Page 8

Innovation

Tema

Innovation

En ny og bedre Hvordan kan vi forny og forbedre den offentlige sektor til gavn for borgerne og medarbejderne? Det er en af de helt store opgaver, jeg har fået som Danmarks første minister for offentlig innovation. Jeg foretrækker i øvrigt selv at kalde mig innovationsminister – det er trods alt lidt mere mundret – men det ændrer ikke på, at det er en bunden opgave at få den offentlige sektor til at ’køre lidt længere på literen’, som jeg plejer at sige. For hvis vi også i årene, der kommer, skal have et velfungerende velfærdssamfund, hvor vi eksempelvis har råd til at behandle de syge, pleje de stadig flere ældre og give mennesker, der står på kanten af samfundet, en støttende hånd i ryggen, er det nødvendigt, at vi løfter kvaliteten og får mest mulig velfærd for de ca. 540 milliarder kr., vi årligt bruger i den offentlige sektor. Men det er bestemt ikke en let opgave, som jeg er sat i spidsen for at løfte på vegne af regeringen. Gennem de sidste 20-30 år har flere regeringer da også med begrænset succes forsøgt at modernisere og effektivisere den offentlige sektor.

Flere tidligere regeringer har forsøgt at reformere den offentlige sektor

Historik Firekløver-regeringen under ledelse af Schlüter var en af de første i nyere tid, som tilbage i 1983 forsøgte sig med sit ’Moderniseringsprogram’. Sidenhen kom så blandt andre Nyrup-regeringen i 1993 med en plan, der skulle forny og effektivisere den offentlige sektor, og senest mislykkedes Thornings SR-regering i 2013 med sin ’Tillidsreform’, som ikke har haft nogen nævneværdig effekt. Men hvorfor er det svært at modernisere og løfte kvaliteten i den offentlige sektor, og hvad får mig til at tro, at det skal lykkes denne gang?

8

Vi kan ikke ❞ forny og

forbedre den offentlige sektor ved at sidde bag Christiansborgs tykke mure og udstikke dekreter!

Opgør med papirvælde og overflødigt bureaukrati Når det ikke for alvor er lykkedes at få den offentlige sektor til at køre længere på literen, hænger det for mig at se først og fremmest sammen med, at vi må se i øjnene, at det er svært at få vendt den supertanker, som den offentlige sektor nu engang er med sine tusindvis af arbejdspladser og mere end 800.000 ansatte, og få den til at sætte en ny kurs. Men det skyldes også, at man ikke for alvor har taget et dybt nok spadestik og eksempelvis taget et opgør med papirvældet og noget af alt det unødvendige bureaukrati, som stjæler tid fra medarbejderne i det daglige, så de har mindre tid til passe vores børn, undervise skoleeleverne, pleje vores ældre, behandle de syge og alle de andre vigtige kerneopgaver. Og at man ikke i tilstrækkelig grad har fået inddraget de centrale aktører, som i praksis skal reformere den offentlige sektor, og få dem til at forpligte sig til opgaven.

Nye veje I arbejdet med regeringens Sammenhængsreform går vi derfor anderledes til værks. Jeg har de seneste godt 10 måneder taget rundt i hele Danmark og besøgt både statslige arbejdspladser som eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

Advertisement