Page 11

Regionen

Regionen

gsordenen Produduktivitetskrav blev kontraproduktivt

Den nære sundhed Det vil formentlig afspejle, at vi efter adskillige år med fokus på specialiseringen af sundhedsvæsnet – f.eks. med de nye fælles akutmodtagelser, kræftplaner og specialeplaner, også har brug for at få et fokus på, hvordan sygehusene kan komme udenfor murene – og hvordan vi udvikler ”det nære sundhedsvæsen”. Det kan f.eks. være i form af: - udgående funktioner (kemo i hjemmet) - fælles kommunale og regionale funktioner - rådgivning af andre aktører i sundhedsvæsnet

Læger i praksis Nogle andre, der er vigtige i samarbejdet i det nære sundhedsvæsen, er de praktiserende læger. Her er et godt samarbejde kun muligt, når der er en overenskomst, og den kom heldigvis på plads i september. Den nye overenskomst indeholder mange nye elementer og gode intentioner om patientforløb og kvalitet. Og i 2018 ligger der et stort og vigtigt arbejde med at sikre, at de bliver ført ud i livet, så de gode tanker kan komme patienterne til gavn.

2017 var også året, hvor regionsrådet besluttede sig for at gøre op med produktivitetskravet (2 % mere for de samme penge) ud fra tanken om, at finansieringen af vores sygehuse må kunne gøres smartere. For det med fokus på mere aktivitet, passer slet ikke ind i vores tænkning i fremtidens sundhedsvæsen: - Når vi samarbejder med kommunerne og forebygger genindlæggelser, så falder aktiviteten nemlig - Når vi bliver meget bedre til at inddrage patienterne og skære overflødige kontroller væk, så falder aktiviteten - Og når sygehuset rykker uden for murene og bruger ny teknologi, så falder aktiviteten

Ny styringsmodel Så derfor har vi det seneste år afprøvet en ny finansieringsmodel på nogle af vores sygehusafdelinger – en finansieringsmodel, som helt grundlæggende udstikker nogle kendte økonomiske rammer, som afdelingerne selv skal udfylde. Det giver mere frihed til medarbejderne – men naturligvis under ansvar for kvalitet og patientrettigheder. Det er et forsøg, som vi i regionsrådet har besluttet at videreføre i 2018. I forlængelse heraf er vi selvfølgelig glade for, at produktivitetskravet nu også på landsplan er blevet suspenderet. Hvordan fremtidens styring ser ud, kommer vi i Danske Regioner nok til at lægge arm med regeringen om i sommerens økonomiforhandlinger. Der er med andre ord lagt op til, at 2018 også på dét område bliver et spændende år. Med et stærkt mandat i ryggen går vi i Venstres 14 mandater store gruppe ind til opgaverne med entusiasme – og som sagt: med arbejdshandskerne på. Endnu engang tak for opbakningen! 11

Regionen

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

Advertisement