Page 3

I n n hold fastelavnssøndag .............. 5 1. søndag i faste ............. 7 mandag ................................ 10 tirsdag ................................... 13 onsdag .................................. 15 torsdag ................................. 18 fredag .................................... 21 lørdag .................................... 25 2. søndag i faste ........... 27 mandag ................................ 30 tirsdag ................................... 36 onsdag .................................. 39 torsdag ................................. 44 fredag .................................... 47 lørdag .................................... 50 3. søndag i faste .......... 53 mandag ................................ 57

tirsdag ................................... onsdag .................................. torsdag ................................. fredag .................................... lørdag ....................................

59 62 65 67 70

4. søndag i faste Maria budskapsdag ..... 73 mandag ................................ 77 tirsdag ................................... 79 onsdag .................................. 81 torsdag ................................. 83 fredag .................................... 86 lørdag .................................... 89 palmesøndag morgen ............................... 91 kveld ...................................... 94 mandag i påsken .......... 96 tirsdag i påsken ............. 98

onsdag i påsken ........... 100 skjærtorsdag morgen . 104 skjærtorsdag kveld .... 107 langfredag morgen .... 109 langfredag kveld ......... 113 Påskenatt .......................... 116 1. påskedag morgen ............................. 119 kveld ................................... 123 2. påskedag morgen ... 126 2. påskedag kveld ...... 130 tirsdag ................................ 133 onsdag ............................... 136 torsdag .............................. 139 fredag .................................. 141 lørdag ................................. 143

Om forfatteren ............... 146

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you