars, MJ, Gloria Estefan, dance anthems and club classics! Accompanied by a live percussionist and flamenco guitarist, with live vocals from Elizabeth Troy (formerly with Clean Bandit). Watch out UK, Here Come The Boys!

The Grimethorpe Colliery band

Oklahoma

Dydd Sadwrn / Saturday, 20.07.19 // 19.30

Dydd Iau / Thursday, 25 – Dydd Sadwrn / Saturday, 27.07.19

£23.50

Tocynnau o / Tickets from £15 (Arena)

The Grimethorpe Colliery band was formed in 1917 as a leisure activity for the workmen at the colliery. International fame came to the band with the making of the 1995 film Brassed Off. Since the release of the film the band has toured extensively in Europe, including a film festival in Norway, the World Cup in Paris and the Eurovision Song Contest to an estimated television audience of 50 million! ‘A thoroughly entertaining show and a must for all music enthusiasts!’ (The Guardian) ‘Sensational - performing your favourite classics in spectacular style!’ (The Times).

Following on from their hugely successful production of Barnum last summer, Llandudno Youth Music Theatre return with another fantastic show, Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma. Curly, a handsome cowboy and Laurey, a winsome farm girl are the modern star-crossed lovers in this much loved musical. With songs such as “Oh What a Beautiful Morning”, “I Can’t Say No” and “People Will Say We’re in Love”, Oklahoma embraces the themes of love, friendship, rivalry and hope for a bright future that are as relevant today as they were when the show was written. This is an amateur production by arrangement with R & H Theatricals Europe

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


20

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

The Chicago Blues Brothers

Soul and disco

Dydd Gwener / Friday, 26.07.19 // 19.30

Dydd Sadwrn / Saturday, 27.07.19 // 19.30

£25.50

£7.50

The award-winning spectacular is Europe’s biggest and best-loved production of the Blues Brothers. The show is a high-octane, adrenalinepumping musical mash-up which has jump started the legacy of Jake and Elwood for a new generation with its modern twist on this cult classic and an energy and spirit that is impossible to resist. With hits from Aretha Franklin, Ray Charles, Sam and Dave, James Brown, The Temptations, The Four Tops, Jackson 5 and the Supremes. This is one show you can’t afford to miss.

Re-live the sounds that excited our souls in a night of all the best hits from the era of Gordy, Tamla and more! Dance the night away in the company of two of north Wales’ finest DJ’s Gary Carr and Mike Roberts. Book now for a great night out! Bar until 11.30pm. Presented by Friends of Venue Cymru.

Let’s Twist Again

Joe Longthorne

Dydd Sadwrn / Saturday, 03.08.19 // 19.30

Dydd Sadwrn / Saturday, 10.08.19 // 19.30

£24.50, £22.50

£25.50

This company of critically acclaimed artistes and musicians return by popular demand for a show that combines amazing music, fun and laughter with the greatest hits of ELVIS, DUSTY, LULU, THE BEATLES, SANDIE SHAW, THE DRIFTERS, FRANKIE VALLI, CILLA, GREASE, and more, to ensure a brilliant night out is had by all! West End star, Suzi Madin performs alongside some of the best vocalists in the business. Join us for a night of fabulous songs from a magical Rock ‘n’ Roll era, performed alongside a stunning live band.

TV and Recording star Joe Longthorne Returns to Llandudno with his sensational show. Come and join Joe as he takes you on a rollercoaster of Songs and impressions including Shirley Bassey, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin and his incredible impression of Sammy Davis Jr, all delivered with 100% accuracy! Book now to be sure you don’t miss out on a fantastic night of Song, Chat and Laughter, call the box office now or book your tickets online to avoid disappointment.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


★ For theatre-loving 8 – 21 year olds

★ Taught by West End stars and industry professionals ★ Perform in your own professional showcase Supported by

In association with

North Wales westendworkshop.co.uk Mon 29 July – Fri 2 August 2019


Eigion ac Eidion ar lan y môr Surf ‘n turf by the sea

Nos Wener 9 Awst - adloniant yn dechrau am 6.15 a swper o 6.45pm ymlaen. Drysau’n agor am 6pm.

Friday 9 August – entertainment from 6.15pm and dinner from 6.45pm. Doors open 6pm.

Mae Bwyty’r Review yn Venue Cymru’n falch o gynnig noswaith gyffrous arall o fwyd ac adloniant. Bydd ein cogyddion wrthi’n ddiwyd yn y gegin gan ddefnyddio’r cig gorau o’r tir a’r gorau sydd i’w gael o’r môr, gan greu noswaith Eigion ac Eidion arbennig, ac ychydig yn wahanol. Mae lleoedd yn brin – felly mae’n rhaid ichi gadw’ch bwrdd ymlaen llaw!

Venue Cymru’s Y Review restaurant is proud to offer another exciting themed food and entertainment night. Our chefs will be cooking up a storm using the finest cuts of meat from the land and the best the sea has to offer, to create the ultimate surf’n’turf evening with a twist. Limited availability – so advanced booking is essential!

Coctel wrth gyrraedd ~ Platiaid o fwyd môr ffres ac wedi’i gochi, gyda langwstîn â menyn garlleg drosti (Mae platiaid llysieuol ar gael drwy archebu ymlaen llaw) ~ Stêc wedi’i golosgi’n lled-waedlyd ar y gril i’w rhannu, gyda polenta halwmi (Wedi’i weini gyda chylchoedd nionod mewn cytew cwrw, sglodion tenau yn eu crwyn, india-corn wedi golosgi, letys Gem gyda dresin Caesar, saws barbeciw a relish cartref) ~ Hufen iâ a ffrwythau ffres mewn Powlen Bysgod gyda siocled i ddipio ~ Granita Melon Dŵr a Fodca £75.00 i ddau gan gynnwys Adloniant (Mae modd addasu’r holl fwyd yn ôl anghenion deiet ar gais ymlaen llaw)

Cocktail on arrival ~ Platter of fresh and smoked seafood with a garlic buttered langoustine (Vegetarian Platter available with advanced notice) ~ Char-grilled sharing steak cooked to medium with halloumi polenta (Garnished with beer battered onion rings, skin on fries, charred sweetcorn, Creaser dressed Gem, BBQ sauce and homemade relish) ~ Fish bowl Sundae with dipping chocolate and fresh fruit ~ Water Melon and Vodka Granite £75.00 for 2 with Entertainment (All food items are dietary adaptable on pre request)


“A CLASSIC AMONG MURDER THRILLERS” The Observer

SUSPECT E VERYONE AGATHA CHRISTIE’S

Discover why Agatha Christie’s The Mousetrap has kept people guessing for so long, becoming the longest running show of any kind in the history of theatre. The scene is set when a group of people gathered in a country house cut off by the snow discover, to their horror, that there is a murderer in their midst. Who can it be? One by one the suspicious characters reveal their sordid pasts until at the last, nerve-shredding moment the identity and the motive are finally revealed. Experience shuddering suspense and a brilliantly intricate plot where murder lurks around every corner.

www.MousetrapOnTour.com Dydd Llun 12 – Dydd Sadwrn 17 Awst // Monday 12 – Saturday 17 August Dydd Llun – Dydd Iau / Monday – Thursday, 19.30 // £30.50, £27.50, £23.50 Dydd Gwener & Dydd Sadwrn / Friday & Saturday, 19.30 // £32.50, £29.50, £25.50 Dydd Mercher / Wednesday, 14.30 // £26.50, £24.50, £20.50 Dydd Sadwrn / Saturday, 14.30 // £32.50, £29.50, £25.50 Aelodaeth Premier / Premier Membership: 2 docyn am bris 1 ddydd Llun 12 Awst (yn amodol ar argaeledd) 2 tickets for the price of 1 Monday 12 August (subject to availability)


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

25

Luther – Luther Vandross Celebration

Frankly Sinatra: Starring David Alacey

Dydd Iau / Thursday, 22.08.19 // 19.30

Dydd Gwener / Friday, 23.08.19 // 19.30

£25

£27.50

International Luther Vandross tribute Harry Cambridge and his 10 piece band invite you to join them is a not to be missed show which celebrates the many hits of ‘The Velvet Voice’ Luther Vandross. The show will take you through an amazing career including many of the greatest dance anthems and love songs ever written. Featuring such classics as ‘Never Too Much’, ‘Here and Now’, ‘Endless Love’ and many more.

Direct from Las Vegas, the iconic music of Frank Sinatra is brought to life once again HIS WAY. Featuring the swing, the swagger and the velvet vocals of Frank Sinatra in concert, enjoy a not-tobe-missed evening with world renowned vocalist David Alacey. ‘Fly Me to the Moon’, ‘Mack the Knife’, ‘New York, New York’, ‘My Way’, ‘That’s Life’, ‘Under My Skin’, ‘Lady is a Tramp’, ‘My Kind of Town’, ‘All the Way’ and ‘Come Fly With Me’ delight spellbound audiences.

That’ll Be The Day

Steve Steinman’s Anything For Love – The Meat Loaf Story

Dydd Sul / Sunday, 25.08.19 // 19.30

£28, £26.50, £25 Prepare for a nostalgia extravaganza as the UK’s No.1 Rock & Roll variety production returns with another BRAND NEW SHOW! Featuring a fresh line-up of sensational gold hits, spanning the 50s, 60s & 70s, mixed as always with more side-splitting comedy sketches! Complete with incredible LIVE music performances, this is a throwback evening of brilliant entertainment that guarantees to have you on your feet and dancing in the aisles before the night is over! Early booking is advised as this ever-popular show attracts a big audience of music lovers ready to party!

Dydd Iau / Thursday, 29.08.19 // 19.30

£31 Steve Steinman, now in his 27th year of performing Meat Loaf’s incredible back catalogue, brings you his brand-new production featuring over 25 of Meat Loaf’s greatest hits with special guest star Lorraine Crosby, the female lead vocalist on Meat Loaf’s Award winning song ‘I Would Do Anything For Love’. The show will feature Meat Loaf’s greatest hits of all time including ‘Anything For Love’, ‘Bat Out Of Hell’, ‘Dead Ringer For Love’ and many, many more.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


26

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

In the Night Garden Live

NT Live: The Lehman Trilogy

Dydd Sadwrn / Saturday, 31.08.19 // 13.00 & 16.00 Dydd Sul / Sunday, 01.09.19 // 10.00 & 13.00

Dydd Mawrth / Tuesday, 03.09.19 // 19.00

£20.50, £18.50, £16.50 Take a spectacular journey into the magical world of In the Night Garden and experience the UK’s favourite family show with all the enchanting characters magically brought to life on stage. In the Night Garden Live is the perfect musical theatre experience for the entire family. Children’s favourite CBeebies stars - Igglepiggle, Upsy Daisy, Makka Pakka and friends - are all brought beautifully to life in a specially-written new story using full-size costumes and magical puppets with enchanting music and dancing.

The Dreamboys Dydd Iau / Thursday, 05.09.19

NT Live: The Lehman Trilogy by Stefano Massini, adapted by Ben Power directed by Sam Mendes The story of a family and a company that changed the world, told in three parts on a single evening. Academy Award-winner Sam Mendes (Skyfall, The Ferryman) directs Simon Russell Beale, Adam Godley and Ben Miles who play the Lehman Brothers, their sons and grandsons. This critically acclaimed and five-time Olivier Award nominated play features stunning set design from Es Devlin (NT Live: Hamlet) and will be broadcast live from London’s West End as part of National Theatre Live’s 10th Birthday season.

Barry Steele and Friends: The Roy Orbison Story Dydd Gwener / Friday, 06.09.19

£29, £26, £23 The Dreamboys are without a shadow of a doubt the UK’s most famous and successful show of its kind in history. Their breath-taking show spectacular has been perfectly created for hen nights, birthday parties and girl’s nights out with all your friends. Now they are back with a brand new show for 2019! 18+

£12.50

£24.50 Get ready for a night of solid gold 60s hits and 80s contemporary genius as the Roy Orbison Story celebrates the musical legacy of The Big O. As well as the toe tapping sound of the music giant that is Roy Orbison, you’ll hear the fantastic Barry Steele perform songs written by Roy Orbison, but never performed by him! 12+

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

A Country Night in Nashville Dydd Sadwrn / Saturday, 07.09.19 // 19.30

Ant Middleton: Mind over Muscle Tour

£26.50

Dydd Sul / Sunday, 08.09.19 // 19.30

A Country Night In Nashville recreates the scene of a buzzing Honky Tonk in downtown Nashville, perfectly capturing the energy and atmosphere of an evening in the home of country music. Prepare to be transported on a musical journey through the decades; from Johnny Cash to Alan Jackson, Dolly Parton to the Dixie Chicks, Willie Nelson to Little Big Town, don’t miss this incredible celebration of the very best of country music.

£86.50 (VIP), £36.50, £29 Ant Middleton, best known as the Chief Instructor for Channel 4’s hit shows, SAS : Who Dares Wins, Mutiny and Escape returns to Venue Cymru following his sold out visit last year. This brand new show from the No. 1 Sunday Times Best Selling Author will bring the ‘elements’ to the audience through lighting, sound and set. Ant will recreate what mental strength it took behind the scenes to complete his recent SAS series and his huge Everest challenge. Plus throughout Ant will take the audience through a motivational journey of self-help and self-discovery.

RSC Encore: Measure for Measure

SOMETIMES ALWAYS NEVER

Dydd Llun / Monday, 09.09.19 // 19.00

Dydd Mawrth / Tuesday, 10.09.19 // 7.30pm

£12.50

£7

When a young novice nun is compromised by a corrupt official, who offers to save her brother from execution in return for sex, she has no idea where to turn for help. When she threatens to expose him, he tells her that no one would believe her.

Rialto Film Night

Shakespeare wrote this play in the early 1600s, yet it remains astonishingly resonant today. Artistic Director, Gregory Doran, directs this new production.

27

Alan (Bill Nighy) is a stylish Liverpool tailor with moves as sharp as his suits. He has spent years searching tirelessly for his missing son Michael who stormed out over a game of Scrabble. With a body to identify and his family torn apart, Alan must repair the relationship with his youngest son Peter and solve the mystery of an online player who he thinks could be his son.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


Tom Gates Live on Stage!

Dydd Mercher / Wednesday, 11.09.19 // 19.00 Dydd Iau / Thursday, 12.09.19 // 13.30 & 19.00 Dydd Gwener / Friday, 13.09.19 // 10.30 & 19.00 Dydd Sadwrn / Saturday, 14.09.19 // 14.00 & 19.00 Dydd Sul / Sunday, 15.09.19 // 11.00

Tocynnau o / Tickets from: £18

Based on the best-selling books by Liz Pichon, this brand new story of TOM GATES is brought to you by the award-winning team behind Horrible Histories and Gangsta Granny and for the first time ever it’s LIVE ON STAGE! It’s pure fun for the whole family whether you’re a lover of the books or new to Tom and his friends!

Tom’s doing everything possible to stay out of trouble but somehow he’s got THREE sad faces on the school achievement chart! And getting another sad face means Mr Fullerman won’t let him go on the SCHOOL TRIP! Moany Marcus Meldrew is making things worse and now Tom’s annoyed his grumpy sister Delia. Can his best friend Derek help? Will Rooster the dog stop eating his homework? Entertaining, funny and exceptionally feel-good, TOM GATES is jam-packed with Liz Pichon’s illustrations which are amazingly animated for the stage! With brilliantly catchy tunes and hilarious performances, you’re guaranteed to leave the theatre with a huge smile on your face. So climb aboard this world premiere production as it magically transports you into Tom’s amazing world!


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Aled Jones and Russell Watson In Harmony tour

Taking Care of Elvis – The King Is Back

Dydd Mawrth / Tuesday, 17.09.19 // 19.30

Dydd Mercher / Wednesday, 18.09.19 // 19.30

£120 (VIP), £56.50, £41, £31 Aled Jones and Russell Watson, two of the world’s greatest classical voices, have received countless prestigious awards, record-breaking sales and chart successes. Their friendship began almost 20 years ago. Their instant camaraderie and professional mutual admiration make for the perfect pairing. Tickets selling very fast!

29

£33, £31, £26.50 Ben Portsmouth, the World’s Number One Elvis Tribute Artist is back! He looks like Elvis, sings like Elvis and has an on-stage charisma that has audiences believing at times they are watching the King himself. Internationally renowned as one, if not The Best Elvis Tribute in the world today, Ben Portsmouth will bring his unique style and charisma and will show audiences why he is regarded as the best in the business. Book now for this sensational show crammed full of all of the King’s hits.

Ocean Film Festival

Thank ABBA for the Music

Dydd Gwener / Friday, 20.09.19 // 19.30

Dydd Sadwrn / Saturday, 21.09.19 // 19.30

£15

£26

Calling all ocean lovers! The Ocean Film Festival World Tour is back for autumn 2019 with a brandnew selection of the world’s most captivating ocean films! Brought to you by the team behind the Banff Film Festival UK & Ireland Tour, this carefully curated collection of short films features sublime footage from both above and below the water’s surface, showcasing the spellbinding power and beauty of our oceans. EARLY BIRD! All tickets £12 if purchased before May 31. Photo credit: Travis Burke, Freediver Chelsea Yamasee

Thank ABBA For The Music is a two-hour theatre spectacular that captures all of the magic and excitement of one of pop history’s most successful and iconic bands. With stunning costumes, a 7-piece live band, interactive video projection and of course ABBA’s spectacular trademark harmonies this is the ultimate feel-good party show! Featuring all of ABBA’s greatest hits, including ‘Dancing Queen’, ‘Waterloo’, ‘Mamma Mia’, ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, ‘Fernando’, ‘Super Trouper’ and many many more!

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


30

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Justin Moorhouse: Northern Joker

The Houghton Weavers

Dydd Gwener / Friday, 27.09.19 // 19.30

Dydd Sadwrn / Saturday, 28.09.19 // 19.30

£15

£16

These days Justin’s not certain about anything apart from his uncertainty – Brexit looms, it appears the Cold War is being rebooted and that’s before we begin to worry about what’s happening in America…..closer to home he’s starting to feel redundant as a parent. One kid is leaving home, the dog is getting older and doesn’t need much walking, and the youngest kid hits thirteen and cancels the family subscription to The Beano.

With their unique blend of popular folk music, humour and audience participation, The Houghton Weavers guarantee a wonderful evening of entertainment suitable for all the family. Their experience in the business together with their style and professionalism ensures that, as their motto says, they always ‘Keep Folk Smiling’.

Age Guidance: 14+

NT Live: One Man, Two Guvnors Dydd Llun / Monday, 30.09.19 // 19.00

£12.50

(Dangosiad / Screening)

Written by Richard Bean Based on The Servant of Two Masters by Carlo Goldoni, with songs by Grant Olding Featuring a Tony Award-winning performance from host of the The Late Late Show, James Corden, the hilarious West End and Broadway hit One Man, Two Guvnors returns to cinemas to mark National Theatre Live’s 10th birthday.

Diversity - Born Ready The 10 Year Anniversary tour Dydd Mercher / Wednesday, 09.10.19 // 19.30

£126.50 (VIP), £80.50 (VIP), £40, £30 After eight sell out UK tours, over half a million tickets sold, and countless television and live performances, Diversity are heading back on tour with their landmark 10 Year Anniversary Tour UK tour, “Born Ready”. Don’t miss this sensational show … which is selling very fast! VIP Packages available.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

31

Daniel O’Donnell - Gold Hits tour

The Illegal Eagles

Dydd Iau / Thursday, 10.10.19 // 19.30

Dydd Gwener / Friday, 11.10.19 // 19.30

£46, £44, £41, £36.50

£28, £26

The affable and unassuming international singing star Daniel O’Donnell, one of Ireland’s best known performers, returns to Llandudno for what is certain to be another SOLD OUT visit! Daniel’s remarkable career has moved on to a new level with his success as a TV presenter, just another facet to his ever expanding list of entertainment achievements. Daniel’s concert will take the audience through a long career of all hits along with his long-term singing partner Mary Duff.

Following continued public demand the World’s Official No.1 tribute to the legendary rock band return in 2019 for more stunning vocals, tight harmonies and awesome guitar riffs! Described as ‘flawless’ by The Express, The Illegal Eagles are internationally renowned for their outstanding ability to recreate the Eagles’ distinctive sound with both flare and incredible authenticity. Featuring all of the Eagles’ classic hits including Hotel California, Take it to the Limit, Life in the Fast Lane, Take It Easy, Lyin’ Eyes, Desperado and many more! illegaleagles.com

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


32

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

An evening with Simon Reeve

Swan Lake

Dydd Mercher / Wednesday, 16.10.19 // 19.30

Dydd Llun / Monday, 21.10.19 // 19.30

£26.50

£38.50, £34.50, £31.50, £27.50

Simon Reeve, the world-famous BBC travel presenter and adventurer recounts tales from over 15 years of travelling to the most remote and extreme corners of the planet. From being chased by pirates, hounded by the KGB and bombed by Colombian barons, Simon has travelled through over 120 countries and his BBC documentaries have sold to over 60 countries around the world! This will not only be a fascinating and educational show, but at times shocking, inspirational and hilarious! This theatre show includes exclusive multi-media footage and a question and answer session.

Music by Pyotr I. Tchaikovsky Featuring live Orchestra with over 30 musicians

The Nutcracker Dydd Mawrth / Tuesday, 22.10.19 // 19.30

One hundred and thirty-five years ago audiences heard Swan Lake by the great Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky for the very first time. From that moment on, the world of ballet would never be the same. Swan Lake captures, like no other ballet, the full range of human emotions – from hope to despair, from terror to tenderness, from melancholy to ecstasy. A wonderful evening out, the memories of which you will cherish long after the final curtain falls.

The Sensational 60s Experience 10th Anniversary Tour Dydd Mercher / Wednesday, 23.10.19 // 19.30

£38.50, £34.50, £31.50, £27.50

£29, £27

Music by Pyotr I. Tchaikovsky Featuring live Orchestra with over 30 musicians Christmas wouldn’t be Christmas without a trip to your local theatre for a dazzling production of the most famous ballet in the world – The Nutcracker. Traditionally, Russian State Ballet and Opera House returns for their annual UK tour with a vibrant and enchanting full touring ballet production. This ballet continues to capture the hearts and imaginations of all generations across the world. It is a truly captivating piece of theatre, a wonderful introduction to ballet whilst retaining its appeal for anyone who is familiar with it.

The biggest and best 60s show on tour returns to Venue Cymru Llandudno for one night only. With a brand new production for 2019 celebrating our tenth anniversary. The show with the definite feel good factor will transport you back to that magical decade that was the 1960’s. Hits include Needles and Pins, Silence Is Golden, Storm In A Teacup, Hippy Hippy Shake, Little Children, plus many more.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

33

Michael starring Ben

Ben Phillips

Dydd Iau / Thursday, 24.10.19 // 19.30

Dydd Llun / Monday, 28.10.19 // 19.30

£27.50

£65 (VIP), £26.50 (Arena)

Michael® starring Ben is a jaw-dropping and magical tribute to the King Of Pop Michael Jackson. As the largest touring tribute to Michael Jackson in the UK today, this award winning production features an incredible live band, stunning costumes, iconic dance routines and of course, the inimitable Ben. The show promises to create the most authentic, lively and powerful re-creation of the iconic superstar you will ever experience. This incredible show features not only the greatest hits of Michael Jackson but also The Jackson 5. DISCLAIMER: Please note this that this a tribute production and is not endorsed by or affiliated with the Michael Jackson Estate.

Social media phenomenon and God of Pranks, Ben Phillips returns to Llandudno! The live show will see the famous prankster go head to head with his equally famous brother Elliot in the ultimate prank war - live in front of audiences to see – but who will win?! Ben has racked up an astonishing 5 billion views on Facebook, 1 billion views on YouTube and more than 22 million followers across social media - making Ben one of the biggest influencers on the planet. 14+

Caffi Lego / Lego Café Hwyl gwyliau’r! AM DDIM Does dim angen cadw lle Dewch draw i gaffi Catlin a mynd ati i adeiladu – gall plant greu eu golygfeydd cyffrous eu hunain mewn Lego. Rydyn ni hyd yn oed yn darparu’r brics! Bydd teisennau blasus diodydd poeth ac oer ar gael i’w prynu yn y caffi.

Dydd Llun / Monday, 28.10.19 – Dydd Gwener / Friday, 01.11.19

10am – 4pm

AM DDIM - Does dim angen cadw lle! FREE - No booking required!

School holiday fun! FREE - No booking required Come along to Catlin’s café and get building – create your own exciting Lego scenes. We even supply the Lego! With scrummy cake and hot / cold drinks available to buy from the cafe. 10am – 4pm

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


Hydref 29 October, Tachwedd 2 November 7.15pm No man can resist the charms of opera’s ultimate seductress Carmen. Carefree and spirited she is determined to keep her independence, so when she enchants the soldier, Don José who sacrifices his old life for her, she is unprepared for the events that will evolve. Bored, she turns her attention to the handsome Escamillo, and Don José’s jealousy erupts into a thrilling finale. Jo Davies’ new production, set in the recent past, will bring all the passion and drama expected of this iconic opera. Bizet’s alluring music, from the famous Toreador Song to Carmen’s provocative Habanera, exposes the emotion of the characters to create a tension that will keep you on the edge of your seat. Sung in French, with English and Welsh surtitles

wno.org.uk/carmen #WNOcarmen

Tickets £45, £40, £32, £24, £17 Open yourself up to a world of opera with a multi-buy ticket package across Autumn 2019 and Spring 2020 Seasons


Welsh National Opera’s Autumn 2019 Season at Venue Cymru is jam-packed with a feisty new production and the return of two critically acclaimed classic WNO productions

Hydref 30 October, Tachwedd 1 November 7.15pm The Duke can have any woman he wants, and lives a life of frivolity and corruption. Rigoletto, the Duke’s jester, ridicules the fathers and husbands of the women the Duke flirts with, who then set about seeking their vengeance against him. But Rigoletto has his own daughter’s honour to protect, and events unfold with unintended consequences. Verdi wrote that Rigoletto was his best opera, and with its dramatic storyline and score – featuring the instantly recognisable La donna è mobile – it’s easy to see why it continues to be such an enduring favourite. This timely revival of WNO’s acclaimed production is set in the White House during the Kennedy era, and sees Mark S Doss (Tosca, Spring 2018) return to the Company in the title role. Sung in Italian, with English and Welsh surtitles

wno.org.uk/rigoletto #WNOrigoletto

Tachwedd 1 November 7.30pm One afternoon deep in the forest, the Forester stumbles across a young vixen, and takes her home as a pet for his family. But this playful creature has bigger plans and escapes to take on the world on her own terms. As her adventure unfolds, all the creatures of the forest come to life, in a tale that celebrates the circle of life. Inspired by a newspaper comic strip, WNO’s colourful production is charming, funny and profound in equal measure. It reunites Director, David Pountney with WNO Music Director, Tomáš Hanus who conducts Janáček’s blend of folk-like music and sophisticated orchestrations, gloriously evoking the vibrancy of nature. A co-production with Scottish Opera Sung in Czech, with English and Welsh surtitles

wno.org.uk/vixen #WNOvixen


^

Teithiau Opera Breaks Llandudno Hydref 2019 Autumn

Gwanwyn 2020 Spring

Hydref 29 October – Tachwedd 2 November 2019

Mawrth 4 – 7 March 2020

^

Pecynnau Teithiau Opera gan gynnwys Tocynnau, llety a digwyddiadau arbennig yn ystod y dydd Opera Breaks packages include WNO opera tickets, accommodation and specially arranged daytime events Book your Opera Breaks package in May with Llandudno Tourist Information Centre: llandudnotic@conwy.gov.uk 01492 577577 ^

wno.org.uk/teithiauopera wno.org.uk/operabreaks Opera Breaks Llandudno is a joint initiative between Welsh National Opera, Venue Cymru and Conwy Council Tourism & Enterprise


9-10 Tachwedd/November 2019 Venue Cymru, Llandudno CYSTADLAETHAU

COMPETITIONS

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd Yn dechrau am 10am: Corau Meibion, Corau Ieuenctid, ac Ychydig o Hwyl

Saturday 9 November From 10am: Male Voice, Youth, and Just For Fun

Dydd Sul 10 Tachwedd Yn dechrau am 11.15am: Merched, Arddull Siop Barbwr, a’r gystadleuaeth newydd eleni, Sioeau Cerdd

Sunday 10 November From 11.15am: Ladies, Barbershop Style, and new for this year the Musicals category

Tocynnau (oedolion/plant) £8/£4 fesul categori*

Tickets (adult/child) £8/£4 per category*

*Tocynnau Diwrnod ar gael (£16/£8) - o’r Swyddfa Docynnau’n unig neu ffoniwch 01492 872000

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd - 8pm ^

CYNGERDD DATHLU’R WYL Yn cynnwys perfformiadau gan amrywiaeth o’r corau sy’n cystadlu dros y penwythnos. Tocynnau (oedolion/plant) £15/£7.50, gan gynnwys ffi archebu.

*Day Passes available (£16/£8) - only from Box Office or call 01492 872000

Saturday 9 November - 8pm FESTIVAL CELEBRATION CONCERT Featuring performances from a variety of choirs competing over the weekend. Tickets (adult/child) £15/£7.50, inclusive of booking fee.

Noddir Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy North Wales Choral Festival is sponsored by Conwy County Borough Council

TOCYNNAU AR WERTH RŴAN/ TICKETS ON SALE NOW: Swyddfa Docynnau / Box Office: 01492 872000 www.venuecymru.co.uk www.northwaleschoralfestival.com


38

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Peppa Pig’s Best Day Ever

RESPECT - The Aretha Franklin

Dydd Sadwrn / Saturday, 09.11.19 // 13.00 & 16.00 Dydd Sul / Sunday, 10.11.19 // 10.00 & 13.00

Dydd Llun / Monday, 11.11.19 // 19.30

£18.50, £16.50

£25.50

Peppa Pig is excited to be going on a day out with George, Mummy Pig and Daddy Pig - it’s going to be her best day ever! With the car packed they are ready for their road-trip full of adventures. From roadworks to royalty, castles to caves and ice-creams to muddy puddles – there is something for all of the family and their friends to enjoy, including Miss Rabbit, Danny Dog, Gerald The Giraffe and more!

RESPECT - The Aretha Franklin Songbook is an amazing live concert that pays tribute to the Queen of Soul! Featuring sensational lead vocals from Cleopatra Higgins, Tanya Edwards and Cleo Stewart accompanied by the Urban Soul Band and Gospel Choir. This uplifting musical journey celebrates Aretha Franklin’s life and greatest hits including Think, I Say A Little Prayer, Son Of A Preacher Man, Bridge Over Troubled Water, Natural Woman and many more!

The Australian Pink Floyd Show

Dr Hook

Dydd Mawrth / Tuesday, 12.11.19 // 19.30

Dydd Mercher / Wednesday, 13.11.19 // 19.30

£80.50 (VIP), £41, £31

£40, £36.50, £34

Performing the music of Pink Floyd with a note for note presentation, this critically acclaimed tribute show has been astonishing audiences worldwide. Striving to reproduce the Pink Floyd experience and bring music to new audiences, the show continues to include a stunning light and laser show, video animations. Filmed sequences on a large LED screen and other special effects. To accompany these visuals are several large inflatables including a giant pig and their own distinct Pink Kangaroo.

Despite the band having gone through personnel changes over the past half a century, founding member and original lead vocalist, Dennis Locorriere, has made it his goal to keep the music and spirit of Dr Hook alive and well and continuing to make people happy, to present day. Dr Hook return to Venue Cymru with a spectacular show that will cover their rich musical history, from the biggest hits to album favourites. The reaction to past tours has been glowing and emotional, with people returning again and again.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

39

Beyond the Barricade 20th Anniversary Celebration

Squeeze The Difford & Tilbrook Songbook

Dydd Iau / Thursday, 14.11.19 // 19.30

Dydd Gwener / Friday, 15.11.19 // 19.30

£25.50

£126.50 (VIP), £51, £37.50

Experience over two hours of the best of Broadway and the West End, this sensational show features past principal performer from Les Miserables, together with a live band who capture the feel of the original orchestrations of the chosen musicals, and of course ending with a stunning finale from Les Mis. Beyond the Barricade gives musical theatre songs a bold concert format treatment – but with the conviction and intention to deliver the material as if the audience are watching the original performance.

Squeeze, the South-London musical legends, play their extensive list of hits as well as some rare, lesser known gems from their back catalogue and solo careers in this not to be missed show!

The Comedy Store

Sixties Gold

Dydd Iau / Thursday, 21.11.19 // 19.30

Dydd Sadwrn / Saturday, 23.11.19 // 19.30

£15

£36.50

Theatr Colwyn is proud to give you a night of side splitting comedy, in what we hope will become a regular event. The Comedy Store will provide you with a hilarious night out at fantastic value, with three comics plus an MC to take you through the night.

Sixties Gold 2019 returns with an even stronger line-up of artists that, between them, scored over 50 chart-topping UK hits. Starring Hermans Hermits, The Merseybeats, The Marmalade, Wayne Fontana & The Mindbenders and Steve Ellis from Love Affair. Re-live the magic of the 1960s with Five of the biggest chart acts of the decade.

Check www.theatrcolwyn.co.uk and follow Theatr Colwyn facebook with updates on the line up.

The band will be bringing their scintillating live performances to adoring fans, treating them to not just the hits, but also rarities that span their 45 year career both as Squeeze and solo artists.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


PENWYTHNOSAU GOLAU GAEAF I’R TEULU OLL TACHWEDD 2019 – IONAWR 2020

WINTER LIGHT WEEKENDS FOR ALL THE FAMILY NOVEMBER 2019 –JANUARY 2020

I GAEL GWYBOD Y DYDDIADAU, AMSEROEDD A LLEOLIADAU DILYNWCH FOR DATES, TIMES AND LOCATIONS FOLLOW

/DIGWYDDIADAUCONWY @DIGWYDDIADCONWY /EVENTSCONWY @EVENTSCONWY

DIGWYDDIADEVENT

@DIGWYDDIADAUCONWY @EVENTSCONWY


LCF THEATRE AD 2019 125X90.qxp_Layout 1 18/02/2019 18:46 Page 1 venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Christmas

41

Nadolig FAIR

LLANDUDNO

FAYRE

LLANDUDNO

Gŵyd Bwyd, Diod a Chrefft

Food, Drink and Craft Festival

Thursday 16th 14th to Sunday 17th November 2019

Showcasing The Finest Welsh Producers

Over 150 Stalls

Live Entertainment Event Ambassador Celebrity Hill farmer Gareth Wyn Jones

Purchase your tickets from Venue Cymru Box office at a discounted rate of £3.75

Handmade Crafts & Gifts Craft Demonstrations

* until 31st October 2019 (£4.50 on the gate)

For more information please visit www.llandudnochristmasfayre.co.uk Follow us on: Twitter@FfairDolig Like us on Facebook@www.facebook.com/LlandudnoChristmasFayre

BBC National Orchestra of Wales

Ben Elton

Dydd Sun / Sunday, 24.11.19 // 15.00

Dydd Mercher / Wednesday, 27.11.19 // 19.30

BBC NOW return to Venue Cymru this November for another wonderful afternoon of classical music, joined by conductor Clemens Schuldt and violinist and BBC New Generation Artist Aleksey Semenenko. Further information will be announced in our next brochure and on venuecymru.co.uk – in the meantime SAVE THE DATE!

£31 More than 30 years ago, Ben Elton exploded into the national consciousness hosting Channel 4’s ground breaking Saturday Live. Now, after a 15 year absence, the Godfather of modern stand-up returns to the medium he did so much to define. Back on the road with an all new stand-up show, Ben promises to try and make sense of a world which appears to have gone stark raving mad.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


42

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

What’s Love Got To Do With It? Dydd Sadwrn / Saturday, 30.11.19 // 19.30

£31.50, £29, £27, £24 What’s Love Got To Do With It? is the joyous new show celebrating the music of the incredible Tina Turner. In a breath-taking career spanning more than 50 years, audiences can look forward to hearing stunning musical arrangements of Tina’s most-loved classic hits including Private Dancer, What’s Love Got To Do With It?, Proud Mary, River Deep, Nutbush City Limits, Simply The Best and many more.

Live Nation proudly presents STEWART FRANCIS: INTO THE PUNSET Dydd Mercher / Wednesday, 04.12.19 // 20.00

£23 (Arena) The star of ‘Mock the Week’, ‘Live at the Apollo’ and ‘Crackerjack’ embarks on a brand-new show, in this, his last tour EVER!!! See him before he heads off... INTO THE PUNSET. “One of the funniest comedians in the world.” Craig Ferguson, CBS’ Late Late Show Age guidance: 16+

ARRIVAL® - The Hits of ABBA

Shed Seven

Dydd Mercher / Wednesday, 04.12.19 // 19.30

Dydd Gwener / Friday, 06.12.19 // 19.00

£23.20

£30.50 (Arena)

A fantastic high energy show that features a vast catalogue of hits loved by many generations including ‘Mamma Mia’, ‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’, ‘The Winner Takes It All’, ‘Thank You For The Music, and many many more - bringing to life the extraordinary song writing talents of Benny and Bjorn. This extr-abba-ganza has a winning formula of original Abba trademark harmonies, authentic replica costumes, stunning vocals, accomplished live band and interactive video projection throughout, recreating the true feel and thrill of a live ABBA show.

The York five-piece just get bigger and bigger. Since rising to fame in the 90s, Shed Seven released their first new album in 16 years ‘Instant Pleasures’ in 2017 which went top ten and achieved acclaim across the board. The tour which also marks the 25th anniversary of their first album release will feature a mix of Sheds classics and choice cuts from Instant Pleasures including fan favourites ‘Room In My House’ and ‘Better Days’.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


Image by Jcomp / Freepik

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Cinio Rhost gyda Siôn Corn Roast with Santa Rhowch gyffro i’r plant cyn y Nadolig wrth fwynhau cinio dydd Sul gyda Siôn Corn yn y Review... Ar gael ddydd Sul 8 a 15 Rhagfyr. Dewch i gael cinio hamddenol gyda ni a mwynhau’r fwydlen Nadoligaidd helaeth gyda’r plant, a gweld y cyffro ar eu hwynebau wrth iddynt gwrdd â’n gwestai arbennig iawn! 11.30pm – 12.30pm i gwsmeriaid sy’n mynd i weld y pantomeim am 1.15pm 1.00pm – 2.30pm i rai sy’n dod am y Cinio Rhost gyda Siôn Corn yn unig 2 gwrs £15.95 / 3 chwrs £18.95. O £5 wrth archebu. Dylid archebu’n ddigon pell ymlaen llaw. Bring the festive season to life for children by enjoying a Sunday lunch with Santa at Y Review… Available on Sunday 8th and Sunday 15th December Join us for a relaxed lunch to enjoy our sumptuous Christmas menu with the children and watch their faces light up when they meet our very special guest! 11.30pm – 12.30pm for customers wishing to attend the 1.15pm pantomime 1.00pm – 2.30pm for customers just requiring Roast with Santa 2 courses £15.95 / 3 courses £18.95. A £5 non-refundable deposit will be taken at the time of booking. Early booking is essential for these events.

Nosweithiau Parti Nadolig 2019 Christmas Party Nights 2019 06 / 07 / 13 / 14 Rhagfyr / December ** Gynnwys Gwledd 3 Chwrs ** DJ ** Band Byw ** Cwis ** ** 3 Course Banquet ** DJ ** Live Band ** Quiz **

Nadolig@venuecymru.co.uk Christmas@venuecymru.co.uk

01492 872000

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

43


Much-loved actress, TV star and Loose Women presenter, Sherrie Hewson, leads the cast of this year’s sensational Venue Cymru pantomime, Sleeping Beauty.

SAD/SAT 7 SUL/SUN 29 RHAG/DEC 2019 Sat

7

Dec 2pm H

7pm H

Joining her will be the hilarious ventriloquist and panto star Kieran Powell and Llandudno’s favourite dame, the fabulous Nigel Ellacott in his fourth appearance in Llandudno’s unmissable festive family production.

Sun 8

Dec 11am H 3pm H

Mon 9

Dec

Sleeping Beauty is guaranteed to have all the fun, laughter, magic and special effects that Venue Cymru audiences have come to expect, so don’t get caught sleeping, book your tickets now! PRIS Y TOCYNNAU / TICKET PRICES

£24.50, £22.50, £19.50

PRISIAU PERFFORMIAD AUR / GOLD PERFORMANCE PRICES

NO PERFORMANCES

Tue 10 Dec 10am

1.30pm

Wed 11 Dec 10am

1.30pm

Thu 12 Dec 10am

1.30pm

Fri

13 Dec 10am

1.30pm

Sat

14 Dec 2pm sH 7pm H

Sun 15 Dec 1pm u H 5pm H Mon 16 Dec

NO PERFORMANCES

Tue 17 Dec 10.30am 2pm Wed 18 Dec 10.30am 2pm

£26.50, £24.50, £21.50

Thu 19 Dec 10.30am 2pm

£2 oddi ar perfformiadau i blant, myfyrwyr, pensiynwyr a’r di-waith £2 off performances for children, students, OAPs and unemployed

Fri

20 Dec

Sat

21 Dec 2pm H

7pm H

Sun 22 Dec 1pm H

5pm H

Mon 23 Dec 1pm

5pm

Tue 24 Dec 1pm

5pm

(ac eithrio perfformiadau aur) / (excluding gold performances)

H FAMILY TICKET Tocyn Teulu £71 ar gael i rai perfformiadau £71 Family Ticket available on selected performances (4 o bobl gan gynnwys o leiaf 1 plentyn) / (4 people including a minimum of 1 child)

Perfformiad hamddenol (dydd Gwener 27 Rhag 1pm) £12 Relaxed Performance (Fri 27 Dec 1pm) £12

PRISIAU GRWPIAU / GROUP RATES

Grwpiau o 10-19 / Groups of 10-19 £19.50 Aur / Gold £21.50 Grwpiau o 20-49 / Groups of 20-49 £18.50 Aur / Gold £20.50 Grwpiau o 50+ / Groups of 50+ £17.50 Aur / Gold £19.50

PRISIAU YSGOLION / SCHOOLS RATES

£10.50 ac 1 tocyn am ddim i athro fesul 10 o fyfyrwyr £10.50 plus 1 free teacher’s ticket per 10 students

CERDYN PREMIER / PREMIER CARD

Wed 25 Dec

NO PERFORMANCES

NO PERFORMANCES

Thu 26 Dec 1pm

5pm H

Fri

27 Dec 1pm l

5pm

Sat

28 Dec 2pm H

7pm H

Sun 29 Dec 1pm H

5pm H

H

Mae tocyn teulu ar gael Family ticket available

s

Perfformiad BSL BSL Interpreted Performance Perfformiad Sain Ddisgrifiad

u Audio Described Performance l Perfformiad Hamddenol Relaxed Performance

2 docyn am bris 1 (uchafswm o 4) ddydd Sad 8 Rhag 10% oddi ar docynnau ar gyfer pob perfformiad arall 2 tickets for the price of 1 (max 4) on Sat 8 Dec 10% off tickets for all other performances

Perfformiad wedi ei addasu’n arbennig ar gyfer pob cwsmer, yn arbennig y rhai hynny sydd ag anableddau, anghenion cymorth ychwanegol a’r rhai hynny sydd yn y sbectrwm awtistig.

Mae pris y tocyn yn cynnwys ffi weinyddol o £1.50 / Ticket price includes a £1.50 administration fee. Dim ond un gostyngiad a ganiateir ar y tro. Mae’r gostyngiadau’n gyfyngedig ac yn dibynnu a ydynt ar gael. Only one discount applies at a time. Discounts are limited and subject to availability.

A specially adapted performance for all customers, especially those with disabilities, additional support needs and those on the autistic spectrum.


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

11 & 12 Ionawr / 11 & 12 January 2020 @takepARTVC

Penwythnos celfyddydau creadigol a gwyddoniaeth ar gyfe rhai 0 – 8 oed a’u teuluoedd. Mwy na 300 o weithdai, sesiynau galw heibio, sgyrsiau a pherfformiadau, y cyfan o dan un to dros ddau ddiwrnod.

Creative arts and science weekend for 0 - 8 year olds and their families. More than 300 workshops, drop-in sessions, talks and performances, all under one roof over two days.

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

47


Spring Season 2020 at Venue Cymru Mawrth 4 – 7 March Les vêpres siciliennes Verdi Hélène seeks justice for her murdered brother, as revenge and revolution set the scene for Les vêpres siciliennes. As Hélène’s sweetheart Henri, together with fellow rebel Procida, prepare to destroy his killer Montfort, a dark secret is revealed. Among the confusion and betrayal, the sound of wedding bells ring out, signalling the massacre that will destroy them all.

wno.org.uk/vepres #WNOvepres

The Marriage of Figaro Mozart It’s supposed to be the happiest day of Figaro and Susanna’s lives but will their wedding even go ahead? Through a series of twists and turns this period-set production has all the ingredients of a classic opera, and with Mozart’s sublime score brilliantly bringing the action to life it will keep you guessing until the final scene.

wno.org.uk/marriage #WNOmarriage

Carmen Bizet We are touring our new production of Carmen throughout our Spring 2020 Season including two further opportunities to see it in Cardiff and once more in Llandudno. The cast for Spring performances includes Julia Mintzer as Carmen, Peter Auty as Don José and Georgio Caoduro as Escamillo.

wno.org.uk/carmen #WNOcarmen

Open yourself up to the world of opera with a multi-buy ticket package available across Autumn 2019 and Spring 2020 Seasons


Phil McIntyre Entertainment, Queen Theatrical Productions and Tribeca Theatrical Productions present

THE GLOBAL PHENOMENON RETURNS

The worldwide smash hit musical by Queen and Ben Elton returns to the UK. The multi-million-pound show dazzles all the senses in breath-taking style. Guaranteed to blow your mind, this musical phenomenon is not to be missed! Since 2002 over 16 million theatergoers in 19 countries have been thrilled by this awe-inspiring production. With 24 of Queen’s biggest hits delivered in a show that boasts the scale and spectacle that marked the bands’ legendary live performances.

‘A KIND OF MAGIC.

SPECTACULAR. MAGNIFICO!’ The Sun

‘A NEW BREED OF MUSICAL -

BRILLIANT’

Dydd Llun / Monday, 09.03.20 Dydd Sadwrn / Saturday, 14.03.20 Sioe yn y Nos // Evening Show: 19.30 Llun – Sad / Mon – Sat Sioe Prynhawn // Matinee Show: 14.30 Mer & Sad / Wed & Sat

BBC Newsnight

Tocynnau o / Tickets from: £25.50

‘AN EVENING OF SHEER ENTERTAINMENT & ENJOYMENT.

Aelodaeth Premier: 241 Nos Llun* Premier Membership: 241 Monday Night*

THE SHOW SHOULD RUN FOREVER!’ Daily Mirror

*yn amodol ar argaeledd / subject to availability


NOSON GWIS

GAMES NIGHT

Galwch eich ffrindiau gwybodus a dewch draw i Venue Cymru i gystadlu yng nghwis misol Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy. Mwyafrif o chwe person ymhob tîm a bydd y cwis bob amser yn cynnwys rownd sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau creadigol (ffilm / sioeau cerdd / actorion / awduron ayyb.) £3 i gymryd rhan. Bydd gwobr ar gyfer y tîm buddugol a bydd raffl hefyd.

There’ll be a selection of different board games out on the tables to play - the traditional, the more involved, along with a few card games. You can also bring along your own games to play. This a great opportunity to be part of a relaxed social event focused on board and card games! The bar will be open.

Mae’r cwis cyntaf yn Y Review, Venue Cymru, nos Wener, 13 Medi am 8pm, yna fe’i cynhelir bob mis.

First event at Y Review, Venue Cymru, on Friday, 6 September, from 8pm, then on a monthly basis.

NOSON GEMAU Fe fydd yna ddetholiad o gemau bwrdd gwahanol wedi’u gosod ar y byrddau i’w chwarae – y traddodiadol, y rhai mwy dyrys, ynghyd ag ychydig o gemau cardiau. Gallwch ddod â’ch gemau eich hun i chwarae hefyd. Bydd y bar ar agor a bydd yn gyfle gwych i fod yn rhan o ddigwyddiad cymdeithasol ymlaciol. Mae’r digwyddiad cyntaf yn Y Review, Venue Cymru, nos Wener, 6 Medi o 8pm, yna fe’i cynhelir bob mis. Bydd y noson gemau a’r noson gwis yn ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, elusen sydd yn credu ym mhŵer celfyddydau i newid bywydau. I gael rhagor o wybodaeth am y Noson Gemau Bwrdd neu Noson Cwis, anfonwch e-bost: info@venuecymru.co.uk Mae rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy ar gael yn www.ymddiriedolaethcelfyddydauconwy.org

QUIZ NIGHT Round up your quizzing friends and come along to Venue Cymru to compete in the monthly Conwy Arts Trust quiz. Maximum of six people per team and the quiz will always feature a round that is linked to the creative arts (film / musicals / actors / writers etc). £3 to take part. A prize for the winning team and there’ll also be a raffle. First quiz at Y Review, Venue Cymru, on Friday, 13 September, starting at 8pm, then on a monthly basis.

Both the games night and the quiz night will be fundraising events for Conwy Arts Trust, the charity which believes in the power of the arts to change lives. For more information about the Board Games Nights or Quiz Nights, email: info@venuecymru.co.uk More information on Conwy Arts Trust at www.conwyartstrust.org


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

51

CAKES AND LADDERS Chwilio am bartner Scrabble? Eisiau cwrdd â ffrindiau am goffi a mwynhau gêm hwyliog o Monopoly neu Ludo? Hoffi herio’ch ymennydd gyda phos jig-so cymhleth? Bore hamddenol o chwarae gemau bwrdd a gwneud posau yw ‘Cakes and Ladders’, a gynhelir yng nghaffi Catlin yma Venue Cymru. Mae rhai gemau bwrdd yma i chi eu defnyddio ond gallwch hefyd ddod â’ch gemau a’ch posau jig-so eich hun. Does dim angen archebu lle i ddod i ‘Cakes and Ladders’ a bydd cacennau a diodydd poeth/oer ar gael i’w prynu o’r caffi. Cynhelir y sesiwn ‘Cakes and Ladders’ cyntaf ddydd Llun, 3 Mehefin, rhwng 10am a 12 dydd, ac yna ar bob dydd Llun wedi hynny tan ddydd Llun 19 Awst. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at info@ venuecymru.co.uk Looking for a Scrabble partner? Want to meet with friends for coffee and enjoy a fun game of Monopoly or Ludo? Like to test the brain cells over a tricky jigsaw puzzle? ‘Cakes and Ladders’ is a relaxed board games and puzzles morning, held at our Catlin’s Café here at Some board games are left out for use, but you can also bring along your own games and jigsaw puzzles. There’s no booking required for ‘Cakes and Ladders’ and cake and hot / cold drinks will be available for purchase from the café. The first ‘Cakes and Ladders’ session will be held on Monday, 3 June, from 10am to 12noon and then on each Monday after that until Monday, 19 August. For more information email info@venuecymru.co.uk

CLWB LLYFRAU FOOTLIGHTS BOOK CLUB Dyma glwb llyfrau Venue Cymru ei hun, sy’n canolbwyntio ar nofelau sydd wedi’u haddasu ar gyfer y sinema, teledu a’r llwyfan. Mae clybiau llyfrau yn ffordd wych o ddarganfod awduron a genres newydd, gwneud ffrindiau newydd ac ehangu eich gorwelion darllen! Cynhelir Clwb Llyfrau Footlights, sy’n cael ei redeg ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Conwy, ar ddydd Gwener cyntaf bob mis, o 12pm, ym Mar Caffi Catlins. I gael ein rhestr ddarllen, anfonwch e-bost at info@venuecymru. co.uk This is Venue Cymru’s very own book club, focusing on novels which have been adapted for cinema, TV and the stage. Book clubs are a great way to discover new authors and genres, make new friends and expand reading horizons! Footlights Book Club, run in conjunction with Conwy Library Service, is held on the first Friday of each month, from 12noon, at Catlin’s Café Bar. For our reading list please email info@venuecymru.co.uk


52

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

C N A L F I L IGO B O P EAD G CR N YOUTIVES A E R C

Prosiect Dawns I’r Teulu|Family Dance Project (5-10 Oed/Age 5-10)

Gweithdai dawns ar gyfer rhieni a’u plant a gynhelir gan gwmni Emma-Jane Sutcliff (Transitions Edge) Dance workshops for parents and their children run by EmmaJane Sutcliff (Transitions Edge) Am Ddim | Free O Mai 18 | From 18 May

CYLCH STORI (7-10 oed) // STORY CIRCLE (age 7-10) Arweinir gan y storiwr profesiynol Gillian Brownson Led by professional story teller Gillian Brownson. Am Ddim | Free O 18 Mai | From 18 May Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

53

Dweud O! Say It! Gweithdai’r Gair Llafar | Spoken Word Workshops (12-19 Oed/Age 12 – 19) Martin Daws,Bardd Pobl Ifanc Cymru yn cannal Gweithdai’r Gair Llafar. Martin Daws, Wales’ Young People’s Laureate runs Spoken Word workshops. Am Ddim | Free

// O Mehefin 1 | From 1 June

Beirniad Ifanc | Young Critics (16-30 Oed / Age 16-30)

Bydd y Beirniad Ifanc,wedi’u mentora gan a awduron proffesiynol yn cael gweld amrywiaeth eang o berfformiadau a dangosiadau theatr professiynol byw. Derbynnir ceisiadau trwy gydol y flwyddyn. Mentored by professional writers, Young Critics get to see a wide range of professional live theatre performances and screenings. Applications accepted all year round. Am Ddim | Free

BLWCH GOLAU (12-16 oed) // LIGHTBOX (age 12-16)

Cyfle i weithio ar brosiectau ffotograffig llawn hwyl a dysgu sgiliau newydd. An opportunity to work on fun photographic projects and learn new skills. Dydd Sadwrn / Saturday: 02.02.19 // 02.03.19 //06.04.19 // 04.05.19 // 01.06.19 // 13.07.19 Am ddim / Free

Clwb Graffiti | Graffiti Club (8-14 Oed/Age 8-14)

Dewch I ymuno â hoff artist graffiti Gogledd Cymru Andy ‘Dime One’ Birch I ddysgu am sgiliau’r artist graffiti Come and join North Wales’ favourite graffiti artist Andy ‘Dime One’ Birch to learn how to gain the skills of a graffiti artist O Mehefin 8 | From 8 June.

Gweithdai Dawns Fertigol | Vertical Dance Workshops Young Flyers (10-18 Oed / Age 10-18) OEDOLION EHEDOL | ADULT FLYERS (18+)

Mae dawns fertigol yn defnyddio offer dringo a gweithio ar uchder (rhaffau, harneisiau a dyfeisiadau abseilio) i ddawnsio yn yr awyr ac ar y waliau. Vertical dance uses the equipment (ropes, harnesses and abseil devices) of climbing and working at height to dance in the air and on walls O Mehefin 8 | From 8 June

I gofrestru eich diddordeb ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau hyn e-bostiwch To register your interest for any of these events please email your details to

youngcreatives@venuecymru.co.uk


56

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Sut i archebu // How to Venue Cymru: 01492 872 000 Theatr Colwyn: 01492 556 677 Archebion Grŵp / Groups: 01492 872 001 | groups@venuecymru.co.uk venuecymru.co.uk | theatrcolwyn.co.uk Venue Cymru, Promenade, Llandudno, LL30 1BB Theatr Colwyn, Aberegele road, Colwyn Bay, LL29 7RU Amseroedd agor y Swyddfa Docynnau (Venue Cymru) Dydd Llun – Dydd Sadwrn Gwasanaeth Cownter: 10am – 5.45pm Gwasanaeth Ffôn: 10am – 5pm Ar ddyddiau perfformiadau, bydd gwasanaeth cownter ar gael tan 15 munud wedi i’r llen godi Dydd Sul a Gwyliau’r Banc – Gwasanaeth ffôn a chownter ar gael rhwng 1 awr cyn y perfformiad nes codi’r llen Box Office Opening times (Venue Cymru) Monday – Saturday Counter Service: 10am – 5.45pm Telephone Service: 10am – 5pm On performance days a counter service will be available until 15 minutes after curtain up Sundays & Bank Holidays – Phone and counter service available 1 hour prior to performance until curtain up Amseroedd agor y Swyddfa Docynnau (Theatr Colwyn) Dydd Llun – Dydd Gwener Dyddiau pan nad oes perfformiad: 10am – 5pm Dyddiau pan fo perfformiad: 12.30pm – 15 munud wedi amser dechrau’r perfformiad Dydd Sadwrn & Dydd Sul Bydd y swyddfa docynnau ar agor os yw perfformiad wedi’i drefnu yn unig. Bydd yr amseroedd agor yn amrywio ac yn dibynnu ar ein rhaglen. Fodd bynnag, bydd y swyddfa docynnau bob amser yn cael ei staffio Un awr cyn dangos ffilm neu berfformiad. Ar ddydd Sul a gwyliau’r banc, bydd y Swyddfa Docynnau ar agor 1 awr cyn y perfformiad. Opening times (Theatr Colwyn) Monday – Friday Non performance days: 10am – 5pm Performance days: 12.30pm – 15 minutes after performance start time Saturday & Sunday Opening times will vary dependant on our programme. However, the Box Office will always be manned one hour prior to any film or performance. On Sundays and Bank Holidays the Box Office will open 1 hour prior to the performance.

Ffioedd a Thalu Gellir talu am docynnau gydag arian parod, cerdyn debyd/credyd a siec. Dylai seiciau fod yn daladwy i “Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy” a’u hanfon i’r cyfeiriad uchod. Codir ffioedd gweinyddol am bob tocyn. I gael rhagor o wybodaeth, holwch wrth archebu. Nid oes rhaid i Aelodau Cerdyn Premier dalu ffioedd gweinyddol ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau

Fees & Payment Tickets can be paid for by cash, debit/ credit card and cheque. Cheques should be made payable to “Conwy County Borough Council” and sent to the above address. All tickets are subject to administration fees. For more information please enquire at the time of booking. Administration fees are waived for Premier Card Members for the majority of shows.

Cadw Tocynnau Gellir cadw tocynnau am dri diwrnod yn unig, bydd unrhyw docyn nad yw’n cael ei gasglu a’i dalu amdano o fewn tri diwrnod, yn cael ei ddileu ac ar gael i’w prynu.

Holding Tickets Tickets can be kept for three days only, any tickets not collected and paid for within three days, will be deleted and available for purchase.

Ad-daliadau a Gostyngiadau Ni ellir derbyn ad-daliad am docynnau dan unrhyw amgylchiadau: mae pob gwerthiant o’r Swyddfa Docynnau yn derfynol. Mae gostyngiadau ar gael lle nodir hynny i Bensiynwyr, Plant, Myfyrwyr a Phobl Ddi-waith. Mae Venue Cymru yn cadw’r hawl i gyflwyno, addasu neu dynnu’n ôl unrhyw ostyngiadau yn ddirybudd ar unrhyw bryd. Dim ond un gostyngiad sy’n berthnasol ar unrhyw bryd.

Refunds & Concessions Under no circumstances can tickets be refunded: all sales through the Box Office are final. Concessions are available where indicated to Senior Citizens, Children, Students and the Unemployed. Venue Cymru reserves the right to withdraw any reductions concessions at any time without notice. Only one concession applies at any one time.

Polisi Adwerthu Gall Venue Cymru ond cymryd tocynnau yn ôl ar gyfer sioeau sydd wedi gwerthu allan. Os ydym yn llwyddo eu hailwerthu, bydd ffi o £2 yn cael ei chodi. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw cysylltu â’r swyddfa docynnau ar ôl y perfformiad i holi a wnaethom lwyddo ailwerthu’r tocyn/nau. Ar rai adegau bydd modd i chi gyfnewid eich tocynnau am berfformiad arall o fewn cyfnod yr un cynhyrchiad yn amodol ar ffi gyfnewid o £2 fesul tocyn, cysylltwch â thîm y swyddfa docynnau i gael rhagor o wybodaeth. Parcio Mae maes parcio Venue Cymru yn un talu ac arddangos bob amser. Mae prisiau ar y wefan. Theatr Colwyn: Mae nifer o feysydd parcio yng nghanol y dref, ac maent yn ddigon agos i chi gerdded i’r theatr. Cysylltwch â ni Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ar y theatr a’i gweithgareddau, cysylltwch â’r Rheolwr Cyffredinol: Sarah Ecob, Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB. info@venuecymru.co.uk

Resale Policy Venue Cymru can take tickets back for sold out shows only. If they are successfully re-sold then a £2 fee will be charged. It is the patron’s responsibility to contact the box office after the performance to enquire as to whether the ticket/s were successfully re-sold. On some occasions it may be possible to exchange your tickets to another performance within a run of the same production subject to a £2 per ticket exchange fee, please contact our box office team for further information. Parking The Venue Cymru car park is pay and display at all times. Tariffs can be found on the website. Theatr Colwyn: There are a number of car parks within a short walking distance of the theatre. Contact us If you have any feedback or comments on the theatre and its activities please contact the General Manager: Sarah Ecob, Venue Cymru, The Promenade, Llandudno, LL30 1BB. info@venuecymru.co.uk Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu’r ddogfen hon / Information correct at the time of printing

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Hygyrchedd // Access HYNT Os oes gennych nam neu anghenion mynediad penodol, gall mwynhau ymweliad i Venue Cymru neu Theatr Colwyn fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau. Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o Hynt, sef cynllun hygyrchedd cenedlaethol newydd. Ewch i hynt.co.uk am fanylion. If you have an impairment or a specific access requirement, enjoying a visit to Venue Cymru or Theatr Colwyn can be more complicated than just booking tickets. We are a member of Hynt, a new national access scheme. Visit hynt.co.uk for full details.

PERFFORMIAD SAIN DDISGRIFIAD // AUDIO DESCRIBED PERFORMANCE Sleeping Beauty: Dydd Sul / Sunday, 15.12.19 // 1pm We Will Rock You: Dydd Mercher / Wednesday, 11.03.20 // 7.30pm PERFFORMIAD BSL / BSL PERFORMANCE: Annie: Dydd Iau / Thursday, 16.05.19 // 7.30pm Sleeping Beauty: Dydd Sadwrn / Saturday, 14.12.19 // 2pm We Will Rock You: Dydd Mercher / Wednesday, 12.03.20 // 7.30pm PERFFORMIAD HAMDDENOL / RELAXED PERFORMANCE: Sleeping Beauty: Dydd Iau / Thursday, 27.12.19 // 1pm

THEATR COLWYN DANGOSIADAU O FFILMIAU SY’N GYFEILLGAR // DEMENTIA FRIENDLY FILM SCREENINGS The Greatest Showman (Sing-a-long): Dydd Iau / Thursday, 23.05.19 // 2pm Mamma Mia! Here We Go Again: Dydd Iau / Thursday, 20.06.19 // 2pm Chitty Chitty Bang Bang: Dydd Iau / Thursday, 18.07.19 // 2pm

Yswiriant Tocynnau / Ticket insurance Gallwch brynu yswiriant ar gyfer eich tocynnau ac rydym yn eich argymell i gynnwys hyn wrth archebu tocynnau er mwyn cael y pris llawn yn ôl os byddwch chi neu unrhyw un o’ch parti yn methu mynychu’r perfformiad oherwydd anaf, salwch neu dywydd drwg. I brynu yswiriant, holwch aelod o staff neu ychwanegwch yr yswiriant i’ch basged pan fyddwch chi’n archebu ar-lein. Refund protection is available on all orders and we recommend that you include this in order to obtain a full refund of the purchase price should you or anyone in your party be unable to attend the performance due to; Injury, Illness or adverse weather. To purchase a policy please ask at the time of booking or add to your basket when booking online. Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

57


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Voted Best Family Attraction

Claim

10% off*

Always a new

ture! dvei'rnTeulu AHwyl hante d Enceekend w

17th & 18th August Book tickets online & save greenwoodfamilypark.co.uk

Codir ffĂŻoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

at admissions with code

VC10

*Valid May-September 2019

58


Retro Flower from the Arthouse Retro House Wallpaper Collection

Your choice for paint and wallpaper

and the very best in free advice YOUR FIRST PURCHASE

Pick up a Brewers Card in-store or register for one online Over 170 stores nationwide. Visit your local branch in Bangor D E C O R AT I N G H O M E S S I N C E 1 9 0 4


60

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

53621 EDIT.qxp_Layout 1 16/04/2019 13:45 Page 1

Make huge Savings on your days out in North Wales at the Best Attractions, Eateries & Accommodation!

Get yourself a Snowdonia Pass Discount Card

Buy online for just ÂŁ5!

Valid for all of 2019 & for up to 4 people!

www.snowdoniapass.co.uk Codir ffĂŻoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


Distyllfa Penderyn yn dod i Venue Cymru Cadwch eich lle ar y Dosbarth Meistr Wisgi – dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019 am 2.00pm (nodwch fod lleoedd yn brin iawn!)

‘Os ydi wisgi at eich dant chi, fe gewch chi fodd i fyw’ Rydym yn annog pawb sy’n hoff o wisgi i gymryd rhan yn y Dosbarth Meistr hwn gan Ddistyllfa Penderyn. Yn ogystal ag elwa ar ei gwybodaeth a’u profiad o bwysigrwydd pren a’r grefft o aeddfedu, byddwch hefyd yn dysgu am y protocol o ran blasu wisgi. Mae’r Dosbarth Meistr yn para tua dwy awr a hanner. Er mwyn mwynhau’r sesiwn i’r eithaf, rydym yn argymell yn gryf nad yw’r rhai sy’n cymryd rhan yn bwriadu gyrru adref. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn y Dosbarth Meistr yn cael rhodd ar y diwedd. Oedran – mae’n rhaid bod yn ddeunaw oed neu’n hŷn i gymryd rhan yn y Dosbarth Meistr. Pris: £25.00 Bargen Arbennig

Penderyn Distillery Comes to Venue Cymru Book your Whisky Masterclass – Saturday 22nd June 2019 at 2.00pm (please note that numbers are very limited!)

‘If you love whisky, you’ll love this’ For whisky enthusiasts we recommend this Penderyn Distillery Masterclass. As well as imparting their knowledge and experience on the importance of wood and the art of maturation, you will also learn the protocol of whisky tasting. The Masterclass lasts around 2.5 hours. In order to fully appreciate the masterclass session, we strongly advise that participants do not plan to drive afterwards. Each attendee will receive a gift after their Masterclass. Age – Please note that the Masterclass is for over 18s only. Price: £25.00 Special Offer


62

venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

Llwyfan Stage

A B C D E F G H I J K L M N O P

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ca Ca

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ca

22

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Drws A Door A

Mannau Cadeiriau Olwyn Wheelchair Spaces Sedd Gofalwyr Carer Seat

A B C D E F G H I J K L M N O P

Drws B Door B

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees


venuecymru.co.uk // theatrcolwyn.co.uk

63

Llwyfan Stage A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8

25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

U V W X Y

Grisiau / Stairs

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

14 15 16 17

19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Grisiau / Stairs

H I J K L M N O P Q R S T

A B C D E F

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

H I J K L M N O P Q R S T

29 30 31 32 33 34 35 36 29 30 31 32 33 34 35 36 29 30 31 32 33 34 35 36 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

U V W X Y

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Llwyfan Stage

9

Q

A 12

B C 17 20

17

19

16

G

18

H 20

19 18

17

J K

P

O

10

10

11

7

12

8

8

9

9

10

10

41 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

43

44

Codir ffïoedd gweinyddol am bob tocyn // All tickets are subject to administration fees

M N O P

66

Q

64

66

64

67

52 60

63

59

62 61

60

65

59

45

62

61

51 58

48

57

40

42

62

39

39

47 46 45 44 52 43 55 1 1 2 1 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 13 10 54 50 14 12 57 49 15 53 11 8 4 1 16 17 7 3 56 9 52 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4 1 5 1 4 5 10 15 13 0 5 4 58 5 1 5 11 6 17 49 14 57 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 53 12 15 52 56 16 13 51 55 17 18 50 14 4 5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 15 3 16 2 5 17 18 1 5 50 5 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

9

L

46 45 50

44

49 48

47

50 49

46

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

38

65

44 43

42 41

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

37 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

64

42 41 40 39 38

43

9

36

8 9

63

13

I

14

15

16

13

14

15

16

17

18

19

20

17 16

15 14

13 12

F

18

19

20

E

16

15

14 15

14

13 12 11

D

16

15

14

13

12 13

9

12 11 10

18

11

16

10

15

9

14

8

13

7

12 11 10

11

10

9

8

7

8

61

7

7

63

6

6

6

7

60

N

M

6

6

56

K

55

9

I

J

5

58

8

Mannau Cadeiriau Olwyn Wheelchair Spaces

5

5

L

Cefn Cylch Ochr Dde Right Rear Circle Cefn Cylch Ochr Chwith Left Rear Circle

10

5

5 8

10

Canol y Cylch Centre Circle

62

8

7

4

10 10

61

8

7

7

6

4

Blaen Cylch Ochr Dde Right Front Circle

60

7

6

6

3

5

4

4

9

Seddi Uwch Canol Centre Raised Stalls Seddi Uwch ar y Chwith Left Raised Stalls Seddi Uwch ar y Dde Right Raised Stalls

59

6

5

5

2

4

3

9

8

8

9

59

5

4

4

3

4

8

7

9 9

Blaen Cylch Ochr Chwith Left Front Circle

54

4

3

2

3

3

7

8

Seddi Blaen y Llawr Front Flat Stalls

57

3

2

3

2

3

2

6

7

8

8

56

2

2

1 2

2

6 6

7 8

7

6

7

58

1

1 1

1

5

7

6

40

O

1 1

1 1

4

5

6

6

5

6

42

P

M

3

4

5

4

5

CYLCH CIRCLE

53

Q

N

3

5 5

I

J

K

L

2

4 4

4

SEDDI’R LLAWR STALLS

11

2

1

3

3

4

5

12

2

1

3

2

3

4

11

1

H

2

3

12

G

2

2

3

11

1

2

37

1

F

1 1

1

41

E

B

C

D

A


CYFLWYNIR GAN PRESENTED BY

zipworld.co.uk

ZIP WORLD

ROCKS

FATHER’S

DAY WEEKEND JUNE 15TH 2019

/ £25

EARLY BIRD

TICKETS

AVAILABLE AT ZIPWORLD.CO.UK

MIKE MILES HUNT PETERS

OF

OF

THE WONDER STUFF

BRYN FÔN / ELIN FFLUR / MAFFIA MR HUWS / CÔR Y PENRHYN / ALFFA / THE ATOMS Rhif Elusen Gofrestredig Love Hope Strength Foundation 1117505 Love Hope Strength Foundation Registered Charity Number 1117505

Profile for Venue Cymru

Venue Cymru | Theatr Colwyn What's On - Summer / Autumn 2019  

Venue Cymru | Theatr Colwyn What's On - Summer / Autumn 2019  

Advertisement