Page 2

Faste steg Copyright Š Ventura forlag AS 2016 Sats og omslag: Kristian Kapelrud Alle foto: Idar Simonsen Skrift: Goudy Old Style 12/15 pt. Trykk og innbinding: DH Printing House, Latvia 1. opplag januar 2017 ISBN 978-82-8365-028-0 Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet fra Bibel 2011 Š Bibelselskapet. Ventura forlag AS 2312 Ottestad post@venturaforlag.no www.venturaforlag.no

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Advertisement