Page 7

Innovation

Tema

Innovation

Innovativt sundhedsvæsen i Region Syd Innovationschef, OUH Tessa Lind Gjødesen

I fremtiden bliver der flere og flere ældre borgere i Danmark, og vi kommer til at leve længere – også selvom vi har en sygdom eller en kronisk lidelse.

Mit Forløb er udviklet i samarbejde med den odenseanske virksomhed MedWare.

På de nye supersygehuse, der bliver bygget i hele landet, koncentrerer man ekspertise og behandling på færre sygehuse med færre sengepladser. Men sygehusene skal behandle mindst lige så mange patienter, som de gør i dag. Det betyder, at de enten skal indlægge færre patienter eller indlægge dem i kortere tid.

De forskellige innovationsprojekter er primært finansieret af midler fra store EU-projekter og fra danske fonde, som fx Det Regionale Vækstforum, Markedsmodningsfonden, Trygfonden og Innovationsfonden. Projekterne kan både være store tests af én bestemt teknologi, fx en kamerapille, et e-plaster eller et digitalt system, men der kan også være mange mindre projekter for små og mellemstore virksomheder, fx udvikling af en app eller produktion af video inden for de brede rammer af et større projekt. Samarbejdet med private virksomheder, på tværs af hospital, praktiserende læge, kommune og selvfølgelig med patienter og pårørende er helt centralt for innovationen på OUH. Et bredt samarbejde er med til at sikre patienten en sammenhængende behandling med den nyeste teknologi.

Fjernbehandling Danmark har således udsigt til en fremtid med flere ældre, længere levetid med flere sygdomme samt færre hospitaler med færre sengepladser. Det lyder umiddelbart som uforenelige størrelser, og derfor er der behov for at tænke anderledes. Det gør vi allerede på Odense Univer-

Samarbejde som fundament

sitetshospital (OUH), hvor vi har stort fokus på innovation og medicinsk teknologi for at kunne tilbyde nye mobile og fleksible sundhedsydelser, som giver mulighed for at få behandling ”på distancen”. Ud over ændringerne i befolkningssammensætning og sygehusstruktur, så stiller patienterne også nye krav. Vi er blevet vant til at shoppe på nettet, ordne banksager og søge byggetilladelse eller daginstitution online. Og vi stiller i stigende grad krav til sundhedsvæsenet om også at kunne få behandling og kontakt til læge og sygeplejerske, når vi vil. Også selvom vi er på farten. På OUH klæder vi patienterne på til fremtiden bl.a. ved hjælp af appen Mit Forløb, der er udrullet på 65 behandlingsforløb og er i brug på sygehuse i hele Region Syddanmark. Appen erstatter de gammeldags pjecer, der blev forældede, kort efter de havde forladt trykken, og desuden altid blev væk i bunkerne på køkkenbordet. I stedet kan man nu i Mit Forløb altid finde opdateret information om sin sygdom, så man ikke farer vild i Google’s krinkelkroge. Man kan også logge ind i appen og derved have sit helt personlige behandlingsforløb på den mobiltelefon, de fleste af os alligevel har i nærheden det meste af døgnet. 7

Et skridt foran Når man arbejder med innovation, kan man selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene, og i Odense er vi da også allerede på vej mod det næste nye. Innovationschef Tessa Lind Gjødesen forklarer: ”For os handler det ikke om best practice men om next practice. Vi forsøger hele tiden at være et skridt foran. Og ved at have tæt kontakt til både forskere, læger, sygeplejersker, ingeniører kan vi imødekomme patienternes forventninger til morgendagens sundhedsvæsen”.

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

Advertisement