Page 1

Ventetde PUBLICACiÓ LOCAL DE DIMENSIONS IRREGULARS'

DISTRIBUCiÓ PER SUBSCRIPCiÓ'

ANY XII

• NOMBRE 33'

HIVERN 2006 • EDITA: D.RIERA & C.H!. C. M .


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

VENTD'ESPERANÇA IDEFUTUR... ~

CORRESPONDÈNCIA

Per Diego Riera. Editor ~

Amable lector: ~~ Amable lectora: I ~~~;:;~. .. Bones Festes, Fornells! I que un 2007 venturós ;-::::::-~~ ':•.' . ens dugui l'ansiada independència municipal. :~:.~:::: ..... •. "'!" . Bones festes, bona gent! El moment actual és esperançador. Ja sabem que no es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat, però pens que a Fornells ens mereixíem un èxit com ha estat el dictamen emès pel pèrit del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, un dictamen clar que avala la demanda de segregació .. del nostre poble i que podeu llegir en les seves conclusions en aquesta mateixa revista. Efectivament, Fornells necessita governarse des de ca seva i el temps aprèmia. Cada dia, i açò és evident el nostre poble disposa amb manco recursos, materials i personals. Fornells, especialment d'ençà governa aquest equip municipal, ha vist com s'agreujava la seva supervivència. Però ara les coses han canviat. Segurament a partir d'ara el futur i el destí del nostre poble passa a les mans de fornellers i fornelleres. Açò sens dubte és una gran alegria però també és una gran responsabilitat. Que ningú ho dubti: tots i totes som cridats a participar. Com individus i com a col, lectius que conformam aquesta realitat que es diu Fornells, el novè municipi de Menorca. No perdem l'oportunitat i disposem a posar el millor de cadascú. Bones festes per tothom! .T

".-

.

WRONGWORLD LAPORTADA Amb aquest missatge, "un món equivocat ", el creatiu Pere Amilibia, vesí de Fornells, ens ofereix una portada tant espectacular com l'asseveració que amb tipografia .... ens colpeix. Cal pensar ... L'autor, hores d'ara déu ser per Tunísia, és un artista que crea a l'entorn d'un univers subtil i propi amb diferents materials i arts. Wrong World ... i bones festes ...

*** ** ** *

Redacció. No sempre els mitjans de comunicació de la nostra illa publiquen allò que els lectors volen publicar. Especialment quan són articles o cartes que fan referència a certes persones significades a la política. Es Ventet de Fornells no entra en aquest joc mediàtic i polític i seguit publica les cartes que s 'han enviat al diari Menorca i que . explicacions no s 'han publicat.

A ESBATLEDE MERCADAL Amb aquesta carta me vull dirigir a tots es menorquins i menorquines per deixar clar quin tipus de persona està governant s'ajuntament ~~-~:;...".des Mercadal i en conseqüència en contra de sa .< ~~ ~ nostra voluntat, es nostro poble, Fornells -»: Li he sentit dir a través dels mitjans de comunicació perquè d'una altra manera no el conc, moltes, moltíssimes coses desagradables i, en es meu entendre, amb molt poca educació. Educació que se li ha d'exigir a una persona que ha de dur es timó d'un poble com Mercadal. Però fins aquí hem arribat, que vulgui tractar pràcticament de lladre a en Diego Riera i en es seus companys que des des primer moment han dedicat es seu temps, es seus doblers i sa seva energia a defensar-mos de gent com vostè, s'ha acabat. En açò es fornellers no li permetrem. Només mos faltava haver d'escoltar-li dir amb què un fornell er, una persona privada, gasta o deixa de gastar es seus doblers. Sembla ser que açò vostè no ho entén, però que sapi que noltros, es fornellers, som gent d'honor i que sa independència des nostra poble, pes nostros pares i pes nostros fills no té preu. Així, idò, amb aquesta carta vull deixar clar que per noltros hi ha molt poques coses més importants que aconseguir d'una vegada per totes aquest somni que cada vegada es fa més real, ser un un poble independent. Visca Fornells Independent! Diego Coll Petrus

CLTMATIZACIÓN INSTALACIONES VENTA

ACUARIOS VENTA

MAQUINARIA

HOSTELERÍA

MAQUINARIA

LA VANDERÍA

Y VIVEROS

Y REPARACIÓN

CíMARAS

Bspeciatidad en pastos artesana/es de Menorca

ELÉCTRICAS

Y REPARACIÓN

FRIGORÍFICA

~anabería!, Jjollería bíjas be ~ílar \[anu

S

FONTAN§RÍA INSTALACIóN

GAS

Ses Vinyes, 31 Tel. - Fax 971 376535 07748 Fornells

Tel. 971 376407 Móvil 650 789 511

2

CI Major, 16 07748 FORNELLS (Menorca)


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

Quique Pons Bendito Artista i jove

Pensa Menorca i digues en veu baixa noms a l'atzar de pobles i cales fins que se'l transfiguri el gest i sentis que la sang et batega a ritme d'illa. Miquel Martí Pol

CONSELL INSULAR DE MENORCA

BON NADAL I VENTURÓS 2007 3


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

A FORNELLS NO EL VAM DEIXAR GUANYAR Moltes persones saben com ell sap fer callar a qui el pot incomodar, emprant unes armes que com a polític vell domina. D'açò uns quants que s'han creuat en el seu camí cap el poder ho saben ben bé perquè ho han patit a les seves carns .. Però a mi no me farà callar i per lo tant seguiré plantejant i denunciant les qüestions que trobi oportunes. Més encara, vist el poc que li ha con vengut respondre a qüestions que com a representant polític del meu poble li he formulat, bé ens els Plens de l'ajuntament, bé per escrit a instàncies registrades a l'ajuntament. I com que ja li queda poc de mandat li repetiré fins que me les respongui ja que tenc dret a conèixer les respostes com a ciutadà i com a representant polític que soc. Se posi com si posi. I la veritat, vist el tracte que ha donat al meu poble, si s'impacienta i li surt fum pel cap, millor... En qualsevol cas que sàpiga aquest batle que segurament la sàtira d'en Pere i en Pau encara té corda. Evidentment ell no sap quantes rialles s'han fet a Fornells a costa d'en Ramon, en Pere i en Pau, i tampoc vol saber que en Pere i en Pau no som jo tot sol. En Pere i en Pau són la veu alegre i irònica dels fornellers i, evidentment, no surten ni s'escriuen les històries d'un cap tot sol. Açò a Fornells ho sap tothom. Diego Riera Moreno Portaveu s'Unió de sa Costa Nord -Fornells-

Senyor director: Primerament vull felicitar l'acudit d'avui d'enZacai agrairli çue me permeti publicar els meus escrits en el diari que dirigeix i així poder expressar-me lliurement. Novament el senyor batle des Mercadal, en Ramon Orfila, ha tomat a carregar contra mi sense respondre les qüestions plantejades. Ell ha dit que no pensa seguir escrivint cartetes i no sap l'alegria que me dóna, però jo no pens renunciar a expressar-me i fer públic el que pens o me preocupa, especialment en el què concerneix el meu poble, s'ho prengui com s'ho prengui aquest polític de mal perdre. Li reiter a Ramon Orfila: la nova llei de Bases de Règim Local que sortirà publicada probablement dia 1 de gener (idò, encara no existeix) i amb la qual ha trobat el darrer clau ardent a on agafar-se per no acceptar l'equivocació de les seves adivinacions respecte a Fornells. Aquesta llei no té caràcter retroactiu i no afectarà legalment la demanda de la segregació de Fornells perquè aquest litigi és anterior a la publicació d'aquesta llei. Açò ho sap aquest batle, però després d 'haver perdut en en el dictamen de l'informe econòmic encarregat pel TSJIB, ara sembla que també ha perdut els papers.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr~I)I~II¡I~1

9 771578626022

ACUDIT PUBLICAT AL DIARI MENORCA DIUMENGE 10 DE DESEMBRE DE 2006

4


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

CAMP DE SES ARENES El Norteño C.F. és l'equip de Fornells. Fundat als any 70 com a equip federat ha tengut una més llarga trajectòria històrica, com és exemple la il-lustració que acompanya aquest article, una pintura de l'artista Anna-Eva Bergman de l'any

2003 per una gestió ràpida i imprevista del grup d'Unió de sa Costa Nord, ha culminat en l'execució d'unes obres que, tot i no estar inaugurades, ja són aprofitades al nostre poble. El Norteño C.F. del qual, per cert,ja s'havia anunciat la seva desaparició per part del seu president en aquell moment,no tan sols no ha desaparegut sinó que a més compta amb un equip infantil que atrau tanta gent o més que el primer equip. La nova junta directiva del nostre equip ha fet una bona feina i ha culminat un somni que ara tots podrem aprofitar.

1932.

El Norteño C.F. enguany ha estrenat, i per açò està d'enhorabona, un camp remodelat, amb noves instal-lacions i gespa artificial. Aquesta inversió, aconseguida al Ple municipal de juliol de

GK.CJtaurtlnte Futbolistes de Fornells, 1932. D'Anna-Eva

GseplGl

Bergman

Tel. 971 37 66 55 FORNELLS (Menorca)

"SA

NOS

lRA" CAIXA DE BALEARS

Ilentde

V¡confiança

i>:

"SA

NOS

lRA" CAIXA DE BALEARS

'. 5

Ilentde

'1C~

"SA

NOS

lHA" CAIXA DE BALEARS


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

CELEBREN LA FESTA DE LES REVISTES LOCALS El passat divendres, 24 de novembre, es va celebrar a la Sala d'Activitats Ciutadanes d'Alaior la VI Diada de la premsa local de Menorca, acte organitzat per l'Associació de Premsa Local de Menorca (APLM). L'acte va ser obert per Miquel À. Marquès, president de l'APLM, que va analitzar la situació actual de les revistes locals. Va recordar els objectius de l'associació, la necessitat de revistes locals als pobles i els problemes econòmics que els toca viure (vendes, publicitat i convenis amb ens públics). Marquès va reclamar al Consell Insular i al Govern Balear un major suport econòmic en forma de contractació de publicitats i que facilitin les gestions administratives, per evitar la burocratització i la pèrdua de temps. Acabà fent una valoració positiva del suport del Consell Insular en el camp de la normalització lingüística, fet que no es pot dir el mateix del Govern Balear. Miquel Melià, representant del Govern, • destacà els ajuts que les revistes reben del Govern i va destacar la voluntat política d'ajudar en la normalització lingüística. Va avançar que estudiarà totes aquelles propostes concretes que li faci arribar l'APLM sobre l'ús del català. Àngela Caules, en nom 'del Consell Insular, valorà la premsa local, la .gent que hi treballa i l'Alaior Esportiu com a l'única revista dedicada exclusivament a l'esport. Pau Morlà, batle d'Alaior, valorà les revistes locals com a espai d'opinió, la il·lusió de la gent que hi treballa per fer la revista i el compromís cívic de fomentar l'espai de comunicació. L'acte cultural va ser obert per Paco Perea, responsable d'Alaior Esportiu. Perea recordà que la revista neix el 1988, davant la necessitat de difondre les activitats fetes al poliesportiu, obert el 1986. Els mitjans de sempre (diari insular i ràdios) no eren suficients. Destacà el voluntarisme dels col-laboradors, que la revista sempre ha tingut les portes obertes als ciutadans i a les entitats esportives que, en la seva opinió, no sempre han sabut

aprofitar l'ocasió brindada pel mitjà local. Després de molts anys, el setmanari passà a quinzenal a causa de la tasca d'edició. La revista la valora tant com a mitjà informatiu com un document de la història esportiva local. El convidat enguany ho va ser Pau Pons Gomila, periodista i actual responsable d'IB 3 Ràdio. Pons féu una anàlisi amena dels objectius de la premsa: com s'ha d'arribar als lectors, disposar d'algun professional en la redacció, va valorar el nivell de les publicacions locals d'avui, la seva relació amb les institucions, la importància de contractar publicitat i la

col-laboració ciutadana. Sobre IB 3 parlà sobre la idea de voler "ésser" el mitjà de comunicació per a tots els ciutadans de les Illes Balears i va valorar l'excés de mitjans de comunicació que existeixen a Mallorca. En el tom obert, Paco Perea va anunciar el perill que córrer l'Alaior Esportiu de deixar d'editar-se. Les causes són la suma del cansament de la feina d'edició i la manca de participació de les entitats esportives, fent que el seu responsable reflexioni sobre el seu futur. Hi ha poca gent que treballi i és conscient que no pot aspirar a professionalitzar la revista. Gairebé vint anys editant una revista esgota. Reflexionà sobre el fet que les entitats esportives estan estructurades entorn a un president, un secretari, un tècnic esportiu i un tresorer i, en canvi, no disposen de la figura del comunicador esportiu. Quant a les col-laboracions, dels 27 clubs esportius d'Alaior, només cinc hi col, laboren habitualment, vuit o nou solen donar informació verbalment, i la resta no pensa en el mitjà. L'acte va acabar amb els reconeixements que l'associació ret anualment als membres proposats per les revistes. Enguany va destacar l'element gràfic: van ser guardonats dos fotògrafs, dos dibuixants i una musicòlaga. Els reconeixements van ser: Fotos Radio (Alaior Esportiu), Joan Mercadal i Pere Mercadal (S'Ull de Sol), Pere Cabacés (Xerra i Xala) i Natàlia Sans (Ventet de Fornells).

M.M.

6


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

7


VENTET DE FORNELLS

HIVERN

ANARA VENDRE PEIX A ALAIOR

2006

Miquel À. Marquès Sintes

todas partes tan estrechos y pedregosos, y en muchos sitios tan asperos, que eran excesivamente dificultosos y pesados para el viandante. Mr. Kane construyó un magnífico camino ...». Aquell famós governador anglès va manar fer construir el camí que du el seu nom, tot i que qui va el va pagar i el va fer va ser el poble menorquí. Uns anys més tard, el Padre Jaime Villanueva, el 1899 escriuria que «...supe por la contestación del primera que no habia en aquella iglesia, antigüedad alguna de ninguna especie que mereciese la incomodidad de una jornada que

A la conferència de l'estiu de 1997 em vaig referir a unes notes sobre l'estat de les vies de comunicació que els habitants i els mercaders empraven quan transitaven o anaven a subministrar queviures a altres indrets de l'illa. Fins a llavors, el comerç dels productes bàsics, com els cereals, eren transportats per vaixells des dels ports de l'illa (Maó, Ciutadella i Fornells) i dels embarcadors que eren

tenia que hacer para ir allà (es referiex a Ciutadella) desde Mahón, y mas en tiempo lluvioso y frio». Açò ho afirma a la seva coneguda obra del Viage literario a las Iglesias de España, escrit el 1899 (i reproduït a la Revista de Menorca, 1899, pàg. 67-77). Que els camins temps enrere oferien incomoditats a I'hora de transitar-los, no vol dir que els pobles i els llocs estessin incomunicats. Algú encara podrà haver sentit contar com algun major nostre, no fa gaire anys enrere, en la seva vida no havia anat mai a Ciutadella. Si açò era així, ho era perquè no tenia cap necessitat d'anar-hi. Aquesta és la clau de tot moviment: la necessitat. Les dades que avui comentarem van ser obtingudes gràcies a un estudi que vam fer sobre les entrades econòmiques i les despeses del convent de Sant Diego d'Alaior, habitat per franciscans. Aquella comunitat sumava una mitjana de 24 individus i, com és normal, tots havien de menjar cada dia. Als llibres de comptes ens trobam com els patrons i els mercaders anaven, bé d'una manera periòdica, bé d'una manera puntual, a vendre tot tipus de productes i de queviures als frares alaiorencs. L'únic apunt que fa referència a un mercat de Fornells, sense dir-nos el seu nom, és relatiu al dia 28 de maig de 1782, quan va vendre als frares una quartera i mitja (9 barcelles) de sal, cobrant 2 lliures i 5 sous. Així sabem que una barcella de

localitzats estratègicament al llarg de la vorera menorquina. Aquesta circumstància no impedia, però, que els comerciants i qui volia vendre el seu producte, l'home i la bístia transitassin pels camins que existien en aquell moment. En un estudi de Micaela Mata, publicat a la Revista de Menorca (1992), constatava que el camí vell (o Camí Reial) es trobava en males condicions al segle XVIII, tot i que era el més usat pels menorquins, situació de la qual els anglesos, com l'enginyer John Armstrong, no se'n podien donar raó. De fet, Armstrong (1978, pàg. 49) diu que «Los caminos eran por )

8


VENTET DE FORNELLS

HIVERN

sal costava 5 sous. Si aquesta notícia és ben magre, l'estudi de l'epígraf d'un pescador va ser més enriquidora. Els apunts s'inicien el 7 de desembre de 1784 i finalitzen el30 de desembre de 1785. Al llarg d'un any podem llegir les compres de peix i la quantitat comprada, sense especificar quin tipus de peix es consumia. Però en alguna ocasió sí que va quedar enregistrat: els frares compraven «palomidas», pop, peixetó, «cantaras», mussola, congre, anguila, lliça, sardina i sobretot oblades. L'interessant de tota aquesta informació és veure com els pescadors acudien a vendre el peix gairebé cada dia a Alaior des de Fornells, especialment en el període de la Quaresma, on els estadants del convent consumien peix fresc cada dia. A la resta de l'any, no passava setmana en què e ls pescadors no vinguessin en una o dues ocasions per vendre les seves captures als frares. Tot i que el període de temps és relativament -

-

i ~ ~J1 I L1J I~In.

curt per realitzar alguna observació, el cert és que si els pescadors venien sovint a Alaior, era perquè els consumidors els hi compraven el gènere. I el més segur és que els frares no fossin els únics clients interessats en comprar peix. Algun apunt ens conta que els frares també solien comprar peix arribat de Maó, de Ciutadella i peix pescat al' Albufera. El mestre Antoni Pons Alimundo, sabater que va escriure tot allò que li cridava l'atenció a un quadern, algú li va contar que a Fornells: «En lo any 1788 en los ultims del mes de abril es varen tirar las matraves primera volta al mar y die 7 maig de dit any es fer la primera matanse de les tuñines y segons la mallor notisia per persona qui estrobave alli present sen agafaren 82 tuñines». Per açò, sabem que a Fornells també es realitzava la pesca artesanal de l'almadrava, avui ja desapareguda, i que només es troba vigent al sud de la península, tot i la mancança de tonyines a la Mediterrània. Una nova notícia de Mestre Pons Alimundo ens conta que «Die 14 dits ha agafaren a les matraves de Sta. Teresa del terma del Mercadal 95 tuñines segona las millors notisi que adquiri». «Die 18 dit se agafaren segons la millor notisia 204 tuñines». «Die 24 dits se agafaren segons la millor notisia que

9

2006

tinguí 84 tuñines». «Dies primers de Juni de 1788 se agafaren las matraves segons la millor notisia que tinguí 8 pexus anomenat Caps de Olla y entre uns y altres pasaren 70 quintars (1 quintar=41'5 quilos)», i açò va suposar 2.905 quilos de peix. Podria ser que aquestes notícies de les captures de tonyines les hauria contades algun pescador de Fornells al mestre sabater alaiorenc, quan va venir a vendre a Alaior una part de la captura de la tonyina. L'almadrava és una xarxa grossa j de variat mallatge per empresonar tonyines, dofins i altres peixos grossos. Per altra part, hem de saber que el peix, juntament amb la llet, els ous, els bescuits, la carn i el segó eren els principals aliments que servien de remei per als malalts. Hem de recordar que el franciscans practicaven la caritat amb els més pobres i els desatesos. Per açò, al llibre de comptes les apuntacions dels malalts són apuntades separades de les relatives a la comunitat de frares. Així, el5 d'octubre de 1785 van comprar ous, llet i bescuit per als malalts, mentre que el dia 15 del mateix mes es comprava una ventosa de vidre, carn, ous i llet també per als malalts. Fins aquí, la informació que ens ha aportat la documentació conservada als arxius. Es pot afirmar que la xarxa de camins del segle XVIII no era ni excessiva ni la més adequada per al seu trànsit, especialment els de l'interior i que els viatgers els criticaven dient que impedien que el transport dels viatgers fos còmode.

Però el cert és que els comerciants i els pescadors transitaven els camins, per malament que estessin, per anar a vendre els seus productes. Açò ens ha de fer pensar que no hi hauria una relació directe entre l'existència d'unes vies de comunicació en mal estat i la demanda d'un nucli urbà: si la demanda existeix, el mercader hi anirà a v.endre, encara que els camins no siguin els més adequats. I així ho van fer diversos pescadors fornellers de fa dos-cents anys enrere quan venien a vendre el seu peix a Alaior, i fins arribar a l'actualitat, amb venedors com en Tomàs o na Pilar Tanu, tot i que els mitjans de transport i la xarxa viària hagin canviat completament. Fotografies extretes del llibre El món i la Menorca d'Anna-Eva Bergman


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

www.sonparc.com

. (Q~fGt(<..J~etlOrt.GOIf . Menorca

Norte

\J¡"e1'lleYlQrut

fe Qulero

...

~~

La Urbanización de Son Parc les desea: Frohliche Weihnachten

und ein glückliches neues Jahr

Merry Christmas and a Happy New Year Joyeux Noel et Bonne Année Bon Nadal y Feliç Any Nou

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 2007 10


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

LA PREMSA LOCAL I EL DINAMISME SOCIAL r

-

Miquel A. Marquès Sintes, president de l'Associació de la Premsa Local de Menorca

Un any més, l'Associació de Premsa Local de Menorca (AP LM) convoca aquest modest acte per recordar la presència de les revistes locals als ~ pobles de l'illa, reflexionar sobre la seva importància a 1'hora de generar coneixement i crear identitat col· lectiva al poble allà on es publiquen. L'Associació de Premsa Local de Menorca treballa per tal d'assolir dos dels principals objectius que es van marcar des del principi: mantenir i millorar les publicacions d'àmbit local, i difondre la tasca de l'associació a la societat. Fins ara, a les diades s'ha parlat sobre aspectes tan importants per a nosaltres com ho són: la relació de les revistes amb la societat, el fet d'informar i al mateix temps el d'oferir un espai d'opinió obert als lectors, la importància de l'ús del català a les nostres pàgines i, en definitiva, treballar per donar vida a les revistes locals, que es diferencien qualitativament de la resta de mitjans de comunicació social. La convocatòria d'un acte com el d'avui vespre ha de servir per trobar-nos totes aquelles pe¡;.sones que treballam en el món de la premsa local i gaudir d'uns bons moments de companyonia. També és d'agrair els ànims que any rere any ens donen els responsables polítics que hi participen, destacant l'esforç i el voluntarisme que comporta dur a terme els projectes d'edicions com els nostres. El que si podem afirmar amb total rotunditat és el nostre més ferm convenciment de consolidar el treball de les nostres capçaleres. Assolir aquest objectiu implica reforçar la difusió de les revistes amb les vendes i les subscripcions dels nostres lectors, però també contractant la publicitat amb empreses privades i administracions públiques i, en tercer lloc, establir convenis amb aquelles mateixes administracions. Sumant les aportacions d'aquests tres grans àmbits d'actuació, les nostres revistes i l'associació no només es consolidaran, sinó que creixeran amb seguretat i brindaran als seus lectors un producte de millor qualitat. En aquest sentit, ens sentim en l'obligació de treballar per guanyar més lectors, tasca difícil en un món a on els nostres ciutadans poden elegir d'entre una gran diversitat de mitjans de comunicació i la navegació a dins l'imparable món d'internet; també hem de saber convèncer als comerciants que aparèixer a les nostres pàgines és molt beneficiós per a les seves aspiracions. Aquesta és la nostra responsabilitat més directa. Arribats a aquest punt, volem recordar com l'any passat demanàvem una major sintonia entre la nostra associació i 1

l'administració local. És cert que durant els darrers anys aquesta sintonia s 'ha reforçat signant convenis de col·laboració. Però no és manco cert que encara avui ens costa d'arribar a la publicitat, se'ns dubte un ingrés econòmic important per a qualsevol mitjà de comunicació social i que, un any després, encara és enfora de les nostres possibilitats. Tan sols demanam que els encarregats en contractar les campanyes publicitàries ens tenguin més en compte. Només una dada: contractant una publicitat amb les nostres revistes arribaran a prop de 10.000 lectors i la seva publicitat serà llegida en els més de 34;000 exemplars editats anualment. Aquesta és la nostra autèntica presència a l'illa. L'altre aspecte que pensam s'ha de millorar substancialment, ho és el de facilitar la gestió entre l'administrat i les administracions: avui costa molt tractar amb les administracions públiques. Si tenim en compte els limitats recursos personals de què disposa l'associació, perdem molt temps i energies per aconseguir realitzar les gestions administratives, necessàries per altra part. En definitiva, demanam a totes les administracions que siguin més sensibles en la seva forma de funcionar: només així s'aconseguirà allò de l'eficàcia i l'eficiència en les tasques de gestió i, a més, es potenciarà veritablement la participació ciutadana en la vida pública d'aquesta illa que, per altra part, és el mirall en què la resta de ciutadans de les Illes Balears se solen mirar amb interès. Per a l'associació, el 2006 ha estat un any dinàmic. A més de realitzar les reunions i gestions pròpies d'una entitat com la nostra, des de l'Associació de Premsa Local de Menorca seguim treballant per fer-nos més pròxims als ciutadans, amb projectes com la participació a la Fira del llibre en català as Mercadal, la redacció d'una proposta per difondre les nostres revistes als centres escolars, l'edició d'un fulletó so bre d'activitats agràries a l'illa i la convocatòria d'aquesta mateixa diada. Mentre, observam amb interès la sortida de dues noves publicacions d'àmbit insular en l'univers dels mitjans de comunicació socials de la nostra illa: una és el setmanari Es Carrer de Menorca, i la segona és 2 Punts, una revista mensual que es reparteix de franc. N o podem oblidar tampoc l'esforç que es fa des de l'administració per donar-nos suport. I no ens referim només al fet de signar un conveni anual amb el Consell o el Govern; parlam de gestos com el de l'edició d'un llibre d'estil per als mitjans de comunicació, realitzat pel Consell Insular, o l'aposta decidida que mostra el mateix Consell en relació a la normalització lingüística, projecte que va iniciar en 2000 el conseller de Cultura d'aleshores,] osep Portella, i que des de 2005 s'ha consolidat, augmentant considerablement la partida l'exconseller Mateu Martínez. En aquest punt, esperam una

-----.

I

--------

I

Associació de Premsa Local = __ . de Menorca. - _.- ===.=."::..- I I __ I

.

--_. --

xerra i xala Revista des Me",cadal

11

Ventet de

Fornells


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

resposta positiva a la minsa aportació del Govern, en un aspecte tan important com és el del suport a la llengua catalana per a tots aquells mitjans, especialment els editats en lletra de motlle, que hem decidit ?'usar-Ia com a canal de comunicació habitual i que, per altra part, és la llengua en què ens expressam els menorquins. En definitiva, i seguint en la línia de les darreres diades, volíem reflexionar sobre un aspecte en concret. Vam decidir que enguany ho faríem sobre la presència de l'esport a la premsa local. L'esport és un àmbit d'informació important a les nostres revistes, i se li dedica un espai suficient per difondre tot allò relacionat amb l'esport que interessa als nostres lectors. En aquest punt, volem destacar el fet que Alaior Esportiu és l'única revista local de les Illes Balears que tracta exclusivament sobre aquesta temàtica, revista que té el més sincer suport de la nostra associació. Aquests arguments són més que suficients per gaudir avui vespre d'una nova vetllada festiva, aplegats entorn a la gent que treballa, sense defallir, en les nostres revistes locals.

BAR RESTAURANT ESCOLES.

29.

FORNELLS.

MENORCA.

t.

376442

PERRUQUERIA MARY Homes - Dones

Carrer EsMolí, 7 - Tel. 971 37 66 29 FORNELLS

T(Jl(J SINTESCI Major, 8 - Tels.667 337 158 - 971 376669 07748 FORNELLS(Menorca)

12

ALAIOR ESPOTIU, EN PERILL DE "' DESAPAREIXER La notícia es va donar a conèixer en el marc de la celebració de la VI Diada de la premsa local de Menorca, que enguany se va celebrar a Alaior. Paco Perea, màxim responsable d'Alaior Esportiu, en el tom de paraules de l'acte cultural ho feia evident: si no canvien molt les coses, l'Alaior Esportiu podria deixar de sortir al carrer. Si la notícia es confirmàs, seria una mala notícia per al món de les revistes locals i, especialment, per a Alaior. Les causes són un cúmul de circumstàncies, que es poden resumir en: poca gent que hi participi donant les notícies del seu club esportiu, cansament de l'editor, poca publicitat i el fet de no poder professionalitzar la revista. Tot sumat fa que Perea reflexioni sobre el futur de la revista. Es van plantejar diversos arguments: molts clubs esportius no disposen de la figura de l'informador d'enllaç amb els mitjans esportius, o que un mitjà de comunicació local té tanta o més importància que el d'una tirada diària. Més enllà que els clubs hi col·laborin amb informació, redactin les seves notícies o, simplement, pensin en què existeix una revista local, hem de parlar de la participació dels alaiorencs en les entitats i en la vida pública. No és suficient «compram un producte, consumir-lo i deixar la gestió «als altres». Resulta ser que «els altres» són uns pocs i de cada vegada manca més gent. Si realment volem mantenir un poble dinàmic, amb empenta, haurem d'empènyer tots, tant als clubs esportius, a les entitats culturals i socials, o a les agrupacions polítiques. Quan es deixa de participar en alguns d'aquests àmbits qui hi perd és la col·lectivitat. Hem de parlar de participació ciutadana. Els ciutadans s'han de deixondir perquè, de veritat, ho facin possible. I els polítics, ciutadans com la resta, han de passar de les bones intencions als fets: no basta afirmar que creuen en una participació ciutadana activa. Cal fer-ho de veritat, escoltar les opinions, facilitar el camí a les propostes i a les activitats dels ciutadans. La responsabilitat és en mans de tot dos col· lectius. Mentre, des d'aquesta redacció donam el nostre suport a Paco Perea en la seva tasca d'editar Alaior Esportiu i reclamam una major consciència participativa en el seu mitjà.


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

DICTAMEN DELS PERITS DEL TSJIB CONCLUSIONES El perito abajo firmante concluye en vista a la documentación examinada y habiendo aplicado los Procedimientos y Estimaciones que se explican en el presente Dictamen con los anexos que se acompañan y teniendo en cuenta los datos económicos referidos a los ejercicios 2001 y 2002, los dos Municipios resultantes cuentan con recursos suficientes para el cumplimiento de sus competencias municipales garantizando a sus respecti vos habitantes la misma o superior calidad media de los servicios que les venían prestados por el Ajuntament, las siguientes razones lo avalan: A.- Los càlculos de las magnitudes Ahorro Bruto y Ahorro Neto disponible antes explicadas, demuestran que los Municipios resu1tantes de la Segregación con los datos económicos referidos a los ejercicios 2001 y 2002 tiene capacidad económica para afrontar sus gastos corrientes con el producto generado por sus ingresos corrientes (véase cuadros B3-1 y B3-2) no así en el ejercicio 2004 en que se produce un ahorro neta negativo respecto a Fornells S.

B.- Los Remanentes de Tesorería demuestran también que los dos Ajuntaments resultantes de una hipotética segregación de Mercadal dispondràn de una gran liquidez lo que implica una fuerte solvencia económica lo que ayudaría a la Segregación Proyectada Véase cuadros CI y C2. C.- La capacidad Normativa de los ajuntaments Segregados para aumentar la recaudación a través de la subida de los tipos impositivos vigentes y que en los ejercicios 2001 a 2004 esta en el tipo de 0,58% para el IBI urbano, 2,40% en el ICIO y el 26% en el ITVTU La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en el art. 72 el interval o por el que se puedan mover los tipos de IBI urbanos y que pueden oscilar entre 0,4% como tipo mínimo y 1,10% como maximo, tendrían los Ayuntamientos resultantes de la Segregación en este impuesto un importante

Reparacions Mecàniques

===== TONI,

S. C.

Rosari, 38 - Tel. 37 67 06 - 600217870 07748 fORNELLS - Menorca

HOSTAL

ESPECIALITAT EN TAPES I ENTREPANS

Plaça S'Algaret, 7 Tels. 971 3765 52 - 971 376499 971 376666 - 971 376674 07748 FORNELLS (Menorca)

13

••


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

recorrido en cuestión recaudatoria. El Impuesto de construcción que el ajuntament de Mercadal lo tiene establecido en el 2,40% para el periodo antes aludido puede establecerse en un màximo del 4% según dispone el art. 102 de la Ley citada y por último el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos que esta establecido en el 26% podría aumentarse hasta el 30% lo que proporcionaría a los Ajuntaments respectivos una seguridad suplementari a en cuanto a su capacidad económica. El perito asume que en los càlculos y en los cuadros que se aportan puede haber errores debido a la multitud de datos examinados pera lo que a juicio del abajo firmante se requiere es extraer una opinión razonable sobre la viabilidad económica de la Segregación en base los criterios solicitados y esta "a su juicio se produce siempre y cuando se haga una gestión

Passeig Marítim, 98 Tels. 971 37 66 86 - 971376743

responsable de los recursos. El perito quiere hacer constar su agradecimiento al compañero José Caldentey Aguiló, Auditor y Diplomado en Ciencias Empresariales por su inestimable ayuda y colaboración, también quiere hacer constar su agradecimiento al Secretario del Ajuntament de Mercadal Don Gerardo Puente por las facilidades dadas en la consecución de los dato s requeridos y que han hecho posible la realización del presente dictamen. Este es el Dictamen que emite el Economista abajo firmante según su leal saber y entender sometiéndose siempre gustosa a criterios mejor informados. Josep Barceló Miralles

07748 FORNELLS Menorca

C:OPES

'TA&..A;ÒT;G\UE~ ,

Riera Rosselló

Carrer Major, 2 • T. 971 376879 07748 Forn!l"~ - -----------

Apartaments, cases i finques. Venda, Lloguer i manteniment CI Passeig Marítim, 41 - FORNELLS Tel. 971 376 568 www.rierarossello.com

14

':.,

-- - -~---- ---- ----~.-


VENTET DE FORNELLS

HIVERN 2006

Devers els anys 80 quan en José Garriga encara pescava amb la seva barca Escarrà

,

gabi~ells

OPTICA PO' ÒPTICA FLORIT l' E8MERCADAL

spal

Itt

W1í7!8rup

Assessoria Immobiliària Administració Comunitats Assessoria Conta ble Assegurances

Miryam Sanz Pelufo Optica Optometrista

aRT I aRTESarlla DE MENORCa

Carrer Rosari, 18 07748 Fornells, Menorca Tel. 971 158336 Fax 971 158337 www.gfornells.com gabinet@gfornells.com

CI. Negrete, 42 - Tel. 971 480436 Ciutadella de Menorca CI. Nou, 5 - Tel. 971 375478 Es Mercadal

Crèdits i col·laboradors

EDICiÓ AMB EL SUPORT DEL:

- Portada:

~Govern

Pere Amilibia

- Imprimeix:

W de les Illes Balears

- Dipòsit

Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

J.Pons

-Alaior-

Legal: MH 262 - 1~93.

- Edita:CHCM

A.S.F.L.

- Editor:Diego

Riera.

Correspondència, suscripcions i publicitat: Olga Navarro Caballero Sa Punta Gran 5 TI. 376736 Fornells (Menorca) diegofornells@hotmail.com

15


Conselleria.d'Agricultura

i Pesca

33 - Hivern 2006 - Ventet de Fornells  

Ventet de Fornells - Publicació local de dimensions irregulars - Hivern 2006 - Número 33

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you