Page 1

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune • 2018-1

Nej tak til El-master Claus Christensen…

ter innovationsminis te rs fø ks ar m an D side 8-9 Sophie Løhde

side 5

Innovationschef v. OUH, Tessa Gjødesen side 6

Kommunal direktør Mogens Pedersen om innovation i Varde Kommune side 6

Marshallhjælp til Afrika? Læs Ulla Tørnæs’ svar s. 12

Udvikling fortsætter

Tema:

Stephanie Lohse…

side 10

g lin am rs rts lfo a ra . m ne 14 Ge

OFFENTLIG INNOVATION ❞ Det eneste vi med sikkerhed ved, er, at den måde, som vi hidtil har løst opgaverne på, ikke længere er gangbar

Mogens Pedersen, Kommunaldirektør Varde

Præsentation af 2 nye byrødder Sarah Andersen Line Berner

side 13 side 14


Formanden har ordet:

VenstreView nr 1 årg. 12 Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune Udgiver: Venstre i Varde Kommune Bladets adresse: Venstre View Porsevej 18, 6800 Varde Bladets internetadresse: www.venstreview.dk Bladets email-adresse: venstreview@gmail.com Ansvarshavende redaktør: Stig Leerbeck Porsevej 18, 6800 Varde Tlf.: 75 26 02 36 stigleerbeck@mac.com I redaktionen: Inge Vad Wodskou Tlf.: 23 22 38 21 Lundvej 26, 6800 Varde mail@wodskou.com Peter Zilmer Tlf.: 20 21 81 82 Bjergegade 5, 6870 Ølgod diesel-zilmer@ofir.dk Finn Hansen Tlf.: 20 22 09 48 Skoleparken 16, 6800 Varde finn.mogens@hansen.mail.dk Ole Andreasen Tlf.: 40 26 97 06 Bejsnapvej 31, 6870 Ølgod bogo@bbsyd.dk Ketty Lund Sørensen Tlf.: 21 53 05 75 Tarpvej 131 kettyoganders@bbsyd.dk

Dinosaur eller kamæleon? Antallet af foreninger, der varetager politiske og faglige interesser er gennem de seneste år reduceret betydeligt. At være medlem af en politisk forening har ikke længere høj prestige. Tværtimod er politisk ståsted noget vi ikke taler om. Som politisk parti og forening er det en udvikling, der kan mærkes. Vi taler meget om det og vi drøfter hvordan vi skal forandre det. Men udviklingen er et vilkår, som nok ikke sådan lige kan forandres.

Innovation Innovation er til gengæld et begreb, som alle taler om. At være innovativ betyder ikke at man skal bryde med tidligere praksis, men at man skal søge at kombinere ny viden og nye ideer med det vi allerede kender.

Genopstiller Jeg genopstiller som formand for Venstre i Varde på generalforsamlingen d. 14. marts, fordi jeg tror på, at vi som politisk

Af Lotte Højmark Tang Fmd. Venstre i Varde Kommune

parti og forening kan fortsætte og ikke mindst udvikle vores virke. Det kræver nye veje, men med respekt for det vi allerede gør. I et samfund, hvor kommunikationen og formidlingskanalerne hele tiden forandres, hvor vi ikke længere kun er afhængige af pressens tilgang, men også af hvem, der skriver hvad på facebook og andre sociale medier, må vi også overveje nye veje, når vi skal formidle. Derfor er mediestrategi og kommunikation særligt i fokus den kommende periode. Som medlem kan du ved dit fortsatte medlemskab og ved at bidrage med det du kan og vil, være med til at forme og sikre det politiske foreningslivs fremtid. Vi sætter pris på dit medlemskab!

Klik ind på varde.venstre.dk

Produktion: SimpleSoft DK Omdeling: Østjyllands Postcenter Oplag: 900 ekspl. Forsidebilledet: Foto: Samkopieret modelfoto Underskrevne indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Venstres og/eller redaktionens holdning. 2


Kommunen

Kommunen

Ny byrådsperiode:

Kommunen

I arbejdstøjet! Erik Buhl Borgmester

Det nye byråd er for alvor i arbejdstøjet. Med fokus på de næste fire års politik er de 25 byrådsmedlemmer gået i gang med det daglige arbejde i udvalgene, og samtidig med det mere langsigtede. Vi har været afsted på et fælles byrådsseminar et par dage, hvor der blev sat fokus på hvad der kommer til at fylde mest de kommende fire år. Der er enighed om at vi skal fokusere på en kommune i god balance, og se os som en helhed. Vi skal turde tænke nyt, og stadig gå efter mulighederne. Jeg glæder mig over samarbejdet i Venstregruppen. Her er der energi og lyst til at løse opgaver i god respekt mellem erfarne og nye medlemmer af byrådet.

Udvikling i turismen på Vestkysten i respekt for natur, trafikforhold og kvalitet

Udvikling af turismen

Mere lige vilkår

Udvikling af turismen vil fylde meget de kommende år. Det skal ske i god balance mellem nye tiltag og respekt for natur, trafik forhold og kvalitet. Vi er fortsat i en god udvikling, der giver mulighed for flere arbejdspladser, og flere der kan leve af turismen året rundt. En ny udviklingsplan for hele vestkystturismen bliver præsenteret i løbet af foråret. Her vil der være fokus på kvalitet, flere turister i lavsæsonen og især på at ”sælge” vestkystturismen som en helhed.

På landsplan er debatten om økonomiske forskelle blusset op. Hovedstadskommuneren er gået i offensiven med alle tænkelige midler for at tale deres sag. Som jeg ser det må det give stof til eftertanke at skatteprocenterne i de nævnte kommuner er noget under landsgennemsnittet samtidig med en højere service. Vi har en beregning, der viser at kunne vi bruge penge som kommunerne gør i gennemsnit var der ca. 80 millioner mere hvert år til service!! Dem har vi desværre ikke, men vi vil bruge alle tænkelige argumenter for at vi får mere lige vilkår på tværs af landet. Samtidig kigger vi indad og har fokus på hvordan vi giver den bedste service for de skattekroner vi har.

Skoleforlig Skoleforliget skal nu omsættes til praksis. Vi har lavet rammerne så skoler og dagtilbud kender rammerne og samtidig med mulighed for en god kvalitet. Og nu skal det omsættes til daglig politik. De økonomiske rammer og betingelser kommer også til at fylde de kommende måneder.

Forsvarsforlig og statslige arbejdspladser Samlet får Varde kommune et plus på ca. 50 arbejdspladser i den nye forsvarsaftale. Vi har stadig garnisoner i Varde, Oksbøl og Hjemmeværnet i Nymindegab. Så samlet set kan vi være tilfredse med forliget. Der er stadig mange ukendte faktorer for de enkelte medarbejdere og vi kan se udfordringer i den nye organisering. Samlet set sætter forliget en tyk streg under Varde Kommune som en stærk garnisonskommune. Vi kunne have ønsket os mere, men alt i alt er det ok. Vi fik ikke del i andre statslige arbejdspladser i denne omgang, men vi vil fortsat have en tæt dialog med beslutningstagerne på Christiansborg, så vi er i billedet fremadrettet.

Generalforsamling D. 14. marts kl. 17.30 med spisning og i samarbejde med LOF. Info om sted følger v. annoncering.

3


SKAL DE BYGGE? • Lavenergihuse • Sommerhuse • Løsdriftstalde med sandwichpaneler • Tilbygninger samt reparationer

SDR. TANGEVEJ 30 · 6855 OUTRUP TLF. 75 25 14 24 · BIL 40 50 14 34 SN@THORBYG.DK · WWW.THORBYG.DK

Organisation

Sidste indlæg fra Kredsformand Kredsformand Gunnar Ditlevsen

www.gaardesmede.dk

Gårde Smede- og Maskinforretning A/S Stationsbakken 13

75 24 10 66 Traktorer - Landbrugsmaskiner Aut. VVS installation

Dette bliver så mit sidste indlæg i bladet Venstre View, jeg skriver som Kredsformand, idet jeg stopper ved Kommuneforeningens generalforsamling den 14. marts 2018. Det har været en spændende rejse igennem de 22 år, jeg har været kredsformand. Jeg kan sige, jeg holdt hvad jeg lovede ved min tiltrædelse, for jeg lovede daværende næstformand Hans Hansen, Varde, at jeg ville holde længere end de 2 år, mine 2 forgængere havde holdt.

Tid til skift

• Revision • Regnskab • Rådgivning

Organisation

Baggrunden for jeg stopper, er at jeg dels finder det rettidigt omhu at skifte i forhold, til der formentlig først kommer folketingsvalg i 2019. Dels på grund af manglende tid, til andre fritidsinteresser + børnebørn.

Jeg ville allerede været stoppet i 2016, men lovede dengang, at tage 2 år mere, og det er altså nu. Der har i de 22 år været 4 folketingskandidater og 3 folketingsmedlemmer, startende med Henning Urup, Christian Lund Jepsen, Hans Christian Thoning og Claus Christensen. Jeg håber det lykkedes at gøre Claus Christensen til den næste folketingsmedlem, selvom oddsene er svære med de nuværende meningsmålinger, som i Sydjylland Storkreds betyder vi kun får 5 valgt, og her er konkurrenterne 2 nuværende ministre Ellen Trane Nørby og Ulla Tørnæs og 3 forhenværende ministre Eva Kjer Hansen, Hans Christian Schmidt og Carl Holst, samt folketingsmedlem Anni Mathiesen.

Godt på vej Vi er dog godt på vej med at gøre Claus Christensen mere kendt. Han deltog med byrådskandidater i mange arrangementer i forbindelse med valget i 2017. Senest har han besøgt årets virksomhed i Varde Kommune Murerfirmaet P Jensen og Sønder ApS i Outrup, ligesom han har besøgt Læsevejen i Varde. Aktivitetsniveauet vil stige i løbet af 2018. I januar har han været i praktik i folketinget, så han er klar, når han bliver valgt ind.

Gunnar Ditlevsen · Alex Nyholm Stormgade 50 · Esbjerg

Tlf.: 76 12 45 00 Jeppe Skovgårdsvej 2 ┃ 6800 Varde ┃ Tlf. 76 95 00 59

- KØB OG SALG AF BRUGTE BILER...

www.michaels-automobiler.dk

Claus Christensen besøger årets virksomhed i Varde Kommune Murerfirmaet P Jensen og Sønder ApS i Outrup, her sammen med Anders Kronborg og Connie Høj 4


Kandidaten

Kandidaten

Kandidaten

Efter LA’s topskatte show:

Flere nye forlig Vi var sidst i december 2017 vidner til et stykke politisk danmarkshistorie. Regeringen havde sammen med Dansk Folkeparti indgået en finanslovsaftale, hvorefter et af regeringspartierne, Liberal Alliance, fik den tåbelige ide, at de kun ville stemme for, hvis der samtidig kunne gives garanti for topskattelettelser. Heldigvis, må man sige, har Regeringen her først i det nye år, indgået flere nye store aftaler.

Plus på 4,8 mia På forsvarsområdet er der indgået en aftale om Forsvaret for 2018-2023. Aftalen tager afsæt i, at det internationale trusselsbillede er blevet betydeligt forværret de senere år. Derfor får Forsvaret et substantielt løft, der indfases gradvist og ender med, at den årlige bevilling i 2023 er styrket med 4,8 mia. kr. Der bliver en ny brigade på 4000 mand til udsendelse, mere artilleri og op til 500 flere værnepligtige. Endvidere ønsker man at styrke politiet ved at oprette et ekstra vagthold i Livgarden, som kan stilles til rådighed for politiet ved fx terrorangreb, og der oprettes en nationalt døgnbemandet cyberafdeling, der skal give bedre overblik over truslerne på det område. For mig giver det god mening med de ekstra bevillinger, da et robust forsvar og beredskab er forudsætningen for et trygt og fredeligt samfund fremadrettet.

Danmark i bedre balance

bedre balance, og fornylig præsenterede Claus Christensen man 2. runde af udflytningen af 4024 Folketingskandidat statslige arbejdspladser. Jeg vil gerne indrømme, at jeg på forsvarsområdet, som jo har en kæmpe betydning lokalt, var meget spændt på at se, hvad planen indeholdt. Som det ser ud nu får vi netto 50 ekstra arbejdspladser placeret i Oksbøl. Og er det så tilfredsstillende? Jeg havde håbet på mere, omvendt så må man måske også bare være glad for, at vi trods er til fremgangen, er svaret, at vi fik alt tilhører gruppen af kommuner, der kræftplanerne i 2007, indført i en aftale fik, og ikke mistede. Og så er jeg faktisk mellem daværende Sundhedsminister, stolt over, at vores regering næsten har Lars Løkke Rasmussen og regionerne. udflyttet 8000 statslige arbejdspladser Det satte nogle afgørende tidsfrister for, siden 2015. Under S regeringen, som Mette Frederiksen sad i, flyttede man fak- hvor hurtig man skulle i behandling. tisk statslige job til København, så derfor klinger det også hult, når man kan høre Nej til master visse ledende socialdemokrater kritisere, at regeringen ikke er ambitiøs nok på det Afslutningsvis vil jeg gerne her i Venstre View give udtryk for, at jeg er dybt skuffet her område. over, at et bredt flertal på Christiansborg har besluttet, at et 400 kilovolts højspænHistorisk løft af sundhed dingsledning, fra Idomlund til Karlsgårde og videre til Endrup, skal hænges op i 42 Venstre har gjort historisk meget for at m høje betonmaster. Jeg havde gerne set styrke sundhedsområdet i denne valgperiode. I alt er sundhedsvæsenet blevet til- kablet blive gravet i jorden, og det er der mange årsager til. Masterne pynter ikke i ført 4,4 mia. kr. og de patientrettigheder, vore unikke natur, de er til stor gene for som den tidligere ledede S regering forborgerne i området, specielt for de, der ringede er blevet genindført. Her tænker får masterne tæt på beboelse, og når de jeg på behandlingsgarantien på 30 dage. først er rejst, er der ikke udsigt til, at de En kræftplan 4 er gennemført, og det er bliver fjernet de første mange årtier. Jeg vigtig, for i følge en international underer klar over, at det bliver meget dyrere at søgelse offentlig gjort i tidsskriftet" The Lancet" har Danmark taget et tigerspring grave dem ned, men jeg tror danskerne er villige til at give en anelse mere pr kw. frem, når det handler om at overleve time. Derfor rettes der endnu en kontakt kræft. Og når man spørger i Kræftens til beslutningstagerne på Borgen. Bekæmpelse, hvad der er hovedårsagen

Siden regeringsmagten skiftede i sommeren 2015, har Venstre gennemført konkret politik for at skabe et Danmark i

5


Tema

Innovation

Tema

Innovation er kommet for at blive! Kommunaldirektør Varde Kommune, Mogens Pedersen

I alle dele af det danske samfund bliver der gjort en stor indsats for at ændre og nyskabe – for at arbejde med innovation. Det er der sådan set ikke noget nyt i – det har Danmark gjort de sidste 150 år, lige fra andelsmejerierne og til nutidens robotteknologi. Også i landets kommuner arbejder vi med innovation, men nok alligevel med et større fokus de sidste ti år, hvor der fortsat er krav om, at kernevelfærden overordnet set skal blive bedre, men samtidig, at disse forbedringer skal opnås for færre penge. Herudover vil manglen på kvalificeret arbejdskraft også gøre, at der skal findes nye måder at løse opgaverne på. Den største mangel i Danmark er ikke manglen på penge, men manglen på kompetent arbejdskraft! Direktionen i Varde Kommune har derfor som et strategisk tema, hvordan vi kan gentænke kommunen. For det eneste vi med sikkerhed ved, er, at den måde, som vi hidtil har løst opgaverne på, ikke længere er gangbar. Tankevækkende er det, at en stor andel af de ansatte i landets pengeinstitutter er IT-medarbejdere – måske er det en forløber for udviklingen i kommunerne de kommende år. Manglen på arbejdskraft vil kræve en ny slags kommune. Forandringerne er allerede i gang, og Varde Kommune arbejder lige nu med innovation på mange forskellige måder.

Digitalisering I forhold til ældre og handicappede arbejder vi med løsninger, som både skal bidrage til at gøre livet nemmere, og som også kan bidrage til, at kommunen kan anvende lidt færre ressourcer på opgaven. Konkrete eksempler på det er vel-

færdsteknologiske løsninger, som gør de pågældende borgere bedre i stand til at tage vare på deres eget liv. Et andet eksempel er anvendelsen af en app i vores hjemmepleje, som personalet anvender, når de tidligt bliver opmærksomme på symptomer på sygdomme hos vores ældre borgere. Appen hjælper personalet til, at der hurtigt iværksættes de rigtige løsninger til borgerne. Vi arbejder også vældig meget med talegenkendelse, hvor medarbejderne skal tale til en pc, som så selv kan skrive teksten i stedet for som hidtil at medarbejderen selv skulle skrive teksten. Dette er en stor fordel især på de store sagsbehandlende områder i Jobcentret og for Børn og Unge, men for de mange medarbejdere, som direkte kontakt med borgerne vil det også kunne være en fordel, når man sidder i sit møde med borgeren – man kan straks skrive det ned, der bliver aftalt.

Mødet med borgeren Kommunalreformen i 2007 blev skabt med den udtrykkelige intention at have borgeren i centrum. Jeg er ikke sikker på, at alle mennesker synes, at dette er lykkedes, men gennem en række initiativer forsøger vi at ændre praksis, så borgeren kommer i centrum. Vi arbejder lige nu med flere virtuelle møder, så borgeren ikke altid skal møde op på et kommunalt kontor, men mødet kan klares via pc. Det vil give hurtigere sagsbehandling og det vil give en bedre hjælp eller rådgivning til borgeren. På det tekniske område har vi været vant til, at dialogen med landbruget først finder sted, når landmanden har et konkret ønske om at udvide sin ejendom. Nu prøver vi i stedet så tidligt som muligt at komme i dialog med landbruget, så vi bedre kan bistå landmanden, og så vi også får et mere samlet overblik over opgaven, ligesom vi får et bedre overblik over, hvor mange ressourcer vi skal bruge på landbruget i det kommende år. En væsentlig opgave har også været at skabe gode rammer for livet for de flygtninge, der er kommet de senere år. Tidligere var det en opgave, som den enkelte 6

kommunale sagsbehandler selv tog sig af. Men nu prøver vi at aktivere de mange ildsjæle rundt i byerne ligesom der er mange andre frivillige, der kan bidrage. Vi tror på, at det giver en bedre hverdag for den enkelte flygtning, og at vi på den måde hurtigere kan gøre flygtningen til en ressource.

Arbejdskraft I mange år har Jobcentrets største opgave været at løse de sociale problemer, som tit er forbundet med ledighed. I de senere år er det mere og mere blevet opmærksomhed på at skaffe jobs til de ledige, og i dag er opgaven at skaffe den tilstrækkelige og kompetente arbejdskraft til virksomhederne. Vi har styrket vores indsats for at få unge ud på arbejdsmarkedet ved at binde den viden sammen, som vi har fra ungeområdet, fra arbejdsmarkedsområdet og fra det sociale område. I alt for mange år har kommunerne lavet en ukoordineret indsats i de enkelte sektorer, og det har ikke givet tilstrækkeligt resultat. Vi har erfaret, at ved en koordineret indsats dukker der så meget viden og iderigdom op, som allerede nu synes at give de første resultater. Til gavn for arbejdsmarkedet, der får mere arbejdskraft. Til gavn for kommunens økonomi. Men allermest til gavn for de unge mennesker. Offentlig service formidlet direkte til borgeren i hjemmet via computer, bliver en del af fremtiden


Innovation

Tema

Innovation

Innovativt sundhedsvæsen i Region Syd Innovationschef, OUH Tessa Lind Gjødesen

I fremtiden bliver der flere og flere ældre borgere i Danmark, og vi kommer til at leve længere – også selvom vi har en sygdom eller en kronisk lidelse.

Mit Forløb er udviklet i samarbejde med den odenseanske virksomhed MedWare.

På de nye supersygehuse, der bliver bygget i hele landet, koncentrerer man ekspertise og behandling på færre sygehuse med færre sengepladser. Men sygehusene skal behandle mindst lige så mange patienter, som de gør i dag. Det betyder, at de enten skal indlægge færre patienter eller indlægge dem i kortere tid.

De forskellige innovationsprojekter er primært finansieret af midler fra store EU-projekter og fra danske fonde, som fx Det Regionale Vækstforum, Markedsmodningsfonden, Trygfonden og Innovationsfonden. Projekterne kan både være store tests af én bestemt teknologi, fx en kamerapille, et e-plaster eller et digitalt system, men der kan også være mange mindre projekter for små og mellemstore virksomheder, fx udvikling af en app eller produktion af video inden for de brede rammer af et større projekt. Samarbejdet med private virksomheder, på tværs af hospital, praktiserende læge, kommune og selvfølgelig med patienter og pårørende er helt centralt for innovationen på OUH. Et bredt samarbejde er med til at sikre patienten en sammenhængende behandling med den nyeste teknologi.

Fjernbehandling Danmark har således udsigt til en fremtid med flere ældre, længere levetid med flere sygdomme samt færre hospitaler med færre sengepladser. Det lyder umiddelbart som uforenelige størrelser, og derfor er der behov for at tænke anderledes. Det gør vi allerede på Odense Univer-

Samarbejde som fundament

sitetshospital (OUH), hvor vi har stort fokus på innovation og medicinsk teknologi for at kunne tilbyde nye mobile og fleksible sundhedsydelser, som giver mulighed for at få behandling ”på distancen”. Ud over ændringerne i befolkningssammensætning og sygehusstruktur, så stiller patienterne også nye krav. Vi er blevet vant til at shoppe på nettet, ordne banksager og søge byggetilladelse eller daginstitution online. Og vi stiller i stigende grad krav til sundhedsvæsenet om også at kunne få behandling og kontakt til læge og sygeplejerske, når vi vil. Også selvom vi er på farten. På OUH klæder vi patienterne på til fremtiden bl.a. ved hjælp af appen Mit Forløb, der er udrullet på 65 behandlingsforløb og er i brug på sygehuse i hele Region Syddanmark. Appen erstatter de gammeldags pjecer, der blev forældede, kort efter de havde forladt trykken, og desuden altid blev væk i bunkerne på køkkenbordet. I stedet kan man nu i Mit Forløb altid finde opdateret information om sin sygdom, så man ikke farer vild i Google’s krinkelkroge. Man kan også logge ind i appen og derved have sit helt personlige behandlingsforløb på den mobiltelefon, de fleste af os alligevel har i nærheden det meste af døgnet. 7

Et skridt foran Når man arbejder med innovation, kan man selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene, og i Odense er vi da også allerede på vej mod det næste nye. Innovationschef Tessa Lind Gjødesen forklarer: ”For os handler det ikke om best practice men om next practice. Vi forsøger hele tiden at være et skridt foran. Og ved at have tæt kontakt til både forskere, læger, sygeplejersker, ingeniører kan vi imødekomme patienternes forventninger til morgendagens sundhedsvæsen”.


Innovation

Tema

Innovation

En ny og bedre Hvordan kan vi forny og forbedre den offentlige sektor til gavn for borgerne og medarbejderne? Det er en af de helt store opgaver, jeg har fået som Danmarks første minister for offentlig innovation. Jeg foretrækker i øvrigt selv at kalde mig innovationsminister – det er trods alt lidt mere mundret – men det ændrer ikke på, at det er en bunden opgave at få den offentlige sektor til at ’køre lidt længere på literen’, som jeg plejer at sige. For hvis vi også i årene, der kommer, skal have et velfungerende velfærdssamfund, hvor vi eksempelvis har råd til at behandle de syge, pleje de stadig flere ældre og give mennesker, der står på kanten af samfundet, en støttende hånd i ryggen, er det nødvendigt, at vi løfter kvaliteten og får mest mulig velfærd for de ca. 540 milliarder kr., vi årligt bruger i den offentlige sektor. Men det er bestemt ikke en let opgave, som jeg er sat i spidsen for at løfte på vegne af regeringen. Gennem de sidste 20-30 år har flere regeringer da også med begrænset succes forsøgt at modernisere og effektivisere den offentlige sektor.

Flere tidligere regeringer har forsøgt at reformere den offentlige sektor

Historik Firekløver-regeringen under ledelse af Schlüter var en af de første i nyere tid, som tilbage i 1983 forsøgte sig med sit ’Moderniseringsprogram’. Sidenhen kom så blandt andre Nyrup-regeringen i 1993 med en plan, der skulle forny og effektivisere den offentlige sektor, og senest mislykkedes Thornings SR-regering i 2013 med sin ’Tillidsreform’, som ikke har haft nogen nævneværdig effekt. Men hvorfor er det svært at modernisere og løfte kvaliteten i den offentlige sektor, og hvad får mig til at tro, at det skal lykkes denne gang?

8

Vi kan ikke ❞ forny og

forbedre den offentlige sektor ved at sidde bag Christiansborgs tykke mure og udstikke dekreter!

Opgør med papirvælde og overflødigt bureaukrati Når det ikke for alvor er lykkedes at få den offentlige sektor til at køre længere på literen, hænger det for mig at se først og fremmest sammen med, at vi må se i øjnene, at det er svært at få vendt den supertanker, som den offentlige sektor nu engang er med sine tusindvis af arbejdspladser og mere end 800.000 ansatte, og få den til at sætte en ny kurs. Men det skyldes også, at man ikke for alvor har taget et dybt nok spadestik og eksempelvis taget et opgør med papirvældet og noget af alt det unødvendige bureaukrati, som stjæler tid fra medarbejderne i det daglige, så de har mindre tid til passe vores børn, undervise skoleeleverne, pleje vores ældre, behandle de syge og alle de andre vigtige kerneopgaver. Og at man ikke i tilstrækkelig grad har fået inddraget de centrale aktører, som i praksis skal reformere den offentlige sektor, og få dem til at forpligte sig til opgaven.

Nye veje I arbejdet med regeringens Sammenhængsreform går vi derfor anderledes til værks. Jeg har de seneste godt 10 måneder taget rundt i hele Danmark og besøgt både statslige arbejdspladser som eksempelvis Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og


Tema

Innovation

Tema

e offentlig sektor! Statens Administration i Hjørring, sygehuse i f.eks. Aalborg og Vejle og kommunale jobcentre, dagtilbud, skoler og plejehjem. Foreløbig har jeg været forbi alle fem regioner og omkring 80 ud af 98 kommuner, hvor jeg har lyttet til og talt med blandt andre medarbejdere, ledere, politikere, borgere og patienter for at høre, hvor de mener, at skoen trykker, og hvad vi konkret kan gøre for at gøre den offentlige sektor bedre. Jeg har også igangsat et større kulegravningsarbejde på dagtilbuds- og ældreområdet for bl.a. at finde ud af, hvordan vi kan luge ud i noget af det overflødige bureaukrati og dermed frigøre tid, som medarbejderne kan bruge på kerneopgaverne. Og senere følger flere kulegravninger af de større velfærdsområder.

Træk i samme retning Men hvis det denne gang skal lykkes at få supertankeren til at ændre kurs og få løftet kvaliteten i den offentlige sektor, er det nødvendigt, at alle i kommuner, regioner og staten er indstillet på fornyelse og trækker i samme retning. Vi kan ikke forny og forbedre den offentlige sektor ved at sidde bag Christiansborgs tykke mure og udstikke dekreter. Vi skal have ledere og alle de mange dygtige medarbejdere ude på arbejdspladserne med.

Mangler sammenhæng De nationale mål kan naturligvis ikke stå alene – de skal følges op af konkret handling. Derfor vil regeringen også i løbet af foråret præsentere en sundhedsreform, en afbureaukratiseringsreform, en ledelsesreform og en række andre delreformer med konkrete initiativer, som skal forny og binde den offentlige sektor bedre sammen. For en af de helt store udfordringer – hvis ikke den største – i den offentlige sektor er for mig at se, at der mangler sammenhæng på tværs af kommuner, regioner og staten. Det ser vi eksempelvis, når ældre patienter udskrives fra sygehusene, uden at der står folk klar i kommunerne for at hjælpe dem. Eller når børn begynder i skolen uden at beherske et ordentligt sprog og have færdigheder til at begå sig socialt og fagligt. Og når familier med komplekse problemer mødes af et hav af kommunale sagsbehandlere og kontaktpersoner og en stribe handleplaner, der ikke koordineres på tværs af forvaltningerne. Det skal vi have gjort noget ved. De nationale mål og delreformerne vil altså tilsammen udgøre Sammenhængsreformen. Og reformen vil være regeringens konkrete opskrift på, hvordan vi for-

Af Sophie Løhde, innovationsminister

nyer og forbedrer den offentlige sektor til gavn for borgere og medarbejdere. Det bliver ikke nemt, men det skal lykkes. For vi skylder os selv og hinanden at få mest mulig velfærd og størst mulig kvalitet for de mange skattekroner, vi poster i eksempelvis vores sundhedsvæsen, skoleog uddannelsessystem og ældrepleje. Og vi skal fremtidssikre den offentlige sektor, så vi også i årene, der kommer, sikrer, at kommende generationer af danskere kan vokse op i trygge omgivelser, har gode muligheder for tage en god uddannelse, kommer i beskæftigelse og dermed bliver selvforsørgende og har vished for, at de får en tryg og værdig alderdom.

Nationale mål og delreformer på vej I foråret vil jeg derfor invitere KL, Danske Regioner, faglige organisationer, der repræsenterer medarbejdere i det offentlige, samt en række bruger- og interesseorganisationer til et topmøde. Her skal vi i fællesskab blive enige om 5-7 nationale, forpligtende mål for den offentlige sektor, som vi hver især forpligter os til at realisere inden for de kommende år. Målene vil adressere nogle af de hovedudfordringer, vi har i dag, og de skal være tværgående og målbare, så vi løbende kan følge, om udviklingen i den offentlige sektor går i den rigtige retning.

Det ser vi ❞ eksempelvis, når ældre patienter udskrives fra sygehusene, uden at der står folk klar i kommunerne for at hjælpe dem

9


Regionen

Regionen

Regionen

Udvikling på dag Sammen med hele resten af Venstre i Region Syddanmark gik jeg til valg i spænding; Spændt på mit første valg i spidsen for et stærkt Venstre-hold og spændt på vælgernes dom efter en valgperiode med masser af svære sager og masser af medieopmærksomhed. Formand f. Regionsråd Syd samt Formand for Danske Regioner Stephanie Lose

Her i starten af en ny valgperiode er det på sin plads at sige mange tak for opbakningen! Venstre gik et enkelt mandat tilbage, men fik det næstbedste valg i regionens historie, og jeg selv fik et valg, som jeg hverken havde turdet håbe på eller drømme om. Venstres kandidater i hele regionens sled og slæbte, så selvom Villy Søvndals kendiseffekt fik stor opmærksomhed i medierne, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi var det parti, der var mest synlige i hele regionen. Vi genvandt formandsposten i regionsrådet, og Syddanmark er stadig den eneste region i hele landet, som kun har prøvet at være blå! At vi i ugen efter valget også ”vandt” formandsposten i Danske Regioner – ja, det gør bestemt ikke glæden mindre.

Arbejdshandskerne på Siden jeg blev regionsrådsformand i juni 2015 har jeg haft arbejdshandskerne på, og jeg har ikke tænkt mig at tage dem af. Der venter en række vigtige sager i den kommende periode. Bare for at nævne

nogle stykker fra sundhedsområdet, som også har direkte betydning for det vestjyske område: SYGEHUSBYGGERIER: Vores store sygehusbyggerier skal føres sikkert videre. I det vestjyske byder den kommende valgperiode på færdiggørelsen af den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. LÆGEDÆKNING: Vi skal blive ved med at kæmpe for at sikre de syddanske borgere adgang til en helt almindelig praktiserende læge og for sikre vores sygehuse adgang til de relevante lægeressourcer. På kort sigt er det en rigtig svær kamp, hvor vi må tage mange forskellige redskaber i brug. På langt sigt har vi fra Region Syddanmarks side netop spillet ud med et bud på en del af en løsning i form af en kandidatuddannelse i medicin, dvs. lægestudiet, placeret i tilknytning til Sydvestjysk Sygehus. Det vil bidrage til at sikre lægedækningen i fremtiden, hvis det bliver til noget. Og det vil vi kæmpe for.

Sundhed interesserer Ellers må vi konstatere, at debatten om og interessen for det danske sundhedsvæsen er stor. Det understreger det privilegium, som vi i regionerne har: at kunne arbejde med noget, som betyder rigtig meget for danskerne. Og derfor er jeg også meget optaget af, hvordan vi kan gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Men lad mig lige starte med at understrege, at vi faktisk har et godt ud-

gangspunkt. Lad mig nævne et par eksempler: - De syddanske skadestuer og akutmodtagelser har landets mest tilfredse patienter. Det viser de nyeste tal fra en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed. - Dagens Medicin, et sundhedspolitisk tidsskrift, har kåret de bedste kræftbehandlingssteder i hele landet: de syddanske sygehuse løber med både 1., 2., og 3. pladsen. - Dagens Medicin har tilsvarende kåret de bedste sygehuse indenfor 60 forskellige behandlinger – Syddanmark løber med 1. pladser i halvdelen af kåringerne. Og vi har faktisk kun ca. en femtedel af al sygehusaktivitet i Danmark. - Genindlæggelserne i Syddanmark er faldet fra 7 % til ca. 2 % - landsgennemsnittet er lidt over 6 % Men der er også udfordringer og problemer. Dem skal vi håndtere, og så skal vi sikre den fortsatte udvikling. F.eks. er 2018 året, hvor vi skal i gang med en ny 4-årig sundhedsaftale, og hvor regionen og kommunerne i fællesskab skal sætte nogle vigtige mål for vores fælles sundhedsvæsen.

10


Regionen

Regionen

gsordenen Produduktivitetskrav blev kontraproduktivt

Den nære sundhed Det vil formentlig afspejle, at vi efter adskillige år med fokus på specialiseringen af sundhedsvæsnet – f.eks. med de nye fælles akutmodtagelser, kræftplaner og specialeplaner, også har brug for at få et fokus på, hvordan sygehusene kan komme udenfor murene – og hvordan vi udvikler ”det nære sundhedsvæsen”. Det kan f.eks. være i form af: - udgående funktioner (kemo i hjemmet) - fælles kommunale og regionale funktioner - rådgivning af andre aktører i sundhedsvæsnet

Læger i praksis Nogle andre, der er vigtige i samarbejdet i det nære sundhedsvæsen, er de praktiserende læger. Her er et godt samarbejde kun muligt, når der er en overenskomst, og den kom heldigvis på plads i september. Den nye overenskomst indeholder mange nye elementer og gode intentioner om patientforløb og kvalitet. Og i 2018 ligger der et stort og vigtigt arbejde med at sikre, at de bliver ført ud i livet, så de gode tanker kan komme patienterne til gavn.

2017 var også året, hvor regionsrådet besluttede sig for at gøre op med produktivitetskravet (2 % mere for de samme penge) ud fra tanken om, at finansieringen af vores sygehuse må kunne gøres smartere. For det med fokus på mere aktivitet, passer slet ikke ind i vores tænkning i fremtidens sundhedsvæsen: - Når vi samarbejder med kommunerne og forebygger genindlæggelser, så falder aktiviteten nemlig - Når vi bliver meget bedre til at inddrage patienterne og skære overflødige kontroller væk, så falder aktiviteten - Og når sygehuset rykker uden for murene og bruger ny teknologi, så falder aktiviteten

Ny styringsmodel Så derfor har vi det seneste år afprøvet en ny finansieringsmodel på nogle af vores sygehusafdelinger – en finansieringsmodel, som helt grundlæggende udstikker nogle kendte økonomiske rammer, som afdelingerne selv skal udfylde. Det giver mere frihed til medarbejderne – men naturligvis under ansvar for kvalitet og patientrettigheder. Det er et forsøg, som vi i regionsrådet har besluttet at videreføre i 2018. I forlængelse heraf er vi selvfølgelig glade for, at produktivitetskravet nu også på landsplan er blevet suspenderet. Hvordan fremtidens styring ser ud, kommer vi i Danske Regioner nok til at lægge arm med regeringen om i sommerens økonomiforhandlinger. Der er med andre ord lagt op til, at 2018 også på dét område bliver et spændende år. Med et stærkt mandat i ryggen går vi i Venstres 14 mandater store gruppe ind til opgaverne med entusiasme – og som sagt: med arbejdshandskerne på. Endnu engang tak for opbakningen! 11

Regionen


Politik

Politik

Politik

Marshallhjælp til Afrika:

Hvor skal pengene komme fra, Mette F? Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen turnerer for tiden rundt med et forslag om en ”Marshallhjælp” for Afrika. Forslaget skal ifølge S-lederen føre til et ”historisk løft af Afrika” og medvirke til at bremse migrationsstrømmene fra Afrika mod Europa. Frederiksen skal have ros for - langt om længe - at have erkendt, at udfordringen med migration og flygtningestrømme fra Afrika er massiv og ikke går væk af sig selv. S-forslaget om en Marshall-hjælp lyder derfor også umiddelbart både besnærende og forjættende.

Mangler svar Men går man bag om overskrifterne, rejser Frederiksens forslag langt flere spørgsmål end svar. Samtidig afslører forslaget, at Frederiksen, der har en mastergrad i Afrika-studier og derfor kunne forventes at vide bedre, tilsyneladende ikke har gjort sig mange anstrengelser for at gennemtænke konsekvenserne af sit forslag. S-lederen mangler f.eks. at give et svar på finansieringen. Angiveligt ønsker Frederiksen, at ”Marshall-hjælpen” skal finansieres via EU's kommende syvårige budget, men hun undgår behændigt at svare på konsekvenserne for den danske udviklingsbistand. For sagen er nemlig den, at skal EU's udviklingsbistand til det afrikanske kontinent øges, så skal vi skære ned på den bistand til Afrika, vi giver direkte fra dansk side - medmindre S er klar til at øge bistanden ud over de 0,7 pct. af BNI, som Danmark i dag bruger på udviklingsbistand. Med andre ord: ønsker S at øge den danske udviklingsbistand? Hvis, ja, hvor skal pengene så komme fra? Sygehusene, de ældre, skolerne? Eller fra det socialdemokratiske universalmiddel - højere skatter? Endvidere fremstår det helt og aldeles uklart, om øget EU-bistand til Afrika skal ske på bekostning af indsatser i f.eks. Asien. Det kan således få voldsomme følger for stabiliteten i Afghanistan og sætte gang i nye migrationsstrømme, hvis EU

pludselig indstiller støtten til genopbygningen af det sydvestasiatiske land.

EU er allerede i gang Derudover har S-lederen tilsyneladende enten med vilje overset eller bare ikke forstået, at de europæiske ledere for længst har sat ind med massive investeringer i Afrika. Ved AU-EU-topmødet i november sidste år, hvor jeg deltog på vegne af den danske regering, lancerede EU således den nye Eksterne Investeringsplan (EIP). Planen har til formål at skabe jobs og vækst gennem støtte til private investeringer til Afrika og derigennem imødegå de grundlæggende årsager til migration. EU har i første ombæring øremærket 4,1 mia. euro - ca. 30 mia. kroner - til EIP’en, og planen forventes at være gearet til 44 mia. euro inden 2020.

Gammel vin på lånte flasker I øvrigt er idéen om en Marshall-hjælp for Afrika ikke noget, Mette Frederiksen selv har fundet på. En Marshall-plan for

Af Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbe jde (V)

Afrika blev lanceret af den tyske udviklingsminister i 2017. Så konklusionen er klar. Der er intet nyt under solen. Som med så meget anden Spolitik, smykker Frederiksen sig med lånte fjer og pakker et uigennemtænkt forslag ind i en smart overskrift. Hvem husker ikke ”Fair Løsning” og de 12 minutter, vi alle skulle arbejde mere? Var det ikke, fordi sagen var alt for alvorlig til det, kunne man trække på skuldrene af Frederiksens forslag. Men situationen på det afrikanske kontinent og de ukontrollerbare migrationsstrømme mod Europa er alt for vigtig til, at man kan forlade sig på letkøbte S-forslag.

Som udviklingsminister har Ulla Tørnæs et indgående kendskab til Afrikas udfordringer. Her fra besøg i Niger. Foto: Privat 12


Præsentation

Præsentation

Præsentation

Sarah Andersen:

Hvem er jeg? valg, lokalråd, spejderbestyrelse, skolebestyrelse samt diverse faglige fokusgrupper og advisory-boards.

Liberalismen ind med jersey-mælken

Jeg er et nysgerrigt menneske med lyst til udfordringer. Jeg får energi ved nytænkning og vil betragte mig selv som værende omstillingsparat. Jeg er af natur udadvendt og videbegærlig. Jeg har et positivt og optimistisk livssyn. Jeg arbejder jeg som neurologisk sygeplejerske på Sydvestjysk sygehus i Esbjerg, samt på Kolding sygehus som projektsygeplejerske. Jeg har fået orlov fra d. 1/22018, idet jeg har fået ansættelse i Medtronic (en medicoteknisk virksomhed) som terapi specialist. Mit fremtidige arbejde vil bestå i at supportere, vejlede og undervise sygeplejersker og læger i Danmark i en special-behandling.

Erfaring udenfor politik Jeg er gift med Carsten. Vi har tre børn i alderen 10 - 13 år. Vi bor på en landejendom i Starup-Tofterup. Jeg har ingen politisk erfaring fra byrådet og er novice på godt og ondt i denne sammenhæng. Jeg har til gengæld mange års erfaring med politik og de rammer vi underlægges på baggrund af de politiske beslutninger på både regionalt, nationalt, men også internationalt plan. Denne erfaring er oparbejdet gennem mit job som sygeplejerske og projektsygeplejerske gennem 20 år. Endvidere vil jeg mene, at jeg har en bred viden om politiske virkemåder efter mangeårige bestyrelsesposter og frivilligt arbejde i hhv idrætsforening, gymnastikud-

Min liberale tankegang kommer nok primært til udtryk i kraft af min opvækst. Jeg er født og opvokset på landet og har fået de liberale værdier ind med jerseymælken. Jeg er vokset op med sloganet: frihed under ansvar. Ligeledes har det altid været naturligt at jeg selv skulle gøre en indsats, altså yde for at nyde. Jeg trives når jeg i en relation (familie, arbejde, forening) yder en fælles arbejdsindsats, jeg mistrives når nogen, der har evnerne, kører på frihjul i et fællesskab. Jeg trives med beslutninger og den efterfølgende indflydelse, jeg tør tage ansvar og stå ved det. Der er flere områder i byrådet der vækker min interesse. Jeg har fået plads i børn og læringsudvalget som næstformand. Jeg kan bidrage med erfaring fra såvel diverse foreningsposter samt erfaring fra mit arbejde i skolebestyrelsen gennem 9 år. Og selvfølgelig ikke at forglemme min egen erfaring og dannelse som mor efter at have fået 3 børn og følge deres fysiske, psykiske og sociale udvikling. Min erfaring er, at der kan findes mange nøgleord indenfor dette område, - relation, fællesskab, faglighed og tidlig indsats kan være nogle af de vigtige nøgleord. I arbejdsmarked og integration er der også blevet en plads til mig, hvilket jeg glæder mig til. Jeg oplever en god synergi mellem de to udvalg og ser mulighed for tværgående indsats og samarbejde i fremtiden. Jeg kan inddrage min viden sundhedsområdet og min interesse for forebyggelse/ tidlig indsats.

tænkes der aldrig i "jeg-løsninger". Vi arbejder altid med stor tværfaglighed, hvilket selvsagt inddrager viden og synspunkter fra forskellige faggrupper og skaber nuancer i problemløsningsprocessen. I kraft af denne gruppedynamik bestræber vi os på at tage det bedste fra de forskellige "kasser" og skabe den bedste og mest nuancerede løsning til den enkelte patient. Denne tilgang fra min dagligdag som sygeplejerske ønsker jeg at videreføre til Varde kommune. Jeg ønsker "vi-løsninger", hvor fokus eller omdrejningspunktet er borgeren, barnet eller en given udfordring fokus skal ikke begrænses af kassetænkning. Jeg vil gøre firkantet rundt ved at stræbe efter samarbejde på tværs af "kommune-kasser" og private skel. Herved tror jeg på bedre løsninger for borgere i Varde kommune. 

Fra firkantet til rundt Jeg har et motto i mit sygeplejefag, nemlig at firkantet skal gøres mere rundt. Hvad mener jeg, når jeg siger firkantet skal gøres rundt? Jeg oplever alt for ofte kassetænkning, hvor man ser på et barn, en patient, en borger eller en udfordring udfra en forståelse eller opfattelse fra den kasse eller det system man repræsenterer. Det resulterer alt for ofte i snævre og begrænsede løsninger. Som sygeplejerske 13

Sarah blev valgt til byrådet for perioden 2018-2021 Hun sidder i Arbejdsmarkedog integrationsudvalget samt Børn og Læring, hvor hun er næstformand


Præsentation

Præsentation

Line Berner:

 ⅔⁷⅔₅₆ ⅜₉₉⅔⁷   ₍  ⅔⁷⅔₅₆ ₇₅⅜₁⅓ ⁹⁰₎ ffi     ⁸⅔₅⅜₀⁶⁸⁵₈₆⅔₇₎₉⅔⁷⅔₅₆₀⅜⁶⁹₎⅓⁸

Tante Sofie holdes i stram line Husker I Tante Sofie i Thorbjørn Egners fantastiske fortælling om Folk og røvere i Kardemomme by? Det er mig.

Højvangvej 9 • Nordenskov • 6800 Varde

• Alt i landbrugsarbejde • Entreprenørarbejde • Kloakarbejde • Anlægsarbejde • Skovrydning • Dræning Kvalitet er aldrig en tilfældighed, men resultatet af en målbevidst indsats! Tlf. 75 29 85 88 • www.skamstrup.dk

Inde i mig bor der en kvinde, der drømmer om et bedre samfund og som i sit stille sind synger ”… hvis alle bare var som mig, så gik det nok til sidst…”. Jeg har altid haft trang til at medvirke til, at vores fælles samfund bliver et bedre sted at leve. Jeg er vokset op i spejderbevægelsen og elsker stadig de værdier, som spejderarbejdet bygger på: At tage ansvar for sig selv, andre mennesker, dyr og vor jord. Ved spejderne har jeg lært at gøre mig umage. Og jeg har lært at stille op for det, som jeg tror på. Derfor var det vigtigt for mig at stille op til byrådet, og derfor er jeg ovenud glad for at være blevet valgt til byrådet.

Indflydelse over brok

www.hvidbjerg.dk

Der er i disse år en tendens til, at man udgyder sin uenighed med politikernes beslutninger på Facebook eller i omklædningsrummet. Men det fører bare ikke til mange forandringer. Og det er ærgerligt, når en borgers engagement – hvad det jo egentlig er – ikke fører til andet end en dårlig stemning eller et øjebliks følelse af at være fælles om ”hvis alle bare var som os”. Det ærgrer mig. Og derfor vil jeg insistere på at blive ved med at være lidt af en Tante Sofie. For Tante Sofie kan også noget, som er beundringsværdigt – hun siger tingene, som hun ser dem. Men det særlig er, at hun siger tingene til dem, der skal høre det, hvis tingene skal blive anderledes. Hun nøjes ikke med at brokke sig på Facebook eller i omklædningsrummet.

Line Berner Medlem af Varde Byråd

Det er mit håb, at vi i fremtiden oplever, at endnu flere har lyst til at være med i vælgerforeningerne, så vi i fællesskab kan udfordrer vores indre Tante Sofie’er. Når vi mødes i snak om politik, bliver vi klogere på, hvordan andre mennesker ser verden og vi bliver klogere på, hvordan vi selv synes, verden bør være. Og med lidt held bliver den politik, som Venstre bedriver i Varde også lidt bedre.

Fakta om mig: - Jeg er 40 år - Bor sammen med Troels Lorenzen og vores to piger: Andrea på 6 år og Olivia på 1 år - Lektor i Lederskolen, UC SYD - Har været spejder i mere end 30 år - Tidligere styrelsesmedlem og næstformand i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd

Tanten skal tøjles Jeg tror, det er meget naturligt, når Tante Sofie fortsætter sin sang med: ”Men ingen andre er som jeg. Og det er meget trist. Ævv.” Vi kan let komme til at antage, at alle andre ser verden, sådan som vi selv gør. Så når jeg alligevel gør mig umage med at holde min indre Tante Sofie i stram line, handler det om, at jeg ofte skal minde mig selv om, at alle ikke er som mig, og at der er noget smukt i, at vi som mennesker er forskellige og ser verden forskelligt. 14

Line Berner er nyvalgt til Varde Byråd for perioden 2018-2021. Sidder i Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, hvor hun er næstformand. Line er endvidere valgt til Formand for Venstres byrådsgruppe


Valg

Valg

Sognekonservatisme – lokal patriotisme? I sidste nummer af Venstre View drager byrådsmedlem Stig Leerbeck i indlægget ”Intet så skidt” nogle ret forhastede og efter min opfattelse også forkerte konklusioner i relation til det forgangne KV17 valg. Helt korrekt – skoledebatten løb af sporet. Tre oplæg, som var helt afsporede fra den sunde fornuft, hvilket betød, at mange borgere i kommunen var meget skeptiske over for ”Hvad finder de nu på” inde på det rådhus! Det er en meget naturlig reaktion, når de bestemmende organer har fejlet 3 gange.

Lokalpatriotisme fremfor sognekonservatisme I relation til et billede fra Ansager Info ” MAKE 6823 GREAT AGAIN” mener Stig Leerbeck, at hele debatten og holdningen har været præget af nogle sognekonservative og Trump-agtige holdninger. Spørgsmålet er nu nok snarere, om ikke billedet mere er et tegn på sund lokalpatriotisme? Er det sognekonservatisme, når beboere yder en indsats for deres lokalområde? Måske er det også udtryk for en god Venstre holdning ”Ta` ansvar og gør en indsats.” I den relation er det måske et spørgsmål, om der var postnumre nok på billedet.

Medlem af Venstre, Skovlund Kandidat KV17 Kristian Støjberg

Formand.: Lotte Højmark Tang, tlf. 26 39 62 36 lottehoejmark@gmail.com Næstformand/Næsbjerg: Line Berner, tlf. 61 65 24 84 line_berner@hotmail.com Kasserer/Janderup Billum: Knud Richard Thomsen tlf. 75 25 80 52 knudrichard@bbsyd.dk Varde Sydvest: Stefan Nielsen, tlf. 40 94 81 21 visselbjerg@bbsyd.dk Blåbjerg: Preben Olesen, tlf: 21 63 08 86 blaabjergvenstre@gmail.com Fåborg/Agerbæk: Henrik Sørensen, tlf. 75 19 67 09 mari-an@bbsyd.dk

de kom et hjem? Det var ikke i Varde. Det er nok ikke en ualmindelig opfattelse i området, at havde postnummeret og stednavn været et andet, havde forløbet nok også været et andet, og TIPPEN havde stadig været en institution i Varde Kommune. Hvor, ”hunden ligger begravet” i denne sag, står stadig hen i det uvisse. Og hunden har uden tvivl været ildelugtende – men er den hos tilsynsmyndighederne? Er den på TIPPEN? Er den på Rådhuset? Der mangler en forklaring.

Starup: Mogens Svarrer, tlf. 20237803 svarrer@bbsyd.dk

Mangel på god Venstrepolitik

Horne-Sig: Søren Dahl, tlf. 24 88 58 63 dahl.modellering@mail.dk

Så måske er billedet ”MAKE 6823 GREAT AGAIN” slet ikke et billede af sognekonservatisme, men et billede af mangel på god Venstre politik – ”Sund fornuft, decentralisering og mennesket frem for systemet.”

Hodde/Tistrup: Ivan Jensen, tlf. 75 24 12 89 annyivan@bbsyd.dk Skovlund/Ansager: Birgit Larsen, tlf. 75 29 78 50 nielshaahrlarsen@gmail.com

Ølgod: Peter Zilmer, tlf. 20 21 81 82

diesel-zilmer@ofir.dk Øse / Byrådets rep: Peder Foldager, tlf. 75 29 81 68 peder.foldager@hansen.mail.dk Årre: Niels Bach, tlf. 24 82 11 94 niels.bach@bbsyd.dk

Hvad med Tippen? Nu var det området med postnummer 6823, som kom på billedet. Hvilket sandsynligvis i høj grad skyldes skolestrukturdebatten, hvor 6823-området virkeligt følte sig trådt på. Igen! Dette tilsat det faktum, at byrådet hen over en nat lukkede et af områdets større institutioner TIPPEN. Uden offentlig begrundelse uden redegørelse for, hvad der er baggrunden for dette drastiske skridt hverken før eller siden. Hvor var partiet henne, som sætter mennesket frem for systemet – som tager sig af de svage borgere, for hvem TIPPEN var det nærmeste

Valg

Bestyrelsen 2017/18

LOF: Carsten Mølholm, tlf. 75 26 72 88 moelholmgaard@hotmail.com VU: Bauke Keulen, tlf. 30 44 43 87 baukek42@outlook.dk Genf.valgt: Ole Andreasen, tlf. 40 26 97 06, bogo@bbsyd.dk

Omtalte illustration var taget fra et opslag på FaceBook siden “ansager.info”

Følg Venstre i Varde på

Europaudvalg/Genf.valgt: Henrik Aggerboe, tlf 24 47 65 02 hbaggeboe@live.dk Formand for Kredsbestyrelsen: Gunnar Ditlevsen, tlf. 75 26 02 99 g.ditlevsen@gmail.com Regionsbestyrelsesmedlem: Lotte Højmark Tang, tlf. 26 39 62 36 lottehoejmark@gmail.com

15


Afsenderadresse: VenstreView, Lundvej 26, 6800 Varde

Til eftertanke! Af Finn Hansen

Vi i naturen med ny skov Varde kommune markedsfører sig ved anvendelse af ordet "Vi i Naturen". For så vidt et udmærket slogan. Men dog - kører vi rundt i kommunen, eller andre steder i nabokommunerne kan vi måske sætte spørgsmål ved sloganet, da naturen efterhånden skæmmes af vindmølleparker. Hvis vi tager ud for at nyde denne natur, er den meget ofte overskygget af store roterende vindmøller, så naturen nærmest forsvinder. veni denne satsning på mere og mere vindenergi, skal vi måske også til, at beskæmmes af store højt ragende elmaster, som yderligere vil tage synet fra naturen. Eller skal vi hellere kalde det "ny skovrejsning" og glæde os over den form af natur! Skal Danmark være et land der sætter naturen højt, så skal vi passe på den, spørg Danmarks naturfredning, og ikke klistre landskabet til med diverse højt ragende master og tårne. Vi vil stadig være afhængig af el fra konventionelle elværker eller sågar atomkraft, som ikke ønskes til Danmark, en ellers meget ren energiform.

elv om det er forbundet med ekstra S omkostninger, så bør al den el transporteres i jorden. Vi betaler jo en høj afgift pr. kwh, så set på den lange bane er en også stor omkostning småpenge og så slipper vi i det mindste for at se på "den nye skov" til gavn for turisterne og ikke mindst os selv. Det kunne være morsomt at placerer en vindmølle park med store møller og store elmaster på Amager fælled, der er fladt og vind - så tror jeg lydhørheden for modstanden imod "ny skov" vil være betydelig.

O

Deadline til næste nr.: 6/5 2018 Send til: venstreview@gmail.com VenstreView udkommer 1/6 16

VenstreView 2018/1  
VenstreView 2018/1  

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune

Advertisement