Page 8

1

1. søndag i faste

H ør te du det i k ke? Beklager Gud! Jeg skulle gjerne trodd på deg dersom du hadde gitt en liten lyd om at du virkelig er til. Ærlig og oppriktig talt! Jeg trenger ikke se lynet blinke fra himmelbryn til himmelbryn, som om det skulle være ditt øyeblunk mot meg. Du trenger ikke vekke døde opp for min skyld for at jeg skal tro, men kanskje hvis du i det minste hadde gitt et lite tegn – et lite pip om at du er til, eller gripe inn mot all ondskapen i verden. Sa du pip? – I en ond verden? Jeg gråt sårt i en stall den første julenatt. Hørte du det ikke? Jeg gråt da en kjær venn ble lagt i graven. Hørte du det ikke? Jeg gråt over en by som ikke vet hva som bringer fred. Jerusalem. Jerusalem. Hvor gjerne jeg ville samle deg som hønemor samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke! Jeg ropte fra et kors: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var for at du skal slippe å bli forlatt. 8

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you