Page 1

e n ød ide sm gs ov ba dl -

un ion Gr itat v In

Se endvidere:

Fremtidens jobcenter Ny chef side 8-9

Kultur og debat side 10-15

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune • 2019-2


Formanden har ordet:

VenstreView nr 2 årg. 13 Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune Udgiver: Venstre i Varde Kommune Bladets adresse: Venstre View Porsevej 18, 6800 Varde Bladets internetadresse: www.venstreview.dk Bladets email-adresse: venstreview@gmail.com Ansvarshavende redaktør: Stig Leerbeck Porsevej 18, 6800 Varde Tlf.: 75 26 02 36 stigleerbeck@mac.com I redaktionen: Inge Vad Wodskou Tlf.: 23 22 38 21 Lundvej 26, 6800 Varde mail@wodskou.com Peter Zilmer Tlf.: 20 21 81 82 Bjergegade 5, 6870 Ølgod dieselzilmer@gmail.com Finn Hansen Tlf.: 20 22 09 48 Skoleparken 16, 6800 Varde finn.mogens@hansen.mail.dk Ole Andreasen Tlf.: 40 26 97 06 Bejsnapvej 31, 6870 Ølgod bogo@bbsyd.dk Ketty Lund Sørensen Tlf.: 21 53 05 75 Tarpvej 131, 6830 Nørre Nebel kettyoganders@bbsyd.dk Produktion: SimpleSoft DK Omdeling: Østjyllands Postcenter

Vestjyske behov skal sikres For at få indflydelse er det helt afgørende at være tilstede i de rigtige fora. Organisatorisk sikrer Venstre i Varde kontinuerligt at sidde med, hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende. Vores tyngde som en af landets største foreninger sikrer os at vi har betydning. Derfor er det aldrig en løsning at melde sig ud - for så kan han lære det ham Løkke! Tværtimod er det helt afgørende, at vi fortsat er en forening af en betydelig størrelse - hvis vi vil markere os og gøre en forskel! Og det vil vi.

Af Lotte Højmark Tang Fmd. Venstre i Varde Kommune

heller Venstres slogan “Danmark for dem der kan og vil”.

Stem lokalt Udfordret Vi oplever en politik, der ikke altid er målrettet behov og løsninger for det vestjyske område. Helt konkret er vi udfordret af at flygtninge, der er selvforsørgende og velintegrerede hjemsendes. Arbejdskraft som vi har brug for. Det understøtter ikke vores udvikling lokalt og ej

Det er en af mange årsager til, at vi skal lægge os i selen for at få valgt en lokal repræsentant til Christiansborg. Det er helt afgørende, at vi også politisk har en stemme, der taler den vestjyske sag. Stem lokalt og stem personligt både til folketingsvalget og til EU valget.

Temamøde for medlemmer

Oplag: 800 ekspl.

D. 20. Maj kl. 19-21.30 i Horne hallen

Forside: Pæl med plakater Foto: Stig Leerbeck

Alle vores 12 vælgerforeninger arbejder lige nu på lokale Venstre udviklingsplaner. Hvad skal der stilles særligt fokus på I dit område? Vær med til at sætte den politiske dagsorden, når vi drøfter vægtningen og prioriteringen af opgaver fordelt i hele vores kommune. Alle medlemmer er velkomne Medlemsskab kan tegnes i døren for kr.300. Ingen tilmelding.

Underskrevne indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Venstres og/eller redaktionens holdning.

2


Kommunen

Kommunen

Kommunen

Fra borgmesteren:

De vigtige kryds! Giv Claus et “klik” Valgkampen er i gang! Hver uge vil vi lancere to små film med Claus Christensen på facebook.

Danmark i balance, vilkårene for den enkelte dansker, vilkårene for at drive landbrug, industri, håndværk, forretning og turisme. Hvordan skabe og videreføre arbejdspladser, skabe indtjening til det samfund vi i Venstre gerne vil være en del af. Hvordan er trygheden, sikkerheden for os - og vore børn.

Erik Buhl Borgmester

Store emner, der sætter dagsordenen!

Vigtige kryds fordi: Folketinget sætter rammerne for de udviklingsmuligheder vi har i vores vigtigste erhverv, og rammerne i den service vi yder i kommunerne. Ser vi tilbage har vores regering lavet gode tiltag i landbrug, planlov, turisme m.m.. Det vi lever af og derfor meget afgørende for vores fremtid. EU er afgørende for fælles fodslag i Europa i en tid hvor Brexit og sammenholdet generelt er udfordret.

Det påvirker din og min hverdag! Vi ser alle vores hverdag, vores samfund fra den plads der er vores i det daglige. Derfor er det helt afgørende at vi sætter vore kryds ved vores lokale kandidat til folketingsvalget og til EU valget. Claus Christensen kender vores område og vores udfordringer, og med en solid erfaring i organisationer og bestyrelsesarbejde, har vi en kandidat der kan løse

den svære opgave på Christiansborg. Betydningen af direkte adgang til Christiansborg er helt uvurderlig for vores fremtidige muligheder i Varde kommune – i det Sydvestjyske.

Der er brug for din indsats! Claus har brug for mange stemmer. Derfor skal vi ud i vores netværk (og gerne længere) og opfordre til at stemme personligt. Brug enhver lejlighed til at fortælle om vigtigheden af at stemme personligt. Uanset hvor optimistisk man kan være, vil der være venstre kandidater der ikke blive valgt, og det er antallet af personlige stemmer der afgør hvem det bliver.

EU–valget Jeg vil også opfordre til at stemme på Asger Christensen til EU Parlamentsvalget. Asger har sat sig grundigt ind i tingene, og med solid opbakning er der en god mulighed for at det lykkes at få Asger i Parlamentet. 3

Filmene lanceres tirsdag og fredag morgen kl. 8.00 på følgende facebooksider • Claus’ egen facebook side https://www.facebook.com/CCVar de/ • Venstre Vardes officielle facebookside https://www.facebook.com/VenstreVarde/ • GoVarde https://www.facebook.com/govarde/ • LocalNews https://www.facebook.com/Localnews.dk/ Filmene bygger på Claus’ personlige valgtema, at DET NÆRE TÆLLER…. Der er en masse gode liberale synspunkter, • hvor lokale giver Claus budskaber med på Borgen – Claus på tur…. • med Claus’s mærkesager – Få det nu ned på jorden….. • med lokale støtter u kan give Claus en uvurderlig støtte ved, at gå ind på en eller flere af de nævnte sider og klikke ’synes godt om’ eller skrive en kommentar, som godt synspunkt, vi støtter dig Claus eller lignende. Hvis du ikke er på facebook ret tit, så er der muligheden for få en mail eller SMS om, at der er et nyt opslag. Du skal blot sende en mail eller SMS til formanden for Kredsbestyrelsen Jørgen Nielbæk med angivelse om, hvordan du vil kontaktes. Mail er VenstreVardeKredsbestyrelsen@gmail .com og tlf. 30 59 05 95.

D


SKAL DE BYGGE? • Lavenergihuse • Sommerhuse • Løsdriftstalde med sandwichpaneler • Tilbygninger samt reparationer

Valg 2019

Valg 2019

Nu kommer

SDR. TANGEVEJ 30 · 6855 OUTRUP TLF. 75 25 14 24 · BIL 40 50 14 34 SN@THORBYG.DK · WWW.THORBYG.DK

www.gaardesmede.dk

Gårde Smede- og Maskinforretning A/S Stationsbakken 13

75 24 10 66 Traktorer - Landbrugsmaskiner Aut. VVS installation

• Revision • Regnskab • Rådgivning Gunnar Ditlevsen · Alex Nyholm Stormgade 50 · Esbjerg

Tlf.: 76 12 45 00 Jeppe Skovgårdsvej 2 ┃ 6800 Varde ┃ Tlf. 76 95 00 59

- KØB OG SALG AF BRUGTE BILER...

www.michaels-automobiler.dk 4


Valg 2019

Valg 2019

Valg 2019

r folketingsvalget I lang tid er vi mange, der har gættet på, hvornår der blev folketingsvalg. Mit bud har i lang tid været første kvartal 2019, men det blev det som bekendt ikke, men en kendsgerning er det, at når du læser disse linjer, kan valget meget vel være udskrevet eller også er det meget tæt på. De fleste af de politiske kommentatorer tror, at Statsministeren udskriver valget til afholdelse sammen med valget til EU, men der er også enkelte, der mener at det bliver udskudt længst muligt. Men uanset hvad - så må vi være klar og der skal kæmpes hårdt. Meningsmålingerne viser et stort forspring til Mette Frederiksen. Men en ting er meningsmålinger, noget andet er resultatet efter valget, og jeg må nok sige, at det ser noget broget ud på den politiske bane i øjeblikket, for hvem kan egentlig danne en ny regering efter valget?. For øjeblikket arbejdes der på højtryk med at forbedre den nuværende seniorpensionsordning og regeringen håber på, at der kan laves en aftale med Radikale og Dansk Folkeparti i den her regeringssamling. Socialdemokratiet er kommet med deres eget udspil, hvor de har afsat 3 mia. til, at de nedslidte kan gå før på pension, men problemet er bare, at Mette Frederiksen ikke kan være konkret på, hvem det er, der skal være omfattet af ordningen, og man kan naturligvis ikke lave aftaler med nogen, der ikke ved, hvad de vil. For mit eget vedkommende har jeg deltaget i flere valgdebatter og det har været utrolig spændende at høre, hvilke emner der optager vælgerne mest. Flere ansatte på børnepasnings- og ældreplejeområdet og

flere sygeplejersker på sygehusene står højt hos mange, og det er jeg faktisk helt enig i. Derfor vil jeg også arbejde for, at der bliver ført en politik, der skaber gode vilkår for vores erhvervsliv og ikke overdynger dem med unødige regler og bureaukrati, som der i dagligdagen skal bruges for mange arbejdstimer på. Det er trods alt vore virksomheder, som skal tjene pengene til øget velfærd.

Landbruget Jeg vil også kæmpe for, at landbrugserhvervet i Danmark får bedre vilkår og det er helt urimeligt, hvad der fra vore modstandere bliver fremført af usaglige og udokumenterede påstande. Vi har i Danmark et landbrug i verdensklasse både når det gælder dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Erhvervet eksporterer hvert eneste år fødevarer for mia. af kr. til lande, der stiller meget høje krav til kvalitet og fødevaresikkerhed. Det kan vi godt være stolte af, men problemet er bare, at landmændene tjener for få penge i forhold til arbejdsindsats og investeret kapital. Det skal der laves om på. Ingen andre erhverv ville finde det tilfredsstillende med lignende forhold. Det er nok også derfor så få uden for landbruget ønsker at investere i sektoren. Men hvorom alting er, så vil vi helt sikkert i den kommende valgkamp se partier, der vil foreslå yderligere stramninger til landbruget, hvilket ikke vil give mening. Tværtimod vil det bare få den konsekvens, at der flyttes produktion og arbejdspladser til lande, hvor miljøbelastningen pr. produceret enhed er langt større.

Turisme og forsvar Andre mærkesager, der skal kæmpes for er turisme og forsvar. Begge ting er meget vigtige for vores område. På turisme området er det især vigtig, at

5

Claus Christensen Folketingskandidat

vi gør alt for at bevare vores særregel omkring salg af sommerhuse, så de forbliver på danske hænder. Samtidig er det vigtig med en fornuftig infrastruktur, så vore mange turister kan komme nogenlunde problemfrit til og fra området. Tror faktisk også, at der med fordel kan etableres flere cykelstier. Vi ved at mange kommer herop på grund af den unikke natur, så det er vigtig med en balance mellem benyttelse og beskyttelse, men efter min mening er der plads til yderligere vækst inden for området, hvis vi gør det klogt og tænker langsigtet. At vi skal bevare vore 3 kaserner er der for mig heller ingen tvivl om. Et stærkt forsvar er specielt i disse tider meget vigtig, og det betyder også meget for bosætning og beskæftigelsen i området. Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for den gode debat, der har været på de mange lokale generalforsamlinger jeg har deltaget i. Det er vigtig, jeg ved, hvad der rører sig i mit bagland også selvom sundhedsreformen har skabt lidt uenighed. Det skal der være plads til og i Venstre har der altid været højt til loftet, og jeg er ikke i tvivl om, at vi har den politik, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling både nationalt og lokalt. Derfor håber jeg på jeres opbakning ved det nært forestående folketingsvalg, så vi kan få en lokal stemme på Christiansborg.


Valg 2019

Valg 2019

Landbrugets forhold til EU har brug for en nytænkning Det danske landbrug er blevet diskuteret flittigt de seneste år. Der bliver diskuteret økonomi, dyrevelfærd og miljø, men alt for ofte er EU-debatten blevet undermineret af myter og misinformation. Skal vi være stolte, eller skal vi skamme os? Jeg må sige, jeg mener vi skal være stolte. Samtidigt skal vi dog være kritiske, og indrømme, at nogle ting må ændres. Det starter først og fremmest i EU.

Betydelig reform af EUs landbrugspolitik Jeg går efter, at betydeligt reformere EU’s landbrugspolitik og nytænke landbrugsstøtten. Det vil blive et helt essentielt skridt mod at opnå bedre ydeevne såvel

som vores bæredygtighedsmål. Vi bliver nødt til at tilskynde til innovation, iværksætteri, generel fornyelse og bæredygtighed i landbruget. For at opnå det, skal vi have en enkel og ikke-bureaukratisk landbrugspolitik for EU. Den reformerede landbrugspolitik skal sikre et mere moderne landbrug med mere bioøkonomi, cirkulær økonomi og bedre mulighed for at tilpasse produktion til de lokale forhold. Målet er, at EU’s fælles landbrugspolitik inden for de nærmeste år gradvist moderniseres endnu mere og gøres langt mere bæredygtigt – både økonomisk og miljømæssigt. Det betyder blandt andet, at EU skal støtte landbrug, som skifter til moderne og miljørigtige teknologier, og at der bliver indført en

6

Valg 2019 EU kandidat Landmand Asger Christensen

bagatelgrænse for den omfattende administration, som gør det nemmere for også små bedrifter at få gavn af støtten. Mit mål er en reel forenkling for både landmænd, borgere og myndigheder. Den forenkling når vi blandt andet ved en regelsanering på området, så de bureaukratiske barrierer bliver mindre eller helt fjernet, og reglerne bliver mere efterlevelige og håndhævelige. Skrivebords- og datobureaukratiet må simpelthen ophøre. Det bliver en stor opgave, det er jeg klar over. Men jeg står ikke alene med dette mål, og jeg vil arbejde til det sidste for, at det lykkes.


Valg 2019

Valg 2019

Valg 2019

Venstre holder kursen Af Kristian Jensen, finansminister (V)

oplevede vi Idet1982 et systemskifte på økonomiske

Valget er på vej. Og det bliver ikke bare et normalt folketingsvalg. Hvis Mette Frederiksen kommer til magten, løber Danmark en stor risiko for at vende tilbage til ”de onde gamle dage”. Mette Frederiksen vil nemlig gøre op med den reformpolitik, vi har ført siden 1982, og som har gjort Danmark til en økonomisk succes.

område. Anker Jørgensens linje blev forkastet. Den bragte Danmark tæt på ”afgrundens rand”, som en socialdemokratisk finansminister formulerede det. Siden dengang har der være konsensus blandt de dominerende partier om at føre det, som man kalder ”strukturpolitik”.

duktivitet i samfundet gennem mere konkurrence, bedre uddannelse og flere naturfagligt uddannede – for ikke at tale om lavere selskabsskat, som øger tilskyndelsen til at investere i ny teknologi.

Forkert vej! Bedre struktur Trods god vilje, er det reelt meget svært at stimulere økonomien med offentlige udgifter i krisetid. Og det er omvendt meget svært at bremse økonomien op, når det brænder på. Politikerne er ikke så gode til at time og tilrettelægge den slags indgreb. Og det ved vi godt. Derfor har politikerne de senere år koncentreret sig om at gøre strukturerne bedre. Vi har gjort det ud fra devisen: Et samfunds velstand afhænger af, hvor meget vi arbejder, ganget med hvor klogt vi arbejder.

Flere arbejder mere Vi har opmuntret folk til at arbejde mere ved at sænke skatten på arbejde og ved at rykke pensionsalderen op i takt med levetiden. Vi har også fremmet en øget pro-

Desværre er Mette Frederiksen ikke interesseret i større arbejdsudbud. Hun foreslår flere rettigheder til tidligere tilbagetrækning, også til folk, som slet ikke er nedslidte. Mette Frederiksen er heller ikke interesseret i produktivitet, men i flere hænder i den offentlige sektor – uden at have bud på, hvor de mange hænder skal komme fra. Er Mette Frederiksen en ny Anker Jørgensen? Så galt går det næppe. Men hun er helt klart interesseret i at bevæge sig i Anker Jørgensens retning. Dertil kommer, at Mette Frederiksen for tiden udsteder nogle meget dyre løfter til danskerne. Det gjorde Helle Thorning også forud for valget i 2011 – hvorefter hun (heldigvis) løb fra det hele. Thorning valgte at skrotte sin egen politik og i stedet at fortsætte den borgerlige regerings økonomiske linje i bred forstand, sådan 7

som der direkte stod i hendes regeringsgrundlag. Jeg tror desværre ikke, at Mette Frederiksen er lige så fleksibel som Thorning. Jeg tror desværre, der er stor risiko for, at Frederiksen vil vælge at forsøge at gennemføre sin politik med tidligere tilbagetrækning – betalt af højere skatter.

Vi leverer varen Jeg satser på, at vælgerne vågner op. Venstre vil under valgkampen slå på, at vi holder kursen. Vi vil forlænge opsvinget. De senere år har vi gjort det mere attraktivt at arbejde og spare op. Vi har samtidig øget indkomsterne for pensionister. Vi har strammet op på en uansvarlig udlændingepolitik, og nu kan man for alvor se, at udgifterne til udlændinge er begyndt at falde. Vores infrastrukturplan lægger op til større mobilitet på vejene og færre trafikpropper. Senest har vi lanceret en sundhedsreform, der skal øge både kvalitet og nærhed i behandlingen. Socialdemokraterne har ingen realistiske svar på, hvordan de vil fortsætte et stabilt opsving og sikre danskerne valuta for pengene. Venstre står i spidsen for en regering, der kan levere varen.


Jobcenter

Jobcenter

Jobcenter

Ny jobcenterchef præsenterer sig selv og sit grundsyn:

Respekt for det unikke menneske Jeg blev ansat som jobcenterchef i Varde Kommune 1. november 2018. Beskæftigelsesområdet er nyt for mig, og selvom der sker læring hver dag, er området kompliceret, så man bliver ikke ekspert på kort tid. Jeg er uddannet socialrådgiver for snart 25 år siden og har siden suppleret med en diplomuddannelse i ledelse og senest en Master i Offentlig Ledelse. I de første år som nyuddannet socialrådgiver fik jeg basiserfaring i kommunalt regi og arbejdede med kontanthjælp, pension, sygedagpenge, misbrugsbehandling osv.

center i Esbjerg. En skøn arbejdsplads med 40 frivillige kvinder, hvor ledelse tidligere havde forgået i plenum. Herefter gik det stærkt og nogle år efter fik jeg en stilling som leder af Center for Misbrug i Esbjerg. Året efter fusionerede vi med udsatteområdet og jeg blev overordnet leder af cirka 180 medarbejdere fordelt på forskellige tilbud/institutioner. Misbrugs- og udsatteområdet var spændende men efter 6 år søgte jeg nye udfordringer og blev ansat som udviklingschef i KFUM’s Sociale Arbejde. Et centralt fokus var her frivillighed og ikke mindst stor forståelse og respekt for det enkelte menneske.

Kvindernes krisecenter Efter en årrække blev jeg frikøbt kredsformand i Dansk Socialrådgiverforening og siden faglig konsulent. I en periode var jeg ledelseskonsulent og her blev lysten til ledelse vakt. Min første rigtige lederstilling blev leder af Kvindernes Krise-

Alle vil bidrage Overordnet er jeg således rundet af, at socialt arbejde skal ske med respekt for det unikke menneske og at det vigtigste er, at arbejde tæt med dem det hele drejer sig

Foto fra Pixabay

8

Rikke Rødekilde Jobcenterchef

om, så vi ikke bare tror, at vi ved bedst. Det betyder ikke, at regler ikke giver mening. Vi skal være vedholdne og tydelige og jeg tror grundlæggende på, at alle mennesker gerne vil bidrage aktivt til fællesskabet i samfundet. Jeg ser frem til at bruge de næste mange år som chef i Jobcenter Varde og jeg er sikker på, at det mere regelstyrede område sammen med mine socialfaglige erfaringer er en god kombination.


Jobcenter

Jobcenter

Jobcenter

Fremtidens jobcenter – alle skal have mulighed for at yde en indsats

At vi sætter gang i arbejdet med fremtidens Jobcenter netop nu udspringer af flere ting, bl.a.: 1. Indenfor kort tid træder ny lovgivning i kraft under overskriften ”forenklet beskæftigelsesindsats”. Hensigten med den nye lovgivning er, at borgeren skal mødes af fair krav og forståelige regler, ligesom der vil være større frihed og incitamenter til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte borger. Desuden skal virksomhederne have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og digitale løsninger. 2. En ny Jobcenterchef tiltrådte den 1. november 2018, hvor vi netop søgte efter en chef, der kunne stå i spidsen for gennemgribende forandringer på Jobcenteret. Under overskriften ”vær-

diskabende vanebryder” lykkedes det at ansætte Rikke Rødekilde (se præsentation af Rikke Rødekilde). I begyndelsen af marts blev processen skudt i gang med en samlet temadag for alle ansatte i Jobcenteret og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. På dagen blev pejlemærker sat op og nye arbejdsgange blev afsøgt. Frem til sommerferien vil Jobcenterets medarbejdere undersøge, hvordan det opleves at være borger i Jobcenteret, og hvordan det opleves at være medarbejdere andre steder i Jobcenteret. Begge dele med det formål at forstå, hvad der i fremtiden skal til, hvis beskæftigelsesindsatsen skal opleves mere værdifuld for både borgere og samfund. Til efteråret skulle undersøgelserne og testning af nye måder at samarbejde med og om borgerne gerne være afsluttet. På den måde er medarbejderne i og brugerne af Jobcenteret med til at designe, hvordan Jobcenteret i fremtiden kan give mening. Og så bliver Fremtidens Jobcenter forhåbentlig en realitet.

Alle skal med For Venstre er det vigtigt, at vi har et Jobcenter, der understøtter, at alle personer der kan, skal have mulighed for at yde en indsats. Vi vil gerne sikre, at alle mennesker oplever at bidrage til og være

Gruppeformand Line Berner

Connie Høj, fmd Arbejdsmarkedog Integrations– udvalget

en del af det fællesskab, der holder Danmark kørende. Op til Kommunalvalget i 2017 sagde vi i vores målsætningsprogram: ”Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet skal have mulighed for en hverdag med betydningsfuldt indhold for både borgeren og for fællesskabet. Vi vil fortsat arbejde målrettet for at styrke respektfuld og ligeværdig dialog mellem borgere og kommune.” Det arbejde har vi givet fuld kraft med arbejdet henimod Fremtidens Jobcenter.

Foto fra Pixabay

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration satte i januar gang i en større proces med det mål at opdatere Jobcenteret, så det bedre kan svare på Varde kommunes udfordringer på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. For Venstre har det siden kommunalvalget i 2017 været vigtigt at få strammet op på de resultater, som Jobcenteret leverer på beskæftigelsesområde.

9


Kultur

Kultur

Kultur

Langli, natur i verdensklasse En eksklusiv heldagstur for voksne Ro, fordybelse og storslåede naturoplevelser er nøgleordene i dette helt specielle og enestående arrangement. På stigende vand går vi til den nordligste Vadehavsø Langli og her bliver vi omringet af vandet. Under ebbe går fuglene på vaderne for at fouragere. De samles på øen for at vente på, at vandet igen falder, så ædepladserne bliver tilgængelige. Vi vil være passive tilskuere til dette fantastiske skue og give os tid til rigtig at mærke øen og fuglene og følelsen af at være afskåret fra fastlandet. Det er en heldagstur så husk at medbringe mad og drikke. Naturvejlederen vil havde enkelte smagsprøver på, hvad området kan byde på (det er ikke et måltid). Bemærk: Turen er i alt 10 km. og forholdsvis anstrengende, da vi går i vand noget af vejen. Man kan gå i bare fødder, men medbring sko til når vi går i land. Ved høje vandstande eller meget dårligt vejr aflyses turen. Vigtigt: Medbring selv mad og drikke. Der er toilet på øen. Praktisk info Tid: Lørdag 10. august 2019 kl. 8.00 – ca. 15.00. Mødested: I Ho drejes til venstre ad Sønderballevej, hvor der er skiltet til Langli. Vi mødes, hvor ebbevejen starter. Man kan parkere lidt inden og gå det sidste lille stykke.

Isfuglesafari –”Danmarks smukkeste fugl” Har du set en metalblå raket drøne lavt over vandet Isfuglesafari –”Danmarks smukkeste fugl” Har du set en metalblå raket drøne lavt over vandet efterfulgt af et kort hårdt kald, så var det isfuglen. Isfuglen er en af de mest eksotisk udseende danske ynglefugle og er kåret som Danmarks smukkeste fugl. Den er farvestrålende med et metalskinnende skær og ses oftest kun som et blåt lyn henover åen. På vores vandring langs kyst til kyst stien vil vi - på strategiske steder sætte os i et velplanlagt ”baghold”, give os god tid til at vente på åens blå lyn og nyde den helt specielle stemning, der er ved åen en tidlig morgen. Hvis vi er heldige, ser vi måske odderen og hører den interessante historie om den sjældne flodperlemusling i Varde å. Som afslutning på turen serveres let morgenmad med lokalt producerede produkter, bl.a. ost fra Tistrup Mejeri. Praktisk info Tid: Lørdag 14. september 2019 kl. 7.00-9.30. Turleder: Naturvejleder Morten Vinding. Mødested: Karlsgårde Værket, Karlsgårde Søvej 64.

På jagt efter Norden guld - det gyldne rav - Men pas på, det er en gribende hobby Det gamle ordsprog lyder: Først tager manden ravet og derefter tager ravet manden. Dette er ligeledes sket for naturvejlederen på denne tur. I dag vil han dele ud af sin erfaring om fænomenet ravjagt. Vi snakker tips og triks, og sammen går vi på jagt efter nordens guld. Hvis vejrguderne er med os, vil der være rav at finde. Hvis ikke, vil du alligevel gå herfra beredt på hvordan og hvornår man skal ta’ på jagt efter det gyldne rav. Men pas på, det er en gribende hobby. Praktisk info Mødested: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, Blåvand Søndag den 10.11.19 kl. 13:30 - 15:20 Søndag den 24.11.19 kl. 13:00 - 14:50

LOF

Tilmeld på: https://lof.dk/sydvest/ 10


Kultur

Kultur

Kultur

Det, vi kæmper for… Under Anden Verdenskrig foreslog den britiske finansminister, at man skar i kulturstøtten for at finansere krigsindsatsen. Winston Churchills svar til sin finansminister var: “Hvad kæmper vi så for…?” er er som dengang, og nu, altid D mange holdninger til den statslige støtte til kulturlivet. Mange ser kulturen

Mads Sørensen Fmd. for udvalget for Kultur og Fritid

som flødeskum og ikke en kerneopgave for det offentlige. Jeg er uenig, men efterspørger en mere retfærdig og gennemskuelig fordeling af midlerne på landsplan.

Skæve kulturaftaler Hvis vi kigger på fordelingen af statslige midler til kulturlivet på landsplan, er der flere ting der springer i øjnene. Det gælder på f.eks på museumsområdet, men vil fremhæve Kulturaftalerne som et eksempel. Over hele landet er de fleste kommuner engegeret i forskellige kulturaftaler. Kulturaftalernes vigtigste opgave er at binde kulturlivet sammen på tværs af kommunegrænser, og skabe tværgående samarbejder. I Varde kommune er vi en naturlig del af Kulturregion Vadehavet. Kulturregionen dækker de 4 vadehavskommmuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, og vi har igennem dette fine samarbejde med statslig og kommunal finansering skabt en lang række af spændende initiativer. En af de større initiativer er blandt andet Wadden Tide, som vi har glæden af at afholde for 3. gang på stranden ved Blåvand fyr i 2019. En landart udstilling, der sidste år blev besøgt af 100.000 gæster, men også vores kulturelle rygsæk og kulturbørnehaver er initiativer støttet af Kulturregion Vadehavet.

Winston Churcill, Storbritanniens premierminister under 2. verdenskrig

Som det fremgår at oversigten, er der både en skævvridning i tildelingen af statslige midler regionerne imellem, men ikke mindst er der også stor difference mellem den kommunale medfinansering. Jeg ser gerne, at der ved en gennemgående revision, skabes en retfærdig ligevægt mellem det statslig og kommunale engagement på landsplan. Dette gælder for vores fremtidige kulturaftaler, men også for andre at de statsstøttede instituationer på landsplan. For hvis vi skal tage Churchills kloge ord med videre, så bør vi vel alle have lige meget at kæmpe for..

Valgkamp på kultur Vores Kulturminister Mette Bock LA, har længe varslet en revision af de forskellige kulturaftaler på landsplan, og derfor er det nu, vi har muligheden for at bringe de statslige kulturmidlers fordeling op i den politiske debat. Vores nuværende kulturaftale 2015-2018 er udløbet, og derfor har de 4 kommuner tiltrådt en tillægsaftale for 2019. En større revision afventer nok det kommende folketingsvalg, men mit håb og opfordring er at netop dette dillema bliver en del af valgkampens temaer.

Oversigt over kulturaftaler, viser den store forskel i statsstøttemidler pr. borger 11


Debat KERAMIKHUSET Vejers Havvej 83 DK - 6853 Vejers Strand Tlf. +45 23 22 38 21 mail@wodskou.com

Højvangvej 9 • Nordenskov • 6800 Varde

• Alt i landbrugsarbejde • Entreprenørarbejde • Kloakarbejde • Anlægsarbejde • Skovrydning • Dræning Kvalitet er aldrig en tilfældighed, men resultatet af en målbevidst indsats!

Til eftertanke! Af Finn Hansen

Store sundheds omkostninger Der tales meget om den nye sundhedsreform, som må siges indeholder mange gode elementer, som bør kunne aflaste vort kostbare sygehusvæsen, og også afhjælpe manglen på læge praksis rundt om i landet, mens borgerne stadig bibeholder en fast familielæge, som det ses i dag. De såkaldte sundheds huse bør dog indrettes således, at de kan påtage sig mange opgaver, som i dag foregår på skadestuer på sygehusen . Behandling af mange småskader på sundheds husene vil kunne spare udgifter og endda gøre det mere attraktiv at vælge gerningen som praktiserende læge samtidig med, at det vil spare Foto fra Pixabay

Tlf. 75 29 85 88 • www.skamstrup.dk

Debat

www.hvidbjerg.dk

borgerne for lange transportveje og ventetider - derved samtidig gavne miljøet.

Straf eller opdragelse Iflg. statistikker så er næsten halvdelen af befolkningen til behandling på sygehusene - et meget højt tal som måske skyldes for mange diagnoser og småskader, som tidligere kunne klares lokalt, og overflødig belastning af sygehusene. Her bør der også overvejes en form for straf for udeblivelse, uden at der er sendt afbud i god tid, til gavn for andre patienter. Det er så populært at anvende kampagner for det ene eller andet - en rigtig værdifuld kampagne kunne f.eks. være, at melde afbud med en forklaring om hvad det koster i skatte kroner, ved at undlade, og måske endda forklare et evt. bøde forslag. Selve styringen af sundheds reformen skal udfærdiges med mindst mulig centralisering og en anden form for borgerinddragelse- ikke "narresut demokrati"

Klik ind på varde.venstre.dk 12


Organisation

Organisation

LOF Sydvest sætter ny kurs

LOF Sydvest har med nyt formandskab bestående af formand Lotte Højmark Tang, næstformand Per Rask Jensen (th) og ny skoleleder Troels Lorenzen (tv) pr. 1. august 2019 sat en ny kurs for arbejdet med folkelig oplysning i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Udover at undervise Varde, Esbjerg og Fanø kommunes borgere i at lave god mad, i at komme i form og afholde lærerige foredrag og udflugter, så vil LOF Sydvest styrke arbejdet med organisationens kerneværdier og gå aktivt ind opgaven at styrke borgernes deltagelse i de demokratiske processer. Sagt på en anden måde vil LOF Sydvest levere læring og oplevelser med høj kvalitet. Den opgave vil vi blandt andet løse ved at

Organisation

Venstre løfter i flok - Gi’ en hund!

indgå partnerskaber med andre aktører og vi vil sikre formidling af vores tilbud via sociale og elektroniske medier.

LOF Sydvest leverer læring og oplevelser til Esbjerg, Fanø og Varde kommuner LOF Sydvest holder til i Fiskergade 2. Varde. Pr. 1. august ledes skolen af Troels Lorenzen. Bestyrelsen består af formand Lotte Højmark Tang, næstformand Per Rask Jensen, sekretær Adeline Bennedsen, økonomiansvarlig Ketty Christoffersen og Kent Stenstrup, der pt. fungerer som skoleleder.

Blåbjerg venstre inviterer på virksomhedsbesøg ved

Henne Strand Camping & Resort Mandag d. 27. maj kl.18.30

Tilmelding til: Preben Olesen Mobil : 21 63 08 86 Mail: bbpo@privat.dk 13

Du kan støtte Claus’ valgkamp i 2019 med eksempelvis 100 kroner med MobilPay 65924 eller ved at overføre beløbet til Kredsbestyrelsens konto i Skjern Bank 7780 00001108430 – husk at anføre navn.

Henne Strand Camping & Resort fylder 60 år (1959 – 2019) Kom og oplev en moderne Campingplads i en rivende udvikling. Der er sket en del i årene fra 1959 hvor Kongelig Dansk Automobilklub som grundlagde pladsen og til nu. Indstillingen til camping, måden man camperer på, og forventninger til udbuddet af aktiviteter og service. I de sidste 10 år har Tina og Peder (ejer) arbejdet meget målrettet på at definere hvem de er, hvem de henvender sig til. Tina og Peder har forsøgt at skabe en campingplads hvor de selv kunne tænke at holde ferie. Kom og hør om deres hverdag, deres arbejdsdag, og deres nye tiltag til fremtidens camping gæster. Alle, både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen.


Debat

Debat

Debat

Send Hr. Paludan uden for døren! Terror. Altødelæggende - forfærdeligt og grusomt. Hver gang det sker. Denne gang var det Sri Lanka. Hvor uskyldige mennesker døde og blev hårdt såret. Og en dansk familie blev flået fra hinanden, da en bombe kostede et dansk par tre børn livet. Jeg har slet ikke ord. Terror er afskyeligt. Alt imens Sri Lanka er i chok, løber en fanatisk hr. Paludan rundt her i landet og vil brænde Koranen. Fordi han er så vred på alt, der har med islam at gøre. Jeg bliver bange for, hvad alt det her kan ende med. Stenkast og slagsmål på Nørrebro, overfald og trusler mod politiet, der kæmper for at udføre deres job. Jeg bliver bekymret for, hvad det er, der sker i den verden, jeg er en del af. Min verden. Skal jeg lade mig kue og blive fanget af angst for, hvad der kan ske, næste gang jeg tager til hovedstaden for at deltage i et VU-arrangement? Politikerne råber om kap, at vi ikke må lade os styre af frygt. Terror må ikke styre vores liv. Det er pokkers nemt at sige. For jeg ER bange. Og jeg ER bekymret.

foran min Varde Kirke og satte ild til Biblen. Hvis Rasmus havde gået i børnehave var der vist blevet tilkaldt AKT, og havde han gået i skole, var han blevet sendt uden for døren. Jeg tror ikke rigtig på det med AKT, fordi det egentlig bare er at tale ting op og ned uden ende i min verden, men jeg tror på, at det virker at sende ham uden for døren. Hatten af for de byer, der har valgt at vende ham ryggen. Valgt IKKE at lade sig provokere. Hvis han skulle komme i tanke om at besøge Varde, så synes jeg, vi skal være enige om at sende ham uden for døren, ignorere ham, og måske det kunne være

Formand f. VU Alberte Højgaard

en brik i det store puslespil, hvis motiv forhåbentlig er pænt, smukt og fri for angst og bekymring…!

Hvis nogen satte ild til biblen foran kirken Foto fra Pixabay

Jeg er absolut ikke fan af Rasmus Paludan. Jeg bryder mig ikke om den måde, han forsøger at sende sine budskaber afsted på. Fordi jeg synes, han bidrager møghamrende uheldigt til alt det, jeg er bekymret for kan ske. Jeg ville faktisk også blive ked af det, hvis nogen stod

Følg Venstre i Varde på 14


Uden ansvar - Af Stig Leerbeck

Redaktørens uforblommede!

Ingen har patent på Grundtvig Der findes tilsyneladende ikke noget mere opsigtsvækkende end et partimedlem, der offentligt udtrykker uenighed med partilinien. Medierne opfatter det som en god historie og specielt for medlemmer, der har udspillet deres rolle af den ene eller den anden grund, synes fristelsen at blive så meget desto større, når der ikke er noget personligt at tabe.

Bestyrelsen 2019 Formand.: Lotte Højmark Tang, tlf. 26 39 62 36 lottehoejmark@gmail.com Næstformand / genf. valgt: Martin Kjeller Petersen, tlf. 29 27 12 67 camping@borsmose.dk Kasserer/Janderup Billum: Knud Richard Thomsen tlf. 75 25 80 52 knudrichard@bbsyd.dk Blåbjerg: Preben Olesen, tlf: 21 63 08 86 bbpo@privat.dk Fåborg/Agerbæk: Anders Helth Hansen, tlf.: 31 17 47 45 andershelthhansen@gmail.com Hodde/Tistrup: Conni Tranekjer, tlf. 22 50 66 95 tranekjer@hotmail.dk Horne-Sig / genf. valgt: Mads Sørensen, tlf. 21 26 81 53

madsfarmer@yahoo.com

Et åbenlyst eksempel er Jens Rode, der lod sig vælge til EU-parlamentet på Venstres stemmer, men kort efter skiftede parti til de Radikale og både før og efter ikke har forsømt en chance for at håne og nedgøre sit gamle parti. Men vi har desværre også en længere række af partimedlemmer, der tilsyneladende vil gøre det til deres adelsmærke at kritisere partilinien. Typisk med angreb gående på manglende liberalt sindelag, manglende forankring i "det rigtige" Venstre (det med Grundtvig forstås) eller at Venstre ikke mere er "det Venstre jeg kender", underforstået at vedkommende har patent på at fortælle resten af Venstre, hvem de bør være og ikke være for at blive genkendt!

Højt til loftet og langt til døren I Venstre bryster vi os af, at der er højt til loftet og langt til døren. Sjovt nok har jeg aldrig i mit 40-årige medlemsskab af VU og Venstre oplevet Venstres ledelse forbryde sig mod dette princip. Men når nogle ophøjer sig selv til at være dem, der dømmer om, hvem der besidder det rigtige Venstre-dna og hvem der ikke gør, så er det i min optik at sænke loftshøjden betragteligt. Det er ihvertfald ikke Venstre-dna. Guderne vil vide, at jeg ikke altid er enig i alt, mit parti lægger navn til. Men det er der heller ingen der forlanger. Til gengæld vil jeg afholde mig fra at gøre mig til dommer over hvem af os, der besidder det rigtige Venstre-dna. Det ville jeg ønske, at andre mere kendte Venstrefolk ville tage til efterretning og undlade idelig selvpromovering på partiets bekostning.

Med det in mente, ønsker jeg hermed hele Venstre et godt valg!

Deadline til næste nr.: 4/8 2019 Send til: venstreview@gmail.com VenstreView udkommer 1/9 15

Næsbjerg: Jean Sørensen, tlf. 23 93 73 28 jeansoerensen@hotmail.com Skovlund/Ansager: Kristian Støjberg, tlf. 75 29 21 22 stoejberg@gmail.com Starup: Mogens Svarrer, tlf. 20237803 svarrer@bbsyd.dk Varde Sydvest: Ole Hansen, tlf. 22 80 91 33 ole_h@hotmail.com Ølgod: Peter Zilmer, tlf. 20 21 81 82

dieselzilmer@gmail.com Øse: Peder Foldager, tlf. 75 29 81 68 foldager6823@gmail.com Årre: Niels Bach, tlf. 24 82 11 94 niels.bach@bbsyd.dk Byrådets rep: Line Berner, tlf. 61 65 24 84 line_berner@hotmail.com LOF: Carsten Mølholm, tlf. 75 26 72 88 moelholmgaard@hotmail.com VU: Alberte Højgaard, tlf. 23 44 41 88 albertehoejgaard@gmail.com Genf.valgt: Ole Andreasen, tlf. 40 26 97 06, bogo@bbsyd.dk Genf.valgt: Patrick Spangsberg, tlf.: 27 26 70 07 patrick.1994@live.dk Formand for Kredsbestyrelsen: Jørgen Nielbæk, tlf 30 59 05 95 nielbaek999@gmail.com Regionsbestyrelsesmedlem: Lotte Højmark Tang, tlf. 26 39 62 36 lottehoejmark@gmail.com


Afsenderadresse: VenstreView, Lundvej 26, 6800 Varde

Venstre i Varde kommune inviterer til

Grundlovsmøde Grundlovsmødet holdes d. 5 juni kl. 18.00 i

Vestlængen på Hennegård Strandvejen 260, 6854 Henne Årets taler, Direktør for Pro Varde Finn Kristiansen Vi starter med spisning kl. 18.00. Menuen er igen, “gode ben” med tilbehør, krydret med danske fædrelandssange. Kl. 19.30 holder Finn Kristiansen grundlovstalen, med mulighed for spørgsmål. Efter talen serveres kaffe og kage. Pris for spisning, kaffe og kage er kr. 150,Vin, øl og sodavand kan købes. Alle, både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkommen til at deltage. Tilmelding modtages gerne nu, og senest mandag d. 3. juni til: Preben Olesen, tlf. 21 63 08 86, email: bbpo@privat.dk Ketty Lund Sørensen, tlf. 21 53 05 75 email: kettyoganders@bbsyd.dk

16

Profile for Venstre View

VenstreView 2019-2  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

VenstreView 2019-2  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

Advertisement