Page 4

Innledning De følgende tekstene er ment som en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og disiplene, på vei fra Galilea til Jerusalem, og en vandring med israelsfolket fra utferden fra Egypt mot det lovede land. Her finnes tekster både fra GT og NT, i tillegg til noen betraktninger fra eget liv, formet som bønner og samtaler med Herren. Les bibeltekstene i sin helhet før du leser betraktningene i boka. Ordet «faste» kan best forklares med forsakelse. Tradisjonen forteller at man sa farvel til «kjøttet» da man kom til fastelavn. Dagene før var det feiring med karneval, blåmandag og feitetirsdag, før askeonsdag med forsakelse og forberedelse til Jesu lidelseshistorie. I den gamle pakt fikk Moses oppdraget å føre folket ut fra Egypt og mot det lovede land. En vandring som varte i førti år. Ordet «påske» kommer fra det hebraiske ordet «pashar», som betyr å gå forbi. Straffen skulle gå folket forbi da engelen så blodet strøket på dørkarmene. Den siste og lengste delen av bibeltekstene omhandler påsketiden i kristen sammenheng. Jesus er offerlammet som resulterer i at straffen går oss forbi; «Det er påske for Herren!» Tanken med tekstene for fastetid og påske uten faste datoer, er at de skal være uavhengig av tidlig eller sein påske fra år til år. Påsketiden er ikke slutt med 2. påskedag. I kirkeåret er det påsketid helt fram til Kristi himmelfartsdag, inntil vi går pinsen i møte. Flere av tekstene ble skrevet til andaktsboka «Boker tov» i et samarbeid mellom Israelsmisjonen og Sambåndet forlag. En stor og hjertelig takk til min kjære kone, Bjørg, som har bidratt med bilder og gitt gode råd med teksten. Takk for støtte og oppmuntring i arbeidet! 4

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Advertisement