Page 13

1

tirsdag

Fa r, som ser i det skju lte, sk a l l øn ne deg «Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.»  M att 6,6 Den nye oversettelsen av det gode gamle ordet «lønnkammer», har fått en litt prosaisk oversettelse. «Rommet ditt» har ikke den samme, gode meningen som den tidligere oversettelsen. Kanskje vi kan ta med oss en oppfordring fra Jesus om at vi trenger å gå på rommet; men ikke for å være der alene. Vår himmelske Far er der og ser i det skjulte. Vi er aldri alene. Og best av alt; han skal lønne deg. Vi trenger å være i stillheten, borte fra alt som forstyrrer, alt som fanger oppmerksomheten, og i denne sammenhengen; alle våre behov for å bli sett, slik Jesus advarer mot hyklerne som liker å vise seg for folk. Et oppriktig møte med vår himmelske Far, får vi i det skjulte, i lønnkammeret. Det er blitt fortalt at grunnbetydningen av det greske ordet, kan oversettes med et bombesikkert rom. Der kan ikke Satans brennende piler og ondskapen verken nå oss eller forstyrre oss. Der er vi alene med han som både er og ser i det skjulte. 13

Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...