Page 1

EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE

ESCOLA SADAKO ESO 4 JUNY DE 2011

1


INTRODUCCIÓ AL TREBALL Aquest és un treball fet des de l’assignatura de projecte de recerca (PR). La publicitat subliminal és un complex format publicitari que, sense detenir l’acció, és capaç d’introduir marques o productes en alguna seqüència de pel·lícula o sèrie fent que els espectadors siguin influenciats i moltes vegades no se’n adonin. Molts dels programes televisius que veiem actualment porten publicitat subliminal. En alguns casos, és molt obvi, i encara que a vegades l’espectador no coneix el terme de publicitat subliminal, veu clarament que s’està promocionant una marca. És el cas de Física o Química en la que hi ha una seqüència, per exemple, on s’enfoca un ordinador que es connecta a Internet de la marca Movistar i un dels actors diu “tranquilo, esto se carga muy rápido”. Aquí és obvi que s’està promocionant una marca. D’altres vegades ja no és tant obvi perquè la marca està en segon pla o no s’enfoca directament. Així que, en aquest treball podreu veure quanta publicitat hi ha introduïda a les sèries de la nostra societat, ja que hem fet un anàlisi de les que creiem més importants o conegudes ja siguin per adults o adolescents. També podreu trobar com es va començar a fer servir l’emplaçament del producte, les seves característiques... Cal d’estacar d’aquest treball la part pràctica, una prova per veure l’efectivitat de l’emplaçament del producte (si es queda el producte o marca a la memòria o si passa desapercebuda). Si voleu saber més sobre l’emplaçament del producte només heu de seguir llegint.

1


ÍNDEX 1. QUÈ ÉS? . •

.

.

PÀG. 5

VIDEOS ON TROBAR L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE .

.

PÀG. 5

2. HISTÒRIA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 6

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 7

4. CATEGORIES D’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE.

.

.

.

PÀG. 8

5. AUDIÈNCIES INFANTILS .

.

.

.

.

.

.

PÀG. 9

6. RISCOS

.

.

.

.

.

.

PÀG. 9

3. CARACTERÍSTIQUES

.

.

.

7. ANÀLISI DE LES SÈRIES PER A JOVES •

FÍSICA O QUÍMICA

.

.

.

.

.

.

PÀG. 10

LOS PROTEGIDOS .

.

.

.

.

.

.

PÀG.12

AL SALIR DE CLASE

.

.

.

.

.

.

PÀG. 14

LOS SERRANO

.

.

.

.

.

.

PÀG. 15

.

.

.

.

.

PÀG. 17

.

.

.

.

.

PÀG. 17

.

8. ANÀLISI DE LES SÈRIES PER A NENS 9. ANÀLISI DE LES SÈRIES PER A ADULTS

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

10. EXPERIMENT PER COMPROVAR L’EFICÀCIA DE L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE

1


OBJECTIUS

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 23

RESULTATS

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 25

CONCLUSIONS EXTRETES DE LA PROVA .

.

.

.

PÀG. 26

11. CONCLUSIÓ DEL TREBALL.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 27

12. BIBLIOGRAFIA

.

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 28

13. ANNEX

.

.

.

.

.

.

.

.

PÀG. 30

.

QUÈ ÉS? La tècnica de l’emplaçament del producte és un format de publicitat en la televisió i el cinema, que consisteix en col·locar la marca o el producte en alguna seqüència d’una pel·lícula, sèrie o programa de televisió de forma molt enginyosa per influir en l’espectador. L’emplaçament de productes és probablement el format de publicitat més àmpliament estudiat, però encara falten anàlisis que demostrin la seva eficàcia i els efectes que produeix en un públic especialment sensible com són els infants. És una tècnica bastant antiga en el món del cinema i serveix per pagar-ne una part del cost. Les quantitats pagades varien segons en quin moment aparegui el producte, qui el faci servir, quina importància tingui en l’escena... etc. Denominar-ho emplaçament del producte, no és del tot correcte ja que no es tracta de posar un producte dins de la ficció, sinó de col·locar-hi una marca i aquesta pot està o no, vinculada amb el producte. Es va proposar denominar-ho col·locació de marca.

EXEMPLES D’EMPLAÇAMENT DEL PRODCTE •

http://lapublicitat.wordpress.com/emplacament-del-producte/

1


http://www.youtube.com/watch?v=tfEs32D0gYA

http://www.youtube.com/watch?v=TjYR7C1qXfo

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Empla_ament_i_infan cia.pdf

http://analitzempublicitat.blogspot.com/2007/04/emplaament-delproducte_27.html

http://www.youtube.com/watch?v=R28Iexxo5-M

http://www.youtube.com/watch?v=tfEs32D0gYA&feature=related

HISTÒRIA DE L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE Els investigadors no es posen d'acord sobre la data d'aparició de l'emplaçament de producte com a tècnica publicitària. Generalment, es diu que el seu origen no va ser fins l’any 1913, en concret a la pel·lícula Age of Consent, en la qual apareix en el fons, la marca Coca-Cola durant bastants minuts. Els estudiosos reconeixen que anteriorment havien aparegut altres productes en diverses pel·lícules, però aquesta va ser la primera aparició d'una marca que es sol·licitava i acordava a canvi d'un preu. En realitat, l'origen de l'emplaçament de producte no va ser tant una idea concreta en un moment donat, si no la resposta a una lògica que s'observava des de temps enrere. Nebenzahl i Secunda fixaren el naixement de l'emplaçament de producte en 1945. Malgrat aquests orígens llunyans, a Espanya no va arribar fins a finals dels anys 80, coincidint amb la irrupció al panorama televisiu espanyol de les cadenes privades. L’emplaçament del producte ha anat adquirint molta importància en els darrers anys, sobretot a partir de les sèries de ficció de producció pròpies que són emeses per les cadenes de televisió espanyoles i catalanes des de mitjans dels anys 90.

1


La inversió publicitària gairebé no va créixer, situació que va desembocar en un canvi d’estratègia per part de les agències: va ser l’inici de la saturació publicitària. Aquesta veritable saturació de missatges publicitaris, sumada a la poca eficàcia dels mateixos, va portar als publicistes a plantejar-se noves formes d’arribar al seu públic de forma objectiva, així que a principis dels anys 90 va començar a aparèixer la denominada publicitat no convencional, (engloba màrqueting, internet, emplaçament del producte... eines que en els últims anys, no han parat de créixer). Un exemple és que l’any 2007, a Espanya, es va invertir un total de 1.124 milions d’euros en publicitat no convencional.

CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE •

Per tal de ser efectiu, ha de passar gairebé desapercebut.

Té una gran diferència respecte la resta d’espots, ja que aquesta no necessita una pausa quan surt el producte audiovisual que es vol enunciar, sinó que s’insereix a la mateixa acció, i d’aquesta manera els actors, esmorzen una marca determinada de cereals, se’n van a l’escola amb una determinada marca de motxilla, o simplement obren una nevera on hi ha una marca d’un producte enunciat en forma d’imant.

Ha de ser molt real i identificable, suficientment llarg perquè es pugui reconèixer, associat als personatges principals.

A través de l’emplaçament del producte, la marca s’associa a escenaris que són part de la nostra vida quotidiana: la cuina, el supermercat, el pati de l’escola... Escenaris on els protagonistes de les sèries compren, utilitzen i consumeixen els productes. 1


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té una especial cura pel que fa a la protecció de la infància i l’adolescència en els mitjans de comunicació i, en concret, de la publicitat. Hi ha un acord que especifica que la publicitat emesa pels operadors de televisió no ha d’incentivar als infants i als adolescents a voler comprar un producte o servei.

CATEGORÍES DE L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE (EN EL FULL APART)

1


AUDIÈNCIES INFANTILS Malgrat la provada eficàcia de l’emplaçament del producte com a eina publicitària per arribar al públic, cal remarcar que aquesta tècnica es mou en un àmbit entre la legalitat i la il·legalitat, especialment quan bona part de les audiències de les sèries on s’utilitza l’emplaçament del producte estan dirigides als infants. Es vol aplicar una llei que diu que l’emplaçament del producte serà il·legal en obres cinematogràfiques, pel·lícules i series, programes d’esports i programes de d’entreteniment destinats als infants. Per tant l’emplaçament del producte estarà permès en sèries de televisió (encara que una part de l’audiència estigui format per públic infantil), però quedarà prohibit per a programes dirigits especialment al públic infantil. Els riscos d’utilització de l’emplaçament del producte als nens petits, són que tot i que els infants comencen a reconèixer la intenció comercial dels espots publicitaris a partir dels 8 anys, no serà fins l’adolescència quan els nois i noies començaran a mirar d’una manera crítica els anuncis emesos per televisió. Si tenim en compte que si, tot i saber que al darrera dels anuncis hi ha uns objectius comercials, els nens creuen cegament allò que recomanen els espots, obligadament hem de qüestionar-nos quin és l’impacte 1


que la publicitat de productes inclosos en l’acció de les seves telesèries preferides té en la ment de l’infant.

RISCOS El principal risc de l’emplaçament del producte és causat per no tenir el control total del missatge audiovisual sobre la marca que emplaça. Però hi ha una altra sèrie de riscos: 1. El risc per excés: el protagonisme innecessari d’una marca 2. El risc per defecte: el muntatge pot anul·lar o reduir la percepció de la marca fins fer-la inaprofitable. 3. El risc per inconveniència: posar productes a escenes amb es risc de no saber si afavoreix o perjudica la escena/sèrie 4. El risc per associació: Si resulta forçat o inadequat per l’escena.

ANÀLISI DE LES SERIES: SERIES PER JOVES •

FÍSICA O QUÍMICA http://www.antena3.com/videos/fisica-o-quimica/temporada-6/capitulo-10.html

RESUM DE LA SÈRIE: La sèrie es desenvolupa a

l'Escola

Zurbarán,

un

institut

batxillerat

on

es

de

tracten

conflictes entre alumnes i professors, i els problemes actuals

de

la

societat

adolescent com l'assetjament, el racisme, l'homofòbia, el sexe i les drogues. Les relacions socials entre els personatges prenen màxim protagonisme, i més enllà de posar límit entre professors i alumnes, la sèrie tracta a ambdós grups quasi de manera igual, amb relacions amoroses entre ells incloses.

1


• • • QUIN ÉS EL PRODUCTE I • LA MARCA QUE S’HI ANUNCIA? • • •

Productes per el cabell I.C.O.N Refresc Fanta Musical del “Jorobado de Notredam” Diferents locals per sortir de festa com ara “disco pop” Jersei Rams 23 Sabates Xti Cava Anna de Codorniu

En el primer cas la noia està a la dutxa i els productes estan en segon pla. En el segon cas estan a la cafeteria de l’escola i en segon pla apareix una màquina de refrescos de la marca fanta. En el tercer cas un personatge invita a una noia a anar a veure un musical, surt en primer pla i estan una estona parlant sobre el musical. En el quart cas si et fixes en les parets de l’ institut hi ha cartells publicitaris enunciant discoteques, sempre en primer pla. En el cinquè cas un noi porta un jersei de la marca Rams 23, i apareix clarament la marca però en un segon pla. En el sisè cas una noia porta a la mà una caixa de sabates Xti però queda en segon pla. En el setè cas hi ha una escena que estan fen una festa i en un segon pla es pot reconèixer una ampolla de Cava.

• • APAREIX CLARAMENT LA MARCA A L’ANUNCI EN • MIG DE L’ACCIÓ O SEGON PLA • • • PÚBLIC A QUI DIRIGIDA LA SÈRIE

VA

Va dirigida als adolescents.

PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT Joves AQUEST ANUNCI • • • CARACTERÍSTIQUES LA

PERSONA

DE • • QUE

CONSUMEIX O UTILITZA • EL PRODUCTE A LA SÈRIE CANAL D’EMISSIÓ DE LA SÈRIE NACIONALITAT

DE

LA

En el primer cas una noia jove d’uns 35 anys que està a la dutxa està utilitzant uns productes per el cabell. En el segon cas ningú està utilitzant la màquina de refrescos. En el tercer cas el noi adolescent li regala a una noia de la seva classe entrades per un musical. En el quart cas ningú parla sobre els cartells. En el cinquè cas un noi adolescent, atractiu, moreno, alt, simpàtic, porta un jersei Rams 23. En el sisè cas una noia adolescent, atractiva, porta una caixa de sabates a la mà. En el setè cas ningú porta, consumeix o diu res sobre el producte. 1

Antena 3


LOS PROTEGIDOS http://www.antena3.com/videos/los-protegidos/temporada-2/capitulo-14.html

RESUM DE LA SÈRIE: un grup de joves tenen poders, el que provocarà que acabin vivint tots sota el mateix sostre on s’amagaran de les personen que els volen segrestar, perquè es volen fer amb les seves habilitats especials. Mario, desconcertat, descobreix que el seu fill Carlitos, té el poder de poder moure els objectes amb la ment. Jimena s’aixeca sobresaltada en meitat de la nit, la seva filla Blanca, és segrestada per uns homes que se l’emporten en un cotxe negre. El més estrany és que la filla, ja havia predit que això passaria. Mario i Jimena, intenten trobar respostes. Han de unir-se i formar una falsa família que viu en una anònima casa de les afores. Els altres membres d’aquesta estranya família són: El Culebra, un atractiu noi de 17 anys que viu en el carrer i que té el poder de ferse invisible; Sandra, una noia guapa que transmet descàrregues elèctriques quan es posa nerviosa; Lucia, una noia de l’edat del Carlitos que es veu obligada a marxar amb el Mario i la Jimena ja que el seu pare mor al intentar protegir-la i té el poder de llegir el pensament; i per acabar el Lucas, un jove que els seus pares fan fora de casa per tenir el poder de transformar-se en la última persona que ha tocat. Tot aquest grup, haurà de mantenir les aparences per no despertar les sospites de la seva veïna i llogatera Rosa Ruana i la resta de gent del barri.

1


QUIN ÉS EL PRODUCTE I LA MARCA QUE S’HI ANUNCIA?

APAREIX

CLARAMENT

• • • •

LA

MARCA A L’ANUNCI EN MIG • DE L’ACCIÓ O SEGON PLA • PÚBLIC A QUI VA DIRIGIDA LA SÈRIE PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT AQUEST ANUNCI CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA QUE CONSUMEIX O UTILITZA EL PRODUCTE A LA SÈRIE CANAL D’EMISSIÓ DE LA SÈRIE

Llet Puleva, Mobil de companyia Vodafone, Router de Wifi Vodafone. En el primer cas durant tota la temporada de la sèrie cada matí quan esmorzen prenen llet Puleva sempre surt en primer pla i se la serveixen. En el segon cas quan l’actriu està utilitzant un mòbil es veu clarament que el mòbil es d’aquella companyia. En el tercer cas és més difícil de veure que anuncien el producte perquè surt en segon pla i sobre una prestatgeria.

Va dirigida als adolescents. Joves • • •

En el primer cas sempre consumeixen la llet Puleva els nens petits i adolescents de la casa. En el segon cas tots els personatges de la sèrie adolescents i adults en algun moment han utilitzat un mòbil i han promocionat Vodafone. En el tercer cas ningú està consumin o utilitzant el producte.

Antena 3

NACIONALITAT DE LA SÈRIE

Espanyola

NACIONALITAT DEL

• •

PRODUCTE

Primer cas Espanyola. Segon i tercer cas és del Regne Unit

1


AL SALIR DE CLASE http://www.seriesyonkis.com/capitulo/al-salir-de-clase/septiembre-malditoseptiembre/40989/

RESUM DE LA SÈRIE: Retrata la vida diària d'un grup de joves propers als 20 anys que estudien a l’ Institut Set Robles i estan a punt

de

començar

la

seva

carrera

universitària. Viuen a les afores d'una gran ciutat i reparteixen el seu temps lliure entre els amics, la família i els seus amors.

1


QUIN

ÉS

EL

LA • • MARCA QUE S’HI • ANUNCIA? • APAREIX PRODUCTE

I

CLARAMENT LA •

MARCA A L’ANUNCI EN MIG

DE L’ACCIÓ O SEGON PLA PÚBLIC A QUI VA DIRIGIDA LA SÈRIE PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT

Màquina de refrescos Pepsi Arxivadors Uni. Barret d’hivern Roxy En el primer cas ens situem en la cafeteria de l’ institut i al costat de la barra hi ha una màquina de refrescos Pepsi la màquina apareix en segon pla. En el segon cas ens situem a la sala de professors i dos estan buscant arxius entre els arxivadors Uni, per tant el producte surt en primer pla. En el tercer cas ens situem en un parc on han quedat unes noies, on una d’ elles porta un barret de la marca Roxy, la marca apareix clarament.

Va dirigida als adolescents.

AQUEST Joves

ANUNCI CARACTERÍSTIQUES PERSONA • • QUE CONSUMEIX O DE

LA

UTILITZA

EL •

En el primer cas ningú està utilitzant el producte. En el segon cas són dos professors d’uns 50 anys que busquen entre els arxivadors. En el tercer cas una noia jove

PRODUCTE CANAL D’EMISSIÓ NACIONALITAT

Tele5 DE

LA SÈRIE:

Espanyola

NACIONALITAT DEL • • PRODUCTE: • •

Primer cas d’Estats Units Segon cas espanyol Tercer cas Austràlia.

LOS SERRANO

http://los-serrano.seriespepito.com/capitulos-tercera-temporada-3/capitulo-7/

1


RESUM DE LA SÈRIE: La sèrie arrenca amb el casament de Diego Serrano i Lucía Gómez. Diego és u n vidu, pare de tres fills (Marcos, Guille i Curro) que regenta una taverna familiar amb el seu germà Santiago en el fictici barri de Santa Justa, Madrid. Lucia és professora, està divorciada i és mare de dues filles, Eva i Teté Capdevila, amb les que es traslladarà a viure de Barcelona a Madrid. Al llarg de la sèrie, els toscos Serrano hauran d'afrontar la convivència amb les dones, sorgint conflictes i noves relacions, tant a casa com en el Col·legi Garcilaso. Al costat d'ells, la família Martínez, formada per Fiti, mecànic amic de Diego, la seva dona Candela, directora del col·legi i millor amiga de Lucía, i el fill d'ambdós, Raúl, estret amic de Marcos.

1


EL • • PRODUCTE I LA • MARCA QUE S’HI • • ANUNCIA? • • • QUIN

ÉS

• • APAREIX CLARAMENT

LA • MARCA A L’ANUNCI EN MIG DE L’ACCIÓ • O SEGON PLA • • PÚBLIC A QUI VA DIRIGIDA LA SÈRIE PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT

AQUEST

ANUNCI

CARACTERÍSTIQUES DE

LA

PERSONA

QUE CONSUMEIX O UTILITZA EL PRODUCTE

A

LA

Va dirigida als adolescents.

Joves

• • • • • •

SÈRIE

• CANAL

D’EMISSIÓ

DE LA SÈRIE: NACIONALITAT LA SÈRIE:

DE

Cotxe, Renault Pernil , tovallons de paper i fuet Navidul Cervesa Mahou Llet Puleva Alarmes Prosegur Refresc Coca-Cola Nevera Balay En el primer cas, es veu clarament la marca del cotxe i tota la família l’utilitza per anar a l’escola. En el segon cas, es veu clarament la marca perquè un dels personatges l’esta bevent mentre l’enfoquen. En el tercer cas , com ja diu el nom de la sèrie, Los Serrano, la família té un bar especialitzat en embotits, i sempre en segon pla apareixen embotits de la marca Navidul. En el quart cas, la família està esmorzant, i en segon pla i costa una mica de reconèixer apareix un tetrabrik de llet Puleva. En el cinquè cas, la família viu en una casa gran i a l’entrada al costat de la porta apareix un rètol avisant que tenen alarma de la marca Prosegur, és fàcil de reconèixer. En el sisè cas, la mare de la família, està consumin refrescos de la marca Coca-cola, és veu en primer pla i és fàcil de reconèixer la marca. En setè cas, a la cuina de la casa de la família, la nevera és de la marca Balay, però no s’enfoca directament, i costa de reconèixer.

En el primer cas, tota la família utilitza el cotxe. En el segon cas, ningú utilitza ni consumeix els productes Navidul. En el tercer cas, un adult d’uns 40-50 anys, mecànic amic de la família. En quart cas, ningú està consumin ni utilitzant la llet Puleva. En cinquè cas, ningú està consumin ni utilitzant l’alarma Prosegur. En sisè cas, ningú està consumin ni utilitzant la nevera Balay. En setè cas, la mare de la família, d’uns 40 anys, atractiva, està consumin el refresc de Coca-cola.

Tele 5 Espanyola

• • NACIONALITAT DEL • • PRODUCTE: •

Primer cas, Francès 1 Segon cas, Espanyol Tercer cas, Espanyol Quart cas, Espanyol Cinquè cas, Espanyol i Argentí.


ANÀLISI DE LES SÈRIES: SÈRIES PER NENS PETITS •

Com ja hem dit anteriorment, posar emplaçament del producte en programes infantils, està prohibit.

ANÀLISI DE LES SÈRIES: SÈRIES PER ADULTS •

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA: Erase un robot de cocina, temporada 5 http://www.seriesyonkis.com/capitulo/aqui-no-hayquien-viva/capitulo-8/10381/

RESUM DE LA SÈRIE: És la convivència dia a dia en una comunitat de veïns

1


• QUIN ÉS EL PRODUCTE • I LA MARCA QUE S’HI ANUNCIA?

• • • • •

Façana de l’edifici: 1. ONO 2. Banc Santander Roba: 3. Samarreta de la marca MABUA 4. Sabates Converse All Star 5. Samarreta MAMBO 6. Jersei Adidas 7. Samarretes Rams 23 8. Samarreta de SK8 9. Sabates Nike 10. Pantalons del Superman 11. Samarreta Vespa 12. Samarreta marca Reply 13. Casquet de bany Speedo 14. Bosses de comprar de IAN MOSH i NINE WEST Electrodomèstics: 15. Ordinador Toshiba 16. Nevera SMGE 17. Robot de cuina MULTIMIXT 18. Moto GHIMA Alimentació: 19. Menjar pel gos FRISKIES 20. Aigua Calzolra 21. Cervesa CRUZ CAMPO 22. Sucs Sunny Delight Altres: 23. Cartell de la Saga Crepúsculo 24. Diari QUÈ! 25. Pel·lícula el diari de BRIGET JONES 26. Revista de viatges CANÀRIES CALIDAD 27. Revista de cotxes: GRAN PRIX 28. Revista de bebès CRECER 29. Pel·lícula de Torrente 30. PUBLICITAT PARLADA: Filmografia de Akiro Kurosawa

En el primer i segon ens situem a la façana de l’edifici, on es veu clarament a la dreta el nom del banc i a la teulada de l’edifici la marca ONO. En el tercer cas la noia que porta la samarreta, porta un jersei per sobre i fa que costi veure el nom de la marca. Està en segon pla. En el quart cas ens situem al costat de l’habitació de comptadors on un home les porta posades. La marca apareix en segon pla. En el cinquè cas, ens situem en el videoclub on un dels 1 nois que està allà, porta la samarreta d’aquesta marca. Està en segon pla. En el sisè cas ens situem en el replà del primer pis, on


EXPERIMENT PER COMPROVAR L’EFICÀCIA DE L’EMPLAÇAMENT DEL PRODUCTE L’objectiu de la investigació era determinar en quin grau l’emplaçament de productes passa desapercebut o inadvertit com a tècnica comercial per als adolescents i adults, i en quin grau és capaç d’influenciar en la memòria, les actituds i la conducta dels menors. Podríem dir, que són quatre els efectes de l’emplaçament del producte volem analitzar: a) Si l’emplaçament és reconegut pels adolescents i adults com a medi de comunicació comercial o si passa quasi desapercebut. b) Si l’emplaçament de productes aconsegueix fixar el nom de la marca i/o algunes característiques del producte en la memòria del adults i adolescents.

1


c) Si l’emplaçament provoca canvis en l’actitud dels adults i els adolescents envers de les marques introduïdes per l’emplaçament. d) Si l’emplaçament pot fer canviar les conductes dels adults i adolescents en el moment que compren o consumeixen un producte. Pel que fa a la metodologia, les tècniques que normalment utilitzen els investigadors en l’estudi de l’emplaçament del producte han estat, fins al moment: l’anàlisi de contingut i les entrevistes en profunditat als actors participants en els processos de producció. Però cap d’aquestes dues tècniques té en compte el receptor.

EL NOSTRE EXPERIMENT Vam agafar una mostra composada per una noia de 13 anys, una noia de 15, una noia de 18, un noi de 17, i una dona de 47. Per tal de localitzar la mostra els hi vam demanar als familiars i amics que hi participessin. Cada persona va ser sotmesa a veure un capítol de ¡Aquí no hay quien viva! on apareixia emplaçament del producte. A totes les persones de la mostra se’ls va donar un qüestionari previ, indicant-los que havien d’omplir unes preguntes sobre consum i televisió, però sense aclarir que es tractava d’una prova sobre l’emplaçament del producte. Un cop vista la sèrie, es demanava a la mostra que omplissin un qüestionari igual a l’anterior però que se li afegia una nova pregunta: “Has fet algun canvi respecte de l’elecció primera? Per què?”, per tal de comprovar si s’havia identificat l’emplaçament del producte, si s’havia memoritzat alguna marca, si hi havia hagut algun canvi respecte el punt de vista de la marca... QÜESTIONARI: 1


A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent: Nom i edat: 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics 2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: 3. Digues quatre noms de bancs: 4. Digues quatre marques d’ordinadors: 5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: 6. Digues quatre marques de cervesa: 7. Digues el nom de quatre pel·lícules: 8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: 9. Digues quatre marques d’aigua: 10. Digues el nom de quatre marques de suc: 11. Digues el nom de quatre marques de roba

El motiu de triar aquesta sèrie és per tres motius: •

Que no és un programa infantil, sinó que és una sèrie adreçada a un públic ampli, ja siguin adolescents o adults.

La sèrie escollida està protagonitzada per personatges d’edats semblants als de la mostra, tot i que ha vegades en el cas dels adolescents estan protagonitzades per nois i noies més grans per tal d’aprofitar l’afecte que produeixen sobre els més joves al intentar sovint imitar-los.

Quan l’hem analitzat anteriorment, era la sèrie amb més emplaçament del producte.

RESULTATS DE LA PROVA A PARTIR D’ENQUESTES •

La noia de la mostra que té 13 anys, l’emplaçament del producte no ha tingut cap efecte sobre ella. La prova feta després de veure la sèrie, deixa veure que no ha

1


posat a l’enquesta, cap de les marques promocionades durant la sèrie •

En el cas de la noia de la mostra que té 15 anys, l’emplaçament del producte li ha afectat en la marca de cervesa (abans no havia parlat de la marca Cruz Campo), i amb la marca de la samarreta Adidas. Tant pot ser que al ser marques famoses les posés per familiaritat o perquè són marques que l’emplaçament del producte ha tingut una influència.

En el cas de la noi de la mostra que té 17 anys, l’emplaçament del producte li ha afectat en la marca de l’ordinador, abans no havia mencionat la marca Toshiba. Pot passar el mateix que en el cas anterior, que o bé li ha afectat l’emplaçament del producte o perquè és una marca coneguda i la posat perquè li sonava. Passa una cosa semblant amb la noia de 18.

En el cas de la dona de la mostra que té 47 anys, l’efecte que ha tingut l’emplaçament del producte sobre ella és molt gran. Creiem que es deu a que les marques que s’anomenen, estan més familiaritzades amb gent de la seva edat.

CONCLUSIÓ DE LA PROVA Els resultats de la prova per veure l’eficàcia de l’emplaçament de productes entre els adults i adolescents són importants. Hem vist que ha esta molt efectiva en les persones on el producte era més utilitzat. Aquesta prova, ha servit per reforçar la idea de que la tècnica de l’emplaçament del producte serveix principalment per tenir un major record d’una marca que ja existeix, i no per crear una nova marca. No podem opinar sobre si aquest major record de la marca induirà o no a la compra del producte. Cal remarcar, que en la sèrie que hem triat com a prova, sempre s’ha ensenyat com els personatges consumeixen els productes. Només en un cas es parlava de les seves 1


característiques o qualitats i hem comprovat que ha estat efectiu: en un cas que coincideix amb la persona de la mostra amb major edat, i que és la que més podria utilitzar el producte, ha reconegut i memoritzat la marca després de veure la sèrie.

CONCLUSIÓ DEL TREBALL Així doncs, l’emplaçament del producte, és un tècnica de publicitat que consisteix en col·locar una marca o un producte en algun moment d’una sèrie o pel·lícula de diferents formes enginyoses i el que pretén és que aquesta marca o producte quedi gravat a la memòria de l’espectador propiciant conseqüentment una augment de vendes. Fer servir l’emplaçament del producte comporta una sèrie de riscos, que van des d’un excés de publicitat, fins a la aparició no apropiada a l’escena. L’emplaçament del producte, està entre l’àmbit de legalitat i il·legalitat. S’ha creat una llei que diu que l’emplaçament del producte estaria permès en sèries de televisió generals (malgrat que part de la seva audiència estigués composada per públic infantil) 1


encara que quedaria prohibit en programes especialment adreçats al públic infantil. Mitjançant la prova realitzada, hem pogut comprovar que l’emplaçament del producte sobretot influeix sobre aquelles persones a les que va dirigit el producte. I que efecte molt més la publicitat subliminal que es promociona de forma verbal i audiovisual que cadascuna sola per separat.

BIBLIOGRAFIA http://www.google.es/#hl=ca&pq=harley %20davidson&xhr=t&q=rams+23&cp=4&pf=p&sclient=psy&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq= rams&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d&biw=1440&bih=737 (31-0511) http://www.google.es/#sclient=psy&hl=ca&source=hp&q=harley+davidson&aq=0s&aqi=gs4&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d&biw=1440&bih=737 (31-05-11) http://www.google.es/#hl=ca&pq=ono&xhr=t&q=mabua&cp=5&pf=p&sclient=psy&source=hp &aq=f&aqi=&aql=&oq=mabua&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d&biw= 1440&bih=737 (31-05-11) http://www.google.es/#sclient=psy&hl=ca&biw=1440&bih=737&source=hp&q=ono&aq=f&aqi =&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d (31-05-11) http://www.google.es/#hl=ca&sa=X&ei=GfnkTcCjNoy7hAea5sHzBw&ved=0CKwBEAUoAA&q=a didas&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d&biw=1440&bih=737 (31-0511)

1


http://es.wikipedia.org/wiki/Nike (31-05-11) http://www.google.es/#sclient=psy&hl=ca&source=hp&q=SUPERMAN+&aq=f&aqi=g1gs1g3&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=227ddabad56a395d&biw=1440&bih=737 (31-05-11) http://en.wikipedia.org/wiki/Vespa (31-05-11) http://www.ianmosh.com/es/ian-mosh.html (31-05-11) http://www.ninewest.com.es/ (31-05-11) http://ca.wikipedia.org/wiki/Toshiba (31-05-11) http://en.wikipedia.org/wiki/Friskies (31-05-11) http://en.wikipedia.org/wiki/SunnyD (31-05-11) http://es.wikipedia.org/wiki/El_diario_de_Bridget_Jones (31-05-11) http://ca.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa (31-05-11) http://www.avui.cat/serveis/diccionaris.html (31-05-11) http://ca.wikipedia.org/wiki/Empla%C3%A7ament_de_producte (31-05-11) http://www.auc.es/Documentos/Documentos%20AUC/Docum2004/docu03.pdf (01-03-11) http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/estudis_recerca/Empla_ament_i_infancia.pdf (01-03-11) http://www.google.es/search?um=1&hl=es&biw=1280&bih=728&tbm=isch&sa=1&q=empla %C3%A7ament+del+producte&aq=f&aqi=&aql=&oq= (10-04-11) http://www.google.es/search?um=1&hl=es&biw=1280&bih=728&q=empla%C3%A7ament %20del%20producte&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=iv (10-04-11) http://analitzempublicitat.blogspot.com/2007/04/emplaament-del-producte_27.html (10-0411) http://lapublicitat.wordpress.com/emplacament-del-producte/ (18-04-11) http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3048640 (20-03-11) http://www.canalcatalavoriental.cat/webVO/1comercial.htm (20-03-11) http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_por_emplazamiento (17-03-11) http://en.wikipedia.org/wiki/Product_placement (17-03-11) http://www.estoesmarketing.com/Comunicacion%20alternativa/Product%20Placement.pdf (10-03-11)

1


http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=163 (31-03-11) http://www.productplacement.com.es/ (20-05-11) http://hipnotizametv.blogspot.com/2009/05/product-placement.html (21-05-11) http://www.empresas.ws/que-es-el-product-placement.html (21-05-11) http://www.slideshare.net/aitorsjg/publicidad-product-placement (28-05-11) http://www.filasiete.com/articulos/publicidad-a-traves-del-cine-el-product-placement (16-0511) http://www.adventuregraphs.com/?p=2594 (14-04-11) http://www.eleconomista.es/contencioso-administrativo/noticias/2941835/03/11/Lasdiferencias-entre-publicidad-encubierta-y-product-placement.html (28-03-11) http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf (28-04-11)

ANNEX (ENQUESTES) Hem fet l’enquesta a quatre persones de diferents edats i sexes... PREGUNTES ABANS DE VEURE EL CAPÍTOL DE CADA SÈRIE: A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent: Nom: Marta Crespo Edat: 18

1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Balay, AEG, LG, SAMSUNG

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: 1


Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo

La última canción, Step up, La red social, Harry Potter.

3. Digues quatre noms de bancs Banc Sabadell, Banc Pastor, Bancaja, Banc Popular.

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Avui, Peròdico, la Vanguardia, Ara. Cosmopolitan, Hola, Cuore, TopMusic.

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, SAMSUNG, HP, Dell

9. Digues quatre marques d’aigua: Font d’or, Veri, Viladrau, Solan de cabras.

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: cotxes: Audi, Seat, BMW, Mercedes motos: Yamaha, Vespa, Suzuki, BMW

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Don Simon, Sunny Delight, Juver

6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Heineken, Duff, Mahou.

11. Digues el nom de quatre marques de roba:

7. Digues el nom de quatre pel·lícules:

Zara, Bershka, Stradivarius, H&M

http://www.cinetube.es/series/aqui-no-hay-quien-viva/temporada-5/capitulo-3/149596.html

A continuació, torna a contestar les preguntes, però SOBRETOT sense mirar el full anterior. 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Siemens, Balay, Bosc, Philips

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: Cotxe: BMW, Mercedes, Audi, Fiat

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange.

6. Digues quatre marques de cervesa: Mahou, Estrella Damm. Heineken, Duff

3. Digues quatre noms de bancs: Bancaja, Banc de Santander, Banc Pastor, Banc Sabadell

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: La última canción, Step up, La red social, Harry Potter.

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, Toshiba, Samsung, Dell

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Avui, Peròdico, la Vanguardia, Ara. 1


Cosmopolitan, Hola, Cuore, TopMusic.

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Don Simon, Sunny Delight, Juver

9. Digues quatre marques d’aigua: Font d’or, Veri, Viladrau, Solan de cabras.

11. Digues el nom de quatre marques de roba: Nike, Bershka, Stradivarius, H&M

Un cop hagis acabat el qüestionari, mira’t les preguntes que has contestat ara i abans. Hi ha alguna diferència? A què et creus què es deu? Ja que l’emplaçament del producte és el tema del treball, he pensat que el qüestionari estaria relacionat, i les marques que he vist en la sèrie, las que me’n recordava les he posat.

A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent:

Nom: Ariadna Monge Edat: 13

1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Bosch, Balay, LG, Siemens

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: 1


Movistar, Vodafone, Orange, ONO

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Dime que me quieres, la madre de él, el oso yogui, Sonrisas i lágrimas

3. Digues quatre noms de bancs Banc Sabadell, Banc Santander, Bancaja, Banc Popular.

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes:

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, Toshiba, VAIO, hp

Sport, Peròdico, la Vanguardia, Avui Bravo, Cuore, Lecturas, In touch

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: cotxes: BMW, Lexus, Porsche, Mercedes motos: BMW, Vespa, Honda, Peugeot

9. Digues quatre marques d’aigua: Bezoya, Veri, Viladrau, Solan de cabras. 10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Don Simon, Bifrutas, Yosport.

6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Mahou, Cruzcampo,

11. Digues el nom de quatre marques de roba:

Mortiz

Zara, Bershka, Beneton, Pepe Jeans.

A continuació, torna a contestar les preguntes, però SOBRETOT sense mirar el full anterior. 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Bosch, Balay, LG, Siemens

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Toshiba, Packard Bell, Apple, Acer

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: Cotxe: Porsche, Mercedes, Audi, Lexus Motos: BMW, Harley Davidson, Vespa, Scoopy

3. Digues quatre noms de bancs: Banc Sabadell, Banc Santander, Bancaja, Banc Popular

6. Digues quatre marques de cervesa:

1


Estrella Damm, Mahou, San Miguel, Coronilla

9. Digues quatre marques d’aigua: Bezoya, Veri, Viladrau, Font Vella

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Rec, Shreek, El oso yogui, Harry Potter

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Bifrutas, Yosporti, Don Simon

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: El mundo deportivo, Peròdico, la Vanguardia, Avui Revista: Bravo, Cuore, Pelo pico pata, In touch

11. Digues el nom de quatre marques de roba: Bershka, Zara, Stradivarius, Beneton

Un cop hagis acabat el qüestionari, mira’t les preguntes que has contestat ara i abans. Hi ha alguna diferència? A què et creus què es deu? No trobo gaires diferències.

A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent:

Nom: Pilar Valls Edat: 47

1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics

Braun, Miele, Bosch, Whirpool. 1


2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: Movistar, orange, vodafone, ONO

La guerra de les galàxies, Una habitación con vistas, Cuatro bodas y un funeral, Sabrina.

3. Digues quatre noms de bancs Banc Sabadell, Banc Bilbao-Vizcaya, Banc Santander, Banc Popular.

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: La Vanguardia, el Periòdico, L’Avui, L’Ara. Revistes: Hola, Cuore, Jueves, Lucturas

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Asus, hp, Dell, Toshiba

9. Digues quatre marques d’aigua: Font Vella, Veri, Bezoya, Solan de Cabras

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: cotxes: Audi, Ford, Opel, Seat motos: Yamaha , Suzuki, Ducati, Harley Davidson.

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Don Simon, Tropicana,Bifrutas

6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Cruzcampo, Duff, Mahou.

11. Digues el nom de quatre marques de roba: Zara, Bershka, Stradivarius, Benetton

7. Digues el nom de quatre pel·lícules:

A continuació, torna a contestar les preguntes, però SOBRETOT sense mirar el full anterior. 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Termomix, multimix, Bosch, Siemens

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Toshiba, Dell, HP, Asus

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange.

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: Cotxe: Ford, Mercedes, Renault, Audi Motos: Yamaha , Suzuki, Ducati, Harley Davidson.

3. Digues quatre noms de bancs: Banc Sabadell, Banc Bilbao-Vizcaya, Banc Santander, Banc Popular. 1


6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Cruzcampo, Duff, Mahou 7. Digues el nom de quatre pel·lícules: La guerra de les galàxies, Bridget Jones, Cuatro bodas y un funeral, Sabrina.

8. Digues quatre marques d’aigua: Veri, Bezoya, Cazorla, Font Vella 9. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Don Simon, Sunny Delight, Bifrutas

Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: La Vanguardia, el Periòdico, L’Avui, L’Ara. Revistes: Hola, Cuore, Jueves, Lucturas

10. Digues el nom de quatre marques de roba: Zara, Bershka, Stradivarius, Banetton

Un cop hagis acabat el qüestionari, mira’t les preguntes que has contestat ara i abans. Hi ha alguna diferència? A què et creus què es deu? Si que hi ha diferències. Hi ha algunes marques que les recordava de la sèrie.

A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent:

Nom: Ferran Valls Edat: 17

1


1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Siemens, Samsung, LG, Panasonic

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Resacón en las Vegas, Harry Potter, Saw, REC

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange.

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: Metro, la Vanguardia, el País, Periòdico Revistes: Jueves, Play boy, Top Tuning, Vanty Fair

3. Digues quatre noms de bancs Banc Sabadell, Bancaja, Banc Popular, Banc Pastor 4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, SAMSUNG, hp, Dell

9. Digues quatre marques d’aigua: Font Vella, Aigua de la font, Bezoya, Veri

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: cotxes: Toyota, KIA, Fiat, Nissan motos: Vespa, Harley Davidson, Yamaha, Peugeot

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Don Simon, Granini, Marca Blanca, Caltar

6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Heineken, Mortiz, San Miguel

11. Digues el nom de quatre marques de roba: Calvin Klein, DC, Nike, Burton

A continuació, torna a contestar les preguntes, però SOBRETOT sense mirar el full anterior. 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Siemens, Samsung, LG, Panasonic

Bancaja, Banc de Santander, Banc Pastor, Banc Sabadell 4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, Toshiba, Samsung, Dell

2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange.

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos:

3. Digues quatre noms de bancs: 1


cotxes: Toyota, KIA, Fiat, Nissan motos: Vespa, Harley Davidson, Yamaha, Peugeot

Revistes: Jueves, Play boy, Top Tuning, Vanty Fair 9. Digues quatre marques d’aigua: Font Vella, Aigua de la font, Bezoya, Veri

6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Heineken, Mortiz, San Miguel

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Don Simon, Granini, Marca Blanca, Caltar

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Resacón en las Vegas, Harry Potter, Saw, REC

11. Digues el nom de quatre marques de roba: Calvin Klein, DC, Nike, Burton

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: Metro, la Vanguardia, el País, Periòdico

Un cop hagis acabat el qüestionari, mira’t les preguntes que has contestat ara i abans. Hi ha alguna diferència? A què et creus què es deu? Gairebé no hi ha diferència, he posat les primeres que m’han vingut al cap.

1


A continuació, et passarem un tros d’una sèrie de televisió per tal de fer-te unes preguntes. Abans, però, contesta el següent:

Nom: Eugenia Bajet Edat: 15

1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Loewe, Panasonic, Sony, Miele 2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: Vodafone, ONO,Movistar, Orange. 3. Digues quatre noms de bancs Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Girona, Banc Sabadell 4. Digues quatre marques d’ordinadors: Toshiba, Apple, HP, ACERl 5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: Mitsubishi, seat, porche, ferrari, ford, yamaha 6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, San Miguel, Heineken, Cruz Campo

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Atonement, Recuérdame, Crepúsculo, La última casa a la izquierda 8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: El mundo deportivo, La Vanguardia, El Periodico, sport Revistes: Bravo, Cuore, Hola, Escola Sadako 9. Digues quatre marques d’aigua: Bezoya, Libiana, Font Vella 10. Digues el nom de quatre marques de suc: Don simon, pascual, granini 11. Digues el nom de quatre marques de roba: Zara, Berska, calvin klein, element, bon fire, straudivarious, lee, levis, carhart, Brownie, tcn, ..


A continuació, torna a contestar les preguntes, però SOBRETOT sense mirar el full anterior. 1. Digues quatre marques que coneguis d’electrodomèstics Apple, blackberry, Balay, LG 2. Digues quatre noms de companyies telefòniques: ONO, Vodafone, Movistar, Orange.

7. Digues el nom de quatre pel·lícules: Scary Movie, Troya, Oceans eleven, Casino Royal

3. Digues quatre noms de bancs: Banc Caja, Caixa Catalunya, La Caixa, Caixa Girona

8. Digues el nom de quatre diaris i revistes: Diaris: La Vanguardia, El Periódico, La razón, Avui Revistes: Cuore, Top Music, Lecturas, Hola

4. Digues quatre marques d’ordinadors: Apple, Acer, Toshiba,Dell

9. Digues quatre marques d’aigua: Solan de Cabras, Font Vella, Evian

5. Digues quatre marques de cotxes i quatre de motos: Mitsubishi, BMW, Seat, Porche, Ferrari, Citroen, Ford 6. Digues quatre marques de cervesa: Estrella Damm, Heineken, Coronita

10. Digues el nom de quatre marques de suc: Granini, Zumo Sol, Pascual 11. Digues el nom de quatre marques de roba: Mango, Zara, Pepe Jeans, Adidas

Un cop hagis acabat el qüestionari, mira’t les preguntes que has contestat ara i abans. Hi ha alguna diferència? A què et creus què es deu? No hi han molts canvis,... referent a les marques dels diferents objectes hi ha que si que canvien, però no molt.


39

Emplaçament del producte  
Emplaçament del producte  

Treball sobre l'emplaçament del producte, Escola Sadako